Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelv és irodalom tanmenet"

Átírás

1 tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla Glückné Zsigmond Szabina

2 Hónap Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember 4. hét Óraszám Olvasás, szövegértés Iskola, iskola... Képolvasás, szógyűjtés, a mondatalkotás Képolvasás: játékok, iskolai eszközök. Csoportosítás, szógyűjtés. Szavak szótagolása tapsolással.. Képolvasás: edények, evőeszközök, élelmiszerek. Csoportosítás, szógyűjtés, szavak szótagolása tapsolással. Mondókatanulás: Töröm... Képolvasás: ruhák, tisztasági szerek. Csoportosítás, szógyűjtés. Szavak szótagolása tapsolással. Képolvasás: Mit csinálunk reggeltől estig? Napszakok fogalmának Mássalhangzók hangoztatása hangutánzás segítségével. Kocsi és vonat című vers tanulása. Képolvasás, csoportosítás: Melyik nem illik a sorba? Szavak szótagolása tapsolással. Szókincsfejlesztő gyakorlatok. A színek. A színek nevének szótagolása tapsolással. Képolvasás: őszi gyümölcsök, zöldségek. Csoportosítás, szógyűjtés. Szavak szótagolása tapsolással. Mondókatanulás: Ez a malac. Mássalhangzók hangoztatása hangutánzás segítségével. Falusi hangverseny című vers tanulása Írás, helyesírás Az íróeszközök használatának megbeszélése. Tájékozódás a vonalközökben a házikórajz segítségével. Álló vonal vázolása, írása. Tájékozódás gyakorlása a vonalközökben. Alsó ívelés vázolása, írása. Felső ívelés vázolása, írása. Figyelemfejlesztő gyakorlatok. A terítőminta folytatása. Horogvonal vázolása, írása. Iránygyakorlatok színezéssel. Figyelemfejlesztő gyakorlatok. Mi hiányzik? Nyitott kör vázolása, írása. Iránygyakorlatok színezéssel. Szem-kéz koordinációs gyakorlatok. Kör vázolása, írása. Képalkotás körökből. Hullámvonal vázolása, írása. Vonalvezető gyakorlatok. A tanult elemek vázolása, írása. Vonalvezető gyakorlatok. Felső hurok vázolása. Képkiegészítő feladatok. Alsó hurok vázolása, írása. Színezd ki, amelyik ugyanolyan, mint az első! Gyakorlóóra Gyakorlóóra Betűtanulás: i í I Í. A kis írott i í betű vázolása, írása. Az új hang leválasztása a szó elejéről Szógyűjtés az új hanggal. Hosszú, rövid hangok differenciálásának Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. Az új hang olvasása, kirakása. Az új hang keresése szavakban. Ok. 3. o. Ímf. 3. o. Ok. 5. o Ímf. 4. o. Ok. 7. o. Ímf. 5. o. Ímf. 6. o. Ok. 11. o. Ímf. 7. o. Ok. 13. o. Ímf. 8. o. Ok. 15. o. Ímf. 9. o. Ok. 17. o. Ímf. 10. o. Ok. 19. o. Ímf. 11. o. Ok. 21. o. Ímf. 12. o. Ok. 22. o. Ímf. 13. o. 2

3 Október Október Október Betűtanulás: a A. Az új hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés az új hanggal. Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. Az a i hangok olvasása, kirakása. Az a i hang keresése a szavakban Betűtanulás: m M. Az új hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés az új hanggal. Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. Az új hang olvasása, kirakása. Az új hang keresése szavakban Betűtanulás: t T. Az új hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés az új hanggal. Az új hang alakjának, ejtésének megfigyelése. A t m hangsor olvasása, kirakása. A t m hangok keresése szavakban Betűfelismerési gyakorlatok. Magánhangzósor olvasásának Mássalhangzósor olvasásának Összeolvasás az ismert magánhangzókkal és mássalhangzókkal: im it IM IT am at AM AT Betűtanulás: e E. Összeolvasás: em et EM ET. Hangdifferenciálási gyakorlatok. Kép és magánhangzó egyeztetése Betűtanulás: o O ó Ó. Magánhangzósor olvasása, kirakása. Szótagsor Kép-magánhangzó egyeztetése Betűtanulás: l L. Betűfelismerési gyakorlatok. Összeolvasás az ismert magánhangzókkal: el il EL IL al ól AL ÓL Betűfelismerési gyakorlatok. Magánhangzósor olvasása, kirakása. Szótagsorok Kép-szótag egyeztetése. A kis írott a betű vázolása, írása. Melyik hangot hallod a rajzok nevében? (a, i, í) A kis írott m betű vázolása, írása. A kis írott és kis nyomtatott betűk öszszekötése. A kis írott t betű vázolása, írása. Melyik hangot hallod a rajzok nevében? (m t) Kis írott betűk vázolása, kapcsolása: im am it at. Iránygyakorlatok színezéssel. Kétbetűs szótagok másolása írottról, nyomtatottról. A kis írott e betű vázolása, írása. Az írott kis e betű beírása a szó hangsorát jelző szókeret megfelelő helyére. Keresd az e hangot a kép nevében! Kis írott o ó betű vázolása, írása. Színezd ki, amelyik olyan, mint az első! Hosszú-rövid o ó keresése. Kis írott l betű vázolása, írása. Melyik hangot hallod a rajzok nevében? (l m) Kis írott i a o m t l betűk vázolása, írása, Szótagok másolása. Színezd ki, amelyik olyan mint az első! Szótagok másolása nyomtatottról. Ok. 23. o. Ímf. 14. o. Ok. 24. o. Ímf. 15. o. Ok. 25. o. Ímf. 16. o. Ok. 27. o. Ímf. 17. o. Ok o. Ímf. 18. o. Ok o. Ímf. 19. o. Ímf. 20. o. OK o. Ok. 35. o. Ímf. 21. o. 3

4 Betűtanulás: u U ú Ú. Magánhangzósor olvasása, kirakása. Szótagsor Kép-magánhangzó egyeztetése. Kis írott u ú betű vázolása, írása. Hosszú-rövid u ú keresése. Ok o. Ímf. 22. o. Október 4. hét November Megfordulnak a szótagok (mássalhangzó van elöl): ma me mi mó. Szóolvasás: ma-ma. Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: s S. Szótagsor Nevek olvasása: Mit csinálnak a gyerekek? Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: v V. Szótagsor Szó-kép egyeztetése Magánhangzósor Mássalhangzósor Hárombetűs szósor Nevek Mondatolvasás Betűtanulás: k K. Magánhangzósor K hang kapcsolása az ismert magánhangzóhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: á Á. Mássalhangzósor Szótagsor Szósor 55. a-á differenciálása. Magánhangzósor Szótagsor Szó-kép egyeztetése Betűtanulás: p P. Magánhangzósor P hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése Nevek Szósor Mondat Kérdő mondat olvasása, válaszadás képek alapján. Kis írott betűk vázolása, írása, kapcsolása: ma mi le ló te tó. Szótagok másolása írottról és nyomtatottról. Kis írott s betű vázolása, írása. Húzd át, amelyik nem olyan mint az első! Szó-kép egyeztetés. Kis írott v betű vázolása, írása. Húzd át, amelyik nem olyan, mint az első! Szó-kép egyeztetés. Kis írott betűk vázolása, írása: o ó u ú s v. Kis írott k betű vázolása, írása. Kis és nagy nyomtatott betűk összekötése. Kis írott á betű vázolása, írása, Kis írott és nyomtatott betűk összekötése. Kis írott betűk vázolása, írása, kapcsolása Betűsor írása (a-á). Szótagok másolása. Kis írott p betű vázolása, írása, Betűsor írása. Szósor írása. Kezdőhang keresése. Ok. 39. o. Ímf. 23. o. Ok o. Ímf. 24. o. Ok o. Ímf. 24. o. Ok. 45. o. Ímf. 26. o. Ok o. Ímf. 27. o. Ok o. Ímf. 28. o. Ímf. 30. o. Ok o. Ok. 55. o. Ímf. 30. o. 4

5 November Betűtanulás: c C. C hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Mondatok Betűtanulás: é É. Magánhangzósor Szósorok Kérdő mondatokra válasz keresése e-é differenciálása. Magánhangzósor Szótagsor Szósorok Mondatok Betűtanulás: r R. r hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósorok Mondatok Kis írott c betű vázolása, írása, Húzd át, amelyik nem olyan, mint az első! Kis írott e betű vázolása, írása, Betűsor írása (e-é). Szavak írása e-é-vel. e-é keresése rajzok nevében. Kis írott r betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 31. o. Ok o. Ímf. 32. o. Ok. 61. o. Ímf. 32. o. Ok o. Ímf. 33. o. November November 4. hét r-l differenciálása. Mássalhangzósor Szótagsor Szósorok Kérdő mondatokra válasz keresése Betűtanulás: f F. f hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz: Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatok Betűtanulás: ö Ö ő Ő. Magánhangzósor Szósorok Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok f-v differenciálása. Mássalhangzósor Szótagsor Szósorok Mondatok Mesedramatizálás Betűtanulás: z Z. z hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Szó-kép egyeztetése. Mondatolvasás szövegértő feladatokkal ó-ő differenciálás. Magánhangzósor Szótag, szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatok Betűsor írása (r-l). Szótagok írása. Szósorok írása r-l-lel. Hiányzó betűk beírása. Kis írott f betű vázolása, írása, Kis írott ö ő betűk vázolása, írása, Szókapcsolat lerajzolása.. Betűsor írása (f-v). Szavak írása f-v-vel. Hiányzó betűk beírása. Kis írott z betű vázolása, írása, Betűsor írása (ó-ő). Szavak írása ó-ő-vel. Szókapcsolatok leírása, lerajzolása. Ímf. 34. o. Ok o. Ímf. 35. o. Ok o. Ímf. 36. o. Ok. 71. o. Ímf. 38. o Ok o. Ímf. 37. o. Ok o. Ok. 75. o. Ímf. 38. o. 5

6 Betűtanulás: h H. h hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Szövegolvasás Betűtanulás: d D. d hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Felszólító mondatok Ünnepi készülődés című szöveg olvasása, értelmezése kérdésekkel. Jön a Mikulás című vers Kis írott h betű vázolása, írása, Kis írott d betű vázolása, írása, Képek nevének írása. Ok o. Ímf. 39. o. Ok o. Ímf. 40. o. Gyakorlóóra Ok o. December December z-s differenciálás. Mássalhangzósor Szósorok Mondatolvasás szövegértő feladatokkal Betűtanulás: n N. n hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Szó-kép egyeztetése. Mondatok d-t-n differenciálás. Mássalhangzósor Szavak Kérdő mondatok olvasása, válaszadás képek alapján Betűtanulás: g G. g hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok Betűtanulás: ü Ü ű Ű. Magánhangzósor Szavak Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok ú-ű differenciálás. Magánhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok 98. ő-ű differenciálás. Magánhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatolvasás szövegértő feladatokkal. Betűk írása (z-s). Szavak írása z-s-sel. Kis írott n betű vázolása, írása, Betűk írása (d-t-n). Szavak írása d-t-vel. Írott és nyomtatott betűk összekötése. Betűpótlás. Kis írott g betű vázolása, írása, Kis írott ü ű betűk vázolása, írása, Betűk írása ú-ű. Szavak írása ú-ű-vel. Betűpótlás. Betűk írása ő-ű. Szavak írása ő-ű-vel. Betűpótlás. Ok. 81. o. Ímf. 42. o. Ok o. Ímf. 41. o. Ok. 85. o. Ímf. 42. o. Ok o. Ímf. 43. o. Ímf. 44. o. Ok. 90. o. Ímf. 46. o. Ok. 91. o. Ímf. 46. o. 6

7 December Betűtanulás: j J. j hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatolvasás szövegértő feladatokkal g-k differenciálás. Mássalhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Összefüggő mondatok Weöres Sándor Száncsengő című versének olvasása Gazdag Erzsi Hull a hó című versének olvasása, feldolgozása, tanulása. Kis írott j betű vázolása, írása, Betűk írása (g-k). Szavak írása g-k-val. Betűpótlás. Ok o. Ímf. 45. o. Ok. 94. o. Ímf. 46. o. Gyakorlóóra Ok o Csukás István A karácsonyfát meghoztuk című versének olvasása, feldolgozása, tanulása. Gyakorlóóra Ok o. Január n-m differenciálás. Mássalhangzósor Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondatok Betűtanulás: b B. b hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Mondatolvasás iránygyakorlatokkal. Betűk írása (n-m). Szavak írása n-m-mel. Betűpótlás. Kis írott b betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 47. o. Ok o Várnai Zseni Hull a hó című versének A szánkó című szöveg Gyakorlóóra Ok o b-p differenciálás. Mássalhangzósor Szósor Kérdő mondat Összefüggő szöveg Betűk írása (d-p). Szavak írása d-p-vel. Szavak lerajzolása és leírása Ok. 98. o. Ímf. 48. o. Január d-b differenciálás. Mássalhangzósor olvasás. Szósor Hanganalízis: Melyik nem illik a sorba? Mondatolvasás. Betűk írása (d-b). Szavak írása d-b-vel. Szavak lerajzolása és leírása. Ok. 99. o. 7

8 Összefüggő szövegolvasás képek segítségével: Baleset. Kis írott betűk vázolása, írásának, kapcsolásának Szavak másolása, önálló írása. Ok o Összefüggő szövegolvasás képek segítségével: Meglepetés. Kis írott betűk írásának, kapcsolásának Szavak másolása. Szavak önálló írása. Ok o Betűtanulás: sz Sz. sz hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Mondatok sz-s differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása sz-s hangokkal. Összefüggő szövegek Kis írott sz betű vázolása, írása, Betűk írása (sz-s). Szavak írása sz-s-sel. Betűpótlás Ok o. Ímf. 49. o. Ok o. Ímf. 50. o. Január 127. Szósor Mondóka olvasása, tanulása. Kérdő mondatok Szavak másolása. Szavak önálló írása. Ok o sz-z differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása sz-z hangokkal. Hanganalízis: Melyik nem illik a sorba? Összefüggő szöveg 130. Szósor olvasása ssz-szel, zz-vel. Kérdő mondatok Megkezdett mondat befejezése (magyarázó mondat mert), Betűtanulás: gy Gy. gy hang kapcsolása az ismert magánhangzóhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Kérdő mondat Betűk írása (sz-z). Szavak írása sz-z-vel. Szavak írása ssz, zz-vel. Kis írott gy betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 51. o. Ok o. Ímf. 51. o. Ok o. Ímf. 52. o. Január 4. hét gy-j differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása gy-j hangokkal. Szavak Szavak írása gy-j-vel. Betűpótlás: gy vagy j. Ok o. Ímf. 53. o Weöres Sándor Mese című verse (részlet). Számoló című népköltés olvasása, képszöveg egyeztetése. Ok o. 8

9 136 gy-d differenciálás Mássalhangzósor Szósor olvasása gy-d hangokkal. Vers Összefüggő szöveg 138. Szósor olvasása: 3 betűs, 2+3 betűs szavak Mondókák Félévi felmérés. Hangos olvasás. Szövegértés. Szavak írása gy-d-vel. Betűpótlás: gy vagy j. Félévi felmérés. Írástechnika. Helyesírás. Ok o. Ok o. Február Február Betűtanulás: cs Cs. cs hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Mássalhangzó-torlódásos szavak Versolvasás. cs-s differenciálásamássalhangzósor Szósor olvasása cs-s hangokkal. Szavak Versolvasás. Összefüggő szöveg 145. cs-sz differenciálás. Mássalhangzósor Szósor írása cs-sz hangokkal. Szavak Versolvasás. Megkezdett mondat befejezése. Kis írott cs betű vázolása, írása, Képek nevének írása. Szavak írása cs-s-sel. Szavak írása cs-sz-szel. Betűpótlás: cs vagy sz Gyakorlóóra Betűtanulás: ny Ny. ny hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szósor Szó-kép egyeztetése. Megkezdett mondatok befejezése ny-n differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása ny-n hangokkal. Vers Kis írott ny betű vázolása, írása, Szavak másolása nyomtatottról. Szavak írása ny-n-nel. Ok o. Ímf. 54. o. Ok o. Ímf. 55. o. Ok o. Ímf. 55. o. Ímf. 56. o. Ok o. Ímf. 57. o Versek olvasása: Gyárfás Endre: Farsang van! Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? Népköltések. Szótagok összekötése. Ok o. Ímf. 57. o. 9

10 ny-j differenciálása. Mássalhangzósor Szósor olvasása ny-j hangokkal. Szavak Versolvasás. Szavak írása ny-j-vel. Ok o Betűtanulás: zs Zs. zs hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Kérdő mondatok Összefüggő szöveg 155. zs-s differenciálás. Magánhangzósor Szósor olvasása zs-s hangokkal. Összetett szavak Iránygyakorlatok kérdő mondatokkal Kiss Benedek Téli hegyoldal című versének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Kis írott zs betű vázolása, írása, Szavak írása zs-s-sel.. Ok o. Ok o. Ímf. 59. o Ok o Mondóka olvasása, tanulása. Iránygyakorlat képek alapján. Kis írott betűk vázolása. Ok o. Február 158. zs-z-cs differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása zs-z-cs hangokkal. Kérdőmondat kép Betűtanulás: ty Ty. ty hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Mondatok Kérdő mondatok Hosszú ty-s szavak Szavak írása zs-z-cs-vel. Képek nevének leírása, zs vagy cs. Kis írott ty betű vázolása, írása, Ok o. Ímf. 59. o. Ok o. Ímf. 60. o ty-gy differenciálás. Mássalhangzósor Szavak olvasása ty-gy hangokkal. Kérdő mondatok Összefüggő szöveg 162. Kányádi Sándor Pitty potty című versének Találós kérdések. Szavak írása ty-gy-vel. Szavak írása ty-gy-vel. Ok o. Ímf. 61. o. Ok o. Február 4. hét 163. ty-cs differenciálás. Mássalhangzósor Szósor olvasása ty-cs hangokkal. Összetett szavak Kérdő mondat Bodri kutya meg a csont című népmese olvasása képek segítségével. Szavak írása ty-cs-vel. Ok o. Ímf. 61. o. Ok.137.o 10

11 Március Betűtanulás: ly Ly. ly hang kapcsolása az ismert magánhangzókhoz. Szavak Kérdő mondatok Erdő mélyén című vers ly-j differenciálás. Mássalhangzósor Szavak olvasása ly-j hangokkal. Mondatok Kis írott ly betű vázolása, írása, Szavak írása ly-j-vel. Képek nevének leírása, ly vagy? 170. Gyakorlóóra 171. Szósor olvasása ly-hanggal. Szókapcsolatok olvasása, folytatása A hangya és a galamb című népmese olvasása képek segítségével Ritka betű: dz Dz. Mássalhangzósor Szósor Kérdő mondatok Ritka betű: dzs Dzs. Mássalhangzósor Szósor Kérdő mondatok Szavak írása ly-nal. Kis írott dz betű vázolása, írása, Szavak írása: edző, bodza, madzag. Kis írott dzs betű vázolása, írása, Szavak írása: dzsem, dzsip, dzseki, lándzsa. Ok o. Ok. 140 o. Ímf. 63. o. Ok o. Ok o. Ok o. Ok o Ritka betűk: x X y Y q Q w W. Kis írott x y q w betűk vázolása, írása, Betűk írása. Képek nevének írása. Ok o. Március Petőfi Sándor: Nemzeti dal. Kölcsey Ferenc: Himnusz Gazdag Erzsi Mesebolt című versének Két kiskecske című népmese olvasása, közös feldolgozása. Gyakorlóóra Ok o. Nagy írott U Ú Ü Ű V betűk vázolása, írása, Betűk írása. Nevek írása. Nagy írott betűk írásának, kapcsolásának Ok o. Ímf. 65. o. Ok o. 11

12 Lev Tolsztoj A róka meg a rák című mese olvasása, közös feldolgozása. Kérdésekre válasz keresése a szövegben. Nagy írott A Á betűk vázolása, írása, Ok o. Ímf. 66. o Gyakorlás: a mesék Szókapcsolatok olvasásának Közmondások. Nagy írott betűk írásának Móricz Zsigmond A héja című meséjének Héjariasztók című népköltés Nagy írott O Ó Ö Ő betűk vázolása, írása, Ok o Ki az okosabb? című népmese olvasása, közös feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott betűk írásának Ok o. Március 189. Gyakorlás: a mesék Párbeszédes olvasás A birka-iskola című vers Nagy írott C Cs betűk vázolása, írása, A kutya, a macska meg az egér című népmese meghallgatása, Nagy írott betűk írásának Ok o Móricz Zsigmond Iciri-piciri című verses meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott G Gy betűk vázolása, írása, Ok o Pöttömke kabátja című angol népmese 1. rész meghallgatása, Nagy írott betűk írásának Ok o. Március 4. hét 196. Pöttömke kabátja című angol népmese 2. rész olvasásának folytatása. (Másnap...) Nagy írott Z Zs betűk vázolása, írása, Betűk írása, nevek írása Állatok című vers. Nagy írott betűk írásának A tyúkocska, az egérke meg a kakas című népmese olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott S Sz betűk vázolása, írása, Ok o. Ok o Ok o. Ímf. 71. o Gyakorlás: a mesék Párbeszédes olvasás Kiolvasó, közmondás. Nagy írott betűk írásának 12

13 Április Április A róka meg a holló című népmese olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Gyertek haza, ludaim! című játék olvasása, eljátszása. 204 Jékely Zoltán A három pillangó című 205. meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Gyakorlás: mesék Párbeszédes olvasás Esik az eső című vers Gárdonyi Géza A kiscsacsi meg a nyuszi című meséjének olvasása, feldolgozása Móricz Zsigmond A török és a tehenek című meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Gyakorlás: a mesék Párbeszédes olvasás Benedek Elek Csalimese című szövegének olvasása, befejezésének variálása Móra Ferenc Megjöttek a fecskéink című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Fecskemondóka tanulása. Az okos lány című népmese olvasása, feldolgozása kérdések alapján. Nagy írott P B R betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott T Ty F betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott M N Ny betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott E É betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Nagy írott I Í K betűk vázolása, írása, Nagy írott betűk írásának Ok o. Ok o. Ok o. Ok o. Ok o. Ímf. 74. o. Ok o. Ok o. Ok. 176.o. Ímf. 76. o. Ok o. Április A favágó kívánsága című német népmese Szövegértési feladatok Gyakorlás: a mesék A párbeszédes részek olvasásának Húsvéti locsolóversek, mondókák Népi hagyományok. Másolás: Locsolóvers leírása. Nagy írott J H betűk vázolása, írása, Nevek írása. Betűk írása. Nagy írott betűk írásának Nagy írott L Ly betűk vázolása, írása, Mondatok önálló írása. Ok o. Ok o Dénes György Erdő című versének Kányádi Sándor Medve-meséjének Nagy írott X Y betűk vázolása, írása, Ok o. Ok o A medve című ismeretterjesztő szöveg olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott Q W betűk vázolása, írása, Ok o. Ím. 79. o. 13

14 Május 225. Gyakorlás: szövegek Értő olvasást fejlesztő feladatok. Majtényi Erik A medve álma című versének Csorba Piroska Mesélj rólam! című versének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Osváth Erzsébet Andriska és a fogas című versének Csanádi Imre Haja-haja, Ágh István Virágosat álmodtam című versének 230. A mókus és a farkas című népmese olvasása, feldolgozása. Markó Béla Róka koma, farkas koma című vers A mókus; A farkas című ismeretterjesztő szövegek olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Nagy írott betűk írásának Gyakorlóóra Másolás: Virágosat álmodtam című vers leírása. Ok o. Ok o. Ím. 80. o. A kis írott ábécé írásának Ok o. Ím. 80. o Gyakorlás: szövegek Értő olvasást fejlesztő feladatok. A nagy írott ábécé írásának 235. A sajtot osztó róka, A nyúl és a róka című mesék olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Ok o. Május A róka, Igazán ravasz állat a róka? című szövegek Azonos típusú elválasztási esetek gyakoroltatása: két magánhangzó között egy mássalhangzó: ró-ka... Ok o Gyakorlás: szövegek Szövegértési feladatok. Szókapcsolatok Elválasztás Két mássalhangzó között: táb-la, aj-tó, ab-lak Hermann Ottó Mit mond a sárgarigó című szövegének olvasása, feldolgozása. Ok o Gyakorlás: szövegolvasás. Kányádi Sándor Rigók című versének Elválasztás gyakorlása: magánhangzóval kezdődő hárombetűs szavak: e-ső... Ok o. Május 242. Zelk Zoltán A tölgyfa születésnapja című meséjének olvasása, feldolgozása A feketerigó, A búbospacsirta című leíró szövegek olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Elválasztás gyakorlása: két mássalhangzó között az első mássalhangzó kétjegyű: tész-ta, bics-ka stb. Másolás: Rigók című vers első két versszakának másolása. Ok o. Ok o. 14

15 Gyakorlóóra Elválasztás gyakorlása: három mássalhangzó között: kert-ben, tölgy-fa, András Gyakorlás: szövegolvasás. Szókapcsolatok olvasásának Mondóka Kérdő hangsúlyozás 248. Kányádi Sándor Mese-morzsa című meséjének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Elválasztás gyakorlása: két magánhangzó között: fi-ú, Be-a, dió, te-a stb. Gyakorlóóra Ok o. Május 4. hét 249. Miért gyűjtenek a hangyák egész nap ennivalót? című leíró szöveg olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Pákolitz István Hangya című vers 250. Gyakorlás: mese és szöveg Szókapcsolatok Hangsúlyos olvasás 251. Weöres Sándor Biztatás című versének olvasása, feldolgozása. Rímkeresés. Magánhangzó-számolás soronként Gárdonyi Géza Nagyapó lovai című szövegének olvasása, feldolgozása. Elválasztás gyakorlása: három-négytagú szavak elválasztása: ce-ru-za, men-de-gél, a-u-tó. Másolás: Biztatás című vers első két versszakának leírása. Ok o. Ok o. Ok o. Június Nóber Imre Új növényke születik című szövegének olvasása, feldolgozása. Julian Tuwin Kerti vélemények című versének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Önálló szövegalkotás: egy-egy kerti növény bemutatása Fecske Csaba Nevető nevek című versének olvasása, mondóka tanulása Gyakorlás: a versek hangsúlyos Szókapcsolatok Rímkeresés. Egy, kettő, három... népköltés 259. Marék Veronika Mi volt a táskában? című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével Fehér Klára A csodálatos radírgumi című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések segítségével. Elválasztás gyakorlása: hosszú kétjegyű mássalhangzók között: hosz-szú, süly-lyed, diny-nye... Az eddig tanult elválasztási esetek A j hang kétféle jelölése írásban: j vagy ly. Állatok nevei: bagoly, héja, harkály, varjú stb. A j és ly-s szavak írásának Nevek: Mihály, Károly, Juli, József, Ibolya stb. Ok o. Ok o. Ok o. Ok 140. o. Ok o. 15

16 261. Gyakorlás: szövegolvasás, hangsúlyos A j és ly szavak írásának Ok o. olvasás. Szókapcsolatok Hosszú tagú szavak keresése, olvasásának 262. Év végi hangos olvasás felmérés Ok o Év végi hangos olvasás felmérés Az eddig tanult elválasztási esetek Simon Alice Színes ceruzák című szöveg olvasása, feldolgozása kérdések alapján. Év végi szövegértés felmérés 268. Fecske Csaba Altató című versének olvasása, feldolgozása. Lázár Ervin Mese reggelre című szöveg 268. Móra Ferenc Az én titkaim című szövegének olvasása, feldolgozása kérdések alapján. Önálló mondatírás Ok o. Év végi felmérés. Írástechnika, helyesírás. Ok o. Ok o. Június 270. Gyakorlás: vers, szöveg Szókapcsolatok Jánky Béla Aranykulcs című versének 271. Mezey Katalin Az én naptáram, Hónapmondóka, Mondóka, Szalay Borbála Este című versének 272. Lázár Ervin A kék meg a Sárga című szövegének 273. Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz című versének Másolás: Aranykulcs című vers részletének leírása. Ok o. Másolás: Hónapmondóka leírása Ok o. Ok o. Levélírás Ok o. 16

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna. Ábécéskönyv. 1. osztály. 7., javított kiadás

Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna. Ábécéskönyv. 1. osztály. 7., javított kiadás Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna Ábécéskönyv 1. osztály TARTÓS TANKÖNYV 7., javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 18 NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ MEG MÁLÉSZÁJ (125. oldal) Á Ü Û OLVASD EL A BETÛKET! Á U Ó I Ü

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás Előkészítő időszak Olvasás, SzövegértésSzövegalk. Óra ÍrásAnyanyelvi tapasztalatszerzés 12. Már iskolás vagyok: TK. 3. o. Családrajz: A ceruzafogás megfigyelése 34. A tanulók beszédének megfigyelése: Az

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus

Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus hónap hét óra szakasz időterv Olvasás - írás tanmeneti ajánlás, A típus (készségfejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás) tematika téma (beszéd, olvasás, írás) készségfejlesztési cél beszéd beszédkészség-fejlesztés,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

azaz a személyiség egészére és a nevelés, oktatás minden területére kiterjesztendő FONTOS

azaz a személyiség egészére és a nevelés, oktatás minden területére kiterjesztendő FONTOS A DIFFERENCIÁLÁSRÓL készítette: Farkas Zsuzsanna I.Fogalma ~ Olyan különbségtevés, amely a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve a fejlesztés és a fejlődés lehetőségeit biztosítja az oktatásban.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

É É ö ö ű ú ű Ó ö ú ú É ú ú ö ö Ö ú ö ö ö ö ö ö ú ö ö Ú É ö É ö ú ö ö ú É É É ú ö ö ö ú ö Ú ö É ö ö ö ö ö ö É ö ú Ú ö ö Ü ö ö ú ú ö ú ö ö ö ö ű ű ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ű ű ö ö Ú ö ö ú ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

Á Á É ö ő Ö ő ö Á ő ő Ü ő ú Á ő ő ő ö ú ő É Á ö ö ő ö ü ő ő ö Á ö ú ú ü Ő É Á Á Á ö ű ű ü ő ő ű ő ő ő Á ű ő ö ő ű ü ű ő ü ú ő Á ű ő ű ö ő ő ő ü Á ű ö Á ő ö Á ő Á ű ő ő ő ö ő ú ű ő ű ő ő Á ö ü ú ú ő ö ő

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

ö ö É ü ő ü ö É ü ü ö ö ö ő ü Á ő É ü ü ü öü ö ű ő ö ö ö É É É ü ü É ü ö ö ü É ö ö ö ő É É ö É ü ö É É ű ő ü ö ö É ü É ö ü ö ö ü ü ü ü ÉÉ ü ö ő ö É ö É ö Á ü É ö ü É É ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö É ö É ö ö Ú É

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N 963 657

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

É Ó Ó É ő É Ü Ú ő ő ű ö ö ő Ü ö ö Ü Ü ö ő É É Ü Ü É É ő É ö Ó Ú É Ú Ö Ü Ó Ú É É Ú É Ü Ö Ú ö Ü Ú ö É É É É É ö ö É ö ö ő Ú É Ó ö Ú Ú É É ö Ü É Ó Ü É É ő Ü ű ö Ú É ő Ú ÜÜ É Ú ö ö ö ö É ö ő ű ő ö ö ö ÜÉ ö

Részletesebben

AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete

AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete AZ INTENZÍV KOMBINÁLT olvasástanítás módszerének tanmenete (1. félév, Betûvásár c. tankönyv) Tájékozódási szakasz 1. Betûvásár játék. Ki milyen betût ismer? tk. 3. o. A vonalelemek átírása a képen, tk.

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

É Á Á É Á Ü ö Ú ö ö ö ö ú ő Á Ó Á É ú Á Ú ő ú ö ű ő ű ú Ú ö ú ú ú ő ú Ú Ú Á ú Á ú úő ú ő ő Ü ú űú ú ö ű ö ú É ö ö É ö ű ö ö ú ő ö ö ö Á ö ő Ö Ó ö ő ú ö ő ú Á ú Á Ú ö Á ö ö ö ö ö ö ő ű ö ú ö ö ú Á ú ö ő

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Ú ő ő ü ü É É É ú ü ú ü ö ő ö ö ő üú ü ü ö ö ü ö ö ü É ü ő ü ö ö ö ü ü ö ö ü ú ú ő É ü ü É ú É ú ü ü ő ű ö ő ö ő ő ü ő ő ö ö É É É ő ú ü Ű É ú ö Í ö ü ö ö ö ö ö ö ö ő ű ö Ü ü ű ü ü ü ö ú ű ú ü ü ő ö ú

Részletesebben

ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS

ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS (Újra olvasok, írok, számolok!) Olvasás, írás INSTRUKTORI MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Damó

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

Á Á Á Ú Á Á ö Ó ö Ú ü ü Á Á ü ö Á ü Á ö ű ö ű ü Ú ü ü ö Á ű ű ö ö ű ű ü Á ü ü ö ű ü ü Á Á ö Ú Á Á Á Á Á Á ü Ü Ú ü ö ö Á ö ö ü ü ű ű ö ö ö Á ö ö Á Ó ö Ú ö ö ö ö űü ö Á ö ű Ú ö ö Á ü Ú ö ö Á ű ö ö Á ö ö

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV Az IKT eszközökkel támogatott órák tananyaga kék színnel jelölt Az intézményi innovációhoz

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET

SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET Csájiné Knézics Anikó SZÉPEN, HELYESEN ÍRÁSMUNKAFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENKETTEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II. 18.) MKM számú rendelet 6. (3.) bekezdése

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 1. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 1. osztály TANMENETE az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 1. osztály észítették a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

úű Ó ű Ó ü ü Ú Ő Ú ú Ó Ő ű Ő Ű Ű ű ű ű Ő ű Ú Ő ú ú ű Ő ú Ő ü ű ú ú ü Ő Ő ú Ó Ő ű ü ű Ö Ú Ú ú Ő Ő Ö ü Ű ű Ű Ő Ő Ő Ő Ő Ő Ö Ő Ó Ú Ú ú Ő ú Ó ú ú ű ű ű ű Ű É Ó Ő Ú Ö ú Ő ű Ó Ő Ő ú ű Ú Ó Ú Ő Ő Ó Ő ű Ű ű ű ű

Részletesebben

Ó Ú ű ű Ő Ü É Ö Ú Ú Ú É É Ö Ö É É Ö É É É Ü ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű Ö ű Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ú É ű ű ű ű Ú ű Ú Ü Ü Ő Ő Ü Ü Ú Ő Ü Ú Ú Ü Ü ű Ú ű ű ű Ú Ü Ü Ü Ö Ü Ú ű ű ű ű ű Ú É É ű ű ű É Ű É Ü Ü Ü Ú Ü É ű É É Ű

Részletesebben

É Ó Ö Ó É É Ö É Ó ő Ó É Ó Ö ó ó ő Ö Ó Ö ő Ö ő É ü Ó Ó Ó Ó Ó É Ö Ö Ó Ö ő ő Ú ő ó Ó Ó ú Ó ő Ó Ó Ó ű Ó ő ő Ó Ó Ó É Ó ó Ö Ó ó Ó ő Ö Ó Ö Ö É ő Ö Ö ő ó ó Ö Ö Ö Ó Ö Ö ű ó Ö Ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó Ö ő Ó Ö É Ó Ó Ó Ó Ö

Részletesebben

Ü Ü ű Ü Ü Ú Ü É Ú Ü É Ü Ü Ü Ü ű Ü ű É É Ú Ü Ü É Ő É Ő ű ű ű ű Ú Ú Ü Ú Ü É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú ű Ü ű Ü Ü É É Ü Ü Ú Ü ű É Ű ű ű ű Ö ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü É Ü Ü É Ü Ü Ü Ü Ü É Ü Ö Ü Ü Ú Ú Ű Ü Ü É Ü É É Ú Ü

Részletesebben

Ó ü ö Ö ü ü ö ö ö ö ü ü ü ö ö ü ö ö ü Á ú ü ú É ü ö ö ü Á ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö ü ö ö ö ö ü ú ü ö ö ü ö ü ü ű ü ü ö ü ü ö ö ü ö ö ö ö ü ú ü ö ü ö Ó Ó ü ö Ö ü ö ú ö ü ö ú ü ü ü ú ö Ö ü ö ö ö ö Ö ü ö ö ö ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ú ö ö ó űú ő ó ű ó Á ó ó ö ő ő ó ő ö ö ő ő ö ö ő ő Á É ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ö ő ő ű ö ö ó ő ú ű ŐŰ ó ö ö Á ó ő ő ó Ű ű ó ő Á ő ő ő ű ő Ú Á Í ű ó ű ű ó ó ű ű ő ö ó ű ó ö É ú ö ő ö ó ö ő ű ö

Részletesebben

Á Á Á ü ű ő ő ő ő Á ü Ü ő ő Í Á Í Á Á ő ü ő ő ő ő ő ő ú ű ő úü ő ú ű ú ő ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü ő ú ő ú ő ú ú ő ú ú ő ő ú ü ú ú ü ő ű ú Á ő ú ü ő ő ú ú ő ő ű ő ű ő ü ú ü ű ú ú ő ü ü ú ű ű ú ü

Részletesebben

í ú í ö ű ű ö ő ö ő Ü ú í ö ű ű ö ő ö í ú ő ú ú Ó ú ú í ő ö ő ö ő ő ö í ő ú ú ö ö ő ö ő ő ú ő ő ő ő ő ő ö ö ö í ö ö ö ö ő ö í ő ö ű ö ö ö ö ő ö ő ö űü ö ö É ö ú Ü ö ö í ö Ö ö í í ő ű í ö Ü ü ö ö ú í ö

Részletesebben

É Ü É ÉÉ Ú ű ű É Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á É Ú Ö ű ű É ű É ű Ú ű ű ű ű É Á ű ű Á ű ű ű Ü Ü Ú Ü ű ű ű Ú Ö Ó Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú Ú Ö Á ű ű ű ű Ü ű Ü ű ű Ü ű ű Ü Ú Ú Ö ű Á Á ű ű ű Ú Ü Ü ű ű ű ű Ú Ú Ú ű Ü ű ű

Részletesebben

Ú Í Í í í ú Ő ü Ú É í í Ü ű ü ű í í í ű ü ú ü í ű ü ú ü ú ü ü ü ű ü Ú É í ú ü ü ü ú ü ü ú í ü ü ú ü í í ú ű í ú ű ü í í ü í Í í í ü í ú Ü Ú É í í í ü ü ü ú ú ü ü ú ü ü ú ú í í ű ü ü ü ű Á ü ú ű í í ü ü

Részletesebben

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b 1 PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b., 2 Gyere tavasz várva várlak Hozz zöld ruhát, fűnek, fának. Azt mondják a cinegék Itt a tavasz

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Magyar nyelv és irodalom Ember és társadalom Művészetek Informatika KERETTANTERV

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

ú ü Ü Á É ü ű ú ő Á Á ú ú ő ű Á Á Á ü Á ú É Ü Ó Á ü ú ő ű ü ú Á ő ő ú ü ű ű ú ű ű ű ú ü ő ü ú É ú Á ú Á ü ü ÉÉ ú É Ü Ó Á Á ü Ú Á Á ü ü ü ü ú Á Á ú Ú ü ű ú Á ő Á Ú Á Á ú É ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő Ü ő ő ő

Részletesebben

É ő ő ő ő ő Ú É ő É ő É ű ű ő É ő ő Ó É Ú ű É ű ű Ó Ó ű ű ő ű ő É ő ő É Ü É ő ő ő ő ő ű ő Ú Ú É É ő ő ő ő Ú ű Ú Ü ő ő É ű É ő ő ő Ú ű ő ő É É É ő ő ő Ú É ő ő É Ö É Ű É Ú Ó ő ű ő Ü ű ő ő É ő É ő ő ő É ő

Részletesebben

ö é Ö ó ő ü ő ö é ü ö é Ö é ő ü é ü ö ö ö ó ü ü é é Ő ü é ö ó ö ö é é Á ó é é ő ó é é ő ő é é é ő ő é ő ü ő ő é é ú ő ő ó é é ő ő ő ö ő é ő ő ó é ö ö ő é ő é é Ő í é ő ő ő é é ő í ó ő é ő ü é é ú ö é ö

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü Á ü ú ü Á Á Á É Ö Ö Ö Á É É ü Á ú ű ú Í Á Í Á ű ü ű ü Ö ű ű É ú ű ú Á Á ű ü ú ű ú ü ú ú Ó ü ű ü ü Í ü Í Í Í Ó ú ú ú ú ú ú ü ú Í Ó ű ú ű Á Á ü ü ú É Í Ü ű ü ü Á ü ú Í É ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Í ú

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

ö é Ö é ü ö é é ü ü é é ú ö ö é é ö ó ó ó ö é ó ó ó ö é ü ö é Ö é ü é ú ü é é ó ó Á ó é é é é ö ó ó ö ö ö ü ü é é ó é ö é é é ó Á é ó é é é ű ö é é é ó ü é é é ü ű ó é ö é Ö é Ő Ü é é é ö ó ó ó Ö é ó é

Részletesebben