..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..Intézmény. Érvényes:.. 1 /"

Átírás

1 ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: Érvényes:.. 1 /

2 A jelen érvényes jogszabályok értelmében az iskola Helyi Tanterve az intézmény alapdokumentuma, része a működést meghatározó Pedagógiai Programnak. A helyi tantervnek tartalmaznia kell: az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és annak követelményeit; az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit; a magasabb évfolyamba lépés feltételeit; moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres elvégzésébe. az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, továbbá jogszabályi keretek között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma, értékelésének, minősítésének formáját; a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket (jelen helyi programnak nem kell tartalmaznia, mivel érettségi utáni szakképzés esetén nincs testnevelés óra); szakképzés esetén a szakmai programot. 2 /

3 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Protokoll és utazás ügyintéz ő/utazás ügyintéz ő szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Ár- és programajánlatot kér Átnézi a napi és határidős feladatokat Autókölcsönzést végez Bejöv ő számlákat ellenőriz Belépőjegyeket értékesít Betartja és betartatja a biztonsági előírásokat Bizalmas tarifát készít Bizonylatolja a pénzforgalmat Csomagprogramot ajánl és értékesít Csomagprogramot készít Egészségügyi felvilágosítást ad Elintézi a rávonatkozó kimen ő és bejöv ő eket Ellátmányt kezel Ellenőrzi a munkához szükséges anyagokat Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét Ellenőrzi a technikai berendezéseket Előkalkulációt végez Előkészít ő tevékenységet végez Előleget részvételi díjat bevételez Elszámol a bevétellel és a programgazdával Elszámoltatja a gépkocsivezetőket, idegenvezetőket Értékesítéshez kapcsolódó banki forgalmat ellenőriz Fakultatív programot ajánl és értékesít 3 /

4 Felügyeli a határidős fizetési kötelezettségeket Figyel, elemez, információs anyagokat készít és összeállít Figyeli a telítettséget és szükség esetén akciót készít Fizetteti az ügyfelet Foglalást készít Folyamatosan figyeli az új trendeket, az új kínálatokat Folyamatosan képezi magát, aktualizálja a már meglév ő tudását Forgatókönyvet készít kapcsolatot tart az idegenvezetővel, reklamációs ügyeket kezel Frissíti a honlapot az aktuális ajánlatokkal Garantált programokat ajánl és értékesít Garantált programot készít Havi elszámolást készít a kiskereskedelmi és bizományosi termékek értékesítéséről Hirdetést állít össze és ad fel Hivatalos és magánleveleket fogalmaz Hivatalos iratokat készít Idegen nyelven beszél Információt ad a szolgáltatásokról Információt gyűjt a piaci keresletről és kínálatról Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról Informatikai programokat alkalmaz Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait Ismerteti a beutazási és vámszabályokat Jegyzőkönyvet készít, reklamációt kezel Kapcsolatot tart a belföldi és külföldi szolgáltatókkal Kapcsolatot tart a törzsutasokkal és kedvezményes ajánlatot készít részükre Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával Katalógust készít Kezeli az utasreklamációkat Kiegyenlíti a számlát Kiírja az akciós ajánlatokat Kiválasztja az idegenvezetőket Kölcsönzési tevékenységet folytat (kerékpár, motor stb.) Közönséges banki mű veleteket végez szigorú számadású nyomtatványokat kezel, irattároz Más utazásszervezők útjait ajánlja és értékesíti Média-kapcsolatokat kezel 4 /

5 Média kapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít Megkeresésre, személyre szabott ajánlatot készít Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít Menetjegyet értékesít Összeállítja az árualapot Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít Programokra intézi a regisztrációt Programot ajánl és értékesít Rendkívüli eseményekben intézkedik Részt vesz termékismertetéseken, study-tourokon Saját autóbusz bérbeadását végzi Statisztikát készít Szakmai kiállításokon vesz részt Szakmai tréningeken vesz részt Szálláshelyet ajánl és értékesít Szerződést köt a szolgáltatókkal Teljes kör ű, naprakész információkat ad a célterületrő l (éghajlat, vallás, látnivalók, fizetőeszköz stb.) Törzsutasokat szervez, törzsutas-programokat kezel Utánrendeli a munkához szükséges anyagokat Utasbiztosítást értékesít Utazásértékelést, elemzést készít Utazási szerződést köt az utassal Utazásközvetítői szerződést köt a viszonteladókkal Úti okmányokat (részvételi jegy, voucher) állít ki Útikönyvet, térképet videofilmet értékesít Utókalkulációt, gazdasági értékelést készít Ügyfél-elégedettségi felmérést végez Üzleti célú utazásokat szervez és bonyolít Valutát vált Vendégeket fogad, üdvözöl Vízumértékesítést végez Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismert (legmagasabb) Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás: 5 /

6 A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása A szállodai árak és a férőhelyek értékesítésének jellemzői A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása A túra ellenőrzése elszámolása A turizmus rendszere és kapcsolatai A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása A vendéglátás fogalma és jelentősége a gazdaságban Alap- és nem alaptevékenység ű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban Az információ-szerzés technikája Az utazásszervezői és -közvetítői és az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása Creditmenedzsment Csomagprogram ajánlása és értékesítése Eladástechnika Elektronikus levelezés és Internethasználat Előkalkuláció készítésének szabályai Előleg részvételi díj bevételezésének előírásai Előre nem látható helyzetekben megfelel ő reakció Értékesítés folyamata az utas felé Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszer ű használata (utazási szerződés) Értékesítői tevékenység Fakultatív programok szervezése Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása Fogyasztói érdekvédelem Forgatókönyv-összeállítás szabályai Idegen nyelv tudása Idegenforgalmi földrajz Irodatechnikai eszközök használata Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei Készpénz készpénzkímél ő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás lebonyolításának szabályai Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma Nemzetközi helyfoglalási rendszerek Önfejlesztés Pénzügyi alapismeretek Programok szervezése 6 /

7 Részvételi díj megállapításának szabályai Saját árualap Szálláshely ajánlása és értékesítése Szálloda és utazási iroda kapcsolata együttműködése Számítógép és tartozékainak használata Tájékoztatás és felvilágosítás adása Tárgyalástechnika Utasbiztosítás menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei Utazásközvetítői tevékenység Úti okmányok kiállítása Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció Ügyviteli ismeretek Üzleti adminisztráció Üzleti kommunikáció Valutaváltás szabályai Vám és devizaszabályok Vízumértékesítés B típusú ismeret: A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. Az Európai Unió működése EU-jog Felmerül ő problémák megoldása Fogyasztóvédelem és környezetvédelem Gasztronómiai alapismeretek, turisztikai termékek minősítési rendszerei Idegenforgalmi földrajz Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei Marketing PR alapfogalmai eszközei Munkabiztonsági előírások Pénzügyi alapismeretek Regisztráció intézése programokra Reklamációs ügyek intézésének módjai Szállodai alapismeretek C típusú ismeret (középs ő ): A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közremű ködés nélkül, de források, segédeszközök 7 /

8 igénybevételének lehetősége mellett történ ő ismeretalkalmazás. Jogi alapismeretek Ügyfél-elégedettség mérési technikák D típusú ismeret: Részben közvetlen személyes vezet ő i, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelel ő ismeretalkalmazás. Statisztika-készítés módszere A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szint ű ek: A szakember a szokásostól eltér ő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szint ű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. Egyéb irodagépek kezelése Gépírás Idegen nyelv ű beszédkészség Idegen nyelv ű fogalmazás írásban Idegen nyelv ű hallott szöveg megértése Idegen nyelv ű olvasott szöveg megértése Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése Tájékozódás Telefonálás idegen nyelven Tiszta artikuláció Turisztikai szoftverek használata Turizmusban jellemz ő piktogramok értelmezése 8 /

9 4 -s szint ű ek: A szakember a szokásostól eltér ő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezető i, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszer ű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. Irodatechnikai eszközök használata Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Telefonálás idegen nyelven 2 -s szint ű ek: A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történ ő feltárására és azok önálló javítására. ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Érzelmi stabilitás Fejlődőképesség Felelősségtudat Figyelemmegosztás Kiegyensúlyozottság Küls ő megjelenés Megbízhatóság Önállóság Önfejlesztés Rugalmasság Stressztűr ő képesség Szervezőkészség 9 /

10 Társas kompetenciák: Empatikus készség Fogalmazó készség Határozottság Interperszonális rugalmasság Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremt ő készség Kommunikációs rugalmasság Konfliktusmegoldó készség Meggyőz ő készség Motiválhatóság Motiváló készség Prezentációs készség Udvariasság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: Elemz ő készség Emlékez ő képesség Eredményorientáltság Értékelés Figyelemmegosztás Hibaelhárítás Információgyűjtés Kontroll (ellenőrz ő képesség) Kreativitás Logikus gondolkodás Matematikai készség Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás Ötletgazdagság Problémamegoldás Rendszerez ő képesség Tervezés 10 /

11 A FOGLALKOZÁS RÖVID, TARTALMI LEÍRÁSA Az utazás ügyintéző feladata a csomagtúrák előkészítése, szervezése, lebonyolítása, elszámolása; a saját és idegen árualap értékesítése a partnerek és az utasok felé, az alaptevékenységű és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése. KÖVETELMÉNYMODULOK ÉS AZ AZOKHOZ TARTOZÓ KOMPETENCIÁK ÉS TANTÁRGYAK Követelmény Feladatprofil Szakmai ismeretek Szakmai készségek Személyes Társas Módszer modul kompetenciák kompetenciák kompetenciák azonosítója és megnevezése Adminisztráció végzése Informatikai programokat alkalmaz Ellátmányt kezel Elszámol a bevétellel és a programgazdával Bizonylatolja a pénzforgalmat Statisztikát készít Fizetteti az ügyfelet Betartja és betartatja a biztonsági előírásokat Közönséges banki műveleteket végez, szigorú számadású nyomtatványokat kezel, irattároz A Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció A Üzleti adminisztráció B Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei A Készpénz, készpénzkímélő és készpénz nélküli pénzforgalom és számlázás lebonyolításának szabályai D Statisztika készítés módszere C Jogi alapismeretek B Pénzügyi alapismeretek 5 Tájékozódás 5 Köznyelvi beszédkészség 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis kezelés 4 Telefonálás idegen nyelven 4 Irodatechnikai eszközök használata Rugalmasság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Megbízhatóság Szervezőkészség Figyelemmegosztás Irányítási készség Határozottság Udvariasság Fogalmazó készség Empatikus készség, jó modor Információgyűjtés Problémamegoldás, hibaelhárítás Kontroll (ellenőrzőképesség) Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Módszeres munkavégzés 11 /

12 Rugalmasság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Kommunikációs tevékenység gyakorlása Kapcsolatot tart az ügyféllel és a programgazdával Vendégeket fogad, üdvözöl Programokra intézi a regisztrációt Programokat, szolgáltatásokat ajánl és értékesít Információt ad a szolgáltatásokról Ellenőrzi a szolgáltatás igénybevételét Rendkívüli eseményekben intézkedik Ügyfél elégedettségi felmérést végez Idegen nyelven beszél Ismeri és alkalmazza az üzleti kommunikáció szabályait Szakmai tréningeken vesz részt Folyamatosan képzi magát, aktualizálja a már meglévő tudását Jegyzőkönyvet készít, reklamációt kezel Médiakapcsolatokat szervez, sajtóanyagokat készít A Idegen nyelvi tudás A szóbeli kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása A vendégek figyelmének felébresztése, fenntartása A Előre nem látható helyzetekben megfelelő reakció B Fogyasztóvédelem és környezetvédelem A csoport fogadásával és elutazásával kapcsolatos feladatok ellátása A Tájékoztatás és felvilágosítás adása B Felmerülő problémák megoldása A Programok szervezése A Fakultatív programok szervezése B Regisztráció intézése programokra A Önfejlesztés C Ügyfél elégedettség mérési technikák B Marketing, PR alapfogalmai, eszközei B Reklamációs ügyek intézésének módjai 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Tiszta artikuláció 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 5 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 5 Idegen nyelvű beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 5 Turizmusban jellemző piktogramok értelmezése 5 Tájékozódás 4 Irodatechnikai eszközök használata 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Fejlődőképesség, önfejlesztés Önállóság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Felelősségtudat Külső megjelenés Szervezőkészség Elhivatottság, elkötelezettség Prezentációs készség Irányítási készség Interperszonális rugalmasság Udvariasság Kommunikációs rugalmasság Meggyőzőkészség Fogalmazó készség Kreativitás, ötletgazdagság Problémamegoldás, hibaelhárítás Kontroll (ellenőrzőképesség) Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Figyelemmegosztás Elemző készség 12 /

13 A Az információ szerzés technikája B Munkabiztonsági előírások Információ és kommunikáció Referensi tevékenységek végzése Kiírja az akciós ajánlatokat Előkészítő tevékenységet végez Információt gyűjt a piaci keresletről és kínálatról Információt gyűjt az aktuális ajánlatokról, idegenforgalmi szolgáltatásokról Ár és programajánlatot kér Szerződést köt a szolgáltatókkal Csomagprogramot készít Garantált programot készít Összeállítja az árualapot Előkalkulációt végez Utókalkulációt, gazdasági értékelést készít Utazás értékelést, elemzést készít Katalógust készít Hirdetést állít össze és ad fel Üzleti célú utazásokat szervez és bonyolít Utazásközvetítői szerződést köt a viszonteladókkal Bizalmas tarifát készít Figyeli a telítettséget és szükség esetén akciót készít A turizmus rendszere és kapcsolatai A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája Alap és nem alaptevékenységű üzletágak működtetése az utazási vállalkozásban A szállodai árak és a férőhelyek értékesítésének jellemzői Szálloda és utazási iroda kapcsolata, együttműködése A vendéglátás fogalma és jelentősége a gazdaságban Vám és devizaszabályok A Forgatókönyv összeállítás szabályai A túra ellenőrzése, elszámolása Utazásközvetítői tevékenység Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei A Értékesítés folyamata az utas felé 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Turisztikai szoftverek használata 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 5 Idegen nyelvű beszédkészség Szervezőkészség Megbízhatóság Önállóság Fejlődőképesség, önfejlesztés Stressztűrő képesség Külső megjelenés Meggyőzőkészs ég Udvariasság Kapcsolatterem tő készség Határozottság Konfliktusmegoldó készség Motiváló készség Kommunikációs rugalmasság Eredményorientálts ág Numerikus gondolkodás, matematikai készség Kreativitás, ötletgazdagság Rendszerező képesség Értékelés Figyelemmegosztás 13 /

14 Kapcsolatot tart a törzsutasokkal és kedvezményes ajánlatot készít részükre Kiválasztja az idegenvezetőket Elszámoltatja a gépkocsivezetőket, idegenvezetőket Forgatókönyvet készít, kapcsolatot tart az idegenvezetővel, reklamációs ügyeket kezel Utasbiztosítás, menetjegy értékesítés szabályainak alkalmazása Vízumértékesítés Valutaváltás szabályai Értékesítői tevékenység Saját árualap Csomagprogram ajánlása és értékesítése Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés) A Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása B Gasztronómiai alapismeretek, turisztikai termékek minősítési rendszerei C Jogi alapismeretek B Szállodai alapismeretek 5 Telefonálás idegen nyelven 5 Gépírás 5 Egyéb irodagépek kezelése Utazásközve títés Ismerteti a beutazási és vámszabályokat Csomagprogramot ajánl és értékesít Szálláshelyet ajánl és értékesít Más utazásszervezők útjait ajánlja és értékesíti A turizmus rendszere és kapcsolatai Értékesítés folyamata az utas felé Kiskereskedelmi és bizományosi tevékenység tartalma Utasbiztosítás, menetjegy 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis kezelés Szervezőkészség Megbízhatóság Fejlődőképesség, önfejlesztés Stressztűrő képesség Külső megjelenés Meggyőzőkészs ég Udvariasság Kapcsolatteremtő készség Irányítási készség Motiválhatóság Konfliktusmegoldó készség Eredményorientálts ág Kontroll (ellenőrzőképes ség) Tervezés Logikus gondolkodás Kreativitás, 14 /

15 Garantált programokat ajánl és értékesít Előleget, részvételi díjat bevételez Úti okmányokat (részvételi jegy, voucher) állít ki Vízumértékesítést végez Frissíti a honlapot az aktuális ajánlatokkal Havi elszámolást készít a kiskereskedelmi és bizományosi termékek értékesítéséről Utasbiztosítást értékesít Menetjegyet értékesít Útikönyvet, térképet, videofilmet értékesít Belépőjegyeket értékesít Programot ajánl és értékesít Autókölcsönzést végez Valutát vált Saját autóbusz bérbeadását végzi Kölcsönzési tevékenységet folytat (kerékpár, motor, stb.) Felügyeli a határidős fizetési kötelezettségeket Törzsutasokat szervez, törzsutas programokat kezel értékesítés szabályainak alkalmazása Vízumértékesítés Valutaváltás szabályai Értékesítői tevékenység Saját árualap Csomagprogram ajánlása és értékesítése Szálláshely ajánlása és értékesítése Részvételi díj megállapításának szabályai Előleg, részvételi díj bevételezésének előírásai Értékesítéssel kapcsolatos nyomtatványok szakszerű használata (utazási szerződés) Foglalás szabályai, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása Nemzetközi helyfoglalási rendszerek Úti okmányok kiállítása Utazásközvetítői tevékenység Utazásközvetítői szerződés tartalmi és formai elemei A Idegenforgalmi földrajz Szállodai alapismeretek A Ügyviteli ismeretek 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Turisztikai szoftverek használata 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 5 Idegen nyelvű beszédkészség 5 Telefonálás idegen nyelven 5 Gépírás Visszacsatolási készség ötletgazdagság Információgyűjt és Rendszerező képesség Értékelés 15 /

16 Információk ezelés, közvetítés Ellenőrzi a technikai berendezéseket Ellenőrzi a munkához szükséges anyagokat Utánrendeli a munkához szükséges anyagokat Átnézi a napi és határidős feladatokat Folyamatosan figyeli az új trendeket az új kínálatokat Szakmai kiállításokon vesz részt Megrendeléseket és visszaigazolásokat készít Kapcsolatot tart a belföldi és külföldi szolgáltatókkal Teljes körű, naprakész információkat ad a célterületről (éghajlat, vallás, látnivalók, fizetőeszköz stb.) Egészségügyi felvilágosítást ad Fakultatív programot ajánl és értékesít Megkeresésre, személyre szabott ajánlatot készít Utazási szerződést köt az utassal Foglalást készít Részt vesz termékismertetéseken, studytourokon Ügyfél elégedettségi felmérést végez Kezeli az utasreklamációkat Elintézi a rávonatkozó Az utazásszervezői és közvetítői és az idegenvezetői tevékenység jogi szabályozása Vám és devizaszabályok Fogyasztói érdekvédelem Az Európai Unió működése Előkalkuláció készítésének szabályai Értékesítői tevékenység Ügyviteli feladatok és üzleti kommunikáció Üzleti adminisztráció Jegyzőkönyvek tartalmi és formai elemei A Irodatechnikai eszközök használata Üzleti kommunikáció Tárgyalástechnika Eladástechnika Elektronikus levelezés és Internet használat Számítógép és tartozékainak használata Pénzügyi alapismeretek Idegenforgalmi földrajz Creditmenedzsment EU jog 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Turisztikai szoftverek használata 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 5 Idegen nyelvű beszédkészség 5 Telefonálás idegen nyelven 5 Gépírás Szervezőkészség Megbízhatóság Döntésképesség Fejlődőképesség, önfejlesztés Stressztűrő képesség Meggyőzőkészs ég Udvariasság Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatterem tő készség Irányítási készség Konfliktusmegoldó készség Visszacsatolási készség Kontroll (ellenőrzőképes ség) Tervezés Numerikus gondolkodás, matematikai készség Kreativitás, ötletgazdagság Információgyűjt és Rendszerező képesség Értékelés 16 /

17 kimenő és bejövő eket Hivatalos és magánleveleket fogalmaz Hivatalos iratokat készít Ellátmányt kezel Bizonylatolja a pénzforgalmat Kiegyenlíti a számlát Bejövő számlákat ellenőriz Értékesítéshez kapcsolódó banki forgalmat ellenőriz Figyel, elemez, információs anyagokat készít és összeállít Média kapcsolatokat kezel A követelménymodulokhoz tartozó tantárgyak: Követelménymodul azonosítója és megnevezése Adott követelménymodulhoz tartozó tantárgyak Adminisztráció végzése Üzleti adminisztráció Pénzügyi banki ismeretek Kommunikációs tevékenység gyakorlása Üzleti kommunikáció Szakmai idegen nyelv Referensi tevékenységek végzése Vendéglátó ismeretek Utazásszervezés elmélet gyakorlat 17 /

18 Szállodai ismeretek Szakmai idegen nyelv Turisztikai ismeretek Turizmusföldrajz Gasztronómia Utazásközvetítés Vendéglátó ismeretek Szállodai ismeretek Pénzügyi banki ismeretek Utazás ügyintézés Turisztikai ismeretek Információkezelés, közvetítés Üzleti kommunikáció Utazás ügyintézés TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK Tantárgy megnevezése Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen 1. Vendéglátó ismeretek Üzleti kommunikáció* Üzleti adminisztráció* Utazásszervezés elmélet és gyakorlat* Szálloda ismeretek Szakmai idegen nyelv* Pénzügyi banki ismeretek Utazás ügyintézés* ebből kihelyezett: /

19 64 óra 9. Turisztikai ismeretek Turizmusföldrajz Gasztronómia Osztályfőnöki óra Szabad sáv Javaslat új tantárgyakra: Jogi ismeretek Európai uniós ismeretek Társadalomismeret Rendezvényszervezés Gépírás Javaslat meglévő tantárgyak óraszámemelésére: Idegen nyelv Kihelyezett gyakorlat Összesen A javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre, valamint a programon belüli szabad sávra fordítandó időt is. A * gal jelölt tantárgyak feldolgozása csoportbontást igényel. Egy szakképző évfolyamos képzésnél 32 tanítási héttel, heti 35 (napi 7) tanítási órával kell számolni. Heti 1 osztályfőnöki órát kell tartani. Érettségire épülő szakképesítésre történő felkészítésnél testnevelés órát nem kell tartani. A heti óraszám 20 % a szabadsáv, ezt az iskolák szabadon kitölthetik, illetve ki kell tölteni. A szabadsáv terhére vagy új tananyagelemet (tantárgyat) lehet bevenni vagy a meglévő tantárgyak óraszámát növelni. 19 /

20 TANÍTÁSI TARTALMAK Szabad sáv terhére Elméleti óraszám: 102, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 34, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Javaslat új tantárgyakra: Jogi ismeretek Európai uniós ismeretek Társadalomismeret Rendezvényszervezés Gépírás Javaslat meglévő tantárgyak óraszámemelésére: Idegen nyelv Kihelyezett gyakorlat Vendéglátó ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/2.2/ A vendéglátás üzlethálózata A vendéglátás üzlethálózata A vendéglátás tevékenységi körei, az értékesítés jellemzői Az értékesítés formái és módjai 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/2.1/ A vendéglátás és turizmus kapcsolata A turizmus és a vendéglátás kapcsolata A vendéglátás és a turisztikai fogadóképesség A vendéglátás fogalma, célja, története, gazdasági jelentősége 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20 /

21 Üzleti kommunikáció Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 28, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: Igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/1.3/ Kommunikáció a gyakorlatban 340/2.7/ Üzleti kommunikáció gyakorlata 340/2.2/ Etikett protokoll gyakorlata 340/1.7/ Információszerzés önképzés 340/1.5/ Önismeret emberismeret Kommunikációs helyzetek, gyakorlatok megoldása Bemutatkozás, kézfogás. Megszólítás, tegezés, önözés, magázás. A telefonálás szabályai Az empátia szerepe a hatékony kommunikációban Prezentáció, tárgyalás a gyakorlatban Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok Etikett és protokoll a gyakorlatban, helyzetgyakorlatok Öltözködés, divat, névjegykártya, ajándékozás, vendégfogadás, ültetés, protokolláris rendezvények lebonyolítása Telefonhasználat, rangsorolás Az információszerzés technikája. Az önálló tanulás hatékonysága A naprakész tájékozottság jelentősége, megszerzése Az emberi magatartás pszichológiai alapjai. Önismeret, emberismeret Önismeret fejlesztése 340/1.4/ Kapcsolatszervezés A kapcsolatkialakítás, kapcsolatfenntartás módszerei, kapcsolattartási szabályok Kapcsolatfenntartás ügyfelekkel, partnerekkel, médiával, egyéb érdekszférával Az egyes nemzetek eltér ő kommunikációs gyakorlata Kapcsolat munkatársakkal 340/1.6/ Személyiségtípusok utastípusok 340/2.1/ Etikett protokollelmélet Személyiségtípusok, utastípusok. Az emberek kezelésének módszerei Kapcsolattartási szabályok, viselkedés nyilvánosság elő tt Etikett, protokoll kialakulásának története Illemszabályok A protokoll különféle területei 340/2.6/ Tárgyalástechnika Tárgyalási stílusok. A tárgyalás folyamata. Az érvelés képessége A siker, a sikeres személyiség ismérvei 340/2.3/ Idegenforgalom speciális szabályai Az idegenfogalomra vonatkozó speciális protokollszabályok A vendéglátás és idegenforgalom speciális szabályai 50/Csoportos helyzetgyakorlat, 50/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Információk önálló rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, 50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 50/Elemzés készítése tapasztalatokról, 50/Esetleírás készítése, 25/Csoportos helyzetgyakorlat, 25/Információk önálló rendszerezése, 25/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 50/Elemzés készítése tapasztalatokról, 50/Esetleírás készítése, 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 50/Információk önálló rendszerezése, 40/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 30/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 30/Leírás készítése, 30/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 30/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 40/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, helyszíne, számítástechnikai terem, számítástechnikai terem A továbbhaladás feltételei 21 /

22 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/2.4/ Reklamációs ügyek kezelése A reklamációs ügyek kezelésének alapszabályai és módszerei. Az empátia fogalma és gyakorlata 50/Csoportos helyzetgyakorlat, 50/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 340/1.1/ A kommunikáció elmélete 340/1.2/ A kommunikáció eszközei A kommunikáció fogalma, folyamata. A kommunikáció modellje A kommunikáció típusai (szimbolikus, verbális, nonverbális és metakommunikáció) A kommunikációs eszközök tudatos használata. Az írásbeli és szóbeli kommunikáció eszközei A testbeszéd eszközei A kommunikáció tárgyi eszközei 100/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Csoportos helyzetgyakorlat, 50/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 340/2.5/ Prezentáció A hatékony prezentáció ismérvei 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, tanterem Számítástechnikai terem Üzleti adminisztráció Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 14, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: Igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/2.3/ Jegyző könyv statisztika készítés Jegyzőkönyv tartalmi és formai elemei Egyszer ű statisztikák, kimutatások készítése 10/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, helyszíne, számítástechnika terem A továbbhaladás feltételei 340/2.2/ Üzleti levelezés iratkezelés A levél fogalma, fajtái, tartalmi és formai követelményei Adatkezelés, iratkezelés, irattározás, statisztika Ügyvitel, ügyiratkezelés feladatrendszere 10/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése,, számítástechnika terem 340/2.1/ Levelezést folytat Hivatalos leveleket fogalmaz, ír. A hivatalos levelek formai és tartalmi követelményeinek ismerete és alkalmazása Jegyző könyvek készítése, reklamációs ügyek kezelése 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés,, számítástechnika terem 22 /

23 Utazásszervezés elmélet és gyakorlat Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: Igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/5.3/ Lebonyolítás A tartózkodás lebonyolításának megszervezése Forgatókönyv készítése az idegenvezet ő részére 340/6.3/ Lebonyolítás A tartózkodás lebonyolításának megszervezése Forgatókönyv készítése az idegenvezet ő részére 340/5.2/ Értékesítés Ajánlattétel, Publikus és bizalmas tarifák készítése és terjesztése, katalógusok készítése, honlapok elvi tartalmának összeállítása AZ értékesítés eszközei, módszerei; értékesítési kapcsolatok kialakítása, kezelése, eladásösztönzés és visszacsatolás, elektronikus értékesítés 340/5.4/ Elszámolás ellenőrzés A túra elszámolása, ellenőrzése Elszámolás az idegenvezető vel, szolgáltatókkal, partnerekkel Utókalkuláció készítése A túra értékelése 340/6.2/ Értékesítés Ajánlattétel Publikus és bizalmas tarifák készítése és terjesztése, katalógusok készítése, honlapok elvi tartalmának összeállítása AZ értékesítés eszközei, módszerei; értékesítési kapcsolatok kialakítása, kezelése, eladásösztönzés és visszacsatolás, elektronikus értékesítés 340/6.4/ Elszámolás ellenőrzés 340/5.1/ Előkészítés 340/6.1/ Előkészítés A túra elszámolása, ellenőrzése Elszámolás az idegenvezető vel, szolgáltatókkal, partnerekkel Utókalkuláció készítése A túra értékelése Tervezés, árualapok felmérése, programtervezés, túraútvonalak kidolgozása. Elő kalkuláció készítése. Ajánlattétel, ajánlatok terítése, bizalmas tarifa készítése Tervezés, árualapok felmérése Túraútvonalak kidolgozása, csomagtúrák összeállítása Ajánlatkérés Előkalkuláció készítése Szolgáltatói szerző dések megkötése Kereslet, kínálat felmérése, az üzletpolitikai célok meghatározása Tervezés, árualapok felmérése Túraútvonalak kidolgozása, csomagtúrák összeállítása Ajánlatkérés Elő kalkuláció készítése Szolgáltatói szerző dések megkötése Kereslet, kínálat felmérése, az üzletpolitikai célok meghatározása 340/1.4/ Utazásszervezés Az utazásszervezés fogalma, kialakulásának története Az utazásszervezés általános munkafolyamatai 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Műveletek gyakorlása, 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Műveletek gyakorlása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 40/Műveletek gyakorlása, 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Írásos elemzések készítése, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 40/Műveletek gyakorlása, 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Írásos elemzések készítése, 50/Műveletek gyakorlása, 25/Leírás készítése, 25/Információk önálló rendszerezése, 50/Műveletek gyakorlása, 25/Leírás készítése, 25/Információk önálló rendszerezése, 15/Csoportos helyzetgyakorlat, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 23 / helyszíne A továbbhaladás feltételei

24 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés helyszíne 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A továbbhaladás feltételei Szállodai ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/2.3/ A szálloda és az utazási iroda kapcsolata A szálloda, az utazási iroda és az idegenvezet ő kapcsolata Egyszerű és összetett megállapodások helybiztosítással A szálloda és az utazási iroda kötelezettségvállalásai 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/2.4/ Szállodai árak értékesítés A szálloda és egyéb kereskedelmi szálláshelyek tevékenysége. A 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, szálláshelyek csoportosítása A szálloda minő sítése, szállodai 35/Információk önálló rendszerezése, munkakörök A szállodai árak és férőhelyek értékesítésének jellemző i 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Szobaárak, felárak és kedvezmények 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 24 /

25 Szakmai idegen nyelv Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: Igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/3.1/ Szakmai idegen nyelv Felkészítés alapfokú C típusú nyelvvizsgára 15/Csoportos helyzetgyakorlat, 30/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, helyszíne Nyelvi labor A továbbhaladás feltételei Pénzügyi banki ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 32, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/1.1/ Pénzügyi műveletek Pénz fogalma, fajtái, pénz funkciói. Pénzügypolitika, bankrendszer A pénzforgalom általános szabályai. Készpénzforgalom, készpénznélküli, készpénzkímél ő fizetési formák Számlázás, pénz bevételezése, kiadása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése, alkalmazása Pro forma számla és végszámla fogalma 25/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 25/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Információk önálló rendszerezése, helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/1.2/ Banki műveletek A mai magyar bankrendszer felépítése. Értékpapírfajták, tő zsde működése Banki mű veletek. Banki szolgáltatások típusai, bankszámla szerződések, banki finanszírozás 25/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 25/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Információk önálló rendszerezése, 340/1.3/ Valuta deviza vám Valuta, deviza Vám- és devizaszabályok. VPOP tevékenységei 25/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 25/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 15/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Információk önálló rendszerezése, 25 /

26 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/2.2/ Pénzügyi feladatokat lát el Ellátmányt kezel Elő leget, részvételi díjat bevételez Pénztárbizonylatot, számlát állít ki. Számlákat ellenőriz, elszámol. 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, Utazás ügyintézés Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 128, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: Igen Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A 340/2.1/ Informatikai programok irodatechnika Telekommunikációs és irodatechnikai berendezések használata Számítógép-használat, szoftverkezelés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, internet, elektronikus levelezés Értékesítési programok, turizmusban használt szoftverek 10/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, továbbhaladás feltételei Számítástechnikai terem 340/2.4/ Munka- és balesetvédelem 340/1.1/ Utazásszervezést végez Munka-, tű z- és balesetvédelem alapjai Problémamegoldás, segítségnyújtás baleset esetén Az utazásszervezés jogi szabályozása, utazási formák, az utazásszervezésben dolgozókkal szemben támasztott követelmények Saját árualap értékesítése, az utazások során nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások beszerzésének módja Szerző déskötés a szolgáltatókkal Alaptevékenység ű üzletágak működtetése 100/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.2/ Utazásközvetítést végez Az utazásközvetítés jogi szabályozása, az utazásközvetítés fogalma Idegen árualap értékesítése, az utazásközvetítés munkafolyamatai Az utazásközvetítői szerződés 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.3/ Menetjegy értékesítést végez A menetjegy-üzletág szerepe, jelentő sége A menetjegy értékesítés személyi és tárgyi feltételei Vasúti és autóbusz-menetjegy 20/Műveletek gyakorlása, 26 /

27 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A megrendelése, kiállítása, elszámolása Menetrendismeret, díjszabások, kedvezmények, menetjegyfajták Légiforgalmi ismeretek, légi menetrend, díjtételek, okmányok 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, továbbhaladás feltételei 340/4.1/ Valutát vált Valuta, deviza fogalma, árfolyamok Valutaváltás személyi és tárgyi feltételei Valutaváltás jogi szabályozása, valutaváltás folyamata 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/4.2/ Fizetési kötelezettségeket teljesít Havi elszámolást készít Átutalásokat teljesít belföldre és külföldre Figyeli a határidős fizetési kötelezettségeket 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Írásos elemzések készítése, 340/2.1/ Kereskedelmi tevékenységet folytat Kereskedelmi és bizományosi tevékenység végzése, Útikönyvek, filmek, videók értékesítése 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.4/ Programszervezést végez Garantált és nem garantál programok fogalma, tartalma Garantált és nem garantált programok értékesítése Belépő jegyek értékesítése Fakultatív programok értékesítése 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/2.2/ Bérbeadást, kölcsönzést végez Autóbusz bérbeadásával kapcsolatos feladatok Autókölcsönzési tevékenység 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 27 /

28 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 340/3.3/ Útiokmányokat állít ki, utasbiztosítást köt Úti okmányok (részvételi jegyek, voucherek ) kiállítása Utasbiztosítás módozatai, biztosítási kötvény kiállítása, elszámolása Sztornóbiztosítás megkötése 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/3.2/ Utazást értékesít Saját és idegen árualap ismerete Értékesítés folyamata, foglalás, online foglalási rendszerek ismerete és alkalmazása Elő leg, részvételi díj bevételezése, bevételi, kiadási pénztárbizonylat, számlák kiállítása Utazási szerző dés megkötése Kapcsolattartás az utazás megkezdéséig 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/3.1/ Információt szolgáltat Teljes kör ű, naprakész információ nyújtása az adott idegenforgalmi desztinációról Saját és idegen árualap ismeretek 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.2/ Információt nyújt Teljes kör ű információt nyújt az adott idegenforgalmi szolgáltatásról és az igénybevétel lehetőségeiről 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.1/ Biztosítja a munkafeltételeket Napi feladatok áttekintése, sorrendezése Technikai berendezések ellenőrzése, javítás megrendelése Anyagbeszerzés, megrendelés 40/Műveletek gyakorlása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.3/ Ügyintéz ő feladatokat lát el Megrendelések és visszaigazolások készítése és nyilvántartása Személyre szabott programok készítése Értékesítés az utas felé, az értékesítés folyamata Foglalást készít, foglalási rendszereket ismer és alkalmaz Reklamációs ügyeket kezel Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, partnerirodákkal, törzsutasokkal 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 28 /

29 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/2.3/ Marketing munkát lát el Marketing alapfogalmai, célja, eszközei Marketing mix Célpiacok felkutatása és kiválasztása Idegenforgalmi marketing Kiállításokon, vásárokon, study-tourokon való részvétel, Ügyfél-elégedettségi vizsgálatot végez 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, Turisztikai ismeretek Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/1.1/ A turizmus jellemző i szerepe a gazdaságban A turizmus rendszere, szervezeti struktúrája. A turizmus szerepe a gazdaságban, A turizmust érint ő jogszabályok, A hazai turizmus jellemzői, A turisztikai vállalkozások mű ködése A turizmus és környezetvédelem kapcsolata 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/1.2/ A turizmus formái A turizmus formái. Alap és nem alaptevékenység ű üzletágak A turisztikai célú helyváltoztatások motivációi,turisztikai vonzerő Idegenforgalmi fogadóképesség 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 340/1.3/ A nemzetközi turizmus tendenciái A nemzetközi turizmus jellemzői, tendenciái 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 29 /

30 Turizmusföldrajz Elméleti óraszám: 128, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/4.2/ Magyarország idegenforgalmi régiói világörökségi helyek 340/4.1/ Magyarország idegenforgalmi adottságai 340/4.3/ Európa jelentő s idegenforgalmi területei Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza Budapest és környéke, Balaton és környéke Dunántúl, Észak-Magyarország, Alföld idegenforgalmi földrajza Magyarország borvidékei Magyarország nemzeti parkjai Világörökségi helyek Magyarország turisztikai adottságai Természeti, gazdasági, kulturális, infrastrukturális adottságok Magyarország történelmi, kulturális adottságai Magyarország építőművészeti értékei 50/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 50/Információk önálló rendszerezése, 50/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 50/Információk önálló rendszerezése, Európa fogadó országainak idegenforgalma Európa jelentő s 50/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, turisztikai területei A világörökség részei Európában Nemzeti parkok 50/Információk önálló rendszerezése, Európában helyszíne A továbbhaladás feltételei Gasztronómia Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A képzés 340/3.2/ A magyar és nemzetközi konyhák jellemzői A gasztronómia fogalma, jelentősége, A magyar konyha jellemző i, Nemzeti konyhák sajátosságai 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, helyszíne A továbbhaladás feltételei 340/3.1/ Étrend italsor összeállítása Étrend, menüsor összeállításának szabályai Étel- és italajánlás szabályai Bor és gasztronómia. A speciális igények típusai és kezelésük 15/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 35/Információk önálló rendszerezése, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 35/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30 /

31 ELŐZETES TUDÁS BESZÁMÍTÁSA Az évi LXXVI. törvény 11 (1) alapján a szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felső oktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyez ő tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az elő zetes tanulmányok és az azokkal megegyez ő tartalmú követelmények teljesítésének egyidej ű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató intézmény vezető je dönt. A szakképzést folytató intézmény vezető jének döntése ellen a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A beszámításról minden intézmény maga tud dönteni, attól függően, hogy a szakképzési évfolyamra milyen előképzettség ű tanulókat vesz fel. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakképesítő vizsgára bocsátás feltétele: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével Alapfokú C típusú nyelvvizsga Követelménymodul megnevezése Adminisztráció végzése Az üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása 1. vizsgafeladat 2. vizsgafeladat Vizsgatevékenység Időtartam (perc) A vizsgafeladat aránya a vizsgarészben (%) Szóbeli Kommunikációs tevékenység gyakorlása Előre megadott szempontok alapján összeállított helyzetgyakorlatok megoldása szóbeli kommunikációs eszközök alkalmazásával Gyakorlati /

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Foglalkozási napló. Turisztikai szervező, értékesítő 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Turisztikai szervező, értékesítő 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Turisztikai szervező, értékesítő 14. évfolyam (OKJ száma: 54 12 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap:

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014.

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ. OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00. szakképesítés szakmai programja 2014. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00 szakképesítés szakmai programja 2014. 1 I. Általános irányelvek

Részletesebben

54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző

54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályi, minőségbiztosítási, vezetési, szervezési, ellenőrzési, gazdálkodási ismeretek /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízépítő

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ KÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ KÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ KÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2013 I. Általános irányelvek 1. mesterképzés szabályozásának jogi háttere képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Részletesebben

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap: www.mkik.hu

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 321

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző 148-06 Referensi tevékenységek végzése A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 213 01 HANGMESTER SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 213 01 HANGMESTER SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 213 01 HANGMESTER SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CUKRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben