KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz"

Átírás

1 KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente egyszer) ellenőriztesse, és szükség esetén eredeti Vaillant védőanódra cseréltesse ki azt. Mielőtt a készüléket felszerelné, olvassa el ezt az utasítást! A készülék felső részén erre a célra kialakított helyen gondosan őrizze meg ezt az utasítást.

2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Kedves vásárlónk! Tartalomjegyzék Ezzel a gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő készülékkel kiváló minőségű Vaillant termékhez jutott. Kérjük, hogy használatba vétele előtt külünösen a következő fejezeteket olvassa el nagyon figyelmesen: Általános Törvényi Kezelési Újrahasznosítás / tudnivalók előírások tudnivalók ártalmatlanítás Ezekben minden fontos tudnivalót megtalál magáról a készülékről. A jelen utasítás további fejezetei elsősorban a készülék első szerelésért és üzembe helyezéséért felelős szakember számára tartalmaznak lényeges információkat. Általános tudnivalók A készülék felépítése Fontos tudnivalók, rendeltetésszerű használat, típusáttekintés Adattábla, kereskedelmi védjegy Törvényi előírások Biztonsági előírások Elővigyázatossági tudnivalók Előírások, szabályok, irányelvek A készülék kezelése Üzembe helyezés előtt, üzembe helyezés A vízhőmérséklet kiválasztása, üzemen kívül helyezés Zavarelhárítás, fagyvédelem, ápolás Szerelés Előfeltételek, fő méretek és tömegek A készülék felállítása, gázcsatlakozás A füstgázszenzor beszerelése, füstgázcsatlakozás Vízcsatlakozás Üzembe helyezés, a füstgázszenzor működése A gázterhelés beállítása Az elvégzendő teendők áttekintése, a csatlakozási gáznyomás ellenőrzése.. 17 A gyújtóláng beállítása Átállítás földgáz " S " gázfajtára, a gázterhelés beállítása A földgázbeállítás ellenőrzése A működés ellenőrzése Gázátállítás Átállítás más gázfajtára Felülvizgálat/ Intervallumok, védőanód ellenőrzése, az égő és az karbantartás áramlásbiztosító tisztítása A belső tartály tisztítása, a működés ellenőrzése, pótalkatrészek Újrahasznosítás/ ártalmatlanítás Készülék, csomagolás Gyári garancia Készülék-információk Műszaki adatok hátoldal 2

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A készülék felépítése A készülék áttekintő rajza 1 áramlásbiztosító 2 melegvíz-csatlakozó R 3/4 (piros gyűrű) 3 hidegvíz-csatlakozó R 3/4 (kék gyűrű) 4 hõszigetelés 5 külső köpeny 6 füstgázterelő 7 füstgázelvezető cső 8 cirkulációs csatlakozó R 3/4 (fekete gyűrű) 9 magnézium védőanód 10 belső tartály 11 hőfokválasztó-készülék 12 piezoelektromos gyújtó 13 univerzális gázégő, gyújtóégővel 14 leürítő szelep

4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Fontos tudnivalók Rendeltetésszerű használat Típusáttekintés Első szerelés A Vaillant gyártmányú VGH.../5 XZU típusú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő készülék szerelését csak olyan szakember végezheti el, aki erre a hazai előírások alapján jogosult (szakvállalat, szakiparos), és aki a fennálló előírások, rendszabályok és irányelvek betartásáért teljes felelősséget vállal. A Vaillant gyártmányú, VGH.../5 XZU típusú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő készülékek zárt (nyomásálló) rendszerben alkalmazható, földgáz és propán-bután gázhoz egyaránt alkalmas univerzális gázégővel működő, közvetlen fűtésű, álló melegvíz-tárolók. A melegvíz-tárolók lakások, családi házak és társasházak, vendéglők stb. kényelmes és gazdaságos melegvízellátására szolgálnak. A VGH típusú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő készülék lakásokban, pincékben, tároló és több célú helyiségekben állítható fel és szerelhető be, melynek során az ebben az utasításban foglaltakat be kell tartani. A VGH típusú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő készüléket csak a fentiekben ismertetett célokra szabad használni. Mindennemű nem rendeltetés-szerű használat tilos. Gyári garancia A készülékre, a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerint gyári garanciát biztosítunk. Készüléktípus Rendeltési Engedélyezési Gázfajta Névleges Névleges Névleges ország kategória (gyári űrtartalom hőteljesít- hőterhelés beállítás) mény 1. táblázat: Típusáttekintés 4 VS Pn Qn ISO 3166 [liter] [kw] [kw] VGH 130/5 XZU 130 6,30 7,00 2 E (H) VGH 160/5 XZU DE II 2 E LL 3 B/P G ,25 8,00 VGH 190/5 XZU (HU) 188 8,20 9,00 VGH 220/5 XZU 25 mbar 220 8,60 9,50

5 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Adattábla Az adattábla az elülső köpenylemezen fent elől található. Az adattáblán látható jelölések jelentése a következő: VGH......Vaillant gyártmányú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítõ DE Németország II 2 E LL 3 B/P..földgáz és propán-bután gázhoz alkalmas univerzális gázkészülék II az univerzális gázkészülék kategóriája a 2. gázcsalád (földgáz) kategória-indexe E az E (H)* gázcsoport kategória-indexe LL az LL (L)* gázcsoport kategória-indexe a 3. gázcsalád (propán-bután gáz) kategória-indexe B/P a propán-bután gáz (PB)* kategória-indexe G földgáz szabványos vizsgáló gáz 20 mbar...a földgáz névleges nyomása B/P propán-bután gáz G földgáz szabványos vizsgáló gáz G 30/31...propán-bután gáz szabványos vizsgáló gáz 50 mbar...a propán-bután gáz névleges nyomása H i fűtőérték (Hu)* * a régi jelölések ( ) zárójelben Adattábla minta 5

6 TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK Biztonsági előírások Felállítás, beállítás Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy készülékének felállítását és beállítását, valamint első üzembe helyezését kizárólag arra feljogosított szakemberek végezzék, akik egyúttal a készülék felülvizsgálatáért és javításáért, valamint a beállított gázmennyiség megváltoztatásáért is felelnek. Gázszag Kérjük, hogy gázszag észlelése esetén a veszélyes területen belül az alábbiak szerint járjon el: ne kapcsoljon be és ki világítást vagy más elektromos kapcsolót, ne használja a telefont veszélyes közelségben, ne gyújtson nyílt lángot (pl. öngyújtót, gyufát), ne dohányozzon, zárja el a gázelzáró csapot (a 2. ábrán G-vel jelölve), nyissa ki az ajtókat és az ablakokat, értesítse a gázszolgáltató vállalatot vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatot. Változtatások Önnek tilos változtatásokat végezni a készüléken, a gáz-, a víz- és az áramvezetékeken, valamint a füstgázelvezetésen, A változtatás tilalma kiterjed a készülék környezetének építészeti kialakítására is, amennyiben azok a készülék üzembiztonságát befolyásolhatják. Erre vonatkozó példák: Az ajtókban, a födémekben, az ablakokban és a falakban lévő szellőző és légpótló nyílásokat nem szabad elzárni - még ideiglenesen sem. Ne takarja el például ruhadarabokkal vagy egyebekkel a szellőzőnyílásokat. Padlóburkolatok lerakásakor nem szabad lezárni vagy szűkíteni az ajtók alján lévő szellőzőnyílásokat. Semmivel sem szabad gátolnia a levegő szabad áramlását a készülék felé. Erre különösen szekrények, polcok vagy más hasonló tárgyak elhelyezésekor ügyeljen. A készülék szekrényszerű burkolására megfelelő kivitelezési előírások vonatkoznak. Ha ilyen jellegű burkolást kíván készíteni, akkor ehhez szakembertől vagy szakvállalattól kérjen tanácsot. Az épület külső homlokzatán szabadon kell tartani a szellőző és a levegő bevezetésére szolgáló nyílásokat. Ügyeljen például arra is, hogy a külső homlokzatokon végzett munkák miatt elhelyezett takaró elemeket a munka befejezése után eltávolítsák. A készülék környezetében más, futésre, melegvíz-készítésre vagy szellőztetésre használt készüléket, valamint ruhaszárító vagy páraelszívó készüléket csak az Önnel kapcsolatban álló szakvállalattal történt előzetes egyeztetés után, annak jóváhagyása alapján szabad elhelyezni. Légmentesen záródó ablakok beépítése esetén az arra feljogosított szakemberrel vagy szakvállalattal történt megállapodásnak megfelelően Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a szükséges menynyiségű égést tápláló levegő beáramlása továbbra is biztosítva legyen. A készüléken vagy annak környezetében elvégzendő változtatásokkal kapcsolatban minden esetben az Önnel kapcsolatban álló szakiparos illetékes. 6

7 TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK (folytatás) Biztonsági előírások (folytatás) Robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok Ne használjon vagy tároljon robbanásveszélyes és gyúlékony anyagokat - mint például benzint, festékeket stb. - abban a helyiségében, amelyben a készülék üzemel. Felügyelet / karbantartás A készülék tartós készenlétének, megbízhatóságának és hosszú élettartamának előfeltétele a rendszeres felülvizsgálat és karbantartás (legalább évente egyszer). Ennek elvégzésével erre feljogosított szakembert bízzon meg. Javasoljuk, hogy ehhez kössön felülvizsgálati / karbantartási szerződést az Önnel kapcsolatban álló, erre feljogosított szervizzel. Elővigyázatossági tudnivalók Leforrázási veszélyek elkerülése Ügyeljen arra, hogy a csapokból forró víz folyhat ki. Arra is ügyeljen, hogy az égő előtt lévő takarófedél is forró lehet. Ezért a VGH melegvíz-tárolótól és annak szerelvényeitől a kisgyerekeket tartsa távol. Tömítetlenségek Ha a készülék és a vízelvételi helyek közötti melegvíz-vezetéken tömítetlenséget észlel, akkor azonnal zárja el a készüléken lévő hidegvíz-elzárócsapot (az 1. ábrán A-val jelölve), és a tömítetlenség megszüntetését bízza fűtés- vagy vízszerelő szakemberre. Lefúvató vezeték Tartsa mindig szabadon a biztonsági szerelvénycsoport lefúvató vezetékét. A VGH melegvíz-tároló felfűtése közben forró víz folyhat ki a lefúvató vezetékből: leforrázás-veszély! Korrózió elleni védelem Ne használjon spray-ket, oldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagot stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagok kedvezőtlen körülmények esetén - a füstgáz-elvezető rendszerben is - korróziót okozhatnak. 7

8 TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK (folytatás) Előírások, szabályok, irányelvek A melegvíz-tároló felszerelése előtt be kell szerezni a helyileg illetékes kéményseprő vállalat és gázszolgáltató vállalat (Gázművek) engedélyét. A szerelést és az első üzembe helyezést csak arra feljogosított szakember vagy szakvállalat végezheti el, aki a fennálló előírások, rendszabályok és irányelvek betartásáért is teljes felelősséget vállal. Szereléskor főleg a következő törvényeket, rendeleteket, műszaki szabályokat, szabványokat és rendelkezéseket kell betartani: Az illetékes építésfelügyeleti hatóság rendelkezései. Tűzrendészeti rendelet. Az illetékes gázszolgáltató vállalat (Gázművek) rendelkezései. A Magyarországon érvényes gázszerelési szabványok és rendeletek (OÉSZ, GOMBSZ). Az ivóvízfogyasztó berendezésekben használt nyomáscsökkentők beépítése és üzemeltetése. Jelmagyarázat az 1-3. ábrákhoz 11 hőfokválasztó-gomb 12 piezoelektromos gyújtó 17 kezelőgomb 18 gázelosztó-cső 19 reteszoldó gomb 20 hőmérséklet-korlátozó 22a takarófedélen lévő nyílás 8 A G hidegvíz-elzárócsap gázelzáró csap

9 A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE Üzembe helyezés előtt Balra ütközésig elfordítva nyissa ki a hidegvíz-elzárócsapot (A). A 1. ábra: A hidegvíz-elzárócsap kinyitása eps Először a fogantyút benyomva és balra a fix ütközőig elfordítva a gázelzáró csapot (G) nyissa ki. Ezután nyisson ki egy melegvízcsapot és várjon, amíg víz folyik ki belőle, hogy meggyőződjön róla, hogy a VGH melegvíz-tároló fel van töltve vízzel. G 2. ábra: A gázelzáró csap kinyitása VGH 31/1 Üzembe helyezés Ki Gyújtás Üzem Fordítsa "E"-állásba = 60 C-ra a hőfokválasztó-gombot (11) A kezelőgombot (17) először nyomja be, majd fordítsa el gyújtásállásba és tartsa benyomva. Addig nyomogassa többször egymás után a piezoelektromos gyújtót (12), amíg meg nem gyullad a gyújtóláng. A gyújtóláng a takarófedél felső nyílásán (22) keresztül látható. Még kb. 10 másodpercig tartsa megnyomva a kezelőgombot (17). Ha elalszik a gyújtóláng, akkor a kattanó hang után (kb. 1 perc múlva) ismételje meg a begyújtási folyamatot. Akkor fordíthatja el "[] "-állásba a kezelőgombot (17), ha már ég a gyújtóláng. Elengedése után a kezelőgomb állásban marad. Ezután kezd el üzemelni a fő égő. 3. ábra: Üzembe helyezés VGH 137/2 9

10 A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE (folytatás) A vízhőmérséklet kiválasztása ábra: A vízhőmérséklet kiválasztása VIH 145/1 A hőmérséklet a hőfokválasztó-gombbal (11) fokozatmentesen állítható be: kb. 40 C-tól ("1"-állás fent) kb. 60 C-on keresztül ("E"-állás fent) kb. 70 C-ig("5"-állás fent). A VGH melegvíz-tároló önműködően bekapcsol, ha a víz hőmérséklete a hőfokválasztó-gombbal Ön által a beállított hőmérséklet alá csökken, majd később, ha a víz hőmérséklete elérte a beállított értéket, önműködően kikapcsol. Gazdaságossági és higiéniai (például legionella fertőzés) okokból egyaránt az "E" beállítást (kb. 60 C) javasoljuk. Hosszú csővezetékekkel kiépített fűtési rendszereknél (például kórházakban, idősek otthonaiban, társasházakban) 60 C-ra ("E"-állás) kell beállítani a víz hőmérsékletét. Ugyanez érvényes a több melegvíz-tárolót tartalmazó fűtési rendszerekre is, ha a tárolók együttes űrtartalma meghaladja a 400 litert. Üzemen kívül helyezés 17 Kissé megnyomva tartva fordítsa a kezelőgombot (17) "Ki-állásba". Zárja el a gázelzáró csapot (G, 2. ábra) ábra: Üzemen kívül helyezés VGH 146/1 Jelmagyarázat a 4-6. ábrákhoz 11 hőfokválasztó-gomb 14 leürítő szelep 15 takarófedél 17 kezelőgomb 19 reteszoldó gomb 10

11 A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE (folytatás) Zavarelhárítás A Vaillant VGH.../5 XZU melegvíztároló füstgázszenzorral van felszerelve, melynél a füstgázvezetés ellenőrzéséhez az áramlásbiztosító (1, áttekintő rajz) egy hőmérséklet-érzékelővel van ellátva. Esetleges zavar esetén a következőképpen lehet ismét üzembe helyezni a készüléket: Először fordítsa el a kezelőgombot (17) "Ki-állásba". Utána nyomja meg a reteszoldó gombot (19). Helyezze üzembe a készüléket - a 9. oldalon ismertetett módon. Ismételten fellépő zavar esetén veszélyes helyzet alakulhat ki. Ezért helyezze üzemen kívül a VGH.../5 XZU melegvíz-tárolót, és zárja el a gázelzáró csapot (G, 2. ábra). A zavar megszüntetése céljából hívja az Önnel kapcsolatban álló szakvállalatot. A füstgázellenőrző berendezést semmilyen körülmények között nem szabad üzemen kívül helyezni. Ezenkívül hibás alkatrészek kicserélése esetén csak eredeti Vaillant pótalkatrészeket szabad használni. Fagyvédelem ábra: A VGH készülék leürítése VIH 147/0 Ha a felállítási helyiségben fagyveszély fenyeget, akkor is üzemeltesse tovább a VGH készüléket. Amennyiben nem kívánja ezt, akkor üzemen kívül helyezés után le kell üríteni a készülékben lévő vizet. A leürítéshez zárja el a melegvíz-tároló előtt lévő hidegvízelzárócsapot (A, 1. ábra), valamint a gázelzáró csapot (G, 2. ábra). Vegye le az égő előtt lévő takarófedelet (15), majd nyissa ki az alatta lévő leürítő szelepet (14), valamint egy melegvízcsapot, és várjon amíg a VGH készülék teljesen le nem ürül. Ápolás A melegvíz-tároló külső részének tisztításához elegendő egy nedves, esetleg mosószeres vízzel átitatott kendő. A készülékköpeny sérüléseinek elkerülése érdekében ne használjon dörzsölő és oldó hatású tisztítószereket (semmilyen súrolószert, benzint stb.). 11

12 SZERELÉS (szakemberek számára) Előfeltételek A melegvíz-tároló felszerelése előtt be kell szerezni a helyileg illetékes kéményseprő vállalat és gázszolgáltató vállalat (Gázművek) engedélyét. A szerelést és az első üzembe helyezést csak arra feljogosított szakember vagy szakvállalat végezheti el, aki a fennálló előírások, rendszabályok és irányelvek betartásáért is teljes felelősséget vállal. A szerelés megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy a készülék adattábláján megadott paraméterek, főleg a gázfajta, megegyezik-e a helyi viszonyokkal. Fő méretek és tömegek Ø 550 Ø b c a VGH /5 XZU 250 a méret mm b méret mm c méret mm 595 > 400* Tömeg üresen kg Tömeg töltve kg 7. ábra: Fő méretek mm-ben VGH 135/3 12

13 SZERELÉS (folytatás) A készülék felállítása A felállítási hely ellenőrzése A készülékhez áramló, égést tápláló levegőnek technikailag mentesnek kell lennie az olyan kémiai anyagoktól, amelyek például fluort, klórt vagy ként tartalmaznak. A spray-k, oldószerek és tisztítószerek, festékek, ragasztóanyagok stb. ilyen jellegű anyagokat tartalmaznak, és ezek kedvezőtlen körülmények esetén korróziót okozhatnak (a füstgáz-elvezető rendszerben is). A helyiség szükséges méretei, valamint levegőellátása és szellőztetése feleljen meg az érvényes előírásoknak A felállításnál a VGH melegvíz-tároló vízzel feltöltött tömegét is vegye figyelembe. A felállítási helynek vízszintesnek kell lennie. Felállítás A készüléket füstgázkémény közelében célszerű felállítani úgy, hogy a melegvíz- és hidegvíz-csatlakozó a szerelési fal felé nézzen, karbantartáskor elegendő hely álljon rendelkezésre az égő, valamint a védőanód ki- és visszaszereléséhez, a kezeléshez szükséges szerelvények könnyen megközelíthetők legyenek, a VGH melegvíz-tároló jobb oldala és a fal között legalább 400 mm szabad tér maradjon, hogy a belső tartályt a tisztítókarimán keresztül ki lehessen tisztítani. A VGH melegvíz-tároló vízszintbe állítását a készülék állítható lábaival végezze el. Gázcsatlakozás G ábra: Gázcsatlakozás 11 hőfokválasztó-gomb G gázelzáró csap VIH 148/0 A gázcső átmérőjét a gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő csatlakozási értékét figyelembe véve az érvényes helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. Szerelje be a gázelzáró csapot (G) a gázcsatlakozó-vezetékbe. Csatlakoztatás előtt jól fúvassa ki levegővel a gázcsatlakozóvezetéket. Szilárd részecskék, így például szennyeződések, megmunkálási reszelékek vagy tömítőanyag-darabkák nem kerülhetnek be a gázarmatúrába (11). Ellenőrizze valamennyi csatlakozó tömítettségét. 13

14 SZERELÉS (folytatás) A füstgázszenzor beszerelése A füstgázszenzor elemei az alábbiak: hőmérséklet-határoló (20) termoáramkör (21) kábelcsatorna (29) hőmérséklet-érzékelő (30). A füstgázszenzor szerelését a következőképpen kell elvégezni: A kapilláris csövet (51) forgatva dugja keresztül a kábelcsatornán (29) (nem szabad megtörni). A hőmérséklet-határolót (20) bilincscsel húzza rá a hőfokválasztógomb (11) alatt lévő összekötő csőre. Húzza rá a termoáramkör csatlakozót (21) a hőmérséklet-határolóra (20) ábra: A füstgázszenzor beszerelése VGH 149/1 Füstgázcsatlakozás ábra: Füstgázcsatlakozás Jelmagyarázat a 9. és a 10. ábrákhoz 1 áramlásbiztosító 11 hőfokválasztó-gomb 20 hőmérséklet-határoló 21 termoáramkör csatlakozó 29 kábelcsatorna 30 hőmérséklet-érzékelő 51 kapilláris cső 52 füstgázcső VGH 150/1 A füstgázcsatlakozás szerelésekor figyelembe kell venni az érvényes helyi előírásokat. A kéményre való csatlakozás előtt be kell szerezni a helyileg illetékes kéményseprő vállalat engedélyét. A füstgáz kifogástalan elvezetéséhez szükséges huzatot a kémény helyes méretezésével és elrendezésével kell biztosítani. Erre azért van szükség, mivel a Vaillant gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő az energia-megtakarítás érdekében magas hatásfokkal üzemel. Az Ø 90 mm-es füstgázcsövet (52) húzza rá az áramlásbiztosító (1) csonkjára, majd emelkedő irányban vezesse a kéményhez. A csőnek nem szabad benyúlnia a kémény belső terébe.

15 SZERELÉS (folytatás) Vízcsatlakozás 11. ábra: Vízcsatlakozók, méretek mm-ben VGH 126/0 Vizsgálja át, majd öblítse át a teljes bekötendő vízvezeték-hálózatot. Kösse be a hidegvíz-vezetéket a hidegvíz-csatlakozóra (3, kék gyűrű), a szükséges biztonsági szerelvénycsoportokkal együtt. VGH 130,160,190,220 típusokhoz: Nr max. 10 bar csatlakozási víznyomásig: DN 20 biztonsági szerelvénycsoport. 1 áramlásbiztosító 2 melegvíz-csatlakozó R 3/4 (piros gyűrű) 3 hidegvíz-csatlakozó R 3/4 (kék gyűrű) 8 cirkulációs csatlakozó R 3/4 (fekete gyűrű) 9 magnézium védőanód 16 tisztítónyílás h áramlási irány g d c b 12. ábra: Biztonsági szerelvénycsoportok Vaillant biztonsági szerelvénycsoport DN 20, nyomáscsökkentő nélkül a membrános biztonsági szelep b hidegvíz-elzárócsap c manométer-csatlakozócsonk d visszaáramlás-gátló g hidegvíz-elzárócsap h házi hidegvízvezeték a schema A membrános biztonsági szelep (a) és a VGH melegvíz-tároló között nem szabad elzárási lehetőséget beépíteni. A biztonsági szelepet jól megközelíthető helyre kell felszerelni, hogy üzem közben légteleníteni lehessen azt. A lefúvató vezetéket a biztonság szelep kilépőnyílásával azonos méretű kivitelben kell elkészíteni, legfeljebb két könyök lehet benne és 2 méternél nem lehet hosszabb. A lefúvató vezetéknek mindig nyitottnak kell lennie, és úgy kell beépíteni azt, hogy a belőle kilépő forró víz vagy gőz személyeket ne veszélyeztethessen. Kösse be a melegvíz-vezetéket (2, piros gyűrű) és szükség esetén a cirkulációs vezetéket (8, fekete gyűrű) is. A vízcsatlakozások elkészítéséhez acél vagy réz csöveket lehet felhasználni. Műanyag csövek használata csak a hidegvíz-vezetékben a biztonsági szerelvénycsoportig megengedett. 15

16 SZERELÉS (folytatás) Üzembe helyezés Az első üzembe helyezéskor ellenőrizni kell a gázfajtát. Hasonlítsa össze a készülék adattábláján látható adatokat a helyi gázszolgáltatási paraméterekkel (gázfajta és Wobbe-szám). Ehhez a helyi gázszolgáltató vállalat ad felvilágosítást. A VGH.../5 XZU melegvíz-tároló földgáz- vagy propán-bután gáz tüzelésére alkalmas, univerzális gázkészülék. A készüléket gyárilag földgáz" H" üzemeltetésre (W s = 12,0-16,1 kwh/m 3 ) állították be. " földgáz S" gázminőséggel (W s = 10,0-13,1 kwh/m 3 ) történő üzemeltetéshez a készülékhez mellékelt főégő-fúvókákat, valamint gyújtóégő-fúvókát (lásd a 3. sz. táblázatot a 19. oldalon) kell beszerelni és a 18. oldalon ismertetett módon el kell végezni a gázterhelés beállítását. G Átállítás földgáz H gázról propán / bután gázra A Vaillant gáztüzelő berendezéseket csak a Vaillant Márkaszerviz vagy az arra külön feljogosított szakvállalat, eredeti, gyári átállító készlettel állíthatja át PB-gázra lásd átállítási útmutató! 15 áramlási irány 13. ábra: Üzembe helyezés Vaillant biztonsági szerelvénycsoport DN 20, nyomáscsökkentő nélkül 15 takarófedél b hidegvíz-elzárócsap g hidegvíz-elzárócsap G gázelzáró csap g b VGH 151/1 propán-bután gázzal történő üzemeltetéshez a VGH.../5 XZU melegvíz-tárolót gyári alkatrészek felhasználásával át kell állítani. Szerelje fel a takarófedelet (15) az égőnyílás elé. Nyissa ki a gázelzáró csapot (G). Nyissa ki a hidegvíz-elzárócsapokat (b és g). Töltse fel vízzel a VGH melegvíztárolót. A 9. oldalon ismertetett módon helyezze üzembe a készüléket. A füstgázszenzor működése 16 A füstgáz hőmérsékletének felügyeletéhez és érzékeléséhez a füstgázszenzor egy, az áramlásbiztosítóba beszerelt hőmérséklet-érzékelővel van ellátva. Esetleges zavar esetén a következőképpen lehet ismét üzembe helyezni a készüléket (3. ábra): Először fordítsa el a kezelőgombot (17) "Ki-állásba". Utána nyomja meg a reteszoldó gombot (19). Helyezze üzembe a készüléket - a 9. oldalon ismertetett módon. Ismételten fellépő zavar esetén ellenőrizze a füstgázrendszert, az égést tápláló levegő bevezetését és a füstgáz helyes elvezetését. A füstgázellenőrző berendezést semmilyen körülmények között nem szabad üzemen kívül helyezni. Ezenkívül hibás alkatrészek kicserélése esetén csak eredeti Vaillant pótalkatrészeket szabad használni.

17 A GÁZTERHELÉS BEÁLLÍTÁSA Az elvégzendő teendők áttekintése Az adattáblán látható adatok segítségével vizsgálja meg, hogy a VGH melegvíz-tárolónak a rendelkezésre álló gázfajtához való illesztéséhez milyen műveleteket kell elvégezni. A készülékkivitel összehasonlítása a gázfajtával ❶ A helyi gázfajta Wobbe-száma az E (H) földgázcsoport munkatartományába esik, W s -tartomány:12,0-16,1 kwh/m 3. Földgáz " H " minőség Teendők A 19. oldalon lévő 2. táblázat szerint ellenőrizze az átfolyó gázmennyiséget, vizsgálja meg a gáztömörséget és a 20. oldalon ismertetett módon ellenőrizze a készülék működését. A beépített főégő-fúvókákat és a gyújtóégő- fúvókát a 21. oldalon ismertetett módon cserélje ki a készülékhez mellékelt fúvókákkal, majd a 18. oldalnak megfelelően állítsa be a VGH készülék gázterhelését; a 20. oldalon ismertetett módon ellenőrizze a készülék működését. ❷ A helyi gázfajta Wobbe-száma az LL (L) földgázcsoport munkatartományába esik, W s -tartomány:10,0-13,1 kwh/m 3. Földgáz " S " minőség ❸ A készülékkivitel nem felel meg a helyileg rendelkezésre álló gázfajtának. Propán/bután gáz A készülék átállítása szükséges gyári alkatrészek felhasználásával. A csatlakozási gáznyomás ellenőrzése ábra: A csatlakozási gáznyomás ellenőrzése 11 hőfokválasztó-gomb 17 kezelőgomb 23 a csatlakozási gáznyomás-mérőcsonkja VGH 158/0 Zárja el a gázelzáró csapot (G, 13. ábra). Csavarja ki a csatlakozási gáznyomás mérőcsonkjából (23) a tömítőcsavart. Csatlakoztasson egy U-csöves manométert a csatlakozási gáznyomás mérőcsonkjára. Nyissa ki a gázelzáró csapot. Helyezze üzembe a gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőt. Mérje meg a csatlakozási gáznyomást, amelynek E (H) földgáznál 15 és 25 mbar között kell lennie. A fenti tartományon kívül eső csatlakozási gáznyomás esetén a készüléket nem szabad üzembe helyezni. Ha nem sikerül megszüntetni a hibát, akkor értesítse az illetékes gázszolgáltató vállalatot. Fordítsa el a kezelőgombot (17) "Ki-állásba". Zárja el a gázelzáró csapot. Vegye le az U-csöves manométert. Gáztömören csavarja vissza a tömítőcsavart a csatlakozási gáznyomás mérőcsonkjába (23). Helyezze üzembe a VGH melegvíztárolót. 17

18 A GÁZTERHELÉS BEÁLLÍTÁSA (folytatás) A gyújtóláng beállítása A gyújtóláng a takarófedél nyílásán (22, 3. ábra) keresztül figyelhető meg. Egyenletes lángkép esetén a gyújtólángnak érintenie kell a hőelem (40, 20. ábra) felső részét. Ha nem így van, akkor a védősapka (25) levétele után a gyújtógáz-beállítócsavarral (24) el kell végezni a gyújtóláng beállítását: Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva kisebb lesz a gyújtóláng. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva nagyobb lesz a gyújtóláng. 15. ábra: A gyújtóláng beállítása VGH 130/0-- Átállítás földgáz "S" gázfajtára ábra: A gyújtó- és az égőfúvókák kicserélése VGH 152/1 A 21. oldalon ismertetett módon szerelje ki az égőt. Cserélje ki a beépített főégő-fóvókákat (49) a készülékhez mellékelt főégő-fúvókákkal (lásd 19. oldal, 3. táblázat), tömítésekkel (50) együtt. Cserélje ki a beépített gyújtóégőfúvókát (47) a készülékhez mellékelt gyújtóégő-fúvókával, tömítéssel (46) együtt. Ellenőrizze a gáztömörséget. A következő pont szerint végezze el a gázterhelés beállítását. Távolítsa el a régi öntapadó feliratot és ragassza fel a készülékhez mellékelt "Átállítva földgáz "S" gázfajtára" szövegű feliratot. A gázterhelés beállítása földgáz "S" gázfajtára (fúvókanyomás-módszer) 18 Fordítsa el gyújtóállásba a kezelőgombot (17). Vegye le a védősapkát (25) a fúvókanyomás-mérőcsonkról (26). Csatlakoztasson egy U-csöves manométert a fúvókanyomás-mérőcsonkra. Fordítsa el "5"-állásba, majd húzza le a hőfokválasztó-gombot (11). Fordítsa el a kezelőgombot (17) "üzem"-állásba. A 19. oldalon lévő 3. táblázatból állapítsa meg a szükséges fúvókanyomást. A fúvókanyomás-beállítócsavarral (27) állítsa be a fúvókanyomást: Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva = több gáz. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva = kevesebb gáz. Fordítsa el a kezelőgombot (17) "Ki-állásba". Zárja el a gázelzáró csapot. Vegye le az egy U-csöves manométert. Szorosan csavarja vissza a tömítőcsavart a fúvókanyomás-mérőcsonkra (26). Tegye vissza a védősapkát (25) és a hőfokválasztó-gombot (11). Jelmagyarázat a 15. és a 16. ábrához 11 hőfokválasztó-gomb 17 kezelőgomb 23 csatlakozási gáznyomás mérőcsonkja 24 gyújtógáz-beállítócsavar 25 védősapka 26 fúvókanyomás-mérőcsonk 27 fúvókanyomás-beállítócsavar 28 a nyomásszabályozó blokkolócsavarja 41 gyújtógáz-cső 46 tömítés 47 gyújtóégő-fúvóka 48 gyújtóégő 49 főégő-fúvóka 50 tömítés

19 A GÁZTERHELÉS BEÁLLÍTÁSA (folytatás) A földgázbeállítás ellenőrzése (volumetrikus módszer a gázfogyasztás alapján) Felfűtött VGH melegvíz-tárolóból a tároló-hőmérséklet csökkentése céljából engedjen ki melegvizet. A 9. oldalon ismertetett módon helyezze üzembe a készüléket, és fordítsa a hőfokválasztó-gombot (11) "E"-állásra. Kapcsoljon ki minden más gázkészüléket, amely ugyanarra a gázfogyasztásmérőre csatlakozik. Olvassa le a gázfogyasztásmérőről az átfolyt gázmennyiség értékét liter/perc-ben (lehetőleg stopperórával mérje az időt). Hasonlítsa össze a leolvasott értéket az alábbi táblázatokban megadott előírt értékekkel. 10%-nál kisebb eltérés esetén semmit sem kell tennie. 10%-nál nagyobb eltérés esetén: ellenőrizze a fúvókanyomást és a fúvókák jelölését. Ha ezen ellenőrzés során nem talált rendellenességet, és ha az illetékes gázszolgáltató vállalattal történt megbeszélés sem derített ki zavart a gázellátásban, akkor a vevőszolgálattól (lásd a 25. oldalon) kérjen tanácsot. 2. táblázat: földgáz H gázfajta (H u = 10,5 kwh/m 3 ) gyári beállítás W s (W o ) =15,0 kwh/m 3 -re Készüléktípus Névleges Főégő-fúvóka Gyújtóégő-fúvóka Gázátfolyás Fúvókanyomás hőterhelés [kw] darabszám jelölés* jelölés* [liter/perc] [mbar] VGH 130/5 XZU 7, ,3 11,5 VGH 160/5 XZU 8, ,1 14,0 VGH 190/5 XZU 9, ,9 13,2 VGH 220/5 XZU 9, ,8 14,4 3. táblázat: földgáz S gázfajta (H u = 8,8 kwh/m 3 ) gyári beállítás W s (W o ) =12,4 kwh/m 3 -re Készüléktípus Névleges Főégő-fúvóka Gyújtóégő-fúvóka Gázátfolyás Fúvókanyomás hőterhelés [kw] darabszám jelölés* jelölés* [liter/perc] [mbar] VGH 130/5 XZU 7, ,3 12,7 VGH 160/5 XZU 8, ,2 16,0 VGH 190/5 XZU 9, ,1 11,7 VGH 220/5 XZU 9, ,0 13,9 * A fúvókákra rá vannak bélyegezve a fenti táblázatokban felsorolt értékek. A jelölés a furatátmérő 100-szoros értékének felel meg. 19

20 A GÁZTERHELÉS BEÁLLÍTÁSA (folytatás) A működés ellenőrzése ábra: A működés ellenőrzése VGH 153/1 Felfűtött VGH melegvíz-tárolóból a tároló-hőmérséklet csökkentése céljából engedjen ki melegvizet. A 9. oldalon ismertetett módon helyezze üzembe a készüléket. Ellenőrizze a VGH melegvíz-tároló gáztömörségét. Ellenőrizze, hogy az áramlásbiztosítónál (1), valamint a takarófedél (15) alatt az égőkamrából kilépő gáznál kifogástalan-e a füstgázelvezetés. Ellenőrizze az égő begyújtását és szabályos lángképét. Ellenőrizze, hogy kifogástalan-e a gyújtóláng beállítása. Ellenőrizze a készülék vízoldali tömítettségét. Ismertesse meg az üzemeltetővel a készülék kezelését. Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy a felállítási helyen történő olyan építészeti változtatások után, amelyek hátrányosan befolyásolják az égést tápláló levegővel való ellátást, szakemberrel újból ellenőriztetni kell a készülék működését. Javasolja felülvizsgálati/karbantartási szerződés megkötését. Jelmagyarázat a ábrákhoz 1 áramlásbiztosító 11 hőfokválasztó-gomb 15 takarófedél 18 gázelosztó-cső 38 szorító 39 gyújtóelektróda 40 hőelem 41 gyújtógáz-cső 42 égőrögzítő 43 kerámia égőrudak 45 tartó 46 tömítés 47 gyújtóégő-fúvóka 48 gyújtóégő 49 főégő-fúvóka 50 tömítés 20 G gázelzáró csap

21 GÁZÁTÁLLÍTÁS Átállítás más gázfajtára 11 G 15 A VGH.../5 XZU melegvíz-tároló átállítását csak eredeti, Vaillant gyári átállító készlettel szabad elvégezni. Ezekben az átállító készletekben benne van az átállításhoz szükséges valamennyi alkatrész, valamint egy öntapadó átállítási felirattábla. Szerelje be a 19. oldal 2-4. táblázatai szerinti főégő- és gyújtóégő-fúvókákat. Az átépítés során a következőképpen kell eljárni: Zárja el a gázelzáró csapot (G). Vegye le az égonyílás előtt található takarófedelet (15). Bontsa le a hőelem (40) és a gyújtógáz-cső (41) csatlakozását a hőfokválasztó-készülékről (11). Fordítsa ki oldalra a gázelosztócsövön (18) lévő szorítót (38). Csavarja ki a két csavart az égőrögzítőből (42). 18. ábra: Az égő kiszerelésének előkészítése VGH 154/1 19. ábra: Az égő kiszerelése, a gyújtó- és az égőfúvókák kicserélése VGH 139/0-X 21

22 GÁZÁTÁLLÍTÁS (folytatás) Átállítás más gázfajtára (folytatás) Előre felé húzza ki a komplett égőt. Bontsa le gyújtógáz-csövet (41) a gyújtóégőről (48). Cserélje ki a gyújtóégő-fúvókát (47) tömítéssel (46) együtt, a 19. oldalon lévő 2-4. táblázatok szerint. Ennek során ügyeljen arra, hogy a gyújtógáz-cső bele legyen téve az égőlap hornyába (elfordulás elleni biztosítás). Cserélje ki a gázelosztó-csőbe (18) becsavarozott főégő-fúvókákat (49) tömítéssel (50) együtt, a 19. oldalon lévő 2-4. táblázatok szerint, és ellenőrizze, hogy szilárdan rögzítette-e azokat. Fordított sorrendben építse össze és szerelje vissza az égőt. Ellenőrizze a gáztömörséget. A készülék adattáblája közelében ragassza fel az átállítási felirattáblát. Földgáz "H" gázfajtáról "S" gázra történő átállítás utáni teendők A oldalon ismertetett módon el kell végezni a VGH gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő gázoldali beállítását. A 20. oldalon leírtaknak megfelelően ellenőrizze a készülék működését. Átállítás földgáz " H " gázról propán / bután gázra A Vaillant gáztüzelő berendezéseket csak a Vaillant Márkaszerviz vagy az arra külön feljogosított szakvállalat, eredeti, gyári átállító készlettel állíthatja át PB-gázra. lásd ÁTÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ! Jelmagyarázat a 20. és a 21. ábrához 20. ábra: A gázátállítás utáni teendők VGH 130/0--d 11 hőfokválasztó-gomb 18 gázelosztó-cső 24 gyújtógáz-beállítócsavar 25 védősapka 28a nyomásszabályozó blokkolócsavarja, védősapkával 38 szorító 39 gyújtóelektróda 40 hőelem 41 gyújtógáz-cső 42 égőrögzítő 43 kerámia égőrudak 44 karima 45 tartó 46 tömítés 47 gyújtóégő-fúvóka 48 gyújtóégő 49 főégő-fúvóka 50 tömítés 22

23 FELÜLVIZSGÁLAT / KARBANTARTÁS (szakemberek számára) Karbantartás A védőanód felülvizsgálata Az égő és az áramlásbiztosító tisztítása A készülék tartós készenlétének, megbízhatóságának és hosszú élettartamának előfeltétele a rendszeres felülvizsgálat és karbantartás (legalább évente egyszer). Ennek elvégzésével erre feljogosított szakembert bízzon meg. A Vaillant VGH.../5 XZU típusú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőbe magnézium védőanód (9, 3. oldal, áttekintő rajz) van beépítve, amelynek élettartama normál körülmények között 5 év. Ettől függetlenül minden ellenőrzéskor ki kell csavarni és ellenőrizni kell a rajta lévő lerakódásokat: Zárja el a gázelzáró csapot (G, 21. oldal, 18. ábra). Vegye le a takarófedelet (15, 21. oldal, 18. ábra). Bontsa le a hőelem (40) és a gyújtógáz-cső (41) csatlakozását a hőfokválasztó-gombbal (11) ellátott univerzális beállítóelemről. Fordítsa ki oldalra a gázelosztócsövön (18) lévő szorítót (38). Javasoljuk, hogy ehhez kössön felülvizsgálati / karbantartási szerződést az Önnel kapcsolatban álló, erre feljogosított szervizzel. A készülékbe történő mindennemű beavatkozás előtt el kell zárni a gázelzáró csapot (G, 21. oldal, 18. ábra). A védőanód átmérőjének legalább 12 mm-nek kell lennie, kellően homogén felülettel. Ha szükséges, akkor a belső tartály korrózió elleni védelme érdekében eredeti új Vaillant védőanóddal cserélje ki. Csavarja ki a két csavart az égőrögzítőből (42). Előre felé húzza ki a komplett égőt (13, áttekintő rajz a 3. oldalon). Vegye le az áramlásbiztosítót (1, áttekintő rajz a 3. oldalon), majd húzza ki a füstgázterelőt (6, áttekintő rajz a 3. oldalon). Gondosan tisztítsa meg az égőt, a füstgázterelőt és az égőkamrát. 21. ábra: Az égő és a gyújtóégő VGH 139/0-X 23

24 FELÜLVIZSGÁLAT / KARBANTARTÁS (folytatás) Tisztítsa meg a gyújtóégő primerlevegő-szűrőjét (48). Fordított sorrendben építse össze és szerelje vissza az égőt. Ellenőrizze a készülék működését (20. oldal) és készítse elő üzemeltetésre azt (16. oldal). Tegye vissza a takarófedelet (15, 18. ábra). A belső tartály tisztítása 22. ábra: A tisztítókarima levétele 31 csavarok 32 védősapka 33 karimacsavarok 34 karimafedél 35 takarólap 36 tömítés 37 karima Miután a melegvíz-tároló belső tartályának tisztítási munkáit az ivóvíztartományban kell elvégezni, ügyeljen az alkalmazott tisztítókészülékek és tisztítószerek megfelelő higiéniájára. Tisztításkor a következőképpen járjon el: Zárja el a hidegvíz-elzárócsapot (A, 1. ábra), majd a leürítő szelepen (14, áttekintő rajz a 3. oldalon) keresztül ürítse le a VGH melegvíztárolót. VGH 131/0 Nyissa ki a tisztítókarimát: Ehhez először csavarja ki a két csavart (31), majd a szigeteléssel együtt húzza le a védősapkát (32). Csavarja ki a nyolc karimacsavart (33), majd a karimáról (37) vegye le a karimafedelet (34) és a takarólapot (35), valamint a tömítést (36). A belső tartály tisztítását vízsugárral végezze. Ha szükséges, akkor megfelelő segédeszközzel (például fa vagy műanyag kaparóval) szedje le a lerakódásokat, majd öblítse ki a tartályt. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy se a tartályban lévő alkatrészek, se a tartály zománcozása ne sérüljön meg. Fordított sorrendben végezze el az összeszerelést. A karbantartás befejezése után a karimafedelet előírásszerűen zárja le. Ügyeljen arra, hogy a karimacsavarokat kb. 50 N/m erővel, váltogatva átlós irányban erősen húzza meg. Töltse fel vízzel a VGH melegvíztárolót és ellenőrizze a karima tömítettségét. Ha - az egyenletesen meghúzott csavarok ellenére - víz lépne ki a karimán keresztül, akkor tegyen be új tömítést. A 9. oldalon ismertetett módon helyezze üzembe a VGH melegvíztárolót. A működés ellenőrzése A készülék felülvizsgálata után a biztonsági szerelvénycsoport működését is ellenőrizni kell. Ezenkívül a oldalon leírtak szerint ellenőrizni kell a gázterhelés beállítását, majd 20. oldalon ismertetett módon ellenőrizni kell a komplett készülék működését. Pótalkatrészek 24 Az esetleg szükségessé váló pótalkatrészeket a mindenkor érvényes pótalkatrész-katalógusok tartalmazzák. Felvilágosítással a Vaillant Hungária Kft. szolgál.

25 ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS Készülék A Vaillant-termékeknél a későbbi újrahasznosítás és ártalmatlanítás már a készülék fejlesztésénél fontos szempont. A Vaillant gyári normák szigorú követelményeket támasztanak. A felhasználandó anyagok kiválasztásánál az anyagok újrahasznosíthatóságát, az alapanyagok és a készülékegységek kiszerelhetőségét és szétválaszthatóságát éppúgy figyelembe veszik, mint az újrafeldolgozáskor és az elkerülhetetlenül felhasznált, nem értékesíthető anyagok ártalmatlanításakor jelentkező környezetveszélyeztető és egészségkárosító hatásokat. Ez a Vaillant VGH.../5 XZU típusú gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő 92%-ban fém anyagokból áll, amelyek az acél- és kohóművekben újra beolvaszthatók, így újbóli értékesítésük szinte korlátlan. A felhasznált műanyagok meg vannak jelölve, úgyhogy az anyagok osztályozása és frakcionálása a későbbi újrahasznosításhoz elő van készítve. Csomagolás A Vaillant cég a legszükségesebbre korlátozta a készülék szállítási csomagolását. A csomagolóanyagok kiválasztásánál következetesen figyelembe vették az újbóli felhasználási lehetőségeket. Az értékes kartonpapírok már hosszú ideje a karton- és papíripar keresett másodlagos nyersanyagai. Az EPS (sztiropor)( alkalmazására a termékek szállítás közbeni védelméhez van szükség. Az EPS 100%-osan újrahasznosítható és nem tartalmaz freont. A fóliák és a kötözőszalagok is újrahasznosítható műanyagból készülnek. Gyári garancia A készülékre a jótállási jegyen feltüntetett feltételek szerint gyári garanciát biztosítunk. Gyári garanciát csak akkor vállalunk, ha a készülék üzembehelyezését feljogosított szakember végezte! Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem feljogosított szerviz végez munkát,vagy ha nem eredeti Vaillant alkatrészt építettek be,ill. ha a karbantartást nem kellő időben nem megfelelő rendszerességgel vagy szakszerűtlenül végzik! 25

26 KÉSZÜLÉK-INFORMÁCIÓK Műszaki adatok 1) DIN 4708 szerint 2) Füstgázadatok kéményméretezés ellenőrzésére DIN 4705 szerint Gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítő VGH /5 XZU Névleges hőteljesítmény P n 6,30 7,25 8,20 8,60 kw Névleges hőterhelés Q n 7,00 8,00 9,00 9,50 kw H i (H u ) fűtőértékre vonatkoztatva Névleges űrtartalom V s liter Melegvízteljesítmény-tényező 1) 1,0 1,5 1,8 2,5 N L Tartós melegvíz-teljesítmény liter/óra Csatlakozási gázterhelés földgáz " H " H u = 10,5 kwh/m 3 0,7 0,8 0,9 1,0 m 3 /óra földgáz "S" H u = 8,8 kwh/m 3 0,8 0,9 0,95 1,0 m 3 /óra Csatlakozási földgáz "H", "S" 25 mbar gáznyomás propán-bután gáz 30 vagy 50 mbar Gázcsatlakozás Rp 1 /2 Füstgáz- tömegáram 2) kg/óra Füstgáz- hőmérséklet 2) C Huzatigény 0,05 mbar Füstgázcsatlakozás 90 Ø mm A jelen utasítás be nem tartása miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget. Vízcsatlakozás R 3 /4 Megengedett max. üzemi víznyomás 10 bar Felfűtési idő = 50 K-hoz perc Tömeg üres állapotban kg Tömeg vízzel feltöltve kg A továbbfejlesztés jogát fenntartjuk. Kérjük, vegye figyelembe a készülék adattábláján látható adatokat. Vaillant Hungária Kft., 1116 Budapest, Hunyadi János út. 1., Telefon Telefax HU 01/2000 V Printed in Germany A műszoki változtatások joga fenntartva!

Vaillant gyårtmåny MAG premium HU 19/2 s 24/2 XI tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG premium HU 19/2 s 24/2 XI tipus k szül khez premium electronic HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG premium HU 19/2 s 24/2 XI tipus k szül khez R1 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetlen adja át azt az önt követő

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 Pečlivě uschovejte tento návod a předejte jej případně i dalšímu majiteli

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX

Használati útmutató MORA. VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Használati útmutató MORA VDP641X VDP642X VDP645X VDP645W VDP645x1 VDP 642GX VDP645GX Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern beépíthető gázfőzőlap használója lett. Kívánjuk,

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató

Páraelszívó Használati útmutató Páraelszívó Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK 2 FELSZERELÉS 3 HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS 4 FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK FIGYELMEZTETÉSEK Ezt az elszívó készüléket a konyhai szagok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen tanulmányozza

Részletesebben

Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 182/1 E, 242/1 E, 282/1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez

Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 182/1 E, 242/1 E, 282/1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez Kezelési utasítás a Vaillant gyártmányú TURBOTOP VU 1/1 E, /1 E, /1 E típusú turbo fűtőkészülékékhez Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy Vaillant gyártmányú készüléket vásárolt. Ebben a kezelési utasításban

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1 SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.... TARTOZÉK.... A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE.... ELŐKÉSZÜLETEK

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

BONJOUR. Falra szerelhető elektromos konvektor mechanikus termosztáttal. Használati útmutató

BONJOUR. Falra szerelhető elektromos konvektor mechanikus termosztáttal. Használati útmutató BONJOUR Falra szerelhető elektromos konvektor mechanikus termosztáttal Használati útmutató 1. ábra cm-ben megadva 2. ábra 2 Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a fűtőberendezés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I. Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok

Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I. Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok Egyszerű kezelhetőség Teljes körű biztonság Tartozék helyiségtermosztát IPX 5D védettség (Semia F24)I Semia C24 E és F24 E fali kombi gázkazánok A készülék méretei: Egyszerű kezelhetőség csak egy kapcsoló

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE

MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE SZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ MILLENNIUM E - MILLENNIUM SE FALIKAZÁNOK TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETŐ 2 1. MŰSZAKI LEÍRÁS 3 1.1. Műszaki adatok 3 1.2. Keringtető szivattyú teljesítmény

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

MP 1.90 1.110. Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv

MP 1.90 1.110. Magas hozamú fali gázkazán. Felhasználói és szerelői kézikönyv A MP 1.90 1.110 HU Magas hozamú fali gázkazán Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Típus: G-30S-BG/ YORKER SLIM KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások figyelmen

Részletesebben

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 Szerelési segédlet 8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 492 HU (2007.01) RA Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HU Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

thermotop plus fali gázkészülékek turbotop plus fali gázkészülékek

thermotop plus fali gázkészülékek turbotop plus fali gázkészülékek i Utasítás thermtop plus fali gázkészülékek turbtop plus fali gázkészülékek VU HU -5 VU/VUW HU -5 VU/VUW HU 4-5 VU/VUW HU 8-5 VU HU -5 VU/VUW HU -5 VU/VUW HU 4-5 VU/VUW HU 8-5 HU Tartalmjegyzek; Általáns

Részletesebben

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. GARDENA Nagynyomású tisztító készlet Power-forgókefével Cikksz. 5700 Használati útmutató Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembe helyezése elott gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 1 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta a gáztűzhelyek új típusába tartozó készülékünket. A következő információk a segítségére lesznek abban, hogy megismerje

Részletesebben

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414 HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat

Részletesebben

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412

EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Használati- és szerelési útmutató Páraelszívók EFC 9404 9412-9408 EFC 6404-6412 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások a konyhabútorba való szereléshez a használathoz Általánosságok Elszívó üzemmód Keringtető

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

Univerzális LED kijelzős tolatóradar

Univerzális LED kijelzős tolatóradar B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális LED kijelzős tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRA L, LED KIJELZŐVEL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható

Részletesebben

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33

Jelzés N 1 2 3 4 5 6 7 Szobahõmérséklet C 10 13 17 20 23 26 30 33 TARTALOMJEGYZÉK 1.TUDNIVALÓK...4 Fontos tudnivalók...4 Munkavédelmi és biztonsági elõírások...4 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...5 Tartozékok...6 2. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE...6 Az üzembe helyezés feltételei...6

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben