XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.."

Átírás

1 XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1

2 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Elektronikai technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ Alkalmazza a számítógépes szimulációkat Alkalmazza a számítógépes tervezőprogramokat Alkalmazza az érvényes szabványokat Analóg alapáramköröket méretez Analóg áramköröket épít Beforrasztja az alkatrészeket Behatárolja a hibás alkatrészt Behatárolja a hibás áramköri egységet Behatárolt hibás alkatrészt kicserél Behatárolt hibás egységet, modult kicserél Berendezésbe szereli az elkészült áramkört Beszereli a mechanikai alkatrészeket Betartja és betartatja a munka- baleset- tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat Beülteti az elektronikai alkatrészeket Digitális alapáramköröket realizál Digitális áramköröket épít Dokumentáció alapján bevizsgálja a működést Dokumentáció alapján elvégzi a programozást Dokumentáció alapján hibakeresést végez Dokumentációk alapján méréseket végez és végeztet Készítette: Hegyesi László 2

3 Feladatok, ismeretek, készségek Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel Elektromos és mechanikai kötéseket készít Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít Elektronikai áramköröket épít Elektronikai áramköröket üzembe helyez Elektronikus szabályozásokat kezel, működtet Elektronikus vezérléseket kezel, működtet Elkészíti az áramkörök műszaki leírásait, rajzait Ellenőrzési feladatokat végez és irányít Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat Előírás szerint beállítja a tápegység feszültségértékét Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört Elvégzi a beállítást, behangolást, hitelesítést Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol) Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket Gondoskodik a munka- tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet Hardvert, jogtiszt szoftvereket alkalmaz Hibajavítást végez és irányít Informatikai tevékenységét dokumentálja Ipari gyártórendszereket karbantart Ipari gyártórendszereket üzemeltet Irányítással műszaki dokumentációt készít Irányítástechnikai áramköröket épít Irányítástechnikai rendszereket programoz Irányítja a gyártórendszert és a gépkezelőket Irányítja az előírás szerinti tervszerű karbantartást Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről Készítette: Hegyesi László 3

4 Feladatok, ismeretek, készségek Jegyzőkönyvezi a javítást és az ellenőrzést Készre szereli az áramkört Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket LAN és WAN hálózatokat használ Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez Mechatronikai rendszereket működtet Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét Mikroszámítógépes egységeket programoz Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít Műszaki dokumentációt összeállít Műszeres bemérést végez és irányít Műszeres hibakeresést végez és irányít NYÁK lemez készítést, gyártást irányít PLC-programozást végez Részt vesz a karbantartási munkákban Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson Részt vesz a munka- tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt Robottechnikát működtet Számítógépes szerkesztőprogramokat használ Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezeték nélküli) Távvezérléseket alkalmaz, működtet (vezetékes) Teljesítményelektronikai áramköröket épít Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez Teszteli a javított áramkört, készüléket, berendezést Teszteli az elektronikai áramkör működését Tesztprogramokat telepít és futtat számítógépen Készítette: Hegyesi László 4

5 Feladatok, ismeretek, készségek Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret (legmagasabb): Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Általános munkavédelem Általános tűzvédelem Elektronikai szimulációs programok Elsősegélynyújtás Érintésvédelem Tűzoltó készülékek Villamos rajzjelek B típusú ismeret: A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók Áramkörtervező programok Digitális funkcionális áramkörök Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei Elektronikai alapáramkörök Elektronikai és elektromechanikai alkatrészek típusai és jellemzői Elektronikai rajzok dokumentumai Elektrotechnika alapjai villamos alapfogalmak Erősítő áramkörök alapkapcsolások erősítő jellemzők erősítők fajtái Erősítők fajtái (szélessávú hangolt nagyjelű) Felületszerelési technológia Félvezetők működése típusai (diódák tranzisztorok többrétegű félvezető eszközök) Fémek megmunkálása forrasztási módjai Gyártási és technológiai rajzok dokumentumai Készítette: Hegyesi László 5

6 Feladatok, ismeretek, készségek Kombinációs logikai hálózatok Korszerű huzalozási rendszerek Logikai alapáramkörök Logikai algebra szabályai tételei logikai függvények Mechanikai mérések Mechatronikai készülékek szerelési gyártási módjai Műszaki rajz alapfogalmak Műveleti erősítők alapkapcsolásai alkalmazásai NYÁK-tervező programok Optoelektronika (fotoellenállás, fotodióda, napelem, fototranzisztor, LED, lézerdióda, optocsatoló, optikai kijelzők) Optoelektronikai eszközök PLC- és mikrokontroller programozás Rajzszabványok Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában Számítógépek ipari alkalmazása Szekvenciális logikai hálózatok Tápegységek stabilizált tápegységek Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei Villamos áramkörök alapjai Villamos és elektronikai készülékek szerelési technológiái Villamos méréstechnika Villamos rajzok típusai Villamosipari rajzok dokumentumai C típusú ismeret(középső): A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében,illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagyhibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. Készítette: Hegyesi László 6

7 Feladatok, ismeretek, készségek Ábrázolási módok Anyagismeret Digitális technikai alapok Elektronikus mérőműszerek Félvezető anyagok elemek Fém és egyéb anyagok megmunkálási technológiái Finommechanikai elemek Impulzustechnikai áramkörök Környezetvédelem Mechanikai mérőműszerek Memóriák Méréstechnika alapjai Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői Mikroszámítógépek mikroprocesszorok Műszaki ábrázolás Műszaki dokumentáció Műszaki rajzoló programok Műszerelemek NYÁK-gyártási technológiák Perifériák Szabványok Számítástechnika alapjai Számítógépes dokumentációs rendszerek programok Számítógépes folyamatirányítás Számítógépes műszaki rajzok Teljesítményelektronikai áramkörök Villamos alkatrészek szerelési gyártási módjai Villamos és gépész rajzjelek Villamos és mágneses terek indukciós jelenségek Villamos és nem villamos anyagok Villamos gépek Villamos gépek biztonságtechnikája Villamos mérések Villamos szigetelőanyagok Készítette: Hegyesi László 7

8 Feladatok, ismeretek, készségek Villamos vezetékek és vezetékanyagok D típusú ismeret: Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. Elektromechanikus mérőműszerek Elektronikus áramkörök Elektrotechnikai alapismeretek Gépelemek Gyártásismeret Informatikai angol nyelv Mechanika Számítógépes hálózatok típusai Veszélyes hulladékok kezelése E típus (legalacsonyabb): A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; öszszetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. - Készítette: Hegyesi László 8

9 Feladatok, ismeretek, készségek A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. Szakmai készség fogalma: A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintűek: A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. Mérés analóg műszerekkel Mérés digitális műszerekkel 4 -s szintűek: A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések Elemi számolási készség Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Gépek készülékek berendezések programozása működtetése Hibakeresés mérőműszerekkel Információforrások kezelése Ipari gyártórendszerek kezelése működtetése Jelképek értelmezése Készítette: Hegyesi László 9

10 Feladatok, ismeretek, készségek Kézügyesség Mechanikai eszközök szerszámok műszerek kezelése használata Mechatronikai rendszerek szerelése kezelése működtetése Mennyiségérzék Műszaki dokumentáció értelmezése Műszaki rajz készítése Műszaki rajz olvasása értelmezése Számítógépes mérés és adatgyűjtés 3 -s szintűek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. Áramkörépítés össze- és szétszerelés Diagram, nomogram kitöltése készítése Forrasztási eszközök (állomások) kezelése használata Hibás áramkörök készülékek javítása Huzalozás kábelezés Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése megértése Kapcsolási rajz készítése Kapcsolási rajz olvasása értelmezése Komplex jelzésrendszerek értelmezése Mérés, hitelesítés, beállítás Mérési jegyzőkönyv készítése Műszaki rajz készítése Műszaki rajz olvasása értelmezése Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton Nyomtatott áramkör tervezése készítése Tájékozódás Villamos alkatrészek vizsgálata szerelése Villamos kéziszerszámok kezelése használata Készítette: Hegyesi László 10

11 Feladatok, ismeretek, készségek 2 -s szintűek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció A szakképesítéshez kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Kézügyesség Mennyiségérzék Mozgáskoordináció Tájékozódás Térbeli tájékozódás Testi ügyesség Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Irányító készség Kapcsolatteremtő készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Motiváló készség Készítette: Hegyesi László 11

12 Feladatok, ismeretek, készségek Nyelvhelyesség Prezentációs készség Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Elővigyázatosság Eredményorientáltság Felfogó képesség Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Hibaelhárítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Logikus gondolkodás Matematikai készség Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás Probléma feltárás Problémaelemzés Problémamegoldás Rendszerező képesség Készítette: Hegyesi László 12

13 148/2.1/ Elektrotechnikai alapismeretek 1. s z a k k é p z é s i é v f o l y a m - s z a k m a i a l a p o z á s é v f o l y a m 9. é v f o l y a m Elektrotechnika 9. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Villamos alapfogalmak: ~8óra 10/Tesztfeladat megoldása, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség definíciók. 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Nagyságrendek, prefixumok, mértékegységek. 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Alapvető ellenállás számítások. Ellenállások hőfokfüggése (NTK, PTK). Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések. ~20óra Az áramkör fogalma, az egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm törvény, Kirchhoff törvény). Ellenállás hálózatok, eredő ellenállás számítások. Az alaptörvények igazolása. Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd. Méréshatár kiterjesztés, előtét- és sönt ellenállások. Energiaforrások: ~20óra A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai. A hatásfok fogalma, számítása, villamos készülékek jel- Számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. Ismerje és értelmezze a vezető és a szigetelőanyagok jellemzőit. Számításokban és mérési feladatokban biztosan alkalmazza az áramköri Ohm-, és Kirchhoff törvényeket, tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az ellenállás hálózatok eredőjét, a feszültség-, és áramosztót, műszerhez előtét-, és söntellenállást; helyesen értelmezze az ellenállások hőfokfüggését. Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és megmagyarázni a valós generátor viselkedését a különböző üzemi állapotokban, a generátor hatásfokának és teljesítményének összefüggését. Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje annak gyakorlati vonatkozásait. Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin-, és Norton helyettesítő képének meghatározására. Készítette: Hegyesi László 13

14 lemző hatásfokai, az ellenállások terhelhetősége. Ideális és valódi generátorok, belső ellenállás, forrásfeszültség, kapocsfeszültség. A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei (Thevenin, Norton), soros, párhuzamos és vegyes kapcsolása A szuperpozíció tétele. Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége. A villamos áram hatásai. ~4óra A villamos-, és mágneses terek jellemzői. ~22óra A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése. Erőhatások villamos mezőben. Anyagok viselkedése villamos térben. Kondenzátorok, kapacitások. Töltés, kisütés, energia. A mágneses tér fogalma, jellemzői és szemléltetése. Erőhatások mágneses erőtérben. Anyagok viselkedése mágneses térben. Egyszerű mágneses körök. Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során. Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatását. Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás jellemző alkalmazásait, tudja megmagyarázni a galvánelemek és az akkumulátorok működését, felsorolni és értelmezni jellemzőiket. Ismerje a korrózió okait, tudja felsorolni és értelmezni a korrózió elleni védekezési eljárásokat. Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzőit. Tudja értelmezni, jellemezni az erőhatásokat, az anyagok viselkedését villamos illetve mágneses térben. Értelmezze a kondenzátorok jellemzőit, tudja megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát, tudjon elektromos jellemzők alapján katalógusból kondenzátort választani, eredő kapacitásokat kiszámítani. Készítette: Hegyesi László 14

15 148/1.1/ Villamos rajzok Műszaki dokumentáció 9. évfolyam: 1óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 37, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 20/Műszaki rajz értelmezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 30/Műveletek gyakorlása, A műszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmak: Rajzszabványok, rajzeszközök. ~2óra Síkmértani szerkesztések. ~10óra Ábrázolási módok: vetületi és axonometrikus ábrázolás.~10óra Méretezés, méretek megadása. ~4óra Metszeti ábrázolás. ~5óra Egyszerűsített ábrázolási módok. ~4óra Tűrések fogalma, fajtái. ~2óra Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete. A kapcsolási vázlat készítésének szabályai Műszaki dokumentáció készítése, segédeszközök használata. Ismerje meg, és tudja alkalmazni munkája során a műszaki rajz készítésére vonatkozó legfontosabb szabványokat, a rajzeszközöket, a vonaltípusokat, síkmértani szerkesztésre vonatkozó szabályokat, a szabványos ábrázolási módokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos rajzjeleket. Tudjon egyszerű mechanikus és elektromechanikus alkatrészekről szabványos rajzokat készíteni. Tudjon műszaki rajzot értelmezni. Ismerje és alkalmazza a műszaki dokumentációra vonatkozó előírásokat. Készítette: Hegyesi László 15

16 Műszaki alapgyakorlatok 9. évfolyam: 4óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 148, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Az anyag- és gyártásismeret azon alapelemeit ismerik meg a tanulók, amely anyagokon a szerszámok és kisgépek használatát gyakorolják, és méréseket végeznek. 148/2.1/ Anyagok szerszámok mérések Mérés és ellenőrzés ~8óra A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek. Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök. A mérés és ellenőrzés feltételei. Mérés és ellenőrzés gyakorlása. Műszaki dokumentációk elemzése. Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző műveletekben. ~10óra Az elektronikában leggyakrabban alkalmazott anyagok:~10óra Fémes, nemfémes anyagok. A nyersanyagok, alapanyagok, segédanyagok fogalma. A hulladék anyagok és melléktermékek fogalma, hasznosításuk gazdasági jelentősége. Az alapanyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai és technikai tulajdonságai. Vas és jellegzetes vasötvözetek, könnyű- és színesfémek, gyakoribb ötvözeteik. Kerámiák, fa, textíliák, papír, bőr, műanyagok, gumi, szigetelő anyagok, kenőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási területei. A anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei: ~100óra Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei. Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás Darabolás:nyírás, fűrészelés. Méretre munkálás:reszelés, gépi forgácsolás. Hajlítás. Fúrás és süllyesztés műveletei. A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai. 20/ Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Műszaki rajz értelmezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Műveletek gyakorlása. Tudja csoportosítani a műszaki szakterületen alkalmazott fontosabb anyagokat. Ismerje az alapvető fémes és nemfémes anyagok tulajdonságait és jellemző felhasználási területeit. Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlat során használt berendezéseket, szerszámokat és mérőeszközöket, és helyesen tudja ezeket kiválasztani munkafolyamataihoz. Legyen képes egyszerűbb munkadarabokat kézi megmunkálással elkészíteni, munkáját a tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságosan elvégezni. Tudjon mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végezni. Műszaki rajzokat, dokumentumokat olvasson, értelmezzen, készítsen. Tudjon munkájához műveleti sorrendet készíteni, a szükséges anyagot, anyagmennyiséget kiválasztani, meghatározni. A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult műveleteket, módszereket, technológiákat. Tudja elvégzett feladatát dokumentálni. Tudjon egyszerű mechanikus és elektromechanikus alkatrészekről szabványos rajzokat készíteni. Készítette: Hegyesi László 16

17 Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használata. Projekt feladatok készítése, a tanult műveletek, technológiák gyakorlása. Az elvégzett feladatok dokumentálása. 148/3.1/ A munka minősége 148/3.2/ A munkahely és környezet védelme A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása. ~10óra A műhely rendje, munkahelyi beosztások. Munka-, és tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek. Szabványok, szabványos rendszerek. Szabványok alkalmazása. A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a felelősségérzet kialakítása. ~10óra A műhely rendje, munkahelyi beosztások. Munka-, és tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek. Az egyéni védőeszközök, és azok használata. Érintésvédelem. A veszélyes anyagok, és alkalmazásukra vonatkozó szabályok A veszélyes és szelektív hulladékgyűjtés szabályai A tűz-, és környezetvédelmi szabályok. 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerje meg, és alkalmazza munkája során a szabványokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos rajzjeleket. Tartsa be a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat. Tartsa be a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat. Ismerje meg a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, az ezekkel kapcsolatos események kivizsgálására és dokumentálására vonatkozó szabályokat. Tudja használni munkája során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket, berendezéseket. Ismerje, és adott helyzetben alkalmazza az érintésvédelemmel kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Készítette: Hegyesi László 17

18 148/2.1/ Elektrotechnikai alapismeretek 1 0. é v f o l y a m Elektrotechnika 10. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 10/Tesztfeladat megoldása, Indukciós jelenségek: ~10óra 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Mozgási-, nyugalmi-, ön-, és kölcsönös indukció. Induktivitás, tekercsek. 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Be-, és kikapcsolási jelenségek. A mágneses tér energiája. 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Váltakozó mennyiségek jellemzői. ~38óra Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői. Soros és párhuzamos R-L kapcsolás. Soros és párhuzamos R-C kapcsolás. Valóságos kondenzátorok és tekercsek, veszteségek. Soros és párhuzamos R-L-C kapcsolások, rezgőkörök. Váltakozó áramú teljesítmények. A teljesítménytényező fogalma, a fázisjavítás szükségessége és jellemző megoldásai. Többfázisú hálózatok: ~6óra A többfázisú rendszer fogalma. Számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit. Számításokban és mérési feladatokban biztosan alkalmazza az áramköri Ohm-, és Kirchhoff törvényeket, tudja meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot. Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzőit. Tudja értelmezni, jellemezni az erőhatásokat, az anyagok viselkedését villamos illetve mágneses térben. Ismerje és értelmezze a mágneses kölcsönhatásokat, az indukció fajtáit, számítsa ki a villamos-, és mágneses mező, az egyszerű mágneses körök jellemzőit, a mágneses kör energiáját. Értelmezze, alkalmazza a váltakozó jel jellemzőit, középértékeit. Tudja meghatározni és értelmezni a tisztán ohmos, az induktív-, és a kapacitív fogyasztó fázisszögét és teljesítményét, az impedancia, az admittancia, a határ-, és a rezonancia frekvencia fogalmát, megmagyarázni Készítette: Hegyesi László 18

19 A háromfázisú rendszer lényege és jellemzői. A csillag- és háromszögkapcsolás jellemzői, teljesítmények, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés. A villamos gépek működési elve: ~10óra A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése. Az egy- és háromfázisú váltakozó áramú generátorok működési elve, jellemző felhasználása. Az egyenáramú generátorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző alkalmazások. Az egyenáramú motorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző alkalmazások. Váltakozó áramú motorok: forgó mágneses tér, háromfázisú szinkron- és aszinkron motorok szerkezete és működése, jellemző alkalmazások. A villamos energia előállítása, szállítása és elosztása. ~4óra Hagyományos és alternatív energiaforrások. ~6óra Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során. a rezgőkörök működését. Ismerje a többfázisú hálózatok jellemzőit, a villamos energia előállításának lehetőségeit, az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit, távlatait. Értelmezze a transzformátor működését, áttételeit, tudja megmagyarázni a transzformátor veszteségeit, a veszteségek csökkentésére szolgáló megoldásokat. Tudja csoportosítani a villamos gépeket, ismertetni azok felépítését, megmagyarázni működésüket. Legyen képes felsorolni a villamos gépek legfontosabb jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit. Ismerje a villamos áram előállításának elvét, a legfontosabb energiaforrásokat. Készítette: Hegyesi László 19

20 Műszaki alapgyakorlatok 10. évfolyam: 4óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 148, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 148/2.2/ Mechanikai és elektromos kötések készítése Mechanikai és elektromos kötések készítése ~32óra Kötési módok és csoportosításuk Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek: A menetkészítés eszközei és szerszámai. A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása. Menetes alkatrészek ábrázolása Csavarok fajtái, adatai Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai. Szerelési gyakorlat Szegecskötések, kötőelemek: A szegecs alakja, méretei, anyaga. A szegecselés művelete, szerszámai. Szegecselési gyakorlat. Ragasztott kötés: Ragasztott kötések jellemzői. Ragasztóanyagok fajtái. Ragasztási eljárások. Ragasztási eljárások gyakorlása. Forrasztott kötés, lágyforrasztás: A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. A forrasztás művelete. Forrasztási gyakorlat. Vezetékek, kábelek, huzalozás: ~40óra Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. Ponttól pontig huzalozás. Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. Elektromechanikus csatlakozók. ~24óra Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 20/ Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Műszaki rajz értelmezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Műveletek gyakorlása. Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlat során használt berendezéseket, szerszámokat és mérőeszközöket, és helyesen tudja ezeket kiválasztani munkafolyamataihoz. Műszaki rajzokat, dokumentumokat olvasson, értelmezzen, készítsen. Tudjon munkájához műveleti sorrendet készíteni, a szükséges anyagot, anyagmennyiséget meghatározni, szerszámot, eszközt kiválasztani. Legyenek képesek egyszerűbb munkadarabokat kézi megmunkálással elkészíteni, munkáját a tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságosan elvégezni. Ismerje az elektronikában leggyakrabban alkalmazott rögzítés, kötési módokat, és tudja ezeket elkészíteni. Ismerje és tudja használni a leggyakrabban alkalmazott elektromechanikus alkatrészeket, csatlakozókat. Tudjon különböző vezetékeket előkészíteni, egyszerű áramkörök huzalozását elkészíteni. Ismerje és alkalmazza a forrasztás anyagait, eszközeit, tudjon forrasztott kötést létrehozni. Tudjon analóg és digitális multiméterrel villamos anyagmennyiséget mérni, a méréshatárt és üzemmódot beállítani, a méréshez műszert választani. Készítette: Hegyesi László 20

21 Csatlakózók kialakítása. Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. A szitanyomás technológiája. Eszközök, segédanyagok. Nyomtatott áramkörök előkészítése, maratása. ~32óra Nyomtatott áramkör beültetése, szerelése: Kapcsolási és beültetési rajz elkészítése. Alkatrészek szakszerű beültetése. Elektromechanikus alkatrészek szerelése, rögzítése. Kivezetések csatlakoztatása, kábelezés elvégzése. Villamos alapmennyiségek mérése ~20óra Mérés fogalma. Mérőműszerek jellemzői, kiválasztásuk szempontjai. Feszültség, áramerősség és ellenállás mérése. Mérési dokumentáció. Projekt feladatok készítése, a tanult műveletek, technológiák gyakorlása. Az elvégzett feladatok dokumentálása. A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult műveleteket, módszereket, technológiákat. Tudja elvégzett feladatát dokumentálni. Tudjon egyszerű mechanikus és elektromechanikus alkatrészekről szabványos rajzokat készíteni. Ismerje meg, és alkalmazza munkája során a szabványokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos rajzjeleket. Tartsa be a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat. Tartsa be a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat. Ismerje meg a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, az ezekkel kapcsolatos események kivizsgálására és dokumentálására vonatkozó szabályokat. Tudja használni munkája során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket, berendezéseket. Ismerje, és adott helyzetben alkalmazza az érintésvédelemmel kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Készítette: Hegyesi László 21

22 148/2.2/ Analóg elektronikai áramkörök Elektronikai technikus 11. é v f o l y a m Elektronikus áramkörök 11. évfolyam: 3óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 111, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 10/Tesztfeladat megoldása. 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése. 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása.30/hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. Az elektronika passzív és aktív alkatrészei, szabványos jelölésük, jellemzőik, felhasználásuk analóg áramkörökben. ~18óra Két-, és négypólusok. Félvezető áramköri elemek. A tipikus analóg alapáramkörök felépítése, jellemzői és működése. Erősítő alapkapcsolások. ~12óra Többfokozatú (csatolt) erősítők. ~6óra Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők. ~6óra Hangolt -, szélessávú-, és nagyjelű erősítők. ~6óra Tápegységek. ~6óra Oszcillátorok. ~6óra Egyszerű áramkörök méretezése számítással. Műveleti erősítők: ~24óra Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások. Műveleti erősítővel felépített áramkörök méretezése, alkalmazásuk (pl. műveletvégző áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai áramkörök). Egyszerű áramkörök méretezése számítással. Egyéb analóg integrált áramkörök. ~3óra Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők. ~6óra Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök. ~6óra Impulzustechnikai áramkörök: ~12óra Impulzus fogalma, impulzusjellemzők. Aktív és passzív jelformáló áramkörök. Legyen képes a különböző szempontok alapján a kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket számolni és ábrázolni. Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését. Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor működését, értelmezze jelleggörbéiket. Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket, szerezzen gyakorlatot a katalógusok használatában. Értelmezze az erősítők egyenáramú beállításának jellemzőit, rajzolja fel a kapcsolásokat, tudja definiálni az erősítővel kapcsolatos alapfogalmakat, s megmagyarázni az erősítő alapkapcsolások működését. Tudja számítással meghatározni az erősítő alapkapcsolások egyen- és váltakozó áramú jellemzőit. Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az erősítők jellemzőire. Ismerje fel és azonosítsa az erősítő áramkörök visszacsatolásait, tudja kiszámítani a visszacsatolt erősítők jellemzőit. Ismerje az erősítő fokozatok összekapcsolásának lehetőségeit, tudja meghatá- Készítette: Hegyesi László 22

23 Impulzus előállító áramkörök. Számítási méretezési feladatok megoldása. Alkatrészek szabványos jelölése. Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése. rozni jellemzőiket. Ismerje a műveleti erősítők felépítését, jellemzőit, felépítését, alapkapcsolásait. Tudja a műveleti erősítővel felépített egyen-, és váltakozó áramú erősítők és műveletvégző áramkörök jellemzőit, tudja azok jellemzőit számítással meghatározni.. Ismerje és értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait. Ismerje a hangolt-, és szélessávú erősítők működését és jellemzőit, jellegzetes alkalmazási lehetőségeit. Tudja definiálni a nagyjelű erősítők jellemzőit, megnevezni felhasználási területeit, értelmezni munkapont beállításait, megmagyarázni a teljesítményerősítők vezérlési módjait. Tudja definiálni és értelmezni a pozitív visszacsatolást, s annak jellemzőit. Ismerje a gyakorlati rezgéskeltő kapcsolásokat, felsorolni az oszcillátorok kiválasztási és felhasználási lehetőségeit. Értelmezze a stabilizátorok jellemzőit, oldjon meg elemi stabilizátoros feladatokat. Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait, a felépítésüket, értelmezze legfontosabb paramétereiket. Ismerje a teljesítményelektronikai elemek felépítését, működését, jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit. Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit. Legyen képes az impulzus fogalmának és Készítette: Hegyesi László 23

24 jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták felsorolására. Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit, legyen képes felsorolni a passzív és aktív jelformálók alkalmazási területeit. Tudja elmagyarázni az impulzus előállító áramkörök működését. Készítette: Hegyesi László 24

25 148/3.2/ Elektronikai gyakorlat Elektronikai gyakorlatok 11. évfolyam: 4óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 148, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Műveletek gyakorlása, 10/Villamos rajz értelmezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Nyomtatott áramkört gyártása, előkészítése: ~32óra Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. A fóliamintázat kialakításának megoldásai A szitanyomás technológiája. Eszközök, segédanyagok. Nyomtatott áramkörök maratása. Alkalmazott eszközök, anyagok. Forrasztandó felületek előkészítése. Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek jelölései. Villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján analóg és digitális áramkörök önálló építése és vizsgálata, diszkrét és integrált áramköri elemek felhasználásával, különböző szerelési technológiák megvalósításával. ~116óra Analóg alapáramkörök építése, mérése: Passzív és aktív szűrőkapcsolások Egyenirányító kapcsolások. Zener-diódás stabilizátor. Tranzisztoros és FET-es erősítők. Többfokozatú erősítők. Visszacsatolást tartalmazó erősítők. Nagyjelű erősítők. Műveleti erősítők alapkapcsolásai, DC, AC erősítők, egyszerű műveletvégző áramkörök. Tápegységek, integrált stabilizátor áramkörök alkal- Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat. Tudjon katalógusadatokat értelmezni, adatgyűjtést és feldolgozást végezni, alkalmazni ezeket az áramkörök méretezésénél, vizsgálatánál.. Ismerje és alkalmazza a nyomtatott áramkör tervezésének és gyártásának folyamatait. Tudjon egyszerű áramköröket kapcsolási rajzok és technológiai dokumentációk alapján különböző technológiák alkalmazásával összeállítani, megépíteni, jellemzőit meghatározni, az elkészített áramkörön a szükséges beállításokat, méréseket elvégezni, hibát feltárni és javítani. Tudja az elvégzett feladatát dokumentálni, műszaki dokumentációt készíteni. Munkája során tudja alkalmazni az áramkörszerkesztő és szimulációs programokat. Tudjon az internetről szakmai anyagokat, katalógus-kivonatokat letölteni, az adatokat értelmezni, azokból bemutatót készíteni. Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlat során használt berendezéseket, szerszámokat és mérőeszközöket, és helyesen tudja kiválasztani ezeket munkafolyamataihoz. Készítette: Hegyesi László 25

26 mazása. Műszaki rajzokat, dokumentumokat olvasson, értelmezzen, készítsen. Teljesítményelektronikai áramkörök. Rezgéskeltő kapcsolások. Az áramkörök jellemzőinek értelmezése, méretezése. Az alkatrészek és szerelési anyagok helyes megválasztása, katalógusok használata, katalógusadatok értelmezése. Az elkészült áramkörök beüzemelése, beállítása, behangolása és a szükséges mérések elvégzése. A kész áramkörökben kapcsolási rajzok alapján műszeres hibakeresés, és az estleges hiba megállapítása után a szükséges alkatrész-, illetve áramköri egység cseréjének elvégzése. Áramköri és technológiai dokumentáció elkészítése az érvényes villamos és rajzi szabványok felhasználásával. Áramkörtervező és áramkör szimulációs programok alkalmazása. Nyomtatott áramkört gyártása, előkészítése. Projekt munka készítése. Készítette: Hegyesi László 26

27 Műszaki informatika 11. évfolyam: 2óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 148/3.3/ Számítástechnikai gyakorlat Alkalmazza a számítógépes tervező programokat (CAD) ~37óra A CAD fogalma, CAD programok jellemzői. Egy CAD program megismerése, alkalmazása. Egyszerű rajzok készítése mechanikus és elektromechanikus alkatrészekről. A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei Szimuláció az elektronikában. Szimulációs eljárások. A szimuláció alkalmazásának lehetőségei. A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei. Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. Egyszerű áramkörök szimulációja. Az elvégzett szimuláció dokumentációja. 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Műveletek gyakorlása, Ismerje és alkalmazza a szabványos ábrázolási módokat. Ismerje a CAD fogalmát, alkalmazásának feltételeit. Legyen képes a CAD program használata során alapvető beállításokat elvégezni. Tudjon egyszerű mechanikus és elektromechanikus alkatrészekről szabványos rajzokat készíteni CAD program alkalmazásával. Az elkészített rajzot el tudja menteni, ki tudja nyomtatni. Ismerje meg a szimuláció alkalmazásának lehetőségét, a szimulációs eljárásokat. Legyen képes az adott áramkör vizsgálatához a megfelelő üzemmódot, eljárást megválasztani. Tudjon szimulációs programot használni, egyszerű áramkörökön szimulációt végezni, munkáját menteni, dokumentálni. Tudja elektronikus áramkör dokumentációját elkészíteni. Tudjon CAD programot telepíteni, a szükséges (alap) beállításokat elvégezni. Készítette: Hegyesi László 27

28 148/1.1/ Számítógép alapok Az összetevők bemutatásával és összekapcsolásuk gyakorlásával az önálló számítógép-kezeléshez szükséges ismeretek 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, elsajátítását teszi lehetővé. A hardver mellett a szoftver szerepének és telepítésének elsajátítása 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolténő a tanulók, valamelyik operációs rendszer önállóan törgozása, telepítése és beállítása: ~10óra 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, IT alapismeretek. Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés. Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője. Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok használata. Több program összehangolt alkalmazása. A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása. 20/Műveletek gyakorlása, Alapvető állományműveleteket tudjon elvégezni a számítógépen. Ismerje az operációs rendszerek legfontosabb jellemzőit. Tudjon operációs rendszert, segédprogramokat, eszközöket telepíteni, beállítani, regisztrálni, alkalmazni. 148/1.2/ Irodai alkalmazások A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt: ~16óra Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során. A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni védelem). Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése. Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások). Vetítési beállítások, animáció, slideshow. Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból. 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Műveletek gyakorlása, Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. Ismerje a különböző képformátumok, felbontások, színtartalmak lényegét és felhasználási területeit. Tudjon képet, ábrát megnyitni, konvertálni és elmenteni különböző formátumokban az adott rajzoló vagy képszerkesztő program segítségével. Tudjon műveleteket táblázatban végezni és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Ismerje az általánosan elterjedt előadás tervezők célját, szolgáltatásait, használa- Készítette: Hegyesi László 28

29 tát. Legyen gyakorlata egyszerűbb (tematikus) előadás készítésére, kép- és szöveganyag összeállítására, animációk elhelyezésére. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon az internetről anyagokat, letölteni, azokból bemutatót készíteni. 148/1.3/ Kommunikáció és multimédia A multimédia környezet hardver és szoftver eszközeinek megismerése. ~11óra Az informatikai tevékenység számítógépes dokumentálása. A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok alkalmazása. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje. Az iskolai azonosító használata. Saját cím. Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. Levelezési listák és hírcsoportok. Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel. Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása. Adatvétel és küldés a távoli szerverre. Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok. 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Műveletek gyakorlása, Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Legyen gyakorlata a hálózatba való beés kijelentkezésben, a jelszó cseréjében. A LAN és WAN hálózat fogalmát, alkalmazási körét, főbb szolgáltatásait. Ismerje a hálózattal kapcsolatos alapfogalmakat. Legyen képes meghatározni saját jogait a rendszerben. Legyen gyakorlata levelek, üzenetek továbbításában, valamint Internet hívás lebonyolításában, alkalmazásában, információk keresésében címszó alapján. Konkrét feladatok kapcsán legyen képes az alapvető kereső és szűrő funkciók használatára, kijelölt adathalmazhoz diagram kiválasztására. Készítette: Hegyesi László 29

30 Villamos műszerek és mérések 11. évfolyam: 2óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN A méréstechnika alapjai, alapfogalmak. ~6óra 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Mérőműszerek jellemzői, alkalmazása. ~6óra 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, A műszerek kiválasztásának szempontjai. ~6óra 10/Villamos rajz értelmezése, Egyen-, és váltakozó áramú alapmérések. ~20óra 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Elektronikus alkatrészek, egységek mérése. ~12óra 40/Műveletek gyakorlása, Analóg áramkörök vizsgálata. ~24óra A leggyakrabban használt analóg és digitális műszerek. felépítése, kezelése és szakszerű használata. A villamos mérésről, a mért és számított eredményekről. jegyzőkönyv, dokumentáció készítése. Szimuláció alkalmazása. 148/3.1/ Villamos műszerek és mérések A legyen tisztában a villamos baleset-elhárítás szabályaival, legyen képes a fegyelmezett, körültekintő, saját magát és társait nem veszélyeztető munkavégzésre. Ismerje a mérési hibákat, és legyen képes azok ismeretében a mérés eredményeit pontosabbá tenni. Rendelkezzen egyszerűbb egyen-, és váltakozó áramú mérések elvégzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Ismerje a műszer és eszközkiválasztás fontosabb szempontjait egy adott mérési feladat elvégzéséhez. Legyen képes a mérési adatok rendszerezésére, felhasználására, és azokból reális következtetések levonására. Tudjon mérési dokumentációt készíteni. Tudja kezelni a mérési feladat során alkalmazott mérőműszereket, különböző generátorokat, tápegységet, oszcilloszkópokat. Tudja méréssel meghatározni áramköri elemek, egyszerű áramkörök jellemzőit. Tudjon meghatározott jellemzőket vizsgálni egyszerű elektronikus áramkörökben. Tudja alkalmazni a mérési feladatok során az áramköri elemekről, áramkörökről tanultakat. Ismerje az analóg alapáramkörök vizsgálatának szempontjait és eszközeit. Tudjon oszcilloszkóppal jelalakot vizsgálni, időtartamot, fázisszöget, amplitúdót, impulzusjellemzőket mérni. Készítette: Hegyesi László 30

31 148/2.3/ Logikai áramkörök 148/2.4/ Digitális áramkörök Elektronikai technikus 1 2. é v f o l y a m Elektronikus áramkörök 12. évfolyam: 3óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM A logikai hálózatok alaptörvényei: ~48óra 10/Tesztfeladat megoldása, A logikai algebra szabályai. 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Logikai műveletek. Logikai függvények, megadási módok. 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Logikai hálózatok. A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei: 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális áramkörökben. Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése. Egyszerű logikai áramkörök tervezése a logikai algebra szabályainak alkalmazásával. Az analóg és a digitális technika közötti kapcsolat megismerése és értelmezése. Számítási méretezési feladatok megoldása. Alkatrészek szabványos jelölése. Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése. A digitális áramkörök jellemzői, áramkörcsaládok ~48óra A funkcionális áramkörök megismerése és alkalmazása Multiplexer, demultiplexer áramkörök Kódolók és dekódolók Aritmetikai áramkörök Léptetőregiszterek Számláló áramkörök Az A/D és D/A áramkörök típusai, jellemzői, megvalósítása, működése és alkalmazásaik. 10/Tesztfeladat megoldása, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje a logikai algebra szabályait, jelöléseit, a logikai műveleteket. Tudja definiálni a logikai alapfüggvényeket. Ismerje a logikai alapfüggvényeket és tudja megadni a függvényt különböző alakokban. Ismerje a logikai függvények szabályos alakjait. Ismerje és alkalmazza a logikai alapáramkörök szabványos jelöléseit. Tudja definiálni a logikai alapfüggvényeket. Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni a logikai algebra felhasználásával, illetve grafikus módszerrel. Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes rendszer fogalmát, és tudjon maximum négyváltozós függvényt realizálni két vagy többszintű logikai hálózattal. Ismerje és értelmezze a szekvenciális hálózat fogalmát.. Tudja definiálni az integrált tároló áramkörök fogalmát, típusait, jellemzőit, a vezérlési módokat. Ismerje a digitális áramkörök és áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit, tudja értelmezni azok katalógusadatait. Tudja értelmezni a funkcionális áramkörök jellemzőit, működését. Tudjon összetettebb funkcionális áramköröket megvalósítani alapáramkörök felhasználásával. Ismerje a funkcionális áramkörök műkö- Készítette: Hegyesi László 31

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat

SZAKMAI KONFERENCIA Villamosipar és elektronika ágazat Villamosipar és elektronika ágazat Az érettségi vizsgakövetelmények átdolgozási kérdései Összeállította: Mészáros Miklós Villamosipar és elektronika ágazat 2016. február 11. ÁSZÉV 1 ÁSZÉV = Ágazati szakmai

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42

52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész. Közlekedésautomatikai műszerész 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat.

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben