Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: szeptember 1-től 1/

2 [Ide írhatja a szöveget] CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Szerkezetlakatos/Szerkezetlakatos szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A hegesztési hibákat kijavítja A munkaterületet és a munakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki A terv szerinti tényleges méreteket ellenőrzi A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja Adatokat szolgáltat a megvalósulási dokumentációhoz Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nemoldható kötést készít Általános minőségű hegesztett kötéseket készít kézi ívhegesztéssel Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhe-gesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel Általános roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatot végez Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz-és környezetvédelmi előírásokat Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el A roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait Betartja és betartatja a munka- baleset- tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat valamint a szakmára és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat Betartja a tűz-és környezetvédelmi előírásokat Célirányos anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait Darabol kézi és gépi műveletekkel Darabolást végez kézi, gépi eszközökkel, lángvágással Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, értelmez Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést 2/

3 [Ide írhatja a szöveget] Előkészíti a munkafeladat végrehajtását az ahhoz szükséges anyagokat segédanyagokat előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján Elvégzi a próbaszerelést Elvégzi a durva felületkezelést Elvégzi az elő-és végszerelét (magasban is) Elvégzi a szükséges hőkezelést Értelmezi a munkájához szükséges építészrajzokat, gépészeti rajzokat Egyszerűbb vázlatokat készít a beépítésre kerülő anyagok, szezrkezetek rögzítésének helyének pontos meghatározására Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával Egyszerű készülékeket, sablont készít szerkezet összeállításához Fémiapari alapműveleteket előkészít, elvégez Gépipari alapméréseket végez Gyártási és szereléstechnológiai folyamatokat értelmez, alkalmaz Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel Készít bont javít cserél nemoldható kötéseket (szegecs zsugor ragasztott) Készít bont javít cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket Készít bont javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket Kiválasztja az általános gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt Kiválasztja ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket szerszámokat mérőeszközöket védőfelszereléseket Korrózió elleni védőbevonatot készít Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és fémszerkezeteken Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában Lemezlakatos kézigépeket kezel Lemezlakatos kisgépeket kezel Lemezlakatos nagygépeket kezel Lemezt domborít Lemezt egyenget Lemezt hajlít Lemezt lyukaszt Lemezt peremez Lemezt vág darabol Lemezszerkezeteket felszerel rögzít Lemezterítéket, táblakiosztást meghatároz Lemezszerkezeteket összeállít szerel Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 3/

4 [Ide írhatja a szöveget] Magasban végzett szerelési folyamatokat értelmez, végez Magassási látványtervet értelmez, alkalmaz Összeállítja a leszabott anyagot hegesztéssel szakaszosan rögzíti Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését végzi Pont- és vonalhegesztést végez Részt vesz a mentésben elsősegélyt nyújt Speciális lemezkötéseket készít Szakmailag szemrevételezi a helyszínt Számjegyvezérlésű lemezmegmunkáló gépet kezel Szerel javít karbantart egyszerű statikus vázszerkezeteket Szerel javít karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat, teleszkópos elemeket egyéb főtartókat Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat Vezeti a munkalapokat Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A gázhegesztés biztonsága A hegesztés környezeti hatásai A gépek berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai A hegesztés folyamatának és befejezésének tűzvédelmi előírásai Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai Az ívhegesztés biztonsága Egyéb hegesztőeljárások környezetkárosító hatása Egyéni és kollektív védelmi módok Elsősegélynyújtási ismeretek Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Érintésvédelmi alapismeretek Gépkönyv kezelési szerelési karbantartási útmutatók használata Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai Gyártási utasítások értelmezése Hegesztés biztonsága Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai hegesztőeljárások biztonságtecnikája Környezetvédelmmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok 4/

5 [Ide írhatja a szöveget] Lángvágás biztonsága Leesés elleni biztosítás előírásai Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése Műszaki táblázatok használata Sajtoló-ponthegesztés biztonsága Szabványok használata Szerszámok kézi kisgépek biztonsági ismeretei B típusú ismeret: A magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei A munkahely biztonságos kialakításának követelményei Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése Darabolás kézi szerszámmal, géppel, lángvágóval Egyengetés Egyengetés mechanikus úton és hő bevitellel Előrajzolás Esztergálás Fúrás, furatmegmunkálás Gázhegesztés és lángvágás Géprajzi alapfogalmak Gépi forgácsolás szerszámai Gépi forgácsoló alapeljárások gépei Hajlítás Hegesztési alapismertek Hegesztő berendezések és eszközök Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok ábrázolása Hosszméretek mérése és ellenőrzése Ívhegesztés Képlékenyalakítás Kézi és gépi forgácsolás Korrózióvédelem Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei Korrózióvédelem alkalmazása Kötőelem táblázatok használata Lemeztáblák tulajdonságainak ismerete Lemezalakító gép ismerete Mértékegységek ismerete Minőségbiztosítási alapismeretek Munkavégzés szabályai 5/

6 [Ide írhatja a szöveget] Műszaki mérés eszközeinek ismerete Műszaki rajzok olvasása értelmezése használata Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, szabadkézi vázlatok készítése Nemoldható kötések Nyújtás Oldható kötések Oldható és nemoldható kötések rajzjelei, ábrázolási módjai Részletrajzok olvasása, értelmezése Speciális lemezkötések ismerete Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű alkatrészekről Szabadkézi vázlatok készítése Szögek mérése és ellenőrzése Villamos berendezések biztonságtechnikája C típusú ismeret: Anyagvizsgálatok Diagramok olvasása értelmezése készítése Dokumentációs alapismeretek Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások Élkiképzés Építészrajzi alapfogalmak, egyszerűbb építészeeti részletrajzok Felületkezelés Forgácsolási alapfogalmak Geometriai méretek kiszámítása Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Hőkezelés Ipari anyagok egyéb jellemzői Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai Ipari anyagok korróziós tulajdonságai Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari anyagok villamos tulajdonságai Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik Készülékkészítési alapismeretek Kiterítések szerkesztésének ismerete Korróziós tulajdonságok Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik Köszörülés Marás Mérési utasítások értelmezése 6/

7 [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítás Munkavégzés szabályai Működési jellemzők kiszámítása Műveleti sorrend meghatározása Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira Reszelés fűrészelés köszörülés Roncsolásmentes anyagvizsgálat Síkmértani szerkesztések Szabványos ipari vasötvözetek Szabványos könnyűfém ötvözetek Szabványos színesfém ötvözetek Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Terítékszámítási és szerkesztési ismeretek D típusú ismeret: Anyagvizsgálatok Csomagolóanyagok Csomagolástechnika CNC gépek ismerete E típusú ismeret: A szakmai képzes során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintűek: Egyéni védőeszközök használata Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata Hőkezelési biztonságos végzése Hegesztés biztonságos végzése Gépek berendezések, szerszámok szakszerű használata Leesés elleni védelem eszközeinek használata Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata Szerelő kéziszerszámok és kisgépek használata 7/

8 [Ide írhatja a szöveget] 4 -s szintűek: Alaphegesztési eljárások gépeinek használata Elsősegélynyújtás Emelési kézjelek alkalmazása Gépészeti rajz olvasása értelmezése Gépészeti részletrajzok olvasása, értelmezése Gépipari mérőeszközök használata Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata Lángvágás Lemezkötések létesítése Munkavégzési információk kezelése Varratképzés vízszintes helyzetekben 3 -s szintűek: Egyéb mérőeszközök használata Elemi számolási készség Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása Geometriai méretek kiszámítása Hegesztési varratjelképek értelmezése Hosszmértékegységek Információforrások kezelése Kötések jelképeinek értelmezése Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzék Műszaki táblázatok kezelése Olvasott köznyelvi szöveg megértése Szabadkézi vázlatkészítés Szerelési családfa értelmezése 2 -s szintűek: Diagram nomogram olvasása értelmezése Gépészeti alkatrészrajz készítése 1 -s szintűek: Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Biztos kéztartás Döntésképesség 8/

9 [Ide írhatja a szöveget] Határozottság Felelősségtudat Mozgáskoordináció Önállóság Pontosság Szabálykövetés Szabálykövető magatartás Szakmai igényesség Tériszonymentesség Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Irányítási készség Együttmüködési készség Módszerkompetenciák: Figyelem-összpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés, elővigyázatosság Lényegfelismerés (lényeglátás) Lényegfelismerés, elővigyázatosság Pontosság 9/

10 Osztályfőnöki Elméleti óraszám: 52, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Helyi tanterv szerint Testnevelés Elméleti óraszám: 104,, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Helyi tanterv szerint Közismereti képzés Elméleti óraszám: 796, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei HELYI TANTERV SZERINT 10/

11 Szakmai elméleti tárgyak Munka-és környezetvédelemi ismeretek Elméleti óraszám: 36, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 1. 0 / Elsősegélynyújtás munkabiztonság környezetvédelem elmélete A munkavédelem területei A balesetek fajtái Foglalkozási megbetegedések Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása A munkavállaló jogai és kötelezettségei A munkáltató jogai és kötelezettségei A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései A munkahely biztonságos kialakításának követelményei Az időszakos felülvizsgálatok Ergonómiai követelmények Létrák, állványok biztonságos használatának előírásai Szimbólumok, biztonsági jelzések Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai Villamos berendezések biztonságtechnikája Egyéni és kollektív védelem Munkaegészségügy 8 Általános tűzvédelmi ismeretek Tűzveszélyességi osztályok Tűzveszélyes anyagok Tűzvédelmi szabályok Ismeretek hallás útján történő megszerzése Ismeretek olvasás útján történő megszerzése Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése Demonstráció Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat Információk, ismeretek rendszerzése Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés Tapasztalatok megosztása, értelmezése Feladatlap megoldása, gyakorlás Gyakorlati feladat bemutatása 36 óra Gépészeti alapozó ismeretek Elméleti óraszám:180, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 1.0/ Műszaki dokumentációk Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és tartalmi kö-vetelményei Technológiai dokumentáció fogalma Technológiai dokumentáció tartalma Összeállítási és részletrajzok Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások Ismeretek hallás útján történő megszerzése Ismeretek olvasás útján történő megszerzése Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése Projektmunka Demonstráció Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés 54 óra 11/

12 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma 12 Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások Tűrés, illesztés Felületi minőség Jelképes ábrázolások Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás Alkatrészrajzok szabadkézi felvételezése Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása Információk, ismeretek rendszerezése Feladatlap megoldása, gyakorlás Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján Tapasztalatok megosztása, értelmezése Önértékelés Gépek műszaki leírásának értelmezése Mérés, az eredmény értékelése Adminisztrációs tevékenység Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés Gyakorlati feladat bemutatása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással Alkatrészrajzok elemzési szempontjai Fémszerkezetek rajzai Technológiai rajzok Rendszerek rajzai Kapcsolási vázlatok Folyamatábrák és folyamatrendszerek Ábrás művelettervek Művelettervek szerepe, tartalma Műveleti utasítások tartalma Műveleti sorrendek Technológiai sorrend fogalma, tartalma Szerszámjegyzékek 2.0/ Gépészeti alapmérések Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata Mérési pontosság Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése Mérési alapfogalmak, mérési hibák Műszerhibák Mérési jellemzők Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel Mérőeszközök Hossz- és szögmérő eszközök Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk Külső felületek mérésének eszközei Belső felületek mérésének eszközei Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma 18 óra 3.0/ Anyagismeret, anyagvizsgálat Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai Anyagszerkezettani alapismeretek 36 óra 12/

13 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Vasfémek és ötvözeteik tulajdonságai Ötvözők hatása A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei Kiválasztás szempontjai Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok Könnyűfémek Nehézfémek Szinterelt szerkezeti anyagok Műanyagok Segédanyagok Hőkezelések feladata, csoportosítása Hőkezelő eljárások Anyagvizsgálati módok Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, technológiai próbák) 4.0/ Fémek alakítása Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 36 óra köszörülés, fúrás, süly-lyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás) Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése a gépészeti szakmákban, alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés) A megmunkálásokra alkalmas és használatos anyagok Alkatrészek illesztése Illesztés reszeléssel Hántoló szerszámok, eszközök Lemezalkatrész készítése Sík és ívelt felületek hántolása Dörzsárazás szerszámai és művelete Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése Illesztés dörzsárazással Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek Illesztés csiszolással Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok Gépi forgácsolás szerszámai Gépi forgácsoló alapeljárások gépei Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 5.0/ Alapszerelések végzése Oldható kötések Csavarkötések 36 óra 13/

14 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Csapszegkötések 14 Tengelykötések Nem oldható kötések Forrasztás Ragasztás Hegesztés Hegesztő berendezések és eszközök Gázhegesztés és lángvágás Ívhegesztés A korrózió fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái Korrózióvédelem A felületek előkészítése Nemfémes bevonatok Galvánbevonatok Mázolás, lakkozás Műanyag porszórás (szinterezés) Tűzi fémbevonatok Biztonságtechnika, környezetvédelem Gépészeti kötések elmélete Elméleti óraszám: 72, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 1.0/ Gépészeti kötések elméleti alapjai A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük Oldható kötések: Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése Csavarozás és szerszámai Csavarbiztosítási eljárások jellemzői Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenetkészítés és a csavarkötés munkabiztonsági előírásai Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk Nemoldható kötések: Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk Ismeretek hallás útján történő megszerzése Ismeretek olvasás útján történő megszerzése Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés Feladatlap megoldása, gyakorlás Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása Demonstráció Projektmunka Számítógépes szimuláció Információk, ismeretek rendszerezése Írásos elemzés készítése szempontsor alapján Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése Mérés, az eredmény értékelése Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés Gyakorlati feladat bemutatása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 72 óra 14/

15 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések Hegesztett kötések rajzi ábrázolásának értelmezése, a hegeszthetőség feltétele A gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik Fogyóelektródás hegesztés Volfrámelektródás hegesztés Széndioxid védőgázas hegesztés Fedett ívű hegesztés A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe Lágy- és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe 18 Az adhézió fogalma A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok Savas és savmentes dezoxidáló szerek Az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 1.0/ Lemezlakatos alapismeretek Lemezlakatos tevékenységek elmélete Elméleti óraszám: 180, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Lemezlakatos anyagismeret 108 óra Lemezalakítási eljárások Műszaki rajzok és táblázatok 29 Mérő- és ellenőrző eszközök Lemezlakatos kézi megmunkáló szerszámok és gépek Lemezlakatos nagygépek Készülékek lemezalakításhoz és szerkezet-összeállításhoz Korrózióvédelem Lemezlakatos szerszámok és gépek munkavédelmi ismeretei Ismeretek hallás útján történő megszerzése Ismeretek olvasás útján történő megszerzése Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése Projektmunka Demonstráció Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása Információk, ismeretek rendszerezése Feladatlap megoldása, gyakorlás Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján Tapasztalatok megosztása, értelmezése Önértékelés Gépek műszaki leírásának értelmezése Mérés, az eredmény értékelése Adminisztrációs tevékenység Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés 15/

16 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Gyakorlati feladat bemutatása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 2.0/ Szakmai számítások Egyszerű statikai, szilárdsági számítások Teríték, anyagminőség és anyagigény meghatározása Technológiai paraméterek meghatározása 3.0/ Lemezszerkezetek Lemezszerkezet kialakításának szempontjai Oldható és nemoldható lemezkötések Kötési paraméterek meghatározása Szerelés eszközei Szerelés biztonságtechnikája Szerelési sorrend kidolgozása 36 óra 36 óra 1.0/ Magasban végzett munka, munka-és tűzbiztonsága Magasban végzett lakatos feladatok elmélete Elméleti óraszám:32, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és 10 óra környezetvédelmi előírásai Veszélyes magasság, leesés elleni védelem építészeti fogalmai Emelési előírások, leesés elleni biztosítás előírásai Munkavédelmi és tűzvédelmi jelismeretek, sajátos piktogramok A magasban végzett munka veszélyforrásainak ismerete Leesés elleni védelmet biztosító eszközök, ipari alpintechnika fogalma Állványok, védőkorlátok, építési lépcsők, átjárók, létrák 2.0/ Építészrajzi ismeretek A munka elvégzéséhez szükséges és használatos építészrajzok ismerete Kiviteli tervdokumentáció fogalma, munkavégzéshez szükséges A magasban végzett munkához szükséges eszközök, felszerelések használatához információk alkalmazása A magasban végzett munka sajátos munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképeinek felismeré-se, szabályok alkalmazása Önálló jegyzetelés Feladatlap megoldása, gyakorlás vázlat Rajzok olvasása, egyszerűbb vázlatrajzok készítése és értelmezése Rajzeszközök használata A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek rögzítési technológiájának meghatározása sajátos körülmények között A magasban végzett szerelés értelmezése, munkavégzés Információk rendszerezése, gyakorlati feladatokkal való rendszerezése Szerelési, kötési eszközök használata sajátos körülmények között Szerelési kapcsolatokhoz vázlatrajz készítése Kötések, szerelések kijelölése méréssel, kötés készítése irányítással Szakmai munkavégzés megfigyelés után egyénileg Szerszámokkal, kisgépekkel önálló munkavégzés magasban, felügyelettel Mérőműszerek- és eszközök használata sajátos munkakörülmények között Ellenőrzés, egyéni és/vagy csoportos értékelés 10 óra 16/

17 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam rajzok, részletrajzok kivá-lasztása, értelmezése Építészrajzi alapfogalmak, alkalmazott jelölések, méretkották Ábrázolási módok Szabadkézi vázlatkészítés Az építészeti részletrajzok információinak kezelése Építészeti, gépészeti rajzok összefüggései, különbözőségei, kapcsolódásuk 3.0/ Magasban végzett szereélsi folyamatok A magasban végzett munka sajátosságai, szervezés, irányítás A magasban végzett szerelési, illesztési munkák technológiája A magasban végzett oldható és nem oldható kötések készítése A szerelési munkaterület kijelölése Korlátok, jelző- és védőkorlátok Megközelítési útvonalak (feljárók, építési lépcsők, létrák, átjárók) fajtái és használata Egyéni védőeszközök alkalmazása, használata (hegesztés, leesés elleni védelem, szereléstech-nikai védelem, védőruha, védőcipő, védősisak) Lezuhanásgátló rendszerek (teljes testheveder, kapcsolódó alrendszerek) Kötelek szerkezete, felépítése, alapvető ismertek Vízhatlan öltözék A magasban végzett szerelések ellenőrzési ismeretei méret, kivitel és egyéb szempontból Szerkezetlakatos feladatok elmélete Elméleti óraszám:192, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 1.0/ Szerkezetlakatos ismeretek Szerkezetlakatos ipari anyagok csoportosítása, felhasználási tulajdonságaik Fémes szerkezeti anyagok alkalmazása a szerkezetlakatos iparban Nem fémes anyagok alkalmazása a szerkezetlakatos iparban Ipari folyadékok és bevonatok alkalmazása a szerkezetlakatos iparban Fémes anyagok hőkezelése Korróziós tulajdonságok és korrózióvédelem Csomagolóanyagok a szerkezetlakatos szakmában Statikai alapfogalmak Szilárdságtani alapfogalmak 25 Egyszerű igénybevételek Gyártási- és szerelési technológiai alapadatok Működési jellemzők számítása Hegesztések rajzi jelölése Műszaki rajzok olvasása Szabadkézi vázlatkészítés Műszaki táblázatok használata Gyártási utasítások értelmezése Készülékek csoportosítása, jellemző szerkezetlakatos készülékek Készülékelemek alkalmazása Sablonok, kalodák, rögzítők, Ismeretek hallás útján történő megszerzése Ismeretek olvasás útján történő megszerzése Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése Projektmunka Demonstráció Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása Információk, ismeretek rendszerzése Feladatlap megoldása, gyakorlás Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján Tapasztalatok megosztása, értelmezése Önértékelés Gépek műszaki leírásának értelmezése Mérés, az eredmény értékelése 128 óra 12 óra 17/

18 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam helyzethatárolók Alkalmazások elemzése Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése Szerkezetlakatos tevékenységek gépeinek csoportosítása A hegesztőgépek csoportosítása, működési elvek, alkalmazások Egyengető gépek, daraboló gépek Célgépek Korszerű szerszámgépek Minőségügyi, minőségbiztosítási fogalmak meghatározása A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezete A vállalati minőségbiztosítási rendszer, szabványos követelmények A korszerű, szabványos minőségbiztosítási rendszer dokumentációi A vállalati minőségellenőrzés szervezetei, feladatai Adminisztrációs tevékenység Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés Gyakorlati feladat bemutatása Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 3.0/ Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek Hidegen és melegen hengerelt, valamint csővázas szerkezetek kialakítása Tervdokumentációk elemzése, csomóponti tervek készítése Vázszerkezetek méretezésének alapfogalmai Vázszerkezet elemeinek szabásterve A megmunkálás erő- és teljesítményszükségletének meghatározása A gyártás műveletei és eszközei A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal 5.0/ Tartószerkezeti ismeretek Tartószerkezetek fajtái Jellemző könnyűszerkezetes tartók kialakításának sajátosságai Tartók szilárdsági méretezésének alapjai Tartók anyagai Az előgyártmány kialakításának sajátosságai Szerelt tartók összeépítése Hegesztett tartószerkezetek munkaműveletei A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal 32 óra 32 óra 18/

19 Szakmai gyakorlati tantárgyak Szakmai alapozó gyakorlat Gyakorlati óraszám:108, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 2.0/ Elsősegélynyújtás, A munkakörnyezet kialakítása 18 óra munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata A gépek, berendezések használati és kezelési utasításai Az egyéni védőeszközök használata A biztonsági adatlapok értelmezése Tűzvédelmi előírások A tűz jelzése Teendők tűz esetén Tűzoltó berendezések használata Hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása A környezetszennyezés formái Az elsősegélynyújtás általános szabályai Elsősegélynyújtás törés esetén Elsősegélynyújtás vérzések esetén Villamos áram okozta sérülések Veszélyes anyagok okozta sérülések 1.0/ Műszaki dokumentációk Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás 54 óra Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése Megmunkálási technológia behatárolása alkatrészrajzok műszaki tartalmának figyelembe vé-telével 2.0/ Gépészeti alapmérések Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel Szögmérés mechanikai szögmérővel Külső kúpok mérése, ellenőrzése Belső kúpok mérése, ellenőrzése Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával Felületi érdesség ellenőrzése, mérése Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, ellenőrzése Mérési dokumentumok készítése Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez 18 óra 19/

20 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 3.0/ Anyaismeret, anyagvizsgálat Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménységvizsgálat, technológiai próbák) 18 óra Szakmai gyakorlat Gyakorlati óraszám:1500, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 4.0/ Fémek alakítása Az előrajzolással szembeni követelmények 216 óra Az előrajzolás lépései Az előrajzolás szerszámai, eszközei Mérő és ellenőrző eszközök A felületszínezés lehetőségei A térbeli előrajzolás eszközei Az előrajzolás folyamata Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai Síkbeli és térbeli előrajzolás Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása adott feladat elvégzéséhez Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás) A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése Alkatrészek illesztése A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése Palástfelület, homlokfelület esztergálása Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás) Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás) Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés) 5.0/ Alapszerelések végzése Oldható kötések készítése Nemoldható kötések készítése Különféle fémfelületek előkészítése Felületvédelem mázolással, lakkozással 108 óra 20/

21 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 2.0/ Gépészeti kötések készítése Ékfajták, beépítési megoldások, szerszámai, eszközei, műveletei, az össze- és szétszerelés gyakorlása Reteszkötés fajtái, beépítési megoldások szerszámai, eszközei, műveletei, az össze- és szét-szerelés gyakorlása Rögzítő- és csapszegkötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik, biztosítási és rögzítési módszerek, ezek elemei, szerszámai, készülékei, eszközei, a be- és kiszerelés gya-korlása A csavar-, ék-, reteszkötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek ke-zelése, a szegecskötés munkabiztonsági előírásai A szegecskötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági előírások Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei, kötési módok A ragasztás biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, előírások Forraszanyagok, a forrasztólámpa működése A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat- és tömeggyártás forrasztási eljárásai A forrasztás munkabiztonsági előírásai Gázhegesztő berendezések, tartozékok, hegesztésnél alkalmazott gázok, lángfajták, varratfaj-ták, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása és eljárása, a lánghegesztés munkabiztonsági előírásai Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése Lánggyújtás, különböző minőségű lángok beállítása Olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése Lángvágás Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, művelete Áramerősség-beállítás és elektróda-kiválasztás táblázatból Varratfajták Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése Áramerősség beállításának gyakorlása különböző feszültségforrások, anyagok és elektródák esetén Ívgyújtás gyakorlása, tompa- és sarokvarratok készítése Komplex munkák, ellenőrző feladatok AWI, AFI hegesztés 144 óra 21/

22 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 4.0/ Lemezlakatos feladatok Anyagkiválasztás 198 óra Megmunkálóeszköz-kiválasztás Kézi szerszámos, kézi kisgépes lemezalakítási műveletek Nagygépes lemezalakítási műveletek Méret- és alakpontosság ellenőrzése Korrózióvédelem Biztonsági eszközök használata 5.0/ Lemezszerkezetek szerelése Hegesztett lemezszerkezetek készítése Speciális lemezkötések készítése Szerkezetek összeállítása Méret- és helyzetpontosság ellenőrzése Készülékek Szerkezetek korrózióvédelme Biztonsági eszközök használata 162 óra 1.0/ Magasban végzett munka, munka- és tűzbiztonsáa Talajszinten végzett, imitációs gyakorlási tevékenység Kitűzés végzése, mérőeszközök, egyszerűbb mérőműszerek használatával Megközelítési útvonalak bemutatása modellekkel Egyéni védőeszközök és felszerelések bemutatása próbával szaktanteremben A magasban végzett munka kikötési módjainak alkalmazása, bemutatása Lezuhanásgátló rendszer bemutatása, alkalmazás ismertetése Teljes testheveder bemutatása próbával, talajszinten tantermi állvány kikötéssel Kapcsolódó alrendszerek bemutatása (energianyelő, energia-elosztó, kötél, csatlakozó) A magasban végzett munka további egyéni védőeszközeinek alkalmazása (védősisak, acélbe-tétes lábbeli, védőruha, víztaszító munkaruha) A magasban végzett munka tűzbiztonsági eszközeinek alkalmazása, bemutatása A munka- és tűzbiztonsági jelek, piktogramok felismerése, elhelyezése Az emelési munkáknál alkalmazott kézjelek elsajátítása, begyakorlása Építőipari állványok biztonságtechnikája 2.0/ Építészrajzi ismeretek Ismerkedés az építész tervrajzokkal Rajzdokumentáció Alapvető ábrázolások felismerése, gyakorlása Kottázás olvasása, gyakorlása Tájolások felismerése, gyakorlása Méretek értelmezése, részletrajzok elhelyezkedése a tervdokumentációban 26 óra 12 óra 22/

23 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Egyszerűbb vázlatrajzok készítése Látványterv bemutatása, értelmezése 3.0/ Magasban végzett szerelési folyamatok Szerelési munkaterület kijelölése egyszerű mérőeszközök és mérőműszerek használatával Megközelítési útvonalak bemutatása modelleken: építési lépcső, feljáró, létra, átjáró Egyéni védőeszközök bemutatása, felpróbálása: védőszemüveg, kesztyű, acélbetétes bakancs, védősisak (belső felszereléssel, kiegészítőkkel), védőruha (normál, vízhatlan, fényvisszaverő) Lezuhanásgátló rendszer bemutatása: testheveder és részei 22 Oldható és nemoldható kötések készítése, imitációval szaktanteremben, padlószinten, szűk munkaterületen Kézi szerszámok, kisgépek bemutatása, alkalmazása Nyomatékjelző- és határoló meghúzó szerszámok bemutatása, alkalmazása Mérési, ellenőrzési műveletek végzése, kijelölt szűk területen, imitálva padlószint magasság-ban Emelő kisgépek (csörlő, ablakdaru) bemutatása és működtetése Korrózióvédelem módjai, eszközei, anyagai magasban végzett munkáknál 2.0/ Szerkezetlakatos munkák Anyagok kiválasztása a feladathoz Fémes anyagok hőkezelése Korrózióvédelem 26 Szilárdsági vizsgálatok Keménységmérések Anyagfolytonossági vizsgálatok Hegeszthetőségi, forgácsolhatósági és képlékeny alakíthatósági vizsgálatok Hegesztési varratok vizsgálata Csövek, zárt idomok tömörségi vizsgálata Acélköpenyes tartályok gyártása Nagynyomású hegesztett tartályok és kazánok gyártása Korrózióálló tartályok gyártása Edénytartozékok gyártása Szabadtéri oszlopszerkezetek, vázszerkezetek szerelése Oszlopszerkezetek mozgatása terepen Oszlopszerkezetek beemelése, áthelyezése Helyszíni korrózióvédelem Váz- és tartószerkezetek szerelése ipari környezetben Érintésvédelem Munkavégzés műtárgyak, gépek, egyéb idegen anyagok között Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek szerelése Korlátok, mellvédek, díszítő lakatos termékek bontása, beépítése Teherviselő szerkezetek bontása, beépítése 4.0/ Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek gyártása, szerelése Szerelt csarnokszerkezetek Hegesztett csarnokszerkezetek 26 óra 304 óra 160 óra 23/

24 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam Vasbeton és favázas csarnokszerkezetek acélszerkezeti Ipari vázszerkezetek, kültéri rácsos szerkezetek gyártása Hegesztett acélvázas szerkezetek Könnyűfém vázas szerkezetek 6.0/ Tartószerkezeti lakatos munkák Tartószerkezetek gyártása Hegesztett acélszerkezetek gyártása Szerelhető acélszerkezetek gyártása Oszlopszerkezetek gyártása Hegesztett oszlopszerkezetek gyártása Oszlopszerkezetek elemeinek összeszerelése Nyári szakmai gyakorlatok Gyakorlati óraszám:300, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Időtartam 144 óra 24/

25 Modern, előrehozott, 3 éves szakképzés óraterve Szakképesítés OKJ száma: Szakképesítés megnevezése: Szerkezetlakatos 1/9. évfolyam heti óraszám éves óraszám 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám Közismereti tantárgyak Osztályfőnöki 0,5 18 0,5 18 0, Testnevelés Egyéb közismereti tárgyak (civilizációs ismeretek) 10, , , Közismereti tantárgyak összesen Szakmai elméleti tantárgyak Tantárgyak nevei Tananyagegységek azonosító száma és megnevezése Munka- és környezetvédelmi ismeretek / Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elmélete Gépészeti alapozó ismeretek / Műszaki dokumentációk 1, / Gépészeti alapmérések 0, / Anyagismeret, anyagvizsgálat / Fémek alakítása / Alapszerelések végzése Gépészeti kötések elmélete / Gépészeti kötések elméleti alapjai Lemezlakatos tevékenységek elmélete / Lemezlakatos alapismeretek / Szakmai számítások / Lemezszerkezetek Magasban végzett lakatos feladatok elmélete / Magasban végzett munka- és tűzbiztonsága 0, / Építészrajzi ismeretek 0, / Magasban végzett szerelési folyamatok 0, Szerkezetlakatos feladatok elmélete / Szerkezetlakatos ismeretek / Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek / Tartószerkezeti ismeretek Szakmai elméleti tantárgyak összesen Szakmai gyakorlati tantárgyak Tantárgyak nevei Tananyagegységek azonosító száma és megnevezése Szakmai alapozó gyakorlat / Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata 0, / Műszaki dokumentációk 1, / Gépészeti alapmérések 0, / Anyagismeret, anyagvizsgálat 0, Szakmai gyakorlat / Fémek alakítása / Alapszerelések végzése / Gépészeti kötések készítése / Lemezlakatos feladatok 5, / Lemezszerkezetek szerelése 4, / Magasban végzett munka- és tűzbiztonsága 0, / Építészrajzi ismeretek 0, / Magasban végzett szerelési folyamatok 0, / Szerkezetlakatos munkák 9, / Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák / Tartószerkezeti lakatos munkák 4, Szakmai gyakorlati tantárgyak összesen Nyári szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlati órák összesen Képzési időre vonatkozó óraszámok, arányok: Közismereti órák száma: 952 Szakmai elméleti órák száma: 692 Szakmai gyakorlati órák száma: 1608 Nyári szakmai gyakorlat óraszáma: 300 Képzési idő összes óraszáma: 3552 Elmélet aránya: (nyári gyakorlat nélkül) 30,09% Gyakorlat aránya: (nyári gyakorlat nélkül) 69,91% Elmélet aránya: (nyári gyakorlattal) 26,62% Gyakorlat aránya: (nyári gyakorlattal) 73,38% Összes óraszám 25/

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0220-11 Gépészeti kötési feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0220-11/2 Kötések megválasztásának

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő

SZAKMAI PROGRAM. Épületgépészeti rendszerszerelő Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Épületgépészeti rendszerszerelő OKJ azonosító szám 31 582 21 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 13. évfolyam (160 óra) Karbantartási gyakorlatok tantárgy:

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam (OKJ száma: 34 521 0) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás)

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (DUÁLIS KÉPZÉSI

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 543 02 Asztalos szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam (OKJ száma: 54 523 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő Hegesztő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ

SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ SZÓBELI KÉRDÉSEK 2014/2015 GÉPI FORGÁCSOLÓ 1. A munkadarabot a forgácsolási művelet megkezdése előtt Önnek ellenőriznie kell a géprajzi szabványok használatának szabályai szerint, ellenőröznie kell a félgyártmány

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr.Majoros Ferenc. Gépelemek javítása. A követelménymodul megnevezése: Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Dr.Majoros Ferenc. Gépelemek javítása. A követelménymodul megnevezése: Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok Dr.Majoros Ferenc Gépelemek javítása A követelménymodul megnevezése: Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 2276-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-013-30 KÖTŐGÉPELEMEK

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szerszámkészítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 10 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0245-11 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0245-11 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0245-11 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0245-11/2 Volfrámelektródás semleges

Részletesebben