(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) ( ) G11B 7/007 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/KR 04/ (30) Elsõbbségi adatok: KR KR KR KR (72) Feltalálók: KIM, Jin Yong, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR); SUH, Sang Woon, Seocho-gu, Seoul (KR) (73) Jogosult: LG ELECTRONICS Inc., Seoul (KR) (74) Képviselõ: dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Rögzítési közeg, eljárás ahhoz való lemezvezérlési információ konfigurálására, azt használó felvevõ és lejátszó eljárás, valamint hozzá való berendezés HU T2 A leírás terjedelme 36 oldal (ezen belül 21 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 Mûszaki terület Jelen találmány egy rögzítési közegre vonatkozik, részletesebben egy, legalább egy rögzítési réteget tartalmazó írható optikai lemezen lemezvezérlési információ rögzítésére vonatkozó eljárásra, ahol a rögzített lemezvezérlési információ írásstratégiai információt tartalmaz, valamint egy eljárásra adatok az írható optikai lemez egy kitüntetett területén rögzített lemezvezérlési információ felhasználásával történõ rögzítésére. Mûszaki háttér HD DVD rövidítéssel is ismert nagy sûrûségû optikai rögzítési közeget széles körben használnak nagy felbontású videoadatok és kiváló minõségû audioadatok felvételére és tárolására. A Blu-ray lemez a következõ generációs HD DVD technológiát jelenti. Jelenleg a Blu-ray lemez globális szabványosításához szükséges mûszaki specifikációk kidolgozása folyik, beleértve az egyszer írható Blu-ray lemezekhez (BD¹WO) szolgáló szabványokat is. Eközben egy újraírható Blu-ray lemeznek, amelyet egyszeres sebességû BD¹RE lemezként is neveznek és amelyet most tárgyalunk, kompatibilisnek kell lennie a BD¹RE lemezekkel, amelyek várhatóan nagyobb rögzítési sebességûek lesznek, vagyis a kétszeres és azt meghaladó sebességû BD¹RE lemezekkel. A nagy rögzítési sebességre alkalmas BD¹WO specifikációk is fejlesztés alatt állnak. Egy nagy sûrûségû optikai lemez nagy rögzítési sebességét kihasználni képes hatékony megoldásokra van sürgõsen szükség, és a létrehozott specifikációknak kölcsönös kompatibilitást kell biztosítaniuk. Az EP A1 számú szabadalmi dokumentum olyan optikai rögzítési közeget ismertet, amelynek hordozója, más néven szubsztrátja, védõrétege, valamint a szubsztrát és a védõréteg között szendvicsszerûen elrendezett több információhordozó rétege van. Egy információs jelet egy jelöléshosszként, valamint két jelölés közötti térközhosszként rögzítenek. A jelölés akkor alakul ki, amikor az információhordozó réteget a szubsztráton át beesõ fénnyel besugározzák. Az információhordozó rétegeknek olyan kezelõszakasza van, amely egy felfutó élû rögzítési körülményt és egy lefutó élû rögzítési körülményt tartalmaz. A felfutó élû rögzítési körülményt arra használják, hogy egy rögzítési kezdete pozíciót megváltoztassanak, hogy kialakítsák a jelölés felfutó élét. A lefutó élû rögzítési körülményt arra használják, hogy egy rögzítés vége pozíciót megváltoztassanak, hogy kialakítsák a jelölés lefutó élét. A felfutó és lefutó élû rögzítési közegek mindegyike függ attól, mely információhordozó rétegen történik a rögzítés. Ezen túlmenõen az US 6,480,450 B1 számú szabadalmi dokumentum nagy sûrûségû optikai információ rögzítésére alkalmas eljárást és egy berendezést ismertet. Egy pit -nek nevezett mélyedés vagy gödröcske kialakításához egy több impulzusból álló készlet által követett kiemelkedõ impulzust tartalmazó rögzítési impulzust állítanak elõ, ahol a kiemelkedõ impulzustól való távolság alapján, vagy a többszörös impulzus készleten belüli impulzusok impulzusszélességét állítják be úgy, hogy sorban egymás után kisebbek legyenek, vagy a többszörös impulzus készleten belüli impulzusok impulzusintervallumát állítják be úgy, hogy sorban egymás után nagyobbak legyenek. Továbbá a csatolt igénypontok kétrészes szétválasztására használt EP A számú szabadalmi dokumentum írási stratégiai beállításokat meghatározó adatstruktúrát ismertet. A találmány rövid összefoglalása Ennek alapján jelen találmány olyan lemezvezérlési információt rögzítõ vagy felvevõ eljárásra vonatkozik, amely egy vagy több, a jelenlegi mûszaki szint korlátaiból és hátrányaiból fakadó problémát lényegében megszüntet. Jelen találmány egyik célja egy eljárás biztosítása nagy írási sebességhez igazodó lemezvezérlési információ rögzítésére, amelynek révén az egy rögzítési közegre elõzetesen rögzített lemezvezérlési információba írási stratégiai információt is beleveszünk, és amelynek révén az egy rögzítési közegre történõ rögzítést, valamint a rögzítési közegrõl történõ visszajátszást, reprodukálást a felvett vagy rögzített lemezinformáció alapján hajthatjuk végre. Jelen találmány további célja a lemezvezérlési információ konfigurálására szolgáló adatstruktúra létrehozása. Jelen találmány további célja egy olyan eljárás biztosítása, amellyel a hasonló alapokon nyugvó rögzítési közegek közötti kompatibilitás biztosítása céljából nagy írási sebességek lekezelésére szolgáló írásstratégiai információt tartalmazó lemezvezérlési információ vehetõ fel vagy rögzíthetõ. Jelen találmány további célja olyan rögzítési közeg felvevõ és lejátszó, más szóval rögzítõ és visszaadó eljárás, valamint berendezés létrehozása, amely a fenti lemezvezérlési információt rögzítõ eljárásokkal használható. A találmány további elõnyeit, céljait és tulajdonságait részben a soron következõ leírásban mutatjuk be, részben szakember számára a következõk tanulmányozása alapján válik világossá, vagy a találmány megvalósítása során ismerhetõ meg. A találmány céljai és további elõnyei elsõsorban a jelen írásos bemutató, továbbá az igénypontok, valamint a csatolt rajzok alapján ismertetett szerkezettel valósíthatók meg és érhetõk el. Ezen célok és más elõnyök elérése céljából és a találmány egyéb céljaival összhangban, mint azt itt vázlatosan leírjuk és bemutatjuk, egy valamilyen, legalább egy rögzítési rétegû rögzítési közeggel kapcsolatosan használható vezérlési információ adatstruktúra egy kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez legalább egy információs egységet foglal magában, és az jellemzi, hogy az információs egység egy elsõ írási stratégiai típushoz a kitüntetett írási sebességhez és a rögzítési réteghez használandó írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol az elsõ írási stratégia típus egyike azon számos írási stratégia típusnak, amelyek 2

3 1 HU T2 2 ugyanahhoz az írási sebességhez és rögzítési réteghez felhasználhatók. A találmány egy további aspektusa szerint egy optikai rögzítési közeg adatstruktúrája biztosítja a vezérlési információt. A találmány egy további aspektusa szerint egy rögzítési eljárás magában foglalja legalább egy, legalább egy kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez való információs egységet tartalmazó vezérlési információ kiolvasását, és az jellemzi, hogy az információs egység a kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típushoz való írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol az elsõ írási stratégiai típus ugyanahhoz az írási sebességhez és rögzítési réteghez használható számos írási stratégia típus egyike; és a legalább egy információs egység alapján a kitüntetett rögzítési rétegben adatok kitüntetett írási sebességgel való rögzítését. A találmány egy másik aspektusa szerint egy rögzítési eljárás magában foglalja egy kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez való elsõ információs egységet tartalmazó vezérlési információ kiolvasását, és az jellemzi, hogy az elsõ információs egység a kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típushoz való írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol az elsõ írási stratégia típus egyike az ugyanahhoz az írási sebességhez és rögzítési réteghez használható számos írási stratégia egyike, és az ugyanahhoz az írási sebességhez és rögzítési réteghez való második információs egység az elsõ írási stratégia típustól eltérõ második írási stratégia típus számára írási stratégia paramétereket tartalmaz; és a legalább egy információs egység alapján a kitüntetett rögzítési rétegben adatok kitüntetett írási sebességgel való rögzítését. A találmány egy további aspektusa szerint egy rögzítési eljárás magában foglalja egy kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez való elsõ információs egységet tartalmazó vezérlési információ kiolvasását, és az jellemzi, hogy az elsõ információs egység a kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típushoz való írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol az elsõ írási stratégia típus az ugyanahhoz az írási sebességhez és rögzítési réteghez használható számos írási stratégia típus egyike, és egy nagyobb írási sebességhez és ugyanazon rögzítési réteghez való második információs egységet tartalmazó vezérlési információ kiolvasását, ahol a második információs egység ugyanahhoz az írási stratégia típushoz vagy a nagyobb írási sebességhez és ugyanahhoz a rögzítési típushoz használandó eltérõ írási stratégia típushoz tartalmaz írási stratégia paramétereket; és a legalább egy információs egység alapján a kitüntetett rögzítési rétegben adatok kitüntetett írási sebességgel való rögzítését. A találmány egy további aspektusa szerint a felvevõberendezésnek egy rögzítési parancsot elõállító vezérlõje; továbbá az elõállított rögzítési parancs alapján, egy vezérlési információ kiolvasása révén egy rögzítést végrehajtó rögzítõje/visszaadója van, ahol a vezérlési információ egy kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez való legalább egy információs egységet tartalmaz, és az jellemzi, hogy egy információs egységnek a kitüntetett írási sebességhez és rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típushoz való írási stratégia paraméterei vannak, ahol az elsõ írási stratégia típus az említett írási sebességhez és rögzítési réteghez használható számos írási stratégia egyike. Nyilvánvaló, hogy a találmánynak mind az eddigi általános, mind a soron következõ részletes leírása csak példakénti és magyarázó jellegû, és célja az oltalom alá helyezni szándékozott találmány további magyarázata, bemutatása. Az ábrák rövid leírása A csatolt rajz, amelyet a találmány további megértése céljából kapcsoltunk a bejelentéshez és annak részét képezi, a találmány egy vagy több kiviteli alakját mutatja be, és a leírással együtt a találmány elvének megmagyarázására szolgál. A rajzon az 1. ábra a találmány esetében használható egyrétegû lemez vázlata; a 2. ábra a találmány esetében használható kétrétegû lemez vázlata, a 3. ábra egy olyan kezelési terület vázlata, amelyen a találmány szerinti lemezvezérlési információt rögzítjük, és egy lemezinformáció-rögzítési formátumot mutat; a 4A 4E. ábrák a találmány elsõ kiviteli alakja szerint rögzített lemezvezérlési információ példakénti adatszerkezetét bemutató vázlatok; az 5A. és 5B. ábrák a találmány egy második kiviteli alakja szerint rögzített lemezvezérlési információ példakénti adatszerkezetének vázlatai; a 6., 7A., 7B. és 8. ábrák a találmány egy harmadik kiviteli alakja szerint rögzített lemezvezérlési információ példakénti adatszerkezetének vázlatai; a 9A 9E. ábrák a találmány egy negyedik kiviteli alakja szerint rögzített lemezvezérlési információ példakénti adatszerkezetének vázlatai; és a 10. ábra egy találmány szerinti, optikai lemez felvevõ és lejátszó berendezés tömbvázlata. A találmány megvalósításának legelõnyösebb módja A továbbiakban a találmány néhány elõnyös kiviteli alakját részletesen is bemutatjuk, amelyekre vonatkozóan néhány példát a csatolt rajzon mutatunk be. Amikor csak lehetséges, az ábrákon ugyanazokhoz vagy hasonló részekhez azonos hivatkozási számokat használunk. A bemutatás megkönnyítése érdekében egy találmány szerinti optikai lemezre példaként egy Bluray lemezt (BD) veszünk. Azonban nyilvánvaló, hogy jelen találmány koncepciója, amelyet az jellemez, hogy egy optikai lemez rajta elõzetesen rögzített lemezvezérlési információt tartalmaz, ugyanúgy, ugyanolyan 3

4 1 HU T módon alkalmazható DVD-RAM, RW, +RW, R, +R és hasonló lemezek esetében. Emellett, jóllehet a jelen leírásban használt kifejezéseket igyekeztünk a napjainkban jól ismert kifejezések közül kiválasztani, néhány kifejezést önkényesen úgy választottunk meg, hogy azok jelentése egyes esetekben a következõ leírásból ismerhetõ meg részletesen. Ezért jelen találmány, a szóban forgó kifejezések egyszerû nevei vagy értelme helyett a megválasztott kifejezések szándékozott értelme alapján értelmezendõ. Mindenekelõtt a találmány leírásában szereplõ lemezvezérlési információ olyan területet jelent, amely egy lemezen való rögzítéshez, vagy lemezrõl végzendõ visszaadáshoz tartalmaz különbözõ információt. A lemezvezérlési információ általánosságban olyan információra vonatkozik, amelyet a lemezen egy elõre rögzített területre veszünk fel, vagy a lemez gyártója által a lemez felhasználójának szánt, dombornyomású területen helyezkedik el. A lemezvezérlési információ ennek ellenére nemcsak az elõre rögzített területen, hanem a felvehetõ területen is megtalálható. Az elõre rögzített, vagy dombornyomású területen lévõ lemezinformáció a rögzítésre szolgáló területre is átmásolható. És ez csupán egy példakénti lehetõség. Például a lemezvezérlési információt BD lemezek esetében lemezinformációnak, DVD- RAM/ RW/+RW/ R/+R esetében fizikai formátum információnak hívják. Azonban nyilvánvaló, hogy a találmány mûszaki háttere azonos módon alkalmazható a DVD-RAM/ RW/+RW/ R/+R lemezek fizikai formátum információja vonatkozásában is. A bemutatás egyszerûsítése céljából egy Blu-ray lemez (BD lemez) esetére vonatkozó lemezinformációt (a leírásban ezután Dl¹ként rövidítjük) vettünk példaként. Az 1. és 2. ábra egy találmány szerinti optikai lemez szerkezeti vázlata, amelyen egy felvehetõ optikai lemez megfelel a találmány szerinti optikai lemez céljára. Ezen túlmenõen a felvehetõ/írható lemez bármilyen újraírható, egyszer írható és hasonló lemez közül bármelyik lehet. Az 1. ábra egy egyrétegû lemez szerkezeti vázlata, amely egyetlen, találmány szerinti rögzítési réteget tartalmaz. Ha megnézzük az 1. ábrát, egy optikai lemez belsõ kerületi területén egy bevezetõ (lead¹in) terület van kezelési területként kialakítva, míg az optikai lemez külsõ kerületi területén egy kivezetõ (lead-out) terület van kezelési területként kiképezve. A lemez belsõ kerületi területén belül különösen egy elõre rögzített területet és egy egyszer írható vagy újraírható területet is elválasztottunk egymástól. Az elõre rögzített terület egy olyan terület (amelyet dombornyomott területnek hívunk), ahová már a lemez gyártása során adatokat írtak, emiatt a felhasználó vagy a rendszer erre az elõre rögzített területre semmilyen adatot nem képes felírni. BD¹RE/WO lemezeknél az elõre rögzített területet PIC (permanent information and control data, állandó információs és vezérlõ adat) területnek hívják. És a fent bemutatott lemezinformációt (a továbbiakban Dl rövidítéssel jelöljük), mint a lemez rögzítéséhez szükséges információt, ezen a PIC területen rögzítjük. Egy adatterületen található egy olyan felhasználói adatterület, ahol a felhasználó tényleges adatainak rögzítése történik, valamint ISA és OSA tartalék területek, amelyek egy keletkezõ hibás terület helyettesítésére szolgálnak. Jobban kifejtve, egy ilyen egyszer írható optikai lemez, mint a BD¹WO esetében a hiba információs és általános kezelések rögzítésére TDMA (Temporary Defect Management Area, ideiglenes hibakezelési terület) területek vannak létrehozva. Az újraírható BD lemez (BD¹RE) esetén a TDMA szükségtelen úgy, hogy egy ilyen területet tartalék területnek hagyunk meg. A jelen találmány célja tehát egy eljárás olyan Dl lemezinformáció hatékony rögzítésére, melyre lemezvezérlési információként van szükség, hogy egy lemez elõre rögzített vagy írható területén rögzítést vagy visszaadást lehessen megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy az elõre rögzített területen egy írási eljárás a különbözõ lemeztípusok esetében különbözõképpen valósul meg. BD¹RE/WO lemez esetén a PIC terület, mint elõre rögzített terület írása kettõs fázisú nagyfrekvenciás modulált jelekkel történik, és a szóban forgó területrõl a nagyfrekvenciás modulált jeleket egy speciális visszaadási eljárással játsszuk le, és a lejátszás során nyerjük ki a szükséges információkat. A 2. ábra egy két rögzítési réteget tartalmazó kétrétegû lemez vázlata, amelyben egy bevezetõvel induló rögzítési réteget Layer0 elsõ rögzítési rétegnek hívunk, és egy kivezetésben végzõdõ rögzítési réteget Layer1 második rögzítési rétegnek hívunk. A kétrétegû lemez esetében a PIC terület szolgál a lemez belsõ kerületi terület bevezetõ és kivezetõ területeiként, és ugyanolyan tartalmú Dl lemezinformáció a PIC területen van rögzítve. A 3. ábra az 1. ábrán vagy 2. ábrán bemutatott lemez PIC területének szerkezeti vázlata. Mint az elõzõekben említettük, azt jelenti, hogy az információ a 3. ábrán látható PIC terület struktúrájához hasonlóan átrendezhetõ, ha a nagyfrekvenciás modulált PIC területen belül lévõ teljes információt megismerjük. A továbbiakban egy, a PIC területen Dl lemezinformáció konfigurálására vonatkozó eljárást ismertetünk részletesebben. BD-RE/WO lemez esetében egy klaszter egy legkisebb rögzítési egységet jelent, egy felsõ rögzítési egységként szolgáló egyetlen töredék létrehozásához ötszázötvennégy klaszter szükséges, és a PIC terület létrehozásához összességében öt töredék szükséges. A lemezinformációt egy IF0 elsõ töredék elülsõ élõfej klaszterében rögzítjük. A lemezinformációt többszörösen is rögzítjük minden egyes rögzítési rétegben és a szóban forgó/érintett optikai lemez által engedélyezett írási sebességgel, és egy lemezinformáció százhúsz bájtból áll. Pontosabban, a 112 bájtokból összeálló Dl lemezinformációt lemezinformáció-keretnek nevezzük. Ezen túlmenõen, ugyanazt a lemezinformáció-tartalmat ismételten rögzítjük a töredékek maradékának 4

5 1 HU T2 2 minden egyes legelsõ élõfej klaszterében, ily módon lehetõvé téve, hogy le tudjuk kezelni a lemezinformáció elvesztését. A megfelelõ vagy vonatkozó rögzítési réteget jelentõ információt, az írási sebességre vonatkozó információt, és az írási sebességhez tartozó, írási sebességnek megfelelõ írási stratégia információt minden egyes lemezinformációban rögzítjük. Ezt az információt az érintett optikai lemez felvételének lejátszása során használjuk, ily módon lehetõvé téve, hogy rögzítési rétegenként és írási sebességenként optimális írási teljesítményt biztosítsunk. Nevezetesen, a találmány szerinti Dl lemezinformációt az jellemzi, hogy egy meghatározott írási sebesség információt nyújt, amelyet a hozzá tartozó lemez és a hozzá tartozó írási stratégia információ támaszt alá, és részletesebben, minden egyes rögzítési réteghez és ahhoz tartozó írási stratégia információhoz specifikus írási sebességet biztosít egy kifejezett, speciális eljárás révén abban az esetben, ha az érintett lemeznek több rögzítési rétege van. A Dl lemezinformáció speciális konfigurációja egy Blu-ray lemez (BD) konfigurációjára vonatkozik. Az is nyilvánvaló, hogy egy DVD-alapú lemez a fent bemutatott struktúrától eltérõ konfigurációjú lehet. Különösen, ha a lemezinformáció mérete megfelel egy Blu-ray lemez hasonló méretének, például ugyanúgy 112 bájt. Ha azonban ugyanannak a rögzítési rétegnek a Dl lemezinformációját tekintjük, mint egy olyan információt, amelyet csupán egyszer, általános információ ismétlése nélkül szolgáltatunk vagy bocsátunk rendelkezésre, alkalmas lehet az írási stratégia konfigurálására, amely csupán az írási sebességben tér el. A következõkben a csatolt rajzra hivatkozva részletesen is bemutatjuk a találmány szerinti lemezinformáció konfigurálására vonatkozó eljárás és speciális információ és hasonló lemezinformációba történõ rögzítésére vonatkozó találmány szerinti eljárás különbözõ kiviteli alakjait. A 4A 4E. ábrák egy, a találmány szerinti elsõ kiviteli alak szerinti optikai lemez lemezinformációjának rögzítésére vonatkozó vázlatok, amelyekben egy megfelelõ lemezinformációban egy specifikációban definiált különbözõ WS írási stratégia típusok egyikét rögzítjük. A 4A. ábra egy optikai lemez lemezinformációjának rögzítési koncepciója látható a találmány egy elsõ kiviteli alakja szerint. Ha megnézzük a 4A. ábrát, látható, hogy egy lemezen belül több lemezinformáció van rögzítve, az egyes lemezinformációk rögzítési sorrendjét egy sorszám határozza meg, és a rögzítési sorszámot egy 1 bájtos formában rögzítjük. Például a megfelelõ információt a lemezinformáció 5. bájtjában rögzítettük, amelyet Dl keret sorszám a Dl blokkban mezõnek nevezünk, és rövidítve úgy jelöljük, hogy 00h, 01h, 02h, 03h,. Nevezetesen, az 5. bájt információját a következõ módon határozzuk meg. Elõször, ha az 5. bájt információja 00h, akkor 00h jelenti az elsõ lemezinformációt éppúgy, mint egy elsõ Layer0 rögzítési réteg egyszeres sebességû lemezinformációját. A 01h egyaránt jelenti a második lemezinformációt, valamint egy Layer1 második rögzítési réteg egyszeres sebességû lemezinformációját. 02h egyaránt jelenti a harmadik lemezinformációt, valamint a Layer0 elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességû lemezinformációját. És a 03h egyaránt jelenti a negyedik lemezinformációt, valamint a Layer1 második rögzítési réteg kétszeres sebességû lemezinformációját. Mint látható, a lemezinformációt elõnyösen egy rögzítési sebesség által meghatározott sorrendben, majd pedig rögzítési rétegenkénti sorrendben rendezzük el. Ez azonban csupán egy példakénti lehetõség. Ezzel ellentétben a lemezinformációk konfigurálása során a rögzítési sorrend réteget is elõnyben részesíthetjük a rögzítési sebesség sorrend helyett. Ezen túlmenõen a megfelelõ lemezinformáció által említett rögzítési sebességgel együttmûködõ WS írási stratégiát egy speciális területen, például egy írási stratégia paraméterek mezõnek nevezett területen, mint L~111-edik bájtot rögzítjük a lemezinformáción belül. És az L~111-edik bájtban rögzített WS rögzített írási stratégia típusának vagy fajtájának az azonosítását olyan azonosító információ teszi lehetõvé, amely egy második speciális területen, például az írási stratégia típus mezõnek nevezett területen van mint N¹edik bájt rögzítve, ugyancsak a lemezinformáción belül. Ha a WS írási stratégia értelmét vagy jelentését tekintjük, úgy egy rögzítési réteg közeg tulajdonságát általánosságban úgy módosítjuk, hogy egy lézernyalábot irányítunk a rögzítési rétegre egy optikai lemezen belül egy fej segítségével ( 11 hivatkozási jelû elem a 10. ábrán), hogy végrehajtsuk a rögzítést. Azonban meg kell határozni a lézernyaláb erejét (írási teljesítményt), az írási impulzust, az írási teljesítmény behatási idejét, és hasonló paramétereket. Az írási stratégiák fent meghatározott különbözõ típusait WS írási stratégiának nevezzük általánosságban és egy meghatározott WS írási stratégián belül rögzített speciális tartalmat WS írási stratégia paramétereknek nevezzük. A jelen találmányban használt WS írási stratégia információ jelenti a WS írási stratégiával társított teljes információt. És a WS paraméterek a WS írási stratégiát konfiguráló tételeket és speciális szám értékeket jelentik és a WS információ egy fajtájaként tekinthetõk. Így a WS információ koncepciója a fent leírt, késõbb megmagyarázandó WS típust, WS jelzõt, valamint a többit is magában foglalja, mint például a WS paramétereket. A WS írási stratégiát különbözõ módokon rögzíthetjük. Amint a lemez nagy sûrûségû lesz és nagy sebességgel forog, az jelentõs mértékben érinti az írási sebességet, vagyis a lemez fordulatszámát, valamint a rögzítési réteg közeg tulajdonságait. Így egy sokkal pontosabb rendszerre van szükség. És a különbözõ WS írási stratégiák, például WS típusok az alábbi példák alapján érthetõk meg. Mindenekelõtt, van egy rendszer, amelynek eggyel kevesebb rögzítési impulzus száma van, mint a rögzítési réteg közegben kialakított (n) rögzítési jelölés méret, amelyet (n 1)WS -ként hívhatunk. Például ha egy 5

6 1 HU T2 2 jelölés 7T hosszúságú, akkor 6 impulzusra van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a 7T a (n 1)WS értelmében. Ilyen esetben minden egyes írási impulzus idejét vagy az írási teljesítmény szintjét a megfelelõ lemezinformációban rögzített írási stratégia paraméterek definiálnak. Másodszor, van egy olyan rendszer, amelynek az (n) rögzítési jelölés nagyság felét elérõ méretû rögzítési impulzus száma van, amelyet n/2ws -ként hívhatunk. Például, ha egy jelölés 7T hosszúságú, akkor 3 impulzusra van szükség, hogy a (n/2)ws összefüggés szerint kialakuljon a 7T érték. Ez azt jelenti, hogy az eredmény nem egész részét elvetjük, és csupán az impulzusok egész száma áll rendelkezésre. Ebben az esetben az egyes írási impulzusok idejét, vagy az írási teljesítmény szintjét a megfelelõ lemezinformációban rögzített írási stratégia paraméterek határozzák meg. Az egyes írási stratégia típusokhoz tartozó írási stratégia paraméterek egymástól eltérõ értékûek lehetnek. Emellett új WS írási stratégiák állnak fejlesztés alatt. A WS írási stratégiák különbözõ típusait tekintve, ha különbözõ WS írási stratégia rendszerek léteznek, mint a WS írási stratégiáknál alkalmazott paraméterek, és ezek különböznek egymástól, úgy egy lemez gyártója teszteli a WS írási stratégia szerinti írási teljesítményt, majd a teszt eredményét a lemezinformáció L~111- edik bájtjának WS paraméterek mezõjében rögzíti, és a WS típus információt az N¹edik bájton rögzíti. Ha N¹típusú WS írási stratégia létezik, az azonosító információ egy speciális felismerési értéket allokál minden egyes WS írási stratégiához, hogy azt az alábbiak szerint definiálja. Például b jelenti az elsõ WS írási stratégiát (WS¹1) b jelenti a második WS írási stratégiát (WS¹2). XXXX XXXXb jelenti az N¹edik WS írási stratégiát (WS¹N). Jelen találmányban az elsõ WS írási stratégiát (WS¹1) a fent ismertetett (n 1)WS definiálja, és a második írási stratégiát (WS¹2) a (n/2)ws összefüggés definiálja. Ezen túlmenõen, ha a WS típus mezõ értékét b értékûre állítjuk, ezt úgy definiálhatjuk, hogy azt jelentse, hogy egy meghatározott WS típus hiányzik, éppúgy a WS paraméterek is hiányoznak a lemezinformációból. Nevezetesen, az N¹edik bájt WS típus mezõjét felhasználhatjuk olyan információként, amely azt jelzi, hogy nem léteznek WS paraméterek, valamint a WS típust megjelölõ információk. A 4B. ábra egy meghatározott írási stratégiához (WS) tartozó lemezinformáció rögzítésére mutat példát, amelyben egy lemezgyártó különbözõ specifikációk közül az elsõ WS írási stratégia (WS¹1) rögzítését választja, hogy egy elsõ rögzítési réteg egyszeres sebességû lemezinformációján belül egyszeres sebességhez egy WS írási stratégiát rögzítsen. Nevezetesen, ha a lemezinformáció N¹edik bájtjának WS típus mezõjének értéke b, az elsõ WS írási stratégiát (WS¹1) jelenti, akkor a WS¹1-nek megfelelõ paraméter értékeket írja be az L~111-edik bájtokban lévõ írási stratégia paraméterek mezõbe. Így olyan esetben, ha egy lemezgyártó a második írási stratégia (WS¹2) rögzítését választja, úgy az írási stratégia típus mezõbe b bitsorozatot ír, és a második írási stratégiát kiegészítõ paramétereket az L~111-edik bájtokba írja. Az L~111-edik bájtokba írt paraméterek értéke a választott WS írási stratégia típustól függõen egymástól eltérõ. A megfelelõ WS írási stratégia paramétereket elõzõleg úgy határoztuk meg, mint olyan speciális információt, amely kiegészíti a lemez jellemzõit és egy lemezgyártó vagy rendszertervezõ számára megadásra kerül. A 4C 4E. ábrák speciális kiviteli alakokat mutatnak a fent meghatározott WS írási stratégia lemezinformáción belüli rögzítésére vonatkozó eljáráshoz. A 4C. és 4D. ábrák azt az eljárást mutatják, amikor a WS írási stratégiát opcionálisan választjuk ki, hogy a teljes rögzítési rétegre és rögzítési sebességre vonatkozóan rögzítsük egy lemez gyártása során. A 4E. ábra pedig egy eljárást mutat egy elõzõleg meghatározott WS írási stratégia rögzítésére egy speciális sebesség esetén, kötelezõ módon. A magyarázat és bemutatás egyszerûsítése érdekében feltételezzük, hogy a lemez kétrétegû lemez, és minden egyes rögzítési réteg vonatkozásában egyszeres sebességet (1 ) és kétszeres sebességet (2 ) alkalmazunk. A 4C. ábra olyan esetet mutat, amikor opcionálisan különbözõ rögzítési írási stratégiákat (WS) engedélyezünk az összes rögzítési rétegre és az összes rögzítési sebességen. Például, egy Layer0 elsõ rögzítési réteg egyszeres sebességû lemezinformációját 00h módon rögzítjük lemezinformáció szekvenciaként, és az elsõ írási stratégiát (WS¹1) választjuk ki, hogy írási stratégiaként (WS) rögzítsük. Egy Layer1 második rögzítési réteg egyszeres sebességû lemezinformációját 01h - ként rögzítjük, és a második írási stratégiát (WS¹2) választjuk ki, hogy írási stratégiaként a lemezen rögzítsük. A Layer0 elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességû lemezinformációját 02h -ként rögzítjük, és az elsõ írási stratégiát (WS¹1) választjuk ki, hogy azt írási stratégiaként (WS) a lemezen rögzítsük. És a Layer1 második rögzítési réteg kétszeres sebességû lemezinformációját 03h -ként rögzítjük, és N¹edik írási stratégiát (WS¹N) választjuk ki, hogy azt a lemezen írási stratégiaként (WS) rögzítsük. Ilyen esetben az elsõ írási stratégiához (WS¹1) tartozó írási stratégia paramétereket, például az (n 1) írási stratégia típushoz tartozó írási stratégia paramétereket, amelyeket egy Layer0 elsõ rögzítési réteg egyszeres sebesség esetén kell használni, különbözõ értékûek lehetnek azoktól, amelyeket a Layer0 elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességû írásakor kell használni. A 4D. ábra egy másik példát mutat arra, amikor opcionálisan engedélyezzük egy olyan WS írási stratégia rögzítését, amelyben ugyanazt a WS írási stratégia típust alkalmazzuk lemezinformációként az összes rögzítési réteg és összes rögzítési sebesség vonatkozásában. Ilyen esetben egy meghatározott rögzítési réteghez és/vagy írási sebességhez tartozó írási stratégia paraméterek eltérõ értékûek lehetnek azokhoz képest, amelyeket más rögzítési rétegekhez, illetve más írási sebességekhez használunk. 6

7 1 HU T2 2 Nevezetesen, mivel lehetõség van adott esetben egy írási stratégia rögzítésére, egy lemezgyártó engedélyezi, hogy a teljes lemezinformáció vonatkozásában azonosan egyetlen, leginkább megbízható WS írási stratégiát alkalmazzunk. A 4D. ábra azt az esetet mutatja, amikor az elsõ írási stratégiát (WS¹1) rögzítjük az összes lemezinformációban. A 4E. ábra egy speciális rögzítési sebesség esetén kötelezõ módon elõzõleg meghatározott WS írási stratégia rögzítésére vonatkozó eljárást mutat, illetve egy WS írási stratégiát opcionálisan, egy maradék rögzítési sebesség esetén. Általánosságban, az egyszeres sebességre vonatkozó WS írási stratégia a legfontosabb írási stratégia, amelynek speciális, rá vonatkozó eljárását egy speciális döntéssel elõzõleg eldöntöttük, és egy lemezgyártó lehetõvé teszi ezáltal az egyszeres sebesség kivételével a maradék rögzítési sebességek opcionális rögzítését. Azonban, nagy sebességû lemez esetén nyilvánvaló, hogy a kötelezõen eldöntött rögzítési sebesség lehet kétszeres, háromszoros, de lehet egyszeres sebesség is. Például, ha az egyszeres sebességhez kötelezõ WS írási stratégia típus az elsõ írási stratégia (WS¹1), akkor egy elsõ rögzítési réteg egyszeres sebességre vonatkozó lemezinformációját 00h és 01h ¹ba írjuk bele lemezinformáció szekvenciaként, és az elsõ írási stratégiát (WS¹1) kötelezõ jelleggel úgy kell beleírni, mint a WS írási stratégiát. Az elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességére vonatkozó lemezinformációt 02h és 03h -ként írjuk, és a második írási stratégiát (WS¹2) választjuk, mint olyan rögzítendõ WS írási stratégiát, amelyet opcionálisan rögzíthetünk. Azonban, ha az egyszeres sebességre kötelezõ WS írási stratégia típus a második írási stratégia (WS¹2), akkor nyilvánvaló, hogy a második írási stratégiát (WS¹2) kell kötelezõ módon rögzítenünk, valamint 00h és 01h -ként mint lemezinformáció szekvenciát, rögzítve benne az egyszeres sebességre vonatkozó lemezinformációt. A 4E. ábra szerinti esetet alkalmazva, a több meghatározott írási stratégia egyikét egyenlõ módon beírjuk, mint az egyszeres írási sebesség írási stratégiáját (WS), kötelezõ módon, ezáltal lehetõvé téve, hogy több lemezrögzítési jelleget biztosítsunk. És egy lemezgyártó lehetõvé teszi, hogy opcionálisan rögzítsük a meghatározott írási stratégiák közül az egyiket, egyformán a többi maradék rögzítési sebességre nézve, kivéve az egyszeres sebességet, miáltal egy lemezgyártási folyamat idõ is lerövidíthetõ. Emellett, a 4E. ábra speciális esetében az is lehetséges, hogy a kötelezõ egyszeres sebességhez tartozó WS írási stratégiát rögzítsük, valamint, hogy egy lemezgyártó lehetõvé tegye egyszeres sebességhez tartozó másfajta írási stratégiák (WS) elkülönített, opcionális rögzítését. Ilyen esetben az egyszeres sebességhez tartozó lemezinformáció tartalmazhatja a meghatározott kötelezõ WS írási stratégiát magában foglaló lemezinformációt, valamint más lemezinformációt, beleértve az opcionális WS írási stratégiát. Ezt a találmány egy harmadik kiviteli alakjának bemutatása kapcsán a késõbbiekben részletesebben is bemutatjuk Az 5A 5C. ábrák a találmány egy második kiviteli alakja szerint lemezinformáció rögzítésének egy másik példáját mutatják, amelyben alkalmazható írási sebesség információt és lemezen belül létezõ rögzítési réteg információt, valamint az egy specifikációban definiált WS írási stratégia típusok közül egyet rögzítünk a megfelelõ lemezinformáción belül. Áttérve az 5A. ábrára, minden egyes lemezinformáció ötödik bájtjába egy Dl keret szekvencia szám a Dl blokkban adatot bocsátunk rendelkezésre, amely olyan szekvenciát jelent, amelynek alapján a lemezinformációkat egy meghatározott sorrendben konfiguráljuk a 4A. ábrával azonos módon. És WS írási stratégia típus mezõt alkalmazunk a lemezinformáción belül egy meghatározott területen (N¹edik bájt), hogy a megfelelõ lemezinformációhoz alkalmazott írási stratégia típust rögzítsünk. Emellett egy megfelelõ lemezzel használható írási sebesség információt rögzítünk a lemezinformáción belül egy meghatározott területen (M¹edik bájt), amelyet írási sebesség jelzõ mezõnek nevezünk. Például azt, hogy nyolc különbözõ írási sebesség közül egy meghatározott írási sebesség használható¹e az érintett lemez esetében, 1¹1 bittel jelöljük az erre a célra lefoglalt 1 bájtos ugyanazon területen. Nevezetesen, meghatározható, hogy a szóban forgó írási sebesség nem használható (nem támogatott), ha egy bit érték 0b összes bitjeiben, vagy hogy a szóban forgó írási sebesség alkalmazható (támogatott), ha a bit érték 1b. Így az 1 bájton belüli b0~b7 bitek mindegyike jelzõ információ lesz, jelezve egy meghatározott írási sebesség alkalmazhatóságának a meglétét vagy hiányát. Például, ha egy kitüntetett lemez esetében kizárólag egyszeres sebesség használható, akkor az N¹edik bájtba sorozatot írunk. Ha az írási sebességek közül mind a nyolc fajta használható, úgy az N¹edik bájtba sorozatot írunk. A fenti bemutatásban a minden egyes lemez által használt egyszeres és kétszeres sebességeket szinte elõzetesen eldöntöttük, hogy felhasználjuk. Azonban a specifikáció által megadott írási sebességeket a harmadik írási sebességtõl kezdve használhatjuk maradék írási sebességekként. Például, lehetõség van arra, hogy a 3., 4., 5., 6., 7. és 8. írási sebességet (3, 4, 5, 6, 7, 8 ) ötszörös, hatszoros, nyolcszoros, tizenkétszeres, tizennégyszeres, illetve tizenhatszoros sebességekre állítsuk be. Eközben az érintett lemezen lévõ rögzítési réteg(ek) számát jelzõ rögzítési réteg információt a lemezinformáción belül egy másik kitüntetett területen (L¹edik bájt) rögzítjük, amelyet rögzítési rétegszám mezõnek nevezünk. Például egy, az egy vagy több rögzítési réteg számát jelzõ értéket egy bináris számmal írhatunk le, ugyanazon a területen egy 1 bájtos lefoglalt részen. Olyan esetben, ha a rögzítési réteg az 1. ábra egyetlen rétege, az L¹edik bájtba jelsorozatot írunk. Abban az esetben, ha a rögzítési réteg a 2. ábrán látható kétszeres réteg, úgy az L¹edik bájtba jelsorozatot írunk. Abban az eset- 7

8 1 HU T2 2 ben, ha négy rögzítési réteg található a lemezen, az L¹edik bájtba jelsorozatot írunk. Mivel az aktuálisan figyelembe vett rögzítési rétegek száma korlátozott, mely jelenleg két rögzítési réteget jelent, az L¹edik bájton belül 4 bit elegendõ összességében 15 rögzítési réteg feltüntetésére ( 1111 esetén). Ilyen esetben nyilvánvaló, hogy az L¹edik bájt maradék területére (4 bit) egyéb érvényes információ írható. Egy, az N¹edik bájt WS írási stratégia típus mezõ értékével együttmûködõ WS írási stratégia paraméterek mezõt hozunk létre egy másik meghatározott, kitüntetett területen (P~111-edik bájt), hogy azzal társított információt rögzítsünk benne. Így a fent rögzített írási sebesség információból az M¹edik bájtban és az L¹edik bájt rögzítési réteg információjából egy felvételt lejátszó berendezés (10. ábra) felismeri, hány lemezinformáció létezik a szóban forgó lemezen. Nevezetesen, a létezõ lemezinformációk száma megismerhetõ egy alkalmazható írási sebesség számnak a rögzítési rétegek számával való szorzása útján. Mivel a jelen találmány egy kiválasztott írási sebességhez egy WS írási stratégiát alkalmaz és egy kiválasztott rögzítési réteghez, az írási stratégiák (WS) fajtáját (típusát) és számát nem kell feltétlenül figyelembe venni a lemezinformációk számának az eldöntése során, így egy találmány szerinti harmadik kiviteli alak esetében (6 8. ábrák) azt írjuk le, hogy több WS írási stratégia létezhet egy meghatározott írási sebességhez és egy meghatározott rögzítési réteghez. Ilyen esetben a létezõ lemezinformációk teljes számát nem ismerjük meg minden esetben egy alkalmazható írási sebesség számnak a rögzítési rétegek számával való szorzása révén. Ezt a késõbbiekben a 6. ábra kapcsán részletesebben is bemutatjuk. Így a fent meghatározott több lemezinformáció szekvenciát a szekvenciaszámok határozzák meg vagy döntik el, amelyet az elõzõ leírásban említett 5. bájtba írunk bele, és ahol minden egyes lemezinformáció megadja az elõzõleg eldöntött írási sebességet és rögzítési réteget a szekvencia révén. Például, ismerve, hogy egy lemez esetében négy írási sebesség alkalmazható, ha az N¹edik bájt , és a lemeznek két rögzítési rétege van, ha az L¹edik bájt értéke , akkor összességében nyolc lemezinformációra van szükségünk úgy, hogy a szekvencia ilyen esetben 00h~07h lesz. És, elõzõleg eldöntöttük, hogy a 00h, 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h és 07h lemezinformációk egyszeres sebesség, elsõ rögzítési réteg, egyszeres sebesség, második rögzítési réteg, kétszeres sebesség, elsõ rögzítési réteg, kétszeres sebesség, második rögzítési réteg, harmadik írási sebesség, elsõ rögzítési réteg, harmadik írási sebesség, második rögzítési réteg, negyedik írási sebesség, elsõ rögzítési réteg és negyedik írási sebesség, második rögzítési réteg információra vonatkoznak. Így ahhoz, hogy egy kitüntetett cél írási sebességhez és kitüntetett rögzítési réteghez megkapjuk a megfelelõ lemezinformációt, a rögzítést visszaadó (felvételt lejátszó) berendezés (10. ábra) úgy van kiképezve, hogy ellenõrizze, mely lemezinformáció vonatkozik a kitüntetett cél írási sebességre és rögzítési rétegre az N¹edik bájt írási sebesség információjából és az L¹edik bájt rögzítési réteg információjából, amelyet együttesen a megfelelõ, vonatkozó lemezinformációkban rögzítettünk, ahelyett, hogy visszajátszaná és ellenõrizné a teljes lemezinformációt. Az 5B. ábra a jelen találmány 5A. ábrán látható második kiviteli alakja szerinti lemezinformáció-rögzítésre mutat példát. Tudhatjuk, hogy az összes lemezinformációban egyformán rögzített M¹edik bájtban ( b ) megismerhetõen két (1, 2 ) alkalmazható írási sebesség van, és az L¹edik bájtból ( b ) pedig tudható, hogy két rögzítési réteg van. Így az 5B. ábrán látható példa esetében összességében négy lemezinformáció (két rögzítési réteg * két írási sebesség) létezik, és a lemezinformációk szekvenciája 00h (1,L0) 01h (1,L1) 02h (2,L0) 03h (2 L1) lesz. Ezt egy elõre meghatározott szekvencia szerint begy speciális tartalommal hajtjuk végre. Így az összes lemezinformációt a fent bemutatott módon kell konfigurálni, hogy felhasználás céljára ismételt kompatibilitást tegyünk lehetõvé. Minden egyes lemezinformációba egy belsõ, lényeges WS írási stratégiát rögzítünk. Részletesebben, az N¹edik bájtba a megfelelõ lemezinformáción belül a P~111-edik bájtokba írt WS írási stratégia típusra vonatkozó információt rögzítünk. Nevezetesen, az N¹edik és P~111-edik bájtokban lévõ információk minden egyes lemezinformációban eltérhetnek, ami azt jelenti, hogy egy lemezgyártó több írási stratégia egyikének opcionális rögzítését engedélyezi. Az 5B. ábrán látható példa esetében a 00h (1,L0) és 01h (1,L1) egy elsõ írási stratégia típus (WS¹1) alkalmazására vonatkozik, míg a 02h (2,L0) és 03h (2,L1) egy második írási stratégia (WS¹2) típus alkalmazására vonatkozik. Az 5C. ábra a jelen találmány 5A. ábrán bemutatott második kiviteli alakja szerinti lemezinformáció-rögzítésre mutat egy másik példát. Tudható, az összes lemezinformációban egyformán rögzített M¹edik bájtból ( b ), hogy nyolc (1, 2, 16 ) alkalmazható írási sebesség létezik, és az L¹edik bájtból ( b ) pedig az, hogy a lemeznek négy rögzítési rétege van. Így, az 5C. ábra másik példájában összesen harminckét lemezinformáció (négy rögzítési réteg * nyolc írási sebesség) létezik és a lemezinformáció szekvencia 00h (1,L0) 01h (1,L1) 02h (1,L2) 03h (1 L4) 04h (2 L0) 31h (16,L4) lesz. Ezt egy elõre meghatározott szekvencia szerint meghatározott tartalommal végezzük el. Így az összes lemezinformációt a fenti módon kell konfigurálni, hogy a felhasználáshoz kölcsönös kompatibilitást biztosítsunk. Az 5C. ábrán látható másik példában, ha egy felvételt lejátszó egység (10. ábra) egy elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességére (2,L0) vonatkozó lemezinformációt kíván megkeresni, hogy a megfelelõ lemezinformáción belül lemezinformáció WS írási stratégia alkal- 8

9 1 HU T2 2 mazásával hajtson végre egy rögzítést, úgy az összes lemezinformációban egyformán rögzített M¹edik és L¹edik mezõ információból tudhatja, hogy összesen 32 lemezinformáció (négy rögzítési réteg * nyolc írási sebesség) létezik az érintett lemezen a lemezinformáció szekvenciának megfelelõen, mint például 00h (1,L0) 01h (1,L1) 02h (1,L2) 03h (1 L 4) 04h (2 L0) 31h (16,L4). Így a felvételt lejátszó berendezés (10. ábra) lehetõvé teszi annak a felismerését, hogy a keresendõ, az elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességére (2,L0) vonatkozó lemezinformáció 04h, és hogy a szóban forgó lemezinformáció ( 04h ) az elsõ írási stratégia (WS¹1) típusként van rögzítve a WS írási stratégia típus azonosító információban ( b ), amely a szóban forgó információn ( 04h ) belül az N¹edik bájtban van rögzítve, ily módon kiolvasva az elsõ írási stratégia (WS¹1) típus paraméter értékeit a P~111-edik bájt révén, hogy azt használja a rögzítés során. Hasonlóképpen, ha egy negyedik rögzítési réteg 16¹szoros sebességére (16,L3) vonatkozó lemezinformációt kíván megkeresni, hogy a szóban forgó lemezinformáción belül egy WS írási stratégia alkalmazásával végezzen rögzítést, úgy a felvételt lejátszó egység (10. ábra) felismeri, hogy a szóban forgó lemezinformáció a 31h, ugyanilyen folyamat révén, és hogy az írási stratégia típus (WS) a második típus (WS¹2), ily módon lehetõvé téve annak alkalmazását a rögzítés során. A 6 8. ábrák a találmány egy harmadik kiviteli alakja szerinti, egy optikai lemez lemezinformációjának rögzítésére vonatkozó eljárást mutatnak. A találmány második kiviteli alakját az jellemzi, hogy legalább egy WS írási stratégiát konfigurálunk ugyanahhoz az írási sebességhez/rögzítési réteghez. Nevezetesen, ugyanazzal az írási sebességgel/rögzítési réteggel társított több lemezinformáció létezhet, amelyeket az egyes írási stratégia típusokkal kell osztályoznunk. A 6. ábra az optikai lemez lemezinformációjának rögzítésére vonatkozó, a találmány harmadik kiviteli alakja szerinti eljárás koncepcióját mutatja. A 6. ábrán láthatóan minden egyes lemezinformáció szekvenciát egy szekvenciaszámmal látunk el és egy 1 bájtban rögzítünk. Például az információt, amelyet a lemezinformáción belül az 5. bájtban rögzítetünk, Dl keret szekvencia szám a Dl blokkban néven nevezünk, és röviden 00h, 01h, 02h, módon jelenítünk meg. Nevezetesen, ha az 5. bájt információja 00h, akkor az az 1. lemezinformációt jelenti. Ha az 5. bájt információja 07h, akkor az a 8. lemezinformációt jelenti. A lemezinformáció konfigurálását illetõen a találmányt az jellemzi, hogy külön-külön lemezinformációt biztosítunk írási sebességre vonatkozóan, rögzítési rétegre vonatkozóan, és írási stratégiára (WS) vonatkozóan, és hogy a külön-külön létrehozott lemezinformációk konfigurációs szekvenciáját egyformán döntjük el egy elõre meghatározott módon. Például, ha egy érintett optikai lemeznek egy pár rögzítési rétege van és több írási stratégia típus létezik, akkor a lemezinformációt a következõképpen konfigurálhatjuk: Az elsõ lemezinformáció 00h mezõje egyszeres sebességre, az L0 elsõ rögzítési rétegre, és az elsõ írási stratégiára (WS¹1) vonatkozik. A második lemezinformáció 01h mezõje egyszeres sebességre, L0 elsõ rögzítési rétegre és második írási stratégiára (WS¹2) vonatkozik. A harmadik lemezinformáció 02h mezõje egyszeres sebességre, L1 második rögzítési rétegre, valamint elsõ írási stratégiára (WS¹1) vonatkozik. A negyedik lemezinformáció 03h mezõje egyszeres sebességre, L1 második rögzítési rétegre és WS¹2 írási stratégiára vonatkozik. Az ötödik lemezinformáció 04h mezõje kétszeres sebességre, L0 elsõ rögzítési rétegre és WS¹1 írási stratégiára vonatkozik. A hatodik lemezinformáció 05h mezõje kétszeres sebességre, L0 elsõ rögzítési rétegre és WS¹3 harmadik írási stratégiára vonatkozik. A hetedik lemezinformáció 06h mezõje kétszeres sebességre, L1 második rögzítési rétegre és WS¹1 elsõ írási stratégiára vonatkozik. És a nyolcadik lemezinformáció 07h mezõje kétszeres sebességre, L1 második rögzítési rétegre és WS¹3 harmadik írási stratégiára vonatkozik. Nevezetesen, a lemezinformáció konfigurálása során a találmány szerinti harmadik kiviteli alakot az jellemzi, hogy legalább egy lemezinformációt konfigurálunk írási sebességenként, a vonatkozó írási sebességenkénti lemezinformációkat pedig rögzítési rétegenként újra konfiguráljuk, és legalább egy írási stratégia típust biztosítunk minden egyes rögzítési réteghez. Így ugyanahhoz az írási sebességhez/rögzítési réteghez való lemezinformáció konfigurálása során az írási stratégiák szerint tudunk többféle lemezinformációt konfigurálni. A 7A. ábra példaképpen egy eljárást mutat a jelen találmány a 6. ábrán látható harmadik kiviteli alakja szerinti lemezinformáció konfigurálására. Áttérve a 7A. ábrára, minden egyes lemezinformáció 5. bájtjába egy Dl keret szekvencia szám a Dl blokkban értéket biztosítunk olyan szekvenciához, amely azt jelenti, hogy a lemezinformációkat speciális sorrendben konfiguráljuk (írási sebesség rögzítési réteg írási stratégia típus) speciális elsõbbségi sorrendben, amely a 6. ábrán látható. És, a WS írási stratégia típus mezõt (N¹edik bájt) írási sebesség jelzõ mezõt (M¹edik bájt), rögzítési rétegek száma mezõt (L¹edik bájt), és a WS írási stratégia paraméterek mezõt (P~111-edik bájt) az N¹edik, M¹edik, L¹edik és P~111-edik bájtokban rögzítjük. Az ezekben a mezõkben rögzített egyes információk jelentése ugyanaz, mint a második kiviteli alak esetében (5A. ábra) volt. A 7A. ábrában az írási sebesség jelzõ= b mezõje az M¹edik bájtnak azt jelenti, hogy háromfajta írási sebesség áll rendelkezésre. És az L¹edik bájt rögzítési réteg száma= b értéke azt jelenti, hogy két rögzítési réteg van. Ezen túlmenõen, azt az információt, amely arról tájékoztat, hogy egy szóban forgó lemez esetében egy adott WS írási stratégia típus alkalmazható, a specifikáció ré- 9

10 1 HU T2 2 vén, a lemezinformáción belül egy másik kitüntetett területen (K¹adik bájt) rögzítjük, amelyet WS írási stratégia jelzõ mezõnek hívunk. Például, azt, hogy egy szóban forgó lemez esetében a nyolcféle WS írási stratégia típus közül egy kitüntetett WS írási stratégia alkalmazható, az 1 bájt lefoglalású, ugyanazon területen lévõ egyegy 1 bittel jelöljük. Nevezetesen, meghatározható, hogy a szóban forgó WS írási stratégia nem alkalmazható (nem támogatott), ha egy bit érték 0b az összes bit vonatkozásában, vagy hogy a szóban forgó WS írási stratégia alkalmazható (támogatott), ha a bit érték 1b. Így az 1 bájton belül minden egyes b0 b7 egy-egy jelzõ információt kap, amely jelzi egy meghatározott vagy kiválasztott WS írási stratégia típus alkalmazhatóságának meglétét vagy hiányát. Például ha az elsõtõl harmadikig terjedõ WS írási stratégia típusok (WS-1 WS¹3) csupán egy szóban forgó lemez esetében használhatók, akkor az L¹edik bájtba b értéket írunk. Ha mind a nyolc WS¹1 WS¹8 WS írási stratégia típus rendelkezésre áll, úgy az L¹edik bájtba b értéket írunk. A 7A. ábrán a K¹adik bájtba írt b érték négy WS¹1 WS4 WS írási stratégia típust tesz lehetõvé. Ha az összes lemezinformáció vonatkozásában egyformán ugyanolyan értékekkel rögzítjük az M¹edik, L¹edik és K¹adik bájt információt a lemezinformáción belül, akkor a felvételt lejátszó berendezés (10. ábra) képes a szóban forgó lemezzel kapcsolatosan használható írási sebesség információ megszerzésére, a WS írási stratégia típusának, valamint a rögzítési rétegek számának a megszerzésére, annak ellenére, hogy semmilyen lemezinformációt nem játszott le. Pontosabban, képes lehet arra, hogy a lemezinformáció konfigurálása során a specifikációk alapján alkalmazható összes WS írási stratégia típust rögzítse. Azonban ilyen esetben, a rögzített lemezinformációk száma túlságosan megnõ. Ezen túlmenõen egy lemezgyártónak az összes WS írási stratégia típust tesztelnie kellene, és a teszteredményeket a lemezinformációban rögzítenie kellene, ami jelentõs többletterhet róna rá. Ezért a találmány szerinti kiviteli alak esetében írási sebességekként annyi WS írási stratégiát rögzíthetünk a lemezinformáción belül, melyek száma (m) kisebb, mint az írási sebességekként rögzíthetõ legnagyobb alkalmazható írási stratégia típus szám (n), és egy lemezgyártó lehetõvé teheti, hogy opcionálisan több WS írási stratégia közül egy kiválasztottat rögzítsen, ahol a lemezgyártó kívánsága szerinti írási stratégiát éppúgy rögzítjük, mint a lemezinformáció egy hatékony rögzítését. A 7A. ábrán a rögzítést egyszeres sebességgel végezzük (1 ), elsõ és második WS¹1 és WS¹2 írási stratégia típust használva, kétszeres sebességen (2 ) végezzük második és harmadik típusú WS¹2 és WS¹3 írási stratégia típust használva, vagy háromszoros írási sebességen (3 ) hajtjuk végre, harmadik és negyedik típusú WS¹3 és WS¹4 írási stratégiát használva. Nevezetesen, lehetõség van arra, hogy a lemezinformációt úgy rögzítsük, hogy kevesebb WS írási stratégia típust (két típust) használjunk, mint az írási sebességenként rendelkezésre álló összes felhasználható vagy alkalmazható WS írási stratégia típus (négy típus). És lehetõség van arra, hogy a minden egyes lemezinformációhoz használt belsõ WS írási stratégiát a WS írási stratégia típus mezõ segítségével (N¹edik bájt) és a WS írási stratégia paraméterek mezõk segítségével (P~111-edik bájt) nyugtázzuk vagy hitelesítsük. A 7B. ábra a találmány 6. ábrán látható harmadik kiviteli alakja szerinti lemezinformáció rögzítésére mutat egy további példát. Hasonlóan a 7A. ábrához, három alkalmazható írási sebességfajta létezik és az M¹edik bájtban b érték szerepel. A K¹adik bájtban b mezõ létezik, ami azt jelenti, hogy négy alkalmazható írási stratégia típus létezik. És a lemeznek két rögzítési rétege van, ezért az L¹edik bájtban b érték szerepel. Ha megnézzük a 7B. ábrát, látható, hogy a rendelkezésre álló WS írási stratégiák közül egyet felhasználva a lemezinformáció konfigurálása során legalább egy lemezinformációt konfigurálunk ugyanazon írási sebességenként és rögzítési rétegenként. Ha így teszünk, akkor a legelõnyösebben szolgáltatott lemezinformációt úgy definiáljuk, mint egy elõnyös WS írási stratégiát, amelyet egy lemezgyártó szolgáltat, és az elõnyös WS írási stratégiát követõ további lemezinformációt alternatív WS írási stratégiaként definiáljuk. Nevezetesen, mind a 00h és 01h lemezinformáció az egyszeres sebességhez (1 ) és az elsõ rögzítési réteghez (L0) tartozik. Azonban a 00h -ban rögzített WS¹1 típus, mint elõnyösen szolgáltatott lemezinformáció, lesz az elõnyös írási stratégia, és a következõként szolgáltatott, a 01h mezõben rögzített WS¹2 írási stratégia típus válik az alternatív írási stratégiává. És, a 04h lemezinformáció, a 05h lemezinformáció és a 06h lemezinformáció kétszeres sebességre (2 ) és az elsõ rögzítési rétegre (L0) vonatkozik. Sõt, a 04h mezõben elõnyösen biztosított lemezinformációként rögzített WS¹2 írási stratégia típusú információ válik elõnyös írási stratégiává, és a 05h mezõben rögzített WS¹1 típusú írási stratégia információ és a 06h mezõben rögzített WS¹3 írási stratégia típusú információ válik alternatív írási stratégiává. Nevezetesen, ezeket ugyanannak az írási sebességnek/rögzítési rétegnek legalább három különbözõ lemezinformációjához használhatjuk fel. Ezen túlmenõen, az 10h lemezinformáció háromszoros sebességre (3 ) és az elsõ L0 rögzítési rétegre vonatkozik, míg az 11h lemezinformáció háromszoros sebességre (3 ) és a második rögzítési rétegre (L0) vonatkozik. Abban az esetben, ha ugyanahhoz az írási sebességhez/rögzítési réteghez csupán egyetlen WS típusú információ kapcsolódik, az így biztosított WS írási stratégia válik javasolt írási stratégiává. Nevezetesen, ha egy lemezgyártó egy lemezen az elõzõleg meghatározott specifikáció szerint nyújt lemezinformációt, akkor egy optikaifelvétel-lejátszó berendezés (10. ábra) a lemezinformációt egy speciális sorrendben (írási sebesség rögzítési réteg) olvassa ki. Ha ugyanazon az írási sebességen/rögzítési rétegen többféle lemezinformáció létezik, az optikaifelvétellejátszó berendezés (10. ábra) felismeri az elõnyösen 10

11 1 HU T biztosított WS írási stratégiát a lemezinformáción belül, mint javasolt WS írási stratégiát, és a következõ írási stratégia, mint egy alternatív írási stratégia ezen túlmenõen származik a lemezgyártótól, ily módon lehetõvé téve a felvétellejátszást a lemezinformáció hatékony felhasználásával. Még ha a javasolt, elõnyös WS írási stratégia és az alternatív írási stratégia közül mindkettõ opcionális írási stratégia, amelyeket egy lemezgyártó opcionálisan kiválasztani enged, lehetõség van arra, hogy a javasolt írási stratégiát kötelezõ jellegû írási stratégiává alakítsuk át, és az alternatív írási stratégiát pedig opcionális írási stratégiává alakítsuk át. A 8. ábra a jelen találmány 6. ábrán bemutatott harmadik kiviteli alakja szerinti lemezinformáció-rögzítés egy további példáját mutatja, amelynek során egy lemezgyártó közvetlenül nyújt vagy szolgáltat információt egy meghatározott írási sebességen a legelõnyösebb WS írási stratégia típusról. Ha megnézzük a 8. ábrát, látható, hogy a WS írási stratégia típus mezõt (N¹edik bájt), az írási sebesség jelzõ mezõt (M¹edik bájt), a WS írási stratégia jelzõ mezõt (K¹adik bájt), a rögzítési rétegek száma mezõt (L¹edik bájt), és a WS írási stratégia paraméter mezõt (P~111-edik bájt) az N¹edik, M¹edik, K¹adik, L¹edik és P~111-edik bájtokban rögzítettük. Az egyes mezõkön rögzített egyes információk jelentése ugyanaz, mint a második kiviteli alak (7B. ábra) esetében. És, egy legjobb írási stratégia mezõ az írási sebességen mezõt biztosítunk egy másik kitüntetett területen (Q¹adik bájt) a lemezinformáción belül, ahol egy lemezgyártó ad információt egy írási stratégiáról, jelezve ezzel a legjobb minõséget a több WS írási stratégia közül, amelyek ugyanahhoz az írási sebességhez tartozóan léteznek. Például a 8. ábra azt mutatja, hogy a második írási stratégia (WS¹2) a legjobb írási stratégia egy meghatározott írási sebességen a nyolc elérhetõ írási stratégia közül. Abban az esetben, ha ugyanahhoz az írási sebességhez, illetve rögzítési réteghez tartozóan több írási stratégia létezik, mint a 7A. ábrán látható esetben, egy optikaifelvétel-lejátszó berendezés (10. ábra) nem képes megkülönböztetni, hogy melyik a leginkább megfelelõ írási stratégia egy adott írási sebességhez. Ezért az optikai felvételt lejátszó berendezés kiszámítja az optimális írási stratégiát úgy, hogy a lemezinformációhoz tartozó összes írási stratégiát alkalmazza. Mégis, ha a Q¹adik bájtban biztosítjuk a legjobb írási stratégia jelzõ az írási sebességhez mezõt, a berendezés képes arra, hogy elõnyben részesítse a Q¹adik bájtban rögzített írási stratégia alkalmazását. Abban az esetben, ha a 7B. ábrához hasonlóan ugyanahhoz az írási sebességhez, illetve rögzítési réteghez több írási stratégia létezik, lehetõség van az elsõ lemezinformációban rögzített írási stratégiának egy elõzõleg meghatározott döntési módszerrel elõnyösnek ítélt írási stratégiaként történõ felismerésére és elismerésére. Azonban ha a legjobb írási stratégia jelzõ az írási sebességen mezõt létrehozzuk a Q¹adik bájtban, lehetõség van annak az ismételt megfontolására, hogy melyik az elõnyös írási stratégia. Ezen túlmenõen olyan esetben, ha az elsõ lemezinformációban ugyanahhoz az írási sebességhez, illetve rögzítési réteghez felvett és rögzített elõnyös írási stratégia eltér a Q¹adik bájtban lévõ legjobb írási stratégia jelzõ az írási sebességen információtól, vagyis ha az elõnyben részesített írási stratégia egy kötelezõ írási stratégia, amelyet kötelezõ módon határozunk el, prioritást kap a Q¹adik bájtban lévõ információ, amelyet a lemezgyártó szolgáltat, ily módon lehetõvé téve, hogy ezt az információt sokkal hatékonyabban használjuk fel az ugyanahhoz az írási sebességhez tartozó optimális írási stratégia eldöntése során. A 9A 9E. ábrák a találmány egy negyedik kiviteli alakja szerinti vezérlõ információ rögzítésének diagramjai. A rögzítési vezérlõ információ a rögzítési eljárástól függ, például: CLV üzemmódtól vagy CAV üzemmódtól, mely lemezinformáció-típust azonosító információt, például CLV üzemmódot vagy CAV üzemmódot a lemezinformáción belül rögzítünk más információkkal együtt, amelyek lehetõvé teszik egy végül is használt WS írási stratégia típus azonosítását. Ha megnézzük a 9A. ábrát, a WS írási stratégia típus azonosítását lehetõvé tevõ információ annak a megállapítására szolgál, hogy a több meghatározott WS írási stratégia közül melyiket választotta ki használatra a lemezgyártó, míg egy lemezinformáció-típust azonosító információ lehetõvé teszi, hogy azonosítsuk, vajon a megfelelõ lemezinformáció CLV üzemmódhoz vagy CAV üzemmódhoz tartozik. Például, mint az elõzõ leírásban említettük, különbözõ írási stratégia típusok lehetnek, például olyanok, mint a (n 1) írási stratégia, n/2 írási stratégia stb., ezeket úgy definiáljuk, mint elsõ WS¹1 írási stratégiát, második WS¹2 írási stratégiát, és K¹adik WS¹K írási stratégiát. És, a lemez gyártója által kiválasztott írási stratégia típust ( WS típusnak nevezve) azonosító információt a lemezinformáción belül rögzítjük. A 9B. ábra egy írási stratégia jelen találmány 9A. ábrán látható negyedik kiviteli alakja szerinti rögzítésének vázlata a vezérlõ információn belül, és a 9C. ábra egy írási stratégia rögzítésének egy másik példáját bemutató diagram, a vezérlõ információn belül a jelen találmány 9A. ábráján bemutatott negyedik kiviteli alakja szerint. A 9B. ábra mutatja, hogy egy lemezgyártó opcionálisan egy speciális WS írási stratégiát rögzít az összes írási sebességhez, a több WS írási stratégia közül egy rögzítésével. Ha megnézzük a 9B. ábrát, látható, hogy a lemezinformáció N¹edik bájtja jelöli a lemezinformáció-típust, a lemezinformáció P¹edik bájtja jelöli a WS írási stratégia típust, és az L~111-edik bájtokban az N¹edik és P¹edik bájtokkal való együttmûködés alapján megállapított egy írási stratégiával (WS) társított paramétereket rögzítettünk. Például, az elsõ rögzítési réteg egyszeres sebességéhez tartozó lemezinformációt 00h mezõben rögzítettünk, mint lemezinformáció szekvenciát, egy lemezinformáció-típus egy CAV üzemmódot jelent, egy WS 11

12 1 HU T írási stratégia típus egy elsõ WS¹1 írási stratégiát jelent, és egy WS írási stratégia mindezekkel együttmûködik úgy, hogy egy CAV WS¹2 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. Az elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességére vonatkozó lemezinformációt a 01h mezõben rögzítünk, egy lemezinformáció-típus CLV üzemmódot jelent egy WS írási stratégia típus egy elsõ WS¹1 írási stratégiát jelent, és egy WS írási stratégia ezekkel úgy mûködik együtt, hogy egy CLV WS¹1 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. Az elsõ rögzítési réteg négyszeres sebességére vonatkozó lemezinformációt a 02h értékként vagy mezõben rögzítünk, a lemezinformáció-típus CLV üzemmódot jelent, a WS írási stratégia típus WS¹2 második írási stratégiát jelent, és egy WS írási stratégia ezekkel úgy mûködik együtt, hogy egy CLV WS¹2 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. Az elsõ rögzítési réteg nyolcszoros sebességéhez tartozó lemezinformációt a 03h mezõben rögzítünk, a lemezinformáció-típus CAV üzemmódot jelent, a WS írási stratégia típus WS¹2 második írási stratégiát jelent, és egy WS írási stratégia úgy mûködik ezekkel együtt, hogy egy CAV WS¹2 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. A 9C. ábra azt mutatja, hogy több írási stratégia közül egyet rögzítünk a lemezinformáción belül, amelyben egy kötelezõ jellegû WS írási stratégia típust rögzítünk egy kijelölt meghatározott írási sebességhez (például egyszeres sebességhez), de egy lemezgyártó adott esetben a többi, maradék írási sebességre nézve egy speciális írási stratégiát (WDS) is rögzíthet. Így, a 9C. ábra szerinti eljárás a 9B. ábrán látható eljárástól abban tér el, hogy egy WS írási stratégia típust kötelezõ jelleggel határozunk meg úgy, hogy egy meghatározott írási sebesség (egyszeres írási sebesség) tekintetében a lemez gyártójának lehetõségei elé korlátokat állítunk. Ez lehetõvé teszi egy lemez felvételi/lejátszó berendezés (10. ábra) gyártója számára, hogy csupán egyetlen WS írási stratégiát ismerõ olcsó termékeket tervezhessen és gyárthasson. Például, az elsõ rögzítési réteg egyszeres sebességére vonatkozó lemezinformációt a 00h mezõben rögzítünk lemezinformáció szekvenciaként, ahol a lemezinformáció-típus a CAV üzemmódot jelenti, a WS írási stratégia típus a WS¹1 elsõ írási stratégiát jelenti, és a WS írási stratégia ezekkel úgy mûködik együtt, hogy egy CAV WS¹1 írási stratégiát választunk ki kötelezõ módon rögzítésre. Az elsõ rögzítési réteg kétszeres sebességéhez tartozó lemezinformációt a 01h mezõben rögzítjük, ahol a lemezinformáció-típus egy CLV üzemmódot jelent, a WS írási stratégia típus egy WS¹1 elsõ írási stratégiát jelent, és a WS írási stratégia azokkal úgy mûködik együtt, hogy egy CLV WS¹1 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. Az elsõ rögzítési réteg négyszeres sebességéhez tartozó lemezinformációt a 02h mezõben rögzítjük, ahol a lemezinformáció-típus CLV üzemmódot jelent, egy WS írási stratégia típus egy WS¹2 második írási stratégiát jelent, és a WS írási stratégia azokkal úgy mûködik együtt, hogy egy CLV WS¹2 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. Az elsõ rögzítési réteg S¹szeres sebességéhez tartozó lemezinformációt a 03H mezõben rögzítjük, ahol egy lemezinformáció-típus egy CAV üzemmódot jelent, egy WS írási stratégia típus egy WS¹2 második írási stratégiát jelent, és egy írási stratégia (WS ezekkel úgy mûködik együtt, hogy egy CAV WS¹2 írási stratégiát választunk ki rögzítésre. A 9D. ábra a jelen találmány negyedik kiviteli alakja szerinti rögzítési vezérlési információ egy további példáját mutatja, amelyben a CAV üzemmódhoz tartozó specifikus azonosítást felosztjuk, hogy az alkalmazható legyen a lemezinformáción belül az N¹edik bájtba írt Dl típus mezõhöz, és mely információban egy WS írási stratégia típus megjelölése is rögzítésre kerül. Ha megnézzük a 9D. ábrát, abban az esetben, ha a megfelelõ lemezinformáció CAV üzemmódot jelent, ezt felosztjuk, hogy azonosítsuk, hány sebességet biztosít egy WS írási stratégia. Így a Dl típus nevû mezõt a következõképpen határozhatjuk meg. Ha a Dl típus mezõ, amelyet az N¹edik bájtban rögzítettünk, b értékû, akkor az CAV üzemmódot jelent és egy WS írási stratégiát az L~111-edik bájtokban rögzítünk, hogy megfeleljen csupán egyetlen sebességtípusnak. Ha az N¹edik bájtban rögzített Dl típus mezõ értéke b, az CAV üzemmódot jelent és az L~1111-edik bájtokban rögzített WS írási stratégiát úgy rögzítünk, hogy az kétfajta sebességnek feleljen meg. Ha az N¹edik bájtban rögzített Dl típus mezõ értéke b, az CAV üzemmódot jelent és az L~111-edik bájtokban rögzített WS írási stratégiát úgy rögzítünk, hogy három sebességfajtának feleljen meg. Ezen túlmenõen, egy WS írási stratégia típus mezõt adunk a lemezinformáción belül a P¹edik bájthoz úgy, hogy az L~111-edik WS írási stratégiát az N¹edik bájtban szereplõ lemezinformáció-típussal és a P¹edik bájtban szereplõ WS írási stratégia típussal együttmûködve rögzítjük. Nevezetesen, ez a következõképpen definiálható. Ha a P¹edik bájtba b értéket írtunk, az az elsõ WS¹1 írási stratégiát jelenti. Ha a P¹edik bájtba b értéket írtunk, az a WS¹2 második írási stratégiát jelenti. És ha a P¹edik bájtba XXXX XXXXb értéket írtunk, az a WS¹K K¹adik írási stratégiát jelenti. A 9E. ábra egy írási stratégia rögzítésének vázlata egy vezérlõ információval, összehasonlítva a 9D. ábrával. Áttérve a 9E. ábrára, az N¹edik bájt Dl típus mezõjébe írt b érték CLV üzemmódot jelent. A P¹edik bájt WS írási stratégia típus mezõjébe írt b érték a WS¹1 elsõ írási stratégiát jelenti. Ha az 5. bájt értéke 00h, az egyszeres sebességû lemezinformációt jelent az elsõ rögzítési réteg vonatkozásában, és egy speciális WS írási stratégia, amely együttmûködik az N¹edik és P¹edik bájtokkal, írunk a lemezen az L~111-edik bájtokba. Mivel ez egy CLV üzemmód, egy sebességfajtához egy WS írási stratégiát rögzítünk, mivel ez a WS¹1 elsõ írási stratégia, (n 1) WS típusú paramétereket határozunk meg például. Ennek megfelelõen egy lemezgyártó optimális értéket rögzít egy megfelelõ lemezen. 12

13 1 HU T2 2 Ha egy CAV üzemmód jelölése céljából a Dl típus mezõ értékét (N¹edik bájt) b értékre állítjuk, vagy ha a WS írási stratégia típus mezõt b értékre állítjuk, hogy a WS¹2 második írási stratégiát jelentse, nyilvánvaló, hogy az L~111- edik bájtokba írt WS írási stratégia paramétereket új tartalomként kell rögzíteni, amely eltér a 9E. ábrán specifikált paraméterektõl, vagy a megfelelõ paraméterek értékeitõl. A 10. ábra egy találmány szerinti optikai lemezes felvétellejátszó berendezés tömbvázlata. A 10. ábrán egy találmány szerinti felvételt lejátszó berendezésnek egy felvételt lejátszó 10 egysége van, amely egy optikai lemezen lévõ felvétel lejátszását hajtja végre, és a 10 felvételt lejátszó egységet vezérlõ 20 vezérlõegysége van. Ipari alkalmazhatóság A 20 vezérlõegység egy rögzítésre vagy visszaadásra vonatkozó utasítást ad egy meghatározott terület számára, és a felvételt lejátszó 10 egység végrehajtja a rögzítést/visszaadást a meghatározott területre, a 20 vezérlõegység utasításának megfelelõen. Részletesebben, a 10 felvételt lejátszó egységnek 12 interfész egysége van, amely kommunikációt folytat egy külsõ eszközzel, 11 fej egysége van, amely közvetlenül rögzíti az adatokat az optikai lemezre, vagy játssza vissza az adatokat a lemezrõl, 13 adatprocesszora van, amely egy visszaadási jelet vesz a 11 fej egységtõl, hogy azt szükséges jel értékké állítsa vissza vagy modulálja, hogy olyan jelet szolgáltasson, amely rögzíthetõ egy jellé, amely rögzíthetõ az optikai lemezen, 14 szervo egysége van, amely jelet olvas ki az optikai lemezrõl hibátlan módon, vagy a 11 fej egységet vezérli, hogy az jelet rögzítsen az optikai lemezre hibátlan módon, 15 memóriája van, amely ideiglenesen lemezvezérlési információt tárol, amely lemezvezérlési információt is tartalmaz, és 16 mikroszámítógépe van, amely a fent leírt elemeknek a 10 felvétellejátszó egységben való vezérléséért felelõs. A továbbiakban részletesen is bemutatunk egy találmány szerinti optikai lemez rögzítési folyamatot. Mindenekelõtt, miután egy optikai lemezt töltöttünk az optikai felvételt lejátszó berendezésbe, a lemezen lévõ teljes lemezkezelési információt kiolvassuk, hogy ideiglenesen eltároljuk a 10 felvétellejátszó berendezés 15 memóriájában. Hasonlóképpen, egy meghatározott lemezkezelési információt csupán olvasni tudunk az optikai lemezrõl. És a lemezkezelési információk különbözõ fajtáit használjuk az optikai lemez felvételére/lejátszására. Részletesebben, a 15 memóriában tárolt kezelési információ magában foglalja a jelen találmány szerinti lemezvezérlési információt. Így, a rögzítési réteg információt, írási sebesség információt és az aktuális írási sebességhez illeszkedõ írási stratégiát, amelyek a lemezinformációban vannak rögzítve, kiolvassuk, hogy eltároljuk a memóriában. Ha az optikai lemezen egy meghatározott területen felvétel készítését tervezzük, a 20 vezérlõegység egy ilyen szándékot egy írási utasítássá alakít át, majd azt továbbítja a 10 felvétellejátszó egységnek, a felvétel helyének szánt írási hely információra vonatkozó adatokkal együtt. Az írási utasítás vételét követõen a 16 mikroszámítógép eldönti vagy kiválasztja az optikai lemez kiválasztott rögzítési rétegével kapcsolatosan alkalmazandó megfelelõ írási sebességet a 15 memóriában tárolt kezelési információból, majd végrehajtja az írási utasítást egy (elõre) meghatározott vagy kiválasztott írási stratégia típus alkalmazásával, és az eldöntött vagy kiválasztott írási sebesség esetén használható írási stratégia paraméterekkel. Részletesen, abban az esetben, ha a felvételt/rögzítést az optikai lemezen a jelen találmány szerint végezzük, a kezelési információként szolgáló lemezinformációt meghatározott sorrendben szolgáltatjuk, és a 16 mikroszámítógép felismeri, hogy mely írási stratégia a lemezgyártó elõnyös írási stratégiája a megfelelõ írási sebesség/rögzítési réteg vonatkozásában. Ezért sokkal inkább kedvezõ, ha a rögzítést egy meghatározott írási sebességen az optikai lemez egy megválasztott rögzítési rétegében hajtjuk végre. Ennek megfelelõen, a jelen találmány különbözõ eljárásokat biztosít olyan lemezvezérlési információ szolgáltatására, amelyek képesek lekezelni a nagyobb írási sebességeket egy nagy sûrûségû optikai lemeznél, ily módon lehetõvé téve a szabványosított lemezvezérlési információ egyforma használatát, hogy hatékonyan kezeljük az optikai lemez rögzítést/visszaadást. Szakember számára nyilvánvaló, hogy a találmány számos módosítással és változatban megvalósítható. Így nyilvánvaló, hogy a jelen találmány lefedi a találmány módosításait és változatait is, amennyiben azok a csatolt igénypontok és azok ekvivalenseinek oltalmi körébe esnek. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Vezérlési információ adatszerkezet, legalább egy rögzítési réteget tartalmazó rögzítési közeggel való használatra, ahol a vezérlési információ elsõ írási stratégia típus elsõ információs egységét és második írási stratégia típus második információs egységét foglalja magában, ahol az elsõ információs egység az elsõ írási stratégia típus (WS¹1) írási sebességhez és rögzítési réteghez használandó írási stratégia paramétereit tartalmazza, és a második információs egység a második írási stratégia típusnak (WS¹2) ugyanahhoz az írási sebességhez és ugyanahhoz a rögzítési réteghez használandó írási stratégia paramétereit tartalmazza, ahol a második információs egység az alternatív információs egység, azzal jellemezve, hogy a második írási stratégia típus eltér az elsõ írási stratégia típustól. 2. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol a rögzítési közegen adatok rögzítése során a vezérlési információt az adatok újrarögzítésének vezérlésére használjuk. 3. A 2. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol a rögzítési közeg írható Blu-ray lemez. 13

14 1 HU T Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az elsõ információs egységnek az elsõ írási stratégia típust jelzõ azonosító információja van, és a második információs egység a második írási stratégia típust jelzõ azonosító információt tartalmaz. 5. A 4. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az elsõ információs egységben lévõ azonosító információ egy n 1 írási stratégia típus és egy n/2 írási stratégia típus egyikét jelöli, ahol n egy jelölés hosszúsága, és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés kialakításához szükséges írási impulzus számát jelenti. 6. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol a második írási stratégia típus egy n 1 írási stratégia típus vagy egy n/2 írási stratégia típus, ahol n egy jelölés hossza, és minden egyes típus egy megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges írási impulzus számát jelenti. 7. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az elsõ írási stratégia típus egy n 1 írási stratégia típus vagy egy n/2 írási stratégia típus és a második írási stratégia típus egy n 1 írási stratégia típus vagy egy n/2 írási stratégia típus, amely különbözik az elsõ írási stratégia típustól, ahol n a jelölés hossza, és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés kialakításához szükséges írási impulzus számát jelenti. 8. A 7. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az azonosító információ egy n 1 írási stratégia típus és egy n/2 írási stratégia típus egyikét jelöli, ahol n egy jel hossza, és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés kialakításához szükséges írási impulzus számát jelenti. 9. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol minden egyes információs egység a megfelelõ írási stratégia típust azonosító azonosító információt tartalmaz. 10. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az elsõ és második információs egységek mindegyike egy alkalmazható írási stratégia típust jelölõ alkalmazható típusú információt tartalmaz. 11. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az elsõ és második információs egységek mindegyike egy meghatározott írási sebességen egy legjobb írási stratégia típust jelzõ legjobb típusinformációt tartalmaz. 12. Az 1. igénypont szerinti adatszerkezet, ahol az elsõ és második információs egységek mindegyike tartalmaz továbbá a megfelelõ információs egység alkalmazható írási sebesség információját és egy rögzítési réteg szám információt. 13. Rögzítési eljárás, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: legalább egy vezérlési információ olvasását, ahol a vezérlési információ elsõ írási stratégia típus információs egységét és második írási stratégia típus második információs egységét tartalmazza, ahol az elsõ információs egység egy írási sebességhez és egy rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típus (WS¹1) számára írási stratégia paramétereket tartalmaz és a második információs egység ugyanahhoz az írási sebességhez és ugyanahhoz a rögzítési réteghez használandó második írási stratégia típus (WS¹2) számára írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol mind az elsõ, mind a második információs egység azonosító információt tartalmaz a megfelelõ írási stratégia típus jelzésére; és adatok említett írási sebességû rögzítését az elsõ és második információs egységek legalább egyike alapján, azzal jellemezve, hogy az elsõ írási stratégia típus eltér a második írási stratégia típustól. 14. A 13. igénypont szerinti eljárás, amely tartalmazza továbbá: az elsõ és második információs egységek azonosítását az elsõ írási stratégia típus és a második írási stratégia típus azonosítására szolgáló azonosítási információ alapján, ahol az azonosítási információ egy n 1 írási stratégia típus és egy n/2 írási stratégia típus egyikét azonosítja, ahol n a jelölés hossza, és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges írási impulzus számot jelent, és a rögzítési lépés magában foglalja adatok meghatározott írási sebességû rögzítését az azonosított információs egységben lévõ írási stratégia paraméterek felhasználásával. 15. A 14. igénypont szerinti eljárás, ahol az n 1 írási stratégia típus eltérõ írási paramétereket tartalmaz, mint az n/2 írási stratégia típus írási paraméterei. 16. A 14. igénypont szerinti eljárás, ahol a rögzítési lépésben a jelölés hosszánál eggyel kevesebb számú impulzus használatával rögzítünk adatokat, hogy megfelelõ jelölést hozzunk létre, ha az n 1 írási stratégia típust alkalmazzuk, míg a jelöléshossz felének megfelelõ számú impulzust használunk, hogy megfelelõ jelölést hozzunk létre, ha n/2 írási stratégia típust használunk, az eredménybõl az impulzusoknak csak az egész száma áll rendelkezésünkre. 17. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, ahol a második információs egységben lévõ írási stratégia paraméterek eltérnek az elsõ információs egységben lévõ írási stratégia paraméterektõl. 18. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, ahol az azonosítási lépés az olvasási lépésbõl a memóriában tárolt elsõ és második információs egységek legalább egyikét azonosítja. 19. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, ahol az elsõ és második információs egységek mindegyike tartalmaz egy alkalmazható írási stratégia típust jelzõ típusinformációt. 20. Rögzítõberendezés, amely tartalmaz: egy optikai letapogatót, amely úgy van konfigurálva, hogy egy rögzítési közegen adatokat rögzítsen, vagy egy rögzítési közegrõl adatokat reprodukáljon; és egy vezérlõt, amely mûködtetõ kapcsolatban áll az optikai letapogatóval, és úgy van konfigurálva, hogy vezérelje az optikai letapogatót, hogy adatot rögzítsen vagy reprodukáljon, egy vezérlési információ alapján, ahol a vezérlési információ elsõ írási stratégia típus (WS¹1) elsõ információs egységét és második írási stratégia típus (WS¹2) második információs egységét tartalmazza, ahol az elsõ információs egység egy írási sebességhez és egy rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típus számára írási stratégia paramétereket tartalmaz, 14

15 1 HU T és a második információs egység ugyanahhoz az írási sebességhez és ugyanahhoz a rögzítési réteghez használandó második írási stratégia típushoz való írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol a második információs egység egy alternatív információs egység, azzal jellemezve, hogy a második írási stratégia típus eltér az elsõ írási stratégia típustól. 21. A 20. igénypont szerinti berendezés, ahol a vezérlõ úgy van konfigurálva, hogy az elsõ és második információs egységek legalább egyikét a meghatározott írási stratégia típus jelzésére szolgáló azonosítási információ alapján azonosítsa, és úgy van konfigurálva, hogy vezérelje az optikai letapogatót, hogy az azonosított információs egységben lévõ írási stratégia paraméterek használatával rögzítsen adatokat. 22. A 20. igénypont szerinti berendezés, mely tartalmaz továbbá a vezérlési információ tárolására konfigurált memóriát, ahol a vezérlõ úgy van konfigurálva, hogy a megfelelõ információs egységet azonosítsa a memóriában tárolt vezérlési információból az elsõ és a második írási stratégia típusok közül legalább egyet jelzõ azonosítási információ alapján. 23. A 21. igénypont szerinti berendezés, ahol az elsõ írási stratégia típus egy n 1 írási stratégia típus vagy egy n/2 írási stratégia típus, és a második írási stratégia típus egy n 1 írási stratégia típus vagy egy n/2 írási stratégia típus, amely különbözik az elsõ írási stratégia típustól, ahol n a jelölés hossza és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges írásimpulzus számát jelenti, ahol a vezérlõ a rögzítõt/visszaadót úgy vezérli, hogy az az azonosított információs egységben lévõ elsõ és második írási stratégia paraméterek egyikének használatával rögzítsen adatot. 24. A 20. igénypont szerinti berendezés, ahol mindegyik információs egység egy alkalmazható írási stratégia típust azonosító típusinformációt tartalmaz és a vezérlõ úgy vezérli a rögzítõt/visszaadót, hogy a típusinformáció által azonosított alkalmazható írási stratégia alapján rögzítsen adatot. 25. A 23. igénypont szerinti berendezés, ahol az n 1 írási stratégia típus eltérõ írási paramétereket tartalmaz, mint az n/2 írási stratégia típus paraméterei. 26. A 25. igénypont szerinti berendezés, ahol a vezérlõ úgy van konfigurálva, hogy vezérelje az optikai letapogatót, hogy az a megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges számúnál eggyel kevesebb számú impulzus használatával rögzítsen adatot, ha n 1 írási stratégia típust alkalmazunk, míg a megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges számúnak a felének megfelelõ számú impulzust használjon, ha n/2 írási stratégia típust használunk, ahol az eredménybõl csak az impulzusok egész száma áll rendelkezésre. 27. Számítógéppel olvasható közeg, amelynek a számítógéppel olvasható közegen tárolt információ kezelésére szolgáló vezérlési információ adatszerkezete van, a számítógéppel olvasható közeg tartalmaz: legalább egy rögzítési réteget, a vezérlési információnak elsõ írási stratégia típushoz (WS¹1) tartozó elsõ információs egysége és második írási stratégia típushoz (WS¹2) tartozó második információs egysége van, ahol az elsõ információs egység az írási sebességhez és a rögzítési réteghez használandó elsõ írási stratégia típus számára írási stratégia paramétereket tartalmaz, és a második információs egység ugyanahhoz az írási sebességhez és ugyanahhoz a rögzítési réteghez használandó második írási stratégia típus számára írási stratégia paramétereket tartalmaz, ahol az adatstruktúrát a rögzítési közegen kell rögzíteni, hogy a rögzítési közegen adatszerkezetként rögzített vezérlési információ alapján, vagy a rögzítési közegen rögzített vezérlési információ alapján a rögzítési közegen adatot rögzítsen; azzal jellemezve, hogy az elsõ írási stratégia típus különbözik a második írási stratégia típustól. 28. A 27. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol az információs egység az elsõ írási stratégia típust azonosító azonosítási információt tartalmaz, az azonosítási információ n 1 írási stratégia típus és n/2 írási stratégia típus egyikeként azonosítja az elsõ írási stratégiát, ahol n a jelölés hossza és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges írási impulzusok számát jelenti. 29. A 28. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol a második információs egység ugyanahhoz az írási sebességhez és rögzítési réteghez való alternatív információs egység, és az alternatív információs egység az elsõ írási stratégia típustól különbözõ második írási stratégia típushoz való írási stratégia paramétereket tartalmaz. 30. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol az elsõ írási stratégia típus egy n 1 típus vagy egy n/2 írási stratégia típus, és a második írási stratégia típus egy n 1 írási stratégia típus vagy egy n/2 írási stratégia típus, amely különbözhet az elsõ írási stratégia típustól, ahol n a jelölés hossza és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges írásimpulzusok számát jelenti. 31. A 30. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol az azonosítási információ egy n 1 írási stratégia típus és egy n/2 írási stratégia típus egyikét azonosítja, ahol n a jelölés hossza és mindegyik típus egy megfelelõ jelölés létrehozásához szükséges írásimpulzusszámot jelent. 32. A 28. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol mindegyik információs egység a megfelelõ írási stratégia típust azonosító azonosító információt tartalmaz. 33. A 27. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol az információs egység egy alkalmazható írási stratégia típust azonosító alkalmazható típusinformációt tartalmaz. 34. A 27. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol az információs egység egy meghatározott írási sebességen egy legjobb írási stratégia típust azonosító legjobb típus információt tartalmaz. 35. A 27. igénypont szerinti számítógéppel olvasható közeg, ahol az információs egység rögzítési réteg szám információt és a megfelelõ információs egység alkalmazható írási sebesség információját tartalmazza. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007071T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 071 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748388 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 815613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007587T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 587 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008567T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 567 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 784477 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008709T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 716537 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 738093 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008066T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 856185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004804T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008035T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 035 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben