A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re"

Átírás

1

2 w w w.v i d e ke r t. h u A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re A képzésekre 100%-os támogatás igényelhető az MVH által utólagosan

3 w w w.v i d e ke r t. h u Bemutatkozás Egyesületünk a Vidékért Egyesület 2006-ban alakult azzal a kifejezett szándékkal, hogy a régió mezőgazdaságának jövedelemtermelő, népességmegtartó képességét növelje, bizonyos lépcsőfokokon keresztül juttatva mezőgazdasági termelőket, induló gazdaságokat. Tagjaink mind a mezőgazdaság iránt elkötelezett gazdálkodó szaktanácsadók. Felnőttképzés Mezőgazdasági felnőtt képzési szolgáltatást Magyarország Észak-Alföldi, és Észak Magyarországi Régióiban nyújtjuk hallgatóinknak ben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Képző Szervezete lettünk, így a nálunk végzett hallgatók lehetőséget kaptak arra, hogy képzési díjuk teljes egészét visszakaphassák az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH), így könnyítette meg a gazdálkodók korszerű ismeretek megszerzését. Szaktanácsadás A gazdálkodók igényei alapján egész évben szolgáltatunk szakmai segítséget a támogatások igényléséhez. Az agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogramban résztvevő gazdálkodók számára az alapvető támogatások igénylésén túlmenően tápanyag gazdálkodási témakörben, vetésváltási tervekben, a gazdálkodás dokumentációs követelményeinek betartásához is segítséget nyújtunk. Minden hónapban összehívásra kerülő gazdálkodói gyűlésen tájékoztatjuk gazdáinkat a jogszabályi változásokról, az aktuális teendőkről, pályázatokról. Szaktanácsadási szolgáltatásaink 80%-ban támogatottak az MVH által. A Magyar Település és Területfejlesztők Szövetségének Vidékfejlesztő szekciójának tagjaként feladatunk: A helyi és térségi, valamint az állami, a politikai, a gazdasági és társadalmi, érdekképviseleti szervezetek és képviselőik számára a településfejlesztés és területfejlesztés témaköreiben szakmai segítség nyújtása. A jogharmonizációs feladatokban való közreműködés. A terület- és településfejlesztéssel összefüggő szakértői, tervezői, oktatói tevékenység minőségi színvonalának fejlesztésében való részvétel, felkérés esetén szaktanácsadás a tagok tevőleges közreműködésével. A települési és a területi tervezési szabályozások kidolgozásában való közreműködés, a szakmai képzésben és továbbképzésben való szakértői segítségnyújtás. Nemzetközi szakmai együttműködés folytatása. Kapcsolattartás nemzetközi és külföldi szervezetekkel a kölcsönös előnyök, a szakmai ismeretek átadása érdekében

4 w w w.v i d e ke r t. h u Mezőgazdasági vállalkozó Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% Az azonosító számú, Mezőgazdasági vállalkozó megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel Gépüzemeltetés és -karbantartás Mezőgazdasági alapismeretek Környezet-, tűz- és munkavédelem Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:, A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Ft A mezőgazdasági (agrár) vállalkozó a piacgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó jól felkészült szakember, aki rendelkezik olyan vállalkozói és ahhoz kapcsolódó ismeretekkel, gyakorlati jártasságokkal, készségekkel, amelyek alapján a maga szakterületén - az alapképzettségének megfelelően - önállóan tud és mer vállalkozni. Vállalkozásukat tudják megtervezni, beindítani, folyamatosan működtetni és fejleszteni. Gazdálkodásukat mindenkor képesek a makro- és mikrokörnyezethez alkalmazkodva vezetni. Ismeri az üzleti életet, partnereikkel tárgyalóképesek, alkalmazottaikkal szemben megfelelő személyzeti politikát tudnak kialakítani. A vállalkozók eleget tudnak tenni a tulajdonosi és társadalmi elvárásoknak. A képesítés jellemzői: - felismerni a piaci környezetet, mind a termelési, mind a szolgáltatási szférában, - marketingmunka, piacelemzés, - vállalkozói döntés, tervkészítés, szervezés, ellenőrzés, vállalkozói taktika, stratégia kialakítása, - a megfelelő számviteli rendszer kiválasztása, kialakítása, könyvelés, mérlegösszeállítás (egyszeres), annak elemzése, - költséggazdálkodás, - új beruházások előkészítése, finanszírozásának biztosítása, lebonyolítása, - a vállalkozáshoz tartozó kereskedelmi tevékenység lebonyolítása, - szabványismeret, az adott szakterületen áruismeret, áruminősítés, - intézetekkel, intézményekkel, üzleti partnerekkel való kapcsolat felvétele, tartása, - adó- és társadalombiztosítási kötelezettség bevallása, - az alkalmazottainak megfelelő bérezési és jutalmazási rendszer kialakítása, - munkavédelmi, higiénés, tűzvédelmi előírások betartása, betartatása

5 Aranykalászos gazda Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Aranykalászos gazda megnevezésű rész-szakképesítéshez: B kategóriás jogosítvány w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel Gépüzemeltetés és -karbantartás Növénytermesztés I Növénytermesztés II Környezet-, tűz- és munkavédelem Állattartás I Állattartás II Kertészet Ft A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó magángazdálkodók képzése, akik képesek: gazdaságosan jó minőségű, piacképes termékek előállítására, forgalmazására, felhasználására, Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet új beruházások előkészítése, finanszírozásának biztosítása, lebonyolítása, a vállalkozáshoz tartozó kereskedelmi tevékenység lebonyolítása, A növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, műszaki, tűzvédelmi, kereskedelmi, alapfokú jogi, pénzügyi és ügyviteli ismeretek birtokában - az erdészet kivételével - a mezőgazdaság valamennyi ágazatában jövedelmező termelés végzése. A környezetkímélő mezőgazdasági termelés szabályainak, valamint a biztonságos, szakszerű, anyag- és energiatakarékos termelési eljárások alkalmazása

6 w w w.v i d e ke r t. h u Mezőgazdasági technikus - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga - B kategóriájú jogosítvány - orvosi alkalmasság - amennyiben rendelkezik Aranykalászos gazdaképzéssel, felmentést kap 3 modulból: - Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel - Gépüzemeltetés és karbantartás - Környezet-, tűz- és munkavédelem 2. Óraszám: 600 óra 3. Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% Ár: Ft; Aranykalászos gazdáknak: Ft Az azonosító számú, Mezőgazdasági technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel Gépüzemeltetés és -karbantartás Mezőgazdasági alapismeretek Növénytermesztés Állattenyésztés és -tartás Környezet-, tűz- és munkavédelem Szervezés és ellenőrzés A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Talajelőkészítést, vetést végez. A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el. Növényápolást végez/végeztet. Termékhez, terményhez jut. Tartástechnológiai feladatokat lát/láttat el. Állatot takarmányoz Állatot szaporít. Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát el. Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez. Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el. Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat. Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet. Közúti közlekedés szabályait, műszaki előírásokat ellenőriz.természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi. Rendvédelmi-rendészeti feladatokat lát el Rendészeti munkában pszichológiai ismereteket alkalmaz. Agrár-környezetgazdálkodást végez. Alternatív jövedelemszerzési tevékenységeket folytat. Kapcsolatot tart a környezetével

7 Vidékfejlesztési technikus - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga - B kategóriájú jogosítvány - orvosi alkalmasság - amennyiben rendelkezik Aranykalászos gazdaképzéssel, felmentést kap 3 modulból: - Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel - Gépüzemeltetés és karbantartás - Környezet-, tűz- és munkavédelem 2. Elmélet aránya: 40% 3. Gyakorlat aránya: 60% Időtartama (évben vagy félévben): 600 óra Aranykalászos gazdáknak: 420 óra Ár: Ft; Aranykalászos gazdáknak: Ft, A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. w w w.v i d e ke r t. h u Az azonosító számú, Vidékfejlesztési technikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel Gépüzemeltetés és -karbantartás Mezőgazdasági alapismeretek Növénytermesztés Állattenyésztés és -tartás Környezet-, tűz- és munkavédelem Vidékfejlesztés Ft Környezetkímélő technológiákat alkalmaz. Ökológiai gazdálkodást folytat. Energetikai célra termeszt növényeket. EU-s előírásokat alkalmaz. Falusi vendéglátást folytat. Részt vesz a térségi turizmus fejlesztésében Kisüzemi élelmiszertermelést folytat. Elsődleges termékfeldolgozást végez. Gyógy- és fűszernövényt termeszt. A gazdálkodókkal kapcsolatot tart. A vidék lakosságát mozgósítja. A szakhatóságokkal egyeztet. A kistérségekkel, önkormányzatokkal együttműködik. Marketing munkát végez. Településfejlesztési munkában részt vesz

8 Fakitermelő Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% Képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória, vagy B kategória) w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Fakitermelő megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak Vállalkozói ismeretek Erdei növények Fakitermelés Gallyazás Ft A fakitermelés történhet egyedül álló fák, fasorok, facsoportok, erdősávok, erdőrészek esetében. Különböző kitettségű és lejtszögű felszíni viszonyok között. (Nem vonatkozik a lakott területen végzendő fakitermelésre.) Jellemzi továbbá, hogy 6 cm mellmagassági átmérőnél nagyobb, 5 m-nél magasabb, különböző helyzetű és egészségi állapotú (eltérő növekedés) fák tőtől való elválasztása (döntés). A ledöntött fák gallyazása, választékolása, darabolása. A kitermelésnél keletkezett faanyag felkészítése (kérgezés, hasítás), készletezése (sarangolás, máglyázás) és a faanyag számbavétele. A munkavégzés során nagyon sok sajátos biztonsági előírást be kell tartani. (EBSZ = Erdészeti Biztonsági Szabályzat) - 7 -

9 Vadász, vadtenyésztő Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány ( T kategória vagy a B kategória) Motorfűrész kezelői vagy fakitermelő képzettség. w w w.v i d e ke r t. h u Az azonosító számú, Vadász, vadtenyésztő megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak Vadgazdálkodás Élőhelygazdálkodás Vadászat Műszaki feladatok végzése Ft A munkaterület széles körű biológiai, ökológiai, valamint alapvető műszaki ismeretekkel rendelkező, a természetközeli gondolkodást magáénak valló szakembert igényel. A vadász, vadtenyésztő a vadászati jog tulajdonosánál, használójánál a vadállomány védelmével, óvásával, gyarapításával, minőségének fejlesztésével, kártételének megelőzésével, hasznosításával, valamint vadföldműveléssel, vadtakarmányozással, természet- és környezetvédelemmel, vadászati szolgáltatással összefüggő, főként fizikai munkát, illetve egyszerű szervezési, irányítási tevékenységeket lát el. A munkavégzés jellemzően szabad területen, illetve tenyésztőtelepen történik

10 Vadgazdálkodási technikus Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% Ár: Ft; Vadász-, vadtenyésztőknek: Ft A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány ( T kategória vagy a B kategória) Motorfűrész kezelői vagy fakitermelő képzettség. w w w.v i d e ke r t. h u Az azonosító számú, Vadgazdálkodási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak Vadgazdálkodás Élőhelygazdálkodás Vadászat Műszaki feladatok végzése Ügyviteli feladatok végzése Ft Területellenőrzést végez. Ellátja a vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat. Vadgazdálkodási berendezéseket létesít és karbantart. Vadásztatást végez. Gondoskodik az élőhely fejlesztéséről. Vadkárelhárítást végez. Karbantartja a vadászati technikai eszközöket. Elvégzi a vadászati adminisztrációt és nyilvántartásokat. Egyéb tervezési, szervezési, vezetési, fejlesztési eljárások ismerete, végrehajtása, és végrehajtatása. Vadföldművelési terv kidolgozása

11 Méhész Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzése 2. Óraszám: Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás Vizsgáztatás sajátságos feltételei: Gyakorlati vizsga csak április 15. és szeptember 15. között szervezhető w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Méhész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak Méhészet kialakítása és alapvető teendői Méhészeti szakmai feladatok végzése Ft Olyan méhészek képzése akik önállóan képesek méhészetük létrehozására, vezetésére, fenntartására, eredményes gazdaságos működésére. A képzés során elsajátított ismeretek birtokában a jogszabályokat betartva méhészkednek, méheket vándoroltatnak, mézet termelnek, méhanyát nevelnek, méheket szaporítanak. A megtermelt mézet, lépesmézet virágport, propoliszt, méhpempőt eredményesen értékesíti felmérve az aktuális piaci viszonyokat, betartva az egészségügyi és élelmezési szabályokat

12 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 20% 4. Gyakorlat aránya: 80% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás B kategóriás jogosítvány w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok Mezőgazdasági erő- és anyagmozgató gépek kezelése Mezőgazdasági erő- és munkagépek kezelése Ft A mezőgazdasági gépkezelő képzés célja, hogy a végzett szakemberek a rájuk bízott vagy tulajdonukban lévő mezőgazdasági erőgépeket, mezőgazdasági vontatókat és kapcsolódó munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban alkalmazott rakodógépeket és meliorációs gépeket, valamint parképítésnél használatos munkagépeket önállóan, gazdaságosan és az agrotechnikai követelményeknek megfelelően tudják üzemeltetni. Járművükkel közúton csak a Közúti Közlekedési törvényben előírt, járművezetésre jogosító okmány birtokában közlekedhetnek. A traktorkezelő: Önállóan üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erőgépeket (mezőgazdasági vontatókat) és hozzá kapcsolt munkagépeket, beállítja az agrotechnikai követelményeknek megfelelően a munkahelyzetet, és karbantartja a gépeket. Közúti szállítási munkákat végez. Gépi szolgáltatásokat nyújt a növénytermesztés és a kapcsolódó szállítás terén

13 w w w.v i d e ke r t. h u Önjáró betakarítógép kezelője Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség Mezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító jogosítvány (T kategória, vagy B kategória) Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Alap: Mg. erő és munkagép kezelő képzés után: 2. Óraszám: 160 óra 40 óra 3. Modulok száma: Elmélet aránya: 20% 5. Gyakorlat aránya: 80% A azonosító számú, Önjáró betakarítógép kezelője megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljai azonosítója (közös) (közös) (közös) (közös) megnevezése Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Mezőgazdasági gépészeti alapfeladatok Mezőgazdasági erő- és anyagmozgató gépek kezelése Önjáró betakarító gépek kezelése A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás B kategóriás jogosítvány Alap képzés (4 modul) Mg. erő és munkagép kezelő után: Önjáró szálastakarmány-betakarító gépet kezel Gabona-betakarító gépet kezel Gumós és kabakos növényeket betakarító gépet kezel Informatikai, számítástechnikai eszközöket kezel Napi karbantartást végez Szakmai felügyelet mellett időszakonkénti karbantartást végez Állag- és értékmegóvási munkálatokat, konzerválást végez Garanciális, jótállási, szavatossági jogokat alkalmaz Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat Ft Ft. nincs

14 Növényvédő és méregraktár-kezelő Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás w w w.v i d e ke r t. h u Az azonosító számú, Növényvédő és méregraktár-kezelő megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Kertészeti alapismeretek Munkavállalói ismeretek Növényvédelem Ft A szakképesített növényvédő és méregraktár-kezelő az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet értelmében meghatározott szakirányítás mellett zömében fizikai munkát jelentő növényvédelmi tevékenységet folytat (növényvédő szerek előkészítése, kijuttatása, szállítása), a növényvédő szereket tárolja, forgalmazza. A tevékenységhez kapcsolódó járművek vezetése csak külön jogszabályban előírt érvényes vezetői engedéllyel vagy járművezetői igazolvánnyal lehetséges. A munka során fokozottan ügyelni kell az előírt biztonsági előírások betartására. Éves rendszeres egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni (ÁNTSZ). Ötévente kötelező 25 órás szakmai továbbképzésen részt venni. A tanfolyam elvégzése után a hallgatók megszerezhetik az engedélyt szakmai tudásuk birtokában a II. kategóriájú növényvédő szerek vásárlására, raktározására, forgalmazására, saját célú használatára, illetve növényvédelmi munkák szolgáltatására

15 w w w.v i d e ke r t. h u 80 órás Növényvédelmi képzés Hatósági képzés Zöldkönyv Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges (háziorvosi igazolás arról, hogy ezen munkavégzéstől nincs eltiltva.) 2. Óraszám: Elmélet aránya: 40% 4. Gyakorlat aránya: 60% Ssz. Modul neve Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám 1. A növényvédelem jogi vonatkozása 2 óra 1 óra A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, 2. munkavédelem követelményei, eszközei 5 óra 7 óra 3. A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása 5 óra 10 óra 4. Növényvédő szer kijuttatásának technikája, 5 óra 10 óra kockázat elemzése 5. A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai 5 óra 5 óra 6. A kockázat értékelésen alapuló növényvédelmi technológiák 10 óra 15 óra 32 óra 48 óra Áfa (80.010) Ft nincs Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény (továbbiakban törvény) és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet (továbbiakban rendelet) a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg. Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a hallgatók kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. az engedéllyel rendelkező forgalmazóra, vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak. I. kategóriájú növényvédőszerek felhasználása csak Növényvédő szakmérnök felügyelete mellett engedélyezett, az ilyen kategóriájú növszert ki sem adja a növszer forgalmazó cég. kategóriájú szerek felhasználása csak min. Zöldkönyvvel lehetséges. II. III. kategóriájú szerek szabadforgalmúak, azt bárki megveheti, felhasználhatja. Ez nem egy OKJ-s képzés, nem középfokú végzettség. Ez egy hatósági képzés, a Magyar Növényorvosi Kamarával együttműködésben valósíthatja meg bármely képző szervezet a képzést. Az oktatást csak növényvédő szakmérnökök végezhetik

16 Gyümölcsfeldolgozó Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget 2. Óraszám: Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Gyümölcsfeldolgozó megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak Gyümölcsfeldolgozás Ft A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó szakmában a szakember képes legyen önálló és higiénikus munkavégzésre, zöldség- és gyümölcsfeldolgozásra. Rendelkezzen: - a termék gyártástechnológiájához, a gazdaságos termeléshez és szakmai számításokhoz szükséges alapos ismeretekkel, - a feldolgozó berendezések, gépek kezelésének ismeretével, - munka- és környezetvédelmi ismeretekkel. Kis- és középvállalkozásokban önálló munkavégzéssel zöldség- és gyümölcskészítmények előállítása, minőség-ellenőrzési feladatok végzése, a vállalkozás önálló működtetése

17 Húsipari termékgyártó Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak A munkakezdés feladatai Gyártás előkészítése és befejezése Mérések, dokumentálás, gazdálkodás Elsődleges feldolgozás Hús- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás Másodlagos feldolgozás Késztermékgyártás és -értékesítés a húsiparban Ft Felkészül a munkára,előkészíti a munkafolyamatot. Elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végez. Darabolást, csontozást végez.másodlagos feldolgozást végez. Félkész és készételeket készít.hőkezelt húskészítményeket gyárt. Sózott, pácolt húskészítményeket gyárt. Nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyárt. Konzervet készít. Befejező műveleteket végez. Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet. Betartja a tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat Adminisztrációs munkát végez. Értékesítéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Alapméréseket végez

18 Sajtkészítő Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 2. Óraszám: Elmélet aránya: 30% 4. Gyakorlat aránya: 70% A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás w w w.v i d e ke r t. h u A azonosító számú, Sajtkészítő megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak A munkakezdés feladatai Gyártás előkészítése és befejezése Tejkezelés és tejfeldolgozás alapfogalmai Túró és túrókészítmények Sajt és sajtkészítmények Ft A sajtkészítő szakember olyan munkaterületen dolgozik, ahol emberi fogyasztás céljára élelmiszereket állítanak elő. Különböző típusú sajtféleségeket, sajtkészítményeket gyárt. Munkája során be kell tartania az élelmiszerek előállításával kapcsolatos mennyiségi, minőségi, higiéniai követelményeket, környezetvédelmi, munkavédelmi előírásokat, valamint a gazdaságossági szempontokat

19 w w w.v i d e ke r t. h u Az ÚMVP Képző Szervezet által szervezett képzések működése: 1. Az ÚMVP által támogatott képzésekre azon gazdálkodók jelentkezhetnek, aki: - rendelkeznek őstermelői igazolvánnyal vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal vagy családi gazdaság tagja, vagy cég alkalmazottja. Az őstermelői igazolványnak érvényesnek kell lennie a képzés kezdetekor, a képzés alatt és a támogatási kérelem beadásakor is. Az Egyéni vállalkozói igazolványban szerepelnie kell mezőgazdasági termelő tevékenységnek. - regisztrációs számmal rendelkezik. Regisztrációs szám hiányában töltse le a G001 számú nyomtatványt honlapunkról ( és a saját névre szóló bankszámla kivonat fénymásolatával küldje el postán az illetékes MVH kirendeltségre. Az eljárás ingyenes. Amennyiben cég küldi alkalmazottját képzésre, úgy a cégnek kell rendelkeznie regisztrációs számmal, vagy családi gazdaság esetén a családi gazdaság vezetőjének. A képzésen résztvevő pedig mint meghatalmazott vehet részt a képzésen. 2. A képzésekre való bejelentkezés: a. telefonon: 06 (42) b. Személyes kapcsolattartóinknál: Szimcsina Valéria 06 (30) c. Személyesen 4400, Nyíregyháza, Kótaji út 33 sz. alatt d. honlapon a jelentkezés menüpont alatt lehetséges. 3. Egy cég vagy egyéni vállalkozó vagy családi gazdaság 1 évben 1 fajta képzésre 1 alkalmazottját / tagját küldheti. Az ÚMVP Képző Szervezet a hallgatóval képzési szerződést köt. 4. A képzések abban az esetben támogathatóak, amennyiben a képzés óraszámainak 80%-át teljesítette, és a jelenléti íven azt aláírásával igazolta. 5. A képzések 100%-ban támogatottak. 6. A képzés díjának visszaigénylése történhet: a. a hallgató saját ügyfélkapuján keresztül b. falugazdász vagy kamarai tanácsadó közreműködésével c. a képző szervezet is igényelheti a hallgató részére, a hallgató meghatalmazása alapján A támogatási és egyben kifizetési kérelem évente 2 alkalommal adható be az MVH részére évben az alábbi időszakban igényelhető: Első: március 1-jétől április 30-ig; Második: szeptember 1-jétől október 31-ig. A támogatási és kifizetési kérelmek az ÚMVP Képző Szervezet és a hallgató szerződésén alapuló, 100%-os teljesítést igazoló számla alapján történik. Az ÚMVP Képző Szervezet a hallgatók részére részletfizetési lehetőséget biztosít, a képzés teljes összegének a vizsgáig történő megfizetése mellett

20 w w w.v i d e ke r t. h u A képzési díj kifizetésének feltétele, hogy a képzés a kifizetési kérelem beadás előtt 5 munkanappal befejeződjön. 1. Egy hallgató 1 évben Ft támogatott képzésben részesülhet. Az éves Ft támogatási összeg annak az évnek a terhére számolandó, amely évben a kifizetési kérelmét beadta az ügyfél az MVH-hoz. 2. Az MVH a képzési költséget a hallgató részére a beadástól számított 5 hónapra fizeti ki. 3. A képzések nem tartalmaznak Áfa-t. 4. A 80 órás Növényvédelmi alapképzés, mivel hatósági képzés, Áfá-t tartalmaz. Jó tanulást kívánunk! Vidékért Egyesület

21 w w w.v i d e ke r t. h u Elérhetőségek Cím: 4400, Nyíregyháza, Kótaji út 33. Honlap: Telefon/ Központ: 06 (42) Fax: 06 (42) Ügyvezető: Gyarmatiné Hernáczki Ibolya Vezető oktatási asszisztens: Hernáczkiné Nagy Lívia Hajnalka Beiratkozás: Szimcsina Valéria 06 (30) Pénzügy: Oroszné Szűcs Ilona 06 (20) Képzési adminisztráció: Makó Ibolya 06 (30) Tanfolyamszervezés: Bács-Kiskun megye: Rákosné Molnár Terézia 06 (30) Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hegyi József 06 (20) Hajdú-Bihar megye: Hernáczki Gergely 06 (20) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Karszt Mariann 06 (70)

22

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A 25. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem SZENT ISTVÁN EGYETEM Feln ttképzési és Szaktanácsadási Központ 2103 Gödöll, Páter K. u. 1. Te /fax: 28/ 522-019 Tel: 28/522-000 1195 11996,1197 mell www.felnottkepzes.szie.hu Feln ttképzési nyilvántartási

Részletesebben

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész Tartalom A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész... 1 Tanulmányi területek tagintézményenként... 3 1. Székhelyintézmény: Jánoshalma, FM Kelet-magyarországi

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A vidékfejlesztési miniszter. /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2011. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 5630 Békés, Hőzső u. 39. Tel/Fax: (66)411-577 E-mail: bekes@fgyki.hu Honlap:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok

Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok Ősszel indulnak az első vidékfejlesztési pályázatok Az Európai Bizottság 2015 08.11.-én hivatalosan elfogadta a Vidékfejlesztési Programot (VP), így közel 1300 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2020-ig

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Beiskolázási tájékoztató VM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szakmád a jövőd! Ajánló M i é r t é r d e m e s m i n k e t v á l a s z t a n i? Mert kiváló feltételekkel,

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT III. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1305L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. Áldott, békés karácsonyi

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez 1. Jelen ÁSZF irányadó Termelővel a www.grofimajor.hu weboldalon kötött Mezőgazdasági

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Az 5. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 5. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 5. sorszámú Aranykalászos gazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 621 02 1.2.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási felügyelő Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia BA szak Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése Tanár: dr. Arapovics Mária

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben