xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: től

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Környezetvédelmi technikus/vízgazdálkodó szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A környezeti adatokat nyilvántartja A szennyezett területeket nyilvántartja A szennyezőanyag- kibocsátásokat nyilvántartja Alapvet ő villamos jellemzőket mér értékel Anyag- és eszközbeszerzéseket elvégzi elvégezteti Anyag- és eszközigényt állít össze Anyag- és eszköznyilvántartást vezet Anyag-és eszközbeszerzéseket elvégzi elvégezteti Anyag-és eszközigényt állít össze Anyag-és eszköznyilvántartást vezet Áramlástechnikai méréseket végez értékel Bels ő oktatáson képzésen vesz részt tart Bels ő szakmai tervek készítésében részt vesz Belvízelvezet ő rendszerek üzemeltetésében közreműködik Beszerzi és nyilvántartja a biztonsági adatlapokat Beton-és vasbeton kisműtárgyak létesítésében közreműködik Bioindikációt alkalmaz Biológiai jellemzőket mér értékel Bírságokat számol Csatornaművek résztervezési munkáiban közreműködik Csatornaművek üzemeltetési karbantartási munkáiban vesz részt Ellenőrzi a szennyezett területeket Elő készíti véleményezi a jogszabálytervezeteket vagy környezetvédelmi bels ő utasításokat Építésszervezési terveket készít Épített környezet fenntartásában vesz részt Építőanyag vizsgálatokat végez és értékel Felszíni víz kitermelését átemelését végzi irányítja

3 Figyelemmel kíséri az elérhet ő legjobb technológia (BAT) előírásait Figyeli a szakmai jogszabályok és szabványok változásait Fizikai jellemzőket mér értékel Földművek létesítésében közreműködik Gazdasági tervek készítésében részt vesz Geodéziai méréseket végez Halastavak résztervezési munkáiban közreműködik Halastavak üzemeltetésében vesz részt Hatósági bevallásokat készít Havária tervek készítésében részt vesz Helyszíni szemlén részt vesz Hulladékgazdálkodási feladatokat lát el Információs anyagok elkészítésében részt vesz Informálja munkatársait a jogszabályok és szabványok változásairól Ipari vízigényt határoz meg Jegyzőkönyvet készít Jogszabályok által előírt tervek készítésében részt vesz Kapcsolatot tart a szakmai és civil szervezetekkel Kapcsolatot tart környezetvédelmi természetvédelmi hatóságokkal Kapcsolódó résztervezési (rajzolási szerkesztési számítási) feladatokat végez Kémiai jellemzőket mér értékel Környezetvédelmi ellenőrzést végez Környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít Közreműködik ipari víz-és szennyvízkezel ő berendezések üzemeltetésében Közreműködik víztakarékos eljárások kidolgozásában Küls ő oktatáson képzésen vesz részt tart Meghallgatáson részt vesz Meteorológiai jellemzőket mér értékel Nyilvántartja a rendszerparamétereket Nyilvántartja a veszélyes anyagokat Öntözőművek öntözőberendezések üzemeltetésében vesz részt Öntözőművek résztervezési munkáiban közreműködik Pályázatok elkészítésében vesz részt Pályázatok megvalósításában vesz részt Radiológiai jellemzőket mér értékel

4 Részt vesz a KIR-rendszer kialakításában Részt vesz a rendszer folyamatos felülvizsgálatában fejlesztésében Részt vesz a tanúsítás előkészítésében Részt vesz a vízminőségi kárelhárításban Részt vesz árvízvédekezési munkákban Részt vesz az emissziós mintavételekben mérésekben Részt vesz helyi vízkárelhárítási munkákban Részt vesz környezetvédelmi hatásvizsgálat és felülvizsgálati eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásban Részt vesz üzembehelyezési eljárásban Szakértők szakhatóságok megkeresésében részt vesz Talaj (mechanikai) vizsgálatokat végez és értékel Vállalkozói ajánlatok elbírálásában részt vesz Vezetékhálózatok létesítésében közreműködik Vízminő ségvédelmi feladatokat lát el Vízművek résztervezési munkáiban közreműködik Vízművek üzemeltetési karbantartási munkáiban vesz részt Vízrajzi méréseket végez értékel Víztározót üzemeltet Zajmérést végez Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: B típusú ismeret: A hulladékgazdálkodás alapjai A jogszabályok szerkezete A vonatkozó hazai jogszabályok A vonatkozó hazai szabványok előírásai A vonatkozó nemzetközi jogszabályok A vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai Adatszolgáltatás szabályai rendje Anyagok/hulladékok veszélyességi jellemzői Ármentesítés és védekezés Bels ő rendeletek utasítások szabályozási területek Belvízmentesítés és védekezés Beton- és vasbeton kisműtárgyak

5 Bioindikáció módszere Biztonsági adatlapok nyilvántartásának szabályai Eljárások baleseti havária esetén Építőanyagok Fizikai vizsgálati módszerek Földművek Helyszíni /terepi/ mérési módszerek Hidrometeorológiai mérések Jogforrások és hierarchiájuk Kémiai elemz ő vizsgálati módszerek Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) Külső-bels ő tervek készítésének szabályai Levegő mint környezeti elem Makrobiológiai vizsgálati módszerek Mintavételezés és mintakezelés Munkabiztonsági követelmények Nyilvántartás szabályai Talaj mint környezeti elem Technológiai paraméterek nyilvántartásának szabályai Tűzveszélyességi osztályok tűzvédelem Veszélyes anyagok nyilvántartásának szabályai Víz mint környezeti elem Vízi közművek Zaj zajjal kapcsolatos alapismeretek C típusú ismeret: A hatalmi ágak és funkciók A szakhatósági eljárások sajátosságai A tűzvédelmi szabályzat előírásai Anyaggazdálkodás Áramlástechnikai jellemzők mérése Automatizálás elve Az igazgatási eljárás általános előírásai Bérgazdálkodás Elektrotechnikai alapok

6 Elérhet ő legjobb technológia előírásai (BAT) Elrendezési tervek Geodéziai mérések Gépszerkezettan Hajtási módok Hegy-és dombvidéki vízrendezés Hidraulikai számítások Hidraulikus és pneumatikus alapkapcsolások Hidraulikus pneumatikus villamos irányítás elve Hidrológiai számítások Hidrosztatika és hidrodinamika Ipari termelés környezeti hatásai Járványügy Jelátalakítók működése Jogszabályok és hierarchiájuk Költségszámítás Környezeti hatásvizsgálat Környezeti zajterhelések Környezettechnikai biológiai eljárások Környezettechnikai fizikai eljárások Környezettechnikai kémiai eljárások Környezetterhelés mérésének szabályai Környezetvédelmi bírságok Levegőterhel ő technológiák Mezőgazdasági vízgazdálkodás alapjai Mikrobiológiai vizsgálati módszerek Motortan Munkaegészségügy Munkaerő-gazdálkodás Munkavédelmi szabályzatok előírásai Ökológiai alapismeretek Pályázat írásának módja Piaci-pénzügyi alapismeretek Radioaktivitás a környezetben Rajzolás szerkesztés

7 Számítógépes folyamatirányítás rendszere Talajterhel ő technológiák Település- egészségügy Település-egészségügy Települési ismeretek települési infrastruktúra Települési vízgazdálkodás Természeti értékek és jellemzői Természeti értékeket veszélyeztet ő tényezők Ütemtervek szerkezete Védetté nyilvánítás folyamata védelem fokozatai Villamos jellemzők mérése Villamos vezérlési módok Víz-és szennyvíztechnológiai számítások Vízkészletek Vízkörforgás Vízminőségi kárelhárítás Vízrajzi mérések Vízterhel ő technológiák Zajmérések D típusú ismeret: Radiológiai jellemzők mérése A szakmai képzes során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintű ek: Elemi számolási készség Mennyiségérzék Mérőeszközök mérőműszerek használata Munkabiztonsági eszközök használata 4 -s szintű ek: Áramlástechnikai gépek (szivattyúk kompresszorok) használata

8 Csővezetékek szerelvények idomok használata Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése Építészeti rajz olvasása értelmezése Geodéziai eszközök használata Gépészeti eszközök használata Helyszínrajz olvasása értelmezése Információforrások kezelése Irodatechnikai eszközök használata Kézírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Laboratóriumi eszközök használata Munkavédelmi jelképek felismerése Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű beszédkészség Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése Vízgazdálkodási létesítmények műtárgyak használata 3 -s szintű ek: ECDL CAD Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Gépírás Helyszínrajz készítése Hidrometriai eszközök használata Idegen nyelv ű hallott szöveg megértése Idegen nyelv ű olvasott szöveg megértése Labortechnikai eszközök (kémiai biológiai és anyagvizsgálati laboreszközök) használata Villamos- és áramlástechnikai mérőeszközök használata Villamos és gépészeti rajz olvasása értelmezése Víz- és szennyvíztechnológiai berendezések használata

9 2 -s szintű ek: ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Kéziszerszámok (hagyományos és elektromos) használata Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Egyensúlyérzék Elhivatottság Elkötelezettség Felelősségtudat Hallás Kézügyesség Kitartás Látás Megbízhatóság Mozgáskoordináció Pontosság Precizitás Térbeli tájékozódás Térlátás Testi erő Testi ügyesség Tűrőképesség Társas kompetenciák: Irányító készség Kompromisszum készség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség

10 Motiválhatóság Segítőkészség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Elővigyázatosság Értékelési képesség Felfogó képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Hibaelhárítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrz ő képesség) Körültekintés Logikus gondolkodás Problémamegoldás Tervezési készség

11 Műszaki előkészítés alapjai Elméleti óraszám: 216, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 267/4.5/ Mű szaki előkészítés 267/4.6/ Mű szaki koordináció és szakmai kommunikáció 267/1.1/ Résztervezési feladatok Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források Sikeres pályázat és szerző déskötés Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás Elő adás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata, prezentációkészítés, kommunikációs módszerek Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség, kompromisszum A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái Koordináció elő készítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és civil szervezetek között Meteorológiai adatok vízgyűjtőterület és összegyülekezési idő meghatározása, vízállásadatok vízhozam-görbe Mértékadó hidraulikai terhelések, cső vezetékek hidraulikai méretezése, veszteségek számítása, kutak vízhozama, tározás hidrológiája Vízigények meghatározása, tároló-térfogat meghatározása, szennyvízcsatorna-hálózat, mű tárgyak méretezése Az építés műszaki elő készítése, építési tevékenység időbeli szervezése 9.osztály:műszaki elő készítés és résztervezési feladatok alapjai:rajztechnikai és szerkesztő eszközök és használatuk,szerkesztési feladatok,vetületi ábrázolások,mű szaki ábrázolás alapjai,építész és géprajzok,rajzdokumentáció,tervek típusai,tartalmatervkészítés cselekvési programja 10.osztály:mű szaki koordináció és szakmai kommunikáció 11.osztály:Résztervezési feladatok:építés műszaki előkészítése: kitű zés,részletpont meghatározás,derékszögű koordinátamérés,ábrázolás,háromszögmérés,ter ületosztás,szintezési alapismeretek,hossz,kereszt-szelvény és területszintezés,földtömegszámítás,ingatlan és közm ű nyilvántartás 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 20/Leírás készítése, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Biztonságtechnikai és környezetegészségügyi ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 267/5.2/ Környezetegészségügy Veszélyes anyagok, hulladékok hatása az egészségre, biztonságos gyű jtésük, tárolásuk, 20/Olvasott szöveg önálló

12 267/5.1/ Munka- és tűzvédelem kezelésük, Környezetvédelmi Szabályzat Zaj, rezgés, sugárzás egészségkárosítása, az urbanizáció hatása az egészségre, egészségkárosodást megelőz ő tevékenység lehető ségei Egészségkárosító környezeti hatások, kockázati tényezők, víz, talaj, levegő szennyezések forrásai, egészségkárosítása Munkavédelem és területei, baleset, üzemi baleset és bejelentése, foglalkozási ártalom, foglalkozási betegség A munkavállaló és munkaadó jogai és kötelességei a munkavédelem területén, magatartási szabályok, első segélynyújtás Munkavédelem szakmai feladatai, gépek, berendezések biztonságtechnikája Munkavédelmi Szabályzat Általános tű zvédelmi ismeretek, tűztípusok, tű zoltási módok, oltóanyagok, tűzveszélyességi osztályok, tű zjelzés, bejelentés, Tű zvédelmi Szabályzat Laboratóriumok, mű helyek munkavédelmi elő írásai, szabadban végzett munkák munkavédelmi előírásai 11.osztály 10/Elemzés készítése tapasztalatokról, 10/Jegyzetkészítés eseményrő l kérdéssor alapján, 25/Hallott szöveg feladattal vezetett 25/Olvasott szöveg feldolgozása 25/Hallott szöveg feldolgozása 25/Jegyzetkészítés eseményrő l kérdéssor alapján, Gépészeti és automatizálási ismeretek Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 64, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/2.5/ Automatizálás alapjai 267/2.4/ Gépészet alapjai 267/3.4/ Gépészeti és villamos alapmérések Automatizálás alapfogalmai Hidraulikus irányítás, pneumatikus irányítás, villamos irányítás, jelátalakítás Gépelemek: kötő elemek, kötések, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások Belső égés ű motorok és elektromos berendezései Hidraulikai, pneumatikus és villamos alapkapcsolások elkészítése, jelátalakítók alkalmazása Q-H-görbe felvétele mérések alapján, optimális munkapont szerkesztése Szivattyú paramétereinek mérése hidraulikai mérő padon Veszteségek mérése hidraulikai mérőpadon Feszültség, áramerő sség, ellenállás mérése, villamos teljesítmény, hatásfok számítása 13. osztály elmélet, gyakorlat Gyakorlat: csoportbontásban 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 30/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, 30/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról,

13 Építési ismeretek Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 64, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/1.2/ Építési feladatok 267/1.3/ Építőanyagok 267/1.1/ Résztervezési feladatok 267/1.4/ Vízépítési gyakorlati feladatok 267/4.3/ Vízi közművek Kismű tárgyak építésének sajátosságai, vízátereszt ő kisműtárgyak: cső átereszek, kútgyűrű k, bukók, bújtatók, zsilipek és tiltók Osztó- és szabályozómű vek, héjcsatornák, csatornahidak és szivattyúállások feladata, beépítése, elő re gyártott burkolóelemek és felhasználásuk Földmű vek építése: földtömegszámítás, előkészít ő munkák (munkatér víztelenítése, megtámasztása) földfejtés, földszállítás, beépítés, rézsüképzés, utómunkák Vízellátási cső vezetékek építéstechnológiája, mű tárgyai, szerelvényei, csatorna-cső vezetékek építése kitakarással és kitakarás nélkül Mező gazdasági vízgazdálkodási csővezetékek építéstechnológiája Vízépítésben használt anyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai A föld mint építő anyag Kötő anyagok, adalékanyagok tulajdonságai és felhasználásuk, építőkövek mű szaki-geológiai tulajdonságai Víz és egyéb szigetelő anyagok Betonok jellemzése, fajtái, betontervezés, betontechnológia, habarcsok, fémek, fémcsövek, mű anyagok és felhasználásuk a vízépítés területén Meteorológiai adatok vízgyűjtőterület és összegyülekezési idő meghatározása, vízállásadatok vízhozam-görbe Mértékadó hidraulikai terhelések, cső vezetékek hidraulikai méretezése, veszteségek számítása, kutak vízhozama, tározás hidrológiája Vízigények meghatározása, tárolótérfogat meghatározása, szennyvízcsatornahálózat, mű tárgyak méretezése Az építés műszaki előkészítése, építési tevékenység idő beli szervezése Építő anyagok mintavételi eljárásai, a minták elő készítése, talajmechanikai vizsgálatok, szemeloszlás, konzisztencia-határok vizsgálata, cementvizsgálatok Adalékanyag vizsgálatok, adalékanyag szemeloszlásának vizsgálata A szemeloszlás minősítése, javítása Agyag- iszaptartalom meghatározása Friss beton konzisztencia-vizsgálata, megszilárdult beton konzisztencia-vizsgálata Megszilárdult beton szilárdságvizsgálata roncsolással és roncsolás nélkül Töltések és földgátak, nyílt csatornák, nyomócsővezetékek, gravitációs cső vezetékek, műtárgyak vízszintes és magassági értelmű kitű zése Csatornavezetékek építése kitakarással, csövek, cső kötések, idomok, aknák elhelyezése, csőszakasz előkészítése ellenő rzésre Nyomócsővezetékek építése különböz ő anyagú csövekből Csövek, cső kötések, idomok, aknák, szerelvények elhelyezése Cső szakasz előkészítése nyomáspróbára Csatornaművek, vízmű vek, víz- és szennyvízkezel ő berendezések üzemeltetési és karbantartási feladatai, munkálatai 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Leírás készítése, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Leírás készítése, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 20/Leírás készítése, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Leírás készítése, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/M veletek gyakorlása, ű 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján,

14 267/2.4/x Mű szaki dokumentáció az ipari technológiákban Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása Technológiai paraméterek nyilvántartása 13.osztály elmélet,gyakorlat Gyakorlat: csoportbontásban 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Jegyzetkészítés eseményrő l kérdéssor alapján, 10/Hallott szöveg feldolgozása 10/Információk önálló rendszerezése, Gazdasági,gazdálkodási ismeretek Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 267/3.1/x Marketing 267/1.5/ Munkahelyi gazdálkodási feladatok 267/4.5/ Mű szaki előkészítés 267/3.2/x Bírságszámítás Marketing, ökomarketing fogalma Ökomarketing stratégiák fajtái Az ökomarketing előnyei és kockázatai Az építés gazdasági elő készítése: alapfogalmak, anyaggazdálkodás, munkaerő gazdálkodás és bérgazdálkodás Az építés költségei Az építést kiszolgáló folyamatok Pályázati alapismeretek: pályázati kiírás, pályázatfigyelés, pályázat megírásához szükséges adatok, pályázati adatlapok, csatolandó dokumentumok, pályázati források Sikeres pályázat és szerző déskötés Tervek típusai, tartalma, tervkészítés cselekvési programja, erőforrás-gazdálkodás Vízbírság, csatornabírság számítása Légszennyezési bírság számítása Zaj- és rezgésbírság számítása Hulladékbírság számítása 13. osztály 30/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Információk önálló rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 15/Esetleírás készítése, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Válaszadás írásban mondatszint ű 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Olvasott szöveg önálló 10/Válaszadás írásban mondatszint ű 10/Hallott szöveg feldolgozása 10/Információk önálló rendszerezése, Vízgazdálkodás Elméleti óraszám: 160, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 96, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/2.1/ Vízkár-és vízminőségi-kárelhárítás Árvizek elő rejelzése Ármentesítés és módszerei, az ármentesítés védelmi mű vei Árvízi meder és szerepe az árvizek levezetésében Árvízvédelem: árvízi gátak és igénybevételük, árvédekezés és módszerei Belvízrendszer kialakítása Belvíz levezet ő és tározó-rendszer Belvízrendszer mű tárgyai Belvíz levezet ő és tározó-rendszer fenntartása, 15/Szöveges el adás egyéni felkészüléssel, ő 15/Válaszadás írásban mondatszintű 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feldolgozása

15 267/1.1/ Résztervezési feladatok 267/4.2/ Mező gazdasági vízhasznosítási létesítmények 267/4.1/ Vízkárelhárítási létesítmények berendezések 267/2.2/ Vízrendezési feladatok 267/3.2/ Mezőgazdasági vízhasznosítás 267/3.1/ Települési vízgazdálkodás belvízvédekezés Vízhasználati igények Határértékek Minő ségi követelmények befogadóra és elfolyt szennyvízre elő írt határértékek Szennyvízbírság Vizek terhelhetősége Vízminőség-szabályozás Meteorológiai adatok vízgyűjtőterület és összegyülekezési idő meghatározása, vízállásadatok vízhozam-görbe Mértékadó hidraulikai terhelések, cső vezetékek hidraulikai méretezése, veszteségek számítása, kutak vízhozama, tározás hidrológiája Vízigények meghatározása, tároló-térfogat meghatározása, szennyvízcsatorna-hálózat, mű tárgyak méretezése Az építés műszaki elő készítése, építési tevékenység időbeli szervezése Belvízelvezet ő rendszerek és mű tárgyak fenntartása Öntözőmű vek, telepek létesítményeinek, berendezéseinek fenntartása Halastavak és technológiai létesítményeinek fenntartása, üzemeltetése Védekezési feladatok: hullámverés ellen, töltéstest átázása és csúszása ellen, töltést meghágó vizek ellen, töltéstest alatti talajtörések ellen, mű tárgyak körüli védekezés, töltésszakadás utáni Védekezés, áramlástechnikai gépek telepítése, szivattyútelepek üzemeltetése, fenntartása Belvízvédekezés, belvízcsatornák Vízépítési kisműtárgyak fenntartása Síkvidéki vízrendezés általános megoldásai Vízrendezés hegy-és dombvidéki feladatai Területi vízrendezés: lecsapolás nyílt és zárt hálózattal (drénezés) Vonalmenti vízrendezés: patakszabályozás, vízmosáskötés, a vízgyűjtőterületek komplex rendezése A talajvízháztartás szabályozása, az öntözés tervezésének szempontjai, öntöző víz-igény, vízszükséglet A vízkivétel mű vei, a vízszállítás és vízkormányzás művei, mű tárgyai Öntözési módok, öntöző telepek, rendszerek és üzemelésük Halastavak, tógazdaságok rendeltetése, osztályozása Halastórendszerek technológiai létesítményei Vízellátás Lecsapolás Földművek Mű tárgyak Halastavak fenntartása Sík-és dombvidéki halastavak Ivóvízellátás: vízigények, vízbeszerzés lehető ségei, víztisztítás, víztárolás, vízemelés, a víz szállítása és elosztása, a vízellátórendszerek üzemeltetése és fenntartása Települések szennyvíztisztítása: természetes tisztítási eljárások, mesterséges tisztítási eljárások, mechanikai, biológiai és kémiai tisztítás és berendezései, a tisztítás fokozatai Szennyvíziszap kezelése és elhelyezése Szennyvíztisztító telepek és üzemelésük Szennyvíztisztító kisberendezések, szennyvízátemelők 13.osztály elmélet,gyakorlat Gyakorlat: csoportbontásban 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 20/Leírás készítése, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Jegyzetkészítés eseményrő l kérdéssor alapján, 20/Jegyzetkészítés eseményrő l kérdéssor alapján, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Hallott szöveg feldolgozása 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feldolgozása 15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 15/Válaszadás írásban mondatszintű 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Hallott szöveg feldolgozása

16 Környezetvédelmi alapgyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 424, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/3.2/ Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Hulladék mintavétel, a minta elő készítése vizsgálatra Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvet ő fizikai, kémiai jellemző k meghatározása helyszínen és laboratóriumban Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, háttérsugárzás mérése Mintavétel eljárásai, minták fajtái, minták elő készítése Helyszíni talaj- és vízvizsgálatok, az eredmények értékelése, minősítése Levegő fizikai állapothatározóinak mérése, ülepedő porvizsgálat, laboratóriumi talaj-, víz- és levegővizsgálat Élő helyek, társulások vizsgálata, biotikus index meghatározása, természetvédelmi értékelés osztály:környezetvédelmi mérések alapmű veletei:fiz-kém-biológiai mérések alapjai,mérés eszközei 11.osztály:természeti környezet elemeinek helyszíni vizsgálata,mintavételezések föld-és vízmérési feladatok 12.osztály:épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések,vizsgálatok Csoportbontás 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 40/Vegyészeti laboratóriumi alapmérések, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, Környezettechnika,környezetterhelő és kv.i technológiák Elméleti óraszám: 160, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 128, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/1.4/ Hulladékgazdálkodás 267/2.1/ Környezettechnika alapjai műveletei 267/1.1/x Talajszennyez ő technológiák Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása, hulladékgazdálkodás elemei: megelő zés, hasznosítás, ártalmatlanítás Hulladékkezelés folyamata Környezettechnikai műveletek és a mű veletek során alkalmazott technológiai elvek Fizikai mű veletek és berendezései: szilárd anyagok előkészít ő mű veletei és berendezései Ülepítés, centrifugálás, sű rítés, felúsztatás, flotálás és berendezései Szűrés különböző szűrőanyagokon Szűrő berendezések és alkalmazásuk Adszorpció és abszorpció elve, berendezései, egyéb fizikai eljárások Kémiai eljárások, mű veletek és berendezések, biológiai eljárások mikrobiológiai és biokémiai alapja Bányászat talajkárosító hatásai, az olajbányászat talajszennyezése Kohászat talajszennyezése (salakhányók, meddő hányók, pernyehányók) Gépipar talajszennyezése (fém- és olajszennyezés) Vegyipar talajszennyezése (savak, lúgok, toxikus 20/Olvasott szöveg önálló 20/Műveletek gyakorlása, 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Technológiai folyamatábrák értelmezése, 10/Esetleírás készítése,

17 267/1.2/x Vízszennyez ő technológiák 267/1.3/x Levegőszennyez ő és zajterhel ő technológiák 267/3.2/x Bírságszámítás 267/2.4/x Mű szaki dokumentáció az ipari technológiákban anyagok) Élelmiszeripari technológiák, a technológiák vízhasználata, szennyvizei Cellulózgyártás technológiája, vízhasználata, szennyvizei Papírgyártás vízhasználata, szennyvizei Energiaipar vízhasználata, a vizek hő szennyezése Textilipari technológiák, vízhasználat, szennyvizek Bő ripari technológiák, szennyvizek Építő ipar légszennyezése, zajterhelése Energiaipar légszennyezése Közlekedés légszennyezése és zajterhelése Gépipar zajterhelése Vízbírság, csatornabírság számítása Légszennyezési bírság számítása Zaj- és rezgésbírság számítása Hulladékbírság számítása Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása Technológiai paraméterek nyilvántartása 12.osztály elmélet,gyakorlat:környezettechnika alapjai,mű veletei 13.osztály elmélet,gyakorlat:környezetterhelő technológiák, környezetvédelmi technológiák: talajtisztítás,víz-és szennyvíztisztítás,hulladékkezelési és hasznosítási technológiák,bírságszámítások Gyakorlat: Csoportbontásban 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Technológiai folyamatábrák értelmezése, 10/Esetleírás készítése, 5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Technológiai folyamatábrák értelmezése, 10/Esetleírás készítése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 10/Információk önálló rendszerezése, Jogi és szakigazgatási ismeretek Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 267/4.2/ Hatósági feladatok 267/4.4/ Szabályozási környezet figyelése 267/4.3/ Jogszabályi környezet figyelése Környezetvédelmi igazgatási ismeretek, vízügyi igazgatási ismeretek, önkormányzati igazgatási ismeretek A műszaki szabályozás eszközei Alkotmányjogi, jogi alapfogalmak, jogágak, jogviszony, jogalkalmazás, jogi felelő sség, polgári és kötelmi jogi ismeretek alapjai Munkajogi és hatályos környezetvédelmi 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Szöveges el adás egyéni felkészüléssel, ő 20/Olvasott szöveg önálló

18 267/4.1/ Szakigazgatási alapok 267/3.2/x Bírságszámítás 267/2.2/x Környezeti hatásvizsgálat 267/4.6/ Mű szaki koordináció és szakmai kommunikáció 267/2.1/x Környezetközpontú Irányítási Rendszer 267/2.3/x Elérhető legjobb technológia törvények, jogszabályok Környezetvédelmi Információs Rendszer Koordináció elő készítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, a szakmai és a civil szervezetek között Általános államigazgatási ismeretek: alapfogalmak, államigazgatási eljárás, államigazgatási határozat, hatósági nyilvántartás, ellenő rzés, jogorvoslat, végrehajtás, eljárási költség, ügyviteli szabályzat Vízbírság, csatornabírság számítása Légszennyezési bírság számítása Zaj- és rezgésbírság számítása Hulladékbírság számítása Hatótényező k meghatározása Hatásfolyamatok feltárása Hatásterület elő zetes lehatárolása A környezetállapot leírása A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése Az állapotváltozások értékelése Elő adás tervezése, vizuális segédeszközök, irodatechnikai eszközök és használata, prezentációkészítés, kommunikációs módszerek Tárgyalási stílusok, konfliktus és kezelése, bizalomépítés, elkötelezettség, kompromisszum A civil szervezetek feladatai, jogai, a kapcsolattartás formái Koordináció elő készítése környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, szakmai és civil szervezetek között Környezeti politika megfogalmazása Tervezés lépései Végrehajtás és mű ködtetés módja Ellenőrz ő és helyesbít ő tevékenység jelentő sége Vezetőségi felülvizsgálat lényege, jelentő sége Folyamatos fejlesztés fogalma, célja Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenő rzés IPPC Elérhet ő legjobb technológia (BAT), elérhet ő legjobb megoldás (BATNEEC) BATREF elő írásai Környezetvédelmi engedélyek 13.osztály 20/Olvasott szöveg önálló 10/Hallott szöveg feldolgozása 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 5/Esetleírás készítése, 20/Olvasott szöveg önálló 10/Hallott szöveg feldolgozása 5/Esetleírás készítése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 5/Esetleírás készítése, Hidrológia és hidraulika Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 72, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/3.3/ Föld- és vízmérési feladatok Egyenesek kitű zése, hosszmérés, állandó nagyságú szögek kitűzése, derékszögű koordinátamérés, szintezés alapelve, gyakorlati végrehajtása Vonalszintezés végrehajtása, hossz-, keresztszelvény- és területszintezés végrehajtása, ingatlan-nyilvántartás Vízállás mérése, vízhozam mérése, vízmélység mérése, hidrológiai adatok feldolgozása 25/Műveletek gyakorlása, 25/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Írásos elemzések készítése, 15/Hallott szöveg feladattal vezetett 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 267/2.2/ A víz természetes körforgása és a körfolyamat 10/Válaszadás írásban mondatszint ű

19 Hidrológia alapjai 267/2.3/ Hidraulika alapjai elemei, vízkészlet és változása, vízháztartási egyenlet, a felszíni vizek hidrológiája 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Olvasott szöveg önálló Hidraulikai alapfogalmak, hidraulikai 20/Olvasott szöveg önálló alapelemek, hidrosztatika alapegyenlete, víznyomás, felhajtóer ő, úszás Folyadékmozgások osztályozása, szabadfelszínű vízmozgás, nyomás alatti vízmozgás, Bernoulliegyenlet 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Válaszadás írásban mondatszint ű 11.osztály:hidrológia tárgya,felosztása,a víz természetes körforgása,a körfolyamat elemei,vízháztartási egyenlet,vízkészlet és változása,felszíni és felszín alatti vizek,vízrajzi adatok és hidrosztatika,hidrodinamika,műtár gyhidraulikai alapok gyakorlat: föld-és vízmérési feladatok Környezetvédelmi méréstechnika Elméleti óraszám: 160, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 128, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: IGEN 267/1.1/ Talaj és leveg ő mint környezeti elemek 267/1.2/ Víz mint környezeti elem 267/4.2/x Gázelemzések 267/4.1/x Porvizsgálatok 267/3.2/ Épített környezethez kapcsolódó környezetvédelmi mérések Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei Talaj fogalma, kialakulása, talajképz ő tényező k, talajok osztályozása, zonális, azonális és hidromorf talajok típusai, jellemző i Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb talajszennyez ő anyagok és hatásuk Leveg ő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyez ő anyagok és forrásuk, szennyező anyag terjedése, öntisztulás folyamata Természetes vizek csoportosítása, jellemző i, felszíni és felszín alatti vízformák Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminő ségi jellemzők Vizek minő sítési rendszerei Vízszennyez ő anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára Vizek öntisztulása Gázmintavétel (emissziós, immissziós) Füstgázelemzés: kéndioxid, nitrogénoxidok, ammónia stb. mérése Gázkromatográfiás elemzések Pormintavétel (emissziós, immissziós) Porvizsgálatok: szemcseméret, szemcseösszetétel, vízoldható, vízben oldhatatlan frakció, toxikus porok Hulladék mintavétel, a minta elő készítése vizsgálatra Mennyiség, mechanikai összetétel, alapvet ő fizikai, kémiai jellemző k meghatározása helyszínen és laboratóriumban Zajmérés, zajhatárértékek, zajtérkép készítése, 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 20/Műveletek gyakorlása, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban,

20 háttérsugárzás mérése 12.osztály,elmélet:Környezeti elemek vizsgálatának módszerei,kémiai elemző módszerek 13.osztály,elmélet:Mű szeres analitikai mérések,komplexometria,argentometria,perma nganometria,jodometria, potenciometria,konduktometria,spektrofotomet ria Mérési eredmények és feldolgozásuk 12.osztály,gyakorlat:Környezeti elemek vizsgálata,porvizsgálatok 13.osztály,gyakorlat:Környezeti elemek vizsgálata mű szeres analitikai mérésekkel,gázelemzések,hulladékvizsgálat Gyakorlat: csoportbontásban 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Környezetvédelmi alapismeretek Elméleti óraszám: 232, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 267/1.4/ Hulladékgazdálkodás 267/1.2/ Víz mint környezeti elem 267/1.1/ Talaj és leveg ő mint környezeti elemek 267/1.6/ Természetvédelem alapjai Hulladékok fogalma, csoportosítása, környezetkárosítása, hulladékok besorolása, hulladékgazdálkodás elemei: megelő zés, hasznosítás, ártalmatlanítás Hulladékkezelés folyamata Természetes vizek csoportosítása, jellemző i, felszíni és felszín alatti vízformák Fizikai, kémiai, biológiai és egyéb vízminő ségi jellemzők Vizek minő sítési rendszerei Vízszennyez ő anyagok, forrásuk és hatásuk a vízi ökoszisztémára Vizek öntisztulása Környezet fogalma, abiotikus és biotikus környezet elemei Talaj fogalma, kialakulása, talajképz ő tényező k, talajok osztályozása, zonális, azonális és hidromorf talajok típusai, jellemző i Talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, talajdegradáció okai, formái, leggyakoribb talajszennyez ő anyagok és hatásuk Leveg ő összetétele, légkör szerkezete, fizikai állapotjellemzői, légszennyez ő anyagok és forrásuk, szennyező anyag terjedése, öntisztulás folyamata Természetvédelem célja, feladatai, természetvédelmi alapfogalmak, természetvédelmi értékek és azokat veszélyeztet ő tényező k Védett természeti értékek csoportosítása Hazai és nemzetközi védelmi kategóriák Védett és fokozottan védett természeti értékek Védetté nyilvánítás folyamata Helyi és országos jelentőség ű védett természeti értékek Natura 2000-es területek A természetvédelem tárgykörei: földtani, víztani, állattani, növénytani, tájképi és kultúrtörténeti 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló

21 267/1.5/ Ökológia alapjai 267/1.3/ Épített környezet védelme 267/2.2/x Környezeti hatásvizsgálat 267/2.1/x Környezetközpontú Irányítási Rendszer 267/2.3/x Elérhető legjobb technológia 267/2.4/x Mű szaki dokumentáció az ipari technológiákban értékek Ökológiai alapfogalmak: ökológiai tényez ő, környezet és tűrő képesség, indikáció, indikátorszervezetek, biológiai organizáció folyamata, szintjei, szupraindividuális szerveződési szintek jellemző i Populációk sajátosságai: csoporttulajdonságai, populációdinamika, populáció demográfia, térszerkezet Élőlénytársulások szervező dése, szerkezete, alapjelenségei, társulástípusok, populációs kölcsönhatások, anyag-és energiaáramlások, biogeokémiai körfolyamatok Település fogalma, típusai, szerkezete, funkcionális egységei, urbanizáció és szakaszai, települési infrastruktúra elemei, jellemző i, szektorai Hangtani alapfogalmak, zajforrások és jellemző i, a zaj élettani hatásai Radioaktivitás alapfogalmai, radioizotópok alkalmazási területei, sugárvédelem alapjai Atomerőmű vek az energiatermelésben, környezeti hatásai, radioaktív hulladékok csoportosítása, biztonságos elhelyezése Lakosság szerepe a környezetvédelemben Hatótényező k meghatározása Hatásfolyamatok feltárása Hatásterület elő zetes lehatárolása A környezetállapot leírása A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése Az állapotváltozások értékelése Környezeti politika megfogalmazása Tervezés lépései Végrehajtás és mű ködtetés módja Ellenőrz ő és helyesbít ő tevékenység jelentősége Vezető ségi felülvizsgálat lényege, jelentő sége Folyamatos fejlesztés fogalma, célja Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenő rzés IPPC Elérhet ő legjobb technológia (BAT), elérhet ő legjobb megoldás (BATNEEC) BATREF elő írásai Környezetvédelmi engedélyek Veszélyes anyagok jelrendszere (R és S mondatok) és értelmezése Veszélyes anyagok nyilvántartási szabályai Biztonsági adatlapok tartalma és nyilvántartása Technológiai paraméterek nyilvántartása 11.osztály:ökológia alapjai,talaj és levegö,mint környezeti elem,víz,mint környezeti elem, természetvédelem alapjai 12.osztály:épített környezet védelme,hulladékgazdálkodás 13.osztály:KIR,KHV,Műszaki dokumentáció 20/Olvasott szöveg önálló 20/Olvasott szöveg önálló 10/Hallott szöveg feldolgozása 5/Esetleírás készítése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 5/Esetleírás készítése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 5/Esetleírás készítése, 10/Hallott szöveg feldolgozása 10/Információk önálló rendszerezése,

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. A Motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ Karbantartási gyakorlatok tantárgy 9. évfolyam (70 óra)

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

Faipari gépek és technológiák

Faipari gépek és technológiák 1. 2. 3. Faipari gépek és technológiák pont Technológia: az iparág gyártási eljárásai pont Anyagismeret: az anyagok, és alkalmazási eljárásai vagy géptan: - a gép helye a technológiában - a gép felépítése,

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Szakmai tantárgyak helyi tanterve

Szakmai tantárgyak helyi tanterve KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLA Szakmai tantárgyak helyi tanterve (2008-tól, 2012 után kifutó rendszerben) - 1 - Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG VASÚTI

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

Magyar Szakképzési Társaság

Magyar Szakképzési Társaság Magyar Szakképzési Társaság 999000 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: 31 623 01 1000 00 00 1/ 2/ 2008.szeptember 01 től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ

54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XVI. ÉPÍTŐIPAR ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben