13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács július 25-i álláspontja 13110/11 gu/anp/kz 1

2 TARTALOM Oldal I. BEVEZETÉS... 5 II. A TANÁCSI ÁLLÁSPONT FŐBB PONTJAI... 8 III. TERVEZETT BEVÉTELEK IV. TERVEZETT KIADÁSOK Az egyes intézmények igazgatási kiadásai: Európai Parlament I. szakasz Európai Tanács és Tanács II. szakasz Bizottság III. szakasz Igazgatási előirányzatok Kiadóhivatal (OP) Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) Bíróság IV. szakasz Számvevőszék V. szakasz Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VI. szakasz Régiók Bizottsága VII. szakasz Európai ombudsman VIII. szakasz Európai adatvédelmi biztos IX. szakasz Európai Külügyi Szolgálat X. szakasz /11 gu/anp/kz 2

3 A decentralizált ügynökségek alkalmazottak felvételére vonatkozó kérelmei 2012-re A Bizottságnak az egyes szakpolitikai területekkel kapcsolatos kiadásai: 01. cím Gazdasági és pénzügyek cím Vállalkozáspolitika cím Versenypolitika cím Foglalkoztatási és szociális ügyek cím Mezőgazdaság és vidékfejlesztés cím Mobilitás és közlekedés cím Környezetvédelem és éghajlat-politika cím Kutatás cím Információs társadalom és média cím Közvetlen kutatás cím Tengerügyek és halászat cím Belső piac cím Regionális politika cím Adóügyek és vámunió cím Oktatás és kultúra cím Kommunikáció cím Egészségügy és fogyasztóvédelem cím Belügy cím Külkapcsolatok cím Kereskedelem cím Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok cím Bővítés cím Humanitárius segítségnyújtás cím Csalás elleni küzdelem cím Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás cím A Bizottság igazgatása cím Költségvetés cím Ellenőrzés cím Statisztika /11 gu/anp/kz 3

4 30. cím Ellátások és járulékos költségek cím Nyelvi szolgálatok cím Energiaügy cím A jog érvényesülése cím Tartalékalapok /11 gu/anp/kz 4

5 I. BEVEZETÉS A Tanács július 25-én elfogadta az Európai Unió évi költségvetés-tervezetére vonatkozó álláspontját, amelyet részletesen ez a magyarázó feljegyzés ismertet. Az e magyarázó feljegyzés 1 3. kiegészítését képező első technikai melléklet fejezetenkénti bontásban tartalmazza a pénzügyi keretben szereplő összes kiadás -t, valamint a részletes adatokat intézményenként és szakpolitikai területenként. Az e magyarázó feljegyzés 4. kiegészítését képező második technikai melléklet az észrevételekben tett változtatásokat tartalmazza /11 gu/anp/kz 5

6 A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI UNIÓ 2012-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS- TERVEZETÉRŐL SZÓLÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELFOGADÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett 314. cikke (3) bekezdésére, mivel: (1) A Bizottság május 26-án benyújtotta a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéstervezetet tartalmazó javaslatot 1. (2) A Tanács megvizsgálta a Bizottság javaslatát egy olyan álláspont kialakítása céljából, amely a bevételi oldal tekintetében összhangban van az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozattal 2, a kiadási oldal tekintetében pedig az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, május 17-i intézményközi megállapodás 3 I. részével, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkének megfelelően megállapított többéves pénzügyi keret hiányában a költségvetési fegyelem tekintetében jelenleg alkalmazandó jogi eszköz, COM(2011) 300. HL L 163., , 17. o. HL C 139., , 1. o /11 gu/anp/kz 6

7 A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk A Tanács július 25-én elfogadta az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontot. A Tanács honlapján a teljes szöveg megtekinthető vagy onnan letölthető: Kelt Brüsszelben, július 25-én. a Tanács részéről az elnök 13110/11 gu/anp/kz 7

8 II. A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETRE VONATKOZÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT FŐBB PONTJAI A. A Tanács elfogadta a évi költségvetés-tervezetre vonatkozó álláspontját. Az álláspont fő elemei a következők: ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA ALAPJÁN (millió EUR kerekítve) Kötelezettségvállalási előirányzatok ,34 Kifizetési előirányzatok ,04 B. A évi költségvetés-tervezetre vonatkozóan elfogadott tanácsi álláspont alapján a kötelezettségvállalási előirányzatok 2,92 %-kal, a kifizetési előirányzatok pedig 2,02 %- kal növekednek a évi költségvetéshez 1 képest. A évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontban foglalt kifizetési előirányzatok teljes összege az uniós GNI 0,98 %-ának felel meg Az 1/2011. és a 2/2011. sz. költségvetés-módosítással együtt. A GNI-re vonatkozó májusi előrejelzés szerint /11 gu/anp/kz 8

9 C. Az alábbi táblázatban található a évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi Fejezet álláspont összefoglalása a pénzügyi keret egyes fejezetei szerint: A Tanács álláspontja (Az 1/2012. sz. módosító indítvánnyal együtt) A 2012-es költségvetéstervezettől való eltérés (Összeg) A 2011-es költségvetéstől való eltérés (Az 1. sz. költségvetésmódosítással együtt) (%) (EUR) Tartaléksáv a jelenlegi felső összeghatár alatt Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok Kötelezettségvállalási előirányzatok 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap ,7-1, ,0-100,0 1a. alfejezet összesen ,4-1, b Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért ,4 +5, fejezet összesen (EGAA-val együtt) ,3 +3, A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE 2. fejezet összesen ,6 +1, ebből: piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések ,8 +1, UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése ,8 +1, b. Uniós polgárság ,6-2, fejezet összesen ,5-0, AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ 4. fejezet részösszeg ,2-2,0 Sürgősségisegély-tartalék ,0-100,0 4. fejezet összesen ,1-3, IGAZGATÁS 5. fejezet összesen ,4 +0, MINDÖSSZESEN ,9 +2, Előirányzatok a GNI %-ában 0.98 % A részletes eredményeket a magyarázó feljegyzésnek a költségvetés különböző szakaszaival és szakpolitikai területeivel foglalkozó részei tartalmazzák /11 gu/anp/kz 9

10 D. A évi költségvetés-tervezetre vonatkozó álláspontja elfogadásakor a Tanács az alábbi iránymutatásokat követte: 1. ÁLTALÁNOSSÁGBAN a) A évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont: teljes mértékben tiszteletben tartja a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, május 17-i intézményközi megállapodást, a 2011 februárjában elfogadott tanácsi következtetésekben a évi költségvetésre vonatkozóan megállapított költségvetési iránymutatások által szabott keretek között marad 1. b) Különös figyelemben részesültek az alábbiak: reális és összességében kiegyensúlyozott költségvetést eredményező szemlélet elfogadása a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás betartása mellett. A Tanács, bár elismerte, hogy a Bizottság komoly erőfeszítéseket tett a költségvetéstervezet összeállításakor, hangsúlyozta, hogy további jelentős munkára van még szükség, az Európai Unió különböző prioritásai számára megfelelő finanszírozás biztosítása, az előirányzatoknak a évi költségvetés végrehajtási aránya, a 2011-es költségvetési előrejelzésekre vonatkozó értesítések, valamint a reális felvevőképesség alapján történő meghatározása. Ezt a megközelítést alkalmazták az operatív programokhoz kapcsolódó igazgatási kiadásokra és az e programok igazgatásával megbízott végrehajtó ügynökségek kiadásaira vonatkozó allokációkat illetően is, /11 FIN /11 gu/anp/kz 10

11 a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezete és alfejezete esetében a kifizetési előirányzatok 2011-hez viszonyított korlátozott mértékű és ellenőrzött növekedésének a biztosítása, az összegeket a évi költségvetési végrehajtás elemzése és a 2011-es költségvetési előrejelzésekre vonatkozó értesítés alapján kiigazítva. E szemlélet hátterében a minden tagállamban érvényesülő költségvetési megszorítások állnak. A Tanács jóváhagyta a kifizetési előirányzatokról szóló alábbi nyilatkozatot: A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetésmódosítás-tervezetet, amennyiben a évi költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok nem elégségesek az 1a. alfejezetben (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért), az 1b. alfejezetben (Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért), a 2. fejezetben (A természeti erőforrások megőrzése és kezelése) és a 4. fejezetben (Az EU mint globális szereplő) szereplő kiadások fedezésére. Felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb szeptember végéig nyújtson be az 1b. alfejezetbe tartozó kifizetési előirányzatok helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és becsléseket, valamint szükség esetén terjesszen be kizárólag erre vonatkozó költségvetésmódosítás-tervezetet. A Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal a költségvetésmódosítás-tervezetről. hasonló megközelítés alkalmazása a decentralizált ügynökségekre és az intézmények igazgatási kiadásaira (lásd lejjebb a II. rész D. pontja 3.e. iii. alpontját), 13110/11 gu/anp/kz 11

12 a többéves pénzügyi keret fejezeteinek és alfejezeteinek felső összeghatára alatt megfelelő tartaléksávok képzése az 1b. alfejezet kivételével a váratlan helyzetek esetére, egyidejűleg az együttdöntési eljárással elfogadott programok tekintetében a Bizottság által javasolt kötelezettségvállalási előirányzatok összegének lehetőség szerinti megtartása. 2. EGYÉB ÁLTALÁNOS TEKINTETBEN a) Nómenklatúra A Tanács megtartotta a költségvetés-tervezetben javasolt nómenklatúrát. Létrejött továbbá egy új költségvetési sor: Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012). b) Jogalapok A Tanács különös gondot fordított az intézményközi megállapodás jogalapokról szóló rendelkezéseinek betartására. c) Tevékenységi beszámolók A Tanács különös figyelmet fordított a tevékenységi beszámolókra. A Bizottság szolgálataival sor került egy kifejezetten ezzel foglalkozó találkozóra a kérdésnek a delegációkkal való részletes megvitatása céljából /11 gu/anp/kz 12

13 3. KIADÁSOK A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINT A pénzügyi keret különböző fejezetei alá tartozó kiadásokat illetően a Tanács álláspontja az alábbiakat tartalmazza: a) a fenntartható növekedésre szánt kiadások esetében (a pénzügyi keret 1. fejezete): i. a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért című alfejezetre szánt kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 1a. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 695,90 millió euróval történő csökkentését célozva, amely csökkentésből 45,90 millió EUR az igazgatási kiadások és a decentralizált ügynökségek tekintetében követett megközelítésből ered. A csökkentés másik részét képező 650 millió EUR a többéves pénzügyi keretben az ITER finanszírozására szánt keret esetleges felülvizsgálatához kapcsolódik. A Tanács az ITER-re vonatkozó alábbi nyilatkozatot is jóváhagyta: A Tanács a évi költségvetés-tervezetre vonatkozó álláspontjából elhagyta az ITER projekt tekintetében javasolt kiegészítő finanszírozást, tekintettel a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret lehetséges felülvizsgálatára, amely a 2011-es mezőgazdasági év végéig és a végrehajtási arányokra vonatkozó új információk rendelkezésre állásáig függőben marad /11 gu/anp/kz 13

14 A Tanács a 2011-es mezőgazdasági év végén ismételten meg fogja vizsgálni a helyzetet a forrásokkal és a kiegészítő finanszírozás nagyságrendjével kapcsolatos döntés meghozatala céljából. A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy az F4E-vel együttműködésben október 15-ig terjessze elő jelentéseit a költségvisszaszorítási és takarékossági tervek végrehajtásában elért eredményekről, a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás teljesítményéről és irányításáról, illetve az ITER projektről, valamint az éves költségvetés keretében tervezett tevékenységek megvalósításáról. A Tanács emlékeztet júliusi következtetéseire, amelyekben leszögezte, hogy a kiegészítő forrásokat elsősorban a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetén belüli átcsoportosításra alapozva kell megteremteni. a költségvetési sor létrehozása (Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012)), amelynek finanszírozását a költségvetési sor biztosítja (Elemzések, tanulmányok és tudatosságnövelés a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról); a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 15,52 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 17,84 millió euróval történő csökkentésével. Összesen 63 ideiglenes álláshely került elfogadásra; 13110/11 gu/anp/kz 14

15 a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 1 132,00 millió euróval történő csökkentését célozva, amelyből 99,46 millió EUR érinti a versenyképesség területét, 101,99 millió EUR a közlekedés területét, 563,22 millió EUR a kutatás területét, 86 millió EUR az oktatás és képzés területét, 147 millió EUR az európai gazdaságélénkítési tervhez kapcsolódó költségvetési sorokat, 50 millió EUR az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap költségvetési sorát és 84,33 millió EUR különböző egyéb költségvetési sorokat, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján. A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), a 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 175,30 millió EUR lenne. ii. a Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért című alfejezetre szánt kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 1b. alfejezete): a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a költségvetés-tervezet elfogadása; a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 1 299,28 millió euróval történő csökkentésével, ennek eredményeképpen 2011-hez képest 5,2 %-os a növekedés; 13110/11 gu/anp/kz 15

16 A szóban forgó összeg az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (706 millió EUR), az Európai Szociális Alapot (394 millió EUR) és a Kohéziós Alapot (199 millió EUR) érintő kifizetési előirányzatok csökkentéséből származik, és a rendelkezésre álló információk alapján történt kiigazítást képviseli. A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), az 1b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 22,12 millió EUR lenne. b) A természeti erőforrások megőrzése és kezelése című fejezetre szánt kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 2. fejezete): a költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összesen 545,60 millió euróval történő csökkentése, ebből: 197,94 millió EUR a mezőgazdaság területén, 337,60 millió EUR a végső elszámoláshoz kapcsolódó költségvetési sorban, 10,06 millió EUR pedig különböző egyéb költségvetési sorokban, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján, a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 1,46 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 2,67 millió euróval történő csökkentésével. Ami a személyzeti igényeket illeti, 4 ideiglenes álláshely került elfogadásra; 13110/11 gu/anp/kz 16

17 a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összesen 786,51 millió euróval történő csökkentésével, ebből 229,93 millió EUR a mezőgazdaság területén, 337,60 millió EUR a végső elszámoláshoz kapcsolódó költségvetési sorban, 140 millió EUR a vidékfejlesztés területén, 46,50 millió EUR az Európai Halászati Alap területén, 32,48 millió EUR pedig különböző egyéb költségvetési sorokban, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján. A korábbi költségvetés végrehajtása és a rendelkezésre álló információk alapján becsült fenti összegek az őszi módosító indítvány ismeretében még felülvizsgálatra kerülhetnek. A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), a 2. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 1 197,16 millió EUR lenne. c) az Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című fejezethez kapcsolódó kiadások esetében (a pénzügyi keret 3. fejezete) i. a Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című alfejezethez kapcsolódó kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 3a. alfejezete): a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása, az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 55,65 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás és a reális felvevőképesség alapján; 13110/11 gu/anp/kz 17

18 a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 11,55 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 12,73 millió euróval történő csökkentésével. Összesen 12 ideiglenes álláshely került elfogadásra; a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása, több költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 44,26 millió euróval történő csökkentését célozva, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján, a 3a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 121,27 millió EUR lenne. ii. az Uniós polgárság című alfejezethez kapcsolódó kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 3b. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összegének összesen 15,55 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján; a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 9,48 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 6,46 millió euróval történő csökkentésével, 13110/11 gu/anp/kz 18

19 a kifizetési előirányzatok szintjének megállapítása, célirányosan meghatározott több költségvetési sor esetében a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 14,53 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás alapján; a 3b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 31,08 millió EUR lenne. d) Az EU mint globális szereplő című fejezethez kapcsolódó kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 4. fejezete) az 1/2012. sz. módosító indítvány elfogadása. Ezen indítvány finanszírozása a 4. fejezet jelenlegi felső összeghatárán belüli további átcsoportosítások révén teljes mértékben biztosított, a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása az e fejezetbe tartozó több konkrét költségvetési sor esetében a költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok összegének összesen 203,57 millió euróval történő csökkentésével, a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján; a decentralizált ügynökségeknek nyújtott támogatásokat fedező előirányzatok szintjének meghatározása, a költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak az érintett ügynökségekkel kapcsolatos szemlélet eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében összesen 0,28 millió euróval, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 0,40 millió euróval történő csökkentésével; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összegének összesen 300,37 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 190,37 millió EUR több a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség alapján célirányosan meghatározott költségvetési sort érint, 110 millió EUR pedig a költségvetéstervezetben a sürgősségisegély-tartalékra javasolt összeg elvetéséből származik /11 gu/anp/kz 19

20 A Tanács jóváhagyta továbbá a kifizetési előirányzatokról szóló nyilatkozatot (lásd fentebb a II. rész D. pontjának 1.b alpontját), a további igényeknek egy későbbi szakaszban való fedezése céljából a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 50,23 millió EUR lenne. e) az Igazgatás című fejezettel kapcsolatos kiadások tekintetében (a pénzügyi keret 5. fejezete) i. az uniós intézmények által igazgatási kiadásokra fordított összeg szigorú ellenőrzés alatt tartása, összhangban a tagállamok által a nemzeti közszolgálatok vonatkozásában követett megközelítéssel, az igazgatási költségvetés megfelelő szintjének meghatározása minden egyes intézmény tekintetében, az egyes intézmények sajátosságainak, valamint valós és jogos szükségleteinek figyelembevételével, minden intézmény esetében célzott csökkentések végrehajtása, a múltbeli és a jelenlegi költségvetési végrehajtás és a reális igények figyelembevételével, a legtöbb intézmény bérköltségeinek átalányjellegű, fokozott csökkentése, figyelembe véve a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányát, az intézmények új álláshelyek iránti igényeinek elutasítása, az Európai Külügyi Szolgálat mint új intézmény által igényelt álláshelyek egy részének kivételével, az igényelt átalakítások, átsorolások, felminősítések és álláshely-áthelyezések elfogadása. Ez a megközelítés az igazgatási kiadások megfelelő szintjét eredményezte, biztosítva az intézmények megfelelő működését. 546,44 millió EUR tartaléksáv áll továbbra is rendelkezésre a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső összeghatárán belül /11 gu/anp/kz 20

21 ii. iii. iv. Az igazgatási költségvetések vizsgálatakor a Tanács az operatív programokkal kapcsolatos igazgatási kiadásokkal és a végrehajtó ügynökségek igazgatási kiadásaival is kiemelten foglalkozott. Ezzel összefüggésben az intézmények esetében követett szemlélethez hasonló módon célzott csökkentésekről is határozott. A decentralizált ügynökségek esetében a Tanács szintén hasonló megközelítést alkalmazott, mint az intézményeknél. Ennek megfelelően a normál üzemmódban tevékenykedő ügynökségek esetében sem az előirányzatok 2011-hez viszonyított növelését, sem pedig új álláshelyeket nem hagyott jóvá. Az új feladatokkal megbízott ügynökségek esetében a 2011-hez viszonyított növekedést 1,5 %-ra korlátozta és az igényelt új álláshelyek egyharmadát fogadta el. Ezenkívül új saját finanszírozású álláshelyek létrehozását regisztrálták. Az induló ügynökségek esetében az új álláshelyek számát, továbbá ezekhez kapcsolódóan az 1. és a 2. címhez való hozzájárulás növekedését az igények háromnegyedére korlátozták. A Tanács az igazgatási kiadásokra vonatkozó alábbi nyilatkozattervezetet is jóváhagyta: A Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsuk az igazgatási kiadásokra fordított összegek lehető legjobb megtérülését, és növeljük az igazgatás hatékonyságát annak érdekében, hogy tekintettel a tagállamok által folytatott szigorú költségvetési konszolidációra a korlátozott források felhasználására optimális módon kerüljön sor. Ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szigorúan kézben tartsuk az igazgatási kiadásokat, különösen azáltal, hogy fokozzuk az intézmények közötti együttműködést, és csak a valós szükségletek számára biztosítunk finanszírozást. A Tanács ezért minden intézményt és szervet felkér arra, hogy járuljon hozzá e célok eléréséhez. f) a bevételek esetében a költségvetés-tervezet elfogadása, a évi költségvetés-tervezetben a kiadásokkal és a személyzettel kapcsolatban elvégzett változtatásokból eredő technikai kiigazítások végrehajtását követően /11 gu/anp/kz 21

22 III. TERVEZETT BEVÉTELEK 1. Az Európai Unió összes költségvetési bevétele EUR, ami az Unió bruttó nemzeti jövedelmének 1 (GNI) 0,98 %-ával egyenlő. Az Európai Unió évi költségvetés-tervezetének finanszírozásához szükséges saját források az EU GNI-jének 0,97 %-át teszik ki, ami nem éri el a GNI 1,23 %-ában megállapított felső határt, és ami az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott módszerrel került kiszámításra. A bérekből levont járulékoktól függő egyéb bevételekre vonatkozó becslések és a vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt táblázatok kiigazítására a különböző intézmények által benyújtott álláshely-kérelmekkel kapcsolatos döntésekkel összhangban került sor. Az alábbi táblázatokban vannak feltüntetve a évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont finanszírozásához szükséges bevételek. (EUR) évi költségvetéstervezet Forrás A Tanács álláspontja 1. A vámok és cukorilletékek nettó összege Egységes kulcsú, héa-alapú saját források GNI-alapú saját források Rendelkezésre álló többletek p.m. 5. Egyéb bevételek (4 9. cím) ÖSSZESEN A GNI-re vonatkozó májusi előrejelzés szerint. HL L 163., , 17. o /11 gu/anp/kz 22

23 A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében a 2012-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok KIADÁSOK Megnevezés évi költségvetés évi Változás (%) költségvetés 1 1. Fenntartható növekedés ,73 2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése ,39 3. Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése ,28 4. Az EU mint globális szereplő ,37 5. Igazgatás ,45 Összes kiadás ,02 BEVÉTELEK Megnevezés évi költségvetés évi Változás (%) költségvetés 1 Egyéb bevételek (4 9. cím) ,37 Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, jogcímcsoport) p.m A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, jogcímcsoport) p.m. p.m. A héa-, illetve GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím) p.m. p.m. Összes bevétel (3 9. cím) ,25 A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím) ,01 Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím) ,17 A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím) ,04 A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok ,70 Összes bevétel , Ennek az oszlopnak a számai megegyeznek a évi költségvetésével (HL L 68., , 1. o.), valamint az 1/2011. és 2/2011. sz. költségvetés-módosításban foglaltakkal. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése (az Európai Közösséget létrehozó szerződés korábbi 268. cikke) így rendelkezik: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük. A évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 17-i 151. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg /11 gu/anp/kz 23

24 1. TÁBLÁZAT A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján Tagállam A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a Határérték (%- ban) A GNI 1 %-a a határértékkel szorozva A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a 1 A héaalap határértékét túllépő tagállamok (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgium Bulgária Cseh Köztársaság Dánia Németország Észtország Írország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Luxemburg Magyarország Málta Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság Összesen A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át /11 gu/anp/kz 24

25 2. TÁBLÁZAT A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdésének alapján (1 3. alcím) Tagállam A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs 1 (%-ban) A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával (1) (2) (3) = (1) (2) Belgium , Bulgária , Cseh Köztársaság , Dánia , Németország , Észtország , Írország , Görögország , Spanyolország , Franciaország , Olaszország , Ciprus , Lettország , Litvánia , Luxemburg , Magyarország , Málta , Hollandia , Ausztria , Lengyelország , Portugália , Románia , Szlovénia , Szlovákia , Finnország , Svédország , Egyesült Királyság , Összesen A hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívási kulcsa kizárólag a as időszakra vonatkozóan Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 % /11 gu/anp/kz 25

26 3. TÁBLÁZAT Az egységes kulcs meghatározása és a GNI- (bruttó nemzeti jövedelem) alapú források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím) Tagállam A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a A kiegészítő alap saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs A kiegészítő alap saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával (1) (2) (3) = (1) (2) Belgium Bulgária Cseh Köztársaság Dánia Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság Összesen A kulcs kiszámítása: ( ) / ( ) = /11 gu/anp/kz 26

27 4. TÁBLÁZAT Hollandia és Svédország éves GNI-hozzájárulására vonatkozóan a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében igénybe vehető csökkentés finanszírozásának a kiszámítása (1 6. alcím) Tagállam Bruttó csökkentés A GNI-alap százalékos aránya A bruttó csökkentésre alkalmazott GNIkulcs A Hollandia és Svédország javára alkalmazott csökkentés finanszírozása (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgium 2, Bulgária 0, Cseh Köztársaság 1, Dánia 1, Németország 20, Észtország 0, Írország 0, Görögország 1, Spanyolország 8, Franciaország 16, Olaszország 12, Ciprus 0, Lettország 0, Litvánia 0, Luxemburg 0, Magyarország 0, Málta 0, Hollandia , Ausztria 2, Lengyelország 3, Portugália 1, Románia 1, Szlovénia 0, Szlovákia 0, Finnország 1, Svédország , Egyesült Királyság 13, Összesen , Uniós GDP-árdeflátor (EUR) (2011. tavaszi gazdasági előrejelzés): a) 2004 EU25 = / b) 2006 EU25 = / c) 2006 EU27 = / d) 2012 EU27 = A Hollandiára alkalmazandó egyszeri összeg (2012-es árakon): EUR [(b/a) (d/c)] = EUR A Svédországra alkalmazandó egyszeri összeg (2012-es árakon): EUR [(b/a) (d/c)] = EUR 13110/11 gu/anp/kz 27

28 5. TÁBLÁZAT A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére 2011-re nyújtott korrekció) (1 5. alcím) Ismertetés Együttható 1 (%) Összeg 1. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből 2. Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből 15,0054 7, (1) (2) 7, Összes elkülönített kiadás Bővítéssel kapcsolatos kiadások 2 = (5a + 5b) a. Előcsatlakozási kiadások b. A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) (5) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0, Brit előny A brit korrekció alapja = (7) (8) A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet Brit korrekció = (9) (10) Kerekített százalékok. A bővítéssel kapcsolatos kiadások az alábbiakat fedezik: i. az EU-hoz május 1-jén csatlakozott tíz új tagállam számára a évi előirányzatok alapján folyósított, a es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések, valamint a Bulgária és Románia számára a évi előirányzatok alapján folyósított, a es időszakra az uniós GDP-deflátorral módosított kifizetések; valamint ii. ezen tagállamok összes elkülönített kiadásai, kivéve a mezőgazdasági közvetlen kifizetéseket, a piachoz kapcsolódó kifizetéseket, valamint a vidékfejlesztési kiadások EMOGA Garanciarészlegéből (5b) finanszírozott részét. Ez az összeg levonásra kerül az összes elkülönített kiadásból annak biztosítására, hogy a bővítés előtt változatlan kiadás változatlan maradjon a csatlakozás után is. A brit előny a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg. Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos január 1-jével 10 %-ról 25 %-ra történő emeléséből ered /11 gu/anp/kz 28

29 A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, a szóban forgó cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított EUR-t. A vonatkozó számokat az alábbi táblázat tartalmazza évi brit korrekció A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva (2007. évi ORD vs évi ORD), EUR-ban Különbözet folyó árakon Különbözet állandó évi árakon (A) évi brit korrekció 0 0 (B) évi brit korrekció (C) évi brit korrekció (D) évi brit korrekció (E) évi brit korrekció (F) évi brit korrekció n/a n/a (G)Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) /11 gu/anp/kz 29

30 Tagállam 6. TÁBLÁZAT Az Egyesült Királyságnak nyújtott EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása 1 (1 5. alcím) A GNI-alap százalékos aránya Részesedések az Egyesült Királyság nélkül Részesedések DE, NL, AT, SE és UK nélkül DE, NL, AT és SE 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop Finanszírozási skála A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgium 2,94 3,41 5,32 1,43 4, Bulgária 0,30 0,35 0,54 0,15 0, Cseh Köztársaság 1,15 1,34 2,08 0,56 1, Dánia 1,94 2,25 3,50 0,94 3, Németország 20,59 23,90 0,00-17,92 0,00 5, Észtország 0,12 0,14 0,21 0,06 0, Írország 0,98 1,14 1,78 0,48 1, Görögország 1,68 1,95 3,04 0,82 2, Spanyolország 8,27 9,60 14,96 4,02 13, Franciaország 16,11 18,70 29,15 7,84 26, Olaszország 12,37 14,36 22,39 6,02 20, Ciprus 0,14 0,16 0,26 0,07 0, Lettország 0,15 0,17 0,27 0,07 0, Litvánia 0,24 0,28 0,43 0,12 0, Luxemburg 0,26 0,30 0,46 0,12 0, Magyarország 0,84 0,97 1,51 0,41 1, Málta 0,05 0,06 0,09 0,02 0, Hollandia 4,85 5,63 0,00-4,22 0,00 1, A számítások 15 tizedesjegy pontossággal készülnek /11 gu/anp/kz 30

31 Tagállam A GNI-alap százalékos aránya Részesedések az Egyesült Királyság nélkül Részesedések DE, NL, AT, SE és UK nélkül DE, NL, AT és SE 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop Finanszírozási skála A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Ausztria 2,32 2,69 0,00-2,02 0,00 0, Lengyelország 3,04 3,52 5,49 1,48 5, Portugália 1,24 1,44 2,25 0,60 2, Románia 1,07 1,25 1,94 0,52 1, Szlovénia 0,29 0,33 0,52 0,14 0, Szlovákia 0,56 0,65 1,01 0,27 0, Finnország 1,54 1,79 2,79 0,75 2, Svédország 3,13 3,64 0,00-2,73 0,00 0, Egyesült Királyság 13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Összesen 100,00 100,00 100,00-26,89 26,89 100, /11 gu/anp/kz 31

32 7. TÁBLÁZAT Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása 1 a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban Tagállam Nettó cukorilletékek (75 %) Tradicionális saját források (TOR) Nettó vámok (75 %) Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %) Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.) Héaalapú saját forrás GNI-alapú saját forrás Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is Csökkentés Hollandia és Svédország javára Brit korrekció Összes nemzeti hozzájárulás Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásbó l (%) Összes saját forrás 2 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Belgium , Bulgária , Cseh Köztársaság , Dánia , Németország , Észtország , Írország , Görögország , Spanyolország , Franciaország , Olaszország , Ciprus , Lettország , Litvánia , Luxemburg , Magyarország , Málta , Hollandia , p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); ( = = ). 2 Összes saját bevétel a GNI százalékaként: ( ) / ( ) = 0.97 %; a saját bevételek felső korlátja a GNI százalékaként: 1,23 % /11 gu/anp/kz 32

33 Tagállam Nettó cukorilletékek (75 %) Tradicionális saját források (TOR) Nettó vámok (75 %) Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %) Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.) Héaalapú saját forrás GNI-alapú saját forrás Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is Csökkentés Hollandia és Svédország javára Brit korrekció Összes nemzeti hozzájárulás Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásbó l (%) Összes saját forrás 1 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Ausztria , Lengyelország , Portugália , Románia , Szlovénia , Szlovákia , Finnország , Svédország , Egyesült Királyság , Összesen , Összes saját bevétel a GNI százalékaként: ( ) / ( ) = 0.97 %; a saját bevételek felső korlátja a GNI százalékaként: 1,23 % /11 gu/anp/kz 33

34 2. A nettó tradicionális saját források (a vámok és cukorilletékek) összege ,60 millió EUR. 3. Az uniós héaalap összege 2012-re ,77 millió EUR (1 %-os kulccsal), figyelembe véve a tagállamok GNI-alapjára általánosan vonatkozó 50 %-os határértéket, amelyet öt tagállam (Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Portugália) héaalapja esetében ténylegesen alkalmazni kellett. A héaalapú saját források egységes kulcsa 0,30 %. A március 1-jén hatályba lépett, saját forrásokról szóló 2007/436/EK, Euratom határozattal 1 összhangban azonban a as időszakra vonatkozó lehívási kulcs Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %. Az egységes kulcsú héaalapú saját források összege így ,92 millió EUR. 4. A évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspont értelmében a kiegészítő alap saját források egységes kulcsa 0,7131 %. 5. A saját forrásoktól eltérő bevételek (4 9. cím) összege 1 654,05 millió EUR. 6. A 4. cím (Egyéb közösségi adók, illetékek és díjak) , és jogcímcsoportja a személyzettel kapcsolatban hozott határozatok alapján kiigazításra került. 1 A saját forrásokról szóló új határozat végrehajtását az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló, január 26-i 105/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet szabályozza /11 gu/anp/kz 34

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 1. BEVEZETÉS Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai

A évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 6. (07.07) (OR. en) 11621/09 FIN 237 FELJEGYZÉS Küldi Címzett:: Tárgy: az Állandó Képviselők Bizottsága a Tanács A 2010. évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.8. COM(2014) 619 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 04/06/2015 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5 224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. () (Normativer Teil) 1 von 5 2007.6.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 12. (OR. en) 5602/14 Intézményközi referenciaszám: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel,. november. (OR. en) / ADD FIN FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a Tanács Az Európai Unió 7-es pénzügyi évre vonatkozó általános

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/44. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 127 32004R0740 2004.4.22. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 116/9 A BIZOTTSÁG 740/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra,

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 18.7.2012 2012/2150(INI) JELENTÉSTERVEZET a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

11129/19 be/zv/ik 1 ECOMP.1

11129/19 be/zv/ik 1 ECOMP.1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 19. (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Gazdasági és Pénzügyek) 2019. július 9. 11129/19 be/zv/ik 1 TARTALOM

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23 2013.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/23 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. február 19.) az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 10329/17 CODEC 1059 CULT 88 AELE 54 EEE 31 PE 46 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az Európai Parlaent, a Tanács és a Bizottság dokuentuaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 1. 31994 R 1164: A Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 130. szám, 1994.5.25., 1. o.), az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 644 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a tagállami hozzájárulásokra

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.9. COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 HATÁROZATOK A TANÁCS HATÁROZATA (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (.02) (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács A Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről L 347/884 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III.

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM MAHOP

MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM MAHOP MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM MAHOP 2014-2020 dr. Viski József Helyettes államtitkár Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Irányító Hatóság Európa

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben