TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás (2011/05) HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU"

Átírás

1 TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU

2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások Szimbólumok magyarázata Általános biztonsági tudnivalók A termékre vonatkozó adatok Komponensek és utasítások Rendeltetésszerű használat EU megfelelőségi nyilatkozat Szállítási terjedelem Tartókengyel Szerelőkészlet Csatlakozókészlet (hidraulikus összekötés) Kollektor Műszaki adatok Adattábla Előírások Kollektorok szerelése Az első kollektor felszerelése A második kollektor felszerelése Kollektor-érzékelő szerelése Az összekötőkészlet felszerelése (külön tartozék) Hidraulikus csatlakozás Befejező munkák A szerelés ellenőrzése Nyomás alatti feltöltés, átöblítés, légtelenítés A tágulási tartály előnyomásának illesztése Az üzemi nyomás meghatározása és beállítása Az átfolyási mennyiség beállítása A csővezetékek szigetelése A felszerelés előtt Helyszükséglet megállapítása A hidraulikus csatlakoztatás megtervezése Általános tudnivalók betartása Szükséges szerszámok és külön tartozékok Villámvédelem A szerelés sorrendje Az egyes csövek kicserélése Környezetvédelem/megsemmisítés Karbantartás/ellenőrzés Szállítás A tartókengyelek szerelése Távolságok meghatározása Tartókengyel függőleges távolságai Tartókengyelek vízszintes távolsága Tartókengyelek szerelése cserepes tetőknél Tartókengyelek szerelése hódfarkúcserepes tetőknél Tartókengyelek szerelése szerzetes/ apáca cserepes tetőknél Tartókengyelek szerelése pala/zsindelyes tetőknél A sínek felszerelése Szerelje fel a függőleges síneket Vízszintes sínek és tartókörmök felszerelése Szerelje fel a tartókarmokat a függőleges sínekre

3 HU A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások. Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha nem történnek meg a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések. ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk További szimbólumok Szimbólum B A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben. Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés. tábl. Felsorolás/listabejegyzés (. szint). Általános biztonsági tudnivalók A tetőn végzett munkáknál lezuhanás veszélye áll fenn B Ha személytől független, lezuhanás elleni biztosító eszköz nem áll rendelkezésre, akkor viseljen egyéni védőruházatot vagy védőfelszerelést. B A tetőn végzendő mindennemű munkánál megfelelő balesetvédelmi intézkedéseket kell tenni. B Tartsa be a balesetvédelmi előírásokat. A vákuumcsöves kollektorok közlekedési utak feletti szerelésénél veszély áll fenn Az üvegcsövek eltörése esetén a kollektormező alatt tartózkodó személyek számára üvegcserepek okozta veszély áll fenn. B A közlekedési utak fölötti szerelést kerülni kell. A kollektoroknál égésveszély áll fenn Ha a kollektor és a szerelési anyagok hosszabb ideig napsugárzásnak vannak kitéve, akkor ezeknél az alkatrészeknél fennáll az égési sérülés veszélye. B Viseljen személyi védőfelszerelést. B Védje a kollektort és a szerelési anyagokat a napsugárzástól (pl. takaróponyvával). Szerelés A szerelést és a karbantartást csak az arra feljogosított szakvállalat végezheti. Az alkatrészeken semmilyen változtatást se hajtson végre. B Gondosan olvassa át az útasítást. B A szerelőkészletet csak megfelelő teherbírású tetőre szerelje fel. Szükség esetén konzultáljon statikussal és/vagy tetőfedő szakemberrel. B A kollektorok nem járhatók és sem pontszerűen sem pedig felületen sem terhelheti őket semmilyen tárgy. B A szerelés befejezése után ellenőrizze a kollektorok és a szerelőkészlet biztos helyzetét. Működés ellenőrzés A biztonságos és környezetbarát működtetésért az üzemeltető felelős. B Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási és ellenőrzési szerződést egy engedélyezett szakszervízzel. B Csak eredetei alkatrészeket használjon. A vevő tájékoztatása B Tájékoztassa a vevőt a készülék működéséről és tanítsa meg a teljes berendezés kezelésre. B Hívja fel az ügyfél figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, és nem végezhet javításokat. B Adja át a szerelési utasítást a vevőnek és figyelmeztesse arra, hogy ezt a szerelési utasítást meg kell őrizni és a következő tulajdonosnak/ üzemeltetőnek is át kell adni.

4 4 A termékre vonatkozó adatok HU A termékre vonatkozó adatok. Komponensek és utasítások A melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre szolgáló termikus szolárberendezés különböző komponensekből áll (. ábra). Ezek közül mindegyik tartalmaz szerelési, kezelési és karbantartási utasítást. Néhány tartozék külön utasítással rendelkezik. A komponensek utasításaiban a következő témákat ismertetjük: Vákuumcsöves kollektorok (. ábra, []) A tartókengyelek szerelése A kollektorok rögzítése. A kollektorok hidraulikus csatlakoztatása. A kollektorok karbantartása Szolár szivattyús egység (. ábra, []) A szolár szivattyús egység szerelése. A csővezetékek szerelése. A teljes berendezés üzembe helyezése. A szolár szivattyús egység karbantartása. A teljes berendezés karbantartása. Szolár szabályozó (. ábra, [4]) A szabályozó szerelése. A szabályozó és a teljes berendezés kezelése. Tároló (. ábra, [3]) A tároló felállítása és szerelése. A tároló üzembe helyezése. A tároló karbantartása ST. ábra Egy vákuumcsöves kollektor elvi ábrázolása, itt: VK40- típus = 6 cső (VK80- típus = cső) Gyűjtőszekrény CPC-tükör a napsugarak optimális kihasználásához 3 Csövek a hőközlő folyadék számára 4 Vákuumos dupla üvegcsövek az optimális hőszigetelés érdekében (Anélkül is kicserélhető egy cső, hogy le kellene üríteni a rendszert.) Ehhez az utasításhoz A vákuumcsöves kollektort a következő oldalakon röviden kollektornak nevezzük. A hullámos tetőcseréppel, a tetőcseréppel és a palával stb. való tetőbefedést egységesen cserepes befedésnek nevezzük. Ez az utasítás a vákuumcsöves kollektorok szerelését ismerteti (beleértve a hidraulikus csatlakoztatást is) a következő ferdetetős befedésekhez: Tetőcserepes, hódfarkú cserepes, szerzetes-/apáca cserepes és pala/zsindelyes befedésekhez. 4. ábra A szolárberendezés vázlatos ábrázolása ST

5 HU A termékre vonatkozó adatok 5. Rendeltetésszerű használat A szerelőkészlet és a tartókengyel kizárólag a kollektorok ferdetetőre történő biztonságos rögzítésére készült. A kollektorok a melegvíz termelés és a fűtésrásegítés célját szolgálják. A kollektorokat csak a megfelelő szolár szabályozóval együtt és csak önbiztos, zárt szolárberendezésekben szabad üzemeltetnie. Ezeknek a berendezéseknek megfelelő és elegendő nagyra méretezett tágulási tartállyal kell rendelkezniük. A tető megengedett hajlásszöge Ahhoz, hogy az üvegcsövek és a CPC-tükör öntisztulása megtörténhessen, legalább 5 -os tető hajlásszög szükséges. A tető maximális hajlászöge 65 lehet. Megengedett terhek A szerelőkészlet a következő terhek elviselésére alkalmas:,5 kn/m vagy,0 kn/m nagyságú szabályos hóterheléshez ( 4. tábl.) és max. 9 km/h szélsebességhez (ami 0,8 kn/m torlónyomásnak felel meg). B Szerezzen be információkat a helyi szabályos hóterhelésekről. B A maximális szélsebesség meghatározásához vegye figyelembe a következő tényezőket: a szolárberendezés felállítási helye, földrajzi magassága, a topográfia és az épület magassága. Szükség esetén konzultáljon épületstatikussal. A tágulási tartályt (AG) a T-idommal, 0-30 cm-rel a szolár szivattyús egység fölött, a visszatérőbe szerelje be ( 3. ábra). A nyomással történő feltöltést LS szolárfolyadékkal végezze a berendezés átöblítésénél és feltöltésénél egyaránt (ne használjon vizet, mert a kollektorokat nem lehet leüríteni). Ennek következtében fent a tetőn elhagyható a légtelenítő. A szolár szivattyús egység szerelési és karbantartási utasításában megadott, a tágulási tartályhoz beállítandó előnyomásra, a beállítandó üzemi nyomásra és a beállítandó átfolyási mennyiségre vonatkozó értékek síkkollektorokra érvényesek. A vákuumcsöves kollektorokhoz tartozó értékeket ebben az utasításban, a Befejező munkák c. fejezetben találhatja meg ( 8. oldal). A szolár szivattyús egység utasításában lévő fontos tudnivalókon kívül a következőkre is ügyelnie kell: A szolár szivattyús egység (AG csatlakozó) és a kollektormező alsó széle közötti távolságnak legalább m-nek kell lennie ( 3. ábra). A szolár szivattyús egység (AG csatlakozó) és a kollektormező közötti minimális vezetékhossznak (egyszeres hossz) legalább 0 m-nek kell lennie. > 00 cm Hőközlő folyadék A fagy- és korrózióvédelem érdekében a kollektorokat LS szolárfolyadékkal kell üzemeltetni: Ezt a folyadékot más szolárfolyadékkal nem szabad keverni. Egyéb érvényes utasítások és fontos tudnivalók ST 3. ábra 0-30 cm A szolár szivattyús egységhez tartozó szerelési és karbantartási utasítás fontos információkat tartalmaz vákuumcsöves kollektorok szolárberendezésben történő használata esetére. Különösen ügyeljen a következő témákhoz tartozó fontos tudnivalókra: Ne használjon keményforrasztást a csővezetékeknél a vákuumcsöves kollektorok közelében. Ha a berendezés fűtésrásegítésre szolgál vagy a berendezés melegvíz termelési lefedettsége 60% fölött van, akkor szereljen be egy előtéttartályt a tágulási tartály elé..3 EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítését, működési viselkedését tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőség tanúsítása a CE jelzéssel történt. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be (a címet lásd a hátoldalon).

6 6 A termékre vonatkozó adatok HU.4 Szállítási terjedelem B Ellenőrizze a szállítmányok teljességét és sértetlenségét..4. Tartókengyel.4. Szerelőkészlet 5 L ST ST 4. ábra A tetőcserepek rögzítésére szolgáló tartókengyelek szállítási terjedelme (különféle tartókengyelek a tetőbefedéstől függően) 5. ábra Szerelőkészlet szállítási terjedelme VK x 40 VK 3 x 40. tétel Tartókengyel x 80. tétel Kalapácsfejű csavar (alátéttel és M0-es és anyával) x 40 3 x x 80. tétel Kalapácsfejű csavar (alátéttel és M0-es és anyával) tétel Csavar, 8 x tétel Fa alátét, 00 x 50 x 8 mm 8. tábl. A tetőcserepek rögzítésére szolgáló tartókengyelek szállítási terjedelme, a kollektorok számától függően 5. tétel Sín, L= 300 mm tétel Sín, L = 953 mm tétel Sín, L = 007 mm tétel Sín, L = 0 mm tétel L-összekötő tétel Felső/alsó tartóköröm tábl. Szerelőkészlet, a kollektorok számától függően x VK40 3 x VK40 (vagy xvk40 + xvk80) x VK80 vagy x VK Szabályos hóterhelés maximum Szabályos hóterhelés maximum Szabályos hóterhelés maximum,5 kn/m,5 kn m,0 kn/m 4. tábl. Sínek alkalmazása (5. tétel) és maximális szabályos hóterhelés (méretek mm-ben)

7 HU A termékre vonatkozó adatok Csatlakozókészlet (hidraulikus összekötés).5 Műszaki adatok VK40- VK80- Tanúsítványok DIN Szélesség 0,70 m,40 m Mélység 0,0 m 0,0 m Hossz,06 m,06 m Kollektorcsatlakozó, előremenő és visszatérő 5 mm 5 mm ST ábra A csatlakozókészlet szállítási terjedelme. tétel Komplett csatlakozócső (beleértve a nemesacél csőmembránt, a szigetelést és a 8 mm-es rögzítőgyűrűs csavarzatot a csővezetékre csatlakoztatáshoz) x Abszorber-űrtartalom 0,97 l, l Apertúra felület (tükörfelület),8 m,57 m Abszorber-felület,9 m,58 m Bruttó felület,45 m,86 m Nettó súly 4 kg 43 kg A kollektor megengedett üzemi nyomása (p max ) 0 bar 0 bar. tétel Szerelési és karbantartási utasítás x 5. tábl..4.4 Kollektor Vizsgálati nyomás (p pr ) 3 bar 3 bar Üresjárási hőmérséklet, max 30 C 30 C Az üvegcsövek száma 6 Üvegcső: csőhossz / külső Ø / belső Ø 90 mm / 47 mm / 37 mm 7. tábl. 7. ábra Kollektor összekötő csőcsonkkal. tétel Összekötő csőcsonk a kollektorok egymás közötti összekötéséhez ST x mbar l/min 8. ábra A kollektorok nyomásvesztesége ST. tétel VK40-/VK80- típusú kollektor, elemei: vákuumcsövek, CPC-tükör, gyűjtőszekrény 6. tábl. x A VK80- típusú kollektor nyomásveszteségi görbéje A VK40- típusú kollektor nyomásveszteségi görbéje

8 8 Előírások HU.6 Adattábla A típustábla a gyűjtőszekrényen található, és szimbólumok formájában tartalmazza a legfontosabb adatokat. Szimbólum Jelentés Magyarázat A G area gross Bruttó felület A a area apertur Vetített tükörfelület A A area absorber Abszorber-felület Dimenziók Méretek V f volume fluid A kollektor űrtartalma m mass Súly t stg temperature stagnation Üresjárási hőmérséklet, max p max pressure maximum Üzemi nyomás, max. p pr pressure proof Vizsgálati nyomás y prod year production Gyártási év 8. tábl. A típustábla adatai 3 Előírások B A berendezés szerelésekor és üzemeltetésekor tartsa be az adott országban érvényes és a helyi szabványokat és irányelveket. A termikus rendszerek szerelésére vonatkozó műszaki szabályok Németországban Szerelés tetőre: DIN 8338, VOB, C rész ) : Tetőfedő és tetőszigetelési munkák DIN 8339, VOB, C rész: Bádogosmunkák DIN 845, VOB, C rész: Állványozási munkák DIN 055: Tartószerkezetekre gyakorolt hatások Termikus szolár rendszerek csatlakoztatása: EN 976: termikus szolár rendszerek és azok építőelemei (előregyártott rendszerek). ENV 977: termikus szolár rendszerek és azok építőelemei (vevőspecifikusan gyártott rendszerek). DIN 988: Műszaki szabályok ivóvizes rendszerek szereléséhez (TRWI) Melegvíz termelők szerelése és szerelvényei: DIN 4753, rész: Ivó- és fűtővíz hálózatokra kötött vízmelegítők és vízmelegítő rendszerek, követelmények, megnevezés, felszerelés és ellenőrzés DIN 8380, VOB (építőipari szolgáltatásokra vonatkozó rendelet C rész): Fűtési és használati melegvíz szolgáltató rendszerek DIN 838, VOB: Gáz, víz és szennyvíz szerelési munkák. DIN 84, VOB: Hőszigetelő munkák hőtechnikai rendszereken. AVB ) (Magasépítési építőipari szolgáltatások pályázati feltételei) WasV: Rendelet a vízellátás általános feltételeiről DVGW W 55: Ivóvizes használati melegvíz termelőés vezeték rendszerek; a baktériumok szaporodását megakadályozó intézkedések Elektromos csatlakozás: DIN EN rész / VDE : Villámvédelem, építmények és személyek védelme ) VOB: Építőipari szolgáltatásokra vonatkozó rendelet, C rész: Építőipari szolgáltatások általános műszaki szerződési feltételei (ADV) ) Magasépítési építőipari szolgáltatások pályázati feltételei, különös tekintettel a lakóházakra

9 HU A felszerelés előtt 9 4 A felszerelés előtt 4. Helyszükséglet megállapítása A tetőn ehhez legalább a következő méreteknek kell rendelkezésre állniuk. VESZÉLY: A szél és a szívás csúcsértékeinek ellenállni nem képes kollektorok életveszélyt jelentenek. B Tartsa be a tető szélétől való minimális távolságot. 4. A hidraulikus csatlakoztatás megtervezése A berendezés-hidraulika és az alkotóelemek tervezésére vonatkozó részletes információkat a Szolártechnika c. tervezési dokumentációban találhatja meg. A kollektorok felszerelése előtt meg kell tudnia, hogy hogyan szabad elrendezni a kollektorokat. a a = h 0 b C, a a = b 0 A kollektor-érzékelőt [] a csatlakoztatott előremenő vezetékkel [] rendelkező kollektorba kell beszerelni. Maximális kollektorszám soronként: VK40-: 6 kollektor VK80-: 3 kollektor a h Az alábbiakban két példát mutatunk be a vákuumcsöves kollektorok hidraulikus elrendezésére: ST 9. ábra A kollektormező távolsági méretei a méret: használja a képletet, mindkettő lehetséges A und B méret: 9. táblázat C méret: legalább 3 cserépsor a tetőgerincig vagy a kéményig D méret: legalább 0,5 m a kollektormező mellett balra és jobbra és a tetőgerincig, a tető alatti csatlakozóvezetékek számára. Kollektorok száma* A méret VK40- B méret A méret VK80- B méret ST 0. ábra Egysoros csatlakoztatás, itt: előremenő jobbra Kollektor-érzékelő (mindig az előremenő oldalon) Előremenőcső (a tárolóhoz) 3 Visszatérőcső (a tárolótól) 0,70 m,06 m,40 m,06 m,40 m 4,7 m,80 m 4,7 m 3,0 m 6,48 m 4,0 m 6,48 m 4,80 m -- 5,60 m ,50 m -- 7,00 m ,0 m -- 8,40 m tábl. Helyszükséglet (* a B méretnél: kollektorok egymás fölött)

10 0 A felszerelés előtt HU 4.3 Általános tudnivalók betartása Mivel a tetőfedő cégeknek nagy tapasztalatuk van a tetőn végzett munkákkal és a leesés veszélyével kapcsolatban, javasoljuk, hogy kooperáljon ilyen cégekkel. Tájékozódjon a helyszíni feltételekről és a helyi előírásokról. Távolítsa el és cserélje ki a törött tetőcserepeket, zsindelyeket stb. A kollektorokat mindig a gyűjtőszekrénnyel felfelé kell felszerelni ST. ábra Megengedett szerelési irány ST 3 A kollektorokat optimálisan rendezze el a tetőn ( 3. abra). Pl. úgy, hogy a kollektormező egy egyenesbe essen az ablakokkal és ajtókkal. Eközben vegye figyelembe a tető szélétől való minimális távolságokat is ( 9. ábra).. ábra Háromsoros csatlakoztatás (elzáró szeleppel), itt: előremenő balra N Kollektor-érzékelő (mindig az előremenő oldalon) Előremenőcső (a tárolóhoz) 3 Visszatérőcső (a tárolótól) 4 Elzáró szelep (külön tartozék) W S O ST 3. ábra A kollektormező beállítása a ház alakjának megfelelően

11 HU A felszerelés előtt Kerülje el a kollektormezőnek a szomszédos épületek, fák stb. általi leárnyékolását ( 4. ábra). 4.4 Szükséges szerszámok és külön tartozékok Akkumulátoros csavarhúzó az előfúráshoz 6 mm-es és 9 mm-es fúró az előfúráshoz Csavarkulcs, SW3, 7,, 4, 30 Kalapács (a tetőcserepekhez és az összekötő készlethez) Keresztcsavarhúzó (az összekötő készlethez) Szellőztetőcserép a csővezetékek tetőáttöréseihez Csőszigetelő anyag ST 4. ábra Kerülje el a leárnyékolást 4.5 Villámvédelem A villámvédelemre regionálisan eltérő mértékben lehet szükség. B A regionális előírások alapján érdeklődje meg, hogy van-e szükség villámvédelmi berendezésre. A pl. 0 m-nél magasabb épületekhez gyakran megkövetelik a villámvédelmet. A villámvédelem szerelését elektromos szakembernek kell elvégeznie. Ha már van villámvédelmi berendezés, akkor a szolárberendezésnek erre a berendezésre történő ráköthetőségét meg kell vizsgálni. 4.6 A szerelés sorrendje A kollektorok tetőre történő rögzítésénél a következő szerelési sorrendet kell betartani:. Határozza meg a tartókengyel távolságát. Szerelje fel a tartókengyelt. 3. Szerelje fel a síneket és tartókörmöket. 4. Szerelje fel a kollektorokat és a kollektor-érzékelőket. 5. Csatlakoztatása a csővezetékeket a kollektorokra.

12 Szállítás HU 5 Szállítás A kollektorok és a szerelési anyagok nehezek és nehezen kezelhetők. Vegye figyelembe a következő fontos tudnivalókat is, mert a tetőn végzett munka is veszélyekkel jár. VESZÉLY: Életveszély lezuhanás vagy leeső alkatrészek miatt! B Ne használjon létrákat a tetőre történő szállításra, mert a szerelési anyagok és a kollektorok nehezek és nehezen kezelhetők. B A tetőn végzendő mindennemű munkánál megfelelő balesetvédelmi intézkedéseket kell tenni. B Biztosítsa magát a tetőn leesés ellen. B Mindig viselje az egyéni védőruházatot vagy a védőfelszerelést. B A tetőn mindig legalább személy végezze a munkát. B Szállítás közben biztosítsa a kollektorokat leesés ellen. B A szerelés befejezése után ellenőrizze a szerelőkészletek és a kollektorok biztos helyzetét. B A kollektorok és a szerelési anyagok szállításának megkönnyítése miatt használja a következő, megfelelő teherbírású segédeszközöket: Teherfelvonó vagy daru Tartóheveder Tetőfedő-létra, vagy kéményseprő munkákhoz való berendezések Építőállvány B A szállítási csomagolásokat a legkörnyezetbarátabb újrahasznosítási eljárással kell ártalmatlanítani. ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülés a szállítás miatt. Ajánljuk, hogy a kollektort a csomagolással együtt szállítsa fel a tetőre. FIGYELMEZTETÉS: Üvegcserepek miatti sérülésveszély. B A kollektorokkal végzett munka során mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget. B Szállításhoz használja a kollektor tetején lévő hevederhurkokat. VESZÉLY: Életveszély a kollektorok nem megfelelő szállítás közbeni rögzítése miatt. B Ügyeljen a hevederhurkok biztonságos rögzítésére. B A belengés megakadályozása érdekében vezesse kötelekkel a szabadon függő kollektort (figyelje a szél erejét).

13 HU A tartókengyelek szerelése 3 6 A tartókengyelek szerelése A kollektorok alappal való összekapcsolását a tartókengyelekkel hozhatja létre. A példában megadott távolságok a tetőcserép tartókengyelekre vonatkoznak. B A tető jobb bejárhatósága érdekében a következőket alkalmazza: Alkalmazzon tetőfedő létrát vagy tolja fel az egyes tetőcserepeket. ÉRTESÍTÉS: A felszerelt tartókengyelekre és szerelőkészletekre lépéskor keletkező tetősérülések. B A tető sérülésének elkerülése érdekében, ne lépjen a felszerelt építőelemekre. Előszerelés a földön A tetőre történő szerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy minden tartókengyelre előre szerelje fel a csavaros összekötőket a földön. B Csavarozza a kalapácsfejű csavart az M0-es alátéttel és anyával a tartókengyelre. 6. Távolságok meghatározása Az ábrákon példaképpen mutatjuk be a tetőcserép tartókengyelt. Ezek a távolságok érvényesek más tartókengyelekre is. A tartókengyelek felszereléséhez először meg kell határoznia a tartókengyelek távolságát. Lásd ehhez a következőket ( 6. ábra): A cseréppel fedett tetők esetén a hullámvölgyek határozzák meg a tartókengyelek közötti távolságot. A szarufa távközök nem mindig illeszkednek a tartókengyelekhez szükséges távolsághoz. Nagyobb vagy kisebb szarufa távközöknél a helyszínen megfelelő teherbírású alapozást (kiváltást) kell felszerelni. Többsoros kollektoroknál a tartókengyelek távolságát a következő sorhoz viszonyítva úgy kell megválasztani, hogy a kollektorok között felül és alul legalább 50 mm-es távolság legyen. A tartókengyeleket egymáshoz viszonyítva derékszögben kell elhelyezni ST 5. ábra A kalapácsfejű csavarok előszerelése a földön ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülés a helytelenül felszerelt tartókengyel miatt. B Tartsa be a tartókengyelek közötti távolságot ( 6. ábra). B Két függőleges tartókengyel között mindig a lehető legnagyobb távolságot válassza ( 6. ábra, b méret). B A tartókengyelek 3 csavarral való rögzítéséhez a minimálisan szükséges szarufatávolság 88 mm. Keskenyebb szarufáknál helyszíni megerősítést kell alkalmazni. B Jelölje fel a tartókengyelek helyét ( 6. ábrától 0. ábráig és 0. táblázat).

14 4 A tartókengyelek szerelése HU 6.. Tartókengyel függőleges távolságai A 370 mm-es (VK40, VK80) és a 450/460/ 470 mm-es (VK40) tetőléc távolságoknál a tartókengyeleket a tetőlécektől egy bizonyos távolságra kell elhelyezni. Csak így érhető el a b méret. a méret - tetőléc távolság b méret - a VK40-nél 30 mm mm 50 mm - 75 mm 350, 430 mm 75 mm mm 370, 470 mm 895 mm 380 mm - 40 mm 50 mm - 75 mm 360, 440, 450 mm 760 mm - 80 mm 460 mm 80 mm 0. tábl. Tartókengyel függőleges távolságai b méret - a VK80-nál 50 mm mm x 8. ábra 3 x VK40 (vagy x VK40 és x VK80) ha a szabályos hóterhelés max.,5 kn/m x 0,65-0,8 m 0,65-0,8 m ST > 0,5 m 0,45 m 0,45 m 90 b 0,6 m ST 9. ábra x VK40 (és továbbiak) max.,0 kn/m szabályos hóterhelésre 90,395 m a ST 6. ábra Tartsa be a következő távolságokat és szaruszélességeket 6.. Tartókengyelek vízszintes távolsága x x x x A kollektor típustól és a helyi szabályos hóterheléstől függően különböző távolságokat kell figyelembe venni. 0,70-,05 m 0,70-,05 m ST 0. ábra x VK80 (és továbbiak) max.,0 kn/m szabályos hóterhelésre Az x méret az azonos távolságot jelenti Ezen méretek egymáshoz viszonyított maximális eltérése 00 mm x x 0,70-0,93 m ST 7. ábra x VK40 (vagy x VK80), ha a szabályos hóterhelés max.,5 kn/m

15 HU A tartókengyelek szerelése 5 6. Tartókengyelek szerelése cserepes tetőknél B A ( 4. oldalon) lévő távolságoknak megfelelően a szarufák tartományában egy sorban -3 cserepet távolítson el. Tartókengyel pozicionálása: A tartókengyelt a cserép hullámvölgyébe helyezze. A tartókengyel közvetlenül az alatta lévő cserép fölött lépjen ki, azonban ezt a cserepet nem érintheti. B A tartókengyel helyét rajzolja rá a tetőre. B Helyezze a tartókengyelt [] a szarufára és a csavarokkal [3] rögzítéshez fúrja elő 6 mm-es fúróval. B Ha szükséges, a magasság kiegyenlítéshez alkalmazza a mellékelt faalátétet [5] (előfúrás 9 mm-es fúróval). B A tartókengyel tartományában óvatosan távolítsa el a cserép [, 4] esőfogó élét és profilját. B Csavarozza a tartókengyelt 8 x a helyszínen biztosított 3 db 0 mm-es csavarral [3] a szarufára. SW3 laptávú csavarkulcsot alkalmazzon. B Helyezze vissza a cserepet. ÉRTESÍTÉS: Hóbefúvás a tető tömítetlensége miatt a tartókengyelnél. B Ha a felső és az alsó cserép között nagyobb rés lenne, akkor zárja le azt egy UV-álló szigetelőszalaggal ST. ábra Tartókengyel a cserepes tetőhöz Tartókengyel Felső cserép 3 8 x 0 mm-es csavarok 4 Alsó cserép 5 Faalátét, 00 x 50 x 8 mm-es

16 6 A tartókengyelek szerelése HU 6.3 Tartókengyelek szerelése hódfarkúcserepes tetőknél ÉRTESÍTÉS: Tető tömítetlenség hódfarkúcserepes tetőknél B Konzultáljon egy tetőfedő szakemberrel és kérje a támogatását. B A meghatározott távolságoknak megfelelően ( 4. oldal) a szarufák tartományában távolítson el egy sorban -3 hódfarkú-cserepet. Tartókengyel pozicionálása: A tartókengyelt [] az alatta lévő hódfarkú-cserép közepéhez helyezze. A tartókengyel közvetlenül az alatta lévő hódfarkúcserép fölött lépjen ki, azonban ezt a cserepet nem érintheti. B Hogy a tartókengyel részére helyet tudjon biztosítani, az alatta lévő hódfarkú cserepet szükség esetén a felső élénél megrövidítheti és/vagy a fölötte lévő tetőlécet elhagyhatja. B A tartókengyel helyét rajzolja rá a tetőre. B Fúrja elő a szarufákat 6 mm-es fúróval. B Ha szükséges, a magasság kiegyenlítéshez alkalmazza a mellékelt faalátétet [4] (előfúrás 9 mm-es fúróval). B Csavarozza a tartókengyelt a helyszínen biztosított 3 db 8 x 0 mm-es csavarral [] a szarufára. SW3 laptávú csavarkulcsot alkalmazzon. B A mellette lévő hódfarkú-cserepet [3] vágja méretre és végezze el a befedést. ÉRTESÍTÉS: Hóbefúvás a tető tömítetlensége miatt a tartókengyelnél. B Ha a felső és az alsó cserép között nagyobb rés lenne, akkor zárja le azt egy UV-álló szigetelőszalaggal ST. ábra Tartókengyel a hódfarkú-cserepes tetőhöz Tartókengyel 8 x 0 mm-es csavarok 3 Vágja méretre a hódfarkú-cserepet 4 Faalátét, 00 x 50 x 8 mm-es

17 HU A tartókengyelek szerelése Tartókengyelek szerelése szerzetes/ apáca cserepes tetőknél B A ( 4. oldalon) lévő meghatározott távolságoknak megfelelően a szarufák tartományában egy sorban -3 cserepet távolítson el. Tartókengyel pozicionálása: A tartókengyelt az alatta lévő cserép közepéhez helyezze. A tartókengyel közvetlenül az alatta lévő cserép fölött lépjen ki, azonban ezt a cserepet nem érintheti. B A tartókengyel helyét rajzolja rá a tetőre. B Ha szükséges, a magasság kiegyenlítéshez alkalmazza a mellékelt faalátétet [3] (előfúrás 9 mm-es fúróval). B Csavarozza a tartókengyelt [] a 3 db 8 x 0 mm-es csavarral [] a szarufára. SW3 laptávú csavarkulcsot alkalmazzon. B Helyezze vissza a cserepet. ÉRTESÍTÉS: Hóbefúvás a tető tömítetlensége miatt a tartókengyelnél. B Ha a felső és az alsó cserép között nagyobb rés lenne, akkor zárja le azt egy UV-álló szigetelőszalaggal (nem tartozék) ST 3. ábra Tartókengyelek a szerzetes/apáca cserepes tetőnél Tartókengyel 8 x 0 mm-es csavarok 3 Faalátét, 00 x 50 x 8 mm-es

18 8 A tartókengyelek szerelése HU 6.5 Tartókengyelek szerelése pala/ zsindelyes tetőknél ÉRTESÍTÉS: Tető tömítetlenségek pala/ zsindelyes tetőknél B A szerelést tetőfedő szakembernek kell végezni. B Mivel a tartókengyel felfeküdhet az alatta lévő lapra, ezért azt a kivitelezéskor egy fémlappal meg kell erősíteni. B A ( 4. oldalon) lévő meghatározott távolságoknak megfelelően a szarufák tartományában távolítson el néhány lapot. Tartókengyel pozicionálása: A tartókengyel közvetlenül az alatta lévő lap fölött lépjen ki, azonban ezt a lapot nem érintheti. B A tartókengyel helyét rajzolja rá a tetőre. B Csavarozza a tartókengyelt [] a 3 db 8 x 0 mm-es csavarral [] a szarufára. SW3 laptávú csavarkulcsot alkalmazzon. B Helyezze vissza a lapokat ST 4. ábra Tartókengyelek pala/zsindelyes tetőknél

19 HU A sínek felszerelése 9 7 A sínek felszerelése A tartókengyel és a kollektor összekötését a sínek és a tartókörmök végzik. Példák a sínek lehetséges alkalmazására x VK40 x VK40 3 x VK tábl. Méretek mm-ben x VK80 x VK80 * x VK40 és x VK tábl. Méretek mm-ben * Célszerű a x VK80 és az x VK40 kombinációhoz Előszerelés a földön A tetőre történő szerelés megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a következő részeket az SW7 laptávú kulccsal előre szerelje fel a földön: B A kalapácsfejű csavarok előszerelése a földön 9. ábra B A tartókörmöket szerelje fel előre a vízszintes sínek alá (300 mm vagy 007 mm): 9. ábra B A tartókörmöket szerelje fel előre a függőleges sínek alá (0 mm): 30. ábra

20 0 A sínek felszerelése HU 7. Szerelje fel a függőleges síneket Állítsa be a síneket A sínek felszerelésekor ügyeljen a sínek pontos beállítására ( 5. ábra): függőlegesre beállítás a vízszinteshez viszonyítva (alkalmazzon segédeszközt, például tetőlécet []) felül és alul legyen egyforma a túlnyúlás (x méret). VK40: szereljen függőleges síneket a mm és mm távolságra lévő tetőlécekhez Ezeknél a tetőléc távolságoknál az L-összekötőket és a tartókengyelt össze kell csavarozni a függőleges sínekkel Tetőléc távolság L- összekötő helyzete Felső/alsó tartókengyel 350, 430, 440 mm A csak alul 360, 450 mm B csak alul 460 mm A felül B alul 370, 470 mm B felül és alul 3. tábl. Rögzítse a tartókengyelt az L-összekötőre B Csavarozza össze a 3. táblázat szerint az L- összekötőt és a tartókengyelt ( 7. ábra) ábra Állítsa be a függőleges síneket VK80: függőleges sínek minden tetőléc távolságra B Fektesse a síneket felül és alul a tartókengyelre és csavarozza össze a kalapácsfejű csavarokkal ( 6. ábra). Használjon SW7 laptávú kulcsot. VK40: szereljen függőleges síneket a mm és mm távolságra lévő tetőlécekhez B Fektesse a síneket felül és alul a tartókengyelre és csavarozza össze a kalapácsfejű csavarokkal ( 6. ábra). Használjon SW7 laptávú kulcsot. 7 A B ST 7. ábra Csavarozza össze a síneket az L-összekötővel és a tartókengyellel (itt: az A helyzetben) Ellenőrizze az összes kalapácsfejű csavar helyzetét B Ellenőrizze az összes kalapácsfejű csavar [] biztos helyzetét ST 8. ábra 6. ábra A sínek felszerelése a tartókengyelekre ST

21 x HU A sínek felszerelése 7. Vízszintes sínek és tartókörmök felszerelése A vízszintes sínekre nincs mindig szükség (. táblázat és, 9. oldal). A tartókarmokat szerelje elő lent a földön B Válassza szét a tartókörmöket felül [] és alul [] a kényszertörési helyeknél. B A tartókörmöket alul [] a megadott távolságokban szerelje fel lent a sínre és csavarozza össze az anyával és az alátéttel. Használjon SW7 laptávú kulcsot. A tartókörmöket felül [] csak a kollektor szerelése után szerelje a kollektorra és rögzítse a felső sínt. Szerelje fel a síneket A sínek felszerelésekor ügyeljen a sínek pontos beállítására (x méret: egyforma túlnyúlás jobbra és balra). Ügyeljen a kalapácsfejű csavarok [4] biztos helyzetére. B Az L-összekötővel [5], a 4 kalapácsfejű csavarral és a 4 alátéttel és a 4 anyával kapcsolja össze a vízszintes síneket [6] a függőleges [7] sínekkel. 7 7 x ábra A sínek és a karmok minden mérete mm-ben ST Alsó tartóköröm Felső tartóköröm 3 Vízszintes sín, 007 mm 4 Felszerelt kalapácsfejű csavar 5 L-összekötő a sínek összekötéséhez 6 Vízszintes sínek 7 Függőleges sínek

22 A sínek felszerelése HU 7.3 Szerelje fel a tartókarmokat a függőleges sínekre A 0 mm-es függőleges sín esetében nem kell vízszintes síneket szerelni. A felső és az alsó tartókörmöket ezért a függőleges sínekre kell szerelni. A tartókarmokat szerelje elő lent a földön B Válassza szét a tartókörmöket felül [] és alul [] a kényszertörési helyeknél. Ügyeljen a kalapácsfejű csavarok [3] biztos helyzetére. B A tartókörmök alul [] történő rögzítéséhez tolja a felszerelt kalapácsfejű csavart ütközésig a sínekbe. Húzza meg a csavarokat az SW7 laptávú kulccsal. A tartókörmöket felül [] csak a kollektor szerelése után szerelje a kollektorra és rögzítse a sínt. 7 0 mm ST ábra

23 HU Kollektorok szerelése 3 8 Kollektorok szerelése Ha a tartókengyelek és a tartókörmös sínek fel vannak szerelve, akkor felrögzítheti a kollektorokat. VESZÉLY: Életveszély a leeső alkatrészek miatt! B Szerelés közben biztosítsa a kollektorokat leesés ellen. Csak akkor húzza meg a felső tartókörmöket, ha a kollektorokat összecsavarozta egymással. B Szerelje fel a felső tartókörmöket [ vagy ] az alsó [3] tartókörmökhöz hasonlóan. FIGYELMEZTETÉS: Üvegcserepek miatti sérülésveszély. B A kollektorokkal végzett munka során mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget. ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülés a szolárkörben kialakuló elpárolgás miatt. B Hagyja mindaddig a kollektoron a napvédő fóliát, amíg át nem öblítette és fel nem töltötte a kollektort. A fóliát azonban 4 hétnél hosszabb ideig nem szabad kitenni az időjárás hatásainak. B Hosszabb időtartam esetén napvédő ponyvát kell felszerelni. 8. Az első kollektor felszerelése Már az első kollektort is úgy állítsa be, hogy az összes kollektor felszerelésekor a síneken való túlnyúlások jobbról és balról egyformák legyenek. 3. ábra Kollektor a vízszintes sínekre rögzítve Tartókarom felül vízszintes síneknél Tartókarom felül, ha csak függőleges sínek vannak 3 Alsó tartóköröm ST B Helyezze a becsomagolt kollektort a sínekre. B Nyissa ki alul a csomagolást. Most a kollektor bele tud csúszni az alsó tartókörmökbe [3]. Ezeknek a tartókörmöknek teljesen körül kell venniük a kollektorprofilt. B Vízszintes 300 mm-es sínnél a kollektor külső élét el kell tolni a sínközéphez. Ha már minden kollektor felszerelt, akkor ennek következtében egyenlők lesznek az oldal túlnyúlások.

24 4 Kollektorok szerelése HU 8. A második kollektor felszerelése Két kollektor összekötésére a kollektor jobb oldalán lévő összekötő csőcsonk szolgál ( 3. ábra). B Helyezze a második kollektort a sínekre, és tolja a már felszerelt kollektorhoz. B Állítsa a kollektorokat a síneken középre úgy, hogy a túlnyúlások jobbra és balra egyenlő legyenek. ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülés a belső csövek elfordulása miatt. B Tartson ellen SW laptávú kulccsal az összekötő csőcsonknál [4]. B Húzza meg SW4 laptávú kulccsal az anyákat [] Kollektor-érzékelő szerelése A kollektor-érzékelőt a szolár szivattyús egységhez vagy a szabályozóhoz mellékeltük, és a csatlakoztatott (forró) előremenő vezetékkel rendelkező kollektorba kell beszerelni ( 9., 0. oldal). ÉRTESÍTÉS: Berendezés sérülés a meghibásodott érzékelőkábel miatt. B Szükség esetén védje a kábelt a lehetséges sérülésektől (például rágcsálóktól). A szolárberendezés kifogástalan működése érdekében helyesen kell beszerelnie a kollektor-érzékelőt. B Tolja a kollektor-érzékelőt [] 90 mm mélyen (ütközésig) az érzékelő merülőhüvelybe mm ST 3. ábra A kollektorok hidraulikus összekötése Bal kollektor Hollandi anya (már előre felszerelve) 3 Szorítógyűrű (már előre felszerelve) 4 Összekötő csőcsonk, ½ 5 Jobb kollektor ST 33. ábra A kollektor-érzékelő beszerelése B Szereljen fel minden további kollektort az itt ismertetett módon. B Húzza meg felül a tartókörmöket az SW7 laptávú kulccsal ( 3. ábra). VIGYÁZAT: Leforrázásveszély a nem meghúzott menetes csatlakozók miatt. B Ellenőrizze a menetes csatlakozók fix helyzetét.

25 HU Kollektorok szerelése Az összekötőkészlet felszerelése (külön tartozék) A két kollektor közötti összekötés külső megjelenésének javításához felszerelheti a tartozékként kapható összekötőkészletet. Szállítási terjedelem x szigetelő elem (45 mm széles, 9 mm vastag) öntapadó lezárónyelvvel x fedlap (70 mm széles) x négyszögletű biztosító elem (8 x 0 x 80 mm) csavarral (4, x 9 mm) x összekötő dugó fém csapszeggel Szerszám Csavarhúzó (keresztcsavarhúzó), kalapács Szerelés A szerelés előfeltétele az, hogy a kollektorok iránya pontosan be legyen állítva.. Tolja rá a szigetelő elemet alulról a menetes csatlakozóra és zárja le az öntapadó lezárónyelvvel.. Tolja rá a szigetelőre a fedelet. 3. Rögzítse a fedlapot a kollektor hátoldalára a négyszögletű biztosító elemmel. Az új összekötődugó pontosan összetartja a két kollektorkeretet.. Távolítsa el az eredeti dugót a kollektorkeret profijaiból.. Dugja bele az új összekötődugót a profilokba. 3. Ütögesse bele a fém csapszeget kalapáccsal a dugóba ST ábra Kollektor alul: a dugó kicserélése ST 34. ábra Kollektor, fent a gyűjtőszekrénynél: a szigetelő elem és a fedlap felszerelése

26 6 Hidraulikus csatlakozás HU 9 Hidraulikus csatlakozás Az egyes alkotóelemek (kollektorok, szolár szivattyús egység, szolártároló) közötti csővezetékek lefektetésére vonatkozó tudnivalókat a "Szolár szivattyús egység" c. utasításban találhatja meg. B A tető alatti csővezetéket csatlakoztassa a csatlakozócső 8 mm-es rögzítőgyűrűs csavarzatával (SW30 laptávú kulcsot alkalmazzon). ÉRTESÍTÉS: Tető tömítetlenség a nem megfelelő letakarás miatt a tetőátvezetés tartományában. B A csatlakozócsövek tető alatti elhelyezéséhez használjon szabványos szellőzőcserepet vagy antenna átvezetőt. B Szükség esetén bízzon meg egy szakvállalatot a csatlakozócsöveknek a tető alatti elhelyezéséhez. Az érzékelő kábelt az előremenőcsővel együtt vezesse át a tetőn. A csővezetékek csatlakoztatása A tető alatti csővezetékekre történő hidraulikus csatlakozás az m hosszúságú flexibilis szolár csatlakozó csövekkel történik. Ezek maximum 90 -ban lehetnek hajlítva ST 37. ábra Felszerelt csatlakozócső és átvezetés a tetőn ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülés a belső csövek elfordulása miatt. B Tartson ellen az SW4 laptávú kulccsal a csatlakozó csöveknél [4]. B Húzza meg darab SW4 laptávú kulccsal az anyákat [] ábra Csatlakozócső és kollektor menetes csatlakoztatása Kollektor Hollandi anya (már előre felszerelve) 3 Szorítógyűrű (már előre felszerelve) 4 Csatlakozócső (már szigetelt) ST

27 HU Hidraulikus csatlakozás 7 Az elzáró szelep szerelése (külön tartozék) A több, párhuzamosan kapcsolt kollektorsorból álló kollektormezőknél minden kollektorsort egyenként kell átöblíteni és légteleníteni. Ehhez minden kollektorsort el kell látni az előremenőben egy elzáró szeleppel. ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülés a túlnyomás miatt. A kollektor és a tágulási tartály (AG) közötti csővezetéket vagy biztonsági szelepet nem szabad elzárni. Egy kollektorsor átöblítéséhez és légtelenítéséhez mindig csak ennek a sornak az elzáró szelepét kell kinyitni. A többi zárva marad. Átöblítés és légtelenítés után nyisson ki minden elzáró szelepet. Vegye figyelembe a szolár szivattyús egység, valamint a feltöltő egység utasításában található és a nyomás alatti feltöltésre vonatkozó további fontos tudnivalókat. B Szerelje be az elzáró szelepet a mellékelt rögzítőgyűrűs csavarzatokkal ( darab) a kollektor előremenőjébe ST ábra Háromsoros csatlakoztatás (elzáró golyóscsappal), itt: előremenő balra Kollektor-érzékelő Előremenőcső (a tárolóhoz) 3 Visszatérőcső (a tárolótól) 4 Elzárószelep

28 8 Befejező munkák HU 0 Befejező munkák 0. A szerelés ellenőrzése A befejező szigetelési munkákat csak akkor lehet elvégezni, ha végrehajtja a következő ellenőrző munkákat. Ellenőrző munkák. Minden menetes csatlakozó meg van húzva?. Minden csavar meg van húzva a síneken, a tartókengyeleken és a tartókörmökön? 3. Be van tolva ütközésig a kollektorérzékelő? 4. tábl. 0. Nyomás alatti feltöltés, átöblítés, légtelenítés A szolárberendezést nyomás alatt működő feltöltővel kell feltölteni, átöblíteni és légteleníteni. Vegye figyelembe a szolár szivattyús egység, valamint a feltöltő egység szerelési utasításában található és a nyomás alatti feltöltésre vonatkozó fontos tudnivalókat. ÉRTESÍTÉS: Kollektorsérülések a fagy miatt. B A nyomással történő feltöltést LS szolárfolyadékkal végezze a berendezés átöblítésénél és feltöltésénél egyaránt. Ne használjon vizet, mert a kollektorokat nem lehet leüríteni. 0.3 A tágulási tartály előnyomásának illesztése A szolárberendezés feltöltése előtt ellenőriznie kell a tágulási tartály előnyomását. A tágulási tartály előnyomása a statikus rendszer magasságából és,7 bar hozzáadásából adódik (statikus berendezésmagasság = a tágulási tartály csatlakozója és a kollektor felső széle közötti magasságkülönbség; méter magasságkülönbség 0, bar-nak felel meg). Példa: 0 méter magasságkülönbség,0 bar nyomásnak felel meg, plusz,7 bar =,7 bar. B Szükség esetén korrigálja a tágulási tartály előnyomását. 0.4 Az üzemi nyomás meghatározása és beállítása A nyomás alatti feltöltés, az átöblítés és a nyomáspróba után ( Szolár szivattyús egység utasítása) meg kell határoznia és be kell állítania a szükséges üzemi nyomást. A teendőket a szolár szivattyús egység utasításában találhatja meg. Az üzemi nyomás a statikus rendszer magasságából és,0 bar hozzáadásából adódik (statikus berendezés-magasság = a tágulási tartály csatlakozója és a kollektor felső széle közötti magasságkülönbség; méter magasságkülönbség 0, bar-nak felel meg). Példa: 0 méter magasságkülönbség,0 bar nyomásnak felel meg, plusz,0 bar = 3,0 bar. 0.5 Az átfolyási mennyiség beállítása Vegye figyelembe a szolár szivattyús egység szerelési és karbantartási utasításában található információkat ("Az átfolyási mennyiség beállítása" c. fejezet). Átfolyási mennyiség, l/perc ( 0 C előremenő hőmérséklet esetén) Kollektorok száma VK40- (l/perc) 0.6 A csővezetékek szigetelése VK80- (l/perc) --,0,0 4,0 3 3,0 5,5 4 4, , , tábl. A beállítandó átfolyási mennyiség nem fordulatszám-szabályozott szolár szabályozók esetén a kollektorok számának és típusának függvényében A csővezetékek szigetelése kivitelezéskor B Kültérben UV- és hőmérsékletálló szigetelést kell használni. B Beltérben hőmérsékletálló szigetelést kell használni. B Madárkárok ellen is védje a hőszigeteléseket.

29 HU Az egyes csövek kicserélése 9 Az egyes csövek kicserélése A hibás csövet arról ismerheti fel, hogy a cső alsó részén fehéres lecsapódásra változott a felgőzölögtetett ezüstös bevonat. FIGYELMEZTETÉS: Üvegcserepek miatti sérülésveszély. B A kollektorokkal végzett munka során mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget. 4 Ha a hely nem elegendő a cső kihúzásához, akkor a csőregiszter max. 0 -kal felfelé hajlítható. A cső beszerelése Az új csövet [4] úgy kell beszerelni, ahogyan kiszerelte a régit. Ügyeljen arra, hogy a szilikongyűrű [] helyesen üljön a gyűjtőszekrényben. B Kenje be felül a csövet szappanoldattal vagy síkosító pasztával. B Kissé forgatva tolja a csövet a szilikongyűrűn keresztül a gyűjtőszekrénybe. B Helyezze fel a csőtartót [] a cső végére, tolja az alumínium profil mélyedései közé és pattintsa bele a horonyba. B Húzza bele a csövet lefelé ütközésig a csőtartóba ST 39. ábra Szilikongyűrű Csőtartó 3 Kireteszelő kar 4 Csövek A mechanikusan sérült cső leszerelése B Távolítsa el óvatosan az üvegcserepeket anélkül, hogy megsértené a CPC-tükörfelületet. B Távolítsa el alul a csőtartót []. A mechanikusan nem sérült cső leszerelése B Ahhoz, hogy alul le tudja venni a csőtartót [], 5 mm-rel felfelé kell tolnia a csövet a gyűjtőszekrénybe, és a hüvelykujjával és mutatóujjával lefelé kell nyomnia jobbra és balra a kireteszelő kart [3]. B Kattintsa ki a gyűjtőszekrény felé történő megemeléssel a csőtartót. B Emelje meg kissé a csövet, és a hossztengely körül kissé elfordítva húzza ki egyenesen lefelé.

30 30 Környezetvédelem/megsemmisítés HU Környezetvédelem/ megsemmisítés A környezetvédelem vállalatunk alapelvét képezi. A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú célt képez. Szigorúan betartjuk a környezetvédelmi törvényeket és előírásokat. A környezet védelmére a gazdasági szempontokat figyelembe véve a lehető legjobb technikát és anyagokat alkalmazzuk. Megsemmisítés Az élettartam vége után a kollektorok visszaadhatók a gyártónak. Az anyagok ilyenkor bekerülnek a környezetbarát újrafeldolgozási eljárásba.

31 HU Karbantartás/ellenőrzés 3 3 Karbantartás/ellenőrzés VESZÉLY: Életveszély lezuhanás és leeső alkatrészek miatt! B A tetőn végzendő mindennemű munkánál megfelelő balesetvédelmi intézkedéseket kell tenni. B Biztosítsa magát a tetőn leesés ellen. B Mindig viselje az egyéni védőruházatot vagy a védőfelszerelést. A kollektormezőt rendszeres időközönként meg kell vizsgálni (ellenőrzés). A hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni (karbantartás). Javasoljuk, hogy 500 üzemóra után hajtsa végre az első karbantartást/ellenőrzést, majd ezt követően - évente rendszeresen ismételje meg őket. Annak érdekében, hogy a 3. karbantartás után is rendelkezésre álljon a dokumentáció, másolati mintaként használja a táblázatot. B Töltse ki a jegyzőkönyvet, és az elvégzett munkákat pipálja ki. Üzemeltető: Rendszer telepítési hely: Karbantartási és ellenőrzési munkák. oldal Karbantartás/ellenőrzés Dátum:. A kollektorok szemrevételezéses ellenőrzése elvégezve (az üvegcsövek biztos helyzete, külső megjelenés)?. Megfelelő helyzetben van és be van tolva ütközésig a merülőhüvelybe a kollektor-érzékelő? 4 3. A szerelési rendszer szemrevételezéssel ellenőrizve? 4. A szerelési rendszer és a tető közötti átmenet tömítettsége szemrevételezéssel ellenőrizve? 5. A csővezetékek szigetelésének szemrevételezéssel történő ellenőrizését elvégezte? Megjegyzések Elvégezték a kollektormező karbantartását e szerint az utasítás szerint? 6. tábl. Dátum, bélyegző, aláírás Dátum, bélyegző, aláírás Dátum, bélyegző, aláírás

32 Robert Bosch Kft. Termotechnika Üzletág 03 Budapest, Gyömrõi út 0. Info vonal: (06-) Szerviz vonal (beüzemelés, karbantartás, javítás): (06-) További információ:

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz 6301 6890 07/2000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Szerelési utasítás. Twin Tube 15 csatlakozó készlet DIN 3021, 1. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz

Szerelési utasítás. Twin Tube 15 csatlakozó készlet DIN 3021, 1. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz 60 6885 /000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Twin Tube 5 csatlakozó készlet DIN 0,. rész szerinti tömlővéges csatlakozással rendelkező kollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

aurotherm classic, VFK 900

aurotherm classic, VFK 900 Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm classic, VFK 900 Szolár-síkkollektorok tetőn kívüli szerelése HU VFK 990/1 VFK 900 Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU

6 720 614 093-00.2O. Kondenzációs fali gázkazánok. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A. Tudnivalók füstgázelvezetésről 6 720 803 674 (2012/05) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazánok ZWSB 30-4 A Tudnivalók füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...... 3 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Beszerelési példa 1 Kezelőelemek (analóg / digitális) 2 Helyiség-hőérzékelő 3 Keringtetett levegő beszívása (min. 150 cm²)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 808 088 (2013/06) HU 6 720 643 912-000.1TD Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Logamax plus GB162-15...45 V3 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára 0 00/07 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SKS-légtelenítő készlet. vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Szállítási terjedelem Szállítási terjedelem!

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 640 689 (2009/09) HU

Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 640 689 (2009/09) HU 6 720 614 093-00.2O Kondenzációs fali gázkazán beépített rétegtárolóval Condens 7000 WT ZWSB 22/28-3 A... Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék DE Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 3007 04/99 HU Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SM 400 és SM 500 tároló melegvíztermelõ Kérjük megõrizni Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.....................................................

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA. Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval. Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez

Gaz 5000 WT ZWSE 24-5 MFA ZWSE 28-5 MFA. Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval. Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez 6 70 6 688-00.O Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval Gaz 000 WT ZWSE - MFA ZWSE 8- MFA Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez 6 70 6 (009/09) HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz 2 Műszaki adatok: DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagoló beállítható töménység: 0,2 2 % átfolyó vízmennyiség: 10 l/óra 2,5 m 3 /óra víznyomás: 0,3 6

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 2006 KRAUSE-Werk Összecsukható állvány Alumínium gurulóállvány EN 1004 szerint Állványosztály 3 130 INT_560804_ProTec_XS_HU.indd 130 05.12.2006

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Változat: 12720hu Állapot: #361-2010 Kiadás: 05/10cd H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Munkakezdés előtt olvassa el! A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen

Részletesebben

Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2

Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2 Szerelési és szervizelési útmutató szakemberek számára Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2 CSZ-2-14/300R CSZ-2-20/300R CSZ-2-24/300R Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0) 8751/74-0

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 43 04/00 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU 400, 500, 750 és 000 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv RESOL FlowCon B Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés *48001880* 48001880 FlowCon B Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez

Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez Melléklet fali gázkazán füstgázelvezetéséhez fali gázkazán 6 70 6 988-00.O Logamax U0-/8T Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasniě 6 70 6 988 (0/0) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6301 4217 04/2001 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SF 400/3 1000/3 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék Tudnivaló!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

TopVent HV, TopVent curtain Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent HV, TopVent curtain Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás TopVent HV TopVent curtain Biztonság 2 Érvényes dokumentumok - 2 Általános biztonsági utasítások - 2 Szerelés 3 Felállítási hely - 3 TopVent HV - 4 TopVent curtain - 5 Hidraulikai szerelés 6 Villamos szerelés

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.......................................................

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS Szállítási információ Áru ellenőrzése Ellenőrizze, hogy a csomagok száma megegyezik a szállítólevéllel, és hogy a csomagolás és az áru nem sérült.

Részletesebben

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz 1 597 0751 HU 01.2014 hu Szerelési útmutató Az eredeti útmutató fordítása www.sulzer.com Szerelési útmutató betonalapzathoz SB 900-1200

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

VIESMANN. Vitofriocal jégtároló rendszer Vitocal talajhő hőszivattyúkhoz. Tervezési segédlet. Vitofriocal jégtároló rendszer

VIESMANN. Vitofriocal jégtároló rendszer Vitocal talajhő hőszivattyúkhoz. Tervezési segédlet. Vitofriocal jégtároló rendszer VIESMNN Vitofriocal jégtároló rendszer Vitocal talajhő hőszivattyúkhoz Tervezési segédlet Vitofriocal jégtároló rendszer Komplett jégtároló csomag szolár levegőabszorberrel 6,0 17,2 kw teljesítményű talajhő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

Általános szerelési utasítások

Általános szerelési utasítások Általános szerelési utasítások Szállítás A profilok berakodására és lerakodására alkalmas villástargoncát vagy darut (emelőgerendákkal, ha szükséges) kell használni. Károsodás elkerülésére a profilokat

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben