Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755"

Átírás

1 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán ITL (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el.

2 Tartalomjegyzék Ehhez az utasításhoz A jelen szerelési és karbantartási utasítás fontos információkat tartalmaz a Logano SK655/SK755 típusú olajüzemű/gázüzemű fűtőkazán szakszerű szereléséhez, üzembe helyezéséhez és karbantartásához. A szerelési és karbantartási utasítás olyan szakemberek számára készült, akik szakmai képzettségük és tapasztalataik révén a fűtési rendszerek, valamint az olaj- és a gázszerelés területén a megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. Ebben a dokumentumban többek között olyan külön rendelendő tartozékokat is megnevezünk, amelyeket felhasználhat a kazán bővítéséhez. A kiegészítő tartozék szereléséhez vegye figyelembe a hozzá tartozó szerelési útmutatókat. Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások Szimbólumok magyarázata Biztonsági utasítások A készülék műszaki adatai Szabványok, előírások és irányelvek Rendeltetésszerű használat Biztonságtechnikai felszerelés Engedélyezési és tájékoztatási kötelezettség EU megfelelőségi nyilatkozat Típusáttekintés Üzemi feltételek Az alkalmazható tüzelőanyagok áttekintése A fűtővíz minősége Fagyálló szer alkalmazása Nyomástartás Adattábla Szerszámok, anyagok, segédeszközök A készülék műszaki leírása Szállítási terjedelem Szükséges, külön rendelhető tartozékok Opcionálisan külön rendelhető tartozékok Műszaki adatok, méretek és értékek a füstgázszámításhoz Szállítás Kazán villás targoncával szállítása Fűtőkazán szállítása görgőkkel A kazán emelése daruval Szerelés A fűtőkazán szerelése A fűtőkazán beállítása Hangcsillapító csíkok szerelése (külön rendelhető tartozék) A fűtési rendszer füstgáz- és vízoldali csatlakoztatása Általános követelmények a füstgázrendszerrel szemben Mandzsettatömítés beszerelése (külön rendelhető tartozék) A füstgáz hőmérséklet érzékelő felszerelése (kiegészítő tartozék) A kazán csatlakoztatása a csőhálózatra A kazán feltöltése és a csatlakozások tömítettségének ellenőrzése Az égőajtó kinyitása és becsukása Az égőajtó kinyitása Az égőajtó becsukása Az égő (külön rendelendő tartozék) beszerelése Az égőlap felszerelése Az égő felszerelése az égőlapra A szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) felszerelése kw - 80 kw kazánméretnél kw kw kazánméretnél Elektromos csatlakozás kialakítása Hőmérséklet-érzékelő beszerelése A szabályozókészülék beállítása Üzembe helyezés Logano SK655/SK (05/0)

3 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 5. Első üzembe helyezés A fűtési rendszer átmosása A fűtési rendszer feltöltése A fűtési rendszer üzemkész állapotba állítása A szabályozókészülék és az égő üzembe helyezése A szabályozókészülék paraméterezése A füstgázhőmérséklet megemelése Üzembe helyezési jegyzőkönyv Üzemen kívül helyezés A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése vészhelyzetben Ellenőrzés és karbantartás Általános fontos tudnivaló A fűtőkazán előkészítése ellenőrzéshez és karbantartáshoz A kazán tisztítása A fűtőfelületek és a turbulátorok tisztítása tisztítókefékkel A füstgázgyűjtő tisztítása A turbulátorok behelyezése A tisztítófedél felszerelése A kazán nedves tisztítása A víznyomás ellenőrzése és korrigálása Mikor kell ellenőriznie a fűtési rendszer víznyomását? Zárt rendszerek Nyitott rendszerek Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyvek Égőzavarok megszüntetése Környezetvédelem/Ártalmatlanítás Függelék Az EN 88 szerinti biztonságtechnikai felszerelések elrendezése; üzemi hőmérséklet 05 C; lekapcsolási hőmérséklet (STB bizt. hőm.-határoló) 0 C EN szabvány szerinti biztonságtechnikai felszerelések elrendezése; lekapcsolási hőmérséklet (STB) > 0 C A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások. Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A következő jelzőszavak vannak definiálva és kerülhetnek felhasználásra a jelen dokumentumban: ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk A figyelmeztetések a szövegben mindig figyelmeztető háromszöggel vannak jelölve. Ezenkívül jelzőszavak jelölik a következmények fajtáját és súlyosságát, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. Az emberre vagy tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat a szöveg melletti szimbólum jelöli. További szimbólumok Szimbólum Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más részére Felsorolás/Listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (. szint). tábl. Címszójegyzék Logano SK655/SK (05/0) 3

4 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások. Biztonsági utasítások Általános biztonsági tudnivalók A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez - akár halálesethez is - valamint anyagi és környezeti károkhoz vezethet. Üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el a biztonsági útmutatásokat. Károk kezelési hiba miatt A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. Biztosítsa, hogy csak olyan személyeknek férjenek hozzá a készülékhez, akik képesek a készüléket szakszerűen kezelni. A szerelést és az üzembe helyezést, valamint a karbantartást és a tisztítást csak szakszerviz végezheti el. Felállítás, átépítés, üzemeltetés A nem kielégítő levegőbevezetés veszélyes füstgázkilépéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy a kazán felállítási helyisége fagymentes maradjon. Vegye figyelembe a fűtési rendszer létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki szabályokat, valamint az építésfelügyeleti és törvényi rendelkezéseket. A készüléket arra feljogosított szerződéses céggel szereltesse be. Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket. Ne működtesse a készüléket elegendő víz nélkül. Üzemeltetés közben mindig tartsa zárva a berendezés nyílásait (ajtókat, karbantartási fedeleket). Csak adattábla szerinti, engedélyezett tüzelőanyagokat használjon. Ne zárja le vagy ne csökkentse az ajtókban, ablakokban és a falakban lévő levegő-bevezető és -kivezető nyílásokat. Égési levegő/helyiséglevegő Az égést tápláló levegőt és a helyiség levegőjét tartsa távol az agresszív anyagoktól (pl. halogénezett szénhidrogének, klór vagy fluorvegyületek). Így elkerülhető a korrózió. Az égési levegőt tartsa pormentes állapotban. Saját biztonságának vészhelyzetekben, pl. tűz esetén, való figyelmen kívül hagyása miatt fenyegető veszély Soha ne tegye ki magát életveszélynek. A saját biztonsága mindennél fontosabb. Olajszivárgás esetén veszély áll fenn! Olaj tüzelőanyag használata esetén olajszivárgás észlelésekor az üzemeltető az adott országban érvényes előírások szerint köteles azt egy szakszervizzel azonnal elháríttatni! Veszély gázszag esetén Zárja el a gázcsapot. Nyissa ki az ablakokat. Ne használjon elektromos kapcsolókat. Oltsa el a nyílt lángokat. Kívülről értesítse a gázszolgáltató vállalatot és egy engedéllyel rendelkező szakszervizt. Veszély füstgázszag esetén Kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. Értesítsen egy engedélyezett fűtéstechnikai szakvállalatot. Áramütés miatti veszély A fűtési rendszeren végzendő összes munka előtt minden póluson áramtalanítani kell a fűtési rendszert, pl. ki kell kapcsolni fűtés vészkapcsolóját a fűtőhelyiség előtt. Nem elég a szabályozókészüléket kikapcsolni! Biztosítsa a fűtési rendszert a véletlen visszakapcsolás ellen. Termikus fertőtlenítés Leforrázás veszélye! A rövid idejű, 60 C feletti működést felügyelet mellett végezze. Ellenőrzés és karbantartás Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási, éves ellenőrzési és szükség szerinti karbantartási szerződést egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel. A fűtési rendszer biztonságos és környezetbarát működtetéséért az üzemeltető felelős. A berendezés sérülésének elkerülése érdekében a hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni. Csak a gyártó eredeti alkatrészeit és külön rendlehető tartozékait használja. A nem a gyártó által szállított pótalkatrészek és tartozékok miatt bekövetkezett károkért nem tudunk felelősséget vállalni. Robbanásveszélyes és könnyen gyulladó anyagok Könnyen gyúlékony anyagokat (papír, hígító, festék stb.) ne alkalmazzon és ne tároljon a kazán közelében. Az Ügyfél informálása Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék működési mechanizmusáról és ismertesse annak használatát. Figyelmeztesse az Ügyfelet arra, hogy a készüléken semmilyen változtatást ne végezzen. Megsemmisítés A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. 4 Logano SK655/SK (05/0)

5 A készülék műszaki adatai A készülék műszaki adatai. Szabványok, előírások és irányelvek A szerelésnél és az üzemeltetésnél az adott országban érvényes következő előírásokat és szabványokat kell figyelembe venni: A felállítási feltételekre vonatkozó helyi rendelkezések. A levegő bevezetésére és kivezetésére szolgáló berendezésekre, valamint a kéménycsatlakozásra vonatkozó helyi rendelkezések. az áramellátásra történő elektromos csatlakozás követelményeit, A gázszolgáltató vállalat műszaki szabályait a gázégő gázhálózatra történő csatlakozására vonatkozóan, A fűtési rendszer biztonságtechnikai felszereléseire vonatkozó előírásokat és szabványokat. A biztonságtechnikai felszerelések köre legalább feleljen meg a EN 88-nek. Ha a nemzeti előírások még ezen kívül követelményeket állítanak, akkor azokat figyelembe kell venni. Szabványokként például figyelembe veendők: Épületekben és épületekre szerelt füstgázrendszerekkel szemben támasztott általános követelmények - EN 443 Szabadon álló kémények - EN Áramlástechnikai méretezés - EN 3384 Épületekben és épületekre szerelt füstgázrendszerek, továbbá szabadon álló kémények - EN Elektromos csatlakozás EN 5065/EN szerint Az ivóvíz védelme a szennyeződésektől - EN 77. Rendeltetésszerű használat A Logano SK655/SK755 olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán fűtővíz melegítésére lett tervezve, például társasházak részére vagy ipari célokra. A kazánt csak nyílt égésterű üzemmódban szabad üzemeltetni. Olaj- vagy gázégők alkalmazhatók az EN 676 és az EN 67 szerint, ha azok munkadiagramja megfelel a kazán műszaki adatainak. Csak olyan égők alkalmazhatók, melyeket az elektromágneses összeférhetőség (ENC) szempontjából bevizsgáltak és engedélyeztek. Ezeknél a kazánoknál a Logamatic 4xxx sorozatú szabályozókészülékek kerülnek alkalmazásra. További adatokat a rendeltetésszerű használathoz lásd:.8. és.9. fejezet, 6. oldal..3 Biztonságtechnikai felszerelés A biztonságos üzemeltetéshez a kazánt a következő biztonságtechnikai felszerelésekkel kell felszerelni: Biztonsági hőmérsékletek (STB) 0 C esetén a biztonságtechnikai felszereltség terjedelmének meg kell felelnie az EN 88 szabvány követelményeinek. Biztonsági hőmérsékletek (STB) > 0 C esetén a biztonságtechnikai felszereltség terjedelmének meg kell felelnie az EN 953, 6. rész szabvány követelményeinek. Ha az adott ország nemzeti előírásai ezen túlmenő követelményeket támasztanak, akkor azokat figyelembe kell venni. Ha a hőmérsékleti határérték (STB 0 C) az adott országban ettől eltérő, akkor az ott érvényes határértéket kell betartani. Felszerelési példák a függelékben ( 37. oldal) találhatók. A biztonságtechnikai felszereltséghez szükséges építőelemek külön rendelendő tartozékként kaphatók..4 Engedélyezési és tájékoztatási kötelezettség Gázkazán telepítését az illetékes gázszolgáltató vállalatnak be kell jelenteni és engedélyeztetni kell. Vegye figyelembe, hogy a füstgázrendszer létesítésének és a kondenzvíz nyilvános szennyvízhálózatba vezetésének lehetnek regionálisan szükséges engedélyezési feltételei. A szerelés megkezdése előtt az adott országban érvényes előírásoknak megfelelően tájékoztassa az illetékes hatóságokat..5 EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítésében és üzemi viselkedésében megfelel a vonatkozó EU irányelveknek, valamint adott esetben a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőség igazolt. A termék megfelelőségi nyilatkozata igényelhető. Ennek érdekében forduljon a kezelési útmutató hátoldalán található címhez. Csak Logano SK655-re érvényes: Ez a termék egy, burkolattal rendelkező kazánblokk, ami a 009/5/ EK sz. irányelv. cikke 6. fejezetének végrehajtásáról szóló 83/03 sz. rendelethez tartozó L 39 sz. EU-közlöny szerint készült. A fenti közlöny. cikke. fejezetének (g) pontja szerint ez a termék egy azonos, már a piacon lévő kazánblokk kicserélésére alkalmas csereterméknek minősül. Ez a szabályozás 07. december 3-ig érvényes. Ezen termék helyes használatáért mindazok felelősek, akik a fogyasztóknak kínálják ezt a terméket..6 Típusáttekintés Típus SK655 SK755. tábl. Típusáttekintés.7 Üzemi feltételek Teljesítmény 0 kw kw 40 kw kw A fűtési rendszer szereléséhez és üzemeltetéséhez vegye figyelembe a nemzeti szabványokat és irányelveket! Vegye figyelembe az adattáblán közölt adatokat. Ezek az adatok mértékadóak és feltétlenül ügyeljen betartásukra. Alkalmazási feltételek és időállandók A biztonsági hőmérséklet határoló megengedett maximális hőmérséklete C 0 ) (0 ) ) Maximális üzemi nyomás bar 6 Hőmérséklet szabályozó S 40 Ellenőrző készülék/határoló S tábl. Alkalmazási feltételek és időállandók ) A biztonsági hőmérséklet határoló beállítása, ha a fűtőkazán használati melegvíz előállítására szolgáló kazánként üzemel. ) A kazán 0 C-os biztonsági hőmérséklet-határolóval forróvizes kazánként is üzemeltethető. Ehhez keresse meg a kazán beszállítóját. A 0 C feletti maximális hőmérsékletű forróvizes kazánok a nyomás alatt működő készülékekre vonatkozó 97/3/EK sz. EU-irányelv hatálya alá tartoznak. Németországon belüli forgalmazás esetén az üzembiztonsági rendelet szerint ezek a forróvizes kazánok engedélykötelesek, és üzembe helyezésük előtt, valamint meghatározott időközönként egy arra felhatalmazott felügyeleti hatóságnak ellenőriznie kell azokat. Logano SK655/SK (05/0) 5

6 A készülék műszaki adatai A szabályozókészülék 4.9. fejezetben ismertetett beállításait figyelembe kell venni! A megadott kazánteljesítménynél nagyobb terhelési csúcsok kerülendők. Az égő kapcsolási gyakoriságának (az égő tényleges üzemóráira vonatkoztatva) átlagosan nem szabad túllépnie az óránkénti 4 indítást. Minimá lis térfoga táram A kazán üzemi feltételei Minimális visszatérő hőmérséklet C-ban Olaj-tüzelésnél Gáztüz elésnél ) Minimális kazánteljesít mény az. fokozatban (alapterhelés).8 Az alkalmazható tüzelőanyagok áttekintése % Üzemmeg -szakítás esetén Logamatic szabályozókészülékkel együtt folyamatosan változó alacsonyhőmérsékletű üzemmódhoz Logano Nincs SK655/ követel SK755 mény ) Nincs követelmé ny A kazán lekapcsolá sa automatik usan, a Logamatic szabályozó készüléken keresztül történik Egy Logamatic-szabályozókészülékkel együtt az állandó kazánvízhőmérséklet tartása érdekében, pl. Logamatic 4 ZM 47-tel vagy külső szabályozással kiegészítve Logano Nincs SK655/ követel SK755 mény ) 4. tábl. Üzemeltetési feltételek ) Gázminőség a G 60/ munkalapnak megfelelően ) Amennyiben biztosított, hogy az FV/FZ visszatérő hőmérséklet érzékelőt mindig átöblíti a kazánkörből származó víz. Logano SK655/ SK755 Megjeg yzés EL fűtőolaj DIN rész szerint Nincs követelmé ny Tüzelőanyagok PB-gáz Földgáz DVGW G 60 Biogáz minőség a DVGW G 6, 3. tábl. alapján A kazánt csak a megadott tüzelőanyaggal szabad üzemeltetni. Olyan égőt válasszon, amely megfelel a megadott tüzelőanyagoknak. A gyártó égő-kiválasztási listáját és az égő gyártójának az adatait figyelembe kell venni. 5. tábl. Tüzelőanyagok.9 A fűtővíz minősége A töltő- és a pótvíz minősége a gazdaságosság, a működés biztonság, az élettartam, és az üzemkész állapot biztosításának a szempontjából a fűtési rendszernek a lényeges tényezője. Ha kemény vizet tölt be, akkor az lerakódik a hőcserélő felületeire és megakadályozza a hőátadást a fűtővízbe. Ennek következtében megemelkednek a hőcserélő felületek falhőmérsékletei és növekszenek a hő okozta feszültségek (a kazántest terhelései). Ezért tegyen eleget a mellékelt üzemi naplóban található, a töltő- és a pótvíz tulajdonságaira vonatkozó rendelkezéseknek és azt dokumentálja az üzemi naplóban. A rendelkezések a > 600 kw teljesítményű kazánoknál mindenkor megkövetelik a vízelőkészítést, függetlenül a vízkeménységtől és a töltőés pótvíz mennyiségétől..0 Fagyálló szer alkalmazása Ha a vegyi összetevők nem rendelkeznek a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával, akkor nem szabad alkalmazni. A glikol bázisú fagyálló szereket már évtizedek óta alkalmazzák a fűtőberendezésekben, mint például a Clariant cég Antifrogen fagyásgátlóját. Más fagyásgátló szerek alkalmazása is minden további nélkül lehetséges, ha a termék egyenértékű az Antifrogen N fagyálló szerrel. A fagyálló szer gyártójának az előírásait figyelembe kell venni. A gyártó keverési arányra vonatkozó útmutatását be kell tartani. Az Antifrogen N fagyásgátló szer fajlagos hőkapacitása kisebb a víz fajlagos hőkapacitásánál. A szükséges hőteljesítmény átvitelének a biztosításához meg kell növelni az ahhoz szükséges térfogatáramot. Ezt a berendezés komponensek (pl. szivattyúk) és a csővezeték rendszerek tervezésekor figyelembe kell venni. Mivel a hőhordozó közeg viszkozitása és sűrűsége nagyobb a víznél, ezért a csővezetékeken és a többi berendezéskomponensen való átáramláskor nagyobb nyomásveszteséggel kell számolni. Külön meg kell vizsgálni a berendezés összes műanyagból készült alkatrészének vagy a nem fémes anyagokból készült részeknek a fagyásgátló szerrel szembeni ellenálló képességét.. Nyomástartás Kifogástalanul méretezze a tágulási tartályokat. Helyesen állítsa be az előnyomást. A szivattyúval vezérelt nyomástartó rendszerek alkalmazásakor nyomásingadozások lépnek fel, melyek a berendezés kivitelezésétől és a készülék beállításoktól függően gyakran felléphetnek. Még akkor is, ha ezek a nyomásingadozások kicsinek tűnnek, nagy gyakoriság esetén jelentős károkat okozhatnak a fűtőkazánban, mert ezek túlnyomó részt statikus nyomás-igénybevételre tervezettek. A károk elleni védekezés: Gondoskodjon róla, hogy minden hőcserélő egy külön tágulási tartállyal legyen felszerelve. Kifogástalanul állítsa be a tágulási tartály előnyomását. A használandó tüzelőanyagot jegyezze a kezelési útmutatóba, 0. fejezet. 6 Logano SK655/SK (05/0)

7 A készülék műszaki adatai Kazánteljesítmény (kw) Membrános tágulási tartály űrtartalma literben 300-ig ig ig ig ig ig tábl. Tágulási tartályok legkisebb méretei. Adattábla Az adattábla a kazán hátoldalán található. Az adattáblán sorozatszámra, teljesítményadatokra és engedélyezési adatokra vonatkozó információkat találhat. Ha a rendszerében keletkezett probléma miatt felveszi a kapcsolatot a beszállítóval, akkor mindig adja meg ezeket az adatokat. Ezen adatok segítségével gyorsan és célirányosan tudunk reagálni..3 Szerszámok, anyagok, segédeszközök A kazán szereléséhez és karbantartásához a fűtésszereléshez, továbbá a gáz-, víz- és elektromos szereléshez használt szokványos szerszámok kellenek..4 A készülék műszaki leírása A Logano SK655/755 típusú kazán EN 303/ EN 4394 szerinti helyhez kötött, kétjáratú tüzelésű fűtőkazán, olaj és gáz tüzelőanyagokhoz. A továbbiakban fűtőkazánnak vagy kazánnak nevezzük. A kazánt egy, a kazánteljesítményhez illeszkedő égővel kell felszerelni. A kazán felszerelt kazánburkolattal kerül szállításra. A lehetséges külön rendelendő tartozékokat lásd az összesítő katalógusban. ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok nem megfelelő égő miatt. Csak olyan égőt alkalmazzon, amelyik megfelel a kazán műszaki előfeltételeinek és a kazánteljesítménynek (.6. fejezet, 8. oldal). A kazán fő alkotórészei: A kazántest viszi át (az égő által) termelt hőt a fűtővízre. Kazánköpeny és hőszigetelés []. A kazánköpeny és a hőszigetelés csökkenti az energiaveszteséget. Szabályozókészülék (külön rendelhető tartozék []). A szabályozókészülék ellenőrzi és vezérli a kazán valamennyi elektromos alkatrészét ITL. ábra Logano SK655/SK755 típusú olaj-/gáztüzelésű fűtőkazánok [] Szabályozókészülék (külön rendelhető tartozék) [] Kazánköpeny [3] Alapkeret [4] Égőajtó Logano SK655/SK (05/0) 7

8 A készülék műszaki adatai ITL. ábra Logano SK755 típusú olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán [] Szabályozókészülék (külön rendelhető tartozék) [] Kazánköpeny [3] Alapkeret [4] Égőajtó.5 Szállítási terjedelem A szállítmány átvételekor ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Ellenőrizze a szállítmány teljességét. Kazán turbulátorokkal és egy előfúrás nélküli égőlap Szabályozókészülék-tartó és kábelcsatorna Szigetelőgyűrűk az égőcsőhöz Műszaki dokumentumok Tisztítókefe Égőkábel az első égőfokozathoz.5. Szükséges, külön rendelhető tartozékok A következő tartozékok nincsenek benne a szállítási terjedelemben, de szükségesek a kazán üzemeltetéséhez: A kazánteljesítménynek megfelelő égő Szabályozókészülék égőkábellel a második égőfokozathoz A biztonsági felszereléshez tartozó készülékek.5. Opcionálisan külön rendelhető tartozékok Hangcsillapító csíkok Kazán biztonsági szerelvénycsoport Az égőhöz illeszkedő égőlap További külön rendelhető tartozékokat lásd az összesítő katalógusban. 8 Logano SK655/SK (05/0)

9 A készülék műszaki adatai.6 Műszaki adatok, méretek és értékek a füstgázszámításhoz B G L G A A A 3 RK SG VK VSL AA H B H K H F H R A H AA B GR L GR D EL H EL T 3. ábra Logano SK655/SK755 0 kw - 80 kw telj. kazánok méretei T L BR D MB D FR L FR ITL 4. ábra Az égőajtó és az SK655/SK755 égők méretei ) Méretek: Logano SK655 SK755 ) Kazánméret Kazánhossz L G mm Kazánszélesség (összesen) B G mm Alapkeret hossza L GR mm Égőajtó kifordítási tartománya B T mm Alapkeret szélessége B GR mm Teljes magasság (szab.készülékkel) H mm Kazán magassága F K mm Füstgázcsonk átmérője D AA mm Füstgázcsonk magassága H AA mm Tűztér hossza L FR mm Tűztér átmérője D FR mm Égőcső minimális átmérője D MB mm Égőcső minimális hossza L BR mm ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7. tábl. Méretek: Logano SK655/SK755 ( 3. ábra) Logano SK655/SK (05/0) 9

10 A készülék műszaki adatai Méretek: Logano SK655 SK755 ) Kazánméret Égőajtó mélysége T mm Égő felszerelési magassága H B mm Kazán előremenő csatlakozó 3) VK DN (mm) Kazán-visszatérő csatlakozó 3) RK DN (mm) Biztonsági vezeték előremenő VSL DN (mm) csatlakozó 3) Kazán biztonsági szerelvénycsoport SG coll csatlakozója VK/VSL/RK karima magassága H F mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A 3 mm Töltő- és ürítőcsap csatlakozója D EL coll ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Töltő- és ürítőcsap magassága H EL mm Tisztítólefolyó R A coll G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 7. tábl. Méretek: Logano SK655/SK755 ( 3. ábra) ) SK755 nincs az ökodesign-irányelv terjedelmében. ) Az égőcsőnek túl kell nyúlnia az égőajtóban lévő homlokfali szigetelésen. 3) Karima a DIN 633 szerint (PN6) Műszaki adatok: Logano SK655 SK755 Kazánméret Névleges hőteljesítmény kw Névleges hőterhelés kw Szállítási súly kg Kazán víztartalma l Gáztartalom l Fűtőgázoldali ellenállás mbar 0,8,6,54,7 3,3 3,9 4,7 5,59 6, 6,47 Szükséges szállítómagasság Pa Biztonsági hőmérséklet-határoló maximális hőmérséklete Megengedett maximális üzemi nyomás (fűtőkazán) C 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) bar ) (0 ) ) 8. tábl. Műszaki adatok: Logano SK655/SK755 (moduláló égőteljesítménnyel tanúsítva) ) A biztonsági hőmérséklet határoló beállítása, ha a fűtőkazán használati melegvíz előállítására szolgáló kazánként üzemel. ) A kazán 0 C-os biztonsági hőmérséklet-határolóval forróvizes kazánként is üzemeltethető. Ehhez keresse meg a kazán beszállítóját. A 0 C feletti maximális hőmérsékletű forróvizes kazánok a nyomás alatt működő készülékekre vonatkozó 97/3/EK sz. EU-irányelv hatálya alá tartoznak Németországon belüli forgalmazás esetén az üzembiztonsági rendelet szerint ezek a forróvizes kazánok engedélykötelesek, és üzembe helyezésük előtt, valamint meghatározott időközönként egy arra felhatalmazott felügyeleti hatóságnak ellenőriznie kell azokat. 0 Logano SK655/SK (05/0)

11 A készülék műszaki adatai Füstgázszámítási értékek: Logano SK655 SK755 Kazánméret Füstgáz hőmérséklet 60 % C részterhelésnél ) Füstgáz-hőmérséklet, teljes C terhelésnél ) Füstgáz-tömegáram olaj esetén, 60 % kg/s 0,037 0,0494 0,0646 0,0769 0,0934 0,085 0,77 0,668 0,868 0,088 részterhelésnél ) Füstgáz-tömegáram, olaj teljes kg/s 0,057 0,084 0,076 0,8 0,557 0,809 0,30 0,780 0,33 0,348 terhelésnél ) Füstgáz-tömegáram gáz esetén, 60 % kg/s 0,034 0,0488 0,0650 0,0778 0,099 0,068 0,396 0,674 0,869 0,0 részterhelésnél 3) Füstgáz-tömegáram, gáz teljes kg/s 0,053 0,083 0,084 0,97 0,548 0,78 0,68 0,790 0,36 0,3503 terhelésnél 3) CO -tartalom, olaj % CO -tartalom, gáz % tábl. Füstgázszámítási értékek: Logano SK655/SK755 (moduláló égőteljesítménnyel tanúsítva) ) 70 C közepes kazánhőmérsékletre vonatkoztatva ) HEL fűtőolajra vonatkoztatva, Hi =,86 kwh/kg 3) H/L földgázra vonatkoztatva, Hi = 9,03-0,03 kwh/m³ Logano SK655/SK (05/0)

12 A készülék műszaki adatai B G L G A A A 3 RK VK SG VSL H B H K H H F R A D AA H AA B GR L GR D EL H EL B K ITL 5. ábra Logano SK és 00 kw telj. kazánok méretei B G L G A A A 3 RK VSL SG VK H B H K H H F R A D AA H AA B GR L GR D EL H EL B K ITL 6. ábra Logano SK kw-os kazán méretei Logano SK655/SK (05/0)

13 A készülék műszaki adatai H B H K H B G T L BR D MB D FR L FR B B GR K T 8. ábra Az égőajtó és az SK655/SK755 égők méretei ) ITL 7. ábra Logano SK kw-os kazán méretei ) Az égőcsőnek túl kell nyúlnia az égőajtóban lévő homlokfali szigetelésen. Méretek: Logano SK755 Kazánméret Kazánhossz L G mm Kazánszélesség (összesen) B G mm Kazánszélesség B K mm Égőajtó kifordítási tartománya B T mm Alapkeret hossza L GR mm Alapkeret szélessége B GR mm Teljes magasság H mm Kazán magassága F K mm Füstgázcsonk átmérője D AA mm A füstgáz csatlakozás magassága H AA mm Tűztér hossza L FR mm Tűztér átmérője D FR mm Maximális égőcsőátmérő D MB mm Égőcső minimális hossza L BR mm ) ) ) ) Égőajtó mélysége T mm Égő magassága H B mm Kazán előremenő csatlakozó ) VK DN (mm) Kazán-visszatérő csatlakozó ) RK DN (mm) Előremenő biztonsági vezeték csatlakozója ) VSL DN (mm) Kazán biztonsági szerelvénycsoport csatlakozója SG coll VK/VSL/RK karima magassága H F mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A mm Távolsági méret A 3 mm Töltő- és ürítőcsap csatlakozója D EL coll ¼ ¼ ½ ½ Töltő- és ürítőcsap magassága H EL mm Tisztítólefolyó R A coll G ½ G ½ G ½ G ½ 0. tábl. Méretek: Logano SK755 ( 6. ábra,. oldal) ) Az égőcsőnek túl kell nyúlnia az égőajtóban lévő homlokfali szigetelésen. ) Karima a DIN 633 szerint (PN6) Logano SK655/SK (05/0) 3

14 A készülék műszaki adatai A Logano SK755 műszaki adatai Kazánméret Névleges hőteljesítmény kw Névleges hőterhelés kw Szállítási súly kg Kazán víztartalma l Gáztartalom l Fűtőgázoldali ellenállás mbar 7,5 7,74 7,3 9,7 Szükséges szállítómagasság Pa C 0 ) Biztonsági hőmérséklet-határoló maximális hőmérséklete (0 ) ) 0 ) (0 ) ) 0 ) (0 ) ) Megengedett maximális üzemi nyomás (fűtőkazán) bar tábl. Műszaki adatok: Logano SK755 (moduláló égőteljesítménnyel tanúsítva) ) A biztonsági hőmérséklet határoló beállítása, ha a fűtőkazán használati melegvíz előállítására szolgáló kazánként üzemel. 0 ) (0 ) ) ) A kazán 0 C-os biztonsági hőmérséklet-határolóval forróvizes kazánként is üzemeltethető. Ehhez keresse meg a kazán beszállítóját. A 0 C feletti maximális hőmérsékletű forróvizes kazánok a nyomás alatt működő készülékekre vonatkozó 97/3/EK sz. EU-irányelv hatálya alá tartoznak Németországon belüli forgalmazás esetén az üzembiztonsági rendelet szerint ezek a forróvizes kazánok engedélykötelesek, és üzembe helyezésük előtt, valamint meghatározott időközönként egy arra felhatalmazott felügyeleti hatóságnak ellenőriznie kell azokat. Füstgázszámítási értékek: Logano SK755 Kazánméret Füstgáz hőmérséklet 60 % részterhelésnél ) C Füstgáz-hőmérséklet, teljes terhelésnél ) C Füstgáz-tömegáram olaj esetén, 60 % részterhelésnél ) kg/s 0,65 0,3049 0,357 0,475 Füstgáz-tömegáram, olaj teljes terhelésnél ) kg/s 0,448 0,508 0,595 0,7875 Füstgáz-tömegáram, Gáz 60 % részterhelésnél 3) kg/s 0,67 0,3089 0,36 0,476 Füstgáz-tömegáram, gáz teljes terhelésnél 3) kg/s 0,445 0,548 0,5999 0,7935 CO -tartalom, olaj % CO -tartalom, gáz % tábl. Füstgázszámítási értékek: Logano SK755 (moduláló égőteljesítménnyel tanúsítva) ) 70 C közepes kazánhőmérsékletre vonatkoztatva ) HEL fűtőolajra vonatkoztatva, Hi =,86 kwh/kg 3) H/L földgázra vonatkoztatva, Hi = 9,03-0,03 kwh/m³ 4 Logano SK655/SK (05/0)

15 Szállítás 3 3 Szállítás VESZÉLY: Életveszély a szakszerűtlenül rögzített kazán miatt. A fűtőkazán szállításához használjon alkalmas szállítóeszközöket alkalmazzon (pl. villás targoncát, darut vagy nehéz terhet szállító görgőket). A szállítás során biztosítsa a kazánt leesés ellen. VESZÉLY: Életveszély a leeső teher miatt. Szállítás előtt biztosítsa a kazánt rögzítőhevederekkel. Rakomány biztosítása Rakománybiztosítás szállítás közben: A biztosítóhevedereket (feszítőszalagokat, láncokat) ne húzza a kazánköpenyre. A biztosítóhevedereket csak a biztosítófülekre rögzítse. 3. Kazán villás targoncával szállítása A kazán szállítható villás targoncával. A kazán szállításához vegye figyelembe a következő utasításokat: VESZÉLY: Életveszély a leeső teher miatt. Emeléskor és szállításkor egyenletesen ossza el a kazán súlyát a villás targoncán. Vegye figyelembe a kazán és a szállítóeszközök súlyát. A szállítás során biztosítsa a kazánt leesés ellen. A villás targoncák részére kialakított szállítónyílásokat használja ( 9. ábra, []). A kazánt az alapkereten található szállítónyílások ( 9. ábra, []) segítségével szállítsa. 9. ábra Kazán villás targoncával szállítása [] Alapkeret [] Villás targoncák részére kialakított szállítónyílások [3] Kazántest 3. Fűtőkazán szállítása görgőkkel Helyezze be a csöveket ( 0. ábra, []). Kocsiemelővel emelje fel a kazánt. Csöveket aláhelyezni ITL ÉRTESÍTÉS: Sérült kazántest okozta kazánkárosodás. A kazánt csak az alapkereténél, nem pedig a kazántestnél vagy az égőajtónál fogva emelje meg. A kazánt a villás targoncával oldalról szállítsa ITL 0. ábra Fűtőkazán szállítása görgőkkel [] Alapkeret [] Csövek [3] Kocsiemelő Logano SK655/SK (05/0) 5

16 4 Szerelés 3.3 A kazán emelése daruval A kazánt (. ábra, []) daruval is emelheti és szállíthatja. VESZÉLY: Életveszély a leeső teher miatt. Kizárólag azonos hosszúságú tartóköteleket használjon. Kizárólag kifogástalan állapotú tartóköteleket használjon. A horgot kizárólag a csomólemezek erre szolgáló furataiba akassza, a kazán felső oldalán. A horgot ne akassza be a kazán oldalán lévő biztonsági fülekbe, valamint ne akassza a csatlakozócsonkokra. A kazánt a daruval csak akkor emelje, ha megfelelő képzettségű személyek állnak rendelkezésre. A kazánt ne mozgassa a daruval fekvő helyzetben vagy függőlegesen. A biztosítófüleket nem szabad az emeléshez használni. 4 Szerelés A fűtési rendszer szerelésére és üzemeltetésére vonatkozó helyi előírásokat, irányelveket és szabványokat vegye figyelembe! Az adattáblán található adatok a mérvadók és ezeket figyelembe kell venni. 4. A fűtőkazán szerelése VESZÉLY: Életveszély mérgezés miatt! A nem kielégítő levegő-bevezetés veszélyes füstgázkilépéshez vezethet! Biztosítsa, hogy a bevezetett levegő és a távozó levegő nyílások ne legyenek lecsökkentve vagy lezárva. Ha ezt a hiányosságot nem szüntetik meg azonnal, akkor a kazánt nem szabad üzemeltetni. Hívja fel az üzemeltető figyelmét írásban a hiányosságra. A szállítókötél horgait [3] a kazántest négy csomóponti lemezének [4] furataiba akassza be. Akassza be a szállítókötélen lévő daruhorgot []. VESZÉLY: Tűzveszély gyúlékony anyagok vagy folyadékok miatt! Ne tároljon gyúlékony anyagokat vagy folyadékokat a hőtermelő közvetlen közelében. 4 < _ 90. ábra A kazán emelése daruval [] Kazán [] Daruhorog biztosítóval [3] A szállítókötél horga [4] Csomóponti lemezek (a szerelési hely a kazán nagyságától függ) ITL A felállítási helyiséggel szemben támasztott követelmények: A felállítási felületnek kellő teherbírással és szilárdsággal kell rendelkeznie. A felállítási helyiségnek száraznak és fagymentesnek kell lennie. A felállítási helyiség nagyságának garantálnia kell a szabályszerű üzemelést. Minimális faltávolságok Az alapoknál vagy a felállítási felületeknél figyelembe kell venni az előírt minimális faltávolságokat (. ábra és 3. tábl.). A felállítási felületnek terhelhetőnek, síknak és vízszintesnek kell lennie. A kazán elülső szélének egy síkba kell esnie az alap szélével. A kazánra vonatkozó felállítási példát a. ábrán találhatja meg. Az égőajtó-ütközőt átszerelheti jobbról balra ( 4.5. fejezet a 9. oldaltól). A kazánméretek adatai a.6. fejezet 8. oldalán találhatók. Kazán ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok fagy miatt! A kazánt fagymentes helyiségben kell felállítani. Kazánméret A H távolság mm-ben A V távolság mm-ben ) A S távolság mm-ben ) Logano SK655 Logano SK L BR ) 3. tábl. Előírt távolságok a faltól ) Vegye figyelembe az L BR méretet (az égő hossza) és a B T méretet (az égőajtó kifordítási tartománya, 7. tábl., 8. oldal és 0. tábl.,. oldal) az A V és az A S távolsági méretet illetően (az égőajtó ütközési oldalán). 6 Logano SK655/SK (05/0)

17 Szerelés 4 ) A Logano SK755-nél vegye figyelembe az alkalmazott szabályozó méretét az A S távolsági méret vonatkozásában (a szabályozó szerelési oldalán 50+L BR ). Füstgáz-hangcsillapító és/vagy füstgáz-hőcserélő beépítése esetén a járulékos helyszükségletet figyelembe kell venni. 4. A fűtőkazán beállítása A fűtőkazánt hossz- és keresztirányban be kell állítani ahhoz, hogy a kazánban ne gyűlhessen össze levegő. A fűtőkazán beállításához lemezcsíkokat használjon. Ha a testhang miatt a felállítási hely és a kazán között hangcsillapításra van szükség, akkor a hangcsillapításra szolgáló eszközöket (pl. hangcsillapító alátéteket) még a felállítás előtt kell felszerelni. Állítsa be vízszintesen és függőlegesen a kazánt [] vízmérték [] segítségével. A S A H ITL L BR A S 3. ábra A kazán beállítása [] Vízmérték [] Kazán 4.3 Hangcsillapító csíkok szerelése (külön rendelhető tartozék) VESZÉLY: Személyi sérülések becsípődés miatt! A V. ábra Felállítási helyiség a kazánnal (méretek mm-ben) ITL A kiegészítő hangcsillapító intézkedéseket a kazán felállítása előtt figyelembe kell venni. A hangcsillapításhoz hangcsillapító csíkok (külön rendelhető opcionális tartozék) helyezhetők el szintben az alapkeret alá, a kazán elejénél és végénél. Helyezze el a kazánt a felállítási helyre. A hangcsillapító csíkokat hosszában helyezze el a kazánkeret mind a négy sarkához. Logano SK655/SK (05/0) 7

18 4 Szerelés Óvatosan tegye le a kazánt. 4. ábra Hangcsillapító csíkok elhelyezése [] Hangcsillapító csíkok 4.4 A fűtési rendszer füstgáz- és vízoldali csatlakoztatása VESZÉLY: Életveszély mérgezés miatt! A nem kielégítő levegő-bevezetés veszélyes füstgázkilépéshez vezethet! Ha ezt a hiányosságot nem szüntetik meg azonnal, akkor a kazánt nem szabad üzemeltetni. Hívja fel az üzemeltető figyelmét írásban a hiányosságra Általános követelmények a füstgázrendszerrel szemben A füstgázrendszerek kivitelezésére vonatkozó következő ajánlások a tüzelőberendezés zavarmentes üzemelésének garantálására szolgálnak. Ezen szabályok figyelmen kívül hagyása esetén a tüzelési üzem során súlyos üzemelési problémák, akár szivárgások is előfordulhatnak. A problémák gyakran akusztikus zavarok, az égési stabilitás romlása vagy pedig túl nagy lengések léphetnek fel a szerkezeti egységeken, illetve azok szerkezeti csoportjain. A Low-NOx tüzelőrendszerek égésvezetésük miatt ezen üzemi problémák tekintetében a még kritikusabb kategóriába sorolandók. Ezért a füstgázrendszer tervezését és kivitelezését rendkívül gondosan kell végezni. A füstgázrendszer általában egy, a hőtermelő és maga a függőleges füstgázrendszer (kémény) közötti összekötő idomból áll. A füstgázrendszer méretezése és kivitelezése során a következő követelményeket kell betartani: A füstgázrendszert a nemzeti és helyi előírásoknak és vonatkozó szabványoknak megfelelően kell méretezni. Például szabadon álló kémények, áramlástechnikai számítás (példák megfelelő szabványokra.. fejezet, 5. oldal). A füstgázrendszerek kivitelezését a helyileg érvényes építésügyi jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. Az adott ország nemzeti előírásait figyelembe kell venni. A füstgázrendszer anyagának méretezésekor figyelembe kell venni a füstgázok összetételét és hőmérsékleteit, a berendezés füstgázzal érintkező részei károsodásának vagy elszennyeződésének megakadályozása érdekében ITL A füstgázokat közvetlen úton, áramlás szempontjából kedvező módon (pl. röviden és emelkedő irányban, kevés irányváltoztatással) kell a kéményhez vezetni. Ennek során minden kazán számára külön kéményjáratot kell biztosítani. A berendezés hőtágulását figyelembe kell venni. Az összekötő idomokban az irányváltoztatásokat áramlástechnikailag kedvező módon ívekkel vagy terelőlemezekkel kell kialakítani. A több irányváltoztatást tartalmazó összekötő idomok kerülendők, mivel azok negatívan befolyásolhatják a levegőés a testhangot, valamint az indulási nyomáslökést. A négyszögletes csatlakozókarimák és az összekötő cső közötti éles szélű átmenetek kerülendők. Hasonlóképpen az esetleges szűkítéseknél / bővítéseknél az átmenet szöge ne haladja meg a 30 -ot. Az összekötő idomokat áramlástechnikailag a lehető legkedvezőbb módon emelkedéssel kell bevezetni a kéménybe (45 -nál kisebb szögben). A kéménytorkolatokon lévő esetleges kéménytetőknek garantálniuk kell a füstgázok szabad kiáramlását a szabad légáramba. A keletkező kondenzvíznek a teljes hossz mentén akadálytalanul kell lefolynia és a helyi előírásoknak megfelelően kell azt kezelni és ártalmatlanítani. Az ellenőrző nyílásokat a helyi előírások szerint kell elkészíteni, esetleg az illetékes kéményseprő vállalattal megbeszélve. A testhang megszüntetése céljából a kéményt (pl. kompenzátorral) kell csatlakoztatni a kazánhoz. A füstgázrendszerbe füstgázcsappantyú beiktatása esetén kötelezően be kell kötni egy "NYITVA" biztonságtechnikai végálláskapcsolót a kazánvezérlésbe. A tüzelésnek csak akkor szabad indulnia, ha megvan a végálláskapcsoló visszajelzése a teljesen nyitott füstgázcsappantyúról. A csappantyúhajtás állítási ideje miatt a kazánban hőmérséklet csökkenés lehetséges. A füstgázcsappantyúnál úgy kell beállítani a "ZÁRVA" véghelyzetet, hogy a füstgázcsappantyú soha ne legyen tömítetten lezárva. Ezzel elkerülhetők a felszerelt égőnél az előforduló torlóhő okozta károsodások Mandzsettatömítés beszerelése (külön rendelhető tartozék) A mandzsettatömítést a hozzá mellékelt szerelési útmutató szerint szerelje be A füstgáz hőmérséklet érzékelő felszerelése (kiegészítő tartozék) A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően szerelje fel a füstgáz hőmérséklet érzékelőt A kazán csatlakoztatása a csőhálózatra A kazán csőhálózatra történő csatlakozása során tartsa be a következőket. Ezek az utasítások a zavartalan működés szempontjából fontosak. Vízoldali szennyeződések nem megengedettek a kazánban. A visszatérő ágba szennyfogó szerkezet beépítését javasoljuk, a szennyeződések bejutásának megakadályozása céljából. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok tömítetlen csatlakozások miatt. A csatlakozóvezetékeket feszülésmentesen szerelje fel a fűtőkazán csatlakozásaira. 8 Logano SK655/SK (05/0)

19 Szerelés 4 Fűtés visszatérő vezeték csatlakoztatása ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok a túl alacsony visszatérő hőmérséklet miatt. Vegye figyelembe az üzemeltetési feltételeket ( 4. tábl., 6. oldal) Csatlakoztassa a kazán visszatérő csatlakozójára a fűtési rendszer visszatérőjét ( 5. ábra és 6. ábra, 8. oldal, [3]) ITL 6. ábra Logano 400 kw kw telj. kazán (balra = kazán hátoldala) T [] A kazán előremenő csatlakozója (VK) [] Biztonsági előremenő vezeték (VSL - csatlakozó a kivitelező által beépített biztonsági szelep számára) [3] A kazán visszatérő csatlakozója (RK) [4] Mérőhely (3/4"-os merülőhüvely) [5] Szerelvényfoglalat csatlakozója (biztonsági berendezések) 5. ábra Logano 0 kw - 00 kw telj. kazán (balra = kazán hátoldala) [] A kazán előremenő csatlakozója (VK) [] Biztonsági előremenő vezeték (VSL - csatlakozó a kivitelező által beépített biztonsági szelep számára) [3] A kazán visszatérő csatlakozója (RK) [4] Mérőhely (3/4"-os merülőhüvely) 90 kw kw esetén [5] Mérőhely (3/4"-os merülőhüvely) 0 kw esetén [6] Kondenzvíz lefolyó [7] Töltő- és ürítőcsap Logano SK655/SK (05/0) 9

20 4 Szerelés Fűtési előremenő csatlakoztatása Csatlakoztassa a fűtési rendszer előremenő ágát a kazán előremenő csatlakozójára ( 5. ábra és 6. ábra, []). Kazánbiztonsági szerelvénycsoport (külön rendelhető tartozék) csatlakoztatása Csatlakoztassa a biztonsági szerelvénycsoportot a biztonsági vezetékre. Az előremenő biztonsági vezeték csatlakoztatása ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok nem megfelelő szerkezeti csoportnak az előremenő biztonsági vezetékre [] csatlakoztatása miatt! Az előremenő biztonsági vezetékre [] ne csatlakoztasson tároló-vízmelegítőt vagy másik fűtőkört. Csavarokkal rögzítse a biztonsági szelepet az előremenő biztonsági vezeték (VSL) csatlakozójára ( 5. ábra és 6. ábra, []) A kazán feltöltése és a csatlakozások tömítettségének ellenőrzése Az üzembe helyezés előtt ellenőriznie kell a fűtési rendszer tömítettségét, hogy üzem közben ne fordulhassanak elő tömítetlen helyek a fűtési rendszerben. A vizsgálati nyomás nagysága a rendszer elemeitől és a fűtési hálózattól függ. Vegye figyelembe az adott ország előírásait és szabványait. 4.5 Az égőajtó kinyitása és becsukása Az égőajtó biztosítása érdekében 4 nappal az üzembe helyezés után húzza utána az anyákat Az égőajtó kinyitása FIGYELMEZTETÉS: Személyi sérülések veszélye a leeső alkatrészek miatt! Az égőajtó leeshet az ajtó kinyitáskor. Csak az égőajtó egyik oldalán oldja a csavarokat. Az égőajtó tetszőlegesen jobbra vagy balra nyitható. A következő útmutatásoknál a jobbra történő kifordítási irányból indultunk ki. Bal oldal: oldja az égőajtó [] két anyáját. Jobb oldal: - 3 fordulattal oldja az égőajtó [] két anyáját. Bal oldal: a zsanéranyák [] oldásával ( - 3 fordulat) süllyessze le a zsanérokat. Az ajtónak már nem szabad felfeküdnie az ajtózsanér csapszegére [4] ( 8. ábra). Jobb oldal: -3 fordulattal forgassa el a biztosítóanyát [3] az égőajtó irányába. Ezáltal az égőajtó eltolódik a kazántól. Az égőajtó és a kazán között legalább 5 mm résnek kell keletkeznie, hogy ne sérüljenek meg a tömítések. Bal oldal: a biztosítóanyának [3] az égőajtó irányába történő forgatásával kinyílik az ajtó. Az ajtónak nem szabad felfeküdnie az ajtózsanér csapszegére [4]. ÉRTESÍTÉS: Személyi sérülések és/vagy rendszerkárok a tömörségvizsgálat során fellépő túlnyomás miatt. A nyomáskapcsoló, szabályozó- és biztonsági berendezések nagy nyomás esetén megsérülhetnek. Gondoskodjon róla, hogy a tömörségvizsgálat időpontjában ne legyenek felszerelve olyan nyomáskapcsoló-, szabályozó- vagy biztonsági berendezések, amelyek a kazán vízterétől nem zárhatók el. ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok hőmérsékleti feszültségek miatt. A fűtési rendszert csak hideg állapotban szabad feltölteni (az előremenő hőmérséklet maximum 40 C lehet). Töltse fel a fűtési rendszert töltővízzel ( 5.3. fejezet, 6. oldal). Ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét. Végezze el a fűtési rendszer nyomáspróbáját. Ellenőrizze a karimakötések és a kazáncsatlakozások tömítettségét. Ellenőrizze a csőrendszer tömörségét. A tömítettség ellenőrzése után gondoskodjon az összes üzemen kívül helyezett alkotóelem működőképessé tételéről. Ügyeljen arra, hogy minden nyomáskapcsoló, szabályozó és biztonsági berendezés helyesen működjön. 0 Logano SK655/SK (05/0)

21 Szerelés 4 Nyissa ki az égőajtót ITL 7. ábra Az égőajtó kinyitása Jelmagyarázat a 7. ábrához: [] Anyák [] Zsanéranya [3] Biztosítóanya [4] Zsanércsap 8. ábra Az égőajtó és a zsanércsap pozíciója ITL 4.5. Az égőajtó becsukása Bal és jobb oldal: forgassa a biztosítóanyát [3] a kazán irányába. Csukja be az égőajtót. Csavarja rá az anyát ( 7. ábra, []) a zsanércsapokra [4], majd húzza az ajtót röviddel a tömítőfelületek elé. Bal és jobb oldal: az égőajtó és a kazán tömítőfelületeit a zsanéranyák [] fix meghúzásával állítsa be egymással szemben. Az égőajtónak körben ugyanakkora távolságra (kb. 0 mm) kell lennie a kazán zárófelületének a szélétől. Bal és jobb oldal: annyira húzza meg a biztosítóanyákat [], hogy az égőajtó körben tömítetten zárva legyen. Bal és jobb oldal: biztosítóanyával [3] biztosítsa az égőajtót. Ellenőrizze az égőajtó tömítettségét (pl. szivárgásvizsgáló spray-vel). 4.6 Az égő (külön rendelendő tartozék) beszerelése ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok nem megfelelő égő miatt. Csak olyan égőket építsen be, amelyek megfelelnek a kazán műszaki előfeltételeinek (.6. fejezet, 8. oldal). Logano SK655/SK (05/0)

22 4 Szerelés 4.6. Az égőlap felszerelése Csatlakoztassa az égőkábelt az égőre []. Előfúrt égőlapok a kazángyártónál kaphatók (külön rendelhető tartozék). Az égőlap az alkalmazott égőtől függ. 3 Rögzítse az égőlapot [] tömítéssel [] ellátva az égőajtóra [3] hatlapfejű csavarokkal és alátéttel [4] ITL 0. ábra Az égő felszerelése [] Égő [] Égőlap [3] Az égő hőszigetelése [4] Szigetelőgyűrűk [5] Égőcső ITL 4.7 A szabályozókészülék (kiegészítő tartozék) felszerelése Ebben a fejezetben ismertetjük, hogy hogyan kell felszerelni a Logamatic 4, 43, 43, valamint 434 típusú szabályozókészülékeket és a kazán hőmérséklet-érzékelő készletét. 9. ábra Az égőlap felszerelése [] Tömítés [] Égőlap [3] Égőajtó [4] Hatlapfejű csavarok és alátét Logamatic 434 használata esetén: A Logamatic 434 szabályozókészüléket csak az MECH-val és speciális magas hőmérsékletű érzékelőkkel szabad üzemeltetni ( a szabályozókészülék dokumentációja) Az égő felszerelése az égőlapra A szereléshez és a csatlakoztatáshoz vegye figyelembe a mindenkori égő szerelési útmutatóját. A tűztérajtóban lévő hőszigetelésben normál esetben egy 00 mm-es furat van az égőcső részére. Ha az égőcső ennél az átmérőnél nagyobb, akkor az átmérő megnagyobbítható akár 75 mm-re. ÉRTESÍTÉS: Berendezés károsodás veszélye a nem megfelelő vagy a nem alkalmazott szigetelőgyűrűk miatt! Csak a szállított szigetelőgyűrűket használja. A szabályozókészülék - a kazánmérettől függően - vagy a kazánra vagy oldalt szerelhető fel kw - 80 kw kazánméretnél A. ábrán a szabályozókészülék (hátfal nélkül) és a szabályozókészülék-tartó [] hátulról van ábrázolva. Csavarja ki a tetőburkolatban lévő két csavart []. Vegye le felfelé a tetőburkolatot. Elöl a betolóhorgokkal [4] helyezze be a szabályozókészüléket a szabályozókészülék-tartó (a kazán elülső oldalára van felszerelve) [5] furataiba. Húzza előre, majd billentse hátrafelé a szabályozókészüléket. A rugalmas horgoknak [] be kell pattanniuk a nyílásokba [3]. Az égő felszereléséhez ki kell nyitnia az égőajtót. Nyissa ki az égőajtót ( fejezet). Húzza rá a tömítést ( 9. ábra, []) az égőcsonkra. Csavarozza az égőt ( 0. ábra, []) az égőlapra []. Vágja ki a szigetelőgyűrűket [4] az égőcső [5] átmérőjének megfelelően. Töltse ki az égőajtó hőszigetelése [3] és az égőcső [5] között maradt rést a megfelelően kialakított szigetelőgyűrűkkel [4]. Kösse össze a kémlelőnyílás lefúvó csatlakozását az égővel [], hogy a kémlelőnyílás lerakódásoktól mentes maradjon. Csukja be az égőajtót és húzza meg az anyákat ( 4.5. fejezet, 9. oldal). Logano SK655/SK (05/0)

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Logano SK 645, SK 745 kazánok Acéllemez kazánok 120-1850 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon:

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E

SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E 6 720 647 567-00.1ITL 6 720 800 023 (2013/01) [de] Installations- und Wartungsanleitung für den Fachhandwerker................. 2 [bg] Техническа инструкция за

Részletesebben

VIESMANN VITOPLEX 300 Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán 620 2000 kw

VIESMANN VITOPLEX 300 Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán 620 2000 kw VIESMANN VITOPLEX 300 Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű fűtőkazán 620 2000 kw Műszaki adatlap A rendelésszámokat és árakat lásd az árjegyzékben VITOPLEX 300 Típus: TX3A Alacsony hőmérsékletű olaj-/gázüzemű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 808 088 (2013/06) HU 6 720 643 912-000.1TD Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus GB162-15...45 V3 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 019 023-Ed.02/2008-01-Wilo! 1 1. ábra 2. ábra 3. ábra Szin: a=fekete b=kék v. szürke c=barna. Kondenzátort a kék és barna közé kell kötni. 4. ábra 5. ábra 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán

Condens 2000F16, 30, 42 fűtő kazán/3000f 16, 30 rendszerkazán 670809859-00.Wo Álló, gáztüzelésű kondenzációs készülék 000F6, 30, 4 fűtő kazán/3000f 6, 30 rendszerkazán Szerelési, üzembe helyezési és karbantartási útmutató HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Gázkazán OS/OW 18/23-1 AE 23/31 OS/OW 18/23-1 KE 23/31. 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 1 Tuesday, October 31, 2006 8:51 AM

Gázkazán OS/OW 18/23-1 AE 23/31 OS/OW 18/23-1 KE 23/31. 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 1 Tuesday, October 31, 2006 8:51 AM 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 1 Tuesday, October 31, 2006 8:51 AM Gázkazán OS/OW 18/23-1 AE 23/31 OS/OW 18/23-1 KE 23/31 HU (06.10) JS 6720608XXX-0610 (Users18_23).fm Page 2 Tuesday, October 31,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

[ Leveg õ ] [ Víz ] [ Föld ] [ Buderus ] Logamax plus GB 212. Kondenzációs állókazán 15-40 kw. Fűtésben otthon vagyunk

[ Leveg õ ] [ Víz ] [ Föld ] [ Buderus ] Logamax plus GB 212. Kondenzációs állókazán 15-40 kw. Fűtésben otthon vagyunk [ Leveg õ ] [ Víz ] [ Föld ] [ Buderus ] Logamax plus GB 212 Kondenzációs állókazán 15-40 kw Fűtésben otthon vagyunk Általános és tervezési tudnivalók Felépítés és teljesítmény nagyságok A Logano plus

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval vagy helyiség hőmérsékletről vezérelt időjárásfüggő szabályozóval VITODENS 100-W 3/2008 Kérjük,

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési, használati és karbantartási útmutató

Szerelési, használati és karbantartási útmutató Adiabatikus, evaporatív hűtőberendezés PTB 100 típusú, mobil készülék Szerelési, használati és karbantartási útmutató 2013.09.02. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazánok ZWSB 30-4 A Tudnivalók füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...... 3 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

D F E I P. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása. S www.marchel.de. 1.0 Tartalomjegyzék. 1.

D F E I P. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása. S www.marchel.de. 1.0 Tartalomjegyzék. 1. H Marchel-gázszűrők beépítési, üzemeltetési és használati utasítása D F E I P S www.marchel.de H 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék 2.0 Bevezető 3.0 A gázszűrő gyártási sorozatainak meghatározása

Részletesebben