A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 484 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 5. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL KÖLTSÉGVETÉSI ÉV {SWD(2012) 251 final} HU HU

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS A KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS MELLÉKLET 2. MELLÉKLET 3. MELLÉKLET 4-I. MELLÉKLET 4-II. MELLÉKLET 5. MELLÉKLET A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS EMGA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS RÉSZESEDÉSE AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉV AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉV. CÍMZETT EVÉTELEK. C4 AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉV. CÍMZETT EVÉTELEK. C5 6. MELLÉKLET AZ EMGA-KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA JOGCÍMCSOPORTONKÉNT ÉS TAGÁLLAMONKÉNT KÖLTSÉGVETÉSI ÉV AZ EMGA-VAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEK Megjegyzés: Ezt a jelentést kiegészíti egy részletes bizottsági munkadokumentum. E munkadokumentum teljes szövege (angol nyelven) és a csatolt táblázatok (angol nyelven) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Europa honlapján is elérhetők lesznek ( HU 2 HU

3 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 5. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL KÖLTSÉGVETÉSI ÉV 1. A KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS A évi költségvetési tervezet A évi költségvetési tervezetet a Bizottság április 27-én fogadta el és terjesztette a költségvetési hatóság elé. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) részére javasolt, a közötti pénzügyi keret 2. fejezetéhez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege ,4 millió EUR-t tett ki. A Tanács július 8-án fogadta el a évi költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját, amelyben az EMGA részére javasolt költségvetési előirányzatokat a Bizottság költségvetési tervezetében szereplő összeghez képest 470,2 millió EURval, azaz ,2 millió EUR-ra csökkentette. Másrészről az Európai Parlament október 13-án fogadta el a évi költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját, amelyben az EMGA részére javasolt költségvetési előirányzatokat a Bizottság költségvetési tervezetében szereplő összeghez képest 365,8 millió EURval, azaz ,4 millió EUR-ra növelte A évre vonatkozó módosító indítvány A Bizottság október 20-án elfogadta a évi költségvetési tervezetre vonatkozó 3. számú módosító indítványt, amelyben az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzati igényeket ,2 millió EUR-ban határozta meg. Ez az összeg 346,2 millió EUR-val alacsonyabb volt a költségvetési tervezetben előirányzottnál. A csökkenés jelentős részben ( 136 millió EUR erejéig) a mezőgazdasági piacok helyzetének kedvező alakulásával magyarázható, továbbá a évben várhatóan rendelkezésre álló címzett bevétel 229 millió EUR-val történő emelkedésével A évi költségvetés elfogadása 2011 volt a Lisszaboni Szerződés által létrehozott és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikkében meghatározott új éves költségvetési eljárás alkalmazásának első éve. Mivel a Tanács, illetve az Európai Parlament által a bizottsági költségvetési tervezetre vonatkozóan kiadott állásfoglalások között eltérések mutatkoztak, a két intézmény egyeztetőbizottság keretében, egy 21 napos egyeztetési időszak során tanácskozásokat folytatott. Az említett időszak november 15-én lejárt, a feleknek azonban nem sikerült addigra megállapodásra jutniuk a évi költségvetés tárgyában. Ezért a Bizottság az EUMSZ Az eljárás ismertetése az 1. mellékletben található. HU 3 HU

4 cikkével összhangban november 26-án új javaslatot terjesztett elő a költségvetési tervezetre vonatkozóan. A költségvetési hatóság elfogadta a Bizottság új költségvetési tervezetét, amelyet a december 15-én tartott szavazás alkalmával a Parlament is jóváhagyott. Az EMGA évi költségvetése a következő összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat tartalmazta: ,3 millió EUR-t, illetve ,1 millió EUR-t a mezőgazdasági piaci intézkedésekre, illetve a közvetlen támogatásokra (05. szakpolitikai terület), 352,9 millió EUR-t, illetve 253,7 millió EUR-t az állat-, illetve a növényegészségügyi intézkedésekre (17. szakpolitikai terület), 30 millió EUR-t, illetve 25,8 millió EUR-t a halászatra (11. szakpolitikai terület). Az EMGA-költségvetés kötelezettségvállalási előirányzatai összesen ,2 millió EUR-t, kifizetési előirányzatai pedig ,5 millió EUR-t tettek ki. A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti eltérés annak tudható be, hogy egyes, közvetlenül a Bizottság által végrehajtott intézkedések esetében differenciált előirányzatokat alkalmaznak. Ezen intézkedések legfőképpen a mezőgazdasági termékek promóciójához, a mezőgazdasági szakpolitikai stratégiához és koordinációhoz, valamint halászati, illetve állat- és növény-egészségügyi intézkedésekhez kapcsolódnak. Az EMGA javára megszavazott ,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokon belül 2 964,9 millió EUR-t tett ki a alcím alá tartozó piaci intézkedésekre szánt összeg, és ,1 millió EUR-t a alcímhez tartozó közvetlen támogatásokra vonatkozó előirányzatok összege. A évi költségvetés ezenkívül 352,9 millió EUR összegben tartalmaz kötelezettségvállalási előirányzatokat a 17. szakpolitikai területhez (egészségügy és fogyasztóvédelem) kapcsolódó állat- és növény-egészségügyi intézkedések, továbbá 30 millió EUR összegben a 11. szakpolitikai területhez (tengerügyek és halászat) tartozó, a halászati piacokat érintő intézkedések céljaira. A részleteket lásd az 1. mellékletben Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek 2 A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet 34. cikke értelmében a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti pénzügyi kiigazításokból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből eredő bevételek az EMGA kiadásainak finanszírozására rendelt címzett bevételeknek tekintendők. Ezeket a címzett bevételeket részben vagy egészben az EMGA-ból fedezett kiadások finanszírozására lehet fordítani, ha a költségvetési hatóság által megítélt költségvetési előirányzatok nem elegendőek a tagállamoknál felmerült költségek 2 Ezek az összegek nem jelennek meg a költségvetés bevételi soraiban (670. jogcímcsoport: az EMGAhoz rendelt címzett bevételek), de a szóban forgó jogcímcsoportra vonatkozó költségvetési megjegyzésekben említésre kerülnek. HU 4 HU

5 finanszírozására. Amennyiben ezeket a bevételeket vagy egy részüket nem használják fel, a fennmaradó rész automatikusan átvezetésre kerül a következő költségvetési évre, a szóban forgó év költségvetési szükségleteinek finanszírozása céljából. A évi költségvetés megállapításakor becslés készült az említett bevételekre vonatkozóan, beleértve mind a költségvetési év során várhatóan befolyó összeget, mind pedig a várakozások szerint a évi költségvetésből 2011-re átvezetendő összeget. A költségvetési hatóság a évi költségvetést e becslés figyelembevételével fogadta el. Nevezetesen: a megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott kiigazításokból és a szabálytalanságokból eredő bevételt 600 millió EUR-ra, illetve 88 millió EURra, míg a tejilletékből származó bevételt 19 millió EUR-ra becsülték. Így a címzett bevételeknek a költségvetési évben várhatóan keletkező teljes összegét 707 millió EUR-ra becsülték; a címzett bevételeknek a költségvetési évről 2011-re átvezetni tervezett összegét 540 millió EUR-ra becsülték. Az millió EUR-t kitevő teljes összeg oly módon került figyelembevételre, hogy a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek működési alapjaira igényelt előirányzatok 500 millió EUR-val, az egységes támogatási rendszer céljaira igényelt előirányzatok pedig 747 millió EUR-val csökkentek. A költségvetési hatóság a fenti összegeket számításba véve és a Bizottság javaslataival összhangban végül 292 millió EUR, illetve millió EUR összegű előirányzatot rendelt a vonatkozó rendszerekhez. Az elfogadott előirányzatok és a fent említett címzett bevételek összege megegyezik a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjainak 792 millió EUR, illetve az egységes támogatási rendszer millió EUR összegű előirányzati szükségletének teljes becsült összegével A cukorágazat ideiglenesen rendelkezésre álló szerkezetátalakítási összegei 3 A 320/2006/EK tanácsi rendelet 11. cikkében említett, a cukorágazat céljaira ideiglenesen rendelkezésre bocsátott szerkezetátalakítási összegeket a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának, valamint a cukoripar szerkezetátalakítási alapjának keretében meghatározott egyéb támogatásoknak a finanszírozására szánt címzett bevételként kell kezelni. Ezek az összegek 2006/2007-től 2008/2009-ig minden gazdasági év esetében az egyes tagállamok piaci szereplőinek tulajdonában lévő cukor-, inulinszirup- és izoglükózmennyiségekre megállapított kvótákra vonatkoztak, és azokat a tagállamok fizették be az Alapba. A évi költségvetés kidolgozásakor a számításokban az szerepelt, hogy a költségvetési évről várhatóan millió EUR kerül átvezetésre 2011-re. 3 Ezek az összegek nem szerepelnek a költségvetés bevételi soraiban (680. jogcímcsoport: a cukorágazat ideiglenesen rendelkezésre álló szerkezetátalakítási összegei), de a szóban forgó jogcímcsoportra vonatkozó költségvetési megjegyzésekben említésre kerülnek. HU 5 HU

6 1.6. Az EMGA költségvetésének részesedése a teljes uniós költségvetésből Az EMGA végső költségvetésének (kötelezettségvállalási előirányzatok) a es időszakra vonatkozó teljes uniós költségvetésből való részesedését lásd a 2. mellékletben. HU 6 HU

7 2. A KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE 2.1. Az előirányzatok kezelése A költségvetési évre rendelkezésre álló előirányzatok: EUR-ban A költségvetés kiadási szakasza (1) Kötelezettségvál lalási előirányzatok Kifizetési előirányzatok A költségvetés bevételi szakasza (címzett bevételek) (2) Előrejelzések 1. Eredeti előirányzatok az EMGA számára, amelyből: 1a. Megosztott igazgatás alá tartozó előirányzatok 1b. Közvetlen centralizált igazgatás alá tartozó előirányzatok (3) 2. 6/2011. számú költségvetésmódosítás Megfelelőségi vizsgálat Szabálytalanságok Átcsoportosítás az EMGA-ba / az EMGA-ból az adott évben Végleges előirányzatok az EMGA számára, amelyből: 4a. Megosztott igazgatás alá tartozó előirányzatok 4b. Közvetlen centralizált igazgatás alá tartozó előirányzatok A tejtermelőkre kivetett kiegészítő illeték 4. A cukorágazat céljaira ideiglenesen rendelkezésre álló szerkezetátalakítási összegek (4) A címzett bevételre vonatkozó teljes előrejelzett összeg (1) A 2011-ben beszedendő címzett bevételek, valamint az 1605/2002/EK tanácsi rendelet 10. cikkének megfelelően a 2010-ről 2011-re átvezetett összeg figyelembevételével a évi költségvetésben szerepeltetett előirányzatok. (2) Címzett bevételek: a beszedni tervezett címzett bevételek. A bevételi sorban nem szerepel bevételi összeg (p.m.) 4, de az előrejelzett összeg fel van tüntetve a költségvetési megjegyzésekben. (3) A kötelezettségvállalási előirányzatok 83 %-a a 17. szakpolitikai területhez (egészségügy és fogyasztóvédelem) tartozó állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozik. Az előirányzatok fennmaradó része (10, illetve 7 % erejéig) egyrészt a 05. szakpolitikai területen (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) megvalósítandó politikai stratégiával és koordinációval összefüggő kiadások, másrészt a 11. szakpolitikai terület (tengerügyek és halászat) alá tartozó halászati piacokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. (4) Ezt a bevételt a cukoripar szerkezetátalakítási alapjából nyújtott támogatások kifizetéseire vonatkozó előirányzatok biztosítására kell felhasználni. 4 p.m.: pour mémoire. HU 7 HU

8 A költségvetési évre rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása: EUR-ban Kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása Kifizetési előirányzatok felhasználása Megosztott igazgatás (1) Közvetlen centralizált igazgatás alá tartozó kiadások Összesen (beleértve a cukoripar szerkezetátalakítási alapját) A cukoripar szerkezetátalakítási alapja Összesen (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja nélkül) (1) Lekötött összegek. A kötelezettségvállalásoknak és a kifizetéseknek a közös igazgatáshoz rendelt címzett bevételekkel csökkentett összege: ,39 EUR. A költségvetési év esetében a ténylegesen felhasznált kötelezettségvállalási előirányzatok összege ,09 EUR, a ténylegesen felhasznált kifizetési előirányzatok összege pedig ,85 EUR volt A megszavazott költségvetési előirányzatok felhasználása A Bizottság által teljesített, közvetlen centralizált igazgatás alá tartozó kiadások Közvetlen centralizált igazgatás alá tartozó kiadások Kötelezettségválla lási előirányzatok Visszavont kötelezettségváll alások EUR-ban Kifizetési előirányzatok Átvitel 2012-re (2) Előirányzatok (C1) (1): Felhasználás (C1) Törölt előirányzatok (1) C1 : a megszavazott költségvetési előirányzatok. Ez az összeg magában foglalja az EMGA-ba / az EMGA-ból történő átcsoportosításokat is: EUR-t kötelezettségvállalási előirányzatokra és EUR-t kifizetési előirányzatokra. (2) Kizárólag a nem differenciált előirányzatok 2012-re történő átvitele A évi költségvetésbe 402,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat került be a közvetlen centralizált igazgatás alá tartozó kiadások céljaira. Ebből 2011-ben 385,2 millió EUR-t kötöttek le. A szóban forgó előirányzatok fennmaradó, 17,5 millió EUR-t kitevő egyenlege törlésre került. A HU 8 HU

9 kötelezettségvállalási előirányzatok 81,9 %-a a 17. szakpolitikai területhez tartozó állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozik. Az előirányzatok fennmaradó része a 05. szakpolitikai terület (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) és a 11. szakpolitikai terület (halászat) között oszlik meg (10,5 %, illetve 7,6 %) óta a költségvetési rendelet 149. cikkének megfelelően a Bizottság által teljesített, közvetlen igazgatás alá tartozó kiadásokra vonatkozó EMGAelőirányzatok többsége differenciált előirányzatnak minősül. A 2012-re automatikusan átvezetendő, kizárólag nem differenciált előirányzatokhoz kapcsolódó összeg 15,5 millió EUR-t tesz ki Havi kifizetések Havi kifizetések a tagállamoknak Havi kifizetések a felmerülő kiadások fedezésére A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet cikke előírja, hogy a havi kifizetéseket a Bizottság a tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinél a referencia-hónapban felmerült költségek fedezésére ( ) utalja át. A havi kifizetéseket a tagállamok részére legkésőbb a felmerült kiadások szerinti hónapot követő második hónap harmadik munkanapján kell teljesíteni. A havi kifizetések a már teljesített nettó (azaz a bevétel levonásával kiszámított) kiadásokra nyújtott visszatérítések, amelyek folyósítása a tagállamok által megküldött havi nyilatkozatok alapján történik. 6 A kiadások és bevételek havi elszámolását a részletes nyilatkozatok alapján ellenőrzik és módosítják. 7 A szóban forgó kifizetések a Bizottság által a számlaelszámolási eljárás keretében végzett ellenőrzéseket követően válnak véglegessé. A tagállamok által október 16. és október 15. között teljesített kifizetések a havi kifizetési rendszer hatálya alá tartoznak. A fennmaradó kifizetéseket korlátozott számú intézkedéshez kapcsolódóan közvetlenül a Bizottság teljesíti. A költségvetési évben a teljesített havi kifizetések nettó összege ,39 EUR volt A évi havi kifizetésekről szóló határozatok A költségvetési évre vonatkozóan a Bizottság a havi kifizetések tekintetében tizenkét határozatot fogadott el. Ezenkívül 2011 decemberében további határozatot fogadott el egy, az arra az évre elszámolandó összes kiadáshoz már megítélt kifizetéseket kiigazító havi kifizetésről HL L 209., , 1. o. Ezeket a havi kiadásigazoló nyilatkozatokat a tagállamok az N+1. hónap 10. napjáig küldik meg. A részletes nyilatkozatokat a tagállamok havonta, az N+1. hónap 20. napjáig. küldik meg (a 104. táblázat szerint). HU 9 HU

10 3. AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3.1. Az EMGA költségvetési előirányzatainak felhasználása A költségvetés végrehajtása ,1 millió EUR ráfordítással valósult meg. Ezt a kiadást a költségvetés eredeti előirányzataiból finanszírozták, a évről áthozott címzett bevétel (905,1 millió EUR) teljes összegének és a 2011-ben beszedett címzett bevétel egy részének (225,3 millió EUR a 666,8 millió EUR-t kitevő teljes összegből) felhasználásával. A 05. szakpolitikai terület (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) vonatkozásában a kiadások összege a piaci intézkedések esetében 3 334,1 millió EUR-t, a közvetlen támogatások esetében pedig millió EUR-t tett ki. A piaci intézkedésekkel és a közvetlen támogatásokkal kapcsolatban felmerült költségek meghaladták a megszavazott költségvetési előirányzatokat; az előirányzott összegeken felüli kiadásokat részben a költségvetés más jogcímeiből történő átcsoportosításokkal, részben az EMGA költségvetéséhez rendelt bevételekből fedezték. A végrehajtás fent említett teljes összege magában foglalja továbbá a 11. szakpolitikai terület alá tartozó, halászati piacokkal kapcsolatos intézkedések céljaira szolgáló, 30 millió EUR-t kitevő kiadásokat, valamint a 17. szakpolitikai területhez kapcsolódva végrehajtott állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezésére fordított 314,6 millió EUR-t is. A költségvetés végrehajtására vonatkozó, szakpolitikai területek szerinti bontásban megadott részletes adatokat lásd a 3. mellékletben. Az 5. melléklet jogcímek és tagállamok szerinti bontásban ismerteti a piaci intézkedések, a közvetlen támogatások és a mezőgazdasági kiadások ellenőrzése kapcsán felmerült kiadásokat. 4. MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az alábbiakban a 3. mellékletben szereplő adatokra támaszkodva rövid megjegyzéseket fűzünk a mezőgazdasági költségvetés előirányzatainak végrehajtásához alcím: A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók Bevezetés Az e költségvetési területhez tartozó kifizetések teljes összege 3 344,1 millió EUR volt, amit a költségvetésben megszavazott, 2 964,9 millió EUR-t kitevő előirányzatokból, valamint 639,7 millió EUR összegű címzett bevételből finanszíroztak. Megjegyzendő, hogy 247,5 millió EUR összegű C1-es előirányzat átcsoportosításra került a jogcímbe azoknak a 272 millió EUR-t kitevő negatív kiadásoknak a fedezése céljából, amelyek az EMGA-számlák számviteli vizsgálata címén végül bekerültek a évi költségvetésbe. A címzett bevételből 628,9 millió EUR-t használtak fel a gyümölcs- és zöldségágazat kiadásainak fedezésére, a fennmaradó összeget pedig átvezették 2012-re. Azon jogcímekből, amelyek esetében a költségvetési előirányzatok egy része nem került felhasználásra, HU 10 HU

11 a rendelkezésre álló összegeket szükség szerint a költségvetés más jogcímeibe csoportosították át az érintett jogcímeknél jelentkező többletkiadások fedezésére Gabonafélék A felmerülő kiadások összege 156,2 millió EUR volt. Ez a negatív összeg annak a évi költségvetésben jóváírt nyereségnek felel meg, amely összesen 5,4 millió tonna mennyiségű, intervenciós raktározás keretében tárolt gabonának a felvásárlási áraknál magasabb átlagárakon történő értékesítéséből származik Élelmiszerprogramok A tagállamok csaknem teljes mértékben végrehajtották a leginkább rászoruló személyek részére történő élelmiszerosztásra vonatkozó évi tervet. Ezenfelül a tagállamok olyan kifizetéseket is teljesítettek, amelyek az előző évi tervek igazgatási és szállítási költségeihez kapcsolódtak. Ez a évi költségvetési előirányzatok 15 millió EUR-val való túllépéséhez vezetett Gyümölcs és zöldség Az ágazat számára előirányzott összegek túllépése elsősorban azoknak a tagállami kiadásoknak tudható be, amelyek egyfelől a Bizottság által az E.coli-járvány okozta válság nyomán a gyümölcs- és zöldségágazat megsegítésére elfogadott rendkívüli támogatási intézkedések (585/2011/EU rendelet), másfelől a termelői csoportok előzetes elismeréséhez nyújtott támogatás kapcsán merültek fel. A szóban forgó kifizetéseket a költségvetés más jogcímeiből való átcsoportosításokkal, valamint az ágazathoz rendelt címzett bevételekből fedezték Szőlészeti-borászati termékek Az ezen ágazaton belül finanszírozott elsődleges intézkedések a nemzeti támogatási programok és a kivágási program. A nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó tagállami kiadások csekély mértékben elmaradtak az előirányzott összegektől; mindazonáltal a programok végrehajtása megfelelő szintű volt, tekintve, hogy az előirányzatok 98 %-a felhasználásra került. A tagállami kiadások a kivágási program céljaira folyósított támogatások esetében is alacsonyabbak voltak a költségvetésben előirányzott összegnél Marha- és borjúhús Ezen ágazat esetében a túllépés elsősorban a nagyobb mennyiségű friss és fagyasztott hús, illetve élő állat kiviteléhez nyújtott visszatérítésekhez kapcsolódó, magasabb összegű tagállami kifizetésekkel magyarázható. Az előirányzaton felüli összeg finanszírozása a költségvetés más jogcímeinek megszavazott előirányzataiból való átcsoportosítással történt jogcímcsoport: Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek Az ágazat tekintetében jelentkező túllépés elsősorban a baromfira vonatkozó exportvisszatérítésekkel és a sertéshúsra vonatkozó, a Bizottság által 2011 januárjában elfogadott magántárolási támogatási rendszerrel (68/2011/EU rendelet) kapcsolatos tagállami kifizetéseknek tudható be. Az előirányzaton felüli összeg finanszírozása a HU 11 HU

12 költségvetés más jogcímeinek megszavazott előirányzataiból való átcsoportosítással történt alcím: Közvetlen támogatások A évi költségvetés ezen alcímének céljaira megszavazott előirányzatok összege ,1 millió EUR volt, míg a közvetlen kifizetések összege megközelítőleg millió EUR-t tett ki. A évi EMGA-kiadások szintje főként azért haladta meg a évi szintet, mert 2011-ben folytatódott az érintett támogatások fokozatos bevezetése az EU 12-ben. Az egységes támogatási rendszer egy részét címzett bevételek voltak hivatottak finanszírozni, ami így az előirányzatok nyilvánvaló túllépését eredményezte; az előirányzotton felüli összeg fedezése részben az említett bevételek felhasználásával, részben a költségvetés más jogcímeinek megszavazott előirányzataiból való átcsoportosítással történt alcím: Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése jogcímcsoport: Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése Ez a jogcímcsoport főként a számlák végső elszámolásának eredményeként, valamint a kedvezményezettek részére teljesített kifizetésekre vonatkozó határidők be nem tartása következtében alkalmazott kiigazításokból származó, az EMGA költségvetésének javára jóváírt összegeket foglalja magában. Ebben az évben azonban a Bizottság összesen 66,6 millió EUR összegű pozitív korrekciót hajtott végre, mely összeget visszautalta a tagállami számlákra. A költségvetési hatóság által a számlaelszámolást érintő negatív korrekciókra vonatkozóan elfogadott évi költségvetési előirányzatok összege 272 millió EUR-t tett ki. A Bizottság ezt a számlát 338,6 millió EUR-nak a költségvetés más jogcímeihez tartozó megszavazott előirányzatokból történő átcsoportosításával zárta le. 5. A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 5.1. Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek A 2010-ről 2011-re ténylegesen átvitt címzett bevételek összege 905,1 millió EUR volt, amelyet teljes mértékben a költségvetési év kiadásainak finanszírozására használtak fel, a költségvetési rendelet 10. cikkének megfelelően. A fenti összegből 403,6 millió EUR-t a termelői szervezetek számára biztosított működési alapok kiadásainak, 501,5 millió EUR-t pedig az egységes támogatási rendszer céljait szolgáló kiadásoknak a fedezésére fordítottak. Ahogy az a 4-I. mellékletben látható, a 2011-ben beszedett címzett bevételek összege 666,8 millió EUR volt, és e bevételek a következő forrásokból származtak: a megfelelőségi vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás eredményeként végrehajtott kiigazításokból, amelyek összege megközelítőleg 467,3 millió EUR volt, a szabálytalanságokra kiszabott pénzügyi szankciókból, amelyek összege megközelítőleg 177,6 millió EUR volt, a tejilletékből, amelynek összege megközelítőleg 21,9 millió EUR-t tett ki. HU 12 HU

13 A 2011-ben beszedett címzett bevételekből 225,3 millió EUR az adott évben a gyümölcs- és zöldségágazatban felmerült kiadások fedezésére került felhasználásra. A 2011-ben beszedett címzett bevétel 441,5 millió EUR-t kitevő fennmaradó egyenlege automatikusan átvezetésre került a évi költségvetésbe az említett év költségvetési szükségleteinek fedezése céljából. A részleteket lásd a 4-I. és a 4-II. mellékletben A cukorágazat ideiglenesen rendelkezésre álló szerkezetátalakítási összegeivel kapcsolatos címzett bevétel A jogszabályokkal összhangban 2009 novembere óta nem került sor újabb ideiglenes szerkezetátalakítási összegek beszedésére a tagállamoktól. Így a cukoripar szerkezetátalakítási alapja számára rendelkezésre álló összes címzett bevétel összege megegyezik a évből átvezetett összeggel, amely 1 044,8 millió EUR-t tesz ki. Azt követően, hogy a tagállamoknak visszatérítik a cukoripar szerkezetátalakítási alapjához kapcsolódó támogatásokra kifizetett 187,9 millió EUR-t (lásd alább az 5.3. pontot), a megközelítőleg 856,8 millió EUR-s egyenleget átvezetik a költségvetési évre, és az említett összeget a cukoripar szerkezetátalakítási alapjához kapcsolódó, az adott évben teljesítendő kifizetések finanszírozására fogják felhasználni. A részleteket lásd a 4-I. és a 4-II. mellékletben A cukoripar szerkezetátalakítási alapja A szerkezetátalakítási intézkedések támogatása, valamint a diverzifikációs és a cukorfinomítási támogatások tekintetében teljesített kifizetések után a tagállamok számára nyújtott visszatérítések összege 187,9 millió EUR volt. E támogatásokat az 5.2. pontban említett 1 044,8 millió EUR összegű címzett bevételből térítették vissza a tagállamoknak. A részleteket lásd a 3. mellékletben. 6. A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS Az EMGA összes kiadása együttesen ,1 millió EUR-t tesz ki (a cukoripar szerkezetátalakítási alapja nélkül). Az alábbiakban a fenti kiadás részletezése látható a legfontosabb kategóriák szerint, feltüntetve az e kategóriák által az EMGA évi összes kiadásán belül képviselt százalékos arányt is: Tárolás A tárolásra fordított kiadások 194,6 millió EUR-t tettek ki. Ez a negatív összeg a évi költségvetésben jóváírt nyereségek összegének felel meg, amely nyereségek főként az intervenciós gabonaféléknek, vajnak és sovány tejpornak a felvásárlási áraknál magasabb átlagárakon történő értékesítéséből származnak. (A részleteket lásd a fenti pontban). Export-visszatérítések HU 13 HU

14 Az export-visszatérítésekre fordított kiadások 179,4 millió EUR-t tettek ki, vagyis az összes kiadás 0,4 %-át, és főként a marhahús, a baromfi, a sertéshús, a tejtermékek és az I. mellékletben nem szereplő termékek kiviteléhez kapcsolódtak. Egyéb piaci intézkedések A tároláson és az export-visszatérítésen kívüli egyéb piaci intézkedésekhez kapcsolódó kiadások 3 428,3 millió EUR-t tettek ki, azaz az éves főösszeg 7,8 %-át. Ez a kategória elsősorban a gabonafélékkel, az élelmiszerprogramokkal, a gyümölcsökkel és zöldségekkel, a borral, a tejjel és a tejtermékekkel, a marha- és borjúhússal, valamint a sertéshússal kapcsolatos kiadásokat foglal magában. A szóban forgó kiadásokhoz tartoznak egyes további kisebb összegek és a pénzügyi elszámolásból eredő kiigazítások is. Közvetlen kifizetések A közvetlen kifizetésekre fordított kiadások millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 91,4 %-át. Centralizált igazgatás alá tartozó közvetlen kiadások Ezeket a kifizetéseket, amelyek 385,6 millió EUR-t, azaz az összes kiadás 0,9 %-át tették ki, közvetlenül a Bizottság teljesítette, főként állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel, valamint a mezőgazdasági üzemek számvitelének ellenőrzésével és a KAP-ra vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások fedezése céljából. Vidékfejlesztés az egykori EMOGA Garanciarészleg keretében A szóban forgó programokhoz az egykori EMOGA Garanciarészlegéből már nem rendelhető kötelezettségvállalási előirányzat. A tagállamokban jelenleg folyik e programok lezárása és a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése. Az ezen alcím tekintetében visszafizettetett végső nettó összeg 6,6 millió EUR-t tett ki. A kiadások típusonkénti megoszlásának a es időszakban való alakulását a 6. melléklet mutatja be. HU 14 HU

15 HU 15 HU Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés KT *** 1. MELLÉKLET Az EMGA évi költségvetési eljárása KT A Tanács álláspontja 3. sz. módosító indítvány KVE* KE** KVE* KE** KVE* KE** KVE* KE** KVE* KE** KVE* KE** A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI 9,06 9,06 8,00 8,00 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 A Mezőgazdaság szakpolitikai területen végzett műveletekre vonatkozó támogatási kiadások (1) 9,06 9,06 8,00 8,00 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9, A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓK (6) 3 491, , , , , , , , , , , , Gabonafélék 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18, Rizs pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Az I. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31, Élelmiszerprogramok 500,10 500,10 500,05 500,05 525,10 525,10 500,10 500,10 500,10 500,10 500,10 500, Cukor 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1, Olívaolaj 49,60 49,60 49,30 49,30 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49,60 49, Rostnövények 30,00 30,00 28,00 28,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, Gyümölcs és zöldség (2) 915,30 915,30 893,30 893,30 928,30 928,30 691,10 691,10 491,10 491,10 491,10 491, Szőlészeti-borászati termékek 1 145, , , , , , , , , , , , Ösztönzés 59,11 59,81 57,01 57,71 59,11 59,81 59,11 59,81 59,11 59,70 59,11 59, Egyéb növényi termékek/intézkedések 380,90 380,90 380,90 380,90 380,90 380,90 388,90 388,90 388,90 388,90 388,90 388, Tej és tejtermékek 104,00 104,00 103,20 103,20 414,00 414,00 90,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100, Marha- és borjúhús 24,10 24,10 23,10 23,10 24,10 24,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35, Juh- és kecskehús pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek 124,00 124,00 124,00 124,00 132,00 132,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117, KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK , , , , , , , , , , , , Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (3) , , , , , , , , , , , , Egyéb közvetlen támogatások 3 422, , , , , , , , , , , , A kiegészítő támogatás összege 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, VIDÉKFEJLESZTÉS 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 1,95 0,00 1, Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés os programozási időszak (4) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Növényi és állati genetikai erőforrások Korábbi programok befejezése pm 2,08 pm 2,08 pm 2,08 pm 2,08 pm 1,95 pm 1, MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE -62,50-62,50-482,50-482,50-62,50-62,50-62,50-62,50-262,50-262,50-262,50-262, Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése (5) -65,50-65,50-485,50-485,50-65,50-65,50-65,50-65,50-265,50-265,50-265,50-265, Jogviták rendezése 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI 25,73 24,92 24,73 23,92 25,73 24,92 25,73 24,92 25,73 23,98 25,73 23,95 TERÜLETEN (6) Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) 14,23 13,27 14,23 13,27 14,23 13,27 14,23 13,27 14,23 12,46 14,23 12, Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,55 0, A mezőgazdasági felmérések rendszereinek átalakítása 1,46 1,61 1,46 1,61 1,46 1,61 1,46 1,61 1,46 1,51 1,46 1, A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról 8,00 8,00 7,50 7,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Operatív technikai segítségnyújtás 1,49 1,49 0,99 0,99 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 EMGA a 05. szakpolitikai területen ( Mezőgazdaság és vidékfejlesztés ) EMGA a 11. szakpolitikai területen ( Tengerügyek és halászat ) EMGA a 17. szakpolitikai területen ( Egészségügy és fogyasztóvédelem ) KT Az EP**** álláspontja , , , , , , , , , , , ,05 30,00 27,50 30,00 27,50 30,00 27,50 30,00 27,50 30,00 25,83 30,00 25,77 342,90 252,80 333,53 237,93 352,90 252,80 342,90 252,80 352,90 253,69 352,90 253,69 A ÉVI EMGA-ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , , A cukoripar szerkezetátalakítási alapja pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm A ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , ,50 (1) Az EMGA-ra vonatkozó költségvetési jogcím: * KVE : Kötelezettségvállalási előirányzatok (2) A címzett bevételekből fedezendő további szükségletek becsült összege: a KT-ben 100 millió EUR, a módosító indítványban 300 millió EUR és az új KT-ben 500 millió EUR. ** KE: Kifizetési előirányzatok (3) A címzett bevételekből fedezendő további szükségletek becsült összege: a KT-ben 588 millió EUR, a módosító indítványban 617 millió EUR és az új KT-ben 747 millió EUR. *** KT: Költségvetési tervezet (4) Az egykori Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés os programozási időszak. **** EP: Európai Parlament (5) Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése: a jogcímcsoport, a és a jogcím kivételével. (6) A , a és a költségvetési tétel kísérleti projektekte vonatkozik és nem veendő figyelembe. Új KT millió EUR-ban KÖLTSÉGVETÉS

16 HU 16 HU

17 HU 17 HU Kötelezettségvállalási előirányzatok C A * * J C s * MEGNEVEZÉS 3. MELLÉKLET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELEMZÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉV ÉVI ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉS 6/2011. sz. KÖLTSÉGVETÉS- MÓDOSÍTÁS (1) CÍMZETT BEVÉTELEK ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÖSSZES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ELŐIRÁNYZAT ÉVI FELHASZNÁLÁS A FELHASZNÁLT ÉS AZ ÖSSZES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ELŐIRÁNYZAT KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG 2012-RE ÁTVEZETETT CÍMZETT BEVÉTELEK A FELHASZNÁLT ÉS AZ ÖSSZES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ELŐIRÁNYZAT KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG A CÍMZETT BEVÉTELEK RE TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE UTÁN EUR-ban A FELHASZNÁLÁSNAK AZ ÖSSZES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ELŐIRÁNYZATHOZ VISZONYÍTOTT ARÁNYA (%) A CÍMZETT BEVÉTELEK 2012-RE TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE UTÁN (5) = (1) + (2) + (3) + (4) -6 (7) = (5) - (6) -8 (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZAKPOLITIKAI TERÜLET IGAZGATÁSI KIADÁSAI % Támogatási kiadások ** % A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓK % Gabonafélék % Rizs p.m % Az I. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések % Élelmiszerprogramok % Cukor % Olívaolaj % Rostnövények % Gyümölcs és zöldség % Szőlészeti-borászati termékek % Ösztönzés % Egyéb növényi termékek/intézkedések % Tej és tejtermékek % Marha- és borjúhús % Juh- és kecskehús p.m Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek % KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK % Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások % Egyéb közvetlen támogatások % A kiegészítő támogatás összege % VIDÉKFEJLESZTÉS p.m % Az egykori EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés os programozási időszak p.m % Egyéb intézkedések p.m MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE % Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése % Jogviták rendezése POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZ. T.-N *** % Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) % Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről % A mezőgazdasági felmérések rendszereinek átalakítása % A közvélemény felvilágosítása a közös agrárpolitikáról % Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Operatív technikai segítségnyújtás % HALÁSZATI PIACOK % Halászati termékekre vonatkozó intervenciók % A legkülső régiókat célzó halászati program % ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK % Az egészségügyi és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások % 17 3 KÖZEGÉSZSÉGÜGY p.m Közösségi Dohányalap Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések p.m ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, ÁLLATJÓLÉT % ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY Állatbetegségek felszámolására irányuló és monitoringprogramok, valamint az állatok olyan fizikai állapotának ellenőrzése, amely egy külső tényezőhöz kapcsolódva közegészségügyi kockázatot jelenthet % Egyéb intézkedések az állategészségügy, az állatgondozás és a közegészségügy területén % Szükségalap az állat-egészségügyi panaszok és a közegészségügyi kockázatot jelentő egyéb állati fertőzések esetére % Növény-egészségügyi intézkedések % Közösségi Növényfajta-hivatal p.m Takarmány- és élelmiszer-biztonság, valamint kapcsolódó tevékenységek % Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) évi kötelezettségvállalási előirányzatai ÖSSZESEN % A cukoripar szerkezetátalakítási alapja p.m % : Zöldség- és gyümölcsfogyasztás **** % Támogatás a mezőgazdasági termelők számára **** % A környezetvédelemre, állatjóllétre és élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós szabályozásnak való megfelelésből eredő végfelhasználói költségek értékelése **** % ÉVI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN % / JCs = Jogcímcsoport. (**) EMGA-ra vonatkozó költségvetési jogcím: 05 (***) SZ.T. = szakpolitikai terület (****) Kísérleti projektek (*) C = Cím / A = Alcím Az (1) Az EMGA vonatkozásában a 6/2011. számú költségvetés-módosítás millió EUR-val, illetve 3,33 millió EUR-val csökkentek. csak a és a tételt érinti: a vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok 19,81

18 HU 18 HU Kötelezettségvállalási előirányzatok TÉTEL 67. ALCÍM : AZ EMGA-VAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Részletezés Összesen C4 C4 Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok A termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatás , , IC4 Az EMGA számláinak elszámolása Címzett bevétel , , C4 Egyéb intézkedések (gyümölcs és zöldség) , IC IC4 Az EMGA-val kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel A tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés Címzett bevétel IC4 Az EMGA-val kapcsolatos bevételek , , , , , ,96 EUR-ban , , , ,83 0, , IC4 AZ EMGA-VAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK * 67. alcím ÖSSZESEN , , , , ALCÍM : IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK IC4 Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek Címzett bevétel 0, Alap ok Megnevezés Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások Címzett bevétel évi címzett bevételek IC4 Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek 7 313, , , , , C4 A cukoripar szerkezetátalakítási alapja , , , , IC4 IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK 7 313, , ,30 ÖSSZESEN ,09 ÖSSZESEN , ,87 * A közvetlen igazgatás keretében a jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatoknál ,01 EUR összegű címzett bevétel (C4) felhasználatlanul maradt és átvezetésre kerül 2012-re. Összeg 4-I. MELLÉKLET A 05. szakpolitikai terület címzett bevételei (megosztott igazgatás alatt)* C4 előirányzatok Összeg Kapcsolat Költségvetési területhez történő hozzárendelés Költségvetési sor Költségvetési kiadási sor Alapok A címzett bevételek felhasználása Megnevezés Részletezés Összeg Összesen 2012-re átvezetve

19 HU 19 HU Kötelezettségvállalási előirányzatok TÉTEL 67. ALCÍM : AZ EMGA-VAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Részletezés Összesen IC5 Az EMGA számláinak elszámolása Címzett bevétel , , C IC IC5 Az EMGA-val kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel A tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés Címzett bevétel IC5 Az EMGA-val kapcsolatos bevételek , , ,63 Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok ,30 EUR-ban , , , C5 Egységes támogatási rendszer (SPS) , , , IC5 AZ EMGA-VAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 67. alcím ÖSSZESEN , , , ALCÍM : IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK IC5 Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek Címzett bevétel , , C5 A cukoripar szerkezetátalakítási alapja , Alapok Megnevezés Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel évi címzett bevételek Az ideiglenes szerkezetátalakítási alappal kapcsolatos elszámolások Címzett bevétel 0, IC5 Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek ,57 0,00 4-II. MELLÉKLET A 05. szakpolitikai terület címzett bevételei (megosztott igazgatás alatt) C5 előirányzatok Összeg Kapcsolat Költségvetési területhez történő hozzárendelés Költségvetési sor Összeg , , , IC5 IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEGEK * , , re átvezetve * ÖSSZESEN ,86 ÖSSZESEN , ,16 * Egy ,16 EUR-t kitevő, ideiglenes szerkezetátalakítási összegeket (C5 előirányzatok) magában foglaló összeg kivételesen átvezetésre került 2012-re. Költségvetési kiadási sor Alapok A címzett bevételek felhasználása Megnevezés Részletezés Összeg Összesen

20 Kötelezettségvállalási előirányzatok 5. MELLÉKLET A KIADÁSOK JOGCÍMCSOPORTONKÉNT ÉS TAGÁLLAMONKÉNT költségvetési év millió EUR-ban öltségvetési so Megnevezés * BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CE ÖSSZESEN A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területen végzett műveletekre vonatkozó támogatási kiadások ,4 8, Gabonafélék -3,7-5,3 0,2-2,2-18,8 0,1 - -9,0-30,9 43,3-48,6 - -2,6-6,1-26,7-0,6 8,9 1,4-2,8-6,3-30,6-1,5 0,8-51,6-4,7-12, , Rizs , ,0 Az I. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó , ,5 1,0-0,4 0,0 0,0 2,3 3,2-0,0 0,0-0,0-3,4 0,0 0,1 0, ,0 0,0 0,0-12,7 visszatérítések Élelmiszerprogramok 10,7 10,8 0, ,7 1,2 15,2 105,0 73,0 105,7-6,5 7,7 0,1 14,0 0, ,7 28,6 49,1 2,5 4,6 4, , Cukor 0,1-0, ,5 0, , ,0-2, Olívaolaj ,1 0,0 0,6 34, , Rostnövények 3,3-0,0-0, ,9 7,4 14, ,0 0, ,9 0,0 0, ,1-30, ** Gyümölcs és zöldség 55,1 2,4 5,5 7,0 59,0 0,2 0,7 30,6 224,3 99,6 247,0 1,6 1,1 0,2 0,2 12,4 0,4 102,3 8,6 226,9 14,3 9,7 0,6 3,0 1,1 3,4 10, , Szőlészeti-borászati termékek - 6,2 4,1-32, ,0 267,7 259,2 356,5 6, ,0 37, ,7-57,9 44,8 4,4 4, , Ösztönzés 1,6 0,7 0,2 0,5 0,9-0,5 5,5 2,7 10,2 9,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 3,1 1,9 1,6 2,1 0,1 0,5 0,6 0,4 0,4 2,4 1,0 47, Egyéb növényi termékek/intézkedések - - 0,8 1,9 10, ,4 144,3 148,1 29, ,9-4,3 0,1 0,1 20, ,0-0,2 1,2-367, Tej és tejtermékek -8,9 0,0-0,6 2,8 51,5 1,8 38,2-0,4-38,8 22,3-44,5 0,3-1,1 1,4 0,0 1,1 0,0-9,5 0,7-13,5-7,4-0,9-0,9 0,6 3,5 6,2 1,3-5, Marha- és borjúhús 0,4 0,0 0,7 1,7 16,6 0,1 2,9-0,8 4,1 4, ,7-0,9-3,6 4,2 10,2-0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0-55, Juh- és kecskehús Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet 1,7 1,7 1,4 8,7 22,9 0,2 0,6 2,6 17,9 79,3 15,5 0,1 0,1 0,3 0,0 3,2 0,0 7,7 3,0 7,0 5,9 3,6 0,8 0,7 0,5 0,8 2,1-188, A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók 62,1 16,4 12,5 21,0 175,5 3,0 44,3 73,0 700,4 756,8 712,8 8,3 4,2 8,4 0,4 97,2 0,6 124,7 32,5 305,9 115,5 76,0 6,5 15,0-41,8 6,4 5,7 1, , Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások 473,7 289,7 625,2 902, ,8 70, , , , , ,2 29,9 100,0 271,3 34,2 907,9 3,7 783,1 633, ,5 410,5 702,5 88,6 274,3 492,6 654, , , Egyéb közvetlen támogatások 102,0 10,6 31,8 40,0 37,3 1,2 23,1 288,7 881,1 938,6 358,6 4,4 5,1 0,1 0,0 45,8-34,3 80,5 50,5 245,0 26,3 13,6 8,8 46,5 39,8 33, , A kiegészítő támogatás összege 0, ,0 0,0-0,0 0,0 0,1 0,0 0, ,0 0, ,0-0,3-0, Közvetlen támogatások 575,7 300,3 657,0 942, ,1 71, , , , , ,0 34,3 105,2 271,4 34,2 953,7 3,7 817,4 713, ,0 655,5 728,8 102,2 283,1 539,1 694, , , Az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztés os programozási időszak -0, ,2-0,0 0,0-0,9-0,2-4, , ,3-0, ,0 0,0-0,1 - -6, Egyéb intézkedések Vidékfejlesztés -0, ,2-0,0 0,0-0,9-0,2-4, , ,3-0, ,0 0,0-0,1 - -6, Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése -0,1-0,1-0,2 0,0 1,4 0,0 0,7-1,7-1,5-2,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 0,0-0,0 0,2-1,5-7,6 0,0-0,3 0,0 0,1 19,6 6,5 76, Jogviták rendezése Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése -0,1-0,1-0,2 0,0 1,4 0,0 0,7-1,7-1,5-2,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 0,0-0,0 0,2-1,5-7,6 0,0-0,3 0,0 0,1 19,6 6,5 76, Politikai stratégia és koordináció ,1 25, Halászati piacok ,0 30, Igazgatási kiadások az állategészségügy területén ,2 2, Közegészségügy Élelmiszer- és takarmánybiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy ,4 312,4 AZ EMGA ÉVI KIADÁSAI TAGÁLLAMOK SZERINT ÖSSZESÍTVE 637,5 316,6 669,3 963, ,8 74, , , , , ,5 42,6 109,3 279,8 34, ,5 4,4 942,1 745, ,2 769,5 797,2 108,8 297,7 497,2 700, ,2 385, , A cukoripar szerkezetátalakítási alapja 7, ,2 13,0-0,0-38,1 28,9 46,1-3,2 0,1-11,7-4,5 1,2 12,0 4,3 4,8-1,1 2,3 6,3 0,0-187, Kísérleti projekt - Zöldség- és gyümölcsfogyasztás ,0 1, Kísérleti projektek. Támogatás a mezőgazdasági termelők számára Kísérleti projekt A környezetvédelemre, állatjóllétre és élelmiszerbiztonságra vonatkozó uniós szabályozásnak való megfelelésből eredő végfelhasználói költségek értékelése ,5 1,5 A ÉVI KIADÁSOK TAGÁLLAMOK SZERINT ÖSSZESÍTVE 644,6 316,6 669,3 967, ,8 74, , , , , ,6 42,6 112,5 279,8 34, ,2 4,4 946,6 747, ,1 773,7 802,1 108,8 298,8 499,5 707, ,2 388, ,5 * EMOGA = Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap / EMGA = Európai Mezőgazdasági Garanciaalap. ** A jogcím alá tartozó kísérleti projekt (Zöldség- és gyümölcsfogyasztás) kivételével. BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CE ÖSSZESEN HU 20 HU

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.14. COM(2016) 578 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 9. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.4. COM(2016) 65 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 15. (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.25. COM(2011) 830 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejelző rendszer 2011/10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.27. COM(2017) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 10. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

Részletesebben

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

export-visszatérítés intervenció vidékfejlesztés területalapú támogatás állatteny. támogatás egyéb cukor gyümölcs és zöldség bor olívaolaj juh- és kecskehús tej szántóföldi növények vidékfejlesztés egyéb

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 1. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 1. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 1. (OR. en) 11585/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 28. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.6.12. COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.9. COM(2014) 461 final 4. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

HU 1 HU A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA A(Z) 4/2014 KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó

Részletesebben

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 114 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 60. évfolyam 2017. április 11. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 8. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 5. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: A saját forrásokról

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (OR. en) 7641/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. március 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.30. COM(2014) 674 final ANNEX 1 MELLÉKLET Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 26.10.2007 SEC(2007) 1454 végleges 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2008. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.15. COM(2016) 797 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Unió legkülső régióit célzó egyedi mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 14. (OR. en) 12989/15 FIN 683 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 14. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.

L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.1. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 04/06/2015 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 375 végleges 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET _A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ_ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS_III.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.16. C(2017) 5635 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017.8.16.) az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletnek az intervenciós készleteknek a leginkább

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37 2008.7.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 194/37 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 12. (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 11. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.4.16. COM(2010)160 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 5. (OR. en) 9431/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. június 4. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK HU 2011.5.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 134/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A 2010-ES

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

JELENTÉS (2017/C 417/07)

JELENTÉS (2017/C 417/07) C 417/52 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.12.6. JELENTÉS a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS

2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS Igazgatótanács 2/2015. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS CT/CA-027/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELEK

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/390. Módosítás. James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében Britta Reimers saját maga nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B7-0080/390. Módosítás. James Nicholson az ECR képviselőcsoport nevében Britta Reimers saját maga nevében 6.3.2013 B7-0080/390 390 Britta Reimers saját maga nevében 109 cikk 109. cikk törölve A piaci szereplők szervezetei E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatában működő piaci

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KPSZ a KAP-ban foglalt piaci intézkedéseket foglalja magában. A 21 közösen szervezett piacot az egymást követő reformok nyomán

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0319 (NLE) 14148/16 AGRI 595 AGRIORG 95 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL

1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL 1. KÖNYV - ÖSSZBEVÉTEL A. AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 1. BEVEZETÉS Az Unió általános költségvetése az az eszköz, amely megállapítja és engedélyezi az Európai Unió és az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ)

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KPSZ a KAP-ban foglalt piaci intézkedéseket foglalja magában. A 21 közösen szervezett piacot az egymást követő reformok nyomán

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben