xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: /

2 ÉRVÉNYES: től 2 /

3 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Könnyűipari technikus/ruhaipari technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt A termékre vonatkozó információkat gyűjt (anyag kellék fazon technológia méret testalkat gép) Adatokat szolgáltat a gyártmánytervezéshez és a minőségbiztosításhoz Adjusztálást csomagolást és mennyiséget ellenőriz Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásával Alapanyagot vételez Anyagnormát számol Anyagot kelléket utalványoz Azonosítóval látja el a terméket Betartatja a környezetvédelmi előírásokat Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait Biztonságosan használja a kéziszerszámokat Biztosítja a feltételeket CAD/CAM technológiát alkalmaz Dokumentálja a minőségi adatokat Dokumentálja a vizsgálati eredményeket Elemzi a minta vagy mintadarab alapanyag-összetételét 3 /

4 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Elkészíti a középméretű alapmintát Elkészíti a szabásmintát Elkészíti az alkatrészeket Ellenőrzési sorrendet ír elő Ellenőrzési utasítást dolgoz ki Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét Ellenőrzi a technológiai fegyelmet Ellenőrzi az alapanyag félkész- és késztermék minőségét Ellenőrző méréseket végez Előírja a mintavétel rendjét Előírja a nyersanyag-összetételt feldolgozási módot Elvégzi a befejező műveleteket Érvényesíti a biztonságtechnikai szabályokat Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat Felfektetési rajzot készít Felügyeli a munkaterület rendjét és tisztaságát Felügyeli a termelési folyamatot Figyelemmel kíséri a gépek eszközök állapotát Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamatot szervez Gyártási utasítást készít Gyártást és kiszállítást ellenőriz Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket Hibát javíttat Információt cserél Információt cserél a minőségellenőrökkel Informatikai eszközöket használ Javaslatot tesz a hibák megszüntetésére Javaslatot tesz selejtezésre Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat Jelöli a hiba helyét 4 /

5 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Jelzi a technológia hiányosságait a termelésirányítónak Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát Kezelési útmutatót készít a felhasznált alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek ismeretében Kialakítja az osztálybasorolás szempontrendszerét Kimodellezi az alkatrészeket Kiszabja a mintadarabot Kiszámolja az anyag és kellékszükségletet Kiválasztja a megfelelő lapkelmét bőrt szőrmét és kelléket Kiválasztja a megfelelő összeerősítő módokat (ragasztás varrás) Kooperál kapcsolatot tart a kapcsolódó termelőegységekkel Korrigálja a megvarrt mintadarab hibáit Megadja az anyagok százalékos összetételét Megállapítja a fonal vagy cérna előállítási módját és minőségét Megállapítja a szövet vagy kelme előállítási módját és minőségét Megállapítja a varrócérna ragasztó jellemzőit Meghatározza a gép és eszköz szükségletet Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát Megszervezi a beosztottak munkáját Mérési pontokat határoz meg Mérőeszközöket választ ki Minőségellenőrzést végez Munkanormát számol Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket Műszaki leírást készít Műszaki rajzsorozatot készít Műveleti sorrendet készít Műveleti utasítást készít Összeállítja az alkatrészeket Összehangolja a termelt mennyiségeket 5 /

6 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Reklamációkat kivizsgál Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen Reprezentatív mintákat választ ki Sablonokat készít Segíti a gyártmányfejlesztést Statisztikát készít Számítógéppel támogatott termelésirányítást működtet Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat Személyzetet igényel a feladathoz Szükség szerint korrigál Tanúsítvány kezelési útmutató és termékismertető elhelyezését ellenőrzi Termékmintához hasonlít Termelési adatokat rögzít és továbbít Tűréshatárokat állapít meg Ügyel a tűzmegelőzési szabályok betartására Varrodai befejező munkafolyamatot szervez Vásárlói észrevételeket gyűjt Végbeosztást tervez jóváhagy Vizsgálja a bőrök műbőrök és szőrmék minőségét Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A felfektetés módjai szempontjai A minőségellenőrzés módjai A műveleti sorrend tartalma A szalagmunka szervezési folyamata A textilfajták feldolgozhatósági jellemzői A textílfajták feldolgozhatósági jellemzői Alapszerkesztések 6 /

7 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei Befejező műveletek készítése és felhasználása Cikktechnológia Előkészítési műveletek készítése és felhasználása Grafikai programok eszközök Gyártáselőkészítő programok gépek eszközök Kezelési útmutató jelképrendszere Minősítő szabványok Modellezés Műszaki rajzsorozat készítésének menete Összeállító műveletek készítése és felhasználás Rajzoló programok használata Ruhaipari gépek berendezések eszközök biztonságos használata Stílusirányzatok Szabástechnológia Szalagszervezési módok Szerkesztő-modellező programok eszközök Szinek minták hatásai Színek minták hatásai Varrástechnológia és ábrázolás Varrógépek berendezések eszközök Vasalástechnológia Vasalógépek berendezések eszközök Végbeosztás B típusú ismeret: A dokumentációk fajtái A dokumentálás módjai A felfektetés munkafolyamata A minőségellenőrzés módjai 7 /

8 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek A minőségellenőrzés területei A műszaki leírás tartalma A textíliák fajtái általános tulajdonságai Anyagnorma számítás Az öltözékek fajtái formaváltozatai Bőrök fajtái és jellegzetességeik Bőrök felhasználási területei Elemzési gazdaságossági számítás Fonalak és cérnák fajtái jellemzői Gépek berendezések programok eszközök használata Gépek szerkezeti elemei Gyártáselőkészítési-szabászati munkafolyamat szervezése Hajtóművek irányváltók jellemzői Hálózatokon való kommunikálás Kellékek fajtái és jellemzői Kelmék fajtái és tulajdonságaik Kommunikációs formák Könnyűipari tervező programok Laboratóriumi vizsgálati módszerek Mérések és vizsgálatok előírásai Minőségbiztosítással kapcsolatos fogalmak Minőségellenőrzési fogalmak Minőségtanúsítás előírásai Minőségügy célrendszere Minőségügyi alapfogalmak Minőségügyi rendszer dokumentumai Munkahelyszervezés Munkanorma készítési ismeretek Műbőrök fajtái és jellemzőik Műszőrmék változatai és felhasználási területei 8 /

9 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Nyersbőrök tulajdonságai Ragasztástechnológiai Ragasztóanyagok ragasztóbevonatos közbélések fajtái és tulajdonságai Ragasztók fajtái és alkalmazási területei Raktározási feladatok Ruházati kellékek fajtái tulajdonságai Segédanyagok fajtái és alkalmazásának lehetőségei Statisztikai módszerek Szabásminta kialakítása Szabásminták fajtái készítése és felhasználási területei Szabásminták fajtáinak készítésének és felhasználásiterülete Szabászati munkafolyamat menete Szabványrendszerek felépítése Szálasanyagok felhasználási területei Szálasanyagok tulajdonságai Szervezés Termék ellenőrzési módszerek Termékek összeállítási sorrendje Testalkattípusok fajtái jellemzői Tűzoltó készülékek működése Varrat-és varrástípusok készítése és felhasználása Vasalási módok és vasalási műveletek alkalmazása Vegyszerek alkalmazásának előírásai Vizsgálati szabványok C típusú ismeret: A minőségellenőrzés területei A raktározás szempontjai A ruházattal szemben támasztott követelmények A szervezést befolyásoló tényezők 9 /

10 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Ábrázolási módok Anyag- és kellékutalványozás Anyagmozgatás Erőforrás-fejlesztési módok Félkész- és késztermékek minőségi követelményei Folyamat-tervezés szempontjai Gazdaságossági számítás Gépek biztonságtechnikája Gépelemek jelképei Hegesztéstechnológia IT alapismeretek Kémiai vegyületek rendszere Mechanikai jellemzői Méretek és mérettáblázatok fajtái jellemzői Minőségbiztosítás minőségellenőrzés szerepe jelentősége Minőségi mutatórendszer Minőségszabályozási módszerek Munka- tűz- és környezetvédelmi előírások Műszaki ábrázolás és méretmegadás szabályai PC és a perifériák jellemzői Problémamegoldási technikák jellemzői Szabályozási módok Személyes adottságok felismerési lehetőségei Szervezési módszerek Szoftverek fajtái Szőrmék felhasználási területei Szőrmék jellemzői Teríték-előkészítés és terítéstechnológia Védőeszközök fajtái Vevői elégedettség méréslehetőségei /

11 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Vevői igények lebontásának módszerei Vezérlések jellemzői Vezetési stílusok D típusú ismeret: Alapanyagok fajtái jellemzői Anyagmozgatás és tárolás előírásai Hulladékkezelési előírások Vegyianyagok tárolási alkalmazási szabályai E típusú ismeret: Légtechnikai berendezések fajtái működése A szakmai képzes során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintűek: Gyártmányrajz alkatrészrajz készítése Modellrajz olvasása értelmezése Modellrajz olvasásaértelmezése Ruhaipari ábrák készítése Ruhaipari ábrák olvasása értelmezése Szakmai méretszámok értelmezése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelvű beszédkészség Varráshoz szükséges eszközök használata Vasaláshoz szükséges eszközök használata Védőeszközök használata /

12 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek 4 -s szintűek: Corel Draw Egyszerű mérőeszközök használata Elemi számolási készség Kezelési jelképek értelmezése Kötésrajz készítése Mennyiségérzék Munkavédelmi jelképek értelmezése Műszakirajz olvasása értelmezése Olvasott szakmai szöveg megértése Piktogrammok értelmezése Piktogramok értelmezése Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Tűz- és balesetmegelőzési jelképek színjelölések értelmezése Tűzoltó készülékek használata 3 -s szintűek: ECDL CAD Elemi számolási készség Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése megértése Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése Információforrások kezelése Íráskészség nyomtatványok kitöltése Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Mérő műszerek használata Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szabásrajz olvasása értelmezése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban 2 /

13 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Szakmai nyelvű beszédkészség Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Szerkesztéshez-modellezéshez-gyártáselőkészítéshez szükséges eszközök használata Terítékrajz készítése 2 -s szintűek: ECDL. m. Információtechnológiai alapismeretek ECDL. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 2. m.operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Felelősségtudat Kézügyesség Látás Megbízhatóság Önállóság Precizitás Szervezőkészség Társas kompetenciák: Határozottság 3 /

14 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Irányíthatóság Irányító készség Kezdeményező készség Konfliktusmegoldó készség Meggyőző készség Segítőkészség Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Általános tanulóképesség Áttekintő képesség Ellenőrző képesség Elővigyázatosság Figyelemöszpontosítás Figyelemösszpontosítás Helyzetfelismerés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Körültekintés Logikus gondolkodás Matematikai készség Numerikus gondolkodás Probléma feltárás Problémaelemzés Rendszerezőképesség 4 /

15 e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek Szabadság 2% 273,4 54 3, évfolyam nyári termelési gyakorlat:+ 9 óra. 5 /

16 9. évf.. évf.. évf. 2. évf. (36) (36) (36) (32) 6 6 6,5 Gyártástechnológia elméleti ismeretek,5,5 Könnyűipari gyártmányelőkészíté s szerkesztés modellezés Könnyűipari gyártásszervezés Tantárgy Össz Össz óraszá óraszá Tantárgy 3. évf. 4. évf. (36) (32),5 m m 6, Munka, tűz és környezetvédelem,5,5 2 7 Minőségbiztosítás a könnyűiparban Szerkesztés modellezés szabászati gyakorlat Gyártástechnológia elméleti és gyakorlati ismeretek 6 5 Könnyűipari minőségbiztosítás munkavédelem,5,5,5,5 2 7 Anyag és áruismeret 3 3 Ruhaipari gépismeretek,5,5,5,5 2 7 Gyártásszervezés 6 6 Gyártástechnológia gyakorlati ismeretek 2,5 2, Ruhaipari gépismeretek Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban 2 Öltözködéskultúra 2 2 Évi össz óraszám 96 Szakmai alapozó ismeretek Műszaki ábrázolás alapjai Könnyűiparban alkalmazott anyagok Öltözködéskultúra Információ és / 36 adatgyűjtési Évi össz óraszám 7 8 8,5 8,5 32 8

17 ÖSSZESÍTETT ÓRASZÁM ELOSZTÁS 3.évfolyam (36) e egy gy 4.évfolyam (32) össz e egy gy összesen össz eltérés Munka, tűz és környezetvédelem Minőségbiztosítás a könnyűiparban Szerkesztés modellezés szabászati gyakorlat Gyártástechnológiai elmélet és gyakorlati ismeretek Gyártásszervezés Ruhaipari gépismeret Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban Öltözködéskultúra Anyag és áruismeret Összesen Megjegyzés: A központi program követelmény moduljaihoz rendelt össz óraszám 24 órával növekedett meg. A megnövekedett óraszámnál az elmélet és a gyakorlat aránya megmaradt. Tehát a szabad sávból még rendelkezésre áll 64 óra, ami a helyi 7 /

18 sajátosságoknak megfelelően használható fel. A 9 2. évfolyam össz óraszáma 8 óraszámmal haladta meg a 3. évfolyam óraszámát. Ez az óraszám felhasználható a 3. év utáni kötelező nyári termlési gyakorlatban. 8 /

19 3. évfolyam Munka, tűz és környezetvédelem Elméleti óraszám: 46, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/./x88-6 Munkavédelem 29/.2/x88-6 Munkabiztonság 29/.5/x88-6 Munka- tűz- és környezetvédelem alkalmazása A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. A munkavédelmi képviselő szerepe A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív- és egyéni védőeszközök Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzés. Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei. Védőeszközök ellenőrzése és használata Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata. Vagyonvédelem 4/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 4/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 3/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, /Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 4/Csoportos helyzetgyakorlat, 3/Műveletek gyakorlása, 3/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése, Minőségbiztosítás a könnyűiparban Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 8, Gyakorlati óraszám: 29/2.3/x34-6 Minőségellenőrzés 29/.2/x34-6 Minőségbiztosítási rendszerek Beérkező alapanyag, áru ellenőrzése. Beszállítók teljesítményének felügyelete. Gyártásközi ellenőrzés. Termelőberendezések, mérőeszközök minőségképességének ellenőrzése Helyesbítő és megelőző tevékenységek, előírt minőségtechnikák alkalmazása. Végellenőrzés: teljes körű, szúrópróba, mintavételes Hagyományos minőségellenőrzési szervezet, minőségközpontú szervezet. Minőségellenőrzési-, minőségbiztosítási-, minőségfejlesztési-és minőségirányítási feladatok A minőségügyi rendszer kialakításának indokai. Ráfordítások, várható hatások A 9 / 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 2/Tesztfeladat megoldása, 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Tesztfeladat megoldása,

20 minőséggel kapcsolatos szabványrendszerek. MSZ EN ISO 9 szabványcsalád 29/2.2/x34-6 Minőségszabályozási Számszerű adatok feldolgozása: adatgyűjtőlap, hisztogram, Paretomódszerek elemzés, szórásdiagram, szabályozó kártyák, mátrixdiagram Szöveges adatok feldolgozása: adatgyűjtőlap, folyamatábra, okokozati elemzés, affinitásdiagram, kapcsolati diagram, fa-diagram, PDPC, hálódiagram 29/2.4/x34-6 Mérési és vizsgálati Szálasanyagok, bőrök, textíliák fizikai és mechanikai vizsgálata. tevékenység Méretváltozás, vasalási és ragasztási jellemzők meghatározása Gyártásközi méret és mennyiség ellenőrzés. Munkaművelet és alkatrész vizsgálat. Munkadarab ellenőrzés Statisztikai jellemzők kiszámítása: mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme, szórása 29/2.5/x34-6 Minőségtanúsítás Késztermék ellenőrzése szemrevételezéssel: esztétikai megjelenés, méretpontosság, felületi hiba, ragasztási és konfekcionálási hiba. Eszközök: mintadarab, műszaki leírás, termékszabvány Központosított vagy decentralizált ellenőrzés és minősítés Terméktanúsítási módok: minőségi jel, árucímke, kezelési útmutató, minőségjel, védjegy, szállítólevél. 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 2/Tesztfeladat megoldása, 3/Technológiai minták elemzése, 2/Geometriai mérési gyakorlat, 3/Anyagminták azonosítása, 2/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 4/Csoportos helyzetgyakorlat, 3/Műveletek gyakorlása, 3/Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről, Szerkesztés modellezés szabászati gyakorlat Elméleti óraszám: 8, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 29/2.2/x299-6 Szerkesztésimodellezési gyakorlatok Női és férfidivatruhák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása eredeti méretben 5/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 29/2./x299-6 Szerkesztésmodellezés Női és férfi méretek, mérettáblázatok, testalkattípusok fajtáinak és jellemzőinek ismerete Női és férfiruhák alapszerkesztési, modellezési és szabásminta készítési folyamatának és összefüggéseinek ismerete. Síkszéria készítése manuális eljárással Egyenesvonalú, bővített, hajtásokkal, hasítékokkal, szabásvonalakkal és zsebekkel díszített szoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti /Modellrajz gyártmányrajz értelmezése, 3/Alapszerkesztések készítése, 3/Modellezések készítése, 3/Alkatrészrajz (szabásminta) készítés, 2 /

21 29/2.3/x299-6 Szabás méretben Női nadrágok, nadrágszoknyák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Mellformázóvarrásos és mellformázóvarrás nélküli blúzok, gallérok, zsebek, kézelők, szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Férfi nadrágok, ingek, mellények, egy-és kétsoros Női és férfiruhák szabásmintájának felfektetése a textíliára és egyedi 6/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, szabása A szabásminta korrigálása a megvarrt mintadarab alapján 4/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen (Ha szükséges) írányítással, 29/2.5/x299-6 Műszakianyagkészítési gyakorlatok Szabásminták készítése Női és férfiruhák műszaki leírásának készítése Női és férfiruhák 5/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 29/2.4/x299-6 Műszakianyagkészítés Női és férfiruhák szériázási menetének és összefüggéseinek ismerete, a szabásminták fajtáinak, felhasználási területének és készítési menetének az ismerete A műszaki leírás tartalmának az ismerete. A felfektetés módjainak, szempontjainak és munkafolyamatának az ismerete A gyártáselőkészítés dokumentációinak és a dokumentálás módjainak az ismerete a minőségi szempontok figyelembevételével 4/Alkatrészrajz (szabásminta) készítés, 3/Műszaki leírás készítés, 3/Felfektetési rajz készítés, Gyártástechnológiai elméleti és gyakorlati ismeretek Elméleti óraszám: 8, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 8 29/.3/x34-6 Alkatrészek technológiája 29/./x34-6 Technológiai Női ruhákon formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, hasítékok, övpántok, elejeszélek, gallérok, kézelők, zsebek, zsebfedők, pántok, húzózárak, ujjak készítésének ismerete. Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése és magyarázata Férfiruhákon formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, hasítékok, kötősávok, elejeszélek, gallérok, kézelők, zsebek, zsebfedők, pántok, ujjak készítésének ismerete. Ruhaipari ábrák értelmezése, készítése és magyarázata Ruhaipari ábrázolási módok ismerete és alkalmazása. A varrások 2 /

22 alapozás 29/3.2/x32-6 Ruházati termékek készítésének gyakorlata 29/2.2/x32-6 Alkatrészek készítésének gyakorlata 29/.2/x32-6 Technológiai alapgyakorlatok 29/3./x32-6 Ruházati termékek készítésének ismerete 29/2./x32-6 Alkatrészek készítésének ismerete alaki és méretjellemzőinek ismerete és felhasználási területe. Varrások, varratok, öltések csoportosítása, felhasználása. Varrás okozta sérülések Vasalás-, ragasztás-, és Hegesztéstechnológia és alkalmazási területek Ruhaipari dokumentációk tartalmának ismerete A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása Női ruházati cikkek (szoknya, nadrág, ruha, blúz) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Férfiruházati cikkek (nadrág, mellény) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével A ruházati cikkek alkatrészeinek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása A ruházati cikkek alkatrészeinek előállítása a minőségi követelmények figyelembevételével. Szélek, hajtások, kézelők, gallérok, hasítékok, övpántok, húzózárak, zsebek készítése Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák ismerete és az abban foglaltak alkalmazása A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek berendezések, eszközök biztonságos kezelése és karbantartása A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások elkészítése a minőségi előírások figyelembevételével. A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak szakszerű használata A ruhaipari ábrák ismerete, értelmezése, alkalmazása A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete, dokumentációja. A ruházati cikkek alkatrészeinek varrodai előállításához szükséges gépek, berendezések, eszközök alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete A ruházati cikkek alkatrészeinek előállítási ismerete. Szélek, hajtások, kézelők, gallérok, hasítékok, övpántok, húzózárak, zsebek készítésének ismerete Az alkatrészek készítésére vonatkozó ruhaipari ábrák értelmezése 22 / 3/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 2/Műveletek gyakorlása, 3/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 2/Műveletek gyakorlása, 3/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 2/Műveletek gyakorlása, 2/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 2/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Információk önálló rendszerezése, 4/Ruhaipari nézeti és metszeti rajzok értelmezése, 2/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 2/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Információk önálló rendszerezése, 4/Ruhaipari nézeti és metszeti rajzok értelmezése,

23 29/./x32-6 Technikaitechnológiai alapismeretek A ruházati cikkek varrodai előállításához szükséges alapgépek alapvető funkcióinak, kezelésének, karbantartásának az ismerete. A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete A ruházati cikkek előállításához leggyakrabban használt öltések, varratok és varrások fajtáinak és elkészítésének ismerete. A varrás-és vasalástechnológiai alapfogalmak ismerete A ruhaipari ábrák értelmezése 2/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 2/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Információk önálló rendszerezése, 4/Ruhaipari nézeti és metszeti rajzok értelmezése, Anyag és áruismeret Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 54, Gyakorlati óraszám: 29/./X35-6 Szálasanyagok 29/2./x88-6 Szálasanyagok és textíliák minősége 29/2./x35-6 Textíliák Természetes és vegyi szálak öltözködés fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai Díszítő és varrócérnák jellemzése. Terjedelmesített fonalak. Szálasanyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nemszőtt kelmék jellegzetességei, felhasználási területük. Ruházati kellékek. 5/Halott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 4/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása /Tesztfeladat megoldása 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 2/Tesztfeladat megoldása, Anyagösszetétel vizsgálat. Szálfelismerési módok alkalmazása 4/Technológiai minták elemzése, Fonalak, cérnák sodrat irányának és sodrat számának meghatározása. 3/Anyagminták azonosítása, Szilárdság mérés szakítógépen Kelmék, szövetek sűrűségi és 3/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, fonalkapcsolódási viszonyai. 29/2.3/x35-6 Adatszolgáltatás A laboratóriumi vizsgálatok értékeit számítógépen feldolgozza. Átlag, szórás, medián, kiszámítása Anyagösszetétel kiszámítása /%osan/ Kezelési útmutató elkészítése 29/.5/x35-6 Segédanyagok Alaktartást, formázást javító betétek, közbélések jellemzői. A bélésanyagokkal szembeni elvárások, változataik Kellékek, kiegészítők rendszerezése. Szalagok, paszományok, gombok, húzózárak, kapcsok és csatok Ragasztók fajtái, alkalmazási lehetőségek. Felületkezelés, nyomóerő, kötésszilárdság, hőmérséklet, stb 29/.4/x35-6 Műbőrök műszőrmék A műbőrök változatai, tulajdonságaik és felhasználásuk A 23 / 7/Technológiai próbák végzése, 3/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 2/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése,

24 műszőrmék előállítási módja, feldolgozási lehetősége 29/.3/x35-6 Bőrök és szőrmék A bőr felépítése, minőség szerinti felosztása. A bőrfajták fiziológiai, 4/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, fizikai és kezelési tulajdonságai Szőrmefajták jellemzői, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, feldolgozásuk /Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre, 29/.2/x35-6 Kelmék Alapkötésű és mintázott szövetek készítése és jellegzetességeik. A legismertebb szövetek jellemzése Vetülékrendszerű kötött kelmék tulajdonságai. Láncrendszerű hurkolt kelmék jellemzői Nemszőtt textíliák fajtái, jellemzése és felhasználása A vegyi szálasanyagokból készült textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A textíliák általános tulajdonságainak az ismerete A természetes és vegyi szálasanyagokból készült textíliák ruhaipari feldolgozási folyamatának ismerete. A textíliák raktározásával, terítésével, szabásával, varrásával, vasalásával és ragasztásával szemben támasztott követelmények 29/./x299-6 Textíliák ruhaipari feldolgozása 5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 4/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 4/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Írásos elemzések készítése, 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 4/Anyagminták azonosítása, Gyártásszervezés Elméleti óraszám: 98, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 54, Gyakorlati óraszám: 29/3./x37-6 Anyagtovábbítás 29/3.3/x37-6 Tételösszeállítás 29/3.2/x37-6 Műveletek 29/2./x33-6 Nyersanyagok előkészítése Számítógéppel vezérelt anyagszállítási módok. Alapanyag, félkész, illetve késztermék mennyiségének nyomon követése A kiszerelésre vonatkozó vevői igények lehívása a központi rendszerből. Megrendelt tételek összeállítása /termékek, méretek, kiszerelési egységek, stb./ Gépi műveletek vezérlése számítógépes program segítségével. Terítékrajz készítése rajzológép segítségével /plotter/ vagy kivágógép működtetése /on-line/ stb. Gőzölőberendezések megfelelő munkafolyamatainak kiválasztása Készletgazdálkodás. Nyersáruraktár kialakításának szempontjai, anyagok átvételének ismerete. Tárolási módok fajtái, jellemzői. A nyersáruraktár gépeinek, berendezéseinek jellemzői és alkalmazási területei. Végbeosztási ismeretek és számítások 24 / 5/Anyagáramlási rajz készítése leírásból, 5/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Írásos elemzések készítése, 7/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 3/Leírás készítése, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Információk feladattal vezetett rendszerezése,

25 29/3./x33-6 Szabászati munkafolyamat A szabászat feladatai, a szabászati munkafolyamat kialakításának elvei. A szabászaton használt terítőgépek, szabászgépek, fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete 29/.5/x34-6 Számítógépes gyártástechnológiai dokumentációk A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése, a szervezés előkészítése. A dokumentációk számítógéppel való elkészítése Konkrét és teljes szervezési folyamat részletes kidolgozása 29/2.3/x36-6 Szervezési gyakorlatok 2/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 3/Csoportos helyzetgyakorlat, 3/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 2/Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről, 29/4./36-6 Termékminőség biztosítása Minőség-ellenőrzés szempontjai, ellenőrzési pontok kijelölése Szükség esetén beavatkozás, korrekció 5/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Tesztfeladat megoldása, 29/.3/x37-6 Gyártáselőkészítés Számítógépes gyártáselőkészítő rendszerek ismerete. Műszaki leírás, technológiai utasítás készítése Modellezés, középméretű szabásminta szerkesztése, szériázás. szabászgépek vezérlése Szálasanyag készletekből optimális, hosszútávon homogén keverék kialakítása. Fonalfajtákból vevőigényeknek megfelelő kelmeféleségek tervezése Végbeosztás, belsőhulladék számítás, veszteségek és maradék optimalizálás A bőrök területének meghatározása számítógép segítségével. A termékhez szükséges bőrök számának meghatározása 6/Szabásrajz értelmezése, 4/Leírás készítése, 29/./x37-6 Anyagmanipulálás 3/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, /Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 5/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 4/Anyagminták azonosítása, /Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Ruhaipari gépismeretek Elméleti óraszám: 8, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/4.2/x36-6 Biztonságos munkavégzés Berendezések, gépek üzembiztonságának ellenőrzése. Karbantartás, gépjavítás elrendelése. A biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása és ellenőrzése Tűzvédelmi előírások ismerete és betartatása A környezetkárosító tényezők felismerése. Jelentési 25 / 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 3/Elemzés készítése tapasztalatokról, 2/Csoportos helyzetgyakorlat,

26 kötelezettség, beavatkozási jogosultság 29/2./x33-6 Nyersanyagok előkészítése Készletgazdálkodás. Nyersáruraktár kialakításának szempontjai, anyagok átvételének ismerete. Tárolási módok fajtái, jellemzői. A nyersáruraktár gépeinek, berendezéseinek jellemzői és alkalmazási területei. Végbeosztási ismeretek és számítások 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 29/3./x33-6 Szabászati munkafolyamat A szabászat feladatai, a szabászati munkafolyamat kialakításának elvei. A szabászaton szabászgépek, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete. 3/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, /Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 29/.2/x34-6 Varrodai gépek berendezések Huroköltésű, egy-és kétfonalas láncöltésű varrógépek, többtűs varrógépek, szegő varrógépek, egyenes és szemes gomblyukvarrógépek fajtái, jellemzői és alkalmazási területei Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 8, Gyakorlati óraszám: 29/3./x36-6 Infomációcsere Informatikai eszközök használata: telefon, fax, internet, stb. Az információk rendszerezett és célirányos továbbítása 8/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre, 29/4.2/x37-6 Informálás Információs hálózatok ismerete. Információs csatornák használata Hálózaton belüli információáramlás, visszacsatolás 6/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 4/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Öltözködéskultúra Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/.3/x299-6 Textíliák és öltözékek modellrajzon való Különböző női és férfi öltözékfajták és formaváltozatok képi megjelenítése, variálása a ruházattal szemben támasztott 26 / /Modellrajz értelmezése, /Modellrajz elemzése,

27 megjelenítése 29/.2/x299-6 Öltözékek ismerete követelmények szerint. Különböző stílusirányzatok, stílusjegyek alkalmazása Modellrajzok textil- és kellékmintával való ellátása, variációs lehetőségek megjelenítése képszerkesztő-grafikai programok segítségével vagy manuálisan A ruházattal szemben támasztott követelmények ok-okozati ismerete. A női és férfi öltözékek fajtáinak és formaváltozatainak ismerete. A jellemző stílusirányzatok, stílusjegyek ismerete A textíliák és kellékek színének, mintájának, felületének öltözékformáló hatásainak az ismerete 27 / 4/Gyártmányrajz készítése, 4/Anyagminták azonosítása, 4/Információk önálló rendszerezése, 3/Modellrajz értelmezése, 3/Modellrajz elemzés,

28 4.évfolyam Munka, tűz és környezetvédelem Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/.4/x88-6 Környezetvédelem A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem eszközei A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladék-kezelési előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása 29/.3/x88-6 Tűzmegelőzés Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása Tűzvédelmi 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv 2/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Tesztfeladat megoldása, 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Minőségbiztosítás a könnyűiparban Elméleti óraszám: 6, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 29/2.5/x88-6 Mérés értékelés Mintavételi eljárások. Alapanyagok,félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelőberendezésekről Statisztikai mutatók kiszámítása. Adatok rögzítése, értékelése számítógépes programok segítségével 3/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 2/Technológiai minták elemzése, 3/Anyagminták azonosítása, 2/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 29/2.4/x88-6 Minőségbiztosítási dokumentumok MSZ EN ISO 9 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések, bizonylatok 8/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 2/Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, 29/2.3/x88-6 Minőségellenőrzés A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljeskörű minőség szabályozás Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai-módszerek Minőségpolitika, minőségügyi kézikönyv, minőségbiztatási 3/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 4/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 29/.3/x34-6 A minőségbiztosítás 28 / 4/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

29 dokumentumai 29/2./x34-6 Minőségbiztosítási technikák 29/./x34-6 Minőségügyi és minőségbiztosítási fogalmak eljárások, utasítások, minőségügyi feljegyzések, bizonylatok Az elvégzett műveletek megfelelősségének bizonyítása dokumentumokkal A folyamatos minőségjavítás alapelvei:vevőközpontúság,folyamatok fejlesztése, dolgozók bevonása,a döntéshozatal támogatása adatokkal. PDCA ciklus Technikák: adatbázisú, tudásbázisú, összetett. Csoportmunka. A problémamegoldás 4 lépése. ABC elemzés. 5S módszer Mérőeszközök ellenőrzése Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás, TQM, ISO 9. Megbízhatóság, biztonság, termékfelelősség, nyomonkövethetőség, javítás Ellenőrzés, megfelelősség, objektív bizonyíték, minősítési folyamat. Minőségpolitika, minőségtervezés, minőségfelügyelet. Utasítás, feljegyzés, felülvizsgálat, audit, szállító, vevő Könnyűipari termékek jellemzői: pontosság, használhatóság, tartósság, tetszetősség 4/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 4/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, /Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre, Szerkesztés modellezés szabászati gyakorlat Elméleti óraszám: 5, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/2.2/x299-6 Szerkesztésimodellezési gyakorlatok Női és férfidivatruhák szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása számítógépes program segítségével Számítógépes szériázás 5/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 29/2./x299-6 Szerkesztésmodellezés Bevarrott-, japán-, raglánujjú női ruhák, ruhaderekak, ruhaujjak szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Egy-és kétsoros, egyenesvonalú és karcsúsított kosztümök, kabátok szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása kicsinyített vagy eredeti méretben Férfi sportos zakó szerkesztése, modellezése és szabásminta kialakítása /Modellrajz gyártmányrajz értelmezése, 3/Alapszerkesztések készítése, 3/Modellezések készítése, 3/Alkatrészrajz (szabásminta) készítés, 29 /

30 29/2.3/x299-6 Szabás kicsinyített vagy eredeti méretben Női és férfiruhák szabásmintájának felfektetése a textíliára és egyedi 6/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, szabása A szabásminta korrigálása a megvarrt mintadarab alapján 4/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen (Ha szükséges) írányítással, 29/2.5/x299-6 Műszakianyagkészítési gyakorlatok Felfektetési rajzok készítése a gazdaságossági és a minőségi szempontok figyelembevételével, manuálisan vagy számítógépes szoftverrel 5/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 29/2.4/x299-6 Műszakianyagkészítés A felfektetés módjainak, szempontjainak és munkafolyamatának az ismerete A gyártáselőkészítés dokumentációinak és a dokumentálás módjainak az ismerete a minőségi szempontok figyelembevételével 4/Alkatrészrajz (szabásminta) készítés, 3/Műszaki leírás készítés, 3/Felfektetési rajz készítés, Gyártástechnológiai elméleti és gyakorlati ismeretek Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 64 29/.4/x34-6 Női és férfiruhák gyártástechnológiája 29/3.2/x32-6 Ruházati termékek készítésének gyakorlata 29/3./x32-6 Ruházati termékek készítésének ismerete Női és férfiruhák (szoknya, nadrág, blúz, ing, mellény, ruha, kosztüm, zakó, kabát) műveleti sorrendjének az összeállítása a minőségi követelmények betarthatóságával A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése, a szervezés előkészítése Női ruházati cikkek (blézer) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Férfiruházati cikkek (zakó) mintadarabjának elkészítése a minőségi követelmények figyelembevételével Női és férfiruházati cikkek varrodai technológiai dokumentációinak ismerete és az abban foglaltak alkalmazása A gépek, berendezések, eszközök biztonságos használatának ismerete Alapvető női és férfiruházati cikkek varrodai technológiai folyamatának ismerete, dokumentációja 3 / 3/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 5/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 2/Műveletek gyakorlása, 2/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 2/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 2/Információk önálló rendszerezése, 4/Ruhaipari nézeti és metszeti rajzok értelmezése,

31 Anyag és áruismeret Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32, Gyakorlati óraszám: 29/./X35-6 Szálasanyagok 29/2.2/x88-6 Bőrök és műbőrök minősége Természetes és vegyi szálak öltözködés fiziológiai, fizikai és kezelési tulajdonságai szálfelismerési módok. Fonalfajták jellegzetességei felhasználási lehetőségei. Díszítő és varrócérnák jellemzése. Terjedelmesített fonalak. Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek, segédanyagok 5/Halott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 4/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása /Tesztfeladat megoldása 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 2/Tesztfeladat megoldása, 29/2./x35-6 Textíliák Anyagösszetétel vizsgálat. Szálfelismerési módok alkalmazása 4/Technológiai minták elemzése, Fonalak, cérnák sodrat irányának és sodrat számának meghatározása. 3/Anyagminták azonosítása, Kopásállóság, színlefogás, víz- és légáteresztés vizsgálat 3/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 29/2.3/x35-6 Adatszolgáltatás A laboratóriumi vizsgálatok értékeit számítógépen feldolgozza. Átlag, szórás, medián, kiszámítása Anyagösszetétel kiszámítása /%osan/ Kezelési útmutató elkészítése Bőrkikészítés megállapítása. Szilárdsági, vízállósági, öregedési vizsgálatok. Bőrfelület meghatározása Műbőrök hajlítási merevség, felület töredezési vizsgálata. Talpműbőrök tartóssági, tapadási, energia elnyelési vizsgálata Szőrmék hajlítási merevség vizsgálata A választékból optimális szálkeverék összeállítása a meglévő technológia figyelembevételével Lapkelméhez, bőrféleséghez bélések, betétek, kellékek, ragasztók és varrócérnák kiválasztása az összedolgozhatóságuk figyelembe vételével Anyagmennyiség és kellék szükséglet meghatározása A természetes szálasanyagokból készült textíliák fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A ragasztóbevonatos textíliák 29/2.2/x35-6 Bőrféleségek 29/.6/x35-6 Anyagválasztás 29/./x299-6 Textíliák ruhaipari feldolgozása 3 / 7/Technológiai próbák végzése, 3/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 4/Geometriai mérési gyakorlat, 3/Anyagminták azonosítása, 3/Elemzés készítése tapasztalatokról, 4/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 4/Leírás készítése, 2/Elemzés készítése tapasztalatokról, 3/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése,

32 fajtáinak az ismerete és az árufajták azonosítása. A ragasztóbevonatos textíliák tulajdonságainak az ismerete és felhasználása a ruházati cikkekben A ruházati kellékek fajtáinak az ismerete és a kellékfajták azonosítása. A kellékek tulajdonságainak ismerete és felhasználása a ruházati cikkeken 4/Anyagminták azonosítása, Gyártásszervezés Elméleti óraszám: 92, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32, Gyakorlati óraszám: 29/2.2/x37-6 Gyártásirányítás Számítógép-integrált automatikus gyártás /CiM/. Termelési rendszer hálózatos irányítása.technikai adatok és szervezési utasítások kölcsönös cseréje 29/2./x37-6 Gyártásprogramozás Napi és havi termelési feladatok ütemezése számítógéppel /PPS/. Mennyiségtervezés, határidők, kapacitások tervezése Megrendelések jóváhagyása és ellenőrzése 29/3.3/x37-6 Tételösszeállítás A kiszerelésre vonatkozó vevői igények lehívása a központi rendszerből. Adjusztált, kiszerelt mennyiségek összevetése a szállítási ütemezéssel Megrendelt tételek összeállítása. 29/3.2/x37-6 Műveletek Gépi műveletek vezérlése számítógépes program segítségével. Szálasanyag-etetés, sodratszám-változtatás stb. Varróautomaták vezérlőprogramjának lehívása. Gőzölőberendezések megfelelő munkafolyamatainak kiválasztása 4/Írásos elemzések készítése, 6/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 29/./x33-6 Anyaggazdálkodás Anyaggazdálkodási feladatok. Anyagnormák fajtái és számításuk. Anyagkihasználás elemzése. Feldolgozási veszteségek fajtái, keletkezésük okai és számításuk 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 29/3./x33-6 Szabászati munkafolyamat A szabászaton használt berendezések, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete Szabászati munkafolyamat szervezése 3/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, /Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 29/2.2/x34-6 Szalagszervezés Szervezést befolyásoló tényezők a varrodában. A kötött és kötetlen ütem jellemzői. A munkadarabok továbbítási lehetőségei, eszközei 32 / 6/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 4/Írásos elemzések készítése, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 5/Írásos elemzések készítése, 7/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 3/Leírás készítése,

33 29/2./x34-6 Munkanorma számítás 29/.5/x34-6 Számítógépes gyártástechnológiai dokumentációk 29/2.3/x36-6 Szervezési gyakorlatok 29/4./36-6 Termékminőség biztosítása Szalagszervezési módszerek, munkahelyszervezés. A termelés gazdaságosságának, a befejezetlen terméknek és az átfutási időnek a vizsgálata Munkaidő-kihasználás elemzése, munkanorma, munkabér Női és férfiruhák műveleti sorrendjének az összeállítása a minőségi követelmények betarthatóságával A termékek műszaki leírásának, műveleti sorrendjének, ruhaipari ábráinak az elkészítése. Konkrét és teljes szervezési folyamat részletes kidolgozása Minőségbiztosítási rendszerek ismerete. 29/2./x36-6 Munkahelyszervezés Munkamódszerek, munkakörülmények szervezése. Ésszerű munkahely kialakítás és eszközelhelyezés 29/.2/x36-6 Gyártmányelőkészítés 2/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 3/Csoportos helyzetgyakorlat, 3/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 2/Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről, 5/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 2/Tesztfeladat megoldása, 3/Információk önálló rendszerezése, 4/Írásos elemzések készítése, 3/Munkahely elrendezésrajz kiegészítés, Az új termék technológiájának meghatározása. Alapanyagok, gépek, 4/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, eszközök kiválasztása 3/Kötésrajz értelmezése, 3/Modellrajz értelmezése, 29/./x36-6 Gyártás-programozás Napi- és hosszabbtávú feladatok. Termelési kapacitás és átbocsájtóképesség számítása. Létszámigény, eszköz és gépszükséglet meghatározása Munkaidőszükséglet, határidők megállapítása 29/.3/x37-6 Gyártáselőkészítés Számítógépes gyártáselőkészítő rendszerek ismerete. Műszaki anyag készítése /felfektetési rajz, rajzsorozat stb., dokumentálás/. Kivágó és szabászgépek vezérlése 29/.2/x37-6 Gyártmányfejlesztés A vevői elvárásoknak megfelelő, korszerű új termék kialakítása számítógéppel támogatott tervezőrendszer segítségével /CAD/. Fonalfajták, kelmeféleségek tervezése és bemintázása Modelltervezés, kollekció összeállítás képszerkesztő, grafikai programok alkalmazásával.. Modellszerkesztés és szabásminta 33 / 7/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 3/Írásos elemzések készítése, 6/Szabásrajz értelmezése, 4/Leírás készítése, 5/Kötésrajz készítése leírásból, 5/Modellrajz kiegészítés,

34 29/2.3/x37-6 Minőségbiztosítás készítés az elfogadott méretre A minőséget biztosító előírások betartásának ellenőrzése, visszacsatolások dokumentálása. Gyors reagálás a változó piaci igényekre, korrekciók végrehajtása 6/Leírás készítése, /Tesztfeladat megoldása, 3/Információk önálló rendszerezése, Ruhaipari gépismeretek Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/3./x37-6 Anyagtovábbítás 29/3./x33-6 Szabászati munkafolyamat 29/.2/x34-6 Varrodai gépek berendezések Számítógéppel vezérelt anyagszállítási módok. Alapanyag, félkész, illetve késztermék mennyiségének nyomon követése A szabászaton használt terítőgépek, szabászgépek, berendezések, eszközök fajtáinak, jellemzőinek, alkalmazási területének ismerete. 5/Anyagáramlási rajz készítése leírásból, 5/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 3/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 3/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 3/Információk feladattal vezetett rendszerezése, /Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Szegő és biztonsági varrógépek, nem átmenő öltésű varrógépek, rövidvarratú automaták. Vasaló és ragasztóberendezések fajtái, jellemzői és alkalmazási területei Számítástechnika alkalmazása a könnyűiparban Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 29/4./x37-6 Adatkezelés Számítógépes üzemi adminisztráció ismerete. Alap- és segédanyag- 4/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, készletek nyilvántartása. Anyaggazdálkodási feladatok Termelési 6/Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről, adatok rögzítése, statisztikák készítése szoftverek segítségével A megrendelések feldolgozása. Késztermékek raktári nyilvántartásának követése. Szállítólevél készítése Öltözködéskultúra Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 34 /

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodul-tartalom alapján összeállított kérdések A feladat jellegétől függően

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Foglalkozási napló. Ruhaipari technikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Ruhaipari technikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ruhaipari technikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 542 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Női szabó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 542 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM KÖNNYŰIPAR szakmacsoport RUHAIPARI TECHNIKUS szakma OKJ SZÁMA:54 542 01 0010 54 02 ÉRVÉNYES:2007. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

FÉRFISZABÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

FÉRFISZABÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÉRFISZABÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Férfiszabó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A férfiszabó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A férfiszabó mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Órás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Órás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Órás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben