SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató

2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ célja A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX törvény, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994.(VI.8.) NKM rendelet érvényre jutása, az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása, a gyermeki tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók, pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézmény demokratikus rendjének garantálása érdekében a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.törvény 40. -ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadja el Az SZMSZ meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, minden alkalmazottjának és tanulójának. 2. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ennek hiányában a hatálybalépés napja a jóváhagyásra felterjesztéstől számított 30 nap elteltével az első munkanap. 2

3 2. Az intézmény általános jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Az intézmény jellemző adatai: Név: MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Cím: 4700 Mátészalka, Baross L. u Számlavezető pénzintézet: CIB Közép-Európai Nemzetköz Bank Zrt. Bankszámlaszám: Költségvetési számla: Szakképzési b.szla.szám: Optomechatronika b.szla.szám: Adószám: Statisztikai számjel: TEÁOR SZÁM: 8532 OM szám: A költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályok: - A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) - helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény - az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény Törzskönyvi nyilvántartási szám: Típus: többcélú intézmény; többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, mely általános műveltséget megalapozó szakközépiskolai, szakiskolai, akkreditált rendszerű felsőfokú szakképzés tevékenységet, valamint iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást, vizsgáztatást folytat összetett iskolai intézményegységgel és kollégiummal. Az intézmény évfolyamainak száma: szakközépiskola évf. 1/13-3/15 szakközépiskola + nyelvi előkészítő: évf. 1/14-2/15 szakiskola évf.: 1/11-2/12-3/13 Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 3000 fő. 3

4 Működési, beiskolázási területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A feladat ellátására szolgáló vagyon: A székhelyén lévő 312 hrsz-ú 7782m 2 alapterületű, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan a rajta található 2871m 2 hasznos alapterületű iskolaépülettel, valamint a 780, 1392m 2 hasznos alapterületű tanműhelyekkel, 175 férőhelyes kollégiumi épülettel, A Gépészeti Szakközépiskola tagintézménynél lévő 2610/3 hrsz-ú 8863m 2 alapterületű, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található m 2 hasznos alapterületű iskolaépülettel. Az Eötvös út 5-7. szám alatt lévő 2610/2 hrsz-ú, 1512m 2 alapterületű, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan a rajta található 175 férőhelyes kollégiumi épülettel. A Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tagintézménynél lévő 446 hrsz-ú, 1 ha, 7485m 2 alapterületű, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan a rajta található 4929m 2 hasznos alapterületű iskolaépülettel, 150 férőhelyes kollégiumi épületekkel, 2db 2 szobás és 1db 2,5 szobás szolgálati lakással, garázzsal és raktárépülettel. Az Ópályi hrsz-ú, 9 ha, 7433 m 2 alapterületű, valamint a 807 hrsz-ú 9528m 2 alapterületű ingatlan a rajta található gazdasági és szociális épületekkel, a vásárosnaményi 2887/62 hrsz-ú 81m² alapterületű Tisza parti üdülőépület, az intézmény nyilvántartásában szereplő ingó vagyontárgyak., A vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény kinevezett vezetője. 2. Az intézmény alapítója, fenntartója, jogállása, bélyegzői: Alapító szerve: Mátészalka Város Önkormányzata Mátészalka, Hősök tere 9. Alapításának éve: augusztus 01. Alapító okirat száma: 72/2009.(V.14.) Kt számú határozat Az alapítói jogok gyakorlója : Mátészalka Város Önkormányzata Az intézmény irányító szerve: Mátészalka Város Önkormányzata Jogállása: jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: - hosszú bélyegző: Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium 4702 Mátészalka, Baross L. u körbélyegző: Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium, Mátészalka - Az intézményi körbélyegzők használatára jogosultak: - igazgató - általános igazgató helyettes - közismereti és szakmai igazgatóhelyettesek - kollégiumvezető - gyakorlati oktatásvezető 4

5 - iskolatitkárok, - osztályfőnökök (korlátozottan a félévi értesítők és bizonyítványok esetében) a titkárságon - jegyzők a vizsgateremben és a titkárságon - anyagbeszerzéssel megbízott gépkocsivezető - szervezési és személyzeti csoportvezető 3. Az intézményi alaptevékenység forrása: Mátészalka Város Önkormányzata (mint fenntartó) támogatása. Elkülönített állami pénzalapból származó támogatásértékű bevétel. Európai Uniós támogatással megvalósuló program pénzforgalmi lebonyolítási számlán lévő pénzeszköz. Saját bevétel. Átvett pénzeszköz. Pénzmaradvány. 4. Az intézmény feladatmutatójának megnevezése és köre: tanulók létszáma (magántanulók létszáma is), kollégiumi elhelyezésben részesülők létszáma, képzésben résztvevők száma (felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés). 5

6 3. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai és jogosultságai 1. Az intézmény feladatai: - Alaptevékenysége: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, kollégiumi nevelés Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály: a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény és a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése oktatása (9-12/13) Szakközépiskolai felnőttoktatás ( 9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (9-10) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10.évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás ()9-10. évfolyam) Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Felsőfokú szakképzés Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Járművezető-oktatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 6

7 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Tagozat felnőttoktatás szakközépiskola keretében Munkarendje: esti 2. Alapdokumentumok: - az alapító okirat - a pedagógiai program, mely meghatározza az intézmény tartalmi működését, így - a nevelés és az oktatás célját és feladatait, - a helyi tantervet és óratervet - az egyes évfolyamok követelményeit és értékelését - az értékelés szempontjait és módját - a szakmai programot - a kollégiumi nevelési programot - Intézményi Minőségirányítási Program - az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és határidők, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti. 3. Az intézmény jogosultságai: - Érettségi bizonyítványok kiállítása - Az engedélyezett OKJ szakmákban szakmai képzés végzettségét tanúsító bizonyítvány, valamint a jogszabályokban meghatározott felnőttképzést igazoló tanúsítványok kiállítása. 7

8 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 4. Az intézmény szervezeti egységei és kapcsolattartásuk rendje 1. A szervezeti egységek Az intézmény belső szervezeti egységeinek vezetői szintjeinek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és tartalmi követelményeinek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A szervezeti egységeket a munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés és a helyi adottságok, körülmények, igények figyelembe vételével alakítottuk ki. (Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét a lenti táblázat tartalmazza.) Az iskola az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: I. Az intézmény székhelye: Mátészalkai Szakképző Iskola 4700 Mátészalka, Baross L. u II. A tagintézmények neve, címe: Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézménye 4700 Mátészalka, Baross L. u Tangazdaság, 4821 Ópályi, Rajk L. u. Mátészalkai Szakképző Iskola Gépészeti Szakközépiskolája 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12. Mátészalkai Kollégium Kollégiumi Tagintézménye 4700 Mátészalka, Eötvös u Mátészalka, Baross L. u A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje Az egységek közötti kapcsolatot, közvetlen együttműködést a vezetőiken keresztül úgy kell kialakítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan legyen. Az egységek vezetői a munkatervben meghatározottak szerint üléseznek. 8

9 5. Az intézmény vezetője, felelőssége, feladatköre, jogköre 1. A vezető személye Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét hét igazgatóhelyettes, a kollégiumvezető, szervezési és személyzeti csoportvezető és a gyakorlatioktatás-vezető közreműködésével látja el. Az intézmény vezetője csak a Ktv. által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, a gazdasági kamarának a véleményét. 2. Az igazgató felelőssége kiterjed a munkaköri leírásában szabályozottakra, valamint a Ktv. 54. alapján: - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, - a pedagógiai munkáért, - a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, - a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a tanuló és a gyermekbalesetek megelőzéséért, - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének kiépítéséért, működtetéséért 3. Az igazgató feladatköre, jogköre Az igazgató kiemelt feladatai: - a nevelőtestület vezetése, - a nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése, ellenőrzése, - a költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - együttműködés a szülői szervezettel, diákönkormányzattal, az érdekképviseleti szervekkel, külső gazdálkodó szervekkel, - a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezése - az intézmény képviselete - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, illetve a tanuló és gyermekbaleset megelőzésének irányítása. - kapcsolattartás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás vezetőjével, Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok és az egyéb dolgozók felett teljes munkáltatói jogkör gyakorlása 9

10 - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, - a kiadmányozási jogkör gyakorlása Az igazgató a feladatait az igazgatóhelyettesek, szakmai igazgató helyettes, a kollégiumvezető a gyakorlati oktatásvezető és a szervezési és személyügyi csoportvezető közreműködésével látja el. 6. A tagintézmények kapcsolattartásának rendje, az intézmény vezetősége, a vezetők közötti feladatmegosztás A tagintézmények és a székhelyintézmény közötti kapcsolat fenntartásáért az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a kollégiumvezető a felelős. Az iskolavezetés heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart mindig más helyszínen melyen értékelik a tagintézmények és a székhelyintézmény eredményeit és terveit. A tagintézmények munkaközösség-vezetői tanulmányi félévenként két alkalommal közösen értékelik az előző időszak tevékenységét. 1) Az igazgatóhelyettesek A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Részletes feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A székhelyintézményben: Az általános igazgatóhelyettes Feladata: - a székhely intézményben az oktatók munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése - a pedagógiai, nevelőmunka közös alapelveinek kialakítása mind a tagintézmények között, mind a tagintézmények nevelőtestületein belül - a Pedagógiai Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a Pedagógiai Program nevelési részének, illetve, illetve a helyi tanterv közismereti részének folyamatos karbantartása, kiegészítése, a módosítással kapcsolatos egyeztetések, eljárások megszervezése, - Ellenőrzi az osztályfőnöki és a közismereti tantárgyi programokat - Ellenőrzi a közismereti tantárgyfelosztásra készült javaslatokat - A pályázatok nevelési, közismereti feladatainak végrehajtásában irányító, ellenőrző feladatok ellátása - Javaslatot tesz a nevelési értekezletek témájára, szervezi és - az igazgató megbízása alapján vezeti - a nevelőtestületi értekezleteket, - Évente értékeli a székhely iskola nevelő és közismereti oktató munkáját 10

11 - Figyelemmel kíséri a közoktatási jogszabályokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, - Megszervezi és vezeti a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáival foglalkozó csoport munkáját - Irányítja az iskolai statisztika elkészítését a tagintézmények igazgató helyetteseinek adatszolgáltatása alapján - Koordinálja a székhely intézményben a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. - Javaslatot tesz az éves munkatervi feladatokra - Elkészíti a tanév munkatervét a székhely intézményben - A rendszergazda és a könyvtáros munkáját irányítja és ellenőrzi a székhely intézményben - Szervezi a KIR rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását - Felelős a székhely intézményben az órarend, a tantárgyfelosztás elkészítéséért - Felelős a pedagógus túlóra-elszámolás nyilvántartásáért. - Felelős a helyettesítési rend kialakításáért - Szervezi, ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti az érettségi és szakmai vizsgák tervét, javaslatot tesz a vizsgabizottság tagjaira, a jegyzőkre a székhelyintézmény vonatkozásában. Közismereti igazgatóhelyettes Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyzeti csoportvezetővel. Feladata: - a pedagógiai, nevelőmunka közös alapelveinek kialakítása mind a tagintézmények között, mind a tagintézmények nevelőtestületein belül - Felelős az iskola Pedagógiai Programjában, az iskola Minőségirányítási Programjában az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak végrehajtásáért a tagiskolában, - Az osztályfőnöki és a közismereti munkaközösség vezetők munkájának irányítása, ellenőrzés - Ellenőrzi a székhely intézmény ifjúságvédelmi munkáját, - Irányítja a tanulói fegyelmi ügyek elbírálását és felelős a fegyelmi eljárás jogszerűségéért - Felügyeli a székhely intézményben az iskola - egészségüggyel kapcsolatos feladatok végrehajtását - Részt vesz a szülői szervezetek, a diákönkormányzat ülésein, - Figyelemmel kíséri a pedagógiai, közismereti pályázatokat, javaslatot tesz a pályázaton való részvételre, döntés után részt vesz a pályázat elkészítésében, - Óralátogatásai során értékeli az osztályfőnökök, közismereti tanárok nevelő-oktató munkáját az IMIP-ben foglaltak szerint, - Kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval, a megyei Pedagógiai Intézettel, az egészségügyi szolgálattal, - Koordinálja a székhely intézményben az iskolai rendezvényeknek és ünnepségek előkészítését és színvonalas megtartását, - Javaslatot tesz az éves munkatervi feladatokra, - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján. - Közvetlenül irányítja a pedagógusok továbbképzését. - Ellenőrzi a pedagógusok adminisztratív munkáját - Felelős a javító-, különbözeti és osztályozó vizsgák előkészítéséért és megszervezéséért - Szervezi és irányítja a székhely intézmény pályaválasztási munkáját 11

12 A szakmai igazgatóhelyettes Feladata: - Az iskola szakmai elméleti és gyakorlati oktatásának irányítása, szervezése, ellenőrzése a tagintézmény sajátosságainak figyelembe vételével, - Gondoskodik az intézmény Pedagógiai Programjában a szakmai képzés pedagógiai és oktatási tartalmának végrehajtásáról, a program szakmai részének karbantartásáról, kiegészítéséről, a módosítással kapcsolatos egyeztetések, eljárások megszervezéséről - Javaslatot tesz az intézmény szakmai képzési irányaira, - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó jogszabályokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó pályázatokat, javaslatot tesz a részvételre, szervezi a pályázatok elkészítését, részt vesz a pályázatok megvalósításában, - Kapcsolatot tart a szakmai képzést irányító, felügyelő szervezetekkel, - Elkészíti a székhely intézmény tantárgyfelosztását, - Ellenőrzi a gyakorlati oktatásvezető munkáját, - Ellenőrzi a szakmai tantárgyi programokat - Segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek működését. - Óralátogatásai során értékeli a pedagógusok nevelő-oktató munkáját az IMIP előírásai szerint - Javaslatot tesz a szakmai szakos tanári álláshelyre történő pályázat kiírására a székhely intézményben, - Kialakítja a szakmai vizsgák rendjét, - Javaslatot tesz az éves munkaterv feladataira, - Adatot szolgáltat az általános igazgató helyettesnek az éves munkaterv feladataira - Adatot szolgáltat az intézményi statisztika elkészítéséhez - Ellenőrzi az iskola balesetvédelmi tevékenységét ( tanulói) - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján, - Kapcsolatot tart szakmai ügyekben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésszervezési Önkormányzati Társulás vezetőjével, alkalmazottaival, - Közvetlenül irányítja a szakmai munkaközösségek munkáját - Szervezi, irányítja a tagiskola megjelenését a pályaválasztási kiállításon. Gyakorlati oktatás vezető Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyügyi csoportvezetővel. - Felelős az iskola Pedagógiai Programjában, az iskola Minőségirányítási Programjában az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak megvalósításáért, - Részt vesz a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend elkészítésben - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a székhely intézményben a tanműhely oktató-nevelő munkáját, - Értékeli a szakoktatók nevelő-oktató munkáját, - Szervezi és irányítja a külső munkahelyeken a gyakorlati oktatás ellenőrzését, - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanműhelyben oktatók és dolgozók munkáját, 12

13 - Javaslatot tesz az iskolavezetésnek a tanműhelyek fejlesztésére, karbantartási munkáira, ellenőrzi a döntés után azok megvalósulását. - Szervezi és irányítja az iskolai és kamarai szintvizsgákat, - Szakmai és pedagógiai szempontból jóváhagyja a gyakorlati oktatás foglalkoztatási terveit, - Gondoskodik a képzési ütemterv eljuttatásáról a külső munkahelyek számára, - Gondoskodik az együttműködési megállapodások megkötéséről - Megszervezi, megteremti és ellenőrzi a szakmai vizsgák gyakorlati részének feltételeit, - Gondoskodik a gyakorlati oktatás adminisztrációjának szakszerűségéről, - A tanulók tekintetében szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanműhelyek munka-, baleset-, és tűzvédelmi munkáját, - Javaslatot tesz a gyakorlati oktatók pedagógiai és szakmai továbbképzésére, - Folyamatosan kapcsolatot tart az illetékes kamarával, munkaügyi központtal, szükség szerint más felügyeleti szervvel ( pl.:ántsz) - Összegyűjti a gazdálkodó szervezetek tanulóképzési igényeit, - Lefolytatja a szülőkkel, tanulókkal és a munkáltatókkal a külső munkahelyre történő elhelyezéssel kapcsolatos egyeztetéseket, - Gondoskodik a tanulók nyári gyakorlati tervének elkészítéséről - Ellenőrzi a tanulók munkanaplóit, igazolja a tanulók bizonyítványában a nyári gyakorlat elvégzését a székhely intézményben. - Figyelemmel kíséri a különböző pályázatokat, javaslatot tesz a pályázatkészítésre, részt vesz azok kidolgozásában és megvalósításában, - Biztosítja a szakterületéhet kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján. Gépészeti Szakközépiskola Tagintézményében Közismereti igazgatóhelyettes Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyzeti csoportvezetővel. Feladata: - a pedagógiai, nevelőmunka közös alapelveinek kialakítása mind a tagintézmények között, mind a tagintézmények nevelőtestületein belül - Felelős az iskola pedagógiai Programjában, az iskola Minőségirányítási Programjában az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak végrehajtásáért a tagiskolában, - Az osztályfőnöki és a közismereti munkaközösség vezetők munkájának irányítása, ellenőrzése - Ellenőrzi az osztályfőnöki és a közismereti tantárgyi programokat - Ellenőrzi a tagintézmény ifjúságvédelmi munkáját, - Irányítja a tanulói fegyelmi ügyek elbírálását és felelős a fegyelmi eljárás jogszerűségéért - Felügyeli a tagintézményben az iskola egészségüggyel kapcsolatos feladatok végrehajtását - Részt vesz a szülői szervezetek, a diákönkormányzat ülésein, 13

14 - Figyelemmel kíséri a pedagógiai, közismereti pályázatokat, javaslatot tesz a pályázaton való részvételre, döntés után részt vesz a pályázat elkészítésében, - Óralátogatásai során értékeli az osztályfőnökök, közismereti tanárok nevelő-oktató munkáját az IMIP-ben foglaltak szerint, - Kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval, a megyei Pedagógiai Intézettel, az egészségügyi szolgálattal, - Koordinálja a tagintézményben az iskolai rendezvényeknek és ünnepségek előkészítését és színvonalas megtartását, - Javaslatot tesz az éves munkatervi feladatokra, - Közvetlenül irányítja a pedagógusok továbbképzését. - Ellenőrzi a pedagógusok adminisztratív munkáját - Felelős a javító-, különbözeti és osztályozó vizsgák előkészítéséért és megszervezéséért. - A pályázatok nevelési, közismereti feladatainak végrehajtásában irányító, ellenőrző feladatok ellátása - Koordinálja a tagintézményben a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. - A könyvtáros munkáját irányítja és ellenőrzi, biztosítja a tagiskolai könyvtár működését, - Felelős a helyettesítési rend kialakításáért, a túlórák ellenőrzésérért, a teljesítés igazolásért és az ezekkel kapcsolatos adminisztratív munka szakszerű ellátásáért, - Felelős a tagiskola rendjéért, - Felelős a tankönyvellátással; tankönyvrendeléssel kapcsolatos tevékenység szabályszerűségéért. - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján. A szakmai igazgatóhelyettes Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyzeti csoportvezetővel. Feladata: - Az iskola szakmai elméleti és gyakorlati oktatásának irányítása, szervezése, ellenőrzése a tagintézmény sajátosságainak figyelembe vételével, - Gondoskodik az intézmény Pedagógiai Programjában a szakmai képzés pedagógiai és oktatási tartalmának végrehajtásáról, a program szakmai részének karbantartásáról, kiegészítéséről, a módosítással kapcsolatos egyeztetések, eljárások megszervezéséről - Javaslatot tesz az intézmény szakmai képzési irányaira, - Szervezi és irányítja a tagiskola pályaválasztási munkáját - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó jogszabályokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó pályázatokat, javaslatot tesz a részvételre, szervezi a pályázatok elkészítését, részt vesz a pályázatok megvalósításában, - Kapcsolatot tart a szakmai képzést irányító, felügyelő szervezetekkel, - Elkészíti a tagintézmény tantárgyfelosztását, - Ellenőrzi a gyakorlatioktatás- vezető helyettes munkáját, - Ellenőrzi a szakmai tantárgyi programokat - Segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek működését. 14

15 - Óralátogatásai során értékeli a pedagógusok nevelő-oktató munkáját az IMIP előírásai szerint - Javaslatot tesz a szakmai szakos tanári álláshelyre történő pályázat kiírására a tagintézményben, - Javaslatot tesz az éves munkaterv feladataira, - Adatot szolgáltat az illetékes igazgató helyettesnek az éves munkaterv feladataira - Felelős a tagiskola statisztikai adatszolgáltatásáért, - Ellenőrzi az iskola balesetvédelmi tevékenységét ( tanulói) - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján, - Közvetlenül irányítja a szakmai munkaközösségek munkáját - Gondoskodik a tagiskola vagyonvédelméről, felelős a tagiskola rendjéért, - Felelős a tagintézményi órarend elkészítéséért - A munkaközösség-vezetőkkel együttműködve jóváhagyja a pedagógusok tanmenetét, foglalkozási tervét, - Szervezi, ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti az érettségi és szakmai vizsgák tervét, javaslatot tesz a vizsgabizottság tagjaira, a jegyzőkre a tagintézmény vonatkozásában. - Szervezi a KIR rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását - A gyakorlatioktatás-vezető helyettes Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyzeti csoportvezetővel. - Felelős az iskola Pedagógiai Programjában, az iskola Minőségirányítási Programjában az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak megvalósításáért, - Részt vesz a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend elkészítésben - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tagintézményben a tanműhely oktató-nevelő munkáját, - Értékeli a szakoktatók nevelő-oktató munkáját, - Szervezi és irányítja a külső munkahelyeken a gyakorlati oktatás ellenőrzését, - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanműhelyben oktatók munkáját, - Javaslatot tesz az iskolavezetésnek a tanműhelyek fejlesztésére. - Szakmai és pedagógiai szempontból jóváhagyja a gyakorlati oktatás foglalkoztatási terveit, - Felelős az akkreditált felsőfokú képzés megszervezéséért és működtetéséért, - Gondoskodik a képzési ütemterv eljuttatásáról a külső munkahelyek számára, - Gondoskodik az együttműködési megállapodások megkötéséről - Szervezi, irányítja a tagiskola megjelenését a pályaválasztási kiállításon. - Megszervezi, megteremti és ellenőrzi a szakmai vizsgák gyakorlati részének feltételeit, - Gondoskodik a gyakorlati oktatás adminisztrációjának szakszerűségéről, - A tanulók tekintetében szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanműhelyek munka-, baleset-, és tűzvédelmi munkáját, - Javaslatot tesz a gyakorlati oktatók pedagógiai és szakmai továbbképzésére, - Folyamatosan kapcsolatot tart az illetékes kamarával, munkaügyi központtal, szükség szerint más felügyeleti szervvel ( pl.:ántsz) - Összegyűjti a gazdálkodó szervezetek tanulóképzési igényeit, - Lefolytatja a szülőkkel, tanulókkal és a munkáltatókkal a külső munkahelyre történő elhelyezéssel kapcsolatos egyeztetéseket, 15

16 - Gondoskodik a tanulók nyári gyakorlati tervének elkészítéséről - Ellenőrzi a tanulók munkanaplóit, igazolja a tanulók bizonyítványában a nyári gyakorlat elvégzését a tagintézményben. - Figyelemmel kíséri a különböző pályázatokat, javaslatot tesz a pályázatkészítésre, részt vesz azok megvalósításában, - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján - A szakmai igazgató helyettessel együttműködve szervezi, ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti a tagintézményben a szakmai vizsgák tervét, javaslatot tesz a vizsgabizottság tagjaira, és a jegyzőre, - Felelős a tagiskolában folyó szakmai vizsgák jogszerűségéért, a szakszerű dokumentációért. - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Tagintézményében Közismereti igazgatóhelyettes Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyzeti csoportvezetővel. Feladata: - a pedagógiai, nevelőmunka közös alapelveinek kialakítása mind a tagintézmények között, mind a tagintézmények nevelőtestületein belül - Felelős az iskola Pedagógiai Programjában, az iskola Minőségirányítási Programjában az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak végrehajtásáért a tagiskolában, - Az osztályfőnöki és a közismereti munkaközösség vezetők munkájának irányítása, ellenőrzés - Ellenőrzi a tagintézmény ifjúságvédelmi munkáját, - Irányítja a tanulói fegyelmi ügyek elbírálását és felelős a fegyelmi eljárás jogszerűségéért - Felügyeli a tagintézményben az iskola-egészségüggyel kapcsolatos feladatok végrehajtását - Részt vesz a szülői szervezetek, a diákönkormányzat ülésein, - Figyelemmel kíséri a pedagógiai, közismereti pályázatokat, javaslatot tesz a pályázaton való részvételre, döntés után részt vesz a pályázat elkészítésében, - Óralátogatásai során értékeli az osztályfőnökök, közismereti tanárok nevelő-oktató munkáját az IMIP-ben foglaltak szerint, - Kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval, a megyei Pedagógiai Intézettel, az egészségügyi szolgálattal, - Koordinálja a tagintézményben az iskolai rendezvények és ünnepségek előkészítését és színvonalas megtartását, - Javaslatot tesz az éves munkatervi feladatokra, - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján. - Közvetlenül irányítja a pedagógusok továbbképzését. - Ellenőrzi a pedagógusok adminisztratív munkáját - Felelős a javító-, különbözeti és osztályozó vizsgák előkészítéséért és megszervezéséért - Ellenőrzi az osztályfőnöki és a közismereti tantárgyi programokat 16

17 - Ellenőrzi a közismereti tantárgyfelosztásra készült javaslatokat - A pályázatok nevelési, közismereti feladatainak végrehajtásában irányító, ellenőrző feladatok ellátása - Figyelemmel kíséri a közoktatási jogszabályokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, - Megszervezi és vezeti a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáival foglalkozó csoport munkáját - Elkészíti a tagintézmény tantárgyfelosztását - Koordinálja a tagintézményben a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat - A rendszergazda és a könyvtáros munkáját irányítja és ellenőrzi a tagintézményben - Szervezi a KIR rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását a tagintézményben - Felelős a tagintézményben az órarend, a tantárgyfelosztás elkészítéséért - Felelős a pedagógus túlóra-elszámolás nyilvántartásáért. - Felelős a helyettesítési rend kialakításáért - Szervezi, ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti az érettségi vizsgák tervét, javaslatot tesz a vizsgabizottság tagjaira, a jegyzőkre a tagintézmény vonatkozásában. - Szervezi és irányítja a tagiskola pályaválasztási munkáját - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján A szakmai igazgatóhelyettes Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyzeti csoportvezetővel. Feladata: - Az iskola szakmai elméleti és gyakorlati oktatásának irányítása, szervezése, ellenőrzése a tagintézmény sajátosságainak figyelembe vételével, - Gondoskodik az intézmény Pedagógiai Programjában a szakmai képzés pedagógiai és oktatási tartalmának végrehajtásáról, a program szakmai részének karbantartásáról, kiegészítéséről, a módosítással kapcsolatos egyeztetések, eljárások megszervezéséről - Javaslatot tesz az intézmény szakmai képzési irányaira, - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó jogszabályokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó pályázatokat, javaslatot tesz a részvételre, szervezi a pályázatok elkészítését, részt vesz a pályázatok megvalósításában, - Kapcsolatot tart a szakmai képzést irányító, felügyelő szervezetekkel, - Ellenőrzi a tangazdasági termelésirányító munkáját, - Ellenőrzi a szakmai tantárgyi programokat - Segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek működését. - Óralátogatásai során értékeli a pedagógusok nevelő-oktató munkáját az IMIP előírásai szerint - Javaslatot tesz a szakmai szakos tanári álláshelyre történő pályázat kiírására a tagintézményben, - Javaslatot tesz az éves munkaterv feladataira, - Adatot szolgáltat az illetékes igazgató helyettesnek az éves munkaterv feladataira - Ellenőrzi az iskola balesetvédelmi tevékenységét ( tanulói) - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján, - Közvetlenül irányítja a szakmai munkaközösségek munkáját 17

18 - Gondoskodik a tagiskola vagyonvédelméről, felelős a tagiskola rendjéért, - A munkaközösség-vezetőkkel együttműködve jóváhagyja a pedagógusok a pedagógusok tanmenetét, foglalkozási tervét, - Szervezi, ellenőrzi és jóváhagyásra előkészíti az érettségi és szakmai vizsgák tervét, javaslatot tesz a vizsgabizottság tagjaira, a jegyzőkre a tagintézmény vonatkozásában. - Szervezi és irányítja a tagiskola pályaválasztási munkáját Tangazdasági termelés irányító: Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az illetékes szakmai igazgatóhelyettessel, és a szervezési és személyügyi csoportvezetővel. Felelős:a tangazdaság egészének gazdaságos, szakszerű és jogszerű működéséért. A vezetői tevékenység kettős célja: - a tangazdaság üzemszerű működésének - a gyakorlati szakmai képzés feltételeinek biztosítása. Feladata: - tervezi, szervezi és ellenőrzi a tangazdaság gazdaságos és szakszerű működését, - felelős az éves termelési terv elkészítéséért és az abban foglaltak megvalósításáért, - megtervezi a tangazdaság eszköz- és anyagigényét, felelős ezek gazdaságos és szakszerű felhasználásáért, - irányítja, szervezi és ellenőrzi a tangazdaság dolgozóinak munkáját, - felelős a tangazdaság vagyon-, baleset- és tűzvédelméért, a növénytermesztési és munkavédelmi előírások betartásáért, - felelős a gyakorlati szakmai képzés feltételeinek biztosításáért - a tagintézményi szakmai igazgató helyettessel egyeztetve megtervezi a nyári gyakorlat beosztását - a tagintézményi szakmai igazgató helyettessel egyeztetve megteremti a szakmai vizsgák gyakorlati részének feltételeit - biztosítja az iskolarendszeren kívüli képzések gyakorlati oktatásának feltételeit - figyelemmel kíséri a pályázatokat, részt vesz a kidolgozásban és a megvalósításban - kapcsolatot tart a gazdálkodó szervezetekkel. A szervezési és személyzeti csoportvezető A vezető beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Feladata: - Végzi az álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, - Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény humánpolitikai feladatait. - Elkészíti az intézmény belső szabályzatait. - A gondnokokkal együttműködve tervezi, szervezi és megvalósítja az épületek karbantartását, ellenőrzi azok megvalósítását - Felügyeli az iskola tulajdonát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, 18

19 - Figyelemmel kíséri a bevételnövelő lehetőségeket, gondoskodik az iskolai helyiségek oktatáson kívüli gazdaságos bérbeadásáról - Felügyeli az iskolai tanműhelyek, tangazdaság gazdálkodási rendjét. - Elemzi az iskola gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot tesz a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a fenntartás, a fejlesztés feltételrendszerének javítására. - A gondnokon keresztül irányítja a technikai dolgozók munkáját, részleges munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó munkavállalók tekintetében - Szervezi és irányítja az intézmény által nyújtott termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat, szervezi és irányítja az intézmény belső felújításokat, karbantartási munkákat. - Elkészíti az intézmény által kötendő szerződéseket, együttműködési megállapodásokat. - Részt vesz az intézmény/önkormányzat által benyújtott pályázatok végrehajtásában, lebonyolításában - Döntésre előkészíti a szakképzési hozzájárulás felhasználására kapott támogatás költségtervét, jóváhagyást követőn irányítja a beszerzési tevékenységet. - Biztosítja a szakterületéhez kapcsolódó információk közzétételét az iskola honlapján. A kollégiumvezető Vezető beosztású pedagógus. Feladatait az igazgató irányításával látja el, együttműködve az általános igazgató helyettessel, a szakmai igazgató-helyettessel, a tagintézmények igazgató-helyetteseivel és a szervezési és személyügyi csoportvezetővel. Feladatai: - a Pedagógiai Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a Pedagógiai Program nevelési részének, illetve a helyi tanterv kollégiumra vonatkozó részének folyamatos karbantartása, kiegészítése, a módosítással kapcsolatos egyeztetések, eljárások megszervezése, - Figyelemmel kíséri a közoktatási jogszabályokat, gondoskodik azok végrehajtásáról, - Óralátogatásai során értékeli a csoportvezető tanárok nevelő-oktató munkáját az IMIP-ben foglaltak szerint, - Figyelemmel kíséri a szakmai képzésre vonatkozó pályázatokat, javaslatot tesz a részvételre, szervezi a pályázatok elkészítését, részt vesz a pályázatok megvalósításában, - Felelős a pedagógus túlóra-elszámolás nyilvántartásáért. - Felelős a helyettesítési rend kialakításáért - Közvetlenül irányítja a kollégiumi munkaközösségek munkáját, - Közvetlenül irányítja a szakmai, módszertani munka összehangolását. - Adatot szolgáltat az intézményi statisztika elkészítéséhez - A kollégiummal kapcsolatos ügyekben képviseli az intézményt. - Felelős a kollégiumi foglalkozások megszervezéséért, ellenőrzéséért, - Felelős a kollégium gazdaságos működéséért, - Felelős a kollégium gyermek és ifjúságvédelmi munkájáért. - Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, a tantestülettel és a gyermekvédelmi felelősökkel 19

20 2. Az iskolavezetőség Az igazgató döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete, dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. Az intézmény vezetősége az igazgatón és a vezető helyetteseken kívül középvezetőkből áll. A középvezetők irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik az egyes szervezeti egységek munkáját. A vezetőség tagjai: Igazgató, Általános igazgató helyettes közismereti igazgatóhelyettesek, szakmai igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, minőségirányítási csoportvezető szervezési és személyzeti csoportvezető 3. A vezetők kapcsolattartási rendje Az iskolavezetőség az igazgató által megállapított munkaprogram alapján hetente tanácskozik. Az ülésre meghívható napirendi ponttól függően tanácskozási joggal a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és az érdekképviseleti szerv vezetője. Az ülésekről írásban emlékeztető készül. A stratégiai kérdésekben az iskolavezetőség a munkaközösség-vezetőkkel, a diákönkormányzat és a szülői szervezetek képviselőivel szükség szerint de legalább 3 havonta megbeszélést tart. 4. A Minőségirányítási csoport A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium minőségirányítási csoportját az egyes tagintézmények minőségirányításában járatos, az IMIP Szervezeti és Működési Szabályzata által meghatározott számú közalkalmazottja alkotja. A csoport tagintézményi tagjai közül a minőségirányítási referens kiemelt feladata a kapcsolattartás a minőségirányítási vezetővel. A minőségirányítási vezető az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik, e területen minden más szervezeti egységtől független. Feladata, hogy biztosítsa a minőségpolitikában megfogalmazottak megvalósulását, megakadályozza a nem megfelelő szolgáltatás előfordulását, szükség esetén leállítsa a folyamatokat. A minőségirányítási vezető tervezi, koordinálja a minőségirányítási rendszert. Folyamatosan beszámol a vezetésnek a minőségirányítási rendszer működésének eredményességéről. Feladata ellátásához a minőségirányítási vezető rendelkezik minden szükséges jogosultsággal, felhatalmazással, és ismerettel. Felelős a rendszer működőképességéért, a rendszer felügyeletéért, kiértékeléséért, az önértékelések megszervezéséért és levezényléséért, a helyesbítő és megelőző tevékenységekért, s ezen keresztül az intézmény minőségirányítási tevékenységének folyamatos javításáért. A Minőségirányítási Csoport megalkotja és folyamatosan karbantartja az intézmény Minőségirányítási Programját. 20

21 A csoport az általa kidolgozott teljesítményértékelési szabályzat és a munkaközösség-vezetők javaslata alapján ajánlást fogalmaz meg az igazgató felé a kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés elosztási elvéről. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásáról a minőségirányítási csoport, a munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettesek véleményének és ajánlásának kikérését követően az igazgató dönt. A minőségirányítási csoportvezető részt vesz a vezetőségi üléseken. 5. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén, - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel a székhely intézmény általános igazgatóhelyettese helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését az általános igazgató helyettes látja el, a szervezési és személyzeti csoportvezető javaslatai alapján. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű távolléte esetén az igazgató helyettesítése a székhely intézmény szakmai igazgató helyettesének feladata 21

22 III. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK 7. Az iskolában működő közösségek és kapcsolattartásuk 1. Az intézményben az alábbi közösségek tevékenykednek: a) Felnőtt közösségek: - alkalmazotti közösség - nevelőtestület - szakmai munkaközösségek - szülői szervezet - szakszervezet - közalkalmazotti tanács b) Diákközösségek: - osztályközösségek, - diákönkormányzat - diákkörök - kollégiumi csoportok 2. Kapcsolattartásuk Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az igazgató, a kollégiumban a kollégium vezetője fogja össze. A kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén a nevelői szobában, faliújságon kell kifüggeszteni. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz az érintett döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek képviselőjét meg kell hívni. 8. Az alkalmazotti közösség 1) Közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik. 2) Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A 22

23 döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel, egy személyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többsége (50%+1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 9. A tanulói közösségek és kapcsolattartásuk rendje 1. Az osztályközösségek és tanulócsoportok Az azonos évfolyamra járó és többségben azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt a felelős igazgatóhelyettes javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására - az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. Bontott tanulócsoportokban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám (magyar nyelv, matematika órák, idegen nyelvi órák, számítástechnika órák, szakmai órák, stb.). A tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, vagy a tanrend szervezése indokolja. A kollégiumban foglalkozások csak csoportban szervezhetők. A csoport létszáma fő. A foglalkozásokat vezetheti: - kollégiumi nevelőtanár, - szülő vagy egy kollégista tanuló. 2. Diákkörök Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök választott képviselői jogosultak a tanulók érdekeit a diákbizottságban, diákönkormányzatban képviselni. Az intézmény a pedagógiai program céljainak megfelelő diákköri tevékenységet támogatja. Az a diákkör, amelyik az iskola helyiségeit vagy szabadtéri területét igénybe kívánja venni, működésének engedélyeztetésére kérvényt nyújt be az intézmény igazgatójához. A diákköri kérvénynek tartalmaznia kell: - a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát, - az intézményben tartózkodás rendjét (időtartam, helyiség igény), - a diákkör választott felelős vezetőjének nevét és osztályát. Az igazgató a diákkör céljától és tagjainak magatartásától függően engedélyezi az iskola épületének házirend szerinti használatát. Az intézményben működő diákköröket az közismereti igazgatóhelyettes tartja nyilván. 23

24 3. Diákközgyűlés (iskolagyűlés) Az iskola és kollégium tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy a diákönkormányzat döntése alapján a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákközgyűlésen a tagiskola nevelési igazgatóhelyettesei és a diák-önkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. 4. A diákönkormányzat A diákönkormányzat a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseleti szerve. Munkáját a szervezeti élettel kapcsolatos kérdésekben önállóan, más kérdésekben az iskola igazgatójával, tantestületével, az osztályok önkormányzati szervével együttműködve végzi. Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: - az SZMSZ tanulókat érintő kérdéseiben, annak elfogadásakor és módosításakor, - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, - a házirend elfogadásakor, módosításakor. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személyek (pedagógusok) segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a szervezet képviseletében. A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget biztosít. A diákönkormányzat munkájához szükséges anyagi támogatásáról a költségvetés előkészítésekor anyagi helyzetétől függően gondoskodik. 5. A tanulói közösségek és véleménynyilvánításuk formái A tanulói közösségek képviselői, vezetői meghívás alapján részt vehetnek az iskolavezetőségi és nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásakor. Az iskolai és kollégiumi fórumokat a diákönkormányzat készíti elő, szervezi, s a tapasztalatokról tájékoztatja az igazgatót. Képviselője minden esetben részt vesz a diákszociális bizottságban, a fegyelmi bizottságban. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái: - diákközgyűlés - osztálygyűlés, csoportfoglalkozás - diákszociális, fegyelmi bizottságban való képviselet - képviselet iskolavezetőségi, nevelőtestületi értekezleten - képviselet az osztály szülői értekezletén. Az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol az iskola Minőségirányítási programjának elfogadásakor és minden egyéb olyan döntésben, ami a tanulással kapcsolatos. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 24

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben