xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: /

2 !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 /

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Mentőápoló/Mentő ápoló szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A beteg állapotát rögzíti A beteg állapotváltozásait megfigyeli értelmezi A beteg beszédét magatartását viselkedését megfigyeli A beteg dokumentációját vezeti A beteget szakszerűen mozgatja A fájdalmat megfigyeli A gyermek sírását értékeli kutacsokat megfigyeli A higiénés kézmosást végez A kárhelyet biztosítja A normál testtömeget kiszámítja A ruházatot munkaruházatot tisztántartja A sérült állapotát felméri A sérült ellátása során a műfogásokat alkalmazza A sérült ellátásához folyamatos eszközös készenlétet biztosít A testi higiénét biztosítja A zsíros és száraz bőrt ápolja, gondozza Adatokat gyűjt kezel Adatvédelmi szabályokat betartja Alapápolási feladatokat végez Alapvet ő életjelenségeket vizsgál Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi személyi feltételeit Alkalmazza a dokumentálás különböz ő formáit 3 /

4 Feladatok, ismeretek, készségek Alkalmazza a jelz ő és riasztó berendezéseket Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Alkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat Alkalmazza az egyéni védőeszközöket Állapotváltozást monitoroz Amputátumokat szakszerűen szállít Anamnézist heteroanamnézist vesz fel Anesztéziánál segédkezik Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít Ápolási anamnézist vesz fel Ápolási diagnózis állít fel Asszisztál Asszisztál speciális intubációnál Átadást-átvételt végez Az egészséges életmódnak megfelel ő napirendet állít össze Az újszülött APGAR értékeit felméri Balesetek megelőzésében segédkezik Baleseti mechanizmust felismer Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat Betartja a sterilitás szabályait Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat Beteget kísér Beteget vizsgál Beteggel kapcsolatos dokumentációt kitölt kezel Betegmegfigyel ő monitorokat (EKG pulzus légz ő h ő saturatio) megfigyel Betegrögzít ő és mozgató eljárásokat alkalmaz Betegségek korai felismerésében közreműködik Betegségek megelőzését elősegíti Biztonságos környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz 4 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Biztonságos munkakörülményeket alakít ki Biztonságosan végzi munkáját BLS-t végez (gyereknél is) Bőr a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli Bőrt fertőtlenít Centrális vénapunkciónál asszisztál Családtervezésben tanácsot ad Decubitust kezel Diszpécser tevékenységben részt vesz Donort ápol Drének bevezetésénél segédkezik Egészséges környezetet tart fenn Egészségkárosító környezeti hatásokat csökkenti Egészségtudatos életvitelt gyakorol Együttműködik társszervekkel EKG-t készít Elektromos balesetek sérültjét elsődlegesen ellát Elektronikus adatbázist kezel adatokat rögzít tárol Életjeleket megállapít Életveszélyt felismer Ellátó teamet riaszt Előírásoknak megfelelően végzi munkáját Elő készít gépi lélegeztetéshez (technika összeállítása csatlakozás áramkörhöz oxigénhez sűrített levegőhöz) Előkészíti a beteget intrahospitális transzporthoz Elsődleges sebellátást végez Enterális táplálást végez Érzékszervek működését megfigyeli Eszköz nélkül és eszközzel légutat biztosít 5 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Eszköz nélkül és eszközzel újraélesztést végez Eszközöket fertőtlenít Etikai normák szerint végzi munkáját tiszteletben tartja a beteg jogait Fecskendős infúziós pumpát működtet Fejleszti tudását továbbképzéseken kommunikációs tréningen vesz részt Fekvést megfigyel Felismeri a fejlődési rendellenességet Felismeri a gyermekbántalmazás tüneteit Felismeri a gyógyszeres terápia mellékhatásait Felületet fertőtlenít Fertőz ő betegségek esetén izolál Ficamot rándulást elsődlegesen ellát Figyelembe veszi a különböz ő kultúrákat Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát Fizikai erőnlétét szinten tartja Fizikai kémiai eljárásokat alkalmaz Fulladásos balesetek elsődleges ellátásában közreműködik Görcsöl ő beteget elsődlegesen ellát Gyógyszerel ő és kezel ő dokumentációt vezet Gyógyszert felszív és bead Gyomormosásnál segédkezik Hányadékot megfigyel Hasi dréneket ápol Hason fektetett lélegeztetett beteget ápol Használja a vészkijáratokat a mentési és menekülési útvonalakat a mentési tervet HELLP-szindrómás beteget ápol Helyszíni diagnosztikát segít ő gyorstesztet használ Helyszíni teendőket lát el Helyszíni veszélyforrásokat felismer elhárít Higiénés eljárásokat végez 6 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Higiénés szabályokat betart Hiteles kommunikációt folytat beteggel munkatársakkal Hospitalizációs ártalmakat megelőzi Hőhatás okozta sérüléseket ellát Hulladékgazdálkodási szabályokat ismeri alkalmazza hulladékot szelektíven gyűjti Idegen nyelvet használ alapfokon Informálja a beteget az orvost a hozzátartozót Infusort perfusort megfigyel Infúziómelegítőt használ Infúziús pumpákat használ Invazív beavatkozásokhoz szükséges eszközöket fertőtleníti és a sterilizáláshoz előkészíti Ismeri a rádiózás szabályait Kábítószerélvezőt felismer Kanülöket ápol Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság munkatársaival Kapcsolatot tart a társintézményekkel civil szervezetekkel A riasztás technikai eszközeit használja Kapcsolatot tart oktatásszervezővel tanulókkal Káros szenvedélyek elkerülésében közreműködik Készenléti felszerelést ismeri utántölti Készülékek hibáit felismeri Kezet fertőtlenít Kiment ő műfogásokat alkalmaz Kommunikál látás- hallás- beszédsérült beteggel hozzátartozóival Kompetenciáján belül tájékoztatást ad szóban és írásban Konfliktus helyzeteket megold Kora- és újszülöttet lát el Korszer ű táplálkozáshoz szükséges étrendet összeállít Köhögést köpetürítést köpetet megfigyel 7 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek Kötözéseket alkalmaz Tájékozódik, GPS-t alkalmaz Közlekedési utakat biztosít Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében Kutatómunkában részt vesz Légutat szabaddá tesz Lélegeztet Lélegeztetett beteget ápol Leltárt készít Logisztikai feladatokat végez Magzat méhen belüli elhelyezkedését állapotát vizsgálja Megbízás esetén légimentést végez Megbízás esetén szolgálatvezetői diszpécseri feladatot végez Megelőzi a fertőzéseket Megfelel ő pozicionálást végez Mentális egészség fenntartásában közreműködik Mentőt hív Mérgezett beteget elsődlegesen ellát Minő ségügyi dokumentáció kitöltésében jártas, vezeti a betegellátásra vonatkozó dokumentumokat Monitorokat előkészít Mozgás programot kiválaszt Munka- tűz- és környezetvédelmi szabályokat betart Munkahelyi ártalmakat megelőz Munkájával összefügg ő statisztikai adatokat gyűjt Munkavédelmi szabályokat betart Műszereket fertőtlenít Nem mozgatható beteget ápol Nyakrögzítőt felhelyez Nyitott hasfallal rendelkez ő beteget ápol 8 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek O2 és szívóberendezést szakszerűen megfigyel Orvos utasítására betegirányítást végez Orvos utasítására gyógyszerel Orvos utasítására intubál Önálló beavatkozásokat végez Önérvényesít ő kommunikációt alkalmaz Önfejleszt ő továbbképzéseken vesz részt Pacemaker generátort állít orvos utasítására Perifériás vénát biztosít Pszichés egyensúly fenntartásában közreműködik Pszichés támogatást nyújt Pszichiátriai betegségek jellemz ő tüneteit veszélyeztetett állapotokat megfigyel Publikál prezentációt készít Pulzoximétert alkalmaz Pulzust vérnyomást légzést hőmérsékletet mér megfigyel Rehabilitációs tervet készít Rizikófaktorokat elkerüli Sebeket elsődlegesen ellátja Sebváladékot megfigyel Segélykocsit kér Segíti támogatja a tanuló tevékenységét Segít ő kommunikációt alkalmaz konfliktust kezel önsegít ő technikákat alkalmaz Sérüléseket osztályoz Sérüléseket rögzít Sérülteket osztályoz a kárhelyparancsnok kiérkezéséig Sokktalanításban részt vesz Speciális hordágyakat használ Steril eszközöket használ Steril kórteremben aseptikus módon jár el Sterilezéshez előkészít 9 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek Stomat ápol Stresszhelyzeteket kezel Száj toilettet végez Szaknyelven kommunikál Szakszerűen használja az eszközöket Szállítási traumát megelőz Szem kiszáradását megelőz Személyi higiénét végez Szervezi a tanulók tanulási gyakorlati tevékenységét Szülést levezet Szül ő nőt terhest vizsgál Szűrővizsgálatokon részt vesz Tanulót oktat Társas kapcsolatokat kialakít Technikai feltételeket biztosít (felszerelések eszközök) Termikus sérülést elsődlegesen ellát Testalkatot, járást megfigyel Testváladékokat megfigyel Tömeges baleset helyszínén tájékozódik Tömeges balesetnél ellátja a mentőegység feladatait Törött testrészt rögzít Trachea kanült ápol szükség esetén cserél Transzport inkubátort működtet Tudatállapot a zavartság megnyilvánulásainak tüneteit felismeri Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít Váladékokat megfigyel Vérmelegít ő készüléket alkalmaz Vérzést csillapít Veszélyes hulladékkal szennyezett kárhelyet felismer Veszélyes hulladékot kezel 10 /

11 Feladatok, ismeretek, készségek Vészkijáratokat szükség esetén használja Vezeti a tanuló oktatását betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat Volumetrikus és PCA-pumpát működtet Zsiliprendszerben tevékenykedik Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A beteg monitorozása A beteg sérült szakszer ű átvétele elhelyezése ellátása Ápoláslélektan Beavatkozásoknál asszisztálás Diszpécser feladatok Életveszély felismerése Előkészítés segédkezés speciális beavatkozásoknál Előkészítés szakszer ű kivitelezése Eszközismeret Eszközök Fertőzések megelőzése asepsis antisepsis szabályainak betartása Folyadékegyensúly parenterális táplálás Gépi lélegeztetés alklamazása Gyógyszerismeret Közlekedés Mentés ellátása Szakápolástan Munkavédelem Műszerek Műszerismeret Oxyológia Toxikológia 11 /

12 Feladatok, ismeretek, készségek Reanimatológia Sebészet Sérültek osztályozása Speciális ápolási feladatok elvégzése Speciális beavatkozások elvégzése Speciális szakápolás Sürgősségi diagnosztika Sürgősségi ellátás elmélete gyakorlata Sürgősségi teendők Sürgősségi terápia Szakápolás Szakmai protokollok Szállítási tevékenységek Traumatológia Tünetfelismerés B típusú ismeret: A beteg sérült szakszer ű átvétele elhelyezése kezelése ápolása szállítása A pszichiátria klinikuma szakápolása Általános és részletes kórtan Általános pszichológia Anatómia-élettan Ápoláslélektan Ápoláslélektan gyermekjogok Az ápolás elmélete és gyakorlata Az intenzív ellátás klinikuma szakápolása Biofizika Biokémia Egészségügyi irányítás szervezés gazdálkodás Etika 12 /

13 Feladatok, ismeretek, készségek Fertőtlenítés Genetika Gépi lélegeztetés alkalamazása Gyermeklélektan Gyógypedagógia Higiéne Immunitástan Járványtan Jog Klinikai ismeretek Kommunikáció Környezetvédelem Közegészségtan Légi szállítás mentés Mentálhigiéné Mentésügy Mikrobiológia Munkavédelem Munkavédelmi eszközismeret Pedagógia-egészségpedagógia Speciális kommunikációs technikák Steril munkavégzés szabályai Sterilezés Szakmai etika Szakmai kommunikáció Szaknyelv (orvosi latin) Személyiség-lélektan Személyiségfejlesztés Szervezés vezetés Szociálpszichológia 13 /

14 Feladatok, ismeretek, készségek Szociológia Terápiás alapismeretek Tűzvédelem Ügyvitel dokumentáció Vegyszerismeret C típusú ismeret: A környezeti tényezők hatása az ember egészségére A környezetszennyezés formái és hatásai az egészségre A környezetvédelem prioritásai A személyi és környezeti higiénia fogalma kapcsolata Allergiás reakciók Anyagcsere zavarok Az egészség betegség fogyatékosság Az egészségfejlesztés alapelvei Az egészségkultúra Az egészségnevelés korszer ű módszerei Baleset elhárítás Betegségtudat- életminőség Daganatos betegségek Diabetes és szövődményei Drog és alkohol függőség Egészségfejlesztés és egészségnevelés a családban Egészségfejlesztés és egészségnevelés a munkahelyen Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában Egészségügyi kockázati tényezők Egészségvédő-betegségmegelőz ő célprogramok Elsősegélynyújtás Hallás- és látás károsodás Idegen nyelv 14 /

15 Feladatok, ismeretek, készségek Informatika Járványtan Környezet egészségtan Közegészségtan Légzőszervi betegségek Magyarország lakosságának egészségmutatói Mentálhigiéné Munkaegészségtan Munkavédelem Nemi úton terjed ő betegségek Örökletes betegségek Prevenció védőoltások Szervezés vezetés Szívműködés és a keringés betegségei Szűr ő tevékenységek A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 4 es szint ű ek: Ápolási eszközök használata Beavatkozások eszközeinek használata Fertőtlenítés eszközeinek használata Hulladék kezelés eszközeinek használata Idegen nyelv ű géphasználati feliratok értelmezése megértése Informatikai eszközök használata Jelképek értelmezése Kommunikációs eszközök használata 15 /

16 Feladatok, ismeretek, készségek Komplex jelzésrendszerek Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzet Munkavédelmi eszközök használata Műszerek használata Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Riasztás eszközeinek használata Sterilezés eszközeinek használata Szakmai nyelvezet ű íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése Szakmai nyelv ű íráskészség fogalmazás írásban Tájékozódás Térérzékelés Tűzvédelmi eszközök használata 3 -mas szintûek: ECDL Képszerkesztés Elemi számolási készség Elsősegélynyújtás eszközeinek használata Idegen nyelv ű beszédkészség Idegen nyelv ű beszédkészség Információforrások kezelése Jelképek értelmezése Kézírás Komplex jelzésrendszerek Köznyelvi beszédkészség 16 /

17 Feladatok, ismeretek, készségek Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Mennyiségérzék Monitorozás eszközeinek használata Munkavédelmi eszközök használata Olvasott szakmai szöveg megértése Riasztás eszközeinek használata Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban 2 -te szintûek: ECDL 1. m IT alapismeretek ECDL 2. m Operációs rendszerek ECDL 3. m Szövegszerkesztés ECDL 4. m Táblázatkezelés ECDL 5. m Adatbázis-kezelés ECDL 6. m Prezentáció ECDL 7. m Információ és kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Empatikus készség Erős fizikum Érzelmi stabilitás Felelősségtudat Hallás Határozottság 17 /

18 Feladatok, ismeretek, készségek Kézügyesség Kiegyensúlyozottság Látás Megbízhatóság Meggyőzőkészség Önállóság Önfegyelem Precizitás Rugalmasság Stabil kéztartás Stressztűr ő képesség Szakszerűség Szervezőkészség Térbeli tájékozódás Terhelhetőség Társas kompetenciák: Adekvát metakommunikációs készség Együttműködési készség Empatikus készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Interperszonális rugalmasság Irányíthatóság Irányító készség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Meggyőz ő készség 18 /

19 Feladatok, ismeretek, készségek Ösztönz ő képesség Segítőkészség Szervez ő készség Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekint ő képesség Elővigyázatosság Eredményorientáltság Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Információgyűjtés Intenzív munkavégzés Kontroll (ellenőrz ő képesség) Körültekintés Kreativitás Lényegfelismerés képessége Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Nyitott hozzáállás Okok feltárása Ötletgazdagság Problémamegoldás Rendszerben való gondolkodás Rendszerezőképesség 19 /

20 Feladatok, ismeretek, készségek Speciális kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Kockázatvállalás Viselkedés nyilvánosság előtt A partner segítése Rangsorolás Tolerancia Kontroll (ellenőrző képesség) Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Figyelem összpontosítás Elsajátítja és betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Ellenőrzi a felszerelések műszaki állapotát Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat Alapvető anatómiai és élettani ismeretek birtokában van Pedagógiai kompetencia 20 /

21 Területi szakmai gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 960, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 011/3.1/ Eset/rohamkocsi 1. Területi szakmai gyakorlat 120 óra Cél: a mentőegység ápolójaként a betegellátásban szakszerű en, gördülékenyen dolgozzon együtt a mentőegység vezető jével, illetve segítsen a gépkocsivezet ő ugyancsak szakszer ű együttmű ködésének megvalósításában. Az emelt szint ű ellátást nyújtó mentő egység tagjaként az orvos/mentőtiszt legfőbb segítő je a helyszíni diagnosztikus és terápiás beavatkozások késedelem nélküli kivitelezése érdekében. Ismeri az eset/rohamkocsi elrendezés szerinti felszerelését, az eszközök, mű szerek gyakorlati alkalmazását, hibalehető ségeit, azok elhárítását. Ismeri az emelt szint ű életmentés protokolljait, az ellátás lépéseit a különböző oxiológiai kórképekben. A szükséges vizsgálatok, beavatkozások előkészítését szakszerűen végezze, legyen körültekint ő, a beteggel kapcsolatos észrevételeirő l folyamatosan tájékoztassa a mentőegység vezetőjét. A mentőegység vezető jének utasítására szupervízió mellett kompetencia körébe tartozó beavatkozásokat elvégez (vénabiztosítás stb.). 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Elemzés készítése tapasztalatokról, 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Megfigyeli a mentő kocsi felszerelését, hogyan végzi a mentő egység a tartalomban megjelölt feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja az egyes feladatok kivitelezését. Együttműködik a mentő egység tagjaival. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat, előző leg megszerzett ismereteit felhasználva, felügyelet mellett a gyakorlatban alkalmazza, beavatkozásokat végez. 011/3.1/ Eset/rohamkocsi 2. Területi szakmai gyakorlat 120 óra Ebbő l legalább 24 óra: mentésirányítás Megismeri a mentésirányítás szervezetét, mű ködését, módszereit, protokollját. Megismeri a helyszíni betegellátás általános és kórfolyamat orientált protokolljait, a mentő ápolói kompetenciakörbe tartozó eszközös/gyógyszeres beavatkozásokat. Megtapasztalja a helyszíni betegvizsgálatot: kezdő felmérést, célzott és részletes vizsgálatot, irányított betegkérdezést. A halaszthatatlan beavatkozásokat késedelem nélkül elvégzi. Alkalmazza a kompetencia-körbe tartozó diagnosztikus lehető ségeket, az eredményeket értékeli.dönt a szükséges beavatkozásról. A mentőegység vezető jének szupervíziója mellett dönt a mentő ápolói kompetenciakörbe tartozó alap és kiterjesztett beavatkozásokról. Az oxyológiai beteggel, a 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 80/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, Megfigyeli a mentésirányítás protokollját, hogyan végzi a mentő egység a tartalomban megjelölt feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja az egyes feladatok kivitelezését. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt 21 /

22 környezetével adekvátan, etikusan kooperál. Az esetellátásról esetleírást készít, melyet a felelő s oktatóval megbeszél. feladatokat felügyelet mellett, a legnagyobb önállóságra törekedve gyakorolja. Esetleírást készít. 011/3.2/ Eset/rohamkocsi 3. Területi szakmai gyakorlat 120 óra Ismeri a helyszíni betegellátás általános és kórfolyamat orientált protokolljait, a mentő ápolói kompetenciakörbe tartozó eszközös/gyógyszeres beavatkozásokat. A halaszthatatlan beavatkozásokat késedelem nélkül elvégzi. Alkalmazza a kompetenciakörbe tartozó diagnosztikus lehető ségeket, az eredményeket értékeli. Dönt a szükséges beavatkozásról. A mentőegység vezetőjének szupervíziója mellett dönt a mentő ápolói kompetenciakörbe tartozó alap és kiterjesztett beavatkozásokról, azokat elvégzi. Az esetellátásról esetleírást készít, melyet a felelő s oktatóval megbeszél. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 80/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, Megfigyeli hogyan végzi a mentő egység a tartalomban megjelölt feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja az egyes feladatok kivitelezését. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat felügyelet mellett a legnagyobb önállóan törekedve gyakorolja, beavatkozásokat végez. Esetleírást készít. 011/2.1/ Sürgő sségi osztályos gyakorlat Területi szakmai gyakorlat 80 óra Megismeri az SBO-n keresztül vezet ő betegutakat. Megismeri az SBO-triage gyakorlatát-, az ellátó team haladéktalan riasztásának indikációt. Megismeri a sürgő sségi osztály betegellátási protokolljait, a diagnosztikai eszközöket, mű szereket. Részt vesz elektrotherápiás beavatkozásoknál (defibrillálás, pacemaker kezelés).a vitális funkciók készségszint ű vizsgálatát, az alapszintű életment ő beavatkozásokat (BLS) biztonsággal elvégzi. A beteg állapotváltozására utaló jeleket felismeri. Emelt szintű beavatkozásoknál segédkezik.vénabiztosításhoz, gyógyszerek parenterális adásához előkészít. A megszerezhet ő jogosultsághoz kötött beavatkozásokat (im. gyógyszer bejuttatás, vénabiztosítás, légút biztosítás laringeális maszkkal stb.) kontroll mellett gyakorolja. 40/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Elemzés készítése tapasztalatokról, 40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, Megfigyeli az osztály munkarendjét, hogyan végzik a sürgő sségi osztályon a tartalomban megjelölt feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja a feladatok elvégzését. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat, előző leg megszerzett ismereteire építve, felügyelet mellett, a legnagyobb önállóságra törekedve gyakorolja. 011/3.1/ Ápolói feladatok a Cél: a betegút, az ápoló feladatai sajátosságainak megismerése a 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 22 /

23 sürgősségi osztályon- gyakorlat Területi szakmai gyakorlat 80 óra sürgő sségi osztályon. Megismeri a betegfogadás rendjét, a triage gyakorlatát, az ellátó team riasztásának kritériumait, a teamvezető utasításának megfelelően asszisztál. Megismeri a sürgő sségi osztály betegellátási rendjét, a diagnosztikai eszközöket, mű szereket. Részt vesz elektroterápiás beavatkozásoknál (defibrillálás, pacemaker kezelés). A vitális funkciók készség szint ű vizsgálatát elsajátítja, az alapszint ű életment ő beavatkozásokat (BLS) hatásosan végzi. A szükséges készenléti sürgősségi felszerelést előkészíti. Az ALS- beavatkozásoknál segédkezik. A beteg állapotváltozására utaló jeleket észleli. Vénabiztosításhoz, gyógyszerek parenterális adásához előkészít. Megismeri az SBO-n át vezet ő betegutakat. 70/Műveletek gyakorlása, Megfigyeli, hogyan végzik a sürgő sségi osztályon az ápolási feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja az egyes feladatok kivitelezését. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat, előző leg megszerzett ismereteire építve, felügyelet mellett a legnagyobb önállóságra törekedve gyakorolja, részt vesz a sürgő sségi osztály betegeinek ápolásában. 011/3.1/ Belgyógyászat/Intenzív osztály 40 óra Belgyógy.:Gyakorlatot szerez az anamnézis, heteroanamnézis felvételében, a beteg általános vizsgálatában. Betegmegfigyelést végez: légzés, pulzus,vérnyomás, hő mérséklet, testváladékok. 10/Anyagminták azonosítása, 50/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 40/Műveletek gyakorlása, Toxicológia 40 óra Ellenőrzi a haskőrfogatot, óradiurézist, drénen ürül ő váladékokat. Észleli a beteg állapotváltozására utaló jeleket. Megismeri a Gyermekgyógyászati osztály 40 óra gyakori kórképek diagnosztikáját, ellátásuk alapelveit: a gyakran életveszélyt okozó kardiovaszkuláris (iszkémiás szívbetegség, Területi szakmai gyakorlat hipertónia, stroke) és légző szervi betegségeket, diabetest, eszméletlen beteg vizsgálatát, ellátását. Toxicológia: gyakorlatot szerez a mérgezett betegek anamnézis, felvételében, a tünetek felismerésében, a beteg vizsgálatában Betegmegfigyelést végez:alapvet ő életfunkciók, a beteg eszméleti állapota, tudatállapota, külleme, légzése,pulzus,vérnyomás, testváladékok. Megismeri a neurológiai betegvizsgálat sajátosságait (bénulás, végtaggyengeség, beszédzavar, pupilla eltérés stb.), az allergiás kórképek jellemző it, gyakori gyors progresszióját, az ellátás lépéseit. Megismeri a szemészeti első segély fontos jellemzőit. Részt vesz a mérgezett beteg protokoll szerinti ellátásában. Gyermekgyógyászat: Gyakorlatot szerez az anamnézis felvételében, Megfigyeli az osztályok munkarendjét, hogyan végzik a belgyógyászat/intenzív,- toxicológiai és gyermekgyógyászati osztályokon a tartalomban megjelölt feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja az egyes feladatok kivitelezését. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat, előző leg megszerzett ismereteire építve, felügyelet mellett, a legnagyobb önállóságra törekedve 23 /

24 a gyermek általános vizsgálatában. Betegmegfigyelést végez:alapvet ő életfunkciók, a beteg eszméleti állapota, tudatállapota, külleme, légzése,pulzus,vérnyomás, testváladékok. Megismeri a gyakori kórképek diagnosztikáját, ellátásuk alapelveit. gyakorolja, részt vesz a toxicológiai, gyermekgyógyászati és intenzív esetek ellátásában.. Megismeri a kórházi felvételt igényl ő gyakori kórképek diagnosztikáját, ellátását. Részt vesz az ápolási feladatok ellátásában. 011/3.2/ Sebészet 80 óra Sebészet: Megismeri az akut hasi tünet együttes manifesztációit, a diagnosztika, a betegmegfigyelés lépéseit, az állapot/állapotváltozás 10/Anyagminták azonosítása, 50/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Megfigyeli az osztályok Traumatológia 80 óra függ ő terápiás döntési sort. Gyakorlatot szerez az anamnézis, heteroanamnézis felvételében, a beteg általános vizsgálatában.. 40/Műveletek gyakorlása, munkarendjét, hogyan végzik a traumatológián és az Szülészet/Neonatológia 80 óra Észleli a beteg állapotváltozására utaló jeleket. Megismeri a gyakori újszülött/neonatológiai sebészeti esetek tüneteit. Megismeri a sérülési mechanizmus osztályokon a tartalomban jelentőségét a sérültek állapotának megítélésében. Alapszintű megjelölt feladatokat. Területi szakmai gyakorlat 011/2.2/ Intenzív osztályos gyakorlat 40 óra Területi szakmai gyakorlat beavatkozásokat elvégez. Megtapasztalja a sebészeti betegek ellátásának protokollját. Traumatológia: Gyakorlatot szerez az anamnézis, heteroanamnézis felvételében, a beteg általános vizsgálatában. Észleli a beteg állapotváltozására utaló jeleket. Megismeri a gyakori sérülések tüneteit. Megismeri a traumatológiai és polytraumatizált betegek protokoll-szerinti ellátását. Alapszint ű beavatkozásokat elvégez.. Szülészet/neonatológia: Gyakorlatot szerez az anamnézis felvételében, a terhes és az újszülött általános vizsgálatában. Észleli az állapotváltozásra utaló jeleket. Megismeri a terhességgel összefügg ő életveszélyt okozó kórképeket. Megtapasztalja a szülés lefolyását, a normál (és lehetőség szerint szövő dményes) szülésvezetés sajátosságait. Megismeri az újszülött állapotfelmérésének, ellátásának szempontjait. Részt vesz a szülésvezetés és újszülött ellátás feladataiban. Megismeri a team szint ű betegellátást az intenzív osztályon, az asszisztencia szerepét a kritikus/életveszélyes állapotú beteg ellátásában. Megismeri a betegvizsgálat és -ellátás sajátosságait. A folyamatos monitorizálás szükségességét megtapasztalja Észleli a betegek állapotváltozását, a kritikus/életveszélyes állapot kialakulását. Megismeri az eszméletlen beteg ellátási protokollját, monitorizálását, a diagnosztikus procedúrát eszméletlenség esetén. Megismeri az AMI-s és stroke betegek intenzív terápiás ellátását. A 50/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Elemzés készítése tapasztalatokról, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Megértési szint: Gyakorolja a feladatok elvégzését. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat, felügyelet mellett a legnagyobb önállóságra törekedve gyakorolja.részt vesz a traumatológiai és szülészeti betegek ellátásában. Megfigyeli, hogyan végzik az intenzív osztályon a tartalomban megjelölt feladatokat. Megértési szint: Gyakorolja az intenzív ellátás feladatainak elvégzését. 24 /

25 beavatkozásoknál segédkezik. Megtapasztalja a reanimáció szervezését az intenzív osztályon. Megismeri a légzési elégtelenségben szenved ő beteg klinikai diagnosztikáját, a lélegeztetés indikációit, módjait, a lélegeztetett beteg Alkalmazási szint: A betegellátásban felügyelet mellett, segítőként részt vesz. monitorizálását. Megismeri a különböz ő etiológiájú oxiológiai kórfolyamatok időbeli változását, a kísér ő tünetek, panaszok jellegzetességeit. A betegellátásban segítőként részt vesz. 011/2.5/ Speciális ápolói feladatok az intenzív terápiábankórházi gyakorlat 40 óra Betegápolási teendő k elvégzésében részt vesz: tracheosztóma, egyéb sztóma, gyomorszonda, mellkasi, hasi drain, hólyagkatéter, anus preternaturalis, szuprapubikus fisztula esetén. Megfigyeli a betegvizsgálatot, diagnosztikát és az ellátási protokollokat. A 5/Anyagminták azonosítása, 75/Műveletek gyakorlása, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Megfigyeli, hogyan végzik az intenzív osztályon a speciális ápolói feladatokat. Területi szakmai gyakorlat kritikus állapotú beteg szükségleteinek kielégítését biztosítja. Részt vesz: az AMI-s, stroke betegek intenzív therápiás ellátásában, a gépi Megértési szint: lélegeztetésmegfigyelésében, a lélegeztetett beteg monitorizálásában, kritkus állapotú/eszméletlen Gyakorolja az egyes feladatok kivitelezését. betegek ápolásában. Alkalmazási szint: A tartalomban megjelölt feladatokat, előző leg megszerzett ismereteire építve, felügyelet mellett a legnagyobb önállóságra törekedve gyakorolja, részt vesz az intenzív osztályos betegek ápolásában. Szülészet újszülöttellátás Elméleti óraszám: 45, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN (18 óra) 011/1.5/ Szül ő n ő és újszülött A reproduktív szervek felépítése és mű ködése. A terhesség 20/Műveletek gyakorlása, gyermek vizsgálata (elm.) fiziológiája: fogamzás és terhesség, a magzat fejlő dése. 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerteti az élettani- és kóros 25 /

26 Szövődményes terhesség.vetélés, méhen kívüli terhesség, EPH- gesztózis, vérzés és simaizom görcs okozta fájdalom a terhesség alatt, köldökzsinór rendellenességek. A szülészeti anamnézis és betegvizsgálat. A szülés szakaszai. A normál és rendellenes szülés. Koraszülés. Szövő dményes szülés. Az atóniás vérzés ellátási algoritmusa. Uterotonikumok.Az újszülött ellátása. 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, terhesség/szülés folyamatát. Megkülönbözteti a normál és kóros állapotokat. Szülészeti ismereteit egyes esetekre vonatkoztatva alkalmazza. 011/1.7/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekellátáselmélet 1. Normál és rendellenes szülés helyszíni vezetése. Az anya ellátása. Az újszülött állapotfelmérése, ellátása. Az újszülött, csecsem ő és gyermek újraélesztési protokollja. A kiterjesztett mentő ápolói beavatkozások (intraossealis út, laringeális légútizolálás stb.) kivitelezése. 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Felsorolja a mentő ápoló feladatait a terhessel, a szülőnő vel és az újszülöttel kapcsolatban. Ismerteti a szülés szakaszait. Jellemzi a kórképeket. Összefüggést talál az állapotok és az eljárások között. 011/1.7/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekellátáselmélet 2. A terhességgel összefügg ő és a szülési szövő dmények következtében kialakult életveszélyes állapotok felismerése, emelt szint ű ellátási elvei.az újraélesztés sajátosságai a terhesség alatt. A mentő ápolói asszisztálás lépései szülésvezetés, újszülött ellátás, újszülött reanimáció esetén. 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, A kórképek tünetei alapján megválasztja a mentő ápoló teendőit. Felsorolja a mentő ápoló feladatait az életveszélyes szülési szövődmények kapcsán. Jellemzi a kórképeket. Összefüggést talál az állapotok és az eljárások között. Elemzi a kórképek tüneteit és 26 /

27 megválasztja a mentő ápoló teendőit. Cél a terhességgel kapcsolatos életveszélyes állapotok megismerése, a halaszthatatlan beavatkozások elvégzése, segélykocsi hívása; a szülésvezetés lépéseinek készségszintű 011/1.8/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekellátásgyakorlat 1. elsajátítása; az újszülött állapotfelmérése, els ő ellátásának gyakorlati ismerete Az újszülött újraélesztés protokolljának megfelelően a gyakorlati lépések készségszint ű elsajátítása. A kiterjesztett mentő ápolói beavatkozások (intraosszeális út, laringeális légútizolálás stb.) kivitelezése. 20/Műveletek gyakorlása, 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 5/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Első dlegesen, gyakorolja a feladatok egyes részeinek kivitelezését. 011/1.8/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekellátásgyakorlat 2. Cél a terhességgel kapcsolatos életveszélyes állapotok megismerése, a halaszthatatlan beavatkozások elvégzése, segélykocsi hívása; a szülésvezetés lépéseinek készségszintű elsajátítása; az újszülött állapotfelmérése, els ő ellátásának gyakorlati ismerete Az újszülött újraélesztés protokolljának megfelelően a gyakorlati lépések készségszint ű elsajátítása. A kiterjesztett mentő ápolói beavatkozások (intraosszeális út, laringeális légútizolálás stb.) kivitelezése. 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, Folyamatában kivitelezi a feladatokat. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja a mű szerek, eszközök használatát. Elő készíti és a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálja. Folyamatában kivitelezi a feladatokat, újraélesztést gyakorol. 27 /

28 Gyermekellátás Elméleti óraszám: 27, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN (18 óra) 011/1.5/ Szül ő n ő és újszülött gyermek vizsgálata (elm.) A gyermekkor korcsoport-specifikus anatómiai/élettani/kórtani sajátosságai. Életveszélyt okozó gyermekkori kórképek klinikuma. BLS. Monitorizálás a szállítás alatt. Mobilizálás, immobilizálás. Gyógyszeradagolás, gyógyszer bejuttatási módok gyermekkorban.oxyológiai sajátosságok. 20/Műveletek gyakorlása, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Jellemzi a gyermekkori kórképeket. Megkülönbözteti a normál és kóros állapotokat. 011/1.7/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekell átás- elmélet /1.7/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekell átás- elmélet 2. Gyermekoxiológiai kórképek klinikuma. Az életveszély felismerésének korspecifikus vonatkozása. Anamnézis felvétele. A betegvizsgálat sajátosságai. A mentő ápolói helyszíni beavatkozás lehetőségei, kor specifikus jellemzői A sérült gyermek. Gyakori sérülési mechanizmus, kor specifikus jellemzők a súlyosság megítélésében. ellátása A csecsem ő és gyermek újraélesztési protokollja A kiterjesztett mentő ápolói beavatkozások (intraossealis út, laringeális légútizolálás stb.) kivitelezése Gyermekoxiológiai kórképek klinikuma Az életveszély felismerésének korspecifikus vonatkozásai. A mentőápolói helyszíni beavatkozás lehető ségei, korspecifikus jellemző i. A sérült gyermek Gyakori sérülési mechanizmus. A mentőápoló emelt szint ű feladatai a team munkában gyermek újraélesztése során. Csecsemő - és gyerekkori oxyológiai kórképek (eszméletlenség, tudatzavar, fulladás, légzési elégtelenség, láz, 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Gyermekgyógyászati ismereteit egyes esetekre vonatkoztatva alkalmazza. Felsorolja a mentő ápoló feladatait a sérült gyermekkel kapcsolatban. Ismerteti a kórképeket, az újraélesztés protokollját. Jellemzi a kórképeket. Összefüggést talál az állapotok és az eljárások között. A kórképek tünetei alapján megválasztja a mentő ápoló teendőit. Felsorolja a mentő ápoló feladatait az újraélesztés 28 /

29 görcsroham, keringési elégtelenség, mérgezés stb.) ellátási protokollja. A betegvizsgálat, a beavatkozások. 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, kapcsán. Ismerteti a csecsemő- gyermekkori oxyológiai kórképeket. Jellemzi a kórképeket. Összefüggést talál az állapotok és az eljárások között. 011/1.8/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekell átás- gyakorlat /1.8/ Szülészeti/Újszülöttellátás/Gyermekell átás- gyakorlat 2. A csecsem ő és gyermek újraélesztés protokolljának megfelelő en a gyakorlati lépések készségszint ű elsajátítása. A kiterjesztett mentő ápolói beavatkozások (intraosszeális út, laringeális légútizolálás stb.) kivitelezése. Gyermekoxyológiai életveszélyt okozó kórképek felismerése, korspecifikus jellemző k. A betegvizsgálat sajátosságai. A mentőápolói helyszíni beavatkozás lehető ségei, korspecifikus jellemző i. A sérült gyermek állapotának felmérése, mobilizálása, immobilizálása, alapszint ű komplex ellátása. A mentő ápolói kiterjesztett beavatkozások lehetőségei. Csecsemő - és gyerekkori oxyológiai kórképek (eszméletlenség, tudatzavar, fulladás, légzési elégtelenség, láz, görcsroham, keringési elégtelenség, mérgezés stb.) és a sérült gyermek ellátásának lépései. A betegvizsgálat, a beavatkozások, a gyógyszer bejuttatási utak, a gyógyszerdózisok, a monitorizálás sajátosságai. 20/Műveletek gyakorlása, 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 5/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, Elemzi a kórképek tüneteit és megválasztja a mentő ápoló teendőit. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Első dlegesen, gyakorolja a feladatok egyes részeinek kivitelezését. Folyamatában kivitelezi a feladatokat. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Elő készíti és a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálja. 29 /

30 Folyamatában kivitelezi a feladatokat. Reanimatológia Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 011/1.1/ Újraélesztés- elmélet 1 A team szint ű együttműködés A feladatmegosztás A mentő ápoló feladatai a team munkában újraélesztés esetén A helyszíni biztonság, a helyszíni körülmények Az emelt szint ű újraélesztés algoritmusa A mentőápoló feladatai lépésről lépésre A mentő ápoló feladatai a keringésleállás körüli ritmuszavarok ellátásában (kardioverzió, pacemaker, gyógyszeres terápia) Újraélesztés speciális esetekben: 1. Hipothermia 2. Elektromos balesetek, villámcsapás 3. Vízbefúlás 4. Terhesség 5. Mérgezés 6. Sérült beteg (ismétlés) Az egyes körülmények determinálta sajátosságok a reanimáció során Az újraélesztés etikai, jogi vonatkozásai 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerteti a tartalomban felsorolt feladatokat. Definiálja az új fogalmakat. Megmagyarázza a beavatkozások sürgő sségét, fontosságát. Megtalálja az állapotok és eljárások közötti ok-okozati összefüggéseket. 011/1.2/ Újraélesztésgyakorlat 1. A team szint ű együttműködés A feladatmegosztás A mentő ápoló feladatai a team munkában újraélesztés esetén A helyszíni biztonság, a helyszíni körülmények Az emelt szint ű újraélesztés algoritmusa A mentőápoló feladatai lépésrő l lépésre A helyszín kórjelz ő szerepe, a célzott kikérdezés, a szemtanúktól kapott információk értékelésének, a beteg feltalálási körülményeinek (testhelyzet, látható szennyező dések a közvetlen környezetben) értékelése a beavatkozások során Újraélesztés speciális esetekben: 1. Hipothermia 2. Elektromos balesetek, villámcsapás 3. Vízbefúlás 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, Megválasztja az egyes esetekhez/szituációkhoz tartozó feladatokat/beavatkozásokat. A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja a mű szerek, eszközök használatát,m az eljárások kivitelezését. 30 /

31 4. Terhesség 5. Mérgezés 6. Sérült beteg (ismétlés) A szállítási trauma megelőzésének jelentősége A beteg elő készítése a szállításra A beteg monitorizálása Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit demonstrálni. 011/1.1/ Újraélesztés- elmélet 2 Hirtelen halál Kamrafibrilláció A túlélési lánc A betegvizsgálat és halaszthatatlan beavatkozások sora az érvényes protokoll szerint BLS-AED Alapszint ű és kiterjesztett mentő ápolói beavatkozási lehető ségek Az eszméletlen beteg vizsgálatának, ellátásának és monitorizálásának algoritmusa Az idegen test okozta fels ő légúti elzáródás ellátása Az alapszint ű/kiterjesztett szint ű beavatkozások módosulása speciális körülmények okozta keringésleállásban A beteg monitorizálása sikeres reanimáció után Kiterjesztett mentőápolói beavatkozási lehető ségek az újraélesztés során (vénabiztosítás, izolált légút biztosítása laringeális maszkkal stb.) Az újraélesztés etikai, jogi vonatkozásai Az újraélesztés megkezdése elhagyásának kritériumai Az újraélesztés idő tartama Segélykocsi hívás A betegellátás dokumentálásának szempontjai 30/Műveletek gyakorlása, 30/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Folyamatában kivitelezi az újraélesztési feladatokat. Ismerteti a tartalomban felsorolt feladatokat. Definiálja az újraélesztés fogalmát, felsorolja tartalmát. Megmagyarázza a beavatkozások fontosságát. Megtalálja az állapotok és eljárások közötti ok-okozati összefüggéseket. Megválasztja az egyes esetekhez/szituációkhoz tartozó feladatokat/beavatkozásokat. 011/1.2/ Újraélesztésgyakorlat 2. Cél: a BLS - AED protokoll lépéseinek gyakorlati felfrissítése a készségek megtartása céljából A mentőápolói kiemelt szintű beavatkozásokkal kiegészített protokoll gyakorlása Hirtelen halál Kamrafibrilláció A túlélési lánc Betegvizsgálat és a halaszthatatlan beavatkozások lépései az érvényes protokoll szerint Mellkaskompressziók, lélegeztetés segédeszközzel és ballon, szelep, maszk egységgel BLS-AED Kiemelt mentő ápolói beavatkozási lehető ségek az újraélesztés során (vénabiztosítás,ttonogén iv. adása, izolált légút biztosítása laringeális maszkkal stb.) Az eszméletlen beteg vizsgálatának, ellátásának, monitorizálásának gyakorlása Az idegen test okozta fels ő légúti elzáródás ellátásának lépései Az alapszint ű /kiemelt 20/Műveletek gyakorlása, 5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 5/Esetleírás készítése, 70/Csoportos helyzetgyakorlat, A gyakorlóteremben megfigyeli a tartalomban felsorolt és bemutatott feladatokat. Kipróbálja a mű szerek, eszközök használatát, a beavatkozások kivitelezését. Elő készíti és megpróbálja a gyakorlati feladatok egyes részeit 31 /

32 szint ű beavatkozások módosulása speciális körülmények okozta keringésleállásban A beteg monitorizálása sikeres reanimáció után Etikai, jogi problémák a betegellátás során Az újraélesztés megkezdése elhagyásának és az életmentési beavatkozások abbahagyásának kritériumai szituációs feladatok megoldása során. demonstrálni. Folyamatában kivitelezi az újraélesztési feladatokat. Pszichológia mentálhygiéne, kommunikáció, önismeret Elméleti óraszám: 45, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 27, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés:nem, Csoportbontás: IGEN (27 óra) 011/1.1/ Kommunikáció alapjai -Általános pszichológia (személyiségfejlődés pszich.) -Szociálpszichológia -Kommunikáció -Önismeret -Az általános pszichológia tárgya, felosztása, vizsgáló módszerei. Pszichológiai alapfogalmak, törvények. Érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet. Az idegrendszer irányító szerepe. Az érzelem, a gondolkodás, a tanulás. A személyiség összetevő i, a személyiséget meghatározó tényező k, a személyiség alakítása, fejlesztése, a fejlődés állomásai, törvényszerűségei, fejlő dési szakaszok, értelmi, érzelmi, testi fejlődés. - A társadalom szerkezete, felépítése, a társadalom tagjai. A társadalom rétegző dése, szegénység, a család, népesség, népességi mutatók, szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok. Szociális intézményrendszerek. A szociálpszichológia tárgya, témakörei, társas kapcsolatok, csoportok, csoportdinamika, a csoportokat alakító tényező k, a csoporton belüli tagolódás, a csoporttagok egymáshoz való viszonya, a csoport egymást erősítő tényezői, szerepek, szerepkonfliktusok. -Kommunikációs technikák elsajátítása, verbális, nonverbális kommunikáció. Metakommunikációs gyakorlatok. Kommunikáció sérült, fogyatékos emberrel, a kommunikáció modellje. Kommunikációs zavarok. Térköz, interperszonális interakciók, kommunikációs gyakorlatok. -Önismeret, énkép, énvéd ő technikák, önérvényesítés, önismereti gyakorlatok. ű ő jelentő sége. Konfliktushelyzetek oldása, technikái, hangulatváltozások és azok lehetséges okai, az érzelmi élet 011/2.1/ Mentálhigiéné Stressz t r képességünk fokozása, stressz oldó gyakorlatok 20/Utólagos szóbeli beszámoló, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Írásos elemzések készítése, Meghatározza a pszichológia és a kommunikáció fogalmát, tárgyát, jelentőségét. Felsorolja a fajtáit, a tartalmukat. Összefüggést talál a kommunikáció és a hatékony szakmai munka között Jellemzi az egyes technikákat. Megválasztja, alkalmazza szituációban kommunikációs technikákat. Meghatározza a mentálhigiéné fogalmát, jelentő ségét, felsorolja 32 /

33 egyensúlya. Az akarater ő, az érzelmi stabilitás. Gondolkodásunkat befolyásoló tényező k, racionális, célirányos gondolkodás, célelérés. Munkahelyi stressz elkerülése, munkahelyi légkör, szerepek, szerepfeszültségek, egészséges társas kapcsolatok ismérvei. A család szerepe, családtervezés, a családi szocializáció jelentő sége. Családon belüli feszültségek, konflitktusok és azok oldása, bántalmazások és azok felismerése. Társas kapcsolatok kialakítása, mentális egészség fenntartása. Krízishelyzeteket oldó segítőszolgálatok. Drog és alkoholfüggőségek okai, megelő zésük, a függőségek következményei. 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, a tartalmát. Összefüggést talál a szocializáció és az életmódvalamint a konfliktusok, krízishelyzetek és függő ség kialakulása között. Stressz tűr ő gyakorlatokat végez. Megtalálja a mentálhigiénés segítségnyújtás módjait. 011/1.4/ Szakmai kommunikáció A beteg/sérült magatartása, betegség/sérülés hatása a személyiségre. Kommunikáció a baleseti sérülttel és a hozzátartozókkal, jelenlévőkkel.. Kommunikáció vészhelyzetben. Krónikus betegségben szenvedő k lelkiállapota, halál, haldoklás, a beteg és hozzátartozóinak vezetése. Az egészségügyi dolgozó személyisége, a betegvezetés technikái, a konfliktusok kezelése, megoldási lehetőségek, hospitalizáció megelő zése. Kommunikációs technikák alkalmazása balesetek kapcsán, látás, és halláskárosultaknál. Tudatos metakommunikáció alkalmazása. Esetleírások, esetmegbeszélések, kapcsolattartó eszközök alkalmazása, vészhelyzetek felismerése, riasztás eszközeinek alkalmazása. 20/Esetleírás készítése, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Leírás készítése, 20/Írásos elemzések készítése, Meghatározza a szakmai kommunikáció fogalmát, jelentőségét, szükségességét. Felismeri a betegség/sérülés személyiségre gyakorolt hatását. Összefüggést talál a szakmai kommunikáció és a hatékony szakmai munka között. Szituációban kommunikációs technikákat megválaszt, alkalmaz. 33 /

34 Pedagógia, egészségnevelés Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 011/3.1/ Pedagógia A pedagógia alapjai, fogalma, története. A neveléselmélet tárgya, feladata, célja. A pedagógia módszerei, az individuális pedagógia, új pedagógiai módszerek, differenciálás, integrálás. A didaktika tárgya, feladata, módszerei. Az oktatás és a nevelés célja, ismeretek, jártasságok, készségek, képességek. A személyiség összetevői, a nevel ő személyisége, feladata. Vezetői, szülő i attitű dök, módszerek és eszközök összehangolása. Oktatástechnológiai eszközök. Bemutatás, gyakoroltatás, tevékenység alakítása, példamutatás, mintaadás, a tanulás folyamata. A beteg oktatása, életmódra, életvitelre, eszközök használatára. A tanulók oktatása manuális tevékenységek végrehajtására, eszközök bemutatására, megfigyelésére. Módszerek: előadás, csoportmunka, vitafórum, kérdő ív, adatok elemzése, előadások szervezése. 011/2.2/ Egészségnevelés Az egészségnevelés fogalma, tárgya, felosztása. Az egészségismeret, készségek kialakításának módjai, bemutatás, gyakoroltatás, ösztönzés, meggyő zés, jutalmazás, büntetés, példamutatás, értékközvetítés mint a személyiség pozitív magatartásformáinak kialakításában szerepet játszó módszerek. Egészségnevelési módszerek, eszközök, bemutatóeszközök alkalmazásának módjai. Szóróanyagok, információközvetítő eszközök. Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti formák elő nyei, hátrányai, a képi megjelenítés előnye. A motiváció, az érdeklő dés fenntartása, az egyén bevonása az ismeretek elsajátításába. Kiselő adások tartása egészséges életmóddal, életvitellel kapcsolatban. 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Írásos elemzések készítése, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Meghatározza a pedagógia fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a területeit, módszereit, eszközeit. Jellemzi a tanulás folyamatát. Csoportban előadást tart. Vitafórumot szervez. Oktatástechnikai eszközöket használ. Meghatározza az egészségnevelés fogalmát, jelentő ségét, felsorolja a módszereit, eszközeit. Összefüggést talál az egészségnevelés és egészségmegőrzés között. Egészségnevel ő elő adást tart kiscsoportnak. 34 /

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ápoló 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 3 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr.

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése,

9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése, 9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése, munkarendje. Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Mentőápoló szakképesítés. 2479-06 Állapotfelmérés modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 07.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Mentőápoló szakképesítés. 2479-06 Állapotfelmérés modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 07. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV

HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV HELYI TANTERV ÁPOLÓ HELYI TANTERV CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 55 723 02 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2418-06 Sürgősségi beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2418-06 Sürgősségi beavatkozások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Magyarázza el szakmai gyakorlaton lévő ápoló tanulóknak a fájdalom megfigyelésének, mérésének módszerit és a sürgősségi ellátás során alkalmazott fájdalomcsillapítási lehetőségeit! - a fogalom

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján.

HELYI TANTERV ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ. Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. HELYI TANTERV ÁPOLÓ 55 723 01 SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI

A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK ÉS A TANTÁRGYAK OKTATÁSI PROGRAMJAI 41 Ápolási asszisztens képzés 42 A modulok oktatási programja TÁRSADALOM ISMERETEK (0.1. 1. 1.) A modul célja: A társadalom,

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 RENDŐR TISZTHELYETTES (KÖZLEKEDÉSI RENDŐR) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási felügyelő Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia BA szak Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése Tanár: dr. Arapovics Mária

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2479-06 Állapotfelmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2479-06 Állapotfelmérés követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön a sürgősségi osztályra érkezik egy súlyosan sérült traumás beteggel. Adja át a beteget a triage ápolónak! Az átadás során az alábbi szempontok alapján tájékoztassa az ápolót: - a súlyos sérülést

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal

A Debreceni EOEC ÁOK, a Pécsi TE ÁOK, a Semmelweis Egyetem ÁOK, és a Szegedi TE ÁOK által összeállított anyagok alapján, és jóváhagyásukkal ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTHETŐ KOMPETENCIÁK (Az egyetemek által megjelölt, a gyakorlati leckekönyvben felsorolt azon készségek alapján, amelyeket a végezte megjelöléssel illettek, és amelyekre az oktató megtanította

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben