Magyar Szakképzési Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Szakképzési Társaság"

Átírás

1 Magyar Szakképzési Társaság HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Erdészeti szakmunkás..szakma OKJ SZÁMA: /

2 2/ 2008.szeptember 01 től

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erdészeti szakmunkás/erdészeti szakmunkás szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelel ő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Adaptereket és egyéb motoros berendezéseket kezel Alkalmazza a marketing eszközeit Alkalmazza az erdészeti munkagépek kezelésének szabályait Alkalmazza az erdővédelem módszereit Alkalmazza és betartja az EBSZ erdő ben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákra vonatkozó előírásait Alkalmazza és betartja az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásait Alkalmazza és betartja az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó szabályait Alkalmazza és betartja az EBSZ lakott területen végzett fakitermelési munkákra vonatkozó szabályait Az állati eredet ű melléktermékek hasznosításában közreműködik Begyűjti a magot Bemutatja a maggyűjtési módokat Bevallásokat készít Csemetekerti talajmunkákat végez Csoportosítja a hazai vadászható és védett vadfajokat Csoportosítja a különböz ő fa- és cserjefajokat Csoportosítja a különböz ő fafajokat rügyük levelük kérgük fájuk és termésük alapján Csörlőket kezel Egyszerűbb gépi javításokat végez El tudja különíti a biotikus és az abiotikus károkat Élezi a szerszámokat Ellenőrzi az erdősítések védelmét 3/

4 Feladatok, ismeretek, készségek Elődarabolást darabolást végez Elvégzi a csemeték ápolását kiemelését osztályozását iskolázását kötegelését Elvégzi a faanyagmozgatás műveleteit Elvégzi a fadöntést Elvégzi a gallyazást Elvégzi a magtermesztéssel kapcsolatos feladatokat Elvégzi a választékolást Elvégzi az alapvet ő a talajvizsgálatokat Elvégzi az erdészeti nemesítési munkák során alkalmazott oltást és szemzést Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat gépi eszközökkel Elvégzi az erdősítési és ápolási munkákat kézi eszközökkel Erdei madáretetőket készít részt vesz a madárvédelemben Erdei mellékterméket gyűjt Érdeklődik a szakma új technikái iránt és folyamatosan fejleszti ismereteit Erdősítési erdőnevelési munkákat végez Észleli és felismeri a kórokozókat és a károsítókat Fakitermeléseket végez Fakitermelési gépeket kezel Felhasználja a mezőgazdasági támogatásokat és hitel lehetőségeket Figyelembe veszi a gyakorlati faosztályozás szempontjait Figyelembe veszi az időjárás növény és állatvilágra gyakorolt hatásait Figyelemmel kíséri a szerszámok motorfűrészek használhatóságát Gépeket szerez be embereket alkalmaz Gépi magvetést végez Gépi talaj-előkészítést végez Gondoskodik a vadállomány védelméről Használja a közelítés eszközeit gépeit Használja a maggyűjtéshez szükséges biztonsági eszközöket Használja az alapvet ő meteorológiai eszközöket Használja az előírt védőfelszereléseket 4/

5 Feladatok, ismeretek, készségek Használja és karbantarja az erdészeti kézi szerszámokat Karbantarja az erő- és munkagépeket Karbantartja a határjeleket Karbantartja a vadetetőket leseket Kezeli a csemetetermesztés gépeit Kezeli a csemetetermesztés során használatos eszközöket gépeket Kezeli a felkészítés gépeit Kezeli a különféle szaporítóanyagokat Kezeli a motorfűrészeket Kezeli a növényvédelem gépeit Kezeli a speciális erőművelési erdészeti gépeket Kezeli a talajelőkészítés gépeit Kezeli a tápanyag-utánpótlás gépeit Kezeli az alkatrészeket üzemanyagot készletről kiadásról nyilvántartást vezet Kezeli az erdészeti erő- és munkagépeket Kézi talaj-előkészítést végez Költségvetést árajánlatot készít Közelítőgépeket kezel Közreműködik a bels ő anyagmozgatásban Közreműködik a különböz ő kórokozók és károsítók ellenivédekezési módokban Közreműködik a vadkármegelőzésben és elhárításban Közreműködik az erdei közjóléti létesítmények karbantartásában Közreműködik az erdei melléktermékek értékesítésében Közreműködik az erdészeti utak műtárgyak építésében karbantartásában Közreműködik egyéni és társas vadászatokban Ledarabolásos gyérítést végez Leveszi a fennakadt fát Magot vet kézzel Megállapítja a mag érettségi állapotát Meghatározza az erdővédelemben alkalmazott vegyszereket 5/

6 Feladatok, ismeretek, készségek Megszünteti az illegális szemétlerakókat Megválasztja a számára kedvez ő vállalkozási formát elvégzi az indításhoz szükséges teendőket Mezőgazdasági vontatót vezet Munkáért felelősséget vállal Munkáját az erdészeti vadászati és természetvédelmi jogszabályok betartásával végzi Munkdokumentációt üzleti tervet készít számlát kezel Működteti az erdővédelmi eszközöket berendezéseket Napi és időszakos karbantartást végez Növényi eredet ű melléktermékeet gyűjt Rakodást végez Részt vesz a kármegelőzési munkákban Részt vesz a szállítási munkákban Részt vesz az erd ő ásványi eredet ű melléktermékeinek hasznosításában. Sarangba máglyába készletez Szakszerűen tárolja a karbantartott gépeket eszközöket Szakszerűen tárolja a szaporítóanyagot Szállító- és rakodógépeket kezel Számbaveszi a faanyagot Szerződést köt Szükség esetén a munkaadottságokhoz igazodva alkatrészt cserél Talajmintákat gyűjt Tárgyal az érdekelt felekkel Tárolja a magokat Tud szaporítóanyagot termeszteni Tulajdonságai és hibái alapján elbírálja a kitermelt fa minőségét Vadetetést végez Vadgazdálkodási berendezéseket létesít Vágástéri munkaszervezést végez. Ellenő rzi a biztonsági szabályok betartását az eszközök szakszer ű kezelését 6/

7 Feladatok, ismeretek, készségek Végrehajtja a felkészítés műveleteit Végrehajtja az erd ő egyes fejlődési szakaszaiban a szükséges nevelővágásokat Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A gépekre eszközökre vonatkozó karbantartási előírások A gépüzemeltetés munka- környezet- és tűzvédelmi szabályai A géüzemeltetés munka- környezet- és tűzvédelmi szabályai A javított gépek ellenőrzése A karbantartás eszközei szerszámai anyagai A karbantartáshoz kiadott műszaki dokumentáció ismerete A karbantartási feladatok munka- tűz- és környezetvédelmi előírásainak az ismerete A kezelési és karbantartási utasításban szerepl ő előírások ismerete A közúti közlekedés és a szállítás szabályainak ismerete A közúti közlekedés és szállítás szabályainak ismerete Az erdészeti szakmunkás által használt gépek eszközök jellemzői Erdőgazdasági gépek eszközök üzemeltetése technológiai helyük Gépek eszközök beállításának elve Gépek eszközök működési elve Gépek eszközök szerkezeti egységei Gépek eszközök üzemeltetése és azok technológiái Gépüzemeltetési alapfogalmak Ismeri a bels ő anyagmozgatással kapcsolatos teendőket Ismeri a darabolás módjait Ismeri a döntés munkarendjét Ismeri a fa fizikai tulajdonságait Ismeri a fahasználat munkahelyeit Ismeri a fakitermelés munkaműveleteit Ismeri a fakitermelés munkaműveleteit befolyásoló tényezőket 7/

8 Feladatok, ismeretek, készségek Ismeri a felkészítési módokat Ismeri a fennakadt fák levételének a veszélyeit Ismeri a fontosabb fahibákat Ismeri a gallyazás munkarendjét Ismeri a gyérítések célját feladatait módjait Ismeri a készletezési módokat Ismeri a közelítés feladatait módjait Ismeri a különleges alakú fák döntésének módjait Ismeri a legfontosabb állományszerkezeti tényezőket Ismeri a rakodás módjait Ismeri a szállítás feladatait módjait Ismeri a számbavétel módjait eszközeit nyomtatványait Ismeri a tisztítások célját feladatait módjait Ismeri a tömeg-darab törvény összefüggéseit Ismeri a választékolás módját eszközeit Ismeri a vetés és az ültetés szabályait Ismeri az áplások módjait célját Ismeri az erdei melléktermékek értékesítésének módjait Ismeri az erdei melléktermékek gyűjtésének módszereit Ismeri az erdei melléktermékek tárolásának módjait Ismeri az erdei választékokat azok szabványait és az Európa országaiba irányuló feldolgozatlan fa szabványait Ismeri az erdészeti feltáróhálózat fontosságát Ismeri az erd ő fejlődési szakaszait Ismeri az erdősítési hálózatokat Ismeri az erdőtelepítés és az erdőfelújítás közötti különbségeket Járműtechnikai alapfogalmak Ki tudja számítani a mag- és csemeteszükségletet Meg tudja különböztetni a véghasználati módokat Megszervezi a melléktermékek gyűjtését 8/

9 Feladatok, ismeretek, készségek B típusú ismeret: A biztonságos munkavégzés általános feltételei a foglalkozási ártalmak A fa felépítésének ismerete A faállományok jellemzői A fahasználat tevékenységi köre A fenyők általános jellemzése A gépjavítás fogalma jelentősége A javított gépekre eszközökre vonatkozó munka- tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete A környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői A legfontosabb cserjefajok ismerete A legfontosabb ehet ő és mérgez ő gombák ismerete A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények ismerete A munkahelyi környezet védelme A munkavégzés környezetre gyakorolt káros hatásai és azok megelőzésének lehetőségei A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei A növényvédőszerek csoportosítása és felhasználása A tűzveszélyt jelent ő tényezők és azok megszüntetésének módjai A vadászati alapismeretek A vadászatot szolgáló eszközök berendezések ismerete A vadászható apróvadak ismerete A vadászható nagyvadfajok ismerete Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák ismerete Az EBSZ általános előírásai Az EBSZ erdőben és lakott területen kívül végzett munkákra vonatkozó előírásai Az EBSZ erdőművelési munkákra vonatkozó előírásai Az EBSZ faanyagmozgatásra vonatkozó előírásai Az EBSZ lakott területen végzett munkákra vonatkozó előírásai Az élettelen tényezők okozta betegségek Az él ő tényezők okozta betegségek 9/

10 Feladatok, ismeretek, készségek Az erdőgazdálkodás hazai gyakorlatának ismerete Egyszerűbb javítási feladatok Erdőgazdasági gépek eszközök beállításának elve Erdőgazdasági gépek eszközök jellemzői Erdőgazdasági gépek eszközök működési elve Erdőgazdasági gépek eszközök szerkezeti egységei Erdőrendezéstani alapimeretek Erdővédelemtani alapfogalmak ismerete Felismeri a fontosabb fa és cserjefajok terméseit Felismeri a legfontosabb fa- és cserjefajok csemetéit Ismeri a csemeték osztályozását Ismeri a csemetekerti talajmunkákat Ismeri a csemetenevelés eljárásait Ismeri a csemetetermelés eszközeit Ismeri a fakitermelések során alkalmazott munkarendszereket Ismeri a fontosabb fafajok termésének érési és gyűjtési idejét Ismeri a maggyűjtési és kezelési módokat Ismeri a részleges talajelőkészítést Ismeri a tápanyagutánpótlási munkákat Ismeri a teljes talajelőkészítést Ismeri a területelőkészítési módokat Ismeri a tobozgyűjtési- és kezelési módokat Ismeri a vadgazdálkodásra és a fegyverhasználatra vonatkozó biztonsági szabályokat Ismeri a vegetatív és a generatív szaporítási módokat Környezeti adottságok géphasználatot befolyásoló tényezői Megelőz ő védekezési módok Megszűntet ő védekezéi módok ismerete Megszüntet ő védekezési módok ismerete Növényvédelmi technológiák Vadászati módszerek ismerete 10/

11 Feladatok, ismeretek, készségek Vadgazdálkodási ismeretek C típusú ismeret: A feladat elvégzéséhez szükséges létszám és munkakörök A leggyakoribb védett növények ismerete A munkatársak alkalmazottak alvállalkozók kiválasztása A munkavédelem a környezetvédelem és a tűzelhárítás jogi szabályozása A munkavédelem fogalma és jelentősége A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok A termőhely tényezőinek ismerete A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása A vagyonvédelem biztosításának módjai A vállalkozásra vonatkozó alapvet ő törvények rendeletek A védett állatok ismerete Az erdészeti genetikai talajtipusrendszer ismerete Az erd ő állatvilágának ismerete Az üzemzavar a meghibásodás felismerése Gépelemek Gépészeti alapanyagok azok jellemzői és felhasználási köre Gépüzemeltetési alapfogalmak Hidrológiai viszonyok ismerete Járműtechnikai alapfogalmak Javításhoz használt eszközök anyagok Mérőműszerek használata Szakmai továbbképzéseken való részvétel információhoz jutás Természetvédelmi korlátozások D típusú ismeret: A bels ő és küls ő források biztosításának feltételei A piaci folyamatok követése 11/

12 Feladatok, ismeretek, készségek A telephely kiválasztásának szempontjai A vállalkozás átszervezésének lehetőségei A vállalkozás létrehozásának lépései A vállalkozás mergszüntetésének formái gyakorlati teendői A vállalkozással kapcsolatos adminisztratív feladatok Az üzleti terv tartalma felépítése Finanszírozási pályázati lehetőségek Lőfegyverismeret Vállalkozási formák A szakmai képzes során szem elő tt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelel ő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szint ű ek: A fakitermelés gépei A fakitermelés gépei használata Erdészeti munkagépek Erdészeti munkagépek használata Erdő használati kézi szerszámok (fejszék fakitermelési segédeszközök faanyagmozgató eszközök felkészít ő eszközök jelöl ő eszközök stb.) Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék fakitermelési segédeszközök felkészít ő eszközök jelöl ő eszközök stb.) Közelítőgépek Közelítőgépek használata Mezőgazdasági erőgépek Mezőgazdasági erőgépek használata Motorfűrész és adaptereinek használata Motorfűrészek 12/

13 Feladatok, ismeretek, készségek Motorfűrészek használata Motorros adapterek Motorros adapterek használata Tér-érzékelés Térérzékelés Testi erő 4 -s szint ű ek: Elemi számolási készség Köznyelvi szöveg megfogalmazása Mennyiségérzék Olvasott szakmai szöveg megértése Olvasott szöveg megértése Szakmai nyelvezet ű íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelvi beszédkészség 3 -s szint ű ek: A jelképek értelmezése A rajz olvasásaértelmezése Elemi számolási készség Hallott szakmai szöveg megértése Információforrások kezelése Kézírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzék Olvasott szakmai szöveg megértése Olvasott szöveg megértése Szakmai nyelvezet ű íráskészség fogalmazás írásban 13/

14 Feladatok, ismeretek, készségek Szakmai nyelvi beszédkészség Tájékozódás 1 -s szint ű ek: Elemi szint ű számítógéphasználat Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Egyensúlyérzék Elhivatottság Elkötelezettség Erős fizikum Fejlődőképesség Felelősségtudat Hallás Igyekezet Kézügyesség Kitartás Kockázatvállalás Küls ő megjelenés Látás Megbízhatóság Monotónia tűrés Mozgáskoordináció Önállóság Önfegyelem Önfejlesztés 14/

15 Feladatok, ismeretek, készségek Pontosság Precizitás Rugalmasság Stressztűr ő képesség Szervezőkészség Szorgalom Tapintás Térbeli tájékozódás Térlátás Testi ügyesség Türelem Tűrőképesség Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Irányíthatóság Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremt ő készség Kezdeményez ő készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Konfliktuskerül ő készség Konfliktusmegoldó készség Konszenzus készség Közérthetőség Meggyőz ő készség Motiválhatóság 15/

16 Feladatok, ismeretek, készségek Motiváló készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Segítőkészség Tolerancia Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekint ő képesség Elővigyázatosság Emlékez ő képesség Eredményorientáltság Értékelés Értékelési képesség Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyűjtés Intenzív munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrz ő képesség) Körültekintés Következtetési képesség Kreativitás Kritikus gondolkodás Lényegfelismerés képessége 16/

17 Feladatok, ismeretek, készségek Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Okok feltárása Ötletgazdagság Probléma feltárás Problémaelemzés Problémamegoldás Rendszerben való gondolkodás Rendszerezőképesség Tervezés Tervezési készség Új ötletek megoldások kipróbálása 17/

18 Tananyag Vadászati alapismeretek Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/1.1/x Nagyvadak és apróvadak jellemzése 24 óra 389/2.1/x Vadászati módok 8 óra Az erdőben él ő nagyvadak és apróvadak jellemzése, élő helyük, táplálkozásuk, károsításuk, testük felépítése. A napi gyakorlatban elő forduló leggyakoribb vadászati módok megismerése. 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A nagyvadak és apróvadak jellemzőinek felismerése A vadászati módok megkülönböztetése 389/3.1/x Vadászati berendezések megismerése 16 óra A leggyakoribb vadászati berendezések megismerése, jellemzése. 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A leggyakoribb vadászati berendezések ismerete 389/1.3/x Védett állatfajok 16 óra A védett állatok felismerése, jellemzése, eszemi értékük 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, A védett állatfajok ismerete Erdészeti alapismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/1.1/x Az erd ő mint életközösség Az erd ő, mint életközösség. Megújítható energiaforrás. Az erdő funkciói. Magyarország erdősültsége. 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Az erd ő, mint életközösség ismerete 389/5.3/x Térképészeti ismeretek Térképismeret. Tájékozódás az erdőben. 100/Információ feldolgozó tevékenységek, Térképek olvasása 389/1.2/x Termőhelyismerettani alapok Klíma, talaj, hidrológiai viszonyok ismertetése. Erdeészeti klímaosztályozás. 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, A termőhelyi tényezők ismerete 389/2.3/x A fa fizikai tulajdonságai fahibák A fa alaki és fizikai tulajdonságai. Fahibák és csoportosítása. A fahibák hatása a faanyag feldolgozására. 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Információk önálló rendszerezése, A fa fizikai tulajdonságainak ismerete 18/

19 Tananyag 389/4.1/x Biotikus és abiotikus károk A biotikus és az abiotikus károk csoportosítása. Károsítók és kórokozók. 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A biotikus és abiotikus károsítók felismerése 389/3.1/x Az erdei állatok jellemzése A legfontosabb erdei fajok jellemzőinek meghatározása. 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Információk önálló rendszerezése, A legfontosabb erdei állatok ismerete 389/5.1/x Faállományok jellemzői A faállományok legjelentősebb mutatói. Erdő gazdálkodás Magyarországon. 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A faállományok jellemző inek ismerete 389/2.1/x Az erdei növények jellemzése A legfontosabb fa, cserje, lágyszárú fajok ismerete. Ehet ő és mérges gombák ismerete. 70/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A leggyakoribb erdei növények ismerete Erő és munkagéptan Elméleti óraszám: 100, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/4.1/x Erő - és munkagépek biztonságtechnikája Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott erő -és munkagépekre, valamint motorfű részekre és adapterekre vonatkozó munkavédelmi 70/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 30/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, A gépek munkabiztonsági ismerete 24 óra elő írások, különös tekintettel az Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásaira. 389/2.1/x Erő gépek szerkezeti felépítése Az erdészeti munkák során alkalmazott erő gépek szerkezeti felépítése, működési elve. 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, Az erdő gépek szerkezeti részeinek megkülönböztetése 36 óra 389/3.1/x Munkagépek szerkezeti felépítése 40 óra Az erdészeti gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott munkagépek szerkezeti felépítése, működési elve. 80/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A munkagépek szerkezeti részeinek ismerete 19/

20 Tananyag Vadászati alapismeretek gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 95, Csoportbontás: IGEN 389/4.2/x Vadetetés 28 óra Rendszeresen vadetetést végez 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Aktív közremű ködés a vadetetésben 389/2.2/x Vadászati módszerek alkalmazás A vadászati módszerek gyakorlati alkalmazása, részvétel vadászatokon. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A vadászati módszerek alkalmazása 21 óra 389/4.3/x Közremű ködés vadászatokon 28 óra Részt vesz társas és egyéni vadászatokon segítőként. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Részvétel vadászatokon 389/1.2/x Nagyvadak és apróvadak felismerése 7 óra 389/3.2/x Vadászati berendezések készítése 4 óra 389/4.1/x Vadászati berendezések működtetése 7 óra A leggyakoribb nagyvadak felismerése képrő l, praparátumokból és a természetben. A vadászati berendezések elkészítése (lesek, etető k, vadkerítések építése.) 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A nagyvadak és apróvadak felismerése Vadászati berendezések készítése A meglév ő, kialakított vadászati berendezéseket működteti. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Vadászati berendezések működtetése Géptan gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 294, Csoportbontás: IGEN 389/2.2/x Erő gépek Erőgépek kezelése, működtetése. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Erőgépek kezelése működtetése 42 óra 389/3.3/x Munkagépek A munkagépek napi és idő szakos karbantartása, meghibásodási 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Munkagépek önálló karbantartása karbantartása 56 óra lehetőségei, javítás. 389/1.2/x Mű ködtetés karbantartás 42 óra Motorfű részkezelés, javítás, karbantartás. A fakitermelésben alkalmazott egyéb kézi eszközök kezelése, használata, karnbantartása. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Erő - és munkagépek működtetése és karbantartása 20/

21 Tananyag 389/2.3/x Erő gépek Erőgépek meghibásodási lehető ségei, a hibák javításának módjai, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Erőgépek önálló karbantartása karbantartása 77 óra napi és időszakios karbantartások. 389/3.2/x Munkagépek működtetése 77 óra Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott munkagépek mű ködtetése, erdészeti munkavégzés a különböz ő munkagépekkel. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Munkagépek önálló működtetése Erdőhasználattan Elméleti óraszám: 260, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/1.3/x Választékolás alapelvei 24 óra Aválasztékolés eszközei, fogásai, alapelvei. Maximális értékkihozatalra való törekvés. 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 60/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A választékolás elveinek ismerete 389/3.1/x Ásványi eredetű melléktermékek ismerete 4 óra 389/4.1/x Készletezési módok 12 óra Az erd ő területén lév ő ásványi eredet ű mellékhaszonvételi lehetőségek Különféle választékok készletezési módjai. Máglya, sarang. 80/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 60/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ásványi eredet ű melléktermékek ismerete A készletezési módok megkülönböztetése 389/3.1/x Felkészítés módjai 8 óra A felkészítés mű veletei (göcsözés, kérgezés, hasítás, kapcsozás), alkalmazása különböz ő választékoknál. 60/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A felkészítési módok megkülönböztetése 389/1.1/x Gallyazás munkarendje 24 óra 389/2.1/x Darabolás módjai 24 óra A gallyazás fogalma. A fekv ő és állófa gallyazása. A darabolás és az elő darabolás fogalma. Feszültségmentes és feszültségi állapotban lév ő fa darabolása. 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Információk önálló rendszerezése, 70/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A gallyazás munkarendének az ismerete A darabolás módjainak ismerete 389/2.1/x Állati eredetű melléktermékek ismerete Az állati eredet ű melléktermékek felismerése, mellékhaszonvételi lehetőségének értékelése. 60/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Az állati eredetű melléktermékek ismerete 21/

22 Tananyag 4 óra 389/1.1/x Növényi eredetű melléktermékek ismerete 8 óra 389/2.5/x A rakodás módjai 16 óra Fából, fáról nyert melléktermékek ismerete. Egyéb növényi eredetű melléktermékek ismerete. A rakodógépek csoportosítása. Önálló és önrakodógépekkel végzett rakodás előnyei, hátrányai. 50/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 60/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Növényi eredetű melléktermékek ismerete A rakodás módjainak megkülönböztetése 389/2.1/x Közelítési módok 24 óra 389/2.3/x Szállítás módjai 16 óra 389/2.7/x A faanyogmozgatás gépei 14 óra 389/3.1/x A fakitermelés munkarendszerei 8 óra 389/1.1/x A fakitermelés kézi eszközei 36 óra Kézi, gépi és fogatos közelítés. Közelítési károk. Közelítési technológiák. A szállítás módjai és eszközei. Hosszúfás és rövidfás szállítási módok. A fanyagmozgatás gépeinek és ezsközeinek csoportosítása, ismertetése A fakitermelés és az anyagmozgatás mű veleteinek az összekapcsolása. Rövidfás, hosszúfás, teljes fás és az aprítéktermelő munkarendszerek ismertetése. Motorfű részek, valamint a fakitermelésben alkalmazott kézi eszközök ismerete. A motorfűrészek mű ködési elve, szerkezeti felépítése. 100/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 100/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 70/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Közelítési módok csoportosítása A szállítás módjainak ismerete A faanyagmozgatás gépeinek csoportosítása A fakitermelés munkarendszereinek megkülönböztetése A fakitermelés kézi eszközeinek az ismerete 389/1.5/x Számbavételezés módjai 14 óra 389/1.1/x Döntési alapismeretek 24 óra Egyedi és csoportos számbavétel A sarang nagyságának, méretének a meghatározása. Egyedi számbavétel a máglyában készletezett választékok esetében. Az erdőben lév ő fák döntése, a döntés alapfogalmainak és munkaműveleteinek ismertetése. 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A számbavételezés módjainak ismerete A különböz ő döntési módok ismerete, hajk, törési léc és a törési lépcs ő fogalma Erdőhasználattan gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 301, Csoportbontás: IGEN 389/1.2/x Növényi eredetű Az erdeőben található valamennyi növényi eredet ű melléktermék 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A növényi melléktermékek melléktermékek gyűjtése gyűjtése, tárolása, értékesítése. gyűjtése, hasznosítása 22/

23 Tananyag 7 óra 389/2.2/x Állati eredetű melléktermékek hasznosítása Az állati eredet ű melléktermékek hasznosítása. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Az állati eredet ű melléktermékek gyűjtése, hasznosítása 7 óra 389/3.2/x Ásványi eredetű melléktermékek felhasználása Az ásványi eredet ű (k ő, kavics, homok, mész, stb.) felhasználása, értékesítése. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Ásványi eredet ű melléktermékek gyűjtése, hasznosítása 7 óra 389/2.4/x A szállítás A szállítás végrehajtásának technológiái. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A szállítás önálló végrehajtása végrehajtása 21 óra 389/2.2/x Darabolás végrehajtása 21 óra Darabolás t ő mellett és rakodókon. A darabolás alapelvei, szabályai. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A darabolás önálló, biztonságos végrehajtása 389/1.2/x Gallyazás végrehajtása 21 óra 389/3.2/x Felkészítés műveleteinek végrehajtása 7 óra 389/4.2/x Készletezés végrehajtása 14 óra 389/1.6/x Számbavételezés végrehajtása 14 óra 389/2.6/x A rakodás végrehajtása 35 óra 389/1.4/x A választékolás végrehajtása 21 óra 389/2.8/x Gépüzemeltetés a faanyagmozgatásban 14 óra 389/1.2/x Döntések végrehajtása 70 óra Lombos és fenyőfajok gallyazása. Gallyazás motorfűrésszel. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A gallyazás önálló és biztonságos végrehajtása A felkészítés műveleteinek végrehajtását befolyásoló tényező k. A végrehajtás különböz ő választékok esetében. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A felkészítés mű veleteinek önálló és biztonságos végrehajtása A sarang méreteinek meghatározása. A máglyák elhelyzése. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A készletezés önálló és biztonságos végrehajtása A srang méreteinek meghatározása. Kökméter, és az ű rméter megkülönböztetése. Az ipari fa jelölése a számbavétel során. A rakodás technológiája. A különböz ő rakodógépekkel végzett rakodás technológiái. Választékolás tő mellett és rakodókon. Maximális értékkihizatal. Fahibák felismerése. A szabvány minő ségi és mennyiségi előírásainak alkalmazása. A fahasználat gépeinek üzemeltetése, kezelése, karbantartása. A gépekkel végzett munkafolyamatok. Döntés végrehajtása. Különleges alakú fák döntése, fennakadt fák levétele, ledarabolásos gyérítés elvégzése. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A számbavételezés végrehajtása A rakodás önálló és biztonságos végrehajtása A választékolás szabvány szerinti elvégzése Gépek üzemeltetése a faanyagmozgatásban Különféle tőátmérőj ű fák döntése 23/

24 Tananyag 389/2.2/x A közelítés végrehajtása 42 óra A közelítés végrehajtásának műveletei A különböz ő közelítő eszközökkel végzett közelítési módok technológiái. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A közelítés önálló végrehajtása különböz ő közelít ő eszközökkel Erdőműveléstan Elméleti óraszám: 136, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/4.1/x Erdő telepítés erdőfelújítás Erdősítések Új erd ő létrehozása. Erdőtelepítés, erdő felújítás. Az erdősítési hálózatok. Elegyítési módok. 80/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Erdőtelepítés és erdő felújítás közötti különbség ismerete 24 óra 389/3.1/x Talajelő készítési módok A részleges és a teljes talajelő készítési módok közötti különbség.a részleges talajelőkészítés módjai. A teljes talajelőkészítés típusai. 80/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A talaj elő készítési módok ismerete 24 óra 389/1.1/x Szaporítóanyagtermelési alapismeretek 24 óra Mag és sarj eredet ű szaporítóanyagok ismerete. Vegetatív és generatív szaporítási módok ismerete. 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, A legfontosabb erdészeti szaporítóanyagok ismerete 389/5.3/x Erdő védelmi ismeretek 24 óra 389/2.1/x Csemetetermesztési ismeretek 24 óra 389/5.1/x Erdőnevelési módok 16 óra Az erdő sítések védelme. Abiotikus és biotikus károsítások.megelőz ő és megszűntet ő védekezési módok Csemetekertek kialakítása. Csemetekerti talajmunkák. Csemetetenevelés. Áplások a csemetekertekben. Az erd ő fejlődési szakaszaiban végzend ő erdő nevelési munkák. Ápolások, tisztítások, gyérítések módjai. Véghasználatok típusai Fokozatos felújítóvágás. 80/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Információk önálló rendszerezése, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 50/Információk önálló rendszerezése, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 80/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, Az abiotikus és a biotikus károsítók elleni védekezési módok A csemetekerti munkák ismerete. A erőnevelési módok ismerete. 24/

25 Tananyag Erdőművelési gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 294, Csoportbontás: IGEN 389/4.2/x Megelőz ő és megszűntet ő védekezések A megelőz ő és a megszűntet ő védekezés lehetséges módjainak megismérése és végrehajtása. 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A megelőz ő és megszűntető védekezési módok alkalmazása 14 óra 389/5.4/x Erdő védelmi munkák kivitelezése 21 óra Megelőz ő és megszűntet ő védekezések Mechanikai, vegyszeres és egyéb áplási módok.növényvédelmi technológiák. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Az erdő védelmi munkák kivitelezése 389/1.2/x Különféle szaporítóanyag termelési módok kivitelezése 14 óra 389/4.2/x Erdő sítések kivitelezése 28 óra 389/5.2/x Erdő nevelési munkák kivitelezése 28 óra 389/2.2/x Csemetekerti munkák végzése 35 óra 389/3.2/x Talajelő készítések kivitelezése 63 óra 389/3.2/x Az erdei állatok felismerése 14 óra 389/2.2/x Az erdei növények felismerése 49 óra 389/5.2/x Erdő rendezési gyakorlatok 14 óra A vegetatív és a generatív eredet ű szaporítóanyagok elő állítása. Mag gyűjtési módok, magkezelési eljárások. Tobozgyű jtés és pergetés. Szaporítóanyag tárolása. Az erdő sítések kivitelezése. Az ültetési anyag megválasztása. Az elegyarány kialakítása. Ültetési hálózat kialakítása. Erdő sítés kézzel és géppel. Az ápolások, tisztítások, gyérítések kivitelezése. Alkalmazott eszközök és módszerek A fokozatos felújítóvágás.sarjerdőgazdálkodás. Csemetekerti talajmunkájk végzése. Csemete, suháng, sorfa és dugvány nevelés. Csemetekerti ápolások elvégzése. A részleges és a teljes talajelő készítés elvégzése. A talajelőkészítéshez szükséges erő- és munkagépek alkalmazása. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, A szaporító anyag termelés különböz ő módjainak ismerete Az erdő sítések kivitelezésének végrehajtása Az erdő nevelési munkák önálló elvégzése A csemetekerti munkák önálló elvégzése A különféle talaj- elő készítési módok elvégzése Az erd ő állatvilágának felismerése. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Az erdei állatok felismerése Az erdő ben található állományalkotó fajok felismerése. Cserje, lágyszárú és gomba ismeret. Fafaj-és cserje felismerés rügy levél, termés, hajtás alapján. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Az erdei növények felismerése Famagasságmérés, fatérfogatmeghatározás. 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Erdő rendezési alapfeladatok elvégzése 389/1.3/x Talajszelvénygödrök készítése, talajminta vétel, talajvizsgálat, 100/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Termő hely-ismereti vizsgálatok 25/

26 Tananyag Termőhelyismerettani vizsgálatok meteorológiai tényezők vizsgálata. elvégzése 14 óra Munka és környezetvédelem Elméleti óraszám: 52, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/1.4/x A faanyagmozgatás AZ EBSZ Fanyagmozgatásra vonatkozó szabályai 100/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Az EBSZ ismerete munkavédelmi szabályai 12 óra 389/1.1/x Az erdőmű velés munkavédelmi szabályai 12 óra Az EBSZ erdőművelésre vonatkozó szabályai 100/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Az EBSZ ismerete 389/1.2/x Az erdő ben és a lakott területen kívül végzett fakitermelés munkavédelmi szabályai 6 óra 389/2.1/x A munkavédelem és a tűzvédelem alapjai 12 óra 389/1.3/x A lakott területi fakitermelés munkavédelmi szabályai 6 óra 389/3.1/ Környezetvédelmi alapok 4 óra Az EBSZ erdő ben és lakott területen kívül végzett fakitermelésre vonatkozó szabályai Ismeri és betartja a munkavédelem általános szabályait. Betartja a tűzvédelem előírásait. 100/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 100/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Az EBSZ ismerete Az EBSZ ismerete Az EBSZ lakott területi fakitermelésre vonatkozó szabályai 100/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Az EBSZ ismerete Figyelembeveszi és betartja a környezetvélmi szabályokat és előírásokat. 100/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, A környezetvédelmi alapok ismerete 26/

27 Tananyag Vállalkozási ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 389/1.3/x A vállalkozás működtetése I. 8 óra A piaci folyamatok vizsgálata, a szerző dés elkészítése, az adminisztratív feladatok, bevallások készítése, pályázati források kihasználása, munkatársak, alvállalkozók kiválasztása. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Képes vállalkozás működtetésére 389/1.2/x A vállalkozás létesítése 6 óra A vállalkozás létrehozásának lépései; az üzleti erv tartalma, felépítése, elkészítése; a bels ő és küls ő források biztosítása. A telephely megválasztása, a feladat ellátásához szükséges létszám és szervezeti felépítés meghatározása; a szükséges eszközök biztosítása; vagyonvédelem. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Képes vállalkozást létesíteni 389/1.1/x A vállalkozásra vonatkozó jogszabályok 4 óra A vállalkozóra vonatkozó vállalkozói, szakmai, adó, mukavédelmi és környezetvédelmi jogszabályok. Vállalkozási formák. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismeri a vállalkozásra vonatkozó jogszabályokat 389/1.7/x Vállalkozás megszűntetése 4 óra Megszűnteti a vállalkozást. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Meg tudja szüntetni a vállalkozást. 389/1.4/x Vállalkozás működtetése II. 4 óra Anyagnyilvántartások készítése, vezetése; a vállakozás bevezetése a piacra, a marketing; a mű ködés értékelése; a vállakozás átszervezésének, megszüntetésének lehetőségei; a szakmai fejlő dés útjai. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Működteti a vállalkozást 389/1.6/x A piac és a Megkeresi a piaci lehetőségeket. 20/Írásos elemzések készítése, Ismeri a piac és a vállalkozás 27/

28 Tananyag vállalkozás kapcsolata 4 óra 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, kapcsolatait 389/1.5/x Vállalkozás működtetése III. 2 óra A vállalkozás mű ködtetéséhez figyelembe veszi a pályázati lehetőségeket. 20/Írásos elemzések készítése, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismeri a vállalkozáshoz szükséges pályázati lehetőségeket. 28/

29 Tananyag Erdészeti szakmunkás szakképesítés helyi tanterve Tantárgy 1/11 óra 36 hét 2/12 óra 32 hét Összes óraszám 1. Vállalkozási ismeretek Biztonságos munkavégzés Erdészeti alapismeretek Erdőművelés Vadászati alapismeretek Erő és munkagéptan Erdőhasználat Szakmai elmélet összesen Erőművelés gyakorlat Vadászati alapismeretek gyakorlat Géptan gyakorlat Erdőhasználat gyakorlat Nyári összefüggő szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat összesen Szakmai óraszám összesen /

30 Tananyag Kötelező elmélet Osztályfőnöki Testnevelés Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak 20% Szabadon választható kötelező szakmai elmélet Szabadon választható kötelező szakmai gyakorlat Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összesen óraszám Összes heti /

31 Tananyag Erdészeti szakmunkás szakképesítés központi program óraterve B Modulszám Tantárgy 1/11 óra 36 hét 2/12 óra 32 hét Összes óraszám 1. Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek (elmélet) 32 (1) Biztonságos munkavégzés Munka és környezetvédelem (elmélet) 36 (1) 16 (0,5) Erdészeti alapismeretek 72 (2) 72 Erdészeti alapismeretek (elmélet) 72 (2) Erdőművelési ismeretek Erdőművelés (elmélet) 72 (2) 64 (2) 136 Erdőművelés (gyakorlat) 180 (5) 112 (5) Vadászati alapismeretek Vadászati alapismeretek (elmélet) 64 (2) 64 Vadászati alapismeretek (gyakorlat) 96 (3) Erő és munkagéptan ismeretek Erő és munkagéptan (elmélet) 72 (2) 64 (2) 136 Géptan (gyakorlat) 72 (2) 224 (7) Fakitermelés és faanyagmozgatás Erdőhasználattan (elmélet) 72 (2) 64 ( 2) 136 Erdőhasználattan (gyakorlat) 108 (3) 96 (3) Gallyazás, darabolás Erdőhasználattan (elmélet) 72 (2) 72 Erdőhasználattan (gyakorlat) 72 (2) 72 31/

32 Tananyag 9. Mellékhasználati ismeretek Erdőhasználat (elmélet) 16 (0,5) 16 Erdőhasználat (gyakorlat) 32 (1) 32 Nyári összefüggő szakmai gyakorlat Szakmai elmélet összesen Szakmai gyakorlat összesen Szakmai óraszám összesen Osztályfőnöki Testnevelés Kötelező elmélet Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak (20 %) Szabadon választható kötelező szakmai elmélet (informatika, idegen nyelv, fafeldolgozás stb. Szabadon választható kötelező szakmai gyakorlat (munkagépek szerelése, közelítő gépkezelés, fafeldolgozás) Elmélet összesen Gyakorlat összesen Összes óraszám /

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai

ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS alap-szakképesítés szakmai követelménymoduljai 0000-12 Erdészeti és alapismeretek Elhelyezi az erdő- és vadgazdálkodást az agrár ágazatban Elkülöníti az erdei növényeket

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest HE LYI MINTA TANTERV (tervezet) Építészet SZAKMACSOPORT Magasépítő technikus OKJ SZÁMA: 54 582 03 0000 00 00 1 Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS Országos Képzési JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 6262 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Engedélyezett programok:

Engedélyezett programok: Engedélyezett programok: Képzési kör A A A A A A A A A A A Program megnevezése Parkgondozó Gazda Kertész Virágkötő Motorfűrész-kezelő Erdőművelő Kerti munkás Aranykalászos gazda Állatgondozó Dísznövénykertész

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási felügyelő

Büntetés-végrehajtási felügyelő Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia BA szak Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése Tanár: dr. Arapovics Mária

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ERDÉSZETI GÉPEK I. MG2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Kreditpont: 3 5. 14 1 1 14 14 Összesen. 14 14 MG1305 Az oktatás célja az, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök erdészeti gépesítési szakirányt tanuló

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁLYHÁS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 543 02 Asztalos szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap: www.mkik.hu

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben