A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2016) 578 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 9. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV {SWD(2016) 293 final} HU HU

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS MELLÉKLET 2. MELLÉKLET 3. MELLÉKLET 4-I. MELLÉKLET 4-II. MELLÉKLET 5. MELLÉKLET 6. MELLÉKLET ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS EMGA ELŐIRÁNYZATOK AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS RÉSZESEDÉSE AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV. CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK. C4 AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV. CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK. C5 AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA JOGCÍMCSOPORTONKÉNT ÉS TAGÁLLAMONKÉNT 2015-ÖS PÉNZÜGYI ÉV AZ EMGA-VAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA ÖS PÉNZÜGYI ÉVEK Figyelem: Ezt a jelentést kiegészíti egy részletes bizottsági munkadokumentum. E munkadokumentum teljes szövege (angol nyelven) és a csatolt táblázatok (angol nyelven) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Europa honlapján ( is elérhetők lesznek. 2

3 1. A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS A évi eredeti költségvetési tervezet és az 1/2015. sz. módosító indítvány A évi eredeti költségvetési tervezetet a Bizottság június 24-én fogadta el és terjesztette a költségvetési hatóság elé. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) részére javasolt, a közötti többéves pénzügyi keret 2. fejezetéhez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege ,8 millió EUR-t tett ki. A Tanács szeptember 2-án fogadta el álláspontját a évi költségvetési tervezetről, és 48,5 millió EUR-val csökkentette az EMGA kötelezettségvállalási előirányzatait. Az Európai Parlament október 22-én fogadta el álláspontját, és 41 millió EUR-val növelte az EMGA kötelezettségvállalási előirányzatait. A Bizottság október 15-én elfogadta a évi költségvetési tervezetre vonatkozó 1. számú módosító indítványt, amelyben az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzati igényeket 448 millió EUR-val csökkentette az eredeti költségvetési tervezethez képest A évi költségvetés elfogadása A Bizottság november 27-én új költségvetési tervezetet nyújtott be a évre vonatkozóan, ebben ,8 millió EUR összegben határozta meg az EMGAhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzati igényeket. A évi költségvetés ezen új tervezetének bemutatását követően december 8-án intenzív háromoldalú megbeszélésekre került sor a három fél (a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament) között. A Tanács december 12-én adta beleegyezését a kompromisszumos csomaghoz. Végül december 17-én az Európai Parlament elfogadta a évi költségvetést. Az EMGA-hoz kapcsolódóan a költségvetés kötelezettségvállalási előirányzatai összesen ,8 millió EUR-t, kifizetési előirányzatai pedig ,6 millió EUR-t tettek ki. A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti eltérés annak tudható be, hogy egyes, közvetlenül a Bizottság által végrehajtott intézkedések esetében differenciált előirányzatokat alkalmaznak. Az érintett intézkedések főként a mezőgazdasági termékek promóciójához, valamint a mezőgazdasági szakpolitikai stratégiához és koordinációhoz kapcsolódnak. Az EMGA-hoz kapcsolódó, a 05. szakpolitikai terület javára megszavazott, ,8 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokon belül 2 400,7 millió EUR-t tett ki a alcím alá tartozó piaci intézkedésekre szánt összeg, ,6 millió EUR-t a alcímhez tartozó közvetlen támogatásokra vonatkozó előirányzatok összege, 87,3 millió EUR-t a mezőgazdasági kiadások alcímhez tartozó pénzügyi ellenőrzésére és 50,9 millió EUR-t a alcímhez tartozó politikai stratégiára és koordinációra előirányzott összeg. A részleteket lásd az 1. mellékletben. A későbbiekben, a 2015-ös pénzügyi év folyamán a jogcímcsoporthoz (A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról) és a jogcímcsoporthoz (EMGA Operatív technikai segítségnyújtás) kapcsolódó EMGAelőirányzatok a 7. sz. költségvetés-módosítás alapján 0,1 millió, illetve 0,8 millió euróval csökkentek. 1 Az eljárás ismertetése az 1. mellékletben található. 3

4 1.3. Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek 2 A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1306/2013/EK tanácsi rendelet cikke értelmében a megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatokból eredő pénzügyi korrekciókból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből származó bevételek az EMGA kiadásainak finanszírozására rendelt címzett bevételeknek tekintendők. Az említett szabályok értelmében a címzett bevételeket bármely, az EMGA-ból fedezett kiadás finanszírozására fel lehet használni. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, ez a fennmaradó rész automatikusan átvitelre kerül a következő költségvetési évre. A évi költségvetés megállapításakor becslés készült az említett bevételekre vonatkozóan, beleértve mind a 2015-ös költségvetési év során várhatóan befolyó összeget, mind pedig a várakozások szerint a évi költségvetésből 2015-re átvezetendő összeget. A becsült bevétel millió EUR volt, és a költségvetési hatóság a évi költségvetést e becslés figyelembevételével fogadta el. Közelebbről: a megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételt 868,6 millió EUR-ra, illetve 165 millió EUR-ra, míg a tejilletékből származó bevételt 405 millió EUR-ra becsülték. Így a címzett bevételeknek a 2015-ös költségvetési évben várhatóan befolyó teljes becsült összege 1 438,6 millió EUR volt. A címzett bevételeknek a 2014-es költségvetési évből 2015-re átvezetni tervezett összegét 330 millió EUR-ra becsülték. A Bizottság a évi költségvetésben az eredetileg 1 768,6 millió EUR-ra becsült címzett bevételt hat programra irányozta elő: 362,4 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek számára biztosított működési alapokra, az említett szervezetek tagjainak megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedéseket is ideértve, 106,9 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazathoz kapcsolódó egyéb intézkedések keretében a termelői szervezetekben tagsággal nem rendelkező termelők megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedésekre, 0,9 millió EUR-t a tej- és tejtermékágazatban végrehajtott, a sovány tejporra vonatkozó tárolási intézkedésekre, 2,9 millió EUR-t a tej- és tejtermékágazatban végrehajtott, a vajra és tejszínre vonatkozó tárolási intézkedésekre, 50,5 millió EUR-t a tejtermelők megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedésekre, valamint a sajt magántárolásának a tej- és tejtermékágazatban végrehajtott egyéb intézkedések keretében történő támogatására, millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre (közvetlen támogatások). 2 3 Ezek az összegek nem jelennek meg a költségvetés bevételi soraiban (670. jogcímcsoport: az EMGAhoz rendelt címzett bevételek), ahol a p.m. (emlékeztetőül) megjegyzés szerepel, de az előrejelzett összeg feltüntetésre került a költségvetési megjegyzésekben. HL L 347., , 549. o. 4

5 A felsorolt programok esetében a költségvetési hatóság által megszavazott előirányzatok és a címzett bevételek fenti együttes összege a rendelkezésre álló előirányzatok alábbi teljes becsült összegének felel meg: 903,9 millió EUR a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek számára biztosított működési alapokra, az említett szervezetek tagjainak megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedéseket is ideértve, 107,6 millió EUR a gyümölcs- és zöldségágazathoz kapcsolódó egyéb intézkedések keretében a termelői szervezetekben tagsággal nem rendelkező termelők megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedésekre, 50,6 millió EUR a tejtermelők megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedésekre, valamint a sajt magántárolásának a tej- és tejtermékágazatban végrehajtott egyéb intézkedések keretében történő támogatására, millió EUR az egységes támogatási rendszerre (közvetlen támogatások). Megjegyzendő, hogy a költségvetési hatóság semmilyen előirányzatot nem fogadott el a sovány tejpor, illetve a vaj és a tejszín tárolásához kapcsolódó intézkedésekre a tej- és tejtermékágazatban Az EMGA költségvetésének részesedése a teljes uniós költségvetésből Az EMGA végső költségvetésének (kötelezettségvállalási előirányzatok) a ös időszakra vonatkozó egyes éves uniós költségvetésekből való részesedését lásd a 2. mellékletben. 5

6 2. KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE 2.1. Az előirányzatok kezelése A 2015-ös pénzügyi évre rendelkezésre álló előirányzatok A költségvetés kiadási szakasza (1) Kötelezettségválla lási előirányzatok Kifizetési előirányzatok A költségvetés bevételi szakasza (címzett bevételek) (2) EUR-ban Előrejelzések 1. Eredeti előirányzatok az EMGA számára, amelyből: Záróelszámolási határozatok a. Megosztott irányítás alá tartozó előirányzatok Szabálytalanságok b. Közvetlen irányítás alá tartozó előirányzatok Költségvetés-módosítás A tejtermelőkre kivetett kiegészítő illeték A címzett bevétel teljes előrejelzett összege Átcsoportosítás az EMGAba / az EMGA-ból az adott évben 4. Végleges előirányzatok az EMGA számára, amelyből: 4 a. Megosztott irányítás alá tartozó előirányzatok b. Közvetlen irányítás alá tartozó előirányzatok (1) A 2015-ben várhatóan befolyó címzett bevételek, valamint az 966/2012/EU, Euratom rendelet 14. cikkének megfelelően 2014-ről 2015-re átvitt összeg levonása után a évi költségvetésben szerepeltetett előirányzatok. (2) Címzett bevételek: a várhatóan befolyó címzett bevételek. A bevételi sorban nem szerepel bevételi összeg (p.m.) 4, de az előrejelzett összeg feltüntetésre került a költségvetési megjegyzésekben A 2015-ös pénzügyi évre rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok felhasználása Kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása EUR-ban Kifizetési előirányzatok felhasználása Megosztott igazgatás (1) , ,82 Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások , ,09 Összesen , ,91 4 p.m.: pour mémoire (emlékeztetőül). 6

7 (1) Lekötött összegek. A kötelezettségvállalásoknak és a kifizetéseknek a megosztott irányítás tárgyát képező címzett bevételekkel csökkentett összege: ,23 EUR (lásd az 5. pontot és a 4-I. mellékletet): ,59 EUR. A 2015-ös pénzügyi év esetében a ténylegesen felhasznált kötelezettségvállalási előirányzatok összege ,57 EUR, a ténylegesen felhasznált kifizetési előirányzatok összege pedig ,91 EUR volt A megszavazott költségvetési előirányzatok felhasználása A Bizottság által teljesített, közvetlen irányítás alá tartozó kiadások Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások Kötelezettségválla lási előirányzatok Visszavont kötelezettségvál lalások Kifizetési előirányzatok EUR-ban Átvitel 2016-ra (2) Előirányzatok (C1) (1) , ,22 - Felhasználás (C1) , , ,51 Törölt előirányzatok , ,44 - (1) C1: a megszavazott költségvetési előirányzatok. Ez az összeg tartalmazza összesen ,00 EUR átcsoportosítását a megosztott irányítás alá tartozó kifizetésekre vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra, ,78 EUR átcsoportosítását az EMGA-ból kifizetési előirányzatokra, valamint EUR összegű költségvetés-módosítást kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra. (2) Kizárólag a nem differenciált előirányzatok 2016-ra történő átvitele A évi költségvetésben 66,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat szerepel a közvetlen irányítás alá tartozó kiadások céljaira. Ebből ben 64,7 millió EUR-t költöttek el. A szóban forgó előirányzatok fennmaradó, 1,4 millió EUR-t kitevő egyenlege törlésre került. A Bizottság által teljesített, közvetlen irányítás alá tartozó kiadásokra vonatkozó, az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok többsége differenciált előirányzat. A 2016-ra automatikusan átvitt, kizárólag nem differenciált előirányzatokhoz kapcsolódó összeg 13,8 millió EUR-t tesz ki Havi kifizetések Havi kifizetések a tagállamoknak megosztott irányítás keretében Havi kifizetések a felmerülő kiadások fedezésére Az 1306/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében a havi kifizetéseket a Bizottság az akkreditált kifizető ügynökségeknél a referenciahónapban felmerült kiadások tekintetében teljesíti. A havi kifizetéseket legkésőbb a felmerült kiadások szerinti hónapot követő második hónap harmadik munkanapján kell teljesíteni a tagállamok részére. A havi kifizetések a már teljesített nettó (azaz a bevétel levonásával kiszámított) kiadásokra nyújtott visszatérítések, amelyek folyósítása a tagállamok által megküldött havi nyilatkozatok alapján történik 5. A kiadások és bevételek havi elszámolását az említett nyilatkozatok alapján ellenőrzik és módosítják. A szóban 5 Ezeket a havi kiadásigazoló nyilatkozatokat a tagállamok az N+1. hónap 12. napjáig küldik meg. 7

8 forgó kifizetések a Bizottság által a számlaelszámolási eljárás keretében végzett ellenőrzéseket követően válnak véglegessé. A tagállamok által október 16. és október 15. között teljesített kifizetések a havi kifizetési rendszer hatálya alá tartoznak. A 2015-ös pénzügyi évben a teljesített havi kifizetések teljes nettó összege a megfelelőségi vizsgálat nyomán végrehajtott korrekciók és egyéb kiigazítások levonását követően ,59 EUR volt A évi havi kifizetésekről szóló határozatok A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Bizottság tizenkét határozatot fogadott el a havi kifizetések tekintetében. Ezenkívül 2015 decemberében egy további határozatot fogadott el az adott évre elszámolandó összes kiadáshoz már megítélt kifizetéseket kiigazító havi kifizetésről. 3. AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3.1. Az EMGA költségvetési előirányzatainak felhasználása A költségvetés végrehajtása ,1 millió EUR ráfordítással valósult meg. Ezt a kiadást a költségvetés eredeti előirányzataiból és a 05. szakpolitikai területhez (Mezőgazdaság és vidékfejlesztés) rendelt címzett bevételek felhasználásával finanszírozták; az utóbbi bevételeket a évről átvitt, 341,3 millió EUR-t kitevő teljes összeg és a 2015-ben beszedett címzett bevétel egy része (735,2 millió EUR az 1 631,6 millió EUR-t kitevő teljes összegből) alkották. A 05. szakpolitikai terület (Mezőgazdaság és vidékfejlesztés) vonatkozásában a kiadások összege a piaci intézkedések esetében 2 666,9 millió EUR-t, a közvetlen támogatások esetében pedig millió EUR-t tett ki. Az egyes piaci intézkedésekkel és a közvetlen támogatásokkal kapcsolatban felmerült költségek meghaladták a megszavazott költségvetési előirányzatokat; az előirányzott összegeken felüli kiadásokat részben a költségvetés más jogcímeiből történő átcsoportosításokkal, részben az EMGA költségvetéséhez rendelt bevételekből fedezték. A költségvetés végrehajtására vonatkozó, szakpolitikai területek szerinti bontásban megadott részletes adatokat a 3. melléklet mutatja be. Az 5. melléklet jogcímcsoportok és tagállamok szerinti bontásban ismerteti a piaci intézkedések, a közvetlen támogatások és a mezőgazdasági kiadások ellenőrzése kapcsán felmerült kiadásokat. 4. MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az alábbiakban a 3., a 4-I. és a 4-II. mellékletben szereplő adatokra támaszkodva rövid megjegyzéseket fűzünk az EMGA évi költségvetési előirányzatainak végrehajtásához és a évben rendelkezésre álló címzett bevétel felhasználásához a legjelentősebb részterületek tekintetében. 8

9 alcím: A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók Bevezetés Az ezen alcímhez tartozó kifizetések évi teljes összege 2 666,9 millió EUR volt, amit a költségvetésben megszavazott, millió EUR-t kitevő előirányzatokból, valamint 323,8 millió EUR összegű címzett bevételből finanszíroztak. Ez utóbbi összeg a gyümölcs- és zöldségágazat, valamint a tej- és tejtermékágazat kiadásainak fedezésére került felhasználásra (megjegyzés: a részleteket lásd a és a pontban). 54,9 millió EUR összegű előirányzatokat az EMGA költségvetésének más részeibe csoportosították át. A 2015-ben beszedett címzett bevétel fennmaradó egyenlege 199,8 millió EUR-t tett ki, mely összeg átvitelre került a évre. Azon jogcímek esetében, ahol a felhasználási igény meghaladta a költségvetési előirányzatokat, a többletkiadásokat a költségvetés más jogcímeiből való átcsoportosítással fedezték. Hasonlóképpen azon piaci intézkedések esetében, amelyek költségvetési előirányzatainak egy része nem került felhasználásra, az így rendelkezésre álló összegeket szükség szerint a költségvetés más jogcímeibe csoportosították át az ott jelentkező többletkiadások fedezésére Olívaolaj A 2 millió EUR fel nem használt előirányzat elsősorban annak köszönhető, hogy egyes tagállamok esetében a minőség javítására irányuló intézkedésekben foglalt 2014/2015-ös munkaprogramok kiadásainak üteme elmaradt a évi költségvetésben e programokra előirányzott mértéktől Gyümölcs és zöldség A évi költségvetés összesen 1 305,5 millió EUR előirányzatot bocsátott rendelkezésre az ágazatban hozott különböző intézkedések finanszírozási igényeire. A költségvetési hatóság 836,2 millió EUR összegben szavazott meg előirányzatokat, mivel figyelembe vette az ágazathoz rendelt, 469,3 millió EUR összegben megállapított becsült bevételeket. A tagállamok 2015-ben felmerült kiadásainak összege 1 118,6 millió EUR-t tett ki. Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott rendszerek felhasználása kivétel nélkül elmaradt a évi költségvetésben előirányzott teljes becsült finanszírozási szükségletektől. A fel nem használt címzett bevételek 147 millió EUR összegű egyenlege átvezetésre került a 2016-os költségvetési évre, a szóban forgó év költségvetési igényeinek fedezésére (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot) Szőlészeti-borászati termékek A évi költségvetésben a nemzeti támogatási programokra előirányzott becsült finanszírozási szükségletekhez képest a 63,2 millió EUR fel nem használt előirányzat abból adódott, hogy egyes tagállamok esetében a nemzeti borászati programok promóciós és beruházási komponenséhez kapcsolódó kiadások szintje elmaradt a évi költségvetésben e programok céljaira előirányzott költségvetési felső határtól Promóció A promóciós intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében a évi költségvetésben e programokra előirányzott becsült finanszírozási szükségletekhez képest mutatkozó 2,3 millió EUR összegű túllépés oka az, hogy egyes tagállamok esetében a Bizottság által jóváhagyott promóciós programokhoz kapcsolódó 9

10 kiadások szintje meghaladta a évi költségvetésben előirányzott költségek szintjét. Az Európai Unió által teljesített közvetlen kifizetések esetében a Bizottság megközelítőleg 1,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatai megközelítőleg megfelelnek a évi költségvetésben e kifizetésekre előirányzott összegnek Tej és tejtermékek A évi költségvetés összesen 131,4 millió EUR előirányzatot bocsátott rendelkezésre az ágazatban hozott különböző intézkedések finanszírozási igényeire. A költségvetési hatóság 77,1 millió EUR összegben szavazott meg előirányzatokat, mivel figyelembe vette a költségvetési jogcímcsoporthoz rendelt, 54,3 millió EUR összegben megállapított becsült bevételeket. A tagállamok 2015-ben felmerült kiadásainak összege 119,6 millió EUR-t tett ki. Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott rendszerek felhasználása kivétel nélkül elmaradt a évi költségvetésben előirányzott teljes becsült finanszírozási szükségletektől. A fel nem használt címzett bevételek 52,7 millió EUR összegű egyenlege átvezetésre került a 2016-os költségvetési évre, az adott év költségvetési igényeinek fedezésére (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot) Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek A évi költségvetés összesen 40,8 millió EUR előirányzatot bocsátott rendelkezésre az ágazatban hozott különböző intézkedések finanszírozási igényeire. A tagállamok 2015-ben felmerült kiadásainak összege 44,2 millió EUR-t tett ki, amit a 40,8 millió EUR összegű megszavazott előirányzatokból, valamint 3,4 millió EUR összegű, a évi költségvetés más területeiről történő átcsoportosításból finanszíroztak (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot) alcím: Közvetlen támogatások Az ezen alcímhez tartozó kifizetések évi teljes összege millió EUR volt, amit a költségvetésben jóváhagyott, ,4 millió EUR-t kitevő előirányzatokból, valamint 752,7 millió EUR összegű címzett bevételből finanszíroztak. Ez utóbbi összeg az egységes támogatási rendszer kiadásainak fedezésére került felhasználásra (megjegyzés: a részleteket lásd a pontban). A megszavazott előirányzatokból fel nem használt összeg 347,2 millió EUR-t tett ki, ami a tagállamok kiadásainak visszatérítésére fordított, ,4 millió EUR összegű jóváhagyott előirányzatok és a évi költségvetésben szereplő eredeti, ,6 millió EUR összegű jóváhagyott előirányzatok különbségében mutatkozik meg. Ez a megszavazott előirányzatokból fel nem használt összeg kiegészítésre került az EMVA-költségvetés más részeiből való, 85,8 millió EUR összegű átcsoportosítással; e két összegből újraképződött a válságokra képzett tartaléknak a évi pénzügyi fegyelmi mechanizmus javasolt összege alapján megállapított, 433 millió EUR-s összege, amely átcsoportosításra került a költségvetési jogcímcsoporthoz. Ez lehetővé tette a 409,8 millió EUR összegű ténylegesen alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmus összegének átvitelét a évre, az érintett tagállamoknak történő visszatérítések céljára. A 2015-ben beszedett címzett bevétel fennmaradó egyenlege 696,6 millió EUR-t tett ki, mely összeg átvitelre került a évre. Azon jogcímek esetében, ahol a felhasználási igény meghaladta a megszavazott költségvetési előirányzatokat, a többletkiadásokat a költségvetés más jogcímeinek 10

11 jóváhagyott előirányzataiból, illetve címzett bevételekből való átcsoportosítással fedezték. Hasonlóképpen azon közvetlen kifizetések esetében, amelyek költségvetési előirányzatainak egy része nem került felhasználásra, az így rendelkezésre álló összegeket szükség szerint a költségvetés más jogcímeibe csoportosították át az ott jelentkező többletkiadások fedezésére jogcímcsoport: Termeléshez nem kötött közvetlen támogatások A jogcímcsoport keretében finanszírozott főbb programok a következők: az egységes támogatási rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, illetve a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikke alapján nyújtott, termeléshez nem kötött különleges támogatás. Az e jogcímcsoport keretében nyújtott valamennyi támogatás független a termeléstől, de kifizetésük bizonyos feltételekhez pl. a kölcsönös megfeleltetés megvalósulásához van kötve. A termeléshez nem kötött közvetlen támogatások évi finanszírozási igénye millió EUR-t tett ki, amelyre a költségvetési hatóság millió EUR összegű előirányzatot szavazott meg, az ágazathoz kapcsolódó, millió EUR összegű címzett bevételek figyelembe vételével. A tagállamok tényleges kiadásainak összege a jogcímcsoporthoz tartozó programok esetében összesen ,5 millió EUR-t tett ki, ami a évi millió EUR megszavazott előirányzat összegét 896,5 millió EUR-val haladta meg. A bejelentett kiadások ez utóbbi összegét részben más jogcímektől való, 143,8 millió EUR összegű átcsoportosítással, részben pedig 752,7 millió EUR összegű címzett bevételből fedezték. (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot) jogcímcsoport: Egyéb közvetlen támogatások A jogcímcsoport előirányzatai az egyéb közvetlen támogatásokhoz nyújtott kiadásokat fedezik, amelyek esetében a tagállamok úgy határoztak, hogy a támogatás kifizetését korlátozott mértékben a termeléshez kötik bizonyos ágazatokban, meghatározott feltételek mellett és egyértelmű korlátokon belül, ezzel elkerülendő a termelés megszűnését. Tizenhárom program részesül e jogcímcsoport keretében támogatásban. A Bizottság az érintett programok becsült finanszírozási igényére a évre 3 078,4 millió EUR-t irányozott elő. A tagállamoknál ténylegesen felmerült kiadások összege 3 020,5 millió EUR volt (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot) jogcímcsoport: Közvetlen támogatások visszafizetése a pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban A költségvetési hatóság nem rendelt előirányzatot ehhez a jogcímcsoporthoz. A jogcímcsoport a 2014-es költségvetési évben került be első ízben a költségvetési tervezetbe, a megszavazott, nem lekötött előirányzatok beszedésének megkönnyítése érdekében, és csak a 2014-es költségvetési évet érintette, melyet kiegészítettek a válságtartalék fel nem használt összegeiből képzett előirányzatok; rendeltetése pedig az, hogy a költségvetési évre átvitelre kerüljön, és finanszírozza a naptári évre vonatkozó közvetlen támogatásokra alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmus nyomán esedékes visszatérítéseket 6. 6 A 966/2012/EU, Euratom költségvetési rendelet 169. cikkének (3) bekezdése lehetőséget ad ezen előirányzatok átcsoportosítására, ugyanakkor az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a tagállamok visszatérítik az átvitt előirányzatokat azon végső kedvezményezettek számára, 11

12 A 2014-es pénzügyi évben alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmusnak megfelelő 868,2 millió EUR összegből, amely a visszafizetések céljára átcsoportosításra került a évi költségvetésbe, a tagállamok 854 millió EUR összegű visszatérítést teljesítettek. A fennmaradó 14,2 millió EUR összegű különbözet átvezetésre kerül a évi költségvetésbe, hogy a következő költségvetési év első költségvetés-módosítása révén visszakerüljön a tagállamokhoz (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot, valamint az alábbi pontot) jogcímcsoport: A mezőgazdasági válságokra képzett tartalék Ennek a tartalékra vonatkozó jogcímcsoportnak az előirányzatai a mezőgazdasági termelést vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazását érintő nagyobb válságok leküzdéséhez szükséges intézkedésekre fordított kiadások fedezésére szolgálnak. A tartalék képzése oly módon történik, hogy a közvetlen támogatásokat minden év elején csökkenteni kell a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazásával, az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikkével, valamint az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban. A tartalék nem lépheti túl (2011-es árakon számítva) a 400 millió EUR éves összeget. A 2015-ös költségvetési év során a válságtartalékban felhalmozott összeg folyó áron 433 millió EUR-t tett ki. A 2015-ös pénzügyi év során a tartalék nem került felhasználásra. A 2015-ös igénylési évben a pénzügyi fegyelmi mechanizmus kiszámításakor kizárólag a 433 millió EUR összegű válságtartalék létrehozását vették figyelembe. Ugyanakkor a pénzügyi év végén a 2015-ös igénylési évben ténylegesen alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmus összegének megfelelő megszavazott, nem lekötött előirányzatok (a tartalék fel nem használt összegének figyelembe vételével) átcsoportosításra kerültek a költségvetési jogcímcsoporthoz, hogy átvezetésre kerüljenek a következő pénzügyi évre, és ily módon a pénzügyi fegyelmi mechanizmus termelőkre történő alkalmazásából adódó visszatérítések finanszírozására szolgáljanak a 2015-ös naptári évben alcím: Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése jogcímcsoport: Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése Ebbe a jogcímcsoportba tartoznak a helyszíni ellenőrzések eszközeinek megerősítésére és az ellenőrzések rendszerének javítására szolgáló intézkedések, melyek célja az Unió költségvetését megrövidítő csalások és szabálytalanságok kockázatának csökkentése. Emellett magába foglalja az elszámolások, illetve megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciók okán a tagállamoknak kifizetendő összegek finanszírozása miatt szükséges kiadásokat is (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot) jogcímcsoport: Jogviták rendezése A jogcímcsoporthoz rendelt előirányzatok célja azon kiadások fedezése, amelyek esetében a Bizottság bírósági határozattal felelőssé tehető, ideértve a kártérítési és kamatigények rendezésének költségeit. Az Európai Bíróság szeptember 27-én meghozta ítéletét a C-113/10., C-147/10. és C-234/10. számú egyesített ügyekben (ún. Jüllich-II ítélet ). A évi költségvetés 60,5 millió EUR összegű előirányzatot tartalmazott az ítélet nyomán az érintett szereplőknek fizetendő akiket az említett rendelet 26. cikkének (1) (4) bekezdése szerinti pénzügyi fegyelmi mechanizmus nyomán tett kiigazítás érintett abban a pénzügyi évben, amelyre az előirányzatokat átvitték. 12

13 kompenzációs kamatokra. A tagállamok ugyanakkor ténylegesen mintegy 1,7 millió EUR összegben nyújtottak be igazolást az érintett kifizetések kapcsán felmerült kiadásokról. Ennek megfelelően 58,8 millió EUR összegű előirányzatot a évi költségvetés más jogcímeibe csoportosították át az ott jelentkező finanszírozási igények fedezésére. 5. A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 5.1. Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek A 2014-ről 2015-re ténylegesen átvitt címzett bevételek összege 341,3 millió EUR volt, amelyet teljes mértékben a 2015-ös költségvetési év kiadásainak finanszírozására használtak fel, a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően. A 4-II. mellékletnek megfelelően a fenti összegből 280,6 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei számára biztosított működési alapok és az ágazatban végrehajtott egyéb intézkedések (ideiglenes rendkívüli intézkedések) kiadásainak, 11 millió EUR-t a sovány tejpor és a vaj tárolásához kapcsolódó intézkedések, illetve a tej- és tejtermékágazatban végrehajtott egyéb intézkedések (ideiglenes rendkívüli intézkedések) kiadásainak, 49,7 millió EUR-t pedig az egységes támogatási rendszer kiadásainak a fedezésére fordítottak. Ahogy az a 4-I. mellékletben látható, a 2015-ben beszedett címzett bevételek összege 1 631,6 millió EUR volt. E bevételek a következő forrásokból származtak: a megfelelőségi vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás eredményeként végrehajtott korrekciók, amelyek összege 1 066,6 millió EUR-t tett ki; a szabálytalanságokra kiszabott pénzügyi szankciók, amelyek összege 155,5 millió EUR-t tett ki; a tejilletékből származó bevételek, melyek 409,6 millió EUR összeget tettek ki. A 2015-ben beszedett címzett bevételeket a következő intézkedések céljait szolgáló kiadások fedezésére fordították: 30,7 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazathoz kapcsolódó egyéb intézkedések keretében a termelői szervezetekben tagsággal nem rendelkező termelők megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedésekre, 0,2 millió EUR-t, illetve 0,9 millió EUR-t a sovány tejpor, illetve a vaj és tejszín raktározásához kapcsolódó intézkedésekre a tej- és tejtermékágazatban, 0,5 millió EUR-t a tejtermelők megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedésekre, valamint a sajt magántárolásának a tej- és tejtermékágazatban végrehajtott egyéb intézkedések keretében történő támogatására, 703 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre (közvetlen támogatások). A 2015-ban beszedett címzett bevételek 896,4 millió EUR-t kitevő fennmaradó egyenlege automatikusan átvitelre került a évi költségvetésbe az adott év költségvetési szükségleteinek fedezése céljából. A részleteket lásd a 4-I. és a 4-II. mellékletben. 6. A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS Az EMGA kiadásai összesen ,1 millió EUR-t tettek ki. Az alábbiakban a fenti kiadások részletezése látható a legfontosabb jelentéstételi kategóriák szerint, 13

14 feltüntetve az e kategóriák által az EMGA évi összes kiadásán belül képviselt százalékos arányt is: Tárolás A tárolásra fordított kiadások 18,4 millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 0,04 %-át. Ez az összeg főként a vaj magánraktározásával kapcsolatban felmerült kiadásokat fedezte. Export-visszatérítések Az export-visszatérítésekre fordított kiadások 0,3 millió EUR-t, azaz az összes kiadás 0,001 %-át tették ki, és az I. mellékletben nem szereplő termékek, a marhahús, a sertéshús és a baromfi kiviteléhez kapcsolódó fennmaradó egyenleg kifizetését szolgálták. Egyéb piaci intézkedések A tároláson és az export-visszatérítésen kívüli egyéb piaci intézkedésekhez kapcsolódó kiadások millió EUR-t tettek ki, azaz az éves főösszeg 6 %-át. Ez a kategória elsősorban az olívaolajjal, a gyümölcsökkel és zöldségekkel, a borral, a rostnövényekkel, a POSEI programmal, a promóciós intézkedésekkel, a tejjel és a tejtermékekkel, valamint a méhészettel kapcsolatos kiadásokat foglal magában. A szóban forgó kiadásokhoz tartoznak egyes további kisebb összegek, valamint a záróelszámolásból eredő korrekciók és a jogviták rendezésének költségei is. Közvetlen támogatások A közvetlen támogatásokra fordított kiadások millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 93,8 %-át. Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások Ezeket a kifizetéseket, amelyek (kifizetési előirányzatok formájában) 64,7 millió EUR-t, azaz az összes kiadás 0,1%-át tették ki, közvetlenül a Bizottság teljesítette. Főként a mezőgazdasági üzemek számvitelének ellenőrzésével, a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérésekkel, a KAP-ra vonatkozó tájékoztatással, technikai segítségnyújtással stb. kapcsolatos kiadásokat fedeztek. Vidékfejlesztés az egykori EMOGA Garanciarészleg keretében A szóban forgó programokhoz már nem rendelhető kötelezettségvállalási előirányzat. A tagállamokban jelenleg folyik e programok lezárása és a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése. Az e jogcímcsoporthoz kapcsolódóan visszakövetelt végső nettó összeg 1,3 millió EUR-t tett ki. Az EMGA-kiadások típusok szerinti bontásának a ös időszakban való alakulását a 6. melléklet mutatja be. 14

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 15. (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.4. COM(2016) 65 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.5. COM(2012) 484 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 5. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EURÓPAI

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.25. COM(2011) 830 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

export-visszatérítés intervenció vidékfejlesztés területalapú támogatás állatteny. támogatás egyéb cukor gyümölcs és zöldség bor olívaolaj juh- és kecskehús tej szántóföldi növények vidékfejlesztés egyéb

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 12. (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 11. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 114 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 60. évfolyam 2017. április 11. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (OR. en) 7641/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. március 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

2/2010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács /010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-048/010HU TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÁTTEKINTÉS III. A 010-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ BEVÉTELEK KIMUTATÁSA IV. A 010-ES

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 644 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a tagállami hozzájárulásokra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.30. COM(2014) 674 final ANNEX 1 MELLÉKLET Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

ANNEX MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

ANNEX MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2878361-01/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.5.29. COM(2018) 374 final ANNEX MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Regionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KPSZ a KAP-ban foglalt piaci intézkedéseket foglalja magában. A 21 közösen szervezett piacot az egymást követő reformok nyomán

Részletesebben

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács 2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-027/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELEK

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.1. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 14. (OR. en) 12989/15 FIN 683 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 14. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

JELENTÉS (2017/C 417/07)

JELENTÉS (2017/C 417/07) C 417/52 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.15. COM(2016) 797 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Unió legkülső régióit célzó egyedi mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37 2008.7.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)

Részletesebben

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.10. COM(2018) 537 final 5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 5. (OR. en) 9431/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. június 4. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt C 417/126 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK HU 2011.5.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 134/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A 2010-ES

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.16. C(2017) 805 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.2.16.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

JELENTÉS. az Euratom Ellátási Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/33)

JELENTÉS. az Euratom Ellátási Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/33) 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/207 JELENTÉS az Euratom Ellátási Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/33) BEVEZETÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.16. C(2017) 5635 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017.8.16.) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletnek az intervenciós készleteknek a leginkább

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. július 9. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

JELENTÉS. az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/247 JELENTÉS az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013/2241(DEC) 7.7.2014 MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre

Részletesebben

1/2014. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

1/2014. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatóság 1/2014. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-026/2014HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. Általános bevezetés B. árak C. Bevételek D. Kiadások II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III.

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.9. COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/44. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 127 32004R0740 2004.4.22. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 116/9 A BIZOTTSÁG 740/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra,

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben