Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelv és irodalom tanmenet"

Átírás

1 tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla Glückné Zsigmond Szabina

2 Hónap Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember 4. hét Óraszám Olvasás, szövegértés Iskola, iskola... Képolvasás, szógyűjtés, a mondatalkotás Képolvasás: játékok, iskolai eszközök. Csoportosítás, szógyűjtés. Szavak szótagolása tapsolással.. Képolvasás: edények, evőeszközök, élelmiszerek. Csoportosítás, szógyűjtés, szavak szótagolása tapsolással. Mondókatanulás: Töröm... Képolvasás: ruhák, tisztasági szerek. Csoportosítás, szógyűjtés. Szavak szótagolása tapsolással. Képolvasás: Mit csinálunk reggeltől estig? Napszakok fogalmának Mássalhangzók hangoztatása hangutánzás segítségével. Kocsi és vonat című vers tanulása. Képolvasás, csoportosítás: Melyik nem illik a sorba? Szavak szótagolása tapsolással. Szókincsfejlesztő gyakorlatok. A színek. A színek nevének szótagolása tapsolással. Képolvasás: őszi gyümölcsök, zöldségek. Csoportosítás, szógyűjtés. Szavak szótagolása tapsolással. Mondókatanulás: Ez a malac. Mássalhangzók hangoztatása hangutánzás segítségével. Falusi hangverseny című vers tanulása Írás, helyesírás Az íróeszközök használatának megbeszélése. Tájékozódás a vonalközökben a házikórajz segítségével. Álló vonal vázolása, írása. Tájékozódás gyakorlása a vonalközökben. Alsó ívelés vázolása, írása. Felső ívelés vázolása, írása. Figyelemfejlesztő gyakorlatok. A terítőminta folytatása. Horogvonal vázolása, írása. Iránygyakorlatok színezéssel. Figyelemfejlesztő gyakorlatok. Mi hiányzik? Nyitott kör vázolása, írása. Iránygyakorlatok színezéssel. Szem-kéz koordinációs gyakorlatok. Kör vázolása, írása. Képalkotás körökből. Hullámvonal vázolása, írása. Vonalvezető gyakorlatok. A tanult elemek vázolása, írása. Vonalvezető gyakorlatok. Felső hurok vázolása. Képkiegészítő feladatok. Alsó hurok vázolása, írása. Színezd ki, amelyik ugyanolyan, mint az első! Gyakorlóóra Gyakorlóóra Betűtanulás: i í I Í. A kis írott i í betű vázolása, írása. Az új hang leválasztása a szó elejéről Szógyűjtés az új hanggal. Hosszú, rövid hangok differenciálásának Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. Az új hang olvasása, kirakása. Az új hang keresése szavakban. Ok. 3. o. Ímf. 3. o. Ok. 5. o Ímf. 4. o. Ok. 7. o. Ímf. 5. o. Ímf. 6. o. Ok. 11. o. Ímf. 7. o. Ok. 13. o. Ímf. 8. o. Ok. 15. o. Ímf. 9. o. Ok. 17. o. Ímf. 10. o. Ok. 19. o. Ímf. 11. o. Ok. 21. o. Ímf. 12. o. Ok. 22. o. Ímf. 13. o. 2

3 Október Október Október Betűtanulás: a A. Az új hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés az új hanggal. Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. Az a i hangok olvasása, kirakása. Az a i hang keresése a szavakban Betűtanulás: m M. Az új hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés az új hanggal. Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. Az új hang olvasása, kirakása. Az új hang keresése szavakban Betűtanulás: t T. Az új hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés az új hanggal. Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. A t m hangsor olvasása, kirakása. A t m hangok keresése szavakban Betűfelismerési gyakorlatok. Magánhangzósor olvasásának Mássalhangzósor olvasásának Összeolvasás az ismert magánhangzókkal és mássalhangzókkal: im it IM IT am at AM AT Betűtanulás: e E. Összeolvasás: em et EM ET. Hangdifferenciálási gyakorlatok. Kép és magánhangzó egyeztetése Betűtanulás: o O ó Ó. Magánhangzósor olvasása, kirakása. Szótagsor Kép-magánhangzó egyeztetése Betűtanulás: l L. Betűfelismerési gyakorlatok. Összeolvasás az ismert magánhangzókkal: el il EL IL al ól AL ÓL Betűfelismerési gyakorlatok. Magánhangzósor olvasása, kirakása. Szótagsorok Kép-szótag egyeztetése. A kis írott a betű vázolása, írása. Melyik hangot hallod a rajzok nevében? (a, i, í) A kis írott m betű vázolása, írása. A kis írott és kis nyomtatott betűk öszszekötése. A kis írott t betű vázolása, írása. Melyik hangot hallod a rajzok nevében? (m t) Kis írott betűk vázolása, kapcsolása: im am it at. Iránygyakorlatok színezéssel. Kétbetűs szótagok másolása írottról, nyomtatottról. A kis írott e betű vázolása, írása. Az írott kis e betű beírása a szó hangsorát jelző szókeret megfelelő helyére. Keresd az e hangot a kép nevében! Kis írott o ó betű vázolása, írása. Színezd ki, amelyik olyan, mint az első! Hosszú-rövid o ó keresése. Kis írott l betű vázolása, írása. Melyik hangot hallod a rajzok nevében? (l m) Kis írott i a o m t l betűk vázolása, írása, Szótagok másolása. Színezd ki, amelyik olyan mint az első! Szótagok másolása nyomtatottról. Ok. 23. o. Ímf. 14. o. Ok. 24. o. Ímf. 15. o. Ok. 25. o. Ímf. 16. o. Ok. 27. o. Ímf. 17. o. Ok o. Ímf. 18. o. Ok o. Ímf. 19. o. Ímf. 20. o. OK o. Ok. 35. o. Ímf. 21. o. 3

4 Betűtanulás: u U ú Ú. Magánhangzósor olvasása, kirakása. Szótagsor Kép-magánhangzó egyeztetése. Kis írott u ú betű vázolása, írása. Hosszú-rövid u ú keresése. Ok o. Ímf. 22. o. Október 4. hét November Megfordulnak a szótagok (mássalhangzó van elöl): ma me mi mó. Szóolvasás: ma-ma. Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: s S. Szótagsor Nevek olvasása: Mit csinálnak a gyerekek? Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: v V. Szótagsor Szó-kép egyeztetése Magánhangzósor Mássalhangzósor Hárombetűs szósor Nevek Mondatolvasás Betűtanulás: k K. Magánhangzósor K hang kapcsolása az ismert magánhangzóhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: á Á. Mássalhangzósor Szótagsor Szósor 55. a-á differenciálása. Magánhangzósor Szótagsor Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: p P. Magánhangzósor P hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése Nevek Szósor Mondat Kérdő mondat olvasása, válaszadás képek alapján. Kis írott betűk vázolása, írása, kapcsolása: ma mi le ló te tó. Szótagok másolása írottról és nyomtatottról. Kis írott s betű vázolása, írása. Húzd át, amelyik nem olyan mint az első! Szó-kép egyeztetés. Kis írott v betű vázolása, írása. Húzd át, amelyik nem olyan, mint az első! Szó-kép egyeztetés. Kis írott betűk vázolása, írása: o ó u ú s v. Kis írott k betű vázolása, írása. Kis és nagy nyomtatott betűk összekötése. Kis írott á betű vázolása, írása, Kis írott és nyomtatott betűk összekötése. Kis írott betűk vázolása, írása, kapcsolása Betűsor írása (a-á). Szótagok másolása. Kis írott p betű vázolása, írása, Betűsor írása. Szósor írása. Kezdőhang keresése. Ok. 39. o. Ímf. 23. o. Ok o. Ímf. 24. o. Ok o. Ímf. 24. o. Ok. 45. o. Ímf. 26. o. Ok o. Ímf. 27. o. Ok o. Ímf. 28. o. Ímf. 30. o. Ok o. Ok. 55. o. Ímf. 30. o. 4

5 November Betűtanulás: c C. C hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Mondatok Betűtanulás: é É. Magánhangzósor Szósorok Kérdő mondatokra válasz keresése e-é differenciálása. Magánhangzósor Szótagsor Szósorok Mondatok Betűtanulás: r R. r hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósorok Mondatok Kis írott c betű vázolása, írása, Húzd át, amelyik nem olyan, mint az első! Kis írott e betű vázolása, írása, Betűsor írása (e-é). Szavak írása e-é-vel. e-é keresése rajzok nevében. Kis írott r betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 31. o. Ok o. Ímf. 32. o. Ok. 61. o. Ímf. 32. o. Ok o. Ímf. 33. o. November November 4. hét r-l differenciálása. Mássalhangzósor Szótagsor Szósorok Kérdő mondatokra válasz keresése Betűtanulás: f F. f hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz: Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatok Betűtanulás: ö Ö ő Ő. Magánhangzósor Szósorok Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok f-v differenciálása. Mássalhangzósor Szótagsor Szósorok Mondatok Mesedramatizálás Betűtanulás: z Z. z hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Szó-kép egyeztetése. Mondatolvasás szövegértő feladatokkal ó-ő differenciálás. Magánhangzósor Szótag, szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatok Betűsor írása (r-l). Szótagok írása. Szósorok írása r-l-lel. Hiányzó betűk beírása. Kis írott f betű vázolása, írása, Kis írott ö ő betűk vázolása, írása, Szókapcsolat lerajzolása.. Betűsor írása (f-v). Szavak írása f-v-vel. Hiányzó betűk beírása. Kis írott z betű vázolása, írása, Betűsor írása (ó-ő). Szavak írása ó-ő-vel. Szókapcsolatok leírása, lerajzolása. Ímf. 34. o. Ok o. Ímf. 35. o. Ok o. Ímf. 36. o. Ok. 71. o. Ímf. 38. o Ok o. Ímf. 37. o. Ok o. Ok. 75. o. Ímf. 38. o. 5

6 Betűtanulás: h H. h hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Szövegolvasás Betűtanulás: d D. d hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Felszólító mondatok Ünnepi készülődés című szöveg olvasása, értelmezése kérdésekkel. Jön a Mikulás című vers Kis írott h betű vázolása, írása, Kis írott d betű vázolása, írása, Képek nevének írása. Ok o. Ímf. 39. o. Ok o. Ímf. 40. o. Gyakorlóóra Ok o. December December z-s differenciálás. Mássalhangzósor Szósorok Mondatolvasás szövegértő feladatokkal Betűtanulás: n N. n hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Szó-kép egyeztetése. Mondatok d-t-n differenciálás. Mássalhangzósor Szavak Kérdő mondatok olvasása, válaszadás képek alapján Betűtanulás: g G. g hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok Betűtanulás: ü Ü ű Ű. Magánhangzósor Szavak Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok ú-ű differenciálás. Magánhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok 98. ő-ű differenciálás. Magánhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatolvasás szövegértő feladatokkal. Betűk írása (z-s). Szavak írása z-s-sel. Kis írott n betű vázolása, írása, Betűk írása (d-t-n). Szavak írása d-t-vel. Írott és nyomtatott betűk összekötése. Betűpótlás. Kis írott g betű vázolása, írása, Kis írott ü ű betűk vázolása, írása, Betűk írása ú-ű. Szavak írása ú-ű-vel. Betűpótlás. Betűk írása ő-ű. Szavak írása ő-ű-vel. Betűpótlás. Ok. 81. o. Ímf. 42. o. Ok o. Ímf. 41. o. Ok. 85. o. Ímf. 42. o. Ok o. Ímf. 43. o. Ímf. 44. o. Ok. 90. o. Ímf. 46. o. Ok. 91. o. Ímf. 46. o. 6

7 December Betűtanulás: j J. j hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatolvasás szövegértő feladatokkal g-k differenciálás. Mássalhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Összefüggő mondatok Weöres Sándor Száncsengő című versének olvasása Gazdag Erzsi Hull a hó című versének olvasása, feldolgozása, tanulása. Kis írott j betű vázolása, írása, Betűk írása (g-k). Szavak írása g-k-val. Betűpótlás. Ok o. Ímf. 45. o. Ok. 94. o. Ímf. 46. o. Gyakorlóóra Ok o Csukás István A karácsonyfát meghoztuk című versének olvasása, feldolgozása, tanulása. Gyakorlóóra Ok o. Január n-m differenciálás. Mássalhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok Betűtanulás: b B. b hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Mondatolvasás iránygyakorlatokkal. Betűk írása (n-m). Szavak írása n-m-mel. Betűpótlás. Kis írott b betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 47. o. Ok o Várnai Zseni Hull a hó című versének A szánkó című szöveg Gyakorlóóra Ok o b-p differenciálás. Mássalhangzósor Szósor Kérdő mondat Összefüggő szöveg Betűk írása (d-p). Szavak írása d-p-vel. Szavak lerajzolása és leírása Ok. 98. o. Ímf. 48. o. Január d-b differenciálás. Mássalhangzósor olvasás. Szósor Hanganalízis: Melyik nem illik a sorba? Mondatolvasás. Betűk írása (d-b). Szavak írása d-b-vel. Szavak lerajzolása és leírása. Ok. 99. o. 7

8 Összefüggő szövegolvasás képek segítségével: Baleset. Kis írott betűk vázolása, írásának, kapcsolásának Szavak másolása, önálló írása. Ok o Összefüggő szövegolvasás képek segítségével: Meglepetés. Kis írott betűk írásának, kapcsolásának Szavak másolása. Szavak önálló írása. Ok o Betűtanulás: sz Sz. sz hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatok sz-s differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása sz-s hangokkal. Összefüggő szövegek Kis írott sz betű vázolása, írása, Betűk írása (sz-s). Szavak írása sz-s-sel. Betűpótlás Ok o. Ímf. 49. o. Ok o. Ímf. 50. o. Január 127. Szósor Mondóka olvasása, tanulása. Kérdő mondatok Szavak másolása. Szavak önálló írása. Ok o sz-z differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása sz-z hangokkal. Hanganalízis: Melyik nem illik a sorba? Összefüggő szöveg 130. Szósor olvasása ssz-szel, zz-vel. Kérdő mondatok Megkezdett mondat befejezése (magyarázó mondat mert), Betűtanulás: gy Gy. gy hang kapcsolása az ismert magánhangzóhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondat Betűk írása (sz-z). Szavak írása sz-z-vel. Szavak írása ssz, zz-vel. Kis írott gy betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 51. o. Ok o. Ímf. 51. o. Ok o. Ímf. 52. o. Január 4. hét gy-j differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása gy-j hangokkal. Szavak Szavak írása gy-j-vel. Betűpótlás: gy vagy j. Ok o. Ímf. 53. o Weöres Sándor Mese című verse (részlet). Számoló című népköltés olvasása, képszöveg egyeztetése. Ok o. 8

9 136 gy-d differenciálás Mássalhangzósor Szósor olvasása gy-d hangokkal. Vers Összefüggő szöveg 138. Szósor olvasása: 3 betűs, 2+3 betűs szavak Mondókák Félévi felmérés. Hangos olvasás. Szövegértés. Szavak írása gy-d-vel. Betűpótlás: gy vagy j. Félévi felmérés. Írástechnika. Helyesírás. Ok o. Ok o. Február Február Betűtanulás: cs Cs. cs hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Mássalhangzó-torlódásos szavak Versolvasás. cs-s differenciálásamássalhangzósor Szósor olvasása cs-s hangokkal. Szavak Versolvasás. Összefüggő szöveg 145. cs-sz differenciálás. Mássalhangzósor Szósor írása cs-sz hangokkal. Szavak Versolvasás. Megkezdett mondat befejezése. Kis írott cs betű vázolása, írása, Képek nevének írása. Szavak írása cs-s-sel. Szavak írása cs-sz-szel. Betűpótlás: cs vagy sz Gyakorlóóra Betűtanulás: ny Ny. ny hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Megkezdett mondatok befejezése ny-n differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása ny-n hangokkal. Vers Kis írott ny betű vázolása, írása, Szavak másolása nyomtatottról. Szavak írása ny-n-nel. Ok o. Ímf. 54. o. Ok o. Ímf. 55. o. Ok o. Ímf. 55. o. Ímf. 56. o. Ok o. Ímf. 57. o Versek olvasása: Gyárfás Endre: Farsang van! Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? Népköltések. Szótagok összekötése. Ok o. Ímf. 57. o. 9

10 ny-j differenciálása. Mássalhangzósor Szósor olvasása ny-j hangokkal. Szavak Versolvasás. Szavak írása ny-j-vel. Ok o Betűtanulás: zs Zs. zs hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Kérdő mondatok Összefüggő szöveg 155. zs-s differenciálás. Magánhangzósor Szósor olvasása zs-s hangokkal. Összetett szavak Iránygyakorlatok kérdő mondatokkal Kiss Benedek Téli hegyoldal című versének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Kis írott zs betű vázolása, írása, Szavak írása zs-s-sel.. Ok o. Ok o. Ímf. 59. o Ok o Mondóka olvasása, tanulása. Iránygyakorlat képek alapján. Kis írott betűk vázolása. Ok o. Február 158. zs-z-cs differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása zs-z-cs hangokkal. Kérdőmondat kép Betűtanulás: ty Ty. ty hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Mondatok Kérdő mondatok Hosszú ty-s szavak Szavak írása zs-z-cs-vel. Képek nevének leírása, zs vagy cs. Kis írott ty betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 59. o. Ok o. Ímf. 60. o ty-gy differenciálás. Mássalhangzósor Szavak olvasása ty-gy hangokkal. Kérdő mondatok Összefüggő szöveg 162. Kányádi Sándor Pitty potty című versének Találós kérdések. Szavak írása ty-gy-vel. Szavak írása ty-gy-vel. Ok o. Ímf. 61. o. Ok o. Február 4. hét 163. ty-cs differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása ty-cs hangokkal. Összetett szavak Kérdő mondat Bodri kutya meg a csont című népmese olvasása képek segítségével. Szavak írása ty-cs-vel. Ok o. Ímf. 61. o. Ok.137.o 10

11 Március Betűtanulás: ly Ly. ly hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Kérdő mondatok Erdő mélyén című vers ly-j differenciálás. Mássalhangzósor Szavak olvasása ly-j hangokkal. Mondatok Kis írott ly betű vázolása, írása, Szavak írása ly-j-vel. Képek nevének leírása, ly vagy? 170. Gyakorlóóra 171. Szósor olvasása ly-hanggal. Szókapcsolatok olvasása, folytatása A hangya és a galamb című népmese olvasása képek segítségével Ritka betű: dz Dz. Mássalhangzósor Szósor Kérdő mondatok Ritka betű: dzs Dzs. Mássalhangzósor Szósor Kérdő mondatok Szavak írása ly-nal. Kis írott dz betű vázolása, írása, Szavak írása: edző, bodza, madzag. Kis írott dzs betű vázolása, írása, Szavak írása: dzsem, dzsip, dzseki, lándzsa. Ok o. Ok. 140 o. Ímf. 63. o. Ok o. Ok o. Ok o. Ok o Ritka betűk: x X y Y q Q w W. Kis írott x y q w betűk vázolása, írása, Betűk írása. Képek nevének írása. Ok o. Március Petőfi Sándor: Nemzeti dal. Kölcsey Ferenc: Himnusz Gazdag Erzsi Mesebolt című versének Két kiskecske című népmese olvasása, közös feldolgozása. Gyakorlóóra Ok o. Nagy írott U Ú Ü Ű V betűk vázolása, írása, Betűk írása. Nevek írása. Nagy írott betűk írásának, kapcsolásának Ok o. Ímf. 65. o. Ok o. 11

12 Lev Tolsztoj A róka meg a rák című mese olvasása, közös feldolgozása. Kérdésekre válasz keresése a szövegben. Nagy írott A Á betűk vázolása, írása, Ok o. Ímf. 66. o Gyakorlás: a mesék Szókapcsolatok olvasásának Közmondások. Nagy írott betűk írásának Móricz Zsigmond A héja című meséjének Héjariasztók című népköltés Nagy írott O Ó Ö Ő betűk vázolása, írása, Ok o Ki az okosabb? című népmese olvasása, közös feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott betűk írásának Ok o. Március 189. Gyakorlás: a mesék Párbeszédes olvasás A birka-iskola című vers Nagy írott C Cs betűk vázolása, írása, A kutya, a macska meg az egér című népmese meghallgatása, Nagy írott betűk írásának Ok o Móricz Zsigmond Iciri-piciri című verses meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott G Gy betűk vázolása, írása, Ok o Pöttömke kabátja című angol népmese 1. rész meghallgatása, Nagy írott betűk írásának Ok o. Március 4. hét 196. Pöttömke kabátja című angol népmese 2. rész olvasásának folytatása. (Másnap...) Nagy írott Z Zs betűk vázolása, írása, Betűk írása, nevek írása Állatok című vers. Nagy írott betűk írásának A tyúkocska, az egérke meg a kakas című népmese olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott S Sz betűk vázolása, írása, Ok o. Ok o Ok o. Ímf. 71. o Gyakorlás: a mesék Párbeszédes olvasás Kiolvasó, közmondás. Nagy írott betűk írásának 12

13 Április Április A róka meg a holló című népmese olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Gyertek haza, ludaim! című játék olvasása, eljátszása. 204 Jékely Zoltán A három pillangó című 205. meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Gyakorlás: mesék Párbeszédes olvasás Esik az eső című vers Gárdonyi Géza A kiscsacsi meg a nyuszi című meséjének olvasása, feldolgozása Móricz Zsigmond A török és a tehenek című meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Gyakorlás: a mesék Párbeszédes olvasás Benedek Elek Csalimese című szövegének olvasása, befejezésének variálása Móra Ferenc Megjöttek a fecskéink című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Fecskemondóka tanulása. Az okos lány című népmese olvasása, feldolgozása kérdések alapján. Nagy írott P B R betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott T Ty F betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott M N Ny betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott E É betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott I Í K betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Ok o. Ok o. Ok o. Ok o. Ok o. Ímf. 74. o. Ok o. Ok o. Ok. 176.o. Ímf. 76. o. Ok o. Április A favágó kívánsága című német népmese Szövegértési feladatok Gyakorlás: a mesék A párbeszédes részek olvasásának Húsvéti locsolóversek, mondókák Népi hagyományok. Másolás: Locsolóvers leírása. Nagy írott J H betűk vázolása, írása, Nevek írása. Betűk írása. Nagy írott betűk írásának Nagy írott L Ly betűk vázolása, írása, Mondatok önálló írása. Ok o. Ok o Dénes György Erdő című versének Kányádi Sándor Medve-meséjének Nagy írott X Y betűk vázolása, írása, Ok o. Ok o A medve című ismeretterjesztő szöveg olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott Q W betűk vázolása, írása, Ok o. Ím. 79. o. 13

14 Május 225. Gyakorlás: szövegek Értő olvasást fejlesztő feladatok. Majtényi Erik A medve álma című versének Csorba Piroska Mesélj rólam! című versének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Osváth Erzsébet Andriska és a fogas című versének Csanádi Imre Haja-haja, Ágh István Virágosat álmodtam című versének 230. A mókus és a farkas című népmese olvasása, feldolgozása. Markó Béla Róka koma, farkas koma című vers A mókus; A farkas című ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott betűk írásának Gyakorlóóra Másolás: Virágosat álmodtam című vers leírása. Ok o. Ok o. Ím. 80. o. A kis írott ábécé írásának Ok o. Ím. 80. o Gyakorlás: szövegek Értő olvasást fejlesztő feladatok. A nagy írott ábécé írásának 235. A sajtot osztó róka, A nyúl és a róka című mesék olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Ok o. Május A róka, Igazán ravasz állat a róka? című szövegek Azonos típusú elválasztási esetek gyakoroltatása: két magánhangzó között egy mássalhangzó: ró-ka... Ok o Gyakorlás: szövegek Szövegértési feladatok. Szókapcsolatok Elválasztás Két mássalhangzó között: táb-la, aj-tó, ab-lak Hermann Ottó Mit mond a sárgarigó című szövegének olvasása, feldolgozása. Ok o Gyakorlás: szövegolvasás. Kányádi Sándor Rigók című versének Elválasztás gyakorlása: magánhangzóval kezdődő hárombetűs szavak: e-ső... Ok o. Május 242. Zelk Zoltán A tölgyfa születésnapja című meséjének olvasása, feldolgozása A feketerigó, A búbospacsirta című leíró szövegek olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Elválasztás gyakorlása: két mássalhangzó között az első mássalhangzó kétjegyű: tész-ta, bics-ka stb. Másolás: Rigók című vers első két versszakának másolása. Ok o. Ok o. 14

15 Gyakorlóóra Elválasztás gyakorlása: három mássalhangzó között: kert-ben, tölgy-fa, András Gyakorlás: szövegolvasás. Szókapcsolatok olvasásának Mondóka Kérdő hangsúlyozás 248. Kányádi Sándor Mese-morzsa című meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Elválasztás gyakorlása: két magánhangzó között: fi-ú, Be-a, dió, te-a stb. Gyakorlóóra Ok o. Május 4. hét 249. Miért gyűjtenek a hangyák egész nap ennivalót? című leíró szöveg olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Pákolitz István Hangya című vers 250. Gyakorlás: mese és szöveg Szókapcsolatok Hangsúlyos olvasás 251. Weöres Sándor Biztatás című versének olvasása, feldolgozása. Rímkeresés. Magánhangzó-számolás soronként Gárdonyi Géza Nagyapó lovai című szövegének olvasása, feldolgozása. Elválasztás gyakorlása: három-négytagú szavak elválasztása: ce-ru-za, men-de-gél, a-u-tó. Másolás: Biztatás című vers első két versszakának leírása. Ok o. Ok o. Ok o. Június Nóber Imre Új növényke születik című szövegének olvasása, feldolgozása. Julian Tuwin Kerti vélemények című versének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Önálló szövegalkotás: egy-egy kerti növény bemutatása Fecske Csaba Nevető nevek című versének olvasása, mondóka tanulása Gyakorlás: a versek hangsúlyos Szókapcsolatok Rímkeresés. Egy, kettő, három... népköltés 259. Marék Veronika Mi volt a táskában? című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Fehér Klára A csodálatos radírgumi című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Elválasztás gyakorlása: hosszú kétjegyű mássalhangzók között: hosz-szú, süly-lyed, diny-nye... Az eddig tanult elválasztási esetek A j hang kétféle jelölése írásban: j vagy ly. Állatok nevei: bagoly, héja, harkály, varjú stb. A j és ly-s szavak írásának Nevek: Mihály, Károly, Juli, József, Ibolya stb. Ok o. Ok o. Ok o. Ok 140. o. Ok o. 15

16 261. Gyakorlás: szövegolvasás, hangsúlyos A j és ly szavak írásának Ok o. olvasás. Szókapcsolatok Hosszú tagú szavak keresése, olvasásának 262. Év végi hangos olvasás felmérés Ok o Év végi hangos olvasás felmérés Az eddig tanult elválasztási esetek Simon Alice Színes ceruzák című szöveg olvasása, feldolgozása kérdések alapján. Év végi szövegértés felmérés 268. Fecske Csaba Altató című versének olvasása, feldolgozása. Lázár Ervin Mese reggelre című szöveg 268. Móra Ferenc Az én titkaim című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések alapján. Önálló mondatírás Ok o. Év végi felmérés. Írástechnika, helyesírás. Ok o. Ok o. Június 270. Gyakorlás: vers, szöveg Szókapcsolatok Jánky Béla Aranykulcs című versének 271. Mezey Katalin Az én naptáram, Hónapmondóka, Mondóka, Szalay Borbála Este című versének 272. Lázár Ervin A kék meg a Sárga című szövegének 273. Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz című versének Másolás: Aranykulcs című vers részletének leírása. Ok o. Másolás: Hónapmondóka leírása Ok o. Ok o. Levélírás Ok o. 16

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése I. ELÕKÉSZÍTÕ IDÕSZK TNMENETJVSLT Hónap szept. 1. 1. 2 3. 4 5. tanulók beszédének megfigyelése. (Bemutatkozás. Ki kísért el?) Hívogat az iskola... (óvodás játékok) tanulók beszédének megfigyelése Óvoda

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna. Ábécéskönyv. 1. osztály. 7., javított kiadás

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna. Ábécéskönyv. 1. osztály. 7., javított kiadás Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Ábécéskönyv 1. osztály TARTÓS TANKÖNYV 7., javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 18 NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ MEG MÁLÉSZÁJ (125. oldal) Á Ü Û OLVASD EL A BETÛKET! Á U Ó I Ü

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Írás. munkafüzet 3. osztályosoknak. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Írás munkafüzet 3. osztályosoknak Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomjegyzék Ceruzaforgató... 4 Ismét együtt! Ismételjünk!... 6 Légy szemfüles!... 8 Alsó ívelés, felső

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak

Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak (FI-501020101/1; FI-501020103/1, FI-501020104/1) Kapcsolódó taneszközök: Hívóképek (A/4) és Olvasókártya-csomag

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus

Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus hónap hét óra szakasz időterv Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus (készségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás) tematika téma (beszéd, olvasás, írás) készségfejlesztési cél beszéd beszédkészség-fejlesztés,

Részletesebben

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás Előkészítő időszak Olvasás, SzövegértésSzövegalk. Óra ÍrásAnyanyelvi tapasztalatszerzés 12. Már iskolás vagyok: TK. 3. o. Családrajz: A ceruzafogás megfigyelése 34. A tanulók beszédének megfigyelése: Az

Részletesebben

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév ETIKA 1. Milyen vagyok? Mit tudok magamról? Terveim, vágyaim 2. Milyennek gondolhatnak a társaim? 3. Családom és a rokonaim 4. A család mindennapi élete, feladatai 5. Ünnepek, szokások 6. A családon kívüli

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

A falu. projekt a 4.b-ben. 2005-ben a KOMA pályázatán díjnyertes projekt/ készítette: Tarné Éder Marianna

A falu. projekt a 4.b-ben. 2005-ben a KOMA pályázatán díjnyertes projekt/ készítette: Tarné Éder Marianna A falu projekt a 4.b-ben 2005-ben a KOMA pályázatán díjnyertes projekt/ készítette: Tarné Éder Marianna Időszak: 2005. március 1-június 15. Tématervezet: A falu 1. Levél a szülőknek Korteshadjárat szervezése

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD TANMENET SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály KÉSZÍTETTE: TÓTH MÁRIA MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 1 TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 3 írás Az előkészítő időszakban az alapkészségek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N 963 657

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

1. Írd le kis írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ a b é f ly d ó zs g j. 2. Írd le nagy írott betűkkel a nyomtatott betűket!

1. Írd le kis írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ a b é f ly d ó zs g j. 2. Írd le nagy írott betűkkel a nyomtatott betűket! Név: A csoport 1. Írd le kis írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ a b é f ly d ó zs g j 2. Írd le nagy írott betűkkel a nyomtatott betűket! 10/ N R Cs D Ü T Ő Gy L E 3. Másold le a szavakat írott betűkkel!

Részletesebben

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG ALSÓ TAGOZAT, 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: B

Húsvét. Olvasószint: B Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete.

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete. 1. Mondogató (7.) Mondjátok el hangosan a verset! Karikázzátok be a versben a magánhangzókat! Hangoztassátok helyesen ôket! Ejtsétek ki nagy ajakmozgással a szavakat! Ejtsétek ki a magánhangzókat külön-külön!

Részletesebben

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám:

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám: S z ö v e g é r t ő v e r s e n y 2018. május 3. 1. osztály Név: Iskola: Elért pontszám: 80/ Hasznos tanácsok: 1. 45 percig dolgozhatsz! 2. Ceruzával írj! 3. Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

É É ö ö ű ú ű Ó ö ú ú É ú ú ö ö Ö ú ö ö ö ö ö ö ú ö ö Ú É ö É ö ú ö ö ú É É É ú ö ö ö ú ö Ú ö É ö ö ö ö ö ö É ö ú Ú ö ö Ü ö ö ú ú ö ú ö ö ö ö ű ű ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ű ű ö ö Ú ö ö ú ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

Á Á É ö ő Ö ő ö Á ő ő Ü ő ú Á ő ő ő ö ú ő É Á ö ö ő ö ü ő ő ö Á ö ú ú ü Ő É Á Á Á ö ű ű ü ő ő ű ő ő ő Á ű ő ö ő ű ü ű ő ü ú ő Á ű ő ű ö ő ő ő ü Á ű ö Á ő ö Á ő Á ű ő ő ő ö ő ú ű ő ű ő ő Á ö ü ú ú ő ö ő

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Húzzátok össze a párokat! Színezzétek a Mosolykákat a meséknek megfelelő színre!

Húzzátok össze a párokat! Színezzétek a Mosolykákat a meséknek megfelelő színre! 1. Időtartam:4 perc Elérhető pontszám: 7x2+8x1 = 22 pont Mely szavak betűi keveredtek össze? Írjátok le, majd írjátok a négyzetekbe a meséknek megfelelő számot! 1 A szarka meg a róka 2 Az okos nyúl 3 Mese

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

azaz a személyiség egészére és a nevelés, oktatás minden területére kiterjesztendő FONTOS

azaz a személyiség egészére és a nevelés, oktatás minden területére kiterjesztendő FONTOS A DIFFERENCIÁLÁSRÓL készítette: Farkas Zsuzsanna I.Fogalma ~ Olyan különbségtevés, amely a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve a fejlesztés és a fejlődés lehetőségeit biztosítja az oktatásban.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

ö ö É ü ő ü ö É ü ü ö ö ö ő ü Á ő É ü ü ü öü ö ű ő ö ö ö É É É ü ü É ü ö ö ü É ö ö ö ő É É ö É ü ö É É ű ő ü ö ö É ü É ö ü ö ö ü ü ü ü ÉÉ ü ö ő ö É ö É ö Á ü É ö ü É É ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö É ö É ö ö Ú É

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Milyen legyen egy jó olvasókönyv első osztályosoknak?

Milyen legyen egy jó olvasókönyv első osztályosoknak? Milyen legyen egy jó olvasókönyv első osztályosoknak? LÓDINÉ SZABÓ KATALIN lodikati@freemail.hu SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája Az iskolai

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet!

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel.

Részletesebben

É Ó Ó É ő É Ü Ú ő ő ű ö ö ő Ü ö ö Ü Ü ö ő É É Ü Ü É É ő É ö Ó Ú É Ú Ö Ü Ó Ú É É Ú É Ü Ö Ú ö Ü Ú ö É É É É É ö ö É ö ö ő Ú É Ó ö Ú Ú É É ö Ü É Ó Ü É É ő Ü ű ö Ú É ő Ú ÜÜ É Ú ö ö ö ö É ö ő ű ő ö ö ö ÜÉ ö

Részletesebben

AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete

AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete (1. félév, Betûvásár c. tankönyv) Tájékozódási szakasz 1. Betûvásár játék. Ki milyen betût ismer? tk. 3. o. A vonalelemek átírása a képen, tk.

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben