4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III. szakasz - Bizottság_ HU HU

2 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 37. cikkére, az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, december 15-én elfogadott általános költségvetésére 2, a április 6-án elfogadott 1/2011. számú költségvetés-módosításra, a március 25-én elfogadott 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre 3, a április 15-én elfogadott 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetre 4, Az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a évi általános költségvetés 4. számú költségvetés-módosítási tervezetét HL L 248., , 1. o. HL L 68., , 1. o. COM(2011) 154 végleges. COM(2011) 219 végleges. 1

3 AZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI, VALAMINT SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS Az általános bevételkimutatás, valamint a szakaszonkénti bevétel- és kiadáskimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS MIGRÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÁRAMLATOK BEVEZETÉS FRONTEX SZOLIDARITÁS ÉS A MIGRÁCIÓS ÁRAMLATOK KEZELÉSE KÖZÖSSÉGI FELLÉPÉSEK KÜLSŐ HATÁROK ALAP EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP FINANSZÍROZÁS SAJÁT FORRÁSOK BEVEZETÉS A TRADICIONÁLIS SAJÁT FORRÁSOKRA (TOR), VALAMINT A HÉA- ÉS GNI-ALAPOKRA VONATKOZÓ ELŐREJELZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA , ÉS ÉVI BRIT KORREKCIÓ BEVEZETÉS A KORREKCIÓK KISZÁMÍTÁSA A ÉVI BRIT KORREKCIÓ 1. FRISSÍTÉSÉNEK, A ÉVI BRIT KORREKCIÓ VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK, VALAMINT A ÉVI BRIT KORREKCIÓ KORRIGÁLT VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK BEVEZETÉSE A 4/2010. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS- MÓDOSÍTÁSI TERVEZETBE A SVÉDORSZÁG ÉS HOLLANDIA ÁLTALI ÉVI GNI-BEFIZETÉSEK BRUTTÓ CSÖKKENTÉSEI FINANSZÍROZÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

4 1. BEVEZETÉS Ez a tervezet a évi költségvetés 4. számú módosításáról a következőket tartalmazza: - A tradicionális saját forrásokkal (TOR, úgymint vámok és cukorágazati illetékek), a héa- és a GNI-alappal kapcsolatos előrejelzés felülvizsgálata, a vonatkozó brit korrekciók költségvetéstervezésének és finanszírozásának, valamint Hollandia és Svédország évi GNIhozzájárulása csökkentésének felülvizsgálata, ami megváltoztatja a tagállamoknak az uniós költségvetés saját forrásaihoz való hozzájárulásának megoszlását. - A dél-mediterrán térségben nemrégiben végbement fejleményeket követően a migrációs és menekülthullámok kezelésére irányuló uniós erőforrások, különösen a Frontex ügynökség, a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap javára nyújtandó kiegészítő előirányzatok megemelése. Az ezekre a célokra igényelt összes előirányzat nettó emelése 41,1 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 43,9 millió EUR a kifizetési előirányzatokban. - Az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektekre nyújtott kifizetési előirányzatok szintjének csökkentése 43,9 millió EUR-val. Ez különösen az energiahálózatokat érinti, és azért kerül rá sor, mert felülvizsgálták az infrastrukturális projektek néhány kedvezményezettje javára történő kifizetések ütemezését. E módosító indítvány összesített nettó pénzügyi hatása 41,1 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 0 EUR a kifizetési előirányzatokban. 2. MIGRÁCIÓS ÉS MENEKÜLTÁRAMLATOK 2.1. Bevezetés A dél-mediterrán térségben mostanában tapasztalható fejlemények a migráció szempontjából rendkívüli nyomást eredményeztek a régióban. Az Európai Tanács márciusi következtetéseivel összhangban a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap keretében tett uniós fellépések javasolt erősítése támogatni fogja a legközvetlenebbül érintett tagállamok erőfeszítéseit, valamint megerősíti a Frontex ügynökség kapacitásait a Földközi-tengeren tengerfelügyeleti tevékenységek lefolytatására vonatkozóan. A kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó további igényeket részben a kötelezettségvállalási előirányzatok 18. címen (Belügy) belüli átcsoportosításával, míg a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos további igényeket teljes mértékben a kifizetési előirányzatok 32. címből (Energiaügy) történő átcsoportosításával fedezik, amint azt az alábbi 2.4. pont részletesen tartalmazza Frontex A Frontex évi munkaprogramja jelenleg 24 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot juttat tengeri műveletekre. Az Észak-Afrikából érkező migrációs áramlatok kivételes és előre nem látott emelkedése a folyamatban lévő vagy tervezett tengeri műveletek időbeli és műveleti tekintetben való növelését és/vagy kiterjesztését teszi szükségessé és olyan további igényeket támaszt, amelyek miatt az ügynökség közös tengeri műveletekre fordítandó költségvetése a jelenlegi helyzet alapján június végéig teljes mértékben felhasználásra kerül. A Bizottság ezért a Frontex operatív kiadásaira ( költségvetési tétel) vonatkozóan a kötelezettségvállalási előirányzatok 30 millió EUR-s emelését kéri. Ebben a szakaszban a kifizetési előirányzatok 24 millió EUR-s (tehát a további kötelezettségek 80 %-ának megfelelő összegű) emelését is kéri. A kifizetési előirányzatokban fennmaradó 6 millió EUR-ra csak 2011 vége felé lesz szükség, mivel a Frontex a tagállamok által benyújtott kérelmek alapján teljesít kifizetéseket a kifizetési előirányzatokból. 3

5 2.3. Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése Közösségi fellépések A Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap alapjogiaktusai ezen alapok átfogó pénzügyi keretének bizonyos százalékát úgynevezett közösségi fellépésekre irányozzák elő nemzeteken átnyúló, illetve a Közösség egészének érdekét szolgáló intézkedések finanszírozása érdekében, különösen a sürgős fellépést igénylő szükséghelyzetek kezelése céljából. A dél-mediterrán térségben zajló események kivételes mérete jelentős terhet ró az érintett tagállamokra. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a vonatkozó alap-jogiaktusokban előirányzott legmagasabb összeget fordítsák közösségi fellépésekre, a megosztott irányítás keretében előzetesen a tagállamoknak elkülönített előirányzatokat meghaladó mértékben. Ez a fent említett mindhárom alap esetében az előirányzatok növelését teszi szükségessé, amelyeket főleg Olaszország, Görögország, Málta és Ciprus rendelkezésére kell bocsátani. A Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése alá tartozó negyedik alap, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap alap-jogiaktusa nem irányoz elő támogatást szükségfellépésekre, ezért ebben a tekintetben nem érintett Külső Határok Alap A Külső Határok Alap ( költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa a rendelkezésre álló összes előirányzat legfeljebb 6 %-át engedélyezi közösségi fellépésekre fordítani, többek között sürgősségi intézkedések finanszírozása céljából. Az Alap vonatkozásában eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. A közösségi fellépésekre jelenleg előirányzott összeg 10 milllió EUR, ami az Alap összes előirányzatának 3,7 %-át teszi ki. A kötelezettségvállalási előirányzatok 6,5 millió EUR-s további emelése azt eredményezi, hogy a sürgősségi intézkedésekre fordított összegek elérik az engedélyezett legmagasabb százalékot. Ezeket a további előirányzatokat olyan kiadások finanszírozására fordítják majd, mint például a kérelmek elbírálásával foglalkozó központok és fogdák, a migránsok átszállítása más fogadólétesítményekbe, valamint a személyazonosság ellenőrzéséhez és a kérelmek elbírálásához használt felszerelések. A kapcsolódó 75 %-os előfinanszírozás a kifizetési előirányzatok 4,9 millió EUR-s emelését teszi szükségessé Európai Visszatérési Alap Az Európai Visszatérési Alap ( költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa a rendelkezésre álló összes előirányzat legfeljebb 7 %-át engedélyezi közösségi fellépésekre fordítani, többek között sürgősségi intézkedések finanszírozása céljából. A közösségi fellépésekre jelenleg előirányzott összeg 4,5 milllió EUR, ami az Alap összes előirányzatának 4 %-át teszi ki. A kötelezettségvállalási előirányzatok 3,7 millió EUR-s további emelése azt eredményezi, hogy a sürgősségi intézkedésekre fordított összegek elérik az engedélyezett legmagasabb százalékot. Ezeket a további előirányzatokat olyan kiadások finanszírozására fordítják majd, mint például visszatérési műveletek, tolmácsolás és fordítás, valamint utazási kiadások fedezése. A kapcsolódó 75 %-os előfinanszírozás a kifizetési előirányzatok 2,8 millió EUR-s emelését teszi szükségessé Európai Menekültügyi Alap Az Európai Menekültügyi Alap ( költségvetési jogcímcsoport) alap-jogiaktusa éves szinten 9,85 millió EUR-s kerettel rendelkezik sürgősségi intézkedésekre ( költségvetési jogcímcsoport) annak érdekében, hogy menekültek tömeges beáramlása esetén segítséget nyújtsanak a tagállamoknak. A 2011-ben rendelkezésre álló 9,85 millió EUR-s teljes összegből 3 millió EUR-t már elkülönítettek a belgiumi fogadólétesítmények támogatására. 4

6 Egy Olaszországtól nemrégiben érkezett kérelem miatt a fennmaradó teljes összegre szükség lenne, miközben várhatóan új kérelmek érkeznek Máltától és Ciprustól. Ezenfelül júliusig valószínűleg Görögország is kérelmezni fogja a között kapott sürgősségi finanszírozás folytatását. E valószínű igényekre tekintettel a Bizottság ebben a szakaszban további 12 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot igényel a menekültek fogadásával, alapvető szükségleteivel és a létesítményekkel kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében. A kapcsolódó 80 %-os előlegfizetés a kifizetési előirányzatok 9,6 millió EUR-s emelését teszi szükségessé. Ezenfelül 2,65 millió EUR összegre van szükség a kifizetési előirányzatokban, hogy fedezni lehessen a 2011-re már előirányzott források előfinanszírozási igényeit. Az Európai Menekültügyi Alap összes további kifizetési igénye így 12,25 millió EUR. A Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai Menekültügyi Alap vonatkozásában igényelt összesített emelés amint azt a fenti , és pont tartalmazza 22,2 millió EUR a kötelezettségvállalási előirányzatokban és 19,9 millió EUR a kifizetési előirányzatokban Finanszírozás A fentiekben meghatározott további finanszírozási igényeket részben a 18. címen belüli átcsoportosítással fedezik, összesen 11,1 millió EUR összegben a kötelezettségvállalási előirányzatokban. Ez a belső átcsoportosítás nagyrészt abból származik, hogy későn indították el a Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem ( költségvetési jogcímcsoport, 10 millió EUR) keretprogramjában részt vevő partnerekre vonatkozó évi felhívást. Az Európai Menekültügyi Alap évi allokációja vonatkozásában továbbá nem lehetett figyelembe venni a tévesen kifizetett összegek visszafizettetéséből származó, 1,1 millió EUR-s összeget a címzett bevételek előirányzataiban. A Bizottság azt javasolja, hogy ezt az 1,1 millió EUR-s összeget bocsássák az Európai Menekültügyi Alap keretében hozandó sürgősségi intézkedések rendelkezésére ( költségvetési jogcímcsoport). A Bizottság javasolja továbbá, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 41,1 millió EUR-s fennmaradó finanszírozási igényét a 3a. alfejezet (Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése) kiadásainak felső korlátja alatt lévő mozgástérből fedezzék, amely jelenleg 67,0 millió EUR. A Bizottság azt is javasolja, hogy a kifizetési előirányzatok kapcsolódó 43,9 millió EUR-s finanszírozási igényeit az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek és különösen az energiahálózatok területéből ( költségvetési jogcím) történő átcsoportosítással fedezzék. Az Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására költségvetési jogcímcsoport ( ) kifizetési előirányzatainak végrehajtása jelenleg a következőképpen áll: Az Energiahálózatok ( költségvetési jogcím) vonatkozásában néhány előfinanszírozási és időközi kifizetéssel kapcsolatos kérelem késedelmet szenvedett, ezért az érintett kedvezményezettek tekintetében felülvizsgálták a kifizetési ütemterveket. A nagyszabású infrastruktúraprojektek kifizetéseit jellemzően a projekt időtartama alatt néhány alkalommal teljesítik, ami tükrözi a projekt végrehajtásának egyes szakaszait (például megkötött közbeszerzési szerződések, teljesített munkálatok). Ebből adódóan a kifizetési előirányzatokat 2011-ben nem használták fel teljesen, amelynek becsült összege 357,1 millió EUR, okai pedig a hét projekt végrehajtása során előfordult operatív csúszások, valamint néhány más projekt esetében a kifizetések ütemezésének felülvizsgálata; A Szén-dioxid-leválasztás és tárolás ( költségvetési jogcím) esetében úgy becsülik, hogy néhány kifizetési kérelem csúszása miatt az ez év végétől 2012-ig tartó időszakra tervezett kifizetéseket elhalasztják, ennek összege mintegy 36 millió EUR; 5

7 Az európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer ( költségvetési jogcím) tekintetében ugyanakkor a végrehajtás kismértékben az ütemterv előtt jár, ezért mintegy 5 millió EUR-s emelésre van szükség; Az Energiahatékonysággal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kezdeményezések ( költségvetési jogcím) vonatkozásában a évi kifizetési igények becsült összege 36 millió EUR, míg ez az új alap jelenleg csak p.m. bejegyzéssel rendelkezik. Így az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek kifizetési előirányzatainak végrehajtása várhatóan mintegy 352 millió EUR-val marad el a tervezettől, amit át lehet csoportosítani. E költségvetés-módosítással párhuzamosan a Bizottság javasolni fogja az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazatbeli projektek kifizetési előirányzatai fel nem használt összegeinek nagyobb átcsoportosításokra történő felhasználását. A kifizetési előirányzatok legjelentősebb emelési igényei jelenleg a következők: A Szlovéniában, Horvátországban és a Cseh Köztársaságban előfordult heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan az EU Szolidaritási Alapjának fennálló igénybevétele, amely a kifizetési előirányzatokban 19,5 millió EUR-t tesz ki 5. A költségvetési hatóság által nemrégiben létrehozott, úgynevezett negatív tartalék átcsoportosítás révén a lehető legnagyobb mértékben való feltöltése a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh Köztársaságot érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan az EU Szolidaritási Alapja fennálló igénybevételének finanszírozása részeként, amely a kifizetési előirányzatokban 182,4 millió EUR-t tesz ki 6 ; Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) további kifizetési igényei, amellyel kapcsolatban a Bizottság hamarosan átcsoportosítás kérelmeket fog benyújtani; Végezetül, várhatóan mintegy 26 millió EUR-t csoportosítanak majd át a alcímen belül (Hagyományos és megújuló energiák) az egyéb programok, különösen az Intelligens energia Európa program ( költségvetési jogcímcsoport) további igényeinek fedezésére. 3. SAJÁT FORRÁSOK 3.1. Bevezetés Az alábbi összefoglaló táblázat bemutatja az összes saját forrás országok szerinti megoszlását, a következő költségvetési dokumentumok alapján: a évi költségvetés, Az 1/2011. számú költségvetés-módosítás az EU Szolidaritási Alapjának EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő igénybevételéről, a Lengyelországot, Szlovákiát, a Cseh Köztársaságot, Magyarországot, Horvátországot és Romániát érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan. A kifizetési előirányzatok teljes összegét nem érinti. A 2/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet az EU Szolidaritási Alapjának EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő igénybevételére irányul, a Szlovéniát, Horvátországot és a Cseh Köztársaságot érintő heves esőzések hatásaihoz kapcsolódóan. A kifizetési előirányzatok teljes összegét nem érinti /2011. számú költségvetés-módosítási tervezet, COM(2011) 154 végleges, A április 6-án elfogadott 1/2011. számú költségvetés-módosítás. Ez egy olyan forgatókönyvön alapul, amelyben a Bizottság javaslata alapján az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéhez kapcsolódó további kifizetési igényeket teljes mértékben az európai gazdasági fellendülés terve keretében az energiaágazati projektekből történő átcsoportosítással fedezik. 6

8 A 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a évi költségvetés végrehajtása során keletkezett EUR többlet költségvetésbe való bevitele, amely a évi költségvetésben ebből következően bevételként szerepel. A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítás. összegek millió EUR-ban 3/2011. sz. 4/2011. sz. a 4/2011. sz. és a 3/2011. sz évi költségvetésmódosításmódosításmódosítási költségvetés- költségvetés- költségvetés tervezet tervezet tervezet különbsége (1) (3) (4) %-ban (5) = (4) (3) BE 4 861, , ,0 4,06% + 165,0 BG 384,5 371,9 378,9 0,31% + 7,0 CZ 1 514, , ,7 1,21% - 5,5 DK 2 569, , ,4 2,04% - 22,5 DE , , ,6 19,80% + 179,5 EE 147,2 142,2 152,2 0,13% + 10,0 IE 1 442, , ,5 1,10% - 69,5 EL 2 339, , ,6 1,78% - 114,7 ES , , ,9 8,93% + 462,1 FR , , ,3 16,32% - 44,8 IT , , ,8 12,93% - 161,9 CY 198,5 192,2 189,9 0,16% - 2,3 LV 178,3 172,1 178,6 0,15% + 6,4 LT 307,7 297,8 296,3 0,25% - 1,5 LU 289,9 279,4 300,2 0,25% + 20,9 HU 1 037, ,3 970,2 0,80% - 31,1 MT 65,0 62,9 66,4 0,06% + 3,5 NL 6 310, , ,4 4,89% - 199,3 AT 2 676, , ,1 2,12% - 14,2 PL 3 893, , ,9 3,07% - 55,6 PT 1 684, , ,9 1,35% + 0,8 RO 1 313, , ,5 0,99% - 70,7 SI 417,3 404,4 398,6 0,33% - 5,8 SK 725,5 700,6 700,5 0,58% - 0,1 FI 1 846, , ,9 1,54% + 72,2 SE 3 132, , ,7 2,74% + 293,9 UK , , ,3 12,13% - 421,6 EU , , ,4 100,00% A tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a héa- és GNI-alapokra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata A bevett gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (Advisory Committee on Own Resources, ACOR) ülésén elfogadott legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján javasolja a költségvetés finanszírozásának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a 2011-ben a költségvetésbe fizetendő tradicionális saját forrásokkal (TOR) kapcsolatos előrejelzéssel, valamint a évi hozzadottérték-adó (héa)- és bruttó nemzeti jövedelem (GNI-) alapokkal kapcsolatos előrejelzéssel foglalkozik. A évi költségvetésben (valamint az 1/2011. számú költségvetés-módosításban és az 1 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben) szereplő előrejelzést az ACOR május 18-i, 148. ülésén fogadták el. A 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben figyelembe vett felülvizsgált előrejelzést az ACOR május 17-i, 151. ülésén fogadták el. A saját forrásokra vonatkozó frissített előrejelzések használata 7

9 növeli a költségvetési év során teljesítendő tagállami befizetések pontosságát, és csökkenti az előző évből származó, elkerülhetetlen előrejelzési hibákat. A 2010 májusában elfogadott előrejelzéshez képest a 2011 májusában elfogadott előrejelzésben a következő változások történtek: A nettó cukorágazati illeték 2011-re vonatkozó teljes előrejelzett összege nem változott: 123,4 millió EUR maradt (a 25 %-os beszedési költség levonása után). A 2011-re vonatkozó összes nettó vám (a mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat is beleértve) az előrejelzés szerint ,6 millió EUR (a 25 %-os beszedési költség levonása után), ami a májusi ,7 millió EUR-s összeghez képest 6,5 %-os növekedést jelent. E növekedés fő oka az, hogy az előrejelzés szerint a évi EU-n kívülről történő árubehozatal magasabb. Az előrejelzés tagállamonként készült, a tavaszi gazdasági előrejelzésben május 13-én közzétett, az EU-n kívülről történő behozatal növekedési ütemére vonatkozó előrejelzések felhasználásával. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes nem korlátozott uniós héa-alap ,1 millió EUR, ami a májusi ,7 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,5 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes korlátozott uniós héa-alap ,65 millió EUR, ami a májusi ,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest 2,2 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2011-ben a teljes uniós GNI-alap ,2 millió EUR, ami a májusi ,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,1 %-os növekedést jelent. Az előrejelzett héa- és GNI-alapok nemzeti pénznemből euróra való átváltásához a december 31-én érvényes átváltási árfolyamot használták (az euróövezeten kívüli tíz tagállam esetében). Így elkerülhetők a torzulások, mert ezt az árfolyamot használják a saját források költségvetésbe bevitt befizetéseinek euróról nemzeti pénznemre való átváltásánál is, amikor az összegeket lehívják (amint az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja). A TOR, a nem korlátozott héa-alapok és a GNI-alapok 2011-re érvényes az ACOR május 17-i 151. ülésén elfogadott felülvizsgált előrejelzéseit az alábbi táblázat tartalmazza (kerekített adatok): 8 A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatnak megfelelően, ha egy tagállam héa-alapja meghaladja a GNI-jének 50 %-át, akkor a határérték ez az 50 %. A 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet esetében a következő hat tagállam héa-alapja korlátozódik a GNI 50 %-ára: Írország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Portugália és Szlovénia. 8

10 A TOR, a héa- és GNI-alapok 2011-re érvényes felülvizsgált előrejelzései (millió EUR-ban) Cukor Vámok Nem GNI-alapok Korlátozott illeték (75 %) korlátozott héa-alapok 9 (75 %) héa-alapok BE 6, , , , ,70 BG 0,4 48, , , ,30 CZ 3,4 205, , , ,70 DK 3,4 321, , , ,90 DE 26, , , , ,50 EE 0,0 21, , , ,30 IE 0,0 188, , , ,45 EL 1,4 206, , , ,00 ES 4, , , , ,50 FR 30, , , , ,70 IT 4, , , , ,10 CY 0,0 28, , , ,00 LV 0,0 19, , , ,30 LT 0,8 41, , , ,80 LU 0,0 14, , , ,90 HU 2,0 104, , , ,00 MT 0,0 11, , , ,65 NL 7, , , , ,00 AT 3,2 172, , , ,60 PL 12,8 357, , , ,60 PT 0,2 138, , , ,25 RO 1,0 110, , , ,00 SI 0,0 71, , , ,00 SK 1,4 113, , , ,60 FI 0,8 152, , , ,20 SE 2,6 489, , , ,10 UK 9, , , , ,50 EU 123, , , , , , és évi brit korrekció Bevezetés Az ebbe a költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő, a költség 10 vetési egyensúlyhiányt az Egyesült Királyság javára kiigazító korrekció (brit korrekció) három évet érint: 2006-ot, 2007-et és 2010-et. Mivel egy adott év brit korrekcióját a következő évben kell finanszírozni, ezért a évi brit korrekciót is magában foglaló három brit korrekció finanszírozásában mind a 27 tagállam részt vesz. A évi brit korrekcióra a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2000 munkadokumentum vonatkozik. A évi brit korrekció végleges összegének költségvetésbe történő újbóli bevitelére a 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben az Európai Számvevőszék által talált hibát követően kerül sor, és kizárólag a hiba kijavításának célját szolgálja. 9 A szürkével kiemelt összegek a korlátozott héa-alapokból adódnak, amint azt a fenti 8. lábjegyzet tartalmazza. 10 Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat, amely a következő címen érhető el: A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az EU saját forrásairól szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban című, szeptember 21-i bizottsági munkadokumentum, másként a Számítási módszer 2000 a következő címen érhető el: 9

11 A és évi brit korrekcióra a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2007 munkadokumentum vonatkozik 11. E határozat szabályainak megfelelően a tagállamok által a beszedési költségek kompenzálásaként visszatartott TOR százalékos arányának 2001-től jellemző növekedéséből származó nettó brit rendkívüli nyereség semlegesítődik és az elkülönített kiadásokat a következőkkel igazítják ki: a bővítést megelőző évre vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatos előirányzatok keretében kifizetett előcsatlakozási kiadások (pre-accession expenditure, PAE). Az Unió minden egyes jövőbeni bővítése alkalmával ugyanezt a kiigazítást alkalmazzák a PAE esetében, alkalmazása azonban 2014-től, a korrekció első alkalommal történő költségvetésbe állításával megszűnik, a teljes elkülönített kiadás 100 %-a a évi korrekció vonatkozásában a április 30. után csatlakozott tagállamokban, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét. Ezt a csökkentést fokozatosan vezetik be (20 % a 2009-ben a költségvetésben szerepeltetett évi korrekció vonatkozásában, 70 % a 2010-ben a költségvetésben szerepeltetett évi korrekció vonatkozásában és 100 % a 2011-ben a költségvetésben szerepeltetett évi korrekció vonatkozásában). Emellett Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország részesedése a brit korrekció finanszírozásából a szokásos részesedés negyedére csökken. E csökkenést a többi tagállam finanszírozza, az Egyesült Királyság kivételével. A évi brit korrekció összege (korrigált végleges összeg) és a korábban (2010-ben) a költségvetésbe beállított összeg közötti különbséget a 4/2011. számú költségvetés-módosítás 35. alcíme tartalmazza. A évi brit korrekció végleges összege és az előzetesen a költségvetésbe bevitt összeg (1. frissítés a 3/2009. sz. költségvetés-módosításban) közötti különbséget a 4/2011. sz. költségvetés-módosítás 35. alcímében tüntetik fel. A évi brit korrekció 1. frissítésének összege a 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímébe kerül bevitelre a évi költségvetés 15. alcímébe bevitt évi brit korrekció előzetes összege helyett A korrekciók kiszámítása Ebbe a költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetik a évi brit korrekció 1. frissítésének, a évi brit korrekció végleges összegének, valamint a évi brit korrekció korrigált végleges összegének kiszámítását és finanszírozását. A és évi brit korrekciót illetően a Bizottság a Számítási módszer 2007-nek megfelelően a költségvetés frissítését fogja javasolni, amennyiben a korrekciók jelentősen eltérnek a költségvetésben korábban megjelenített megfelelő számításoktól. A Bizottság jelenlegi számításai szerint sem a évi brit korrekció összege, sem a évi brit korrekció összege nem tér el jelentősen a évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításban feltüntetett 2. frissítésétől, illetve a évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításban feltüntetett Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat, amely a következő címen érhető el: és A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az EU saját forrásairól szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban című, május 23-i bizottsági munkadokumentum, másként a Számítási módszer 2007 a következő címen érhető el: 10

12 frissítésétől. Következésképpen a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben nem javasoljuk a költségvetésben szereplő összeg frissítését évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a évi brit korrekció évi költségvetésbe bevezetett előzetes összege, illetve a évi brit korrekció 4/2011. sz. költségvetés-módosításba bevezetett 1. frissítése közötti változásokat évi brit korrekció évi brit korrekció ELŐZETES ÖSSZEG évi költségvetés évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Különbözet (1) Brit részesedés a nem korlátozott héa-alapból 15,3816% 15,0995% - 0,2820% (2) Brit részesedés a teljes, csatlakozási kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadásból 8,1222% 7,7390% - 0,3832% (3) = (1) (2) 7,2593% 7,3605% + 0,1012% (4) Összes elkülönített kiadás Csatlakozással kapcsolatos kiadások (5) = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások (6) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) (7) ,66 (8) Brit előny (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség (11) Brit korrekció = (9) (10) A évi brit korrekció 1. frissítése 762,3 millió EUR-val magasabb, mint a évi brit korrekció évi költségvetésbe bevitt előzetes összege. A évi brit korrekció esetében a brit korrekció eredeti összegének különbsége a saját forrásokról szóló évi rendelet és a saját forrásokról szóló évi rendelet között 1 918,1 millió EUR 2004-es árakon és 2 083,5 millió EUR folyó árakon. 11

13 évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a évi brit korrekció 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevezetett 1. frissítése, illetve a évi brit korrekció 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő végleges összege közötti változásokat évi brit korrekció évi brit korrekció 1. frissítés 3/2009. számú költségvetésmódosítás évi brit korrekció Végleges összeg 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Különbözet (1) Brit részesedés a nem korlátozott héa-alapból 17,3696% 17,4496% + 0,0800% (2) Brit részesedés a teljes, csatlakozási kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadásból 7,2340% 7,2384% + 0,0044% (3) = (1) (2) 10,1356% 10,2111% - 0,0756% (4) Összes elkülönített kiadás Csatlakozással kapcsolatos kiadások (5) = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások (6) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) - (5) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) (7) ,66 (8) Brit előny (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség (11) Brit korrekció = (9) (10) A évi brit korrekció végleges összege 43,0 millió EUR-val alacsonyabb, mint a évi brit korrekció 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevitt 1. frissítése. A évi brit korrekció vonatkozásában nincs különbség a brit korrekció eredeti összegében a saját forrásokról szóló évi rendelet és a saját forrásokról szóló évi rendelet között évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett végleges összege, illetve a évi brit korrekció 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetbe bevezetendő korrigált végleges összege közötti változásokat. 12

14 2006. évi brit korrekció EREDETI VÉGLEGES ÖSSZEG 4/2010. számú költségvetésmódosítás KORRIGÁLT VÉGLEGES ÖSSZEG 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Különbözet (1) Brit részesedés a nem korlátozott héaalapból 17,2771% 17,2771% 0,0% Brit részesedés a teljes, előcsatlakozási (2) kiadásokkal kiigazított, felosztott 8,6928% 8,6928% 0,0% kiadásból (3) = (1) (2) 8,5843% 8,5843% 0,0% (4) Összes elkülönített kiadás % (5) Előcsatlakozási kiadások (PAE) % (6) Előcsatlakozási kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) % (7) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0, % (8) Brit előny (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség (11) Brit korrekció = (9) (10) A évi brit korrekció korrigált végleges összege 188,6 millió EUR-val alacsonyabb, mint a évi brit korrekció 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett eredeti végleges összege. A különbözet oka az ún. brit előny növekedése, amely 188,6 millió EUR-val csökkenti a évi brit korrekciót ,5 milliárd EUR-s felső korlát A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, a saját forrásokról szóló évi rendelet (1) bekezdésének g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd EUR-t. A évi brit korrekció kumulált hatása 2004-es árakon 3 469,6 millió EUR, folyó árakon 3 735,2 millió EUR évi brit korrekció A különbözet eredeti összege a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva Különbözet folyó árakon Különbözet évi állandó árakon (2007. évi ORD vs évi ORD), EUR-ban (A) évi brit korrekció 0 0 (B) évi brit korrekció (C) évi brit korrekció (D) évi brit korrekció (E) évi brit korrekció n.a. n.a. (F) évi brit korrekció n.a. n.a. (G) Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

15 3.3.3 A évi brit korrekció 1. frissítésének, a évi brit korrekció végleges összegének, valamint a évi brit korrekció korrigált végleges összegének bevezetése a 4/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetbe A évi brit korrekció (15. alcím) A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímébe bevezetendő brit korrekció összege a évi brit korrekció 1. frissítésének összege (vagyis a évi költségvetésbe bevezetett EUR helyett EUR). Ezt az összeget a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, 2011-re érvényes felülvizsgált GNI-alapok mentén kell finanszírozni. Az összeg 15. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: évi brit korrekció 15. alcím BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Összesen A évi brit korrekció (35. alcím) A jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímébe bevezetendő brit korrekció összege a évi brit korrekció végleges összege (vagyis EUR) és a évi brit korrekció 1. frissítése (vagyis a 3/2009. számú költségvetés-módosításba bevitt EUR) közötti különbség, amely EUR-t tesz ki. Ezt az összeget a 2010 végén ismert, 2008-ra érvényes felülvizsgált GNI-alapok mentén kell finanszírozni. Az összeg 35. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: évi brit korrekció 35. alcím BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Összesen 0 14

16 A évi brit korrekció (35. alcím) A évi brit korrekció végleges összegének finanszírozását a jelenlegi 4/2011. számú költségvetésmódosítási tervezet 35. alcímébe vezetik be a 2009 végén ismert, évi GNI- (és héa-) alapok mentén. A 35. alcímbe bevitt összeg a közvetlen hatás kiigazítása: a közvetlen hatás a tagállamok által a évi brit korrekció korrigált végleges összegére fizetendő összeg (a 2009 végén ismert évi GNI-alapok mentén) és a költségvetésbe korábban bevezetett megfelelő összegek (vagyis a 4/2010. számú költségvetés-módosításba bevezetett évi brit korrekció eredeti végleges összegének finanszírozását célzó kifizetések) közötti különbözet. A évi brit korrekció végleges összegének a jelenlegi 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímébe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: Eredeti végleges összeg (4/2010. számú költségvetésmódosítás) 15 Korrigált végleges összeg (4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet) Kiigazítás (1) (2) (3) = (1) (2) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Összesen A Svédország és Hollandia általi évi GNI-befizetések bruttó csökkentései finanszírozásának felülvizsgálata Svédország és Hollandia GNI-kifizetéseinek 2011-re vonatkozó bruttó csökkentését a évi költségvetésben fogadták el. Az összegeket folyó árakra számították át az EU-ra vonatkozó, euróban kifejezett GDP-deflátor alkalmazásával, amit a Bizottság adott meg a évi tavaszi gazdasági

17 előrejelzésében, vagyis ami a évi költségvetési tervezet kidolgozása idején rendelkezésre állt. A bruttó összeg Hollandia esetében 665,0 millió EUR, Svédország esetében 164,9 millió EUR, ezek az összegek nem változnak sem most, sem a jövőben 12. Ezeket a csökkentéseket az összes tagállam finanszírozza a GNI-részesedéseknek megfelelően. A finanszírozást ezért a évi GNI-alapok frissítése szerint módosítják az ACOR május 17-án tartott 151. előrejelzési találkozója keretében meghatározottaknak megfelelően. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a évi bruttó csökkentések finanszírozásáról. Hollandia és Svédország évi GNIbefizetéseinek csökkentése BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Összes en 0 12 A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikkének (5) bekezdése szerint ezeket az összegeket folyó árakra igazítják az EU aktuális, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amit a Bizottság ad meg és amely az előzetes költségvetési tervezet kidolgozásakor rendelkezésre áll. 16

18 4. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet évi pénzügyi keret Kötelezettségvállalás i előirányzat Kifizetési előirányzat évi költségvetés (az 1/2011. sz. költségvetés-módosítással és a 2 3/sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségválla lási előirányzat Kifizetési előirányzat 4/2011. sz. költségvetésmódosítási tervezet Kötelezettségvál lalási előirányzat Kifizetési előirányzat évi költségvetés (az 1/2011. sz. költségvetés-módosítással és a 2 4/sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) Kötelezettségvállalá si előirányzat Kifizetési előirányzat 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért Összesen Mozgástér A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE Ebből: a piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések Összesen Mozgástér UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 3b. Uniós polgárság Összesen Mozgástér AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ Mozgástér IGAZGATÁS Mozgástér ÖSSZESEN Mozgástér Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (500 millió EUR). A felső korlát fölötti 34 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső határát túllépve szerepel, a május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., ) megfelelően. A 4. fejezet évi fennmaradó mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (253,9 millió EUR). A felső korlát fölötti 71 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik. Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 82 millió EUR-s hozzájárulás erejéig figyelembe vették a közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret (1) lábjegyzetét. 17

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.9. COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács 2011. július

Részletesebben

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 1. BEVEZETÉS Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.10. COM(2018) 537 final 5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 241 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 241 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 19. (OR. en) 9000/15 FIN 366 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. május 13. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról FORMANYOMTATVÁNY A KÉRELMEZŐ IGAZGATÓSÁG FELHASZNÁLÁSÁRA (FAKULTATÍV) I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5 224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. () (Normativer Teil) 1 von 5 2007.6.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján

Részletesebben

MELLÉKLET. a követketkezőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a követketkezőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.23. COM(2015) 490 final ANNEX 1 MELLÉKLET a követketkezőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 644 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a tagállami hozzájárulásokra

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

2. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

2. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.25. COM(2011) 154 végleges 2. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja évi éves jelentés

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja évi éves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 3..4. COM(3) 856 final ANNEXES to 3 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió Szolidaritási Alapja. évi éves jelentés HU HU I. MELLÉKLET: JELENTŐS KATASZTRÓFÁKRA

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE

EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELVEI Egységesség minden EU bevétel és kiadás egy mérlegben Bruttó költségvetés minden bevétel fedez minden kiadást Éves költségvetés (naptári év)

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről L 347/884 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

DEC 06/2014. SZ.ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 06/2014. SZ.ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 27/03/2014 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 13., 21., 22., 23., 40. CÍM DEC 06/2014. SZ.ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 13

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 540 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának

Részletesebben

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 12. (OR. en) 5602/14 Intézményközi referenciaszám: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.6. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről HU HU INDOKOLÁS 1. A

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.6.12. COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A Magyar Táncművészeti Egyetem pályázni jogosult

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja évi éves jelentés

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja évi éves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 5.3.. COM(5) 8 final ANNEXES to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió Szolidaritási Alapja 3. évi éves jelentés HU HU I. MELLÉKLET: AZ EU SZOLIDARITÁSI

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 1. 31994 R 1164: A Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 130. szám, 1994.5.25., 1. o.), az

Részletesebben

A magyarországi bérfelzárkózás lehetőségei és korlátai

A magyarországi bérfelzárkózás lehetőségei és korlátai A magyarországi bérfelzárkózás lehetőségei és korlátai MKT 2017. június 8. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu A magyar gazdaság teljesítménye 2010 óta, a régióban 120

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.14. COM(2011) 9 végleges 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Adópolitika és Jogalkotás

Adópolitika és Jogalkotás Adópolitika és Jogalkotás Kihívások és feladatok a jogalkotó szemével a 2018-as ART alapján IZER Norbert Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. szeptember 28. 1 Adócentralizáció Az adóelvonás

Részletesebben

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3.

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3. ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése 1. AT Ausztria 99-999/9999 9 számjegy A kötőjelet és a perjelet egyes esetekben (például elektronikus

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 04/06/2015 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,

Részletesebben