KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Kórszövettani, szövettani szakasszisztens Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés 3.2 Elágazások 3.3 Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: Nincs Azonosítószám: Megnevezés: itológiai szakasszisztens Azonosítószám: Megnevezés: Elektronmikroszkópos szakasszisztens Azonosítószám: Megnevezés: Hisztokémiai, immunhisztokémiai Nincs Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Kórszövettani, szövettani szakasszisztens Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉB ADATOK ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: itológiai szakasszisztens 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - érettségi vizsga - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 2 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhető szükséges ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Elektronmikroszkópos szakasszisztens 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: - érettségi vizsga - Előírt gyakorlat: - 2

3 Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 2 év % % Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhető szükséges ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Hisztokémiai, immunhisztokémiai 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - érettségi vizsga - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 2 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - nem szervezhető 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 3

4 III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma 3232 A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése Szociális ápoló, gondozó A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Elektrokémiai vizsgálatokat végez Metszeteket, keneteket készít, vizsgál Önálló diagnosztikai tevékenységet végez Festő, beágyazó- és egyéb szövettani automatákat kezel Elektronmikroszkópos vizsgálatokat végez Archiválja a vizsgálati eredményeket Szövettani mintákat tárol A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 4

5 IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót Szaknyelven kommunikál Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz Figyelembe veszi a különböző kultúrákat Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait Alkalmazza a dokumentálás különböző fomáit Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol Kommunikáció látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel Kapcsoltot tart oktatásszervezővel, tanulókkal Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt Publikál, prezentációt készít Pszichés támogatást nyújt Hospitalizáció megelőzése a különböző életkorokban Adatvédelmi szabályokat betartja Beteggel kapcsolatos dokumentációt kitölt, kezel Gyógyszerelő és kezelő dokumentációt vezet Leltárt készít Kutatómunkában részt vesz Adatokat gyűjt, kezel Munkájával összefüggő statisztikai adatokat gyűjt Kompetenciáján belül tájékoztatást ad szóban és írásban Minőségügyi dokumentáció kitöltésében jártas, vezeti a betegellátásra vonatkozó dokumentumokat Rehabilitációs tervet készít Idegen nyelvet használ, alapfokon Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát Önfejlesztő, továbbképzéseken részt vesz Tanulót oktat Vezeti a tanuló oktatását betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat Segíti, támogatja a tanuló tevékenységét Szervezi a tanulók tanulási, gyakorlati tevékenységét 5

6 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Idegen nyelv B Kommunikáció B Szakmai kommunikáció B Etika B Jog Informatika B Szociológia B Szociálpszichológia B Személyiségfejlesztés B Általános pszichológia B Gyógypedagógia B Ügyvitel, dokumentáció B Szaknyelv (latin) B Egészségügyi irányítás, szervezés, gazdálkodás B Személyiség-lélektan B Gyermeklélektan B Ápoláslélektan B Szakmai etika B Pedagógia-egészségpedagógia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 1. m IT alapismeretek 2 EDL 2. m Operációs rendszerek 2 EDL 3. m Szövegszerkesztés 2 EDL 4. m Táblázatkezelés 2 EDL 5. m Adatbázis-kezelés 2 EDL 6. m Prezentáció 2 EDL 7. m Információ és kommunikáció 3 EDL Képszerkesztés 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Informatiaki eszközök használata 4 Kommunikációs eszközök használata 6

7 4 Riasztás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Önfegyelem Önállóság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Szervező képesség Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Meggyőző készség Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Intenzív munkavégzés Információgyűjtés Kreativitás, ötletgazdagság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Asepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Műszereket fertőtlenít Eszközöket fertőtlenít Kezet fertőtlenít Bőrt fertőtlenít Felületet fertőtlenít Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít Sterilezéshez előkészít Steril eszközöket használ Betartja a sterilitás szabályait Higiénés szabályokat betart Veszélyes hulladékot kezel Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat betart Megelőzi a fertőzéseket Fertőző betegségek esetén izolál Steril kórteremben aseptikus módon jár el Zsiliprendszerben tevékenykedik Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében 7

8 Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság munkatársaival Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat Alkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat Alkalmazza az egyéni védőeszközöket Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Fizikai, kémiai eljárások alkalmazása Higiénés eljárások elvégzése Előírásoknak megfelelő munkavégzés Szakszerű eszközhasználat Biztonságos munkavégzés Biztonságos környezetvédelmi eljárások Balesetek megelőzése Biztoságos munkakörülmények kialakítása Vészkijáratok használatának ismertetése Közlekedési utak biztosítása Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Mikrobiológia B Higiéne B Vegyszerismeret B Biofizika B Biokémia B Immunitástan B Járványtan B Közegészségtan B Munkavédelem B Tűzvédelem B Környezetvédelem B Sterilezés B Fertőtlenítés B Munkavédelmi eszközismeret B Steril munkavégzés szabályai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 7. m Információ és kommunikáció 2 EDL 6. m Prezentáció 8

9 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzet 4 Ápolási eszközök használata 4 Műszerek használata 4 Beavatkozások eszközeinek használata 4 Munkavédelmi eszközök használata 4 Riasztás eszközeinek használata 4 Tűzvédelmi eszközök használata 4 Hulladék kezelés eszközeinek használata 4 Sterilezés eszközeinek használata 4 Fertőtlenítés eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Állóképesség Megbízható Szakszerűség Terhelhetőség Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Konfliktusmegoldó készség Empátiakészség Ösztönző képesség Szervezőkészség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrzőképesség) Okok feltárása A környezet tisztán tartása Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 9

10 Első ellátás- elsősegélynyújtás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elsődleges sebellátást végez Vérzést csillapít Törött testrészt rögzít Ficamot, rándulást elsődlegesen ellát Hőhatás okozta sérüléseket ellát Megfelelő pozicionálást végez Görcsölő beteget elsődlegesen ellát Mérgezettet elsődlegesen ellát Elektromos balesetek sérültjét elsődlegesen ellát Légutat szabaddá tesz BLS-t végez (gyereknél is) Fulladásos balesetek elsődleges ellátása Felismeri a sokk tüneteit Tudatállapotot megfigyel Életjeleket megállapít Biztosítja a baleseti helyszínt Mentőt hív Kötözéseket alkalmaz A sérült állapotát felméri A sérült ellátása során a műfogásokat alkalmazza Az ALS-ben részt vesz Megóvja a sérültet a további sérüléstől Sokktalanításban részt vesz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Sebészet B Oxyológia B Reanimatológia B Tünettan B Traumatológia B Belgyógyászat B Szülészet-nőgyógyászat A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértés 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 10

11 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzet 4 Térérzékelés 4 Légútbiztosítás eszközeinek használata 4 Műszerek használata 4 Beavatkozások eszközeinek használata 4 Monitorozás eszközeinek használata 4 Riasztás eszközeinek használata 4 Újraélesztés eszközeinek használata 4 Mentőláda eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Döntésképesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Kézügyesség Stressztűrő képesség Erős fizikum Társas kompetenciák: Határozottság Irányítási készség Közérthetőség Segítőkészség Hatékony kérdezés készsége Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Nyitott hozzáállás Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás Intenzív munkavégzés Helyzetfelismerés Értékelési képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Az egészséges életmódnak megfelelő napirend összeállítása Korszerű táplálkozáshoz szükséges étrend összeállítása 11

12 A ruházat, munkaruházat tisztántartása A normál testtömeg kiszámítása Választható és ajánlott testedzés programok A testi higiéné biztosítása, szexuálhigiéné A higiénés kézmosás Kozmetikumok alkalmazása A zsíros és száraz bőr ápolása, gondozása Stresszhelyzetek kezelése Konfliktushelyzetek megoldása A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzése, megtartása Pszichés egyensúly fenntartása Társas kapcsolatok kialakítása saládtervezés Mentális egészség fenntartása Életminőség fenntartása Diabetes és szövődményeinek megelőzése A túlsúly és elhízás megelőzése A szív és keringési rendszer betegségeinek megelőzése Daganatos betegségek megelőzése Légzőszervi betegségek megelőzése Hallás- és látáskárosodás megelőzése Nemi úton terjedő betegségek és azok megelőzése Drog- és alkoholfüggőség megelőzése Allergiás reakciók felismerése Szűrővizsgálatokon való részvétel Prevencióvédőoltások tudatos igénybevétele Egészségkárosító környezeti hatások csökkentése Egészségtudatos életvitel, életminőség Betegségek megelőzése Betegségek korai felismerése A betegségek rizikófaktorainak elkerülése Betegség esetén gyors felépülés, rehabilitáció Káros szenvedélyek elkerülése Munkahelyi ártalmak megelőzése Biztonságos munkakörülmények kialakítása Egészséges környezet fenntartása Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Az egészség, betegség, fogyatékosság A személyi és környezeti higiénia fogalma, kapcsolata A környezeti tényezők hatása az ember egészségére A környezetvédelem prioritásai A környezetszennyezés formái és hatásai az egészségre 12

13 Az egészségkultúra Magyarország lakosságának egészségmutatói Az egészségfejlesztés alapelvei Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok Az egészségnevelés korszerű módszerei Egészségfejlesztés és egészségnevelés a családban Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában Egészségfejlesztés és egészségnevelés a munkahelyen Asszertív kommunikáció Önbecsülés-önértékelés Telefonos lelkisegélyszolgálatok szerepe, elérhetősége A családon belüli erőszakról - Hová fordulhatsz? Energiaegyensúly ismerete és napi használata A jó közérzet, azaz az egészség tudnivalói Az egyénnek megfelelő testtömegindex A sportközösségben való sportolás többszörös előnye A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzése, megtartása Egészségbarát munkahely ismérvei Energiaegyensúly kalóriái az iskolai és a munkahelyi étlapokon A túlélés tudománya (általában) Probléma-, stressz kezelés Az egészséges táplálkozás elméleti alapjai Energiaegyensúly a mindennapokban Energiaszükséglet kiszámítása Balesetmegelőzés (pl. közlekedési, otthoni) Mentálhigiéné Munkavédelem Balesetelhárítás Dietetika Pedagógia, oktatás, módszertani ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 7. m Információ és kommunikáció 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Jelképek értelmezése 3 Oktatás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Stressztűrőképesség Külső megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Meggyőző képesség Határozottság 13

14 Társas kompetenciák: Együttműködő képesség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Rendszerező képesség Kreativítás, ötletgazdagság Empatikus készség Módszerkompetenciák: Problémaelemzés Problémamegoldás Nyitott hozzáállás Módszeres munkavégzés Áttekintő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Analitika A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Szövettani mintát előkészít Fixáló és egyéb oldatokat készít Elektrokémiai méréseket végez Elektrokémiai elválasztási technikákat alkalmaz A vizsgálati anyagot rögzíti és azt ellenőrzi Anyagot kivág, indít Víztelenít Beágyaz Metszetet készít Kenetet készít Metszeteket készít, fest Metszeteket lefed Keneteket fest Speciális festéseket és immunhisztokémiai reakciókat végez Méréstechnikai műveleteket végez Festőautomatát, beágyazó és egyéb szövettani automatát előkészít, használ Demonstrációs anyagot készít Különféle mikroszkópokat alkalmaz Molekuláris patológiai eljárásokat végez Mikrohullámú technikát használ Hagyományos archiváláshoz felvételeket előhív, fixál, nagyít Archiváláshoz digitális felvételeket készít Számítógépen archivál Ajánlott értékelő nomenklatúrát alkalmaz Automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartja 14

15 Képi demonstrációs anyagot készít Szövettani mintákat tárol Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Anatómia B Kórélettan B Sejtbiológia B Normál szövettan A Kórszövettan A Hisztopatológia A Szövettani laboratóriumi műszer és méréstechnika A Hisztotechnikai alapismeretek Elektronmikroszkópiai alapismeretek B Fixáló és egyéb oldatok készítése A Víztelenítés, beágyazások menete A Szövettani laboratóriumi alapműveletek A Hisztotechnika Elektronmikroszkópia B Alkalmazott általános és szervetlen kémia B Speciális szerveskémia B Biokémia A Patobiokémia A Immunológia B Mikrobiológia A Immunhisztokémia A Kvantitatív és molekuláris eljárások A Anyagok jelzése, indítása A Speciális beágyazások A Kriosztát kezelése A Metszetek készítése A Mikrotomok kezelése A Metszetek kezelése A Mikroszkópok kezelése, használata B Beágyazó automaták kezelése B Festőautomaták használata B Egyéb eszközhasználat A Festési eljárások A Élettanilag fontos szerves anyagok kimutatása A Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása A Enzimreakciók kivitelezése A Hisztokémiai blokkolási eljárások B Szakmai latin nyelv Szakmai angol nyelv 15

16 A Szakmai etika A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 1. m. IT alapismeretek 2 EDL 2. m. Operációs rendszerek 2 EDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 EDL 4. m. Táblázatkezelés 2 EDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 EDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 3 Jelképek értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Mikrotom 5 Kriosztát 5 Beágyazó automata 5 Festőautomata 5 Speciális mikroszkópok Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, fotométerek 5 stb. Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Megbízhatóság Pontosság Precizitás Látás Kézügyesség Szaglás Szervezőkészség Társas kompetenciák: 16

17 Határozottság Irányíthatóság Prezentációs készség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Körültekintés, elővigyázatosság A környezet tisztán tartása Módszeres munkavégzés Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Nyitott hozzáállás Értékelési képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szövettani minőségbiztosítás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ismeri és alkalmazza a munkahely szervezeti és működési szabályzatát, valamint a minőségbiztosítási kézikönyvet Figyelembe veszi a pre- és posztanalitikai hibalehetőségeket A munkafolyamat során belső minőségellenőrzést végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Minőségbiztosítás, dokumentálás A Biostatisztika A Minőségügy és minőségbiztosítás A Archiválás és dokumentáció A Szakmai gyakorlatok B Szakmai latin nyelv Szakmai angol nyelv A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 EDL 4. m. Táblázatkezelés 2 EDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 EDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 17

18 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 5 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 5 Jelképek értelmezése 5 Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata kezelése 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, fotométerek 5 stb. Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Megbízhatóság Precizitás Szervezőkészség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Prezentációs készség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Módszeres munkavégzés Rendszerező képesség Tervezés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: itotechnológia A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Fénymikroszkópot citológiai diagnosztikára használ Különféle mikroszkópokat használ entrifugát, mérleget használ itofotométert és képanalizálókat használ itológiai festőautomatát, fedőautomatát használ Liquid-base-technikát használ 18

19 itológiai festékoldatokat, fixáló oldatokat készít itológiai festéseket végez Sejtblokktechnikát alkalmaz itológiai adminisztratív feladatokat végez Számítógépes adatrögzítést végez itológiai statisztikai adatgyűjtést végez, adatokat rendszerez Betegkövetési vizsgálatokat végez Elvégzi a citológiai archiválás feladatait Előkészíti az aspirációs citológiai rendelés eszközeit Elvégzi az aspirációs citológiai rendelés asszisztensi feladatait A munka-és környezetvédelmi, biztonságtechnikai orvos-etikai szabályokat betartja Felismeri a műszerek, eszközök hibáit Felismeri a kenetkészítés, fixálás, festés során fellépő hibákat, majd javítja azokat (vagy javaslatot tesz) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D Optikai alapismeretek B Mikroszkóp lencsehibái, mikroszkóphibák felismerése Digitális képanalizáló módszerek, citofotométer használata a citológiai diagnosztikában Egyéb mikroszkópfajták citodiagnosztikai használata itológiai laboratóriumi munka eszközei, készülékei, feltételei itológiai oldatok készítése, mérések, laboratóriumi alapműveletek A itológiai fixálás kémiai alapjai, fixálószerek, fixálószer készítése A itológia festések kémiai alapjai, festékkészítés, festés Immuncitokémiai vizsgálatok B Anyagvételi technika, kenetkészítés, liquid-base technika A citológiai laboratórium dokumentációs műveletei (nyilvántarás, betegkövetés, A archiválás) A itológiai laboratóriumi technika A Anyagátvétel, kenetkészítés, adminisztráció A Fixálás, festés, fedés A Mérés, mérlegek használata A Oldatkészítés B Betegkövetési vizsgálatok végzése B Különféle mikroszkópok használata A Automata berendezések használata A Aspirációs citológiai rendelés asszisztensi feladatainak ellátása A itocentrifuga használata B itofotométer, képanalizálók használata B Sejtblokktechnika alkalmazása A Archiválási feladatok végzése A Számítógépes adatnyilvántartó programok használata 19

20 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Fénymikroszkóp használata 3 Speciális mikroszkópok használata 5 Festőautomata használata 5 Fedőautomata használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék fotométerek, 4 stb. 4 itofotométer használata 4 Digitális képanalizálók használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Önállóság Türelem Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremtő készség Irányíthatóság Irányítási készség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Rendszerező képesség Következtetési képesség Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nőgyógyászati citodiagnosztika A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Önálló diagnosztikai tevékenységet végez 20

21 Elvégzi a nőgyógyászati kenetek mikroszkópos szűrővizsgálatát A méhnyakról, hüvelyből vett sejtmintában az összes ott előforduló sejttípust felismeri (hámsejtek, leukocyták stb.) A sejtmintában (kenetben) biztonsággal elkülöníti a malignitásra negatív és nemnegatív sejteket A méhnyakról, hüvelyből vett sejtmintákat (citológiai kenetet) értékeli, diagnosztizálja A citológiai vizsgálat során figyelembe veszi a koploszkópos diagnózisokat Megállapítja a kenet értékelhetőségét Minősíti a kenetet: negatív, kóros, egyéb elváltozás Diagnosztizálja a kenetekben előforduló reaktív és reparatív elváltozásokat Megállapítja a kenetben előforduló hormonállapotokat, a normális citológiai kép fiziológiás variánsait Kérésre hormoncitológiai vizsgálatot végez Megállapítja a kenet fiziológiás mikrobiológiáját Diagnosztizálja a kenetekben előforduló kórokozókat (Trichomonas v., andida a., Gardnerella v. stb.) Indokolt esetben javaslatot tesz kezelésre, ismétlésre Felismeri a méhnyak egyéb benignus elváltozásait (hyperplasia, follicularis cervicitis stb.), szakorvossal konzultál Elkészíti a mindenkor használatos citológiai leletet A malignitásra negatív citológiai leletet önállóan kiadja, tartalmának valódiságát aláírásával igazolja itológiai leletező rendszereket (Papanicolaou, Müncheni nómenklatúra, Bethesda) használ A kóros laphámsejteket értékeli, diagnosztizálja Felismeri a méhnyakban és a hüvelyben előforduló rákmegelőző állapotokat, megkülönbözteti a súlyossági fokokat (enyhe, középsúlyos, súlyos) Felismeri az in situ méhnyakrák citológiai jeleit Felismeri és diagnosztizálja a HPV okozta sejtelváltozásokat Felismeri a méhnyak és a hüvely laphámrákját, megkülönbözteti annak típusait (elszarusodó, el nem szarusodó, adenosquqmosus carcinoma) A méhnyakban és a hüvelyben előforduló kóros hámelváltozások differenciáldiagnosztikáját alkalmazza Ismeri és a citológiai diagnózis megállapításakor használja a szövettani terminológiákat (Dysplasia, IN, SIL) Felismeri a sugár- és kemoterápiás hatások okozta benignus elváltozásokat és a kiújuló kóros hámelváltozások citológiai jeleit laphám, mirigyhám esetén is A nemnegatív és kóros keneteket a vezető asszisztensnek bemutatja Az ép sejtektől eltérő összes sejtelváltozást minden esetben szakorvossal konzultálja A kóros mirigyhámsejteket értékeli, diagnosztizálja Felismeri a méhnyak mirigyhámjából származó jóindulatú sejtelváltozásokat Felismeri és diagnosztizálja a cervixből származó rosszindulatúságra gyanús, illetve rosszindulatú mirigyhámsejt elváltozásokat Felismeri az endometriumból származó benignus sejteket (pl. exodus) 21

22 Felismeri az endometriumból származó rosszindulatúságra gyanús, rosszindulatúságot mutató sejteket, vagy az erre utaló sejtkép jellegzetességeit (indirekt malignitás jeleit) Felismeri és diagnosztizálja az egyéb szervek uterusba, cervixbe, hüvelybe áttétet képző daganatait A látott sejtelváltozásokat szakorvossal konzultálja, a megbeszélés után elkészíti a citológiai leletet (TBS 2001 szerint) Minőségellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat alkalmaz (pl. kenetújravizsgálat, szakmai vizsga stb.) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Emelt szintű sejtbiológia B Daganatbiológia, daganatpatológia A Onkológiai alapismertek A ervix citodiagnosztika A Nőgyógyászati anatómia, funkcionális anatómia, szövettan A A női genitáliák normális citológiája A Jóindulatú kórfolyamatok citológiája A Rákmegelőző állapotok citológiája A A méhnyakrák citodiagnosztikája A Gyakorlati kenetvizsgálat A Felismeri a rákmegelőző állapotokat A Megállapítja a rákmegelőző állapotok súlyossági fokozatait A Felismeri a kenetben jelen lévő rosszindulatúságot mutató sejteket A Megkülönbözteti a laphám és mirigyhám elváltozásokat A Felismeri más szervek hüvelybe, méhnyakba áttétet képző daganatos sejtjeit A itológiai lelet készítése A Minőségellenőrző kenetvizsgálat A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Fénymikroszkóp használata 3 Speciális mikroszkópok használata 5 Festőautomata használata 5 Fedőautomata használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, analitikai 4 mérleg 4 itofotométer alkalmazása 4 Digitális képanalizálók alkalmazása 22

23 Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Pontosság Megbízhatóság Elhivatottság, elkötelezettség Döntésképesség Társas kompetenciák: Empatikus készség Irányítási készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Ismeretek helyén való alkalmazása Értékelés Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Egyéb citológiai vizsgálatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Feldolgozza a tüdőcitológiai vizsgálati anyagot Elvégzi a tüdőcitológiai kenet előszűrő vizsgálatát Felismeri a tüdőcitológiai kenetben előforduló benignus elváltozásokat Felismeri a tüdőcitológiai kenetben előforduló rosszindulatúságra gyanús vagy rosszindulatúságot mutató elváltozásokat Az orvos külön megbízása alapján negatív leletet kiad (tüdőcitológiai) A citológiai laboratórium szabályainak megfelelően szakorvossal konzultál Az egyéb szervekből származó citológiai anyagot különféle technikákkal feldolgozza, speciális fixálási és festési technikákat alkalmaz (egyéb exfoliatív és aspiratios citológia) A munka- és környezetvédelmi, biztonságtechnikai és orvos-etikai szabályokat betartja Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Légutak anatómiája, szövettana, jó és rosszindulatú daganatok A Kenetkészítés, fixálás, festési eljárások B Légutak citodiagnosztikája 23

24 A B B B B B B B B B B B B B B A A A B Anyagvétel, indikációk, citológiai feldolgozás itológiai diagnosztika Vizeleti rendszer anatómiája, szövettana A vizelet citológiai vizsgálatok indikációi, anyagfeldolgozás, citodiagnosztika Gyomorcitológiai vizsgálatok indikációi, citodiagnosztika Szájüreg anatómiája, szövettana, citológiai vizsgálatok jelentősége, citodiagnosztika Emlő anatómiája, szövettana, jó és rosszindulatú elváltozásai Anyagvétel, kenetkészítés, citodiagnosztika Pajzsmirigy anatómiája, szövettana, citodiagnosztikája Nyálmirigy anatómiája, szövettana, citodiagnosztikája Testüregek anatómiája, szövettana, jó és rosszindulatú daganatai Anyagvételi módszerek, kenetkészítés, citológiai dignosztika Nyirokcsomók citodiagnosztikája Prosztata citodiagnosztikája Liquor-citológia indikációk, jelentőségük Egyéb lehetőségek az aspirációs citológiai diagnosztikában Orvosi etika a citológiai gyakorlatban Aspirációs citológiai rendelésen asszisztensi feladatok ellátása Anyagfeldolgozás Tüdőcitológiai kenetek vizsgálata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 5 Fénymikroszkóp használata 3 Speciális mikroszkópok használata 5 Festőautomata használata 5 Fedőautomata használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, fotométerek, 4 stb. 4 itofotométer alkalmazása 4 Digitális képanalizálók alkalmazása 4 itocentrifuga alkalmazása Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Megbízhatóság Elhivatottság, elkötelezettség Precizitás Türelem Fejlődőképesség, önfejlesztés 24

25 Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Empatikus készség Segítőkészség Irányíthatóság Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Tervezés Értékelés Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elektronmikroszkópos anyagelőkészítés, fixálás, beágyazás, metszés és festés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elkészíti a pufferoldatokat Ellenőrzi az oldatok ph-ját Elkészíti a fixálót Sztereomikroszkóp segítségével kivágja a megfelelő nagyságú blokkokat Megjelöli az anyagokat Az adatokat rögzíti a munkanaplóban Az anyagot a beágyazásig megfelelően tárolja Elkészíti az utófixáló oldatot Megfelelő körülmények között és ideig elvégzi az utófixálást Vízteleníti az anyagot Ha szükséges intermedier oldatot használ Elkészíti a beágyazószert Előkészíti a beágyazáshoz szükséges eszközöket, és jelöli azokat A blokkokat a beágyazószerbe helyezi Ha szükséges sztereomikroszkópos kontroll mellett orientálja a blokkokat Polymerizálásra a megfelelő környezetbe (hűtőszekrény) helyezi az anyagokat A blokkokat előkészíti a metszetkészítéshez Sztereomikroszkóp segítségével kialakítja a metszendő felületet Előkészíti és beállítja az ultramikrotomot Elkészíti a félvékony metszetek festéséhez szükséges festékoldatokat Az ultramikrotommal félvékony metszeteket készít Megfesti a félvékony metszeteket Előkészíti a blokkokat az ultravékony metszetek készítéséhez Sztereomikroszkóp segítségével, félvékony metszetek ellenőrzése mellett kiválasztja a blokkból az ultravékony metszet céljára kijelölt területet Kialakítja a blokkokat az ultravékony metszetkészítéshez 25

26 Elkészíti a megfelelő vastagságú ultravékony metszeteket A metszeteket mikrostályra (grid) helyezi Megfesti az ultravékony metszeteket A megfestett metszeteket a megfelelő körülmények között tárolja Festetlen félvékony metszetek készít Kioldja a beágyazószert a félvékony metszetből Elvégzi a kívánt speciális festést (PAS, Jones stb.) Előkészíti az oldatokat és eszközöket a hordozóhártya készítéséhez Elkészíti a hordozóhártyát A mikrostályokat bevonja a hordozóhártyával A kész hártyákat a megfelelő körülmények között tárolja Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Alkalmazott általános és szervetlen kémia A Anatómia A Anyagok jelzése, indítása A Archiválás és dokumentálás A Beágyazó automaták kezelése B Biokémia A Biostatisztika B Egyéb eszközhasználat Elektronmikroszkópiai alapismeretek A Élettani szerves anyagok kimutatása A Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása A Enzimreakciók kivitelezése A Festési eljárások A Festőautomaták használata A Fixáló és egyéb oldatok készítése A Hisztokémiai blokkolási eljárások A Hisztopatológia A Hisztotechnikai alapismeretek A Immunhisztokémia A Immunológia B Jogi és vállalkozási alapismeretek A Kórélettan A Kórszövettan A Környezetvédelem és biztonságtechnika A Kriosztát kezelése A Kvantitatív és molekuláris eljárások A Metszetek készítése A Metszetek kezelése B Mikrobiológia A Mikroszkópok kezelése, használata 26

27 A A A A A A A A B A A A A Mikrotomok kezelése Minőségügy és minőségbiztosítás Normál szövettan Patobiokémia Sejtbiológia Speciális beágyazások Speciális szerves kémia Szakmai angol nyelv Szakmai etika Szakmai orvosi latin nyelv Szövettani laboratóriumi alapműveletek Szövettani laboratóriumi műszer és méréstechnika Tűz- és munkavédelm Víztelenítés, beágyazások menete A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Elemi számolási készség 3 Idegen nyelvű beszédkészség 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Kézügyesség Látás Megbízhatóság Precízitás Stabil kéztartás Térlátás Türelem Tájékozódás Térérzékelés Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Kompromisszumkészség 27

28 Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekintő képesség Figyelem-összpontosítás Hibakeresés Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Új ötletek, megoldások kipróbálása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Speciális elektronmikroszkópos feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Előkészíti az anyagokat az üvegkés készítéséhez Elkészíti a megfelelő üvegkéseket Az elkészített üvegkéseket a megfelelő körülmények között tárolja Fénymikroszkópos metszet alaján kiválasztja a kivágandó területet a paraffinos blokkból Sztereomikroszkóp segítségével a paraffinos blokkból kivágja a vizsgálandó területet A kivágott blokkot deparaffinálja Kialakítja a megfelelő méretű blokkokat Az agyagot rehidrálja Elvégzi az utófixálást és a szokásos módon a beágyazást Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Elektronmikroszkópiai alapismeretek A Alkalmazott általános és szervetlen kémia A Speciális szerveskémia A Kvantitatív és molekuláris eljárások alapismerete A Biostatisztika A Minőségügy és minőségbiztosítás A Archiválás és dokumentáció A Fixáló és egyéb oldatok készítése A Anyagok jelzése, indítása A Víztelenítés, beágyazások menete A Speciális beágyazások A Kriosztát kezelése A Mikrotomok kezelése A Metszetek készítése A Metszetek kezelése A Mikroszkópok kezelése, használata 28

29 A A B A A A A A Beágyazó automaták kezelése Festőautomaták használata Egyéb eszközhasználat Festési eljárások Élettani szerves anyagok kimutatása Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása Enzimreakciók kivitelezése Hisztokémiai blokkolási eljárások A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség 3 Telefonálás idegen nyelven 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Elemi számolási készség 4 Tájékozódás 4 Térérzékelés 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: Látás Térlátás Kézügyesség Stabil kéztartás Precízitás Felelősségtudat Megbízhatóság Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Új ötletek, megoldások kipróbálása Problémaelemzés, feltárás Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás 29

30 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elektronmikroszkópos műszerismeret és fényképezés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A mikrostélyt (grid) behelyezi az elektronmikroszkópba Elvégzi a mikroszkóp belállítását, élesítését (fókuszálás) Felvételeket készít Elkészíti az előhívó és fixáló oldatokat A filmeket előhívja, fixálja és szárítja Papírképeket készít A felvételeket archiválja és az adatokat számítógépen rögzíti Előkészíti a vizsgálandó anyagot a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálathoz Az anyagot vízteleníti, majd felszínét bevonja A preparátumot a megfelelő tartóra rögzíti Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Szövettani laboratóriumi műszer és méréstechnika A Hisztotechnika Elektronmikroszkópiai alapismeretek A Kvantitatív és molekuláris eljárások alapismerete A Kriosztát kezelése A Mikrotomok kezelése A Metszetek készítése A Metszetek kezelése B Műszerhasználat A Mikroszkópok kezelése, használata A Beágyazó automaták kezelése A Festőautomaták használata B Egyéb eszközhasználat B Anyagkimutatás A Festési eljárások A Élettani szerves anyagok kimutatása A Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása A Enzimreakciók kivitelezése A Hisztokémiai blokkolási eljárások A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 30

31 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség 3 Telefonálás idegen nyelven 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Elemi számolási készség 4 Tájékozódás 4 Térérzékelés 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: Stabil kéztartás Pontosság Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Megbízhatóság Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Hisztokémiai előkészítés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elvégzi a szövettani technika főbb lépéseit Speciális fixáló oldatokat készít és használ Paraffinos és más különleges beágyazásokat készít Paraffinos, kriosztátos metszetet készít Fagyasztott metszetet készít Dekalcinál Vértelenít Anorganikus anyagokat, ionokat mutat ki (pl. Fe-ion, Berlini-kék reakció) Kötő- és idegszöveti rostokat mutat ki (pl. Picrosirius festés) Szénhidrátokat mutat ki (pl. PAS) Pigmenteket mutat ki Amyloidot mutat ki Kongó vörössel Zichl Nielsen, Gram festéseket végez baktériumok, gombák kimutatására Fehérjék kimutatását végzi 31

32 Enzimhisztokémiai vizsgálatokat végez Speciális hisztokémiai reakciókat végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Preparátumok mikroszkópos vizsgálata A Sejtmag és nukleinsav tartalmú szövetelemek kimutatása A Pigmentek kimutatása A Kálciumvegyületek kimutatása A Baktériumok és gombák kimutatása A Zsírok és lipoidok kimutatása A Szénhidrátok és mukopoliszacharidok kimutatása A Rost és membrán kimutatások A Szövet kimutatások A Enzimaktivitások hisztokémiai vizsgálata A Idegsejt és fibrillum vizsgálatok A Amiloid kimutatása A Emeltszintű hisztokémia és hisztotechnika A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 5 Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata használata 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata 5 Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: ph - mérő készülék, fotométerek stb. Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Precizitás Látás Kézügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség 32

33 Konfliktusmegoldó készség Irányíthatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása A környezet tisztán tartása Módszeres munkavégzés Rendszerező képesség Logikus gondolkodás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Festési eljárások A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Magfestést végez Metakromáziás festést végez Háttérfestést alkalmaz immunhisztokémiai reakcióknál Különleges festési eljárásokat alkalmaz Speciális festést végez polarizációs és fluoreszcens mikroszkópos eljárásokhoz Háttér festődést kiküszöböl Blokkolási technikákat alkalmaz Ezüstözési technikákat kivitelez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Emelt szintű immunhisztokémia A Emelt szintű hisztokémia és hisztotechnika A Kontúrfestések A Preparátumok mikroszkópos vizsgálata A Sejtmag és nukleinsav tartalmú szövetelemek kimutatása A Pigmentek kimutatása A Kálciumvegyületek kimutatása A Baktériumok és gombák kimutatása A Zsírok és lipoidok kimutatása A Szénhidrátok és mukopoliszacharidok kimutatása A Rost és membrán kimutatások A Szövet kimutatások A Idegsejt és fibrillum vizsgálatok A Amiloid kimutatása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 33

34 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata használata 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata 5 Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: ph - mérő készülék, fotométerek stb. Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Pontosság Döntésképesség Kézügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Irányíthatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Értékelés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Immunhisztokémia és egyéb eljárások A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Direkt immunhisztokémiai vizsgálatokat végez Indirekt immunhisztokémiai reakciókat végez Géntechnikai eljárásokat alkalmaz (hibridizáció, blotting, PR) Kvantitatív és molekuláris pathológiai eljárásokat alkalmaz (pl. nukleinsavak kimutatása, in situ PR) Speciális mikroszkópokat (pl. fluoreszcens, polarizációs, fáziskontraszt) kezel Antigénfeltárásra speciális technikákat (pl. mikrohullámú) alkalmaz 34

35 Autoradiográfiás vizsgálatokat végez Topo-optikai reakciókat végez Ploriferációs markert mutat ki Pozitív vagy negatív kontrollt készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Emelt szintű sejtbiológia A Kvantitativ és molekuláris diagnosztika A Emelt szintű immunhisztokémia A Emelt szintű hisztokémia és hisztotechnika A Mintaelőkészítés immunhisztokémiához A Immunhisztokémiában alkalmazott fixálások A Antigénfeltárás A Blokkolási eljárások az antitestek nemspecifikus kötődésének megakadályozására A Mono- és poliklonális antitestek alkalmazása A Immun-enzim technikák A Avidin- biotin kötődésen alapuló immuntechnikák A Fluoreszcens immuntechnikák A Protein A immuntechnikák A Preembedding technikák A Kontrollreakciók A Kontúrfestések A Preparátumok mikroszkópos vizsgálata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 5 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata használata 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata 5 Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: ph - mérő készülék, fotométerek stb. 35

36 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Önállóság Kézügyesség Szervezőkészség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Irányíthatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Körültekintés, elővigyázatosság A környezet tisztán tartása Rendszerező képesség Logikus gondolkodás 36

37 Az azonosító számú, itológiai szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az egészségügyi ellátásban Asepsis- antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek Analitika Szövettani minőségbiztosítás itotechnológia Nőgyógyászati citodiagnosztika Egyéb citológiai vizsgálatok Az azonosító számú, Elektronmikroszkópos szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az egészségügyi ellátásban Asepsis- antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek Analitika Szövettani minőségbiztosítás Elektronmikroszkópos anyagelőkészítés, fixálás, beágyazás, metszés és festés Speciális elektronmikroszkópos feladatok Elektronmikroszkópos műszerismeret és fényképezés Az azonosító számú, Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az egészségügyi ellátásban Asepsis- antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek Analitika Szövettani minőségbiztosítás Hisztokémiai előkészítés Festési eljárások Immunhisztokémia és egyéb eljárások 37

38 V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazása írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek reprodukálása szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gyakorlati alkalmazás, szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok elvégzése gyakorlati Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Asepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ismeretek alkalmazó módon történő reprodukálása 38

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ápoló 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 0000 00 00 A szakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 3 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI POLGÁRI VÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Keramikus

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 01 2. A szakképesítés megnevezése: Állatgondozó

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3.

Részletesebben

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Pék 4 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 38. HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és

515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Értelmezi a gyermeki és 515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott

Részletesebben

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NYOMDIPRI TECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 321

Részletesebben

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr

Részletesebben

VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vájár 3. Szakképesítések

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: ányászati

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 16 2. A szakképesítés

Részletesebben

KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kozmetikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető

Részletesebben

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: iztonságszervező

Részletesebben

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program

BOLTI ELADÓ. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. 1. A központi program BOLTI ELADÓ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FODRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

ERŐMŰVI VILLAMOSBERENDEZÉS ÜZEMELTETŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐMŰVI VILLAMOSBERENDEZÉS ÜZEMELTETŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐMŰVI VILLAMOSBERENDEZÉS ÜZEMELTETŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 08 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GUMIIPARI TEHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gumiipari technológus

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállat-minősítő

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben