10. Kémiai reakcióképesség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. Kémiai reakcióképesség"

Átírás

1 4. Előadás Kémiai reakciók leírása. Kémiai reakciók feltételei. Termokémia. A szerves kémiai reakciómechanizmusok felosztása és terminológiája. Sav-bázis reakció. Szubsztitució. Addició és elimináció.

2 10. Kémiai reakcióképesség EGY KÉMIAI ÁTALAKULÁS MILYEN MÉRTÉKBEN ÉS MILYEN SEBESSÉGGEL MEGY VÉGBE A REAKIÓK TERMODINAMIKAI LEÍRÁSA K Példa: 4 + l 2 3 l + l (A) (B) () (D) K = [ 3 l][l] [ 4 ][l 2 ] (a) G = G vég - G kezdeti = - 2,303 x RT x log K (b) G = - T S, ahol G A + B entalpia, G szabadentalpia, S entrópia + D G = - T S a T S kicsi, akkor G ξ Mivel = E kötési + E feszültségi, E kötési alapján becsülhető G.

3 Példa: 4 + l 2 3 l + l 4 x x x = = - 112kJ/mól K = Exoterm reakció: hőfelszabadulás Endoterm reakció: hőbefektetés Tapasztalat: a) nincs reakció RT b) van reakció fény v. hő (500º) NÉÁNY FOGALOM 1. ÁTMENETI ÁLLAPOT ÁTMENETI TERMÉK 2. REAKTÁNSOK TERMÉKEK A + B +D - SZUBSZTRÁTUM - REAGENS

4 A REAKIÓK KINETIKAI LEÍRÁSA A + B [A.B] + D ÁTMENETI ÁLLAPOT (a) v = - d[a] dt = k[a][b] RT (b) k = h e - /RT e S /R Ahol aktiválási entalpia, S aktiválási entrópia (c) G = - T S aktiválási energia (d) G = -2,303 x RT x logk + c (konstans) E A B G A + B G + D ξ A G kicsi, akkor a reakció gyors G nagy, akkor a reakció lassú

5 A KÉMIAI REAKIÓ LEJÁTSZÓDÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. TERMODINAMIKAI FELTÉTEL E = reakcióhő 4 + l 2 3 l + l ξ 4 + l 2 3 l + l 2. KINETIKAI FELTÉTEL E = aktiválási energia 4 + l 2 3 l + l ξ

6 TERMODINAMIKA /EGYENSÚLY/ ÁLTAL ELLENŐRZÖTT REAKIÓ (A): A legstabilabb termék a főtermék. KINETIKA /REAKIÓSEBESSÉG/ ÁLTAL ELLENŐRZÖTT REAKIÓ (B): A leggyorsabban képződő termék a főtermék. Példa: 1,3-butadién addiciós reakciója -dal = = = = 2 3-bróm-1-butén 1-bróm-2-butén 0º-on 1,2 termék, 20º-on 1,4 termék E B r - 1,2 termék a az 1,4 termék a domináns: (A) 1 > 2 a az 1,2 termék a domináns: (B) 2 < 1 1,4 termék ξ

7 11. Termokémia (A. L. Lavoisier) A kémiai reakció során bekövetkező hőváltozás tanulmányozása a) számítással (kötési energiából) b) méréssel (kalorimetria) Alkalmazás - reakciók értelmezése - izomerek stabilitása - energiatárolás - energiaátalakítás 1. példa: - energia metán égéshőjéből a) O 4 + 2O 2 b) 4 + 2O 2 O O E E 1 k = képződési é = égési O (gáz) 4 E(-) k 2 E(=O) 2 E(O-O) 4 E(-O) 4 + 2O 2 (gáz) é E 2 O2 + 22O 4 E(-) + 2 E(O-O) + é = 2 E(=O) + 4 E(-O) O képződéshő égéshő 2 égéshő

8 2. példa: Oktán izomerek stabilitása a) O ,5 O 2 b) ,5 O 2 8 O O E O é = 5471kJ/mól O O 5452 Számítások szerint azonos égéshő = azonos stabilitás Mérések szerint eltérő égéshő = eltérő stabilitás a) kisebb égéshő nagyobb stabilitás b) nagyobb égéshő kisebb stabilitás

9 12. Reakciók felosztása a) REAGÁLÓ KOMPONENSEK FÁZISA SZERINT OMOGÉN (pl. mindkét komponens oldatban) ETEROGÉN (pl. szilárd és oldott reagensek) b) ELEMI FOLYAMATOK SZÁMA SZERINT EGYSZERŰ - MONOMOLEKULÁS - BIMOLEKULÁS - TRIMOLEKULÁS ÖSSZETETT - LÁNREAKIÓ (POLIMERIZÁIÓ) - PÁRUZAMOS REAKIÓK (főreakció és mellékreakció) c) AZ ENERGIA FORRÁSA SZERINT TERMIKUS (, pl. karbonsavak dekarboxilezése) FOTOKÉMIAI (hν, pl. 4 + l 2 ) RADIOKÉMIAI (pl. melanin, D-vitamin képződés) AKUSZTOKÉMIAI (KI + keményítő + 20 kz)

10 d) A REAKTÁNSOK ATOMI ÁLLAPOTA SZERINT KOVALENS KÖTÉSBŐL: gyök, kation, anion homolitikus bomlás R- R heterolitikus bomlás R- R IONOS KÖTÉSBŐL: kation, anion gyökös reakciók vs. ionos reakciók A: Ionos reakciók B: Gyökös reakciók

11 PÉLDA: - KÖTÉS FELBONTÁSA Összefüggés a disszociációs energia és a -atom rendűsége között OMOLITIKUS ETEROLITIKUS kj/mól kj/mól , , , STABILITÁS Alkil-gyök: 3 < 2 3 < ( 3 ) 2 < ( 3 ) 3 Alkil kation (karbéniumion, karbokation): + 3 < < + ( 3 ) 2 < + ( 3 ) 3

12 REAKIÓ TÍPUSOK 1. Oxidáció elektronleadás,,o -felvétel;, -leadás 2. Redukció elektronfelvétel,,o -leadás;, -felvétel 3. Sav-bázis reakciók 4. Szubsztitúció [S] példa: 4 + l 2 3 l + l 5. Addíció [Ad] típusai: nukleofil elektrofil gyökös S N [X -, Y:] S E [Z +, Z-Q] S R [R ] példa: 2 = típusai: nukleofil Ad N elektrofil gyökös Ad E Ad R 6. Elimináció [E] példa: = O O típusai: 7. Átrendeződés 8. Polimerizáció α β ; α γ ; α α

13 13. Sav-bázis elméletek 1. ønsted-lowry elmélet (protolitikus elmélet, 1923) Sav: az a vegyület, amely képes proton leadására Bázis: az a vegyület, amely képes proton befogadására O O 3 O - + N O + N 2 3 sav bázis proton donor proton akceptor konjugált sav konjugált bázis K a = [ 3 OO - ][ 3 + N3 ] [ 3 OO][ 2 N 3 ] 2. G.N. Lewis elmélet (elektronelmélet) Sav: minden olyan vegyület, amelyben van olyan atom, amelynek két elektronja hiányzik a vegyértékhéján Bázis: minden olyan vegyület, amely tartalmaz két, kötésben nem lévő elektront BF 3 + N 2 3 BF 3 N 2 3 sav bázis elektron akceptor elektron donor Például: BF 3, All 3, Fe 3, Snl 4, Znl 2

14 14. Szubsztitució Definíció: A -atomról egy atom (csoport) eltávozik és helyébe más atom (csoport) lép, miközben a -atom koordinációs száma nem változik meg. 1. Gyökös hν * 4 + l 2 3 l + l RT Láncindítás, homolízis l 2 2l hν Láncvívő elemi lépés** 4 + l 3 + l 3 + l 2 3 l + l Lánc letörés, rekombináció l + l l l 3 l * hν helyett 300 -on, katalizátor jelenlétében is végbemegy ** Láncvívő lépés lehet: 3 l + l 2 l + l etc.

15 2. Ionos szubsztitúció 1. Reagens heterolízise: l l l - + l + nukleofil elektrofil + R δ+ X δ Nukleofil szubsztitúció R δ+ l δ- + X - Példa: Alkil-halogenid Alkoholok 3. Elektrofil szubsztitúció l + + példa: Aromások

16 2. Nukleofil szubsztitúció [S N ] Nu - : - - O, - 3 O -, - - N, -l - R Nu + X - R X Távozó csoport Nu: 2 O:, 3, :O, :N 3 R Nu + + X - Példák: 3 l + - O 3 -O + l :N N N N 2 + Bázis - Bázis Mechanizmus: Az R-X heterolízis és a Nu: támadás egyidejű történés vagy nem. Alaptípusok: R-X R + + X - S N 1 :Nu - + R + R-Nu első lépés/heterolízis második lépés Bizonyítás: Kinetikai vizsgálatok v=k[r-x] Elsőrendű sebességi egyenlet Monomolekulás Két lépés Példa: O 3 O t Butil-bromid 3 t Butanol

17 1. lépés: Lassú, sebességmeghatározó KARBOKATION (KARBÉNIUM ION) Átmeneti termék 2. lépés: ( 3 ) O ( 3 ) 3 O + + Gyors Sztereomechanizmus δ+ δ Átmeneti állapot - O - O O O 3 3 a a -atom királis, a termék nem mutat optikai aktivitást: szubsztitúció racemizációval.

18 Alaptípusok: S N 2 Nu: - + R-X Nu δ- R X δ- Sir. Ingold (1930) London Nu-R + X - Bizonyítás: Kinetikai vizsgálatok Másodrendű sebességi egyenlet v=k[r-x][nu: - ] Bimolekulás Egy lépés Példa: O 3 -O + - metil-bromid Sztereomechanizmus + - O: - + δ- O δ- O Átmeneti állapot a a -atom királis, a termék is optikailag aktív: szubsztitúció inverzióval (Walden-inverzió) S 2--bután - :O R 2-butanol O + -

19 O ( 3 ) 3 -O S N 1 S N 2 (S)-(+)- 3 -( 2 ) O 3 -( 2 ) 5 --O brómoktán 3 2-oktanol (oktan-2-ol)

20 Nukleofilek felosztása a nukleofil atom szerint a) alogén nukleofilek ( -X kötés kiépítése) pl. NaI Reakció: δ+ δ NaI aceton I + Na (kristályos) b) Oxigén nukleofilek ( -O kötés kiépítése) Pl. 2 O, - O, R-O, R-OO - Reakció: δ+ δ l + - O 3 2 -O + l - alkohol O O OO - Na O éter + 3 OO Na + - észter

21 c) Nitrogén nukleofilek ( -N kötés kiépítése) pl. N 3, R-N 2 Reakció: δ+ δ l + N N 3 + l - aceton N primer amin N N N szekunder amin +

22 A szubsztitúció sebességét befolyásoló tényezők 1. A szubsztrát szerkezete 2. A nukleofil reaktivitása (csak S N 2) 3. Az oldószer polaritása 4. A távozó csoport szerkezete 1. A szubsztrát szerkezete (pl.: alkil halogenid) S N 2 reakciók relatív sebesség alkil szerkezet 3-30 metil primer szénatom ( 3 ) 2-0,02 szekunder szénatom ( 3 ) 3 - ~0 tercier szénatom S N 1 reakciók Térbeli hozzáférhetőség ( 3 ) 3 - > ( 3 ) 2 - > > 3 - Az átmeneti termék stabilitása.

23 2. A nukleofil reaktivitása jó / rossz nukleofilek: a) A negatív töltéssel bíró nukleofilek mindig jobbak, mint konjugált savszármazékuk (pl. - O jobb, mint 2 O) b) Azonos nukleofil atomot tartalmazó nukleofilek között a jó nukleofilitás a bázicitással párhuzamosan változik. (pl. RO - > O - >> ROO - > RO > 2 O) c) Nem azonos atomoknál: a) jó polarizálhatóság b) könnyű deszolválhatóság

24 3. ELEKTROFIL SZUBSZTITÚIÓ [S E ] Példa: + 2 /Fe 3 [ + ] + Támadó reagens: Elektrofil [X +, X δ+ Y δ- ] Szubsztrát: elektron-gazdag molekularészlet [aromás π-rendszer, elektron-donor] Elemi lépések 1. Elektrofil reagens képződése - közvetlenül, pl. BF 4- NO reakcióban, pl. 2 2 SO 4 + NO 3 NO O + + 2SO katalizátor, pl. Fe Fe π-komplex képződése + E + E + Lassú! Arónium ion (spektroszkópia)

25 3. σ-komplex képződése + E E Et 3 3 BF 4-3 E E E arénium ion 4. Rearomatizálódás (protonvesztés) narancssárga (Bizonyítás: Oláh György, Nobel dij, 1994) E E + :B - gyors + -B: E δ+ δ+ δ+ E E δ+ E + E + E + + ξ

26 A szubsztituens hatása a) NO 3 2 SO 4 NO NO 2 b) 3 NO 2 orto para meta 59% 37% 4% 3 3 (3 ) 3 ( 3 ) 3 ( 3 ) 3 NO 3 2 SO 4 NO Aktiváló csoport: reakció gyorsabb a benzolhoz képest NO 2 12% 80% 8% NO 2 Irányítás: orto, para c) l l l l NO 3 2 SO 4 30x lassabb Dezaktiváló csoport: reakció lassabb a benzolhoz képest d) NO 2 NO 2 NO 2 + NO 2 30% 70% 0% NO 2 + NO 2 NO 2 NO 3 2 SO x lassabb Irányítás:meta NO NO 2 6% 1% 93% NO 2

27 1. A szubsztrát természete a) Elektronküldő szubsztituensek - :N Kapcsolódó atom nemkötő - O elektronpárral - = 2 π-kötés a kapcsolódó oldalláncban I effektus b) Elektronszívó szubsztituensek - NO 2 - N( 3 ) 3 - OO p-kötés a kapcsolódó - N oldalláncban - l 3 - I effektus c) soportosítás Orto-para irányító Kapcsolódó atomnak ténylegesen vagy formálisan pozitív töltése van O -N 2, -NR, -NR 2 -N 3-3 > -O, -O - > > -O F, -l -, -I Meta irányító aktiváló gyengén dezaktiváló -N, -SO 3 -NO 2, -F 3 > -O, -OO, -OOR -NR 3, -l 3 dezaktiváló

28 d) Értelmezés S= elektron S= S=elektron vonzó benzol küldő csoport csoport 2. Elektrofil reagens 3. Sztérikus hatás

29 17. Addició Definíció: Telítetlen kötés(eke)t tartalmazó vegyületek reakciója során két reaktánsból egy termék keletkezik. Típusai: 1. Reagens természete szerint Ad R, Ad E, Ad N 2. A telítetlen kötés természete szerint N O S 1. Gyökös addició N Példa: propén propán A B = -123 kj/mól katalizátor nélkül katalizátor jelenlétében A. Láncindítás, homolízis kj/mól Láncvivő lépés kj/mól Láncletörés kj/mól

30 B 3 3 * Katalizátor (Ni) 2 * * 3 2 * + * Bizonyítás * * * * = = 2 * * * * 3 3 cisz-1,2 dimetil- ciklopentán 3 3 1,2-dimetilciklopentén 3 2 * * * * 3 3 transz-1,2-dimetil ciklopentám Sztereomechanizmus isz-addíciós, sztereospecifikus Összegzés: E > (kat)

31 2. Ionos addició Reagens heterolízise l l nukleofil elektrofil δ+ δ- + O Nukleofil addíció 2.1 Elektrofil addíció l l O 2 2 α-l-hidrin Támadási pont: Elektronszegény, elektronhiányos centrum [pl. kation, részleges töltéshiány] Példa: oxovegyületek karbonsavak aromás (hetero is) etil-klorid Támadási pont: Elektrongazdag centrum [pl. nemkötő elektronpár, π-kötésrendszer] Példa: olefinek acetilének

32 2.1. Elektrofil addició Ad E Példa: a b hideg, sötét 2 2 1,2-dibróm-etán metil-propén 2-bróm,2-metil propán 1-bróm,2-metil propán (99%) (1%) Markovnyikov-szabály (1869) a egy - telítetlen kötésre X sav addicionálódik, a proton ( + ) ahhoz a -atomhoz kapcsolódik, amelyhez már eredetileg is több -atom tartozott.

33 a Elemi lépések 1,2 elektrofil; 3 nukleofil 1. π-komplex képződése Oláh Gy. (1973) átmeneti állapot 2. σ-komplex képződése Nukleofil támadás (bromonium ion intermedier) 2 2 ( 2 2 ) Sztereomechanizmus transz addíció, sztereospecifikus, Bizonyítás: ciklohexén + 2

34 Sztereomechanizmus Példa: Transz + 2 ciklohexén cisz-1,2-dibróm-ciklohexán transz-1,2-dibróm-ciklohexán Megjegyzés cisz O O O O transz O O O O tükörképi pár

35 b Elemi lépések lépés A 3 δ 2 δ 3 2 tercier 2-metil-propén B δ δ 3 3 δ 2 δ primer Karbokation (karbénium ion) stabilabb ξ B A ξ 2. lépés (99%) (1%) A proton az alacsonyabb rendű -atomhoz kapcsolódik, mert így a stabilisabb (magasabb rendű) karbokation jön létre.

36 2.2. Nukleofil addició Ad N Példa: 3 δ- O O δ+ sav v. bázis O 3 katalízis O propanon (aceton) K= [hidrát] [aceton][víz] 3 propán-2,2-diol (aceton-hidrát) Oxovegyület hidrát K konverzió [%] O O 3 O (O) 2 3 (O) 2 ( 3 ) 2 (O) ,96 1, , ,14 Elemi lépések (bázis katalízis) δ+ δ- O + O 3 3 O 3 O 3 3 O 3 3 O + O O O Lassú + O Gyors

37 E sp 2 O O O , 2 O 3 3, - O 2 O, - O sp 3 O O Befolyásoló tényezők: 1. Térszerkezet ξ δ+ δ- O < δ+ O δ- Y: - 2 =O > 3 O > ( 3 ) 2 O a. b. l 3 δ+ δ- O O 3 2 > > 2. Elektronszerkezet 2 3 δ+ O O δ- -I effektus: segít 2 δ+ - O Konjugáció: gátol

38 18. Elimináció (E) Definíció: A reakcióban résztvevő molekulából egy vagy több atom(csoport) lép ki kisebb molekulát képezve, a visszamaradó rész kisebbé válik. 1. Felosztás: A. Termék szerint 1. olefinképződéshez vezető O - Na Na 2-bróm-propán propén O 2. O karbonilképződéshez vezető 3 O N + K + O - 3 O + 2 O + KN aldehid ciánhidrin acetaldehid B. Reakciócentrum szerint 1. β-elimináció [1,2 elimináció] - egymás melletti atomokról 2. α-elimináció [1,1 elimináció] - azonos atomról 3. γ-elimináció [1,3 elimináció]

39 2. β- vagy 1,2 elimináció Példa: [alkil-halogenid] β 3 3 α 2-bróm-bután Alaptípusok E1 heterolízis - bázis butén 81 % butén 19% [Zajcev-szabály, 1875]..amelyiken kevesebb van lassú tert-butil-bromid B B gyors Két lépéses, monomolekulás Átmeneti termék Konkurrens reakció: S N 1 v=k[szubsztrát]

40 Az E1 sebességet befolyásoló tényezők 1. A szubsztrát szerkezete 1.1. Az alkil csoport (karbokation stabilitás) δ+ δ - R 3 X > R 2 X > R 2 X 1.2. A halogén atom (távozó csoport) ( X kötéserősség fordított) δ+ δ - R 3 I > R 3 > R 3 F 2. Az oldószer Alaptípusok E2 átmeneti állapot X X B átmeneti állapot Egylépéses, bimolekulás Átmeneti állapot v=k[bázis][szubsztrátum] Konkurrens reakció: S N 2 B

41 Az E2 sebességet befolyásoló tényezők 1. A szubsztrát szerkezete [ld. E1] 2. A reaktáns bázicitása, térigénye a) - N 2 > 2 5 O - > - O > 3 OO - b) A B B 2-bróm,2-metil bután 2-metil-2-butén 2-metil-1-butén BÁZIS A [%] B 3 2 O O 3 22,5 77, O ,5 88,5 Termikus elimináció bázisként viselkedik

42 Sztereomechanizmus K + - O 2 3 EtO, 70 o bróm,2-metil-bután 29% 71% 2-metil-1-butén 2-metil-2-butén Regioszelektivitás: 2,3 - > 1,2 - Zajcev-szabály (1875): A proton arról a -atomról hasad le, amelyen eleve kevesebb volt. 2. K + - O EtO, 70 o bróm-bután 1-butén cisz-2-butén (20%) (20%) Sztereoszelektivitás: A stabilabb transz termék lesz a fő komponens. [Egyik sztereoizomer képződése preferált.] transz-2-butén (60%)

43 Alkohol dehidratálása SAV katalizis! 2 2 O 2 SO o O Alkil-halogenidek dehidrohalogénezése l ciklohexil-klorid Na + - O 2 3 EtO, 55 o ciklohexén BÁZIS katalizis! + l Vicinális dihalogenidek 6 5 Zn 6 5 EtO ,2-dibróm-1,3-difenil-bután 1,3-difenil-1-butén ofmann-elimináció ( 1850) 2 2 N I 3 MeI 2 2 hevítés - N( 3 ) 3-2 O 2 2 N( 3 ) 3 I Ag 2 O 2 O 2 2 N( 3 ) 3 O

44 3. α - vagy 1,1 - elimináció Példa: [polihalogének] l l l kloroform O Erős elektrofil l + l l diklór-karbén lassú - l 3 - l gyors Ol 2 4. γ- vagy 1,3 - elimináció Példa: [polihalogének] B r B r 3,3-di(brómmetil)-pentán Zn EtO 2 O ,1-dietil-ciklopropán (92%) + Zn B r Z n B r

45 Dimitrov I. Mengyelejev ( , Pétervár) Vlagyimir V. Markovnyikov ( , Pétervár) Alexander P. Borogyin ( , Pétervár) Friedrich Beilstein ( , Pétervár), Mengyelejev utóda

HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK

HALOGÉNEZETT SZÉNHIDROGÉNEK ALOGÉNEZETT SZÉNIDOGÉNEK Elnevezés Nyíltláncú, telített általános név: halogénalkán alkilhalogenid l 2 l 2 2 l klórmetán klóretán 1klórpropán l metilklorid etilklorid propilklorid 2klórpropán izopropilklorid

Részletesebben

Helyettesített Szénhidrogének

Helyettesített Szénhidrogének elyettesített Szénhidrogének 1 alogénezett szénhidrogének 2 3 Alifás halogénvegyületek Szerkezet Kötéstávolság ( ) omolitikus disszociációs energia (kcal/mol) Alkil-F 1,38 116 Alkil-l 1,77 81 Alkil-Br

Részletesebben

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás

Szénhidrogének II: Alkének. 2. előadás Szénhidrogének II: Alkének 2. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C = C kötést

Részletesebben

IV. Elektrofil addíció

IV. Elektrofil addíció IV. Elektrofil addíció Szerves molekulákban a kettős kötés kimutatására ismert analitikai módszer a 2 -os vagy a KMnO 4 -os reakció. 2 2 Mi történik tehát a brómmolekula addíciója során? 2 2 ciklusos bromónium

Részletesebben

R R C X C X R R X + C H R CH CH R H + BH 2 + Eliminációs reakciók

R R C X C X R R X + C H R CH CH R H + BH 2 + Eliminációs reakciók Eliminációs reakciók Amennyiben egy szénatomhoz távozó csoport kapcsolódik és ugyanazon a szénatomon egy (az ábrákon vel jelölt) bázis által protonként leszakítható hidrogén is található, a nukleofil szubsztitúció

Részletesebben

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás Szénhidrogének III: Alkinok 3. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n 2 Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C C kötést

Részletesebben

AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK

AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK AROMÁS SZÉNIDROGÉNK lnevezés C 3 C 3 3 C C C 3 C 3 C C 2 benzol toluol xilol (o, m, p) kumol sztirol naftalin antracén fenantrén Csoportnevek C 3 C 2 fenil fenilén (o,m,p) tolil (o,m,p) benzil 1-naftil

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

ALKOHOLOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK

ALKOHOLOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK ALKLK ÉS SZÁRMAZÉKAIK Levezetés R R alkohol R R R éter Elnevezés Nyíltláncú, telített alkoholok általános név: alkanol alkil-alkohol 2 2 2 metanol etanol propán-1-ol metil-alkohol etil-alkohol propil-alkohol

Részletesebben

H 3 C H + H 3 C C CH 3 -HX X 2

H 3 C H + H 3 C C CH 3 -HX X 2 1 Gyökös szubsztitúciók (láncreakciók gázfázisban) - 3 2 2 3 2 3-3 3 Szekunder gyök 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 Szekunder gyök A propánban az azonos strukturális helyzetű hidrogének és a szekunder hidrogének

Részletesebben

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot Reakiókinetika aktiválási energia kiindulási állapot energia nyereség felszabaduló energia végállapot Reakiókinetika kinetika: mozgástan reakiókinetika (kémiai kinetika): - reakiók időbeli leírása - reakiómehanizmusok

Részletesebben

szabad bázis a szerves fázisban oldódik

szabad bázis a szerves fázisban oldódik 1. feladat Oldhatóság 1 2 vízben tel. Na 2 CO 3 oldatban EtOAc/víz elegyben O-védett protonált sóként oldódik a sóból felszabadult a nem oldódó O-védett szabad bázis a felszabadult O-védett szabad bázis

Részletesebben

Fémorganikus vegyületek

Fémorganikus vegyületek Fémorganikus vegyületek A fémorganikus vegyületek fém-szén kötést tartalmaznak. Ennek polaritása a fém elektropozitivitásának mértékétől függ: az alkálifém-szén kötések erősen polárosak, jelentős százalékban

Részletesebben

Helyettesített karbonsavak

Helyettesített karbonsavak elyettesített karbonsavak 1 elyettesített savak alogénezett savak idroxisavak xosavak Dikarbonsavak Aminosavak (és fehérjék, l. Természetes szerves vegyületek) 2 alogénezett savak R az R halogént tartalmaz

Részletesebben

Fémorganikus kémia 1

Fémorganikus kémia 1 Fémorganikus kémia 1 A fémorganikus kémia tárgya a szerves fémvegyületek előállítása, szerkezetvizsgálata és kémiai reakcióik tanulmányozása A fémorganikus kémia fejlődése 1760 Cadet bisz(dimetil-arzén(iii))-oxid

Részletesebben

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév Szemináriumi feladatok (alap) I. félév I. Szeminárium 1. Az alábbi szerkezet-párok közül melyek reprezentálják valamely molekula, vagy ion rezonancia-szerkezetét? Indokolja válaszát! A/ ( ) 2 ( ) 2 F/

Részletesebben

Helyettesített Szénhidrogének

Helyettesített Szénhidrogének elyettesített Szénhidrogének alogénezett szénhidrogének Alifás halogénvegyületek Szerkezet Kötéstávolság ( ) omolitikus disszociációs energia (kcal/mol) Alkil-F 1,38 116 Alkil-l 1,77 81 Alkil-Br 1,91 66

Részletesebben

Tantárgycím: Szerves kémia

Tantárgycím: Szerves kémia Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Szak Kötelező tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2005. Tantárgycím: Szerves kémia 2. Tantárgy kódja félév Követelmény Kredit

Részletesebben

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav... KABNSAVAK karboxilcsoport Példák A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) "alkánsav" pl. metánsav, etánsav, propánsav... (nem használjuk) omológ sor hangyasav 3 2 2 2 valeriánsav 3 ecetsav 3

Részletesebben

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport 1 Minimumkövetelmények C 4 metán C 3 - metilcsoport C 3 C 3 C 3 metil kation metilgyök metil anion C 3 -C 3 C 3 -C 2 - C 3 -C 2 C 3 -C 2 C 3 -C 2 C 2 5 - C 2 5 C 2 5 C 2 5 etán etilcsoport etil kation

Részletesebben

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév

Szemináriumi feladatok (alap) I. félév Szemináriumi feladatok (alap) I. félév I. Szeminárium 1. Az alábbi szerkezet-párok közül melyek reprezentálják valamely molekula, vagy ion rezonancia-szerkezetét? Indokolja válaszát! A/ ( ) 2 ( ) 2 F/

Részletesebben

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai 2017. 02. 23. Dr. Tretter László, Dr. Kolev Kraszimir Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai 2017. február 27., március 2. 1 Mit kell(ene) tudni az előadás után: 1. Az enzimműködés termodinamikai

Részletesebben

Beszélgetés a szerves kémia elméleti

Beszélgetés a szerves kémia elméleti Beszélgetés a szerves kémia elméleti alapjairól V. Az alkének eiektrofil addiciójának irányítottsága: Markovnikov szabály vagy anti-markovnyikov "szabály"? 1. kérdés Mint elméleti, mint gyakorlati szempontból

Részletesebben

O S O. a konfiguráció nem változik O C CH 3 O

O S O. a konfiguráció nem változik O C CH 3 O () ()-butanol [α] D = a konfiguráció nem változik () 6 4 ()--butil-tozilát [α] D = 1 a konfiguráció nem változik inverzió Na () () ()--butil-acetát [α] D = 7 ()--butil-acetát [α] D = - 7 1. Feladat: Milyen

Részletesebben

Összefoglaló előadás. Sav-bázis elmélet

Összefoglaló előadás. Sav-bázis elmélet Összefoglaló előadás Sav-bázis elmélet SAV-BÁZIS TULAJDNSÁGKAT BEFLYÁSLÓ TÉNYEZŐK Elméletek: 1. Brönsted Lowry elmélet: sav - + donor; bázis - + akceptor; Konjugálódó (vagy korrespondáló) sav-bázis pár:

Részletesebben

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport

R nem hidrogén, hanem pl. alkilcsoport 1 Minimumkövetelmények C 4 metán C 3 - metilcsoport C 3 C 3 C 3 metil kation metilgyök metil anion C 3 -C 3 C 3 -C 2 - C 3 -C 2 C 3 -C 2 C 3 -C 2 C 2 5 - C 2 5 C 2 5 C 2 5 etán etilcsoport etil kation

Részletesebben

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O

O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához

Részletesebben

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra): Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): Szerves Vegyületek Szerkezete. Kötéselmélet Lewis kötéselmélet; atompálya, molekulapálya; molekulapálya elmélet; átlapolódás, orbitálok hibridizációja; molekulák

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

Részletesebben

Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban

Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban Alkímia ma, 2012. április 19. Egy kis tudománytörténet -O azonos kémiai szerkezet -O Scheele (1769) -O különböző tulajdonságok -O Kestner (1822) borkősav

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C R' keton. O R C H aldehid. funkciós csoportok O. O CH oxocsoport karbonilcsoport formilcsoport

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C R' keton. O R C H aldehid. funkciós csoportok O. O CH oxocsoport karbonilcsoport formilcsoport XVEGYÜLETEK Levezetés 2 aldehid ' keton funkciós csoportok oxocsoport karbonilcsoport formilcsoport Elnevezés Aldehidek nyíltláncú (racionális név: alkánal) 3 2 2 butánal butiraldehid gyűrűs (cikloalkánkarbaldehid)

Részletesebben

Polimerizáció. A polimerizáci jellemzőit. t. Típusai láncpolimerizáció lépcsős polimerizáció Láncpolimerizációs módszerek. Monomerek szerkezete vinil

Polimerizáció. A polimerizáci jellemzőit. t. Típusai láncpolimerizáció lépcsős polimerizáció Láncpolimerizációs módszerek. Monomerek szerkezete vinil Polimerizáció Bevezetés Gyökös polimerizáció alapvető lépések kinetika mellékreakciók Ionos polimerizáció kationos polimerizáció anionos polimerizáció Sztereospecifikus polimerizáció Kopolimerizáció Ipari

Részletesebben

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. 6. előadás

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. 6. előadás Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 6. előadás Aminok Funkciós csoport: NH 2 (amino csoport) Az ammónia (NH 3 ) származékai Attól függően, hogy hány H-t cserélünk le, kapunk primer, szekundner és tercier

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szerves kémiai reakciók csoportosítása Kinetikus és termodinamikus kontroll Szubsztituens hatások Sav-bázis tulajdonságokat befolyásoló tényezők

Szerves kémiai reakciók csoportosítása Kinetikus és termodinamikus kontroll Szubsztituens hatások Sav-bázis tulajdonságokat befolyásoló tényezők Alapismeretek 4. Szerves kémiai reakciók csoportosítása Kinetikus és termodinamikus kontroll Szubsztituens hatások Sav-bázis tulajdonságokat befolyásoló tényezők Reaktivitás és stabilitás Kísérlettervezés

Részletesebben

Aromás vegyületek II. 4. előadás

Aromás vegyületek II. 4. előadás Aromás vegyületek II. 4. előadás Szubsztituensek irányító hatása Egy következő elektrofil hova épül be orto, meta, para pozíció CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 E E E orto (1,2) meta (1,3) para (1,4) Szubsztituensek

Részletesebben

Olyan magkedvelő részecske, amely (legalább) két különböző atomján képes kötést létesíteni a(z elektrofil) reakciópartnerrel.

Olyan magkedvelő részecske, amely (legalább) két különböző atomján képes kötést létesíteni a(z elektrofil) reakciópartnerrel. akceptorszám (akceptivitás) aktiválási energia (E a ) activation energy aktiválási szabadentalpia (ΔG ) Gibbs energy of activation aktivált komplex activated complex ambidens nukleofil amfiprotikus (oldószer)

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1. KARBILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1.1. A karbonilcsoport szerkezete A szénsav acilcsoportja a karbonilcsoport: vagy 1. ábra: A karbonilcsoport A karbonilcsoport az alábbi vegyületcsaládokban fordul

Részletesebben

Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43

Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43 Savak bázisok 12-1 Az Arrhenius elmélet röviden 12-2 Brønsted-Lowry elmélet 12-3 A víz ionizációja és a p skála 12-4 Erős savak és bázisok 12-5 Gyenge savak és bázisok 12-6 Több bázisú savak 12-7 Ionok

Részletesebben

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C H aldehid. O R C R' keton. Aldehidek. propán. karbaldehid CH 3 CH 2 CH 2 CH O. butánal butiraldehid

OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C H aldehid. O R C R' keton. Aldehidek. propán. karbaldehid CH 3 CH 2 CH 2 CH O. butánal butiraldehid XVEGYÜLETEK Levezetés 2 aldehid ' keton Elnevezés Aldehidek propán karbaldehid 3 2 2 butánal butiraldehid oxo karbonil formil Példák 3 3 2 metanal etanal propanal formaldehid acetaldehid propionaldehid

Részletesebben

Reakciók osztályozása

Reakciók osztályozása Reakciók osztályozása 1. Sav-bázis reakciók 2. Funkciós csoport átalakítása 3. Szén-szén kötés képződése A támadó ágens szerint nukleofil N (Nukleofil) elektrofil E (Elektrofil) gyök R (Radikális) 1. Szubsztitúciós

Részletesebben

CH 2 =CH-CH 2 -S-S-CH 2 -CH=CH 2

CH 2 =CH-CH 2 -S-S-CH 2 -CH=CH 2 10. Előadás zerves vegyületek kénatommal Példák: ZEVE VEGYÜLETEK KÉATMMAL CH 2 =CH-CH 2 ---CH 2 -CH=CH 2 diallil-diszulfid (fokhagyma olaj) H H H szacharin merkapto-purin tiofén C H2 H szulfonamid (Ultraseptyl)

Részletesebben

SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2018/2019tanév II. félév

SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2018/2019tanév II. félév SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2018/2019tanév II. félév Az alaptárgy heti 3 óra előadásból és heti tantermi gyakorlatból áll. A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A

Részletesebben

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)

KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas) KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek

Részletesebben

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika

Részletesebben

SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2016/2017tanév II. félév

SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2016/2017tanév II. félév SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Tantárgy követelményei 2016/2017tanév II. félév Az alaptárgy heti 3 óra előadásból és heti tantermi gyakorlatból áll. A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A

Részletesebben

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok

Szerves kémia Fontosabb vegyülettípusok Fontosabb vegyülettípusok Szénhidrogének: alifás telített (metán, etán, propán, bután, ) alifás telítetlen (etén, etin, ) aromás (benzol, toluol, naftalin) Oxigéntartalmú vegyületek: hidroxivegyületek

Részletesebben

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 98. kötet Szerkeszti CSÁKVÁRI BÉLA A szerkeszt bizottság tagjai DÉKÁNY IMRE, FARKAS JÓZSEF, FONYÓ ZSOLT, FÜLÖP FERENC, GÖRÖG SÁNDOR, PUKÁNSZKY BÉLA, TÓTH

Részletesebben

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás 3. A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS OVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Kémiai kötések Na Ionos kötés Kovalens kötés Fémes

Részletesebben

Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. 1; PAP

Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. 1; PAP Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. H 1; PAP H FeCl 2 és PAP reakciója metanolban oxigén atmoszférában Fe 2 (PAP)( -OMe)

Részletesebben

Budapest, szeptember 5. Dr. Tóth Tünde egyetemi docens

Budapest, szeptember 5. Dr. Tóth Tünde egyetemi docens SZERVES KÉMIA I. levelező B.Sc. képzés, kód: BMEVESZAL17 Tantárgy követelményei 2016/2017. tanév I. félév Az alaptárgy heti 2,5 óra (páratlan héten 2 óra, páros héten 3 óra) előadásból és ezzel integrált

Részletesebben

Beszélgetés a szerves kémia eméleti alapjairól IV.

Beszélgetés a szerves kémia eméleti alapjairól IV. Beszélgetés a szerves kémia eméleti alapjairól IV. Az alkének elektrofil addiciós reakciói Az alkénekben levő kettős kötés pi-elekronrendszerének jellegzetes térbeli orientáltsága kifejezetten nukleofil

Részletesebben

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály

Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból 2019. augusztus 29. 10. osztály I. Szerves kémia-bevezetés 1. A szerves kémia kialakulása, tárgya (Tk. 64-65 old.) - Lavoisier: organogén elemek (C, H, O,

Részletesebben

COOCH 3. Ca + O - NH 2 OCH 2 CH 2 CH 3 NO 2 N H H 3 CO N OCH 3 COOH

COOCH 3. Ca + O - NH 2 OCH 2 CH 2 CH 3 NO 2 N H H 3 CO N OCH 3 COOH 9. Előadás itrogéntartalmú vegyületek 26. ITGÉTATALMÚ VEGYÜLETEK épszerű származékok 3 2 metil-antranilát (szőlő) 300 S szacharin (1977) S - kalcium-ciklamát (1970: rák) a + 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 glükóz:

Részletesebben

SZERVES KÉMIA: BEVEZETÉS SZTEREOKÉMIA. Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet

SZERVES KÉMIA: BEVEZETÉS SZTEREOKÉMIA. Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet SZERVES KÉMIA: BEVEZETÉS SZTEREOKÉMIA Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézet www.medchem.unideb.hu A szén allotróp módusulatai a) gyémánt b) grafit c) amorf szén (nincs ábrázolva) A grafénő egyetlen

Részletesebben

A szervetlen vegyületek

A szervetlen vegyületek 5. Vegyületek osztályozása, egyszerű szerves funkciós csoportok, fontosabb szervetlen és szerves vegyületek nagyon sokféle vegyület van, többféle csoportosítás lehet hasznos szervetlen vegyületek - szerves

Részletesebben

AMINOK. Aminok rendűsége és típusai. Levezetés. Elnevezés. Alkaloidok (fiziológiailag aktív vegyületek) A. k a. primer RNH 2. szekunder R 2 NH NH 3

AMINOK. Aminok rendűsége és típusai. Levezetés. Elnevezés. Alkaloidok (fiziológiailag aktív vegyületek) A. k a. primer RNH 2. szekunder R 2 NH NH 3 Levezetés AMIK 2 primer 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 amin 1 amin 2 amin 3 amin 1aminobután butánamin nbutilamin Aminok rendűsége és típusai 2amino2metilpropán 2metil2propánamin tercierbutilamin

Részletesebben

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion. 4. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét Szerves kémia ismétlése, a szerves kémiai ismeretek gyakorlása a biokémiához Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus

Részletesebben

Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!

Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét! Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét! Név: Pontszám: / 4 pont 2. feladat Az ábrán látható vegyületnek a) hány sztereoizomerje, b) hány enantiomerje van?

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK

1. KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1. KARBILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 1.1. A karbonilcsoport szerkezete A szénsav acilcsoportja a karbonilcsoport: vagy 1. ábra: A karbonilcsoport A karbonilcsoport az alábbi vegyületcsaládokban fordul

Részletesebben

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia Kémiai változások Energia Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia Potenciális (helyzeti) energia: a részecskék kölcsönhatásából származó energia. Energiamegmaradás

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2015. április 24. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Egy C 4 H 10 O 3 összegképletű vegyület 0,1776

Részletesebben

CHO CH 2 H 2 H HO H H O H OH OH OH H

CHO CH 2 H 2 H HO H H O H OH OH OH H 2. Előadás A szénhidrátok kémiai reakciói, szénhidrátszármazékok Áttekintés 1. Redukció 2. xidáció 3. Észter képzés 4. Reakciók a karbonil atomon 4.1. iklusos félacetál képzés 4.2. Reakció N-nukleofillel

Részletesebben

A szén molekulaképző sajátságai. Kémia 1 Szerves kémia. A szerves kémiai reakciók jellege. Szerves kémiai reakciók felosztása

A szén molekulaképző sajátságai. Kémia 1 Szerves kémia. A szerves kémiai reakciók jellege. Szerves kémiai reakciók felosztása Kémia 1 Szerves kémia Tárgya: a szénvegyületek szerkezetének, tulajdonságainak és átalakulásainak a vizsgálata. A szerves vegyületek összetételükben és kémiai viselkedésükben jelentősen eltérnek a szervetlen

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával

Részletesebben

8. Előadás Karbonsavak. Karbonsav származékok.

8. Előadás Karbonsavak. Karbonsav származékok. 8. Előadás Karbonsavak. Karbonsav származékok. 24. Karbonsavak α H X H H X N karbonsav nitril X Név F, Br, l halogénsav H hidroxisav oxosav NH 2 aminosav X Név F, Br, l savhaloid R észter R anhidrid NH

Részletesebben

Versenyző rajtszáma: 1. feladat

Versenyző rajtszáma: 1. feladat 1. feladat / 5 pont Jelölje meg az alábbi vegyület valamennyi királis szénatomját, és adja meg ezek konfigurációját a Cahn Ingold Prelog (CIP) konvenció szerint! 2. feladat / 6 pont 1887-ben egy orosz

Részletesebben

Zárójelentés a. című pályázatról ( , )

Zárójelentés a. című pályázatról ( , ) Zárójelentés a Reakciósorozatokban érvényesülő szubsztituens és oldószerhatás elemzése aktiválási paraméterekből leszármaztatott reakciókonstansok alkalmazásával című pályázatról (2006-2009, 060889) A

Részletesebben

8. Előadás. Karbonsavak. Karbonsav származékok.

8. Előadás. Karbonsavak. Karbonsav származékok. 8. Előadás Karbonsavak. Karbonsav származékok. 24. Karbonsavak α H X H H X N karbonsav nitril X Név F, Br, l halogénsav H hidroxisav oxosav NH 2 aminosav X Név F, Br, l savhaloid R észter R anhidrid NH

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK. Léránt István

KARBONILCSOPORTOT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK. Léránt István KARBNILSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK Léránt István KARBNILSPRT σ -KÖTÉS 2 2009.12.06. X-VEGYÜLETEK Karbonil csoport >= & szénhidrogén csoport Aldehid Formil csoport Formaldehid Szénhidrogén & szénhidrogén

Részletesebben

Eredményes vizsga esetén a tárggyal 5 kreditpont szerezhető. A félév csak aláírással zárul, ha

Eredményes vizsga esetén a tárggyal 5 kreditpont szerezhető. A félév csak aláírással zárul, ha SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Válogatott fejezetek a szerves kémiából I., kód: BMEVESKA002 Tantárgy követelményei 2017/2018 tanév I. félév Az alaptárgy heti 3 óra előadásból és heti 2

Részletesebben

Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk.

Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk. 1. feladat Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk. 2. feladat Etil-metil-keton (bután-2-on) Jelek hozzárendelése:

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol Kémiai kötések A természetben az anyagokat felépítő atomok nem önmagukban, hanem gyakran egymáshoz kapcsolódva léteznek. Ezeket a kötéseket összefoglaló néven kémiai kötéseknek nevezzük. Kémiai kötések

Részletesebben

Eredményes vizsga esetén a tárggyal 5 kreditpont szerezhető. A félév csak aláírással zárul, ha

Eredményes vizsga esetén a tárggyal 5 kreditpont szerezhető. A félév csak aláírással zárul, ha SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESZA301 Válogatott fejezetek a szerves kémiából I., kód: BMEVESKA002 Tantárgy követelményei 2018/2019 tanév I. félév Az alaptárgy heti 3 óra előadásból és heti 2

Részletesebben

Szemináriumi feladatok (kiegészítés) I. félév

Szemináriumi feladatok (kiegészítés) I. félév Szemináriumi feladatok (kiegészítés) I. félév I. Szeminárium 1. Rajzolja fel az alábbi ion π-molekulapályáit: N ány centrumú a delokalizált rendszer? ány elektron építi fel a delokalizált rendszert? ány

Részletesebben

A szervetlen vegyületek

A szervetlen vegyületek 5. Vegyületek osztályozása, egyszerű szerves funkciós csoportok, fontosabb szervetlen és szerves vegyületek nagyon sokféle vegyület van, többféle csoportosítás lehet hasznos szervetlen vegyületek - szerves

Részletesebben

Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz

Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz Szerves Kémia Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz Általános tudnivalók Kele Péter (ELTE Északi tömb, Kémia, 646. szoba) kelep@elte.hu sütörtök 17 15 19 45 Szeptember 27. elmarad Őszi szünet

Részletesebben

Budapest, szeptember 6. Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

Budapest, szeptember 6. Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár SZERVES KÉMIA I. B.Sc. képzés, kód: BMEVESKA202 és BMEVESZA301 Válogatott fejezetek a szerves kémiából I., kód: BMEVESKA002 Tantárgy követelményei 2016/2017 tanév I. félév Az alaptárgy heti 3 óra előadásból

Részletesebben

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2014. április 25. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!

Részletesebben

MECHANIZMUSGYŰJTEMÉNY a Szerves kémia I. előadáshoz

MECHANIZMUSGYŰJTEMÉNY a Szerves kémia I. előadáshoz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék MECHANIZMUSGYŰJTEMÉNY a Szerves kémia I. előadáshoz Készítette: Kormos Attila Lektorálta:

Részletesebben

C N H H C O C C O H O O O O C C O C

C N H H C O C C O H O O O O C C O C X.-XII. osztály, IV. forduló - megoldás 010 / 011 es tanév, XVI. évfolyam 1. a) Az alkánok telítettsége - maximális. Az alkánok azért maximális telítettségüeg, mert a -atomok mind a 4 vegyértékükkel külön-külön

Részletesebben

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Elektronegativitás. Elektronegativitás Általános és szervetlen kémia 3. hét Elektronaffinitás Az az energiaváltozás, ami akkor következik be, ha 1 mól gáz halmazállapotú atomból 1 mól egyszeresen negatív töltésű anion keletkezik. Mértékegysége:

Részletesebben

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923

Részletesebben

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás Halogéntartalmú szerves vegyületek 7. előadás Halogéntartalmú szerves vegyületek Funkciós csoport: -X (X = F, Cl, Br, I) Természetben is előfordulnak (algák, erdőtüzek, vulkánok) Széleskörű alkalmazás

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

Reagensek Reaktivitás Elektroneffektusok Kinetikus és termodinamikus kontroll Reakciók osztályozása

Reagensek Reaktivitás Elektroneffektusok Kinetikus és termodinamikus kontroll Reakciók osztályozása Alapismeretek 3. Reagensek Reaktivitás Elektroneffektusok Kinetikus és termodinamikus kontroll Reakciók osztályozása 1. Sav/bázis reakciók 2. Funkciós csoport átalakítása 3. Szén-szén kötés képződése Ad.

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

leírás: típusai: memo:

leírás: típusai: memo: VI. Bázissal (nukleofillal) -kiváltott elimináció (E) definíció: A molekula két vagy több szubsztituensét úgy távolítjuk el, hogy azok helyére új szubsztituens nem kerül. Két szubsztituens eltávolítása

Részletesebben

Reakció kinetika és katalízis

Reakció kinetika és katalízis Reakció kinetika és katalízis 1. előadás: Alapelvek, a kinetikai eredmények analízise Felezési idők 1/22 2/22 : A koncentráció ( ) időbeli változása, jele: mol M v, mértékegysége: dm 3. s s Legyen 5H 2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA SZIGORLATI VIZSGAKÉRDÉSEK 2010/2011 TANÉVBEN ÁLTALÁNOS KÉMIA 1. Kémiai alapfogalmak: - A kémia alaptörvényei ( a tömegmegmaradás törvénye, állandó tömegarányok törvénye) -

Részletesebben

Energia. Energiamegmaradás törvénye: Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Az energia nem keletkezik, nem is szűnik meg, csak átalakul.

Energia. Energiamegmaradás törvénye: Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Az energia nem keletkezik, nem is szűnik meg, csak átalakul. Kémiai változások Energia Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Energiamegmaradás törvénye: Az energia nem keletkezik, nem is szűnik meg, csak átalakul. A világegyetem energiája állandó. Energia

Részletesebben