TARTALOM Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, február 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10."

Átírás

1 ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7 Szervezeti felépítés, munkaerõ...7 Lezárt idõszakot követõ lényeges események...9 Soronkívüli közzétételek felsorolása...9 Céltartalékok...10 Tulajdonosi struktúra %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezõ befektetõk...10 Mérlegen kívüli tételek...11 Saját tõke változása...11 EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (2002. ÉV)...12 EREDMÉNYKIMUTATÁS II. (2002. IV. NEGYEDÉV)...13 MÉRLEG...14 CASH FLOW KIMUTATÁS Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, február 10.

2 VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS Megjegyzések A Gyorsjelentés konszolidált, a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) alkalmazásával készült, nem auditált adatok alapján. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és ugyanazon számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva a DÉMÁSZ Rt. és leányvállalatainak esetén. A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az idõjárási tényezõk miatt jellemzõen magasabb az elsõ, illetve a negyedik negyedévekben évben olyan rendkívüli tényezõ nem fordult elõ, ami természete, mérete vagy elõfordulási gyakorisága miatt jelentõsen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tõke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást. A korábbi gyorsjelentésekben szereplõ becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely a jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna. A lezárt idõszakot követõen olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A DÉMÁSZ Rt-t illetõ szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal. A Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik január 1-jén a Társaság db saját részvényt birtokolt. A második negyedév során ez a mennyiség teljes egészében értékesítésre került, így az idõszak végén, december 31-én, a Társaság tulajdonában saját részvény nem volt. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. A részvényeket április 1-jétõl jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktõzsdén. 1

3 Idõszak elemzése Üzleti környezet év elején az értékesítési oldalon átlagosan 4,94 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 6,35 %-os áremelkedés következett be a évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. A fogyasztói infláció erõs csökkenést mutatott, értéke az év végére 5,3 %-ra csökkent a bázisidõszaki 9,2 %-os értékkel szemben. Villamosenergia mérleg Villamosenergia Mérleg Mennyiségi egység IV. negyedév IV. negyedév Változás (%) év év Változás (%) Vásárolt villamosenergia GWh , ,43 Hálózati veszteség GWh , ,59 Hálózati veszteség % 13,30 12,71-4,44 11,45 10,99-4,02 Saját felhasználás GWh 2 2 0, ,00 Értékesített villamosenergia GWh , ,96 Lakossági + közösségi GWh , ,40 Teljesítmény díjas GWh , ,51 Egyéb GWh , ,02 1. A villamosenergia értékesítés mennyisége 1,96 %-kal emelkedett évben a bázisévhez viszonyítva. A jelentõs növekedés annak ellenére jelentkezett, hogy a viszonteladói értékesítés nagy mértékû csökkenést mutatott. Ezen az árrés szempontjából gyakorlatilag jelentéktelen - kategória nélkül a teljes, közvetlen fogyasztóknak értékesített villamosenergia mennyisége 2,92 %-kal nõtt. A nagy növekmény egy jelentõs része a Társaság legnagyobb fogyasztójánál jelentkezett, de az egyéb ipari- és a lakossági fogyasztás növekedése is kimagasló értéket mutatott. Bár az 1,12 %-os negyedik negyedévi lakossági fogyasztás növekedés elmarad az elsõ három negyedévben mutatkozó emelkedésektõl, a éves lakossági fogyasztás öszszességében 3,40 %-kal haladta meg a évest. Az alacsonyabb negyedéves növekedést elsõsorban a bázisidõszakhoz képest viszonylag enyhe november és december hónapok okozták, ekkor az átlaghõmérséklet közel 5 o C kal haladta meg a bázisév hasonló idõszakának átlaghõmérsékletét. Az év egészére jellemzõ erõs növekedést az adott idõszakokra jellemzõ szélsõséges idõjárási tényezõk mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvõ tendenciája is elõsegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentõsen támogatnak. A teljesítmény díjas fogyasztás évben 2,51 %-os bõvülést mutatott. Külön a negyedik negyedévet tekintve a fogyasztás 1,05 %-kal csökkent. A teljesítmény díjas ügyfelek fogyasztása az év végi ünnepek miatti leállások következtében minden év decemberében jelentõsen csökken az elõzõ hónapokhoz képest, ami most hangsúlyosabb volt, mint a bázisévben. Az éves növekedés jelentõs része a Társaság legnagyobb fogyasztó- 2

4 jánál jelentkezett, az ezen kívüli növekedés viszont egyformán megfigyelhetõ volt az összes fogyasztónál. Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 2,02 %-os csökkenést mutat, amit elsõsorban a már említett viszonteladói értékesítésben történt visszaesés okoz. Ezt a kategóriát figyelmen kívül hagyva a tárgyalt kategóriába tartozó fogyasztás 2,59 %-os növekedést mutat. Az ebben a szegmensben mutatkozó értékesítési többlet elsõsorban a sok éves átlag feletti júniusi hõmérséklettel magyarázható, mely a légkondicionáló- és különbözõ hûtõberendezések használatának következménye. Ellenkezõ hatást gyakorolt ugyanakkor a szintén e fogyasztói kategóriába sorolt közvilágítási fogyasztás csökkenése, melynek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerûsítése. Ez a tarifa tartalmazza a vasúti vontatást is, mely év során szintén jelentõs visszaesést szenvedett el. 2. A éves 10,99 %-os hálózati veszteség jelentõs javulást mutat a bázisidõszaki 11,45 %-os értékhez viszonyítva. A kedvezõ érték kialakulása elsõsorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek köszönhetõ, azonban egyre inkább érzõdik a óta megnövelt hálózatfejlesztési volumen mûszaki veszteséget csökkentõ hatása. Ezek jelentõségét tovább növeli, hogy a kedvezõ értéket az alacsony hálózati veszteséggel rendelkezõ viszonteladói értékesítés csökkenése ellenére sikerült elérni. Ez ugyanis jellemzõen középfeszültségen történt, ahol egyrészt kereskedelmi veszteség nem keletkezett, másrészt a mûszaki veszteség is alacsonyabb. A hálózati veszteség külön a negyedik negyedévet tekintve szintén jelentõs csökkenést mutat, 12,71 % áll szemben a bázis negyedéves 13,30 %-os értékkel. Eredménykimutatás 1. A villamosenergia értékesítés árbevétele 7,16 %-kal emelkedett a tárgyévben, ebbõl 1,96 % pontot az eladott mennyiség növekedése képvisel. A villamosenergia értékesítési átlagára 5,10 %-kal emelkedett a bázisévhez képest, a év eleji átlagos tarifa emelkedés ugyanakkor ennél alacsonyabb, 4,94 % volt. Ennek elsõdleges oka, hogy év során a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkezõ lakossági fogyasztás tudta felmutatni, ami az értékesítési átlagár enyhe növekedését okozta. Az árbevétel növekedés külön a negyedik negyedévet tekintve az idõszak egészénél alacsonyabb volt, a villamosenergia értékesítésbõl származó árbevétel e negyedévben 6,34 %-os emelkedést mutatott. A villamosenergia értékesítési átlagára ugyanakkor ebben a negyedévben az év egészéhez képest erõsebb növekedést mutatott, értéke 6,91 % volt. Ennek oka, hogy bár összességében az értékesítés a tárgy negyedévben csökkent, a már említett erõs lakossági fogyasztás növekedés okozta értékesítési átlagár növekedés döntõen e negyedévben jelentkezett. 2. A hõértékesítés árbevétele 122 M Ft-tal, 25,00 %-kal emelkedett évében a bázisévhez viszonyítva. A jelentõs növekedés oka a régióban lévõ konzervgyár termelésének megnövekedése. Az említett árbevétel növekedésbõl 102 M Ft a harmadik negyedévben jelentkezett. 3

5 3. A villamosenergia vásárlási költsége 4,35 %-kal emelkedett évben a bázisévi értékhez viszonyítva. A villamosenergia vásárlási átlagára ezzel egyidejûleg 2,87 %-kal emelkedett. Ez a növekedés, valamint a vásárolt villamosenergia mennyiség 1,43 %-os növekedése együttes hatásaként a villamosenergia vásárlási költsége a fent említett 4,35 %-kal emelkedett. A negyedik negyedévet külön tekintve ugyanakkor a vásárlási költség mindössze 2,48 %-os növekedést mutatott. Az alacsony növekedés annak ellenére következett be, hogy a július hónaptól bevezetett 3,9 %-os vásárlási ár csökkenés jóval alacsonyabb, és ezzel kedvezõbb bázis negyedévet eredményezett, mint év egésze. A vásárlási átlagár növekedése a negyedik negyedévben 3,73 % volt. E növekedés, illetve a vásárolt villamosenergia 1,20 %-os csökkenése összességében a fent említett 2,48 %-os emelkedést okozta a negyedéves vásárlási költségben. 4. A éves villamosenergia forgalomban az árrés M Ft, ez a M Ft villamosenergia árbevétel 32,74 %-a. A bázisidõszak 30,93 %-os értékéhez viszonyítva ez jelentõs emelkedést jelent, ami elsõsorban a hálózati veszteség csökkenés, valamint a július 7-tõl módosított vásárlási árak kedvezõ hatásának tulajdonítható. Külön a negyedik negyedévet tekintve a 32,38 %-os árrés szintén jelentõs javulást mutat a bázis negyedév 29,84 %-os értékéhez képest. Ennek elsõdleges oka a negyedéves hálózati veszteségben bekövetkezett jelentõs javulás. 5. A mûködési költségek értéke a Társaságcsoportnál évben M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 23,98 %-a, ami enyhe emelkedést mutat a bázisévi 23,75 %- hoz viszonyítva. A negyedik negyedévben a mûködési költségek az energiaértékesítési árbevétel 25,98 %-át képezték a bázis negyedév 23,50 %-os értékéhez viszonyítva. Az aktivált saját teljesítmények növekedése a bázisidõszakhoz képest 30,18 % volt. Az erõteljes növekedést a megnövekedett beruházások okozzák, melyek elsõsorban a villamosenergia hálózathoz kapcsolódnak. A beruházások emelkedése szerényebb volt külön a negyedik negyedévet tekintve, az aktivált saját teljesítmények értéke ez idõszakban 20,00 %-os bõvülést mutat. A éves bér és bérjellegû költségek 7,46 %-kal növekedtek a bázisévi értékéhez képest. Külön a negyedik negyedévben a növekedés ugyanakkor ennél jóval magasabb, 12,80 % volt. A jelentõs emelkedést elsõsorban az év végén az elsõ háromnegyed évi eredmények ismeretében - a munkaerõ piaci versenyképesség megõrzésének érdekében tett lépések okozzák. Az anyagköltségben történt 23,33 %-os növekedés oka elsõsorban az aktivált saját teljesítményekben történt növekedés, amit a már említett megnövekedett beruházások okoznak. Az értékcsökkenési leírás növekménye 8,96 % a bázisévhez viszonyítva. A Társaság évtõl kezdõdõen növelte beruházásait és ezzel párhuzamosan az alkalmazott értékcsökkenési politikát is módosította végéig ezen adatok kalkulált összegekként jelentek meg a kimutatásban. A év végi végleges politikának megfelelõ értékcsökkenési adatok megegyeztek a becsült kalkulációs értékek nagyságrendjével. 4

6 Az egyéb mûködési költségek 25,28 %-kal növekedtek a bázisévhez viszonyítva. Az emelkedést elsõsorban különbözõ igénybe vett szolgáltatások, elhatárolt költségek és céltartalékok okozták. Az igénybe vett szolgáltatások közül a gallyazási, javítási munkálatok voltak a legjelentõsebbek. Ezen hatások erõsebbek voltak a második, illetve harmadik negyedéveket tekintve, a negyedik negyedéves növekedés az idõszak egészéhez képest viszont jóval alacsonyabb, 2,12 % növekedést mutatott. 6. Az üzemi tevékenység éves eredménye M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 8,76 %-a. A bázisévet tekintve ez az arány 7,19 % volt. A jelentõs növekedést elsõsorban a év közepén életbe lépõ módosult vásárlási átlagárak kedvezõ hatása okozza. A javulás az elsõ három negyedévben külön-külön is megfigyelhetõ, a magasabb, és ezzel kedvezõbb bázis következtében azonban a harmadik negyedévben szerényebb mértékû. Ezzel szemben a költségek kedvezõtlen alakulása miatt a negyedik negyedévben a fent említett arány enyhe csökkenést mutat. 7. A pénzügyi mûveletek eredménye a bázisévhez viszonyítva jelentõsen csökkenve negatív lett. A közel 480 M forintos csökkenést elsõsorban a megnövekedett mértékû, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza, ami a befektethetõ pénzeszköz mennyiség, és ezzel együtt a kamatbevételek csökkenését okozza. Ezzel párhuzamosan a Társaság hitelállománya szintén jelentõsen nõtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta. Ez a tendencia a negyedik negyedévet külön megfigyelve is tapasztalható. A fentiek mellett figyelembe kell venni, hogy a Társaság teljes saját részvény mennyiségét eredménnyel értékesítette. Annak ellenére, hogy e tételnek a nemzetközi számviteli szabályok értelmében nincs eredményt növelõ hatása, a Társaság magyar számviteli szabályok értelmében számolt - az esetleges osztalék alapját is képezõ - eredményét növeli. 8. Az adózás elõtti eredmény M Ft, ami 18,34 %-os növekedést jelent a bázisév értékéhez képest. Az elsõ három negyedév növekedése ennél erõsebb volt, a negyedik negyedéves eredmény azonban a költségek növekedése és a negatív pénzügyi eredmény következtében 6,11 %-kal csökkent. 9. A Társaság-csoport elõzetes, éves adózott eredménye M Ft, ami 16,65 %-os javulást jelent a éves M Ft-hoz képest. 10.A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye évben Ft volt, szemben a bázis éves Ft-tal. Külön a negyedik negyedévet tekintve ez az érték 189 Ft volt, ami csökkenést jelent a bázis negyedévi 221 Ft-hoz képest. 5

7 Mérleg 1. A tárgyi eszközök értéke az év során M Ft-tal nõtt, ami 14,25 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékét meghaladó beruházásokat tükrözi. A beruházások döntõ részben hálózati eszközökhöz, részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. 2. A befektetések társult vállalkozásokban, illetve az egyéb befektetett eszközök korábban összesítve, a befektetések soron szerepeltek a befektetett eszközök között. A tárgyidõszak mérlegében ez a két tétel külön soron szerepel. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban lényegében változatlan maradt, összességében mindössze 19 M Ft-tal növekedett. Az egyéb befektetett eszközök ugyanakkor 18,36 %-kal emelkedtek, amit döntõen a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások növekedése okoz. 3. A kereskedelmi célú befektetések, valamint az értékesíthetõ pénzügyi eszközök a forgóeszközök között korábban szintén összesítve, a befektetések soron szerepeltek. Mindkét tétel változatlan maradt az év során. A pénzeszközök állománya gyakorlatilag szintén változatlan maradt. 4. A vevõk és egyéb követelések 7,36 %-kal csökkentek. A csökkenés oka a kintlévõségek kedvezõbb szintje, de szerepet játszott a viszonylag magas bázis is. A év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része csak elsõ napjaiban került kifizetésre. 5. A készletek növekménye 13,67 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnõttek. 6. Mivel a második negyedév során a teljes saját részvény mennyiség értékesítésre került, a e Ft év végi jegyzett tõke megegyezik a részvények össznévértékével. 7. A év végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék mértéke E Ft csökkenti az elõzõ év végi állapothoz viszonyítva. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. 8. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése M Ft, ami a bázis idõponthoz viszonyítva 28,09 %-os növekedést jelent. Ezt elsõsorban a megnövekedett beruházások miatt felvett hosszú lejáratú kölcsönök, illetve a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek okozzák. Elõbbi több, mint ötszörösére, utóbbi pedig 11,82 %-kal emelkedett év végére. 9. A rövidlejáratú kötelezettségek növekedése 2,850 M Ft, ami 34,82 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsõsorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve a különbözõ elhatárolások miatt megnõtt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek emelkedése okozza. 6

8 Társaság érdekeltségei ( ) Név Jegyzett tõke (e Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erõmû Kft., Szeged ** ,00 100,00 L HEBÜ Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged ,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged ,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelõ Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged ,00 100,00 L Groppo Rt., Szeged ,00 51,00 L D-Energia Kft., Szeged ,00 90,00 L Termostar Kft., Kecskemét ,49 30,49 T Unicotec Kht., Szeged ,00 45,00 T DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged ,00 65,00 L Pro Estate Kft., Szeged (E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona) ,00 51,00 L * L Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) ** Az Igazgatóság decemberében döntött a leányvállalat törzstõkéjének E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra történõ leszállításáról. A törzstõke leszállítás - jelen gyorsjelentés elkészültéig - a Cégbíróságon nem került bejegyzésre. Szervezeti felépítésben, munkaerõben bekövetkezett változások Elsõ negyedév: Jelentõs változás a szervezeti felépítésben nem volt. A Társaság vezetõ állású személyeinek, valamint a Felügyelõ Bizottság és Igazgatóság tagjainak összetételében változás nem történt. Második negyedév: A közgyûlés a következõ lényeges változásokról döntött: - Geiszhauer Éva úrhölgy Igazgatósági tagsága megszûnt, helyét Markos András úr vette át. - Gilbert Cotto úr, Pierre Decaix úr, valamint Sipõcz Rita úrhölgy Felügyelõ Bizottsági tagsága megszûnt, helyüket Jean Philippe Rochon úr, Nathalie Bauzemon úrhölgy, valamint Dr. Tiszavári Klára úrhölgy vette át. - A Közgyûlés megválasztotta a Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t a Társaság könyvvizsgálójává. - A Társaság évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált e Ft adózott eredményébõl e Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó Ft-ot jelent. A Társaság jelentõs tõzsdei tranzakció-sorozatot bonyolított le. A tranzakció-sorozat végrehajtásával lehetõvé vált, hogy a DÉMÁSZ Rt. nyereséggel értékesíteni tudta saját részvényeit a második negyedév során. A Démász Rt. megvásárolta a csongrádi székhelyû, 20 millió forint alaptõkéjû GROPPO Energiatermelõ Részvénytársaság részvényeinek 51 %-át. A leányvállalat vezérigazgatói 7

9 pozíciójára Dr. Barátné Dr. Csanálosi Borbála, a HEBÜ Kft. leányvállalat volt ügyvezetõ igazgatója került kinevezésre. Harmadik negyedév: A Társaság vezetõ állású személyeinek, valamint a Felügyelõ Bizottság és Igazgatóság tagjainak összetételében változás nem történt. Ugyanakkor a következõ jelentõs szervezeti változások történtek: Az E-Partner Kft. leányvállat megvásárolta a budapesti székhelyû, ,- Ft törzstõkéjû Pro Estate Kft. 51 %-os tulajdonrészét. Az akvizíciót követõen a tulajdonosok, tulajdoni hányaduknak megfelelõen, a leányvállalat törzstõkéjét ,- Ft-ra emelték. A Pro Estate Kft. leányvállalat ügyvezetõi pozíciójára Dr. Barátné Dr. Csanálosi Borbála, a HEBÜ Kft. leányvállalat volt ügyvezetõ igazgatója került kinevezésre, helyét Bozsó Attila úr vette át. A DÉMÁSZ Rt ,- E Ft-tal megemelte az E-Partner Kft. leányvállalat törzstõkéjét. A Szegedi Erõmû Kft. törzstõkéje a korábbi veszteségek rendezésére (a negatív eredménytartalék feltöltésére) E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra csökkent annak érdekében, hogy a késõbbiekben a mûködéshez nem szükséges tõke kivonásra kerülhessen. A DÉMÁSZ csoport gépjármûállománya egy kézbe, a DÉL-ÁSZ Autó Kft. tulajdonába került. Ehhez kapcsolódóan a DÉL-ÁSZ Autó Kft. törzstõkéje E Ft-ról összességében E Ft-tal, E Ft-ra növekedett. A mûködéshez nem szükséges tõke kivonása céljából a Prímavill Kft. leányvállalat törzstõkéje az eredeti E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra csökkent. A DÉMÁSZ Rt. 90 %-os és a Budapesti Erõmû Rt. 10 %-os tulajdoni hányadával megalakult a D-Energia Kft.-t, melynek törzstõkéje ,- Ft. A társaság fõ tevékenységi köre a villamosenergia rendszeres és üzletszerû, nem saját felhasználási célra történõ vásárlása és értékesítése. Az új társaság megalapítására a Villamosenergia Törvény elõírásai szerint, a január 1-jétõl megnyíló villamosenergia piac feljogosított ügyfeleinek kiszolgálása érdekében került sor. A Kft. ügyvezetõi feladatait Briglovics Gábor, a DÉMÁSZ Rt. kereskedelmi igazgatója látta el. A Gazdasági Versenyhivatal szeptember 17-én kihirdetett határozatával a Társaságot 45 M Ft összegû bírsággal sújtotta. A bírság indokaként a Társaság gazdasági erõfölénnyel való visszaélését és a közvilágítási piacon más piaci szereplõk piacra lépésének megakadályozását határozták meg. A DÉMÁSZ Rt. a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetõségekkel élni kíván. Negyedik negyedév: A Társaság vezetõ állású személyeinek összetételében az alábbi változások történtek: 8

10 Briglovics Gábor kereskedelmi igazgató úr helyét Varga Sándor úr, a Prímavill Kft. leányvállalat korábbi ügyvezetõ igazgatója vette át. Briglovics Gábor úr a DÉMÁSZ csoport külkapcsolatainak vezetésére kapott megbízást. A Prímavill Kft. új ügyvezetõ igazgatója Korponai István úr lett. A D-Energia Kft. új ügyvezetõ igazgatója Briglovics Gábor úr lemondása után Jean- Claude Meynard úr lett. A Felügyelõ Bizottság megválasztott új elnöke Jean-Philippe Rochon úr lett. A Társaság-csoportban az alábbi szervezeti változások történtek: A DÉMÁSZ Rt. 65 %-os, valamint a DÉGÁZ Rt. 35 %-os tulajdoni hányadával, 4 millió forint törzstõkével megalapításra került a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. Az új társaság célja, hogy a két alapító társaság közös ügyfélköréhez kapcsolódó leolvasási és számla-elõállítási tevékenységek közös végzésében rejlõ üzleti lehetõségeket az alapítók kiaknázzák. A Démász Igazgatósága döntött a Szegedi Erõmû Kft. leányvállalat törzstõkéjének E Ft-ról E Ft-tal E Ft-ra történõ leszállításáról. A Démász Rt E Ft-tal megemelte az E-Partner Kft. leányvállalat törzstõkéjét. A Társaságcsoport alkalmazotti záró létszámai: : fõ : fõ : fõ Lezárt idõszakot követõ lényeges események a Magyar Energia Hivatal január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamos energia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamos energia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erõmû Rt. tulajdonában lévõ D-Energia Kft. részére villamos energia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamos energia határon túl történõ szállítására vonatkozó tevékenység végzésére. A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévõ törzsbetétjét, 65 %-os tulajdoni arányának megfelelõen, E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstõkéje összességében E Ft-tal, E Ft-ra emelkedett, melybõl a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %. Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét nyugdíjba vonulása miatt február 1-jétõl Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette. Soronkívüli közzétételek felsorolása március 21.: Közgyûlési meghívó április 4: Saját részvény tranzakció április 25.: Közgyûlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató április 30.: Éves jelentés elkészülte május 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 31: Saját részvény tranzakciók 9

11 2002. június 18.: Groppo Rt. többségi részesedésének megvásárlása július 1.: Pro Estate Kft. többségi részesedésének megvásárlása, leányvállalati változások július 8.: E-Partner Kft. törzstõke emelése augusztus 16.: D-Energia Kft. megalapítása augusztus 26.: Az EDF-fel kapcsolatosan megjelent közzététel szeptember 9.: E-Partner Kft. törzstõke emelése szeptember 19.: A Gazdasági Versenyhivatal határozatával kapcsolatosan megjelent közzététel október 17.: Leolvasó leányvállalat létrehozásának terve november 12.: DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. létrehozása november 15.: A Felügyelõ Bizottság új elnökének megválasztása december 3.: Személyi változások a Társaság-csoportban, Szegedi Erõmû Kft. törzstõke leszállítása, E-Partner Kft. törzstõke emelése december 12.: Személyi változás a D-Energia Kft.-nél január 2.: Kereskedelmi engedélyek megszerzése január 28.: DL Kft. törzstõke emelés, személyi változás bejelentése Céltartalékok Céltartalékok Rendelkezésre állási díj Átszervezések Késedelmi kamat GVH bírság Egyéb Összesen 2001.december Növekedés Csökkenés december Tulajdonosi struktúra Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) december szeptember december 31. EDF International S.A. * 60,91 60,91 60,91 Intézményi befektetõk 25,30 25,37 25,05 - belföldi 17,28 17,98 17,64 - külföldi (Morgan Guaranty Trust ** ) 8,02 7,39 7,41 Magánszemélyek 1,82 1,79 1,79 - belföldi 1,64 1,62 1,62 - külföldi 0,18 0,17 0,17 Saját tulajdonban lévõ 1,14 0,00 0,00 Egyéb jogi személyek 10,42 11,53 11,92 - belföldi 6,83 7,77 7,93 - külföldi 3,59 3,76 3,99 Nem bejegyzett 0,41 0,40 0,33 Összesen: 100,00 100,00 100,00 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Muvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelo társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezõ befektetõk Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. francia ,91 Szakmai befektetõ Morgan Guaranty Trust Co. USA-beli ,41 Letétkezelõ 10

12 Mérlegen kívüli tételek év végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következõk: A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. középlejáratú hitelének és kamatainak törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 41,5 M Ft, lejárata Az állományban lévõ dolgozók számára kezességvállalalás a dolgozók vállalati mobil telefon elõfizetõi és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év. Kezességvállalás a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. által végzett gázmotor telepítésre, hõ- és villamos energia ellátási szolgáltatás nyújtására. Értéke 10 M Ft, lejárata Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. által végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a Démász Rt. vállalja, hogy az E-Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll. Saját tõke változása A Társaság saját tõkéje a következõképpen alakult: Megnevezés Jegyzett tõke Tõketartalék Eredmény tartalék Összesen és számviteli eredmény Kezdõ érték ( ) Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék Egyéb változás Számviteli eredmény Záró érték ( )

13 DÉMÁSZ társaságcsoport eredménykimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS I változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,16 Hõértékesítés árbevétele ,00 Energiaértékesítés árbevétele ,30 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,35 Tüzelõanyag vásárlás költsége ,67 Energiaértékesítés költsége ,52 Bruttó fedezet ,50 Mûködési költségek Aktivált saját teljesítmények ,18 Bér és bérjellegû költségek ,46 Anyagköltségek ,33 Értékcsökkenési leírás ,96 Egyéb mûködési költségek ,28 Mûködési költségek összesen ,31 Üzemi tevékenység eredménye ,64 Pénzügyi mûveletek Kamatbevételek ,70 Kamatráfordítások ,03 Pénzügyi mûveletek eredménye ,70 Adózás elõtti eredmény ,34 Társasági jövedelemadó ,64 Adózott eredmény ,65 12

14 DÉMÁSZ társaságcsoport eredménykimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS II IV. n.év IV. n.év változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,34 Hõértékesítés árbevétele ,49 Energiaértékesítés árbevétele ,16 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,48 Tüzelõanyag vásárlás költsége ,00 Energiaértékesítés költsége ,76 Bruttó fedezet ,07 Mûködési költségek Aktivált saját teljesítmények ,00 Bér és bérjellegû költségek ,80 Anyagköltségek ,01 Értékcsökkenési leírás ,10 Egyéb mûködési költségek ,12 Mûködési költségek összesen ,34 Üzemi tevékenység eredménye ,35 Pénzügyi mûveletek Kamatbevételek ,68 Kamatráfordítások ,88 Pénzügyi mûveletek eredménye ,92 Adózás elõtti eredmény ,11 Társasági jövedelemadó ,95 Adózott eredmény ,78 13

15 DÉMÁSZ társaságcsoport mérlege konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) MÉRLEG változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,25 Befektetések társult vállalkozásban ,17 Egyéb befektetett eszköz ,36 Halasztott adó ,38 Befektetett eszközök összesen ,23 Forgóeszközök Pénzeszközök ,35 Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthetõ pénzügyi eszközök ,00 Vevõk és egyéb követelések ,36 Készletek ,67 Egyéb forgóeszközök ,65 Forgóeszközök összesen ,90 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,15 FORRÁSOK Saját tõke Jegyzett tõke ,15 Tõketartalék ,00 Eredménytartalék ,54 Mérleg szerinti eredmény Saját tõke összesen ,67 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök ,31 Halasztott adó ,01 Elhatárolt bevételek ,82 Céltartalékok ,04 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,93 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,09 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ,39 Rövid lejáratú céltartalékok ,44 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,40 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,82 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,15 14

16 DÉMÁSZ társaságcsoport Cash Flow kimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) változás (%) Mûködési tevékenységbõl származó cash flow Adózás elõtti eredmény pénzügy eredmény nélkül ,64 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés ,76 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás ,92 EBITDA ,22 Nettó követelések változása ,12 Készletek változása ,91 Aktív idõbeli elhatárolások változása ,05 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált ,65 Mûködõ tõke változásai: ,58 Fizetett osztalék ,20 Fizetendõ társasági adó ,74 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált ,77 nettó pénzeszköz Befektetési tevékenységbõl származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye ,41 Hosszútáv befektetések változása ,02 Saját részvények vásárlása ,31 Saját részvények eladása ,79 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Vagyonkezelésre átadott pénzeszközök, nettó ,00 Kapott kamatok ,70 Befektetési tevékenységbõl származó cash flow ,02 Pénzügyi mûveletekbõl származó cash flow Hálózatfejlesztési hozzájárulások ,21 Fizetett kamatok ,03 Hitelfelvétel, -visszafizetés ,34 Pénzügyi mûveletekbõl származó cash flow ,65 Pénzeszköz záró állománya ,35 Pénzeszköz nyitó állománya ,31 Pénzeszközök állományváltozása ,06 Szeged, február 10. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága 15

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2002. november 5.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2002. november 5. GYORSJELENTÉS 2002. I-III. negyedév TARTALOM VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9. GYORSJELENTÉS 2003. I. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Kimutatások...3 II.1. Eredménykimutatás...3 II.2. Mérleg...4 II.3.

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG 2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG BUDAPEST - 2002. május 15. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I. félév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Féléves eredménykimutatás...4

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21. GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév 2011. február 21. ÜZLETI JELENTÉS 2010. NEGYEDIK NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2009. 2010. 2009. 2010.

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben