MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR"

Átírás

1 MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

2 A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és az elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó irányelvének (2004/108/EK). A termék hulladékként való kezelése (hulladék elektromos és elektronikus berendezés) (A légkondicionáló európai országokban való használatakor a következő útmutatást kell követni) A terméken vagy az útmutatóban látható fenti jelölés arra emlékeztet, hogy a hulladék elektromos és elektronikus berendezést (a 2002/96/EK irányelv szerint) nem szabad az általános háztartási hulladékok közé helyezni. Ezt a készüléket tilos kommunális hulladékban elhelyezni. Az ártalmatlanításra különböző lehetőségek vannak: 1. Hatóságilag működtetett hulladékkezelő rendszer, ahol az elektronikus hulladékot a felhasználó ingyenesen kidobhatja. 2. Új termék vásárlásakor a kereskedő ingyenesen átveszi a régi terméket. 3. A gyártó ingyenes visszaveszi ártalmatlanításra a régi készüléket a felhasználótól. 4. Mivel a régi termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, ezért eladhatók hulladékfém-felvásárlóknak. A hulladék erdőkben és környezetben történő elhelyezése veszélyezteti az ön egészségét, mivel veszélyes anyagok szivároghatnak be a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba. Típus Modellnév Méretek Névleges feszültség és Hz Kültéri egység 38QUS018DS2*/38VNM QUS027DS3*/38VNM x320x x315x860 38QUS036DS4*/38VNM x345x965 Falra szerelhető Beltéri egység 42QHF009DS*/42HVF-09 42QHF012DS*/42HVF-12 42QHF018DS*/42HVF x188x x188x x205x275 Légcsatornás Beltéri egység 42QSM009DS*/42SVM-09 42QSM012DS*/42SVM-12 42QSM018DS*/42SVM x635x x635x x635x V ~ 50 Hz Kazettás Beltéri egység 42QTD009DS*/42CVS-09 42QTD012DS*/42CVS-12 42QTD018DS*/42CVS x570x x570x x570x260 Konzolos Beltéri egység 42QFA009DS* 42QFA012DS* 42QFA018DS* 700x600x x600x x600x210 A gyártó fenntartja magának jogot a termék műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. HU-1

3 TARTALOM 1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Biztonsági óvintézkedések Beltéri kombináció A BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE Falra szerelhető beltéri egység Légcsatornás beltéri egység Kazettás beltéri egység Konzolos beltéri egység A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE A telepítés helyének kiválasztása A kültéri egység szerelési méretei A kültéri egység helyigénye kültéri egység felszerelése A kültéri egység vízelvezető csővezetékének felszerelése A HŰTŐKÖZEG CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKÁI Peremezés Csővezetékezési munka Hűtőközegcső Légtelenítés Tömítettségvizsgálat KÁBELEZÉS A kültéri egység villamos bekötése A beltéri egység villamos bekötése VÉGSŐ ELLENŐRZÉS ÉS PRÓBAÜZEM A végső ellenőrzés lépései Kézi működtetés Próbaüzem HU-2

4 1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1.1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A légkondicionáló berendezés felszerelése, beüzemelése és karbantartása veszélyes lehet a rendszeren belüli nyomás, az elektromos alkatrészek és a berendezés elhelyezése (tető, emelt szerkezetek stb.) miatt. A berendezés felszerelését, beüzemelését és karbantartását kizárólag szakképzett, jogosult telepítési és karbantartási szakember végezheti.. A berendezésen való munkánál tartsa be az útmutatóban, valamint a berendezésen elhelyezett címkéken és feliratokon jelzett óvintézkedéseket. Kövesse az összes biztonsági szabályt. Viseljen védőszemüveget és -kesztyűt. Forrasztásnál tartson a közelben oltóruhát és tűzoltó készüléket. Nagy tömegű berendezés kezelésekor, felszerelésekor és beállításakor körültekintően járjon el. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és maradéktalanul tartsa be az útmutatóban és a berendezésen elhelyezett összes figyelmeztetést és óvintézkedést. A különleges követelményeknél vegye figyelembe az épületekre vonatkozó helyi szabályokat és az országos elektromos előírásokat. VIGYÁZAT Ez a szimbólum személyi és akár életveszélyes sérülés lehetőségét jelzi. A hűtőgáz nehezebb a levegőnél, és az oxigén helyére lép. A jelentős szivárgás oxigénhiányhoz vezethet, különösen az alagsorban, és ekkor fennáll a fulladás veszélye, ami súlyos sérülést vagy akár halált okozhat. Ha a légkondicionálót kisméretű helyiségben szerelik fel, megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a hűtőközeg szivárgásánál a koncentráció ne haladja meg a kritikus szintet. Ha a telepítés során a hűtőközeg szivárogni kezd, akkor azonnal szellőztesse ki a helyiséget. A hűtőközegből mérgező gáz keletkezhet, ha meleggel érintkezik, amely fűtőberendezésből, kályhából vagy tűzhelyből származhat. Az ilyen gáz belélegzése súlyos sérülést vagy akár halált okozhat. Elektromos karbantartási munka végrehajtása előtt mindig válassza le a tápellátást. Az összekötő kábelt csatlakoztassa megfelelően. A helytelen csatlakoztatás az elektromos alkatrészek károsodásához vezethet. Az elektromos bekötésekhez az előírt kábeleket használja, és rögzítse ezeket szorosan a csatlakozóegységhez úgy, hogy ne hasson külső erő az egységre. Ügyeljen a megfelelő földelés biztosítására. Ne földelje a készülékeket gáz- vagy vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földvezetékéhez. Az elégtelen földelés áramütést okozhat, ami súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Ügyeljen a csomagolóanyagok biztonságos kezelésére. A csomagolóanyagok, például szegek és más fém vagy fa alkatrészek szúrt sebet vagy egyéb sérülést okozhatnak. Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózsákokat, hogy a gyerekek ne játszhassanak ezekkel. A műanyag zsákokkal játszó gyerekeknél fennáll a fulladás veszélye. Tilos a készüléket gyúlékony gázok környezetében üzembe helyezni. Ügyeljen a mellékelt és a pontosan megadott szerelési alkatrészek használatára. Egyéb alkatrészek használata az egység kiesését, vízszivárgást, áramütést, tüzet vagy a berendezés károsodását okozhatja. A rendszer telepítésekor vagy áthelyezésekor ügyeljen arra, hogy a megadott hűtőközegen (R410A) kívül levegő és semmilyen más anyag ne jusson be a hűtőkörbe. A légcsatornás és kazettás típusú beltéri egység karbantartását megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, és a készüléket a padlószint felett legalább 2,5 m magasan kell elhelyezni. Az elektromos szerelést a szerelési útmutató, valamint az országos és helyi elektromos kábelezési szabályok szerint kell végrehajtani. Ügyeljen a külön tápellátási áramkör használatára. Ugyanazt a tápaljzatot ne ossza meg más berendezésekkel. HU-3

5 1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE VIGYÁZAT Tilos az egységet átalakítani úgy, hogy biztonsági eszközöket távolítanak el belőle, vagy biztonsági alrendszereket hatástalanítanak. A hőkioldás váratlan alaphelyzetbe állása veszélyének elkerülése érdekében a berendezést nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül működtetni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeres időközönként be- és kikapcsolnak. Az elektromos bekötéshez az előírt kábeleket használja, amelyek a megfelelő hőmérséklet-tartományba eső szigeteléssel rendelkeznek. A nem megfelelő kábelek szivárgást, rendellenes hőtermelődést vagy tüzet okozhatnak. Ez a szimbólum anyagi kár és súlyos következmények lehetőségét jelzi. A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan bánjon az éles szélű alkatrészekkel. Ne telepítse a beltéri és a kültéri egységet különleges környezeti feltételekkel rendelkező helyre. Ne szerelje olyan helyre, ahol az egység működési zaja felerősödik, illetve a kibocsátott zaj vagy levegő a szomszédokat zavarhatja. A vízelvezetési és csővezetékezési munkát a szerelési útmutatónak megfelelően kell végrehajtani. A helytelen vízelvezetés vízszivárgást és anyagi kárt okozhat. Ne szerelje fel a légkondicionáló berendezést a következő helyekre: Olyan helyre, ahol ásványolaj vagy arzénsav található. Olyan helyre, ahol korrozív gáz (például kénsavgáz) vagy gyúlékony gáz (például hígító) halmozódhat fel, vagy ahol gyúlékony anyagokat kezelnek. Olyan helyre, ahol a berendezések elektromágneses mezőket vagy nagyfrekvenciás felharmonikusokat állítanak elő. A termék a kiotói jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú gázokat tartalmaz A gáz kémiai neve R410A A gáz globális felmelegedési potenciálja (GWP) Ragassza fel a mellékelt hűtőközegcímkét a töltési és/vagy visszanyerési hely közelében. 2. Eltávolíthatatlan tintával egyértelműen írja fel a hűtőközegcímkére a hűtőközeg betöltött mennyiségét. 3. Előzze meg a fluortartalmú gáz kiáramlását. Ügyeljen arra, hogy a fluortartalmú gáz ne kerülhessen a levegőbe a telepítés, a karbantartás és az ártalmatlanítás során. Ha a fluortartalmú gáz szivárgása észlelhető, a szivárgást azonnal meg kell szüntetni, és a javítást a lehető leggyorsabban végre kell hajtani. 4. A termék karbantartását kizárólag megfelelően képzett szakemberek végezhetik. 5. A termékben lévő fluortartalmú gáz bármilyen kezelését, például a termék áthelyezésekor vagy a gáz újratöltésekor, az üvegházhatású fluortartalmú gázokra vonatkozó EK 842/2006 számú szabályzatnak és a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően kell végrehajtani. 6. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a forgalmazóhoz vagy a telepítőhöz. HU-4

6 1. A FELSZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1.2 BELTÉRI ÖSSZEÁLLÍTÁS 2. rendszer 38QUS018DS2*/38VNM Egyetlen beltéri egység Két beltéri egység * 18+12* [*] a teljesítménycsökkenés miatt a két beltéri egység nem működhet egyidejűleg. 3. rendszer Egyetlen beltéri egység Két beltéri egység Három beltéri egység 38QUS027DS3*/38VNM rendszer Egyetlen beltéri egység Két beltéri egység Három beltéri egység Négy beltéri egység 38QUS036DS4*/38VNM A beltéri egységek összkapacitása nem érheti el a kültéri egység kapacitásának 130%-át. Ha az adott összeállítású beltéri egységek kapacitása nagyobb, mint a kültéri egység kapacitása, az összes beltéri egység egyidejű működtetése esetén csökkenhet a hatásfok. HU-5

7 2.1 FALRA SZERELT BELTÉRI EGYSÉG Tartozékok A beltéri egységeket a következő tartozékokkal szállítják. A műszaki adatoktól függően a típus és a mennyiség eltérő lehet. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Útmutató 1 <Használati útmutató>, <Távirányító útmutatója> (vagy <Vezetékes vezérlő útmutatója>) Rögzítőlemez 1 Akassza fel a beltéri egységet Tipli 5 vagy 8 Szerelje fel a tartólemezt B önmetsző csavar 5 vagy 8 Szerelje fel a tartólemezt A következő tartozékok a távirányítóval kapcsolatosak. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Távirányító 1 A légkondicionáló távirányítására szolgál Távirányító tartója 1 A távirányító falon való elhelyezéséhez A önmetsző csavar 2 A távirányító tartójának rögzítéséhez Elem 2 A távirányítóhoz Megjegyzés: A távirányítóval kapcsolatos tartozékok nem állnak rendelkezésre a vezetékes vezérlőt használó típusoknál. A vezetékes vezérlő tartozékait a vezérlőhöz mellékelt útmutató tartalmazza A telepítési helyszín kiválasztása Ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek. Ahol nincsenek akadályok a légáramlás útjában. Ahol biztosítható az optimális levegőelosztás. Ahol a kondenzátum megfelelően és biztonságosan leereszthető. A beltéri egységet olyan falra/mennyezetre szerelje, amely rezgésmentes, és elegendően erős a készülék megtartására. Tartson elegendő térközt a beltéri egység körül a karbantartáshoz és a javításhoz. Ahol a légszűrő könnyen kivehető és tisztítható. Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható. A beltéri egységet szerelje legalább 1 méter távolságra a televíziótól vagy rádiótól, így megelőzhető a torzítás a képernyőn és zaj keletkezése. A beltéri egységet szerelje a lehető legtávolabbra a fénycsövektől és izzólámpáktól, hogy biztosítható legyen a távirányító megfelelő működése. A beltéri egység legalacsonyabb mozgó alkatrészének javasolt telepítési magassága legalább 2,3 m. HU-6

8 A BELTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE A tartólemez mérete Egység: mm C D Beltéri egység körvonala B Legalább 15 cm Legalább 12 cm Bal hátsó oldali hűtőanyagcső furata Ø65 A 09/12: (A:800, B:275, C:100, D:95) Jobb hátsó oldali hűtőanyagcső furata Ø65 Legalább 2,3 m Legalább 12 cm C D Beltéri egység körvonala B Megjegyzés: Tartsa be a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól, mennyezettől, térelválasztótól és más akadályoktól. Bal hátsó oldali hűtőanyagcső furata Ø65 A 18: (A:940, B:275, C:110, D:100) Jobb hátsó oldali hűtőanyagcső furata Ø A szerelőlemez telepítése Helyezze el a szerelőlemezt vízszintesen, és szintezze a falon. Ha a fal téglából, betonból vagy hasonló anyagból készült, készítsen 5 mm átmérőjű furatokat, és helyezze be a rögzítőcsavaroknak megfelelő tipliket. Rögzítse a szerelőlemezt legalább 5 B típusú csavarral A csővezetékek elrendezése A csővezetéket hátra, balra, balra hátra vagy jobbra hátra lehet elvezetni. Balra Balra hátra Hátra Jobbra Furat készítése a falba Készítsen kifelé lejtő 65 mm-es furatot a falon. Beltéri egység Fal Kültéri egység A hűtőanyagcső, az elektromos kábel és a leeresztő vezetékek megfelelő elrendezése az alábbi ábrán látható. - Helyezze a leeresztőtömlőt a hűtőanyagcső alá. - Ügyeljen arra, hogy a leeresztőtömlőben ne legyen emelkedés vagy csavarodás. Beltéri egység Leeresztés A leeresztő vezetéknek teljes hosszában folytonosnak kell lennie, lefelé kell lejtenie, és a külső falig szigetelve kell lennie. Csatlakozókábel Leeresztőtömlő Cső helye Csatlakozócső Burkolószalag Hajlat A leeresztőtömlő csatlakozási helye a szerelési helyzetnek megfelelően választható. A leeresztőtömlő beállítása során a nem használt csatlakozót gumidugóval le kell zárni. S alak A leeresztő vezeték vége merüljön a víz alá A beltéri egység felfüggesztése Vezesse át a hűtőközeg vezetékeit a falon lévő furaton keresztül. Akassza fel a beltéri egységet a szerelőlemez felső kampójára, majd tolja a beltéri egység alsó részét a falig az alsó kampóra. A biztonságos elhelyezés ellenőrzéséhez mozgassa a beltéri egységet oldalirányban, valamint fel és le. HU-7

9 2.2 LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉG Tartozékok A készülékeket a következő tartozékokkal szállítják. A műszaki adatoktól függően a típus és a mennyiség eltérő lehet. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Útmutató 2 <Felhasználói kézikönyv>, <Távirányító útmutatója> (vagy <Vezetékes vezérlő útmutatója>) Csőszigetelő anyag 2 Szigetelés Tömítőszivacs 1 A légbeszívás irányának megváltoztatásához. A következő tartozékok a távirányítóval kapcsolatosak. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Távirányító 1 A légkondicionáló távirányítására szolgál Távirányító tartója 1 A távirányító falon való elhelyezéséhez Önmetsző csavar 2 A távirányító tartójának rögzítéséhez Elem 2 A távirányítóhoz Csatlakozókábel a kijelzőhöz (2 m) 1 n. a. A kijelző és a vezérlőpanel közötti kábel. Megjegyzés: A távirányítóval kapcsolatos tartozékok nem állnak rendelkezésre a vezetékes vezérlőt használó típusoknál. A vezetékes vezérlő tartozékait a vezérlőhöz mellékelt útmutató tartalmazza A telepítési helyszín kiválasztása Ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek. Ahol nincsenek akadályok a légáramlás útjában. Ahol biztosítható az optimális levegőelosztás. Ahol a kondenzátum megfelelően és biztonságosan leereszthető. A beltéri egységet olyan falra/mennyezetre szerelje, amely rezgésmentes, és elegendően erős a készülék megtartására. Tartson elegendő térközt a beltéri egység körül a karbantartáshoz és a javításhoz. Ahol a légszűrő könnyen kivehető és tisztítható. Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható. A beltéri egységet szerelje legalább 1 méter távolságra a televíziótól vagy rádiótól, így megelőzhető a torzítás a képernyőn és zaj keletkezése. A beltéri egységet szerelje a lehető legtávolabbra a fénycsövektől és izzólámpáktól, hogy biztosítható legyen a távirányító megfelelő működése. Legalább 200 mm Legalább 300 mm 600 mm 600 mm Ellenőrzőnyílás Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a szereléshez és a karbantartáshoz. HU-8

10 A BELTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE Külső méretek és a levegőkimenet nyílásának mérete Egység: mm A visszatérő levegő nyílásának mérete A ventilátornyílás körüli szabad hely Légszűrő Légszűrő Elektromos vezérlőszekrény A szerelőfülek méretei Elektromos vezérlőszekrény Külső méretek A levegőkimenet nyílásának mérete A visszatérő levegő nyílásának mérete A szerelőkampók méretei Új levegőbemenet Típus A B C D E F G H I J K L M N O P T 09/ Ø Ø90 HU-9

11 A beltéri egység felszerelése előtt javasolt az Y-csukló felszerelése. Az egység kicsomagolás alatti és utáni mozgatásánál ügyeljen arra, hogy kampóinál fogva emelje azt. Ne gyakoroljon nyomást az egyéb alkatrészekre, különösen ne a hűtőközeg, a vízelvezetés csővezetékére és a peremes alkatrészekre A tartócsavarok felszerelése Jelölje meg a mennyezeten a beltéri egység kívánt felszerelési pontjait Készítsen furatot a megjelölt helyeken, majd helyezze be a tipliket. Használja a meglévő mennyezeti tartókat, vagy állítson össze alkalmas tartókat. MEGJEGYZÉS Meglévő mennyezetnél használja a furat-a-tipliben, süllyesztett beépítést. Beton Beépítés Furat a tipliben Furat a dugóban Tartócsavar ( 3/8 hüvelykes vagy M10) nem tartozék Szerelje be a tartócsavarokat (4 darab W3/8 vagy M10-es tartócsavart használjon) a mennyezet típusától függően. Ügyeljen arra, hogy a mennyezet elegendően erős legyen a készülék megtartására. Az egység felfüggesztése előtt ellenőrizze az egyes tartócsavarok erősségét. A rázkódás megelőzése érdekében szükség lehet a mennyezetkeret megerősítésére. A részleteket beszélje meg építésszel vagy áccsal A beltéri egység felfüggesztése Csavarjon dupla anyát minden tartócsavarra helyet hagyva a beltéri egység felfüggesztéséhez Akassza fel a beltéri egységet a tartócsavarokra a két anya közé. Ütésálló rugózó elem Csavar anya Alátét Túlnyúló rész Csavaros függesztő csapszeg Csavarja be az anyákat az egység felfüggesztéséhez Szintező használatával állítsa szintbe az egységet mind a négy oldalon. HU-10

12 2.2.5 A leeresztőtömlő felszerelése Vegye le a leeresztőtömlő csatlakozási pontjának fedelét. Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt (nem tartozék, I.D.: Ø25) a leeresztőtömlő csatlakozási pontjához. Rögzítse szorosan a beltéri egységhez csőbilinccsel (nem tartozék). Szerelje a rugalmas tömlőt szorosan a műanyag vízcsőhöz műanyagragasztóval. Tekerje be a leeresztőtömlőt a szigetelőanyaggal. Beltéri egység Csőbilincs Rugalmas tömlő Műanyag vízcső Leeresztőtömlő csatlakozási pontja (O.D.:Ø25) Műanyagragasztó Leeresztőtömlő csatlakoztatás Leeresztőszivattyú nélküli egységnél Szereljen fel vízszintes leeresztőcsövet 1/100 vagy nagyobb lejtéssel, és rögzítse azt függesztőkkel (1,0~1,5 m). Szereljen U-csapdát a leeresztőcső végére, hogy kellemetlen szag ne juthasson el a beltéri egységhez. A leeresztőcsövet ne felfelé mutató helyzetben szerelje fel. Ekkor a víz visszafolyhat a készülékbe. 1,0 1,5 m Áthajlás 1/100 Leeresztőszivattyúval rendelkező egységnél A leeresztőcsövet a rugalmas tömlőtől 200 mm távolságon belül kell felszerelni, majd szereljen fel vízszintes leeresztőcsövet 1/100 vagy nagyobb lejtéssel, és rögzítse függesztőkkel (1,0~1,5 m). A rugalmas tömlőt nem szabad felfelé mutató helyzetben felszerelni; ekkor a víz visszafolyhat a készülékbe. 1,0 1,5 m Áthajlás 1/100 Max. 550 mm A vízelvezető vizsgálata Szivattyú nélküli egységnél A légcsatorna csatlakoztatása előtt hajtson végre vízelvezetési próbát. Fokozatosan töltsön kb. 2 liter vizet a beltéri egység leeresztőtartályába a töltőcsővel. Ellenőrizze, hogy a víz átfolyik-e a leeresztőcsövön. Ellenőrizze, hogy a víz kicsöpög-e a leeresztőcső végén. Ügyeljen arra, hogy ne legyen vízszivárgás a leeresztés során Szivattyú nélküli egység HU-11 Töltőcső

13 Szivattyúval rendelkező egységnél Vegye le a vízellátás bemenetének fedelét a fedél elforgatásával és húzásával. Fokozatosan töltsön kb. 2 liter vizet a beltéri egységbe a töltőcsővel. Üzemeltesse az egységet hűtés üzemmódban, és ellenőrizze a leeresztőszivattyú működését (a leeresztőcső hosszúságától függően kb. 1 perc után kezd folyni a víz). Ellenőrizze, hogy a víz átfolyik-e a leeresztőcsövön. Ellenőrizze, hogy a víz kicsöpög-e a leeresztőcső végén. Ügyeljen arra, hogy ne legyen vízszivárgás a leeresztés során. Szerelje vissza a vízellátás bemenetének fedelét. Szivattyúval rendelkező egység Vízellátás bemenete Fedél A légcsatorna közvetlenül a beltéri egységre való helyezése helyett használjon függesztőrudakat a csatlakozócsatorna szereléséhez. A rezgés megelőzése érdekében használjon nem gyúlékony gumielemeket. Ha a külső ellenállás túl nagy (például a légcsatorna jelentős meghosszabbítása miatt), a légáramlás mennyisége nagyon alacsonyra eshet a levegőkimeneten. Kérje szakember segítségét a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy a külső ellenállásnak megfelelő statikus nyomás növeléséhez A légcsatorna felszerelése A légcsatorna csatlakoztatása (nem tartozék) Csatlakoztassa a légcsatornát és a bemenetoldali/kimenetoldali keretet (nem tartozék) Rögzítse csavarokkal a keretet a készülékhez Tekerje be a keret és a légcsatorna csatlakozási területét alumíniumszalaggal vagy hasonló anyaggal, hogy megelőzhető legyen a levegő elszökése. MEGJEGYZÉS Az egység megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében a levegőbemenetnek és a levegőkimenetnek elegendően távol kell lennie egymástól. Gumielem Gumielem Szigetelőkamra Levegőkimenet Szigetelőkamra Ellenőrzőnyílás Légszűrő Levegőbemenet A légcsatorna bemenetoldali csatlakoztatásakor ügyeljen a levegőszűrő (nem tartozék) behelyezésére. Ügyeljen a légcsatorna szigetelésére, hogy megelőzhető legyen a lecsapódás kialakulása. A ventilátorteljesítmény alakulását megjelenítő grafikont a műszaki dokumentációban találja. HU-12

14 2.2.7 A légszellőzés irányának módosítása (lehetőségek: hátsó vagy alsó) MEGJEGYZÉS Alapkiépítésben a levegő a hátsó oldalon lép be. A légbeszívás iránya a helyszínen megváltoztatható (hátsó helyett alsó) a következő eljárás végrehajtásával. 1. Vegye ki a légszűrőt a keretből (két helyen). Vegye le a keretet a hátsó oldalról. Vegye le a szellőzőpanelt a hátsó oldalról. 2. Helyezze be a tömítőszivacsot a következő ábrán látható módon. Helyezze vissza a levett keretet és szellőzőpanelt a hátsó oldalon. Keret Szellőzőpanel Tömítőszivacs 3. Helyezze be a légszűrőt a keretbe az ábrán látható módon A friss levegő csatornájának felszerelése Valamennyi beltéri egységen nyílás található a friss levegő csövének bekötéséhez. A nyílás mérete a következő: Csatornacsatlakozás friss levegő számára MODELL 09~18 HU-13

15 2.3 CASSETTE TYPE INDOOR Tartozékok A beltéri egységeket a következő tartozékokkal szállítják. A műszaki adatoktól függően a típus és a mennyiség eltérő lehet. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Útmutató 2 <Felhasználói kézikönyv>, <Távirányító útmutatója> (vagy <Vezetékes vezérlő útmutatója>) A következő tartozékok a távirányítóval kapcsolatosak. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Távirányító 1 A légkondicionáló távirányítására szolgál Távirányító tartója 1 A távirányító falon való elhelyezéséhez Önmetsző csavar 2 A távirányító tartójának rögzítéséhez Elem 2 A távirányítóhoz Megjegyzés: A távirányítóval kapcsolatos tartozékok nem állnak rendelkezésre a vezetékes vezérlőt használó típusoknál. A vezetékes vezérlő tartozékait a vezérlőhöz mellékelt útmutató tartalmazza. Különállóan csomagolt alkatrész Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Panel 1 / A telepítési helyszín kiválasztása Ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek. Ahol nincsenek akadályok a légáramlás útjában. Ahol biztosítható az optimális levegőelosztás. Ahol a kondenzátum megfelelően és biztonságosan leereszthető. A beltéri egységet olyan falra/mennyezetre szerelje, amely rezgésmentes, és elegendően erős a készülék megtartására. Tartson elegendő térközt a beltéri egység körül a karbantartáshoz és a javításhoz. Ahol a légszűrő könnyen kivehető és tisztítható. Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható. A beltéri egységet szerelje legalább 1 méter távolságra a televíziótól vagy rádiótól, így megelőzhető a torzítás a képernyőn és zaj keletkezése. A beltéri egységet szerelje a lehető legtávolabbra a fénycsövektől és izzólámpáktól, hogy biztosítható legyen a távirányító megfelelő működése. HU-14

16 A BELTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE Térköz a faltól és más akadályoktól Egység: mm Külső méretek Leeresztőtömlő csatlakozási pontja Hűtőközegcső csatlakozási pontja Leeresztőtömlő csatlakozási pontja Hűtőközegcső csatlakozási pontja 523 (kampó helye) 570 (készülékház) 647 (panel) Mennyezet Kivezetés Bemenet Kivezetés 600 mm (mennyezeti furat) Panel Padlószint 545 (kampó helye) 570 (készülékház) 647 (panel) Friss levegő nyílása (Ø65) HU-15

17 A beltéri egység felszerelése előtt javasolt az Y-csukló felszerelése. Az egység kicsomagolás alatti és utáni mozgatásánál ügyeljen arra, hogy kampóinál fogva emelje azt. Ne gyakoroljon nyomást az egyéb alkatrészekre, különösen ne a hűtőközeg és a vízelvezetés csővezetékére A tartócsavarok felszerelése Jelölje meg a mennyezeten a beltéri egység kívánt felszerelési pontjait Készítsen furatot a megjelölt helyeken, majd helyezze be a tipliket. Használja a meglévő mennyezeti tartókat, vagy állítson össze alkalmas tartókat. MEGJEGYZÉS Meglévő mennyezetnél használja a furat-a-tipliben, süllyesztett beépítést. Beton Beépítés Furat a tipliben Furat a dugóban Tartócsavar ( 3/8 hüvelykes vagy M10) nem tartozék Szerelje be a tartócsavarokat (4 darab W3/8 vagy M10-es tartócsavart használjon) a mennyezet típusától függően. Ügyeljen arra, hogy a mennyezet elegendően erős legyen a készülék megtartására. Az egység felfüggesztése előtt ellenőrizze az egyes tartócsavarok erősségét. A rázkódás megelőzése érdekében szükség lehet a mennyezetkeret megerősítésére. A részleteket beszélje meg építésszel vagy áccsal A beltéri egység felfüggesztése Csavarjon dupla anyát minden tartócsavarra helyet hagyva a beltéri egység felfüggesztéséhez Akassza fel a beltéri egységet a tartócsavarokra a két anya közé. Ütésálló rugózó elem Csavar anya Készülékház L Alátét Túlnyúló rész Csavaros függesztő csapszeg Mennyezet Csavarja be az anyákat az egység felfüggesztéséhez. Ellenőrizze, hogy a beltéri egység alsó oldala mm-rel magasabban legyen a mennyezet alsó felületénél. Az L a felszerelési kampó csavarhosszúságának kb. fele Szintező használatával állítsa szintbe az egységet, ügyeljen arra, hogy a készülékház vízszintes szintje a ±1 értéken belül legyen. HU-16

18 2.3.5 A leeresztőtömlő felszerelése Vegye le a leeresztőtömlő csatlakozási pontjának fedelét. Csatlakoztassa a rugalmas tömlőt (nem tartozék, I.D.: Ø25) a leeresztőtömlő csatlakozási pontjához. Rögzítse szorosan a beltéri egységhez csőbilinccsel (nem tartozék). Szerelje a rugalmas tömlőt szorosan a műanyag vízcsőhöz műanyagragasztóval. Tekerje be a leeresztőtömlőt a szigetelőanyaggal. Beltéri egység Csőbilincs Rugalmas tömlő Műanyag vízcső Leeresztőtömlő csatlakozási pontja (O.D.:Ø25) Műanyagragasztó Leeresztőtömlő csatlakoztatás A kazettás készülék leeresztőszivattyúval rendelkezik. A leeresztőcsövet a rugalmas tömlőtől 200 mm távolságon belül kell felszerelni, majd szereljen fel vízszintes leeresztőcsövet 1/100 vagy nagyobb lejtéssel, és rögzítse függesztőkkel (1,0~1,5 m). A rugalmas tömlőt nem szabad felfelé mutató helyzetben felszerelni; ekkor a víz visszafolyhat a készülékbe. 1,0 1,5 m Áthajlás 1/100 Max. 750 mm Leeresztőtömlő csatlakozási pontja A vízelvezető vizsgálata A próbaüzem részeként hajtsa végre a vízelvezetési ellenőrzést. Üzemeltesse az egységet hűtés üzemmódban, és ellenőrizze a leeresztőszivattyú működését (a leeresztőcső hosszúságától függően kb. 1 perc után kezd folyni a víz). Ellenőrizze, hogy a víz átfolyik-e a leeresztőcsövön. Ellenőrizze, hogy a víz kicsöpög-e a leeresztőcső végén. Ügyeljen arra, hogy ne legyen vízszivárgás a leeresztés során. HU-17

19 A panel felszerelése előtt távolítsa el a szállításnál használt párnát a ventilátornál. A csővezetékezési és a kábelezési munka befejezése után szerelje fel a panelt az alábbi utasítások szerint. A panel csatlakozási részeinek, a mennyezet felületének és a beltéri egységnek szorosan kell illeszkedniük. Az ezek közötti bármely hézag levegőszivárgást okoz, ami lecsapódáshoz vagy vízszivárgáshoz vezet A panel felszerelése Nyomja meg egyidejűleg a két rácskapcsolót, majd emelje fel a rácsot, és vegye le a levegőbemenet rácsát. Rácskapcsoló A panel felszerelése Igazítsa a panelen lévő jelet a készülékházon lévő jelhez. Rögzítse a panelt a készülékházhoz a 4 csavarral. Húzza meg egyenletesen a csavarokat ügyelve arra, hogy ne legyen hézag a készülékház és a panel között, és hogy a panel szegélye megfelelően érintkezzen a mennyezettel. Csatlakoztassa a lengetőmotor kábelét a készülékház megfelelő részén. Csavar (panellel) A levegőbemeneti rács felszerelése Akassza a levegőbemeneti rács mögötti kampót a panelra. Csatlakoztassa a kijelző kábelét a készülékház megfelelő dugójába. Helyezze a fedelet a levegőbemeneti rácsra és a rácskapcsolóra. HU-18

20 2.4 KONZOLOS BELTÉRI EGYSÉG Tartozékok A beltéri egységeket a következő tartozékokkal szállítják. A műszaki adatoktól függően a típus és a mennyiség eltérő lehet. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Útmutató 2 <Felhasználói kézikönyv>, <Távirányító útmutatója> (vagy <Vezetékes vezérlő útmutatója>) Kampó 2 A felszereléshez. A következő tartozékok a távirányítóval kapcsolatosak. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Távirányító 1 A légkondicionáló távirányítására szolgál Távirányító tartója 1 A távirányító falon való elhelyezéséhez Önmetsző csavar 2 A távirányító tartójának rögzítéséhez Elem 2 A távirányítóhoz Megjegyzés: A távirányítóval kapcsolatos tartozékok nem állnak rendelkezésre a vezetékes vezérlőt használó típusoknál. A vezetékes vezérlő tartozékait a vezérlőhöz mellékelt útmutató tartalmazza A telepítési helyszín kiválasztása Ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek. Ahol nincsenek akadályok a légáramlás útjában. Ahol biztosítható az optimális levegőelosztás. Ahol a kondenzátum megfelelően és biztonságosan leereszthető. A beltéri egységet olyan falra/mennyezetre szerelje, amely rezgésmentes, és elegendően erős a készülék megtartására. Tartson elegendő térközt a beltéri egység körül a karbantartáshoz és a javításhoz. Ahol a légszűrő könnyen kivehető és tisztítható. Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható. A beltéri egységet szerelje legalább 1 méter távolságra a televíziótól vagy rádiótól, így megelőzhető a torzítás a képernyőn és zaj keletkezése. A beltéri egységet szerelje a lehető legtávolabbra a fénycsövektől és izzólámpáktól, hogy biztosítható legyen a távirányító megfelelő működése. HU-19

21 Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a szereléshez és a karbantartáshoz. A BELTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE Külső méretek Egység: mm Kampó HU-20

22 A beltéri egység felfüggesztése Rögzítse a horgot az önmetsző csavarral a falra. Kampó Önmetsző csavar Alátét Függessze fel a belső egységet a horogra. Az egységet függőleges helyzetben kell felszerelni. Nem lehet hézag a készülék és a padló között. Nem lehet hézag a készülék és a padló között A csövek és kábelek csatlakoztatása Nyomja meg egyidejűleg a két kapcsolót, majd nyissa ki a panelt Vegye le a huzalt, és vegye ki a panelt. HU-21

23 Szerelje le a 4 csavart, majd vegye le a keretet az alsó oldalról. kezdve A keret levétele után láthatóvá válik a csővezeték és a leeresztőtömlő csatlakozási pontja. Csővezeték csatlakozási pontja Leeresztőtömlő csatlakozási pontja Vegye le a szerelési tartót, és vegye ki a kapcsolóblokk fedelét. Ekkor láthatóvá válnak kábelcsatlakozók. Szerelési tartó Kapcsolóblokk fedele A leeresztőtömlő felszerelése A leeresztő vezetéknek teljes hosszában folytonosnak kell lennie, lefelé kell lejtenie, és a külső falig szigetelve kell lennie. Hajlat S alak HU-22

24 3. A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE 3.1 TARTOZÉKOK A kültéri egységeket a következő tartozékokkal szállítják. A műszaki adatoktól függően a típus és a mennyiség eltérő lehet. Tartozék neve Mennyiség Kialakítás Használat Útmutató 1 <Telepítési kézikönyv> Tömítés 1 A leeresztő kimenet tömítése a kültéri egységnél. Kampó 1 Leeresztőtömlő csatlakoztatása a kültéri egységnél TELEPÍTÉSI HELYSZÍN VÁLASZTÁSA Ahol nincs kitéve esőnek vagy közvetlen napfénynek. Ahol megfelelő a szellőzés és nincsenek akadályok a levegőbemenet vagy -kimenet útjában. Ahol nem növekszik a kültéri egység működési zaja vagy rezgése. Ahol nem okoz ürítési problémát a víz elvezetése. A kültéri egységet olyan helyre szerelje fel, amely elegendően teherbíró az egység tömegéhez. Ahol megfelelő térközök állnak rendelkezésre. Ahol a beltéri és a kültéri egység közötti csővezeték a megengedett határértékeken belül tartható. Havazásnak és nagy hidegnek kitett területeken kerülje a kültéri egység olyan helyre szerelését, ahol hó fedheti be. Ha erős havazás várható, helyi jég- vagy hóállványt, illetve helyi szélterelőt kell felszerelni a hólerakódás és/vagy a légbemenet eltömődésének megakadályozása érdekében. Ha olyan helyre szereli a kültéri egységet, ahol mindig erős szélnek van kitéve, szélterelő használata javasolt. Erős szél 3.3 A KÜLTÉRI EGYSÉG SZERELÉSI MÉRETEI W B H D A Külső méretek Típus W H D A B HU-23

25 3. A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE 3.4 A KÜLTÉRI EGYSÉG HELYIGÉNYE Egy egység felszerelése (Fal vagy akadály) Levegőbemenet Levegőbemenet N Karbantartó csatorna Csavarral való rögzítés M Levegőkimenet P Két vagy több egység párhuzamos csatlakoztatása egység: cm Elülső és hátsó oldalak párhuzamos csatlakoztatása egység: cm 3.5 A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE A felszerelés előtt ellenőrizze a talapzat erősségét és vízszintességét, hogy elkerülhető legyen rendellenes hang keletkezése. Horgonycsavarokkal (M10) rögzítse szorosan a talapzatot, hogy elkerülhető legyen az összedőlés. Szerelje fel az alapzatot és a rezgésálló gumikat, hogy közvetlenül megtámasszák a rögzítőláb alsó felületét, amely érintkezik a kültéri egység alsó lemezével. Kültéri egység Rezgésálló gumi Horgonycsavar (M10) Furat (Ø100 mm x mélység: 150 mm) Vízelvezetés (szélesség: 100 mm x mélység: 150 mm) 3.6 A VÍZELVEZETŐ CSŐVEZETÉK FELSZERELÉSE A KÜLTÉRI EGYSÉGNÉL Csatlakoztasson a leeresztő kimenethez egy hosszabbító leeresztőtömlőt. Helyezze fel a tömítést a leeresztő kimenetre. Helyezze a leeresztő kimenetet a kültéri egység alaptartályának furatába, és forgassa el 90 fokkal a biztonságos illesztéshez. Tömítés Kültéri egység alaptartályának furata Leeresztő kimenet Leeresztőtömlő (nem tartozék) HU-24

26 4. A HŰTŐKÖZEG CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKÁI Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egység közötti magasságkülönbség, valamint a hűtőközegcső teljes hosszúsága megfelel-e az előírásoknak. A beltéri és a kültéri egység felszerelését követően a hűtőközeg csővezetékezési munkáinál először a beltéri oldalon csatlakoztassa a csövet, majd ezután a kültéri oldalon. A csővégeket mindig zárja le sapkával vagy borítással, és ezt a csatlakoztatás végrehajtásáig ne távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy minden kültéri csővezeték egészen az egységen belüli csatlakozásig szigetelve legyen. Bármely szabad csővezeték lecsapódást, illetve érintésnél égést okozhat. Ha a kültéri egység feljebb van, a szintkülönbség pedig meghaladja a 10 métert, javasolt U alakú olajgyűjtő görbületek kialakítása 5 8 méterenként a gázcsőben. Az U alakú olajgyűjtő görbületek sugara legalább 10 cm legyen PEREMEZÉS MEGJEGYZÉS Szükséges szerszámok: csővágó, dörzsár, peremezőszerszám és csőtartó A csővágó használata a kívánt méretre vágáshoz. Ügyeljen arra, hogy a vágási él 90 -os szöget zárjon be a cső oldalával. Ferde Durva Sorjás 4.2. CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKA Igazítsa be a középvonalat a peremes anya meghúzásához, és a két kulccsal rögzítse a csatlakozást. Csavarkulcs Peremes anya Nyomatékkulcs Csőméret Nyomaték Ø6,35 mm 18 ~ 20 N.m A dörzsárral távolítsa el sorját a vágási felületet lefelé tartva, hogy ne kerülhessen hulladék a csőbe Hajtsa végre a peremezést a megfelelő szerszámokkal az alábbiak szerint. Külső átmérő A (mm) Max. Min. Ø6,35 mm 8,7 8,3 Ø9,52 mm 12,4 12,0 Ø12,7 mm 15,8 15, Ellenőrizze a peremezés megfelelőségét. A helytelenül peremezett csövekre alább láthatók példák. R 0,4~0,8 Ø9,52 mm 25 ~ 26 N.m Ø12,7 mm 35 ~ 36 N.m Válassza a megfelelő szigetelőanyagot a hűtőközegcsőhöz. (Min. 10 mm, C jelű hőszigetelő hab) Használjon különálló hőszigetelő csövet a gázés a folyadékcsőhöz. A fenti vastagság szokásos beltéri hőmérsékletre (27 C) és 80%-os páratartalomra vonatkozik. Előnytelen körülmények közötti telepítésnél, például fürdőszoba, konyha és más hasonló helyek közelében meg kell erősíteni a szigetelést. A szigetelés hőállósági hőmérsékletének minimális értéke 120 C. A szigetelés csatlakozási részén használjon ragasztót, hogy megelőzhető legyen a nedvesség bejutása. Javítsa meg és fedje be a szigetelés minden lehetséges repedését, különösen ellenőrizze a hajlatokat és a felfüggesztéseket. Ferde Sérült felület Repedt Egyenetlen vastagság Ha forrasztásra van szükség, nitrogénes gázfúvatást használjon. A helytelen nyomaték peremsérülést vagy gázszivárgást okozhat. HU-25

27 4. A HŰTŐKÖZEG CSŐVEZETÉKEZÉSI MUNKÁI 4.3. HŰTŐKÖZEGCSŐ Típus Folyadék oldal Gáz oldal Megengedett teljes csőhossz (m) Megengedett csőhossz az egyes beltéri egységek esetében (m) Max. magasságkülönbség (m) Kültéri magasabban, mint a beltéri Beltéri magasabban, mint a kültéri Beltéri egységek maximális magasságkülönbsége (m) Töltés nélküli hossz (m) Kiegészítő hűtőközeg (R410A) 18 Ø6,35 mm 2 Ø9,52 mm Ø6,35 mm 3 Ø9,52 mm Ø6,35 mm 4 Ø9,52 mm (Teljes csőhossz - töltés nélküli hossz) 15 g/m Típus (beltéri) Folyadék oldal Gáz oldal 09/12 Ø6,35 mm Ø9,52 mm 18 Ø6,35 mm Ø2,7 mm Megjegyzés Építsen be csőadaptert (Ø12,7-től Ø9,52 mm átmérőig) a kültéri oldalra a 18K beltéri egység esetében MEGJEGYZÉS Ha a csőhossz nagyobb, mint a töltés nélküli hossz, kiegészítő hűtőközeget kell hozzáadni a csőhossznak megfelelően LÉGTELENÍTÉS Csatlakoztassa a szívótömlőt a csőelágazó mérő és a gáz oldali tömszelencés szelep szervizcsatlakozója közé. Csatlakoztassa a szívótömlőt a vákuumszivattyú csatlakozójához. Nyissa ki teljesen az elosztó mérő Lo karját. Működtesse a vákuumszivattyút a rendszer légtelenítéséhez a 76 Hgcm értékig. Zárja az elosztó mérő Lo karját. Ismételje meg a fenti lépéseket mindegyik rendszer esetében (beltéri) Nyissa ki teljesen a tömszelence szelepszárát. Vegye le a szívótömlőt a szervizcsatlakozóról. Csőcsonkszelep Összetett mérő Nyomásmérő Húzza meg szorosan a tömszelence sapkáit. -76 Hgcm Lo kar Töltőtömlő Hi kar Töltőtömlő Vákuumszivattyú 4.5. TÖMÍTETTSÉGVIZSGÁLAT Tömszelence A csővezetékezési munka befejezése után ellenőrizni kell az egyes hűtőközegcsövek csatlakozási részeit, és HFC típusú hűtőközegnél érvényes szivárgásjelző vagy szappanos víz használatával meg kell győződni arról, hogy nincs gázszivárgás. Lásd az alábbi ábrát. A beltéri egység ellenőrzési pontja A kültéri egység ellenőrzési pontja Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység (A, B...) a kültéri egység megfelelő szelepeihez és csatlakozóegységeihez (A, B...) van bekötve : Kisnyomású zárószelep : Nagynyomású zárószelep : Beltéri egység peremes anyái : A 18K beltéri egység csőadaptere HU-26

28 5. HUZALOZÁS Minden elektromos csatlakoztatást jogosult telepítési szakembernek kell végrehajtania, és minden kábelezést a bekötési rajznak megfelelően kell végrehajtani. Minden más elektromos bekötés előtt először a földelést kell létrehozni. A bekötési munka előtt minden tápforrást ki kell kapcsolni, és csak az összes kábelezés megfelelő ellenőrzése után szabad visszakapcsolni. Főkapcsolót és megszakítót vagy biztosítékot kell beszerelni, a kapacitásnak a maximális áramerősség legalább 1,5-szeresének kell lennie. Külön mellékáramkörnek és egyedi csatlakozóaljzatnak kell rendelkezésre állnia a berendezéshez. A vezeték keresztmetszete a névleges áramerősségtől, valamint az országos és helyi elektromos kábelezési szabályoktól függ. A különleges követelményeknél vegye figyelembe az épületekre vonatkozó helyi szabályokat és az országos elektromos előírásokat. Ha a tápkábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy a szervizzel, illetve az erre megfelelően képzett személlyel ki kell cseréltetni. A hálózati tápellátásra az egységet megszakítón keresztül kell csatlakoztatni, illetve olyan kapcsolóval, amelynek nyitási távolsága legalább 3 mm minden pólusnál. Javasolt legfeljebb 30 ma névleges működési áramerősségű maradékáramot kezelő eszköz (RCD) felszerelése. 5.1 KÜLTÉRI EGYSÉG VILLAMOS BEKÖTÉSE Tápellátás és csatlakozókábelek műszaki adatai Típus Fázis Egyfázisú Egyfázisú Egyfázisú Tápellátás Frekvencia és feszültség V~ 50 Hz V ~ 50 Hz V ~ 50 Hz Névleges áramerősség 14,5 A 16,5 A 21,5 A Biztosíték értéke (nem tartozék) 25 A 25 A 35 A Tápkábel (nem tartozék) H07RN-F; 3 1,5 mm 2 H07RN-F; 3 2,5 mm 2 H07RN-F; 3 4,0 mm 2 Beltéri/kültéri csatlakozókábel (nem tartozék) H07RN-F; 4 1,0 mm 2 H07RN-F; 4 1,0 mm 2 H07RN-F; 4 1,0 mm 2 38QUS018DS2*/38VNM Bemeneti tápkábel GND TÁPELLÁTÁS Csatlakozókábel GND TÁPELLÁTÁS Az A beltéri egységhez A B beltéri egységhez Zajszűrő Zajszűrő a beltéri/kültéri csatlakozókábelhez (nem tartozék) A beltéri egység B beltéri egység HU-27

29 5. HUZALOZÁS 38QUS027DS3*/38VNM Bemeneti tápkábel GND TÁPELLÁTÁS A C beltéri egységhez Csatlakozókábel GND TÁPELLÁTÁS Az A beltéri egységhez A B beltéri egységhez Zajszűrő Zajszűrő a beltéri/kültéri csatlakozókábelhez (nem tartozék) A beltéri egység B beltéri egység C beltéri egység 38QUS036DS4*/38VNM Bemeneti tápkábel GND Az A beltéri egységhez A D beltéri egységhez GND Csatlakozókábel TÁPELLÁTÁS A B beltéri egységhez A C beltéri egységhez Zajszűrő Zajszűrő a beltéri/kültéri csatlakozókábelhez (nem tartozék) A beltéri egység B beltéri egység C beltéri egység D beltéri egység Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység (A, B...) a kültéri egység megfelelő szelepeihez és csatlakozóegységeihez (A, B...) van bekötve. HU-28

30 5. HUZALOZÁS 5.2 BELTÉRI EGYSÉG VILLAMOS BEKÖTÉSE Falra szerelhető (QHF009~18) Falra szerelhető (HVF-09~18) Kültéri egységhez Kültéri egységhez Légcsatornás (QSM009/SVM-09~18) Légcsatornás (QSM012~18) Konzolos (09~18) Kültéri egységhez Kültéri egységhez Kültéri egységhez Kazettás (QTD009) Kazettás (QTD012~18) Kazettás (CVS-09~18) Kültéri egységhez Kültéri egységhez Kültéri egységhez HU-29

31 6. VÉGSŐ ELLENŐRZÉS ÉS PRÓBAÜZEM 6.1 A VÉGSŐ ELLENŐRZÉS LÉPÉSEI A telepítés befejezéseként a próbaüzem előtt hajtsa végre a következő ellenőrzéseket. A telepítési hely megfelelősége a beltéri és a kültéri oldalon egyaránt: ellenőrizni kell, hogy ne legyenek akadályok az egység légkimeneténél és a visszatérési ágban. A hűtőközegcső-csatlakozás szorossága, és ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás Az elektromos csatlakoztatások megfelelő végrehajtása és az egység földelése. A csővezetékek teljes hosszúságának ellenőrzése, a kiegészítő hűtőközeg mennyiségének feljegyzése. A tápellátásnak meg kell felelnie a légkondicionáló névleges feszültségének. A csövek szigetelése Leeresztés 6.2 KÉZI MŰKÖDTETÉS A kézi működtetés a kijelzőpanelen lévő gombbal hajtható végre. Nyomja meg a kézi gombot az üzemmódok közötti váltáshoz: Egyszer = automatikus üzemmód [fűtés, hűtés vagy ventilátor 24 C értéken, ventilátor automatikus fordulatszáma]. Kétszer = hűtés üzemmód [30 perc után automatikus üzemmódra vált (elsősorban próbaüzemnél használható)]. Háromszor = kikapcsolás. 6.3 PRÓBAÜZEM Állítsa a légkondicionálót HŰTÉS üzemmódba a távirányítóval (vagy a kézi gombbal), és ellenőrizze a beltéri és kültéri egység megfelelő működését. Hibás működésnél a használati útmutató Hibaelhárítás fejezete alapján oldja meg a problémát. Beltéri egység Megfelelően működnek-e a távirányító gombjai (például ON/OFF, MODE, TEMPERATURE, FAN SPEED stb.). Megfelelő-e a légnyílás mozgása. Megfelelő-e a helyiség hőmérsékletének beállítása. Megfelelőek-e a kijelzőpanel jelzőfényei. Megfelelően működik-e a kézi gomb. Megfelelő-e a leeresztés. Van-e rezgés vagy rendellenes zaj a működés során. Megfelelően működik-e a beltéri egység a hűtés és a fűtés üzemmódban. Kültéri egység Van-e rezgés vagy rendellenes zaj a működés során. A légkondicionáló által keltett huzat, zaj vagy kondenzátum zavarja-e a szomszédokat. Van-e hűtőközeg-szivárgás. Az egység újraindításakor a védelem érdekében kb. 3 perces késleltetés lép működésbe. A multi rendszerű légkondicionáló egyes egységei nem tudnak a többi egységtől eltérő üzemmódban működni, például úgy, hogy az egyik HŰTÉS, a másik pedig FŰTÉS módban legyen. Különböző üzemmódok megadásakor a rendszer a FŰTÉS üzemmódnak ad prioritást. A HŰTÉS vagy VENTILÁTOR üzemmódban működő beltéri egység leáll, és P5 üzenetet jelenít meg. HU-30

32 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE ATHENS, GREECE TEL.:

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) FHQ5CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ7CAVEB FHQ00CAVEB FHQ5CAVEB FHQ0CAVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Részletesebben

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR MAGYAR A problémamentes telepítés érdekében olvassa el és tartsa be gondosan ezeket az utasításokat. Ez a kézikönyv

Részletesebben

RENDSZERŰ klímaberendezések

RENDSZERŰ klímaberendezések SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ klímaberendezések TÍPUSOK ( utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) FXUQ7AVEB FXUQ00AVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat Modellek FTX0GVB FTXGVB FTXGVB FTX0JVB FTXJVB FTXJVB FTK0GVB FTKGVB FTKGVB Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B R0A Split rendszerű sorozat FTYN0EVB FTYN60EVB FTN0EVB FTN60EVB FTYN0EVB FTN0EVB R0A Split rendszerű sorozat FTYN60EVB FTN60EVB Tartalomjegyzék Oldal Biztonsági előírások... Tartozékok... A berendezés

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTXG35EV1BS ATXG50EV1B CTXG50EV1BS

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTXG35EV1BS ATXG50EV1B CTXG50EV1BS R0A Split rendszerű sorozat FTXGEVBW FTXGEVBW CTXG0EVBW ATXGEVB ATXGEVB ATXG0EVB FTXGEVBS FTXGEVBS CTXG0EVBS FTXGEVBW FTXGEVBW CTXG0EVBW ATXGEVB ATXGEVB ATXG0EVB FTXGEVBS FTXGEVBS CTXG0EVBS R0A Split rendszerű

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Klímaberendezések. MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Klímaberendezések. MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK -utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ0AVEB FXCQ5AVEB FXCQ3AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ5AVEB OLVASSA

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0JVB FTXSJVB FTXSJVB FTXSJVB FTXS0JVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B R0A Split rendszerű sorozat RXS0GVB RXS60FVB RYN0EVB RYN60EVB RKS0GVB RKS60FVB RN0EVB RN60EVB ARXS0GVB R(X)(K)S0GVB R(X)(K)S60FVB R(Y)N0+60EVB ARXS0GVB R0A Split rendszerű sorozat Tartalomjegyzék Oldal

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ SZERELÉSI KÉZIKÖNYV A termék felszerelése előtt mindenképp olvassa el ezt az szerelési kézikönyvet. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági óvintézkedések...2 2. Tartozékok...4 3. A távirányító

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat 2MXS40FV1B 2MXS50FV1B 2MKS40FV1B 2MKS50FV1B 2AMX40FV1B 2AMX50FV1B 2AMK40FV1B 2AMK50FV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat 2MXS40FV1B 2MXS50FV1B 2MKS40FV1B 2MKS50FV1B 2AMX40FV1B 2AMX50FV1B 2AMK40FV1B 2AMK50FV1B R0A Split rendszerű sorozat MXS0FVB MXS0FVB AMX0FVB AMX0FVB MXS0GVB MXS0GVB MKS0FVB MKS0FVB AMK0FVB AMK0FVB MKS0GVB MKS0GVB MXS0FVB MKS0FVB MXS0GVB MXS0FVB MKS0FVB MXS0GVB AMX0FVB AMK0FVB MKS0GVB AMX0FVB

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV IN Mennyezeti és padlós típus Nagyon köszönjük, hogy a mi légkondíciónálónkat vásárolta meg. Mielőtt használná a légkondicionálóját, kérjük figyelmesen olvassa el a kézikönyvet és

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÏÄÇÃÉÅÓÿ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓÿ ÊÁÉÿ ÑÇÓÇÓ

ÏÄÇÃÉÅÓÿ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓÿ ÊÁÉÿ ÑÇÓÇÓ D GB F NL I E P RU GR PL HU CZ MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB

5019 318 33287 PL CZ SK H BG RO SL HR GB H ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK Üzembe helyezési figyelmeztetés: A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1 SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.... TARTOZÉK.... A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE.... ELŐKÉSZÜLETEK

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Tartalom. Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás

Tartalom. Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás HU Tartalom Környezetvédelem A melegítő fiók leírása Biztonsági tippek Bekötés Beépítés A melegítő fiók használata Tisztítás és karbantartás KÖRNYEZETVÉDELEM: A termékhez használt csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Beszerelési példa 1 Kezelőelemek (analóg / digitális) 2 Helyiség-hőérzékelő 3 Keringtetett levegő beszívása (min. 150 cm²)

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ Klímaberendezések TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ125AVEB

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Kényelem egész évben. MODELEK FTX50KMV1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B Jellemzők Fokozott kényelem és energiatakarékosság KÉNYELMI LÉGFÚVÁS A levegőáramlás felfelé

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NARVI NM 450, NM 600, NM 800, NM 900 VILLAMOS KÖVES KEMENCÉK 1. A VILLAMOS KÖVES KEMENCE TARTALMA: 1. Villamos köves kemence. 2. Kőtároló vezérlővel. 3. Rögzítő lemez

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y

Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y Használati és szerelési útmutató Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E HK Modellek: LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE Telepítési útmutató energiatakarékos hővisszanyerős szellőztető MODELLEK: LGHRVXE, LGHRVXE, LGHRVXE LGHRVXE, LGHRVXE,

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató HU SAC 0910C SAC 0922CH Ezen klímaberendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri.

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3708 3708F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1602W WF1600W Mosógép használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét itt: www.samsung.com/register

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 8270D 8280D 8390D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Nyomógomb 2. Blokkakkumulátor 3. Kioldó kapcsoló 4. Irányváltó kapcsolókar

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

FZV 4001-E 3 4 FZV 4001 E 5 6 FZV 4001 E 7 Tartalom 45 HU TARTALOM Gyeplazító HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos rollerek

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos rollerek Használati utasítás és Jótállási jegy Nitroscooters elektromos rollerek Használati utasítás Verzió 20100601 Kedves roller tulajdonos! Köszönjük, hogy a Nitroscooters márka elektromos modelljét választotta.

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 6934FD A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos tricikli

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos tricikli Használati utasítás és Jótállási jegy Nitroscooters elektromos tricikli Használati utasítás Verzió 20130401 Kedves roller tulajdonos! Köszönjük, hogy a Nitroscooters márka elektromos modelljét választotta.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

SZÉNMONOXID ÉRZÉKELŐ Modell: OR-DC-618

SZÉNMONOXID ÉRZÉKELŐ Modell: OR-DC-618 SZÉNMONOXID ÉRZÉKELŐ Modell: OR-DC-618 Használati útmutató A készülék csatlakoztatása és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg a termék használata folyamán. Az

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP 3612 3612C. Használati utasítás

FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP 3612 3612C. Használati utasítás MAKITA FELSŐMARÓGÉP ELEKTRONIKUS FELSŐMARÓGÉP 3612 3612C Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Színváltó készletek. Útmutató/Alkatrészek 334105E

Színváltó készletek. Útmutató/Alkatrészek 334105E Útmutató/Alkatrészek Színváltó készletek 0E HU A ProMix PDK elektronikus adagolók opcionális színváltási funkcióval történő kiegészítéséhez. A készlet alacsony vagy nagy nyomású szín-/váltó szelepeket,

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

AKNABEMENETEK A különböző méretű és alakzatú kábeleket, csövek segítségével

AKNABEMENETEK A különböző méretű és alakzatú kábeleket, csövek segítségével CARSON SzerelÕaknák SZERELŐAKNÁK A Multicsatornák és a Carson típusú műanyag kábelszerelő aknák együttes alkalmazása rendkívül előnyös, lehetővé teszik a nagyon könnyű hozzáférést a kábelek beszerelésénél,

Részletesebben

SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F. Használati utasítás

SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F. Használati utasítás MAKITA SZÉLEZŐGÉP 3707 3707F Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben