Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag"

Átírás

1 Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal. A jel értelmezése, funkciója Kommunikációs igény felkeltése, figyelem- és memóriafejlesztés. Bemutatkozunk egymásnak, majd egy játék formájában gyakoroljuk egymás nevét: labdát vagy plüssfigurát adunk körbe, miközben megmondjuk a nevünket és azt, hogy kinek adjuk. Bemutatjuk, majd gyakoroltatjuk a formális és informális köszönést bábok segítségével. A pedagógus megfigyel, felméri a gyerekek kommunikációs képességeit. Beszélgetünk: Mikor használunk jeleket? Amikor nem halljuk egymást integetünk az út túloldaláról, a rendőr karjával jelez, levelet írunk. Óvodai jelek. A levélben mi a jel? Jelgyűjtés. Tankönyv és munkafüzet jelei: 3. oldal Járművek haladása, sorrendiség Mf. 4. o. Kommunikációs készségek (köszönés, ismerkedés alapvető illemszabályai), beszédértés. A jel szerepének tudatosítása Vizuális figyelem és diszkrimináció. Irányok Szerialitás. Motivációs vers: Szalai Borbála: Csacsi (versrészlet) Ismerkedés a tankönyv és munkafüzet jeleivel. Jobbra haladás, első, alsó, utolsó viszonyfogalmak. Déli- és hazai gyümölcsök csoportosítása.

2 2. Ismerkedés a szereplőkkel (kisfiú, öccse, kislány, cica, kutya célszerű a gyerekekkel nevet adni nekik) Helyes hasi légzés megfigyelése, tudatosítása, Pinponglabdafújó verseny padon, asztalon. Készülődés az iskolába, a két szereplő (egy kisfiú és egy kislány) reggele Tk o. Mondatalkotás a képekről. Tárgyak (képrészek) keresése, azonosítás. Iránygyakorlatok névutókkal, hangadási gyakorlatok, artikulációs gyakorlat (a hang keresése) A mindennapi élet szituációinak hangjai (Mf. 5. o.) Légzéstechnika. Artikuláció. Auditív figyelem. Auditív emlékezet. Szókincs. Vizuális figyelem. Vizuális emlékezet. Rész-egész viszony fejlesztése. Szótagolás. Motivációs vers: Szalay Borbála: Legyen öröm a tanulás! (részlet) Beszélgetés a gyerekek közvetlen környezetéről, kedvenc játékairól. Élőlények, tárgyak jellemző hangjai. Az a hang hangoztatása, tükörképe. Emberi cselekvések (Mf. 52.)

3 3. Érkezés az iskolába Légzőgyakorlatok: tollpihefújás (tollpihék, kártyacsomag). Testséma-fejlesztés: Tollpihével párban (A párok ismét kártyajel alapján képződnek, a pár egyik tagja becsukott szemmel figyel, majd megmondja, hogy a másik tanuló a tollpihével melyik testrészét érintette meg, melyik oldalon. Néhány perc után cserélnek. A pedagógus körbejár, megfigyel, szükség esetén segít.) Tk o. Beszélgetés: Hogyan, milyen járművekkel jövünk iskolába? Milyen közlekedési szabályokat ismernek a gyerekek? Miért van ezekre szükség? Mondatalkotás az eseményképről. Milyen zajokat, hangokat hallasz a képen? Ki és mit mond? Tárgyak (képrészletek) keresése. Szógyűjtés i hanggal. Hosszú rövid hangdifferenciálási gyakorlatok, iránygyakorlatok. Légzéstechnika. Testséma. Kommunikációs készségek. Auditív figyelem. Szókincs. Vizuális figyelem. Vizuális diszkrimináció. Vizuális emlékezet. Lateralitás. Szókincs. Szótagolás. Kritikus gondolkodás. Szabálytudat. Weöres Sándor: Kezdődik az iskola (részlet) Így jutok az iskolába. Mondatalkotás képről: út az iskoláig. Beszélgetés a biztonságos gyalogos közlekedés szabályairól. Közlekedési jelzőtáblák, rendőrök karjelzései.

4 4. Közlekedés, eljutás az iskolába mf o. Eljutás az iskolába, leghosszabblegrövidebb útvonal keresése (Mf. 6. o.). Artikulációs gyakorlatok. Képfelismerés, hangazonosítás. Változások megfigyeltetése. 5. Osztályteremben Légzőgyakorlat versrészlettel. Lassan-gyorsan mondjuk. Megfigyeltetjük a gyermekekkel, hogy mikor hány levegővételre van szükség. Ok-okozat: ha gyorsabban beszélünk, kevesebbszer veszünk levegőt a beszéd alatt. Beszélgetés a gyerekek óvodai terme és a tanterem közötti hasonlóságokról és eltérésekről. A tanterem és az iskola fontosabb tereinek és helyiségeinek elhelyezkedése. Megközelítési útvonaluk bemutatása és egymáshoz való viszonyuk felmérése. Minek hol a helye a tanteremben? Relációs szókincs fejlesztése. Szavak szótagokra bontása. Szótagok jelölése. Tk o. Artikukációs gyakorlatok (á és ó megkülönböztetése). L hang keresése szavakban. Rész-egész viszony fejlesztése, összehasonlítás, alakkonstancia fejlesztése Ritmusfejlesztés versmondással. Figyelem- és memóriafejlesztés. Térészlelés fejlesztése, térbeli irányok, viszonyok megismertetése. Rész-egész viszony fejlesztése, összehasonlítás, alakkonstancia fejlesztése. Helyes helytelen viselkedés megkülönböztetése. A gyalogos közlekedés szabályainak megbeszélése. Szituációs játék: közlekedés az utcán, átkelés az úttesten. Leghosszabb-legrövidebb útvonal (Mf. 6. o.). Hasonlítsanak össze képeket: mi változott? Milyen kimenetelű a változás? Fejlődés, vagy hanyatlás? (A virág elhervad, a kiskutya felnő stb.) Motivációs vers: Osvát Erzsébet: Első osztályosok (részlet) Memóriajáték: Hány dolgot tudnak a gyerekek felsorolni félperces tanulmányozás után? Mi változott? Játék az osztály egy részének (pad, polc) megfigyelése után. Szótagolási gyakorlatok, szótagszámok azonosítása, jelölése.

5 6. A parkban Tájékozódás a térben Térészlelés fejlesztése, térbeli irányok, viszonyok felismertetése. Mf. 8. o. Mondatalkotás képről: a parkban. Hasonlóságok, különbségek megfigyelése a környezetünkben lévő park és a képen látható játszótér között; a térszemlélet fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése Rész-egész viszony fejlesztése, összehasonlítás, alakkonstancia fejlesztése. Relációs szókincs. Irányok a teremben. (Mi van lent, fent, jobbra, balra, előttem, mögöttem?) Forduljunk egyet (egy negyed fordulatot) balra, jobbra. Most mi van előttem, mögöttem stb.? Vizuális figyelmet, alak-háttér diszkriminációt fejlesztő feladat (a feketefehér kép alatt néhány színes képrészlet) ennek megkeresése és kiszínezése a nagy képen). Kép kiegészítése rajzzal. Rész-egész viszony. Fonématudatosság. Hangok tiszta ejtése utánzással. Szavak hangoztatása, a benne lévő s vagy r hangok azonosítása karikázással. Járművek csoportosítása. 7. A kutya csavarog Auditív figyelmet, diszkriminációt fejlesztő feladat: Teremben elrejtett tárgyak megkeresése (közeledés a tárgyhoz: gyorsuló taps, távolodás: lassuló taps). Légzőgyakorlat és hangutánzási, artikulációs gyakorlat becsukott szemmel: Házi kedvencek hangjának utánzása kilégzés közben, kutyáé is. Tk. 10. o. Történetmesélés képről. A helyes olvasási irány, a sorváltás begyakorlása a képek olvasásával. Hosszú rövid hangdifferenciálási gyakorlatok az u-ú hangokat tartalmazó szavakkal. Légzéstechnika. Artikuláció. Beszédkészség. Auditív figyelem. Vizuális figyelem. Alak-háttér diszkrimináció. Szókincs. Relációs szókincs. Iránykövetés. Gondolkodás. Szerialitás. Fonématudatosság, hangdifferenciálás. Motivációs vers: Csoóri Sándor: Csodakutya (részlet) Irányok azonosítása: felső, bal, első stb. U-ú hangdifferenciálás.

6 8. Utazás Mondatalkotás a képről, saját élmények elmondása. Közlekedési eszközök hangjai. Hangutánzás. Tk. 11. o. Mi mindent lát Öcsi a vonatablakból? Sorold fel a nagy képen látható dolgok nevét! Szavak szótagok szerinti eltapsolása. Mondd meg, mi a kezdőhangjuk! Mf. 9. o. Az s és r hangok utánzása, hangoztatása, válogatás képek közül. 9. Nyári élmények vidéken Légzőgyakorlat és hangutánzási, artikulációs gyakorlat becsukott szemmel: Csukd be a szemed! Képzeld el, hogy nyár van, és egy erdőben kirándulsz. Milyen hangokat hallasz? Kilégzés közben utánozd! Történetmesélés az eseményképről. (Tk o.) Beszámoló egyéni nyári élményekről. Egyéni beszámoló a kisállatok gondozásáról, a velük való bánásmódról. Szógyűjtés: ellentétpárok. Szavak szótagok szerinti eltapsolása. Hangutánzás, zöngés zöngétlen hangok megkülönböztetésének gyakorlása (p-b, k- g). Hangfelismerés különböző szavakban. Légzéstechnika. Artikuláció. Beszédkészség. Auditív figyelem. Vizuális figyelem. Alak-háttér diszkrimináció. Szókincs. Relációs szókincs. Iránykövetés. Gondolkodás. Szerialitás. Fonématudatosság. Szótagolás. Hangleválasztás. Légzéstechnika. Artikuláció. Beszédkészség. Auditív figyelem. Vizuális figyelem és emlékezet. Alak-háttér diszkrimináció. Szókincs. Relációs szókincs. Gondolkodás. Fonológiai tudatosság fejlesztése. Hangleválasztás. Szótagolás. Hangokra bontás, hangok sorrendje. Motivációs vers: Illyés Gyula: Mozdony Közlekedési eszközök csoportosítása: földi, légi, vízi. Iránygyakorlatok, rajzkiegészítés. Motivációs vers: Szilágyi Domokos: Kot-kot-kot (részlet). Verstanulás. Szavak bontása szótagokra, majd hangokra, jelölés korongokkal. Adott hangok helyének jelölése Hangkeresés: Hol hallod a k, g hangot? A szó elején, belsejében, végén?. Korongokkal jelöljék a helyét (képek).

7 10. A kakaska és a tyúkocska 11. Pinty és ponty Varázsdoboz: a pedagógus olyan tárgyakat tesz a dobozba, amelyek közül mindnek a nevében van k hang. A tanuló a dobozba nyúlva egy tárgyat megfog, elmondja annak tapintással érzékelhető tulajdonságait, majd megpróbálja megnevezni. A dobozból kivéve megnevezi, eldönti, hol hallja benne a k hangot (elején, benne, végén), és a dobozvonat megfelelő részébe teszi. Mesehallgatás: A kakaska és a tyúkocska (népmese) Tk. 14. o. Mesemondás képsor alapján, hiányzó kép kiegésztése a hallott történet alapján. Iránykövetést (lateralitást), szerialitást fejlesztő feladatok: Merre igyekszik a kakas? Mf: jobbra-balra hajló virágok Fonématudatosság fejlesztése: hangizolálás: az első, utolsó, középső hang leválasztása. Hangdifferenciálás: zöngés-zöngétlen hangok (morog, nem morog) (ty-gy) felismertetése Felismerési gyakorlatok: szókezdő és szóvégi hangok felismertetése, szólánc alkotása Tk. 15. o. Szavak szótagokra bontása. A jelfunkció tudatosítása. Egymásutániság követése: sorminta, Taktilis érzékelés. Légzéstechnika. Artikuláció. Beszédkészség. Auditív figyelem. Vizuális figyelem. Alak-háttér diszkrimináció. Szókincs. Relációs szókincs. Hangleválasztás. Szerialitás. Auditív figyelem. Vizuális figyelem. Szókincs, Relációs szókincs, Hangleválasztás, szerialitás, Szavak felbontása szótagokra Népmese (láncmese) meghallgatása. Hallás utáni szövegértés, események sorba rendezése, szerialitás, szóbeli szövegalkotás. A k hang felismerése, gyakorlása, fonématudatosság. Mondd ki az alábbi rajzok nevét! Hol hallod bennük a keretben lévő tyúk vagy gyík kezdőhangját? A szó elején, belsejében vagy végén? Rakd ki koronggal! Motivációs vers: Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty Verstanulás Melyik rész nem látszik? Rajzold le! Jelek szétválogatása: mozdulatok jelei, képi üzenetek jelei

8 12. Napirend, házimunka, sport Répamese sorozatok kiegészítése, ezekkel a hangok sorrendjének megfigyeltetését készítjük elő. Mondatalkotás kép alapján, mondatfelbontás szavakra. Analízisszintézis feladatok. Mf o. Beszélgetés a helyes napirend kialakításáról. Szerialitás fejlesztése (mf. 15/1.) A napi cselekvések felsorolása, beszámoló a napi teendőkről. A házimunka és sporttevékenység elkülönítése (mf. 10/1.) Mondatalkotás kép alapján, mondatfelbontás szavakra. (mf.15/2.) Hosszú-rövid magánhangzó differenciálása (i í) (mf.15/3.) Szereplők azonosítása, megjelenésük sorrendje (mf. 11/2.) Nem-faj viszonyok felismertetése: élelmiszerek csoportosítása gyümölcszöldség-tejtermék-hústermék (mf. 11/1.) Alakformák felismerése: mf. 11/3.) Sorrendiség felismertetése. Mf. 15. o.; Mf o. 13. Állatkertben Megfigyelőképesség fejlesztése: az állatok alakja, testrészeinek jellemzői; állatok hangadása, hangutánzás Egész-rész viszonyok felismerése (kép részleteiből kell az egészre következtetni). Fonématudatosság fejlesztése: az e hang leválasztása. Ismeretnyújtás. Szókincs. Relációs szókincs. Csoportosítás. Gondolkodás. Hangleválasztás. Fonématudatosság. Szerialitás. Vizuális figyelem Auditív figyelem, differenciáló képesség (eltérő magánhangzók) Egész-rész viszonyok Hangdifferenciálás Szótagolás Motivációs vers: József Attila: Altató (kézikönyvben, hanganyagon, interaktív anyagban) Napszakok sorba rendezése, időbeli tájékozódás: előre, hátra (Mi jön az éjszaka után? stb.). 2-3 hangból álló szavakat mondjon visszafelé, melyiknek van értelme? Ló, só, kép, mos, tál, stb. képek alapján is. Mesehallgatás: Répamese. Gyümölcsök alakjának felismerése, színezése. Állatok csoportosítása megadott szempontok szerint. Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató (részlet)

9 Fonématudatosság fejlesztése: hangdifferenciálás: e i hangok ejtésének megfigyeltetése (tükör, szájkép) Szótagolás fejlesztése, Hangutánzás: sz hang hangoztatása, hangleválasztása szavakban, hangutánzás nélkül Tk o. Mf. 14. o. 14. Brumi Artikuláció, hangképzés (beszédhang hosszúsága) Fonémadifferenciálás: Hosszú-rövid magánhangzó differenciálása. Az olvasmányhoz kapcsolódó alak-háttér, vizuális figyelmet fejlesztő nyomkövető feladat hangbontást fejlesztő feladat Fonématudatosság fejlesztése: a m hang leválasztása, felismertetése szavakban Tk. 18. o. Hangleválasztás Artikuláció, hangképzés Beszédkészség Auditív figyelem, differenciáló képesség (beszédhangok hosszúsága), Képzelet Vizuális figyelem, Alak-háttér differenciálása, Hangleválasztás Iránykövetés Szerialitás Hangdifferenciálások, Hangmanipuláció: egy hang eltéréssel más-más szó, képi felismerés segítségével, fonémafelismerés, fonématudatosság, hanganalízis. Légzés- és hangképzés gyakorlat: Kilégzés közben hangoztassunk hangokat hosszan, röviden. Rövidhosszú magánhangzót tartalmazó tárgyak megkeresése az osztályteremben: tárgyak csoportosítása, megfelelő dobozba két doboz hosszúrövid hangot jelölő jelzéssel (pont, vonal) Játékos feladatok: a gyerekek egymás irányításával elrejtett tárgyakat keresnek meg az osztályban. Irányítás: Lépj jobbra kettőt! Előre hármat! Fordulj jobbra! Nézz lefelé! Stb. Mesehallgatás: Bodó Béla: Brumi, mint detektív Motivációs vers: Móricz Zsigmond: Jó a ropogó (részlet)

10 15. Szünetben Az iskolám udvara. Tágabb környezet megismerése. Mondatalkotás képről: az iskolaudvaron. Hasonlóságok, különbségek megfigyelése a saját iskolaudvar és a képen látható udvar között; a térszemlélet fejlesztése. Fonématudatosság fejlesztése, hangleválasztás: cs hang szókezdő helyzetben. Egész-rész viszonyok felismerése (kép részleteiből kell az egészre következtetni). Tk. 19. o. 16. Páros variációk Hangleválasztás: hangok izolálása: szó eleji, szóvégi és szó belseji helyzetben. Hasonlóságok és különbségek felismertetése. Sorrend megfigyeltetése. Formák felismertetése. Fonológiai tudatosság: szavak felbontása szótagokra. Fonématudatosság fejlesztése, hangleválasztás. Hangdifferenciálás: szópárok egy hang különbséggel. Formák, vonalak másolása négyzetrácsos Szókincs Relációs szókincs, Térirányok, irányok, lateralitás Vizuális figyelem és emlékezet Auditív figyelem és emlékezet Beszédértés Fonémahallás, Hangbontás Vizuális figyelem Szerialitás Alak-háttér diszkrimináció Beszédkészség Auditív figyelem Fonémahallás Hangbontás A relációs szókincs, irányok gyakorlása: Szoborcsoport Tanulók a pedagógus irányítása alapján szoborcsoportba állnak (tükörpozíció kerülésével). Mindenki felém forduljon! Rita álljon középre! Lépjen előre a jobb lábával! Panka álljon mögé! Tegye a jobb kezét Rita bal vállára! Luca legyen egy kis kukac! Másszon át Rita lába alatt! Másszon tovább Rita és Panka között! Stb. Cs hang leválasztása. Weöres Sándor: Kezdődik az iskola (részlet) Hasonlóságok és különbségek felismertetése képeken és hangsorokban. Motivációs vers (kézikönyvben): Mit esznek a fókák? Jégből sütött tortát! Hóból főzött kakaót: az is csak a mindig zárva Északsarki cukrászdába kapható! (Zelk Zoltán: Vers a két kis fókáról részlet)

11 17. A cica csintalankodik 18. Sormintától sormintáig hálóban. Mf o. Történetmesélés képről. A helyes olvasási irány, a sorváltás begyakorlása a képek olvasásával. A hiányzó képek azonosítása, a történet időbeliségének felismertetése. Fonématudatosság fejlesztése, hangleválasztás: c hang szókezdő helyzetben. A c hang felismerése a szavakban. Fonológiai tudatosság: szavak felbontása szótagokra. Hangizolálás: c hang helye a szótagokban. Tk o. Sorminták megfigyeltetése. Hangizolálás: az első, utolsó, középső hang leválasztása. Eltérő hangok jelölése. Sorrendiség a ruhadaraboknál. Járművek és útvonalak, irányok megfigyeltetése. Mf o. Beszédkészség Vizuális figyelem, Alak-háttér diszkrimináció, Auditív figyelem, Szókincs, Relációs szókincs Szerialitás Irányok, Olvasás iránya Téri tájékozódás, Lateralitás Légzéstechnika Artikuláció Megfigyelőképesség Vizuális figyelem Szerialitás Beszédkészség Auditív figyelem Fonémahallás Hangbontás nem-fajfogalom: csoportosítás Irányok Téri tájékozódás, Játékos feladatok: a gyerekek egymás irányításával elrejtett tárgyakat keresnek meg az osztályban. Irányítás: Lépj jobbra kettőt! Előre hármat! Fordulj jobbra! Nézz lefelé! Stb. Motivációs vers: Kézikönyvben. Cirmos cica dorombol, Hallgatja egy komondor. Azt gondolja magába', hogy szebb az Ő nótája. Rá is kezdi, vau-vau, Fut a cica, nyau-nyau. Kilégzés közben hangösszevonások: magánhangzóhoz mássalhangzó hozzáadása (pl.: ó...l, é...l, á...l, í...r, ú...r, ő...r, stb.) Motivációs vers: Gyöngyön jártam, farkast láttam, Megijedtem, elszaladtam, Drága gyöngyöt mind otthagytam! (Őri István: Rigóünnep)

12 19. Piacon Mondatalkotás az eseményképről. Egyéni beszámolók a vásárlási szokásokról. Fonológiai tudatosság: szavak felbontása szótagokra. Hangizolálás: a szótag első, utolsó, középső hangjainak leválasztása. Fonémadifferenciálás: Hosszú-rövid magánhangzó (o ó) differenciálása Tk o. 20. Este otthon Mondatalkotás az eseményképről. Hangok, zajok megkülönböztetése. Fonológiai tudatosság: szavak felbontása szótagokra. Hangdifferenciálás: zöngés-zöngétlen hangok (morog, nem morog) (t-d, v-f) felismertetése 21. Lefekvéshez készülünk Tk o., Mf. 20. o. Történetmesélés az eseményképről. Mondatok felbontása szavakra. Szavak felbontása szótagokra. Egész-rész viszonyok felismerése (kép részleteiből kell az egészre következtetni). Fonológiai tudatosság: szavak felbontása szótagokra. Hangleválasztás: ny hang izolálása: szó Légzéstechnika Artikuláció Beszédkészség Auditív figyelem, Vizuális figyelem és emlékezet Alak-háttér diszkrimináció, Szókincs, Relációs szókincs fonémahallás, hangleválasztás Irányok, Lateralitás Ismeretek, szabályok Időbeli tájékozódás: napirend Szerialitás Beszédkészség Auditív figyelem, Vizuális figyelem, Szókincs, Relációs szókincs Irányok Szerialitás Vizuális diszkrimináció Alak-háttér Vizuális figyelem Beszédkészség Fonémahallás, Hangleválasztás Figyelem, szókincs, hangleválasztást fejlesztő feladatok gyümölcsökkel: Milyen gyümölcsöket tapogatsz ki a kincsesdobozban? Hallasz-e a nevében a hangot? Hol hallod? A szó elején, belsejében vagy végén? Gyümölcsök megfelelő kosárba helyezése, stb. Motivációs vers: A sámsoni piacon (mondóka) Zelk Zoltán: Este jó, este jó (részlet) Óra végén: Mesehallgatás: Hófehérke és a hét törpe Osztályban tükörgyakorlatok: Gyerekek kistükörben nézik magukat: Kacsints a jobb szemeddel! Nyújtsd ki jobbra a nyelved! Csukd be a bal szemedet! Fordítsd jobbra a fejed! Patonai Gabriella:

13 eleji, szóvégi és szó belseji helyzetben. Szintézis: hangokból a szó első, hangjainak leválasztása, hangösszevonása. TK o. 22. Meseálom Történetmesélés az eseményképről. Mondatok felbontása szavakra. Szavak felbontása szótagokra. Fonológiai tudatosság: szavak felbontása szótagokra. Hangleválasztás: cs hang izolálása: szóeleji, szóvégi és szóbelseji helyzetben. Szintézis: hangokból a szó első, hangjainak leválasztása, hangösszevonása. Fonémadifferenciálás: Hosszú rövid magánhangzó (ö ő) differenciálása Hasonlóságok és különbségek felismertetése. Tk o., Mf o. 23. Társasjáték beszédhangokkal 24. Keresd a különbségeket! Myelvi tudatosság fejlesztése, a fonématudatosság fejlesztése, hanganalizálás Tk Hasonlóságok és különbözőségek felismertetése. Nem-faj viszonyok felismertetése: jelenségváltozások megfigyeltetése, a dolgok a dolgok tulajdonságainak felismerése, formák felismertetése Szintézis: hangokból a szó első, hangjainak leválasztása, hangösszevonása. Hangdifferenciálás: zöngés-zöngétlen Hangszintézis Beszédkészség Auditív figyelem, Vizuális figyelem, Alak-háttér diszkrimináció, Szókincs, Relációs szókincs, Térirányok, Lateralitás Auditív figyelem, Vizuális figyelem, Szókincs, Fonémahallás, Hangleválasztás Auditív figyelem, Vizuális figyelem, Szókincs, Fonémahallás, Hangleválasztás Hangszintézis Fogmosó mondóka, Weöres Sándor: Legyen álmod A relációs szókincs, irányok gyakorlása: Szoborcsoport Tanulók a pedagógus irányítása alapján szoborcsoportba állnak. Itt már tükörpozícióval is próbálkozhat a pedagógus. Pl: Réka álljon középre! Timi álljon vele szembe! Tegye a jobb kezét Rita bal vállára! Stb. Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató (részlet) Társasjáték a magánhangzók, rövid-hosszú magánhangzók differenciálására Indulj indián zsákmányt szerezni! társasjáték i í hangokra. Hasonlóságok és különbségek felismertetése képeken és hangsorokban.

14 25. Társasjáték beszédhangokkal 26. a A hang- és betűtanulás hangok (morog, nem morog) (p-b, sz-z) felismertetése Hangmanipuláció: szólánc létrehozása, egy-egy hang kicserélése másik hangra. Mf o. Myelvi tudatosság fejlesztése, a fonématudatosság fejlesztése, hanganalizálás Kézikönyv a, A hang- és betűtanulás. Hívókép: alma. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az a hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés a hanggal. Az a hang ejtésének,az a-a betűk alakjának megfigyelése. Az a hang felismerése szavakban, szavak hangokra bontása. A szerepe (nevek, nagybetűk). Térészlelés, tájékozódás síkban, bal-jobb irányok differenciálása. Vizuális észlelés, formafelismerés, alakállandóság fejlesztése játékos feladatokkal. Szóbeli szövegalkotás eseményképről, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 25. Tanulók képességeinek, készségeinek felmérése: beszédértés, szókincs, relációs szókincs, szótagolás, hangleválasztás, fonémahallás, hangösszevonás, irányok, szerialitás, vizuális figyelem, differenciáló képesség alak-háttér, részegész, emlékezet stb. Interaktív anyag: a betűk jelrendszerének kialakulása: a, alfa (=ökör) rajza, hallás utáni szöveg. A hangtanítós oldal első feladatának utasítástípusai: a kis képek felismerése, nevük kimondása, letapsolása (vizuális figyelem, helyes ejtés, ritmus), a kis képek helyének keresése a nagy Társasjáték magán- és mássalhangzókkal. bővítése. Az a beszédhang felismerése, megfelelő képzése, szájtartás ismerete, helyes hangoztatás. Az a hang, a A betű fogalmának, kapcsolatának megértése. a A betűk felismerése. A hívókép keretszíne a msh és a mgh megkülönböztetésére. A betű keresése a motivációs versben és a kiszámolóban. Kányádi Sándor: Alma, alma. An-tan-té-nusz...

15 képen (rész-egész, tájékozódás), mondatalkotás a szavakkal az eseménykép alapján, az új hang keresése a hangsorban, szótag(ok)ra, hangokra bontás, korongok kirakása (szerialitás, analízis, fonématudatosság), szógyűjtés az új hanggal eseményképről és szabadon, szófajfüggetlenül. 27. i I í Í hang- és betűtanulás i-í, I-Í hang- és betűtanulás. i-í differenciálás. Hívókép: ibolya, íj. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az i-í hangok leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés i-í hangokkal. Az i-í hangok ejtésének, az i-í, I-Í betűk alakjának megfigyelése, légző- és artikulációs gyakorlatok. Hosszú-rövid differenciálás, i í magánhangzók időtartam szerinti differenciálása. Tanult nyomtatott kisbetűk és nagybetűk azonosítása. Vizuális észlelés (szem-kéz koordináció, formaészlelés). Betűfelismeréshez kapcsolva, színezős feladattal. Auditív tagolás, fogalomalkotó gondolkodás fejlesztése. Tk 1. kt , Mf. 1. kt bővítése. Az i í beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Az i í hang, i í betű fogalmának, kapcsolatának megértése, i í betűk felismerése. A hívókép keretszíne a msh és a mgh megkülönböztetésére. Weöres Sándor: Mély erdőn... (részlet)

16 28. m M hang- és betűtanulás m, M hang- és betűtanulás. Hívókép: medve (mackó, maci). Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Szóbeli szövegalkotás eseményképről, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A m hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés m hanggal. A m hang kiejtésének (zöngés, morog a torkunk), az m-m betűk alakjának megfigyelése. Betűsor olvasása. Hangösszevonási feladatok az összeolvasás előkészítésének céljából. A tanult magánhangzók összeolvasása az m betűvel. (mgh-msh, msh-mgh). Szótag- (mgh-msh, msh-mgh) és szóolvasás (2+2, 1+2) a tanult betűkkel. Kisbetűs és nagybetűs szótagok azonosítása. Szó-kép egyeztetés.(kösd össze!) Olvasott szavak értelmezése mondatalkotással. Téri tájékozódás, vizuális differenciálás. Alakkonstancia fejlesztése, különböző méretű, és színű betűk felismerésével. Auditív figyelem és auditív tagolás hanganalízissel. Mondatalkotás a helyhatározót kifejező névutók használatával. Tk. 1. kt , Mf 1. kt bővítése. A m beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Hangleválasztás. Hangösszevonás. A m hang, m M betű fogalmának, kapcsolatának megértése, m M betűk felismerése. Hangösszevonás, betűösszeolvasás, szótagolvasás, szóolvasás. A hívókép keretszíne a msh és a mgh megkülönböztetésére. (Varró Dániel: M, Kerge ABC, részlet)

17 29. l L hang- és betűtanulás l, L hang- és betűtanulás. Hívókép: ló. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A l hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés l hanggal. A l hang kiejtésének (zöngés-morog), a l-l betűk alakjának megfigyelése. A l hang hangoztatása. Betűsor olvasása. Téri tájékozódás, betűsor olvasása iránygyakorlatokkal. A tanult magánhangzók összeolvasása a l betűvel (mgh-msh, msh-mgh). Olvasott szavak értelmezése mondatalkotással. Szószintézis, szótagokból szóalkotási feladatok. Szóolvasás (2+2) Szó-kép egyeztetés. Mondatolvasás, képpel kiegészített mondatolvasás. Hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok, kérdés, felkiáltás, kijelentés írásjelének megfigyelése. Kisés nagybetű vizuális differenciálása, auditív tagolás, értő olvasás fejlesztése. Testtudat, testkép ismerete. Téri tájékozódás, vizuális differenciálás, ugyanolyan, egyforma, különböző szavak használatának gyakorlása. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 30. bővítése. A l beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. Hangösszevonás. A l hang, l L betű fogalmának, kapcsolatának megértése, l L betűk felismerése. Betűösszevonás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. A hívókép keretszíne a msh és a mgh megkülönböztetésére. Varró Dániel: Lovasok

18 30. o O ó Ó hang- és betűtanulás, I l megkülönböztetése o-ó, O-Ó hang- és betűtanulás. Hívókép: oroszlán, óra. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az o-ó hangok leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés o-ó hangokkal. Az o-ó hangok ejtésének,az o-ó, O-Ó betűk alakjának megfigyelése. Az o-ó hangok hangoztatása; rövid-hosszú hangok megkülönböztetése. Auditív tagolás. Betűsorolvasás. A tanult mássalhangzók összeolvasása az o-ó betűkkel. Szótag-kép egyeztetés. Szóolvasás. (2, 2+2). Olvasott szavak értelmezése mondatalkotással, rajzzal. Téri tájékozódás, vizuális differenciálás, bal-jobb irányok megkülönböztetése. Hiányos mondatok befejezése, értő olvasás fejlesztése. Vizuális észlelés (vizuális helyzet észlelése, iránykövetés), összeolvasás gyakorlása játékos feladattal. Vizuális emlékezet fejlesztése. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 31. bővítése. Az o ó beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. Az o ó hang, o O ó Ó betű fogalmának, kapcsolatának megértése, o O ó Ó betűk felismerése. Betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. Varró Dániel: O (Kerge ABC, részlet)

19 31. e E hang- és betűtanulás e, E hang- és betűtanulás. Hívókép: egér. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az e hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés e hanggal. Az e hang ejtésének az, e, E betűk alakjának megfigyelése. Auditív tagolás. Játékos hangösszevonás három hanggal. Betűsor-olvasás. Szótagolvasás. 3 betűs szavak összeolvasása. Szóolvasás és értelmezés (2, 2+2, 3, 1+3,4, 2+3,1+2+3). Szó-kép egyeztetés. Vizuális emlékezet, szerialitás fejlesztése emlékezetből képek felsorolásával. Játékos szóalkotási, mondatalkotási feladatok. Képpel kiegészített hiányos mondatok olvasása. Összefüggések felismerése, logikus gondolkodás fejlesztése. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 32. bővítése. Az e beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. Az e hang, e E betű fogalmának, kapcsolatának megértése, e E betűk felismerése. Betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. Esik eső, csepereg kezdetű népi mondóka.

20 32. t T hang- és betűtanulás t, T hang- és betűtanulás. Hívókép: tehén. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A t hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés t hanggal. A t hang kiejtésének (zöngétlen-nem morog), a t, T betűk alakjának megfigyelése. Auditív tagolás. A t hang hangoztatása. Betűsorolvasás. Szótag-, szóolvasás és értelmezés. (2, 2+2,1+2, 1+3,2+3, 1+4, 3+2, 2+2+2). Szószintézis szótagokból szóalkotással. Értő olvasás fejlesztése szavak jelentéséhez rajz készítésével, mondat-kép egyeztetéssel, kérdő mondatok megválaszolásával. A t T betűk felismerése, kiválasztása a már tanult betűk közül,vizuális differenciálás. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 33. bővítése. A t beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A t hang, t T betű fogalmának, kapcsolatának megértése, t T betűk felismerése. Betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Móricz Zsigmond: A török és a tehenek (részlet)

21 33. Megálló: a-e megkülönböztetése a-e differenciálás. Légzőgyakorlat; artikulációs gyakorlat; az a-e hangok hangoztatása. Betűsor-, szóolvasás és értelmezés. (2+2, 3, 1+3, 2+1). Nyomtatott kisbetűs és nyomtatott nagybetűs szavak egyeztetése. Kérdő mondatok olvasása képválasszal. Nagybetűk szerepének, kérdés írásjelének megfigyelése (hangsúly), szavakban hangok szegmentálása (hány hangot hallasz?) és izolálása (hányadik hang az ae?). Kérdések és válaszok megtalálása, kivágása, felragasztása tablóra kooperatív készségek kialakítása (feladat-megosztás). Téri tájékozódás, viszonyfogalmak használata képről mondatalkotással. Vizuális differenciálás, alak-háttér tagolás a-e betűk felismerésével. Értő olvasás fejlesztése, hangsúlygyakorlatok; kérdések alkotása; kommunikációs helyzet: feladat elvégzésére való felkérés, annak elfogadása. Tk. 1. kt. 54., Mf. 1.kt. 34. bővítése. Az a e beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Az a e hangok képzésének, az a e betűk alakjának megfigyelése, összehasonlítása. Hasonlóság, különbség felismerése, megfogalmazása. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás.

22 34. z Z hang- és betűtanulás z, Z hang- és betűtanulás. Hívókép: zebra. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A z hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés z hanggal. A z hang kiejtésének (morog), a z, Z betűk alakjának megfigyelése. Auditív tagolás. A z hang hangoztatása. Betűsorolvasás. Szótag-, szóolvasás és értelmezés. (2, 2+2, 3, 1+3, 2+3,). Értő olvasás fejlesztése szókép egyeztetéssel. Betűfelismerési gyakorlatok, alakállandóság, vizuális differenciálás. Téri tájékozódás, bal-jobb irányok differenciálása. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 35. bővítése. A z beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A z hang, z Z betű fogalmának, kapcsolatának megértése, z Z betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. Gyárfás Endre: Állatábécé (részlet)

23 35. Megálló: t l megkülönböztetése t l differenciálás. Légzőgyakorlat; artikulációs gyakorlat; a t l hangok hangoztatása. Betűsor-, szóolvasás (3, 2+2, 1+2, 2+3, 1+2+2, 2+2+2,3+2+1) és értelmezés szó-kép egyeztetéssel. Képpel kiegészített mondatolvasás. Hiányos, képpel kiegészített mondatok olvasása, befejezése. Értő olvasás, vizuális emlékezet fejlesztése mondat-kép egyeztetéssel. Játékos szógyűjtési feladatok a tanult betűknek megfelelő hangokkal. A már ismert betűk felismerésének gyakorlása. Ellentétes jelentésű szavak párosítása. Szóanalízis, szótag-kép egyeztetés. Nyomtatott kisbetűs és nyomtatott nagybetűs szavak párosítása. Mondatértés jelentéshez kapcsolódó rajz készítésével. Tk. 1. kt. 59., Mf. 1. kt. 36. bővítése. A t l beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. A t l hangok képzésének, kiemelten a t l betűk alakjának megfigyelése, összehasonlítása. Hasonlóság, különbség felismerése, megfogalmazása. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás.

24 36. n N hang- és betűtanulás n, N hang- és betűtanulás. Hívókép: nap. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A n hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés n hanggal. A n hang kiejtésének (morog), a n, N betűk alakjának megfigyelése, az n hang hangoztatása. Auditív tagolás, szavak hangokra bontása, n hang helyének keresése. Betűsorolvasás. Szótag-, szóolvasás és értelmezés mondatalkotással, szó-kép egyeztetéssel. (2+2, 3, 3+2). Személynevek olvasása, szóanalízis, szószintézis. Szótagokból szóalkotás. Tervező funkciók, logikai, következtető gondolkozás fejlesztése. Vizuális észlelés, vizuális differenciálás fejlesztése, hasonlóság, különbség felismerése. Ritmikus olvasás. Téri tájékozódás, térészlelés, mondatalkotás. Alak-háttér differenciálás betűsorban szavak felismerésével, kiemelésével. Tk. 1. kt , Mf 1. kt 37. bővítése. A n beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A n hang- n N betű fogalmának, kapcsolatának megértése, z Z betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. Különbség felismerése, különbözik, különböző, bal, jobb fogalmak használata. Csanádi Imre: Naphívogató

25 37. s S hang- és betűtanulás, n-t megkülönböztetése s, S hang- és betűtanulás. Hívókép: sün, süni, sündisznó. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A s hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés s hanggal. A s hang kiejtésének (nem morog), s, S betűk alakjának megfigyelése, s hang hangoztatása. Auditív tagolás, szavak hangokra bontása, s hang helyének felismerése a szavakban. Betűsorolvasás. Szótag-szóolvasás és értelmezés mondatalkotással. (2, 2+2, 3, 2+3). Szókép egyeztetés. Szöveg olvasása: A sí. A s hang hangoztatása. Képpel kiegészített, hiányos mondatok olvasása. Történetalkotás képsorról, megadott szavak felhasználásával. Auditív tagolás szavak hangokra bontásával, szó-hangsor egyeztetéssel. Összehasonlítás, hangdifferenciálás bal-jobb differenciálás. Értő olvasás gyakorlása, kérdő mondatok megválaszolása. n-t-l hangok felismerése, megkülönböztetése. Személynevek csoportosítása. Kérdések és válaszok egyeztetése. Kijelentések, kérdések olvasása hangsúly és hanglejtés gyakorlatokkal. Szövegértő olvasás, szöveg olvasása, tartalom megértésével kapcsolatos ellenőrző kérdésekre válaszadás. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt bővítése. A s beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A s hang, s S betű fogalmának, kapcsolatának megértése, s, S betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, szövegolvasás. Értő olvasás. Kérdés és felszólítás hangsúlyozása, hanglejtése, különbség felismerése. Mondat, írásjel, szöveg. Cím. Csukás István: Sünmese (részlet)

26 38. Megálló: n m, N M megkülönböztetése. n-m, N-M differenciálása. Légzőgyakorlat, artikulációs gyakorlat: a n m hangok hangoztatása. A n m és N M betűk felismerése, alakjuk megfigyelése, összehasonlítása. Hasonlóság, különbség. Betűsor-, szóolvasás és értelmezés.(2,3, 2+2, 3+2, 2+2+2, 2+3+2, 3+3). Értelmetlen kifejezések olvasása, értelmes szavak felismerése, értelmezése. Egy betűben eltérő szópárok olvasása, értelmezése. Mondat-kép egyeztetés. Kommunikáció: igen-nem. Hányféleképpen jelzik az emberek az igent és a nemet? Non-verbális jelek megértése. Nyomtatott kisbetűs és nyomtatott nagybetűs szavak egyeztetése. Képpel kiegészített mondatok olvasása, jelentéstartalmuk vizsgálata. Igaz? Hamis? Téri tájékozódás, térészlelés, téri irányok bal-jobb felismerése, differenciálása. Alak-háttér tagolás n, m betűk kiemelésével. Auditív tagolás szavak hangokra bontása, a n m hangok helyének jelölése. Értő olvasás fejlesztése szavak jelentéséhez rajz készítésével. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 40. bővítése. A n m beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. A n m hangok képzésének, a n m N M betűk alakjának megfigyelése, összehasonlítása. Hasonlóság, különbség felismerése, megfogalmazása. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Hang, betű, szó, mondat. Hasonlít, különbözik fogalmak használata.

27 39. k K hang- és betűtanulás k K hang- és betűtanulás. Hívókép: kutya, kutyus, kutyuli. A k hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés k hanggal. A k hang ejtésének, a k K betűk alakjának megfigyelése. A k hang hangoztatása, artikulációs gyakorlatok. Auditív tagolás. Auditív differenciálás, hangsorok képek egyeztetése. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Téri tájékozódás bal-jobb irányok felismerése. Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése a téri irányok felismerésével. Betűsorolvasás. Szótagszóolvasás és értelmezés. Játékos szóalkotási feladatok ismert szótag alapján. Értő olvasás, alakállandóság fejlesztése szó-kép egyeztetéssel. Mondatolvasás és értelmezés. Mondatok jelentéstartalmának megértése, ellenőrző kérdések megválaszolása. Vizuális észlelés és emlékezet fejlesztése. Hosszú, idegen szavak olvasása, jelentésük magyarázata. Vizuomotoros koordináció, alak-háttér tagolás fejlesztése rajzos, színezős feladattal. Szóanalízis. Szó-kép egyeztetése szómagyarázattal. Hiányzó rajz felismerése, szavak értelmezése, rajz készítése. Szóolvasás szabálykövetéssel. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 80. bővítése. A k beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A k hang, k K betű fogalmának, kapcsolatának megértése, k K betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, szövegolvasás. Értő olvasás. Kérdés és kijelentés hangsúlyozása, hanglejtése, különbség felismerése. Hang, betű, szótag, szó, mondat, írásjel. Weöres Sándor: A kutya-tár (részlet)

28 40. á Á hang- és betűtanulás á Á hang- és betűtanulás. á, Á betűtanulás. Hívókép: ágy. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az á hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés á hanggal. Az á hang ejtésének, az á, Á betűk alakjának megfigyelése. Az á hang hangoztatása, artikulációs gyakorlatok. Auditív tagolás. Auditív differenciálás, hangsorok képek egyeztetése. Betűsor olvasása. Szótag-, szóolvasás (3, 1+2, 2+3) és értelmezés. Szótag/szó-kép egyeztetés. Nyomtatott kisbetűs és nyomtatott nagybetűs szavak egyeztetése. Szó-kép párosítás, hiányzó képek felismerése. Képpel kiegészített mondatok olvasása. Mondatalkotási feladatok. Rövid szöveg olvasása, értő olvasás fejlesztése rajzkészítéssel. Tk 1. kt , Mf 1. kt 42. bővítése. Az á beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. Az á hang, á Á betű fogalmának, kapcsolatának megértése, á Á betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, szövegolvasás, szóbeli szövegalkotás. Értő olvasás. Hang, betű, szótag, szó, mondat, írásjel. Nemes Nagy Ágnes: Az ágy (részlet)

29 41. Megálló: k t megkülönböztetése k t differenciálása. Légzőgyakorlat, artikulációs gyakorlat: a k t hangok hangoztatása. A k t betűk felismerése, alakjuk megfigyelése. Auditív tagolás, a k t hangok helyének jelölése. Betűsor, szóolvasás és értelmezés szó-kép egyeztetéssel. Csak a betűsorrendben eltérő szavak olvasása az olvasás pontosságának fokozása céljából. Játékos szókeresési feladatok megadott szempontok alapján. Szöveg olvasása, szöveg tartalmával kapcsolatos kérdés megválaszolása: Láz. Vizuális észlelés, téri tájékozódás fejlesztése, helyhatározót kifejező névutók értelmezésével. Több információt tartalmazó utasítás megértése. Betűsorban kiemelt szavak keresése. Szókép egyeztetéssel, szavakhoz rajzkészítéssel az értő olvasás fejlesztése. Mondatértés képpel kiegészített mondatok olvasásával. Tk. 1. kt. 77., Mf. 1. kt bővítése. A k t beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. A k t hangok képzésének, a k t K T betűk alakjának megfigyelése. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Hang, betű, szó, mondat. Szöveg, cím. Hasonlít, különbözik fogalmak használata.

30 42. p P hang- és betűtanulás p, P hang- és betűtanulás. Hívókép: polip. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A p hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés p hanggal. A p hang kiejtésének (nem morog), a p, P betűk alakjának megfigyelése. A p hang hangoztatása, artikulációs gyakorlatok. Auditív tagolás. Auditív differenciálás, hangsorok képek egyeztetése. Betűsorolvasás.Szótag-szóolvasás (2+2, 3, 2+3, 3+3, 3+2, 2+2+3) és értelmezés. Képpel kiegészített mondatok olvasása. Hiányos mondatokba szópótlás megadott szavak kiválasztásával. Szótagolvasás iránygyakorlattal. Szószintézis szótagok szavakká párosításával. Vizuális észlelés (figyelem) rész-egész viszonyának felismerése, képek hiányzó részleteinek pótlása. Vizuomotoros koordináció fejlesztése. Mondatolvasás és értelmezés rajzkészítéssel. Mnemonika tanulástechnika. Tanulástechnika: hogyan memorizáljunk mondatot? Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 45. bővítése. A p beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A p hang, p P betűk fogalmának, kapcsolatának megértése, p P betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, szövegolvasás, szóbeli szövegalkotás. Értő olvasás. Hang, betű, szótag, szó, mondat, írásjel. Varró Dániel: P (Kerge ABC, részlet)

31 43. Megálló: á-a, Á-A megkülönböztetése p P gyakorlóóra á-a, Á-A differenciálás. Szógyűjtés á-a, a-á magánhangzós szavakkal. Légzőgyakorlat, artikulációs gyakorlat; az á-a hangok hangoztatása. Fonématudatosság. Magánhangzók időtartam szerinti differenciálása, a-á, A- Á betűk megkülönböztetése, felismerésük gyakorlása. Vizuális észlelés figyelem- és memóriafejlesztés. Válogató olvasás szósorokban. Mondat-kép egyeztetés. Mondatolvasás, értő olvasás rajz készítéssel. Szöveg értő olvasásának gyakorlása szöveg-kép párosítással. Tk 1. kt 81., Mf 1. kt 46. bővítése. Az a á beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Az a á hangok képzésének, az a á A Á betűk alakjának megfigyelése. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Hang, betű, szó, mondat. Hasonlít, különbözik fogalmak használata. Hosszú-rövid.

32 44. u U ú Ú hang- és betűtanítás p-t megkülönböztetése u-ú, U-Ú hang- és betűtanulás. u-ú differenciálás. Hívókép: uborka, út. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Az u ú hangok leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés u ú hangokkal. Az u ú hangok kiejtésének az u U ú Ú betűk alakjának megfigyelése. Az u ú hangok hangoztatása, artikulációs gyakorlatok. Az u-ú hangok időtartam szerinti megkülönböztetése. Auditív tagolás, u-ú hangok helyének jelölése a szavakban. Betűsorolvasás. Szótag-, szóolvasás (2+2, 3, 2+3). Értelmetlen kifejezések között értelmes szavak felismerése, értelmezése mondatalkotással. Nyomtatott kisbetűvel írt és nyomtatott nagybetűs szavak párosítása. Rész-egész, szavakból megadott szótag kiemelése. Szóbeli szövegalkotás képről, p-t hangot tartalmazó szavak differenciálása. Az esemény tömör megfogalmazása, összefoglalása. Mondatolvasás és értelmezés. Mondat-kép egyeztetés. Mondatokban kérdőszavak alapján szavak kiemelése. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt bővítése. Az u ú beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. Az u ú hang, u U ú Ú betű fogalmának, kapcsolatának megértése, az u U ú Ú betűk felismerése. Betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás. Hang, betű, szó, mondat, szöveg. Hosszúrövid hang. Kis kertemben... kezdetű gyermekdal. Weöres Sándor: Bújócska (részlet)

33 45. j J hang- és betűtanulás j J hang- és betűtanulás. Hívókép: jég(csap). Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A j hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés j hanggal. A j hang kiejtésének (morog), a j J betűk alakjának megfigyelése. A j hang hangoztatása, artikulációs gyakorlatok. Hangulatkeltő szavak hangoztatása. Auditív tagolás, j hang helyének jelölése a szavakban. Betűsor olvasása. Szótag-, szóolvasás (tanult szótípusok) és értelmezés szómagyarázattal, rajzzal. Testséma, testrészek felismerése, megnevezése. Nyomtatott kisbetűs és nyomtatott nagybetűs szótagok párosítása. Szóolvasás szabálykövetéssel. Szó-kép egyeztetés. Szavak értelmezése mondatalkotással. Piramisolvasás, fokozatosan, egy-egy szóval bővülő mondatok olvasása. Szöveg olvasása, történet befejezése, fantázia, képzelet, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Téri tájékozódás, bal-jobb irányok felismerése, megkülönböztetése, jelölése színezéssel. Rész-egész, képek hiányzó részeinek pótlása. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 49. bővítése. A j beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A j hang, j J betűk fogalmának, kapcsolatának megértése, j, J betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, szövegolvasás, szóbeli szövegalkotás. Értő olvasás. Hang, betű, szótag, szó, mondat, írásjel. Weöres Sándor: Olvadás

34 46. Megálló: u n megkülönböztetése u-n differenciálás. Artikulációs gyakorlat; az u-n hangok hangoztatása. Fonématudatosság. Betűsor-, szóolvasás és értelmezés. Vizuális észlelés, különbség keresése szótagok egyeztetésével. Jelentés alapján összefüggő szócsoportok főfogalmának megnevezése. Válaszok megfogalmazása képek alapján, kérdő mondatokra. Vizuális észlelés, téri irányok felismerése, bal-jobb irányok differenciálása színezéssel. Az u n betűk felismerése, megkülönböztetése, jelölése betűsorban. Olvasott kijelentésekre feltett kérdések megválaszolása képek kiválasztásával. Tk. 1. kt. 89., Mf. 1. kt. 50. bővítése. Az u n beszédhangok felismerése, képzésük stabilizálása, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Az u n betűk alakjának megfigyelése. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Hang, betű, szó, mondat. Hasonlít, különbözik fogalmak használata. 47. Megálló: u o (ú ó) megkülönböztetése u-o (ú-ó) differenciálás. Artikulációs gyakorlat; az u o ú ó hangok hangoztatása. Fonématudatosság. Vizuális és auditív differenciálás az o u ó ú hangoknak megfelelő betűk és képek egyeztetéssel. Vizuomotoros koordinációt fejlesztő játékos, színezős feladat betűfelismeréssel. Szótag-kép egyeztetés, szóanalízis. Játékos olvasógyakorlat: szavak olvasása iránykövetéssel. Értelmetlen mondatok javítása szóban. Mondatok értelmezése rajz készítésével. Szöveg olvasása, értő olvasás fejlesztése. A jelmez. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 51. bővítése. Az o u ó ú beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Az o u ó ú hangok képzésének, az o u ó ú betűk alakjának megfigyelése. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Hang, betű, szó, mondat. Szöveg, cím. Hasonlít, különbözik fogalmak használata. Hosszú-rövid időtartam, jelölés.

35 48. sz Sz hang- és betűtanulás sz Sz hang- és betűtanulás. Hívókép: szőlő. Szóbeli szövegalkotás, mondatalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. A sz hang leválasztása a szó elejéről. Szógyűjtés sz hanggal. A sz hang kiejtésének (nem morog), az sz Sz betűk alakjának megfigyelése. A sz hang hangoztatása, artikulációs gyakorlatok. Auditív tagolás, szavak hangokra bontása, a sz hang helyének keresése. Egyjegyűkétjegyű betű megismerése. Betűsor olvasása. Szótag-, szóolvasás (2+2, 3, 2+3, 3+2) és értelmezés. Kiemelt szótagok keresése, felismerése. Szószintézis, szóalkotás szótagokból. Összetett, hosszú szavak olvasásának gyakorlása. Mondat kép egyeztetés. Kiemelt szavak (konkrét mondatot alkotó szavak) keresése szósorokban. Kérdő mondatok olvasása, válaszadás képek alapján. Időészlelés, évszakok és jellemzőik. Betűsor szavakra tagolása. Szószintézis, játékos szóalkotási feladatok betűkből. Tk. 1. kt , Mf. 1. kt. 52. bővítése. A sz beszédhang felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. Hangleválasztás. A sz hang, sz Sz betűk fogalmának, kapcsolatának megértése, sz, Sz betűk felismerése. Betűfelismerés, betűolvasás, szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, szövegolvasás, szóbeli szövegalkotás. Értő olvasás. Hang, betű, szótag, szó, mondat, írásjel. Egyjegyű, kétjegyű. Csanádi Imre: Szüretelés (részlet)

36 49. Megálló: j l megkülönböztetése j-l differenciálás. Artikulációs gyakorlat; a j-l hangok hangoztatása. Fonématudatosság. Betűsor olvasása, szóolvasás. Egy betűben eltérő szópárok olvasása, értelmezése mondatalkotással. Mondat-kép egyeztetés, értő olvasás fejlesztése. Szavak ritmusának megfigyelése, szótagoló, ritmikus olvasás. Képekkel kiegészített szövegolvasás. A palacsinta. Néhány lépésből álló recept megfogalmazása: először, utána, végül. Vizuális memória, szöveg tartalmának felidézése, a megértést ellenőrző kérdés megválaszolása. Szem-kéz koordináció, vonalkövetés ceruzával. j n t l auditív differenciálás. Hangokat jelölő betűk és képek egyeztetése. Szó-kép egyeztetés. Mondatolvasás. Olvasott mondat értelmezése, hiányos rajzok kiegészítése. Tk. 1. kt. 97., Mf. 1. kt. 53. bővítése. A j l n t beszédhangok felismerése, megfelelő képzése, tiszta artikulációja, helyes hangoztatás. A j l n t hangok képzésének, a j l n t betűk alakjának megfigyelése. Szóolvasás, mondatolvasás. Értő olvasás. Hang, betű, szó, mondat. Szöveg, cím. Hasonlít, különbözik, először, utána, végül fogalmak használata.

Útmutató az Olvasás-írás 1. taneszközök használatához

Útmutató az Olvasás-írás 1. taneszközök használatához Útmutató az Olvasás-írás 1. taneszközök használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam olvasás-

Részletesebben

Ó í Ö ő ü ö ó ö ö ő ó ú ü ö ö ő ó ü ó ő ű ú ó ü ó ó ö ó ü ü ö ö ü ö ű í Ö ü ó ó í ö ű ű ó őú ú ó ő Í ü ö ő ö ő ü ó Ö ü Á ó ő ú ő ő ő ű ó ü ö ö Ú ö ó ő ü ö ő ö ö ö ó ő ö űú ó Í ö ö űú ő ó Ó ö ö ö ö ö ő

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

Á Á É É Á Ú É Á ö ö é ú é ő é é é é é é ü ő ö é ú ó é ü é é ö í ő ö é é ö é é ö ő ü ő É é é é í ü é ü ü é é é é ö é ü é é é í ó é ó ó ú é ó é é é ü é é é ó ó ő é é é é ü é é ő ó ó ó í é ő é ó ó ö ó é ö

Részletesebben

Á Ö Á Á ó ő é é ö é ü é é é é é í ő é é ó Ö é é ó é í ö ő ő é é ő ú ü é é é ő ü Á ő é é é é ő é ó ő ó í ő é é ó é Ö é ü é é é é éé ő é é ő é í í é ő é ő ü ő ö ő é ő ú ő ő ő ö ő ó ö é ő é ú é ö é é é ő

Részletesebben

Á Á É Ö É Á Á ü Í Í ü ü ö ü ö ö ü ö Í ü ö É Á Ú Ö É É É É Ü É ú ü ü Í ö Ü ö ü ö Ö Ü ü ö ö ű ú ö ü ü ö Í Ú ö ö ö ö Í ö ü ü Ü Ü Á ű ö ö Ü ö ü ö ö Ü Ü ü ú ű ű ö ű ű ö Ü Í ű ű ö Ü Ü ö ö ü ö ü Ü ö ü ú Í Ü Ü

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

ő ü ő ő ü ü ő ő ő ó ó ó í ó ő ü Ö ő ü ú ó ó Á ó ő ő ő í ő ő ő ó ó ő ú ü ő ő ő ő ő ü ü ó í ó ó ő ü ő í ó í ó í ő ú ő ó ü ő ó í ó ó ú ő ü ű ó ő ő ő Ö ő ő ó Ö ó í ő ő ó í ó ő ő ó ó ő ő ő ő í ó ó ó ő ő ü ó

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

ö ő ő ú íí ü Ő ö ő ü ú ő ü ü É ö ó ó ó ö ó í ő ő ő í ő í ő ü ú ű ő í ó ő ú ú ő Á ö É ö Á É ó ü É ö ö ó ó ó ö ó í ó ö Ö ő ü ö ö ó ó ó ö ö ó ü ű ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó í ö ő ö ó ó ó ö ö í ű ő ő ó ó ó ű ő

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ő ü ö ö ö ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő í ő ó ő ő ü ö ö ö ő í ö ó ő í ó ő ö í ő í ő ó ő ő ö ő í ő ó ö ö ö ö ő ő ő ö í ő í ő ő í ő í ő í ó ő ö ö ő ü ú ö Ö ő ö ö ö í ő ő ó ö ö Ö ő ü ö ö ó ó ő ó

Részletesebben

ó ü ú Ú É Í Ú Ú ó Á Ó É É Ű ó ú ó ú ó ó ó Á Ú ú ő ő ó ü ö ü ú ő ö ö ő Á É ü ó ö ő ő ő ü ó ő ó Á Ö ö Á ú ő ü Á ö ö ÍÜ Í ú Í ü ü Á Ó Ö Í ó ö ö ő ó ó ó ő ö ö ó ő ü ö ö ű ő ü ó ó Ü Ó É É Á Ó ö ú ú ú ú ö ő

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS. első osztályosok számára készült olvasókönyv alkalmazásához

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS. első osztályosok számára készült olvasókönyv alkalmazásához MÓDSZERTANI AJÁNLÁS az EGERESKÖNYV című, első osztályosok számára készült olvasókönyv alkalmazásához Készítette: Kutiné Sahin-Tóth Katalin 2007. augusztus 1 A készségek megszerzése, beleértve az olvasást

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ö ü ö ő ö ü ö ű ő ö ö ő ü ü ü ü ö ő ü ö ő ö ü ő ö ő ő ő ű ő ö ü ú ú ő ü ú ú ú ö ö ö ú ő ö ő ú ő ü ő ö ő ő ő ő ö ö ű ü ö ö ő ő ű ú ö ö ö ű ő ö ő Í ű ű ö ú ú ő ő Á ü ö ö ő ő ű ú ö ő ú ő ö ő ő ö ö ű ő ö ő

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

Í Ú í Ú ú ö ő Ö ó í ú ő ő ő Á É í ő ő űí ó ü ő í ó ó ö ö ő ő ő ö ó ö í ő ő ö ö ö ő ó ő ő ő í ő ó ü ú í ü Í ó í í ó ó í Úő ó í ő ő ó í ö ö ó ö ú ö ó í ö ó ó ó ö ö ó Í ő í ő Í ü í ü ó ó í í ó í ö ü ö ű ö

Részletesebben

ú ű Í Í Í Ö Ő Ö Ú Ű Á Ó Á ő ő Í Í Á Á Í Í Ú Ö Á Á Í Á Á Ö Ö ÍÁ Ó Ö Ú Ó Á Á Á Ú Á Ú Á Ú Á Á Ö ő ő Í Ö Ü Ó Á Ö Ú Í ú Ü Í Í Í Ú ú Í Ö Í ú Ú ú Í úí ű Í Í ÍÓ Í ú Í Í ú Í Í Í Í Á Ű Á Ó Á Ú Ó Í Í Á Ü Í Í Ö Á

Részletesebben

Í Í í ő Í Ö Ú Á ó Á Á ő ó Á ü Ó ő ő ő Ö ú ő í ö ú ü Í í Ó ó Ó ú Í ó Ó Í Ú Ó Ő Ó ö Ó Őí ö ö í í ó Á őí ő ó ő í ú Í ó ó ó Í ö ő Ő í Ó ő Ó í Ó Ó ö ú ö ú ö ú ő Í í ó Ó Ó Úú ö Ő ö Ó ú ó ó ó Á í ó ó ö ú ö Ó

Részletesebben

Á ö Ó ű ö Ő Ö ö ű í í í ö Ó ó ó ú í ö Ó ú ö ó ö í ö Ó í ö ó í í í ö Ó ó ó ó ö í í ö Ó ó í í í í ó Ó í í í ó ó í í ü í ü ö ó ó ö ó ó ö í ö ö ó ó ó í í ó í í ö í ú ö ö ó ú ű í í ú ó ö Ó ú ö ó ú ú ö ö ó í

Részletesebben

Á Á Í Ő Í Ó Í Á Í Á Á ű ú Ő Ő Í ű Á Ó Ó ú ű ű Í ű ú Ú ú Á Á ú Í ű ú ű Á ú Ü Í ú Í ú ű ú Ú ú ű ú ú ú ú Á Á Á Ü Ö Á Á ú ú Á ú Á ú Á ú ű ú ú ű Á ú Í ú ú ű Ö Á Á Í ú ú ú Ú ú ú Í Á Á Í ú Á ú úí Á Á ú ú ú ú

Részletesebben

Ü Ö ó ó Í Ő Ü Í Á ó Á Ü Ü ó Ö Ű Á Í Ö ó ö ó Í Í Í ó ó ó ó Ő Ü Ö Ö Ü ó ó Ú Í Í Á Í Í Í Í Ö ó ó Í Ü Ü ó Í ó Ú Í Í ó Ú ó Ú Í Á Ü Ú Á ó Ö ö ó ó ó Í ü Á ó Ü ö ó Ö Ú Ö Í ó Í Ü ó Ú Í Í ö ó Ú Í Í ó ö Í ó Í ó

Részletesebben

ő ö ő ő ó ő ö ő ő ó ő ő ő Ü ő ő Ü ő ő ö ü ő ó í ó ő ő í ő Ü ó ö ő ő ö ö ó ö ü í ő ő ö ó ö ó ó ó ó ö Ü Ü ő ö ó ö ö ö ű ó ő ő ő ú ő ö ö ő ö ö ő ö Ü í í ó Ü ű ő ő í ó ö í ó ó Ü ö ö í ö ó ö ő ó ö ö í ö ú ö

Részletesebben

í ő ú ó ü ő Á í ó ö ű ó ő Í ő ó ó í ó í ó í ó ó ó í ó ó ü ő í ü ó ó ő ő ü í ü ö ö í ó í ó ő ö ő ó ó ö ÁÍ Í ö ö ó ö ó ó ö ő ü ő ö Ő ó Í Í ő ö í ö ö í ó ő ö ö í ú í í ó ő ü ö ö í í ó í ő ó ü ő í ö ó í í

Részletesebben

á Ó Ó Í Ő Ő Ő Ő Ű Ő ö Ő Ő Ő Ő Ú Ú Ő Ő Ű ó Í Ú Ő Í Ő Ú Í á ö á á á ó á ö ű Í á ó ő ö ü ő ő ő ó ó ó ű ó őá á á ő á ó ő ő ó ü ő Í ú ő á ö ő ő ő á ó Ú ó Í ó á Í ó ü ó á ö ü ó ö ö ó á ó á á Í á ü ó Ó Ü á ó

Részletesebben

ö ÍÍ ö Ü Í ó ö ú ö ú Á ö ő ö Ú ö Ú ó ő ö ó ő ö ú ó ó ö ű ö ű ő ő ö ú ö Ú ú ű ő ö ö ú ö ú Á ó Ö Ú Ő ó ó ö ő ö ú ű ö Í ő ó ó ó ű ó ü ö ó ó ö ú ó ő ü Ü Ü Ü ü ő ó Ö Á ó ó Ü ő ü ő ó ö Ü Ö ó ü ő ó ü ó ő ó ó

Részletesebben

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő

ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü ő ö ü í ő ú í í ó ó í ö í ü ö ü ő ő ó ő ő ü ó ö ö ó ő ü ű ö ú Ó ő ő ü ü ő í í ú í í Ö Ű Ö Ő Ó ö ő ü ü ö ú ú ő ő ő ő ő ő ö ö ú í ö ö ú ő Á ő ö ő ő ó ö ö í ő ü ő ő ő ő ü ű ö ő ó ő ő ő ü ü ö ő ü ö ő ő í ó í ő ő Á ő ó í ő ű ő ó ö í ő ő ő ó í ő ó ü ö ü ö ü ő ü ö ű ő ó ö ö ö ő ü ü

Részletesebben

ó Ü Ú Á ó ú ó ú ó ó ú ó ő ó ó ó ó ő ő ú ó ó ú ő ü ő Ö ó ó Ó Á Ö Ü ó ő ó ó Ö Ö Ü Ö Ö Ö ő Ö Ö Á Í Ö Á Ö ő ő Ö Ú Ú ÁÍ Ó Á Á Ü Ó ő ú ú ű ó ó ó ó ő ú ú ő ó ó ó Ú Ö ú ű ü ű ü ú ú ű ü ű ü ó ő ó ú ó ű Í Í ó óí

Részletesebben

ö Ö ü ö Ü Ö Ö í ó ü ü ö ö ö ö í ó Ö ö ö ö í í í ó Ő ü Ö í ö ü í í ó Ö Ö ü í ó í ü í ó ó ó ü ó ö ü óű ű ö ü ö ű ö ü ó Ü ö ö ú ü ö í ó ó ö ö í Ü ú Ú ü í í í ü ó ö ö í ú ó ó í ó ü ö Ö ö í Ő í ö ö ü ó ó í

Részletesebben

ö ö ö ó ö ó ó ó ő ö ó ü ü ö ő ö í ő ü ü í Í ö ó Í ó ö ö ö ő ő í ó ö ü ő ő ó ú ü ó ö ú ú ü ó ü ó ó ó ö ü ü ó ö ő ó ö ó ő ő ö ü ó ó ü ú ő ó ú ö ö ú ö ö í ü ö ő í í ö ó ű ő ó ö ö ü ő ü ö ő ö ő ú ő ö ö ő ő

Részletesebben

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö

ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö ü ü ö ü ó ü ü í ü ó ó ö ó ó ö ö ü ö ö ü í ü ü ü ö ó ü ö ü ú ö ö ö Ö ü ó ó ü ü ó ó ó ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó ü ö ó í ó ö ö ó í ű ü ü í ó ö ü ö í ü ö ó ö ü ü ó ö í ö í ü Ő ö ű ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö

Részletesebben

ő ő ü ú ó ü ő ü ó ó Ö ő ő ó ő ő ó ó ó ő Á ó ü ó ő ő ő ó ó ó ő ó ó í ó ő ő í ő í ő ó í í ú ó ó ó í ó ó ü í ú ő í ü ü í í ó ű ű ó ü ü í ő í ü í ó ő ő ü ű ű ű ó ü ő í ó ó ő í ú ü ő ú í ő í ő ő ó ó Ö Ö í ú

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

ó ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó Á ó Ö ó ú ó ó ó ó ó ü ű ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó í ó ó í ó ü ü ű í ó ó ó íí í í ó ü ó í ó í í í ó ó ó í ó ó í ó ó ü ó ó ü ó ó ó ű ü ó ű ü Ő í í ü í ü ú ű ó í ü ó í ó ü ó í í ó Ö

Részletesebben

Á ü ö ű ü Ő Ó ú ü ö ö ö í ö ú ű í í í í öú í í ű í í ü í ú ö ö Á Á Á í ö ö ű í Ű í ű ö í ö ü ö Ő ü í ö ö ö í í ü ö ö í ü Á ö ú í ű Á ü í í ö Á í ö ű ö ö Á ű ö ü Á ö í í ö ö í ú Ú ö ö í í í í í í í í í

Részletesebben

Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ö ű ö Í Í ö ö ö Í ú ú ö ú ö ö ú ö Í ú ú ú ö ú ö ú ö ö Í ö Ü ú Ö ö Ü ú Á ú ú ö ú ú ö ú ú ú ö ö ö ű ű ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ú ú ú ú ö ű ö ö ö ú ö ú ú ö ö ú ú ö ú ö ú ö ú ö ú ú

Részletesebben

ú í ú ö í ö í ö í í ö í ű ű ö ü ü í ö ű ű ö ö ö ü ü ö ö í ú ö í ö ö ö í ü í ű ö ö í ű ö í ü ö ö ö ö ü í Í í ö ö í ö ű ö ö ü í ű ö í ö ú ű ö ű ű í ű ö ö ú ö ö ü ö ü ö ű ö ö ö ö ö ö í ö ö í ö ö í ö ö í ü

Részletesebben

ő Ö Ú Ó Ö Á Á ö ő ő ű ő ö ő ő í Í ő ő ő ő í ö ö Á ő Í ö ü ö ő ő í ű Í ü ö ő í í Ö Á ö ö ű ö ő Ö Á ő ö ö ö í í ű ö ű í í ö Í ö ö í ö ü ő ö ö ő í í ü ö ö í ö í ü ö ö í í ö ö í ö í í í ö ö í ö ő ő ö ő ú í

Részletesebben

Í ú Ú Í Í Á Ú Á Á Ü Á ő Ö Á Ö ő ú ú ú ü ú ő ő ő ő Á Ü ő Ö ő Á Ő Ú Á Ú Á Ú ő Á Ö ű ű ú ú ú Í ú ú ű ő ő ő ő Ó ú Ü ú ú ű Í ő ú ú ő ü ő ú Í ú ű ü ű ü ú Í ű Í Í ü ű ü úí Í ő Í Í ú Á Í ű ő ű ú ú Ü ő ő Á Á Á

Részletesebben

ő ö ü ó ő ő ő ü ó ó ü ő Ü ó ő ő ó ó ó ő ő ő ő ó ő ő ő ő Í ú ö ö ü ó ő ü ü ó ő ő Ó ő ü ó ó ő ő ö ű ó ő ő ő ő ő ö ő ó ő ő ó ó ü ő ő Á ó ő ő ú ő ü ü ü ú ó ő ő Ö ő ü ó ü ó ő ő ö Ó ő Ü Ú ö ó ö ú ü ő ő ű ő ő

Részletesebben

Ö ü ö ü ö Ö ü ö ö Ö í í ö ú ö ö í ö ö ö í ö ü ö ö ö í í í í ü ö í í ö ö ö Ö ö í ú Ü ö Ö ö Ü ü ü í ö í í ö í ö Ö ű ö ü í í í ö Ö ö ü ö ö í ö í ú ö Ő ö ö ü í ö ö í ö ö ü ö ö ö ö í í ü í ö ü ü ö Ő ö ö í ü

Részletesebben

ö ö ö ő ő ó ő ö ö ü ő Á ó ő ö ö ő ő ö ö ő ü ü ű ű ó ü ü ó ő ü ü ő Ü Ü ó ö ű ó ő ö ö ü ü ü ű ű ó ü ü ó ő ü ü ő ü Ü ó ö ö ű ö ö ü ü ű ű ó ü ü ő ő ü ü ő ü ü ö ó ó ö ö ű ó ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű Ú ö Í ö ó ü

Részletesebben

ű ű ű Í Í ű ű Í ű Í ű Ö Í Í Í Í Í Í ű Í Í Í ű Á Ü ű ű ű Í Ü Í ű Ú ű Í Ü Ü Í Í Á ű ű ű Ó Í Í Í Í ű Í Ü Á Ü Ú ű Ü Ü Á Ü Í Ü Á ű Í Í Í Í Ü Í ű ű Ü ű ű ű Í Ú ű Ü Í Ü Í ű Í Í Í Í Á Ü Ü Á ű Í Í Í Í ű Í Ú Á Ű

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ő ő ó ö ó ö ö ö í ü ó ó ú ó ó ő ő ő ó ó ó ő ő ó í ó ö ö Í ó ő ó ő ő ö ó ő ó ó ö í ö ö Í í ó ö í ő ó ő ö ó í ö ó ó ú ó ő í ú Í ó ö ó ő ó ó Í ó í ő ö ö Ú ö ö ó Í ő ö ö ő ó ő ő ú í ó ő í ó í Í í ö ő ó ő ő

Részletesebben

Á É í í ő í í ő Í í Á í ő ő ö í í ö í ő í ú í í ú í ú Í ú í ú í ö Á ő í ő ő í í í í Ö ű í í Ó Ó í í ö ő ö Á í ö ü Ö í í íí í ő í í Ö ü ö í ő ö í í í Ó í í Ő ő Ó ö Í ü í í í ö ö í í Ó ő í ö ű Í í í í Í

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

ö Ö í Ü ó í Á ö ű ö ű ö í ű ó ö í í ó ö Ö Á í ö Ö ö ö ü ő ö ű ö ű ö í ö ö ő ö ű ő ó ő ú ü ö ó ó ő ő ö ö Ö í Á ő ő ó ő ő ö őí ő í ő ö ő ö ő ó ó ö ő í ó í í ó í ő ó ó ó ó ű ű ö ó ü ö ö ő ó ö ö ü ő í ó ö

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ó á í á á ő ű á á ö ű á ó í ő á ő í á ó á í í Í á ő ű á á ő á ö í ő á á á á á ó ö ó á ó á ó ó ó ö á á ö ű á ó í ö í á á É ő ö íí á ö í á á ö á ó ő ó ö á á á á ö á ő á ó á ö í á ó ü ó á ó ö á ó ű ö í ü

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Ü ö ö Ü í Ö ö ö í ö í ö Ö ú ö Í ö ú ö í ö í Ó í ö ü ö Ü Ü ü ö í Á Ü í ö Ü ü Ü Ü ö ö ö ű í Ü Ü ü í ö ö í ú ü ö í ö ö í Ú Ü Á Ü ö í í ü ö í ö ö ö í ü ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö Ö ö ö í ö Ö ü ö ö í ű ö ö Ö ö Ö ö

Részletesebben

ó ő ő ö Ö ő ü ö í í ó ó ő ó ö Ö ő ü í ö í ó ő ő ő ö ö ö ö ő Á í í ö ö ü ö ö ü ó í ő ű ö í ü ö ó í ő í í í ü í ó ü í ö ü ő ű Ő ü í ű ü ö ö ó ó í ü ö ö ő ü ö ő ü ó ő ü ő ü ü ő í ü ü ó ő ő ő í ő ö ó í ö ü

Részletesebben

É ű ó í ó í ó í ó í ó ó ú ö ó Ü Ü ó í Í Ú í ó í ó ö ó í ó í ü ó í ö ó ó Í ü ű ö ö ó ó ó ö ö í ó í í ó í í í í ó ó í ű í ó í ü ö ö ó ó ű ö í ó ú Ü ó í í ö Í ö ó ó ö í ö ú í í í ú í í ö ü ú ó í í í Á ö ü

Részletesebben

Á í Á É í ü ő ö ö ó ó ó ö ó ő ő ö í ó ő ő ő ó í Á í ü ő í ó ő í ő ő ő ő ű ő ú ó ő í ő ő ó ó ő ó ü ó ö ő ő í ő ő ö ő ő í ő ő í ő í ű ő ó ü ő í ő í ő í ü ü í ő ő ö ö ü ó ú ó ú ű ő ö ö í í ú ű ö í ő ű ő Ú

Részletesebben

ö ö Ö ö Ö í ó ú ó Ö ó ö ű ü í ö ó í Ü ö Ü í ö ó ö ó ü ü ű ö ö ö ü ö ö ü ö ó ü ű í ö ó ó ó ü ű ö í ű ö ö ö ú í í ö í ö ü ű ö ö í ö ö ó ö Ö ó ö ö ü ö ö ű ö ó í ü ö í ó ö ó ö Ö ö ö ö í ö í ö ű í ó Ö ö ü ü

Részletesebben

ü ű ú ó ó ó í ó ö í ö ö ó ü í ű ö ü í ú ö ü ö ü í ü ü ü ü ü ö í ö ó ö Á ö Á í í ú ö ö ó ü ü ü ü ö ö ó ö í í ú ü ü ö ö ű ö ö ö ü ú ó ó í ó ó ö í ö ó ú í í í ű í ú ó ö ü ó ó í í ó ö ö ó ö ö í Á ó ó Á ö ó

Részletesebben

ó í í ó í ó í ó í í ó í ó ó í ó ó ó í í í ó ó ó ü í ó í í ó ó ó ó ó ó í í ó í ó í í íó í í ó ó ü ü ó őí ő ö Á ö ö í ü ó í í ő í ü ö Ű í ó ó ó ő í ű ő í ő ö ö í í ő ó ú ű ö í ü ö ó ő ó ü ó ö ö ó í ö ő ü

Részletesebben

ö í ó ó ó ú ó ó ó ö ö í ó ó ó ö í í ű í ó ú ó í ö ü ü ö í ü ű ö ö ö í ó ó ö ö í ó í í ó í ü ó ö ö í ü í í í í ö ö í ó ö ó ó ö ó ű ó ü ö ü ö ó ö ű ö ó í ó í í ó ó í ö ö ó ö í ö ó í ó ö í ü ó í ü í ű ó ó

Részletesebben

í ö ő Ü ő ü ö ö ö ő ö ü ő ó í ő ó ő ö ö Ö ö ó ó ő ö ö ö ő ö ö ö ü ö ö í ö ö ü ö ö ü ö ü ó ö ö ü ü í ö ö Ö ő ü ü ö ö ü ö ü őí ő ö ö ő ö ü ő ó ü ö ó í ő ü í ő ö ö ú ö ű ü ú ö ű ö ő ö ü Á ú ó ó ö ű ü í ó

Részletesebben

Ó Ö ő ü í ö ö ó ö ü ó Ó Ö ő ü ó ó ó ö ö ó ó ó ö ö Ó Ö ő ü ű ö í ő ő ő ö í ö ó Ü í ö ó ü ö ő Ó Ö Ö í ö ö í ő ö ö ő ö ó ö ű ö ü ö ő íő ő ő Ó ó ö ü Ó Ö ö ü ö í í ő ő ú ö ő ó ó ú ó ó ó ó ö ő ö ö ü ö ö ű ö

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á ö ö Á ó ü É ó ö í ü í ó ó ö í ü ü ö í ö ó ó ó ö ú í í í í í ó ö ó ö ö Ö ö ó ü ü ó í ü ó í ü ó Á ó ó í ú ü ó ó ö ü ü ö ü í ü ó ó ö ó ó í ó ó ó ü ö ó ö ö ö ü ü ó ó ü ö í ü ü ü ü ó ó ü ó ü í ü ó ó ü ö ó

Részletesebben

ö ő Ö ő í ó ő ő ő ó ú ő ő ü ő ó ő í í ő ő ő ő ó ó ö ö ö ü ő ö í ó ó í ú í ő ö ö ö ő ö í ö ö ö ó ő ő ó ő ő í í í ö í ó í í ő ö í ö ó ó í ü ö ö ö í ü ó ö ő ő ö ó ű ó í ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ő ó í ü í ő ö

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ö ö ü ö ü Ö ö ó ö ö ü ó ö Ó Ó Ó ö ö Á ü ö Ö ü ö ü Ő í ö Ö í í ü Ű ó ö Ó Ö ö ú ü ö ű Í í ö ö ö ö Ó í ó Ö ü ÍÍ ö Ö ü ö Ü Ö Ö ó ó ó ö ö ö ö ö ü ö ü ó í Ö ü ö Ő ó ö í ö ó Ö í ö ö ö ü É ü ö í ú ú ó ü ö í ö

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

ö ő ü ö Ö ó ó ö ő ü ö ó ö ö ó ó ó ö ó ő ó ö ö ő ö ö ő ü ö í í ű ö ő ö ó ö í ó í ö ő í ö ö ö ö ó ó ü ó ó ö ö ó ö ó ő ó ő ű ü ö ő ü ő ö Ö ő ő ü ő ó ó ő ű ő ü ő í ö ő ü Ö Í ő ó ő ó ő ü Ö ö ö ú Í Í ö ö ó í

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ö ó ő őí ó ó ó í ő ö ö ó ó í ö ö ó Á ó ó ó ő ó ö Ö ő í ö ő ő ö ó ö ó Ü ö ó Í ő ó í ó ő ü ó ó ü ó í ó ő ó ó ú ó ő ó ő ö ó ó ÍÉ ó í ó Ü ó ó ö ó ü ó ó ó ü ö ó ü ű ó Í ó ü ő ó í ó ú ó ő ó Ü ő ó ú ó ó ü ó

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben

ö ő Í Á ű ö ű í ű ó í í ő ö Ö ő ö ö ö ő ö ű ö ű ö í ö ö ő ö ű ő ó ő ő ő ó ő ő ö ö Ö ő ő Í í ő ó ő ő ö őí ő í ő ü ö ő ö ú í ő ó ó ö ő í ó í í Í ő í ő ó ó ó ó ú í ó ü ö ö ó ó ö ő ó ö ó ó ó ó ó ö ö ő ó ö

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á É É É É É ó őí ő ó ó ú ö ó ö ő ó ú ő ü ö ö ö ö í ó ő í ő ő ü í ö ü ü ó í ö ö ó ó ó ó ő ö ő ó ö ő ó ó ó ö ó ó ö ö ö ó ő ó ó ö ó í ú í ő í ö ó ó ő ó ó ó ó ő ó ö ó í ú ó ü ő ó ó ó ö ü ü ö ö ü ó ó ö ö ó

Részletesebben

í ő ö ő ő ő ő ű í ö í ő ő ő ő ő Ö Í Í ő í ő ö ő ő ő Í ö ő ő ő ő Ú Í Ü í ő ő Í í Í í Ü Í Ü ö ő Ú í í Í ú Ö í í í ő Ü í ú ő ö ű í ő ü ő ő í í í í ü í ő í Í Ő ű Ü Í ő Ú ő ü Í ő Í í ö ú Ő ő í í ő í ű ü ű ő

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben