XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXX Szakközépiskola. OM azonosító:"

Átírás

1 XXX Szakközépiskola OM azonosító: c b c02 be04a e c000000fb bc ee d0004a f05a c110004ee8339e8891f000c d c000000fb029cff ee d e f6d616e d d a5a e07bd04201a2d d HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika elektronika SZAKMACSOPORT Erősáramú elektrotechnikus SZAKMA OKJ száma: 1

2 2 Érvényesség: 2008.szeptember 01 től

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az erősáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN és WAN hálózatokat használ Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért Informatikai tevékenységét dokumentálja Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol) Elektromos és mechanikai kötéseket készít Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít Részt vesz a munka és balesetvédelmi oktatáson Betartja és betartatja a munka, baleset, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési javítási technológiára vonatkozó előírásokat Részt vesz a munka, tűz és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában Gondoskodik a munka, tűz és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról 3

4 Feladatok, ismeretek, készségek Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat 4

5 Feladatok, ismeretek, készségek Áramkörök, áramköri feladatok tervezése, előkészítése, dokumentálása Áramkört tervez számítógéppel Műszaki rajz készítő programot használ Rajzdokumentációt, mérési jegyzőkönyvet készít számítógéppel Szakterületének megfelelő szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről Villamos műszaki kiviteli terveket (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot, nyomvonalrajzokat, installációs rajzokat stb.) értelmez és használ Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze Elvi villamos működési rajzok alapján szerelési rajzokat készít Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít Alkalmazza a hagyományos és ekektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végez) Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel Megismeri a munkaterületet Elkészíti és elhelyezi a figyelmeztető feliratokat, illetve jelzéseket Elvégzi a szükséges feszültségmentesítéseket Adott kapcsoláshoz alkatrészek kiválasztását (katalógusból), paraméterek ellenőrzését (méréssel) végzi Áramkört tervez, készít, alkatrészeket beültet, áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi és az alkalmazott technológia függvényében a lehetséges javításokat elvégzi Erősáramú szerelések végzése Mechanikai méreteket felvesz, ellenőriz Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmaz, szerel Alapvető gépészeti berendezéseket (szivattyúkat, kompresszorokat, ventilátorokat, belső égésű motorokat) üzemeltet Kommunális épületek villanyszerelését végzi, áramköreit ellenőrzi Kommunális épületek fogyasztásmérő kialakítását létrehozza, ellenőrzi Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozza, ellenőrzi Kommunális épületek fogyasztásmérőjének csatlakozását az áramszolgáltatói hálózatra létrehozza, ellenőrzi A szerelési technológiákat és a készülékeket kiválasztja a vonatkozó szabványok figyelembevételével Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési, kötési, csatlakozási feladatokat elvégzi, ellenőrzi Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a nullázott rendszert Kiépíti és ellenőrzi az EPH rendszert 5

6 Feladatok, ismeretek, készségek Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót, alkalmazza a védővezeték nélküli érintésvédelmi módokat Komplett elektronikus berendezéseket épít, üzemeltet, hibakeresést végez, javít 6

7 Feladatok, ismeretek, készségek Erősáramú mérések végzése Használja az analóg és digitális villamos mérőműszereket Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek mérését elvégzi Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri Alkalmazza a gyakoribb nem villamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat Ellenőrzi az átalakítók működését Analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza Villamos hálózatok és berendezések szabványossági felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végez Villamos hálózatok és berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végez Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálatát, ellenőrzését végzi Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végez Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron, szinkron és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi Erősáramú berendezések üzemeltetése Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátort beköt, ellenőriz A motorok indítását, fordulatszámának és forgásirányának változtatását és fékezését végzi Szabályozott villamos hajtásokat üzemeltet Kis teljesítményű és speciális villamos motorokkal (pl. váltakozó áramú kommutátoros motorral, léptető motorral stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltet Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi Számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC vel irányított ipari folyamatokat szerel, üzemeltet A villamosenergia rendszer üzemeltetőjeként tevékenykedik Az erősáramú kapcsolókészülékeket kiválaszt, beköt, működtet és üzemeltet Villamos kapcsolóállomásokat üzemeltet Villamos hálózatokat üzemeltet Egyszerű hálózatok zárlatát számítással ellenőrzi, zárlatkorlátozás megoldásában közreműködik. Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közreműködik (pl. fázisjavítás) Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetésében tevékenykedik 7

8 Feladatok, ismeretek, készségek Villamos hálózatok védelmét, üzemzavari automatikák működését ellenőrzi Ipari és háztartási villamos fűtő, hűtő és klímaberendezések villamos energiaellátását kialakítja, működteti, telepíti, üzemelteti Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezéseket szerel, karbantart Szünetmentes áramforrásokat telepít és üzemeltet 8

9 Feladatok, ismeretek, készségek Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret (legmagasabb): Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Általános munkavédelem Általános tűzvédelem Elsősegélynyújtás Érintésvédelem Érintésvédelmi mérések elve Tűzoltó készülékek 9

10 Feladatok, ismeretek, készségek B típusú ismeret: A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Alakhűség és méretpontosság mérési elve Áram hatásai (villamos, hő, mágneses, stb.) Áram, feszültség és jellemzőik, ellenállás és impedancia mérési elve Aszinkron gépek jellemzői, üzemállapotai Digitális műszerek Egyenáramú körök és törvényszerűségeik Elektromechanikus műszerek Elektronikai technológia Energiagazdálkodás Energiagazdálkodási mérések elve Fogaskerekek jellemzői és mérési elve Forgó és lengőmozgások jellemzői Forrasztás Ipari és háztartási villamos fűtő, hűtő és klímaberendezések Kapcsoló készülékek jellemzői Kapcsoló készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái Kinematika Kinetika Kommunális és ipari hálózatok jellemzői Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezések Mechanikai mérések Menetek jellemzői, mérési elve Méréstechnikai alapok Műszaki rajz készítő programok Oldható és nemoldható kötések Oszcilloszkóp alkalmazási elve Számítógépes áramkörtervezés Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetési módjai Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérési elve Transzformátorok jellemzői Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai Transzformátorok készítési, szerelési elve Üzemirányítás Váltakozó áramú körök és törvényszerűségei Világítási készülékek jellemzői Világítási készülékek jellemzői, kiválasztása, hibái Villamos forgógépek jellemzői Villamos forgógépek készítésének technológiái 10

11 Feladatok, ismeretek, készségek Villamos hálózat Villamos készülékek jellemzői Villamosságtani alapfogalmak Villanyszerelés Szinkron gépek jellemezői, üzemállapotai Egyenáramú gépek jellemzői, üzemállapotai C típusú ismeret(középső): A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében,illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagyhibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok) Anyagismeret Csapágyak és csapágyazások Digitális technikai alapok Elektronikus mérőműszerek Finommechanikai elemek Fogaskerekes, csiga és egyéb hajtások jellemzői Környezetvédelem Kötőelemek Mechanikai mérőműszerek Műszaki ábrázolás Műszaki dokumentáció Műszerelemek Perifériák Statika Szabványok Szilárdságtan Teljesítményelektronikai áramkörök Tengelyek, tengelykapcsolók Villamos és gépész rajzjelek 11

12 Feladatok, ismeretek, készségek Villamos gépek biztonságtechnikája Villamos készülékek technológiái Villamos mérések 12

13 Feladatok, ismeretek, készségek D típusú ismeret: Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás. Elektromechanikus mérőműszerek Elektronikus áramkörök Elektrotechnikai alapismeretek Forgácsolás Gépelemek Gyártásismeret Hegesztés Informatikai angol nyelv Mechanika Megmunkálások Ragasztás Számítógépes hálózatok típusai Veszélyes hulladékok kezelése E típus (legalacsonyabb): A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; öszszetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik. 13

14 Feladatok, ismeretek, készségek A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. Szakmai készség fogalma: A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi. A szakmai készségek szintenként: 5 s szintűek: A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése Elemi számolási készség Folyamatábrák olvasása, értelmezése Információforrások kezelése Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Tűz, baleset és környezetvédelmi jelképek értelmezése Villamos dokumentációs jelképek értelmezése 4 s szintűek: A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. A hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeinek alkalmazása (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végez) Diagram, nomogram kitöltése, készítése Diagram, nomogram olvasása, értelmezése Elemi számolási készség Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása, értelmezése Információforrások kezelése 14

15 Feladatok, ismeretek, készségek Kapcsolási rajz készítése Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata Komplex jelzésrendszerek Mennyiségérzék Összeállítási rajz készítése Összeállítási rajz olvasása, értelmezése Szabadkézi rajzolás Szerelési rajz készítése Szerelési rajz olvasása, értelmezése 3 s szintűek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására. Diagram, nomogram kitöltése, készítése Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése Kapcsolási rajz készítése Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése Komplex jelzésrendszerek értelmezése Műszaki rajz készítésműszaki rajz olvasása, értelmezése Tájékozódás Térérzékelés Villamos kiviteli tervrajz készítése 2 s szintűek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és azok önálló javítására. ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis kezelés ECDL 6. m. Prezentáció 15

16 Feladatok, ismeretek, készségek ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 16

17 Feladatok, ismeretek, készségek A szakképesítéshez kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Elhivatottság, elkötelezettség Fejlődőképesség, önfejlesztés Felelősségtudat Kézügyesség Mennyiségérzék Monotónia tűrés Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Pontosság Precizitás Tájékozódás Térbeli tájékozódás Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Határozottság Irányító készség Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszumkészség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Motiválhatóság Nyelvhelyesség Prezentációs készség Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Értékelés Figyelemmegosztás Figyelem összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Információgyűjtés Ismeretek helyén való alkalmazása Körültekintés, elővigyázatosság 17

18 Feladatok, ismeretek, készségek Következtetési képesség Kreativitás, ötletgazdagság Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás, matematikai készség Rendszerező képesség 18

19 1. s z a k k é p z é s i é v f o l y a m s z a k m a i a l a p o z á s é v f o l y a m 9. é v f o l y a m Elektrotechnika 9. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Villamos alapfogalmak: ~8óra 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Számításokban és kapcsolásokban helyesen 149/5.1/ Elektrotechnikai és elektronikai ismeretek Feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség definíciók. 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgonyiségek használja a villamos alapmeny jelöléseit, mértékegységeit, Nagyságrendek, prefixumok, mértékegységek. zása az alkatrészek szabványos rajzjeleit. Alapvető ellenállás számítások. 30/Tesztfeladat megoldása Ismerje és értelmezze a vezető és a Ellenállások hőfokfüggése (NTK, PTK). 20/Információk önálló rendszerezése szigetelőanyagok jellemzőit. Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek. Számításokban és mérési feladatokban biztosan alkalmazza az áramköri Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések. Ohm, és Kirchhoff törvényeket, tudja ~20óra meghatározni és értelmezni a villamos 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 149/5.2/ Az áramkör fogalma, az egyenáramú hálózatok munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, Elektrotechnikai és elektronikai alaptörvényei (Ohm törvény, Kirchhoff törvény). az ellenállás hálózatok eredőjét, a feszültség, és áramosztót, műszerhez 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása gyakorlatok Ellenállás hálózatok, eredő ellenállás számítások. Az alaptörvények igazolása. előtét, és söntellenállást; helyesen értelmezze az ellenállások hőfokfüggé 25/Tesztfeladat megoldása Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone híd. sét. 25/Feladattal vezetett szerkezetelemzés Méréshatár kiterjesztés, előtét és sönt ellenállások. Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és megmagyarázni a Energiaforrások: ~20óra valós generátor viselkedését a külön 19

20 A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai. A hatásfok fogalma, számítása, villamos készülékek jellemző hatásfokai, az ellenállások terhelhetősége. Ideális és valódi generátorok, belső ellenállás, forrásfeszültség, kapocsfeszültség. A feszültség és áramgenerátorok helyettesítő képei (Thevenin, Norton), soros, párhuzamos és vegyes kapcsolása A szuperpozíció tétele. Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége. A villamos áram hatásai. ~4óra A villamos, és mágneses terek jellemzői. ~22óra A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése. Erőhatások villamos mezőben. Anyagok viselkedése villamos térben. Kondenzátorok, kapacitások. Töltés, kisütés, energia. A mágneses tér fogalma, jellemzői és szemléltetése. Erőhatások mágneses erőtérben. Anyagok viselkedése mágneses térben. Egyszerű mágneses körök. Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során. böző üzemi állapotokban, a generátor hatásfokának és teljesítményének öszszefüggését. Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje annak gyakorlati vonatkozásait. Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin, és Norton helyettesítő képének meghatározására. Jellemezze az elektromos áram hő, vegyi, élettani és mágneses hatását. Tudja felsorolni a hő és a vegyi hatás jellemző alkalmazásait, tudja megmagyarázni a galvánelemek és az akkumulátorok működését, felsorolni és értelmezni jellemzőiket. Ismerje a korrózió okait, tudja felsorolni és értelmezni a korrózió elleni védekezési eljárásokat. Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses tér legfontosabb jellemzőit. Tudja értelmezni, jellemezni az erőhatásokat, az anyagok viselkedését villamos illetve mágneses térben. Értelmezze a kondenzátorok jellemzőit, tudja megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési folyamatát, tudjon elektromos jellemzők alapján katalógusból kondenzátort választani, eredő kapacitásokat kiszámítani. 20

21 Műszaki alapgyakorlatok 9. évfolyam: 4óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 148, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 149/2.1/ Anyagok, szerszámok, mérések Az anyag és gyártásismeret azon alapelemeit ismerik meg a tanulók, amely anyagokon a szerszámok és kisgépek használatát gyakorolják, és méréseket végeznek. 74 óra 20/ Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Műszaki rajz értelmezése, Tudja csoportosítani a műszaki szakterületen alkalmazott fontosabb anyagokat. 10/Információk feladattal vezetett rendszerezésemes anyagok tulajdonságait és jel Ismerje az alapvető fémes és nemfé Mérés és ellenőrzés A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek. 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerje meg és alkalmazza a gyakorlemző felhasználási területeit. Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök. 50/Műveletek gyakorlása. lat során használt berendezéseket, A mérés és ellenőrzés feltételei. szerszámokat és mérőeszközöket, Mérés és ellenőrzés gyakorlása. és helyesen tudja ezeket kiválasztani Műszaki dokumentációk elemzése. munkafolyamataihoz. Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző műveletekben. Legyen képes egyszerűbb munkadarabokat kézi megmunkálással elkészíteni, munkáját a tűz, környezet, A anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei: és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságosan elvégezni. Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei. Tudjon mechanikus és elektromos Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás eszközökkel, műszerekkel méréseket végezni. Darabolás:nyírás, fűrészelés. Műszaki rajzokat, dokumentumokat Méretre munkálás:reszelés, gépi forgácsolás. olvasson, értelmezzen, készítsen. Hajlítás. Tudjon munkájához műveleti sorrendet készíteni, a szükséges anyagot, Fúrás és süllyesztés műveletei. A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai. anyagmennyiséget kiválasztani, Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használata. meghatározni. Projekt feladatok készítése, a tanult műveletek, technológiák gyakorlása. Az elvégzett feladatok dokumentálása. A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult műveleteket, módszereket, technológiákat. 21

22 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Tudja elvégzett feladatát dokumentálni. Tudjon egyszerű mechanikus és elektromechanikus alkatrészekről szabványos rajzokat készíteni. 149/2.2/ Mechanikai és elektromos kötések készítése ~37óra 20/ Kiscsoportos szakmai munkavégzés irá Ismerje meg és alkalmazza a gyakor Mechanikai és elektromos kötések készítése Kötési módok és csoportosításuk Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek: nyítással, 10/Műszaki rajz értelmezése, lat során használt berendezéseket, szerszámokat és mérőeszközöket, A menetkészítés eszközei és szerszámai. 10/Információk feladattal vezetett rendszere és helyesen tudja ezeket kiválasztani A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása. zése, munkafolyamataihoz. Menetes alkatrészek ábrázolása 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzetelés Műszaki rajzokat, dokumentumokat Csavarok fajtái, adatai sel, olvasson, értelmezzen, készítsen. Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai. 50/Műveletek gyakorlása. Tudjon munkájához műveleti sorren Szerelési gyakorlat det készíteni, a szükséges anyagot, Szegecskötések, kötőelemek: anyagmennyiséget meghatározni, A szegecs alakja, méretei, anyaga. szerszámot, eszközt kiválasztani. A szegecselés művelete, szerszámai. Legyenek képesek egyszerűbb mun Szegecselési gyakorlat. kadarabokat kézi megmunkálással Ragasztott kötés: elkészíteni, munkáját a tűz, környe Ragasztott kötések jellemzői. zet, és balesetvédelmi előírásoknak Ragasztóanyagok fajtái. megfelelően, biztonságosan elvégez Ragasztási eljárások. ni. Ragasztási eljárások gyakorlása. Ismerje az elektronikában leggyak Forrasztott kötés, lágyforrasztás: rabban alkalmazott rögzítés, kötési A forrasztás, mint elektromos és mechanikai módokat, és tudja ezeket elkészíteni. kötés. Ismerje és tudja használni a leggyak A forrasztás anyagai, segédanyagai és esz rabban alkalmazott elektromechani közei. kus alkatrészeket, csatlakozókat. A forrasztás művelete. Tudjon különböző vezetékeket előké Forrasztási gyakorlat. szíteni, egyszerű áramkörök huzalo Vezetékek, kábelek, huzalozás: Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. zását elkészíteni. Ismerje és alkalmazza a forrasztás anyagait, eszközeit, tudjon forrasztott 22

23 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Huzal előkészítés, szigetelés eltávolítása. kötést létrehozni. Tudjon analóg és digitális multiméter A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. rel villamos anyagmennyiséget mérni, a méréshatárt és üzemmódot beállítani, a méréshez műszert választani. Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. Elektromechanikus csatlakozók. A projektfeladatok elkészítése során alkalmazza a tanult műveleteket, módszereket, technológiákat. Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. Tudja elvégzett feladatát dokumentálni. Csatlakózók kialakítása. Tudjon egyszerű mechanikus és Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. elektromechanikus alkatrészekről szabványos rajzokat készíteni. Ismerje meg, és alkalmazza munkája során a szabványokat. Alkalmazza a szabványos jelöléseket, a szabványos rajzjeleket. Tartsa be a munka, baleset, tűz, és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési javítási technológiára vonatkozó előírásokat. 149/1.2/ Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazása, szerelése 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása Ismerje a gépek diagnosztikai vizs Szerelési gyakorlatok Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldol gálatának módszereit, és szemre Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, gozása vételezéssel ismerje fel az üzemel alapvető hajtások) alkalmaz, szerel. 22 óra 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzetelés tetésből származó káros hatások Diagnosztikai vizsgálatok sel következményeit. A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli el 50/Műveletek gyakorlása Tudjon hibajegyzéket készíteni, ja lenőrzése, szabályozása és beállítása az adott üzemi jellem vítási feladatokat meghatározni. zőkre. Ismerje a gépek szétszerelésekor Gépalkatrészek meghibásodása és összeszerelésekor használatos A gépeket az üzemeltetés során folyamatosan és/vagy szaka kézi, és gépi szerszámokat. szosan érő káros hatások (kopás, korrózió, kifáradás) feltárá Tudja alkalmazni munkája során a 23

24 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei sa. szerelőkészülékeket. A gépelemek jellegzetes hibáinak felismerése és javítása. Szétszerelés A gépek szétszerelését előkészítő tevékenységek (leszerelés Tudjon tervet készíteni a gépek szétszerelésének lépéseiről és a felhasználandó eszközökről. az alapról) Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtolóés zsugorkötések) Tudjon tervet készíteni a gépek összeszerelésének lépéseiről és a felhasználandó eszközökről. Alkatrészek kiszerelése, gépegységek szétszerelése Összeszerelés Összeszerelés előkészítése Tudjon oldható kötéseket szakszerűen szétbontani, és ilyen jellegű kötéseket készíteni. Kötések összeszerelése Tudjon csapágyakat kiszerelni. Gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése Szerelt gépek vizsgálata, beállítása A szerelés szerszámai, gépei Ismerje a csapágyak jellemzőit, és katalógusból tudjon csereszabatos csapágyat kiválasztani. A szerelés készülékei (sajtoló és lehúzókészülékek, befogóés szorítókészülékek, mozgató és szállítókészülékek) Képes legyen csapágyak beépítésére. Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata Ismerje a tömítőgyűrűk szerelésének módját. Ismerje a szerelt gépek átvételi eljárását. Elvégzett munkájának dokumentálására képes legyen. 149/1.5/ Alapvető gépészeti gyakorlatok elvégzése, gépelemek szere 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldol Ismerje a mérőeszközökkel szemben Gépészeti gyakorlatok lésének elsajátítása gozása támasztott követelményeket. Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldol Képes legyen a mérőóra és a finom alapvető hajtások) alkalmaz. gozása tapintó elhelyezésére, a mérés végre Mechanikai méreteket felvesz, ellenőriz 40/Feladattal vezetett szerkezetelemzés hajtására. Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszo 25/Technológiai próbák végzése Jártas legyen a parallaxis és más hi rok, ventilátorok) báktól mentes műszer leolvasásra. Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 15 óra Ismerje az ellenőrző tengelyek hasz Alkatrészek ellenőrzése és minősítése nálatának módját. Síkfelületek vizsgálata Ismerje a tengelyek párhuzamossági, Forgásfelületek (tengelyek, perselyek) ellenőrzése illetve kitérési hibáinak ellenőrzési 24

25 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Bordáskötések ellenőrzése módját. Hajtóműházak tengely és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése Vezetékek ellenőrzése Képes legyen prizmás vízmértékkel történő ellenőrzésre. Fogaskerekek ellenőrzése Mozgatókarok működőfelületeinek ellenőrzése Ismerje a furatok ellenőrzésének módszereit. Menetek ellenőrzése Képes legyen mérőhasábokkal mérési feladatot végezni. Képes legyen tolómércével, mikrométerrel és mérőcsapokkal ellenőrző mérések elvégzésére. Ismerje a menetek fajtáit, és a menetfajták megállapítására alkalmas menetfésű használatát. tudjanak fontosabb gépelemek vázlatrajzait elkészíteni és az egyes gépelemeket katalógusok, táblázatok segítségével kiválasztani. Tudja az elkészített dokumentációt nyomtatott formában megjeleníteni, illetve elektronikus formában menteni. Ismerje és tudja a mérési adatok feldolgozását 25

26 1 0. é v f o l y a m Elektrotechnika 10. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Indukciós jelenségek: ~10óra Számításokban és kapcsolásokban helyesen használja a villamos alapmeny 149/5.1/ Mozgási, nyugalmi, ön, és kölcsönös indukció. Elektrotechnikai és elektronikai ismeretezása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgo Induktivitás, tekercsek. nyiségek jelöléseit, mértékegységeit, Be, és kikapcsolási jelenségek. az alkatrészek szabványos rajzjeleit. 30/Tesztfeladat megoldása A mágneses tér energiája. Számításokban és mérési feladatokban biztosan alkalmazza az áramköri 20/Információk önálló rendszerezése Váltakozó mennyiségek jellemzői. ~38óra Ohm, és Kirchhoff törvényeket, tudja Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői. meghatározni és értelmezni a villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot. Soros és párhuzamos R L kapcsolás. 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 149/5.2/ Soros és párhuzamos R C kapcsolás. Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses tér legfontosabb jel Elektrotechnikai és elektronikai Valóságos kondenzátorok és tekercsek, veszteségeklemzőit. 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása gyakorlatok ( krétás gyakorlat ) Soros és párhuzamos R L C kapcsolások, rezgőkörök. Tudja értelmezni, jellemezni az erőhatásokat, az anyagok viselkedését villa 25/Tesztfeladat megoldása 25/Feladattal vezetett szerkezetelemzés Váltakozó áramú teljesítmények. mos illetve mágneses térben. A teljesítménytényező fogalma, a fázisjavítás szükségessége és jellemző megoldásai. Ismerje és értelmezze a mágneses kölcsönhatásokat, az indukció fajtáit, szá 26

27 Többfázisú hálózatok: ~6óra A többfázisú rendszer fogalma. A háromfázisú rendszer lényege és jellemzői. A csillag és háromszögkapcsolás jellemzői, teljesítmények, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés. A villamos gépek működési elve: ~10óra A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése. Az egy és háromfázisú váltakozó áramú generátorok működési elve, jellemző felhasználása. Az egyenáramú generátorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző alkalmazások. Az egyenáramú motorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző alkalmazások. Váltakozó áramú motorok: forgó mágneses tér, háromfázisú szinkron és aszinkron motorok szerkezete és működése, jellemző alkalmazások. A villamos energia előállítása, szállítása és elosztása. ~4óra Hagyományos és alternatív energiaforrások. ~6óra Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során. mítsa ki a villamos, és mágneses mező, az egyszerű mágneses körök jellemzőit, a mágneses kör energiáját. Értelmezze, alkalmazza a váltakozó jel jellemzőit, középértékeit. Tudja meghatározni és értelmezni a tisztán ohmos, az induktív, és a kapacitív fogyasztó fázisszögét és teljesítményét, az impedancia, az admittancia, a határ, és a rezonancia frekvencia fogalmát, megmagyarázni a rezgőkörök működését. Ismerje a többfázisú hálózatok jellemzőit, a villamos energia előállításának lehetőségeit, az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit, távlatait. Értelmezze a transzformátor működését, áttételeit, tudja megmagyarázni a transzformátor veszteségeit, a veszteségek csökkentésére szolgáló megoldásokat. Tudja csoportosítani a villamos gépeket, ismertetni azok felépítését, megmagyarázni működésüket. Legyen képes felsorolni a villamos gépek legfontosabb jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit. Ismerje a villamos áram előállításának elvét, a legfontosabb energiaforrásokat. 27

28 Géptan 10. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 149/1.1/ Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazásának, szerelésének 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása Ismerjék meg a statika és a szilárd Mechanikai szerelések elmélete 19 óra 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolságtan legfontosabb fogalmait. gozása Ismerjék fel a helyes profilválasztás MECHANIKAI ALAPISMERETEK 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssegét. és szerkezeti kialakítás szükségessé Az erő fogalma, jellemzői, forgató nyomaték. A statika alapfeltételei, kényszerek fogalma, fajtái. 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Ismerjék meg a mechanikai szerkezetekben keletkező igénybevételeket. Síkbeli erőrendszerek eredője, egyensúlya 20/Információk feladattal vezetett rendszerezésfejezések Sajátítsák el a helyes műszaki szakki KÖZÖS HATÁSVONALÚ ERŐRENDSZEREK EREDŐJE. használatát. Közös támadáspontú erőrendszer eredője, egyensúlya. Jellemezze a műszaki életben szükséges precizitás, igényesség és tervszerűség Párhuzamos erőrendszer eredője, egyensúlya. tevékenységüket. NYOMATÉKI TÉTEL Ismerjék a statika alaptörvényeit, tudják A tartó fajtái, vizsgálat célja, alkalmazható módszererozni, a tartók igénybevételét meghatá szerkezeti kialakítását ismertetni. Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó vizsgálata. Képesek legyenek konzolos és kéttámaszú Megoszló terhelésű tartó vizsgálata tartók veszélyes keresztmet Egyik végén befogott tartó vizsgálata szetét szerkesztéssel és számítással Stabilitás fogalma, számítás meghatározni. Keresztmetszetek másodrendű nyomatéka Ismerjék a szilárdságtani alapfogalmakat, A keresztmetszeti tényező meghatározása az igénybevételek fajtáit SZILÁRDSÁGTAN Tudjanak az adott igénybevételhez Az igénybevétel fogalma, feszültségfogalma. Húzónyomó igénybevétel optimális szerkezeti kialakítást megválasztani, egyszerűbb szerkezetek Hajlító igénybevétel esetén a szükséges keresztmetszetet Nyíró igénybevétel kiszámítani Csavaró igénybevétel Tudjanak fontosabb gépelemek váz 28

29 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Összetett igénybevételek latrajzait elkészíteni és az egyes gépelemeket katalógusok, táblázatok segítségével kiválasztani. 149/1.3/ Gépelemek Alapvető gépészeti berendezek üzemeltetésének, gépelemek szerelésének ismertetése szerelési és összeállítási rajz alapján Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása I30/nformációk önálló rendszerezése alapvető hajtások) alkalmaz, szerel. 37 óra 10/Tesztfeladatok megoldása NEM ODHATÓ KÖTÉSEK 10/Műszaki rajzok értelmezése Kötőgépelemek, kötések. Szegecskötés Hegesztett és forrasztott kötések Ragasztás, zsugorkötések OLDHATÓ KÖTÉSEK Csavarmenetek származtatása, fajtái, alkalmazás Csavarfajták, csavarbiztosítások A csavar meghúzásának és oldásának nyomaték szükséglete. Csapszeg, ék és reteszkötések TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAZÁSOK Tengelyek, tengelyek igénybevételei, fajtái Csapágyazások. Siklócsapágyak Gördülő csapágyak Gördülő csapágy típusok TENGELYKAPCSOLÓK Tengelykapcsolók, merev, rugalmas, hajlékony. Oldható súrlódó tengelykapcsolók HAJTÁSOK Súrlódásos hajtások, dörzskerékhajtás alkalmazás, szerkezeti kialakítás Laposszíj hajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása Ékszíjhajtás alkalmazás, szerkezeti kialakítás Fogaskerék hajtások RUGÓK, LENGÉSCSILLAPÍTÓK Képesek legyenek a szakmai gyakorlat során előforduló mechanikai szerkezetek rendeltetésszerű használatára, hibáinak megállapítására, szerelésére, Ismerje fel a műszaki életben jelentkező feladatok (villamos, mechanikai) komplexitását ismerjék meg a villamos gépekben, berendezésekben alkalmazott gépelemeket, hajtásokat. Jártasak legyenek a szabványos gépelemek (csavarok, szegecsek, csapágyak) mérettáblázatainak megismerésében és gyakorlati alkalmazásában. Keltse fel a tanulók érdeklődését az új műszaki megoldások figyelemmel kísérésére. Képesek legyenek a kötőgépelemek fontosabb típusait és alkalmazási területeit ismertetni. Tudjanak kötőgépelemek vázlatrajzait elkészíteni és az egyes gépelemeket táblázatok segítségével kiválasztani. ismerjék a tengelyek kialakításának szempontjait, részeit. Ismerjék a csapágyazási megoldásokat, a fontosabb sikló és gördülőcsapágyakat, ezek működését, be 29

30 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Rugók csoportosítása, jellemzésük. Hajlító igénybevételnek építését, alkalmazási területeit kitett rugók. Csavaró igénybevételnek kitett rugók. Képesek legyenek csapágyakat kiválasztani katalógusból. Gumirugók, légrugók, lengéscsillapítók Ismerjék a hajtások elvét, megoldásait Mechanikus lengéscsillapítók (dörzshajtás, a szíj és ékszíjhaj Hidraulikus lengéscsillapítók tás). MECHANIZMUSOK Ismerjék a fogaskerékhajtás elvét, Karos mechanizmusok. A mechanizmusok alaptörvényei felhasználási területeit. A forgattyús mechanizmus működése Kulisszás mechanizmus Bütykös mechanizmus 149/1.4/ Gépészeti berendezések ismerete Alapvető gépészeti berendezek üzemeltetésének, gépelemek 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása szerelésének megismerése szerelési és összeállítási rajz alapjánzása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgo Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, I30/nformációk önálló rendszerezése ventilátorok, belső égésű motorok) 18 óra 10/Tesztfeladatok megoldása Belső égésű motorok működési elve 10/Műszaki rajz értelmezése körfolyamatok, elvi vázlatuk, működésük szerkezeti részek: porlasztó, gyújtás, hűtés, kenés üzemeltetésük Áramlástechnikai gépek szivattyúk ventilátorok kompresszorok felépítése, működése Gépek üzemközi elhasználódása gépek elhasználódási formái, folyamata a kopásgörbe Karbantartás a karbantartó tevékenység és műveletei a tervszerű megelőző karbantartási rendszer Ismerjék az erőgépek szerkezeti kialakítását, főbb típusait, működését. Tudják az erőgépek üzemi adatait meghatározni, az üzemeltetési ismereteket alkalmazni. Ismerjék a belső égésű motorok működési elvét, főbb szerkezeti részeit, üzemeltetését. Ismerjék az áramlástechnikai gépek fajtáit, szerkezeti felépítését, működési elvét, üzemeltetési szabályait. Ismerjék a karbantartás célját és módszereit, valamint a bejáratás szabályait. Ismerjék a kenés szerepét, a kenőberendezések kezelését, fontosabb típusait. Ismerjék meg az erőgépek fajtáit, feladatát, működését, valamint az üzemeltetés során jelentkező kopásokat, karbantartási feladatokat. 30

31 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei és feladatai a karbantartási ciklusok a TMK rendszerű karbantartás műveletei Gépelemek kenése a kenés szerepe, jelentősége kenőberendezések, módszerek Gépek bejáratása 31

32 Villanyszerelés 10. évfolyam: 1óra/hét osztálykeretben 149/2.1/ Villanyszerelési ismeretek Elméleti óraszám: 37, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Villanyszerelési ismeretek ~37óra Világítási áramkörök Villamos rajzok (egyvonalas, szerelési áramutas) Villamos szerelési anyagok Vezetékek Villamos kötőelemek Védőcsövek Kábelcsatornák Kábeltálcák Dobozok Rögzítőanyagok Villamos szerelvények Kapcsolók. Csatlakozók Lámpatestek Villamos készülékek Relék (impulzusrelék, időrelék) Mágneskapcsolók Túláramvédelmi készülékek Túlfeszültségvédelmi készülékek Érintésvédelmi készülékek Lakóépületek bejelző rendszerei Épületek villamos hálózatának kialakítása A hálózat kiépítésének lépései Süllyesztett szerelés Falon kívüli szerelés 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25/Információk önálló rendszerezése 25/Tesztfeladat megoldása Villanyszerelési ismeretek elsajátítása, villamos kiviteli tervrajz illetve kapcsolási rajz olvasása, elkészítése, alkalmazása. Kommunális épületek villanyszerelését végzi, áramköreit ellenőrzi. Ismeri és használja a villanyszerelési anyagokat. Képes az épületek informatikai hálózatának kialakítására. Képes értelmezni a villamos rajzokat, azok alapján áramköröket kialakítani. Képes egyszerű villamos rajzokat készíteni. Kommunális épületek fogyasztásmérőjének csatlakozását az áramszolgáltatói hálózatra létrehozza, ellenőrzi Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozza, ellenőrzi 32

33 Elosztószekrények Épületek hálózatra csatlakozása Csatlakozás légkábellel, földkábellel Fogyasztásmérők helyének kialakítása Fogyasztásmérők felszerelése TV hálózatok Épületek hőfejlesztő készülékei Forróvíztárolók Hőtárolós készülékek Épületeknél alkalmazott megújuló energiaforrások Napkollektorok Szélgenerátorok Épületek informatikai rendszerei. (Hang, kép és adatátvitel) Csengők, felcsengető rendszerek Kaputelefonok Számítógépes hálózatok Telefonhálózatok TV hálózatok 33

34 Villanyszerelési gyakorlatok 10. évfolyam: 2óra/hét csoportbontásban Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám:, Gyakorlati óraszám: 74, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 149/2.2/ Villanyszerelési gyakorlatok Villanyszerelési gyakorlatok Épületek világítási áramköreinek kialakítása ~17óra Egysarkú kapcsolás Kétsarkú kapcsolás Háromsarkú kapcsolás Csillárkapcsolás Váltókapcsolás Keresztváltó kapcsolás Világítási és áramkörök és dugaszoló aljzatok. Összetett világítási áramkörök Villamos rajzok olvasása, értelmezése, készítése (egyvonalas, szerelési áramutas) Impulzusrelével megvalósítható kapcsolások ~9óra Egyszerű impulzusrelék Integrált funkciójú impulzusrelék Impulzusrelé kiegészítők Időrelékkel megvalósítható feladatok ~9óra Bekapcsolás késleltetések Kikapcsolás késleltetések Univerzális időrelék Lépcsőházi világítás Épületek villamos hálózatának kialakítása ~6óra A hálózat kiépítésének lépései Süllyesztett szerelés Falon kívüli szerelés Elosztószekrények kialakítása 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése 20/Tesztfeladat megoldása 10/Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése Villanyszerelési ismeretek, valamint villamos kiviteli tervrajz és kapcsolási rajz elkészítése, mindezek alkalmazása a gyakorlatban. Kommunális épületek villanyszerelését végzi, áramköreit ellenőrzi. Ismeri az alapvető világítási áramköröket. Képes egy épület világítási áramköreinek kialakítására. Ismeri a világítási áramkörök rajzait, maga is képes azokat elkészíteni. Kommunális épületek fogyasztásmérő kialakítását létrehozza, ellenőrzi. Fontosabb fogyasztói berendezések bekötését létrehozza, ellenőrzi. Kommunális épületek fogyasztásmérőjének csatlakozását az áramszolgáltatói hálózatra létrehozza, ellenőrzi. 34

35 Épületek hálózatra csatlakozása ~6óra Csatlakozás légkábellel, földkábellel Fogyasztásmérők helyének kialakítása Fogyasztásmérők felszerelése Épületek hőfejlesztő készülékeinek bekötése ~6óra Forróvíztárolók Hőtárolós készülékek Épületeknél alkalmazott megújuló energiaforrások megismerése ~6óra Napelemek Szélgenerátorok Épületek informatikai rendszerei. (Hang, kép és adatátvitel) ~15óra Csengők, felcsengető rendszerek Kaputelefonok Számítógépes hálózatok Telefonhálózatok TV hálózatok 35

36 1 1. é v f o l y a m Elektrotechnika 11. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Legyen képes a különböző szempontok 149/5.1/ Elektrotechnikai és elektronikai ismeretek Az elektronika passzív és aktív alkatrészei, szabványos jelölésük, jellemzőik, felhasználásuk analóg áramkörökben. ~12óra 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldol alapján a kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a kétpólus és a négy Két, és négypólusok. gozása pólus paramétereket értelmezni, átviteli Félvezető áramköri elemek. 30/Tesztfeladat megoldása jellemzőket számolni és ábrázolni. A tipikus analóg alapáramkörök felépítése, jellemzői és működése. 20/Információk önálló rendszerezése Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, Erősítő alapkapcsolások. ~8óra a félvezető dióda karakte Többfokozatú (csatolt) erősítők. ~4óra risztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését. Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők. ~4óra Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor működését, értelmezze jelleggör 25/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 149/5.2/ Hangolt, szélessávú, és nagyjelű erősítők. ~4óra Elektrotechnikai és elektronikai Tápegységek. ~4óra béiket. 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása gyakorlatok Oszcillátorok. ~4óra Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket, Egyszerű áramkörök méretezése számítással. szerezzen gyakorlatot a katalógusok 25/Tesztfeladat megoldása Műveleti erősítők: ~16óra használatában. 25/Feladattal vezetett szerkezetelemzés Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások. Értelmezze az erősítők egyenáramú beállításának Műveleti erősítővel felépített áramkörök méretezése, alkalmazásuk (pl. műveletvégző áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai áramkörök). jellemzőit, rajzolja fel a kap csolásokat, tudja definiálni az erősítővel kapcsolatos alapfogalmakat, s megmagyarázni Egyszerű áramkörök méretezése számítással. az erősítő alapkapcsolások mű Egyéb analóg integrált áramkörök. ~2óra ködését. Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők. ~4óra Tudja számítással meghatározni az erősítő alapkapcsolások egyen és váltakozó Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök. ~4óra áramú jellemzőit. Impulzustechnikai áramkörök: ~8óra Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle Impulzus fogalma, impulzusjellemzők. visszacsatolásokat, a visszacsa 36

37 Aktív és passzív jelformáló áramkörök. Impulzus előállító áramkörök. Számítási méretezési feladatok megoldása. Alkatrészek szabványos jelölése. Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése. tolások hatását az erősítők jellemzőire. Ismerje fel és azonosítsa az erősítő áramkörök visszacsatolásait, tudja kiszámítani a visszacsatolt erősítők jellemzőit. Ismerje az erősítő fokozatok összekapcsolásának lehetőségeit, tudja meghatározni jellemzőiket. Ismerje a műveleti erősítők felépítését, jellemzőit, felépítését, alapkapcsolásait. Tudja a műveleti erősítővel felépített egyen, és váltakozó áramú erősítők és műveletvégző áramkörök jellemzőit, tudja azok jellemzőit számítással meghatározni.. Ismerje és értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait. Ismerje a hangolt, és szélessávú erősítők működését és jellemzőit, jellegzetes alkalmazási lehetőségeit. Tudja definiálni a nagyjelű erősítők jellemzőit, megnevezni felhasználási területeit, értelmezni munkapont beállításait, megmagyarázni a teljesítményerősítők vezérlési módjait. Tudja definiálni és értelmezni a pozitív visszacsatolást, s annak jellemzőit. Ismerje a gyakorlati rezgéskeltő kapcsolásokat, felsorolni az oszcillátorok kiválasztási és felhasználási lehetőségeit. Értelmezze a stabilizátorok jellemzőit, oldjon meg elemi stabilizátoros feladatokat. 37

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUDIO- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Audio- és vizuáltechnikai műszerész mestervizsgához

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS

TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 13. évfolyam (160 óra) Karbantartási gyakorlatok tantárgy:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

51 525 01 0100 31 02 Autókarbantartó és -ápoló Autószerelő

51 525 01 0100 31 02 Autókarbantartó és -ápoló Autószerelő 120-06 Gépjárműjavítás III A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások 1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CNC GÉPKEZELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A CNC gépkezelő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A CNC gépkezelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 543 02 Asztalos szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben