xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: /

2 Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: szeptember 1 tõl 2 /

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Agrártechnikus/Mezőgazdasági technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelõ elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel követelménymodulban: Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelő en választott vállalkozási forma beindításának és működésének feltételeit A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően mű ködteti a vállalkozását/gazdaságát Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását Üzleti tervet készít/készíttet Támogatást igényel Tervet, pályázatot készít/készíttet Üzleti levelezést folytat Nyilvántartás(oka)t vezet Bizonylatot állít ki Számítógépes szoftvereket használ Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez Piackutatást végez/végeztet Növénytermesztéshez szükséges anyagot vásárol (vetőmag, műtrágya, növényvédő-szer) Beszerzi a takarmányt Állatot vásárol Állatot értékesít Terményt, terméket értékesít 3 /

4 Feladatok, ismeretek, készségek Gépüzemeltetési és karbantartási követelménymodulban: Erőgépet karbantart Munkagépeket karbantart Az állattartás gépeit karbantartja Az épületeket, építményeket karbantartja Növénytermesztési követelménymodulban: Talajjavítást végez Talajvédelmi munkát végez Talajvizsgálatot végeztet Tápanyag-visszapótlást végez Tarlóhántást végez Szántást végez Szántást elmunkál Magágyat készít Vetőmagot vet Gyomot írt (szabályoz) Kártevők és kórokozók ellen védekezik Öntözést végez Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez) Termésbecslést végez Betakarítja a termést Terményt kezel Állattenyésztés és tartási követelménymodulban: Állatokat ápol, csoportosít Állatot fej Állatot jelöl 4 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Állatot kezel kezeltet Állatot legeltet Állatot mérlegel Állatot minősít Közremű ködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében, elkülönítésében Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást Vemhességet megállapít Újszülött állatot, anyaállatot ellát Ellést/fialást előkészít levezet Extenzív állattartást végez Takarmánymintát vesz, továbbít (vizsgálatra) Takarmányadagot állít össze Takarmánymérleget számol Takarmányt tárol Takarmányt előkészít Takarmányt érzékszervvel minősít Takarmányt kioszt, itat Tejet kezel Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségügyi állapotát Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít Istállót, berendezést takarít Istállót, berendezést fertőtlenít Kitrágyázást, almozást végez Trágyát kezel Rágcsáló- rovarirtásról gondoskodik Környezet-, tűz- és munkavédelem követelménymodulban: Balesetvédelmi oktatást tart Baleset esetén intézkedik 5 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Összegyű jti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az ártalmatlanná tételükről Tűzvédelmi oktatást tart Tűzvédelmi előírások betartását ellenőrzi Tűz esetén intézkedik Szervez ő és ellenőrz ő tevékenység követelménymodulban: Munkát szervez Növénytermesztési folyamatot, tevékenységet ellenőriz Állattenyésztési folyamatot, tevékenységet ellenőriz Állatvédelmi és állatjóléti előírások betartását ellenőrzi Környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez Munkavédelmi előírások betartását ellenőrzi Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: Gazdálkodás: Az üzleti levelezés szabályai Bizonylati elv és fegyelem bizonylatok kitöltése Nyilvántartások vezetése Számítógépes adatnyilvántartás Állattenyésztés: A takarmányok érzékszervi minősítése Környezet-, tű z- és munkavédelem: Környezetvédelmi rendszabályok Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele 6 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Veszélyes anyagok és hulladékok Tűzvédelmi rendszabályok A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése Tűzoltókészülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata Teendők tűz esetén Munkavédelmi rendszabályok Balesetvédelmi oktatást tartása, dokumentálása Védőfelszerelések és használatuk Teendők balesetek esetén Munkaszervezés: A munkaszervezés alapjai A munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése Állattenyésztési munkafolyamatok ellenőrzése Növénytermesztési munkafolyamatokat ellenőrzése A környezetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése B típusú ismeret: Gazdálkodás: Gyakorlati gazdasági ismeretek A vállalkozási formák jellemzői Vállalkozás létesítése A szükséges tárgyi és személyi (munkaer ő) feltételek kialakítása A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái A vállalkozás működtetése Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai) Piacbefolyásoló tényezők (eladás/vásárlás, ösztönzés, reklám, személyes eladás, imázs) Értékesítési módok Értékesítést befolyásoló tényezők A kommunikáció módszerei, eszközei 7 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek Növénytermesztés: A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek Talajjavítás (savanyú, szikes, homok és láptalajok javítása) Talajvédelem: erózió és defláció Műtrágyázás Szervestrágyázás Talajművelés alapműveletei, eszközei. azok munkája, talajművelési rendszerek Szaporítás Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem) Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok) Tartósítás, termények tárolása Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) termesztése Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) termesztése Ipari növények (napraforgó, repce) termesztése Szálas takarmánynövények (lucerna, takarmánykeverékek) termesztése Állattenyésztés: Testtájak Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői A gazdasági állatok szaporítása Szarvasmarha-tenyésztés és tejgazdaságtan Sertéstenyésztés A takarmányok kémiai alkotórészei Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, értékesülés) Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása Takarmányismeret és tartósítás Etetés, itatás módja, rendje, legeltetés 8 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek Takarmánykiosztás, legeltetés gépei és berendezései Egészséges és beteg állat felismerése A fertőz ő betegségek megelőzése, az állattartó telepek járványvédelme, a fertőtlenítés módjai A bejelentési kötelezettség fogalma, módjai Teendők beteg állattal, az elsősegélynyújtás módjai Állatvédelem és állatjóllét (általános szabályok tartás és állatszállítás szabályai) Mű szaki ismeretek: A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése A talajművelés gépeinek felépítése, működése Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése A növényvédelem gépeinek felépítése, működése A betakarítás gépeinek felépítése, működése Fejés és tejkezelés gépei, berendezései Itatóberendezések Állattartó telepek klímaszabályozása Munkaszervezés: Az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése C típusú ismeret: Gazdálkodás: Közgazdasági alapfogalmak Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások Pénz szerepe a piacgazdaságban Értékpapírok, tőzsde Vállalkozás pénzügyei Számviteli alapismeretek A termőföldre vonatkozó szabályok 9 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok Egyéni vállalkozás adózása Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési kötelezettségei Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, SWOT (GYELV)-elemzés A piackutatás módszerei Logisztika Beszerzés/vásárlás folyamata Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése Növénytermesztés: Agrometeorológia A talaj kialakulása A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai Talajrendszertan, talajtípusok Gyepgazdálkodás Gyökér- és gumós növények (répafélék, burgonya) termesztése Állattenyésztés: Értékmér ő tulajdonságok Nemesítés folyamata A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása Baromfitenyésztés Juhtenyésztés Kecsketenyésztés Lótenyésztés Az állat és környezete 10 /

11 Feladatok, ismeretek, készségek Mű szaki ismeretek: Gépelemek Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése Erőgépek karbantartása Az öntözés gépei Növénytermesztési munkagépek karbantartása Mosás és fertőtlenítés gépei Trágyaeltávolítás gépei és berendezései Állattartás gépeinek karbantartása Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek Állattartás épületeinek karbantartása Munkaszervezés: A minőségbiztosítás szerepe, a minőségre ható tényezők D típusú ismeret: Gépészeti és építészeti anyagismeret A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 4 -s szint ű ek: Elemi számolási készség Mennyiségérzék Olvasott szakmai szöveg megértése 11 /

12 Feladatok, ismeretek, készségek Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése Térérzékelés 3 -s szint ű ek: Idegen nyelv ű hallott szöveg megértése Információforrások kezelése Telefonálás idegen nyelven 2 -s szint ű ek: ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Érzelmi stabilitás Felelősségtudat Igyekezet Kézügyesség Kiegyensúlyozottság Kockázatvállalás Küls ő megjelenés 12 /

13 Feladatok, ismeretek, készségek Megbízhatóság Mozgáskoordináció Önállóság Önfegyelem Pontosság Precizitás Rugalmasság Stressztűr ő képesség Szervezőkészség Szorgalom Testi ügyesség Társas kompetenciák: Empatikus készség Határozottság Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremt ő készség Kezdeményez ő készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Meggyőz ő készség Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása 13 /

14 Feladatok, ismeretek, készségek Lényegfelismerés képessége Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Okok feltárása Problémamegoldás 14 /

15 Gazdálkodás Elméleti óraszám: 136 ( 1/13.: 72; 1/14.: 64), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 381/1.1/ Közgazdasági alapismeretek Gazdaság, termelés, termék, szolgáltatás, GDP fogalma és értelmezése A gazdálkodás alapfogalmai, szereplő i, körforgása. Összpiaci kereslet-kínálat. A termelés mikroökonómiája, költségei. Az infláció. Az állam gazdaságszabályozó szerepe. Vállalatok a nemzetközi piacon ( külkereskedelmi és a gazdasági hatékonyság). Vállalkozás eredménye: bevételek, ráfordítások, eredmények, eredménykimutatás, pénzügyi és gazdálkodási mutatók. A vállalkozás vagyona: megjelenési forma (eszközök) és eredet (források) szerint, a vállalati mérleg. Számvitel: gazdasági események (bizonylatolás), a könyvvezetés módjai. 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismeri legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat, a mezőgazdasági termelés közgazdasági környezetét. 381/1.2/ Jogi alapismeretek Általános jogi ismeretek: jog, jogszabály, jogforrás, jogrendszer tagozódása. Tulajdonjog. Kötelmi jog; a szerződés, a szerződés biztosítékai, szerző dés fajták, mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszű nése és megszüntetése, munkaid ő, pihenőid ő, munka díjazása. 381/1.3/ Pénzügyi ismeretek Pénz szerepe a piacgazdaságban. Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások. Értékpapírok, tőzsde. Vállalkozás pénzügyei. 381/1.5/ Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió kialakulása. Közös agrárpolitika (KAP). A KAP általános jellemző i, az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá vont ágazatai, vidékfejlesztési politika. 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, A tanuló érti a szerződés, munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, képes áttekinteni a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. A pénzpiac elemzése során definiálja a pénzkínálat fogalmát, ismerteti a bankrendszer, tőzsde szerepét, valamint a vállalkozás pénzügyeit intézni.. Megnevezi a bankválasztás szempontjait, a hitelformákat, hitellehetőségeket Felismeri az integrációs folyamatok fontosságát, az integráció előnyeit, formáit. Meghatározza az agrárium helyét, szerepét az Európai Unióban. Felsorolja a KAP céljait, piacszabályozási és 15 /

16 vidékfejlesztési pilléreit. A vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozás létesítése. A szükséges tárgyi és személyi (munkaer ő) feltételek kialakítása. 381/2.1/ Vállalkozási ismeretek 381/2.3/ Kereskedelemmarketing ismeretek Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, SWOT (GYELV)-elemzés. Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai. A vállalkozás működtetése. A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái. Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai). Piacbefolyásoló tényező k ismerete (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás, imázs). A piackutatás módszerei. Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők. Beszerzés/vásárlás folyamata. Logisztikai ismeretek. Értékesítési módok, értékesítést befolyásoló tényezők. 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Elkülöníti és jellemzi a vállalkozási formákat. Ismeri a vállalkozás megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos teendőknek. Megfogalmazza a gazdálkodás eredményeit meghatározó fogalmakat és azok összefüggéseit. Érti a piac összefüggéseit. Értékeli az információszerzés fontosságát, a piackutatás módszereit, eszközeit, folyamatát. Ismeri az árubeszerzés/eladás komplex folyamatát, a beszerzéshez/ eladáshoz kapcsolódó jogi, pénzügyi lehetőségeket, tárgyalástechnikai eszközöket. Gazdálkodási gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 147 (1/13.: 49; 1/14.: 98), Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 381/2.2/ Vállalkozással kapcsolatos gyakorlatok A vállalkozások beindításával kapcsolatos gyakorlati teendők. Marketing a vállalkozásban (piackutatás módszerei: kérdő ív- szerkesztés. Reklámanyag készítése a vállalkozásról. Arculattervezés) Az üzleti terv felépítése, üzleti terv minta, részletes kidolgozás. Árrés számítás, saját előállítású termék költségszámítása. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Képes egy konkrét mezőgazdasági vállalkozás méreteire, tevékenységére, működésére, eredményességére vonatkozó adatok összegyűjtésére, rendszerezésére, üzleti terv készítésére. 381/1.4/ Adózási ismeretek Egyéni vállalkozás adózása. Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési kötelezettségei. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, Ismeri az adózás szerepét, fogalmát, a mezőgazdaság 16 /

17 ÁFA számítás. 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, adózási viszonyait, a mezőgazdaságra vonatkozó társadalombiztosítási szabályokat. 381/3.1/ Adminisztráció Gazdálkodás ügyviteli nyomtatványai: könyvvitel módjai: egyszeres könyvvitel - bevételi nyilvántartás, bevételi és költségnyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv, kettő s könyvvitel nyomtatványai. Könyvvitelt kiegészít ő nyilvántartások: részletez ő nyilvántartások. Számítógépes nyilvántartás. Zárlati munkák, beszámoló készítés, egyszerű sített mérleg. Értékcsökkenési leírás. Munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos iratok kezelése. A leltározás munkafolyamata. Számlák: egyszerű sített számlák, nyilvántartásuk. Szállítólevél, bevételi, kiadási bizonylatok kitöltése. Számviteli bizonylatok javítása. 381/3.2/ Kommunikáció Az üzleti levelezés és az üzleti tárgyalás gyakorlatát kell a tananyagelem feldolgozása során elsajátítani. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Ismeri a könyvvezetés fontosságát a vállalkozásokban és a számviteli alapelveket. Megkülönbözteti a bizonylatolás alapelveit, a bizonylatok és számlák kezelésének szabályait, valamint a leltározás fogalmát, szabályait. A tanuló biztosan használja a számítógép billentyűzetét, legyen képes dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. Ismerje a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési módokat. Képes megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet más kommunikációs helyzettől. Értelmezi az együttműködés és kommunikáció elvét. 17 /

18 Növénytermesztés Elméleti óraszám: 236 (1/13.:108; 1/14.: 128), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 381/1.1/ Élettelen környezeti tényezők 381/1.3/ Általános növénytermesztés A meteorológia és éghajlattan témakört a földrajzzal szoros koncentrációban tanítsuk, a tananyag hangsúlyos része az agrometeorológia. A talaj kialakulása (fizikai, kémiai, biológiai mállás). Fizikai, kémiai, biológiai talajtulajdonságok. A talajok genetikus osztályozása, talajtípusok. Talajhibák és talajjavítások. A talajvédelem (erózió, defláció) Szerves- és műtrágyázás. Talajművelés, talajmű velési rendszerek, talajhasználat. Öntözés. Vetés, növényápolás, betakarítás. 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 10/Tesztfeladat megoldása, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 40/nformációk önálló rendszerezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, A tanuló megfogalmazza a meteorológiai alapfogalmakat, a levegő és a talaj hőmérsékletének jelentőségét a növények életében. Meghatározza a középhőmérsékletet, harmatpontot, relatív páratartalmat számol. Ismeri hazánk éghajlatának jellemző számértékeit. Csoportosítja és megfogalmazza a talaj tulajdonságait. Jellemzi a hazánkban előforduló talajtípusokat. Felsorolja a hazai leggyakoribb talajhibákat és azok megszüntetésének lehetőségeit. A tanuló ismeri az egyes szerves trágyák összetételét, kezelését, felhasználását, hatását a talaj termékenységére és a környezetre. Ismeri a műtrágyák fogalmát, a különböző hatóanyagú műtrágyákat, érvényesülésüket. Ismeri a műtrágyák tárolására, vonatkozó előírásokat, a műtrágya felhasználás környezetre gyakorolt hatását, a lehetséges környezeti károkat. Megkülönbözteti a talajművelési alapműveleteket és a különböző 18 /

19 talajművelő eszközök munkáját. Ismeri a vetőmag értékmérő tulajdonságait, a szaporítás módjait, a növények optimális vetési idejét. Elvégzi a vetőmagmennyiséggel kapcsolatos számításokat. Csoportosítja az öntözési módokat.. Ismeri az adott növény érési szakaszait, eldönti a betakarítás időpontját és elvégezni a termésbecslést. Ismeri a szántóföldi növények betakarítási idejét, munkafolyamatait, tartósítását és tárolását. 381/1.4/ Növényvédelmi ismeretek 381/2.1/ Gabonafélék termesztése 381/2.2/ Gyökér- gumós növények termesztése 381/2.3/ Hüvelyes növények termesztése 381/2.4/ Ipari növények termesztése Növényvédelmi alapismeretek, kórokozók, kártevő k, gyomnövények, előrejelzés. A búza, árpa, rozs, zab, kukorica termesztésének feldolgozása a következ ő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentő sége; növénytani jellemzés és fejlő dési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elő vetemény- és tápanyagigény); termesztési és növényvédelmi technológia. A répafélék és a burgonya termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentő sége; növénytani jellemzés és fejlő dési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elő vetemény- és tápanyagigény); termesztési és növényvédelmi technológia. A szója és a takarmányborsó termesztésének feldolgozása a következ ő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentő sége; növénytani jellemzés és fejlő dési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elő vetemény- és tápanyagigény); termesztési és növényvédelmi technológia. A napraforgó és a repce termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentő sége; növénytani 20/Tesztfeladat megoldása, 40/nformációk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, Ismeri az élő és élettelen károsítókat, valamint az ellenük való környezetkímélő és gazdaságos védekezést. Ismeri a felsorolt gabonafélék termesztésének technológiai folyamatát, az egyes szakaszok egymásra épülését. Ismeri a felsorolt gyökér és gumós növények termesztésének technológiai folyamatát, az egyes szakaszok egymásra épülését. Ismeri a felsorolt hüvelyes növények termesztésének technológiai folyamatát, az egyes szakaszok egymásra épülését. Ismeri a felsorolt ipari növények termesztésének technológiai 19 /

20 jellemzés és fejlő dési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elő vetemény- és tápanyagigény); termesztési és 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, folyamatát, az egyes szakaszok egymásra épülését. növényvédelmi technológia. 381/2.5/ Szálas takarmánynövények termesztése és gyepgazdálkodás A lucerna és a takarmánykeverékek termesztésének feldolgozása a következ ő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentő sége; növénytani jellemzés és fejlő dési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elő vetemény- és tápanyagigény); termesztési és növényvédelmi technológia. Gyepgazdálkodás. 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Ismeri a takarmánynövények és a gyep termesztésének technológiai folyamatát, az egyes szakaszok egymásra épülését Növénytermesztési gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 98 (1/13.), Gyakorlati óraszám: 175 (1/14.), Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 381/1.2/ Meteorológiai és talajtani vizsgálatok 381/1.5/ Ált. növénytermesztési és növényvédelmi gyakorlatok Meteorológiai mérő eszközök használata. A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Trágyaismeret (szerves- és műtrágyák). Vető magvizsgálatok. Határszemlék a vegetáció különböz ő időszakaiban. Fő bb szántóföldi kórokozók, kártevő k vizsgálata, kór- és kárképek, gyomnövények ismerete, vegyszerismeret, elő rejelzési eszközök használata. 50/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/Műveletek gyakorlása, 100/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, A tanuló képes a levegő és talajhőmérők, csapadékmérő, páratartalom mérők, légnyomásmérő, szélsebesség és iránymérő szakszerű használatára. Folyamatos adatgyűjtéssel a tanév során jellemzi egy adott hónap időjárását. Elvégezi a talajfúróval történő mintavételezés, valamint a talaj mechanikai összetételének, a kötöttségének, a szerkezetének és a kémhatásának vizsgálatát. A tanuló ismeri a gyakorlat helyszínéül szolgáló gazdaságban a növények tápanyagellátásának főbb adatait, a felhasznált szerves és műtrágyákat. Ismeri a szántóföldi növények vetőmagvait, elvégzi a vetőmagvak mintavételét és az 20 /

21 értékmérő tulajdonságok (tisztasági %, ezermagtömeg, csirázási %, csirázási erély, hektolitertömeg, víztartalom) szabvány szerinti vizsgálatát. Ismeri az őszi és tavaszi vetésű növények vetési műveleteit. Felismeri a fontosabb gomba és vírusbetegségeket, állati kártevőket és gyomnövényeket. 381/2.6/ Termesztéstechnológiai gyakorlatok I. 381/2.7/ Termesztéstechnológiai gyakorlatok II. A gabonafélék, gyökér- gumós és hüvelyes növények termesztéstechnológiai elemeinek (talaj-előkészítés, tápanyag- utánpótlás, vetés, növényápolás, betakarítás) gyakorlása. Célszer ű a csoportokból egy-egy meghatározó, lehetőleg különböz ő vetési idej ű növény kiválasztása (pl. a gabonafélékből az ő szi búza és a kukorica). A tananyagelem szorosan összefügg a 381/2.2/ számú Növénytermesztési munkagépek üzemeltetése és karbantartása tananyagelemmel. Az ipari növények, szálastakarmányok termesztéstechnológiai elemeinek (talaj-elő készítés, tápanyag-utánpótlás, vetés, növényápolás, betakarítás) gyakorlása. Gyepgazdálkodási gyakorlat A tananyagelem szorosan összefügg a 381/2.2/ számú Növénytermesztési munkagépek üzemeltetése és karbantartása tananyagelemmel. 20/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 60/Műveletek gyakorlása, 20/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 60/Műveletek gyakorlása, Elvégzi az adott növény egyes termesztéstechnológiai mű veletét, technológiai tervet készít. Elvégzi az adott növény egyes termesztéstechnológiai mű veletét, technológiai tervet készít. Állattenyésztés Elméleti óraszám: 236 ( 1/13.:108; 1/14.: 128), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 381/1.1/ Az állattenyésztés élettani alapjai A biológiában elsajátított tananyagra építve csak az állati termékelőállítás szempontjából kiemelked ő fontosságú tananyagot szükséges tanítani (emlősök és madarak emésztő készülékének és ivarszerveinek felépítése és mű ködése, neurohormonális szabályozás). 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Különbséget tesz az egyes fajok emésztő készülékének felépítése és működése között. Megnevezi a szaporodás és a termék-elő állítás szempontjából fontos hormonokat. 21 /

22 Elkülöníti a hím- és a nő i ivarszervek felépítését, értse a nő i ivarszervek neurohormonális szabályozását. 381/1.3/ Általános állattenyésztés A gazdasági állatok rendszerezése, értékelése, nemesítése, szaporítása, elhelyezése. 10/Tesztfeladat megoldása, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Megkülönbözteti a gazdasági állatok rendszertani kategóriáit, küls ő és bels ő értékmérő tulajdonságait, a tenyésztési eljárásokat, valamint a gazdaságosságot leginkább befolyásoló szaporodási folyamatokat, az elhelyezési módokat. 381/1.5/ Állatok takarmányozása A takarmányok kémiai összetétele, emészthető sége, táplálóanyag tartalmának értékelése, értékesülése. Takarmányok csoportosítása 381/2.1/ Szarvasmarhatenyésztési ismeretek és jellemzése. Tartósításuk és tárolásuk. Elő készítésük, kiosztásuk. A gazdasági állatok táplálóanyag-szükséglete. A szarvasmarha elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, külső és bels ő értékmérő i, fajtái, nemesítése, szaporítása, felnevelése, takarmányozása, elhelyezése, termelése,. elő forduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás). 10/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismeri a takarmányok víz- és szárazanyag-, szerves- és ásványi anyag tartalmának, takarmányozási szerepét. Ismeri a takarmányok táplálóanyag arányait és az értékesülés mutatóit. Jellemzi és felismeri a gazdasági állataink takarmányozásában felhasznált takarmányokat. Ismeri a különböz ő tartósítási módokat Ismeri a takarmányok elő készítésének, valamint az állatok etetésének és itatásának módjait. Megnevezi a szarvasmarha, a sertés, a juh, a kecske, a ló, a baromfifajok nemzetgazdasági jelentő ségét, küllemi sajátosságaikat, ivar, kor és hasznosítás szerinti elnevezésüket, a gazdasági állatfajok rendszertani egységeit, 22 /

23 értékmér ő tulajdonságait, ismeri azok összefüggéseit az állati termékek előállításával, Jellemzi a köztenyésztésben legfontosabb szerepet játszó szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, baromfi fajtákat, valamint hibrideket, Ismeri a gazdasági állatok nemesítésének folyamatát. Definiálja és összehasonlítja az állattenyésztés gazdaságosságát befolyásoló szaporítási folyamatokat (ivarzás, pároztatás, vemhesség, ellés), Jellemzi az állati termékek elő állításának folyamatát, megítéli és befolyásolja a tej, a hús, a tojás, a máj, a toll és a gyapjú minőségét. Elemzi a legfontosabb állatfajok főbb takarmányozási elveit. 381/2.2/ Juh- és kecsketenyésztési ismeretek 381/2.3/ Sertéstenyésztési ismeretek A juh és kecske elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, küls ő és bels ő értékmérő ik, fajtáik, nemesítésük, szaporításuk, felnevelésük, takarmányozásuk, elhelyezésük, termelésük,. elő forduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás). A sertés elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, küls ő és belső értékmérő i, fajtái, nemesítése, szaporítása, felnevelése, takarmányozása, elhelyezése, termelése,. elő forduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás). 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 381/2.4/ Lótenyésztési ismeretek A ló elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, küls ő és belső értékmérő i, fajtái, nemesítése, szaporítása, felnevelése, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 23 /

24 takarmányozása, elhelyezése, termelése,. elő forduló gyakoribb betegségei (megelőzés, gyógyítás). 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 381/2.5/ Baromfitenyésztési ismeretek A tyúk, pulyka, kacsa, lúd elnevezései kor, ivar és hasznosítás szerint, küls ő és bels ő értékmérő ik, fajtáik és hibridjeik, nemesítésük, szaporításuk, felnevelésük, takarmányozásuk, elhelyezésük, termelésük,. elő forduló gyakoribb betegségeik (megelőzés, gyógyítás). 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 381/3.1/ Állategészségügyi ismeretek Az állat és környezete, környezetvédelem, állatvédelmi és állatjólléti ismeretek. Egészség - csökkent ellenálló képesség - betegség, a betegséget kiváltó tényezők. A fertőz ő betegségek általános jellemzői és az ellenük való védekezés. 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Megnevezi az állatok környezeti tényező it, az istálló mikroklíma tényezőit. Ismeri az állatok betegségének kialakulását és annak feltételeit, a betegség lefolyását és kimenetelét. Ismeri a fertőz ő betegségek megelő zésének általános szabályait. Jellemzi az egyes állatfajoknál jelentő s termeléskiesést okozó állatbetegségeket és megelő zési módjait. Állattenyésztési gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 77 (1/13.), Gyakorlati óraszám: 210 (1/14.), Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 381/1.2/ Az állattenyésztés élettani alapjainak gyakorlata A bels ő szervek elhelyezkedését emlő s állat és madár boncolásával ismertessük meg. A csontok megismerése első sorban a testtájak alapjait szolgálja, pontosítsuk a testtájakat, végezzünk szaporítással kapcsolatos teendőket, szaporítással kapcsolatos megfigyeléseket. 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, Megnevezi és megmutatja az emlősök és a madarak csontjait, valamint az egyes állatfajok testtájait. 381/1.4/ Általános állattenyésztés gyakorlata A faj, fajta, típus felismerése, a küls ő testalakulás és a termelés kapcsolata, az állatok jelölése, törzskönyvezése, mérlegelése. A 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, A faji sajátosságaik alapján felismeri az egyes állatfajokat, 24 /

25 szaporítással kapcsolatos teendő k (ivarzó állat felismerése, pároztatás, ellés/fialás elő készületei, levezetése, anya és újszülött állat ápolása ellés/fialás után). 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, fajtákat, típusokat. Kiválasztja az ivarzó és a vemhes állatokat. Elvégzi az ellési előkészületeket és az állatok ápolását. 381/1.6/ A takarmányozás gyakorlata Takarmányismeret és tartósítás, tárolás. Mintavétel és takarmányminősítés. Takarmányadag-összeállítás különböz ő fajú és hasznosítású állatok részére. Takarmányok elő készítése, kiosztása. Legeltetés. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Megkülönbözteti megfigyelés alapján a különböző minőségű takarmányokat és kiválasztja az etetésre alkalmatlanokat. Értelmezi a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit és később felhasználja a takarmányozás gyakorlatában. Felismeri a takarmányokat és ismeri az egyes állatfajokkal etethető adagokat. A táplálóanyag tartalom veszteség alapján értékeli a takarmánytartósítási, tárolási módokat, tudatában van a veszteségcsökkentési lehetőségeknek. Gyakorlati tapasztalatai alapján rendszerezi a takarmányelőkészítési valamint az etetési és itatási módokat, technológiákat. 381/2.6/ Tartástechnológiai gyakorlatok I. A szarvasmarha, juh és kecske állatfajok megítélése, szaporítási, takarmányozási, termék-elő állítási (pl. fejés) és egyéb napi munkáiban való részvétel. Takarmányadag összeállítása. Vágóhíd látogatása. A tananyagelem szorosan összefügg a 381/3.2/ számú Az állattenyésztési épületek, gépek, berendezések működtetése és karbantartása tananyagelemmel. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Megítéli a külső testalakulás és a termelés közötti összefüggéseket, végrehajtja az állatok mérlegelését, jelölését, ápolását. Kiválasztja az ivarzó, valamint a közeledő ellés/fialás jeleit mutató állatot, elvégzi az ellés/fialás szakszerű levezetését, az újszülött és az anya ápolását. 25 /

26 Takarmányadagot állít össze az egyes állatfajoknak, végrehajtja az állatok etetését és itatását. Végrehajtja az állati termékek előállításának munkafázisait, minősíti az állati termékeket. 381/2.7/ Tartástechnológiai gyakorlatok II. 381/2.8/ Tejkezelési tejvizsgálati gyakorlatok 381/3.2/ Állategészségügyi gyakorlatok A setés, ló és a baromfifajok küllemi megítélése, szaporítási, takarmányozási, termék-elő állítási és egyéb napi munkáiban való részvétel. Takarmányadag összeállítása. Vágóhíd látogatása A tananyagelem szorosan összefügg a 381/3.2/ számú Az állattenyésztési épületek, gépek, berendezések mű ködtetése és karbantartása tananyagelemmel. A tej elsődleges kezelése és vizsgálata. Tejüzem látogatása Egészséges és beteg állat életjelenségeinek tanulmányozása, klinikai alapértékek felvétele. Klímaigények és mérésük. Takarítás, fertőtlenítés. 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 60/Műveletek gyakorlása, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Írásos elemzések készítése, 30/Műveletek gyakorlása, 40/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, Elvégzi a tej szűrését, hű tését, a tisztaság, sűrű ség, savfok, tejzsír meghatározását. Életjelenségek és az egyszerű klinikai vizsgálatok alapján megkülönbözteti az egészséges és beteg állatot. Megméri a fontosabb klinikai alapértékeket és mikroklíma jellemzőket. Elvégzi a különböző fertőtlenítési eljárásokat, az egyszerűbb gyógykezeléseket, életmentő beavatkozásokat. Műszaki ismeretek Elméleti óraszám: 108 (1/13.), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 381/1.1/ Mű szaki alapismeretek Gépészeti és építészeti anyagismeret, gépelemek, mező gazdasági erőgépek főbb szerkezeti egységei. 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, A felhasználhatóság szempontjából összehasonlítja és kiválasztja a gépészetben 26 /

27 60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, használatos anyagokat. Felismeri a kötőgépelemeket és a különböző hajtásmódokat. Ismeri a tengelykapcsolók és erőátviteli gépelemek működését. Ismeri a belső égésű motorok működési elvét, ismerje fel főbb szerkezeti elemeiket. Ismeri a mechanikus és a hidraulikus energiaátviteli rendszer működését, ismerje fel főbb szerkezeti elemeiket. Értelmezi a kormányzás elvét, a fékrendszerek működését. Összehasonlítja működési elvük és szerkezeti felépítésük alapján a járművek villamos áramköreinek áramforrásait. Megnevezi a traktorok jelző és világítóberendezéseinek, alváz és vonószerkezeteinek részeit. A talajmű velés, tápanyag-visszapótlás, vetés és ültetés, 10/Tesztfeladat megoldása, növényvédelem, öntözés és betakarítás gépeinek fő bb szerkezeti 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, egységeit, működését tanítsuk. 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 381/2.1/ Növénytermesztési munkagépek ismerete Ismeri a talajművelő, a tápanyagvisszapótló, a vető, ültető, palántázó, növényvédő, öntöző, betakarító és anyagmozgató gépek felépítését, működését. 381/3.1/ Az állattenyésztés épületeinek gépeinek és berendezéseinek ismerete Állattartó telepek klímaszabályozása. Takarmány-elő készítés gépeinek ismerete. Takarmánykiosztás, legeltetés gépei és berendezései. Itató berendezések ismerete. Mosás és fertő tlenítés gépeinek ismerete. Trágyaeltávolítás gépeinek és berendezéseinek ismerete Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek ismerete. Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek. 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismeri a takarmány előkészítő és kiosztó gépek, etető és itató berendezések, a trágyaeltávolító gépek, a fejő és tejkezelő gépek szerkezetét, működését. 27 /

28 381/1.2/ Mű szaki alapgyakorlatok Műszaki gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 119 (1/13.), Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 381/2.2/ Növénytermesztési munkagépek üzemeltetése és karbantartása 381/3.2/ Az állattenyésztési épületek gépek berendezések működtetése és karbantartása A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, karbantartása. 20/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Műveletek gyakorlása, A talajmű velés, tápanyag-visszapótlás, vetés és ültetés, növényvédelem, öntözés és betakarítás gépeinek beállítása, üzemeltetése, karbantartása. A tananyagelem szorosan összefügg a 381/2.6/ számú Termesztéstechnológiai gyakorlatok I. tananyagelemmel. A tananyagelem szorosan összefügg a 381/2.7/ számú Termesztéstechnológiai gyakorlatok II. elnevezés ű tananyagelemmel. Állattartó telepek klímaszabályozása. Takarmány-elő készítés, takarmánykiosztás, legeltetés gépei és berendezéseinek működtetése, karbantartása. Itató berendezések, mosó és fertőtlenítő gépek, trágyaeltávolító gépek és berendezések mű ködtetése, karbantartása. Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek mű ködtetése, karbantartása. Az állattartó telepek épületeinek 10/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése, 10/Feladattal vezetett szerkezetelemzés, 20/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Műveletek gyakorlása, 10/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése, 10/Feladattal vezetett szerkezetelemzés, 20/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 20/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Műveletek gyakorlása, Felismeri a mezőgazdasági gépeken található különböző gépelemeket. Szakszerűen és biztonságosan használja a gépelemek szerelőszerszámait. Felismeri a motorok szerkezeti elemeit. Végrehajtja a belsőégésű motorral ellátott mezőgazdasági erőgépek szakszerű üzemeltetéséhez szükséges indítási, ellenőrzési, karbantartási műveleteket. Önállóan elvégzi az erőátviteli szerkezetek, a kormányművek és járószerkezetek, fékszerkezetek, villamos berendezések ellenőrzési műveleteit. Kiválasztja, beállítja, üzemelteti a talajművelő, a tápanyagvisszapótló, a vető, ültető, palántázó, növényvédő, öntöző, betakarító és anyagmozgató gépeket,. Kiválasztja, beállítja és üzemelteti a takarmányelőkészítő és kiosztó gépek, etető és itató berendezéseket, a trágyaeltávolító gépeket, a fejőés tejkezelő gépeket. 28 /

29 karbantartása A tananyagelem szorosan összefügg a 381/2.6/ számú Tartástechnológiai gyakorlatok I. elnevezés ű tananyagelemmel. A tananyagelem szorosan összefügg a 381/2.7/ számú Tartástechnológiai gyakorlatok II. elnevezés ű tananyagelemmel. Munka, tűz és környezetvédelmi ismeretek Elméleti óraszám: 36 (1/13.), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 381/1.1/ Munka-és tű zvédelmi ismeretek 381/2.1/ Környezetvédelmi ismeretek Munkavédelmi szabályozás. A munkáltató munkavédelmi feladatai, a munkavállaló munkavédelmi jogai és kötelességei. Balesetek, megbetegedések, baleset-elhárítás, munkaegészségtan, első segélynyújtás. A villamosság biztonságtechnikája, veszélyes anyagokkal végzett munkák biztonsági előírásai. Tű z- és robbanásvédelem. Munkavégzés, munkalélektan, ergonómiai ismeretek. A környezetvédelem fogalma, feladatai. A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek. A talaj védelme, a talajok szennyeződése. A víz védelme, szennyező dése, víztisztítási lehetőségek. A leveg ő tisztaságának védelme. A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata. A levegő tisztaság megóvásának lehető ségei. A hulladékok fogalma, csoportosításuk. A hulladékok ártalmatlanításának eljárásai. A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságok. Az állattartás gépeinek biztonságtechnikai elő írásai, az állattartás környezetvédelmi szabályai. 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismeri a munka és tűzvédelemre vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat, a jogi szabályozási rendszerét. Megnevezi azokat a veszélyes és ártalmas tényezőket, amelyek balesetet, foglalkozási betegségeket okozhatnak, illetve szennyezhetik a környezetet. Elemzi a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó fontosabb biztonságtechnikai előírásokat. Ismeri a környezetvédelemre vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat, a jogi szabályozási rendszerét, Jellemeza környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályait. 29 /

30 Munka és tűzvédelmi gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 35 (1/13.),, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 381/1.2/ Munka- és tűzvédelem gyakorlata Munkahelyek telepítése, elrendezése, berendezései, klímakövetelmények. Foglalkozási ártalmak, betegségek. Elsősegélynyújtás. A villamosság biztonságtechnikája. Tű zoltó anyagok és tűzoltó készülékek használata., tű zriadó terv. Mezőgazdasági erőgépek biztonsági elő írásai, a környezetszennyezés csökkentésének módjai. Növénytermesztési munkagépek biztonságos, környezetkímél ő üzemeltetésének szabályai. Az állattartás gépeinek biztonságtechnikai előírásai. 50/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 50/Műveletek gyakorlása, Megkülönbözteti a betartandó baleset megelőzési és biztonságtechnikai előírásokat, elsősegélyt nyújt baleset esetén. Megítéli a tűzesetek kialakulásának lehetőségét, szakszerűen használja a tűzoltó eszközöket. Munkaszervezés Elméleti óraszám: 32 (1/14), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 381/1.1/ Munkaszervezés A vezetés fontosabb fogalmai. A vezetési szervezet. A vezetés feladatai. A vezetési funkciók. A vezetési módok csoportosítása. A vezetési stílusok. A vezető i innováció, személyi alkalmasság, pszichológiai felkészültség. A termelés szervezése. A munkaszervezés alapkérdései (ki, mit, mivel, hogyan, hol, mikor, milyen érdekeltséggel hajt végre?) A termelési irányok és méretek megválasztásának elvei. A vállalati szervezet kialakítása és a vezetés megszervezése. A munkaerő- gazdálkodás szervezése, bérezési formák és ösztönzési rendszerek. 20/Leírás készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismeri a vezetés feladatait, funkcióit és a vezetési stílusokat. Elkülöníti s különböz ő vezetési szervezeteket. A termelés szervezésében alkalmazza a munkaszervezés alapkérdéseit. Ismeri a bérezési formák és ösztönzési rendszerek jelentőségét és összefüggéseit. 381/1.2/ Minőségbiztosítás A minőség gazdasági jelentősége, a minőségügy fejlő dése. Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek (ISO, ágazat- specifikus szabványok). TQM - a teljes kör ű minő ségmenedzsment. A minőség értelmezése a mezőgazdasági termelésben. 20/Leírás készítése, 20/Információk önálló rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismeri a minőség mező gazdasági jelentő ségét és értelmezését, valamint a minő ségbiztosítás jelentőségét és a minő ségre ható tényezőket. 30 /

31 Munkaszervezési gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 49 (1/14.), Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN 381/2.1/ A termelési folyamatok és előírások ellenőrzése A munkafolyamatok, a munka elemzése, a munka mérése, a munka díjazása, a munkaid ő felosztása, a munkanapfelvétel. 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 40/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 40/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, Ellenő rzi az állattenyésztési és a növénytermesztési folyamatot, tevékenységet. Ellenő rzi a munka- és környezetvédelmi, állatvédelmi és állatjóléti előírások betartását. Szabad órakeret (elmélet) Elméleti óraszám: 136 (1/13.:72; 1/14.: 64), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN Csoportbontás: NEM A szabad órakeret felhasználható az iskola által meghatározott új tananyagegységek feldolgozására vagy egyes témakörök elmélyítésére. Szabad órakeret (gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 266 (1/13.:126; 1/14.:140), Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN A szabad órakeret felhasználható az iskola által meghatározott új tananyagegységek feldolgozására vagy egyes témakörök elmélyítésére. 31 /

32 Nyári összefüggő gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 120 (1/13. évfolyam után), Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN A szezonális jelleg ű gyakorlatok végrehajtása Osztályfőnöki Elméleti óraszám: 68 ( 1/13.: 36; 1/14.: 32), Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 32 /

33 JAVASOLT ÓRATERV (A SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMÁRA) Ajánlott óraszámok: Sorszám Tantárgy megnevezése 1/13.év Kötelező elmélet 36 hét 2/14. év 32 hét Összesen 1. Gazdálkodás Növénytermesztés Állattenyésztés Műszaki ismeretek Munka, tűz és környezetvédelmi ismeretek Munkaszervezés Osztályfőnöki * Kötelező elmélet összesen Kötelező gyakorlat 8. Gazdálkodási gyakorlatok Növénytermesztési gyakorlatok 10. Állattenyésztési gyakorlatok Műszaki gyakorlatok Munka és tűzvédelmi gyakorlatok /

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02 Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Aranykalászos gazda OKJ azonosító: 31 621 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ GYAKORLATAI

SZOLNOKI FŐISKOLA MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK KÖTELEZŐ GYAKORLATAI 1. Az előírás célja A mezőgazdasági mérnök szakos főiskolai hallgatók kötelező gyakorlatainak megvalósítása. 2. Alkalmazási terület A Főiskola minden mezőgazdasági mérnök szakos hallgatójának gyakorlati

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Szakmai tantárgyak helyi tanterve

Szakmai tantárgyak helyi tanterve KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLA Szakmai tantárgyak helyi tanterve (2008-tól, 2012 után kifutó rendszerben) - 1 - Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re

A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re w w w.v i d e ke r t. h u A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re A képzésekre 100%-os támogatás igényelhető az MVH által utólagosan. - 1 - w w w.v i d e ke r t. h u Bemutatkozás Egyesületünk a Vidékért

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben