4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS III. szakasz Bizottság IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos HU HU

2 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS III. szakasz Bizottság IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos

3 Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 41. cikkére, a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre 2 és különösen annak 13. cikkére, az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, november 20-án elfogadott általános költségvetésére 3, a április 16-án elfogadott 1/2014. sz. költségvetés-módosításra 4, a április 15-én elfogadott 2/2014. sz. költségvetés-módosítási re 5, a május 28-án elfogadott 3/2014. sz. költségvetés-módosítási re 6, az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a évi költségvetés 4. sz. költségvetés-módosítási ét. A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található HL L 298., , 1. o. HL L 347., , 884. o. HL L 51., , 1. o. HL L XX., COM(2014) 234, COM(2014) 329,

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS SAJÁT FORRÁSOK BEVEZETÉS , ÉS ÉVI BRIT KORREKCIÓ BEVEZETÉS A KORREKCIÓK KISZÁMÍTÁSA A ÉVI BRIT KORREKCIÓ 1. FRISSÍTÉSÉNEK, A ÉVI BRIT KORREKCIÓ 3. FRISSÍTÉSÉNEK, VALAMINT A ÉVI BRIT KORREKCIÓ VÉGLEGES ÖSSZEGÉNEK BEVEZETÉSE A 4/2014. SZ. KÖLTSÉGVETÉS- MÓDOSÍTÁSI TERVEZETBEN EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KAMATOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS (IX. SZAKASZ) A KÖLTSÉGVETÉSI NÓMENKLATÚRA ÉS A MEGFELELŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK KIIGAZÍTÁSA EGYÉB TECHNIKAI VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

5 1. BEVEZETÉS A évi 4. számú költségvetés-módosítási a következőkre vonatkozik: A tradicionális saját forrásokkal (TOR, úgymint vámok és cukorágazati illetékek), a héa- és a GNIalappal kapcsolatos előrejelzés felülvizsgálata, a vonatkozó brit korrekciók költségvetés-tervezése és finanszírozása, ami megváltoztatja a tagállamoknak az uniós költségvetés saját forrásaihoz való hozzájárulásának megoszlását. A jogerőre emelkedett és ezért a költségvetésbe bevihető számos pénzbírságból származó, egyéb bevételek előrejelzésének felülvizsgálata. Az európai adatvédelmi biztosra vonatkozó költségvetési előirányzatok EUR-s csökkentése kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban egyaránt, ami annak köszönhető, hogy elhalasztották az új európai adatvédelmi biztosnak és az európai adatvédelmi biztos új asszisztensének a kinevezését. A véglegesen elfogadott kapcsolódó jogalap alapján a költségvetési jogcímcsoport (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai területi együttműködés) módosítása és három külön költségvetési tételre való szétválasztása. A új költségvetési jogcímcsoport (Közvetlen támogatások visszatérítése a pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban) létrehozása p.m. bejegyzéssel; valamint a költségvetési jogcímen (Előkészítő intézkedés Tengerpolitika) lévő kifizetési előirányzatok vonatkozásában a gondolatjel ( ) p.m. bejegyzéssel való felváltása. A kiadásokra gyakorolt átfogó hatás az 5. fejezet kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak egyaránt EUR-s csökkenése. A bevételekre gyakorolt átfogó hatás a saját forrásokra vonatkozó követelmények számottevő, millió EUR-s csökkenése, ami elsősorban a pénzbírságok és kamatok költségvetésbe való bevitelének köszönhető. Ezenfelül kiigazították a saját források tagállamok közötti megoszlását. 3

6 2. SAJÁT FORRÁSOK 2.1. Bevezetés Az alábbi összefoglaló táblázat bemutatja az összes saját forrás országok szerinti megoszlását, a következő költségvetési dokumentumok alapján: a évi költségvetés, a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási, a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási, a jelenlegi 4/2014. sz. költségvetés-módosítási. ] Összes saját forrás országok szerinti megoszlása (millió EUR-ban) a 4/2014. sz. és 2/2014. sz. 3/2014. sz. 3/2014. sz. 4/2014. sz évi költségvetésmódosításmódosításmódosítási költségvetés- költségvetés- költségvetésmódosítási költségvetés különbsége (1) (2) (3) (4) %-ban (5) = (4) (3) BE 5 310, , , ,3 3,81 % 264,5 BG 449,7 446,6 456,4 444,5 0,33 % 11,9 CZ 1 520, , , ,9 1,09 % 82,2 DK 2 732, , , ,8 2,06 % 14,7 DE 21, , , , ,8 % 92,5 EE 198,2 196,8 201,2 201,9 0,15 % 0,8 IE 1 524, , , ,9 1,20 % 62,3 EL 1 771, , , ,4 1,34 % 6,0 ES , , , ,1 8,11 % 172,4 FR 16, , , , ,2 % 267,3 HR 456,3 453,0 463,4 444,6 0,33 % 18,8 IT 12, , , , ,2 % 487,2 CY 163,8 162,6 166,3 164,9 0,12 % 1,4 LV 247,6 245,7 251,6 250,8 0,19 % 0,8 LT 381,4 378,8 387,1 382,5 0,29 % 4,6 LU 337,9 335,4 343,4 325,4 0,24 % 18,0 HU 1 006,2 998, , ,9 0,76 % 7,0 MT 74,7 74,2 75,8 77,9 0,06 % 2,2 NL 7 453, , , ,6 5,58 % 76,4 AT 3 088, , , ,3 2,28 % 84,1 PL 4 130, , , ,0 3,09 % 55,8 PT 1 654, , , ,7 1,28 % 30,6 RO 1 484, , , ,4 1,08 % 66,3 SI 400,3 397,7 405,9 401,2 0,30 % 4,8 SK 776,5 770,8 788,6 752,0 0,56 % 36,6 FI 2 093, , , ,0 1,51 % 108,1 SE 4 499, , , ,1 3,24 % 231,9 UK 11, , , , ,1 % 226,7 EU , , , ,6 100, ,3 4

7 2.2. A tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a héa- és a GNI-alapra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata A bevett gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (Advisory Committee on Own Resources, ACOR) ülésén elfogadott legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján javasolja a költségvetés finanszírozásának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a 2014-ben a költségvetésbe befizetendő tradicionális saját forrásokkal (TOR) kapcsolatos előrejelzéssel, valamint a évi hozzáadottérték-adó (héa)- és bruttó nemzeti jövedelem (GNI-) alappal kapcsolatos előrejelzéssel foglalkozik. A évi költségvetésben szereplő előrejelzést az ACOR május 16-i, 157. ülésén fogadták el (a vámokra vonatkozó előrejelzést 2013 őszén, a 2/2014. sz. módosító indítványban 7 vizsgálták felül). A 4/2014. sz. költségvetésmódosítási ben figyelembe vett felülvizsgált előrejelzést az ACOR május 19-i, 160. ülésén fogadták el. A saját forrásokra vonatkozó frissített előrejelzések használata növeli a bevételelőrejelzés pontosságát és ebből következően azon befizetések pontosságát is, amelyeket a tagállamoknak a pénzügyi év folyamán kell teljesíteniük. A 2013 májusában elfogadott előrejelzéshez képest (illetve a vámok tekintetében a 2/2014. sz. módosító indítványban szereplő felülvizsgált előrejelzéshez képest) a 2014 májusában elfogadott előrejelzés az alábbi változásokat tartalmazza: A nettó cukorágazati illeték 2014-re vonatkozó teljes előre jelzett összege 124,5 millió EUR (a 25 %-os beszedési költség levonása után). Ezt az előrejelzést azonban egy 214 millió EUR-s negatív összeggel a december 2-i 1360/2013/EU tanácsi rendelet alapján a tagállamok számára visszatérítendő cukorilletékek becsült összegével korrigálni kell. A Bizottság a 4/2014. sz. költségvetés-módosítási ben e két összeg különbségét (vagyis egy 89,5 millió EUR-s negatív összeget) tünteti fel. Az előrejelzések szerint 2014-re vonatkozóan az összes nettó vám (ideértve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámokat) ,1 millió EUR (a 25 %-os beszedési költség levonása után), ami a 2/2014. sz. módosító indítványban szereplő ,6 millió EUR-s előrejelzéshez képest 2,67 %-os csökkenést jelent. E csökkenés fő oka az EU-n kívülről történő behozatal előre jelzett növekedési ütemének csökkenése. Az előrejelzés tagállamonként készült, a tavaszi gazdasági előrejelzésben május 2-án közzétett, az EU-n kívülről történő behozatal növekedési ütemére vonatkozó előrejelzések felhasználásával. Az előrejelzés szerint 2014-ben a nem maximált teljes uniós héaalap ,4 millió EUR, ami a májusi ,3 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,08 %-os csökkenést jelent. Az előrejelzés szerint 2014-ben a maximált teljes uniós héaalap ,5 millió EUR, ami a májusi ,5 millió EUR-s előrejelzéshez képest 1,08 %-os csökkenést jelent. Az előrejelzés szerint 2014-ben az EU teljes GNI-alapja ,7 millió EUR, ami a májusi ,4 millió EUR-s előrejelzéshez képest gyakorlatilag változatlan. Az előre jelzett héa- és GNI-alapok nemzeti pénznemből euróra való átváltásához a december 31-én érvényes átváltási árfolyamot használták (az euróövezeten kívüli tíz tagállam esetében). Így elkerülhetők a torzulások, mert ezt az árfolyamot használják a saját források költségvetésbe bevitt befizetéseinek euróról nemzeti pénznemre való átváltásánál is, amikor az összegeket lehívják (amint az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja). A TOR, a nem maximált héaalapok és a GNI-alapok 2014-re érvényes az ACOR május 19-i 160. ülésén elfogadott felülvizsgált előrejelzéseit az alábbi táblázat tartalmazza (kerekített adatok): 7 8 2/2014. sz. módosító indítvány, COM(2013) 719 final, , A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatnak megfelelően, ha egy tagállam héaalapja meghaladja a GNI-jének 50 %-át, akkor a határérték ez az 50 %. A 4/2014. sz. költségvetés-módosítási esetében a következő öt tagállam héaalapja korlátozódik a GNI 50 %-ára: Horvátország, Ciprus, Luxemburg, Málta és Szlovénia. 5

8 A TOR, a héa- és GNI-alapok 2014-re érvényes felülvizsgált előrejelzései (millió EUR-ban) Cukorilleték (75 %) kiigazított Vámok (75%) Nem maximált héaalapok GNI-alapok Maximált héaalapok 9 BE 7, , , , ,7 BG 0,4 58, , , ,1 CZ 2,7 163, , , ,8 DK 5,0 302, , , ,6 DE 44, , , , ,7 EE 0,0 22, , , ,7 IE 1,6 229, , , ,8 EL 0,5 109, , , ,2 ES 0, , , , ,9 FR 35, , , , ,7 HR 1,7 34, , , ,0 IT 0, , , , ,7 CY 0,0 15, , , ,1 LV 0,0 21, , , ,7 LT 0,7 53, , , ,6 LU 0,0 11, , , ,9 HU 1,6 87, , , ,8 MT 0,0 9, , , ,6 NL 8, , , , ,3 AT 3,3 168, , , ,1 PL 8,9 372, , , ,7 PT 0,5 121, , , ,8 RO 0,9 103, , , ,6 SI 0,0 58, , , ,2 SK 0,5 87, , , ,6 FI 0,5 118, , , ,0 SE 0,4 447, , , ,0 UK 0, , , , ,7 EU 89, , , , , , és évi brit korrekció Bevezetés Az ebben a költségvetés-módosítási ben bevezetendő, a költségvetési egyensúlyhiányt az Egyesült Királyság javára kiigazító korrekció (brit korrekció) három évet érint: 2010-et, 2011-et és 2013-at. A 2010., a és a évi brit korrekcióra az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 10 szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer munkadokumentum vonatkozik. E határozat szabályainak megfelelően a tagállamok által a beszedési költségek kompenzálásaként visszatartott TOR százalékos arányának 2001-től jellemző növekedéséből származó nettó brit rendkívüli nyereség semlegesítődik, és az A szürkével kiemelt összegek a héaalapok maximálásából adódnak (lásd a 3. lábjegyzetet). HL L 163., , 17. o. A költségvetési egyensúlyhiány korrekciójának kiszámítása, finanszírozása, kifizetése és a költségvetésbe történő beállítása az Európai Közösség saját forrásainak rendszeréről szóló [2007/436/EK, Euratom] tanácsi határozat 4. és 5. cikkével összhangban című, május 23-i bizottsági munkadokumentum a következő címen érhető el: 6

9 elkülönített kiadásokat a következőkkel igazítják ki: a bővítést megelőző évre vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatos előirányzatok keretében kifizetett előcsatlakozási kiadások (pre-accession expenditure, PAE). Az Unió minden egyes jövőbeni bővítése alkalmával ugyanezt a kiigazítást alkalmazzák a PAE esetében, alkalmazása azonban 2014-től, a évi korrekció első alkalommal történő költségvetésbe állításával megszűnik, a teljes elkülönített kiadás az EU-hoz április 30. után csatlakozott tagállamokban, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét. Ezt a csökkentést fokozatosan vezették be (20 % a költségvetésbe 2009-ben bevitt évi korrekció vonatkozásában, 70 % a költségvetésbe 2010-ben bevitt évi korrekció vonatkozásában és 100 % a költségvetésbe 2011-ben bevitt évi korrekció vonatkozásában). Emellett Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország részesedése a brit korrekció finanszírozásából a szokásos részesedés negyedére csökken. E csökkenést a többi tagállam finanszírozza, az Egyesült Királyság kivételével. A évi brit korrekció végleges összege és az előzetesen a költségvetésbe bevitt összeg (2. frissítés a 4/2012. sz. költségvetés-módosításban) közötti különbséget a 4/2014. sz. költségvetés-módosítási 35. alcímében tüntetik fel. A évi brit korrekció 3. frissítése és az előzetesen a költségvetésbe bevitt összeg (1. frissítés a 4/2012. sz. költségvetés-módosításban) közötti különbséget a 4/2014. sz. költségvetés-módosítási 36. alcímében tüntetik fel. A évi brit korrekció 1. frissítésének összege a 4/2014. számú költségvetés-módosítási 15. alcímében kerül bevitelre a évi költségvetés 15. alcímébe bevitt évi brit korrekció előzetes összege helyett A korrekciók kiszámítása Ebben a költségvetés-módosítási ben a évi brit korrekció 1. frissítésének, a évi brit korrekció 3. frissítésének, valamint a évi brit korrekció végleges összegének kiszámítását és finanszírozását vezetik be. A évi brit korrekció 2. frissítését illetően a Bizottság a Számítási módszer 2007-nek megfelelően a költségvetés frissítését fogja javasolni, amennyiben a korrekciók jelentősen eltérnek a költségvetésben korábban megjelenített megfelelő számításoktól. A Bizottság jelenlegi számításai szerint a évi brit korrekció összege nem tér el jelentősen a költségvetésbe korábban bevitt összegtől (vagyis a évi brit korrekciónak a 6/2013. sz. költségvetés-módosításban szereplő 1. frissítésétől.) Következésképpen a jelenlegi 4/2014. számú költségvetés-módosítási ben nem javasoljuk a költségvetésben szereplő összeg frissítését évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a évi brit korrekció évi költségvetésbe bevezetett előzetes összege és a évi brit korrekció 4/2014. sz. költségvetés-módosítási ben bevezetendő 1. frissítése közötti változásokat. 7

10 2013. évi brit korrekció évi brit korrekció ELŐZETES évi költségvetés évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 4/2014. sz. költségvetésmódosítási Különbség (1) Brit részesedés a nem maximált héaalapból 16,2077% 15,5861% 0,6216 % (2) Brit részesedés a bővítési kiadásokkal kiigazított összes 6,5970 % 6,1166 % 0,4804 % elkülönített kiadásból (3) = (1) (2) 9,6107 % 9,4694 % 0,1412 % (4) Összes elkülönített kiadás (5) Bővítéssel kapcsolatos kiadások = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások (6) Bővítési kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) (7) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0, (8) Brit előny (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség (11) Brit korrekció = (9) (10) A évi brit korrekció 1. frissítése 245 millió EUR-val magasabb a évi brit korrekció évi költségvetésbe bevitt előzetes összegénél évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a évi brit korrekció 4/2012. sz. költségvetés-módosításban bevezetett 1. frissítése, illetve a évi brit korrekció 4/2014. sz. költségvetés-módosítási ben bevezetendő 3. frissítése közötti változásokat évi brit korrekció évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 4/2012. sz. költségvetésmódosítás évi brit korrekció 3. FRISSÍTÉS 4/2014. sz. költségvetésmódosítási Különbség (1) Brit részesedés a nem maximált héaalapból 14,9462 % 14,9811 % +0,0349 % (2) Brit részesedés a bővítési kiadásokkal kiigazított összes 7,3204 % 7,3021 % 0,0182 % elkülönített kiadásból (3) = (1) (2) 7,6259 % 7,6790 % +0,0531 % (4) Összes elkülönített kiadás (5) Bővítéssel kapcsolatos kiadások = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások (6) Bővítési kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) (7) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0, (8) Brit előny

11 2011. évi brit korrekció évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 4/2012. sz. költségvetésmódosítás évi brit korrekció 3. FRISSÍTÉS 4/2014. sz. költségvetésmódosítási Különbség (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség (11) Brit korrekció = (9) (10) A évi brit korrekció 3. frissítése 213 millió EUR-val magasabb, mint a évi brit korrekció 6/2012. sz. költségvetés-módosításban bevitt 1. frissítése. A évi brit korrekció esetében a évi sajátforrás-határozat szerinti eredeti összeg, illetve a évi sajátforrás-határozat szerinti összeg különbsége 2004-es árakon 2 142,4 millió EUR, folyó árakon pedig 2 352,3 millió EUR évi brit korrekció A következő táblázat összefoglalja a évi brit korrekció 4/2012. számú költségvetésmódosításban bevezetett 2. frissítése és a évi brit korrekció 4/2014. sz. költségvetés-módosítási ben bevezetendő végleges összege közötti változásokat évi brit korrekció évi brit korrekció 2. FRISSÍTÉS 4/2012. sz. költségvetésmódosítás évi brit korrekció VÉGLEGES 4/2014. sz. költségvetésmódosítási Különbség (1) Brit részesedés a nem maximált héaalapból 15,3613% 15,4336% +0,0724% (2) Brit részesedés a bővítési kiadásokkal kiigazított összes 7,7118% 7,7118% +0 % elkülönített kiadásból (3) = (1) (2) 7,6495% 7,7218% +0,0723% (4) Összes elkülönített kiadás (5) Bővítéssel kapcsolatos kiadások = (5a) + (5b) (5a) Előcsatlakozási kiadások (5b) A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások (6) Bővítési kiadásokkal kiigazított összes elkülönített kiadás = (4) (5) (7) A brit korrekció eredeti összege = (3) (6) 0, (8) Brit előny (9) Brit alapkorrekció = (7) (8) (10) TOR-ból származó rendkívüli nyereség (11) Brit korrekció = (9) (10) A évi brit korrekció végleges összege 109 millió EUR-val magasabb, mint a évi brit korrekció 4/2012. sz. költségvetés-módosításban bevitt 2. frissítése. A évi brit korrekció esetében a évi sajátforrás-határozat szerinti eredeti összeg, illetve a évi sajátforrás-határozat szerinti összeg különbsége 2004-es árakon 1 964,5 millió EUR, folyó árakon pedig 2 127,9 millió EUR. 9

12 ,5 milliárd EUR-s felső határ A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az elkülönített kiadások bővítési kiadásokkal való, a évi sajátforrás-határozat (1) bekezdésének g) pontjában említett csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd EUR-t. A évi korrekciók kumulált hatása 2004-es árakon 8 230,0 millió EUR, folyó árakon 9 015,4 millió EUR évi brit korrekciók A évi sajátforrás-határozat és a évi sajátforráshatározat eltéréséből eredő különbözetek és halmozott összegük a 10,5 milliárd EUR-s határértékhez viszonyítva, Különbözet folyó árakon Különbözet évi konstans árakon EUR-ban (A) évi brit korrekció 0 0 (B) évi brit korrekció (C) évi brit korrekció (D) évi brit korrekció (E) évi brit korrekció (F) évi brit korrekció (G) Összesített különbözet = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) A évi brit korrekció 1. frissítésének, a évi brit korrekció 3. frissítésének, valamint a évi brit korrekció végleges összegének bevezetése a 4/2014. sz. költségvetés-módosítási ben évi brit korrekció (15. alcím) Az ezen 4/2014. számú költségvetés-módosítási 15. alcímében bevezetendő brit korrekció összege a évi brit korrekció 1. frissítésének összege (vagyis a évi költségvetésbe bevezetett EUR helyett EUR). Ezt az összeget a jelenlegi 4/2014. sz. költségvetés-módosítási ben szereplő, 2014-re érvényes felülvizsgált GNI-alapoknak megfelelően kell finanszírozni. Az összeg 15. alcímben történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: évi brit korrekció 15. alcím BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK HR FI IT SE CY LV UK LT Összesen évi brit korrekció (35. alcím) Az ezen 4/2014. sz. költségvetés-módosítási 35. alcímében bevezetendő brit korrekció összege a évi brit korrekció végleges összege (vagyis EUR) és a évi brit 10

13 korrekció 2. frissítése (vagyis a 4/2012. sz. költségvetés-módosításban bevitt EUR) közötti különbség, amely EUR-t tesz ki. Ezt az összeget a 2013 végén ismert, 2010-re érvényes felülvizsgált GNI-alapoknak megfelelően kell finanszírozni. Az összeg 35. alcímben történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: évi brit korrekció 35. alcím BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Összesen évi brit korrekció (36. alcím) Az ezen 4/2014. sz. költségvetés-módosítási 36. alcímében bevezetendő brit korrekció összege a évi brit korrekció 3. frissítése (vagyis EUR) és a évi brit korrekció 1. frissítése (vagyis a 4/2012. sz. költségvetés-módosításban bevitt EUR) közötti különbség, amely EUR-t tesz ki. Ezt az összeget a 2013 végén ismert, 2011-re érvényes felülvizsgált GNI-alapoknak megfelelően kell finanszírozni. Az összeg 36. alcímben történő bevitele az alábbiakban foglalható össze: évi brit korrekció 36. alcím BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Összesen 0 3. EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KAMATOK A költségvetési rendelet 83. cikke alapján a Bizottság nyilvántartásba veszi a pénzbírságok, büntetések és szankciók formájában befolyt összegeket, amint az azokat kivető határozatokat az Európai Unió Bírósága már nem nyilváníthatja semmissé. A 3/2014. sz. költségvetés-módosítási millió EUR összegben pénzbírságokból befolyó többletbevételt (7 1 0 Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok bevételi jogcímcsoport) és 9 millió EUR összegben kamatokból befolyó többletbevételt (7 0 1 Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok bevételi jogcímcsoport) tartalmazott. 11

14 Azóta számos pénzbírság emelkedett jogerőre. Egy adott pénzbírság akkor emelkedik jogerőre, amikor azt a Törvényszék előtt nem fellebbezik meg, illetve fellebbezést követően azt a Törvényszék és a Bíróság megerősíti. Emellett néhány jogerős pénzbírságot késedelmesen vagy részletekben fizetnek be. Figyelembe véve a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási beterjesztése óta befizetett jogerős pénzbírságokat, a Bizottság javasolja, hogy többletbevételként millió EUR összeget vigyenek be a költségvetésbe. A soronkénti részletezést az alábbi táblázat ismerteti. Bevételi sorok Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok 3/2014. sz. költségvetésmódosítási 4/2014. sz. költségvetésmódosítási (millió EUR) További pénzbírságokra vonatkozó új összeg 9,0 230,0 239, Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok 1 408, , ,0 Összesen 1 417, , ,0 A 3/2014. sz. költségvetés-módosítási beterjesztése óta rendelkezésre álló további pénzbírságok és kamatok legnagyobb része (90 %-a) két ügy alapján keletkezett. E pénzbírságok 2014 júniusának második felében voltak esedékesek, és ezen időpontig egyik érintett vállalkozás sem nyújtott be fellebbezést. 4. EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS (IX. SZAKASZ) A költségvetési rendelet 41. cikkének (2) bekezdése alapján az európai adatvédelmi biztos kérte, hogy a Bizottság költségvetés-módosítási et nyújtson be a nevében. Ennek célja, hogy a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat (nem differenciált kiadások) egyaránt EUR-val csökkentsék. Az új európai adatvédelmi biztos és az európai adatvédelmi biztos új asszisztense kiválasztására vonatkozó eljárás a tervek szerint 2014 januárjában zárult volna le. Úgy határoztak azonban, hogy nem adnak ki listát az előválogatott jelöltekről, hanem újra meghirdetik a posztokat. Ezért a hivatalban lévők tekintetében nincs szükség arra a tíz hónapnyi ideiglenes juttatásnak megfelelő összegre, amelyet azon feltételezés alapján számítottak ki, hogy az új csapat kinevezésére leghamarabb november 1-jén sor kerül. Az előirányzatokat ennek megfelelően csökkenteni lehet. Az új jelentkezési határidő június 25. volt. 5. A KÖLTSÉGVETÉSI NÓMENKLATÚRA ÉS A MEGFELELŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK KIIGAZÍTÁSA A december 17-i 1299/2013/EU 12 és 1303/2013/EU 13 európai parlamenti és tanácsi rendelet előirányozza az előcsatlakozási támogatásban részesülő és a szomszédos országok részvételét az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által finanszírozott transznacionális együttműködési programokban (az ERFA európai területi együttműködés része). E célból a 4. fejezetben előirányzatokat használnak majd fel az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) az európai területi együttműködés programjaiban való részvételre Az Európai Parlament és a Tanács december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., , 259. o.). Az Európai Parlament és a Tanács december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., , 320. o.). 12

15 A 4. fejezetből származó, az ERFA alá tartozó európai területi együttműködésre szánt többletfinanszírozás feltüntetésére a Bizottság javasolja, hogy a költségvetési jogcímcsoport (Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] Európai területi együttműködés) helyébe a költségvetési jogcím (Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] Európai területi együttműködés) lépjen, továbbá hozzanak létre két új költségvetési jogcímet az alábbiak szerint: az IPA II-ből származó hozzájárulásra: A tagjelölt országok és a potenciális tagjelöltek részvétele az ERFA alá tartozó európai területi együttműködésben Hozzájárulás a 4. fejezetből (IPA II), az ENI-ből származó hozzájárulásra: Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok részvétele az ERFA alá tartozó európai területi együttműködésben Hozzájárulás a 4. fejezetből (ENI). A programozás elején még nem volt ismert, hogy milyen forrásokat bocsátanak rendelkezésre a 4. fejezetből az ERFA alá tartozó európai területi együttműködésre, következésképpen a kapcsolódó összegeket a Bizottság előzetesen az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) azon részére allokálta, amelyek a tagállamokkal való, határon átnyúló együttműködést finanszírozzák. Ebből következően a Bizottság javasolja, hogy az ERFA alá tartozó európai területi együttműködésre szánt évi IPA-hozzájárulásnak megfelelő, EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot csoportosítsanak át a jogcímből (Határokon átnyúló együttműködés (CBC) Hozzájárulás a 4. fejezetből) az új jogcímbe. A kifizetési előirányzatokra a Bizottság p.m. bejegyzést javasol. Mivel a programozás nem eléggé előrehaladott, a Bizottság az ENI-ből származó hozzájárulás kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzataira egyaránt p.m. bejegyzést javasol. A javasolt változtatás a következőkkel indokolható: könnyebbé válik a pénzügyi irányítás, javul a jelentéstétel és az átláthatóság, valamint így biztosítható a nómenklatúra egységessége a as időszak alatt. A Bizottság által a 2015-re vonatkozó kimutatásben javasolt nómenklatúra megegyezik a 4/2014. sz. költségvetés-módosításban szereplővel. 6. EGYÉB TECHNIKAI VÁLTOZÁSOK A Bizottság a új költségvetési jogcímcsoport (Közvetlen támogatások visszatérítése a pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban) létrehozását javasolja annak érdekében, hogy megkönnyítsék az 1306/2013/EU rendelet cikkének (5) bekezdése szerint a pénzügyi fegyelem alkalmazását követően a közvetlen támogatásokból levont összegek lehetséges visszatérítését. Az új jogcímcsoport tekintetében nincs szükség előirányzatokra, mivel a 966/2012/EU, Euratom költségvetési rendelet 169. cikkének (3) bekezdése értelmében az EMGA megosztott irányítású fellépéseihez kapcsolódó, nem lekötött előirányzatok az említett célból átvihetők a következő pénzügyi évre. Az új jogcímcsoport arra szolgál, hogy a pénzügyi év végén legfeljebb a pénzügyi fegyelem előző évi költségvetésben bevitt összegéig, valamint az EMGA megosztott irányítású fellépéseire vonatkozóan a tárgyévi költségvetésben szereplő kezdeti költségvetési előirányzatok legfeljebb 2 %-áig összegyűjtse azokat a nem lekötött előirányzatokat, amelyek a következő évben átvihetők és visszatéríthetők. E jogcímcsoport létrehozását a Bizottság már a évi költségvetési ben is javasolta, hogy a 2014-ben a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása által érintett összegek átvitelét és visszatérítését egyetlen költségvetési jogcímcsoport alatt lehessen végrehajtani. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a költségvetési jogcímen (Előkészítő intézkedés Tengerpolitika) lévő kifizetési előirányzatok vonatkozásában a gondolatjelet ( ) p.m. bejegyzéssel váltsák fel. 14 HL L 347., , 549. o. 13

16 7. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Fejezet évi költségvetés (az 1/2014. sz. költségvetés-módosítással és a 2 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tel együtt) Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok 4/2014. sz. költségvetésmódosítási Kötelezettsé gvállalási előirányzato k Kifizetési előirányzatok évi költségvetés (az 1/2014. sz. költségvetésmódosítással és a 2 4/2014. sz. költségvetés-módosítási tel együtt) Kötelezettségvállalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok 1. Intelligens és inkluzív növekedés a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért Felső határ Mozgástér Felső határ Mozgástér b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió Fenntartható növekedés: természeti erőforrások ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések Nettó átcsoportosítás az EMGA és az EMVA között Felső határ Mozgástér Rugalmassági Eszköz Mozgástér Felső határ Mozgástér Részleges felső határ Mozgástér Biztonság és uniós polgárság Felső határ Mozgástér Globális Európa Felső határ Mozgástér Igazgatás Felső határ Mozgástér ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai Részleges felső határ Mozgástér Ellentételezések Felső határ Mozgástér Összesen Felső határ Rugalmassági Eszköz Rendkívüli tartalék Mozgástér Speciális eszközök Mindösszesen

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 1. BEVEZETÉS Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács 2011. július

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.10. COM(2018) 537 final 5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 15 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 15 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0010 (APP) 5467/15 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. január 20. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5

224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. (HU) (Normativer Teil) 1 von 5 224 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 23 Eigenmittelbeschluss ungar. () (Normativer Teil) 1 von 5 2007.6.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 12. (OR. en) 5602/14 Intézményközi referenciaszám: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE

EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELVEI Egységesség minden EU bevétel és kiadás egy mérlegben Bruttó költségvetés minden bevétel fedez minden kiadást Éves költségvetés (naptári év)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.6.12. COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és

Részletesebben

7/2014. sz. vélemény

7/2014. sz. vélemény 7/2014. sz. vélemény (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése és 322. cikkének (2) bekezdése alapján) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat

Részletesebben

EU költségvetés. EU nem állam, hanem nemzetközi szervezet

EU költségvetés. EU nem állam, hanem nemzetközi szervezet EU költségvetés EU nem állam, hanem nemzetközi szervezet költségvetési jellemzők hiánya nincs adókivetési lehetőség nincsenek közösségi jószágok nincs eladósodási lehetőség nincs stabilitási funkció nincs

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 HATÁROZATOK 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 24 Beschluss Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 HATÁROZATOK A TANÁCS HATÁROZATA (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 12. (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 11. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Gyakran ismétlődő kérdések

A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Gyakran ismétlődő kérdések EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓ Brüsszel, 2013. november 19. A 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Gyakran ismétlődő kérdések Ez a tájékoztató az Európai Unió 2014 2020-as időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.16. COM(2014) 644 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalásokra, a kifizetésekre és a tagállami hozzájárulásokra

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2013(BUD) Véleménytervezet Victor Boștinaru (PE v01-00)

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2013(BUD) Véleménytervezet Victor Boștinaru (PE v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Regionális Fejlesztési Bizottság 2015/2013(BUD) 6.3.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-14 Victor Boștinaru (PE549.331v01-00) A 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: Kötelezettségvállalások

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

Részletesebben

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 99 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Közösség területén közlekedő haszongép

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet

Részletesebben

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről L 347/884 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.2. COM(2018) 328 final 2018/0133 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 540 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (.02) (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács A Bizottság

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 15. (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról FORMANYOMTATVÁNY A KÉRELMEZŐ IGAZGATÓSÁG FELHASZNÁLÁSÁRA (FAKULTATÍV) I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE. a közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.6. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Módosított javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről HU HU INDOKOLÁS 1. A

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben