AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Radiográfus 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Elágazás Nincs 3.3 Ráépülés zonosító szám: Megnevezés: CT, MRI szakasszisztens zonosító szám: Megnevezés: Intervenciós szakasszisztens zonosító szám: Megnevezés: Nukleáris medicina szakasszisztens zonosító szám: Megnevezés: Sugárterápiás szakasszisztens zonosító szám: Megnevezés: Szonográfus szakasszisztens 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama: Szakképesítés/Ráépülések megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Radiográfus CT, MRI szakasszisztens Intervenciós szakasszisztens Nukleáris medicina szakasszisztens Sugárterápiás szakasszisztens Szonográfus szakasszisztens

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Radiográfus 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: - Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: - Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Idıtartama (évben vagy félévben): 1 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetı Ha szervezhetı, mikor: - 6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: CT, MRI szakasszisztens Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: azonosító számú Radiográfus szakképesítés vagy 5.2 szintő egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelı, OKJ elıtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az azonosító számú Radiográfus szakképesítés követelmény moduljaiból. Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 2

3 4. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Intervenciós szakasszisztens 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: azonosító számú Radiográfus szakképesítés vagy 5.2 szintő egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelı, OKJ elıtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az azonosító számú Radiográfus szakképesítés követelmény moduljaiból. Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges szükséges 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Nukleáris medicina szakasszisztens 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: azonosító számú Radiográfus szakképesítés vagy 5.2 szintő egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelı, OKJ elıtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az azonosító számú Radiográfus szakképesítés követelmény moduljaiból. Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges szükséges 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 3

4 RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Sugárterápiás szakasszisztens 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: azonosító számú Radiográfus szakképesítés, vagy 5.2 szintő egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelı, OKJ elıtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az azonosító számú Radiográfus szakképesítés követelmény moduljaiból. Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Szonográfus szakasszisztens 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: azonosító számú Radiográfus szakképesítés vagy 5.2 szintő egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelı, OKJ elıtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az azonosító számú Radiográfus szakképesítés követelmény moduljaiból. Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 4

5 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3232 Szakasszisztens (orvosi) 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: Sugárterápiás kezeléseknél segédkezik Vizsgálatra elıkészíti, pozicionálja a beteget sszisztál a kontrasztanyagok beadásánál Röntgenfelvételeket készít Denzitometriás vizsgálatot végez UH vizsgálat kivitelezésében segédkezik CT vizsgálatok során segédkezik MRI vizsgálatok során segédkezik Sugárvédelmi elıírásokat betart és betartat Képi dokumentációt végez 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: azonosító száma szakképesítéssel rokon szakképesítések Diagnosztikai technológus megnevezése 5

6 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: új-10 Interakció az egészségügyi ellátásban szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hiteles kommunikációt folytat Szaknyelven kommunikál Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül Segítı kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítı technikákat alkalmaz Önérvényesítı kommunikációt alkalmaz Kapcsolattartás eszközeit használja Idegen nyelvet használ, alapfokon Etikai normák szerint végzi munkáját Esélyegyenlıséget biztosít datvédelmi szabályokat betartja Együttmőködik a betegjogi, gyermekjogi képviselıvel lkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat lkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat lkalmazza a dokumentálás különbözı formáit datokat győjt, kezel Elektronikusan adatokat rögzít, tárol Minıségügyi dokumentációt kitölt, vezeti a szakterületre vonatkozó dokumentumokat Tiszteletben tartja a kulturális különbségekbıl adódó szokásokat Kutatómunkában részt vesz Fejleszti tudását és készségeit Közremőködik az oktatási folyamatban Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Kommunikáció Szakmai kommunikáció Szaknyelv, latin C Idegen nyelv C Informatika Ügyvitel, dokumentáció Etika Szakmai etika Jog Minıségügyi ismeretek C Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szabályzatai Szociológia Általános pszichológia Pedagógia 6

7 szint megjelölésével a szakmai készségek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvő beszédkészség 4 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 4 Informatikai eszközök használata 4 Kommunikációs eszközök használata Személyes kompetenciák: Felelısségtudat Önfegyelem Önállóság Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Stressztőrı képesség Empátiás készség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtı készség Udvariasság Közérthetıség Hatékony kérdezés készsége Meggyızıkészség dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Információgyőjtés Kreativitás, ötletgazdagság szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: új-10 szepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Higiénés szabályokat betart Megelızi a fertızéseket szepszis, antiszepszis szabályainak megfelelıen használja az eszközöket Mőszereket, eszközöket fertıtlenít Kezet fertıtlenít ırt fertıtlenít Fertıtlenítı eljárásokat alkalmaz Sterilezéshez elıkészít Steril eszközöket használ etartja a sterilitás szabályait 7

8 etartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális elıírásokat lkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit lkalmazza az egyéni védıeszközöket nyagtárolást az elıírásoknak megfelelıen biztosít lkalmazza a szelektív hulladékgyőjtés szabályait Veszélyes hulladékot kezel etartja a környezetvédelmi elıírásokat etartja a munkahelyre vonatkozó általános tőzvédelmi elıírásokat lkalmazza a jelzı és riasztó berendezéseket lkalmazza a tőzoltó készülékeket Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben közremőködik Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Közegészségtan Higiéné Mikrobiológia Immunitástan Járványtan C Kórházhigiéné Fertıtlenítés Sterilizálás Munkavédelem Környezetvédelem Tőzvédelem szint megjelölésével a szakmai készségek 4 Fertıtlenítés eszközeinek használata 4 Sterilezés eszközeinek használata 4 Munkavédelmi eszközök használata 4 Riasztás eszközeinek használata 4 Tőzvédelmi eszközök használata 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 4 Hulladékkezelés eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Állóképesség Megbízhatóság Szakszerőség Társas kompetenciák: Határozottság Konfliktusmegoldó készség Empátiás készség Szervezıkészség 8

9 Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elıvigyázatosság Kontroll (ellenırzıképesség) környezet tisztántartása Eredményorientáltság Elırelátás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elsı ellátás-elsısegélynyújtás szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: helyszín biztonságosságát felméri helyszíni körülményekrıl tájékozódik Tájékozódó betegvizsgálatot végez figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri Segítséget hív beteget állapotának megfelelı testhelyzetbe hozza Halaszthatatlan beavatkozásokat végez Újraélesztést végez (LS ED) Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít z elsıdleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú betegnél, fájdalomról panaszkodó betegnél, nehézlégzéssel küszködı beteg esetén, görcsroham alatt és után, beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet szenvedett betegnél Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz Elsıdleges sebellátást végez Kötözéseket alkalmaz Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít Tömeges baleset felszámolásában segédkezik eteget mozgat, mőfogásokat alkalmaz beteg szállításra történı elıkészítésében segédkezik Hıhatás okozta sérülést ellát Katasztrófa egészségügyi ellátásban közremőködik Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Tünettan Sürgısségi orvostan Újraélesztés Sebészet aleseti sebészet 9

10 elgyógyászat Gyermekgyógyászat szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 4 Légútbiztosítás eszközeinek használata 4 Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata 5 Riasztás eszközeinek használata 5 Újraélesztés eszközeinek használata 5 Elsısegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenırzése Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Döntésképesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Kézügyesség Stressztőrı képesség Társas kompetenciák: Határozottság Irányítási készség Közérthetıség Segítıkészség Hatékony kérdezés készsége dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Nyitott hozzáállás Körültekintés, elıvigyázatosság Figyelem-összpontosítás Intenzív munkavégzés Helyzetfelismerés Értékelési képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: új-10 Egészségmegırzés - betegségmegelızés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Életminıséget fenntart Egészségtudatos életvitel, életminıség kialakítását segíti z egészséges életmódnak megfelelı napirendet összeállít Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti Személyi higiénét fenntart Korszerő táplálkozáshoz szükséges étrendet összeállít túlsúly és elhízás megelızésében részt vesz fizikai erınlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti Választható és ajánlott testedzés-programokat összeállít Pszichés egyensúlyt tart fenn Mentális egészséget fenntart 10

11 Prevenció, védıoltások tudatos igénybevételét segíti Szőrıvizsgálatokon való részvételt elısegíti Egészségnevelési feladatokat lát el különbözı életszakaszokban és élethelyzetekben Szenvedélybetegségek megelızésében részt vesz Felismeri az élettanitól eltérı jelenségeket Felismeri az akadályozottság különbözı formáit etegségeket kiváltó kórokok megelızésében közremőködik szervezet kóros reakcióit felismeri testi egészség megırzésében, a betegségek megelızésében részt vesz - a mozgásszervek vonatkozásában - a szív és keringési rendszer vonatkozásában - a légzırendszer vonatkozásában - az emésztırendszer vonatkozásában - az endokrin rendszer vonatkozásában - a vizeletkiválasztó és -elvezetı rendszer vonatkozásában - a reproduktív rendszer vonatkozásában - az idegrendszer vonatkozásában - az érzékszervek vonatkozásában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C z egészségkultúra C Magyarország lakosságának egészségmutatói C z egészség, betegség, fogyatékosság C környezeti tényezık hatása az ember egészségére C személyi és környezeti higiénia fogalma, kapcsolata C z egészségfejlesztés alapelvei C Egészségvédı-betegségmegelızı célprogramok C Választható és ajánlott testedzés-programok C z egészségnevelés korszerő módszerei C z egészséges táplálkozás elméleti alapjai C Energiaegyensúly a mindennapokban C Prevenció C Mentálhigiéné alapjai C Pedagógia, oktatás, módszertani ismeretek C Terhesgondozás natómia-élettan Általános és részletes kórtan C Gerontológia C Fogyatékosságtan szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Jelképek értelmezése 3 Oktatás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Külsı megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Meggyızı képesség 11

12 Határozottság Társas kompetenciák: Együttmőködı képesség Közérthetıség Rendszerezı képesség Kreativitás, ötletgazdagság Empátiás készség Módszerkompetenciák: Problémaelemzés Problémamegoldás Nyitott hozzáállás Áttekintı képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: natómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Általános anatómiai ismereteit alkalmazza Röntgen-anatómiai ismereteit alkalmazza Metszet-anatómiai ismereteit alkalmazza Funkcionális anatómiai ismereteit alkalmazza Élettani ismereteit alkalmazza Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z emberi test anatómiája C Tér- és metszetanatómia lkalmazott anatómia Röntgenanatómia Élettan Kórélettan szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Térlátás 5 Színérzékelés 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Olvasott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Térlátás Térbeli tájékozódás Fejlıdıképesség, önfejlesztés Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Motiválhatóság Visszacsatolási készség 12

13 Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: bsztrakt (elméleti) gondolkodás Áttekintıképesség Logikus gondolkodás Rendszerezı képesség Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: képalkotás folyamata és eszközei szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: etegtájékoztatást és irányítást végez Röntgenfelvételeket készít Képi dokumentációt készít és archivál Megítéli a röntgenfelvétel minıségét Digitális képfeldolgozást végez Közremőködik az átvilágításban történı vizsgálatoknál Injekciózáshoz elıkészít Injekciózásnál asszisztál Kontrasztanyagokat elıkészít Orvosi felügyelet mellett orálisan, aboralisan kontrasztanyagot ad be sszisztál az intravénás kontrasztanyagok beadásánál Mammográfiás felvételeket készít Denzitometriás vizsgálatot végez Fogászati felvételeket készít UH vizsgálatot elıkészít és kivitelezésében segédkezik CT vizsgálatok során segédkezik MRI vizsgálatok során segédkezik Intervenciós beavatkozásoknál segédkezik Sugárvédelmi ismereteket alkalmaz Sugárvédı eszközöket alkalmaz Sugárvédelmi elıírásokat betart és betartat kut elváltozásokat felismer és orvost értesít Kiegészítı felvételek szükségességét felismeri Folyamatos betegmegfigyelést végez Vizsgálati stratégiát megbeszél Folyamatosan tájékoztatja a beteget a vizsgálat menetérıl Közremőködik az átvilágításban történı vizsgálatoknál Felismeri a szövıdményeket és allergiás reakciókat Részt vesz a szövıdmények elhárításában iztosítja a munkához szükséges kontrasztanyagokat, gyógyszereket, fogyóeszközöket Informatikai célprogramokat kezel Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: 13

14 típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Fizika Sugárfizika Sugárbiológia Sugárvédelem röntgensugár keletkezése, tulajdonságai Képalkotó módszerek, eljárások Képalkotó berendezések és mőködési elvük Felvételtechnika, pozicionálás Fototechnika Digitális képalkotás és képtárolás Kontrasztanyagok és alkalmazásuk, szövıdmények elhárítása vizsgálatkérı lap értelmezése helyes vizsgálati módszer megválasztása beteg fogadása, tájékoztatása vizsgálat protokoll szerinti elvégzése gépek szakszerő mőködtetése z expozíció helyes megválasztása röntgenkép, illetve a felvétel minıségének megállapítása Átvilágítóban kontrasztanyagos vizsgálatoknál közremőködés Injekciózás Dokumentáció, beteg tájékoztatás Sürgısségi ellátás Intervenciós radiológia etegazonosítás szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott, és hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Képalkotó berendezések használata Személyes kompetenciák: Térlátás Pontosság Precizitás Kitartás Fejlıdıképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Motiválhatóság Fogalmazó készség Közérthetıség Tömör fogalmazás készsége Empátiás készség Módszerkompetenciák: bsztrakt (elméleti) gondolkodás Áttekintıképesség Logikus gondolkodás Rendszerezı képesség Ismeretek helyén való alkalmazása Általános tanulóképesség Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 14

15 Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Klinikum a képalkotásban szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Orvosi latin szakkifejezéseket alkalmaz etegmegfigyelést végez Felméri a beteg szükségleteit Kikérdezi a beteget az anamnesztikus adatokról képalkotó vizsgálatok során felismeri az akut, életveszélyes állapotokat, és orvost értesít Kiegészítı felvételek szükségességét felismeri Folyamatos betegmegfigyelést végez Vizsgálati stratégiát megbeszél Kontrasztanyagokat elıkészít sszisztál a kontrasztanyagok beadásánál Részt vesz a szövıdmények elhárításában Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: mozgás szervrendszerének klinikuma Feji-nyaki régió klinikuma tüdı és mediastinum klinikuma cardiovascularis rendszer klinikuma gastrointestinalis és hepatobiliaris rendszer klinikuma z urogenitalis rendszer klinikuma Endokrinológia z emlı klinikuma Vér és vérképzıszervek klinikuma Szemészeti kórképek Szülészeti és nıgyógyászati betegségek Központi idegrendszer klinikuma Gyermekkor sajátosságai C kut, életveszélyes állapotok szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő beszédkészség Személyes kompetenciák: Szorgalom, igyekezet Fejlıdıképesség, önfejlesztés Pontosság, precizitás Térlátás Társas kompetenciák: 15

16 Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Prezentációs készség Motiválhatóság Empátiás készség Módszerkompetenciák: bsztrakt (elméleti) gondolkodás Áttekintıképesség Logikus gondolkodás Rendszerezı képesség Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Rendszerben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Képalkotás Computer Tomographiával (CT) szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elıkészíti a beteget CT vizsgálathoz, protokoll szerint per os kontrasztanyagot ad Pszichésen vezeti a beteget a CT vizsgálatok során Felvilágosítja a beteget a CT vizsgálat menetérıl namnesztikus adatokat vesz fel Felismeri a vizsgálatot kontraindikáló okokat Felismeri a kontrasztanyag beadását kizáró okokat Megtervezi a CT vizsgálatot CT vizsgálatokat végez protokoll szerint Iv. kontrasztanyag beadásánál közremőködik Injektort, perfuzort kezel Felismeri a szövıdményeket és allergiás reakciókat CT vezérelt intervenciós beavatkozások során segédkezik Méréseket, rekonstrukciókat végez Képi dokumentációt készít, archivál CT berendezéseket tisztán tartja, meghibásodás esetén megteszi a megfelelı intézkedéseket Sugárvédelmi szabályokat betartja/betartatja Munka-, tőz-, balesetvédelmi szabályokat betartja/betartatja Tudományos munkában vesz részt Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Informatika, dedikált informatikai eszközök és szoftverek Fizika Sugárfizika, sugárvédelem C Tőz-, munka- és balesetvédelem CT berendezések felépítése CT mőködésének fizikai alapjai, mőködési elve CT berendezés számítógépes környezete 16

17 CT berendezés tisztántartása CT képalkotás Multimodális CT-eljárások (pl.: PET-CT) CT vizsgálat során alkalmazott kontrasztanyagok Kontrasztanyag mellékhatások, szövıdmények és elhárításuk Kontrasztanyag beadási technikák és módok Kontrasztanyag befecskendezı berendezések CT tér- és metszetanatómia Klinikai ismeretek etegirányítás és tájékoztatás Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti szabályzatok eteg fizikális felkészítése a CT vizsgálatokra koponya ép és kóros morfológiája és CT vizsgálata gerinc ép és kóros morfológiája és CT vizsgálata mellkas és mellkasi szervek ép és kóros morfológiája és CT vizsgálata has ép és kóros morfológiája és CT vizsgálata kismedence ép és kóros morfológiája és CT vizsgálata Musculosceletalis rendszer ép és kóros morfológiája és CT vizsgálata Sürgısségi CT vizsgálatok CT vezérelt intervenciók esugárzás tervezés Kémia, kontrasztanyag ismeret szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 Dedikált informatikai eszközök alkalmazása 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 CT berendezések használata 5 Képrögzítı berendezések használata 5 PCS rendszer használata Személyes kompetenciák: Térlátás Precizitás Szorgalom, igyekezet Önállóság Megbízhatóság Stressztőrı képesség Tolerancia Társas kompetenciák: Visszacsatolási készség Tömör fogalmazás készsége Motiválhatóság Empátiás készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Áttekintıképesség Ismeretek helyén való alkalmazása Rendszerekben való gondolkodás 17

18 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Megtervezi a MRI vizsgálatot MRI vizsgálatokat végez protokoll szerint Pszichésen vezeti a beteget a MRI vizsgálatok során Méréseket, rekonstrukciókat végez MRI vezérelt intervenciós beavatkozások során segédkezik Tudományos munkában vesz részt Elıkészíti a beteget MRI vizsgálathoz Felvilágosítja a beteget a MRI vizsgálat menetérıl namnesztikus adatokat vesz fel Felismeri a vizsgálatot kontraindikáló okokat Felismeri a kontrasztanyag beadását kizáró okokat Intravénás kontrasztanyag beadásánál közremőködik Injektort, perfuzort kezel Felismeri a szövıdményeket és allergiás reakciókat Képi dokumentációt készít, archivál MRI berendezéseket tisztán tartja, meghibásodás esetén megteszi a megfelelı intézkedéseket z MRI biztonsági szabályait betartja/betartatja Munka-, tőz- és balesetvédelmi szabályokat betartja/betartatja Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák Szakmai ismeretek: MRI tér- és metszetanatómia Klinikai ismeretek etegirányítás és tájékoztatás eteg fizikális felkészítése az MRI vizsgálatokra koponya ép és kóros morfológiája és MRI vizsgálata gerinc ép és kóros morfológiája és MRI vizsgálata mellkas és mellkasi szervek ép és kóros morfológiája és MRI vizsgálata has ép és kóros morfológiája és MRI vizsgálata kismedence ép és kóros morfológiája és MRI vizsgálata Musculosceletalis rendszer ép és kóros morfológiája és MRI vizsgálata Sürgısségi MRI vizsgálatok MRI vezérelt intervenciók MRI berendezések felépítése MRI mőködésének fizikai alapjai, mőködési elve MRI biztonsági szabályai MRI berendezés számítógépes környezete MRI berendezés tisztántartása MRI képalkotás Multimodális MRI-eljárások MRI vizsgálat során alkalmazott kontrasztanyagok Kontrasztanyag mellékhatások, szövıdmények és elhárításuk Kontrasztanyag beadási technikák és módok Kontrasztanyag befecskendezı berendezések C Informatika Tőz-, munka- és balesetvédelem Kémia, kontrasztanyag-ismeret szint megjelölésével a szakmai készségek: 18

19 2 Dedikált informatikai eszközök alkalmazása 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 MRI berendezések használata 5 Képrögzítı berendezések használata 5 PCS rendszer használata Személyes kompetenciák: Precizitás Szorgalom, igyekezet Önállóság Megbízhatóság Stressztőrı képesség Tolerancia Társas kompetenciák: Visszacsatolási készség Tömör fogalmazás készsége Motiválhatóság Empátiás készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Áttekintıképesség Ismeretek helyén való alkalmazása Rendszerekben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: eteget tájékoztat és irányít namnesztikus adatokat felvesz Fizikálisan és pszichésen felkészíti a beteget a vizsgálatokra eteget beavatkozásokhoz protokoll szerint pozicionál, ill. irányítja a pizicionálást Kényelmi-, segéd- és betegrögzítı eszközöket használ mőtétek során használatos steril anyagokat ellenırzi Higiénés kézfertıtlenítést végez, beöltözik és beöltöztet Izolál etartja és betartatja az aszepszis és antiszepszis szabályait Invazív diagnosztikai és intervenciós beavatkozások során tevékenykedik Folyamatos betegészlelést, betegmonitorozást végez a beavatkozás elıtt, alatt és után Felismeri az állapotváltozásokat és szövıdményeket Intravénás kontrasztanyag beadásánál közremőködik Részt vesz a szövıdmény elhárításban Újraélesztéshez szükséges eszközöket, gyógyszereket elıkészít Injekciót ad (sc., im.), infúzió bekötésénél és cseréjénél közremőködik Intravascularis nyomásmérésekben közremőködik 19

20 Szövıdmények kezelésében, újraélesztésben részt vesz Képrögzítı eljárásokat alkalmaz Röntgenfelvételeket készít a beavatkozások során Injektort, perfuzort kezel vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz, kezelésekhez használatos gépeket, eszközöket kezel, meghibásodás esetén megteszi a szükséges intézkedéseket vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz, kezelésekhez használatos gépeket és eszközöket tisztán tartja Ellátja az invazív és intervenciós beavatkozások utáni teendıket a beteggel Ellátja az invazív és intervenciós beavatkozások utáni teendıket a beavatkozáshoz használt eszközökkel Ellátja az invazív és intervenciós beavatkozások utáni teendıket a röntgen-mőtıben Speciális dokumentációt vezet Kötéseket alkalmaz és eltávolít Felel a röntgen-mőtı biztonsági rendszabályainak betartásáért Ellenırzi a gépek, berendezések állapotát, mőködését lkalmazza a berendezések üzemeltetési szabályait Tudományos munkában vesz részt Mőtéti eszközöket használ Mőtéti naplót vezet Elıkészítı tevékenységet folytat a mőtétek, intervenciós beavatkozások elıtt Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: evezetés az intervenciós radiológiába Vascularis intervenció Nem-vascularis intervenció etegmonitorozás és irányított gyógyszerelés, szövıdmény elhárítás Speciális élettani, kórélettani ismeretek Nyaki erek töltése ehatolás különbözı testfelszíneken, ereken Koronarográfiák Egyéb angiográfiák, DS Transseptalis katéterezés Jobb és bal szívfél katéterezés, grádiensmérés Katéteres szív és elektrofiziológiai vizsgálatok Egyéb intravascularis diagnosztikus vizsgálatok (PW, IVUS, stb) ngiográfia Hemodinamika Endoszkópia Fizika, a röntgenmőtıben használt gépek, berendezések mőködési elve röntgenmőtıben használt gépek, berendezések tisztántartása, meghibásodás esetén intézkedés Munkaszervezés Röntgen-mőtı helyiség berendezései és tartozékai Eszközismeret Sterilezési és mőszaki ismeretek Dokumentáció Oxyológia Kémia, kontrasztanyagok ismerete Élettan, kórélettan Speciális eszközismeret Intervenciós vizsgálat során alkalmazott kontrasztanyagok Kontrasztanyag mellékhatások, szövıdmények és elhárításuk Kontrasztanyag befecskendezı berendezések 20

21 szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő beszédkészség 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Képalkotó berendezések használata 5 Injektor, perfuzor használata 5 EKG, betegészlelı monitor használata 5 Defibrillátor használata 5 CD író használata 3 Irodatechnikai eszközök használata: telefon, mobil, fax, fénymásoló 5 Mőtéti eszközök használata 4 Készenléti táska eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Fejlıdıképesség, önfejlesztés Pontosság Szorgalom, igyekezet Térlátás Társas kompetenciák: Határozottság Tömör fogalmazás készsége Tolerancia Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Rendszerezı képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Sugárvédelem - dozimetria szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Nyílt radioaktív izotópokat kezel Radioaktív izotópokat in vivo és in vitro alkalmaz (diagnosztikai és terápiás célból) Radioaktív hulladékokat kezel az érvényes sugárvédelmi szabályok alapján Sugárvédelmi jellegő számításokat és méréseket végez Dekontaminációt végez Sugárvédelemmel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat végrehajt Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: tomfizikai alapismeretek 21

22 Speciális sugárfizikai ismeretek Sugárbiológia Sugárvédelmi dózisfogalmak sugárvédelem szabályozása elsı sugárterhelés Gyakorlati sugárvédelem Speciális környezetvédelmi ismeretek, radioaktív hulladékkezelés, érvényes jogszabályok szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 ktivitás kalibrátor használata 5 Személyi dózismérık használata 3 Mőszaki sugárvédelmi ismeretek használata 4 aleset esetén dekontaminálás Személyes kompetenciák: Fejlıdıképesség, önfejlesztés Szorgalom, igyekezet Kitartás Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Tömör fogalmazás készsége Motiválhatóság Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Áttekintıképesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: beteget felvilágosítja a nukleáris medicina diagnosztikai és terápiás beavatkozásairól, betegelıjegyzést végez In vivo diagnosztikai vizsgálatokat végez protokoll szerint Nukleáris medicina terápiás beavatkozásokat végez Immunoassayt végez manuálisan és automatákon In vitro laboratóriumban tevékenykedik Vért vesz a betegtıl Intravénás izotóp beadásánál közremőködik Kromatográfot kezel utoradiográfiát végez Folyadék-szcintillációs gépet kezel Gammakamerát, SPECT kamerát, PET-CT berendezést kezel berendezések minıségellenırzését végzi z elvégzett vizsgálatok után kiértékeléseket, méréseket, rekonstrukciókat készít datbázist kezel Tudományos munkában vesz részt Speciális számítógépes ismereteket alkalmaz 22

23 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: radioaktív izotópok klinikai alkalmazásának elméleti alapjai C C Kibıvített sugárvédelemi ismeretek Dokumentáció Informatika Etikai, jogi ismeretek Dozimetria Speciális környezetvédelmi ismeretek, radioaktív hulladékkezelés Sugárfizika Méréstechnika, mőszerismeret, mőszerek minıségellenırzése Fizika Sugárfizika Matematika, biometria, számítástechnika, speciális szoftverismeret evezetés a nukleáris medicinába (in vivo és in vitro izotópdiagnosztika, terápiás eljárások) Képalkotó eljárások elmélete (gamma kamera, PET kamera, PET-CT) belsı elválasztású mirigyek diagnosztikája központi idegrendszer diagnosztikája szív és keringés diagnosztikája tüdı diagnosztikája z emésztırendszer és máj diagnosztikája vizeleti és nemi szervek diagnosztikája csontok és ízületek diagnosztikája vér és nyirokrendszer diagnosztikája Gyulladás Daganatok Izotópterápia Immunoassay szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő beszédkészség 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Gammakamera használata 5 SPECT kamera használata 5 PET kamera, PET-CT használata 5 PCS rendszer használata 5 Irodatechnikai eszközök használata: telefon, mobiltelefon, fax, internet, fénymásológép, diktafon 23

24 Személyes kompetenciák: Kézügyesség Szervezıkészség Precizitás Matematikai készségek Mennyiségérzék Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Társas kompetenciák: Határozottság Empátiás készség Segítıkészség Irányítási készség Irányíthatóság Módszerkompetenciák: Áttekintıképesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség Problémamegoldás, hibaelhárítás Körültekintés, elıvigyázatosság környezet tisztántartása szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Radiofarmakológiai vizsgálatok szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Meleglaboratóriumban tevékenykedik Generátorokat kezel Inaktív anyagokat jelöl izotópokkal Speciális mérımőszereket kezel Radiofarmakon, izotópkönyvelést, dokumentációt vezet lkalmazza a radioaktív izotópok gyógyászati felhasználásával kapcsolatos ismereteit Izotópgenerátorokat kezel, minıségellenırzést végez Inaktív gyógyszerek jelzését végzi izotóppal, minıségellenırzést végez Intravénás radiofarmakon beadásánál közremőködik Vért vesz, és a vér alakos sejtjeit izotóppal jelzi protokoll szerint Ismeri és betartja a radioaktív gyógyszerek hazai regisztrálásának és hatósági minıségellenırzésének rendszerét nyagot rendel és nyilvántart Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Gyógyszertan Radiofarmakológia alapjai Általános laboratóriumi ismeretek 24

25 Dokumentációs ismeretek Kémia-biokémia radioaktív izotópok gyógyászati alkalmazásával kapcsolatos alapismeretek radioaktív gyógyszerek elıállítása, diszpenzálása és minıségellenırzése vér alakos elemeinek jelzése izotópokkal radioaktív gyógyszerek hazai regisztrálásának, és hatósági minıségellenırzésének rendszere z izotópdiagnosztikában alkalmazott radioaktív gyógyszerek radioaktív gyógyszerek klinikai alkalmazása során felmerülı problémák nyagrendelés és nyilvántartás szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő beszédkészség 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Izotóp generátorok használata 5 Dózis kalibrátor használata 5 PCS rendszer használata 5 Irodatechnikai eszközök használata: telefon, mobiltelefon, fax, internet, fénymásológép, diktafon Személyes kompetenciák: Fejlıdıképesség, önfejlesztés Szorgalom, igyekezet Kitartás Látás Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Tömör fogalmazás készsége Motiválhatóság Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Áttekintıképesség Numerikus gondolkodás, matematikai készség Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: besugárzás tervezése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Járóbeteg-szakellátásban részt vesz eteggondozást végez Pszichésen vezeti a beteget a tervezés során Folyamatos betegmegfigyelést végez 25

26 Felvilágosítja a beteget a tervezés menetérıl namnesztikus adatokat vesz fel Dokumentációt elıkészít lapszintő statisztikai adatokat szolgáltat datbázist kezel Szimulációs feladatokat végez Injekciót ad (sc., im.), infúzió bekötésénél, cseréjénél közremőködik Vért vesz a betegtıl Szövıdmények kezelésében közremőködik Folyamatosan betartja és betartatja a higiénés szabályokat Elıkészíti a tervezéshez szükséges anyagokat, eszközöket Elıkészíti a beteget a besugárzás tervezéshez Pozicionálja a beteget a protokoll szerint régiónak megfelelı teströgzítı eszközöket alkalmaz pozicionálás reprodukálhatósága érdekében testjelöléseket alkalmaz Képi dokumentációt készít Röntgenfelvételt készít a beállításról Fotódokumentációt készít a beállításról Képarchiválást végez Írásban rögzíti a beállítási paramétereket Ellenırzi a gépek, berendezések állapotát, mőködését Tudományos munkában vesz részt Kötéseket alkalmaz és eltávolít Speciális sugár- és munkavédelmi szabályokat ismeri és alkalmazza etegjogokat ismeri és betartja/betartatja Etikai normákat ismeri és betartja Sugárterápiás berendezések üzemeltetésének jogi szabályozását ismeri Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Klinikai ismeretek, onkológia Gépek, berendezések felépítése, mőködési elvének ismerete Gépek, berendezések karbantartása Sugárfizika Sugárvédelem eteglélektan Informatika Sugárforrások Speciális sugár- és munkavédelmi ismeretek C Jogszabályok Szimulátorok felépítése, mőködési elvének ismerete erendezések, szimulátorok tisztántartása Számítógépek a besugárzás tervezésénél szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 ECDL 5. m. datbázis-kezelés 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő beszédkészség 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Szimulátor használata 5 Képrögzítı berendezések használata 26

27 5 PCS rendszer használata 5 Fényképezıgép használata Személyes kompetenciák: Felelısségtudat Türelmesség Precizitás Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Társas kompetenciák: Empátiás készség Határozottság Tolerancia Interperszonális rugalmasság Segítıkészség dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Körültekintés, elıvigyázatosság Nyitott hozzáállás Eredményorientáltság Intenzív munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Klinikai sugárterápia kivitelezése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: namnesztikus adatokat felvesz Dokumentál Felvilágosítja a beteget a kezelés, ill. a beavatkozás menetérıl eteget fizikálisan elıkészít a kezelésekre, beavatkozásokra Protokoll szerint pozicionálja a beteget a kezelésekhez, beavatkozásokhoz régiónak megfelelı teströgzítı eszközöket alkalmaz pozicionálás reprodukálhatósága érdekében testjelöléseket alkalmaz Írásban rögzíti a beállítási paramétereket Orvosi utasításra elvégzi a szükséges beállítási korrekciót Kötéseket alkalmaz és eltávolít esugárzási tevékenységet végez Speciális sugár- és munkavédelmi tevékenységet végez Pszichésen követi a beteget a kezelés, ill. a beavatkozás során Intravénás infúzió bekötésénél, cseréjénél közremőködik Statisztikai adatokat szolgáltat Tudományos munkában vesz részt Sugárzás okozta mellékhatások ellátásában részt vesz Orvosi utasításra sugárkezelést végez Közelterápiás besugárzási feladatokban közremőködik Elıkészítı tevékenységet folytat a beavatkozás elıtt Ellenırzi a gépek, berendezések és a beavatkozás során használatos anyagok állapotát, mőködését Elıkészíti a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszközöket etartja és betartatja a higiénés szabályokat Higiénés kézfertıtlenítést végez izonyos esetekben beöltözik és beöltöztet Izolálást végez Mőszerel a beavatkozás során 27

28 Felismeri az állapotváltozásokat és szövıdményeket Képi dokumentációt készít Röntgenfelvételt készít a beállításról Képarchiválást végez Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Sugárfizika Sugárvédelem eteglélektan Informatika Sugárterápiás gépek, berendezések felépítése, mőködési elve Sugárterápiás gépek, berendezések tisztántartása Számítógépek a besugárzásnál ırtumorok és sugárterápiás kezelésük Fej-nyaki tumorok és sugárterápiás kezelésük Tüdıdaganatok és sugárterápiás kezelésük colorectalis rendszer daganatai malignus lymphomák és sugárterápiás kezelésük Nıgyógyászati tumorok és sugárterápiás kezelésük Urológiai tumorok és sugárterápiás kezelésük Központi idegrendszer daganatai és sugárterápiás kezelésük Sürgısségi sugárterápia Tüneti és palliatív sugárterápia sugár mellékhatások tüneti kezelése szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő beszédkészség 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 esugárzó készülék használata 5 rachyterápiás eszközök használata 5 PCS rendszer használata 5 Fényképezıgép használata Személyes kompetenciák: Felelısségtudat Türelmesség Precizitás Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Társas kompetenciák: Empátiás készség Határozottság Tolerancia Interperszonális rugalmasság Segítıkészség dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Körültekintés, elıvigyázatosság 28

29 Nyitott hozzáállás Eredményorientáltság Intenzív munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ultrahang-diagnosztikai eljárások szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: z UH gépeket, technikai eszközöket szakszerően mőködteti etegadatokat rögzít az ultrahang-berendezésben Vizsgálati paramétereket kiválaszt vizsgálat során megfelelı beállításokat végez Mőtermékeket, beállítási hibákat felismer és kiküszöböl Standard képi dokumentációt készít Ultrahangvezérelt intervenciókhoz elıkészül Készülék meghibásodását felismeri és a megfelelı intézkedéseket megteszi Készüléket tisztántart Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Fizikai-technikai alapok Ultrahang-berendezések -módú ultrahangvizsgálat Doppler alapelvek Spektrum Doppler-vizsgálat Color Doppler-vizsgálat Egyéb áramlásvizsgálatok (Power Doppler, -flow) 3D/4D ultrahangvizsgálatok Elıkészítés ultrahangvizsgálatokhoz és ultrahangvezérelt intervenciókhoz Hemodinamikai alapok Ultrahang készülékek karbantartása C Ultrahang kontrasztanyagok Mőtermékek és hibák szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 UH gépek használata, mőködtetése Személyes kompetenciák: Kézügyesség Térlátás Színlátás Precizitás Felelısségtudat Fejlıdıképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: 29

30 Fogalmazókészség Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Empátiás készség Kapcsolatteremtı készség dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Rendszerekben való gondolkodás Figyelemösszpontosítás Helyzetfelismerés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ultrahang-diagnosztikai eljárások kivitelezése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kikérdezi a beteget az anamnesztikus adatokról z anamnesztikus dokumentációt áttekinti Tájékoztatja a beteget a vizsgálat menetérıl Elıkészíti a beteget, valamint a szükséges anyagokat és eszközöket a vizsgálathoz etegmegfigyelést végez Protokoll szerint orvossal konzultál Szőrı és diagnosztikai UH vizsgálatok elvégzésében közremőködik Hasi és kismedencei UH vizsgálatok elvégzésében közremőködik Erek Doppler UH vizsgálatainak elvégzésében közremőködik Felületes lágyrészek UH vizsgálatainak elvégzésében közremőködik mellkas és a mellkasi szervek UH vizsgálatainak elvégzésében közremőködik gyi UH vizsgálatok elvégzésében közremőködik Intraluminális UH vizsgálatok elvégzésében közremőködik Helyszíni és intraoperatív UH vizsgálatok elvégzésében közremőködik Írásos dokumentációt készít a vizsgálatról Képi dokumentációt készít a vizsgálatról Felismeri a kóros, életveszélyes állapotokat és jelzi az orvosnak Szőrı- és diagnosztikai UH vizsgálatok elvégzésében közremőködik (nıgyógyászati, koraterhességi, II-III. trimeszterbeli UH vizsgálatok, magzati szív, felügyelettel UH-vezérelt beavatkozások) Ultrahangos intervenciós beavatkozásokban közremőködik Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Ultrahang metszeti anatómia, ultrahang anatómia Vizsgálati indikációk Vizsgálati technikák és protokollok Típusos felvételek Mérések Klinikai ismeretek, az elváltozások ultrahang morfológiája Nıi kismedencei UH anatómia 30

31 Embrionális és magzati anatómia Ultrahangvezérelt intervenció Dokumentáció Informatika szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 5 Számítógépes leletezés 5 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 5 Ultrahanggépek használata 5 Diktafon használat 5 Dokumentációs eszközök használata 5 PCS rendszer használata 5 Irodatechnikai eszközök használata: fénymásoló, mobil, telefon, fax Személyes kompetenciák: Kézügyesség Térlátás Színlátás Precizitás Felelısségtudat Fejlıdıképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Fogalmazókészség Hatékony kérdezés készsége Tömör fogalmazás készsége Empátiás készség Kapcsolatteremtı készség dekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Rendszerekben való gondolkodás Figyelemösszpontosítás Helyzetfelismerés 31

32 z azonosító számú, Radiográfus megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója új-10 új-10 Interakció az egészségügyi ellátásban megnevezése szepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem Elsı ellátás-elsısegélynyújtás új-10 Egészségmegırzés - betegségmegelızés natómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása képalkotás folyamata és eszközei Klinikum a képalkotásban z azonosító számú, CT, MRI szakasszisztens megnevezéső ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Képalkotás Computer Tomographiával (CT) Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) z azonosító számú, Intervenciós szakasszisztens megnevezéső ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia z azonosító számú, Nukleáris medicina szakasszisztens megnevezéső ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója Sugárvédelem - dozimetria megnevezése Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) Radiofarmakológiai vizsgálatok z azonosító számú, Sugárterápiás szakasszisztens megnevezéső ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója besugárzás tervezése Klinikai sugárterápia kivitelezése megnevezése z azonosító számú, Szonográfus szakasszisztens megnevezéső ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója Ultrahang-diagnosztikai eljárások megnevezése Ultrahang-diagnosztikai eljárások kivitelezése 32

33 V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerő szakképzés esetén: z utolsó szakképzı évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból modulzáró vizsga(ák) teljesítése képzési programban elıírt gyakorlat teljesítésérıl szóló igazolás. 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: új-10 Interakció az egészségügyi ellátásban hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: új-10 szepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása az aszepszis - antiszepszis szabályainak gyakorlati alkalmazásával gyakorlati Idıtartama: 30 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elsı ellátás-elsısegélynyújtás hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, elsı ellátási, elsısegélynyújtási feladatatok kivitelezése gyakorlati Idıtartama: 30 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 33

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ápoló 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ipari anyagvizsgáló

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 3 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NYOMDIPRI TECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek és írásbeli vizsgarészek idıpontjai

Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek és írásbeli vizsgarészek idıpontjai Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek és írásbeli vizsgarészek idıpontjai 1. sz. melléklet (6. oldal) 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet szerint szervezett vizsgák vizsga vizsga kezdése Modul napja

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállat-minősítő

Részletesebben

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 01 2. A szakképesítés megnevezése: Állatgondozó

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3.

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: iztonságszervező

Részletesebben

A vizsgázó teljesítményének értékelése. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11.

A vizsgázó teljesítményének értékelése. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11. A vizsgázó teljesítményének értékelése Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11. Jogszabályi háttér Vizsgaszervezés A régi OKJ szerint szervezett szakmai vizsgák esetén

Részletesebben

VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízépítő

Részletesebben

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚSZÓMUNKGÉP-KEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 840 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Úszómunkagép-kezelő

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FODRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OLVASZTÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

OLVASZTÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI OLVSZTÁR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 21 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Olvasztár 3. Szakképesítések

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TETŐFEDŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3. Szakképesítések

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VSÚTI VONTTÁSI-ÁRMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 522 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VSÚTI VONTTÁSI-ÁRMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 522 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei A Jegyzék 32. sorszáma szerint kiadott mentőápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 2/1998. (II. 6.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 2/1998. (II. 6.) NM rendelet az egészségügyi

Részletesebben

10.e Egészségügyi szakmacsoport 11.a Közgazdaság szakmacsoport 11.b Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

10.e Egészségügyi szakmacsoport 11.a Közgazdaság szakmacsoport 11.b Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A 2011/12. tanév osztályai óratervei 9.a Közgazdaság szakmacsoport 9.b Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 9.d Nyelvi előkészítő + Szociális szakmacsoport 9.e Egészségügyi szakmacsoport

Részletesebben

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 25 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Színesfém-feldolgozó

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 321

Részletesebben

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 0000 00 00 A szakképesítés

Részletesebben

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA György Annamária ETI - 2010. március 11. TÉMAKÖRÖK Jogszabályi háttér A Szakmai és Vizsgakövetelmény felépítése Alapfogalmak MOTTÓ Aki nem alkalmaz új megoldásokat,

Részletesebben

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MULTIMÉDIAALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04 2. A szakképesítés megnevezése: Multimédiaalkalmazás

Részletesebben

HANGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HANGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HNGTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Hangtechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3.

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr.

Részletesebben

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben