xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: /

2 2 / ÉRVÉNYES: szeptember 1 tõl

3 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Dísznövénykertész szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A fényviszonyokat szabályozza A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza A munkaviszony, megkezdésére, folytatására, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, előírásokat betart, betartat A növényekkel, mint él ő anyaggal dolgozik Adatokat szolgáltat Alapvet ő kereskedelmi tevékenységet lát el Átveszi mennyiségileg és minő ségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket Az áru jellegének és az előírásoknak megfelel ő osztályozást, válogatást végez (fásszárú dísznövény) Az áru jellegének és az előírásoknak megfelel ő osztályozást, válogatást végez (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Az áru jellegének és az előírásoknak megfelel ő osztályozást, válogatást végez (növényházi dísznövény) Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minő ségének és a mennyiségének megóvásáról Bemutatja az árut a vevőnek és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról Beszerzi a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, berendezéseket, segédanyagokat Beszerzi a szaporítóanyagot, a felhasználandó növényanyagot Bizonylatokat kitölt, használ Biztosítja a bels ő és küls ő forrásokat a vállalkozáshoz Biztosítja a mikroszaporított növények igényeit Csomagolást, rakodást, szállítást végez (fásszárú dísznövény) 3 /

4 Csomagolást, rakodást, szállítást végez (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Csomagolást, rakodást, szállítást végez (növényházi dísznövény) Dokumentáltan gondoskodik az eladatlan és selejt áru további sorsáról Elkészíti a táptalajt a mikroszaporított növények elhelyezéséhez Előkészíti a mikroszaporított növények áthelyezését termesztőberendezésbe Előkészíti a munkaterületet Elvégzi a mikroszaporított növények szétosztását, új táptalajra helyezését Elvégzi a növények mikroszaporítását, táptalajra helyezését Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, szerszámokat karbantart Értelmezi a piackutatás eredményeit Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről Használja, mű ködteti, karbantartja a faiskolai dísznövénytermesztésben használatos gépeket, eszközöket Használja, mű ködteti, karbantartja a növényházi dísznövénytermesztésben használatos gépeket, eszközöket Használja, mű ködteti, karbantartja a szabadföldi dísznövénytermesztésben használatos gépeket, eszközöket Informatikai eszközöket használ Jogszabályi, hatósági előírásokat betart, betartat Kitermelést, szedést, betakarítást végez (fásszárú dísznövény) Kitermelést, szedést betakarítást végez (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Kitermelést, szedést, betakarítást végez (növényházi dísznövény) Kiválasztja az egészséges anyanövényt a mikroszaporításhoz Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat Kiválasztja termesztésre vagy felhasználásra a növényfajokat és fajtákat Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat Közreműködik a kiválasztott telephely kialakításában Magoncot tűzdel (fásszárú dísznövény) 4 /

5 Magoncot tűzdel (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Magoncot tűzdel (növényházi dísznövény) Magot vet (fásszárú dísznövény) Magot vet (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Magot vet (növényházi dísznövény) Meghatározza a tevékenységi célokat Metszést végez (fásszárú dísznövény) Munkaadói feladatokat lát el Munkaerőt és tanulót irányít, ellenőriz Munkaszervezést végez Munkavédelmi, balesetvédelmi, tű zvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat Növekedést, fejlődést szabályoz (fásszárú dísznövény) Növekedést, fejlődést szabályoz (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Növekedést, fejlődést szabályoz (növényházi dísznövény) Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (fásszárú dísznövény) Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Növényt átiskoláz, átültet, gondoz (növényházi dísznövény) Növényt bujtványoz, bujtat (fásszárú dísznövény) Növényt dugványoz (fásszárú dísznövény) Növényt dugványoz (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Növényt dugványoz (növényházi dísznövény) Növényt olt, szemez (fásszárú dísznövény) Növényvédelmi feladatot lát el Öntözést végez Palántát, csemetét előállít, nevel (fásszárú dísznövény) Palántát, csemetét előállít, nevel (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Palántát, csemetét előállít, nevel (növényházi dísznövény) Palántát, csemetét ültet (fásszárú dísznövény) Palántát, csemetét ültet (lágyszárú szabadföldi dísznövény) 5 /

6 Palántát, csemetét ültet (növényházi dísznövény) Szakszer ű tárolásról gondoskodik (fásszárú dísznövény) Szakszer ű tárolásról gondoskodik (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Szakszer ű tárolásról gondoskodik (növényházi dísznövény) Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát végez Tápanyag-utánpótlást végez Technológiai előírásokat betart, betartat Tőszétosztást végez (fásszárú dísznövény) Tőszétosztást végez (lágyszárú szabadföldi dísznövény) Tőszétosztást végez (növényházi dísznövény) Üzemelteti, használja a munka- és erő gépeket, eszközöket, kéziszerszámokat, termesztőberendezéseket Vállalkozást hoz létre Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A szövettenyésztés munkaműveletei Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások Cserepes levéldísznövények termesztése Cserepes virágzó növények termesztése Dugványozással szaporított egynyári dísznövények termesztése Egy- és kétnyári dísznövények felismerése, jellemzése Ével ő dísznövények felismerése, jellemzése Ével ő dísznövények nevelése Ével ő dísznövények szaporítási módjai Faiskolai nevelésmódok Faiskolai szaporításmódok Fenyőfélék termesztése 6 /

7 Kétnyári dísznövények termesztése Különleges nevelést igényl ő növények termesztése (páfrányok, pálmák, broméliák, kaktuszok, pozsgások, ámpolna növények) Levéldísznövények felismerése, jellemzése Lombhullató díszfák, díszcserjék felismerése, jellemzése Lombhullató díszcserjék termesztése Lombhullató díszfák termesztése Lomblevel ű örökzöldek termesztése Magvetéssel szaporított egynyári dísznövények termesztése Munkajogi ismeretek Növényházi virágzó dísznövények felismerése, jellemzése Növényházi vágott virágok termesztése Örökzöld díszfák díszcserjék felismerése, jellemzése B típusú ismeret: A dísznövénytermesztésben előforduló erő- és munkagépek, eszközök A finanszírozás lehetőségei A hatékony munkaszervezés A kertészetben előforduló erő- és munkagépek A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai A növények életjelenségei (fiziológia) A növényi szervek küls ő alaktana (morfológia) A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai A pénzkezelésre vonatkozó szabályok A szövettenyésztés eszközei, anyagai A telephely működési rendjéhez kapcsolódó szabályok A vállalkozás eredményességének vizsgálata A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai 7 /

8 A vállalkozás megszüntetésének formái gyakorlati, teendői Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok Áruforgalom irányítása Áruforgalom tervezése Beszerzés Díszfaiskola létesítése fenntartása Értékesítés Ével ő dísznövények csoportosítása igény szerint Hajtatás Kerti rózsa termesztése Készletezés Környezetvédelmi szabályok Kúszócserjék termesztése Magyarország éghajlati viszonyai Munkaügyi nyilvántartások Növényházi vágott zöldek termesztése Pénzforgalmi nyilvántartások Talajtípusok jellemzői C típusú ismeret: A bels ő és küls ő források biztosításának lehetőségei A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok felismerése A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai A kommunikációs eszközök, fénymásolók használata A növény és a környezet kapcsolata (ökológia) A növény fejlődését befolyásoló tényezők A növénycsoportok jellemzői A növényi sejtek, szövetek felépítése A növényi sejtek, szövetek működése A növényi szervek felépítése, működése (anatómia) 8 /

9 A növényi tápanyagok, növekedésszabályozó anyagok A növényvédelem eszközei gépei A számítógépek és perifériáik használata A talaj alkotórészei, jellemzői A talajművelés eljárásai A talajművelés eszközei, gépei A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei A tápanyag-utánpótlás lehetőségei A telephely kiválasztásának szempontjai A telephely küls ő/bels ő arculat-kialakításának szabályai A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői A vállalkozási formák jellemzői Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata Az üzleti levelezés lebonyolításának szabályai Az üzleti terv tartalma, felépítése Meteorológiai műszerek Növények felhasználási lehetőségei Öntözés eszközei, gépei Öntözés módjai Piacbefolyásolás módjai Piacfelmérés Szövettenyésztésre felhasználható növények Természetvédelem (védett növények) Termesztőberendezések Trágyafélék jellemzői (szerves és műtrágyák) Védekezési eljárások a növényvédelemben 9 /

10 D típusú ismeret: A Föld meteorológiai jellemzői A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 4 -es szint ű ek: Köznyelvi beszédkészség Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése 3 -as szint ű ek: Elemi számolási készség Információforrások kezelése Kézírás Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzék Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2 -es szint ű ek: ECDL 1. m. IT-alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 10 /

11 Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: (nincsenek elágazások) Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Elhivatottság, elkötelezettség Erős fizikum Felelősségtudat Kézügyesség Kockázatvállalás Megbízhatóság Monotónia tűrés Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önállóság Precizitás Stabil kéztartás Szervezőkészség Szorgalom, igyekezet Testi erő Türelem Társas kompetenciák: Empatikus készség Fogalmazó készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremt ő készség Kezdeményez ő készség 11 /

12 Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Meggyőz ő készség Motiváló készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Segítőkészség Udvariasság Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekint ő képesség Eredményorientáltság Értékelési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrz ő képesség) Körültekintés, elővigyázatosság Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás, matematikai készség Okok feltárása Problémaelemzés, -feltárás Problémamegoldás, hibaelhárítás Rendszerben való gondolkodás 12 /

13 Tervezési képesség 13 /

14 Tantárgy száma Dísznövénykertész óraterv Tantárgy Szakmai elméleti tantárgyak I/11. II/12. III/13. Óra (/hét) Óra (/hét) Óra (/hét) 36 hét 36 hét 32 hét Összes óraszám 1. Vállalkozási és kereskedelmi 108 (3) 108 ismeretek 2. Növénytan 36 (1) Termesztési ismeretek 72 (2) Műszaki ismeretek 72 (2) 72 (2) Munkavállalói ismeretek 36 (1) Dísznövénytermesztés 180 (5) 180 (5) 192 (6) Mikroszaporítás 160 (5) 160 Szakmai elmélet összesen 396 (11) 360 (10) 352 (11) 1108 Szakmai gyakorlati tantárgyak 8. Vállalkozási és kereskedelmi 126 (3,5) 126 gyakorlat 9. Informatika (elm. ig. gyak.) 72 (2) Termesztési gyakorlat 54 (1,5) Műszaki gyakorlat 126 (3,5) 90 (2,5) Dísznövénytermesztés gyakorlat 324 (9) 252 (7) 224 (7) Mikroszaporítás gyakorlat 224 (7) 224 Nyári összefüggő szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat összesen 594 (14) 630 (15) 448 (14) 1672 Szakmai óraszám összesen (40% elmélet, 60 % gyakorlat) Kötelező elmélet 990 (25) 990 (25) 800 (25) Osztályfőnöki 36 (1) 36 (1) 32 (1) Testnevelés 72 (2) 72 (2) 64 (2) 208 Kötelező elmélet összesen 108 (3) 108 (3) 96 (3) 312 Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak (20 %) 16. Szabadon választható kötelező szakmai elmélet (pl. idegen nyelv, virágkötészet, kertfenntartás) 108 (3) 108 (3) 96 (3) /

15 17. Szabadon választható kötelező szakmai gyakorlat (pl. virágkötészet, kertfenntartás) Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak összesen 144 (4) 144 (4) 128 (4) (7) 252 (7) 224 (7) 728 Elmélet összesen 612 (17) 576 (16) 544 (17) 1732 Gyakorlat összesen 738 (18) 774 (19) 576 (18) 2088 Összes óraszám (45% elmélet, 55 % gyakorlat, tanévben: 47,5 % és 52,5%) 1350 (35) 1350 (35) 1120 (35) /

16 1/11. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 388/1.1/x A növények küls ő és bels ő felépítése 14 óra A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai). A virág, virágzat (fogalma, részei). A termés (fogalma, valódi és áltermés). A sejt részei: él ő részek (citoplazma, színtestek, sejtmag), élettelen részek (sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok). A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium), állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek). A növényi szervek mű ködése (gyökér, szár, levél, virág, termés). Ismeri és megnevezi a növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) részeit, típusait, módosulásait. Megérti a növényi szervek működését, feladatait. Jellemzi a növényeket külső megjelenésük alapján. Jellemzi a növények belső felépítését (sejtek, szövetek, szervek részei, típusai). Értelmezi a növénytani alapfogalmakat. 388/1.2/x A növények életjelenségei 8 óra 388/1.3/x Növényrendszertan 8 óra 388/1.4/x Környezettan 6 óra Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (aerob, anaerob légzés). Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minő ségi változás). A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív fejlő dés (gyökér, szár, levél), generatív fejlő dés (virág, termés). A növények szaporodása: ivaros (virágzás, megporzás, kettő s megtermékenyítés, termésérés), ivartalan (természetes szaporító képletek, inda, sarj, fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó). Kertészeti szaporítási módok. Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató). A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, faj, fajta fogalma, kettő s nevezéktan. A kertészetben jelentő s törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők. Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok. A növény és környezete: él ő környezeti tényező k (más növények, állatok, ember), élettelen környezeti tényezők (leveg ő, hő mérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj). A természetvédelem jelentő sége, védett fajok fogalma. Mérgez ő és allergiát kiváltó növények a kertészetben. Ismeri a növény fejlődési fázisait (mag, csírázás, vegetatív fejlődés, generatív fejlődés). Megérti a növények életjelenségeinek összefüggéseit (anyagcsere, növekedés, fejlődés, mozgás). Ismeri a fontosabb növénycsoportok rendszertani jellemzőit. Alkalmazni tudja a fontosabb rendszertani kategóriákat (család, nemzetség, faj, fajta). Megérti és jellemzi a növény és a környezete közötti kölcsönhatásokat. 16 /

17 Termesztési ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 388/2.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 4 óra 388/2.2/x Éghajlattan 12 óra 388/2.3/x Talajtan 14 óra 388/2.4/x Talajművelés 10 óra 388/2.5/x Trágyázás 10 óra A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztő edények (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.). A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényező k. Általános meteorológiai fogalmak: id ő, idő járás, éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhő mérséklet, páratartalom, napsütés. Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényező k, éghajlatok osztályozása, makroklíma, mikroklíma éghajlatot jellemz ő főbb értékek. Magyarország éghajlata, agrometeorológiája. A talaj képző dése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-leveg ő, hő gazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás). A talajok osztályozása. A talaj-tulajdonságok vizsgálata. Kertészeti földnemek, közegek. A talajművelés célja és alapelvei. Talajmű velési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata. Talajművelési rendszerek kialakítása. A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák) és mű trágyák (nitrogén-, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák) jellemző i, használatuk lehető ségei és tárolásuk. A szervestrágyázás és a mű trágyázás hatásának összefüggései, környezetvédelmi vonatkozásai. Felismeri a kertészeti termesztésben elő forduló termesztőberendezéseket, termesztő edényeket, kertészeti szerszámokat, tudja felhasználási lehető ségeiket. Ismeri a termesztőberendezések, egyéb építmények szakszerű használatát. Ismeri hazánk éghajlati és talajadottságait. Értelmezi az éghajlati és talajtani alapfogalmakat. Ismeri a talajok kialakulását, tulajdonságait, a főbb talajtípusokat és talajvizsgálati módszereket, műszereket. Megérti a talajélet és a talaj termékenységének összefüggéseit, fenntartásának lehetőségeit. Megérti a talaj termelékenységét befolyásoló tényezőket. Jellemzi a kertészeti földnemeket, közegeket. Ismeri a talajművelés célját, idejét, módjait. Megérti a talajművelést befolyásoló tényezőket. Megérti a talajvédelmi szempontok figyelembe vételével a talajművelő eszközök talajszerkezetre gyakorolt hatását, okszerű megválasztását. Meg tudja választani a talajművelési eljárásokat. Ismeri trágyázás célját, idejét, módjait. Megérti a tápanyag gazdálkodás jelentőségét. Megérti a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a tápanyag szerepét és a tápanyag utánpótlás összefüggéseit. Meg tudja választani a szükséges tápanyagmennyiség megállapításának módjait, technikáját. Meg tudja 17 /

18 388/2.6/x Öntözés 10 óra 388/2.7/x Növényvédelem 12 óra Az öntözés jelentősége. Az öntözés célja: vízpótló-, kelesztő -, frissítő -, párásító-, nedvességtároló-, talajátmosó-, trágyázó-, beiszapoló-, színező- és fagy elleni öntözés. Az öntöző víz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hő foka és szennyezettsége. Öntözési módok: felületi-, esőszerű -, altalaj- és csepegtet ő öntözés. Az öntözés időpontjának és az öntöző víz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, idénynorma, öntözési forduló). A növényvédelem jelentő sége, tárgya, rövid története, feladata. Legfontosabb, a növényeket károsító él ő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevő k) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái. A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei. Növényvéd ő szerek ismerete, felhasználása, tárolása. A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelő zés, védekezés. A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben. Komplex és integrált növényvédelem. választani a trágyázási módokat, azok anyagait, eszközeit. Jellemzi a kertészetben használatos trágyaféleségeket. Ismeri az öntözés célját, idejét, módjait. Megérti az öntözés szerepét, jelentőségét, hatásait, technológiáját, a talajvédelmi szempontokat. Meg tudja választani az öntözési módokat és azok eszközeit. Ismeri a legfontosabb kórokozókat, kártevőket, gyomokat és az ellenük való védekezés módjait. Jellemzi a komplex és integrált növényvédelem módjait, eljárásait. Megérti a megelőző és rendszeres növényvédelem közötti különbségeket. Megérti a növényvédelmi előrejelzés jelentőségét. Megérti a növényvédelem és a környezetvédelem kapcsolatát, a kölcsönhatások magyarázatát az életközösségben. Jellemzi a környezetkímélő növényvédelem módjait. Műszaki ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 388/4.1/x Anyagismeret 4 óra 388/4.2/x A mű szaki ábrázolás alapjai 12 óra A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemz ő felhasználási módjuk. Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz. Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg, fólia, műanyagok. Tüzelő- és kenő anyagok, ezek jellemz ő tulajdonságai, felhasználásuk. A mű szaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmez ő, méretarányok. Alapvet ő ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése. Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet. Méretjelölés, méretháló. Gépészeti működési vázlat. Építészeti rajz. Ismeri a gépek legfontosabb szerkezeti anyagainak tulajdonságait, felhasználási módjukat. Megérti az üzemanyagok, kenőanyagok, tüzelőanyagok alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságait, gazdaságos felhasználását. Ismeri az ábrázolás és a méretmegadás szabályait, a műszaki vázlat értelmezését. 18 /

19 388/4.3/x Gépelemek szerkezeti egységek 6 óra Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések. Csapágyak feladata, fajtái, karbantartása. Tengelykapcsolók: súrlódásos, biztonsági, kardántengelyek. Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás). Az áttétel. Mozgást átalakító hajtómű vek (bütykös, forgattyús). Szivattyúk: dugattyús-, membrán-, centrifugál-, fogaskerékszivattyú. Hidraulikus munkahengerek. 388/4.4/x Belsőégés ű motorok A négyütem ű Ottó-motor szerkezete, működése. A négyütemű 12 óra Diesel-motor szerkezete, működése. A kétütem ű motorok. Az Ottó- motor üzemanyag-ellátó rendszerének mű ködése, karbantartása. Az elemi karburátor mű ködése, a hidegindítás. A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a hidegindítás. A motorok hűtése, a vízhűt ő rendszer mű ködése, karbantartása. A motorok kenési módjai, a nyomóolajozás működése, karbantartása. 388/4.5/x Az erő gépek Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erő átvitel egységei szerkezeti felépítése (motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőm ű, véglehajtás, 10 óra járókerék). A teljesítményleadó-tengely, a függesztő -szerkezet, a vonószerkezet. A járószerkezet és a kormányzás. A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása. A jármű vek elektromos berendezései. Az akkumulátor mű ködése, karbantartása. Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, karbantartása. 388/4.6/x Villanymotorok A villanymotorok mű ködési elve, szerkezete, fajtái. A 2 óra villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája. Ismeri gépészetben alkalmazott legfontosabb oldható és oldhatatlan kötéseket. Ismeri a belsőégésű motorok szerkezetét, működését. Megérti az erőgépek, belső égésű motorok felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. Ismeri az erőgépek szerkezeti részeit. Ismeri az erőgépek erőátviteli berendezéseit. Ismeri az erőgépek elektromos berendezéseit. Ismeri a villanymotorok működését. 388/4.7/x A termesztés, növényápolás gépei 26 óra A talajművel ő gépek. Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke f ő részei, működése, beállítása. A boronák fajtái, mű ködése. A tárcsák, kultivátorok felépítése, mű ködése, beállítása. A lazítók és a hengerek. A talajmarók. Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása. A hígtrágya kijuttatás. A mű trágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (röpítő tárcsás, pneumatikus). A növényvéd ő gépek csoportosítása (permetező k, porozók, nagyüzemi és háti permetező k, légi növényvédelem), cseppképzési módok. Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek f ő részei, mű ködése. A porozógépek, csávázók. Háti permetező k (szivattyús, légszivattyús, Ismeri a talajművelés, trágyázás, öntözés, növényvédelem gépeinek használatát. Megérti a kertészeti gépek felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. 19 /

20 légporlasztásos). A permetező gépek automatikái. Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai. Permetlé összetétel számítása. A traktoros és teherautós szállítás általános eszközei. Traktoros és önjáró homlokrakodók, gémes rakodók. Biztonsági elő írások a szállítás, rakodás gépeire. Az öntözési módok (felületi-, esőztető-, mikro-, csepegtet ő öntözés) stabil, félstabil öntöző telep és eszközeik. Tápanyag-utánpótlás öntözéssel. A tereprendezés gépei. A melioráció fogalma, f ő feladatai, a terület elő készítése, bozótirtás. Földnyesők, földtolók, földgyaluk, talajlazítók, talajtömörítő k. Csatornakészítés gépei: rotációs csatornanyitók, profilkotró. Kisrakodók, kotrógépek. Munkavállalói ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 388/1.1/x Munkavédelmi szabályozás és felügyelet 2 óra 388/1.2/x Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 2 óra A munkavédelem fogalma és feladatai. Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védő eszközök, biztonságtechnika fogalma, - feladata. A munkavédelmi törvény, jogszabályok. Biztonsági szabályzatok. A munkavédelem helyi szabályai. Gépkönyv, használati- és kezelési utasítás. Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás. Mű veleti munkahelyi utasítás. Szabványok a munkavédelemben. A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei. Szabványok alkalmazása. A munkavédelem szervezetei. Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi szervek. A vezet ő, munkahelyi vezet ő, szervezeti egységek vezető inek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. Ismeri a munkavédelem célját, feladatait. Megérti a munkavédelmi oktatás jelentőségét, fontosságát. Ismeri a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit. 388/1.3/x Balesetek balesetelhárítás 5 óra Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. A balesetek típusai, jellegzetes okai. Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, Ismeri a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályait. Ismeri a teendőket baleset esetén. Megérti a 20 /

21 388/1.4/x A munkavégzés jellegzetességei 2 óra 388/1.5/x Munkaegészségtan 4 óra dokumentálása. Baleseti ellátás, rehabilitáció. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Munkahelyi magatartás. Biztonsági berendezések, védő burkolatok. Biztonsági szín- és alakjelek. Rendszeres ellenő rzés, karbantartás. Anyagmozgatás általános szabályai. Anyagtárolás általános szabályai. Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai. A laikus elsősegélynyújtó alapvet ő feladatai. Az els ő ellátás nyújtása. A veszélyes behatás megszakítása. A sérült biztonságba helyezése. Sérülések csoportosítása, ellátásuk. A légzés és vérkeringés fenntartása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. Az első segélynyújtás eszközei. A munkák csoportosítása. Az ember energiaszükséglete. A fizikai munka energiaszükséglete. Alap-, munka- és szabadidő s tevékenységi energia. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. A fáradás fizikai és pszichikai módon. A munka minőségét befolyásoló tényező k (a munkateljesítmény idő beni alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-pihenőid ő összhangja. Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat. Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének általános követelményei. Telepítés elrendezés (tájolás). Domborzati viszonyok. Talajviszonyok. Közmű vesítés. Úthálózat. Uralkodó szélirány. Tömbös és pavilonos rendszer. Munkahelyi klíma. Hő mérséklet, nedvességtartalom, légsebesség. Légszennyezettség. Légzésvédő k fajtái és használata. Munkahelyek világítása. Természetes és mesterséges világítás. Színdinamikai kérdések. A munkahely színezésének élettani, lélektani hatása, hatása a munkateljesítményre. Üzemi létesítmények. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei. Zaj- és rezgéshatás. Mérgezések, fertő zések. A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei. Alkalmassági vizsgálat, (elő zetes, időszakos). Egészségügyi könyv. Nő k- és fiatalkorúak védelme. Védőeszközök. Védő ital. Szervezési intézkedések. Az ergonómia fogalma és feladata. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentő sége a hatékony és az egészséges munkavégzés baleset és a munkabaleset közötti különbségeket, azok eltérő jogi következményeit. Alkalmazni tudja az alapvető elsősegély nyújtási módokat. Ismeri a munkák felosztását, a munka energiaszükségletét. Megérti a munkateljesítményt befolyásoló tényezőket. Ismeri a munkahely kialakításának szempontjait. Ismeri az általános munka egészségtani szabályokat zárt és szabad területen. Megérti a munkabiztonság és az alkoholfogyasztás összefüggéseit. 21 /

22 388/1.6/x Munkalélektan 2 óra 388/1.7/x A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 5 óra 388/1.8/x Tű z- és robbanásvédelem 4 óra 388/1.9/x Környezetvédelem 4 óra szempontjából. A munkalélektan fogalma és feladata. Alapfogalmak. Munkabiztonság pszichikai háttere. Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklő dés, alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség. A pszichikai tényező k befolyásoló szerepe. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. A munkát végz ő közösség és a biztonságos munkavégzés. Az alkoholos, és egyéb befolyásoltság. Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai. A villamos áram élettani hatása. Villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai. Szabad vezeték közelében végzett munkák. Villámvédelem, villámhárító berendezések. A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. Biztonságos eszközhasználat. Munkagépek felszerelése, használata. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. Erő gépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége. Növényvéd ő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei. Az elő készítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai elő írásai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése. Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, első segélynyújtás növényvéd ő szer mérgezéskor. Áru- és vagyonvédelem. Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak. Tű zveszélyességi osztályok. Éghetőség, tűzállóság. Tű zvédelmi jogszabályok. Irányító szervek, tűzoltóságok. Az üzemi tűzvédelmi feladatok. Tű zvédelmi oktatás. Tűzriadó-terv. Gépek és létesítmények tű zbiztonsági szabályai. Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése. Tű zoltó anyagok, eszközök és készülékek. Tű zoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (széndioxid). Tű zoltó eszközök és készülékek. Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai. A környezetvédelem fogalma és feladatai. A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek. A különböz ő környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkrő l, a vadakról stb. szóló) törvények. A minisztérium és a hatóságok. Megérti a balesetek bekövetkezésének lélektani okait. Ismeri a villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásait, megszegésük következményeit. Ismeri a tűzvédelmi alapfogalmakat, a tűzveszélyességi osztályokat, a teendőket tűz esetén. Ismeri a tűz és robbanásveszély megelőzésének módszereit. Meg tudja választani a tűz oltásához szükséges eszközöket, anyagokat. Ismeri a környezetvédelem törvényi szabályozását, a környezetvédelem területeit. Ismeri a kertészek környezetvédelmi lehetőségeit és kötelességeit. Megérti a környezetvédelem jelentőségét. 22 /

23 388/1.10/x Természetvédelem 2 óra 388/1.11/x Munkajogi ismeretek 4 óra Környezetvédelmi feladatok. A talajvédelem: sík-és dombvidéki. Talajerózió, defláció. A talajok szennyező dése, az öntözés, mű trágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása. A víz védelme. A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehető ségei, víztisztítási lehetőségek. Tisztított szennyvíz elhelyezése. A leveg ő tisztaságának védelme. A leveg ő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának lehetőségei. Az erdő k és a vadak védelme. Nemzeti Erdőstratégia és Erdő program. Hulladékok. A hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai. A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságolás. A természetvédelem feladata, jelentő sége, elvárások az Európai Unióban. Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok. A kertész lehető ségei a környezetvédelem területén. Talajvédelem jelentő sége a kertészeti termesztés során. Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata. Munkajogi fogalmak. Munkaviszony megszű nése és megszüntetése, munkaid ő, pihenőid ő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. Ismeri a kertészeti termesztésben elő forduló védett növényeket. Megérti a természetvédelem jelentőségét. Ismeri a munka keletkezésével és megszű nésével kapcsolatos előírásokat, a szerző déskötés szabályait. 388/1.1/x Egynyári dísznövények 32 óra Dísznövénytermesztés Elméleti óraszám: 180, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Az egynyári dísznövények fogalma, jelentő sége. Az egynyári dísznövények csoportosítása szaporítási mód (magvetéssel, dugványozással), tenyészid ő (palántanevelést igényl ő, állandó helyre vetend ő ) és felhasználási mód szerint (kiültetés, vágott virág, szárazkötészet). Az egynyári dísznövények termesztéstechnológiája. Az egynyári dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, felhasználás). Ismeri az egynyári dísznövények csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi az egynyári dísznövények külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja az egynyári dísznövények 23 /

24 388/1.2/x Kétnyári dísznövények 8 óra 388/1.3/x Ével ő dísznövények 50 óra A kétnyári dísznövények fogalma, jelentő sége. A kétnyári dísznövények csoportosítása szaporítási mód (magvetéssel, dugványozással), tenyészid ő (hosszú tenyészidej ű, rövid tenyészidej ű ) és felhasználási mód szerint (kiültetés, vágott virág). A kétnyári dísznövények termesztéstechnológiája. A kétnyári dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, felhasználás). Az ével ő dísznövények fogalma, jelentősége. Az ével ő dísznövények csoportosítása igény, szaporítási mód, virágzási id ő, virágszín, felhasználási mód szerint. Az ével ő dísznövények termesztéstechnológiája: szaporítás, speciális nevelési, ápolási munkák. Az ével ő dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, felhasználás). szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az egynyári dísznövények általános és speciális ápolási munkáit. Ismeri a kétnyári dísznövények csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi a kétnyári dísznövények külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja a kétnyári dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, a kétnyári dísznövények általános és speciális ápolási munkáit. Ismeri az évelő dísznövények csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi az évelő dísznövények külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja az évelő dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az évelő dísznövények általános és speciális ápolási munkáit. Termesztési gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, csoportbontásban 388/3.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése A kertészeti termesztésben előforduló termesztő berendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztő edények (cserepek, szaporítóládák, Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Anyagok, eszközök felismerése 80% Ismeri a kertészeti termesztésben elő forduló termesztőberendezéseket, kiegészítő építményeket, termesztő edényeket, kertészeti 24 /

25 -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metsző olló stb.) megismerése. 388/3.2/x Éghajlattani A meteorológiai mérő ház. A páratartalom meghatározására gyakorlatok alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmér ő, száraz- 14 óra nedves hőmér ő, polyméter). A léghő mérséklet mérésének eszközei (állomási hőmér ő, Fuess-féle maximum-minimum hőmér ő ). A csapadékmérés eszközei. A talajhő mérséklet meghatározásának eszközei (felszíni-, mélységi talajhőmérő k). A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérő eszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmér ő). 388/3.3/x Talajtani gyakorlatok 388/3.4/x Trágyázási gyakorlatok 388/3.5/x Növényvédelmi gyakorlatok 19 óra A talaj helyszíni vizsgálata (elő zetes tájékozódás, bejárás). Talajminta-vétel (szelvényminta, átlagminta). Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra. Egyszer ű talajvizsgálatok (ph-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom). Szervestrágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredet ű szervestrágyák, komposzttrágyák). Mű trágyák ismerete (egyszerű-, összetett-, kevert-, és mikroelem trágyák). Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevő k kártételének felismerése (kór- és kárképek). Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Műszerek felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Kór- és kárképek, gyomok felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Talajminták felismerése 50% Talajminták elemzése 20% Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Trágyák, műtrágyák felismerése 50% szerszámokat. Használni tudja a meteorológiai eszközöket. El tudja végezni a talajmintavételt, az egyszerű talajvizsgálatokat. Ismeri a legfontosabb szerves és műtrágyákat. Felismeri a legfontosabb kór és kárképeket, gyomnövényeket. Ismeri a legfontosabb növényvédő szereket. Műszaki gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 126, csoportbontásban 388/5.1/x Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata 388/5.2/x Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 388/5.3/x Motorok szerkezete, működtetése A mű hely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása. A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága. Kötésmódok (oldható, nem oldható). Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása. A legfontosabb gépépít ő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), mű ködésük, karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk. Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, mű ködése. Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hű tési rendszer, Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Anyagok, eszközök felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Gépelemek, szerkezeti egységek feliserése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Motorok működtetése 70% Karbantartja a kézi szerszámokat. Végre tudja hajtani az erő és munkagépek összekapcsolását. Ismeri a motorok főbb szerkezeti részeit. 25 /

26 21 óra valamint a levegőszűr ő f ő részei, mű ködése, karbantartása. Hidegindítások, indítások gyakorlása. A kétütem ű és a négyütemű motorok összehasonlítása. Üzemanyagok, kenőanyagok. 388/5.4/x Erő gépek szerkezete, működtetése 28 óra Az erő gépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a járművön. Az erő átvitel egységei. A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés. Az erő gép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása. Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Erőgépek működtetése 70% 388/5.5/x Elektromos A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a jármű vön, Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% berendezések, villanymotorok feladatuk, mű ködésük, karbantartásuk (akkumulátor, generátor, Villanymotorok működtetése 70% működtetése indítómotor, világítás, biztosítékok). Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése. 388/5.6/x Erő gépek, munkagépek összekapcsolása 14 óra 388/5.7/x A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 42 óra A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehető ségei. A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás. A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása. A csatlakoztatás biztonságtechnikája, jármű szerelvény vezetése. Motoros kisgépek kezelése. A talajművel ő gépek szerkezetének, mű ködésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák). Az istállótrágya-szórók és mű trágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erő géphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása. A vontatott és háti permetező k szerkezetének, mű ködésének bemutatása, üzemeltetése, szabályozása, karbantartása. Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős permetező k. Vontatott porozó. Háti permetező nél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros. Szórófejek, cseppnagyság jelentő sége. Környezetvédelmi, karbantartási feladatok. Permetlé összetétel számítás. Permetező gépek automatikái. A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása. A billenthet ő pótkocsik üzemeltetése. Traktoros és önjáró homlokrakodók. Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása. Karbantartási teendő k, munkabiztonsági követelmények. Elektromos és gázüzem ű rakodók. Az esőztet ő és csepegtet ő öntözés berendezéseinek fő bb egységei (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtet ő testek, zárószerkezetek). Kézi Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Erő- és munkagépek összekapcsolása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Ismeri az erőgépek szerkezeti felépítését. Üzemelteti, karbantartja, és vezetni tudja a megfelelő erőgépet. Működteti a járművillamossági berendezéseket. Elvégzi a traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolását illetve szétkapcsolását. Elvégezi a kertészeti kisgépek és erőgépek napi karbantartását. Be tudja állítani a szerves és műtrágyaszórás gépeit. Be tudja állítani, és üzemeltetni tudja a talajművelés gépeit, a háti, a háti motoros és a vontatott permetezőgépeket. Működtetni tudja az öntözőberendezéseket. 26 /

27 áttelepítés ű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása. Öntözési automatika. A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fű nyírók, komposztálók, láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása. Dísznövénytermesztés gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 324, csoportbontásban 388/2.1/x Egynyári dísznövények ismerete 14 óra 388/2.2/x Kétnyári dísznövények ismerete 388/2.3/x Ével ő dísznövények ismerete 21 óra 388/2.4/x Szakmai számítások szabadföldi dísznövénytermesztésből 388/2.5/x Lágyszárú szabadföldi növények magvetése 28 óra 388/2.6/x Lágyszárú szabadföldi növények dugványozása 14 óra A növények felismerése. A tudományos név (kettő s nevezéktan) Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyű jtés, herbárium Növényfelismerés 50% készítése. A növények felismerése. A tudományos név (kettő s nevezéktan) Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyű jtés, herbárium Növényfelismerés 50% készítése. A növények felismerése. A tudományos név (kettő s nevezéktan) Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyű jtés, herbárium Növényfelismerés 50% készítése. A szabadföldi dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai Számítási feladat megoldása 100% számítások gyakorlása, pl. tenyészterület kiszámítása, szükséges vető mag vagy palántamennyiség kiszámolása, várható hozam becslése stb. Maggyű jtés, magbeszerzés módjai. Szaporítóláda, földkeverék Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% előkészítése, ládatöltés. Magvetések különböz ő módon, takarás, Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% beöntözés, jeltáblázás. Magvetés ápolási munkái (csírázásig, csírázás után). Magvetés állandó helyre: ágyás előkészítés, vető barázdák meghúzása, vetés szórva, szemenként. Jeltáblázás, magtakarás, beöntözés. Ápolási munkák: öntözés, talajlazítás, gyomtalanítás, kikelt magvetés ápolási munkái. Egyelés (helyes tőszám beállítása). Egynyáriak dugványozása: anyanövények meghajtatása (öntözés, ráfűtés, tápanyag-utánpótlás). Szaporítóközeg, láda elő készítése, dugványszedés, dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás, láda elhelyezése, árnyékolás. Gyökereztetés. Évelő k dugványozása: a dugványozás idő pontjának meghatározása. Szaporítóközeg készítése, szaporító láda elő készítése, Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt egynyári dísznövényeket. Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt kétnyári dísznövényeket. Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt évelő dísznövényeket. Ki tudja számítani az alapvet ő szakmai számítási feladatokat. Önállóan elvégzi a magvetést, és az ápolási munkákat. Önállóan elvégzi a dugványozást, és a növényápolási munkákat. 27 /

28 388/2.7/x Lágyszárú szabadföldi növények tőosztása 388/2.8/x Lágyszárú szabadföldi növények tűzdelése 21 óra 388/2.9/x Lágyszárú szabadföldi növények nevelése ápolása 14 óra 388/2.10/x Lágyszárú szabadföldi növények palántaültetése 388/2.11/x Lágyszárú szabadföldi növények átültetése, gondozása 388/2.12/x Lágyszárú szabadföldi növények szedése, áruelőkészítése 15 óra dugványszedés, dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás. Gyökereztetés. Felszedés, tő osztás végrehajtása, gyökér, lombozat kurtítása. Vermelés. Kiültetés végrehajtása, beöntözés. Ápolási munkák: gyomtalanítás, talajlazítás, szükség szerint öntözés. Takarás érett trágyával, komposzttal stb. Láda és föld elő készítése, ládatöltés, sorok kijelölése, magoncok kiszedése, tűzdelés. Beöntözés, jeltáblázás, tűzdelés ápolási munkái. Egy- és kétnyáriak: föld és cserép előkészítése, munkaasztal célszerű elrendezése. Palánta kiszedése a ládából, cserepezés. Kirakás, beöntözés, ápolási munkák. Hagymás évelő k nevelése: talajlazítás, gyomtalanítás, idegenelés, fejelés. Fagyérzékeny évelők ő szi felszedése, téli tárolása, tavaszi ültetése. Ágyás előkészítés, sor- és tő táv kijelölése, palánta kiszedése, szállítása. Kiültetés ültetőfával (szálas palánta), ültet ő kanállal, beöntözés. Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, talajlazítás. Föld és cserép előkészítése, munkaasztal célszer ű elrendezése. Palánta kiszedése a ládából, cserepezés. Kirakás, beöntözés, ápolási munkák. Egynyári palánták: edzés. Válogatás, osztályozás, csomagolás Hagymás évelő k hagymatermesztése: felszedés kézzel, gépi felszedés megtekintése. Tisztítás, osztályozás kézzel, gépi tisztítás osztályozás megtekintése. Tárolás. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% Árutermel ő szakmai munkatevékenység 50% Önállóan elvégzi a tőosztást, és az ápolási munkákat. Önállóan elvégzi a tűzdelést és a növényápolási munkákat. Önállóan elvégzi a szabadföldi dísznövények növényápolási munkáit.. Önállóan elvégzi a palánták kiültetését, és a növényápolási munkákat. Irányítás mellett elvégzi a szabadföldi palántaágy készítését. Önállóan elvégzi a cserepezést, átcserepezést, és az ápolási munkákat. Önállóan elvégzi a lágyszárú szabadföldi növények szedését, áru-előkészítését, tárolását. 28 /

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai 0000-12 Erdészeti és alapismeretek Elhelyezi az erdő- és vadgazdálkodást az agrár ágazatban Elkülöníti az erdei növényeket

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

Szakmai tantárgyak helyi tanterve

Szakmai tantárgyak helyi tanterve KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLA Szakmai tantárgyak helyi tanterve (2008-tól, 2012 után kifutó rendszerben) - 1 - Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 01 2. A szakképesítés megnevezése: Állatgondozó

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI IPARI GÉPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Ipari gépész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ipari gépész mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02 Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Órás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Órás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Órás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben