Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2017-es pénzügyi évre - A Tanács álláspontja I. BEVEZETÉS Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: EUR kötelezettségvállalási előirányzat; EUR kifizetési előirányzat. A évi költségvetéshez 2 képest ezek az összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében +1,71 %-os növekedést, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 6,25 %-os csökkenést jelentenek. 1 2 Ezek az összegek a többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatokat is tartalmazzák. Az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt /16 gu/anp/ms 1

2 II. AZ ELFOGADOTT MEGKÖZELÍTÉS A Költségvetési Bizottság június és július során az alábbi elvek szerint végezte el a évi költségvetés-tervezet vizsgálatát: a 2016 februárjában elfogadott tanácsi következtetésekben 1 a évi költségvetésre vonatkozóan megállapított költségvetési iránymutatások által szabott keretek betartása, olyan megközelítés követése, amely a költségvetési fegyelem, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő költségvetést eredményez, megfelelően figyelembe véve a tagállamok jelenlegi gazdasági és költségvetési korlátait, megfelelő finanszírozás biztosítása az Unió különböző, prioritást élvező intézkedései számára, amelynek keretében az előirányzatok megállapítására a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség felmérése alapján kerül sor; a szükséges előirányzatok biztosítása annak érdekében, hogy az új programokat a as többéves pénzügyi keret negyedik évében zökkenőmentesen végre lehessen hajtani; a szükséges előirányzatok biztosítása az Unió szakpolitikai prioritásainak támogatása érdekében, különös tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés elősegítésére és a migráció területén jelentkező kihívások kezelésére; az Európai Stratégiai Beruházási Alap finanszírozásáról elért megállapodás betartása; a többéves pénzügyi keret fejezeteinek és alfejezeteinek felső összeghatára alatt megfelelő tartaléksávok képzése kötelezettségvállalási előirányzatokban az 1b. alfejezet és a 3. fejezet kivételével a váratlan helyzetek kezelése céljára; / /16 gu/anp/ms 2

3 a kifizetési előirányzatok szigorú ellenőrzés alatt tartása a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezetében és alfejezetében, valamint megfelelő tartaléksávok képzése a váratlan helyzetek kezelésére, ami különösen az 1a., az 1b., a 2. és a 4. (al)fejezet esetében a kifizetési előirányzatok csökkenését eredményezi. A kifizetési előirányzatokról szóló tanácsi nyilatkozat tervezete a II. MELLÉKLETBEN található. Az intézmények igazgatási kiadásai tekintetében a Költségvetési Bizottság emlékeztetett annak fontosságára, hogy korlátozni kell e kiadások 2017-es növekedését, és hogy a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodásban 1 foglalt, a es időszakra vonatkozó 5 %-os csökkentésre irányuló célértékkel összhangban csökkenteni kell a személyi állomány létszámát. A személyi állomány 5 %-os csökkentéséről szóló tanácsi nyilatkozat tervezete a II. MELLÉKLETBEN található. A Költségvetési Bizottság a következő szempontok alapján vizsgálta meg az intézmények igazgatási költségvetését: az intézmények igazgatási kiadásainak szigorú ellenőrzés alatt tartása, összhangban a tagállamok által a nemzeti közszolgálatok vonatkozásában követett megközelítéssel, az igazgatási költségvetés megfelelő szintjének meghatározása minden intézmény tekintetében, az egyes intézmények sajátosságainak, valamint valós és jogos szükségleteinek figyelembevételével, majdnem minden intézmény és hivatal esetében a bérköltségek célzott csökkentése és a bérköltségek átalányjellegű csökkentésének fokozása, figyelembe véve a költségvetésük múltbeli és jelenlegi végrehajtását, valamint a betöltetlen álláshelyeik arányát, a Bizottság azon javaslatának alkalmazása, hogy a es időszakra vonatkozó 5 %-os célnak megfelelően 1 %-kal csökkenjen a személyi állomány. 1 HL C 373., , 1. o /16 gu/anp/ms 3

4 Ez a megközelítés az igazgatási kiadások megfelelő szintjét eredményezi majd, biztosítva az intézmények megfelelő működését. A Költségvetési Bizottság az operatív programokhoz kapcsolódó igazgatási támogatási kiadásokkal és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozó előirányzatokkal is foglalkozott. Ezzel összefüggésben az intézmények igazgatási kiadásai esetében elfogadott elvek alapján célzott csökkentéseket is javasolt. A decentralizált ügynökségek esetében javasolta, hogy az uniós költségvetésből származó összes hozzájárulást a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében is 5 millió euróval csökkentsék. E csökkentések azokat az ügynökségeket érintenék, amelyek a múltban nem hajtották végre teljes mértékben az uniós költségvetésből kapott hozzájárulást, és/vagy a felvevőképességük alacsonyabb lehet a bizottsági előrejelzésnél. III. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 1 A fenti megközelítés alapján a Költségvetési Bizottság a évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontban szereplő alábbi összegekről állapodott meg 2 : EUR kötelezettségvállalási előirányzat; EUR kifizetési előirányzat. A évi költségvetéshez 3 képest ezek az összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében +0,89 %-os növekedést, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 7,02 %-os csökkenést jelentenének. Ezzel összefüggésben a Költségvetési Bizottság a évi költségvetés-tervezet alábbi módosításait javasolja 4 : Az eljárás eredményének összefoglaló táblázata a IV. MELLÉKLETBEN található. Ezek az összegek a többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatokat is tartalmazzák. Az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt. A vizsgálat részletes eredményét e dokumentumnak a különböző szakpolitikai területekkel foglalkozó 1 6. kiegészítése tartalmazza /16 gu/anp/ms 4

5 1. Intelligens és inkluzív növekedés (a többéves pénzügyi keret 1. fejezete) a) Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért (a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 397,0 millió euróval történő csökkentését célozva, ami több konkrét költségvetési sort köztük az igazgatási támogatási kiadásokat érint, ezen belül 116,5 millió EUR érinti a nagy infrastrukturális projekteket, 125,3 millió EUR a közös kutatási és innovációs stratégiai keretprogramot, 18,6 millió EUR a foglalkoztatás és a szociális innováció programját, 12,1 millió EUR a Vám, a Fiscalis és a csalás elleni programot, 111,5 millió EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 6,6 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket és 4,0 millió EUR az egyéb programokat; beletartozik az ezen alfejezet esetében a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv millió EUR összegben való igénybevétele is; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 331,5 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 219,7 millió EUR érinti a nagy infrastrukturális projekteket, 74,3 millió EUR a közös kutatási és innovációs stratégiai keretprogramot, 1,2 millió EUR a foglalkoztatás és a szociális innováció programját, 7,1 millió EUR a Vám, a Fiscalis és a csalás elleni programot, 15,4 millió EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 5,0 millió EUR a gazdaság élénkítését szolgáló, energiaágazatbeli projekteket, 3,7 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket és 2,9 millió EUR az egyéb programokat; 11166/16 gu/anp/ms 5

6 a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az ezen alfejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 2,3 millió euróval csökkentek; az 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 478,0 millió EUR lenne. b) Gazdasági, társadalmi és területi kohézió (a többéves pénzügyi keret 1b. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása az ezen alfejezetbe tartozó, az igazgatási támogatási kiadásokhoz kapcsolódó több konkrét költségvetési sor esetében a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 3,0 millió euróval történő csökkentését célozva; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 199,0 millió euróval történő csökkentésével, különösen a as programok tekintetében a következő területeken: átmeneti régiók ( 10,0 millió EUR), versenyképesség (fejlettebb régiók) ( 43,0 millió EUR), Kohéziós Alap ( 20,0 millió EUR), európai területi együttműködés ( 81,0 millió EUR), technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések ( 25,0 millió EUR), valamint a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ( 20,0 millió EUR); 18,6 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 9,8 millió EUR kifizetési előirányzat tartalékba helyezése a strukturálisreform-támogató program céljára; az 1b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 16,2 millió EUR lenne /16 gu/anp/ms 6

7 2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások (a többéves pénzügyi keret 2. fejezete) 1 a évi költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének 179,5 millió euróval történő csökkentése az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz tartozó igazgatási támogatásokhoz, operatív technikai segítségnyújtáshoz és operatív tételekhez kapcsolódó költségvetési sorokban; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 198,0 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 177,1 millió EUR érinti az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot, 20,2 millió EUR az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, 0,2 millió EUR az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 0,2 millió EUR a LIFE-programot; a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az e fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 0,3 millió euróval csökkentek; 5,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 2,5 millió EUR kifizetési előirányzat tartalékba helyezése a strukturálisreform-támogató program céljára; A 2. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 938,8 millió EUR lenne. 1 A javaslat vizsgálata a mezőgazdasági kiadásokkal kapcsolatos tervezett igényeket és előirányzatokat aktualizáló éves módosító indítvánnyal összefüggésben folytatódik majd /16 gu/anp/ms 7

8 3. Biztonság és uniós polgárság (a többéves pénzügyi keret 3. fejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak összesen 24,3 millió euróval történő csökkentésével, az igazgatási támogatási kiadásokhoz ( 0,5 millió EUR) és az új programokra vonatkozó operatív kiadásokhoz ( 21,5 millió EUR) kapcsolódó több költségvetési sor esetében; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak összesen 21,6 millió euróval történő csökkentésével, az igazgatási támogatási kiadásokhoz ( 0,5 millió EUR) és az új programokra vonatkozó operatív kiadásokhoz ( 18,8 millió EUR) kapcsolódó több költségvetési sor esetében; a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az e fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 2,4 millió euróval csökkentek; a 3. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv nulla lenne; a Rugalmassági Eszköz 530,0 millió EUR összegű igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási előirányzatokban; a rendkívüli tartalék 1 140,0 millió EUR összegű igénybevételére kerül sor e fejezet kötelezettségvállalási előirányzataiból. Az összeg ellentételezéseként a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) tartaléksávjának 530,0 millió EUR és az 5. fejezet (Igazgatás) tartaléksávjának 610,0 millió EUR összegű csökkentését javasoljuk /16 gu/anp/ms 8

9 4. Globális Európa (a többéves pénzügyi keret 4. fejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása néhány konkrét költségvetési sor esetében a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 105,2 millió euróval történő csökkentését célozva; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összesen 70,2 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 2,8 millió EUR érinti az előcsatlakozási támogatási eszközt, 2,4 millió EUR az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt, 47,1 millió EUR a Fejlesztési Együttműködési Eszközt, 7,3 millió EUR a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszközt, 0,2 millió EUR a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, 0,4 millió EUR a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközt, 4,6 millió EUR az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezést, 1,1 millió EUR az egyéb intézkedéseket és programokat, valamint 4,3 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket; a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 105,2 millió EUR lenne. 5. Igazgatás (a többéves pénzügyi keret 5. fejezete) A javasolt előirányzatok összefoglaló táblázata az V. MELLÉKLETBEN található. a) I. szakasz Európai Parlament Az Európai Parlament tekintetében azt javasoljuk, hogy a évi költségvetéstervezetet (I. szakasz) a jelenlegi formájában hagyják jóvá /16 gu/anp/ms 9

10 b) II. szakasz Európai Tanács és Tanács Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,43 %- os növekedést jelent. Célzott csökkentést javasolunk a tolmácsolásra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén az alulteljesítés miatt. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a évi költségvetés-tervezetben javasolttal egyezően 5,5 %-ban határozzák meg. c) III. szakasz Bizottság A Bizottság igazgatási kiadásaira (beleértve a Kiadóhivatalt, az OLAF-ot, az EPSO-t, a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalt, valamint a Brüsszeli, illetve a Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalt) összesen 3 429,7 millió EUR összegű kifizetési előirányzat elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,32 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a külső alkalmazottakra (az Európai Unió egyéb alkalmazottai, kirendelt nemzeti szakértők, ügynökségi alkalmazottak, szociális kiadások) ( EUR), a munkaerő-felvételi költségekre ( EUR), a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségekre ( EUR), a képzési költségekre ( EUR), a szociális kiadásokra ( EUR), az informatikai szolgáltatásokra ( EUR), a bérleti díjakra és épületekkel kapcsolatos beszerzésekre ( EUR), a kiküldetésekre és reprezentációra ( EUR), az ülésekre, bizottságokra és konferenciákra ( EUR), a tanulmányokra és vizsgálatokra ( EUR), az általános felszerelésre, járművekre és bútorokra ( EUR), az IT hardverre és információs rendszerekre ( EUR), az egyéb igazgatási kiadásokra ( EUR) és a mobilitásra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén /16 gu/anp/ms 10

11 Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,6 %-ban ( EUR) állapítsák meg a Bizottság székhelye esetében. A küldöttségek esetében a bérköltségek átalányjellegű csökkentése a évi költségvetés-tervezetben javasoltak szerint 5,8 % marad. A nyugdíjak és az európai iskolák esetében összesen 1 956,5 millió EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +7,94 %-os növekedést jelent. Kiadóhivatal (OP) A Kiadóhivatal költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,40 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,7 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk a külső alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Az OLAF költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,53 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,9 %-ban ( EUR) állapítsák meg /16 gu/anp/ms 11

12 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) Az EPSO költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest 0,38 %-os kismértékű csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) A PMO költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest 0,34 %-os kismértékű csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,5 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) Az OIB költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest 1,60 %-os csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,5 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén /16 gu/anp/ms 12

13 Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) Az OIL költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,86 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,2 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. d) IV. szakasz Az Európai Unió Bírósága A Bíróság költségvetésére összesen EUR összeg 1 elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,66 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra ( EUR), a nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatásokra ( EUR), az épületek belső kialakítására ( EUR), a berendezések és szoftverek beszerzésére, szervizelésére és karbantartására ( EUR), a szoftverek és berendezések használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatásokra ( EUR), valamint a dokumentációs, a könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadásokra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,8 %-ban ( EUR) állapítsák meg. 1 Ennek az összegnek a megállapításakor figyelembe vettük, hogy az intézmény támogatást ( EUR) nyújt az akkreditált (II. típusú) Európai Iskoláknak /16 gu/anp/ms 13

14 e) V. szakasz - Számvevőszék A Számvevőszék költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,76 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra és a külső szolgáltatásokra ( EUR), a kiküldetésekre ( EUR), a távközlésre ( EUR), a jogi költségekre és kártérítésekre ( EUR), az ülésekre, kongresszusokra és konferenciákra ( EUR), a korlátozott jellegű konzultációkra, tanulmányokra és felmérésekre ( EUR), valamint a különböző kiadványokra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,9 %-ban ( EUR) állapítsák meg. f) VI. szakasz Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,21 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 4,8 %-ban ( EUR) állapítsák meg /16 gu/anp/ms 14

15 g) VII. szakasz Régiók Bizottsága A Régiók Bizottságának költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,78 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a bérekre és juttatásokra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a évi költségvetés-tervezetben javasolttal egyezően 6,0 %-ban határozzák meg. h) VIII. szakasz Európai ombudsman Az európai ombudsman költségvetésére összesen EUR összeg 1 elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +0,48 %-os kismértékű növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra és a külső szolgáltatásokra ( EUR), az adatkezelésre, berendezésekre és ingóságokra: vásárlásra, bérlésre és karbantartásra ( EUR), a folyó igazgatási költségekre ( EUR), valamint az ülésekre és konferenciákra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( EUR) állapítsák meg. 1 Ennek az összegnek a megállapításakor figyelembe vettük, hogy az intézmény támogatást ( EUR) nyújt az akkreditált (II. típusú) Európai Iskoláknak /16 gu/anp/ms 15

16 i) IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos Az európai adatvédelmi biztos költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +16,73 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a berendezésekre ( EUR), az intézmény tevékenységével összefüggő kiadásokra ( EUR), a külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységeke ( EUR), a gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségeire ( EUR),valamint az információtechnológiai berendezésekre és szolgáltatásokra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( EUR) állapítsák meg. j) X. szakasz Európai Külügyi Szolgálat Az Európai Külügyi Szolgálat költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,55 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a székhelyen a képzésekre ( EUR), a kiküldetésekre ( EUR), a takarításra és karbantartásra ( EUR), a kriptográfiára és a szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiákra ( EUR), valamint a műszaki felszerelésekre és berendezésekre ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. A küldöttségek esetében a javasolt célzott csökkentések az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadásokra ( EUR) és az egyéb igazgatási kiadásokra ( EUR) vonatkozó előirányzatokat érintenék /16 gu/anp/ms 16

17 Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a székhelyen a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány esetében 4,8 %-ban ( EUR), a kirendelt nemzeti katonai szakértők esetében pedig 8,5 %-ban ( EUR) állapítsák meg. A küldöttségek esetében javasoljuk, hogy a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány esetében 3,3 %-ban ( EUR), az új szerződéses alkalmazottak esetében pedig 7,5 %- ban ( EUR) állapítsák meg. Az 5. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 44,5 millió EUR lenne. 6. Speciális eszközök Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra képzett tartalék tekintetében nem javasolunk kifizetési előirányzatokat ( 30,0 millió EUR). Szintén nem javasolunk összeget az Európai Unió Szolidaritási Alapjára képzett tartalék tekintetében ( 513,0 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 200,0 millió EUR kifizetési előirányzat). 7. Az alkalmazottak létszáma Az alkalmazottak létszámát illetően javasoljuk a évi költségvetés-tervezetben szereplő, a Bizottság által javasolt létszámterv elfogadását. 8. Bevétel A bevételeket illetően javasoljuk a évi költségvetés-tervezet elfogadását a tanácsi álláspontban szereplő, a kiadásokkal kapcsolatos változtatásokból eredő technikai kiigazítások elvégzését követően /16 gu/anp/ms 17

18 9. Nómenklatúra A nómenklatúrát illetően javasoljuk a évi költségvetés-tervezet elfogadását. 10. Jogalapok Különös gondot fordítunk az intézményközi megállapodás jogalapokra vonatkozó rendelkezéseinek a betartására. 11. A programokkal kapcsolatos nyilatkozatok Különös figyelmet fordítunk a Bizottságnak a programokkal kapcsolatos nyilatkozataira /16 gu/anp/ms 18

19 IV. ÖSSZEGZÉS Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak a következőket: erősítse meg az eljárás e dokumentumban szereplő eredményét, fogadja el az e dokumentumban szereplő tanácsi álláspontot, bízza meg az elnökséget azzal, hogy a tanácsi álláspontot és a magyarázó feljegyzést az EUMSZ 314. cikke (3) bekezdésének megfelelően továbbítsa az Európai Parlamentnek, továbbá hagyja jóvá az ezzel kapcsolatos, a III. MELLÉKLETBEN foglalt levél tervezetét, a II. MELLÉKLETBEN szereplő nyilatkozatokat rögzítse a jegyzőkönyvében, intézkedjen az I. MELLÉKLETBEN foglalt tanácsi álláspontnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, egyhangúlag állapodjon meg e célból az írásbeli eljárás alkalmazásáról /16 gu/anp/ms 19

20 I. MELLÉKLET A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI UNIÓ 2017-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETÉRŐL SZÓLÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELFOGADÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett 314. cikke (3) bekezdésére, mivel: (1) A Bizottság július 18-án benyújtotta az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetét tartalmazó javaslatot 1. (2) A Tanács megvizsgálta a Bizottság javaslatát egy olyan álláspont kialakítása céljából, amely a bevételi oldal tekintetében összhangban van az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozattal 2, a kiadási oldal tekintetében pedig a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelettel 3, COM(2016) 300 final. HL L 163., , 17. o. HL L 347., , 884. o /16 gu/anp/ms 20

21 A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk A Tanács szeptember 12-én elfogadta az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspontot. A teljes szöveg megtekinthető és letölthető a Tanács honlapján: Kelt Brüsszelben, szeptember 12-én. a Tanács részéről az elnök 11166/16 gu/anp/ms 21

22 II. MELLÉKLET TERVEZET A TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉBEN RÖGZÍTENDŐ NYILATKOZATOK A. TERVEZET A TANÁCS NYILATKOZATAI 1. Tervezet A Tanács nyilatkozata a Bizottságnak a évi tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásáról A Tanács emlékeztet a Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által a március 14-i háromoldalú egyeztetésen elfogadott pragmatikus menetrendre 1, amelyben meghatározták a évi költségvetési eljárás dátumait. A pragmatikus menetrend fontos szerepet tölt be a költségvetési eljárás működésének javításában, és elősegíti a költségvetés időben történő elfogadását, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között december 2-án létrejött intézményközi megállapodás tiszteletben tartásával. Lényeges, hogy a Bizottság mielőbb benyújtsa a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatást, hogy így a Tanácsnak elegendő idő álljon rendelkezésére a tervezet részletes szakértői vizsgálatára, kiegyensúlyozott legyen az egyes intézmények számára biztosított időkeret, és a pragmatikus menetrendben előírt határidők is tarthatók legyenek. A Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy az elkövetkező években gondoskodjon a tervezett költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatás időben történő benyújtásáról, az elmúlt években kialakított bevált gyakorlatnak megfelelően és szem előtt tartva az intézményközi megállapodás célkitűzéseit, az éves költségvetési eljárás megfelelő működésének biztosítása érdekében. 2. Tervezet A Tanács nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról A Tanács gondosan meg fogja vizsgálni a mezőgazdaságra vonatkozó módosító indítványt (amely tartalmazza a címzett bevételekkel kapcsolatos információkat is), hogy a évi költségvetésben megfelelően fel lehessen mérni a 2. fejezethez (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) tartozó források szintjét / /16 gu/anp/ms 22

23 A Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan kísérje figyelemmel a as időszak programjainak végrehajtását. E célból felkéri a Bizottságot, hogy kellő időben terjessze elő a évi kifizetési előirányzatok helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és tervezéseket annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság a megfelelően indokolt igényekkel kapcsolatban időben meghozhassa a szükséges döntéseket. 3. Tervezet A Tanács nyilatkozata a személyi állomány 5 %-os csökkentéséről A Tanács emlékeztet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött megállapodásra, amely szerint valamennyi intézmény, szerv és ügynökség személyi állományát a január 1-jei létszámtervhez képest fokozatosan 5 %-kal leépítik; a létszámcsökkentés a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 27. pontjában foglaltak szerint 2013 és 2017 között hajtandó végre. A Tanács nyugtázza, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri azokat az eredményeket, amelyeket az intézmények az 5 %-os létszámcsökkentés érdekében elértek (lásd az I. függelék táblázatát). Felkéri a Bizottságot, hogy előterjesztésében a decentralizált és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozóan szolgáltasson összehasonlítható globális adatokat is. A Tanács emlékeztet arra, hogy a teljes 5 %-os létszámcsökkentést 2017-re kell elérni. A Tanács rendkívül elégedetlen amiatt, hogy a határidőig, tehát 2017 végéig nem minden intézmény, szerv és ügynökség fogja teljesíteni az 5 %-os létszámcsökkentési célt, és azonnali megfelelő további intézkedéseket vár el. A helyzetet értékelve minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az összes intézménynél, szervnél és ügynökségnél további késedelem nélkül teljesüljön az 5 %-os csökkentési cél /16 gu/anp/ms 23

24 A Tanács emellett hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkaidő heti 40 órára való növeléséből fakadó kapacitástöbblettel összefüggésben a külső alkalmazottak összes besorolási osztályára vonatkozóan szorosan figyelemmel kell kísérni az előirányzatokat. Üdvözli a Bizottság által a költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban benyújtott, az intézmények által alkalmazott teljes külső személyzettel kapcsolatos konszolidált adatoknak a 2. függelékben szereplő áttekintését. Felkéri a Bizottságot, hogy a következő évekre vonatkozó költségvetés-tervezetek benyújtásakor is szolgáltassa ezeket az információkat a költségvetési hatóság számára. A Tanács hangsúlyozza, hogy az 5 %-os létszámcsökkentési cél elérésének hozzá kell járulnia az intézmények igazgatási kiadásai terén jelentkező megtakarításokhoz. Ennek alapján felkéri a Bizottságot, hogy a jövőre szóló tanulságok levonása érdekében kezdje meg a létszámcsökkentési eljárás kimenetelének értékelését /16 gu/anp/ms 24

25 Intézmények évi költségvetés 1 A létszámtervben szereplő álláshelyek Valamennyi intézmény A II. MELLÉKLET 1. függeléke A létszám alakulása mostanáig az 5 év ( ) alatt megvalósítandó 5 %-os létszámcsökkentési cél fényében Éves 1 es 5 %-os %-os cél- csökkentési cél érték referencia- 2 Az álláshelyek csökkentése 3 A 5 %-os cél eléréséhez még Összesen Álláshelyek %-ban Európai Parlament 5, ,2% Európai Tanács és Tanács ,0% Bizottság ,0% Az Európai Unió Bírósága ,0% Európai Számvevőszék ,1% Európai Gazdasági és ,0% Szociális Bizottság Régiók Bizottsága ,2% Európai ombudsman ,0% Európai adatvédelmi ,0% biztos Európai Külügyi ,0% Szolgálat 7 Intézmények összesen ,5% 1 A évi engedélyezett álláshelyek Horvátország csatlakozása (140 álláshely) és az Európai Parlament képviselőcsoportjai (1 015 álláshely) nélkül, az alábbi kiigazításokkal: az Európai Parlament létszámtervét 80 álláshellyel növelték, míg az EGSZB létszámtervét 48, a Régiók Bizottsága létszámtervét pedig 32 álláshellyel csökkentették az említett intézmények közötti, február 5-én aláírt együttműködési megállapodás alapján; 10 álláshely 2014-ben átkerült a Tanácstól az EKSZ-hez; 2 álláshely 2014-ben átkerült az EKSZ-től a Bizottsághoz (PMO); 1 álláshely 2015-ben átkerült a Számvevőszéktől a Bizottsághoz (PMO); 1 álláshely 2015-ben átkerült a Tanácstól az EKSZ-hez; 6 álláshely 2015-ben átkerült a Tanácstól a Bizottsághoz (PMO); 2 álláshely 2016-ban átkerült a Parlamenttől a Bizottsághoz; 1 álláshely 2016-ban átkerült a Számvevőszéktől a Bizottsághoz. 2 Évi 1 %-on alapuló, 5 éves lineáris kivetítés, kerekített számadatok. 3 Források: a 2013., 2014., és évi elfogadott költségvetések (a költségvetés-módosításokkal és/vagy költségvetés-módosítási tervezetekkel együtt), illetve a évi költségvetés-tervezet végéig az európai ombudsman 3, az európai adatvédelmi biztos pedig várhatóan 2 fővel csökkenti az álláshelyei számát. 5 Az Európai Parlament létszámcsökkentési célja a évi költségvetésen alapul (a képviselőcsoportokhoz kapcsolódó álláshelyek nélkül), amint azt az Európai Parlament az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról szóló nyilatkozatában kikötötte (lásd a költségvetésre vonatkozó évi közös következtetéseket). Az Európai Parlament vállalta, hogy létszámtervi álláshelyeinek teljes számát tovább csökkenti, és 2019-ig eléri a célt (2017-ben és 2018-ban évente 60, 2019-ben 59 álláshely csökkentésével); Az Európai Parlament a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásában vállalta, hogy a évi költségvetés-tervezet olvasata során 2017 tekintetében 60 álláshelyet megszüntet. 6 Az Európai Parlament esetében a évre vonatkozó oszlop nem tartalmazza a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetben igényelt 35 álláshelyet. Az Európai Parlamentnek a évi költségvetés-tervezet olvasata során meg kell majd erősítenie, hogy ezen álláshelyeket meg kívánja tartani. 7 Az EKSZ vállalta, hogy 2018-ban végrehajtja az 5 %-os létszámcsökkentés utolsó (16 álláshelynek megfelelő) szakaszát /16 gu/anp/ms 25

26 A II. MELLÉKLET 2. függeléke Valamennyi intézmény külső személyzetének alakulása ( ) évi K (a Intézmény évi K évi K évi K évi K 3/2016. sz. KMT-tel évi KT Változás 2017 / 2016 Változás 2017 / 2012 (millió) TME (millió) TME (millió) TME (millió TME (millió) ütt) TME (millió) TME EUR TM % EUR TM % Európai Parlament 220, , , , , , ,1% 46 0,6% 20,3% ,6% Európai Tanács és Tanács 8, , , , , , ,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Bizottság 452, , , , , , ,7% ,4% 2,1% ,5% Az Európai Unió Bírósága 5, , , , , , ,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Európai Számvevőszék 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Régiók Bizottsága 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% ,0% Európai ombudsman 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0, ,4% 3 22,9% 247,0% ,5% Európai adatvédelmi biztos 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0, ,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Európai Külügyi Szolgálat 79, , , , , , ,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Intézmények összesen 776, , , , , , ,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Bizottság: összes fejezet a végrehajtó ügynökségek nélkül 11166/16 gu/anp/ms 26

27 B. EGYOLDALÚ NYILATKOZAT Ciprus, Franciaország, Görögország és Olaszország egyoldalú nyilatkozata A jelen körülmények között, amikor az Európai Unió számos tagállamában továbbra is magas szintű az ifjúsági munkanélküliség, és az állam-, illetve kormányfők kiemelten kezelik a fiatalok helyzetét, Ciprus, Franciaország, Görögország és Olaszország ismételten kijelenti, hogy támogatja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek a as időszakra való meghosszabbítását, a jelenlegi többéves pénzügyi keretnek megfelelően /16 gu/anp/ms 27

28 III. MELLÉKLET LEVÉLTERVEZET Küldi : a Tanács elnöke Címzett : az Európai Parlament elnöke Tisztelt Elnök Úr! Külön dokumentumban továbbítom Önnek az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspontnak a Tanács által elfogadott szövegét. (levélzáradék) 11166/16 gu/anp/ms 28

29 A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEIBEN SZEREPLŐ ÖSSZES KIADÁS FEJEZETENKÉNTI BONTÁSBAN IV. MELLÉKLET 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE 1 Intelligens és inkluzív növekedés ,93% -14,51% ,36% -15,31% a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért felső határösszeg tartaléksáv ,04% +10,79% ,95% +8,89% a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék felső határösszeg tartaléksáv b Gazdasági, társadalmi és területi kohézió ,40% -23,54% ,39% -23,94% 2 Fenntartható növekedés: természeti erőforrások a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés Ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések a részleges mozgástér kiszámításához nem vették figyelembe (1) felső határösszeg tartaléksáv ,73% +0,21% ,02% -0,15% felső határösszeg tartaléksáv ,70% +1,60% ,28% +1,18% alfejezeti felső korlát Biztonság és uniós polgárság ,44% +25,13% ,84% +24,42% rugalmassági eszköz a rendkívüli tartalék igénybevétele felső határösszeg tartaléksáv Globális Európa ,89% -8,53% ,74% -9,22% felső határösszeg tartaléksáv /16 gu/anp/ms 29

30 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE 5 Igazgatás ,33% +4,35% ,67% +3,70% a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés felső határösszeg tartaléksáv Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai ,41% +3,44% ,59% +2,62% a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés alfejezeti felső korlát részleges mozgástér A többéves pénzügyi keret fejezetei ,38% -6,42% ,88% -7,04% rugalmassági eszköz a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék a rendkívüli tartalék igénybevétele felső határösszeg a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés tartaléksáv (2) Előirányzatok a GNI %-ában (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Az alfejezeti felső korlát és a nettó átcsoportosítás összegének kiszámításakor végzett kerekítés eredményeként kapott ezen összeget nem vették figyelembe a részleges mozgástér kiszámításához. (2) Ezen összegek kiszámításához nem vették figyelembe a speciális eszközökre (EAR, EGAA, EUSZA) vonatkozó előirányzatokat. (3) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 19-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. (4) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 18-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul /16 gu/anp/ms 30

31 A SPECIÁLIS ESZKÖZÖK SZERINTI LEBONTÁS 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE Sürgősségisegély-tartalék ,94% +1,94% ,94% +1,94% Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ,00% +83,33% ,00% -16,67% Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) ,00% +400,00% Speciális eszközök ,56% +59,38% ,78% +0,26% A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEIBEN ÉS A SPECIÁLIS ESZKÖZÖKBEN SZEREPLŐ ÖSSZES KIADÁS TELJES ÖSSZEGE 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE A többéves pénzügyi keret fejezetei ,38% -6,42% ,88% -7,04% Speciális eszközök ,56% +59,38% ,78% +0,26% MINDÖSSZESEN ,71% -6,25% ,89% -7,02% Előirányzatok a GNI %-ában (1)(2) 1,05% 0,98% 1,05% 0,90% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 19-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. (2) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 18-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul /16 gu/anp/ms 31

32 IGAZGATÁSI KIADÁSOK V. MELLÉKLET 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetéstervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE Előirányzat KöE KiE KöE KiE KöE KiE Nyugdíjak és Európai Iskolák ,94% +7,94% ,94% +7,94% Nyugdíjak ,94% +7,94% ,94% +7,94% Személyzeti nyugdíjak ,84% +7,84% ,84% +7,84% Volt tagok/képviselők nyugdíja ,16% +15,16% ,16% +15,16% Európai Iskolák ,94% +7,94% ,94% +7,94% Az intézmények igazgatási kiadásai ,41% +3,44% ,59% +2,62% III. szakasz Bizottság ,40% +3,48% ,25% +2,32% Bizottság a hivatalok nélkül ,59% +3,67% ,40% +2,48% 2. melléklet - Kiadóhivatal ,64% +3,64% ,40% +2,40% 3. melléklet - Európai Csalás Elleni Hivatal 4. melléklet - Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 5. melléklet - Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 6. melléklet - Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 7. melléklet - Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal ,26% +2,26% ,53% +1,53% ,48% +0,48% ,38% -0,38% ,31% +0,31% ,34% -0,34% ,93% -0,93% ,60% -1,60% ,43% +2,43% ,86% +1,86% Egyéb intézmények ,41% +3,41% ,89% +2,89% I. szakasz - Európai Parlament ,39% +3,39% ,39% +3,39% II. szakasz - Európai Tanács és Tanács ,65% +2,65% ,43% +2,43% IV. szakasz - Az Európai Unió Bírósága ,79% +4,79% ,66% +2,66% V. szakasz - Számvevőszék ,44% +3,44% ,76% +1,76% VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ,33% +1,33% ,21% +1,21% VII. szakasz - Régiók Bizottsága ,89% +1,89% ,78% +1,78% VIII. szakasz - Európai ombudsman ,57% +2,57% ,69% +0,69% IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos ,98% +20,98% ,73% +16,73% X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat ,68% +3,68% ,55% +2,55% 5 Igazgatás ,33% +4,35% ,67% +3,70% 11166/16 gu/anp/ms 32

A évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai

A évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 6. (07.07) (OR. en) 11621/09 FIN 237 FELJEGYZÉS Küldi Címzett:: Tárgy: az Állandó Képviselők Bizottsága a Tanács A 2010. évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel,. november. (OR. en) / ADD FIN FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a Tanács Az Európai Unió 7-es pénzügyi évre vonatkozó általános

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A

13110/11 gu/anp/kz 1 DG G II A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 25. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2012-es pénzügyi évre: A Tanács 2011. július

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

6522/17 af/ms 1 DG G 2A

6522/17 af/ms 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 21. (OR. en) 6522/17 FIN 127 INST 78 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 5877/17 FIN 65 INST 48 PE-L

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (.02) (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács A Bizottság

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

10919/19 ADD 4 as/anp/eo 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 4 as/anp/eo 1 ECOMP.2.A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 8. (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 FELJEGYZÉS Küldi: zett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács z Európai

Részletesebben

10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. július 8. (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

14496/16 1 DG G. Az Európai Unió Tanácsának. Brüsszel, december 5. (OR. en) 14496/16 PV/CONS 59 ECOFIN 1053 BUDGET 39 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV

14496/16 1 DG G. Az Európai Unió Tanácsának. Brüsszel, december 5. (OR. en) 14496/16 PV/CONS 59 ECOFIN 1053 BUDGET 39 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 5. (OR. en) 14496/16 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV Tárgy: PV/CONS 59 ECOFIN 1053 BUDGET 39 Az Európai Unió Tanácsának 2016. november 16 17-én Brüsszelben tartott

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Az Európai Unió általános költségvetésének második TERVEZETE a 2019-es pénzügyi évre ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az Európai Unió általános költségvetésének második TERVEZETE a 2019-es pénzügyi évre ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.11.30. COM(2018) 900 final Az Európai Unió általános költségvetésének második TERVEZETE a 2019-es pénzügyi évre ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS HU HU DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános

Részletesebben

10939/17 ADD 4 zv/kk 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 zv/kk 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 7. (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 FELJEGYZÉS Küldi: zett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az

Részletesebben

10826/18 ADD 4 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 4 1 ECOMP.2.A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. július 9. (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 FELJEGYZÉS Küldi: zett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács z Európai

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

11166/16 ADD 4 gu/anp/ms 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 gu/anp/ms 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 19. (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: zett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. július 9. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 114 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 60. évfolyam 2017. április 11. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

2. A Költségvetési Bizottság a január 29-i ülésén megállapodott az I. MELLÉKLETBEN található szövegről.

2. A Költségvetési Bizottság a január 29-i ülésén megállapodott az I. MELLÉKLETBEN található szövegről. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. február 1. (07.02) (OR. en) 5757/13 FIN 48 PE-L 8 INST 40 JELENTÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács A 2014.

Részletesebben

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.10. COM(2018) 537 final 5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.8. COM(2014) 619 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

Javaslat. Intézményközi Megállapodás

Javaslat. Intézményközi Megállapodás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.2. COM(2018) 323 final 2018/0137 (NLE) Javaslat Intézményközi Megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 8. (10.02) (OR. en) 6084/12 ADD 1 FIN 69 PE-L 4

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 8. (10.02) (OR. en) 6084/12 ADD 1 FIN 69 PE-L 4 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 0. február 8. (0.0) (OR. en) 6084/ ADD FIN 69 PE-L 4 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: a Költségvetési Bizottság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 26. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0231 (COD) 11483/16 ADD 3 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. július 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 22.1.2015 2014/2085(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0160 (NLE) 11431/17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 19. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 5. (OR. en) 9431/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. június 4. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2072(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2072(BUD) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 17.10.2014 2014/2072(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

5584/16 ADD 1 1 DG G 2A

5584/16 ADD 1 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 27. (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0454/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0454/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0454/2018 10.12.2018 JELENTÉS az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 13. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 11. Címzett: Biz. dok. sz.:

Részletesebben

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 12. 5125/15 LIMITE EMPL 4 SOC 6 ECOFIN 15 EDUC 5 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: a szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport Dátum: 2015. január

Részletesebben

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 23. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről

A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről L 347/884 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1311/2013/EU, EURATOM RENDELETE (2013. december 2.) a 2014 2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2013(BUD) Véleménytervezet Victor Boștinaru (PE v01-00)

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2013(BUD) Véleménytervezet Victor Boștinaru (PE v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Regionális Fejlesztési Bizottság 2015/2013(BUD) 6.3.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-14 Victor Boștinaru (PE549.331v01-00) A 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: Kötelezettségvállalások

Részletesebben

6621/17 ac/kn/kz 1 DG A4

6621/17 ac/kn/kz 1 DG A4 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 8. (OR. en) 6621/17 FIN 133 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a Költségvetési Bizottság Az Európai Tanács és a Tanács tervezett kiadásai

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK HU 2011.5.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 134/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A 2010-ES

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 2. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.5.6. C(2019) 3228 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019.5.6.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkcióiért felelős

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Az alábbiakban továbbítjuk a delegációknak az elnökség által előterjesztett, fent említett ütemtervet.

Az alábbiakban továbbítjuk a delegációknak az elnökség által előterjesztett, fent említett ütemtervet. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. március 6. (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 FELJEGYZÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0033 (NLE) 7667/17 MOG 21 IRAQ 2 CFSP/PESC 295 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 20. Címzett:

Részletesebben

11917/1/12 REV 1ADD 1 lj/lj/kk 1 DQPG

11917/1/12 REV 1ADD 1 lj/lj/kk 1 DQPG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. október 4. (11.10) (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.11. COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2017.10.24. COM(2017) 650 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 15 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 15 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0010 (APP) 5467/15 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. január 20. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) 6760/17 STAT 4 FIN 146 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 27. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

C 396 Hivatalos Lapja

C 396 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 396 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 31. 61. évfolyam Tartalom III Előkészítő jogi aktusok SZÁMVEVŐSZÉK 2018/C 396/01 3/2018. sz. vélemény

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.6. COM(2016) 832 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a legutóbb az 1945/2006/EK, Euratom rendelettel módosított (a készenléti szolgálatról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 04/06/2015 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,

Részletesebben