Fejezetek a Szívsebészeti Osztály történetéből Dr. Sárközy Károly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezetek a Szívsebészeti Osztály történetéből Dr. Sárközy Károly"

Átírás

1 Fejezetek a Szívsebészeti Osztály történetéből Dr. Sárközy Károly A második világháborút megelőző években külföldön már megindultak a mai értelemben vett szívsebészeti műtétek: 1938-ban Crafoord végezte el az első coarctatio aortae műtétjét, Blalock 1945-ben az első shuntműtétet Fallot-tetralogiás betegen és 1946-ban Bailey az első mitralis commissurotomiát. A Szívsebészeti Osztály történetének ismertetése hiányos lenne, ha a hazai előzményekről nem tennék említést. A világháború nagy pusztításai után a hazai szívsebészet megindítása három sebész nevéhez fűződik. Ők személyesítik meg azokat a gyökereket, amelyekből a hazai szívsebészet kifejlődhetett. Dr. Kudász József és dr. Littmann Imre voltak az elsők, akik már 1949-ben az I. sz. Gyermekklinikán és a János Kórház III. Sebészeti Osztályán elvégezték az első szívműtéteket: Botallo-vezeték lekötését, Fallot-s beteg shuntműtétjét. A harmadik személy dr. Eisert Árpád volt, aki hazánkban először operált coarctatio aortae-t 1950-ben, és ugyancsak ő végezte először hazánkban mitralis stenosis miatt az első commissurotomiát 1951-ben. Hármójuk közül komoly mellkassebészeti centrumot egyedül Littmann Imrének sikerült létrehoznia a Városmajori Klinikán, ahol az általános sebészet mellett jelentős tüdő-, ér- és szívsebészeti profilt is ki tudott fejleszteni a modern aneszteziológia alapjainak lerakása mellett. Az intézet rövidesen európai hírűvé lett. Ugyanakkor Kudász József professzor a Pécsi Sebészeti Klinikán, majd később a budapesti Magdolna Kórházban (III. Sebészeti Klinika), ma Országos Baleseti Intézetben igyekezett folytatni az elkezdett munkáját. A harmadik nagy sebész, Eisert Árpád már nem közölt újabb műtéteket. Az élvonalbeli Városmajori Klinikán szerzett tapasztalatai alapján viszont dr. Petri Gábor professzor új szívsebészeti központot szervezett és indított be Szegeden, 1955-ben. Sajnos az 1956-os forradalom vihara ezt az ígéretes fejlődést szétzilálta. A vezető, Littmann professzor külföldre távozott és többen követték. Helyére Kudász József professzort nevezték ki tavaszán Klimkó professzor az újonnan szerveződő Baross utcai Sebészeti Klinikán

2 új szívsebészeti részleget szervezett, és ennek működtetéséhez meghívta a volt Littmannklinika itthon maradt szívsebész teamjét: dr. Temesvári Antal, dr. Sárközy Károly, dr. Lónyay Tihamér, dr. Árvay Attila, dr. Böröcz Lajos és dr. Pálos László kollégákat. Ez a lelkes gárda rövid időn belül megszervezte és beindította a szívműtéteket. A megnyílt új politikai lehetőségek birtokában a széles látókörű dr. Gottsegen György belgyógyász professzor ismerte fel először a szükségét annak, hogy nagy eredményeket a diagnosztikában, hemodinamikában, sebészetben és aneszteziológiában csak akkor lehet elérni, ha a hazai, már kellő gyakorlattal rendelkező, lelkes, fiatal gárdát kiemelve, egy fedél alá tudja gyűjteni. Erre már számos külföldi példa szolgált alapul. Politikai súlyával elérte, hogy az egészségügyi kormányzat 1957-ben szabad utat adott az Országos Kardiológiai Intézet létrehozásához az István Kórház épületeiben. Az intézet belgyógyászati magvát az István Kórházban működő egyik belosztályból alakította ki, a szívsebészetet szintén az István Kórház B pavilonjában 36 ágy és 1 műtő átvételével hozta létre, míg a gyermekosztályt mint gyermekkardiológiai részleget a Heim Pál Kórházban. A szívsebészetre átvette a Baross utcai klinika szívsebészeti gárdáját, teljes egészében! A szervezésben már járatos szívsebész munkatársak a kezdeti nehézségeket hamar leküzdve, 1957-ben el is tudták kezdeni a betegek kivizsgálását (szívkatéterezés) és a műtéteket is, mint pl. az első mitralis commissurotomiát és Ductus Botalli lekötést. Dr. Temesvári Antal főorvos vezetésével megteremtődött a folytonosság, a töretlen fejlődés, amely kimagasló eredményeket és hírnevet hozott az intézetnek. Nem sokkal a beindulás után szerveződött újjá ismét a Városmajori Klinika szívsebészete is, dr. Kudász József vezetésével, aki fokozatosan az intézet méltó versenytársává tette klinikáját. Az Országos Kardiológiai Intézet sebészi állománya fokozatosan bővült törekvő, jó felkészültségű, nyelvismerettel rendelkező fiatalokkal: dr. Lozsádi Károly, dr. Békássy Szabolcs, dr. Bartek Iván. Ebből a csapatból aztán később, élve a lehetőségekkel, kiváltak néhányan, mint az új szívsebészeti centrumok beindítói: dr. Lónyai Tihamér (1966) az Orvostovábbképző Intézetbe, dr. Böröcz Lajos (1973), majd dr. Lozsádi Károly (1974) a II. sz. Gyermekklinikára, valamint dr. Békássy Szabolcs (1977) a debreceni Sebészeti Klinikára kerülve indították be az új felnőtt-, ill. gyermek-szívsebészeti részlegeket és 1997 között ez a team közel műtétet végzett. Más intézetekből jött kollégák is operáltak nálunk, akik részben bemutató, részben továbbképző műtétekben vettek részt, ill. a

3 rokon szakmák területéről meghívott sebészek voltak segítségünkre szívműtött betegeink egyidejű ellátásában (hasi, tüdő-, érsebészek). Időrendben fel kell sorolnunk, kik voltak sebészeink, akik együtt dolgoztak az elmúlt négy évtized ( A szerk.) során: dr. Temesvári Antal ( ), dr. Árvay Attila ( ), dr. Sárközy Károly ( ), dr. Lónyai Tihamér ( ), dr. Lozsádi Károly ( és ), dr. Böröcz Lajos ( ), dr. Bartek Iván ( ), dr. Békássy Szabolcs ( ), dr. Szántó György ( ), dr. Kákonyi György ( ), dr. Nagy László (1975- jelenleg is), dr. Szedő Ferenc ( ), dr. Richter Tamás (1977- jelenleg is), dr. Thomka István ( ), dr. Haán András ( ), dr. Penkov Péter ( ), dr. Simó Gábor ( ), dr. Faragó Iván ( ), dr. Lukács László ( ), dr. Megyeri István ( ), dr. Tóth András ( ), dr. Kassai Imre (1988-jelenleg is), dr. Damenija Givi (1988-jelenleg is), dr. Koev Jordán ( ), dr. Fekete Béla (1991- jelenleg is), dr. Szabó J. Zoltán (1993-jelenleg is), dr. Székely László (1995-jelenleg is). A szívsebészek munkája sohasem lett volna sikeres, ha ebben nem kaptak volna messzemenő támogatást a szintén fiatal tudományág jelen képviselőitől, az aneszteziológusoktól, akik egyrészt a műtétek sikerét biztosították, másrészt a posztoperatív terápiában működésükkel le tudták szorítani a kórházi mortalitást. Osztályunk indulásánál dr. Pálos László, majd dr. Kroó Mária, dr. Barankay András és dr. Mészáros Rozália voltak az úttörői ennek a munkának, mint osztályvezető főorvosok. A kezdeti sikerek igen csak függő viszonyban voltak a kardiológiai diagnosztika lehetőségeivel. Az első évtizedekben ( ) a hemodinamikai kivizsgálást is mi, szívsebészek végeztük mindaddig, míg az intézet hemodinamikai laboratóriuma felszerelésben és tapasztalatban megerősödve át tudta venni teljes egészében a szívkatéterezés és angiográfiás vizsgálatok terhét. Ez alatt a periódus alatt a szívsebészek közel 1000 szívkatéteres vizsgálatot végeztek a műtéti munkával párhuzamosan! Osztályunk fejlődésének záloga mindenkor a legújabb ismeretek megszerzése, azok bevezetése volt. Ennek alapját kezdetben mindössze egy-két folyóirat képezte; ezt a szűkös forrást kellett kiegészítenünk egyénileg a külföldi szakintézetek szívsebészeti és kardiológiai szakembereitől postán kért különlenyomataival. Ezekből egyikünk-másikunk 1000-en felüli számmal is rendelkezett. A külföldi kongresszusokon való részvétel mint a legújabb ismeretek

4 forrása, csak a 60-as évek folyamán valósulhatott meg korlátozott mértékben és kivételezett személyek számára. Magam például 1964-ben juthattam ki először nemzetközi kardiológus kongresszusra Rómába, saját költségen. Hivatalos állami kiküldetésben akkor csak két belgyógyász professzorral, dr. Gömöri Pállal és dr. Gábor Görggyel találkoztam. Az akkori Szovjetuniót Burakovszkij professzor egymaga képviselte. Az évek folyamán szerencsére egyre bővültek ezek a lehetőségek. A vendég szakemberek fogadása és saját szakembereink kiutazásának már maga a puszta engedélyezése is nagy előrelépésnek számított. Kialakultak a személyes kapcsolatok külföldi intézetekkel és lehetőség nyílt hosszabb-rövidebb tanulmányutakra is, egyre bővülő számban. Ezeket vagy külföldi ösztöndíjak elnyerésével vagy egyidejű munkaviszonnyal lehetett megoldani. Ezt is csak szívós munkával tudtuk kiépíteni és ezek folyamatosságát fenntartani. Ezek a tanulmányutak 1-2 hónaptól akár 1-2 évig terjedhettek, és felbecsülhetetlen haszonnal jártak a szívsebészek, ill. aneszteziológusok munkájának eredményességében. A szívsebészek és aneszteziológusok hazatérve tanulmányútjaikról magukkal hozták az új ismereteket, új módszereket, terápiás lehetőségeket. Más irányban pedig munkatársaink egyre több tudományos közleményt írtak és előadást tartottak hazánkban és nemzetközi kongresszusokon. Részletesen ezzel itt most nem kell foglalkoznunk, mert az adatok erre vonatkozóan jól ismertek és hozzáférhetőek. Ezek után jelentősen megnőtt Szívsebészeti Osztályunk hatékonysága is. A számokat összehasonlítva ez jól kimutatható ban, ill. az első 5 évben átlagosan 107 műtétet végeztünk évente, 22 fős személyzettel, 1966-ban már évi 1759 műtétet végeztünk, 98 fős személyzettel. Az egy főre jutó műtéti szám 4,8-ról 17,8- ra emelkedett. Osztályunk életében és irányításában természetesen az osztályvezetők voltak meghatározói a fejlődésnek. Dr. Temesvári Antal vezetésével indult a munka, ő volt az, aki lerakta a folyamatos fejlődés alapjait ben azonban betegsége miatt dr. Árvay Attila vette át a vezetést, akinek legnagyobb érdeme volt a munkatársainak fejlődését, kibontakozását elősegítő igyekezete, hogy megindulhassanak és folyamatossá válhassanak a továbbképzések a külföldi intézetekkel tartott kapcsolatai révén. Ennek volt egyik jelentős eseménye az is, hogy 1973-ban osztályunkon vendég professzorként fogadhatta az USA-ból DeBakey professzort és teamjét, aki bemutató műtéteket végezve a nálunk kivizsgált ischaemiás szívbetegen, átadhatta közvetlen tapasztalatait és technikáját a bypass műtéteknek ben, Gottsegen professzor tragikus, váratlan halála után dr. Gábor György professzor vette át az intézet irányítását. Az Országos Kardiológiai Intézet már épülő, új székháza csak

5 1977-ben készült el, és már Gábor György intézeti igazgató kezdette meg fokozatosan az osztályok áttelepítését az István Kórházból és a Heim Pál Kórházból januárjában már ott végezhettük el az első műtétünket. Egy évvel később, 1979-ben meghalt Gábor György igazgató is és dr. Árvay Attilának fel kellett cserélnie a Szívsebészeti Osztály vezetését az intézet igazgatásával. Ettől kezdve az osztály adminisztratív vezetését megbízottként magam vettem át, míg nyugdíjba nem vonultam (1988). A váltás után töretlen maradt a fejlődés tól az osztály vezetését szintén megbízottként dr. Bartek Iván vette át, majd tól, miután ő megvált az intézettől, az osztály vezetését megbízottként dr. Nagy László látta el, majd őt dr. Richter Tamás váltotta fel 1996-tól, szintén megbízottként. (Az osztály vezetője 2000 óta dr. Horkay Ferenc professzor A szerk.) 1999-ben készült el épületünk új szárnya, az új gyermek- és csecsemőszívsebészet (és a gyermekosztályt) magában foglaló Gyermekszív Központ. A II. Gyermekklinikáról áttelepülő, dr. Lozsádi Károly professzor vezette Csecsemő- és gyermekszívsebészetnek átmeneti időre ( ) a mi Szívsebészeti Osztályunknak kellett helyet szorítania (1 műtő + 2 ötágyas kórterem), míg az új részlegüket be tudták működőképesre rendezni. Jó szervezéssel sikerült elérni, hogy a beszűkült kapacitás ellenére tovább is növelhessük a tevékenységünket. A csecsemő-szívsebészet újabb eredményeivel intézetünk hozzájárult a hazai szívsebészet sikereihez. Az elmúlt négy évtized munkájához úgy érzem, hozzátartozik az, hogy említést tegyünk egyegy fejezetben a betegellátás területeiről is. Betegforgalom Kezdetben 36 hotelágyra évente 400 beteget vettünk fel ban ez a szám már túlhaladta az 1000-et. Ugyanez vonatkozik a műtéti számokra is: kezdetben évi volt a műtéti szám, ami 1966-ra már 1759-re emelkedett a felvett 1025 beteg esetében. A pacemakeres betegeket a belosztály vette fel, de mi operáltuk őket. Minden sebészeti osztály esteében a legfőbb dokumentum a műtéti napló. A négy évtized alatt végzett közel műtét leírása kötetekbe kötve, időtállóan, a napi munkához kézközelben tárolva, rendelkezésre áll! Az intézetben a mi osztályunknak úttörő szerepe volt a számítógépes adminisztráció bevezetésében. Már 1986-ban, elsőként a pacemakeres műtétek gépi feldolgozását oldottuk meg, majd fokozatosan teljes műtéti tevékenységünket gépi feldolgozásban vezethettük be. Közben az intézet központi számítógépparkja is kiépült, majd ebbe kapcsolódva ma már az

6 adminisztráció 90%-a a betegfelvételtől, az ambulancia betegforgalmával az anyagnyilvántartásig, mind számítógépen történik, a párhuzamosságok egyidejű felszámolásával. Mortalitás A sebészi munka egyik jellemzője a kórházi mortalitás. A négy évtized alatt a felvett betegek és a kórházban elhunytak számát vizsgálva átlagosan 3,8%-ot találtunk. Legalacsonyabb mortalitásunk 1982-ben volt: 1,8%. Az évtizedek során lassú emelkedés volt tapasztalható az évi mortalitás adatainál; ennek oka az indikációs terület kiszélesedése, valamint a betegek átlagos életkorának emelkedése (pl. ischaemiás betegek műtétei). Zárt és nyitott szívműtétek Munkánk kezdetén a szívműtéteket az ún. zárt szívműtétek jellemezték (mitralis commissurotomia, Botallo-vezeték lekötése, shuntműtétek stb.). Az első commissurotomiát 1957 decemberében, ugyancsak ebben az évben az első ductuslekötést és az első coarctatio műtétjét végeztük. Az új, hipotermiás keringéskirekesztésben végzett, már nyitott műtétet hazánkban először a mi osztályunk végezte 1958-ban: pitvari septum defectus zárása történt. Összesen 821 ilyen típusú műtétet végeztünk. A sorozatot 1978-ban hagytuk abba, amikor már az extracorporalis (e.c.c.) keringésben végzett műtétek rutinszerűvé váltak ben állatkísérleti műtőnkben készültünk fel a technika elsajátítására. Mivel nem volt módunkban külföldről szívmotort beszerezni, közreműködésünkkel az Eü. Minisztérium, a BOM (Budapesti Orvosi Műszergyár), valamint az OMFB (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság) támogatásával készült el az első hazai szívmotor. Az első e.c.c.-vel végzett műtétet 1959-ben dr. Temesvári Antal végezte. A technikai nehézségek és a tapasztalatok hiánya nem hoztak átütő sikert. Ezt a beteget 1987-ben sikeresen reoperálnunk kellett (op.: dr. Sárközy Károly) reziduális kamrai defectus és reziduális pulmonalis grádiens miatt. A beteg gyógyult és dolgozik ban az amerikai egyház ajándékaképpen jutottunk hozzá az első Pemco típusú, rotációs szívpumpához, amely lemezes oxigenátorral működött. Ez a berendezés hozta meg az első sikeres műtéti sorozatokat. Az első műtét 1961 decemberében történt. Az akkor használatos oxigenátorok előkészítése 2x24 órát vett igénybe, ami nagyban gátolta a műtéti számok emelését. Ez az akadály 1-2 éven belül oldódott meg, amikor a lemezes oxigenátorokat felváltották a buborékos, egyszer használatos oxigenátorok. Így ugrásszerűen emelkedhetett a műtéti szám.

7 A fejlődés a hemodinamikai vizsgálatok területén is megmutatkozott, ami a műtéti előjegyzések számának növekedését jelentette. Nagy lett az inkongruencia, a várólista már két évet jelentett a beteg számára. Csak 1990-re javult a helyzet, amikor a várakozás 1-2 hónapra rövidült. A fejlődés hozta változások miatt a zárt szívműtétek száma fokozatosan háttérbe szorult ben még azonos számú volt a zárt és a nyitott szívműtétek száma, de azóta tovább csökkent és 1996-ban már csak 42 ilyen műtét történt. Kumulatíve a négy évtized alatt 5109 zárt műtét mellett nyitott szívműtétet végeztünk. Congenitalis vitiumok sebészete Az első korrekciós műtétet (ductus ligatura) 1957-ben végeztünk, amit újabb és újabb műtétek követtek. Még 1957-ben coarctatio aortae műtéte és pulmonalis valvulotomia, 1958-ban ASD-zárás, 1959-ben VSD-zárás és vascularis gyűrű megoldása, 1960-ban Glenn-műtét és Blalock-műtét, ugyancsak ebben az évben endocardialis párnadefectus zárása történt ben volt az első Fallot-tetralogiás beteg teljes rekonstrukciója, 1967-ben az első coronariafistula-zárás, 1969-ben az első pulmonalis banding műtét és ugyancsak ebben az évben a cavafenestratio-zárás. Általában műtét volt évente congenitalis vitium miatt, részarányuk azonban az évek során fokozatosan csökkent: a legmagasabb arány 33% volt, ma már alig éri el a 9%-ot. Az elmúlt négy évtized alatt összesen 5151 congenitalis vitiumot operáltunk. Szerzett vitiumok sebészete Kezdetben csak a mitralis commissurotomia jelentette e műtéti típust. Az ujjal megrepesztett szájadék hemodinamikai effektusa lényegesen javult a valvulotomiák (1958), majd a Tubbsdilatátor alkalmazása után (1966) ez év végéig már 2255 zárt mitralisbillentyű-műtétet végeztünk. Bár jelentőségük és létjogosultságuk ma is megvan, számuk évről évre csökkent és az évi átlagos műtéti szám évi 3-ra csökkent (1966). Az e.c.c.-s műtétek térnyerése során bővültek az indikációk a vitiumok területén. Még 1962-ben volt az első nyitott mitralis valvulotomia és ugyanebben az évben már két sikeres mitralis és két aortabillentyűt cseréltünk műbillentyűre. Ekkor kezdtük el a biológiai billentyűk alkalmazását is, hazánkban először, saját készítésű sertésbillentyűkkel és a beteg saját fascia latájából kialakított háromtasakos semilunaris billentyűvel. A kezdeti nehézségeken túljutva eredményeink javultak és egyben a műtéti szám is gyarapodott ben végeztük az első tricuspidalis billentyűcserét és ugyanebben az évben az első bivalvularis billentyűcserét ben az első trivalvularis cserét. Negyven év alatt 1764 mitralis, 1589 aorta és 60 tricuspidalis billentyűt

8 cseréltünk ki, emellett 893 bivalvularis és 100 trivalvularis vitiumot kezeltünk sebészileg. A vitiumok sebészi kezelése megoldott, a műtéti szám mégis csökken, egyre kevesebb a reumás eredetű vitium, ezzel szemben az újonnan észlelt és szaporodó infektív endocarditisek nem gyógyuló, destruktív formáiban, ahol már hatástalan a belgyógyászati terápia, továbbá a sclerotikus billentyűhibákban sikerrel kecsegtet a sebészi kezelés. Pacemaker terápia Osztályunkon az első pacemaker-beültetés, egyben a hazai első és Európában a második 1962 augusztusában történt (op.: dr. Sárközy Károly). Kezdetben a myocardialis elektródák miatt ez nagy műtéti beavatkozásnak számított, míg be nem jöttek az endocardialis elektródák, amelyek használatával egyszerűsödtek a pacemaker műtétek. Az indikációk egyre szélesedtek, a sebészieket belgyógyászati indikációk váltották fel és számuk emelkedett. Így 1966-ban már 573-ra nőtt a beültetések száma végéig pedig már 6010 primer beültetésre és 1636 készülékcserére került sor osztályunkon. A pacemaker alkalmazásával újabb terápiás lehetőség merült fel: az implantálható kardioverter defibrillátorok (ICD) alkalmazása, valamint az arrhythmiasebészet. Mindkét területen osztályunk az elsők között kezdte el ezek alkalmazását. Az első 1000 pacemakeres exitált beteg adataiból kiszámítható lett a betegek átlagos túlélése implantációt követően: ezt 36 hónapnak találtuk. Ez az adat természetesen nem mond ellent annak a ténynek, hogy pl. van olyan betegünk, akit többszörös reszuszcitáció után operáltunk és kapott pacemakert, s bár mindvégig pacemaker-dependens maradt, 24 évvel az első implantáció után ma is él. A készülékek élettartama az évek során egyre emelkedett, ma már nem ritka az olyan készülék, amely 14 évvel a beültetés után is hibátlanul működik. Ischaemiás betegek szívműtétei Már 1958-ban próbálkoztunk az angina pectoris sebészi kezelésével, de eredmény nélkül ( a. mammaria ligatura, művi pericarditis előidézése). Az igazi fejlődés lökésszerűen dr. Árvay Attila osztályvezetése alatt érte el sebészeinket, amikor 1973-ban DeBakey professzor először végzett bemutató bypass műtétet. E műtétek száma a kezdeti évi műtétről emelkedni kezdett, miután hemodinamikai osztályunkon megnőtt a koronarográfiák száma. Így 1984-ben már évi 84 ilyen műtét vált lehetségessé. Ez a szám 1996 végén már 627-re nőtt. Időközben az e műtéteket kiváltó coronaria angioplasztikák (PTCA) emelkedő száma sem befolyásolta lényegesen a műtétek emelkedő tendenciáját. Természetesen e műtétek nem korlátozódtak

9 csak a vena saphena-s coronaria áthidalásokra, hanem végeztünk mammaria-coronaria anastomosisokat, esetenként vitium korrekcióval egybekötve, balkamra-aneurysma rezekciókat, infarctus utáni kamraiseptum-perforáció elzárását, erek hiányában esetenként az a. gastroepiploica-coronaria anastomosist, néhány esetében egyidejű carotis endarterectomiára is sor került. Összességében 1996 végére már több mint 5000 ilyen műtét zajlott le betegünk saphena-hidakat kapott ( ), 346 betegünk egyidejű mitralisbillentyűkorrekcióra (billentyűcsere) is szorult, 83 beteg bal kamrai aneurysmáját rezekáltuk, 12 esetben megkíséreltük a postinfarctusos kamrai defectusát (perforáció) zárni. A műtéti terápia az akut esetek ellátásával még hatékonyabbá válhatott. Biztosítottá vált az akut koronarográfia és az azonnali műtétek lehetősége, hazánkban először. Szívsebészeti Osztályunk ez idő alatt nemcsak a szomszéd országokból, hanem mind az öt kontinensről (Észak-, Dél-Amerika, Ausztrália, Afrika, Ázsia) fogadhatott tőlünk segítséget kérő betegeket. * Áttekintve az intézet Szívsebészeti Osztályának több évtizedes történetét, nekem, mint személyes résztvevőnek úgy tűnik, hogy ez maga az egész magyar szívsebészet történetének a tükre. A jövőt nem ismerhetjük, de érvényesnek látszik a régi megállapítás: scripta manent, tempora mutantur!

SZÍVSEBÉSZET. 3. A vérzéscsillapítás sebészi lehetőségei. A transzfúzió alapszabályai, alternatívái

SZÍVSEBÉSZET. 3. A vérzéscsillapítás sebészi lehetőségei. A transzfúzió alapszabályai, alternatívái SZÍVSEBÉSZET Sebészi anatómia, patofiziológia, myocardium protekció 1. A szív anatómiája: topológia, felszín, koszorúserek, nagyerek, üregek, septumok, billentyűk, ingerképző- és vezető rendszer 2. Műtéti

Részletesebben

MESÉLD EL, MI VÁR RÁM

MESÉLD EL, MI VÁR RÁM MESÉLD EL, MI VÁR RÁM FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY SZÍVBETEG GYERMEKEKNEK Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ PÁLYÁZÓ Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív

Részletesebben

SZÍVSEBÉSZET. 3. A vérzéscsillapítás sebészi lehetőségei. A transzfúzió alapszabályai, alternatívái

SZÍVSEBÉSZET. 3. A vérzéscsillapítás sebészi lehetőségei. A transzfúzió alapszabályai, alternatívái SZÍVSEBÉSZET Sebészi anatómia, patofiziológia, myocardium protekció 1. A szív anatómiája: topológia, felszín, koszorúserek, nagyerek, üregek, septumok, billentyűk, ingerképző- és vezető rendszer 2. Műtéti

Részletesebben

Változások a gyermekkardiológiában

Változások a gyermekkardiológiában Változások a gyermekkardiológiában Bókay délután 2018. április 5. Dr. Horváth Erzsébet SE I. sz. Gyermekklinika A terápia korába léptünk Therápiás intervenciós szívkatéterezés Mi vezetett a terápia korába?

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások

III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások Dr. Fontos Géza A Hemodinamikai Osztály két katéteres asztalán történik a legátfogóbb intervenciós kardiológiai program Magyarországon. Közel

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

2011; 1 (2): Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

2011; 1 (2): Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 2011; 1 (2): 5-10. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és szakmai továbbképző hírlevele Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Tájékoztatjuk

Részletesebben

2. Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. b) 2. pontjában a 120 szövegrész helyébe a 132 szöveg,

2. Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. b) 2. pontjában a 120 szövegrész helyébe a 132 szöveg, 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható

Részletesebben

Szívsebészet - veleszületett szívbetegségek. PTE Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinika. A szív embryogenesise

Szívsebészet - veleszületett szívbetegségek. PTE Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinika. A szív embryogenesise Szívsebészet - veleszületett szívbetegségek PTE Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinika A szív embryogenesise 1 A magzati keringés A magzati keringés átalakulása 2 A veleszületett szívhibák

Részletesebben

VI. A Szívsebészeti Osztály műtéti eredményei

VI. A Szívsebészeti Osztály műtéti eredményei VI. A Szívsebészeti Osztály műtéti eredményei Dr. Székely László Nehéz évet tudunk most is a hátunk mögött. Beteganyagunk egyre súlyosabb, egyre nehezebben operálható, betegebb és idősebb. Egyrészt ezek

Részletesebben

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János

Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János Fejezetek a Gyermekosztály történetéből Dr. Kamarás János A gyökerek A Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvoskarának Gyermekklinikája A Gyermekosztály gyökerei a SOTE (akkor még Pázmány Péter Tudomány Egyetem

Részletesebben

III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások

III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások III. Hemodinamikai vizsgálatok, katéterterápiás beavatkozások Dr. Fontos Géza A Hemodinamikai Osztály két katéteres asztalán történik a legátfogóbb intervenciós kardiológiai program Magyarországon. Több

Részletesebben

IV. Elektrofiziológia és PM terápia

IV. Elektrofiziológia és PM terápia IV. Elektrofiziológia és PM terápia Dr. Földesi Csaba László Bevezetés A 2013-as évben, folytatva az előző sikeres évek munkáját, tovább tudtuk emelni beavatkozásaink számát és bővítenünk komplexitását.

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Bemutatkozás Munkatársak Vezetőség Osztályok Felnőtt kardiológia Gyerekkardiológia Felnőtt szívsebészet Gyermek szívsebészet Központi aneszteziológia és intenzív terápia Hemodinamika Elektrofiziológia

Részletesebben

A debreceni szívsebészet története (1963-2010)

A debreceni szívsebészet története (1963-2010) INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Péterffy Árpád A debreceni szívsebészet története (1963-2010) Az Auguszta Szanatórium létrejötte és fejlődése az 1960-as évekig A debreceni szívsebészet közel öt évtizedes

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai Laboratóriumának ünnepélyes átadója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrum Elektrofiziológiai

Részletesebben

ULTRAHANG A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁSBAN. Posztgraduális Továbbképző Tanfolyam

ULTRAHANG A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁSBAN. Posztgraduális Továbbképző Tanfolyam ULTRAHANG A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁSBAN Posztgraduális Továbbképző Tanfolyam Debreceni Egyetem 2019. szeptember 17-20. Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Képalkotó

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban. Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika

Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban. Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika Csecsemőkori vitiumok jelentőségei a háziorvosi gyakorlatban Dr. Tölgyesi Andrea gyermekkardiológus SE I. Gyermekklinika Mikor gondoljunk veleszületett szívbetegségre? Pozitív családi anamnézis Kromoszóma-eltérés

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

EXTRACORPORALIS KERINGÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A THORACOABDOMINALIS AORTASEBÉSZETBEN

EXTRACORPORALIS KERINGÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A THORACOABDOMINALIS AORTASEBÉSZETBEN EXTRACORPORALIS KERINGÉSTÁMOGATÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A THORACOABDOMINALIS AORTASEBÉSZETBEN DR. SZATAILILLA, DR. LEGEZAPÉTER, DR. OLÁH ZOLTÁN, DR. SÓTONYI PÉTER Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság

Részletesebben

Tüdőtranszplantáció Magyarországon:

Tüdőtranszplantáció Magyarországon: Tüdőtranszplantáció Magyarországon: (nem)utópia (vagy) realitás? Gál János Indikációk Parenchymás betegségekben: fibrosis, sarcoidosis, histiocytosis-x cystás fibrosis emphysema, alpha-1 AT hiány Vascularis

Részletesebben

Szívsebészet bevezetés. A koszorúerek anatómiája

Szívsebészet bevezetés. A koszorúerek anatómiája Szívsebészet bevezetés Dr. Hejjel László PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/290 Pécs, 2019 A koszorúerek anatómiája LM CX CXOM D1-3 1 A szív üregei, billentyűk

Részletesebben

Aorta stenosis, a probléma jelentősége

Aorta stenosis, a probléma jelentősége Temesvári András Aorta stenosis, a probléma jelentősége A 65 év feletti emberek 25%-nak megvastagodott az aorta billentyűje 75 év felett 3%-nak súlyos aorta stenosisa van Időskorban a leggyakoribb billentyűhiba,

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése AKTUÁLIS Hogyan tovább érsebészet? Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY Soltész Lajos Emlékelőadás, Pécs, 2005. október 12. Bevezetés Azok a nagy tekintélyű kollégák, akik korábban abban a megtiszteltetésben részesülhettek,

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

di A szív és nagyerek vizsgálata

di A szív és nagyerek vizsgálata Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika Az előadások anyaga letölthető: www.szote.u-szeged.hu/radiology di A szív és nagyerek vizsgálata Dr. Fráter Loránd 2008. november 4. Vizsgáló eljárások kétirányú

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

Több mint 50 év tapasztalat a congenitalis szívbetegek ellátásában egy magyar egyetemi központban

Több mint 50 év tapasztalat a congenitalis szívbetegek ellátásában egy magyar egyetemi központban ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Több mint 50 év tapasztalat a congenitalis szívbetegek ellátásában egy magyar egyetemi központban A CSONGRÁD Regiszter alapadatai Havasi Kálmán dr. 1 Kalapos Anita dr. 1 Berek Krisztina

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

fakultatív látogatás a Mercedes gyárba

fakultatív látogatás a Mercedes gyárba PROGRAM 2014. november 6. Csütörtök 10.00 13.00 Érkezés, regisztráció 12.00 13.00 Fakultatív ebéd fakultatív látogatás a Mercedes gyárba 13.00 13.30 Megnyitó, üdvözlések Konferencia terem I. 13.30 15.30

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ SZÍVRE VÁRVA

KÖSZÖNTŐ SZÍVRE VÁRVA KÖSZÖNTŐ SZÍVRE VÁRVA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! A Szolnok Szívügyünk alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház Tudományos Bizottsága nevében tisztelettel meghívjuk Önt a

Részletesebben

Műbillentyű diszfunkció

Műbillentyű diszfunkció Műbillentyű diszfunkció Dr. Husznai Róbert PTE AOK Szívgyógyászati Klinika Pécs 2016 április 8 Műbillentyű típusok Transzkatéteres aorta billentyű beültetés (TAVI) -TAVI 2002 óta -Cribier-Edwards (Sapien

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: 1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: A Kórház szervezeti felépítését és egységeinek felsorolását az Organogram

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.05.01-2013.05.02 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

3.b) Alacsony születési súly esetén 4 vagy 5 típusú diagnózisként a következő kódok valamelyikét függetlenül a gestációs időtől - kötelező megadni:

3.b) Alacsony születési súly esetén 4 vagy 5 típusú diagnózisként a következő kódok valamelyikét függetlenül a gestációs időtől - kötelező megadni: HBCs 5.0 besorolás változása 2. számú melléklet A HBCs besorolási kézikönyv I. Általános ismertető részében: K044.2 Újszülöttek kódolása 1. Újszülött ellátás minden olyan kórházi ellátás, amikor a kórházi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSOESOPHAGEALIS ECHOKARDIOGRÁFIA

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSOESOPHAGEALIS ECHOKARDIOGRÁFIA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSOESOPHAGEALIS ECHOKARDIOGRÁFIA A képzés időtartama minimum 6 hónap 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján 1. A képzésben

Részletesebben

Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program

Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program Magyarországi Infarktus Regiszter egy sikeres országos program Dr. Jánosi András, Dr. Ofner Péter (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) Az Országos Kardiológiai Intézet 55 éves története során

Részletesebben

Az OVSZ. Előadó: Mány Zsolt logisztikai vezető

Az OVSZ. Előadó: Mány Zsolt logisztikai vezető Az OVSZ Előadó: Mány Zsolt logisztikai vezető Az Országos Vérellátó Szolgálat fő feladatai Vérellátás országos biztosítása transzplantációs feladatok ellátása véradásszervezés, donortoborzás, -kivizsgálás,

Részletesebben

Dr. Kassai Miklós ( ) emlékére

Dr. Kassai Miklós ( ) emlékére Dr. Kassai Miklós (1934-2018) emlékére Mély fájdalommal vettük tudomásul a szomorú hírt, hogy Dr. Kassai Miklós főorvos életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatásán 2018. január 13-án vettünk részt a hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Az OORI Ortopédiai Osztályának és műtői tevékenységének belső rendje. Küldetés: Osztályos rend:

Az OORI Ortopédiai Osztályának és műtői tevékenységének belső rendje. Küldetés: Osztályos rend: Az OORI Ortopédiai Osztályának és műtői tevékenységének belső rendje Küldetés: Az OORI Ortopédiai Osztályának (továbbiakban osztály) legfontosabb feladata, hogy a hely- és helyzetváltoztatásban illetve

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett G6100 Guillain-Barré-syndroma G7000 Myasthenia gravis

Részletesebben

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet története az intézet alapításától, 1957-től napjainkig Dr. Istvánffy Mária, Dr. Tonelli Miklós A modern kardiológia kezdetei a második világháború időszakában

Részletesebben

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2011. február 4-5. Meghívó A kongresszus ideje: 2011. február 4-5. Helyszíne: Best Western Pannonia Hotel**** 9400 Sopron, Várkerület 75. www.pannoniahotel.com A tudományos program

Részletesebben

Eszméletvesztés diagnózisa a távolból

Eszméletvesztés diagnózisa a távolból Eszméletvesztés diagnózisa a távolból Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Fülöp Eszter A syncope hirtelen jelentkező, átmeneti jellegű eszméletvesztés, amely során a beteg elveszti a posturalis

Részletesebben

Cyanosissal járó gyakori veleszületett szívhibák

Cyanosissal járó gyakori veleszületett szívhibák Cyanosissal járó gyakori veleszületett szívhibák Dr. Horváth Zsóka SE I.sz. Gyermekklinika Kötelező csecsemő- és gyermekgyógyász szinten-tartó tanfolyam 2013.11.23 Congenitalis vitiumok előfordulási

Részletesebben

A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem. A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19.

A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem. A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19. A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19. Információ: Magyar Kardiológusok Társasága Titkársága 1146 Budapest, Cházár A. u. 19. Tel./Fax:

Részletesebben

INFORMÁCIÓK. Sebészeti Osztály Ér- és Endovascularis Sebészeti Részleg (Sebészeti Intézet)

INFORMÁCIÓK. Sebészeti Osztály Ér- és Endovascularis Sebészeti Részleg (Sebészeti Intézet) INFORMÁCIÓK Sebészeti Osztály Ér- és Endovascularis Sebészeti Részleg (Sebészeti Intézet) E-mail: Osztályvezető : Részlegvezető : Vezető ápoló: Szakmavezető főnővér: erseb@bazmkorhaz.hu dr. Bezsilla János

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

AMBULANTER BELGYÓGYÁSZATI KIVIZSGÁLÁS. kórházi háttérrel. MES II. sz. telephelyén: 1145 Budapest, Uzsoki u D -épület, I.

AMBULANTER BELGYÓGYÁSZATI KIVIZSGÁLÁS. kórházi háttérrel. MES II. sz. telephelyén: 1145 Budapest, Uzsoki u D -épület, I. AMBULANTER BELGYÓGYÁSZATI KIVIZSGÁLÁS kórházi háttérrel MES II. sz. telephelyén: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. D -épület, I.emelet VIP Osztály AMBULANTER BELGYÓGYÁSZATI KIVIZSGÁLÁS Szakorvosi vizsgálat

Részletesebben

A nemkívánatos események jelentésének

A nemkívánatos események jelentésének A nemkívánatos események jelentésének hasznosulása a kórházakban (elmaradt, vagy halasztott műtét, mint nem kívánatos esemény) dr. Tihanyi Mariann Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg Tervezett, de halasztott,

Részletesebben

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Az általános (nem szívsebészeti) műtétek cardiovascularis kockázatának felmérése és a perioperatív kezelés kardiológiai szempontjai Készítette: A Kardiológiai

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2016. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 85 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban

Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Mogyorósy Gábor DE OEC Gyermekklinika Sürgősségi ellátást igénylő kardiológiai problémák gyermekkorban Szívelégtelenség Cyanoticus roham

Részletesebben

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

A Szekszárdi Sürgősségi Osztály első 10 éve. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

A Szekszárdi Sürgősségi Osztály első 10 éve. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház A Szekszárdi Sürgősségi Osztály első 10 éve Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről

Részletesebben

AZ EGYNAPOS SEBÉSZETI MEDICINA2000 SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A FELMÉRÉSE ALAPJÁN

AZ EGYNAPOS SEBÉSZETI MEDICINA2000 SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A FELMÉRÉSE ALAPJÁN AZ EGYNAPOS SEBÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A MEDICINA2000 SZÖVETSÉG FELMÉRÉSE ALAPJÁN Dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat VEMED Kft. MEST elnökségi tag Medicina 2000 elnökségi tag 2018.09.19

Részletesebben

MES II. sz. telephelyén: 1145 Budapest, Uzsoki u D -épület, I.emelet VIP Osztály

MES II. sz. telephelyén: 1145 Budapest, Uzsoki u D -épület, I.emelet VIP Osztály AMBULANTER BELGYÓGYÁSZATI KIVIZSGÁLÁS KÓRHÁZI HÁTTÉRREL MES II. sz. telephelyén: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. D -épület, I.emelet VIP Osztály AMBULANTER BELGYÓGYÁSZATI KIVIZSGÁLÁS Szakorvosi vizsgálat

Részletesebben

Anamnézis - Kórelőzmény

Anamnézis - Kórelőzmény Anamnézis - Kórelőzmény 2016 Ifél év Prof. Dr. Szabó András egyetemi tanár Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika A beteg kikérdezése a betegség előzményinek,okainak feltárása céljából A jó anamnézis

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

A Gottsegen György. Országos Kardiológiai Intézet ÉVKÖNYVE

A Gottsegen György. Országos Kardiológiai Intézet ÉVKÖNYVE A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet ÉVKÖNYVE 9 1 A fejezetek szerzői: Dr. Andréka Péter, PhD osztályvezető főorvos, egyetemi magántanár, a Felnőtt Kardiológiai Osztály vezetője Dr. Fontos

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Az Intézet havi betegforgalmi és finanszírozási adatait összefoglalva az alábbiakról tájékoztatom:

Az Intézet havi betegforgalmi és finanszírozási adatait összefoglalva az alábbiakról tájékoztatom: Országos Onkológiai Intézet Számítástechnikai Osztály Az Intézet 2016. 1-12.havi betegforgalmi és finanszírozási adatait összefoglalva az alábbiakról tájékoztatom: Betegforgalom alakulása Az Országos Onkológiai

Részletesebben

Szívultrahang vizsgálatok gyermekkorban. Dr. Tölgyesi Andrea I. sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Bp.

Szívultrahang vizsgálatok gyermekkorban. Dr. Tölgyesi Andrea I. sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Bp. Szívultrahang vizsgálatok gyermekkorban Dr. Tölgyesi Andrea I. sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Bp. A szívultrahang vizsgálat indikációja gyermekkorban Veleszületett szívbetegségek diagnózisa, követése

Részletesebben

Fejezetek a Hemodinamikai Laboratórium történetéből Dr. Németh József

Fejezetek a Hemodinamikai Laboratórium történetéből Dr. Németh József Fejezetek a Hemodinamikai Laboratórium történetéből Dr. Németh József Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt (Konfucius) The best of prophets of the future is the past. (Byron) Az Országos

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Kardiológiai UH vizsgálatok

Kardiológiai UH vizsgálatok Kardiológiai UH vizsgálatok Dr. Horváth Zsóka SE I. sz. Gyermekklinika Aetas aliquid semper novi. (Horatius) A terápia korába léptünk Therápiás intervenciós szívkatéterezés Congenitalis vitiumok előfordulási

Részletesebben

Akut alsó végtagi ischaemiakorszerű [ér]sebészeti ellátása. (ESVS [ és hazai] irányelvek)

Akut alsó végtagi ischaemiakorszerű [ér]sebészeti ellátása. (ESVS [ és hazai] irányelvek) Akut alsó végtagi ischaemiakorszerű [ér]sebészeti ellátása. (ESVS [ és hazai] irányelvek) Sótonyi Péter Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság 2017 évi Kongresszusa Szombathely, 2017.06.15-17. Egy

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12.

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12. VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége meghívó első értesítés Debrecen, 2013. október 10 október 12. A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Belgyógyászati Osztálya és a Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos!

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu. Tisztelt Háziorvos! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház PR IRODA HÍRLEVÉL 2008/3 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. e-mail: prirod@josa.hu Telefon:(06)42-599-700/1101, 1105, 1108 Telefax:(06)42-461-174

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSTORAKÁLIS ECHOKARDIOGRÁFIA. A képzés időtartama 12 hónap

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSTORAKÁLIS ECHOKARDIOGRÁFIA. A képzés időtartama 12 hónap Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Jelentkezési Lap FELNŐTT TRANSTORAKÁLIS ECHOKARDIOGRÁFIA A képzés időtartama 12 hónap 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján 1. A képzésben való részvételhez

Részletesebben

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő.

Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. A congenitalis vitiumok Veleszületett szívbetegség az élveszületettek kb. 8 -énél fordul elő. Kialakulásukban örökletes tulajdonságok és környezeti tényezők játszhatnak szerepet. terhesség alatti fertőzések,

Részletesebben

A TIOP /2F/ Infrastruktúrafejlesztés a szegedi. egészségpólusban c. pályázat bemutatása január 14.

A TIOP /2F/ Infrastruktúrafejlesztés a szegedi. egészségpólusban c. pályázat bemutatása január 14. A TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Infrastruktúrafejlesztés a szegedi egészségpólusban c. pályázat bemutatása 2010. január 14. Prof. Dr. Pál Attila elnök Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben