Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 14. (OR. en) 12989/15 FIN 683 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: október 14. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára COM(2015) 513 final 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ A mezőgazdasági kiadásokra és a halászatra vonatkozó becsült igények aktualizálása A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 513 final számú dokumentumot. Melléklet: COM(2015) 513 final 12989/15 DG G 2A HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2015) 513 final 2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ A mezőgazdasági kiadásokra és a halászatra vonatkozó becsült igények aktualizálása A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében HU HU

3 Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlament és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 39. cikkére, az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által június 24- én elfogadott általános költségvetési tervezetére 2, a Bizottság által június 26-án elfogadott 1/2016. sz. módosító indítványra 3, az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére vonatkozó 2. számú módosító indítványt. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található HL L 298., , 1. o. COM(2015) 300, COM(2015) 317,

4 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT JAVASOLT FŐ MÓDOSÍTÁSOK EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA) AZ EMGA-N KÍVÜLI EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK FENNTARTHATÓ HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK NÓMENKLATÚRAVÁLTOZÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MEGJEGYZÉSEK AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓS STRATÉGIA KERETÉBEN BEVEZETÉS FEJEZET: BIZTONSÁG ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG FEJEZET: GLOBÁLIS EURÓPA FEJEZET: IGAZGATÁS AZ EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP (ESBA) KERETÉBEN ESEDÉKES EBA-FORRÁSOK FEDEZÉSE ENERGIASZABÁLYOZÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÜGYNÖKSÉGE (ACER) ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

5 1 BEVEZETÉS A évi költségvetési tervezetre vonatkozó 2. sz. módosító indítvány a következőket tartalmazza: A becsült igények, címzett bevételek és aktualizálása a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozóan. A 2/2016. sz. módosító indítvány a megváltozott piaci tényezők mellett figyelembe veszi a mezőgazdasági ágazatban a évi költségvetési tervezet májusi benyújtása óta hozott határozatok hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek a költségvetési évben várhatóan jelentős hatással bírnak majd. Az EMGA címzett bevételei emelkedésének figyelembevételét követően a 2. fejezet vonatkozásában a nettó eredmény a kötelezettségvállalási és a kifizetési egyaránt 477,3 millió EUR összegű csökkenése. A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos helyzet aktualizálása a legfrissebb becslések figyelembevétele érdekében. Ennek alapján a szükséges kiadások összege az eredeti becsléshez képest a kötelezettségvállalási és a kifizetési tekintetében egyaránt 11 millió EUR-val alacsonyabb. Az európai migrációs stratégia keretében a menekültügyi válság kezelése érdekében meghozandó azonnali intézkedések miatt szükséges emelés, ami a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben javasolt intézkedésekre épül az alábbiak szerint: o 3. fejezet: Biztonság és uniós polgárság. A leginkább érintett tagállamok javára nyújtandó szükséghelyzeti segély megemelése, a három leginkább érintett ügynökség kapacitásának növelése, valamint a 2015 szeptemberében hozott két áthelyezési határozat integrálása, továbbá a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében nyújtott finanszírozás további kiegészítésére vonatkozó igény. Összességében a 2016-ra javasolt intézkedésekhez a kötelezettségvállalási at millió EUR-val, a kifizetési at pedig 778,8 millió EUR-val kell megemelni. A Bizottság ebből következően a Rugalmassági Eszköz igénybevételét javasolja 1 504,0 millió EUR összegben a 3. fejezeten belül. Ez magában foglalja azt a 124,0 millió EUR-t, amelynek a Rugalmassági Eszközből való igénybevételét a Bizottság a évi eredeti költségvetési tervezettel együtt már javasolta; azt a javaslatot már hatályon kívül helyezték és az e módosító indítványt kísérő új jogszabálytervezet váltotta fel. o 4. fejezet: Globális Európa. A humanitárius segítségnyújtás kötelezettségvállalási ban 150 millió EUR összegű és kifizetési ban 405 millió EUR összegű növelése, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz kifizetési előirányzatainak 210 millió EUR összegű megemelése. o 5. fejezet: Igazgatás. A kötelezettségvállalási és a kifizetési 23,9 millió EUR összegű megemelése a bérek és a kiküldetések fedezésére. A kötelezettségvállalási és a kifizetési 5 millió EUR összegű megemelése a kkvablak termékeinek az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett végrehajtása kapcsán az Európai Beruházási Alapot (EBA) illető díjakra vonatkozó kötelezettségek fedezésére. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) létszámtervi struktúrájának költségvetési szempontból semleges módosítása. Az Élelmiszer- és takarmányprogram kifizetési előirányzatainak 20,0 millió EUR összegű csökkentése. E változások nettó költségvetési hatása valamennyi fejezet tekintetében a kötelezettségvállalási 1 070,6 millió EUR összegű és a kifizetési 914,5 millió EUR összegű emelkedése. 4

6 2 MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT 2.1 Javasolt fő módosítások A Bizottság e módosító indítvány révén a mezőgazdasági kiadások 660,7 millió EUR összegű emelését javasolja a évi költségvetési tervezethez képest. Az igények növekedése az EU-ból származó egyes mezőgazdasági termékek importját érintő orosz embargó nyomán hozott ideiglenes támogatási intézkedések pénzügyi hatásának, valamint a nehéz piaci helyzettel szembesülő ágazatok, különösen a tej- és a sertéshúságazat támogatására hozott néhány kiegészítő intézkedésnek tudható be. Ha kiszűrjük e rendkívüli intézkedések majdnem 700 millió EUR-t kitevő hatását (lásd az alábbi táblázatot), akkor az EMGA-kiadások aktualizált becslése a évi költségvetési tervezethez képest 37 millió EUR-val alacsonyabb. A évi költségvetési tervezet óta a Bizottság által már elfogadott vagy jelenleg előkészítés alatt lévő ideiglenes támogatási intézkedések Költségvetési Intézkedés tétel Már elfogadott intézkedések (197,3 millió EUR), ebből: Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések meghosszabbítása ((EU) 2015/1369 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) A sovány tejporra vonatkozó magántárolási és állami intervenciós intézkedések ((EU) 2015/1548 bizottsági végrehajtási rendelet és (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) A vajra vonatkozó magántárolási és állami intervenciós intézkedések ((EU) 2015/1548 bizottsági végrehajtási rendelet és (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) Előkészítés alatt lévő intézkedések (500,7 millió EUR), ebből: A sovány tejporra vonatkozó magántárolási intézkedések meghosszabbítása (a jelenleg előkészítés alatt lévő (EU) 2015/xx bizottsági végrehajtási rendelet) Tejtermék-szétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében (az 1257/96/EK rendelet értelmében a Bizottság által közvetlenül végrehajtható) Egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatási program (a jelenleg előkészítés alatt lévő (EU) 2015/xx felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) Tejtermelők számára nemzeti keretek formájában nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatás (a jelenleg előkészítés alatt lévő (EU) 2015/xx felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) Sertéshúsra vonatkozó magántárolási intézkedések (akkor vezetik be, amikor a piaci árak alakulása indokolttá teszi az intézkedést) A 2/2016. sz. módosító indítványban foglalt összes kiegészítő szükséghelyzeti intézkedés a évi költségvetési tervezethez viszonyítva Összeg (millió EUR) Végső módozataiktól és attól függően, hogy az EMGA megosztott irányítása keretében a tagállamok mikor nyújtják be a Bizottságnak a nyilatkozatot, ezen intézkedések közül néhány a évi kiadásokra is hatással lehet. A fenti táblázat továbbá nem tartalmaz egy 30 millió EUR-s összeget, amellyel a harmadik országokban a tejtermékekre és a sertéshúsra vonatkozó ösztönző tevékenységek további megerősítésére irányuló, 2016 elején elindítandó következő pályázati felhívást egészítik ki, mivel a pénzügyi hatás csak 2017-től kezdődően fog érvényesülni. Ezek a 698,0 millió EUR-t kitevő kiegészítő ideiglenes intézkedések elsősorban az EMGA alá fognak tartozni (668,0 millió EUR), kivéve a humanitárius válság sürgős kezelésével kapcsolatos tejtermékszétosztást (30 millió EUR). Az EMGA-ból finanszírozott mezőgazdasági kiadások előirányzatai a 2/2016. sz. módosító indítvány alapján ,3 millió EUR-t tesznek ki, ami alacsonyabb az EMGA-kiadásokra fordítható 191,0 2,3 4,0 11,7 30,0 10,0 420,0 29,0 698,0 5

7 43 949,3 millió EUR összegű évi nettó egyenlegnél (nettó részleges felső határnál) 4. Annak ellenére, hogy az EMGA igényei 630,7 millió EUR-val emelkednek, az EMGA- a évi költségvetési tervezethez képest csökkennek, mivel ezt az emelkedést az EMGA címzett bevételeinek növekedése (+1 138,0 millió EUR) bőven ellensúlyozza. A következő táblázat a 2/2016. sz. módosító indítvány 2. fejezetre gyakorolt hatását foglalja össze: évi költségvetési tervezet (1) Kötelezettség vállalási Kifizetési 2/2016. sz. módosító indítvány Kötelezettség vállalási (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Kifizetési évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Kötelezettség vállalási Kifizetési Európai Mezőgazdasági Garanciaalap , ,3 507,3 507, , ,0 (EMGA) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap , , , ,4 (EMVA) Európai Tengerügyi és Halászati Alap 1 047,0 720,6 11,0 11, ,0 709,6 (ETHA), regionális halászati gazdálkodási szervezetek és fenntartható halászati partnerségi megállapodások, ebből: Fenntartható halászati partnerségi 51,1 51,1 0,4 0,4 50,7 50,7 megállapodások operatív tétel ( ) Fenntartható halászati partnerségi 93,9 93,9 10,6 10,6 83,3 83,3 megállapodások tartalék ( ) Környezetvédelem és éghajlat-politika (Life) 462,8 355,3 462,8 353,3 A Bizottság előjogainak keretében 0,3 0,8 0,3 0,8 finanszírozott intézkedések és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések p.m. 13,1 p.m. 13,1 Decentralizált ügynökségek 50,3 50,3 50,3 50,3 A 2. fejezet alá tartozó egyéb kiadások 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Összesen , ,9 488,3 488, , ,6 Felső határ , ,0 Mozgástér 1 157,6 +488, ,9 ebből: EMGA , ,3 507,3 507, , ,0 EMGA részleges felső határ (a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret technikai kiigazítását követően) (2) , ,0 EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleg (3) , ,3 EMGA-mozgástér 1 081,7 +507, ,9 (1) A évi költségvetési tervezet magában foglalja az 1/2016. sz. módosító indítványt. (2) A kapcsolódó összegeket millió EUR-ra kerekítették fel. (3) EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleg a legutóbb az (EU) 2015/141 bizottsági végrehajtási rendelet által módosított 367/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározottak szerint. Az EMGA-ra vonatkozó részleges mozgástér ezen összegek alapján kerül kiszámításra. A 2. fejezetre igényelt összes előirányzat becsült összege így 2016-ban ,1 millió EUR-t tesz ki. A többéves pénzügyi keret megfelelő felső határa alatt így kötelezettségvállalási ban 1 645,9 millió EUR-s mozgástér marad. Az e módosító indítványban javasolt módosítások a évi költségvetési tervezethez képest 488,3 millió EUR-val növelik a mozgásteret. Ebből az összegből 477,3 millió EUR a 05. címből (Mezőgazdaság), 11 millió EUR pedig a 11. címből (Tengerügyek és halászat) a fenntartható halászati partnerségi megállapodások keretéből származik. A 2/2016. sz. módosító indítvány szerint a kifizetési a kötelezettségvállalási kal megegyező összegben módosulnak. 4 A as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret az EMGA eredeti részleges felső határát 2016-ra millió EUR-ban határozta meg. Egy, a évi költségvetési tervezetben már feltüntetett és a vidékfejlesztéshez átcsoportosítandó 678,7 millió EUR-s nettó összeg figyelembevételét követően az EMGAkiadásokra fordítható nettó egyenleg (nettó részleges felső határ) ,3 millió EUR-t tesz ki. Az EMGA évi igényeit e nettó részleges felső határ figyelembevételével kell értékelni. 6

8 2.2 Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Áttekintés A 2/2016. sz. módosító indítvány célja, hogy a legfrissebb gazdasági adatok és az aktuális jogi keretfeltételek alapján aktualizálja a mezőgazdasági kiadások becslését. Szeptember végére a Bizottság rendelkezésére álltak a évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a évi költségvetési igények aktualizált becslésének alapjául szolgálnak. A piaci tényezők figyelembevétele mellett a 2/2016. sz. módosító indítvány a évi költségvetési tervezet májusi összeállítása óta a mezőgazdaság területén hozott, vagy már elfogadott, vagy jelenleg előkészítés alatt lévő jogalkotási határozatok hatását is tartalmazza. Ez különösen az EU-ból származó egyes mezőgazdasági termékek importját érintő orosz embargó nyomán hozott ideiglenes támogatási intézkedésekre, a gyümölcs-, zöldség- és tejtermékekre, valamint a bizonyos ágazatokban, elsősorban a tejtermékek és a sertéshús ágazatában a piaci nehézségek kezelésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktusokhoz és bizottsági végrehajtási jogi aktusokhoz kapcsolódik. Összességében a évi EMGA-igények becsült összege (a pénzügyi fegyelemhez kapcsolódó EMGA-rendelkezések figyelembevételét követően) most ,3 millió EUR-t tesz ki, a évi költségvetési tervezetben szereplő 44,569,6 millió EUR-hoz képest (+630,7 millió EUR). Az emelkedés elsősorban a alcímben (A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piackon végrehajtott intervenciók révén) bevitt ideiglenes támogatási intézkedéseknek tulajdonítható, összesen 668,0 millió EUR összegben. Kisebb csökkentések vannak azonban az általános piaci intézkedések terén ( 10,0 millió EUR), például a alcím (A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések; 12,6 millió EUR) és a alcím (Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap [EMGA] által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése; 15 millió EUR) esetében. A 2/2016. sz. módosító indítvány e csökkentéseket is tartalmazza. A címzett bevételek 2016-ban várhatóan rendelkezésre álló összege a évi költségvetési tervezetben szereplő millió EUR-ról millió EUR-ra emelkedik ( millió EUR). Ez az emelkedés a 2014/15-ös utolsó tejkvóta-év referenciamennyiségének túllépésére vonatkozó tagállami értesítések alapján a tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözésből származó magasabb bevételeknek (+369 millió EUR), valamint záróelszámolási határozatokból (+25 millió EUR) és szabálytalanságok miatti befizetésekből ( 6 millió EUR) származó összegek aktualizált becslésének tudható be. Emellett a 2/2016. sz. módosító indítvány várhatóan +750 millió EUR címzett bevételt visz át 2015-ről 2016-ra. Ezt azért nem tartalmazta a évi költségvetési tervezet, mert annak összeállításakor még túl korai volt az EMGA 2015-ös végrehajtására vonatkozó megalapozott feltételezésekkel élni. Továbbá mivel a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot (433 millió EUR) 2015-ben nem fogják lehívni, a fel nem használt átvitelre kerülnek, hogy 2016-ban fedezzék a pénzügyi fegyelmi mechanizmus által érintett mezőgazdasági termelők részére való visszatérítéseket. Az aktualizált adatok eredményeként az EMGA évi igényeinek fedezéséhez ,3 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatra van szükség, amely tartalmazza a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék céljára előirányzott 441,6 millió EUR-t is. A évi költségvetési tervezethez hasonlóan ez a teljes összeg nem éri el az EMGA ,3 millió EUR-s nettó részleges felső határát. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi fegyelmi mechanizmust csak a mezőgazdasági válságokra 2016-ban képzett tartalék létrehozása érdekében fogják alkalmazni 5. 5 A pénzügyi fegyelem mértékét az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló, július 8-i (EU) 2015/1146 európai parlamenti és tanácsi rendelet állapítja meg. A 2/2016. sz. módosító indítvány alapján ez az arány 7

9 Részletes megjegyzések A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén (+458,3 millió EUR összegű előirányzat) A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók évi költségvetési tervezet (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) 2/2016. sz. módosító indítvány évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Igények 2 614,7 +658, , ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek 400,0 +200,0 600,0 Igényelt 2 214,7 +458, ,0 A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciókhoz kapcsolódó összes igény a évi költségvetési tervezethez képest 658,3 millió EUR-val magasabb. Mivel a alcímre várhatóan rendelkezésre álló címzett bevételek összege (600,0 millió EUR) a évi költségvetési tervezethez képest 200 millió EUR-val magasabb, a 2/2016. sz. módosító indítványban igényelt 458,3 millió EUR-val emelkednek. A főbb módosításokat az alábbiakban ismertetjük. A gyümölcsök és zöldségek vonatkozásában a termelői szervezetek számára biztosított működési alapok ( költségvetési jogcím) becsült igényei a évi költségvetési tervezetben feltételezettekhez képest magasabbak (+111,0 millió EUR). Csupán egy kis módosítás ( 2,7 millió EUR) adódik az intézkedések tényleges igénybevételére vonatkozó számítások aktualizálásából, valamint az éves nemzeti tervek kismértékben módosított számadataiból, továbbá annak becsült pénzügyi hatásából, hogy a bizonyos tagállamok által nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás részben visszatéríthető az uniós költségvetésből 6. Az eltérés nagy része (+113,7 millió EUR) a termelői szervezetek által rendes éves terveiken felül végrehajtott ideiglenes szükséghelyzeti intézkedések meghosszabbításának hatása (egyes gyümölcs- és zöldségféléknek ingyenes szétosztás és az ingyenes szétosztástól eltérő rendeltetés céljából történő, piacról való kivonása, be nem takarítása és zöld szürete, valamint megerősített ösztönző intézkedések) 7. Ugyanezen válságintézkedések céljára az elismert termelői csoportokhoz nem tartozó termelők a becslések szerint további 77,3 millió EUR-t igényelnek; ezt a költségvetési jogcímből (gyümölcsre és zöldségre vonatkozó egyéb intézkedések) finanszírozza a költségvetés. E meghosszabbítás pénzügyi hatása a becslések szerint összesen 191 millió EUR. Továbbá a Bizottság a 2/2016. sz. módosító indítványban a évi költségvetés ideiglenes végrehajtásával kapcsolatos legfrissebb adatok alapján kismértékű lefelé irányuló módosítást ( 10 millió EUR) javasol a termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatásokra vonatkozóan ( költségvetési jogcím). A Bizottság a borágazatra vonatkozóan a nemzeti támogatási programokat finanszírozó költségvetési jogcímen lévő csökkentését javasolja, míg a mezőgazdasági termékek értékesítését elősegítő ösztönző intézkedésekre vonatkozó költségvetési jogcímen lévő 6 millió EUR-val emelkednek, ami tükrözi a legfrissebb végrehajtási adatokat mindkét intézkedés tekintetében. Az ösztönző intézkedésekre vonatkozóan a évi költségvetési tervezet már tartalmazott egy 13,5 millió EUR-s összeget, ami az orosz piac lezárását követően az export átirányításának elősegítése céljából a Bizottság által már 2015-ben elindított egyedi pályázati felhívás 6 7 várhatóan nem fog módosulni, mivel a különböző közvetlen támogatási programokra allokált új összegek hatása elhanyagolható. A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., , 674. o.) 35. cikke. Ezt a meghosszabbítást a Bizottság 2015 augusztusában fogadta el az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, augusztus 7-i (EU) 2015/1369 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel. 8

10 2016. évi becsült pénzügyi hatásán alapul. A Bizottság előirányozta az egyéb harmadik országokban végzendő ösztönző tevékenységek további megerősítését, különösen a tej- és a sertéshúságazat jelenlegi helyzetének nyomonkövetéseként, ám a 2016 elején elindítandó következő pályázati felhívásra vonatkozó további 30 millió EUR pénzügyi hatása leghamarabb majd csak a évi költségvetés tekintetében fog érvényesülni (a tagállamoknál ténylegesen felmerült kiadásokat majd az egyes projektek végrehajtását követően fogják visszatéríteni). Az egyéb növényi termékek/intézkedések ( költségvetési jogcímcsoport) esetében a 2/2016. sz. módosító indítvány aktualizálja a POSEI-régiók számára megállapított felső határok felhasználására vonatkozó becsléseket 8, ami a költségvetési jogcímből finanszírozott, piactámogatási intézkedésekre szolgáló enyhe növekedését eredményezte (+1,0 millió EUR). A 2/2016. sz. módosító indítványban javasolt legnagyobb módosítás a mezőgazdasági intézkedések tekintetében a tejet és tejtermékeket érinti ( költségvetési jogcímcsoport) 478 millió EUR összegű emelkedéssel, amelyből 30 millió EUR-t irányoznak elő arra, hogy az uniós humanitárius segítségnyújtás keretében harmadik országokban uniós tejtermékeket osszanak szét (lásd a 2.3. szakaszt). Az összes további igény az ágazatot támogató rendkívüli intézkedéseket fedezi. A zöldséggyümölcs és a sertéshúságazat mellett ezt az ágazatot érintette leginkább az uniós behozatalra vonatkozó orosz embargó. Ezen túlmenően jelenleg az is nyomást gyakorol az uniós termelői árakra, hogy a tejkvótarendszer (2015. március végi) lezárultát követően jelentős mértékben bővült a termelés az Unióban, valamint a világpiacokon csökkent a kereslet. A további egy részét (+28 millió EUR) a tárolási tevékenységek folytatására és megerősítésére használják fel: ebből az összegből +14 millió EUR-t a sovány tejporra ( költségvetési jogcím), +4 millió EUR-t a vajra ( jogcím), +10 millió EUR-t pedig a sajtra ( költségvetési jogcím) vonatkozó intézkedésekre fordítanak. A Bizottság a legnagyobb összeget (+420 millió EUR) ideiglenes rendkívüli intézkedések egyszeri pénzügyi keret formájában történő nyújtására javasolja. Erre vonatkozóan a tagállamok jelentős rugalmassággal rendelkeznek majd, hogy a támogatás a különösen érintett mezőgazdasági termelőkhöz jusson el 9. A Bizottság javasolja a költségvetési jogcímcsoport előirányzatainak (sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek) 33 millió EUR-val történő emelését. Egy 1 millió EUR-t kitevő kis összeget a méhészetre fordítanak ( költségvetési jogcím), ami tükrözi a nemzeti programok végrehajtásának további javulását. A Bizottság további 3 millió EUR-t igényel a költségvetési jogcímre, hogy fedezzék a sertéshús magántárolási rendszerének maradványkifizetéseit. Ezt a rendszert 2015 tavaszán vezették be néhány hétre 10. A Bizottság a 2/2016. sz. módosító indítványban további 29 millió EUR-t javasol a sertéshús magántárolási rendszerére, amennyiben a piaci árak alakulása új rendszer bevezetését teszi szükségessé Az Európai Parlament és a Tanács március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., , 23. o.). A Bizottság végrehajtási rendelet és felhatalmazáson alapuló rendelet formájában a lehető leghamarabb elfogadja a kiegészítő intézkedésekre vonatkozó jogi aktusokat. A Bizottság március 5-i (EU) 2015/360 végrehajtási rendelete a sertéshús magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 62., , 16. o.). 9

11 05 03 A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések ( 950,6 millió EUR összegű előirányzat) Közvetlen kifizetések évi költségvetési tervezet (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) 2/2016. sz. módosító indítvány A pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása után (a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékkal együtt) évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Igények ,3 12, , ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek 1 302,0 +938, ,0 Igényelt ,3 950, ,7 A alcímre igényelt at a Bizottság a évi költségvetési tervezethez képest 950,6 millió EUR-val lefelé módosította. E változás fő oka a jogcím (Alaptámogatási rendszer) címzett bevételeinek emelkedése. E jogcím becsült igényei a évi költségvetési tervezethez képest nem változnak. Az igények kismértékű csökkenése ( 12,6 millió EUR) több más költségvetési jogcím kisebb változásának nettó hatása, ami tükrözi az aktualizált költségvetési becsléseket: 18,0 millió EUR a jogcímre (Egységes támogatási rendszer ), +1,0 millió EUR a jogcímre (Egységes területalapú kifizetési rendszer ), +6,0 millió EUR a jogcímre (A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás), 1,0 millió EUR a jogcímre (A termeléstől függő önkéntes támogatási rendszer) és 0,6 millió EUR a jogcímre (Egyéb (közvetlen kifizetések)) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése ( 15 millió EUR összegű előirányzat) Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése évi költségvetési tervezet (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) 2/2016. sz. módosító indítvány évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán az EMOGA Garanciaalap (korábbi intézkedések) és az EMGA keretében 35,0 15,0 20,0 bejelentett megosztott igazgatási kiadások tekintetében a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások Összesen 35,0 15,0 20,0 A költségvetési jogcím (Számviteli vizsgálatra vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciók) előirányzatai 15,0 millió EUR-val csökkenthetők, ami tükrözi a költségvetési becsléseknek a 2015-ös ideiglenes végrehajtást figyelembe vevő aktualizálását. 2.3 Az EMGA-n kívüli egyéb mezőgazdasági kiadások Az uniós tejágazatban a piaci egyensúly helyreállítására irányuló szükséghelyzeti intézkedések részeként 30 millió EUR-t fordítanak az uniós humanitárius segítségnyújtás keretében az Unióból származó tejtermékek harmadik országokban történő szétosztására. A rendkívülinek és egyszerinek minősülő intézkedést a humanitárius segítségnyújtás terén működő nemzetközi szervezetekkel együtt fogják végrehajtani. Az összeget a javasolt új költségvetési jogcímből (Tejtermékszétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében) a 05. címen belül de az EMGA-n kívül fogják finanszírozni. A Bizottság az intézkedést a humanitárius segítségnyújtásról szóló, június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet 11 értelmében hajtja majd végre. 11 HL L 163., , 1. o. 10

12 2.4 Fenntartható halászati partnerségi megállapodások Az intézményközi megállapodás 12 II. mellékletének C. pontjában előirányzottak szerint a Bizottság megvizsgálta a halászati megállapodásokat érintő, legfrissebb rendelkezésre álló információkat. Annak érdekében, hogy tükrözze a hatályos és a tárgyalás alatt lévő megállapodásokra vonatkozóan a pénzügyi szerződő fél számára fizetendő összegek tekintetében a legutóbbi ismert helyzetet, valamint figyelembe véve a címzett bevételek becslését, a Bizottság javasolja, hogy a költségvetési jogcímcsoportból (Az uniós hajók által harmadik országok vizein [fenntartható halászati megállapodások keretében] folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása) származó kötelezettségvállalási és kifizetési at 0,4 millió EUR-val, a tartalék jogcímcsoportból származókat pedig 10,6 millió EUR-val csökkentsék. Mivel a legtöbb megállapodás esetében a pénzügyi szerződő fél helyzete az időszak során stabil volt, a Bizottság 11,0 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot szándékozik átprogramozni a as időszakra. Ez a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben szereplő csökkenő profilhoz képest stabil profilt fog eredményezni. Fenntartható halászati partnerségi megállapodások évi költségvetési tervezet Kötelezettség vállalási Kifizetési 2/2016. sz. módosító indítvány Kötelezettség vállalási (kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron) Kifizetési évi költségvetési tervezet (a 2/2016. sz. módosító indítvánnyal) Kötelezettség vállalási Kifizetési Operatív tétel ( ) 51,1 51,1 0,4 0,4 50,7 50,7 Tartalék ( ) 93,9 93,9 10,6 10,6 83,3 83,3 Összesen 145,0 145,0 11,0 11,0 134,0 134,0 2.5 Nómenklatúraváltozások és költségvetési megjegyzések Az alábbi táblázat összefoglalja a nómenklatúraváltozásokat és a költségvetési megjegyzések módosításait a 2. fejezet alá tartozó több alcím, jogcímcsoport és jogcím tekintetében: Megnevezés Magyarázat Kiadások A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása Tejtermék-szétosztás a humanitárius válság sürgős kezelése érdekében A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések Új tétel létrehozása a szükséghelyzeti intézkedések tejágazathoz kapcsolódó részének finanszírozására Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása Fenntartható halászati partnerségi megállapodások Változás a költségvetési megjegyzésekben: táblázat Bevételek Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása Címzett bevétel Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés Címzett bevétel Címzett bevételekre vonatkozó számadatok aktualizálása 3 AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG KEZELÉSÉRE AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓS STRATÉGIA KERETÉBEN 3.1 Bevezetés szeptember 23-án a Bizottság az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács elé terjesztette A menekültügyi válság kezelése: azonnali operatív, költségvetési és jogi intézkedések az 12 HL C 373., , 1. o. 11

13 európai migrációs stratégia keretében című közleményét 13. A közlemény meghatározta az elkövetkezendő hat hónapban meghozandó kiemelt intézkedéseket, így többek között a évi költségvetés, valamint a évi költségvetési tervezet tekintetében elvégzendő kiigazításokat. A Bizottság szeptember 30-án elfogadta a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet 14, amely a évi költségvetés alábbi módosításait tartalmazta: A 3. fejezet Biztonság és uniós polgárság keretében: a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében biztosított további szükséghelyzeti segély összesen 100 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatban; valamint a helyszíni kapacitások növelése érdekében a létszámtervben szereplő álláshelyek számának bővítése a Frontex (+60 álláshely), az EASO (+30 álláshely) és az Europol (+30 álláshely) tekintetében. A 4. fejezet Globális Európa keretében: az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz finanszírozásának megemelése (300 millió EUR kötelezettségvállalási ban), és a humanitárius segítségnyújtás összegének átcsoportosítás révén történő 55,7 millió EUR összegű megemelése kifizetési ban. Ezzel párhuzamosan továbbá a Bizottság 175 millió EUR átcsoportosítását kérte (DEC 32/2015) kötelezettségvállalási ban a sürgősségisegély-tartalékból, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a szíriai konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyeket befogadó országok számára. A évi költségvetési tervezethez csatolt e módosító indítvány a 7/2015. sz. költségvetésmódosítási tervezetben a szükséghelyzeti segély és az ügynökségek tekintetében már javasolt intézkedésekre épül, illetve azokat bővíti ki. Ezenfelül magában foglalja azt a évi költségvetési támogatást, amely az Olaszországból és Görögországból személy áthelyezésére vonatkozóan meghozott határozatokhoz kapcsolódik. Az eredeti költségvetési tervezet már tartalmazta az e személyből nek megfelelő összegű at. A Bizottság javasolja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap finanszírozásának kiegészítését, hogy megerősítsék a migránsok példa nélküli beáramlásával és a menedékjog iránti kérelmek meredek emelkedésével szembesülő tagállamok befogadó és menekültügyi rendszereit. A Bizottság javasolja a humanitárius segítségnyújtás és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) támogatásának a 4. fejezet keretében történő megemelését. Végül a Bizottság a bérek és a kiküldetések fejezetéhez tartozó igazgatási megemelését kéri, hogy a menekültügyi válságra válaszul megerősítsék a leginkább érintett bizottsági szolgálatokat fejezet: Biztonság és uniós polgárság Az e 2016-ra vonatkozó módosító indítvány révén javasolt kiegészítő intézkedések az alábbiak: 1. Szükséghelyzeti segély: a Bizottság a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglaltak szerinti 2015-ös kiegészítő szükséghelyzeti segélyre irányuló kérelem alapján (100 millió EUR) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (60 millió EUR) és a Belső Biztonsági Alap (34 millió EUR) összegének további megemelését javasolja 2016-ra. A kiegészítő összeg elsősorban a már beérkezett és az év folyamán várhatóan még beérkező kérelmek teljesítésére szolgálna. Emellett lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy Olaszországgal és Görögországgal a strukturált szükséghelyzeti kérelmek fejlesztésével kapcsolatos összehangolt eljárást alakítson ki annak érdekében, hogy létrehozzák a migrációkezelési támogató csoportokat és végrehajtsák az áthelyezési programokat, és a növekvő menekültáradat kezelhető legyen COM(2015) 490, COM(2015) 485,

14 A 2015-ös, illetve 2016-os kiegészítő szükséghelyzeti segélyhez (100 millió EUR, illetve 94 millió EUR kötelezettségvállalási ban) 80 %-os előfinanszírozás szükséges, ami 2016-ban 155,2 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot jelent. 2. Ügynökségek: a migrációval kapcsolatos területen működő uniós ügynökségeknek fokozniuk kell kapacitásukat, mivel a helyszínen az eredetileg előre jelzettnél sokkal jelentősebb szerepet vállalnak. A Bizottság ezért a három fő uniós ügynökség (a Frontex, az EASO és az Europol) létszámának a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben javasoltak szerinti bővítését, valamint a visszatérés és az együttműködés terén a Frontex operatív kapacitásának megerősítését javasolja az uniós fogadóállomások területein. a. Humánerőforrások: A 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben a Bizottság a három fő uniós ügynökség humánerőforrásainak további 120 létszámtervi álláshellyel való növelését javasolta, amelyből 60 álláshelyet a Frontex, 30-at az EASO és 30-at az Europol kapna. A Bizottság e további 120 álláshely fenntartását javasolja 2016-ra; az álláshelyeket teljes éves (12 hónapos) alapon kell finanszírozni. Ehhez 15,6 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat szükséges. b. Műveletek: a Bizottság javasolja, hogy 70 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzattal erősítsék meg a visszatérés és az együttműködés terén a Frontex operatív kapacitását az uniós fogadóállomások területein. i. Visszatérés: 50 millió EUR további , nemzetközi védelem alatt nem álló személy visszatérésére, olyan kísérő intézkedésekkel együtt, mint például képzés és kapacitásépítés, a szűk keresztmetszekre való összpontosítás, szükségletek és egyéb, a gyorsabban megvalósítható sikeres visszatérés szempontjából fontos tényezők. ii. Uniós fogadóállomások: 20 millió EUR az uniósfogadóállomás-koncepció végrehajtása eredményességének fokozására, különösen az olyan operatív tevékenységekre, mint például a következők: a) mobilirodák telepítése az uniós fogadóállomások területén és az érkezési helyeken; b) megfelelő összeköttetés biztosítása a digitális (ujjnyomat-) adatok továbbítására; és c) a regionális akciócsoport logisztikai és felszerelési költségei az azonosítási kapacitás megerősítésére, hogy felgyorsítsák az újonnan érkezett migránsok nyilvántartásbavételi folyamatát. 3. Áthelyezés: a Tanács szeptember 14-én és 21-én két áthelyezési határozatot fogadott el, amelyek , illetve személy áthelyezésére vonatkoztak. Annak érdekében, hogy megkönnyítse az új programok belefoglalását a nemzeti programokba, a Bizottság javasolja, hogy az első áthelyezési határozattal kapcsolatos kötelezettségvállalási at igazítsák hozzá a második határozathoz az alábbiak szerint: a. Második áthelyezési csomag ( személy): az Olaszországból és Görögországból áthelyezendő személyre vonatkozó határozat végrehajtásához összesen 780 millió EUR-ra van szükség, amelyet ebben a módosító indítványban kell bevinni a költségvetésbe, hogy az alábbiak szerint fedezzék az áthelyezési és átszállítási költségeket: i. Áthelyezés: a fogadó tagállamok áthelyezendő személyenként EUR egyösszegű támogatásra jogosultak. Ennek pénzügyi hatása következésképpen 720 millió EUR ( x EUR). ii. Átszállítás: Olaszország és Görögország személyenként 500 EUR egyösszegű támogatásban részesül az átszállítási költségek fedezésére. Ehhez 60 millió EUR szükséges ( x 500 EUR). Az áthelyezési tevékenységek haladéktalan megkezdéséhez szükséges cash flow-t az 13

15 50 %-os egyedi előfinanszírozási ráta biztosítja majd a fogadó tagállamok számára. Ebből következően 2016-ban 390 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra lesz szükség. b. Első áthelyezési csomag ( személy): Az első áthelyezési csomag második csomaghoz való hozzáigazítása a évi kötelezettségvállalási at 110 millió EUR-val, a kifizetési at pedig 9,9 millió EUR-val növeli: i. Eredeti javaslat (május): a Bizottság május 27-i javaslata áthelyezendő személyenként EUR-s egyösszegű támogatást tartalmazott. Az Olaszországban és Görögországban az átszállítás kapcsán felmerülő költségeket fedező egyösszegű támogatást azonban eredetileg nem tervezte be. A májusi javaslat pénzügyi hatása 240 millió EUR-t tett ki ( x EUR). Az akkori tervek szerint a kapcsolódó kötelezettségvállalási at 24 hónapos időszak alatt bocsátanák rendelkezésre, ebből 12 millió EUR-t 2015-ben, 150 millió EUR-t 2016-ban, 78 millió EUR-t pedig 2017-ben. 14

16 ii. Hozzáigazítás: a két áthelyezési program egymáshoz igazításához 2016-ban további 110 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat szükséges: 90 millió EUR, amelyet 2016-ban eredetileg nem terveztek be és 20 millió EUR, amelyet Olaszországnak és Görögországnak nyújtanak személyenként 500 EUR-s egyösszegű támogatás formájában az átszállítási költségek fedezésére ( x 500 EUR). A teljes költségvetési hatás 2016-ban 260 millió EUR lenne kötelezettségvállalási ban, amelyből a Bizottság 150 millió EUR-t már javasolt a költségvetési tervezetben. Az első áthelyezési csomagban szereplő kifizetési a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra és a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU rendeleten 15, az úgynevezett horizontális rendeleten alapulnak (5 %-os éves előfinanszírozási ráta plusz 4 %-os kezdeti előfinanszírozás). A kötelezettségvállalási kiegészítéséhez (+110 millió EUR 2016-ban) ezért további 9,9 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra van szükség. 4. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap finanszírozásának kiegészítése a szükséghelyzeti segélyen felül: végezetül a Bizottság javasolja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap menekültügy (+190 millió EUR), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap visszatérés (+38 millió EUR), valamint a Belső Biztonsági Alap határok (+82,4 millió EUR) finanszírozásának kiegészítését. Az emelés révén lehetővé válik majd a migránsok példa nélküli beáramlásával és a menedékjog iránti kérelmek meredek emelkedésével szembesülő tagállamok befogadó és menekültügyi rendszereinek megerősítése, valamint kezelni lehet a külső határokon haladéktalan fellépést igénylő kivételes migrációs nyomásból származó sürgős és egyedi igényeket. a. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében nyújtott további finanszírozást a tagállamok is fel fogják majd használni strukturáltabb középtávú intézkedésekre a fogadási, elhelyezési és menekültügyi rendszerek területén, valamint a visszatéréssel kapcsolatos kapacitásaik növelésére. b. Belső Biztonsági Alap: a Belső Biztonsági Alap keretében nyújtott további finanszírozás az olyan első fogadási tevékenységek megerősítéséhez is hozzá fog járulni, mint például az azonosítás, az egészségügyi elsősegély, a határforgalom-ellenőrzési felszerelések beszerzése és a migránsok szállítása az ellenőrzési folyamattal összefüggésben. A 310,4 millió EUR összegű további kötelezettségvállalási előirányzat 138,1 millió EUR-val növeli a 2016-ra igényelt kifizetési at. Ez biztosítja a kiegészítő finanszírozás teljesítéséhez szükséges rugalmasságot, hogy megfelelően lehessen majd kezelni a 2016-ban esetlegesen előforduló szükséghelyzeteket. A fentiekben ismertett, 2016-ra javasolt intézkedésekhez a kötelezettségvállalási at millió EUR-val, a kifizetési at pedig 778,8 millió EUR-val kell megemelni. Az ennek megfelelő, költségvetési tételenkénti bontást az alábbi táblázat tartalmazza: Költségveté si tétel Megnevezés Kötelezettségváll alási Kifizetési A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott támogatás Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) HL L 150., , 112. o. 15

17 A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása Az Unióba irányuló jogszerű migráció és a harmadik országbeli állampolgárok eredményes integrációjának támogatása és a méltányos és hatékony visszatérési stratégiák elősegítése Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal Összesen A migrációs és belügyi szakpolitikai terület az elmúlt hónapokban komoly nyomás alatt működött és várhatóan a közeljövőben is magasak lesznek az igények, így e fejezet keretében nincs lehetőség átcsoportosításra. A Bizottság ebből következően a Rugalmassági Eszköz igénybevételét javasolja 1 504,0 millió EUR összegben a 3. fejezeten (Biztonság és uniós polgárság) belül, hogy ebből finanszírozzák az európai migrációs stratégia keretében a menekültügyi válság kezelését célzó azonnali intézkedéseket 2016-ra vonatkozóan. A Bizottság külön jogalkotási aktusban nyújtja be a Rugalmassági Eszköz igénybevételére vonatkozó javaslatát, amely hatályon kívül helyezi a Rugalmassági Eszköz ugyanebből a célból való igénybevételére vonatkozó, a évi eredeti költségvetési tervezetet kísérő javaslatot fejezet: Globális Európa A szíriai válság belátható időn belül nem fog megoldódni, ezért 2016-ban is nagy összegű igényeket fog generálni nemcsak az országon belül, hanem az egész térségben is. Az Egyesült Nemzetek Szervezete mostanáig az igényeknek átlagosan 38 %-át tudta csak teljesíteni, és felhívásai továbbra sem eredményeznek elegendő finanszírozást. E hiány miatt az ENSZ Élelmezési Világprogramja, az egyéb ENSZ-szervek és más nemzetközi humanitárius szervezetek az elmúlt hónapokban csökkentették a segítségnyújtást. Annak érdekében, hogy csökkentse az igények és a rendelkezésre álló finanszírozás közötti növekvő szakadékot, a Bizottság az e válságra adott válasz további fokozását javasolja azáltal, hogy a évi költségvetésben az eredeti költségvetési tervezethez képest további 150 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal megemelik a humanitárius segítségnyújtás keretét. A kért emelést a sürgősségisegély-tartalék igénybevételére vonatkozó, 2016 elején benyújtandó külön javaslat fogja kísérni, hogy a humanitárius segítségnyújtás kötelezettségvállalási előirányzatai 300 millió EUR-val emelkedjenek az eredeti költségvetési tervezetben foglaltakhoz képest. A Bizottság 405 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot is igényel a következő megoszlásban: 105 millió EUR, mely a 2015 végén benyújtott DEC 32/2015 átcsoportosítási kérelemben a sürgősségisegély-tartalékból átcsoportosítandó 175 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzathoz kapcsolódó, 2016-ban fizetendő maradványösszeg, valamint a kötelezettségvállalási ban való évi emelésnek megfelelő 300 millió EUR (amely magában foglalja a 2016 elejére bejelentett 150 millió EUR összegű átcsoportosítási kérelmet). A forrásokat a legsürgetőbb alapvető szükségletek teljesítésére fogják felhasználni az élelmiszerellátás, az egészségügy, a vízellátás, az egészségügyi berendezések, a megfelelő higiénés körülmények, a védelem és egyéb alapvető szolgáltatások tekintetében a szomszédos országokban (Jordánia, Libanon és Törökország) és a Nyugat-Balkánon (Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság) tartózkodó szíriai és iraki menekültek, valamint a Szíriában és Irakban lévő emberek számára. A Bizottság ezenfelül 210 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot igényel az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközre, amely összeg a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben igényelt, kötelezettségvállalási ban történő emelés 70 %-ának felel meg. Mivel a kötelezettségvállalásokat nagymértékben a partnerszervezetekkel végrehajtandó nagyszabású 16 COM(2015) 238,

18 támogatási projektekre fogják megtenni a Szíriára vonatkozó uniós alapon keresztül, a 2015 végén megteendő kötelezettségvállalásokat viszonylag gyorsan követik majd a kifizetések. Az alábbi táblázat az ebben a módosító indítványban, kötelezettségvállalási és kifizetési ban kért emelés bontását mutatja a 4. fejezet tekintetében: Költségveté si tétel Megnevezés Kötelezettségváll alási Kifizetési Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély Mediterrán országok Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés Összesen fejezet: Igazgatás A Bizottság jelenleg jelentős áthelyezési erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy támogassa a leginkább érintett szolgálatok tevékenységét, különösen a most zajló menekültügyi válság kezelése kapcsán. Ennek érdekében a Bizottság igyekszik a lehető legoptimálisabban kihasználni a létszámtervében engedélyezett álláshelyeket, amelyeket a Bizottság 2013 óta minden évben 1 %-kal csökkent, hogy megvalósítsa az intézményközi megállapodásban rögzített 5 %-os létszámcsökkentési célt. Az új igények teljesítése érdekében a Bizottság arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabban betöltse az üres álláshelyeket. A évi költségvetési tervezetben javasolt at 96,6 %- os átlagos kihasználtsági arány alapján számították ki. Ezt az arányt azonban a Bizottság már elérte, és működését jelenleg korlátozzák a rendelkezésre álló. Annak érdekében, hogy az áthelyezés hatékony legyen és erősítse a reagálási kapacitást, a Bizottság a bérekre vonatkozó igazgatási 23,1 millió EUR összegű emelését kéri, amely 97,6 %-os kihasználtsági aránynak felel meg, vagyis egy százalékponttal magasabb (200 álláshellyel egyenlő) a évi költségvetési tervezetben szereplő becslésnél. Ez a kérés nem növeli a Bizottság engedélyezett álláshelyeinek számát, és a Bizottság azon elkötelezettségét sem befolyásolja, hogy a megállapodott határidőre maradéktalanul végrehajtsa az 5 %-os létszámcsökkentést. A kérés egyszerűen csak lehetővé teszi azon engedélyezett álláshelyek betöltését, amelyek jelenleg betöltetlenek és amelyeket az elégtelen összege miatt nem lehet betölteni. A Bizottság emellett 0,8 millió EUR-t is igényel az 5. fejezeten belül a menekültügyi válság keretében teljesítendő személyzeti kiküldetések további költségeinek fedezésére. A kiküldetésekre azért van szükség, hogy biztosítsák a bizottsági alkalmazottak helyszíni jelenlétét azokban az országokban, ahol a helyzet a legkritikusabb. A kihelyezett személyzet összehangolja és végrehajtja a menekültügyi válság és a menekültek helyzetének megoldását célzó szükséghelyzeti intézkedéseket, valamint támogatja a tagállamokat a szükséghelyzeti intézkedések értékelésében és nemzeti programjaik kiigazításában, hogy azok jobban reagáljanak a válsághelyzetre. 4 AZ EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP (ESBA) KERETÉBEN ESEDÉKES EBA- FORRÁSOK FEDEZÉSE Annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a Bizottság díjfizetési kötelezettségét az Európai Beruházási Alap (EBA) felé, a Bizottság 5 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat juttatását javasolja a költségvetési jogcímcsoportra (Az Európai Beruházási Alapot illető díjak az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett fokozott segítségnyújtás kapcsán), amelyen jelenleg p.m. bejegyzés szerepel. Az EBA segítséget fog nyújtani a a kkv-ablak új termékeinek az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett végrehajtásához. Az ESBA-megállapodás várhatóan 2016 elején véglegesítendő módosításának aláírását követően rövid időn belül indulási díjat kell majd fizetni. 17

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 6. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS

5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.10. COM(2018) 537 final 5. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA II) Törökországnak nyújtott

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 317 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 27. (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 23. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.27. COM(2014) 546 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/7-8. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III.

1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU

Részletesebben

MELLÉKLET. a követketkezőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a követketkezőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.23. COM(2015) 490 final ANNEX 1 MELLÉKLET a követketkezőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A menekültügyi válság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA-ból fedezett kiadásokról. Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.4. COM(2016) 65 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA-ból fedezett kiadásokról Korai előrejlező rendszer 2015/11-12. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 1. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 1. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 1. (OR. en) 12502/15 FIN 647 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015. szeptember 30.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.1.13. COM(2015) 11 final 1. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AMELY A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT KÍSÉRI JAVASLAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 241 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 241 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 19. (OR. en) 9000/15 FIN 366 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. május 13. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ. SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.20. COM(2010) 601 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2011. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 5. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 5. (OR. en) 9431/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. június 4. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 4. (OR. en) 6798/16 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. március 4. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 26/11/2010 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2010 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC 63/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 02. ALCÍM A mezőgazdasági

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai

A évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet összeállítása Az intézmények igazgatási kiadásai AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 6. (07.07) (OR. en) 11621/09 FIN 237 FELJEGYZÉS Küldi Címzett:: Tárgy: az Állandó Képviselők Bizottsága a Tanács A 2010. évi költségvetési eljárás A költségvetés-tervezet

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 51/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 06/12/2012 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25.,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 24. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0033 (NLE) 7667/17 MOG 21 IRAQ 2 CFSP/PESC 295 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 20. Címzett:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BUDG/A7/2008/D/59274 BRÜSSZEL, 31/10/2008 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2008 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 05. CÍM DEC41/2008. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 26. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 26. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0231 (COD) 11483/16 ADD 3 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. július 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 12. (OR. en) 6090/16 ADD 1 FIN 96 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 11. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU

Részletesebben

DEC 06/2014. SZ.ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 06/2014. SZ.ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 27/03/2014 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 13., 21., 22., 23., 40. CÍM DEC 06/2014. SZ.ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 13

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 15. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. szeptember 15. (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANKNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANKNAK ÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.7. COM(2016) 385 final ANNEX 3 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ ÓPAI PARLAMENTNEK, AZ ÓPAI TANÁCSNAK, A TANÁCSNAK ÉS AZ ÓPAI BERUHÁZÁSI BANKNAK Az európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.14. COM(2016) 578 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 9. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0260 (NLE) 13389/17 N 39 EEE 42 AGRI 564 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. október 17. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0094 (NLE) 8554/17 AGRI 226 AGRIORG 45 OIV 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: Biz.

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 04/06/2015 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014

HU 1 HU EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 29/10/2014 EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2014 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG, 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29.,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.12.1 SEC(2005) 1607 végleges 3. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2006. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETHEZ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSBANIII.

Részletesebben

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

A évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2014. június 11. A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését A múlt örökségének és a válság

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.14. COM(2016) 652 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.1. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 13. (OR. en) 13212/16 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 25. (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 15. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 15. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 15. (OR. en) 13057/15 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 12. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.14. COM(2017) 299 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): kötelezettségvállalásokra,

Részletesebben

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A

14635/16 ADD 1 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel,. november. (OR. en) / ADD FIN FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a Tanács Az Európai Unió 7-es pénzügyi évre vonatkozó általános

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. szeptember 5. (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2017. szeptember

Részletesebben

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE)

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7801/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 177 AGRIFIN 34 AGRIORG 28 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 14. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0027 (NLE) 6286/17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 13. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR

EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE. Számadatok JANUÁR EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSE A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE Számadatok 2007. JANUÁR 1. BEVEZETÉS A 2007. évi költségvetés az első, amely a 2013-ig tartó időszakra szóló új többéves

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET Ez idáig öt többéves pénzügyi keretet alakítottak ki. A Lisszaboni Szerződés a többéves pénzügyi keretet intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű aktussá változtatta.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0160 (NLE) 11431/17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 19. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 14/2018. Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés: Technikai segítségnyújtás a küldő szervezetek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 14/2018. Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés: Technikai segítségnyújtás a küldő szervezetek részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 14/2018 Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés: Technikai segítségnyújtás a küldő szervezetek részére Humanitárius segítségnyújtáshoz szükséges kapacitásépítés a fogadó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 31. Címzett: Biz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 27. (OR. en) 10693/17 FIN 415 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. június 27. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (OR. en) 7641/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. március 11. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

PE-CONS 39/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 39/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2016. november 23. (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE 336

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2015) 5533 final számú dokumentum I. és II. MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. augusztus 12. (OR. en) 11444/15 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2015. augusztus 7.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 2. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 13. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 13. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 11. Címzett: Biz. dok. sz.:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 6. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 6. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 6. (OR. en) 6976/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 3. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 21. (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 17. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 10. (OR. en) 6186/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 16. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben