Hatályosság:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01"

Átírás

1 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról Hatályosság: A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. g) pontjában megállapított feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következıket rendelem: 1. Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 2. A R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 3. A R. 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. (2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı fogtechnikus, valamint fülillesztékkészítı képzéseket a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követı egy évig, de legkésıbb augusztus 31-éig van lehetıség. (3) Az R. a) 1 3. számú mellékleteiben az Elágazás szövegrészek helyébe a Szakképesítés elágazás szöveg, a Ráépülés szövegrészek helyébe a Szakképesítés-ráépülés szöveg; b) 2. számú mellékletében az elágazás szövegrészek helyébe a szakképesítés-elágazás szöveg, az ELÁGAZÁS szövegrészek helyébe a SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS szöveg, az elágazáshoz szövegrészek helyébe a szakképesítés-elágazáshoz szöveg, az Elágazások szövegrész helyébe a Szakképesítés elágazások szöveg, a ráépülés szövegrészek helyébe a szakképesítés-ráépülés szöveg, a RÁÉPÜLÉS szövegrészek helyébe a SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS szöveg, a ráépüléshez szövegrészek helyébe a szakképesítés-ráépüléshez szöveg lép. (4) Hatályát veszti az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet, valamint a fülilleszték-készítı és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)

2 szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 20/1997. (VII. 4.) NM rendelet. (5) Az 1 3., a (3) (4) bekezdés és az 1 3. melléklet az e rendelet hatálybalépését követı napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követı második napon hatályát veszti. (6) E rendelet szeptember 1-jén hatályát veszti. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelethez 1. Az R. 1. számú melléklete az 1. sorszámú Ápoló szakképesítés sort követıen a következı sorral egészül ki: [Sorszám sorszáma Szakképesítés OKJ-ben szereplı adatai azonosító száma megnevezése Szakmacsoport megnevezése Ápoló Egészségügyi szakmacsoport] Részszakképesítés: Gyakorló ápoló 2. A R. 1. számú melléklete a következı 18. ponttal egészül ki: [Sorszám sorszáma Szakképesítés OKJ-ben szereplı adatai azonosító száma megnevezése Szakmacsoport megnevezése] Fogtechnikus Egészségügyi szakmacsoport Szakképesítés-ráépülés: Fülilleszték-készítı

3 2. melléklet a 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelethez 1. Az R. 1. számú melléklet 1. sorszám alatt kiadott ápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei a következık szerint módosulnak: 1.1. Az I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK alcím 3.1. pontjának helyébe a következı rendelkezés lép: [Szakképesítések köre:] 3.1 Részszakképesítés Azonosító szám: Megnevezés: Gyakorló ápoló 1.2. Az I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK alcím 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 4. Hozzárendelt FEOR szám: A II. EGYÉB ADATOK alcím az e rendelet 4. (3) bekezdésével módosított SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Diabetológiai szakápoló szövegrészt megelızıen a következı rendelkezéssel egészül ki: RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gyakorló ápoló 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: Elıírt gyakorlat: Elérhetı kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 2. A képzés maximális idıtartama: Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám: Elmélet aránya: 50% 4. Gyakorlat aránya: 50% 5. Szakmai alapképzés idıtartama: 6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 1.4. A IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím Interakció az egészségügyi ellátásban szakmai követelménymodul Tulajdonságprofil részében az Idegen nyelv angol szövegrész helyébe az Idegen nyelv szöveg lép A IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Az azonosító számú, Ápoló megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítóját és megnevezését meghatározó táblázat a Gondozás sort követıen a következı rendelkezéssel egészül ki:

4 [Az azonosító számú, Ápoló megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése] [ Gondozás] Egészségnevelés egészségfejlesztés 1.6. A IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK alcím az Az azonosító számú, Ápoló megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítóját és megnevezését meghatározó táblázatot követıen a következı táblázattal egészül ki: Az azonosító számú, Gyakorló ápoló megnevezéső részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Interakció az egészségügyi ellátásban Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem Elsı ellátás-elsısegélynyújtás Alapápolás Diagnosztika-terápia Betegmegfigyelés/Monitorozás Gondozás 1.7. Az V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK alcím 2. A szakmai vizsga részei pontban a 4-8. vizsgarész helyébe a következı rendelkezés lép: 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Alapápolás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, ápolási mőveletek elvégzése gyakorlati

5 Idıtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Diagnosztika-terápia A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazás szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti és gyakorlati ismeretek szóbeli felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása gyakorlati Idıtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Betegmegfigyelés/Monitorozás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, tünetfelismerés, eszközhasználat gyakorlati Idıtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50%

6 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gondozás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismereteinek alkalmazó szintő reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása a gondozási feladatokból gyakorlati Idıtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 8. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Egészségnevelés egészségfejlesztés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, egészségnevelési helyzetek, feladatok megoldása gyakorlati Idıtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 1.8. Az V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK alcím 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Ápoló megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében rész helyébe a következı rendelkezés lép, ezzel egyidejőleg a

7 következı rendelkezéssel egészül ki: Az azonosító számú, Ápoló megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 15 Az azonosító számú, Gyakorló ápoló megnevezéső részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: A VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK alcím alatt szereplı táblázat helyébe a következı táblázat lép: A képzési feladatok teljesítés éhez szüksége s eszközök és felszerelé sek minimu ma Gyógys zerelı kocsi Mőszer elı asztal Infúziós eszközö k Á po ló Gya korl ó ápol ó Diabe tológi ai szaká poló Epide miológ iai szakáp oló Felnıtt aneszte ziológi ai és intenzí v szakáp oló Foglalkozá segészségüg yi szakápoló Geri átri ai szak ápol ó Hos pice szak ápol ó Kör zetiközö sségi szak ápol ó Légz ıszer vi szaká poló Nefr ológi ai szak ápol ó Onk ológi ai szak ápol ó Pszic hiátri ai szaká poló X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sürg ıssé gi szak ápol ó

8 Légútbi ztosítás eszköze i Elsı ellátás, elsıseg élynyújt ás eszköze i Intenzív ellátás eszköze i Transzf uziológi ai eszközö k Altatóg ép Reanim atológia eszköze i Beavatk ozások eszköze i, mőszere i Diagnos ztikai eszközö k (EKG, Doppler, oscillo metria, légzésfu nkció, audiom éter, látásviz sgálat eszköze X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 i) Riasztás eszköze i Monitor ozás eszköze i Ápolás, szakápo lás eszköze i Oxigén terápia eszköze i Dokum entáció és archivál ás eszköze i Diabete ses beteg ellátásá hoz szükség es eszközö k X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2. A R. 2. számú melléklete a következı rendelkezéssel egészül ki: AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 18. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK

10 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus 3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs 3.2 Szakképesítés-elágazás Nincs 3.3 Szakképesítés-ráépülés Azonosítószám: Megnevezés: Fülilleszték-készítı 4. Hozzárendelt FEOR szám: Képzés maximális idıtartama: Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Fogtechnikus Fülilleszték-készítı 800 II. EGYÉB ADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogtechnikus 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: Elıírt gyakorlat: Elérhetı kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 25% 3. Gyakorlat aránya: 75% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Idıtartama (évben vagy félévben): maximálisan 0,5 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhetı, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Fülilleszték-készítı 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: azonosító számú Fogtechnikus szakképesítés vagy 5.4 szintő egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelı, OKJ elıtti, államilag

11 elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az azonosító számú Fogtechnikus szakképesítés követelménymoduljaiból Elıírt gyakorlat: Elérhetı kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 25 % 3. Gyakorlat aránya: 75% 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: FEOR száma 3248 Fogtechnikus A munkakör foglalkozás FEOR megnevezése 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: A fogtechnikus csoportmunkában a fogorvossal és az asszisztenciával, valamint a páciens közremőködésével fogtechnikai laboratóriumban kivehetı, rögzített és kombinált fogpótlásokat, restauratív protetikai és fogszabályozó készülékeket készít, illetve javításokat végez. Feladatait munkavédelmi és ergonómiai szabályok szerint végzi. Szakszerően kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Munkáját a szakmai etika elvei szerint végzi, innovációs tevékenységet, önképzést folytat, publikál. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: azonosító száma A szakképesítéssel rokon szakképesítések megnevezése IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hiteles kommunikációt folytat klienssel, munkatársakkal Segítı kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítı technikákat alkalmaz

12 Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel Önérvényesítı kommunikációt alkalmaz Az ellátásban résztvevıkkel kapcsolatot tart Jelzi a családon belüli erıszakkal összefüggı problémát Figyelembe veszi a különbözı kultúrákat Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a személyiségi jogokat Alkalmazza a dokumentálás különbözı formáit Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt Közremőködik pszichés támogatásban Betartja az adatvédelmi szabályokat Esélyegyenlıséget biztosít Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: E Idegen nyelv C Kommunikáció A Szakmai kommunikáció C Etikai ismeretek C Jogi ismeretek C Informatika, ügyvitel C Önismeret C Szaknyelv D Szociológia D Szociálpszichológia D Személyiségfejlesztés D Pedagógia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése Személyes kompetenciák: Állóképesség Megbízhatóság Empátiás készség Határozottság Stressztőrı képesség Pontosság Társas kompetenciák:

13 Együttmőködı készség Meggyızıképesség Közérthetıség Kommunikációs rugalmasság Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Körültekintés, elıvigyázatosság Figyelemösszpontosítás Információgyőjtés és továbbítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Higiéné, munkavédelem A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Mőszereket fertıtlenít Eszközöket fertıtlenít Kezet fertıtlenít Bırt fertıtlenít Felületet fertıtlenít Váladékfelfogó eszközöket fertıtlenít A sterilizált anyagok érvényességi idejét ellenırzi Steril eszközöket használ Betartja a sterilitás szabályait Aszepszis, antiszepszis szabályait betartja Eszközöket elıkészít sterilezéshez Fertıtlenítési eljárásokat végez Munkavédelmi eszközöket, egyéni védıeszközöket használ Betartja a higiénés szabályokat Mőveleteket protokoll szerint végez Megelızi a fertızések továbbterjedését Veszélyes hulladékokat kezel Környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz Betartja a tőzvédelmi elıírásokat Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Higiénés ismeretek C Mikrobiológia C Járványtan C Közegészségtan C Munkavédelem C Környezetvédelem

14 C Tőzvédelem C Kórházhigiéné C Fertıtlenítési ismeretek C Steril munkavégzés szabályainak ismerete A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Felelısségtudat Elhivatottság Fizikai erınlét Pontosság Megbízhatóság Terhelhetıség Társas kompetenciák: Együttmőködı készség Segítıkészség Konfliktusoldás Megelızı stratégia Empátiás készség Tolerancia Kommunikációs készség Módszerkompetenciák: Helyzetfelismerés Megelızı stratégia Hibaelhárítás Kockázatfelmérés Elırelátás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elsı ellátás-elsısegélynyújtás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A helyszín biztonságosságát felméri A helyszíni körülményekrıl tájékozódik Tájékozódó betegvizsgálatot végez A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri Segítséget hív A beteget állapotának megfelelı testhelyzetbe hozza Halaszthatatlan beavatkozásokat végez

15 Újraélesztést végez (BLS AED) Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít Az elsıdleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú betegnél, fájdalomról panaszkodó betegnél, nehézlégzéssel küszködı beteg esetén, görcsroham alatt és után megfigyeli a beteget, beszédzavar, végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet szenvedett betegnél Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz Elsıdleges sebellátást végez Kötözéseket alkalmaz Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít Tömeges baleset felszámolásában segédkezik Beteget mozgat, mőfogásokat alkalmaz A beteg szállításra történı elıkészítésében segédkezik Hıhatás okozta sérülést ellát Katasztrófa egészségügyi ellátásban közremőködik Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Sebészet B Oxyológia B Reanimatológia B Tünettan B Traumatológia B Belgyógyászat B Gyermekgyógyászat B Kórtan A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvő beszédkészség 4 Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 4 Mennyiségérzet 4 Térérzékelés 4 Légútbiztosítás eszközeinek használata 4 Mőszerek használata 4 Beavatkozások eszközeinek használata 5 Riasztás eszközeinek használata 5 Újraélesztés eszközeinek használata 5 Mentıeszközök használata, feltöltése, ellenırzése 5 Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenırzése

16 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Döntésképesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Kézügyesség Stressztőrı képesség Megfelelı fizikum Társas kompetenciák: Határozottság Irányítási készség Közérthetıség Segítıkészség Hatékony kérdezés készsége Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Nyitott hozzáállás Körültekintés, elıvigyázatosság Figyelemösszpontosítás Intenzív munkavégzés Helyzetfelismerés Értékelési képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozási alapismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Marketingtevékenységet végez Gazdasági terveket készít Minıségirányítási rendszert épít, mőködtet és fejleszt Pályázatot és árajánlatot készít Szerzıdést köt Számláz Könyveli vagy könyvelteti a gazdasági eseményt Leltároz Szervezi a folyamatokat Technológiákat kiválaszt és alkalmaz Végrehajtási tervet készít Beosztottakat irányít Gépet szervizeltet Statisztikai adatokat győjt, feldolgoz és elemez Dokumentumokat készít, kezel Feljegyzést és jelentést készít Környezettanulmányt készít vagy készíttet Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák:

17 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Gazdasági/Gazdálkodási alapismeretek C Jog C Marketing C Könyvelés C Számvitel C Munkaszervezés C Környezetvédelmi szabályozás A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 3 Szakmai nyelvő beszédkészség Személyes kompetenciák: Precizitás Önállóság Döntésképesség Szervezıkészség Kockázatvállalás Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtı készség Kapcsolatfenntartó készség Versenyképesség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Rendszerezı képesség Információgyőjtés Értékelés Tervezés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kivehetı fogpótlás készítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Részleges és teljes mőanyag alaplemezes fogpótlás készítése Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel Mintát artikulátorban rögzít Csoportmunkában teljes kivehetı pótlást tervez Csoportmunkában fémlemezt tervez Fémlemezt készít

18 Egyéni kanalat, harapási sablont készít Fogpróbát készít Készrevitelt készít Obturátoros protézist készít Kivehetı fogpótlást javít Implantátumra kivehetı felépítményt készít Allergiamentes kivehetı fogpótlást készít Allergiamentes fogpótlást készít Kivehetı fogpótlásoknál segédkezik Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kivehetı fogpótlás készítése A Anyagismeret A Biokompatibilis fogászati mőanyagok A Biokompatibilis fogászati ötvözetek A Fogászati segédanyagok A Fogászati funkcionális anatómia A A koponya és a rágószerv anatómiája A Gnathológia, artikulátortechnika A Szakrajz C A koponya rajza A Az alsó és felsı fogazat rajza A Okklúziós érintkezések A Dokumentáció A Kivehetı mőanyag alaplemezes fogpótlás B Obturátoros protézis és epitézis A Fémlemezes fogpótlás B Implantátumra kivehetı felépítmény C Harapásemelı A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintő számítógép használat 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL Képszerkesztés 3 ECDL CAD 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség

19 4 Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő fogalmazás írásban 5 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 4 Gépírás 5 Információforrások kezelése 3 Jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás 5 Fogászati kézi eszközök használata 5 Fogászati szerszámok használata 5 Fogászati megmunkáló eszközök használata 5 Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása 4 CAD-CAM készülékek 5 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzék 4 Tájékozódás Személyes kompetenciák: Látás Tapintás Kézügyesség Stabil kéztartás Önállóság Szervezıkészség Döntésképesség Önfegyelem Pontosság Precizitás Társas kompetenciák: Határozottság Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kompromisszumkészség Tömör fogalmazás készsége Prezentációs készség Meggyızı készség Motiválhatóság Irányíthatóság Módszerkompetenciák: Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyén való alkalmazása Tervezés Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem összpontosítás

20 Kontroll (ellenırzı) képesség Intenzív munkavégzés Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Rögzített fogpótlás készítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel Mintát artikulátorban rögzít Csoportmunkában rögzített fogpótlást tervez Koronát készít Hidat készít Rögzített fogpótlást javít Implantátumra rögzített felépítményt készít Allergiamentes rögzített fogpótlást készít Rögzített fogpótlásoknál segédkezik Fogszín meghatározásában közremőködik, kontrollál Leplezést, inlay-t, onlay-t készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Rögzített fogpótlás készítésének lépései A Anyagismeret A Biokompatibilis fogászati mőanyagok A Biokompatibilis fogászati ötvözetek A Fogászati leplezı anyagok A Fémmentes rögzített pótlások alapanyagai A Fogászati segédanyagok A Fogászati funkcionális anatómia A A koponya és a rágószerv anatómiája A Gnathológia, artikulátortechnika A Szakrajz C A koponya rajza A Az alsó és felsı fogazat rajza A Okklúziós érintkezések A Dokumentáció A Fémkorona-híd inlay-onlay A Leplezés B Fémmentes pótlások A Inlay-onlay A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

21 2 ECDL 6. m. Prezentáció 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL Képszerkesztés 3 ECDL CAD 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 4 Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő fogalmazás írásban 5 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 5 Információforrások kezelése 3 Jelképek értelmezése 4 Szabadkézi rajzolás 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Látás Térlátás Tapintás Kézügyesség Önállóság Precizitás Terhelhetıség Szervezıkészség Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Kompromisszumkészség Tömör fogalmazás készsége Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatteremtı készség Irányítási készség Kezdeményezıkészség Közérthetıség Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyén való alkalmazása Problémamegoldás, hibaelhárítás Tervezés Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartása

22 Logikus gondolkodás Információgyőjtés Értékelés Kontroll (ellenırzı) képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Nyitott hozzáállás Áttekintı képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel Mintát artikulátorban rögzít Csoportmunkában kombinált munkát tervez Kombinált munkához rögzített fogpótlást készít Kombinált munkához kivehetı fogpótlást készít Orthodontiai készüléket készít Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel Kivehetı orthodontiai készüléket készít Rögzített orthodontiai készüléket készít Védısínt, harapásemelıt, horkolásgátlót készít Orthodontiánál segédkezik Implantátum felépítményt készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kivehetı fogpótlás készítésének fázisai A Rögzített fogpótlás készítésének lépései B Kombinált munka készítési folyamata B Orthodontiai készülékek elıállítása A Anyagismeret A Biokompatibilis fogászati mőanyagok A Biokompatibilis fogászati ötvözetek A Fogászati leplezı anyagok A Fémmentes rögzített pótlások alapanyagai A Fogászati segédanyagok A Fogászati funkcionális anatómia A A koponya és a rágószerv anatómiája A Gnathológia, artikulátortechnika A Szakrajz A Az alsó és felsı fogazat rajza A Okklúziós érintkezések A Dokumentáció

23 A Kivehetı fogpótlás B Fémlemezes fogpótlás B Implantátumra kivehetı felépítmény B Rögzített fogpótlás és kombinált munka A Fémkorona-híd- inlay-onlay A Leplezés B Orthodontia B Kivehetı fogszabályozó készülék B Rögzített fogszabályozó készülék B Harapásemelı és egyéb speciális készülék A szint megjelölésével a szakmai készségek: 3 ECDL Képszerkesztés 3 ECDL CAD 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 4 Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő fogalmazás írásban 4 Idegen nyelvő kézírás 5 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 5 Információforrások kezelése 3 Jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás 5 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzék 5 Fogászati kézieszközök használata 5 Fogászati szerszámok használata 5 Fogászati megmunkáló eszközök használata 5 Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása 4 CAD-CAM készülékek Személyes kompetenciák: Kézügyesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Felelısségtudat Döntésképesség Precizitás Stressztőrı képesség Társas kompetenciák: Határozottság Interperszonális rugalmasság Visszacsatolási készség Kezdeményezıkészség

24 Kompromisszumkészség Hatékony kérdezés készsége Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Rendszerezı képesség Kreativitás, ötletgazdagság Problémamegoldás, hibaelhárítás Tervezés Kontroll (ellenırzı) képesség Eredményorientáltság A környezet tisztán tartása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Fülilleszték készítés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hallójáratról lenyomatot készít Zajvédı, védı fülillesztéket készít Illesztéket, illesztékházat készít Szellızı dugót készít Lágy-félkemény-kemény fülillesztéket készít Hallójáratba helyezhetı fülillesztéket készít Fülillesztéket javít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Fülillesztékek készítése A Szakrajz C A koponya rajza A Jogi, vállalkozási ismeretek A Dokumentáció A Ergonómia, szakmai etika A Munka-, tőz- és balesetvédelem A Szakmai etika B Szakmai idegen nyelv A Szakmai német vagy angol nyelv A Fülilleszték ismerete B Zajvédı-védı fülilleszték B Illeszték-illesztékház B Szellızı dugó A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m. Prezentáció

25 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 3 ECDL Képszerkesztés 3 ECDL CAD 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvő beszédkészség 4 Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése (1 5 szint) 4 Idegen nyelvő fogalmazás írásban 4 Idegen nyelvő kézírás 5 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 4 Idegen nyelvő beszédkészség 4 Telefonálás idegen nyelven 3 Jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás 4 Mennyiségérzék 5 Fogászati kézi eszközök használata 5 Fogászati szerszámok használata 5 Fogászati megmunkáló eszközök használata 5 Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása 4 CAD-CAM készülékek Személyes kompetenciák: Látás Tapintás Térlátás Kézügyesség Önállóság Precizitás Társas kompetenciák: Meggyızıkészség Konszenzus készség Empatikus készség Kapcsolatteremtı készség Közérthetıség Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Problémamegoldás, hibaelhárítás Tervezés Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Logikus gondolkodás azonosítója Az azonosító számú, Fogtechnikus megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak megnevezése

26 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban Higiéné, munkavédelem Elsı ellátás-elsısegélynyújtás Vállalkozási alapismeretek Kivehetı fogpótlás készítése Rögzített fogpótlás készítése Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése Az azonosító számú, Fülilleszték-készítı megnevezéső szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója Fülilleszték készítés megnevezése V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerő szakképzés esetén: Az utolsó szakképzı évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból modulzáró vizsga (vizsgák) teljesítése A képzési programban elıírt gyakorlat teljesítésérıl szóló igazolás kiállítása 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, kommunikációs technikák alkalmazása gyakorlati Idıtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40%

27 2. feladat 60% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Higiéné, munkavédelem A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gyakorlati feladatok megoldása gyakorlati Idıtartama: 45 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elsı ellátás-elsısegélynyújtás A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szituációs feladatok megoldása, elsı ellátási, elsısegélynyújtási feladatok kivitelezése gyakorlati Idıtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 25% 2. feladat 25% 3. feladat 50% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

28 Vállalkozási alapismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek reprodukálása írásbeli Idıtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kivehetı fogpótlás készítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történı felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Teljes alsó-felsı fogpróba készítése. Felsı és alsó mesterminta elıkészítése munkaminta készítéshez. Felsı és alsó fémlemez mintázás gyakorlati Idıtartama: 240 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Rögzített fogpótlás készítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történı felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 4 tagú laterál hídváz és 1 front szóló korona készítése fényre polimerizálódó vagy kerámia leplezéshez. 4 tagú laterál híd és 1 front szóló korona leplezése fényre polimerizálódó vagy

29 kerámia leplezéssel gyakorlati Idıtartama: 480 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történı felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kombinált munkához 3 tagú mintázat készítése (front és laterál státuszban) és frézelése: frézelt váll és interlock kialakítása gyakorlati: Idıtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 8. vizsgarész Fülilleszték készítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történı reprodukálása írásbeli Idıtartama: 30 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Fülilleszték készítése gyakorlati Idıtartama: 180 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

30 1. feladat 15% 2. feladat 10% 3. feladat 75% 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Fogtechnikus megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: 10% 2. vizsgarész: 10% 3. vizsgarész: 10% 4. vizsgarész: 10% 5. vizsgarész: 20% 6. vizsgarész: 20% 7. vizsgarész: 20% Az azonosító számú, Fülilleszték-készítı megnevezéső szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 8. vizsgarész: 100% 4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért I III. helyezés esetén a Kivehetı fogpótlás készítése és a Rögzített fogpótlás készítése követelménymodulok szakmai vizsgája alól felmentés adható. 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontja VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Egyénileg használt eszközök: tanulónként fogtechnikus munkaasztal mikromotorral és elszívóval Fogtechnikus X Fülillesztékkészítı Bunsen égı X X középértékő artikulátor X fogtechnikai laboratóriumi szerszámok X X Közösen használt eszközök: gipszcsiszoló X X polírmotor elszívóval X X forrázó, polimerizáló berendezés X X vákuumkeverı X elımelegítı- és kitüzelı kemencék X öntvénytisztító elszívóval X kerámia kályha X

31 komresszor X ultrahangos tisztító vagy gızborotva X X frézgép X vibrátor X X elektropolír X öntıgép X mártóviasz melegítı X számítógép X X VII. EGYEBEK A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával). Iskolai rendszerő képzéseknél az összefüggı szakmai gyakorlat idıtartama: 2 90 óra. 3. melléklet a 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelethez Az R. 3. számú melléklete a következı rendelkezéssel egészül ki: [A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplı adatai Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelı 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosítószáma megnevezése azonosító száma megnevezése rendeletszáma] Fogtechnikus Fogtechnikus 54/2005. (XI. 23.) EüM r. Szakképesítésráépülés: Fülillesztékkészítı Fülillesztékkészítı 20/1997. (VII. 4.) EüM r.

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS ÉS FÜLILLESZTÉK-KÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 0000 00 00 A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA György Annamária ETI - 2010. március 11. TÉMAKÖRÖK Jogszabályi háttér A Szakmai és Vizsgakövetelmény felépítése Alapfogalmak MOTTÓ Aki nem alkalmaz új megoldásokat,

Részletesebben

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ipari anyagvizsgáló

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

A vizsgázó teljesítményének értékelése. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11.

A vizsgázó teljesítményének értékelése. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11. A vizsgázó teljesítményének értékelése Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11. Jogszabályi háttér Vizsgaszervezés A régi OKJ szerint szervezett szakmai vizsgák esetén

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ápoló 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 24. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Cukrász 3. 3.1

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 54. SORSZÁMA ALATT KIADOTT TEXTILMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 16 2. A szakképesítés

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERAMIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 10 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Keramikus

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállat-minősítő

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 37/1995. (X. 7.) NM rendelet 2001. december 28. - 2004. május 1. Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1. számú melléklet a

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete

TARTALOM. A Kormány tagjának rendelete BUDAPEST, 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS 7 8. SZÁM TARTALOM Oldal A Kormány tagjának rendelete Az igazságügyi és rendészeti miniszter 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelete az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím:

Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, 3 éves Ápoló megnevezésű szakképesítés területi szakmai gyakorlat követelményei Teljesítendő

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: iztonságszervező

Részletesebben

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 40. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. Szakképesítések

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 11. ÁLLATGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 01 2. A szakképesítés megnevezése: Állatgondozó

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1982-06 Áruosztályozás és áruismeret A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás szabályaival

Részletesebben

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

MUNKAPÉLDÁNY I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 1000 00 00

MUNKAPÉLDÁNY I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK. 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 1000 00 00 Z 1 SZÁMÚ MELLÉKLET 8 SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1 szakképesítés azonosító

Részletesebben

A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben