Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium"

Átírás

1 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: 200 től 1 /

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Gépgyártástechnológiai technikus/gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A géprajz valamint a gépgyártástechnológia jelképes ábrázolásainak alkalmazása A gyártás során felhasznált anyagok segédanyagok gépek mérőeszközök mű szaki paramétereinek folyamatos ellenőrzése A gyártás során használt valamennyi mérő eszköz nyilvántartását metrológiai konfirmálását vezeti (kalibrálás a szükséges beszabályozás és javítás az azt követ ő újrakalibrálás valamint az igényelt lezárás címkézés). A gyártás technológiai folyamatának összeállítása A gyártásra szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka- baleset- tű z- és környezetvédelmi utasítások előírása A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi A mérési eredményeket dokumentálja az anyagokat minősíti A mérést dokumentálja mérési jegyzőkönyvet készít A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki A munkaterületet a szabályoknak megfelelően kialakítja A széria lefutása után a megmunkálótérből eltávolítja a szerszámokat és a készülékeket A technológia jellegének megfelel ő számítások végzése (szilárdsági- súlypontszámítás gazdaságos anyagfelhasználás számítása stb.) A technológiai fegyelem betartásának folyamatos ellenőrzése Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás fúrás marás gyalulás vésés köszörülés) Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fű részelés reszelés menetkészítés süllyesztés dörzsárazás kéziszerszám-élezés) Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás fúrás felülettisztítás kéziszerszám-élezés stb.) Alakítóer ő számítása képlékeny hidegalakítás esetében

3 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Alapszint ű általános anyagvizsgálatokat végez azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait Alkatrészgyártás végrehajtásának irányítása Általános minőség ű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel Általános minőség ű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel Anyagszükséglet előgyártmány (félgyártmány) meghatározása kiválasztása Az alkatrészgyártáshoz szükséges anyag félgyártmány szerszám gép készülék mérő - és ellenőrzőeszközök előírása Az anyag mechanikai tulajdonságainak- célnak megfelelő - megváltoztatását biztosító hőkezel ő technológia kiválasztása előírása Az anyagok összetételét mechanikai technológiai szövetszerkezeti tulajdonságait vizsgálja Beállítja a CNC-gépet az új munkadarab gyártására Betartja és betartatja a munka- baleset- tű z- és környezetvédelmi valamint a szakmára szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Betartja és betartatja a munka- baleset- tű z- és környezetvédelmi valamint a szakmára szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezrő l vagy számítógépes adatátviteli rendszeren keresztül CNC-program készítése Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás harapás nyírás lyukasztás) Dokumentációs tevékenység ellátása Egyszer ű alkatrészek szerkezeti egységek elkészítéséhez mű velet- illetve szerelési tervet készít Egyszer ű gépészeti műszaki rajzokat készít Együttmű ködik a karbantartási részfeladatok elvégzésében (szerelés alkatrészgyártás felületkezelés) Ellenőrzi a CNC-gép működőképességét Ellenőrzi a megmunkálás CNC-programját szükség esetén módosítást végez Ellenő rzi a megmunkáló szerszámok szerszámtartók forgácsoló lapkák állapotát rögzítettségét használhatóságát Ellenőrzi a munkafeltételeket 3 /

4 Ellenőrzi a nullpont-tároló tartalmát a megadott nullponteltolás értékét Ellenőrzi a szerszámkorrekció-értéktárak kopáskorrekció-értéktárak adatait Előkészíti a munkafeladat végrehajtását az ahhoz szükséges anyagokat segédanyagokat elő re gyártott elemeket gépeket szerszámokat mérő eszközöket felfogó- és befogóeszközöket szállító- és emelőberendezéseket személyi védőfelszereléseket Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján Felhasználói programok (CAD CAD-CAM irodai programcsomag stb.) használata Felületi érdességet mér Felveszi a munkadarab nullpontját Folyamatképesség-vizsgálatot végez Folyamatosan ellenőrzi a gyártási folyamatokat a termékmegfelelő ség érdekében a minőségbiztosítási rendszer előírásait alkalmazza Forgácskihordót kezel Gazdaságos gyártási mód (sorozatnagyság) meghatározása Gépipari alapméréseket végez (hossz szög merőlegesség stb.) Gondoskodás a folyamatos termeléshez szükséges anyag- segédanyag- gép- szerszámkészülék- mérőeszköz- és energiaellátásról Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot Gyártásközi roncsolásmentes anyagvizsgálatokat végez Hűtő- és kenőanyag kiválasztása Idomszerrel ellenőriz Jelzi a tüzet részt vesz az oltásban Karbantartási útmutatót összeállít Keménységvizsgálatot végez Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés hajlítás stb.) Készít bont javít cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában Magas automatizáltsági fokú szerszámgépeket gyártócellákat kezel kiszolgál Meghatározza az üzemi viszonyok alapján a tényleges karbantartási igényeket Megmunkálási ráhagyások műveleti tűrések meghatározása Méréseknél az ered ő mérési bizonytalanságot számítja Méretlánc számítások

5 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Mérőeszközök dokumentációját vezeti Nem szabványos gyártóeszközökhöz szerszám- és készülékszerkesztés és készülékgyártás igénylése Összetett alak- és helyzetméréseket végez Programfuttatást végez forgácsolás nélkül Részt vesz a karbantartási tevékenységek megtervezésében és ütemezésében Részt vesz a karbantartást követ ő gépátvételben Részt vesz a mentésben elsősegélyt nyújt Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában Részt vesz a munka- tű z- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában dokumentálásában Részt vesz a szerszámgépek minőségképességének vizsgálatában Részt vesz a szükséges energia alap- és segédanyag mennyiségének meghatározásában Részt vesz az üzembe helyezési tevékenységekben Részvétel a gyárthatósági vizsgálatban Részvétel a sorozatgyártást megelőz ő gyártási fázisokban (kísérleti prototípus nullszériás gyártásban) Robotkarokat munkadarab elkapót kezel Számítógéppel támogatott sorozatméréseket végez (SPC) Szerelési dokumentáció összeállítása Szerelési tevékenység irányítása Szerszám- és gépszükséglet (szerszámgép alakítógép) meghatározása Szerszám és gép kiválasztása Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi Szilárdsági számítások végzése a MKGS rendszerben Szükség esetén beavatkozik a gép működésébe esetleg megszakítja a program futását Szükség esetén eltávolítja a forgácsot a gép munkateréből Szükség esetén módosítja a szerszámkorrekciókat a nullponteltolás adatait a technológiai paramétereket Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot Szükség esetén részt vesz új gép/berendezés telepítésében Szükség szerint kopáskorrekciót alkalmaz Szükség szerint lapkát vagy szerszámot cserél 5 /

6 Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára céljára vonatkozó dokumentumokat (mű hely- részösszeállítási összeállítási egyszerű bb hidraulikus és pneumatikus villamos kapcsolási rajz darabjegyzék műszaki leírás gépkönyv stb.) Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra eszközökre technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások műveletterv műveleti utasítás mű szaki leírás gépkönyv stb.) Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat (szabványok műszaki táblázatok gyártmánykatalógusok) Technológiai adatok meghatározása Technológiai dokumentáció (műveletterv műveleti sorrendterv mű veletirányítási terv ábrás műveleti utasítás ellenőrzési utasítás stb.) készítése Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A grafikus ellenőrzés szabályai A tűrések származtatása Ábrázolási jelképek Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése Alkatrészrajzok kiviteli előírásai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Az ellenőrzés végrehajtása Az üzemmód kiválasztása Biztonsági elemek CNC-megmunkáló gép kezelőelemei Elő- és félgyártmány kiválasztási szempontjai Elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtási ismeretek Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Érintésvédelmi alapismeretek Esztergálás Felületi érdesség mérése Fúrás furatmegmunkálás

7 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Gázhegesztés biztonsági ismeretei Gázhegesztés környezetkárosító hatása Gépi forgácsoló alapeljárások gépei Gépkönyv kezelési szerelési karbantartási útmutatás használata Gépkönyv kezelési szerelési karbantartási útmutatók Géprajzi ábrázolás szabályai Géprajzi alapfogalmak Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Gyártási utasítások (műveleti szerelési terv) értelmezése Gyártási utasítások értelmezése Gyártástechnológiai rajzjelek Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai Hosszméretek mérése és ellenőrzése Ívhegesztés biztonsági ismeretei Ívhegesztés környezetkárosító hatása Környezetvédelem Környezetvédelmi ismeretek Köszörülés Marás Menetmegmunkálás Minőségbiztosítás Munkabiztonság Munkabiztonsági ismeretek Nullponteltolás meghatározása Programmegszakítás és-újraindítás szabályai Referenciapont felvétele Síkmértani szerkesztések Statisztikai gyártásellenőrzés Szabványok használata Szerszámkorrekció meghatározásának módjai Szerszámkorrekció módosítása programból 7 /

8 Szerszámok kézigépek biztonsági ismeretei Szögek mérése és ellenőrzése Technológiai dokumentációk Tűzkár bejelentése Tűzoltó berendezések eszközök Tűzvédelem Tűzvédelmi ismeretek B típusú ismeret: A bázisok ráhagyások szerepe a gyártási folyamatban A forgácsoló eljárások alkalmazási területei szerszámai gépei főbb paraméterei az elérhető pontosság felületi érdesség lehetőségei A gyártási eljárások biztonságtechnikája A gyártási hibák fajtái és ezek eredete A hidegalakítás fogalma változatai eszközei főbb paraméterei A hidegalakítás tervezési elvei A mért jellemző k rögzítési kiértékelési a vizsgált anyag félgyártmány alkatrész gépegység szerkezet minősítési szempontjai A minőségirányítási kézikönyv tartalma f ő fejezetei A munkadarab legyártása A munkadarabok méretének beállítási módszerei (korrekciózás) Adatátvitel a CNC-szerszámgépről a számítógépre Adatátvitel a számítógépről a CNC-szerszámgépre Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése Alprogramok alkalmazásának esetei Alprogramok szervezése hívása zárása Alprogramtechnika alkalmazásának szerepe Az adatátviteli rendszer felépítése Az ellenőrzés paramétereinek beállítása Az ipar területén használatos nemfémes anyagok eredetük tulajdonságaik jellemző felhasználási területeik Az iparban használatos fémes anyagok fizikai kémiai mechanikai technológiai tulajdonságai Bázis megválasztásának szempontjai bázisváltási műveletek

9 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Beállítások Ciklusok alkalmazása CNC-program fogalma a programok felépítése CNC-szerszámgépek mérőrendszerei CNC-szerszámgépek vonatkoztatási pontjai Diagramok olvasása értelmezése készítése DIN szabvány utasításai Egyengetés Egyszer ű megmunkáló programok írása Elő gyártmány gyártási technológiák (képlékeny meleg- és hidegalakítások öntészeti eljárások) Előrajzolás Élsugár-korrekció és alkalmazásának szabályai Finomfelületi megmunkáló eljárások Gépi forgácsolás szerszámai Gyalulás vésés Hajlítás Hegesztési rajzjelek varratábrázolások Hosszméretek mérése és ellenőrzése Hőkezelési technológiák Kapcsolat a koordináta-rendszerek között Képlékenyalakítás Képlékenyalakítás gépi berendezéseinek szerkezeti kialakítása működési jellemzői Kézi és kisgépes forgácsolás Kivágás sajtolás szerszámai gépi berendezései működésük erőtani viszonyai Koordináta-rendszerek típusai Koordináta transzformációk Kopáskorrekció-értéktárak Korrózióvédelem Köszörülés Marás Marósugár-korrekció és alkalmazásának szabályai 9 /

10 Mechanikai villamos és mikroszkópos anyagvizsgálatok Mérési hiba mérési bizonytalanság Mérési utasítás Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának ismerete Mérőlapok termékkísér ő lapok bárcák feliratozás stb. Mértékegységek Metallográfiai tulajdonságok Metrológiai számítások Minőségbiztosítási alapismeretek Minőségtanúsítás a gyártási folyamatokban Műszaki mérés eszközeinek ismerete Műszaki rajzok olvasása értelmezése készítése Nemoldható kötések jellemzői és készítésének technológiája berendezései eszközei Nullpont-tároló kezelése Nullponteltolás fogalma Nullponteltolás megadása a szerszámgépeken nullpont-tárolók Nullpontmeghatározás helyességének ellenőrzése Nyújtás Oldható kötések jellemzői Összetett ciklusok (felületek láncolása) Pozíciókijelz ő jelentése a szerszámgépeken Relatív szerszámmozgás Segédanyagok (hűt ő ken ő) Szabályozó felhúzó ciklusok Szabványhasználati ismeretek Szabványos ipari vasötvözetek Szabványos könnyűfémötvözetek Szabványos színesfémötvözetek Számítógép-alkalmazás lehetőségeinek ismerete használata a mű szaki dokumentációk készítésénél Számítógéphasználat Számítógéppel integrált gyártás (CIM) főbb moduljai ezek feladata

11 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Szerelési családfa Szerelési technológiák Szerszámbemérés helyességének ellenőrzése Szerszámbemérés végrehajtása Szerszámcserél ő berendezések revolverfejek Szerszámgépek saját pontossági vizsgálata Szerszámkorrekció-értéktárak kezelése Szerszámkorrekció fogalma Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken szerszámkorrekció-tárak Szerszámtartók szerszámbefogók Szögek mérése és ellenőrzése Tapasztalatok hasznosítása Technológiai információk programozása Üregelés (húzó marás) C típusú ismeret: A munkavégzés szabályai Általános fizikai jellemzők kiszámítása Diagramok olvasása értelmezése készítése Egyéb különleges megmunkálások Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások Élkiképzés Felhasználói programok Fogazás Geometriai méretek kiszámítása Géprajzi alapfogalmak Hagyományos és CNC-szerszámgépek Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Mérési utasítás Munkavégzés szabályai Működési jellemzők kiszámítása Nemoldható kötések 11 /

12 Reszelés fűrészelés köszörülés Síkmértani szerkesztések Szabványos ipari vasötvözetek Szabványos könnyűfémötvözetek Szabványos színesfémötvözetek Szerszámgépvezérlések típusai Tribológiai ismeretek D típusú ismeret: Ábrázolási módok A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szint ű ek: Diagram nomogram olvasása értelmezése Egyszer ű alkatrészek elkészítéséhez művelet- illetve szerelési terv készítése Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Gépészeti rajz olvasása értelmezése Gépi forgácsoló szerszámok Gépipari mérőeszközök használata Gépkönyv kezelési szerelési karbantartási útmutató használata Grafikus ellenőrzés Gyártási bázisok kijelölése Gyártási eljárások kiválasztása Hosszmér ő és ellenőrz ő eszközök Mérési eredmény megadása Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata

13 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Műszaki táblázatok kezelése Műveleti ráhagyások tűrések meghatározása Nullponteltolás meghatározása Összetett méret- alak- és helyzetmérés Szabványok táblázatok használata Szerszámbemérés Szerszámkorrekció megadása a szerszámgépeken szerszámkorrekció-tárak írása Szerszámkorrekció meghatározása Szerszámok kiválasztása Technológiai információk programozása 4 -s szint ű ek: Diagram nomogram olvasása értelmezése Egyszer ű megmunkáló programok írása Elő- és félgyártmány kiválasztása a gazdaságos gyártás figyelembevételével Elsősegélynyújtás Felhasználói programok alkalmazása Folyamatképesség-vizsgálat Gépek kiválasztása Gépészeti alkatrészrajz készítése Gépészeti rajz olvasása értelmezése Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése Gépipari mérőeszközök használata Gépkönyv kezelési szerelési karbantartási útmutató használata Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Gyártásközi hőkezelések tervezése Információforrások kezelése Kézi forgácsoló szerszámok használata Koordináta-rendszerek szerszámgéphez rendelésének szabályai Mérési jegyzőkönyv készítése Metrológiai számítások Műszaki táblázatok kezelése 13 /

14 Pozicionálás a szerszámgépeken Roncsolásmentes anyagvizsgálatok Roncsolásos anyagvizsgálatok Szabadkézi vázlatkészítés Szerszám- és munkadarab befogó készülékek használata Szerszámgépek üzemeltetése Technológiai dokumentáció (műveletterv műveleti sorrendterv mű veletirányítási terv ábrás műveleti utasítás szerelési utasítás ellenőrzési utasítás stb.) készítése Technológiai vizsgálatok 3 -s szint ű ek: Általános minőség ű hegesztett kötés készítése Egyéb mérőeszközök használata Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Információforrások kezelése Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Műszaki táblázatok kezelése Szabadkézi vázlatkészítés Szövetszerkezetek vizsgálata mikroszkóppal 2 -s szint ű ek: Diagram nomogram olvasása értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése Íráskészség fogalmazás írásban Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Kézügyesség Megbízhatóság Mozgáskoordináció

15 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Önállóság Pontosság Precizitás Stabil kéztartás Szabálykövet ő magatartás Szakmai igényesség Tapintás Térbeli tájékozódás Térérzékelés Tériszonymentesség Térlátás Testi erő Testi ügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Interperszonális rugalmasság Irányíthatóság Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremt ő készség Kezdeményez ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Szervez ő készség Udvariasság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Absztrakt gondolkodás Áttekint ő képesség Döntésképesség 15 /

16 Elővigyázatosság Emlékez ő képesség Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Következtetési képesség Kreativitás Kritikus gondolkodás Lényegfelismerés képessége Logikus gondolkodás Önállóság Ötletgazdagság Pontosság Rendszerezőképesség Tervezés Tervezési készség

17 e SZAKMA Tananyag 13. évfolyam (12. évfolyam) Irányítástechnika Elméleti szám: 32, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Hozzárendelt Bevezetés 1 A tantárgy tartalma, követelmények 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, módszerkompetenciák: Irányítási rendszer 4 Az irányítás fogalma, felosztása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Figyelem összpontosítás Rendszerez ő képesség Vezérléstechnika 10 Az irányítási rendszer részei Az irányítási rendszer ábrázolásmódja A vezérlési vonal és részei 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt társas kompetenciák: Szabályozástechnika 16 A vezérlési vonal jellemzői Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai Irányíthatóság Hozzárendelt személyes kompetenciák Rendszerezés 1 A szabályozási kör és részei Szabályozó berendezések A szabályozási kör jellemzői Szabálykövet ő Áttekintés a műszaki felhasználásról 17 /

18 13. évfolyam (12. évfolyam) Bevezetés Vezérléstechnika Irányítástechnika Elméleti szám: 0, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 48, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 1 46 A tantárgy tartalma, követelmények Villamos vezérlések, szerelési, beállítási gyakorlat 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Rendszerez ő képesség Körültekintés, elővigyázatosság Rendszerezés 1 Pneumatikus vezérlések, szerelési, beállítási gyakorlat Áttekintés a műszaki felhasználásról Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Hozzárendelt személyes kompetenciák Szabálykövet ő

19 e SZAKMA Tananyag 14. évfolyam Irányítástechnika Elméleti szám: 48, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Hozzárendelt Bevezetés 1 A tantárgy tartalma, követelmények 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, módszerkompetenciák: 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Figyelem összpontosítás Irányítási rendszer 4 Az irányítás fogalma, felosztása 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Rendszerez ő képesség Az irányítási rendszer részei 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Körültekintés, elővigyázatosság Az irányítási rendszer ábrázolásmódja 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Hozzárendelt társas Vezérléstechnika 10 A vezérlési vonal és részei kompetenciák: A vezérlési vonal jellemzői Irányíthatóság Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és villamos vezérlések alapjai Hozzárendelt személyes Szabályozástechnika 16 kompetenciák A szabályozási kör és részei Szabálykövet ő Szabályozó berendezések A szabályozási kör jellemzői Programozható vezérlések 16 Számítógépek és programozási nyelvek Vezérlési faladatok programozható berendezésekkel Folyamatirányítás Rendszerezés 1 Áttekintés a műszaki felhasználásról 19 /

20 14. évfolyam Bevezetés Vezérléstechnika Szabályozástechnika Irányítástechnika Elméleti szám: 0, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 64, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM A tantárgy tartalma, követelmények Pneumatikus vezérlések gyakorlat Szabályozási kör vizsgálata Robottechnika 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Rendszerez ő képesség Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Programozható vezérlések 14 Hozzárendelt személyes kompetenciák Szabálykövet ő Rendszerezés 1 Áttekintés a műszaki felhasználásról

21 e SZAKMA Tananyag Gépészeti kötések Bevezetés Kötések Tengelyek és csapágyazásuk Nyomaték átszármaztatású hajtások /1.4/ Kötések felületvédelem elméleti ismeretei Elméleti szám: 72, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 64, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 1 A tantárgy tartalma, követelmények Személyes kompetenciák: 20 Szegecskötések Pontosság Csoportosítás, kötéstípusok jellemző i és alkalmazási területei Önállóság Szegecstípusok, a kötés létrehozásának módja (két oldalról Döntésképesség kialakítható kötések, egy oldalról kialakítható kötések) A szegecsek anyagai, szegecselés szerszámai Térlátás Hegesztett kötések Fajtái, jellemző i, eszközei, alkalmazási területei Létrehozásának Társas kompetenciák: módjai, folyamata Határozottság A hegesztett kötések optimális kialakításának szempontjai Kezdeményezőkészség Anyagok hegeszthetősége Kapcsolatteremt ő készség Forrasztott kötések Kommunikációs rugalmasság Fajtái, jellemzői, eszközei, alkalmazási területei Közérthetőség A kötés létrehozásának folyamata, optimális kialakításának Interperszonális rugalmasság szempontjai Visszacsatolási készség Ragasztott kötések Kapcsolatfenntartó készség Jellemzői, alkalmazási területei Udvariasság A ragasztott kötések optimális kialakításának szempontjai A kötés létrehozásának folyamata, ragasztóanyagok Módszerkompetenciák: Szilárd illeszkedés ű kötések (zsugorkötések) Következtetési képesség Jellemzői, alkalmazási területei Gyakorlatias feladatértelmezés A kötés kialakításának módjai, folyamatai Áttekint ő képesség Szerelés sajtolással, hőmérsékletkülönbséggel, olajnyomással Rendszerez ő képesség Csavarkötések Lényegfelismerés (lényeglátás Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei Tervezés Ék- és reteszkötés Absztrakt gondolkodás Csoportosítás, kötéstípusok jellemzői és alkalmazási területei Poligon kötések 6 Tengelyek kialakítása Siklócsapágyak Gördülőcsapágyak Rugalmas hajtások (Dörzshajtás, Szíjhajtás,Ékszíjhatás) Kényszerkapcsolatú hajtások Lánchajtás,Fogaskerékhajtás, Kúpkerék hajtás, Csigahajtás 21 /

22 Rugók, lengéscsillapítók Hajtóművek Rendszerezés Tengelykapcsolók Lengéscsillapítás célja, feladata Ipari hajtóművek Mechanizmusok Áttekintés a műszaki felhasználásról 11. évfolyam Bevezetés CAD-CAM rendszerek CAD programok AutoCAD software Informatika Elméleti szám: 36, Elméletigényes gyakorlati szám:0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A tantárgy tartalma, követelmények CAD CAD/CAM-rendszerek alapelvei CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél Az AutoCAD ablak és a működést befolyásoló beállítások. Alapfogalmak: raszter, háló, orto, jelek, ikonok. Speciális billentyűk használata, a beállítások elmentése a prototípus fájlba. Fóliák alkalmazása, új fóliák létrehozása, hozzárendelések Vonalak, rajzelemek rajzolása, abszolút, relatív és polár koordináták alkalmazása. A szövegírás tudnivalói, attributumok. Keret és szövegmező készítése. A méretmegadás alapjai. CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, síkbeli rajz Az elkészített rajzok kezelése 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismereti szinten: AutoCAD alapfogalmai menü, eszköztár és billentyűparancs kiadás módjai; rajzhatár, koordinátamegjelenítés, mértékegységek és a pontosság beállításai; gyakoribb rajzelemek és azok opciói; elemkijelölési módok (dinamikus kijelölés, ablakhúzás). Megértési szinten: rajzelemek beillesztése; a beállítások kihatásai a rajzkészítésre. Alkalmazási szinten: a színek használata a vonalvastagság nyomtatásban való megjelenítéséhez; fóliák létrehozása, színek és vonaltípusok hozzárendelése a fóliákhoz; fogók alkalmazása a szerkesztésben; szövegstílusok beállításai; alapszintű méretmegadások korábbi rajzok gépre vitele. Személyes kompetenciák: Pontosság

23 e SZAKMA Tananyag Rendszerezés 1 Áttekintés a műszaki felhasználásról Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás 12. évfolyam Bevezetés CAD-CAM rendszerek Rendszerezés Informatika Elméleti szám:64, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A tantárgy tartalma, követelmények Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal Áttekintés a műszaki felhasználásról 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság 23 /

24 Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás

25 e SZAKMA Tananyag 13. évfolyam Bevezetés CAD-CAM rendszerek CAD programok AutoCAD softver CAD rajzolás Rendszerezés Informatika Elméleti szám: 108, Elméletigényes gyakorlati szám:0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A tantárgy tartalma, követelmények CAD CAD/CAM-rendszerek alapelvei CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél Az AutoCAD ablak és a működést befolyásoló beállítások. Alapfogalmak: raszter, háló, orto, jelek, ikonok. Speciális billentyűk használata, a beállítások elmentése a prototípus fájlba. Fóliák alkalmazása, új fóliák létrehozása, hozzárendelések Vonalak, rajzelemek rajzolása, abszolút, relatív és polár koordináták alkalmazása. A szövegírás tudnivalói, attributumok. Keret és szövegmező készítése. A méretmegadás alapjai. CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, síkbeli rajz Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal Áttekintés a műszaki felhasználásról 25 / 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Ismereti szinten: AutoCAD alapfogalmai menü, eszköztár és billentyűparancs kiadás módjai; rajzhatár, koordinátamegjelenítés, mértékegységek és a pontosság beállításai; gyakoribb rajzelemek és azok opciói; elemkijelölési módok (dinamikus kijelölés, ablakhúzás). Megértési szinten: rajzelemek beillesztése; a beállítások kihatásai a rajzkészítésre. Alkalmazási szinten: a színek használata a vonalvastagság nyomtatásban való megjelenítéséhez; fóliák létrehozása, színek és vonaltípusok hozzárendelése a fóliákhoz; fogók alkalmazása a szerkesztésben; szövegstílusok beállításai; alapszintű méretmegadások korábbi rajzok gépre vitele. Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség

26 Udvariasság Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás 14. évfolyam Bevezetés CAD-CAM rendszerek CAD rajzolás Rendszerezés Informatika Elméleti szám: 64, Elméletigényes gyakorlati szám:0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A tantárgy tartalma, követelmények CAD-program és más alkalmazások közti kapcsolatok CAD-program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél CAD program segítségével rajzdokumentációk készítése, térbeli rajz készítése Különféle rajzdokumentációk készítése CAD programmal Áttekintés a műszaki felhasználásról 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Ismereti szinten: AutoCAD alapfogalmai menü, eszköztár és billentyűparancs kiadás módjai; rajzhatár, koordinátamegjelenítés, mértékegységek és a pontosság beállításai; gyakoribb rajzelemek és azok opciói; elemkijelölési módok (dinamikus kijelölés, ablakhúzás). Megértési szinten: rajzelemek beillesztése; a beállítások kihatásai a rajzkészítésre. Alkalmazási szinten: a színek használata a vonalvastagság nyomtatásban való megjelenítéséhez; fóliák létrehozása, színek és vonaltípusok hozzárendelése a fóliákhoz; fogók alkalmazása a szerkesztésben; szövegstílusok beállításai; alapszintű méretmegadások korábbi rajzok gépre vitele. Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség

27 e SZAKMA Tananyag Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás 27 /

28 14. évfolyam Villamos gépek Elméleti szám: 32, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Bevezetés 2 Elekrotechnikai rendszerezés 4 Villamos gépek 24 Rendszerezés 2 A tantárgy tartalma, követelmények Alapfogalmak, törvények A villamos áram mágneses tere Az egy- és többfázisú váltakozó áram Forgó mágneses mező Transzformátorok Szinkrongépek Asszinkrongépek Egyenáramú villamos forgógépek Váltakozó áramú villamos forgógépek Fordulatszám szabályozás A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Rendszerez ő képesség Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Hozzárendelt személyes kompetenciák Szabálykövet ő

29 e SZAKMA Tananyag 14. évfolyam Villamos gépek Elméleti szám: 0, Elméletigényes gyakorlati szám: 32, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Bevezetés 1 Villamos gépek működésének vizsgálata 28 A tantárgy tartalma, követelmények Transzformátorok jelleggörbéinek felvétele Szinkrongépek Asszinkrongépek kördiagramja, nyomatékgörbe Egyenáramú villamos forgógépek jelleggörbéi Váltakozó áramú villamos forgógépek jelleggörbéi Fordulatszám szabályozás motoroknál 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 60/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Hozzárendelt módszerkompetenciák: Figyelem összpontosítás Rendszerez ő képesség Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt társas kompetenciák: Irányíthatóság Rendszerezés 1 A gépiparban való alkalmazás összefoglalása Hozzárendelt személyes kompetenciák Szabálykövet ő 29 /

30 13. évfolyam (10. évfolyam) Mechanika Elméleti szám: 36, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Bevezetés Statika Szilárdságtan Rendszerezés A tantárgy tartalma, követelmények Er ő fogalma Műveletek erőkkel Súlypontszámítás Tartók terhelése és vizsgálata Stabilitás Igénybevételek hatására keletkez ő feszültségek Egyszer ű és összetett igénybevételek méretezése és ellenőrzése A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás

31 e SZAKMA Tananyag 13. évfolyam (10. évfolyam) Bevezetés Statika Szilárdságtan Mechanika Elméleti szám: 0, Elméletigényes gyakorlati szám: 36, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM A tantárgy tartalma, követelmények Gyakorló feladatok a témakörből Gyakorló feladatok a témakörből 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Rendszerezés 1 A gépiparban való alkalmazás összefoglalása Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás 31 /

32 14. évfolyam Korszerű forgácsoló eljárások Elméleti szám: 0, Elméletigényes gyakorlati szám: 32, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Bevezetés 1 FMS alapok, gyártócella számítógépes gyártás 30 Rendszerezés 1 A tantárgy tartalma, követelmények Cella kiszolgáló robot - betanítási, programozási mód ismertetése - adat, programkezelés, továbbítás, tárolás lehető ségei - robot érzékelők fajtái, működésük, bekötési jellemző ik - munkadarab-, szerszám-megfogó szerkezetek - egyéb (pl. szerelő robotok) Szimulációs szoftver, vezérlésszimulátor - az adott szimulációs szoftver filozófiája, felépítése és kezelése - az adott vezérlésszimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, tesztelési szinten A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékező képesség (ismeretmegőrzés) Kreativitás, ötletgazdagság Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerez ő képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Tervezés Absztrakt gondolkodás

33 e SZAKMA Tananyag 14. évfolyam Korszerű forgácsolóeljárások Elméleti szám: 48, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Bevezetés 1 A tantárgy tartalma, követelmények FMS alapok, gyártócella 14 FMS-alapok - FMS-megmunkáló cellák - FMS-szerszámozás, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Személyes kompetenciák: készülékezés - anyag- szerszám- forgács- hulladék szállítás - palettázórendszerek - raktárak alapformái, elhelyezési lehető ségek Gyártócella felépítése - INPUT-elem: nyers-, illetve félkész munkadarab, termék - rendszerirányító számítógép, számítógéphálózatok - megmunkáló CNC-gépek - ellenőrz ő, mérő pontok - érzékelő k, szenzorok - kiszolgáló, mozgató elemek - egyéb periférikus kiegészít ő berendezések - OUTPUT-elem: kész-, illetve az önálló cellából kimen ő félkész termék Egy CAD/CAM-oktató szoftveren keresztül ismertesse meg a 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Integrált számítógépes gyártás 32 tanulókkal: - a számítógéppel segített tervezés és gyártás alapelemeit - a munkadarabok oktatószoftveren történő számítógépes grafikus rajzolásának lehető ségeit, hardver és szoftver alapjait - a gyártási részben az oktató számítógépes szoftverrel a megmunkáló program elkészítését, szimulációs és adatátviteli lehetőségeit - az oktató szoftver segítségével munkadarabok CAD/CAM-gyártásifoyamat lépéseit A CIM - gyártócella: - az automatizált gyártás bemutatása, egy CIM-rendszeren történ ő emberi kéz érintése nélküli munkadarabgyártás folyamata - a munkadarabok tervezési, gyártási, ellenő rzési lépései, megvalósításának lehetséges módjai - áttekintés egy adott CAD/CAM-program felépítésérő l, alkalmazásának előnyeiről egy gyártócellában készítend ő darab megmunkálásakor - több CNC-gép összekapcsolási feltételei, ipari robottal történő gépkiszolgálás alapvet ő megoldásai A számítógéppel vezérelt gyártás szakkifejezéseinek definíciója ( CIM, CAD, CAE, CAP, CNC, CAM, CAQ, PPS, CAD/CAMrendszer) - az egyes gyártmányok, gyártócellák végtermékeinek CAD/CAM tervezése, gyártási folyamat meghatározása Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékező képesség (ismeretmegőrzés) Kreativitás, ötletgazdagság Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerez ő képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Tervezés Absztrakt gondolkodás 33 /

34 Rendszerezés 1 - CNC-gépek CAD/CAM-csatolása, beállítási, paraméterezési, szerszámozási alapismeretek - FMS-alkatrészprogramok készítése integrált CAD/CAMtervezőrendszerekkel PPS - az egyes munkadarabok termelési folyamatba illesztése: termelékenységi, jövedelmezőségi kérdések elemzése FMS Az FMS mint a CIM alrendszere Egy teljes CIM-rendszer elemzése 14. évfolyam Gyártástervezés Bevezetés 1 Technológiai tervezés 16 Helyzetmeghatározások 12 Elméleti szám: 48, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM A tantárgy tartalma, követelmények A gyártáselőkészítés feladatai 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Személyes kompetenciák: A technológiai folyamat, a technológiai és a gazdaságossági 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Pontosság követelmények, gyártási rendszerek összefüggése 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Önállóság A technológiai tervezés elő készítése, a gyártás technikai Döntésképesség feltételeinek meghatározása Az alkatrész elemzése funkcionális és gyárthatósági szempontból Térlátás A gazdaságosság figyelembevételével az elő gyártmány kiválasztása A technológiai folyamat elvi vázlatának kidolgozása, amelynek Társas kompetenciák: során elemzi - az alkatrész rajzán szerepl ő elő írásokat, - az egyes Határozottság gyártási eljárásokkal teljesíthet ő paramétereket - a szükséges Kezdeményezőkészség technikai és gazdasági feltételeket Kapcsolatteremt ő készség A technológiai folyamat mű veleti sorrendjének, a technológiai Kommunikációs rugalmasság folyamatot alkotó egyes műveletek megtervezése Közérthetőség Az egyes műveletek elő tti állapot meghatározása a szükséges Interperszonális rugalmasság ráhagyások, hozzáadások, valamint műveleti méretek és tű rések Visszacsatolási készség felvételével Kapcsolatfenntartó készség Bázisválasztás, a technológiai bázisok megkülönböztetése alakjuk, Udvariasság megmunkáltsági fokuk, létesítési módjuk szerint, bázisváltás számítása Módszerkompetenciák: A munkadarab helyzetmeghatározása, befogási módja Következtetési képesség A szerszám típusának, anyagának, méretének kiválasztása Gyakorlatias feladatértelmezés A gyártás során leggyakrabban előforduló hibák és azok mértéke A munkadarab-készülék-gép-szerszám-rendszer deformációja Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség

35 e SZAKMA Technológiai adatok 10 Gyártás dokumentációja 8 Tananyag Speciális gyártóeszközhöz előterv-készítése Közbens ő ellenőrz ő mérőeszközök kiválasztása Technológiai paraméterek kiválasztása és számítása Fő- és mellékidő k kiszámítása Jellegzetes megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia előírása: - küls ő hengeres felületek nagyoló, simító és finommegmunkálásához - furatok és furatrendszerek nagyoló, simító és finommegmunkálásához - sík felületek nagyoló, simító és finomfelületi megmunkálásához - alakos felületek nagyoló, simító és finom megmunkálásához A technológiai folyamatban a hő kezelések helyének megtervezése A gyártásautomatizálás irányai, lehetőségei A gyártástervezés dokumentációi A gépiparban való alkalmazás összefoglalása Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás Rendszerezés 1 35 /

36 14. évfolyam Gyártástervezés Elméleti szám: 0, Elméletigényes gyakorlati szám: 96, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Bevezetés 1 Technológiai számítások 12 Technológia elő írása 12 Hő kezelés kiválasztása 2 Gyártmány műveletterve, mű veleti utasításának készítése 68 A tantárgy tartalma, követelmények Közbens ő ellenőrz ő mérőeszközök kiválasztása Technológiai paraméterek kiválasztása és számítása Fő- és mellékidők kiszámítása Jellegzetes megmunkálási módokhoz az alkalmazandó technológia előírása: - küls ő hengeres felületek nagyoló, simító és finommegmunkálásához - furatok és furatrendszerek nagyoló, simító és finommegmunkálásához - sík felületek nagyoló, simító és finomfelületi megmunkálásához - alakos felületek nagyoló, simító és finom megmunkálásához A technológiai folyamatban a hőkezelések helyének megtervezése Jellegzetes gyártmányok gyártástervezése Adott munkadarabhoz mű veletterv, adott gyártási eljáráshoz műveleti utasítás készítése A gépiparban való alkalmazás összefoglalása 15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 65/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással (komplex gyártási dokumentáció tervezése), Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Áttekint ő képesség Rendszerez ő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás Tervezés Absztrakt gondolkodás

37 e SZAKMA Tananyag Rendszerezés 1 37 /

38 14. évfolyam Bevezetés 1 CNC-gép felépítése 14 Rendszerezés 1 CNC gép elmélete Elméleti szám: 16, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Személyes kompetenciák: A tantárgy tartalma, követelmények 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Pontosság 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Önállóság CNC-gép felépítése, működése - a CNC-gépek fő bb részegységei - 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Döntésképesség részegységek működése, egymáshoz kapcsolódása - az adott CNC- 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, szerszámgép paraméterei Térlátás A vezérlés felépítése, működése CNC-gépek - ellenőrz ő, mérőpontok - érzékelő k, szenzorok - Társas kompetenciák: kiszolgáló, mozgató elemek - egyéb periférikus kiegészítő Határozottság berendezések Kezdeményezőkészség CNC-gépeinek ismertetése Kapcsolatteremt ő készség CNC-géptípusok, jellemzőik: Kommunikációs rugalmasság - programozási sajátosságok Közérthetőség - rendszerbe illesztési (INPUT-OUTPUT) jelek ismertetése Interperszonális rugalmasság - adatátviteli beállítások Visszacsatolási készség Szimulációs szoftver, vezérlésszimulátor - az adott szimulációs Kapcsolatfenntartó készség szoftver filozófiája, felépítése és kezelése - az adott Udvariasság vezérlésszimulátor beüzemelése, kezelése programbeviteli, tesztelési szinten A gépiparban való alkalmazás összefoglalása Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékező képesség (ismeretmegőrzés) Kreativitás, ötletgazdagság Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerez ő képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Tervezés Absztrakt gondolkodás

39 e SZAKMA Tananyag GAZDASÁGI ISMERETEK 108/6.1/ Gyártásirányítási feladatok Elméleti szám: 64, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 1. Vállalkozások jogi kérdései Munkahelyszervezés Költséggazdálkodás Munkajog 10 Gazdasági, pénzügyi és jogi alapfogalmak Vállalati és vállalkozási formák Vállalkozás beindításának hatósági, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei, legfontosabb adójogszabályok Vállalkozói szerződések tartalma és formája Kereslet-kínálat összefüggései Beruházások visszatérülési idejének meghatározása Vállalkozás gazdasági helyzetét meghatározó tényezők Munkahelyszervezés módszerek Minőségszabályozó folyamatok Anyaggazdálkodás folyamatai, a folyamatos anyagellátás feltételei Létszámelemzés módszerei és mutatói A költségcsökkentés aktív és passzív módszerei A számítógépes információs rendszer legfontosabb követelményei Ajánlati terv jellemző i, gyártási ütemtervezés, gyártásprogramozás, számítógépes információs rendszer alkalmazási lehetőségei Munka Törvénykönyve 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, Ismeret szinten: tudja azonosítani a gazdasági fogalmakat Megértés szintjén: legyen képes az összefüggések megvalósítására Alkalmazás szintjén:tudja használni megszerzett ismereteit Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerez ő képesség Kreativitás, ötletgazdagság Társas kompetenciák: Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Udvariasság Személyes kompetenciák Önállóság Döntésképesség 5. Kommunikáció 9 Kommunikációs ösztönzési lehetőségek Az alapvet ő vezetési stílusjegyek Tárgyalások, értekezletek, megbeszélések levezetésének módszerei 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 39 /

40 14. évfolyam CNC forgácsolás alapjai Elméleti szám: 32, Elméletigényes gyakorlati szám: 0, Gyakorlati szám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Bevezetés 1 CNC forgácsolásalapjai 30 A tantárgy tartalma, követelmények A tananyagegység ismertesse meg a számjegyvezérlés ű gépek programozásának alapjait. Témái alapozzák meg a gyártástervezési ismereteket és a gyakorlati szaktárgyakat Ismertesse a DIN utasításkészletét, nem feladata konkrét vezérlés utasításnyelvének megismertetése. A számjegyvezérlés ilyen általános megismertetése és alapos begyakorlása elősegíti a különböz ő vezérlésekhez való gyors alkalmazkodást Az alábbi feladatokat kell végrehajtani: - ismertetni a gépiparban alkalmazott NC-CNC vezérlések programozásának általános szabályait - ismertetni a kontúrleírás lehetőségeit A tananyagegység témakörei: NC-CNC-technika Geometriai információk meghatározása CNC-programozás Méretmegadási módok: - abszolút - növekményes (inkrementális) A CNC-gépek koordináta-rendszerei - a koordinátarendszer helyzete a jellegzetes szerszámgépeken A CNC-gépek jellegzetes pontjai - Nullpontfelvétel, nullponteltolás Szerszámkorrekció Útinformációk jellegzetes mozgástípusoknál és gépeknél - Útinformációk számítása pályavezérlésnél, az egyentávolságú pálya A DIN utasításkészlete - programtechnikai utasítások, segédfunkciók: M speciális karakterek: %; (; ); - útfeltételek (előkészít ő funkciók): G - útinformációk: (előjel) 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Kezdeményezőkészség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékező képesség (ismeretmegőrzés) Kreativitás, ötletgazdagság Logikus gondolkodás Kritikus gondolkodás Rendszerez ő képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Tervezés Absztrakt gondolkodás

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A CNC gépkezelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ 1. A munkadarabot a forgácsolási művelet megkezdése előtt Önnek ellenőriznie kell a géprajzi szabványok használatának szabályai szerint, ellenőröznie kell a félgyártmány

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szerszámkészítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 10 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. CAD-CAM informatikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre CAD-CAM informatikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 41 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben