AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 8. (10.02) (OR. en) 6084/12 ADD 1 FIN 69 PE-L 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 8. (10.02) (OR. en) 6084/12 ADD 1 FIN 69 PE-L 4"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 0. február 8. (0.0) (OR. en) 6084/ ADD FIN 69 PE-L 4 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: a Költségvetési Bizottság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Tárgy: A végrehajtó ügynökségek és hivatalok mentesítése a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alól Tervezet A Tanács ajánlásai. MELLÉKLET: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség.... MELLÉKLET: Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal MELLÉKLET: Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség MELLÉKLET: A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala MELLÉKLET: Kutatási Végrehajtó Ügynökség MELLÉKLET: Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége / ADD hs/hs/ms DG G II A HU

2 . MELLÉKLET Tervezet A TANÁCS AJÁNLÁSA ( ) az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség igazgatójának az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség 00-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról és a 005. január 4-i 005/56/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 009. április 0-i 009/6/EK bizottsági határozatra, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 00. december 9-i 58/00/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke () bekezdésére, HL L 4., , 5. o. HL L 0., , 6. o. magyar nyelvű különkiadás. fejezet, 4. kötet, 5. o. 6084/ ADD hs/hs/ms. MELLÉKLET DG G II A HU

3 tekintettel a legutóbb a 008. július 9-i 65/008/EK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/00/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 004. szeptember -i 65/004/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 66. cikke első bekezdésére, megvizsgálva az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 00-es pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 00. december -i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek az Ügynökség 00-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentését az Ügynökségnek a Számvevőszék észrevételeire vonatkozó válaszaival együtt, mivel a fenti vizsgálatot követően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása olyannak minősül, hogy az lehetővé teszi a végrehajtás felelőssége alóli mentesítést, AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy mentesítse az Ügynökség igazgatóját a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásának felelőssége alól. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HL L 8., , 5. o. HL L 97., , 6. o. HL C 66., 0..5., 6. o. 6084/ ADD hs/hs/ms. MELLÉKLET DG G II A HU

4 . MELLÉKLET Tervezet A TANÁCS AJÁNLÁSA ( ) a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal igazgatójának a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 00-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 00. december -i 004/0/EK bizottsági határozatra, amelyet a 007. május -i 007/7/EK bizottsági határozat az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából módosított, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 00. december 9-i 58/00/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke () bekezdésére, HL L 5., , 85. o. HL L 40., , 5. o. magyar nyelvű különkiadás. fejezet, 4. kötet, 5. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 4. MELLÉKLET DG G II A HU

5 tekintettel a legutóbb a 008. július 9-i 65/008/EK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/00/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 004. szeptember -i 65/004/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 66. cikke első bekezdésére, megvizsgálva a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 00-es pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 00. december -i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek a Hivatal 00-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentését a Hivatalnak a Számvevőszék észrevételeire vonatkozó válaszaival együtt, mivel a Tanács szükségesnek tartja, hogy a 00-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben foglalt észrevételekhez megjegyzéseket fűzzön, melyek ezen ajánlás mellékletében találhatók; mivel a Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy e megjegyzéseket megfelelő intézkedések kövessék, mivel a fenti vizsgálatot követően a Hivatal költségvetésének végrehajtása olyannak minősül, hogy az lehetővé teszi a végrehajtás felelőssége alóli mentesítést, AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy mentesítse a Hivatal igazgatóját a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásának felelőssége alól. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HL L 8., , 5. o. HL L 97., , 6. o. HL C 66., 0..5., 8. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 5. MELLÉKLET DG G II A HU

6 A. MELLÉKLET melléklete A TANÁCSNAK A HIVATAL MENTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ AJÁNLÁSÁT KÍSÉRŐ MEGJEGYZÉSEK A Tanács üdvözli a Számvevőszék azon véleményét, mely szerint egyfelől a Hivatal éves beszámolója minden lényegi szempontból híven és a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 00. december -i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget érő évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményét, másfelől az erre a pénzügyi évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. Szükséges azonban néhány megjegyzést tenni. A Tanács aggodalommal veszi tudomásul, hogy az előző évekhez hasonlóan a személyzeti kiadásokat körülbelül 6 %-kal túlbecsülték, és hogy a többletforrásokat az operatív kiadásokra irányították át. A Tanács arra ösztönzi a Hivatalt és a Bizottságot, hogy a költségvetés tervezésekor reálisabb megközelítést alkalmazzon. A Tanács emellett sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 00. évre vonatkozó összes kötelezettségvállalás %-át átvitték a következő pénzügyi évre, és felkéri a Hivatalt, hogy szigorúbban tartsa be a költségvetés évenkéntiségének elvét. 6084/ ADD hs/hs/ms 6 A. MELLÉKLET melléklete DG G II A HU

7 . MELLÉKLET Tervezet A TANÁCSA AJÁNLÁSA ( ) az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség igazgatójának az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 00-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alól mentesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala néven végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 004. december 5-i 004/858/EK bizottsági határozatra, amelyet a 008. június 0-i 008/544/EK bizottsági határozat a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé történő átalakítása céljából módosított. tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 00. december 9-i 58/00/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke () bekezdésére, HL L 69., , 7. o. HL L 7., , 7. o. magyar nyelvű különkiadás. fejezet, 4. kötet, 5. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 7. MELLÉKLET DG G II A HU

8 tekintettel a legutóbb a 008. július 9-i 65/008/EK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/00/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 004. szeptember -i 65/004/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 66. cikke első bekezdésére, megvizsgálva a Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 00-es pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 00. december -i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek az Ügynökség 00-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentését az Ügynökségnek a Számvevőszék észrevételeire vonatkozó válaszaival együtt, mivel a Tanács szükségesnek tartja, hogy a 00-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben foglalt észrevételekhez megjegyzéseket fűzzön, melyek ezen ajánlás mellékletében találhatók; mivel a Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy e megjegyzéseket megfelelő intézkedések kövessék, mivel a fenti vizsgálatot követően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása olyannak minősül, hogy az lehetővé teszi a végrehajtás felelőssége alóli mentesítést, AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy mentesítse az Ügynökség igazgatóját a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásának felelőssége alól. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HL L 8., , 5. o. HL L 97., , 6. o. HL C 66., 0..5., 9. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 8. MELLÉKLET DG G II A HU

9 A. MELLÉKLET melléklete A TANÁCSNAK AZ ÜGYNÖKSÉG MENTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ AJÁNLÁSÁT KÍSÉRŐ MEGJEGYZÉSEK A Tanács üdvözli a Számvevőszék azon véleményét, mely szerint egyfelől az Ügynökség éves beszámolója minden lényegi szempontból híven és a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 00. december -i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget érő évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményét, másfelől az erre a pénzügyi évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. Szükséges azonban egy megjegyzést tenni. A Tanács arra ösztönzi az Ügynökséget, hogy tartsa tiszteletben a költségvetés évenkéntiségének elvét, mivel a Számvevőszék megállapítása szerint, millió eurót, azaz a kötelezettségvállalások 59 %-át átvitték a következő pénzügyi évre, és ezen összeg közel kétharmada aláírt, de még nem teljesített szerződéseknek felelt meg. 6084/ ADD hs/hs/ms 9 A. MELLÉKLET melléklete DG G II A HU

10 4. MELLÉKLET Tervezet A TANÁCS AJÁNLÁSA ( ) a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala igazgatójának a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 00-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a 008. július -i 008/59/EK bizottsági határozattal módosított, a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának létrehozásáról szóló, 006. október 6-i 007/60/EK bizottsági határozatra, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 00. december 9-i 58/00/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke () bekezdésére, HL L 90., , 5. o. HL L., , 88. o. magyar nyelvű különkiadás. fejezet, 4. kötet, 5. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 0 4. MELLÉKLET DG G II A HU

11 tekintettel a legutóbb a 008. július 9-i 65/008/EK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/00/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 004. szeptember -i 65/004/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 66. cikke első bekezdésére, megvizsgálva a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 00-es pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 00. december -i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek a Hivatal 00-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentését a Hivatalnak a Számvevőszék észrevételeire vonatkozó válaszaival együtt, mivel a Tanács szükségesnek tartja, hogy a 00-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben foglalt észrevételekhez megjegyzéseket fűzzön, melyek ezen ajánlás mellékletében találhatók; mivel a Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy e megjegyzéseket megfelelő intézkedések kövessék, mivel a fenti vizsgálatot követően a Hivatal költségvetésének végrehajtása olyannak minősül, hogy az lehetővé teszi a végrehajtás felelőssége alóli mentesítést, AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy mentesítse a Hivatal igazgatóját a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásának felelőssége alól. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HL L 8., , 5. o. HL L 97., , 6. o. HL C 66., 0..5., 75. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 4. MELLÉKLET DG G II A HU

12 A 4. MELLÉKLET melléklete A TANÁCSNAK A HIVATAL MENTESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ AJÁNLÁSÁT KÍSÉRŐ MEGJEGYZÉSEK A Tanács üdvözli a Számvevőszék azon véleményét, mely szerint egyfelől a Hivatal éves beszámolója minden lényegi szempontból híven és a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 00. december -i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget érő évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményét, másfelől az erre a pénzügyi évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. Szükséges azonban egy megjegyzést tenni. A Tanács felkéri a Hivatalt, hogy javítsa a pénzügyi programozást, és ezzel a költségvetés évenkéntiségi elvének megfelelően szorítsa minimálisra a következő évre átvitt előirányzatok mennyiségét. 6084/ ADD hs/hs/ms A 4. MELLÉKLET melléklete DG G II A HU

13 5. MELLÉKLET Tervezet A TANÁCS AJÁNLÁSA ( ) a Kutatási Végrehajtó Ügynökség igazgatójának a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 00-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítésről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a kutatás területén az Emberek, a Kapacitások és az Együttműködés közösségi egyedi programok egyes területeinek igazgatásával megbízott Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról szóló, 007. december 4-i 008/46/EK bizottsági határozatra, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 00. december 9-i 58/00/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke () bekezdésére, HL L., , 9. o. magyar nyelvű különkiadás. fejezet, 4. kötet, 5. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 5. MELLÉKLET DG G II A HU

14 tekintettel a legutóbb a 008. július 9-i 65/008/EK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/00/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 004. szeptember -i 65/004/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 66. cikke első bekezdésére, megvizsgálva a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 00-es pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 00. december -i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek az Ügynökség 00-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentését az Ügynökségnek a Számvevőszék észrevételeire vonatkozó válaszaival együtt, mivel a fenti vizsgálatot követően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása olyannak minősül, hogy az lehetővé teszi a végrehajtás felelőssége alóli mentesítést, AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy mentesítse az Ügynökség igazgatóját a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásának felelőssége alól. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HL L 8., , 5. o. HL L 97., , 6. o. HL C 66., 0..5., 87. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 4 5. MELLÉKLET DG G II A HU

15 6. MELLÉKLET Tervezet A TANÁCS AJÁNLÁSA ( ) az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatójának az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 00-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a felderítő kutatás területén az Ötletek közösségi egyedi program igazgatásával megbízott Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról szóló, 007. december 4-i 008/7/EK bizottsági határozatra, tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 00. december 9-i 58/00/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke () bekezdésére, HL L 9., , 5. o. magyar nyelvű különkiadás. fejezet, 4. kötet, 5. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 5 6. MELLÉKLET DG G II A HU

16 tekintettel a legutóbb a 008. július 9-i 65/008/EK bizottsági rendelettel módosított, a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/00/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 004. szeptember -i 65/004/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 66. cikke első bekezdésére, megvizsgálva az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) 00-es pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és a 00. december -i mérlegét, valamint a Számvevőszéknek az Ügynökség 00-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentését az Ügynökségnek a Számvevőszék észrevételeire vonatkozó válaszaival együtt, mivel a fenti vizsgálatot követően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása olyannak minősül, hogy az lehetővé teszi a végrehajtás felelőssége alóli mentesítést, AJÁNLJA az Európai Parlamentnek, hogy mentesítse az Ügynökség igazgatóját a 00-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásának felelőssége alól. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HL L 8., , 5. o. HL L 97., , 6. o. HL C 66., 0..5., 69. o. 6084/ ADD hs/hs/ms 6 6. MELLÉKLET DG G II A HU

5584/16 ADD 1 1 DG G 2A

5584/16 ADD 1 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 27. (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 1. (07.02) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 1. (07.02) (OR. en) 5753/13 ADD 1 FIN 45 PE-L 5 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (07.02) (OR. en) 5753/3 ADD FIN 45 PE-L 5 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: a Költségvetési Bizottság Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

5304/15 ADD 1 ek/as/as/ek/agh 1 DG G 2A

5304/15 ADD 1 ek/as/as/ek/agh 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 30. (OR. en) 5304/15 ADD 1 FIN 26 PE-L 3 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

5306/15 ADD 1 ok/it/kz 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ok/it/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 205. január 30. (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 1. (07.02) (OR. en) 5755/13 ADD 1 FIN 47 PE-L 7

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 1. (07.02) (OR. en) 5755/13 ADD 1 FIN 47 PE-L 7 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (07.02) (OR. en) 5755/3 ADD FIN 47 PE-L 7 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: a Költségvetési Bizottság Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (.02) (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács A Bizottság

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

JELENTÉS (2017/C 417/07)

JELENTÉS (2017/C 417/07) C 417/52 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2013/2241(DEC) 7.7.2014 MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre

Részletesebben

JELENTÉS. az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/247 JELENTÉS az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/171 JELENTÉS az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/07)

JELENTÉS (2016/C 449/07) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/41 JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

ELFOGADOTT SZÖVEGEK évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Parlament 204-209 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(206)086 204. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért. Az Európai Parlament

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 28.1.2015 2014/2101(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

JELENTÉS. a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/11)

JELENTÉS. a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/11) C 417/74 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/11) BEVEZETÉS

Részletesebben

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 28.1.2013 2012/2189(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/09)

JELENTÉS (2016/C 449/09) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/51 JELENTÉS az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0081/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0081/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0081/2016 7.4.2016 JELENTÉS az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (korábban az innovatív

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 22.1.2015 2014/2085(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

JELENTÉS. az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/25 JELENTÉS az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2017/C 417/17)

JELENTÉS. az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2017/C 417/17) C 417/110 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2017/C 417/17)

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt C 417/126 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 14. (OR. en) 13231/16 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Előző dok. sz.: 12390/16 Tárgy: a Tanács Főtitkársága TRANS 387 ENV 659 REGIO 88

Részletesebben

JELENTÉS. az Euratom Ellátási Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/33)

JELENTÉS. az Euratom Ellátási Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/33) 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/207 JELENTÉS az Euratom Ellátási Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/33) BEVEZETÉS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 10. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0275/

MÁSODIK JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0275/ Európai Parlament 204-209 Plenárisülés-dokumentum A8-0275/206 29.9.206 MÁSODIK JELENTÉS a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 204-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

JELENTÉS. a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával együtt

JELENTÉS. a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával együtt C 426/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.12. JELENTÉS a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával együtt (2017/C

Részletesebben

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21) 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/117 JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2011/C 366/21)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 5. (OR. en) 9431/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. június 4. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/157 JELENTÉS az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2016/C

Részletesebben

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2009/C 304/20)

JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2009/C 304/20) 2009.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 304/107 JELENTÉS az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Központ válaszaival együtt (2009/C 304/20)

Részletesebben

JELENTÉS. az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/17 JELENTÉS az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2016/C

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL Táblázat...

TARTALOM BEVEZETÉS MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL Táblázat... C 338/96 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.14. JELENTÉS az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival együtt (2010/C

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 10. (OR. en) 8964/17 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 az Állandó Képviselők

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/47 JELENTÉS az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C

Részletesebben

JELENTÉS (2017/C 417/34)

JELENTÉS (2017/C 417/34) C 417/212 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Alapítvány válaszával

Részletesebben

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI

10800/18 ADD 1 as/it/gf 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. július 9. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0092/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0092/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0092/2016 7.4.2016 JELENTÉS az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2199(DEC))

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/37)

JELENTÉS. az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/37) C 417/228 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/37)

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt

JELENTÉS. az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/107 JELENTÉS az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/63

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/63 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/63 JELENTÉS az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszaival

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/26)

JELENTÉS. az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/26) C 417/166 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Unió Vasúti Ügynöksége 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/26) BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX C Tervezet A BIZOTTSÁG /2010/EU RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2007/2041(DEC)

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2007/2041(DEC) EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2009 2007/2041(DEC) 5.2.2008 JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

JELENTÉS. a Közösségi Növényfajta-hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2017/C 417/08)

JELENTÉS. a Közösségi Növényfajta-hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2017/C 417/08) 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/57 JELENTÉS a Közösségi Növényfajta-hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2017/C 417/08) BEVEZETÉS

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

6501/17 ea/ac/eo 1 DG D 1 A

6501/17 ea/ac/eo 1 DG D 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2017. február 21.

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0264/

MÁSODIK JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0264/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0264/2016 28.9.2016 MÁSODIK JELENTÉS az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Rendőrakadémia 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Akadémia válaszával együtt (2016/C 449/06)

JELENTÉS. az Európai Rendőrakadémia 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Akadémia válaszával együtt (2016/C 449/06) C 449/36 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Rendőrakadémia 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Akadémia válaszával együtt (2016/C 449/06) BEVEZETÉS 1.

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/25)

JELENTÉS (2016/C 449/25) C 449/138 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/15)

JELENTÉS. az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/15) C 417/98 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt (2017/C 417/15) BEVEZETÉS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.24. C(2017) 1951 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.3.24.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről

Részletesebben

11652/12 EVN/mb DG C1

11652/12 EVN/mb DG C1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. július 2. (OR. en) 11652/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0151(NLE) ACP 107 COAFR 177 PESC 795 RELEX 577 OC 349 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 18. (OR. en) 7144/16 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 az Állandó Képviselők

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 10813/16 CODEC 999 FRONT 277 MAR 185 COMIX 494 PE 81 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2016/C 449/37)

JELENTÉS. az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2016/C 449/37) C 449/198 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Rendőrségi Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2016/C 449/37) BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/33)

JELENTÉS (2016/C 449/33) 2016.12.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 449/179 JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával

Részletesebben

15557/17 hs/kb 1 DG D 1 A

15557/17 hs/kb 1 DG D 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0254 (NLE) 15557/17 SCH-EVAL 287 SIRIS 212 COMIX 822 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 2. (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.5.6. C(2019) 3228 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019.5.6.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkcióiért felelős

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU

5125/15 hk/tk/kb 1 DGB 3A LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 12. 5125/15 LIMITE EMPL 4 SOC 6 ECOFIN 15 EDUC 5 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: a szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport Dátum: 2015. január

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2139(DEC) 3.2.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2139(DEC) 3.2.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2139(DEC) 3.2.2015 JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió ügynökségei 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2017/C 417/18)

JELENTÉS. az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2017/C 417/18) 2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/115 JELENTÉS az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hatóság válaszával együtt (2017/C 417/18)

Részletesebben

5808/17 mlh/hk/kz 1 DGG 3B

5808/17 mlh/hk/kz 1 DGG 3B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 3. (OR. en) 5808/17 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Előző dok. sz.: 5590/17 Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

8792/18 zv/ik 1 DG D

8792/18 zv/ik 1 DG D Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. május 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2018/0051 (NLE) 8792/18 SCH-EVAL 102 COMIX 244 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2018. május

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 29.1.2015 2014/2081(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 25. (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

JELENTÉS (2016/C 449/35)

JELENTÉS (2016/C 449/35) C 449/188 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Alapítvány válaszával

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2016. július 6-án került elfogadásra

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

JELENTÉS a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt (2009/C 304/29)

JELENTÉS a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt (2009/C 304/29) 2009.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 304/159 JELENTÉS a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt (2009/C 304/29)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Alapítvány válaszával együtt (2016/C 449/31)

JELENTÉS. az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Alapítvány válaszával együtt (2016/C 449/31) C 449/168 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Alapítvány válaszával együtt (2016/C 449/31) BEVEZETÉS

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/81

Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/81 2011.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 366/81 JELENTÉS a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszaival együtt (2011/C

Részletesebben

JELENTÉS (2017/C 426/06) TARTALOM. Az FCH Közös Vállalkozás megalapítása Irányítás Célkitűzések Erőforrások...

JELENTÉS (2017/C 426/06) TARTALOM. Az FCH Közös Vállalkozás megalapítása Irányítás Célkitűzések Erőforrások... C 426/42 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.12. JELENTÉS az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszával

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK 2016.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 473/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK Az Európai Unió

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Error! Unknown document property name. HU

Error! Unknown document property name. HU Error! Unknown document property name. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX Tervezet A BIZOTTSÁG /2009/EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 7645/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Dátum: 2016. április 6. Tárgy: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Részletesebben

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alapítvány válaszával együtt 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

JELENTÉS (2017/C 417/25)

JELENTÉS (2017/C 417/25) C 417/160 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával

Részletesebben

JELENTÉS. a Közösségi Növényfajta-hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2016/C 449/08)

JELENTÉS. a Közösségi Növényfajta-hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2016/C 449/08) C 449/46 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.12.1. JELENTÉS a Közösségi Növényfajta-hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal válaszával együtt (2016/C 449/08) BEVEZETÉS

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 6. (OR. en) 11064/17 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. július 5. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D050704/02 Tárgy:

Részletesebben