A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10."

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 830 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. szám

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek (cukorágazat) Az EMGA évi költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó észrevételek Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása Az ideiglenes szerkezetátalakítási összegekből származó bevételek felhasználása (cukorágazat) A cukoripar szerkezetátalakítási alapjának felhasználása Következtetések melléklet... Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása augusztus 31-ig 11 HU 2 HU

3 1. BEVEZETÉS Az 1. melléklet bemutatja, hogy a október 16-tól augusztus 31-ig tartó időszakban milyen szintű volt a költségvetés tényleges végrehajtása az 1290/2005/EK tanácsi rendelet cikkének rendelkezései alapján kialakított mutató szerinti kiadási profilhoz viszonyítva. 2. AZ EMGA-HOZ RENDELT CÍMZETT BEVÉTELEK A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 34. cikkében foglalt szabályok értelmében a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti pénzügyi kiigazításokból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből származó bevételeket az EMGA kiadásainak finanszírozására kell felhasználni. E szabályok értelmében a címzett bevételeket a tagállamok részéről felmerült EMGA-kiadások fedezésére lehet fordítani. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, a fennmaradó részt automatikusan átvezetik a következő költségvetési évre 2. A évi EMGA-költségvetés magában foglalja mind a Bizottság legutóbbi becslését a piaci intézkedésekhez és közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó várható kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokra vonatkozóan, mind pedig azokat a becsléseket, amelyek a szóban forgó költségvetési év során várhatóan befolyó címzett bevételekre, illetve az előző költségvetési év címzett bevételeiből megmaradt, átvezetésre kerülő összegekre vonatkoznak. A Bizottság a évi költségvetésből az EMGA-előirányzatokra szánt összegre vonatkozó javaslatában figyelembe vette az összes várható címzett bevételt és azt kérte, hogy 2011-ben az előirányzatok szintjének kiszámításakor a címzett bevételek becsült összege kerüljön levonásra a Bizottság által becsült EMGA-kiadásokból. A költségvetési hatóság elfogadta az új EMGA-költségvetést, amelynek előirányzatai magukban foglalták a várható címzett bevételeket. A évi költségvetés kidolgozásakor a rendelkezésre álló címzett bevételek a Bizottság becslései szerint millió EUR-t tettek ki. Nevezetesen: a költségvetési évben várhatóan keletkező címzett bevételeket 707 millió EUR összegre becsülték; a megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételeket 600 millió EUR, illetve 88 millió EUR összegre becsülték; a tejilletékekből származó bevételeket 19 millió EUR összegre becsülték; a címzett bevételeknek a 2010-es költségvetési évről 2011-re átvezetni tervezett összegét 540 millió EUR összegre becsülték. A Bizottság a évi költségvetésben ezt az millió EUR összegű bevételt két programra irányozta elő. Nevezetesen: 1 2 HL L 209., , 1. o. Az átvitt célhoz kötött bevételeket elsőként, vagyis a költségvetési hatóság által elfogadott előirányzatok, illetve az év során keletkezett címzett bevételek előtt kell felhasználni (a költségvetési rendelet 10. cikke). HU 3 HU

4 500 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek működési alapjaira, valamint 747 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre. E két programra vonatkozóan a költségvetési hatóság végül a Bizottság javaslatával összhangban 292 millió EUR összegű, illetve millió EUR összegű előirányzatot fogadott el. Az elfogadott előirányzatok és a fent említett címzett bevételek összege megegyezik a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjainak 792 millió EUR, illetve az egységes támogatási rendszer millió EUR összegű előirányzati szükségletének teljes becsült összegével. A évi költségvetésnek a augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó ideiglenes végrehajtását bemutató mellékletben a gyümölcs- és zöldségágazat és a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területének költségvetési előirányzatai tartalmazzák a fent említett két programra vonatkozóan elfogadott előirányzatokat; ezek összege 491,1 millió EUR, illetve millió EUR-t tesz ki a fent említett címzett bevételek figyelembevétele nélkül. Az ezen ágazatokhoz rendelt bevételek beszámítását követően a évi költségvetésben szereplő teljes tervezett előirányzat 991,1 millió EUR-t tesz ki a zöldség- és gyümölcságazat területén, illetve millió EUR-t a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások területén. 3. AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CUKORÁGAZAT) A cukorágazat szerkezetátalakítására ideiglenesen rendelkezésre álló összegeket címzett bevételként kell kezelni, amely a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának, illetve a cukoripar szerkezetátalakítási alapjában meghatározott egyéb támogatásoknak a finanszírozására fordítandó. Három gazdasági év , és esetében az egyes tagállamok piaci szereplőinek tulajdonában lévő cukor, inulinszirup és izoglükóz mennyiségi kvótáira vonatkozó szóban forgó összegek befizetésre kerültek az alapba. A évi költségvetés kidolgozása során arra számítottak, hogy a költségvetési évről millió EUR kerül átvezetésre a évi költségvetésbe. A címzett bevételek 2011-re átvezetett, a cukoripar szerkezetátalakítási alapjába kerülő végső összege elérte az 1 044,8 millió EUR összeget. 4. AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐZETES VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEK Az 1. melléklet bemutatja, hogy a október 16-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban a költségvetés előzetes végrehajtása milyen szinten állt, majd ezt összeveti az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikkének rendelkezései szerint kialakított mutatón alapuló kiadási profillal. Az alábbiakban rövid magyarázat található egyes olyan költségvetési jogcímcsoportokhoz, amelyek a évi költségvetés végrehajtásának tényleges és becsült szintje között a legjelentősebb eltérést mutatják. HU 4 HU

5 4.1. Piaci intézkedések Az agrárpiaci intervenció céljára felhasznált előirányzatok összege a augusztus 31-i szinthez képest 166,0 millió EUR összeggel magasabb volt a költségvetésben előirányzottnál. Ez az eltérés elsősorban a zöldség- és gyümölcságazatnak, az élelmiszerprogramoknak, valamint a marhahús- és sertéshús-ágazatnak tulajdonítható. Más ágazatok esetében ugyanakkor alulköltekezés figyelhető meg Gabona (-146,6 millió EUR) Az ehhez a költségvetési jogcímcsoporthoz tartozó évi előirányzatok kihasználásának vártnál alacsonyabb mértéke a 2010 decemberétől 2011 májusáig tartó, az intervenciós készletek terhére végrehajtott jelentős gabona-értékesítések eredménye. Az Európai Bizottság nyílt pályázatok keretében tonna árpát és tonna búzát értékesített, a évi költségvetésben becsültnél jelentősen magasabb áron. E magas árak jelentős nyereséget jelentenek a évi költségvetésben, és a költségvetés felhasználása szempontjából ugyanazon költségvetési jogcímcsoportban negatív összegként jelennek meg. A Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó nyereség e költségvetési tétel vonatkozásában a költségvetési év végén általános alulteljesítést fog eredményezni Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések (-17,3 millió EUR) E költségvetési tételnek a mutatóhoz viszonyított alulteljesítése arra vezethető vissza, hogy a cukor- és a tejágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyekkel összefüggésben kevesebb kifizetés valósult meg a költségvetésben eredetileg becsült összeghez képest Élelmiszerprogramok (+22,4 millió EUR) Az előirányzatok gyorsabb felhasználása elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2011-ben a szokásosnál magasabb összegeket fizettek ki a megelőző évi tervek alapján, illetve hogy az előző évhez képest változtak a támogatás évi elosztásának megszervezésére alkalmazandó szabályok. A mutató nem tükrözi ezeket a változásokat ben júniusról májusra hozták előre az egyes tagállamoknak juttatott készletek 70%-ának felvételére vonatkozó határidőt. Ezenfelül úgy tűnik, hogy mivel a évi tervben jelenleg alacsonyabb összegek szerepelnek, a tagállamok teljes mértékben végre kívánják hajtani a évi tervet. Ebben a szakaszban azonban a Bizottság úgy véli, hogy a évi terv gyorsabb végrehajtása nem vezetne a költségvetésben foglalt előirányzatok jelentős mértékű (vagy bárminemű) túlteljesítéséhez Rostnövények (+5,9 millió EUR) Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a vártnál gyorsabb felhasználása a gyapotágazati szerkezetátalakítási intézkedések következménye, amelyek végrehajtására először 2010-ben került sor, amely évben valamennyi kifizetés októberben történt. Ez az év képezte a 2011-es mutató meghatározásának alapját. Ugyanakkor a tagállamok 2011-ben már az év elejétől kezdve jelentik e jogcímcsoportot érintő kiadásaikat, aminek következtében jelenleg HU 5 HU

6 a költségvetési előirányzatok túllépése figyelhető meg. Ugyanakkor ez a végrehajtási szint nem fenyeget a költségvetési előirányzatok túllépésének veszélyével, mivel az előirányzatok a mennyiségi kvótákon és a jogszabályok által ezen intézkedésekre meghatározott pénzügyi felső határokon alapulnak Gyümölcs és zöldség (+312,7 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest) Ez a végrehajtási szint a termelői szervezetek működési alapjaival összefüggő kiadásoknak tulajdonítható, amely alapok finanszírozása a évi költségvetésben az elfogadott költségvetési előirányzatokból, valamint az e programhoz rendelt címzett bevételekből történik (megjegyzés: a részleteket lásd fentebb, a 2. pontban). Ez a végrehajtási szint annak a következménye, hogy a augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó mutatót azokra az elfogadott költségvetési előirányzatokra alkalmazzák, amelyek nem foglalják magukban az ezen ágazathoz rendelt címzett bevételeket. Jelenleg a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ágazat rendelkezésére álló összes előirányzat elegendő lesz a tagállamokban a évben várhatóan felmerülő kiadások fedezésére től a Bizottság az Olvasó kedvéért *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be a mellékletben szereplő, ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba. Ez a lábjegyzet azt mutatja meg, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató augusztus 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó ágazat finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Amint arra a fenti 2. pont rámutat, a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló összes finanszírozás a 491,1 millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokból és az ehhez az ágazathoz rendelt, 500 millió EUR összegűre becsült címzett bevételekből tevődik össze. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló 991,1 millió EUR összegű összes finanszírozásra alkalmazták volna, 70,2 millió EUR összegű alulteljesítés jelenne meg. Az alulteljesítés egyrészt a termelői szervezetek működési alapjaival függ össze, amelyek esetében a kifizetés üteme kissé lassabb, mint a korábbi években, másrészt pedig az iskolagyümölcs-programmal, amelynél az intézkedés újszerűsége miatt még nincs meghatározott teljesítési szint. Meg kell azonban jegyezni, hogy az E. coli által okozott válságot követően a Bizottság által a gyümölcs- és zöldségágazatban elfogadott rendkívüli támogatási intézkedések egy része a termelői szervezetek működési alapjaiból, a fennmaradó része pedig ugyanazon költségvetési jogcímcsoporton belül egy másik jogcímből kerül finanszírozásra. Ezek az intézkedések várhatóan mintegy 227 millió EUR-ba kerülnek majd, és a jelenlegi becslések szerint a tagállamok 215 millió EUR-t elérő kiadásokat jelentenek be a költségvetési év végéig. Az e jelentés által lefedett időszakban a tagállamok a válsággal összefüggő kiadások csupán 10%-át jelentették be. Ezenkívül a termelői csoportok előzetes elismeréséhez nyújtott támogatás címén teljesített kifizetések összege tovább nőtt az előző három évhez képest. E tétel tekintetében a költségvetési év végére jelentős túlteljesítés várható. A fent meghatározott tényezők alapján várható, hogy az ágazat tekintetében jelentendő végső kiadások túllépnek majd a rendelkezésre álló megfelelő HU 6 HU

7 költségvetési előirányzatokon, így ezeket a más költségvetési tételek vonatkozásában megállapított előirányzatok átcsoportosításával fogják fedezni Ösztönzés (-9,4 millió EUR) A mutató által augusztus 31-én jelzett végrehajtási szinthez viszonyítva alulteljesítés figyelhető meg. A tagállamoktól érkezett tájékoztatás alapján a Bizottság úgy véli, hogy a kifizetések üteme nagyjából változatlan marad a költségvetési év végéig, ami az e jogcímcsoportra vonatkozó előirányzatok tekintetében alulteljesítést eredményez Tej és tejtermékek (-61,8 millió EUR) A mutató által augusztus 31-én jelzett végrehajtási szinthez viszonyítva alulteljesítés figyelhető meg. Ez elsősorban az iskolatej-programmal függ össze, amelynek esetében a költségvetési előirányzatok a évi költségvetésről szóló tárgyalások során a Bizottság által kezdetben szükségesnek ítélt összeghez képest 10 millió EUR összeggel megnövekedtek. A költségvetésben bekövetkezett növekedés jelenleg nem tükröződik a tagállamok teljesítésében. Ezenkívül a 2010 decemberétől 2011 márciusáig tartó időszakban az intervenciós készletek terhére végrehajtott soványtejpor-értékesítések a évi költségvetés kidolgozásakor eredetileg becsültnél magasabb árszinten történtek, és ezáltal nyereség keletkezett a évi költségvetésben. Ezek a nyereségek a költségvetés felhasználása szempontjából negatív összegként jelennek meg ugyanazon költségvetési jogcímcsoport vonatkozásában. A jelenlegi szakaszban a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó nyereség e költségvetési jogcímcsoport előirányzatai vonatkozásában a költségvetési év végén általános alulteljesítést fog eredményezni Marha- és borjúhús (+19,7 millió EUR) Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a mutató szintjéhez viszonyított gyorsabb felhasználása annak a következménye, hogy a október 16. utáni időszakban a vártnál nagyobb mennyiségű, exportvisszatérítéssel támogatható áru exportjára került sor. Mivel a török piac megnyílt az EU húsipari termékei előtt, a 2010/2011-es WTO-évben jelentősen megélénkült az ezen a piacon kifejtett exporttevékenység. A Bizottság által az idén kiadott kiviteli engedélyek a évi költségvetés elkészítése idején becsültnél nagyobb mennyiségre szóltak. A Bizottság úgy véli, hogy ennél a költségvetési jogcímcsoportnál a költségvetési év végére általános túlteljesítés várható, amit más költségvetési tételeknél rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával kell majd fedezni Sertéshús, tojás és baromfi (+53,9 millió EUR) Az ennél a költségvetési jogcímcsoportnál szereplő előirányzatoknak a mutató szintjéhez viszonyított gyorsabb felhasználása arra vezethető vissza, hogy a vártnál nagyobb mennyiségű, export-visszatérítéssel támogatható baromfi exportálására került sor. HU 7 HU

8 A Bizottság továbbá jelenleg arra számít, hogy a januárban bevezetett, a sertéshús magántárolását támogató intézkedésre 2011-ben mintegy 50 millió EUR-t fog fordítani, melyre vonatkozóan a évi költségvetés nem tartalmazott előirányzatokat. A Bizottság arra számít, hogy ezek a tényezők e költségvetési jogcímcsoport vonatkozásában meghatározott előirányzatok általános túlteljesítését eredményezik majd, amit más költségvetési tételeknél rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával kell majd fedezni Közvetlen támogatások A közvetlen támogatásokra szánt előirányzatok felhasználása a mutató által augusztus 31-én jelzett szintnél 391,2 millió EUR összeggel volt magasabb Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (+509,0 millió EUR az elfogadott előirányzatokhoz képest) Az ágazat szükségleteinek fedezésére rendelkezésre álló előirányzatok összege millió EUR-t tesz ki, beleértve a millió EUR összegű elfogadott költségvetési előirányzatokat, valamint az egységes támogatási rendszerhez rendelt 747 millió EUR bevételt is. (Megjegyzés: a részleteket lásd fentebb, a 2. pontban.) Az egységes támogatási rendszernél a mutató szintjéhez képest túlteljesítés mutatkozik, ami a mutatónak az e területhez rendelt címzett bevételeket magukban nem foglaló elfogadott előirányzatokra történő alkalmazásával járó technikai hatás következménye től a Bizottság az Olvasó kedvéért *-gal jelölt lábjegyzetet iktatott be a mellékletben szereplő, ideiglenes végrehajtásról szóló táblázatba. Ez a lábjegyzet azt mutatja meg, hogy mi lenne a helyzet, ha a mutató augusztus 31-i szintjét alkalmazták volna a szóban forgó ágazat finanszírozása érdekében várhatóan rendelkezésre álló összes előirányzatra. Ennek megfelelően, ha a mutatót a szóban forgó ágazat számára várhatóan rendelkezésre álló millió EUR összegű összes finanszírozásra alkalmazták volna, 237,2 millió EUR összegű (azaz 0,6%-os) alulteljesítés jelenne meg. A Bizottság jelenleg arra számít, hogy a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatásokra rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési év végéig alulteljesítik, mivel a tagállamok által bejelentett, a 68. cikk szerinti, termeléshez nem kötődő közvetlen támogatási intézkedésekkel összefüggő kiadások összege nem éri el a évi költségvetésben eredetileg előre jelzettet. Ugyanakkor az egységes támogatási rendszer tekintetében a tagállamok előrejelzései alapján a költségvetési év végére közel teljes mértékű felhasználás várható Egyéb közvetlen támogatások (-118,3 millió EUR) Ebben az ágazatban a augusztus 31-i állapot szerint alulteljesítés mutatkozik a mutató megfelelő szintjéhez képest. A tagállamok bejelentették a 68. cikk szerinti, termeléstől függő különleges támogatási intézkedésekkel összefüggő kiadásaikat az anyatehenekre vonatkozó támogatások, valamint a burgonyakeményítő-termelők számára juttatott kifizetések tekintetében, melyek nem érik el a évi költségvetésben eredetileg előre jelzett szintet. A Bizottság jelenleg arra számít, hogy a költségvetési év végére az ágazatot érintő költségvetési előirányzatok alulteljesítése várható. HU 8 HU

9 4.3. Egyéb kiadások A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata (+321,0 millió EUR) A jelenlegi végrehajtási szint a már elvégzett elszámolásokból eredő korrekcióknak a megfelelő mutató augusztus 31-i szintjével való összehasonlításából következik. Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság a 2011-re vonatkozó módosító indítványában -72 millió EUR összegben javasolt korrekciókat. A számlaelszámolási korrekcióknak a évi költségvetési viták során elfogadott végső összege elérte a 272 millió EUR-t. A Bizottság jelenleg úgy véli, hogy számlaelszámolási határozataiból (időközben minden ilyen határozatot meghoztak) és a támogatások kifizetési határidejének a tagállamok általi be nem tartásából eredő korrekciók nem elegendőek a költségvetési viták eredményeképpen megállapított -272 millió EUR összegű negatív kiadás fedezésére. Sőt e korrekciók eredményeképpen a Bizottságnak mintegy 64 millió EUR nettó összeget kell visszafizetnie, azaz ilyen összegű pozitív korrekciót kell végrehajtania a tagállamok javára. Ezenfelül a Bizottság által ben a megfelelőségi vizsgálatokkal összefüggésben hozott határozatok értelmében mintegy 4 millió EUR összegű pozitív korrekciót kell végrehajtani a tagállamok javára. Ennélfogva a Bizottságnak megközelítőleg 335 millió EUR összegű, más EMGAköltségvetési jogcímekhez tartozó, de ott szükségtelennek bizonyuló pozitív költségvetési előirányzatot kell találnia ahhoz, hogy e költségvetési jogcím lezárása 2011-ben megtörténhessen Élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy (-32,1 millió EUR) E költségvetési jogcímcsoport előirányzatainak vonatkozásában alulteljesítésre lehet számítani, mivel a kéknyelv-betegség elleni oltással felmerülő költségek a betegség előfordulásának a legújabb oltási kampány következtében megfigyelhető jelentős csökkenése miatt alacsonyabbak a vártnál. Ezenfelül az állategészségügy terén a sürgősségi vakcinák beszerzésére szánt források egy része nem kerül felhasználásra mivel nincs jelentős állatbetegség-járvány. 5. AZ EMGA-HOZ RENDELT CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA A mellékletben található táblázat azt mutatja, hogy augusztus 31-én 1 601,1 millió EUR összegű címzett bevétel állt rendelkezésre. Nevezetesen: a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti korrekciókból származó bevételek összege 513,4 millió EUR-t tett ki; ez a bevétel azonban mintegy 46,1 millió EUR-val csökkenni fog, miután a Bizottság úgy határozott, hogy kiigazít egy megfelelőségi vizsgálathoz kapcsolódó évi határozatot; a szabálytalanságok nyomán keletkezett bevételek összege körülbelül 160,9 millió EUR-t tett ki, amely jelentősen meghaladja a kezdetben becsült 88 millió EUR-t, valamint HU 9 HU

10 mostanra a tejilletékből származó bevételek többsége befolyt, és összegük megközelítőleg 21,7 millió EUR-t tesz ki, ami némileg meghaladja az eredetileg becsült 19 millió EUR-t; végezetül a 2010-ről 2011-re átvezetett címzett bevételek az eredetileg 540 millió EUR-ra becsült összeggel szemben 905,1 millió EUR-t tettek ki. A Bizottság jelenlegi becslése szerint további, bár nem jelentős összegű címzett bevételek fognak még befolyni a szabálytalanságok kapcsán. 6. AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA (CUKORÁGAZAT) A jogszabályokkal összhangban 2009 novembere óta nem került sor újabb ideiglenes szerkezetátalakítási összegek beszedésére a tagállamoktól. Következésképpen a cukoripar szerkezetátalakítási alapja számára rendelkezésre álló összes címzett bevétel összege megegyezik a évi költségvetésből átvezetett összeggel, amely 1 044,8 millió EUR-t tesz ki (ez magasabb a 2011-es költségvetésben szereplő millió EUR-nál, abból kifolyólag, hogy 2010 végén a kifizetések a vártnál alacsonyabbak voltak). 7. A CUKORIPAR SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ALAPJÁNAK FELHASZNÁLÁSA augusztus végéig a tagállamok a szerkezetátalakításra irányuló intézkedések támogatására, valamint a diverzifikációs és cukorfinomítási támogatások céljára 109,1 millió EUR összegű kifizetést teljesítettek. A tagállamok bejelentései alapján szeptember hónapban további jelentős, megközelítőleg 60 millió EUR összegű kifizetések várhatók. 8. KÖVETKEZTETÉSEK Az EMGA évi költségvetési előirányzatainak ideiglenes végrehajtása a augusztus 31-ig terjedő időszakban azt mutatja, hogy a tagállamok részére teljesített havi kifizetések 837,8 millió EUR összeggel meghaladták a költségvetés mutató szerinti felhasználási szintjét. Jelenleg 1 601,1 millió EUR összegű címzett bevétel áll rendelkezésre, amely magában foglalja az előző évről átvezetett címzett bevételeket is. A 2011-ben befolyt címzett bevétel azonban a fenti 5. pontban említett utólagos korrekcióval csökkenni fog. A jelenlegi állapot szerint az adott esetben rendelkezésre álló címzett bevételek összege a gyümölcs- és zöldségágazat, a sertéshúságazat és a számlaelszámolási és a megfelelőségi vizsgálattal kapcsolatos kiigazítások finanszírozási igényeinek fedezésére kerül majd felhasználásra. Az említett ágazatok kiemelt jelentőségűek a 2011-ben kiegészítő finanszírozást igénylő ágazatok között. A címzett bevételek a fent említett finanszírozási igények kielégítését követően fennmaradó része átcsoportosításra kerül 2012-re, az adott költségvetési év finanszírozási igényeinek fedezése céljából. HU 10 HU

11 1. melléklet Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása augusztus 31-ig KÖLTSÉGVETÉSI ÉV (**) AZ EMGA-ELŐIRÁNYZATOK ELŐZETES FELHASZNÁLÁSA augusztus 31-ig millió EUR-ban megadva Költségvetési előirányzatok (***) Felhasználás novembertől augusztusig Felhasználás Felhasználási profil augusztusban A végrehajtás és a mutató közötti eltérés millió EUR millió EUR % % millió EUR % millió EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Kiadások (1) AZ EMGA IGAZGATÁSI KIADÁSAI 9,1 5,3 58,0 % 82,8 % 7,5-24,8 % -2, Az EMGA igazgatási kiadásai összesen 9,1 5,3 58,0 % 82,8 % 7,5-24,8 % -2, A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓK Gabonafélék 18,1-125,9-695,5 % 114,7 % 20,8-810,2 % -146, Rizs Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések p.m. 31,0 0,1 10,5 0,0 % 34,0 % 89,6 % 27,8-55,7 % -17, Élelmiszerprogramok 500,1 305,9 61,2 % 56,7 % 283,5 4,5 % 22, Cukor 1,2 2,2 184,3 % 88,5 % 1,1 95,8 % 1, Olivaolaj 49,6 41,8 84,3 % 96,2 % 47,7-11,9 % -5, Rostnövények 30,0 19,0 63,2 % 43,6 % 13,1 19,6 % 5, Gyümölcs és zöldség (a kivételével) (a címzett bevételekből származó jóváírások becsült összege 500 millió EUR)(*)(****) 491,1 688,8 140,3 % 76,6 % 376,1 63,7 % 312, Szőlészeti-borászati termékek 1.143,7 663,8 58,0 % 56,8 % 649,8 1,2 % 14, Ösztönzés 59,1 42,8 72,3 % 88,2 % 52,2-15,9 % -9, Egyéb növényi termékek/intézkedések 388,9 305,2 78,5 % 84,4 % 328,2-5,9 % -23, Tej és tejtermékek 100,0 33,7 33,7 % 95,4 % 95,4-61,8 % -61, Marha- és borjúhús 35,1 49,8 141,8 % 85,6 % 30,1 56,2 % 19, Juh- és kecskehús Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek p.m. 117,0 0,0 133,6 114,2 % 68,1 % 79,6 46,1 % 53, A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók összesen (a kivételével) 2.964, ,3 73,2 % 67,6 % 2.005,3 5,6 % 166, KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (a címzett bevételekből származó jóváírások becsült összege 747 millió EUR)(*)(****) , ,0 101,3 % 99,9 % ,0 1,4 % 509, Egyéb közvetlen támogatások 3.447, ,3 96,1 % 99,5 % 3.430,6-3,4 % -118, A kiegészítő támogatás összege 0,1 0,5 532,5 % 55,7 % 0,1 476,8 % 0, Közvetlen támogatások összesen , ,8 100,8 % 99,9 % ,7 1,0 % 391,2 EGYÉB KIADÁSOK Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés os programozási időszak p.m. -6, Növényi és állati genetikai erőforrások Korábbi programok befejezése p.m. 0, A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata -272,0 64,5-23,7 % 94,3 % -256,5-118,0 % 321,0 (3) A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálata p.m. 3,5 Egyéb tételek ( és ) 9,5 6,5 68,4 % 92,9 % 8,8-24,5 % -2, POLTIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 25,7 22,0 85,6 % 86,1 % 22,2-0,5 % -0,1 SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN (a kivételével) (2) HALÁSZATI PIACOK (a kivételével) 30,0 30,0 99,9 % 99,9 % 30,0 0,0 % 0, (1) (2) IGAZGATÁSI KIADÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI 2,8 1,3 45,2 % 75,0 % 2,1-29,7 % -0,8 SZAKPOLITIKA TERÜLETÉN , , és (1) (2) KÖZEGÉSZSÉGÜGY Közösségi Dohányalap - Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések p.m. 0,0 0,0 % (1) (2) ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY 350,1 271,9 77,7 % 86,8 % 304,0-9,2 % -32, (a és kivételével) Összes kiadás (a kivételével) , ,8 99,5 % 97,5 % ,0 2,0 % 837, Címzett bevételek (*) Csak tájékoztatásul: az eredeti előirányzatokkal és a becsült címzett bevételekkel szembeni kiadások Gyümölcs és zöldség (a kivételével) (beleértve az 500 millió EUR összegű becsült címzett bevételt)(****) 991,1 688,8 69,5 % 76,6 % 758,9-7,1 % -70, Termeléshez nem kötődő támogatások (beleértve a 747 millió EUR összegű becsült címzett bevételt)(****) , ,0 99,2 % 99,9 % ,1-0,6 % -237,2 (**) Költségvetési év = október 16-tól október 15-ig, de közvetlen kiadások december 31-ig lehetségesek (***) A kötelezettségvállalásokra vonatkozik (****) Beleértve az előző évről átvezetett címzett bevételek felhasználását A költségvetésben figyelembe véve Az EMGA számláinak elszámolása - címzett bevétel 600,0 513,4 Az EMGA szabálytalanságai - címzett bevétel 88,0 160,9 A tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés - címzett bevétel 19,0 21, ről átvezetett címzett bevétel 540,0 905,1 Összes bevétel (a 6 8 kivételével) 1.247, ,1 A költségvetésben A cukoripar szerkezetátalakítási alapja figyelembe véve A cukoripar szerkezetátalakítási alapja 195,0 109,1 Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek - címzett bevétel p.m. 0, ről átvezetett címzett bevétel 1.015, ,8 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok - címzett bevétel p.m. 0,0 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások - címzett bevétel p.m. 0,0 A cukoripar szerkezetátalakítási alapja összesen 820,0 935,6 (1) Nem kizárólag EMGA-alcím (2) A 05 címen kívüli, de az EMGA-hoz tartozó alcím (3) Csak olyan esetekben használatos, amikor a tagállamok a kedvezményezettek U 11 HU

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.4. COM(2016) 65 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.5. COM(2012) 484 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 5. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EURÓPAI

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.14. COM(2016) 578 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 9. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 15. (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

Részletesebben

export-visszatérítés intervenció vidékfejlesztés területalapú támogatás állatteny. támogatás egyéb cukor gyümölcs és zöldség bor olívaolaj juh- és kecskehús tej szántóföldi növények vidékfejlesztés egyéb

Részletesebben

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 26.10.2007 SEC(2007) 1454 végleges 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2008. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/390. Módosítás. James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében Britta Reimers saját maga nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/390. Módosítás. James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében Britta Reimers saját maga nevében 6.3.2013 B7-0080/390 390 Britta Reimers saját maga nevében 109 cikk 109. cikk törölve A piaci szereplők szervezetei E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatában működő piaci

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.1. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről

Részletesebben

L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.

L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

2/2010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács /010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-048/010HU TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÁTTEKINTÉS III. A 010-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ BEVÉTELEK KIMUTATÁSA IV. A 010-ES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.14. COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/437. Módosítás. Britta Reimers az ALDE képviselőcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/437. Módosítás. Britta Reimers az ALDE képviselőcsoport nevében 6.3.2013 B7-0080/437 437 110 cikk 110. cikk törölve A szabályok kiterjesztése (1) Abban az esetben, ha egy tagállam adott gazdasági térségében vagy több gazdasági térségében működő, elismert termelői szervezet,

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ Luxembourg, november 30. BÍRÓSÁGA 6. ÉS 7. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ Luxembourg, november 30. BÍRÓSÁGA 6. ÉS 7. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ Luxembourg, 2012. november 30. BÍRÓSÁGA 6. ÉS 7. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének rendelkezései alá tartozó eljárások *** - 2 - ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0319 (NLE) 14148/16 AGRI 595 AGRIORG 95 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 5. (OR. en) 9431/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. június 4. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37 2008.7.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 1. BEVEZETÉS Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012 Igazgatóság KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012 CT/CA-051/2012/01HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2012 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 10.3.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE (27/2011) Tárgy: A Lengyel Köztársaság Szenátusának indokolással ellátott véleménye a mezıgazdasági piacok közös szervezésének

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (OR. en) 7641/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. március 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 23. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 14. (OR. en) 12989/15 FIN 683 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 14. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. július 9. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.16. C(2017) 5635 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017.8.16.) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletnek az intervenciós készleteknek a leginkább

Részletesebben

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács 2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-027/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELEK

Részletesebben

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KPSZ a KAP-ban foglalt piaci intézkedéseket foglalja magában. A 21 közösen szervezett piacot az egymást követő reformok nyomán

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Committee / Commission AGRI. Meeting of / Réunion du 12/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Katerina BATZELI

Committee / Commission AGRI. Meeting of / Réunion du 12/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Katerina BATZELI Committee / Commission AGRI Meeting of / Réunion du 12/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Katerina BATZELI HU HU Javasolt módosítás 5240 === AGRI/5240=== Hivatkozott költségvetési

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.5.3. C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁROZATA a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.16. C(2017) 805 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.2.16.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 12. (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 11. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.15. COM(2016) 797 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Unió legkülső régióit célzó egyedi mezőgazdasági

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.7. C(2018) 3316 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.6.7.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 644 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a tagállami hozzájárulásokra

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A COM(2011) 627 végleges/3 bizottsági javaslat módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A COM(2011) 627 végleges/3 bizottsági javaslat módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.25. COM(2012) 553 final 2011/0282 (COD)C7-0313/12 A COM(2011) 627 végleges/3 bizottsági javaslat módosítása: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

2006R1913 HU 04.08.2009 003.001 1

2006R1913 HU 04.08.2009 003.001 1 2006R1913 HU 04.08.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1913/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.)

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 114 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 60. évfolyam 2017. április 11. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben