SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

2 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában, gyógypedagógusok és speciális szakiskolai pedagógusok közreműködésével Jóváhagyási szám: /2008. (VIII.1.) 2

3 CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény, a gyermekek jogairól szóló LXIV. törvény (1989. november. 20. a New Yorkban aláírt a Gyermekek jogairól szóló Egyezmény alapján 23., 25., 28., 29. cikk) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló módosított évi CXXV. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. (IV. 1.) törvény, az Új Országos Fogyatékosügyi programról szóló 10/2006. (II. 16) OGY határozat valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló többször módosított 243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a módosító 1/2006. (VI. 29.) OKM rendelet, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló módosított 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2.sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült kerettanterv (választható az előkészítő szakiskola, a speciális szakiskola évfolyamain az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását végző közoktatási intézmények számára), a nevelési intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet, a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V. 31.) Kormányhatározat a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, a Cipész, cipőkészítő, cipőjavító szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján készült. 3

4 A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Pedagógiai programjában megfogalmazza a mozgáskorlátozott tanulók beiskolázására vonatkozó fogadókészségét, a sajátos nevelési igényű tanulók képzésének különleges feltételeit, vagyis általában a képzés személyi és tárgyi feltételeit. Rögzíti a képzőhelyen nem főállásban foglalkoztatott szakemberek foglakoztatásának módját. Amennyiben a képzőhely a gyakorlati képzés feltételeivel nem, vagy csak részben rendelkezik, elkészíti a teljes képzési időre vonatkozó megállapodását a gyakorlati képzés különböző színtereivel, gazdálkodó szervezetekkel. A megállapodás a mozgáskorlátozott tanulók gyakorlati képzésének, szükség esetén - különleges feltételeinek biztosítására is kiterjed. A képzés szervezhető integrált oktatásszervezési formában, amikor a sajátos nevelési igényű (mozgáskorlátozott) fiatal a többi (nem fogyatékos) tanulóval együtt vesz részt a szakképzésben, valamint speciális, szakképző intézmény keretei között. Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre: Elágazások: Cipész, cipőkészítő, cipőjavító nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7335 Szakképzési évfolyamok száma: 3 Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Van Időtartama (évben vagy félévben): 3 félév Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető Ha szervezhető, mikor: 3. félév végén Mozgáskorlátozott tanulók képzése esetén, amennyiben szükséges, egyéni elbírálás alapján a képzési idő 1 évvel meghosszabbítható. 4

5 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Mozgáskorlátozott tanulók szakképzésének segítésére szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vonható be. Foglalkoztatásuk módjáról, feladataikról, ennek költségeiről a képző intézmény fenntartója gondoskodik. A szomatopedadógia szakos gyógypedagógiai tanár és/vagy terapeuta kompetenciája és javasolt feladatköre: részvétel a mozgáskorlátozott tanulók felvételei alkalmasságának elbírálásában, a mozgáskorlátozott tanulók képzésének segítése, az egyéni képességek figyelembevételével javaslatok az elméleti oktatás és gyakorlati képzés sajátos feltételeinek kialakítására, igény esetén tanácsadás az elméleti és gyakorlati tárgyak oktatói részére, javaslatok, szakmai tanácsadás az akadálymentes tárgyi környezet, megfelelő mozgási tér kialakítása a mozgáskorlátozott tanuló/k egyéni adottságainak, igényeinek megfelelően, technikai jellegű segédeszközök, munkaeszközök, kompenzáló technikák sérülésspecifikus kialakításának segítése, speciális ügyintézés, tájékoztatás (egészségi állapotról, gyógyászati segédeszközökről, a mozgáskorlátozott fiatalokat érintő jogszabályokról, törvényekről, érdekvédelemről) a társadalmi integráció előkészítése, elősegítése, a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció segítése (korrekciós foglalkozás, mozgásnevelés óra vezetése, sportolás segítése). Tárgyi feltételek A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: Tanterem anyagismeret szaktanterem számítógép-terem cipőipari szaktanterem technológia szaktanterem géptan szaktanterem 5

6 Mozgáskorlátozott tanulók képzése esetén a szakképző intézménynek az alábbi feltételekkel is rendelkeznie kell: biztosítani kell a mozgáskorlátozott tanulók számára az iskola/intézmény akadálymentes megközelítését (lekerekített járdaszegélyek, rámpák; szállító eszközök számára kijelölt parkolóhelyet) bejutást az épületbe (lépcsőket áthidaló rámpák, korlátok, kapaszkodók elhelyezésével). biztosítani kell a mozgáskorlátozott tanuló számára az iskola épületén belül az akadálymentes és biztonságos közlekedést, az osztályterem, szaktantermek s egyéb (WC, közös használatú) helyiségek megközelítését és használatát (lehetőleg földszinti elhelyezés, lépcsők mellett rámpa, kapaszkodók, az ajtónyílás szélesítése, küszöbök eltávolítása s legalább egy olyan WC biztosítása, melyet mozgáskorlátozott/kerekesszékben ülő tanuló is képes használni). szükség lehet a szaktanteremben, osztályteremben olyan tanulóhely kialakítására, mely a sajátos igényeknek megfelelő a környezeti adaptációval segíti a mozgáskorlátozott tanuló iskolai munkáját. a tűzvédelmi előírások alkalmazása során figyelembe kell venni a mozgáskorlátozott tanulók lassúbb helyváltoztatási képességét, lehetőségeit. a szaktanteremben, de legalább annak egy részében az elrendezés tegye lehetővé a mozgáskorlátozott tanuló biztonságos közlekedését, helyváltoztatását (elegendő távolság a padok/sorok között a kerekesszékkel vagy járást segítő egyéb eszközzel való közlekedéshez). célszerű a tantermekben, szaktantermekben, olyan tanulóhely kialakítása, mely megfelelő környezeti adaptációval (speciális állítható magasságú és dönthető munkafelületű asztal, speciális székkel) segíti a mozgáskorlátozott tanuló munkavégzését. A számítógépteremben a gépekhez való hozzáférést (kerekesszékkel is) biztosítani kell, a biztonságos ülésnek, üléspozíciónak megfelelően kell a monitort, klaviatúrát elhelyezni, ügyelni kell a monitor megfelelő megvilágítására. A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek: termelő tanműhely anyagvizsgáló laboratórium Tanterem számítógép-terem cipőipari szaktanterem Tanműhely 6

7 Mozgáskorlátozott tanulók képzése esetén a tanműhely kialakításánál az előírt felszerelés mellett az alábbiak figyelembe vétele is szükséges: a tanműhely legyen könnyen megközelíthető, a tanműhelyen belül az elrendezés tegye lehetővé a mozgáskorlátozott tanuló számára, a munkaasztalhoz, munkaterülethez, a gépekhez, a munkához szükséges eszközökhöz, berendezésekhez a hozzáférhetőséget, szükséges a padozat csúszásmentesítése, szigetelése, különös tekintettel a kerekesszékben ülő, vagy járógéppel közlekedő tanulók esetén, kerekesszékben ülő vagy járógépet viselő tanulók esetén szükséges a tanuló által használt elektromos eszközöket működtető hálózatot minden esetben életvédelmi relével vagy leválasztott transzformátorral ellátni, a tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások alkalmazása során figyelembe kell venni a mozgáskorlátozott tanulók nagyobb helyigényét, lassúbb helyváltoztatási képességét, lehetőségeit. A szükséges módosításokat a tűz-és munkavédelmi szabályzatban rögzíteni kell. A munkavégzés megkönnyítése érdekében a szaktanácsadó bevonásával törekedni kell: a megfelelő egyénre szabott környezeti adaptációra (munkaasztal magassága, asztallapon, munkaasztalon csúszásgátló alátét elhelyezése, forgó, állítható ülés stb.) a károsodástól/sérüléstől függően, az egyéni igényeknek megfelelő módon és mértékben a munkaeszközök módosítására (speciális fogantyú stb.), a megmunkálandó tárgyak vagy használt eszközök esetleges rögzítésére (speciális rögzítő, befogó szerkezet stb.), Amennyiben a szakképző intézmény nem rendelkezik előírt felszerelésű tanműhellyel, gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről - megállapodásban rögzített módon - más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve. Ha a gyakorlati oktatás más intézményben történik, szükséges felmérni a külső intézmény fizikai adottságait. A mozgáskorlátozott tanulót a számára sajátos nevelési igényének megfelelően - legmegfelelőbb külső intézménybe kell beosztani. A szakképző intézmény megállapodásban rögzített módon gondoskodik a mozgáskorlátozott tanuló gyakorlati képzését segítő - szaktanácsadó gyógypedagógus által javasolt - egyéni, sajátos igényeihez kialakított feltételek biztosításáról. Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. A csoportbontást az adott tantárgy/gyakorlat jellegének és a mozgáskorlátozott tanulók speciális szükségleteinek figyelembe vételével kell megállapítani. A hatályos Közoktatási Törvény 3. sz. melléklete II./3. bekezdése alapján lehetőséget nyújt arra, hogy a mozgáskorlátozott tanulót a csoportok szervezésénél három tanulóként vegyék számításba. A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. 7

8 4. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. Vagy Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges - a szakma követelményeinek megfelelő testi fejlettség, fizikum, - önálló helyváltoztatás segédeszköz nélkül, vagy megfelelő gyógyászati (ortézis, protézis) és/vagy járást segítő eszközzel, - megfelelő, biztonságos ülésegyensúly, - az adott szakma műveléséhez megfelelő mozgáskoordináció, különös tekintettel a manipulációra, a szem-kéz koordinációra és megfelelő erő kifejtésére, - allergiamentesség, - színtévesztés hiánya. A kerekesszékkes életmód nem akadálya a képesítés megszerzésének. A képzésre jelentkező mozgáskorlátozott tanulónak részt kell vennie komplex pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Az alkalmasság elbírálása orvos, lehetőleg szakorvos feladata. Az alkalmasságot vizsgáló teamben célszerű végezni, ahol lehetőség szerint részt vesz szomatopedagógia szakos gyógypedagógus is szaktanácsadóként. A mozgáskorlátozott tanuló felvételét a szakma tanulásához, a munkavégzéshez szükséges képességei alapján szakorvosi, szaktanácsadói vélemény és a képző intézmény adottságainak figyelembe vételével mindig egyénileg kell elbírálni. A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényeit alapvetően az egyéni mozgásos akadályozottság (a károsodás keletkezésének ideje, annak jellege, mértéke,) és a tanuláshoz, a szakma végzéséhez szükséges mozgásos követelmény, valamint a környezet által biztosított feltételek viszonya határozza meg. 8

9 5. A szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 7335 Cipész, cipőkészítő, -javító A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Üzleti kommunikációt folytat Cipőipari gyártmányt tervez Előkészíti a gyártást Alkatrészeket szab, előkészít Felsőrész alkatrészeket összeerősíti Alsórész alkatrészeket kézzel, géppel összeszereli Cipőt javít A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Bőrdíszműves Szíjgyártó és nyerges 9

10 6. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). Mozgáskorlátozott tanuló szakképzése esetén a képzés célja továbbá a komplex rehabilitációs célkitűzéseknek megfelelően az esélyegyenlőség megteremtése a foglalkozási rehabilitáció területén. Cél a munkaerő-piaci valamint a társadalmi integráció, reintegráció előkészítése és megvalósítása a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvényben, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben, valamint az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozatban megfogalmazott célok és feladatok értelmében. Mozgáskorlátozott tanulók esetében az egészség megőrzéséhez, a rehabilitációhoz szükséges speciális ellátást az individuális igényeknek, szükségleteknek megfelelően kell kialakítani. Fontos, hogy a képzés készítse fel a mozgáskorlátozott tanulókat a munkába állással kapcsolatos speciális feladatokra. 10

11 7. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat Biztonságosan használja a kéziszerszámokat Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági, környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásával Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát Azonosítóval látja el a terméket Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások C Gépek biztonságtechnikája C Védőeszközök fajtái B Tűzoltó készülékek működése D Hulladékkezelési előírások D Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai E Légtechnikai berendezések fajtái, működése D Anyagmozgatás és tárolás előírásai D Alapanyagok fajtái, jellemzői C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Tűz- és baleset-megelőzési jelképek, színjelölések értelmezése 11

12 4 Tűzoltó készülékek használata 3 Elemi számolási készség 5 Védőeszközök használata 3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése 4 Egyszerű mérőeszközök használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Felelősségtudat Társas kompetenciák: Irányíthatóság Segítőkészség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság Ellenőrző képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Üzletvitel a könnyűiparban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Üdvözli a vendéget Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget Konzultál a vendéggel Felméri a vendég igényeit Szín-, stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről Kiválasztja az anyagot, kellékeket Árkalkulációt készít, árat ajánl Számláz, pénztárt kezel Marketing munkát végez Vállalkozást üzemeltet Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Kommunikáció eszközei C Tárgyalástechnika alapjai C Marketing tevékenység jelentősége, eszközei C Ügyvitel technikai eszközök használata B Az öltözékek, öltözék kiegészítők fajtái B Az öltözékkel szemben támasztott követelmények B Öltözködési stílusok, színek hatása B A könnyűipari anyagok fajtái, használati tulajdonságai 12

13 C C B C B B Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái Vállalkozások létrehozásának, működtetésének alapjai Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók) Telephely, üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei Költség kalkuláció részei Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata Személyes kompetenciák: Önállóság Fejlődőképesség, önfejlesztés Szervezőkészség Társas kompetenciák: Kommunikációs rugalmasság Adekvát metakommunikáció Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Segítőkészség Hatékony kérdezés készsége Kezdeményezőkészség Kapcsolatfenntartó készség Meggyőzőkészség Konszenzuskészség Fogalmazókészség Nyelvhelyesség 4 Módszerkompetenciák: Nyitott hozzáállás Gyakorlatias feladatértelmezés Információgyűjtés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cipőipari gyártmánytervezés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Méretet vesz a lábról 13

14 Kaptát választ Modellt tervez Kaptáról felületi másolatot készít Alapmintát, összeállítási rajzot készít Alapmintáról részletmintákat és sorozatmintákat, jelölő- és egyéb mintákat készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B A láb anatómiája B A láb méreteinek, mérésének módjai B Cipőipari méretrendszerek fajtái C Műszaki rajzolás alapjai C Cipőipari számítások B Kaptaismeret B Kapta talprész-szerkesztés B Szögrendszer szerinti mintaszerkesztés B Kaptamásolat készítés B Kaptamásolat utáni cipőszerkesztés B Alapminta-szerkesztés B Félcipő-minta szerkesztés B Divat, sport, csizma, szandál felsőrészek szerkesztése B Különleges kialakítású felsőrészek szerkesztése C Sorozatkészítés B Alapminták, részletminták, jelölőminták készítésének módjai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 1 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Cipőipari szakrajz olvasása, értelmezése 3 Cipőipari szakrajz, modellrajz készítése 3 Cipőipari jelképek értelmezése 3 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Látás, színfelismerés Kézügyesség Stabil kéztartás Állóképesség Térlátás Pontosság Precizitás 14

15 Önállóság Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelem Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Kompromisszumkészség Meggyőző készség 6 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezőképesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Anyagszükségletet meghatározza Alap-, kellék-, segédanyagokat ellenőrzi Technológiai paramétereket meghatározza A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Bőrgyártás B Készbőrök C Műbőrök C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textilanyagok C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott műanyagok C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott fémanyagok C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott papíranyagok C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott faanyagok C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott ragasztók, oldószerek C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gumianyagok 15

16 C C C C C C C C C C C C C C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott anyagvizsgálati módszerek Bőripari termék anyagelőírányzat meghatározása Alkatrészek felületének meghatározása Szabáskor keletkező hulladékok meghatározása Paralelogramma területének meghatározása Optimális manipuláció meghatározása Bőrök anyagelőirányzatának meghatározása Súlyárúk anyagelőírányzatának meghatározása Műbőr, textil és táblásáruk anyagelőirányzatának meghatározása Sorozatnormák meghatározása A bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések fajtái A bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések, eszközök A bőrfeldolgozó iparban alkalmazott, berendezések, eszközök működtetése, alkalmazása A bőrfeldolgozó ipari berendezések, eszközök technológiai jellemzői A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Elemi számolási készség 5 Személyes kompetenciák: Látás Kézügyesség Stabil kéztartás Állóképesség Térlátás Pontosság Precizitás Önállóság Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelmesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Empatikus készség Tolerancia Tömör fogalmazás készsége Kommunikációs rugalmasság 16

17 Közérthetőség Konfliktuskerülő készség Konfliktusmegoldó készség Kompromisszumkészség Meggyőzőkészség 6 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A környezet tisztán tartása Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezőképesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Alkatrészeket szab kézzel Alkatrészeket szab géppel A kiszabott alkatrészeket ellenőrzi Alkatrészeket teljes felületen vékonyít Alkatrészek szélét vékonyítja Alkatrészeken közkiemelést végez Akatrészeket felületét kierősíti Alkatrészek felületét díszíti Alkatrészeken jelöléseket végez Alkatrészek szélein szélmegmunkálásokat végez Alkatrészek felületét csiszolja, borzolja, festi, ragasztja Elvégzi a szükséges jelöléseket Nyitott szélmegmunkálásokat végez Zárt szélmegmunkálásokat végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Készbőrök C Műbőrök C Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott textílanyagok C A bőr területi felosztása C Bőrhibák ismerete C Alkatrészekkel szemben támasztott követelmények C Szabásrendszerek C Hulladékfajták és keletkezése 17

18 C C C C C C C C C C C Kézi szabás Gépi szabás Szabászgépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése Bőrfeldolgozó ipari termék-alkatrészek előkészítésének technológiái Alkatrészek vékonyításának technológiái Alkatrészek szélmegmunkálási technológiája Alkatrészek felületi kierősítése Díszítési technológiák Vékonyítógépek, kiegészítő berendezések, eszközök Vékonyítógépek, kiegészítő berendezések, eszközök kezelése Vékonyítógépek, kiegészítő berendezések, eszközök technológiai jellemzői A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 7 Személyes kompetenciák: Látás, színfelismerés Kézügyesség Stabil kéztartás Állóképesség Térlátás Pontosság Precizitás Önállóság Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelmesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Empatikus készség Tolerancia Tömör fogalmazás készsége Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Konfliktuskerülő készség Konfliktusmegoldó készség Kompromisszumkészség Meggyőzőkészség 6 18

19 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A környezet tisztán tartása Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezőképesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cipőfelsőrész összeállítása A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A technológiának megfelelően varrógépet, tűt, cérnát, öltésnagyságot választ Beállítja az alkalmazott gépeket Felsőrészeket modellkialakítástól függően összeszereli Felülfejes technológiát alkalmaz Alulfejes technológiát alkalmaz Kombinált technológiát alkalmaz Kellékeket felszereli a felsőrészre Tisztázza a felsőrészt A kész felsőrészt ellenőrzi Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Öltésfajták C Öltésképzés folyamata C Varrógéptűk, kézitűk kialakításának fajtái C Cérnák fajtái C Varrógépek működése C Varrógépbeállítás, -kezelés C Varrógépek technológiai jellemzői B Felülfejes technológia B Alulfejes technológia B Kombinált technológia B Felsőrész minőség-ellenőrzése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai szöveg fogalmazása írásban 3 Kézírás 3 Szakmai szöveg hallás utáni megértése 3 Szakmai beszédkészség 8 19

20 Személyes kompetenciák: Látás Kézügyesség Stabil kéztartás Állóképesség Térlátás Pontosság Precizitás Önállóság Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelem Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Kompromisszumkészség 9 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezőképesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cipőösszeállítás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Fárafoglalást előkészít Kaptát előkészíti Merevítő alkatrészeket előkészíti Felsőrészt előkészíti Fárafoglalja a felsőrészt Előhúzza a felsőrészt Orrfoglalást végez Oldalfoglalást végez Sarokrészfoglalást végez Fárafoglalás befejező műveleteit végzi Kontúrprésel 20

21 Hőlégvasal Formarögzít Előkészíti a felsőrészt és az alsórészt az összeszereléshez Adott gyártási eljárásnak megfelelően felerősíti az alsórészt Ragasztott technológiát alkalmaz Varrott technológiát alkalmaz Szegezett technológiát alkalmaz Fröccsöntött, vulkanizált technológiát alkalmaz Kombinált technológiát alkalmaz Felerősíti a sarokrészt Kikészíti a kész cipőt Megmunkálja a talpszélt Díszíti a talpszélt, a talpat, és a sarkat Kikaptázza a cipőt Kikészíti a cipőbelsőt Beragasztja a fedőtalpbélést Kezeli a cipőfelületet Kellékezést végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Kaptafa előkészítésének formái C Merevítőanyagok előkészítésének módjai C Felsőrész előkészítésének módjai C Előkészítés gépei, berendezései, eszközei, működése, kezelése C Fárafoglalás fajtái C Előhúzás, orrfoglalás technológiája C Oldalfoglalási technológiák fajtái C Hátsórészfoglalási technológiák C Fárafoglalás befejező műveletei C Fárafoglalás gépei, berendezései, eszközei, működése, kezelése C Alsórész felerősítése C Alsórész-előkészítés technológiája C Mechanikai alsórészfelerősítési technológiák C Vegyi alsórészfelerősítési technológiák C Kombinált alsórészfelerősítési technológiák C Sarokrész felerősítési technológiák C Kikészítési technológiák C Alsórész-alkatrészek gépei, berendezései, eszközei, működése, kezelése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Cipőipari szakrajz olvasása, értelmezése 21

22 3 Cipőipari szakrajz, modellrajz készítése 3 Elemi számolási készség 5 Személyes kompetenciák: Látás Kézügyesség Stabil kéztartás Állóképesség Precizitás Önállóság Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelem Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Kompromisszumkészség 9 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezőképesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cipőjavítás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megállapítja a javítandó cipő hibáját Előkészíti az anyagot a javításhoz Technológiát, anyagösszetételt vizsgál Varratokat javít Felsőrész-alkatrészt javít, cserél Sarokpótlást végez, sarkat javít Cipőt talpal, járótalpat cserél Kelléket pótol (csat, fűzőszem, szegecs, kapocs) Húzózárat cserél Cipőt méretre igazít (tágít, szűkít) Fedőtalpbélést cserél 22

23 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Cipőalkatrészek funkciói C Anyagismereti alapfogalmak C Szabászati alapfogalmak C Felsőrészek jellemzői C Felsőrész összeállítási technológiák C Alsórész összerősítési technológiák C Cipőjavító gépek kezelése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Olvasott szakmai szöveg megértése 1 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Cipőipari szakrajz olvasása, értelmezése 3 Cipőipari jelképek értelmezése 3 Elemi számolási készség 5 Személyes kompetenciák: Látás Kézügyesség Stabil kéztartás Állóképesség Térlátás Precizitás Önállóság Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelem Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Kompromisszumkészség 9 Meggyőzőkészség 6 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A környezet tisztántartása Kreativitás, ötletgazdagság 23

24 Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezőképesség Megjegyzés: 1 Mozgáskorlátozott tanulóknál munkavégzés megkönnyítése érdekében a szaktanácsadó bevonásával törekedni kell: a megfelelő egyénre szabott környezeti adaptációra (munkaasztal magassága, csúszásgátló alátét elhelyezése, forgó, állítható ülés stb.), a sérüléstől függően a munkaeszközök esetleges módosítására (speciális fogantyú, módosított kapcsolók felszerelése stb.), a megmunkálandó tárgyak vagy felhasznált szerszámok esetleges rögzítésére (speciális rögzítő, befogó szerkezet stb.). 2 Az alapanyagok, termékek mozgatásánál a mozgáskorlátozott tanulók könnyítést, egyéni megsegítést kaphatnak. 3 Mozgáskorlátozott tanulók esetében a munka és tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások alkalmazása során figyelembe kell venni a segédeszközzel, kerekesszékkel közlekedő tanulók lassúbb helyváltoztatási képességét. Mozgáskorlátozott tanulók esetében indokolt lehet a károsodásból eredő lassúbb tempó figyelembe vétele A szakmai készségek optimális kibontakoztatásához szükséges a megfelelő munkavégzési tér kialakítása (nagymozgásoknál a terem körülményeiben, a manualitást igénylő feladatoknál dönthető, csúszásmentes asztalfelületekben, módosított manipulációs eszközökben). 4 Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció (verbális és nonverbális) akadályozott lehet. Ilyen esetben az adottságoknak, mozgásállapotnak megfelelő legmagasabb szinten elérhető harmóniára kell törekedni a kommunikációban, társas interakciókban. 5 Mozgáskorlátozott tanulóknál a lassúbb tempó esetén hosszabb feldolgozási idő adható, írásbeli feladat végzésénél számítógép használata engedélyezhető. 6 Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció (verbális és nonverbális) akadályozott lehet. Ilyen esetben az adottságoknak, mozgásállapotnak megfelelő legmagasabb szinten elérhető harmóniára kell törekedni a kommunikációban, társas interakciókban. 7 Mozgáskorlátozott tanulóknál a lassúbb tempó esetén hosszabb feldolgozási idő adható, írásbeli feladat végzésénél számítógép használata engedélyezhető. Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció (verbális és nonverbális) akadályozott lehet. Ilyen esetben az adottságoknak, mozgásállapotnak megfelelő legmagasabb szinten elérhető harmóniára kell törekedni a kommunikációban, társas interakciókban. 8 Mozgáskorlátozott tanulóknál a lassúbb tempó esetén hosszabb feldolgozási idő adható, írásbeli feladat végzésénél számítógép használata engedélyezhető. Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció (verbális és nonverbális) akadályozott lehet. Ilyen esetben az adottságoknak, mozgásállapotnak megfelelő legmagasabb szinten elérhető harmóniára kell törekedni a kommunikációban, a szakkifejezések, szaknyelv használatának korrektsége mellet. 9 Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció (verbális és nonverbális) akadályozott lehet. Ilyen esetben az adottságoknak, mozgásállapotnak megfelelő legmagasabb szinten elérhető harmóniára kell törekedni a kommunikációban, társas interakciókban. 24

25 A azonosító számú, Cipész, cipőkészítő, cipőjavító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban Üzletvitel a könnyűiparban Cipőipari gyártmánytervezés Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése Cipőfelsőrész összeállítása Cipőösszeállítás Cipőjavítás 25

26 8. A képzés szerkezete A azonosító számú, Cipész, cipőkészítő, cipőjavító megnevezésű szakképesítés időterve 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma sm/1.0/ sm/1.0/ sm/2.0/ sm/1.0/ sm/1.0/ sm/2.0/ sm/1.0/ sm/2.0/ sm/2.0/ sm/1. 0/ sm/2.0/ sm/2.0/ Megjegyzés: Az időterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett. Az időtervben jelzett óraszámok kiegészülnek: - a 2. szakképzési évfolyamon a kötelező összefüggő nyári gyakorlat óraszámaival, melynek javasolt időtartama maximum 90 óra (heti 5x6=30 óra időkerettel számolva), - a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelező óraszám 15%-a. Kötelezően tervezett közismereti tananyagegységek az Osztályfőnöki óra (évi 36 óra) valamint a Testnevelés és sport (évi 72 óra). A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Mozgáskorlátozott tanuló szakképzése esetén az időtervben feltüntetett szabad sáv órakerete felhasználható a mozgáskorlátozottságból eredő sajátos szükségleteknek megfelelően a központi programban megadott tananyagegységek, szakmai követelménymodulok magasabb óraszámban történő egyéni vagy kiscsoportos feldolgozására, speciális tananyagegységek közvetítésére, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény bekezdésben meghatározott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatás biztosítására. A szabad sáv felhasználásának részleteit lásd a mozgáskorlátozott tanulókra vonatkozó Módszertani ajánlás megfelelő alpontjában. 26

27 1. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma sm/2.0/ sm/1.0/ sm/3.0/ sm/3.0/ sm/2.0/ sm/1.0/ sm/3.0/ sm/3.0/ sm/4.0/ sm/1.0/ sm/1.0/ sm/2.0/ sm/3.0/ sm /2.0/ sm/3. 0/ Megjegyzés: Az időterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett. Az időtervben jelzett óraszámok kiegészülnek: - a 2. szakképzési évfolyamon a kötelező összefüggő nyári gyakorlat óraszámaival, melynek javasolt időtartama maximum 90 óra (heti 5x6=30 óra időkerettel számolva), - a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelező óraszám 15%-a. Kötelezően tervezett közismereti tananyagegységek az Osztályfőnöki óra (évi 36 óra) valamint a Testnevelés és sport (évi 72 óra). A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Mozgáskorlátozott tanuló szakképzése esetén az időtervben feltüntetett szabad sáv órakerete felhasználható a mozgáskorlátozottságból eredő sajátos szükségleteknek megfelelően a központi programban megadott tananyagegységek, szakmai követelménymodulok magasabb óraszámban történő egyéni vagy kiscsoportos feldolgozására, speciális tananyagegységek közvetítésére, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény bekezdésben meghatározott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatás biztosítására. A szabad sáv felhasználásának részleteit lásd a mozgáskorlátozott tanulókra vonatkozó Módszertani ajánlás megfelelő alpontjában. 27

28 2. szakképzési évfolyam Heti maximális óraszám Hetek száma sm/2.0/ sm/3.0/ sm/4.0/ sm/5.0/ sm/2.0/ sm/3.0/ sm/1.0/ sm/1.0/ sm/3.0/ sm/2.0/ Megjegyzés: Az időterv 32 hétre átlag heti 35 órával tervezett. Az időtervben jelzett óraszámok kiegészülnek: - a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelező óraszám 15%-a. Az időtervben kötelezően tervezett közismereti tananyagegység az Osztályfőnöki óra (évi 32 óra) valamint a Testnevelés és sport (évi 64 óra) A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének növelésével. Új tananyagegységek lehetnek: a azonosító számú, A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek a azonosító számú, Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegység További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Mozgáskorlátozott tanuló szakképzése esetén az időtervben feltüntetett szabad sáv órakerete felhasználható a mozgáskorlátozottságból eredő sajátos szükségleteknek megfelelően a központi programban megadott tananyagegységek, szakmai követelménymodulok magasabb óraszámban történő egyéni vagy kiscsoportos feldolgozására, speciális tananyagegységek közvetítésére, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény bekezdésben meghatározott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatás biztosítására. A szabad sáv felhasználásának részleteit lásd a mozgáskorlátozott tanulókra vonatkozó Módszertani ajánlás megfelelő alpontjában. 28

29 A azonosító számú, Cipész, cipőkészítő, cipőjavító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek A tananyagegység sorszáma azonosítója megnevezése elméleti elméletigényes gyakorlati óraszáma gyakorlati összes 1 215sm/1.0/ Munka-, tűz- és környezetvédelem sm/1.0/ Marketing és kommunikáció sm/2.0/ Minőségbiztosítás sm/2.0/ Anyagismereti alapfogalmak sm/1.0/ A cipőszerkesztés alapjai sm/2.0/ Modellszerkesztés sm/2.0/ Anyagelőirányzat meghatározása sm/1.0/ Szabás sm/2.0/ Bőrfeldolgozó ipari termékalkatrészeinek előkészítése sm/3.0/ Mintaszerkesztés sm/2.0/ Anyag- és áruismeret sm/3.0/ Alaptechnológiák sm/4.0/ Kombinált technológiák sm/1.0/ Varrási alapismeretek sm/2.0/ Varrógépek sm/3.0/ Bőrfeldolgozóipari gépek, technológiai paraméterek meghatározása sm/1.0/ Fárafoglalás előkészítése sm/2.0/ Fárafoglalás sm/3.0/ Fárafoglalás befejező műveletei sm/4.0/ Vállalkozás létesítése, üzemeltetése

30 sorszáma A tananyagegység óraszáma azonosítója megnevezése elméletigényes gyakorlati összes elméleti gyakorlati Vállalkozás pénzügyi sm/3.0/ tevékenysége sm/4.0/ Alsórész felerősítése sm/5.0/ Sarokrész felerősítés sm/1.0/ Anyagismeret sm/1.0/ Cipőjavítás technológiája sm/3.0/ Cipő javítása sm/6.0/ Kész cipő kikészítése sm/5.0/ Minőség ellenőrzés Mindösszesen óra: A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni. Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a tananyagegységeket.ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi, úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával - kell kialakítani. 9. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 30

31 A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak bemutatása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 Időtartama: perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a könnyűiparban A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Üzletvitel a könnyűiparban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kommunikációs ismeretek: választott termék marketingjének meghatározása, bemutatása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlat Időtartama: 15 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati jellemzőinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 Időtartama: perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gazdálkodási ismeretek: adott termékhez árajánlat, megrendelő, számla készítése 31

32 A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 30% 3. feladat 40% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Cipőipari gyártmánytervezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott kaptáról felületi másolatot készít, modellt tervez A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott kapta felületi másolatról alapmintát és összeállítási rajzot készít A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adott alapmintáról részletmintákat, jelölő és egyéb mintákat készít A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 30% 3. feladat 40% 32

33 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó iparban felhasznált anyagok gyártásának, jellemzőinek, alkalmazásának ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli (központilag megadott témakörök alapján) 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 Időtartama: perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó ipari anyagelőirányzatok meghatározása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 45 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések, eszközök jellemzőinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 Időtartama: perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 20% 3. feladat 40% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Bőrfeldolgozó ipari termékek alkatrészeinek szabása, előkészítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szabászati, előkészítési díszítési, és kierősítési technológiák, gépek, berendezések jellemzőinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 Időtartama: perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bőrfeldolgozó ipari termék-alkatrészek szabása, vékonyítása, kierősítése kézzel és géppel 33

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PORCELÁN- ÉS EDÉNYÁRU-ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM GYENGÉNLÁTÓ (LÁTÁSSÉRÜLT) TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program BOLTI ELADÓ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

TEXTILSZÍNEZŐ, -KIKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TEXTILSZÍNEZŐ, -KIKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TETILSZÍNEZŐ, -KIKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 08 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 0000 00 00 A szakképesítés

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI GÉPRENDSZER ÜZEMELTETŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNNYŰIPARI GÉPRENDSZER ÜZEMELTETŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNNYŰIPARI GÉPRENDSZER ÜZEMELTETŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 05 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FODRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3.

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Keramikus

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 16 2. A szakképesítés

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GYERMEKKORI MOZGÁSPROGRAM-VEZETŐ (Rekreációs. mozgásprogram-vezető)

GYERMEKKORI MOZGÁSPROGRAM-VEZETŐ (Rekreációs. mozgásprogram-vezető) GYERMEKKORI MOZGÁSPROGRAM-VEZETŐ (Rekreációs mozgásprogram-vezető) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Pék 4 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3.

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben