1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III."

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

2 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 34. cikkére, az Európai Unió évi pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által május 25-én benyújtott általános költségvetési tervezetére 2, az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti az Európai Unió évi általános költségvetési tervezetére vonatkozó 1. sz. módosító indítványt. 1 2 HL L 248., , 1. o. COM(2012)

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT EMGA (PIACCAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK) Áttekintés Részletes megjegyzések NEMZETKÖZI HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOK A NÓMENKLATÚRA VÁLTOZÁSA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MEGJEGYZÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN...14 SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( A szakaszonkénti bontású kimutatások változásainak angol nyelvű változata tájékoztatásul megtalálható a költségvetési mellékletben. 3

4 1. BEVEZETÉS A évi költségvetési tervezetre vonatkozó 1. sz. módosító indítvány a következőket tartalmazza: a mezőgazdasági kiadásokat érintő becsült igények soronkénti aktualizálása. A módosító indítvány figyelembe veszi a évi költségvetési tervezet összeállítása óta a mezőgazdasági ágazatban elfogadott jogalkotási határozatok hatását, néhány közvetlen kifizetésre vonatkozó becslés módosítását, valamint minden olyan javaslatot is, amelyek a következő költségvetési évben várhatóan jelentős hatással bírnak majd; a nemzetközi halászati megállapodások helyzetének aktualizálása. E kiigazítások költségvetési hatásaként a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 25,1 millió EUR-val csökkennek a évi költségvetési tervezethez képest. 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE 2.1. Bevezetés és összefoglaló táblázat Az 1. sz. módosító indítványt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikkének megfelelően a Bizottság megküldi a költségvetési hatóságnak. E cikk úgy rendelkezik, hogy [a] Bizottság az eljárás során a költségvetési tervezetet mindaddig módosíthatja, amíg az 5. pont szerinti egyeztetőbizottságot össze nem hívják. Az 1. sz. módosító indítvány, akárcsak a költségvetési tervezet, az Unió globális szükségletein alapul. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó előirányzatok előrejelzésnek, és nem kiadási célkitűzésnek tekintendők. A tényleges kiadások elsősorban a tényleges piaci feltételek, az aktuális euró-dollár árfolyam, valamint a tagállami kifizetések ütemének függvényében alakulnak majd. A jogalapnak megfelelően, mértéküktől függetlenül a pénzügyi keret által szabott korlátokon belül a rendelkezésre álló költségvetés erejéig maradéktalanul sor kerül azon összegek visszatérítésére, amelyeket a tagállamok a rendelkezéseknek megfelelően fizetni kötelesek 3. Néhány költségvetési megjegyzést a Bizottság az átláthatóság és az egyértelműség érdekében aktualizált. Az 1. sz. módosító indítvány szerint a 2. fejezet 2013-as teljes előirányzatigénye millió EURra becsülhető, millió EUR mozgásteret hagyva kötelezettségvállalási előirányzatokban a többéves pénzügyi keret megfelelő felső korlátja alatt. A mezőgazdasági kiadások kötelezettségvállalási előirányzatai (beleértve az EMGA keretében finanszírozott állat-egészségügyi és halászati kiadások kötelezettségvállalási előirányzatait is) millió EUR-t tesznek ki. A évi költségvetési tervezetben foglaltakhoz képest 30 millió EUR-s csökkenés a 2012-ről áthozatalra kerülő, a vártnál magasabb címzett bevételek, valamint a kiadási előirányzatok és az aktualizált címzett bevételek felülvizsgált évi becsléseinek nettó hatása. Az EMGA kifizetési előirányzatai ugyanennyivel csökkennek, így ezek összesen millió EUR-t tesznek ki. A nemzetközi halászati megállapodásokat illetően a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban javasolja, hogy a költségvetési jogcímcsoport (Nemzetközi halászati megállapodások) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait egyaránt 18,5 millió EUR-val növeljék, valamint a 3 Az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 19. cikke. 4

5 tartaléksoron lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat egyaránt 13,8 millió EUR-val csökkentsék. Ez nettó 4,7 millió EUR-s emelést eredményez. A következő táblázat az 1. sz. módosító indítvány 2. fejezetre gyakorolt hatását foglalja össze: évi költségvetési 1/2013. sz. módosító tervezet indítvány Különbözet millió EUR (a) (b) (c)=(b)-(a) Kötelezettség Kötelezettség Kötelezettség vállalási Kifizetési vállalási Kifizetési vállalási Kifizetési előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Pénzügyi keret felső korlátja , ,0 0 mozgástér 981, ,6 +25,1 A 2. fejezet előirányzatai összesen ebből: , , , ,8-25,1-25,1 Mezőgazdasági kiadások (piachoz kapcsolódó kiadások közvetlen kifizetések) 4 Nemzetközi halászat tengerjog 5 és és , , , ,1-29,8-29,8 149,0 148,2 153,7 152,9 +4,7 +4, EMGA (piaccal kapcsolatos kiadások és közvetlen kifizetések) Áttekintés Az 1. sz. módosító indítvány célja annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági költségvetés a legfrissebb gazdasági adatokon és az aktuális jogi keretfeltételeken alapuljon. Szeptemberre a Bizottság rendelkezésére állnak a évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a évi költségvetési szükségletek aktualizált becslésének alapjául szolgálnak. A Bizottság a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is gondosan, költségvetési soronként felülvizsgálta a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsléseit. Az 1. sz. módosító indítvány a piaci tényezők mellett figyelembe veszi a költségvetési tervezet összeállítása óta a mezőgazdasági ágazatban elfogadott jogalkotási határozatok hatását, valamint a Bizottság által tett javaslatokat. Az EMGA előirányzatai 30 millió EUR-val csökkennek. Ez különböző tényezők nettó eredménye: valamelyes emelkedtek a alcím (A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók, +59 millió EUR) és a alcím (Közvetlen támogatások, +5 millió EUR) igényei, a alcímben (Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése) további különleges igények keletkeztek (+106 millió EUR), valamint az EMGA keretében 2013-ban rendelkezésre álló címzett bevételek szintje módosult. A címzett bevételeket illetően 2012-ről 2013-ra visznek át 230 millió EUR összegű címzett bevételt, amely 2012-ben folyt be, viszont a becslések szerint ugyanabban az évben nem lesz szükséges a kiadások fedezésére. Másodszor a Bizottság várakozásai 4 5 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz (EMGA) tartozó kiadások, beleértve a 11. Tengerügyek és halászat címhez tartozó 27,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat, valamint a 17. Egészségügy és fogyasztóvédelem címhez tartozó 274,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat és 251,7 millió EUR-s kifizetési előirányzatokat alcím (a technikai segítségnyújtás nélkül). 5

6 szerint a 2013-ban keletkező címzett bevételek kismértékben ( 30 millió EUR) csökkennek, ami a következők kombinációjából adódik: a tagállamoktól érkezett legfrissebb adatok alapján a megemelt tejilleték várt összege csökken ( 41 millió EUR), a szabálytalanságokból várt bevételek csökkennek ( 5 millió EUR), valamint a megfelelőségi vizsgálatokból várt összeg is csökken ( 11 millió EUR), amit részben ellensúlyoz a cukoripari szerkezetátalakítási alap fennmaradó becsült egyenlegének emelkedése (+27,2 millió EUR). A rendelkezésre álló címzett bevételek összes emelkedése átfogóan 200,2 millió EUR. Ennek eredményeképpen az EMGA által finanszírozott mezőgazdasági kiadásokra igényelt összes kötelezettségvállalási előirányzat millió EUR, a évi költségvetési tervezetben feltüntetettnél alacsonyabb ( 30 millió EUR), amiből következően az EMGA közbenső korlátja alatti mozgástér jelenleg 838 millió EUR. A 2. fejezet új mozgástere összesen millió EUR Részletes megjegyzések A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók (előirányzatok: 41 millió EUR) igény a költségvetési tervezetben: a költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok: a évi költségvetési tervezetben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek: igény a módosító indítvány után: igényelt előirányzatok a módosító indítvány után: 2013-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek a módosító indítvány után: millió EUR millió EUR 400 millió EUR millió EUR millió EUR 500 millió EUR Általánosságban az 1. sz. módosító indítvány alapját képező feltevések a évi költségvetési tervezet összeállításakor érvényes azon értékelést erősítik meg, mely szerint a legtöbb mezőgazdasági piac kilátásai kedvezőek. Az 1. sz. módosító indítványban javasolt módosítások főként technikai jellegűek, és csak kis összegeket érintenek. A mezőgazdasági piacokon történő intervenciókhoz kapcsolódó összes igény a évi költségvetési tervezethez képest 59 millió EUR-val növekedett. A alcím számára azonban a becslések szerint további 100 millió EUR áll rendelkezésre címzett bevételként, így a évi költségvetési tervezethez képest a kért előirányzatokat 41 millió EUR-val csökkenteni lehet. A legfontosabb módosításokat röviden az alábbiakban indokoljuk. Az összes (költségvetési jogcímcsoport szintű) módosítást tartalmazó táblázat e szakasz végén található. Az olívaolaj vonatkozásában 2012 februárjában 6 és 2012 májusában 7 magántárolásra vonatkozó programokat indítottak, miután a piaci árak a küszöbárak alá csökkentek, valamint annak érdekében, hogy kezeljék a néhány tagállamban felhalmozódott olyan jelentős készleteket, amelyek Európaszerte hatást gyakorolnak az olívaolaj-piacra. E programok becsült pénzügyi hatása a évi költségvetési tervezetre nézve 17 millió EUR, amelyet a költségvetési jogcímből finanszíroznak majd (a évi költségvetési tervezetben p.m. bejegyzés szerepel). A gyümölcsök és zöldségek vonatkozásában a termelői szervezetek operatív programjaira ( költségvetési jogcím) vonatkozó, az intézkedések tényleges igénybevételének elemzését követően becsült igények a évi költségvetési tervezethez képest valamelyest 6 7 A Bizottság 111/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 9.) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról. A Bizottság 430/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról. 6

7 emelkedtek (+19 millió EUR), figyelembe véve a piacról való kivonásra vonatkozó néhány összeg július 1-jétől alkalmazandó felülvizsgálatának becsült pénzügyi hatását 8, valamint azt, hogy néhány tagállam által az 1234/2007/EK rendelet 103e. cikkének (1) bekezdése alapján nyújtott nemzeti pénzügyi támogatást részben visszatéríthetik az uniós költségvetésből. Az 1. sz. módosító indítványban javasolt előirányzatok azonban valójában 81 millió EUR-val alacsonyabbak a évi költségvetési tervezetben szereplőkhöz képest, mivel erre a jogcímre az aktualizált bevételi becslések alapján 100 millió EUR-val több bevétel jut. A 2012-re vonatkozó előzetes végrehajtási adatok szerint a borágazatban a nemzeti támogatási programok végrehajtási aránya magasabb a évi költségvetési tervezetben eredetileg feltételezetthez képest. A legfrissebb információk figyelembevétele érdekében a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban +20 millió EUR-val többet javasol a költségvetési jogcímre. A tej és tejtermékek vonatkozásában a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban az iskolatejprogram ( költségvetési jogcím) előirányzatainak 8 millió EUR-s emelését javasolja, összhangban a 2012-es végrehajtás előzetes adataival, amelyek azt mutatják, hogy a tagállamok 2011-hez képest nagyobb mértékben veszik igénybe a programot. Ennek megfelelően a Bizottság megvizsgálta a évi költségvetési tervezetben szereplő feltételezéseket, és magasabb összeget javasol. A szarvasmarha-ágazatban a húsra és élőállatokra vonatkozó export-visszatérítések ( és költségvetési jogcím) becsült igényeit 22 millió EUR-val lefelé módosították, ami a visszatérítési ráták szintjének nemrégiben történt kiigazítását tükrözi. Jelenleg semmilyen visszatérítést nem nyújtanak, így az 1. sz. módosító indítványban javasolt csökkentett összegek kizárólag a már kibocsátott kiviteli engedélyekkel kapcsolatos kifizetésekre vonatkoznak. A Bizottság javasolja a jogcímcsoport (sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek) előirányzatainak 10 millió EUR-s emelését. Jóllehet a tojásra vonatkozó exportvisszatérítések ( költségvetési jogcím) aktualizált becslései a visszatérítési ráták csökkenése miatt 1 millió EUR-val alacsonyabbak, a baromfira vonatkozó export-visszatérítésekkel ( költségvetési jogcím) kapcsolatos igényeket az ágazat piaci helyzetére vonatkozó legfrissebb információk figyelembevételével 9 millió EUR-val felfelé módosította a Bizottság. Végül a évi költségvetési tervezetben egy eredetileg a jogcímcsoportra (Jogviták rendezése) igényelt 2 millió EUR-s összeget a költségvetési jogcímből (A tojás- és a baromfiágazatra vonatkozó kivételes piactámogatási intézkedések) fizetnek majd ki, miután a Bíróság egy tagállam javára hozott ítéletet Közvetlen támogatások (előirányzatok: 95 millió EUR) igény a költségvetési tervezetben: a költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok: a évi költségvetési tervezetben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek: igény a módosító indítvány után: igényelt előirányzatok a módosító indítvány után: 2013-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek a módosító indítvány után: millió EUR millió EUR 933 millió EUR millió EUR millió EUR millió EUR 8 9 A Bizottság 701/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 30.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról. A Bizottság 660/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 19.) az olaszországi baromfiágazatra vonatkozó egyes piactámogatási intézkedésekről. 7

8 A alcímre igényelt előirányzatokat a évi költségvetési tervezethez képest a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban 95 millió EUR-val lefelé módosította. A változás főként annak az eredménye, hogy a címzett bevételek összege 100,2 millió EUR-val emelkedett, míg az igények felülvizsgált becslése 5,2 millió EUR-s kismértékű emelkedést mutat. A legjelentősebb változások az egységes támogatási rendszert (SPS) és az egységes területalapú kifizetési rendszert (SAPS) érintik. A Bizottság az 1. sz. módosító indítványban javasolja, hogy az SPS összes előirányzatát ( költségvetési jogcím) a évi költségvetési tervezethez képest 105 millió EUR-val csökkentsék. Amint azt korábban említettük, e jogcím címzett bevételei 100,2 millió EUR-val emelkedtek, míg az igények körülbelül 4,8 millió EUR-val csökkentek. Az 1. sz. módosító indítványban a évi költségvetési tervezethez képest javasolt módosítások figyelembe veszik a 2012-es előzetes végrehajtási adatokat, valamint azt, hogy Olaszország engedélyt kapott arra, hogy 2012-ben egy földrengést követően 10 a 2013-as pénzügyi év SPS-keretéből 11 néhány előlegkifizetést teljesítsen. A SAPS vonatkozásában ( jogcím) a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban a költségvetési előirányzatok 20 millió EUR-s emelését javasolja. Ebből az összegből 13 millió EUR a végrehajtásokhoz kapcsolódó feltételezések felülvizsgálatából adódik, figyelembe véve egy tagállam a SAPS hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeinek módosítását és a 2012-ből származó előzetes adatokat. A 7 millió EUR-s fennmaradó összeg egy tagállam azon döntésének köszönhető, mely szerint nem hajt végre egy, a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti, termeléshez kötődő egyedi támogatásra vonatkozó intézkedést ( költségvetési jogcím). A Bizottság javasolja, hogy a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti egyedi támogatások költségvetési előirányzatait a termeléshez nem kötődő támogatások ( költségvetési jogcím) vonatkozásában 7 millió EUR-val, a termeléshez kötődő támogatások ( költségvetési jogcím) vonatkozásában pedig 2 millió EUR-val csökkentsék. Az első összeg megfelel egy tagállam azon döntésének, mely szerint nem hajt végre egy 68. cikk szerinti intézkedést, így az SAPS költségvetése ezzel az összeggel emelkedik. A második adat ugyancsak azoknak az előlegfizetéseknek felel meg, amelyet Olaszország egy földrengést követően 2012-ben hajthat végre a 2013-as pénzügyi év közvetlen támogatásainak keretéből. Az alcím költségvetési tételeihez további változások kapcsolódnak, ezek azonban igen kismértékűek, különösen a termeléshez kötődő közvetlen támogatások tételei tekintetében. Az e szakasz végén található táblázatban az indokok rövid leírása szerepel Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése (előirányzatok: +106 millió EUR) a költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok: igényelt előirányzatok a módosító indítvány után: 47 millió EUR + 59 millió EUR A jogcímcsoport előirányzatait 108,3 millió EUR-val meg kell emelni, lehetővé téve ezzel a Bíróság által a C-24/11P. sz. ügyben Spanyolország javára hozott ítéletet követően a megfelelőségi vizsgálatok ( költségvetési jogcím) eljárásai keretében teendő pozitív korrekciókat. A számviteli vizsgálathoz kapcsolódó költségvetési jogcím tekintetében a évi költségvetési tervezetben 56 millió EUR-s összeg szerepelt, amelynek alapját a rendkívüli A Bizottság C(2012) 5762 végrehajtási határozata (2012. augusztus 17.) egy földrengést követően Olaszország néhány térségében a mezőgazdasági termelők javára az egységes támogatási rendszerből teljesített, 2012-re vonatkozó előlegkifizetések engedélyezéséről. A közvetlen kifizetéseknek a 73/2009/EK rendelet mellékleteiben előirányzott pénzügyi kereteit az n. naptári évre rögzítik, a költségvetési hatásokat pedig szokásosan az n+1. évre irányozzák elő. Így a 2012-es naptári év pénzügyi keretét szokásos feltételek mellett a 2013-as pénzügyi évben fizetnék ki. 8

9 körülmények által jellemzett évek kivételével az elmúlt évek végrehajtási átlagai jelentették. A Bizottság az 1. sz. módosító indítványban annak ellenére nem javasolja az előirányzatok módosítását, hogy a 2012-es előzetes végrehajtási adatok sorozatban a második évben pozitív összeget mutatnak. Ha az átlag kiszámításakor figyelembe vették volna a 2012-es előzetes végrehajtási adatokat, az a Bizottság által a évi költségvetési tervezetben előterjesztett negatív összeg csökkenését vonta volna maga után. A 2013-as költségvetési eljárás ezen szakaszában azonban a Bizottság nem kívánja aktualizálni az előző évek végrehajtására vonatkozó statisztikai átlag kiszámítását, hanem erre csak a évi költségvetési tervezettel összefüggésben, a végső végrehajtási adatok alapos elemzését követően kerül majd sor. Végül a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban javasolja, hogy töröljék a évi költségvetési tervezetben a költségvetési tételre (Jogviták rendezése) annak érdekében igényelt 2,2 millió EUR összegű előirányzatot, hogy teljesítsék a Bíróság által a T-135/2007. sz. ügyben Olaszország javára hozott ítéletben foglaltakat. A bírósági ügyben hozott ítélet nyomán szükségessé váló kiadásokat az ügy eredete miatt (kivételes piactámogatási intézkedések a baromfihús-ágazatban) a költségvetési jogcímből finanszírozzák majd. 9

10 Költségvetési jogcímcsoport szintű módosítások Kód Megnevezés évi költségvetési tervezet (millió EUR) 1. sz. módosító indítvány (millió EUR) különbség (millió EUR) Megjegyzések A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók Gabonafélék 0,1 0,2 +0, Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések 10,0 8,0-2, Olívaolaj 45,1 62,1 +17, Gyümölcs és zöldség --- Előirányzatok 692,0 611,0-81,0 --- Igények 1 092, ,0 +19, Szőlészeti-borászati termékek 1 051, ,6 +20, Ösztönzés 59,0 61,0 +2, Egyéb növényi termékek/intézkedések 226,0 233,0 +7,0 A évi költségvetési tervezethez képest igen kismértékű emelés a jogcímen a gabonafélék intervenciós raktárakban maradt mennyiségeire. Csökkentés a tojástermékek alacsonyabb export-visszatérítési rátái miatt. 17 millió EUR-s emelés a magánraktározásra vonatkozóan ( tétel) annak következtében, hogy a Bizottság határozatokat hozott néhány uniós termelőország piacainak támogatása érdekében. További 19 millió EUR-s igény a termelői szervezetek számára biztosított működési alapok iránti megnövekedett igényekből adódóan ( ), a nemzeti támogatások nagyobb visszatérítései és a piactámogatás további kiadásai (a piacról való kivonással kapcsolatos megnövekedett összegek) miatt. Erre a költségvetési tételre nagyobb összegű címzett bevételt használnak majd fel (+100 millió EUR). 20 millió EUR-s emelés a nemzeti támogatási programokra ( ) a programok végrehajtására vonatkozó feltételezések felülvizsgálatát követően. A tagállamok által fizetett ösztönző intézkedésekre ( ) vonatkozó emelés, amely egyrészt két új, 2012-ben hozott és 2013-ban növekvő hatást gyakorló ösztönző határozatból, másrészt a korábbi határozatok végrehajtásához kapcsolódó csökkentésből adódik. A POSEI intézkedések ( ) előirányzatainak 7 millió EUR-s emelése a 2012-es végrehajtás alapján a POSEIMA és a POSEIDOM magasabb piaci intézkedéseire. 10

11 Tej és tejtermékek 75,2 83,2 +8, Marha- és borjúhús 29,1 7,1-22, Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek 104,0 114,0 +10,0 8 millió EUR-val magasabb összeg az iskolatejprogramra ( ) a tagállamok által 2012-ben igénybe vett összegek felülvizsgálata alapján. A mennyiségi becslések és az export-visszatérítések aktualizálásából adódóan 19 millió EUR-val alacsonyabb igények a húsra vonatkozó visszatérítések ( ), valamint 3 millió EUR-val alacsonyabb igények az élő állatokra vonatkozó visszatérítések ( ) tekintetében. 9 millió EUR-val magasabb igények a baromfira vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatban ( ), 2 millió EUR-val több a kivételes piactámogatási intézkedésekre a baromfihús-ágazatban ( ) a Bíróságnak a T- 135/2007. sz. ügyben Olaszország javára hozott ítéletét követően, valamint 1 millió EUR-val kevesebb a tojásra vonatkozó export-visszatérítésekre ( ) Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások Közvetlen támogatások --- Előirányzatok , ,0-92,0 --- Igények , ,0-8,2 Egyéb közvetlen támogatások 2 857, ,9-3,0 11 Az egységes támogatási rendszerre (SPS; ) vonatkozó igényeket 4,8 millió EUR-val csökkentették, figyelembe véve a 2012-es előzetes végrehajtási adatokat, valamint azt, hogy Olaszország engedélyt kapott arra, hogy 2012-ben egy földrengést követően a 2013-as pénzügyi év SPS-keretéből néhány előlegkifizetést teljesítsen. Az egységes területalapú kifizetési rendszer (SAPS; ) előirányzatainak 20 millió EUR-s emelése, figyelembe véve egy tagállam a SAPS hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeinek módosítását a 2012-ből származó előzetes végrehajtási adatokat, valamint egy 7 millió EUR-s átcsoportosítást a 68. cikk szerinti, termeléshez nem kötődő egyedi támogatásokból ( ) a SAPS-be. Ezenfelül az SPS címzett bevételeinek összege 100,2 millió EUR-val emelkedik. Változások az igényekre vonatkozó feltételezések módosulása miatt: 1 millió EUR-s csökkentés a

12 költségvetési jogcímen (Juh- és kecskehúsra vonatkozó támogatás). 1 millió EUR-s csökkentés a POSEI-tételen ( ) a POSEIDOM-hoz kapcsolódóan, valamint az égei-tengeri szigetekre vonatkozó tétel ( ) előirányzatainak 1 millió EUR-s emelése. Az Egyedi támogatás (68. cikk) Termeléshez kötődő közvetlen támogatások ( ) előirányzatainak 2 millió EUR-s emelése ahhoz kapcsolódóan, hogy Olaszország egy földrengést követően 2012-ben előlegkifizetéseket hajthat végre a közvetlen kifizetések 2013-as keretéből Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése -49,2 59,1 +108, Jogviták rendezése 2,2 p.m. -2,2 A költségvetési tétel előirányzatainak emelése a Bíróság által Spanyolország javára hozott ítélet (C-24/11P) pénzügyi hatásainak figyelembevétele érdekében. 2,2 millió EUR-s csökkentés, mert a Bíróság által Olaszország javára hozott ítélethez (T-135/2007) kapcsolódó kifizetést a költségvetési tételről teljesítik majd Nemzetközi halászati megállapodások Az intézményközi megállapodás II. mellékletének B. pontjában előirányzottak szerint a Bizottság megvizsgálta a halászati megállapodásokat érintő, legfrissebb rendelkezésre álló információkat. Az EU nemrégiben kétoldalú megállapodásokat kötött Grönlanddal 12, Madagaszkárral és Kiribatival 13, amelyek a korábbiakhoz képest magasabb pénzügyi hozzájárulásokat eredményeznek. A jelenlegi helyzet figyelembevétele érdekében a Bizottság javasolja, hogy a költségvetési jogcím (Nemzetközi halászati megállapodások) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait 18,5 millió EUR-val emeljék meg. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a tartaléktétel előirányzatait ennek megfelelően, vagyis a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat egyaránt 13,8 millió EUR-val csökkentsék, amely csökkentés a fent említett megállapodások megkötését, a fennálló kötelezettségvállalások és a kvóta feletti fogásmennyiség becsléseinek legfrissebb elemzését, valamint a tárgyalás vagy elemzés alatt álló halászati megállapodásokra vonatkozó aktualizált információkat tükrözi A megállapodás előzetes (2013. január 1-jétől való) alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot július 16-án fogadták el (a HL-ben még nem hirdették ki). A Bizottság becslése szerint az e két megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat január 1-jén lép hatályba. 12

13 2.4. A nómenklatúra változása és költségvetési megjegyzések A következő alcímek, jogcímcsoportok és jogcímek esetében a Bizottság aktualizálta a költségvetési megjegyzéseket (a magyarázatok zárójelben szerepelnek): alcím A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók (a címzett bevételek számadatai) alcím Közvetlen támogatások (a címzett bevételek számadatai) jogcímcsoport Nemzetközi halászati megállapodások (változás a költségvetési megjegyzésekben: táblázat) jogcím Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) jogcím Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) jogcím Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) jogcím Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) 13

14 3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE Ebből: a piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések évi pénzügyi keret évi költségvetési tervezet 1/2013. sz. módosító indítvány évi költségvetési tervezet + 1/2013. sz. módosító indítvány Kötelezettségvállalá si előirányzat Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállalás i előirányzat Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállal ási előirányzat Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállalás i előirányzat Kifizetési előirányzat Összesen Mozgástér Összesen Mozgástér UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 3b. Uniós polgárság AZ EURÓPAI UNIÓ MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ 4 Összesen Mozgástér Mozgástér IGAZGATÁS Mozgástér ÖSSZESEN Mozgástér Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (500 millió EUR). 2 A modulációból a vidékfejlesztéshez, valamint a gyapotból és a borból a gyapot- és bortermelő régiókban történő szerkezetátalakítást szolgáló átcsoportosításokat (3 635,0 millió EUR) követően. 3 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső korlátját túllépve szerepel, a május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., ) megfelelően. 4 A 4. fejezetben a 2013-ben fennmaradó mozgástér kiszámítása során nem vették figyelembe a sürgősségisegély-tartalékot (264,1 millió EUR). 5 Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során figyelembe vették a közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 1. lábjegyzetét a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 86 millió EUR-s hozzájárulás erejéig. HU 14 HU

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.4. COM(2016) 65 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 26.10.2007 SEC(2007) 1454 végleges 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2008. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

export-visszatérítés intervenció vidékfejlesztés területalapú támogatás állatteny. támogatás egyéb cukor gyümölcs és zöldség bor olívaolaj juh- és kecskehús tej szántóföldi növények vidékfejlesztés egyéb

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 15. (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.9.5. COM(2012) 484 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 5. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.25. COM(2011) 830 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.14. COM(2016) 578 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 9. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 14. (OR. en) 12989/15 FIN 683 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 14. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.10. COM(2018) 537 final 5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.1. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ Luxembourg, november 30. BÍRÓSÁGA 6. ÉS 7. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ Luxembourg, november 30. BÍRÓSÁGA 6. ÉS 7. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ Luxembourg, 2012. november 30. BÍRÓSÁGA 6. ÉS 7. SZÁMÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének rendelkezései alá tartozó eljárások *** - 2 - ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

Javaslat. Intézményközi Megállapodás

Javaslat. Intézményközi Megállapodás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.2. COM(2018) 323 final 2018/0137 (NLE) Javaslat Intézményközi Megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.9. COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/390. Módosítás. James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében Britta Reimers saját maga nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/390. Módosítás. James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében Britta Reimers saját maga nevében 6.3.2013 B7-0080/390 390 Britta Reimers saját maga nevében 109 cikk 109. cikk törölve A piaci szereplők szervezetei E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatában működő piaci

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0260 (NLE) 13389/17 N 39 EEE 42 AGRI 564 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. október 17. Címzett: Biz.

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0319 (NLE) 14148/16 AGRI 595 AGRIORG 95 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 12. (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 11. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012

KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012 Igazgatóság KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS 2/2012 CT/CA-051/2012/01HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2012 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács 2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-027/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELEK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

7232/19 ADD 1 REV 1 lg/eo 1 TREE.2.B LIMITE HU

7232/19 ADD 1 REV 1 lg/eo 1 TREE.2.B LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 7. (OR. en) 7232/19 ADD 1 REV 1 LIMITE PV CONS 9 TRANS 178 TELECOM 112 ENER 153 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Közlekedés, Távközlés és Energia)

Részletesebben

2/2010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács /010. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-048/010HU TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÁTTEKINTÉS III. A 010-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ BEVÉTELEK KIMUTATÁSA IV. A 010-ES

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.15. COM(2016) 797 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Unió legkülső régióit célzó egyedi mezőgazdasági

Részletesebben

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács 2011. július

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 8. SZ. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 8. SZ. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.7.3. COM(2009) 337 végleges 8. SZ. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2009. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 540 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 22. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 22. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 207. szeptember 22. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 207/092 (NLE) 979/7 FISC 80 ECOFIN 707 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.6. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről HU HU INDOKOLÁS 1. A

Részletesebben