Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00"

Átírás

1 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: től 1/

2 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a pincér szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A megfelel ő helyre ülteti a vendéget A munkavégzésével kapcsolatos berendezéseket és gépeket óvja és rendeltetésszerű en használja A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez A vendég asztalánál munkát végez Alkalmazza az egészséges táplálkozás előírásait Árut minőségben és mennyiségben átvesz Az információkat továbbítja a feletteseinek Beállítja az asztalokat Berendezi a helyszínt Betartja a környezetvédelmi előírásokat Betartja a munkakörre vonatkozó HACCP szabályokat Betartja és betartatja a dohányzásra vonatkozó előírásokat Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat Betartja és betartatja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat Bizonylatolja a rendelést Elkészíti a rendelést Ellenőrzi a beosztást Ellenőrzi a műszaki berendezések működőképességét Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból Ellenőrzi a növények és egyéb dekorációs elemek állapotát Ellenőrzi a nyílászárókat Ellenőrzi a pénztárgép / pincérpénztárca tartalmát 2/

3 Ellenőrzi a takarítást Feladatok, ismeretek, készségek Előírásoknak megfelelően kezeli a szennyes textíliát és a szemetet Előkészíti a felszolgáláshoz szükséges eszközöket Előkészíti a szükséges eszközöket Előkészíti az eszközöket Előkészül a szobaszervizhez Elszámol a napi bevétellel Elvégzi a rá háruló használt szennyes eszközök eltisztítását Elvégzi a terítési műveleteket Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszer ű dokumentálását Elvégzi az egyéni előkészületeit Elviszi a használt eszközöket Eszközlistát használ / készít Ételt italt ajánl a vendégnek Ételt italt készít a vendég asztalánál Étrendjavaslatot állít össze Fejleszti személyiségét és szakmai tudását Felkészíti a rendezvényasztalokat Felkészíti a szervizasztalt Felkészíti az italasztal választékát Felméri a vendég igényeit Felrakja a terítőt és a megfelel ő eszközöket Felszolgálja a rendelést Felveszi a rendelést Figyelemmel kíséri a felszolgálandó étel ital minőségét Figyelemmel kíséri a kollegái munkáját Figyelemmel kíséri a szakmai utánpótlás nevelését képzését Figyelemmel kíséri a vendég fogyasztását Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását Figyelmesen követi a hazai és külföldi változásokat, trendeket 3/

4 Fizettet Feladatok, ismeretek, készségek Fogadja a vendéget és kezeli az érkezéssel kapcsolatos feladatokat Fogadja a vendéget, rendelést vesz fel Folyamatos telefonügyeletet tart Folyamatosan biztosítja az anyag és eszközutánpótlást Folyamatosan rendben tartja a rendezvényasztalokat Folyamatosan utántölti az ételeket és italokat, pótolja a hiányzó eszközöket Gondoskodik a hordozható figyelemfelkelt ő tájékoztató és reklámeszközök behozásáról Gondoskodik a pontos és szakszer ű rögzítésről Gondoskodik az árukészlet megfelel ő megjelenítéséről Helyére igazítja a székeket Információval látja el a következ ő nap dolgozó munkatársakat Informálódik a napi hírekről és eseményekről Ismeri, alkalmazza és biztosítja a protokoll-előírásokat Ismerteti a választékot Itallapot tervez és állít össze Jelenléti ívet vezet Jelzi feletteseinek az esetlegesen fellép ő munkaerő-problémákat Kapcsolatot tart a társrészlegekkel Kávét, reggeli italokat készít Készpénzt helyettesít ő eszközt kezel Készpénzt kezel Kezeli a konfliktusokat Kezeli a vendég észrevételeit Kiállításokat, vásárokat, versenyeket látogat Kiszolgál, csomagol Kitelepülés esetén terepszemlét tart Korrigálja a kínálatváltozásokat Közreműködik az üzleti arculat kialakításában Leinformálja a fizetés módját 4/

5 Leinformálja a vendég megelégedettségét Leltározási feladatokat végez Leszedi a használt eszközöket Meghatározza a szükséges eszközöket Megszervezi a saját munkáját Minden fogás után leinformálja az ételek italok minőségét Feladatok, ismeretek, készségek Miután kellőképpen meggyőződött a vendég megelégedettségéről a helyzetnek megfelelő en köszön el a vendégtől Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után Munkaterületet nyitásra előkészít Napi ajánlatot, árlapot készít Nyelvi továbbképzéseken vesz részt Nyugtát / készpénzfizetési / átutalási számlát állít ki Óvja egészségét Összeállítja a rendelést Pénztárgépet kezel Rendben tartja az asztalt Rendelést vesz fel Részt vesz a kötelez ő egészségügyi vizsgálatokon Segít a vendégeknek a rendezvényasztalnál Szakmai folyóiratokat olvas Szakszerűen összepakol Szakszerűen raktároz Szállításkor szakszerűen csomagolja az eszközöket gépeket berendezéseket Számítógépet kezel Számlát nyugtát készít Szellőztet Szükség esetén üzembe helyezi azokat Szükség szerint csomagol Szükség szerint kínál utántölt 5/

6 Szükség szerint standol Tájékozódik a napi feladatokról Tájékozódik a rendezvény jellegéről Tájékozódik a terítés jellegéről Tálal a vendég asztalánál Tálcáról kínálja a vendégeket Tanulmányozza a rendezvénykönyvet Tapintatosan szem előtt tartja az üzlet gazdasági érdekeit Terítéket készít, módosítja a terítéket a rendelés szerint Továbbítja a rendelést Feladatok, ismeretek, készségek Törekszik a harmóniára és lehetőség szerint érvényesíti az esztétikai szempontokat Újra teríti az asztalt és rendezi a környezetét Újrateríti az asztalt Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára Ügyel a vagyonbiztonságra Üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket Vendégteret nyitásra előkészít Visszaigazolja a rendelést Zárás után minden helyiségben ellenőrzi hogy távozott-e az összes vendég Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A gazdálkodáshoz kapcsolódó alapismeretek Általános kommunikáció Árukezelési és-készítési gyakorlat Élelmiszerek Ételkészítés Etikett protokoll Etikett protokollismeret Étkezési szokások 6/

7 Étrend Felszolgálás Formaismeret Gazdálkodás Gazdasági számítás Irányítás Irányítási szabályok Ital Italismeretek Italkészítés és tárolás Kommunikáció Kompozíciós alapismeretek Menü Műszaki Pincérismeret Rendelési és elszámoltatási rendszer Rendelési és elszámoltatási rendszer kezel ő gyakorlat Rendezvény lebonyolítás Szakmai elmélet Szakmai idegen nyelv Szakmai kommunikáció Számítástechnika Számviteli adózási pénzügyi szabályok Szövegértés Tálalás Térépítési Terítés Tértagolás Vendég kommunikáció Vendégkör Feladatok, ismeretek, készségek 7/

8 Vendégköri Vendéglátó-gazdálkodás és vállalkozás Vendéglátó értékesítés Vendéglátó számítás Vizuáliseszköz-készítés Feladatok, ismeretek, készségek B típusú ismeret: Élelmiszer Gazdasági számítás Táplálkozástan Vendéglátó számítás C típusú ismeret: Irányítási gyakorlat Jog Marketing Számítástechnika Vállalkozás-alapítás Vállalkozás-működtetés A szakmai képzés során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szint ű ek: Idegen nyelv ű beszédkészség Idegen nyelv ű hallott szöveg megértése Információforrások kezelése Kézírás 8/

9 Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzék Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése Térérzékelés 3 -s szint ű ek: Elemi számolási készség Idegen nyelv ű géphasználati feliratok értelmezése megértése Idegen nyelv ű olvasott szöveg megértése Tájékozódás Telefonálás idegen nyelven 2 -s szint ű ek: ECDL 1. m. IT-alapismeretek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 1 -s szint ű ek: Elemi szint ű számítógéphasználat Gépírás Idegen nyelv ű géphasználati feliratok értelmezése megértése Feladatok, ismeretek, készségek Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: 9/

10 Állóképesség Elhivatottság Elkötelezettség Érzelmi stabilitás Fejlődőképesség Kézügyesség Kiegyensúlyozottság Küls ő megjelenés Megbízhatóság Mozgáskoordináció Önfejlesztés Testi ügyesség Feladatok, ismeretek, készségek Társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Interperszonális rugalmasság Kompromisszum készség Udvariasság Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Figyelemmegosztás Gyakorlatias feladatértelmezés Hibaelhárítás Kontroll (ellenőrz ő képesség) Logikus gondolkodás Problémamegoldás Rendszerezőképesség Új ötletek megoldások kipróbálása 10/

11 A követelménymodulokhoz tartozó tantárgyak: Feladatok, ismeretek, készségek Követelménymodul azonosítója és megnevezése Vendéglátási tevékenységek gyakorlása Nyitással, üzemeléssel, zárással kapcsolatos feladatok végzése Adott követelménymodulhoz tartozó tantárgyak Pincér ismeretek Kommunikáció Étel, italkészítési ismeret Szakmai idegen nyelv Pincér ismeretek Szakmai idegen nyelv Kommunikáció önfejlesztés Étel, italkészítési ismeret Vendég fogadása, felszolgálás Pincér ismeretek Szakmai idegen nyelv Számítástechnika Kommunikáció önfejlesztés Rendezvény és szobai felszolgálás Pincér ismeretek Kommunikáció önfejlesztés Adminisztráció és speciális feladatok Pincér ismeretek Számítástechnika Kommunikáció önfejlesztés Élelmianyag ismeret Szakmai idegen nyelv Vezetés és gazdálkodás ismeret 11/

12 Feladatok, ismeretek, készségek TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK Tantárgy neve Modul száma Modul megnevezése Pincér ismeretek 337/1.0/ Vendéglátó értékesítési ismeret Pincér egység megnevezése Elmélet Gyakorlat Éves óraszám heti bontásban Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Értékesítés előkészítés Értékesítés /2.0/ Kínálat összeállítási ismeret Zárás 5 5 Kínálat összeállítás, megjelenítés /9.0/ Forma szín tér 1 4. Forma szín tér I /1.0/ Pincér ismeret (Nyitás Zárás) Nyitás előkészítés 5 5 Üzemelési előkészületek 5 5 Terítés Zárás 5 5 Árukezelés /2.0/ Műszaki ismeretek Műszaki ismeretek /7.0/ Forma szín tér 2. Forma szín tér II /1.0/ Pincér ismeret (Kiszolgálás) Vendég fogadása 5 5 Rendelés felvétel ajánlás Kiszolgálás előkészítés Kiszolgálás I Kiszolgálás II Asztali munka Fizettetés 5 5 Vendég távozása /8.0/ Forma szín tér 3. Forma szín tér III /

13 Feladatok, ismeretek, készségek 337/1.0/ /2.0/ Pincér ismeret (Rendezvény) Pincér ismeret (Szobaszervíz) Rendezvény előkészületek Rendezvényhelyszín előkészítés Rendezvény kiszolgálás Szobai rendelés felvétel, ajánlás Szobaszervíz előkészületek Szobaszervíz /8.0/ Forma szín tér 4. Forma szín tér IV 5 5 Pincér gyakorlat 337/10.0/ /8.0/ Vendéglátó értékesítés gyakorlat Pincér gyakorlat (Nyitás Zárás) Előkészítés Értékesítés Zárás Nyitás előkészítés Üzemelés előkészületek Terítés ismeret Zárás Árukezelés /9.0/ Műszaki gyakorlat Műszaki gyakorlat /9.0/ Pincér gyakorlat (Kiszolgálás) Vendég fogadása Rendelés felvétel Kiszolgálás előkészítés Kiszolgálás I Kiszolgálás II Kiszolgálás III Kiszolgálás IV Asztali munka I Asztali munka II Fizettetés Vendég távozása /

14 Feladatok, ismeretek, készségek 337/10.0/ /9.0/ Étel, italkészítés gyakorlat 1. Pincér gyakorlat (Rendezvény) Italkészítés Ételkészítés Rendezvény előkészületek Helyszín előkészítés Rendezvény kiszolgálás Étel, italkészítési ismeret 337/10.0/ /11.0/ /4.0/ /3.0/ /4.0/ Pincér gyakorlat (Szobaszervíz) Étel, italkészítés gyakorlat 2. Étel, italkészítési ismeret 1. Étel, italkészítési ismeret 2. Étel, italkészítési ismeret 3. Szobai rendelés felvétel ajánlás Szobaszervíz előkészületek Szobaszervíz Italkészítés Ételkészítés Ételkészítés I , ,5 0 Italkészítés I 5 5 Ételkészítés II Italkészítés II Ételkészítés III Italkészítés III Élelmianyag ismeret 337/3.0/ Élelmianyag ismeret 1. Élemiszer ismeret I 5 5 0,5 0 2,5 0 1,5 0 Italismeret I /2.0/ Élelmianyag ismeret 2. Élelmiszer ismeret II Élelmiszer ismeret III Italismeret II Italismeret III /3.0/ Élelmianyag ismeret 3. Élemiszer ismeret III Italismeret III Vezetés és gazdálkodási ismeret 337/5.0/ Vezetés és gazdálkodás ismeret 1. Vezetési ismeret 5 5 1,5 0 1, Gazdálkodási ismeret I /

15 Feladatok, ismeretek, készségek Kommunikáció, önfejlesztés 337/3.0/ /4.0/ /1.0/ Vezetés és gazdálkodás ismeret 2. Vezetés és gazdálkodás ismeret 3. Vezetés és gazdálkodás ismeret /6.0/ Kommunikáció /4.0/ Kommunikáció /5.0/ Kommunikáció /5.0/ Kommunikáció 4. Gazdálkodási ismeret II Gazdálkodás III Gazdálkodás IV Gazdálkodás V Vállalkozás Jog Szakmai kommunikáció I Szakmai kommunikáció II Szakmai kommunikáció III Szakmai kommunikáció IV 5 5 0,5 0 0,5 0 0, /2.0/ Önfejlesztés Önfejlesztés /3.0/ Kommunikáció 5. Számítástechnika 337/7.0/ Számítástechnika /5.0/ Számítástechnika /6.0/ Számítástechnika /6.0/ Számítástechnika /4.0/ Számítástechnika 5. Szakmai kommunikáció V Szakmai számítástechnika I Szakmai számítástechnika II Szakmai számítástechnika III Szakmai számítástechnika IV Szakmai számítástechnika V Szakmai idegen nyelv 337/8.0/ Idegen nyelv 1. Szakmai idegen nyelv I , /6.0/ Idegen nyelv 2. Szakmai idegen nyelv II /7.0/ Idegen nyelv 3. Szakmai idegen nyelv III Szakmai idegen nyelv IV Szakmai idegen nyelv V /7.0/ Idegen nyelv 4. Szakmai idegen nyelv VI Szakmai idegen nyelv VII /

16 Feladatok, ismeretek, készségek 337/5.0/ Idegen nyelv 5. Szakmai idegen nyelv VIII Ajánlott óraszámok Szabadon felhasználható keret Szakmai órák összesen ,5 22 9,5 24 8,5 25 Élet és pályatervezés ,5 0 0,5 0 0,5 0 Szabadidősport Mindösszesen Nyári szakmai gyakorlat /

17 TANÍTÁSI TARTALMAK Pincér gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2320, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 337/10.3/ Szobaszerviz Az emeleti szerviz irányítójának feladatai Ételek, italok szobában történ ő felszolgálásának folyamata 337/10.2/ Szobaszerviz előkészületek 337/10.1/ Szobai rendelés felvétel- ajánlás 337/9.3/ Rendezvénykiszolgálás 337/9.2/ Helyszín előkészítés Szervizkocsi használata, típusaik, felkészítésük Szobai bekészítés Minibár Rendelés felvétel folyamata Rendelés összeállítás Felszolgálás szállodai szobában Rendezvényekkel kapcsolatos feladatok Rendezvény szervezése, előkészítése és bonyolítása Technikai felszereltségek Rendezvényeken használt berendezési tárgyak, eszközök ismerete Díszétkezések, alkalmak, jellemzőik Terem típusok, berendezési módok, formák Házon kívüli rendezvény helyszínek Harmónia, és esztétikai szempontok figyelembe vétele Technikai igények felmérése rendezvényeken 17/

18 337/9.1/ Rendezvény előkészületek Szükséges eszközök meghatározása, eszközlista készítése, szakszer ű csomagolás A rendezvény menetének ismerete Étel és italajánlatok rendezvényekre Menükártya, ültetőkártyák 337/11.2/ Ételkészítés Hideg-meleg elő ételek, levesek, halételek, húsételek, tészták, édességek, gyümölcsök, sajtok megismerése, tálalásuk, felszolgálásuk Tálalási formák a felszolgálási módoknak megfelelően Az ételfelszolgálás alapjai 337/11.1/ Italkészítés Kávékülönlegességek Kevert italok ajánlása Elkészítésük, felszolgálásukhoz szükséges eszközök, felszolgálásuk Fogyasztási hőmérsékletük Az italfelszolgálás alapjai 337/9.1/ Vendég fogadásarendelés felvétel 337/9.1/ Műszaki gyakorlat A pincérrel szemben támasztott követelmények A felszolgálás általános szabályai Vendég fogadása, köszöntése, asztalhoz kísérése Étel- és itallap átnyújtása, ajánlás Italok ajánlása, felvétele és felszolgálása A szakszer ű rendelésfelvétel alapismeretei A protokoll előírások ismerete A gépek beüzemelése, m ködésének ellen rzése ű ő 25/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 25/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 10/Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással, 40/Műveletek gyakorlása, 337/8.5/ Árukezelés Minőségi és mennyiségi áruátvétel Áruátvétel és tárolás szakszer ű dokumentálása Szakszer ű raktározás Az italok tárolási hőmérséklete és tárolási szabályai 18/

19 337/8.4/ Zárás Standolás Elszámolás a napi bevétellel Étterem rendezése az előírások szerint 337/8.3/ Terítés ismeret Az éttermi terítés menete Terítési formák, alapterítékek Váltások Reggeli terítési módok Szervízasztal előkészítése Svédasztal 337/8.2/ Üzemelés előkészületek Az árukészlet ellenőrzése Vételezés Italok behűtése 337/8.1/ Nyitás előkészítése Nyitás előtti teendők Előzetes asztalfoglalások átnézése Napi étlap áttanulmányozása Ételajánlatok egyeztetése a konyhával Szükséges eszközök előkészítése 337/10.3/ Zárás Zárás utáni teendők Az üzlet helyiségeinek, berendezési tárgyainak ellenőrzése 337/10.2/ Értékesítés Étel-ital felszolgálás Felszolgálás menete Felszolgálási módok, rendszerek Értékesítés bizonylatolása 19/

20 337/10.1/ Előkészítés Felszolgálás általános szabályai Terítési módok Üzleti felszerelések kezelése, előkészítése Üzleti berendezési tárgyak és használata Az eszközök előkészítése 337/9.2/ Kiszolgálás előkészítés Napi foglalások, események áttekintése Előkészület az alkalmazott felszolgálási módnak megfelelően 337/9.3/ Kiszolgálás I A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez Francia felszolgálási módban történ ő felszolgálás Figyelemmel kíséri a vendég fogyasztását Rendben tartja az asztalt Szükség szerint kínál, utántölt A lerámolás szabályai 337/9.4/ Kiszolgálás II A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez Angol felszolgálási módban történ ő felszolgálás Figyelemmel kíséri a vendég fogyasztását Rendben tartja az asztalt Szükség szerint kínál, utántölt A lerámolás szabályai 337/9.5/ Kiszolgálás III A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez Bankett angol felszolgálási módban történ ő felszolgálás Figyelemmel kíséri a vendég fogyasztását Rendben tartja az asztalt Szükség szerint kínál, utántölt 20/

21 A lerámolás szabályai 337/9.6/ Kiszolgálás IV A rendelés és az alkalmazott felszolgálási mód alapján felszolgálást végez Svájci felszolgálási módban történ ő felszolgálás Figyelemmel kíséri a vendég fogyasztását Rendben tartja az asztalt Szükség szerint kínál, utántölt A lerámolás szabályai 337/9.7/ Asztali munka I Saláták készítése a vendég asztalánál Hala filézése, egészben sültek szeletelése, felszolgálása 337/9.8/ Asztali munka II Szárnyasok szeletelése Crépes Suzette készítése Fondue felszolgálása 337/9.9/ Fizettetés A számla összeállítása Pénztárgépkezelés Készpénz kezelése Készpénz helyettesít ő eszköz kezelése Leinformálja a vendég megelégedettségét, kezeli az észrevételeit Elköszönés a vendégtől Napi elszámoltatás 337/9.10/ Vendég távozása A protokoll előírások ismerete A szennyes eszközök tisztítása 337/1.5/ Árukezelés Áruátvétel szempontjai Minőségi és mennyiségi áruátvétel Áruátvétel és tárolás szakszer ű dokumentálása 21/

22 Szakszer ű raktározás 337/1.4/ Zárás Standolás Elszámolás a napi bevétellel Étterem rendezése 337/1.3/ Terítés Az éttermi terítés menete Terítési módok, formák, alapterítékek Váltások Reggeli terítési módok Szervízasztal előkészítése Svédasztal 337/1.2/ Üzemelési előkészületek 337/1.1/ Nyitás előkészítés Az árukészlet ellenőrzése Vételezés Italok felszolgálásának hőmérséklete Italok behűtése Az üzlet vendégfogadásra kész állapota Napi beosztás, munkarend Gépek, berendezések felülvizsgálata 337/10.2/ Ételkészítés Vendég előtt készíthet ő ételek, tálalásuk, felszolgálásuk Tálalási formák a felszolgálási módoknak megfelelően Az ételfelszolgálás alapjai 22/

23 337/10.1/ Italkészítés Különleges italok előállítása, tárolása Egyéb bár italok Elkészítésük, felszolgálásukhoz szükséges eszközök, felszolgálásuk Fogyasztási hőmérsékletük Az italfelszolgálás alapjai Pincér ismeret Elméleti óraszám: 316, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 337/8.1/ Forma-szín-tér IV Rendezvények esztétikája 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/2.3/ Szobaszerviz Az emeleti szerviz irányítójának feladatai Ételek, italok szobában történ ő felszolgálása Felszolgálási szabályok 337/10.2/ Szobaszerviz előkészületek Szervízkocsi használata, típusaik, felkészítésük Szobai bekészítés Minibár kínálata 23/

24 Rendelés felvétel folyamata Rendelés összeállítás Felszolgálási formák szállodai szobában 337/2.1/ Szobai rendelés felvétel ajánlás 337/1.3/ Rendezvény kiszolgálás 337/1.2/ Rendezvényhelyszín előkészítés 337/1.1/ Rendezvény előkészületek Rendezvényszervezési ismeretek Rendezvény típusok Felszolgálási módok rendezvényeken Rendezvény lebonyolítás folyamata Díszétkezések, alkalmak, jellemzőik Menükártya szerkesztés szabályai Technikai felszereltségek Rendezvényeken használt berendezési tárgyak, eszközök ismerete Rendezvényekkel kapcsolatos feladatok Rendezvény szervezése, előkészítése és bonyolítása Terem típusok, berendezési módok, asztalformák Házon kívüli rendezvény helyszínek Harmónia, és esztétikai szempontok figyelembe vétele Technikai igények rendezvényeken Étrend összeállításának szabályai Szükséges eszközök meghatározása, eszközlista készítése, szakszer ű csomagolás A rendezvény menetének ismerete Étel és italajánlatok rendezvényekre Menükártya, ültetőkártyák 337/8.1/ Forma-szín-tér III Rendezvények esztétikája 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 24/

25 337/1.8/ Vendég távozása A protokoll előírások ismerete A szennyes eszközök tisztítása 337/1.7/ Fizettetés A számla összeállítása Pénztárgépkezelés Készpénz kezelése Készpénz helyettesít ő eszköz kezelése Leinformálja a vendég megelégedettségét, kezeli az észrevételeit Elköszönés a vendégtől Napi elszámoltatás 337/1.6/ Asztali munka Egészben sült halak filézése, egészbensültek szeletelése, szárnyassültek darabolása, flambírozás. Salátakészítés. 337/1.5/ Kiszolgálás II Angol felszolgálási mód ismerete Bankett angol felszolgálási mód ismerete Háziszárnyasok, borjúhúsételek, marhahús ételek, sertéshúsételek, vad-, bárány,- és ürühúsételek, befejez ő fogások tálalása és felszolgálása 337/1.4/ Kiszolgálás I Francia felszolgálási ismerete Svájci felszolgálási mód ismerete Levesek, fő zelékek, köretek, saláták, mártások, hideg meleg előételek, halak, hidegvér ű állatok tálalása, felszolgálása 337/1.3/ Kiszolgálás Napi foglalások, események áttekintése 25/

26 előkészítés Előkészület a felszolgálási módoknak megfelelően 337/1.2/ Rendelés felvétel ajánlás Étel- és itallap átnyújtása, ajánlás A szakszer ű rendelésfelvétel alapismeretei Étrend és italsor Italok ajánlása, felszolgálása A protokoll előírások ismerete Étrend összeállításának szabályai 337/1.1/ Vendég fogadása A pincérrel szemben támasztott követelmények A felszolgálás általános szabályai Vendég fogadása, köszöntése, asztalhoz kísérése Étel- és itallap átnyújtása, ajánlás Italok ajánlása, felvétele és felszolgálásának menete A szakszer ű rendelésfelvétel alapismeretei A protokoll előírások ismerete 337/7.1/ Forma-szín-tér II Az értékesít tér tagolása, színek-formák összhangja, díszít elemek ő ő 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/2.1/ Műszaki ismeretek A vendéglátás gépei A gépek beüzemelése, működésének ellenőrzése 337/9.1/ Forma-szín-tér I Az étterem esztétikája. 5/Válaszadás írásban mondatszint ű kérdésekre, 26/

27 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/2.1/ Kínálat összeállítás megjelenítés Étlap, itallap, árlap szerkesztés szabályai, szempontjai. Napi, heti és alkalmi étrend szerkesztés szabályai, szempontjai. Menükártya szerkesztés 337/1.3/ Zárás Standolás Elszámolás a napi bevétellel Előírás szerint rendezi az éttermet 337/1.2/ Értékesítés Értékesítési módszerek Étel-ital felszolgálás szabályai Felszolgálás menete Felszolgálási módok rendszerek 337/1.1/ Értékesítés előkészítés Vendég fogadása Ételek-italok ajánlása Szervírozás Folymatos odafigyelés a vendégre Számlaadás Elbúcsúzás 27/

28 337/6.1/ Szakmai kommunikáció I Kommunikáció Önfejlesztés Elméleti óraszám: 52, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Kommunikáció fogalmi rendszere Viselkedéskultúra alapszabályai Protokoll alapismeretek, verbális kommunikációs eszközök 337/4.1/ Szakmai kommunikáció II 337/5.1/ Szakmai kommunikáció III 337/5.1/ Szakmai kommunikáció IV Verbális kommunikációs eszközök: írásbeliség Verbális kommunikációs eszköz: beszéd (szakmai kifejezések megfelelő alkalmazása) Szituációk elemzése, helyzetgyakorlatok Viselkedéskultúra, verbális kommunikáció, protokoll ismeret 337/2.1/ Önfejlesztés Projektmunka 28/

29 337/3.1/ Szakmai kommunikáció V Interperszonális kapcsolatok, információrendszerezés Étel, italkészítési ismeret Elméleti óraszám: 174, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 337/4.2/ Italkészítés III Whisky, likő rök, pálinkák, külföldi párlatok, kevert italok, kávékészítmények, teák Ajánlása, felszolgálásukhoz szükséges eszközök és felszolgálása Fogyasztási hőmérsékletük 337/4.1/ Ételkészítés III Marhahús ételek, sertéshús ételek, vad-, bárány és ürühúsételek, befejez ő fogások ajánlása Tálalásuk felszolgálásukhoz szükséges eszközök 337/3.2/ Italkészítés II Hazai és külföldi borok, szénsavas borok, pezsgők, likőrborok Ajánlása, felszolgálásukhoz szükséges eszközök és felszolgálása Fogyasztási hőmérsékletük 29/

30 337/3.1/ Ételkészítés II Hideg meleg elő ételek, halak, hidegvér ű állatok, háziszárnyas ételek, borjúhús ételek ajánlása Tálalásuk felszolgálásukhoz szükséges eszközök 337/4.2/ Italkészítés I Aperitif italok, digestif italok, üdít ő italok, ásványvizek, sörök Ajánlása, felszolgálásukhoz szükséges eszközök és felszolgálása Fogyasztási hőmérsékletük 337/4.1/ Ételkészítés I Levesek, Főzelékek, köretek, saláták mártások ajánlása, Tálalásuk felszolgálásukhoz szükséges eszközök Élelmianyag ismeret Elméleti óraszám: 156, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 337/2.4/ Italismeret III Sörkészítés nyersanyagai A sörkészítés legfontosabb műveletei Sörtípusok Szeszesitalok rendszerezése, alapanyagaik, készítésük, alkalmazásuk a vendéglátásban 30/

31 337/2.3/ Italismeret II A borkészítés alapanyagai, típusai Borkészítési eljárások Borok típusai, jellemzésük Alkalmazásuk a vendéglátásban 337/2.2/ Élelmiszerismeret III Élvezeti szerek csoportosítása Szerepük a táplálkozásban (kávé, tea, fűszerek) 337/2.1/ Élelmiszerismeret II Az élelmiszerek csoportosítása A növényi és állati eredet ű élelmiszerek fajtái, táplálkozás élettani jelentőségük 337/3.2/ Italismeret I Az alkoholtartamú italok csoportosítása Az alkohol hatása az emberi szervezetre Alkoholmentes italok 337/3.1/ Élelmiszer ismeret I Tápanyagok fajtái, jelentőségük Mikroorganizmusok fajtái, tevékenységük Higiénia a vendéglátásban HACCP jelentősége 10/Válaszolás írásban mondatszint ű kérdésekre, 31/

32 337/3..2/ Italismeret IV Kávékészítés nyersanyagai A kávékészítés legfontosabb műveletei Kávékülönlegességek, Pezsgők, szénsavas borok Italok rendszerezése, alapanyagaik, készítésük, alkalmazásuk a vendéglátásban 337/3.2/ Élelmiszerismeret IV Az ételek és italok összhatása, kölcsönhatása a táplállkozásban. Vezetés és gazdálkodás ismeret Elméleti óraszám:126, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 46, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 337/1.1/ Gazdálkodás V Vállalkozási ismeretek Vállalkozások működése, fajtái, jellemzése Vállalkozások alakítása, megszűnésének lehetőségei 337/1.2/ Vállalkozás-jog Az üzlet működéshez szükséges jogszabályok ismerete 337/5.1/ Vezetési ismeret Az üzlet mindennapi mű ködésének operatív feladatai (egészségügyi előírások, munkavédelmi- és tű zrendészeti feladatok és szabályok, 32/

33 szakmai továbbképzések) 337/5.2/ Gazdálkodási ismeret I 337/3.1/ Gazdálkodási ismeret II Gazdasági alapfogalmak Gazdasági körforgás folyamata Beszerzés, termelés, értékesítés, szolgáltatás Piac tényezői: kerslet, kínálat, ár Marketing alapismeretek Áruátvétel szempontjai (minő ségi, mennyiségi, érték szerint) Szakosított tárolás, az áru útját kísér ő bizonylatok A készlet mennyiségének és minőségének alakulása Készletgazdálkodási számítások Veszteségszámítás Elszámoltatás 337/4.1/ Gazdálkodás III Állami költségvetés Államháztartás Államigazgatási szervek Tőzsde Értékpapírok Bankrendszer Pénz kialakulása 337/4.2/ Gazdálkodás IV Áfa-számítások, árképzéssel kapcsolatos számítások Jövedelmezőség, bérgazdálkodás 33/

34 Számítástechnika 337/7.1/ Szakmai számítástechnika I Elméleti óraszám: 104, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Számítástechnikai alapismeretek. Szakmában alkalmazható szoftverek rövid ismertetése 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/5.1/ Szakmai számítástechnika II Szövegszerkesztési ismeretek, a szakmához kapcsolódó szövegszerkesztési feladatok. Étlap, itallap, árlap és menükártya szerkesztése a számítógépen 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/6.1/ Szakmai számítástechnika III Táblázatkezelési ismeretek, a szakmához kapcsolódó táblázatkezelési feladatok. Éttermi szoftverhasználat 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/6.1/ Szakmai számítástechnika IV Szakmai és üzleti levelezés, adatbáziskezelés. Hivatalos levél írása, önéletrajz, pályázat, megrendel ő, ajánlatkészítés. 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 15/Tesztfeladat megoldása, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 337/4.1/ Szakmai számítástechnika V Internethasználat. Böngésző k használata, elektronikus levelezés. Szakmához kapcsolódó keresési feladatok. 5/Utólagos szóbeli beszámoló, 15/Tesztfeladat megoldása, 34/

35 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Szakmai idegen nyelv Elméleti óraszám: 190, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 337/8.1/ Szakmai idegen nyelv I Köszönések ismerkedés, bemutatkozás Szituációk, egyszer ű mondatok, kifejezések használata 337/6.1/ Szakmai idegen nyelv II 337/7.1/ Szakmai idegen nyelv III 337/7.2/ Szakmai idegen nyelv IV Alapanyagok, eszközök megismerése Mondatok összeállítása és használata Rövid szövegértési feladatok fordítása Különböz ő típusú éttermek megismerése, jellemzésük Idegen nyelv ű szituációk Asztalfoglalás, érkezés, ültetés, rendelésfelvétel A magyar konyha megismerése Szövegértési feladatok olvasása Különleges magyar ételek receptjeinek tanulása 35/

36 337/7.3/ Szakmai idegen nyelv V 337/7.1/ Szakmai idegen nyelv VI 337/7.2/ Szakmai idegen nyelv VII 337/5.1/ Szakmai idegen nyelv VIII Különböz ő nemzetek konyháinak megismerése Szituációs feladatok Elvárások a pincérrel szemben Öltözködés, munkájával szemben támasztott követelmények Önéletrajz megírása, álláspályázat beadása Felvételi elbeszélgetés szituáció Idegen nyelv ű szakmai könyvekből, folyóiratokból cikkek fordítása Szövegértési feladatok 36/

37 ELŐZETES TUDÁS BESZÁMÍTÁSA Az évi LXXVI. törvény 11 (1) alapján a szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felső oktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyez ő tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyez ő tartalmú követelmények teljesítésének egyidej ű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezető jéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató intézmény vezető je dönt. A szakképzést folytató intézmény vezető jének döntése ellen a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalhoz lehet fellebbezni. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A beszámításról minden intézmény maga tud dönteni, attól függő en, hogy a szakképzési évfolyamra milyen előképzettség ű tanulókat vesz fel. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakképesítő vizsgára bocsátás feltétele: Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendéglátási tevékenységek gyakorlása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Árubeszerzés, készletezés, árutárolás, nyitással, értékesítéssel, A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: zárással kapcsolatos teendők elvégzése, eszközismeret A vállalkozás működtetésének ismertetése, a vendéglátás speciális teendőinek ismertetése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 37/

38 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 40% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nyitással, üzemeléssel, zárással kapcsolatos feladatok végzése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Előre megadott szempontok alapján ötfogásos étrend összeállítása, díszasztal terítése előre biztosított eszközökből, ehhez kapcsolódó szervizasztal készítése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vendég fogadása, felszolgálás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Minimum háromfogásos menü felszolgálása, legalább kettő angol felszolgálási módban, alapszintű kommunikálás idegen nyelven A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Rendezvény és szobai felszolgálás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Meghatározott rendezvény lebonyolításának és a szükséges A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli eszközöknek ismertetése. Szobafelszolgálás ismertetése Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 38/

39 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Adminisztráció és speciális feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdálkodással összefüggő speciális tevékenységek bemutatása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 6. vizsgarész A szakmai vizsga értékelése % osan A azonosító számú, Pincér megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 10 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai EGYÉB FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK, BESZÁMÍTHATÓ ELŐZETES TANULMÁNYOK A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az Útmutató a Pincér 4 szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez c. 39/

40 dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. A szakképesítő vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet szabályainak megfelelően kell megszervezni, amely jogszabály tartalmazza az értékelésre vonatkozó általános szabályokat is. ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS A Közoktatási Törvény rendelkezései szerint az iskolában folyó nevelő oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési minőségbiztosítási rendszerét az intézményi Minőségirányítási Programnak kell tartalmaznia. A HELYI TANTERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési tárgyak; a tanórai oktató és nevelő munkát segítő taneszközök, felszerelések; valamint az egészség és munkavédelmi eszközök felsorolásáról a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete rendelkezik. 40/

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai tantárgy.

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai tantárgy. A 10047-12 azonosító számú szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy. 1. A 10047-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1473-06/1 Meghatározott rendezvény lebonyolításának és a szükséges eszközöknek ismertetése. Szobafelszolgálás

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKÁCS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap:

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Foglalkozási napló. Vendéglátó eladó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Vendéglátó eladó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátó eladó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 811 05) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. 1 TARTALOM KONYHAI KISEGÍTŐ SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ UDVAROS 2 SZAKMAI TANTERVI

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Vendéglátás- és szálláshely ismeretek (németül) tantárgy. helyi programja

Vendéglátás- és szálláshely ismeretek (németül) tantárgy. helyi programja Vendéglátás- és szálláshely ismeretek (németül) tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. 1 A tantárgy tanításának célja: A Vendéglátás- és szálláshely ismeretek tantárgy

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A 10075-12 azonosító számú. Ételkészítés megnevezésű. szakmai követelménymodulhoz tartozó Ételkészítési ismeretek tantárgy

A 10075-12 azonosító számú. Ételkészítés megnevezésű. szakmai követelménymodulhoz tartozó Ételkészítési ismeretek tantárgy A 10075-12 azonosító számú Ételkészítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Ételkészítési ismeretek tantárgy 1. 1. A 10075-12 azonosító számú, Ételkészítés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Szakmai tantárgyak helyi tanterve

Szakmai tantárgyak helyi tanterve KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLA Szakmai tantárgyak helyi tanterve (2008-tól, 2012 után kifutó rendszerben) - 1 - Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Órás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Órás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Órás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kozmetikus

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben