Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00"

Átírás

1 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által /2007.VIII.8. sz. alatt jóváhagyott központi program alapján Készítették: Kiss Vince Kóródi Dávid 2008

2 2 Tartalom I. Általános irányelvek A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A tanulók felvételének feltételei A szakképesítés munkaterülete A képzés célja A szakképesítés követelménymoduljai... 7 II. A KÖTELEZŐ, ÉS SZABADON VÁLASZTOTT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KIDOLGOZÁSA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MUNKAVÉDELEM MŰSZAKI RAJZ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK ANYAGISMERET VILLAMOS MŰSZEREK ÉS MÉRÉSEK ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA AUTOMATIKA INFORMATIKA TECHNOLÓGIA ELEKTRONIKAI GYAKORLATOK ELEKTRONIKAI MÉRÉSEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI GYAKORLATOK VILLAMOS GÉPEK IPARI GYAKORLATOK IPARI MÉRÉSTECHNIKA ALKALMAZOTT ELEKTRONIKA AUTOMATIZÁLÁSI GYAKORLATOK SZAKMAI IDEGEN NYELV GAZDASÁGI ISMERETEK A képzés szerkezete (Óraterv) A szakképesítés vizsgáztatási követelményei Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok Szakmai ismeretek fogalma Szakmai készség fogalma Új fogalmak a szakmai és vizsgakövetelményekben III. FÜGGELÉK

3 Készítette: Kóródi Dávid 3 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által /2007.VIII.8. sz. alatt jóváhagyott központi program alapján 2008

4 Készítette: Kóródi Dávid 4 I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai Kompetenciaalapú, moduláris képzési program A központi képzőhelyen szakképzési évfolyamon oktatók számára A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus Rész-szakképesítés: nincs Azonosítószám: - Megnevezés: - Elágazás: nincs Azonosítószám: - Megnevezés: - A szakképesítéssel betölthető foglalkozás: FEOR szám FEOR megnevezés: 3121 Gyengeáramú villamosipari technikus

5 Készítette: Kóródi Dávid 5 2. A tanulók felvételének feltételei (Bemeneti feltételek): Kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 3. A szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: Gyengeáramú villamosipari technikus A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Műszaki dokumentációt állít össze Elektronikai áramköröket tervez Elektronikai áramköröket épít Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít Elektronikai áramköröket üzembehelyez Műszeres bemérést végez és irányít Műszeres hibakeresést végez és irányít Hibajavítást végez és irányít Ellenőrzési feladatokat végez és irányít Irányítástechnikai rendszereket programoz Mechatronikai rendszereket működtet

6 Készítette: Kóródi Dávid 6 Ipari gyártórendszereket üzemeltet Ipari gyártórendszereket karbantart A szakképesítéssel rokon szakképesítés: Azonosító száma Megnevezése Elektronikai műszerész 4. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: Modulzáró vizsga eredményes letétele -

7 Készítette: Kóródi Dávid 7 5. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója: megnevezése: Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Elektronikai áramkörök építése, üzemeltetése Számítógép alkalmazása az elektronikában Mechatronikai rendszerek, működtetése

8 sorszáma Készítette: Kóródi Dávid 8 A szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek kiegészítve a pedagógiai program szerint A központi programban szereplő követelménymodulok A tananyagegység Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Elektronikai áramkörök építése, üzemeltetése Számítógép alkalmazása az elektronikában Mechatronikai rendszerek, működtetése azonosítója megnevezése óraszáma elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati összes /1.0/ Informatikai alaptevékenységek /2.0/ Technológiai alapműveletek /3.0/ Munkaszervezés/tervezés /1.0/ Műszaki rajz és dokumentációs ismeretek /2.0/ Elektronikus áramkörök /3.0/ Elektronikai gyakorlati ismeretek /1.0/ Villamosipari technológia /2.0/ Ipari gyakorlati ismeretek /1.0/ Alkalmazott számítástechnika /2.0/ Alkalmazott elektronika

9 sorszáma Készítette: Kóródi Dávid /1.0/ Automatikai ismeretek /2.0/ Automatizálási gyakorlat A központi programban szereplő követelménymodulokra fordítandó mindösszesen óra: A szabad sáv új tananyagegységei azonosítója megnevezése óraszáma Szakmai idegen nyelv Gazdasági ismeretek Összesen Nyári összefüggő gyakorlatok Mindösszesen Arány (%-ban) 29,81 70,19

10 Készítette: Kóródi Dávid 10 Az adott (helyi kidolgozás alatt álló) szakmai követelménymodul adatai: szakmai követelménymodul azonosítója: megnevezése: 13. Szakmai idegen nyelv Az adott (helyi kidolgozás alatt álló) szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Tulajdonságprofil Egyszerű angol nyelvű szakmai szöveget megért Egyszerű angol nyelvű szakmai szöveget megfogalmaz Szakmai témákról kommunikál angol nyelven Szakmai kompetenciák A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C típus Informatikai angol nyelv C típus Szakmai angol nyelv A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 3. szint Idegen nyelvű használati és javítási útmutatók értelmezése, megértése 3. szint Információforrások kezelése Személyes kompetenciák Közérthetőség Tömör fogalmazás készsége Fogalmazó készség Társas kompetenciák Udvariasság Kapcsolatteremtő készség Fogalmazó készség Módszer kompetenciák Rendszerező képesség Figyelemösszpontosítás Nyelvhelyesség Nyelvhelyesség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség

11 Készítette: Kóródi Dávid 11 Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A szint megjelölésével a szakmai készségek: Személyes kompetenciák Prezentációs készség Kommunikációs rugalmasság Társas kompetenciák Módszer kompetenciák

12 Készítette: Kóródi Dávid 12 szakmai követelménymodul azonosítója: megnevezése: 14. Gazdasági ismeretek Az adott (helyi kidolgozás alatt álló) szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Tulajdonságprofil Tanulmányozza, értelmezi az általános, a munkajogi, a foglalkoztatáshoz, a szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályokat Alapvető gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, statisztikai, adózási) feladatokat old meg Megismeri a vállalkozások formáit, működését Szakmai kompetenciák A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C típus A vállalkozási formák és szervezetek, azok funkciói C típus A vállalkozások működése, stratégia, üzleti terv, program végrehajtás D típus Piaci viszonyok, a piac működése, marketing D típus A makro- és mikrogazdaság működésének összefüggései D típus Munkaerőpiac, kereslet-kínálat dinamikája A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3. szint Számolási készség 3. szint Mennyiségérzék 3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség Személyes kompetenciák Közérthetőség Fogalmazó készség Precizitás Prezentációs készség Társas kompetenciák Udvariasság Kapcsolatteremtő készség Fogalmazó készség Közérthetőség Módszer kompetenciák Rendszerező képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelemösszpontosítás Logikus gondolkodás

13 Készítette: Kóródi Dávid 13 II. A KÖTELEZŐ, ÉS SZABADON VÁLASZTOTT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KIDOLGOZÁSA A központi program alapján kidolgozott adott szakmai követelménymodul tananyagegységének tanítás-szervezési alapadatai 1. Minőségbiztosítás, munkavédelem A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 72 óra 1/ Műszaki rajz A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 36 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám A teljes, megnövelt heti óraszám

14 Készítette: Kóródi Dávid Elektrotechnika A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 108 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám 4. Elektronikus áramkörök A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 252 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám

15 Készítette: Kóródi Dávid Anyagismeret A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 32 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám 6. Villamos műszerek és mérések A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 96 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám

16 Készítette: Kóródi Dávid Alkalmazott számítástechnika A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 192 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám 8. Automatika A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 96 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám

17 Készítette: Kóródi Dávid Informatika A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 108 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám 10. Technológia A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 180 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám

18 Készítette: Kóródi Dávid Elektronikai gyakorlatok A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 288 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám 12. Elektronikai mérések A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 108 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám

19 Készítette: Kóródi Dávid Számítástechnikai gyakorlatok A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 72 óra 1/ A teljes, megnövelt heti óraszám 14. Villamos gépek A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 64 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám

20 Készítette: Kóródi Dávid Ipari gyakorlatok A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 160 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám 16. Ipari méréstechnika A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 64 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám

21 Készítette: Kóródi Dávid Alkalmazott elektronika A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 96 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám 18. Automatizálási gyakorlatok A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 160 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám

22 Készítette: Kóródi Dávid Szakmai idegen nyelv A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 64 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám 20. Gazdasági ismeretek A kidolgozott modul tananyagegységének: Melyik... (lásd következő sorban) oktatja? időkerete évfolyamon tanítási héten (tólig az óraterv szerint) Milyen heti óraszámban A kötelező óraszám bővítési javaslata összesen...órával 64 óra 2/ A teljes, megnövelt heti óraszám

23 Készítette: Kóródi Dávid 23 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MUNKAVÉDELEM A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul (adott, fejlesztés alatt álló) tananyagegységének szervezési adatai az elmélet gyakorlati arány szerint: Sorszáma: 1. Az oktató végzettségének, szakképzettségének meghatározása: Egyetem vagy főiskola vagy gépészmérnök + mérnöktanár Az oktatótól elvárt sajátos kompetenciák felsorolása: Felkészítés projektoktatásra - kooperatív oktatásra, felkészítés a gépek, berendezések biztonságos beüzemelésére, használatára. Azonosítója: Megnevezése: Jellege: Óraszáma: 148/3.0/ Munkaszervezés/tervezés Szakmai alapképzés 72 Ebből: elméleti: elméletigényes gyakorlati: gyakorlati: összes:

24 Készítette: Kóródi Dávid 24 A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul tananyagegységéhez tartozó tananyagelem adatai (központi program szerint) A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 36 óra gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /3.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: A munka minősége Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: A munkavégzés szabályai A minőség biztosítása Szabványok alkalmazása A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza C típus Műszaki dokumentáció ismeret C típus Villamos gépek biztonságtechnikája C típus Villamos és gépész rajzjelek 4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése 3. szint Komplex jelzésrendszerek Udvariasság Rendszerező képesség

25 Készítette: Kóródi Dávid 25 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /3.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: A munka minősége Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: C típus Szabványok

26 Készítette: Kóródi Dávid 26 A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul tananyagegységéhez tartozó tananyagelem adatai (központi program szerint) A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 36 óra gyakorlat csoportbontásban A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /3.2/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: A munkahely és környezet védelme Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése A felelősségérzet kialakítása A típus Általános munkavédelem A típus Érintésvédelem - Részt vesz a munkaés balesetvédelmi oktatáson Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat Kompromisszumkészség Konfliktusmegoldó készség Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elővigyázatosság

27 Készítette: Kóródi Dávid 27 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /3.2/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: A munkahely és környezet védelme Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában Gondoskodik a munka-, tűz és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt Betartja és betartatja a veszélyes és a szelek- A típus Általános tűzvédelem A típus Tűzoltó készülékek C típus Környezetvédelem A típus Elsősegélynyújtás Figyelemösszpontosítás Figyelemmegosztás

28 Készítette: Kóródi Dávid 28 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /3.2/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: A munkahely és környezet védelme Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: tív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat C típus Veszélyes hulladékok kezelése

29 Készítette: Kóródi Dávid 29 A tananyagelem részletes leírása MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MUNKAVÉDELEM 72 ÓRA A tananyagelem azonosítója megnevezése óraszáma 148/3.1/ A munka minősége /3.2/ A munkahely és környezet védelme 18 - SZABAD SÁVBÓL FELHASZNÁLT 36 Óraszám A tananyagelem részletes tartalma A minőségellenőrzés, a minőségbiztosítás történeti fejlődése A minőségbiztosítási rendszerek követelményeinek szabványosítása Alapfogalmak: Termékek minősége, minőségpolitika, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, minőségjavítás A termékekkel kapcsolatos fogalmak: Termék, tétel, minőség, tulajdonság, min- Tanulói tevékenységformák Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50 % Szükséges eszközök megnevezése, mennyisége (eszközlista szerint + kiegészíthető más színnel) Számítógép 1 db Projektor 1 db papír, ceruza, vonalzó Szükséges szakmai anyagok megnevezése, mennyisége Várható szakmai anyagköltség (12) (30) főre Ajánlott segédlet (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, stb...szerző, cím kiadás éve, kiadó) e-learning... Nagy Imre Minőségbiztosítás 2001 Műszaki Könyvkiadó Krämer Tamás - Magyar Sándor - Németh László

30 Készítette: Kóródi Dávid ta, megfelelő termék, hibás termék A minőségellenőrzéssel kapcsolatos fogalmak: Vizsgálat, minősítés, ellenőrzési utasítás, mintavétel, idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés, végellenőrzés A selejttel kapcsolatos fogalmak: Selejt, végselejt, javítható selejt, anyagselejt, gyártási selejt, selejtstatisztika A minőségbiztosítással kapcsolatos fogalmak: Minőségtanúsítás, minőségi bizonyítvány, minőségi jel A minőségellenőrzés és a minőségbiztosítás feladatai, a fogalmak közötti különbség A vállalati minőségbiztosítás vagy minőségellenőrzés mint szervezet, helye a vállalati szervezetben A minőségbiztosítási rendszer mint a minőség megvalósításának, folyamatos fejlesztésének eszköze A hézagmentességre vonatkozó követelmény A rendszerre vonatkozó követelmények fejlődése, komplexé válása A korszerű követelmények szabványba rögzítése, az MSZ EN ISO 9000-es szabványsorozat Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Információk feladattal vezetett rendszerezése 10 % Tesztfeladat megoldása 10 % Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés 2003 B+V Dézsán Imre Minőségbiztosítás 2001 Tankönyvmester

31 Készítette: Kóródi Dávid 31 Az MSZ EN ISO 9001 szabvány által 14. rögzített fő követelmények rövid, egyszerű elmagyarázása Minőségi Kézikönyv 15. A vezetőség felelőssége A szerződések átvizsgálásának követelménye 16. A beszerzéssel kapcsolatos követelmények A termékek azonosítására, nyomon követésére vonatkozó követelmények 17. Az ellenőrző, vizsgáló berendezések kalibrálására vonatkozó követelmények 18. Az ellenőrzött állapot jelölésére, a nem megfelelő termékek kezelésére vonatkozó 19. követelmények A helyesbítő tevékenységre vonatkozó követelmények A belső minőségügyi felülvizsgálatokra vonatkozó követelmények 20. A munkatársak képzésére vonatkozó követelmények 21. A minőségi kézikönyv A minőségbiztosítási szabályzatok (eljárás-utasítások) 22. Munkautasítások (technológiai, ellenőrzési utasítások) A minőségbiztosítási rendszer felülvizs-

32 Készítette: Kóródi Dávid 32 gáltatása, tanúsíttatása független, feljogosított szervezettel A tanúsítás nyújtotta előnyök a piaci versenyben 25. A minőségellenőrzés szervezetének tagozódása Idegenáru ellenőrzés 28. Gyártásközi ellenőrzés Végellenőrzés, szuperkontroll, egyéb 29. (műszaki-statisztikai-mérésügyi) szervek, illetve feladatok 30. Matematikai statisztikai módszerek A módszerek kialakulása 31. A módszerek fajtái, illetve alkalmazási területek Statisztikai átvételi ellenőrzés alternatív 32. jellemzők alapján (MSZ 247/1-77 szerint) Általános elvek, hibák és hibás gyártmányok, átvételi hibaszint, ellenőrzési fokozatok, ellenőrzési tervek típusai, az ellenőrzés fajtái 33. A mintavétel véletlenszerűségének biztosítása Az egyszeres és kétszeres tervtípus normális vizsgálat táblázatainak használata 34. Tömegcikkek matematikai, statisztikai 35. gyártásszabályozása (SPC) az MSZ 246/2-56 alapján

33 Készítette: Kóródi Dávid Előzetes adatfelvétel Statisztikai jellemzők Ellenőrzési határok, beavatkozási határok 37. Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák a korszerű számítógépes eszközök bemutatása 38. Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata 39. Géppontossági vizsgálatok minőségképesség vizsgálat elve, menete Korszerű minőségbiztosítási technikák, módszerek 40. Az 5S (japán) módszer A Pareto-diagram mint szemléltető módszer Hibalehetőség és hatáselemzés (FMEA) módszer 41. A csoportmunka mint bármilyen bonyolultabb feladat megoldásának leghatékonyabb eszköze Az ok-okozati (Ishikawa) diagram 42. A vállalati mérőképesség biztosításának fontossága, a mérőeszközök hitelesíttetése, kalibrálása 43. Munkavédelem célja, alapfogalmai Dr. Buzás Attiláné - Munkavédelem feladata Dornai Tibor 44. Baleset, munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, valamint a veszélyforrás fo Munkavédelem galma Műszaki Könyvkiadó

34 Készítette: Kóródi Dávid A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései Az állam munkavédelmi feladatai (irányítás, 46. ágazati tevékenység, hatósági tevé- kenység) 47. Munkavégzés tárgyi feltételei 48. Munkaeszközök és munkakörnyezet 49. A munkavégzés személyi feltételei Egészségügyi megfelelőség 50. A szakképzettség alapján betölthető munkakör munkavédelmi követelményeinek ismerete 51. Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények 52. Üzembe helyezés feltételei Technológiai dokumentáció 53. Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak és megbetegedések 54. A tűzvédelem fogalma, jelentősége A tűz megelőzésének módszerei 55. Az elsősegélynyújtás fogalma, jelentősége 56. Sérülések felismerése és ellátása 57. Természetvédelem 58. A termőföld védelme A fenntartható mezőgazdaság 59. A víz 60. A levegő Dr. Kósa Csaba Munkavédelem 2002 Műszaki Könyvkiadó Faragó Lajos Környezetvédelem - Környezetgazdálkodás 1996 Műszaki Könyvkiadó Horváth József Munka- és környezetvédelem 2002 Tankönyvmester Maróti Zoltán Érintésvédelemmel kapcsolatos mérések 1996 Műszaki Könyvkiadó

35 Készítette: Kóródi Dávid A hulladékok 62. Zaj és rezgés A villamos áram élettani hatásai, az 63. áramütés veszélyességét befolyásoló tényezők 64. Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi megoldások 65. A védőföldelés / TT / A nullázás / TN / 66. Az áramvédő kapcsoló és működése Erősáramú és gyengeáramú berendezés 67. fogalma Nagy -, kis - és törpefeszültség Közvetlenül földelt, közvetett földelésű és 68. földeletlen hálózat A leválasztás fogalma 69. Védőintézkedések Védettségi fokozatok 70. Kikapcsolás, feszültségmentesítés 71. Bekapcsolás, feszültség alá helyezés 72. Munkavégzés feszültség alatt lévő berendezéseken és közelében

36 Készítette: Kóródi Dávid 36 MŰSZAKI RAJZ A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul (adott, fejlesztés alatt álló) tananyagegységének szervezési adatai az elmélet gyakorlati arány szerint: Sorszáma: 2. Az oktató végzettségének, szakképzettségének meghatározása: Egyetem vagy főiskola vagy gépészmérnök + mérnöktanár Az oktatótól elvárt sajátos kompetenciák felsorolása: Felkészítés projektoktatásra - kooperatív oktatásra, felkészítés a gépek, berendezések beüzemelésére, használatára. Azonosítója: Megnevezése: Jellege: Óraszáma: 148/1.0/ Műszaki rajz és dokumentációs Szakmai képzés 36 ismeretek Ebből: elméleti: elméletigényes gyakorlati: gyakorlati: összes:

37 Készítette: Kóródi Dávid 37 A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul tananyagegységéhez tartozó tananyagelem adatai (központi program szerint) A képzési helyszín jellege: Műszaki rajz szaktanterem Képzési idő: 36 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /1.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Villamos rajzok Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése Műszaki dokumentá- Műszaki dokumentációt összeállít Alkalmazza az érvényes szabványokat Irányítással műszaki dokumentációt készít Elkészíti az áramkörök műszaki leírásait, B típus Műszaki rajz alapfogalmak B típus Rajzszabványok C típus Ábrázolási módok A típus Villamos rajzjelek 4. szint Műszaki rajz olvasása, értelmezése 4. szint Műszaki rajz készítése - Figyelemösszpontosítás

38 Készítette: Kóródi Dávid 38 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /1.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Villamos rajzok Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: ció készítés segédeszközökkel Műszaki dokumentációban kapcsolási rajzok, blokkvázlatok felismerése azonosítása Mérési jegyzőkönyvek készítésének szabályai Műszaki rajz alapfogalmak Rajzszabványok Ábrázolási módok Méretezés, méret megadása rajzait B típus Villamos rajzok típusai B típus Villamosipari rajzok dokumentumai B típus Elektronikai rajzok dokumentumai

39 Készítette: Kóródi Dávid 39 A tananyagelem részletes leírása MŰSZAKI RAJZ 36 ÓRA 36 A tananyagelem azonosítója megnevezése óraszáma 148/1.1/ Villamos rajzok 36 Óra- Szám A tananyagelem részletes tartalma A tantárgy szerepe, tanulásának célja Rajzeszközök használata Vonalfajták, vonalvastagságok, vonalak használata A villamosiparban előforduló testek bemutatása Egyszerű testek látszati és vetületi képe, a közöttük lévő kapcsolat, ábrázolási szabályok Síkidomok, munkadarabok, egyszerű testek méretmegadása, a méretezés alapelvei Szabványosítás jelentősége, szabványbetűk, számok Tanulói tevékenységformák Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20 % Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Szükséges eszközök megnevezése, mennyisége (eszközlista szerint + kiegészíthető más színnel) Számítógép 1 db Projektor 1 db papír, ceruza, vonalzó Szükséges szakmai anyagok megnevezése, mennyisége Egyszerű testek Síkidomok, munkadarabok Várható szakmai anyagköltség (12) (30) főre Ajánlott segédlet (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, stb...szerző, cím kiadás éve, kiadó) e-learning... Fóris Tibor: A műszaki rajz alapjai (Síkmértan), Tankönyvmester, 2002

40 Készítette: Kóródi Dávid Vetületképzés, merőleges vetület, nézetrend Rendezett vetület-elhelyezés, képsíkok feladattal Síkidomok, egyesítése Információk vezetett rendszerezése munkadarabok Síklapú testek ábrázolása, síkmetszése Forgástestek ábrázolása, síkmetszése 30 % Forgástestek Az egyenes szakasz valódi hossza (rotáció) Műszaki rajz Hasáb, henger és kúp lemezterve értelmezése 20 % Ocskó Gyula: Rajz 2. - Vetületi ábrázolás, Skandi-Wald Kiadó, Metszet keletkezése, jelölése Szatmáry Béla: Rajz Az egyszerű metszetek fogalma és jellemzőlás, Műszaki 3. Metszeti ábrázo- 12. Könyvkiadó, Az egyszerű metszetek fogalma és jellemzői 14. A teljes metszet és a részmetszet 15. A félmetszet és a kitörés alkalmazása A felület: a mértani, a valóságos és az észlelt felület 16. Az érdességi jellemzők, érdesség, mérőszámok A felületi érdességi jelek Az érdességi jelek és számértékek elhelyezése a rajzon Egyszerűsítések az érdesség megadásában A méret, névleges és tényleges méret, határméret 19. Eltérések, határeltérések és jelölésük 20. A tűrés és a tűrésmező elhelyezkedése Seres Ferenc: Rajz 4. Felületi érdesség, türés, Műszaki Könyvkiadó, 1996

41 Készítette: Kóródi Dávid Tűrések megadása (távolságok és szögek) 22. Villamos rendszerek rajzai Montskó Flórián: 23. Villamos rajzjelek Elektrotechnikai 24. Az elektronika rajzjelei 1 műszerész szakrajz 25. Az elektronika rajzjelei 2 és rajzolvasási példatár I-II., Műszaki 26. Az erősáramú technika rajzjelei Az erősáramú technika rajzjelei 2 Könyvkiadó, Az automatika rajzjelei Az automatika rajzjelei Villamosipari dokumentációk 31. Működési vázlatok 32. Tömbvázlatok 33. Áramutas, egyvonalas kapcsolási rajzok 34. Elvi kapcsolási rajzok 35. Villamos csatlakozási, bekötési rajzok 36. Elrendezési rajzok

42 Készítette: Kóródi Dávid 42 ELEKTROTECHNIKA A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul (adott, fejlesztés alatt álló) tananyagegységének szervezési adatai az elmélet gyakorlati arány szerint: Sorszáma: 3. Az oktató végzettségének, szakképzettségének meghatározása: Egyetem vagy főiskola vagy gépészmérnök + mérnöktanár Az oktatótól elvárt sajátos kompetenciák felsorolása: Felkészítés projektoktatásra - kooperatív oktatásra, felkészítés a gépek, berendezések beüzemelésére, használatára. Azonosítója: Megnevezése: Jellege: Óraszáma: 148/2.0/ Elektronikus áramkörök Szakmai képzés 108 Ebből: elméleti: elméletigényes gyakorlati: gyakorlati: összes:

43 Készítette: Kóródi Dávid 43 A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul tananyagegységéhez tartozó tananyagelem adatai (központi program szerint) A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 108 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Elektrotechnikai alapismeretek Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: Alapvető egyen- és váltakozó áramú alaptörvények, öszszefüggések Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása az áramkör számítási, építési és a mérési feladatok nál Alkalmazza az érvényes szabványokat B típus Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak B típus Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei B típus Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei 4. szint Elemi számolási készség 4. szint Menynyiségérzék - - Felfogóképesség

44 Készítette: Kóródi Dávid 44 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Elektrotechnikai alapismeretek Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: A villamos és mágneses terek jellemzői, az indukciós jelenségek A villamos gépek működési elve C típus Villamos és mágneses terek, indukciós jelenségek C típus Villamos gépek

45 Készítette: Kóródi Dávid 45 A tananyagelem részletes leírása ELEKTROTECHNIKA 108 ÓRA A tananyagelem azonosítója megnevezése óraszáma 148/2.1/ Elektrotechnikai alapismeretek SZABAD SÁVBÓL FELHASZNÁLT -3 Óra- Szám A tananyagelem részletes tartalma A villamosság előfordulása és technikai jelentősége Az anyag szerkezete és a villamos kölcsönhatás 1-3. Az elektromos töltés fogalma, jele és mértékegysége A feszültség és az áramerősség fogalma, 4-6. jele és mértékegysége Az ellenállás és vezetés fogalma, jele és 7-9. mértékegysége Vezetők, szigetelők, félvezetők Az egyszerű áramkör Tanulói tevékenységformák Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Szükséges eszközök megnevezése, mennyisége (eszközlista szerint + kiegészíthető más színnel) Számítógép 1 db Projektor 1 db papír, ceruza, vonalzó, számológép Szükséges szakmai anyagok megnevezése, mennyisége Várható szakmai anyagköltség (12) (30) főre Ajánlott segédlet (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, stb...szerző, cím kiadás éve, kiadó) e-learning... Kóródi Dávid Tóth S. Róbert: Villamosságtani alapismeretek, NS Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2005 Gyuris Ferenc-Érdi Péter: Elektrotechnika-Elektronika feladatgyűjtemény

46 Készítette: Kóródi Dávid Mérések az egyszerű áramkörben Az ellenállás meghatározása az adataiból Az ellenállás hőmérsékletfüggése Villamos munka és teljesítmény A hatásfok Passzív villamos hálózatok Kirchhoff törvények Passzív hálózatok eredő ellenállása Csillag-delta átalakítás A feszültségosztó és felhasználása, a potenciométer A feszültségmérő és az árammérő méréshatárának kiterjesztése A Wheatstone-híd A villamos áram hőhatása A vegyi hatás Anyagok kiválasztása, Faraday törvénye Akkumulátorok Méréstechnikai alapismeretek A műszerek bemutatása, kezelése, jellemzői Az ideális és valódi generátor Feszültséggenerátorok üzemi állapotai: üresjárás, rövidzárás, terhelés Feszültséggenerátorok kapcsolása Generátorok helyettesítő képei A szuperpozíció tétele Generátorok belső ellenállásának meghatározása Információk feladattal vezetett rendszerezése 30 % Tesztfeladat megoldása 10 % és példatár Képzőművészeti Kiadó, 2006 Szűcs Lászlóné Szűcs László: Elektrotechnikai példatár

47 Készítette: Kóródi Dávid Generátorok teljesítménye és hatásfoka Az illesztés A villamos tér jelenségei Coulomb törvénye A térerősség és az anyag kapcsolata A dielektromos állandó Polarizáció, átütés, átütési szilárdság A kapacitás fogalma, jele, mértékegysége A kondenzátor A síkkondenzátor kapacitása Kondenzátorok gyakorlati megoldásai A kondenzátor energiája és veszteségei Kondenzátorok kapcsolása A kondenzátor feltöltése és kisütése A mágneses tér és a mágneses indukció fogalma A mágneses tér szemléltetése Árammal létrehozott terek Mágneses indukció, fluxus A gerjesztési törvény A mágneses térerősség A mágneses permeabilitás Mágnesezés, mágnesezési görbe Hiszterézis hiszterézis görbe Mágneses körök Kölcsönhatás az áramjárta vezető és a mágneses tér között Az elektromágneses indukció Az indukciótörvény

48 Készítette: Kóródi Dávid 48 Mozgási és nyugalmi indukció Az önindukció Az induktivitás A kölcsönös indukció Induktivitások kapcsolása Az induktivitás viselkedése az áramkörben Szinuszos mennyiségek,a váltakozó feszültség és áram fogalma Váltakozó mennyiségek ábrázolása: időfüggvény, vektorábra Az ellenállás, a tekercs és a kondenzátor váltakozó áramú viselkedése A soros R-L-C kapcsolás A párhuzamos R-L-C kapcsolás Teljesítmények a váltakozó áramkörben A fázisjavítás A transzformátor felépítése és működése A transzformátor szerkezeti megoldásai, méretezése Egyenáramú generátorok Egyenáramú motorok Váltakozó áramú generátorok Váltakozó áramú motorok

49 Készítette: Kóródi Dávid 49 ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul (adott, fejlesztés alatt álló) tananyagegységének szervezési adatai az elmélet gyakorlati arány szerint: Sorszáma: 4. Az oktató végzettségének, szakképzettségének meghatározása: Egyetem vagy főiskola vagy gépészmérnök + mérnöktanár Az oktatótól elvárt sajátos kompetenciák felsorolása: Felkészítés projektoktatásra - kooperatív oktatásra, felkészítés a gépek, berendezések beüzemelésére, használatára. Azonosítója: Megnevezése: Jellege: Óraszáma: 148/2.0/ Elektronikus áramkörök Szakmai képzés 252 Ebből: elméleti: elméletigényes gyakorlati: gyakorlati: összes:

50 Készítette: Kóródi Dávid 50 A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul tananyagegységéhez tartozó tananyagelem adatai (központi program szerint) A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 120 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.2/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Analóg elektronikai áramkörök Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák Az elektronikai paszszív és aktív alkatrészei, az alkatrészek jellemzői és felhasználásuk analóg áramkörökben A tipikus analóg alapáramkörök kapcsolása (tápegységek, oszcillátorok, hangolt erősítők, nagyjelű erősí- Analóg alapáramköröket méretez B típus Villamos áramkörök alapjai B típus Félvezetők működése, típusai (diódák, tranzisztorok, többrétegű félvezető eszközök) B típus Erősítő áramkörök, alapkapcsolások, erősítő jellemzők, erősítők fajtái B típus Műveleti erősítők 4. szint Mennyiségérzék - Felfogóképesség

51 Készítette: Kóródi Dávid 51 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.2/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Analóg elektronikai áramkörök Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák tők), felépítése és működése Egyszerű áramkörök méretezése számítással Műveleti erősítők méretezése, alkalmazásuk (pl. műveletvégző áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai áramkörök) Egyéb analóg integrált áramkörök alapkapcsolásai, alkalmazásai B típus Optoelektronikai alapáramkörök B típus Elektronikai alapáramkörök C típus Impulzustechnikai áramkörök

52 Készítette: Kóródi Dávid 52 A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 67 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.3/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Logikai áramkörök Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák: A logikai hálózatok alaptörvényei A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális áramkörökben A tipikus logikai alapáramkörök kapcsolása, felépítése és működése Egyszerű logikai áramkörök megtervezése a logikai algebra szabályainak alkalmazásával A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáram- Digitális alapáramköröket realizál B típus Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények B típus Logikai alapáramkörök B típus Kombinációs logikai hálózatok B típus Szekvenciális logikai hálózatok 4. szint Jelképek értelmezése - - Logikus gondolkodás

53 Készítette: Kóródi Dávid 53 A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.3/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Logikai áramkörök Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák: körei Az analóg és digitális technika közötti kapcsolat megismerése és értelmezése

54 Készítette: Kóródi Dávid 54 A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 65 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tömör tartalma A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /2.4/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: A tananyagelem megnevezése: Digitális áramkörök Szakmai kompetenciák: Személyes kompetenciák: Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: A funkcionális áramkörök megismerése és alkalmazása Az A/D és D/A áramkörök megismerése és alkalmazása Memóriák típusai, alkalmazásuk Mikroprocesszorok belső rendszertechnikai áttekintése Digitális alapáramköröket realizál B típus Digitális funkcionális áramkörök B típus Analógdigitális és digitálisanalóg átalakítók B típus Memóriák C típus Mikroszámítógépek, mikroproceszszorok 4. szint Jelképek értelmezése - - Logikus gondolkodás

55 Készítette: Kóródi Dávid 55 A tananyagelem részletes leírása ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK 252 ÓRA A tananyagelem azonosítója megnevezése óraszáma 148/2.2/ Analóg elektronikai áramkörök /2.3/ Logikai áramkörök /2.4/ Digitális áramkörök 63 - SZABAD SÁVBÓL FELHASZNÁLT 13 Óra- Szám A tananyagelem részletes tartalma Tanulói tevékenység-formák Kétpólusok, négypólusok PN-átmenet, diódák Speciális diódák Bipoláris tranzisztorok Unipoláris tranzisztorok Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Egyéb félvezetők Egyenirányítók, elemi stabilizátorok Tranzisztorok munkapontbeállítása Erősítők alapfogalmai Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Szükséges eszközök megnevezése, mennyisége (eszközlista szerint + kiegészíthető más színnel) Számítógép 1 db Projektor 1 db papír, ceruza, vonalzó, számológép Szükséges szakmai anyagok megnevezése, mennyisége Várható szakmai anyagköltség (12) (30) főre Ajánlott segédlet (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, stb...szerző, cím kiadás éve, kiadó) e-learning... Kavicsánszki Mihály - Kóródi Dávid - Tóth S. Róbert: Elektronika alapjai Gyuris Ferenc-Érdi Péter: Elektrotechnika-Elektronika feladatgyűjtemény és példatár

56 Készítette: Kóródi Dávid 56 Tatár József Elektronikus áramkörök és ipari elektronika - Elektronikai technikusi szak Ipari elektronikai ágazat részére 1999 Műszaki Könyvkiadó Erősítő alapkapcsolások Erősítők jellemzői 30 % Visszacsatolt erősítők Nagyjelű erősítők Információk feladattal Ellenütemű erősítők vezetett rendszerezése Szinuszos oszcillátorok % A műveleti erősítők felépítése Műveleti erősítők alapkapcsolásai Műveleti erősítők alkalmazása Impulzustechnikai alapáramkörök Analóg és digitális mennyiségek, számrendszerek, kódok A logikai függvények fogalma, felírási módjai A logikai algebra alaptételei, szabályai és alkalmazásuk A logikai függvények szabályos alakjai, átírás a szabályos alakok között Grafikus egyszerűsítési módszerek Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma 162- Logikai rendszerek 168. Logikai alapáramkörök kapcsolástechnikai megvalósításai 169- Logikai kapuáramkörök alapvető jellem- Tesztfeladat megoldása 10 % Képzőművészeti Kiadó, 2006 U. Tietze-Ch. Schenk: Analóg És Digitális Áramkörök Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990 Zombori Béla Digitális elektronika 2001 Tankönyvmester

57 Készítette: Kóródi Dávid zői Elemi tárolók (alaptípusok, vezérlési módok) Az analóg-digitális átalakítók felépítése, működése A mikroprocesszoros rendszer tömbvázlata A mikroprocesszor általános jellemzése, belső rendszertechnikája A mikroprocesszor belső rendszertechnikája Az utasítás végrehajtás vázlatos ismertetése Számlálók, regiszterek, frekvenciaosztók Egyszerű alkalmazási feladatok A digitális-analóg átalakítás lehetőségei A digitális-analóg átalakítók felépítése, működése Az analóg-digitális átalakítás lehetőségei A mikroprocesszor vezérlési funkciói

58 Készítette: Kóródi Dávid 58 ANYAGISMERET A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul (adott, fejlesztés alatt álló) tananyagegységének szervezési adatai az elmélet gyakorlati arány szerint: Sorszáma: 5. Az oktató végzettségének, szakképzettségének meghatározása: Egyetem vagy főiskola vagy gépészmérnök + mérnöktanár Az oktatótól elvárt sajátos kompetenciák felsorolása: Felkészítés projektoktatásra - kooperatív oktatásra, felkészítés a gépek, berendezések beüzemelésére, használatára. Azonosítója: Megnevezése: Jellege: Óraszáma: 148/1.0/ Villamosipari technológia Szakmai képzés 32 Ebből: elméleti: elméletigényes gyakorlati: gyakorlati: összes:

59 Készítette: Kóródi Dávid 59 A Központi program alapján kidolgozott szakmai követelménymodul tananyagegységéhez tartozó tananyagelem adatai (központi program szerint) A képzési helyszín jellege: Villamosipari szaktanterem, tanterem Képzési idő: 32 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tömör tartalma A villamosiparban használatos villamos és nemvillamos alkatrészek, szerelési anyagok technikai jellemzőinek megismerése. Villamos alkatrészek szerelési és vizsgálati technológiája Forrasztási eszközök, anyagok Áramkörtervezés alapjai A tananyagelem sorszáma és azonosítója: /1.1/ Hozzárendelt feladatkompetenciák: Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet Ipari gyártórendszereket üzemeltet A tananyagelem megnevezése: Villamosipari anyag- és alkatrészismeret Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - A szint megjelölésével hozzárendelt szakmai készségek: 4. szint Műszaki rajz készítése 3. szint Nyomtatott áramkör tervezése, készítése 3.szint Villamos alkatrészek vizsgálata, szerelése 3.szint Forrasztási eszközök (állomások) kezelése, használata Személyes kompetenciák: - - Társas kompetenciák: Módszer kompetenciák Felfogóképesség

60 Készítette: Kóródi Dávid 60 A tananyagelem részletes leírása ANYAGISMERET 32 ÓRA 32 A tananyagelem azonosítója megnevezése óraszáma 148/1.1/ Villamosipari anyag és alkatrészismeret 32 Óra- Szám A tananyagelem részletes tartalma Metallográfia Fémek a villamosiparban Transzformátorlemezek Nem vasfémek a villamosiparban Forgácsolás Forgácsolás nélküli alakítások Hőkezelés Korrózióvédelem Galvanizálás A vezetékanyagok és jellemzőik A vezetékanyagok igénybevétele (mechanikai, villamos) Tanulói tevékenységformák Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30 % Információk feladattal Szükséges eszközök megnevezése, mennyisége (eszközlista szerint + kiegészíthető más színnel) Számítógép 1 db Projektor 1 db papír, ceruza, vonalzó Szükséges szakmai anyagok megnevezése, mennyisége Várható szakmai anyagköltség (12) (30) főre Ajánlott segédlet (tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, stb...szerző, cím kiadás éve, kiadó) e-learning... Lakatos Imre: Anyag- és gyártásismeret a műszerés híradásipari szakmák számára Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 Elektronikai alkatrész katalógusok Dr. Szabó Béla Anyagismeret és technológia - Elektronikai tech-

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A CNC gépkezelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

I. A Kéményseprő mestervizsgára jelentkezés feltételei

I. A Kéményseprő mestervizsgára jelentkezés feltételei KÉMÉNYSEPRŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI I. Kéményseprő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Kéményseprő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 0000 00 00 A szakképesítés

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Pék 4 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Részletesebben

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2013 I. Általános irányelvek 1. mesterképzés szabályozásának jogi háttere képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben