Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,"

Átírás

1 Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw

2 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG A biztonságról általában Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2. TELEPÍTÉS A szállítmány részei Általános telepítési utasítások Méretek és csatlakozási pontok Az Aquanta telepítése Telepítés fürdôszobákban Vízoldali csatlakozások A központi fûtés víz-cirkulációja Fûtôszivattyú A használati és fûtési melegvíz irányelvei A használati-víz és a cirkulációs vezetékek csatlakoztatása A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása A központi fûtés elôremenô vezetékének csatlakoztatása Kondenzvíz-elvezetô csô csatlakoztatása Padlófûtés csatlakoztatása Napkollektor csatlakoztatása Gázbekötés A gázvezeték bekötésének irányelvei Propángázos üzemmód Gázvezeték bekötése Füstgáz-elvezetô és levegô-bevezetô csövek csatlakoztatása Füstgáz-rendszerek A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés - RA A helyiség levegôjétôl független üzemeltetés RU Elektromos bekötés Vezérlôegység Központi fûtés víz-hômérsékletének szabályozása Vízhiány ellen biztosító egység Maximális hômérséklet biztosító egysége Fagyvédelem Szabályozók és termosztátok csatlakoztatása Modulációs szabályozó csatlakoztatása A bejövő/kimenő termosztát csatlakoztatása Fagyvédő csatlakoztatása Külső érzékelő csatlakoztatása Üzemzavar- és üzemelést jelző kapcsolók csatlakoztatása PC/PDA csatlakoztatása 2.9 Üzembe helyezés Az üzembe helyezés irányelvei A hôközpont elôkészítése Indítási mûvelet Az indítási mûvelet hibái A kazán összehangolása a fûtôrendszerrel Kezelôfelület Menüválasztás Aktuális tényleges értékek kiolvasása ( szimbólum) A HMV ECO funkciójának beállítása Beállítások módosítása ( szimbólum) Beállítások módosítása a gyorsmenük segítségével 26 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Kézi üzemmód beállítása ( szimbólum) Paraméterek módosítása szerviz-szinten (hozzáférési kóddal) A gyári beállítás visszaállítása ELLENÔRZÉS ÉS KARBANTARTÁS Ellenôrzési munkák A víznyomás ellenôrzése A HMV kimenô teljesítményének ellenôrzése A füstgáz-elvezetés tömítettségének ellenôrzése A gyújtóelektróda ellenôrzése Az égés ellenôrzése Az égô ellenôrzése A hôcserélô ellenôrzése (fûtés) Gázvezetékek tömítettségének ellenôrzése Karbantartási munkák ÜZEMZAVAROK Általános szempontok Hibakódok Szabályzási szünet, vagy blokkolás Hibamemória A hibamemória kiolvasása Hibamemória törlése TARTALÉK ALKATRÉSZEK Általános szempontok ELLENÔRZÔ LISTÁK (JEGYZÔKÖNYVEK) Ellenôrzô lista az üzembe helyezéshez (Üzembe helyezési jegyzôkönyv) Az éves felülvizsgálat ellenôrzô listája (Felülvizsgálati jegyzôkönyv) Karbantartások ellenôrzô listája (Karbantartási jegyzôkönyv) ELÔÍRÁSOK Elôírások Minôségi teszt Kiegészítô irányelvek MÛSZAKI ADATOK ÉS MÛKÖDÉSI ELV A készülék általános ismertetése A hôközpont részegységei Mûködési elv Szabályzás Vezérlés HATÁSFOK-ADATOK Éves használat mértéke Hatásfok (a hatásfokra vonatkozó irányelv szerint) Szabványos használat mértéke (DIN rész szerint) 48 3

4 ELÔSZÓ A Rehema Aquanta álló, kondenzációs hôközpont rétegtárolós HMV rendszerrel, gáz halmazállapotú tüzelôanyagokhoz, teljesen automatizált, ventilátor-támogatású gázégôvel, elektromos gyújtással, ionizációs lángôrrel, csökkentett NO x -/CO kibocsátású kivitelben, a gáz / levegô viszony szabályozásával és az égô 25 és 100 % közötti modulációjával. A helyiség levegôjétôl függô, és attól független üzemelésre is alkalmas, és fel van készítve az idôjárásfüggô szabályzásra. Az Aquanta a telepítési és karbantartási utasítás mellett egy kezelési utasítást is tartalmaz az üzemeltetô számára. Megjegyzések: Mielôtt a készüléket telepíti, csatlakoztatja, vagy üzembe helyezi, figyelmesen olvassa át ezeket az útmutatásokat, ismerkedjen meg a hôközpont mûködésével és kezelésével, és gondosan tartsa be az útmutatásokat. Az olyan károkért, amelyek a jelen dokumentációban közölt útmutatások figyelmen kívül hagyásából származnak, nem vállalunk felelôsséget. A jelen mûszaki ismertetôben közreadott adatok az aktuális információkra támaszodnak. A késôbbi módosítások jogát azonban fenntartjuk, arra vonatkozóan is, hogy a szerkezeten és/vagy termékeink kivitelén bármikor módosításokat hajtsunk végre arra vonatkozó kötelezettség nélkül, hogy a korábbi szállítások során is ezekhez kellene igazodni. 4

5 1. BIZTONSÁG Bizonyos pontok kiemelésére a jelen telepítési utasításban a következô jelzéseket használjuk Javaslat Útmutatás Figyelem Veszély Hasznos ötlet vagy gyakorlati tanács. A tevékenység megkönnyítését szolgáló ötletekre uta Személyekre vonatkozó, vagy dologi kárt okozó lehetséges veszély Sérülés- és életveszély elektromos árammal való érintkezés esetén 1.1. A biztonságról általában 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során Mit tegyen, ha gázszagot érez: Ne dohányozzon és kerülje el a tüzet, vagy szikraképzôdést. Ne mûködtessen elektromos kapcsolót Zárja el a gázcsapot Nyissa ki az ajtót és az ablakot Derítse fel az esetleges tömítetlen helyeket és gondos - kodjon eltömítésükrôl. Kérjük, lelkiismeretesen tartsa be az útmutatás speciális biztonsági utasításait. Figyelem: Ha a tömítetlenség a gázóra elôtt észlelhetô, akkor a gázszolgáltatót kell értesíteni! Mit tegyen, ha füstgázt észlel: Kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki az ajtó és az ablakot. Derítse fel az esetleges tömítetlen helyeket és gondoskodjon eltömítésükrôl. 5

6 Remeha Avanta Comfort Bedienungsanleitung Remeha Avanta Comfort Die Quelle des guten Gef hls! Installations- und Wartungsanweisung Remeha Avanta Comfort C o m f o r t a t n a v A R e m e h a Gas Brennwertkessel mit Schichtenspeicher Leistungsbereich: 6ñ20kW 2. TELEPÍTÉS 2.1. A szállítmány részei A standard kivitelû kazán a következô egységeket tartalmazza: - az Aquanta készüléket, beleértve a tágulási tartályt, a biztonsági szelepet és a védôérintkezôs hálózati csatlakozót; - sárgaréz védôkupakot a cirkulációs vezeték csatlakoztatásához tömítéssel együtt; - a szabályzó elôlapját; - két kiegészítô kábelhúzás-mentesítôt; - opcióként Celcia 20 vagy egyéb Open-Therm rendszerű szabályzóval; - kezelési útmutatást és telepítési és karbantartási utasítást. 1x A jelen telepítési és karbantartási utasítás csak a szériakiépítésû készülékeket tárgyalja. A vele együtt szállított tartozékok. pl. csatlakozó csôegységek telepítéséhez, vagy felszereléséhez a tartozékhoz mellékelt szerelési utasításokat kell betartani. 1x Kérjük, tartsa be a jelen dokumentumban közölt utasításokat és kövesse a megjegyzéseket. A jelen fejezet a gáz, víz, elekt - romos áram, biztosítékok, szabályozó vezérlés, füstgázelvezetés és levegô-bevezetés szerelésére vonatkozó irányelveket és utasításokat tartalmazza. 2x 7x 1x 3x 6

7 2.2. Általános telepítési utasítások Méretek és csatlakozási pontok ø100 ø (5x) 18, (5x) (5x) Fûtés visszatérô ága, lapos töm. ¾ -os hollandival Fûtés elôremenô ága, lapos töm. ¾ -os hollandival Gázcsatlakozás, lapos töm. ¾ -os hollandival Levegô csatl. csöve, koncentrikus, Ø 100 mm Füstgáz csatl. csöve, koncentrikus, Ø 60 mm Használati hidegvíz, lapos töm., ¾ -os hollandival Használati melegvíz, lapos töm., ¾ -os hollandival HMV cirkulációs vezetéke, lapos töm., ¾ -os hollandival Kondenzvíz elmenô vezetéke, Ø 25 mm 7

8 Az Aquanta telepítése Az Aquanta megfelelô telepítési helyét az irányelvek és a szükséges helyigény alapján kell meghatározni. A megfelelô telepítési hely meghatározásánál vegyük figyelembe a füstgáz-elvezetô és a levegô-bevezetô csôcsatlakozások megengedett helyzetét is. A kazán alján 4 állítócsavar található, a kazán függôleges helyzetét ezekkel lehet beállítani (+ vagy - 12 mm) A kazánt a következôk szerint telepítse: Szerelje fel a megfelelô csatlakozó csôegységet (tartozékként kapható). A kondenzvíz elvezetô csövét és a védôérintkezôs csatlakozódugót a kívánt helyzetben fektetheti. Az Aquanta készüléket az állítóanyák segítségével állítsa vízszintesbe. Mielôtt ezt megtenné, az elsô állítócsavarok kontraanyáit lazítsa meg. Ha az Aquanta vízszintesen áll, az elsô állítócsavarok kontra anyáját ismét húzza szorosra. 8

9 Telepítés fürdôszobákban A padlónak elég szilárdnak kell lennie a kazán súlyánakmegtartásához. A helyiségnek fagymentesnek kell lennie. Az építôanyagokkal történô szennyezések megelôzéséreaz Aquanta telepítése során a levegô bevezetô és a füstgáz elvezetô csatlakozásait le kell fedni. A kazán legyen vízszintesbe állítva. Gyúlékony anyagokat, vagy folyadékokat a kazán közelében tárolni, vagy használni nem szabad. Az Aquanta elektromos védettség szempontjából az IP X4D (fröccsenô víz ellen védett) kategóriába van sorolva. Ebben az esetben a 230 V-os áramcsatlakozást fix csatlakozásként kell kivitelezni. Rögzített szerelés esetén a kazán számára egy minden pólust leválasztó fôkapcsolót kell felszerelni, melynél az érintkezôk távolsága legalább 3 mm. A kazánt a helyiség levegôjétôl független üzemmódban üzemeltetni. Az Aquanta közelében (max. 1 m távolságban) egy védôérint - kezôs dugaszoló aljzatra, valamint a kondenzvíz elvezetéséhez egy szennyvízelvezetô csatornacsatlakozásra van szükség. Szabályzó beépítése, vagy a helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés esetén elvész az IP X4D védettség és IP 20 lesz belôle Vízoldali csatlakozások A központi fûtés víz-cirkulációja 2 3 Az Aquanta automatikus tüzelôrendszere korlátozza az elôremenô és a visszatérô vízág közötti hômérséklet-különbséget, valamint az elôremenô hômérséklet maximális emelkedési sebességét. Ezáltal a kazán csaknem érzéketlen a túl ala csony cirkulációs sebességre. Amint az Aquanta készüléket egy rematic plus szabályzó vezérli, nincs szükség a minimális ke - ringési sebességgel kapcsolatos intézkedésekre. 1 5 Maradék száll. magasság (mbar) Egyéb esetekben: legalább 0,1 m 3 /h cirkulációs sebességet kell fenntartani, a fûtés maximális elôremenô hômérsékletét 75 C-ra (= gyári beállítás) kell beállítani. 9

10 Fûtôszivattyú Az Aquanta kétfokozatú szivattyúval rendelkezik, típusa: Grundfos UPR A vezérlôegység gondoskodik róla, hogy a kazánszivattyú a HMV elôállítása során teljes teljesítményre, fûtô üzemmódban azonban a gyárilag beállított minimális teljesítményre kapcsoljon. Ha szükséges, akkor a szivattyú teljesítményét a fûtô üzemmódhoz a 2 1 paraméterekkel magasabbra lehet állítani (0 ról 1 -re), a fejezet szerint. Maradék száll. magasság (mbar) Grundfos UPR DT 20ºC Szállított mennyiség (liter / óra) A HMV és a cirkulációs vezetékek csatlakoztatása A hidegvíz, a melegvíz, valamint a HMV cirkuláció porvédô kupakjait vegye le. A használati melegvíz-, a hidegvíz- és a cirkulációs vezetéket vagy közvetlenül az ábrázolt ¾ -es hollandikkal csatlakoztassa, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). Ha a cirkulációs vezeték csatlakozását nem kívánja használni, akkor azt a készülékhez mellékelt sárgaréz kupakkal közvetlenül a rétegtároló fölött kell lezárni, hogy a Legionella baktériumok keletkezését a kazánban meg lehessen akadá - lyozni. A használati hidegvíz vezetékében a kazán közvetlen közelében egy biztonsági egységet (tartozék) kell telepíteni. A tágulási víz elvezetését biztosítani kell. A vakolatra szerelhetô csatlakozókészlet alkalmazása esetén az elvezetést a biztonsági egység alá szerelje fel A HMV és fûtési melegvíz irányelvei Mûanyag vezetékek alkalmazása esetén legyen tekintettel a gyártó útmutatásaira. A kazánnak a központi fûtôrendszerhez történô csatlakoztatása elôtt a vezetékeket és a fûtôtesteket alaposan át kell öblíteni. A központi fûtôrendszert a térfogata legalább háromszorosával, a HMV vezetékeket legalább a vezeték-térfogat 20-szoros mennyiségének megfelelô vízzel kell átöblíteni. A fûtôvezetékek és fûtôtestek hômérséklete 85 C-ig növekedhet. A használati víz és a központi fûtés vezetékeit az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell csatlakoztatni

11 A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása Az Aquanta szériakészüléke a biztonsági szelepet, a nyomásmérôt, a feltöltô és a leeresztô csapokat tartalmazza. A központi fûtés visszatérô ága csatlakozóról vegye le a porvédô sapkát. A központi fûtés visszatérô vezetékét csatlakoztassa a központi fûtés visszatérô ágához, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). A szervizmunkák végrehajtásához ajánlatos ezt a vezetéket elzáró-szeleppel is ellátni A központi fûtés visszatérô vezetékének csatlakoztatása Az Aquanta szériakészüléke a biztonsági szelepet, a nyomásmérôt, a feltöltô és a leeresztô csapokat tartalmazza. A központi fûtés visszatérô ága csatlakozóról vegye le a porvédô sapkát. A központi fûtés visszatérô vezetékét csatlakoztassa a központi fûtés visszatérô ágához, vagy használja a csatlakozó csôegységet (tartozék). A szervizmunkák végrehajtásához ajánlatos ezt a vezetéket elzáró-szeleppel is ellátni Kondenzvíz-elvezetô csô csatlakoztatása A kondenzvíz-vezeték és a biztonsági szelep elvezetô csöve egy 25 mm-es bordás tömlôbe van összevezetve. A keret a bal és a jobb oldalon nyílásokkal rendelkezik, amelyeken a bordás tömlôt át lehet vezetni. A tömlôt aztán egy mûanyag elfolyócsôbe (min. Ø 32 mm, vagy nagyobb) lehet bevezetni. Az elfolyócsôbe bûzelzárót / szifont kell beszerelni. A szifonon végrehajtandó karbantartási munkák miatt ne alakítson ki fix csatlakozást (szabad csepegôszakasz) Az égésgázok helyiségbe jutásának megelôzésére az Aquanta szifonját töltse fel vízzel. Az elfolyócsô lejtése méterenként legalább 3 cm legyen, a maximális vízszintes hosszúság 5 méternél ne legyen nagyobb. A kondenzvíz tetôcsatornán keresztül történô elvezetése nem megengedett. A kondenzvíz-vezetékeket az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell csatlakoztatni. A karbantartási munkákra való tekintettel az Avanta kombinált kondenzvíz-vezetékénél ne alkalmazzon fix csatlakozásokat. 11

12 Padlófûtés csatlakoztatása Gázvezeték bekötése Az Aquanta kazánt közvetlenül a padlófûtési rendszerhez lehet csatlakoztatni. Mûanyag vezetékek alkalmazása esetén az alkalmazott mûanyag csônek a szerint oxigén-diffúziómentesnek kell lennie. Az olyan fûtôberendezéseknél, amelyeknél az alkal - mazott mûanyagcsô nem felel meg az elôírásoknak, hô - cserélôs rendszer-leválasztás alkalmazása szükséges. A gázvezetéken végzendô munka megkezdése elôtt zárja el a gáz fôcsapját. A bemenô gázvezetékrôl távolítsa el a porvédô sapkát. A gázvezetéket ¾ -os hollandival szerelje, vagy használja a csatlakozó csôegységet. Ebbe a vezetékbe a kazán közvetlen közelében egy gázelzáró szelepet kell felszerelni (tartozék) Napkollektor csatlakoztatása Az Aquanta jól alkalmazható napkollektoros rendszerek kiegészítô fûtôberendezéseként. A csatlakoztatással és a telepítéssel kapcsolatos információkat mûszaki részlegünktôl lehet kérni Gázbekötés Ügyeljen arra, hogy a gázvezeték ne legyen szennyezett. Az esetleges szennyezéseket nitrogénnel távolítsa el. A gázvezetékbe a kombinált gázblokk szennyezôdésének megelôzése érdekében építsen be egy gázszûrôt. A gázvezetéket az érvényes elôírásoknak megfelelôen kell szerelni A gázvezeték bekötésének irányelvei A szerelés elôtt ellenôrzendô, hogy a gázvezeték és a gázóra megfelelôen van-e méretezve, ennek során az összes csatlakoztatott gázkészülék fogyasztását figyelembe kell venni. Ha a gázóra nem megfelelô, értesíteni kell a helyi gázszolgáltatót Propángázos üzemmód Propángázos üzemeltetéshez semmilyen módosítást nem kell végrehajtani. Ebben az esetben a CO 2 új beállításra és a ventilátor fordulatszámának illesztésére van szükség (az ezzel kapcsolatos további adatokat a 2.9. fejezet tartalmazza). A propán szokásos mbar elônyomása megfelel az üzemeltetéshez Füstgáz-elvezetô és levegô-bevezetô csövek csatlakoztatása A kazánt koncentrikus Ø 60/100 mm füstgáz- / égési-levegô vezetékkel rendelkezik. A készüléket választhatóan a helyiség levegôjétôl függô (RA), illetve attól független (RU) üzemmódban lehet használni. 12

13 Füstgáz-rendszerek A Remeha által jóváhagyott és építés-felügyeletileg/ építésjogilag engedélyezett összes füstgázcsô használható. Az egyfalú füstgázcsônek a kéményaknán belül teljes hosszúságában átszellôzéssel kell rendelkeznie. Az építésjogi követelményekre tekintettel kell lenni. Ha a függôleges mûanyag füstgázcsôhöz alumíniumból készült összekötôcsövet használnak (vegyes füstgázcsövek), akkor a keletkezô kondenzvizet a függôleges csôbôl külön kell elvezetni A helyiség levegôjétôl független üzemeltetés - RU A készülék az égési levegôt a füstgázcsô és a kéményfal közötti szabad keresztmetszeten, illetve égési-levegô csöveken keresztül szívja be, ami a telepítés helyiségén belül kettôs csôrendszeren keresztül jut a kazánba. A telepítés helyiségének levegôpótlására és szellôztetésére nincs szükség. A füstgáz és az égési levegô vezetéséhez általános építésfelügyeleti / építésjogi engedéllyel rendelkezô szerelési egységcsomagokat kínálunk. A csô legnagyobb külsô mérete és a kémény belsô fala közötti távolság az akna négyszögletes keresztmetszete esetén legalább 2 cm, kerek keresztmetszetû akna esetén pedig legalább 3 cm legyen. Alapvetôen javasoljuk, hogy a füstgázok elvezetését a tervezési fázisban a területileg illetékes kéményseprô szer - vezettel egyeztessék. A különbözô kivitelezési változatokhoz szerelési egységek állnak rendelkezésre. A füstgáz-rendszerek általános építés-felügyeleti jóváhagyással rendelkeznek, és összeférhetôségük vizsgálata a kazánnal megtörtént. RAF RAS Az olyan füstgázcsöveket, amelyeket a torkolat felôli végükrôl nem lehet ellenôrizni és tisztítani, a felsô részükön kiegészítô ellenôrzô T-idommal kell ellátni. A füstgázcsöveket teljes magasságukban átszellôzéssel kell rendelkezniük. A telepítési helyiségnek a készülék helyiség levegôjétôl függô üzemmódja esetén az elôírásoknak megfelelô szellôzéssel kell rendelkeznie. RUA1 RUD1 RUD2 RUS RUA A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés - RA A helyiség levegôjétôl függô üzemeltetés esetén a telepítésre szolgáló helyiségek a szellôztetési követelményeket illetôen az adott ország tüzeléstechnikai rendeletének hatálya alá tartoznak. A szellôzô levegô be- és kivezetéséhez legalább 150 cm 2 keresztmetszetû nyílások szükségesek. A füstgázok elvezetéséhez szerelési egységcsomagokat kínálunk. 13

14 2.6. Elektromos bekötés Vezérlôegység Az Aquanta védôérintkezôs csatlakozó dugóval van ellátva (a kábel hosszúsága kb. 1,5 m), mely földelt 230 V / 50 Hz hálózathoz alkalmas. Csatlakoztassa a dugót a dugaszoló aljzathoz. A csatlakozó dugónak mindig elérhetônek kell lennie. Ha a régi csatlakozókábelt ki kell cserélni, új kábelt csak a Remehától rendeljen. Az Aquanta következô egységei állnak 230 V feszültség alatt: - fûtôszivattyú elektromos csatlakozása, - HMV elektromos csatlakozása, - kombinált gázblokk elektromos csatlakozása, - háromjáratú szelep elektromos csatlakozása, - a vezérlôegység legtöbb részegysége, - gyújtótranszformátor, - hálózati kábelcsatlakozás. Az Aquanta elektronikus szabályzó- és vezérlôegységgel rendelkezik. Ez az egység egy ionizációs lángôrt is tartalmaz. Az Aquanta vezérlésének központi egysége a Comfort Master, ami védi és vezérli a kazánt. A fentitôl eltérô csatlakozási értékek csak leválasztó transzformátor alkalmazása esetén megengedettek. A hôközpont nem fázis-érzékeny. Az Aquanta maximális teljesítményfelvétele 150 W. A készülék teljes mértékben huzalozva van, a külsô csatlakoztatásokat a kapocsléc az X9 (kisfeszültségû) és X7 (kisfeszültségû, vagy 230 V alacsony feszültségû) kapcsaihoz lehet bekötni. A 01. táblázatban a vezérlôegység legfontosabb tulajdonságait foglaltuk össze. Gyártmány Csatlakozó feszültség Elôöblítés ideje Utóöblítés ideje Gyújtási idô Biztonsági idô Várakozási idô Fôbiztosíték értéke (230 VAC) F1 biztosíték értéke (230 VAC) Egyenáramú ventilátor Sit Controls 230 VAC / 50 Hz 3 s 5 s 2,5 s 5 s 3-10 perc 4 AT 2 AT 24 V egyenáram 01. táblázat: A vezérlôegység tulajdonságai Az Aquanta teljesítményét a következô módokon lehet szabályozni: Egy fokozatban, amikor a teljesítmény a kazánon beállított elôremenô hômérséklet alapján a minimális és a maximális érték között változik. Moduláló szabályzással, amikor a teljesítmény a moduláló szabályozón beállított elôremenô hômérséklet alapján a mini - mális és a maximális érték között változik. 14

15 2.7. Központi fûtés víz-hômérsékletének szabályozása Az Aquanta az elôremenô és a visszatérô ág hômérsékletérzékelôinek segítségével elektronikus hômérséklet-szabályozással rendelkezik. Az automatikus tüzelôrendszeren a maximális elôremenô hômérsékletet 20 és 85 C között lehet beállítani, ld bekezdés (gyári beállítás: 75 C). Amint a rendszer eléri a fûtés beállított elôremenô hômérsékletét, a kazán visszaszabályoz. A kikapcsolási hômérséklet megfelel a beállított elôremenô hômérséklet + 5 C-nak. A fûtôrendszer elôremenô hômérsékletének szabályozása az idôjárás-vezérlésû rematicplus szabályozóval történik Vízhiány ellen biztosító egység Az Aquanta vízhiány ellen biztosító egységgel van felszerelve, mely a fûtôrendszer elôremenô és a visszatérô vízhômérsékletének mérésén alapszik. Ha a cirkuláltatott víz mennyisége csökken, a kazán visszamodulálja a teljesítményét, hogy az égô lehetôleg sokáig üzemben maradjon. Az elôremenô és a visszatérô víz 45 K-nél nagyobb hômérséklet-különbsége, vagy a hôcserélô túl gyors hômérséklet-emelkedése esetén az Aquanta 10 percre leblokkol a 9 kóddal. Ha a készülékben nem lenne fûtôvíz, vagy a szivattyú nem lenne mûködôképes, a készülék reteszelôdik, kódja: E Maximális hômérséklet biztosító egysége felfûti a rétegtárolót a beállított értékig. A fagyvédelem csak az utána kapcsolt hôközpont, és nem a fûtôrendszer fagyvédelmére szolgál. 2.8 Szabályozók és termosztátok csatlakoztatása Távolítsa el az elsô és a harmadik frontpanelt (fel vannak pattintva) Tekerje ki a második frontpanelt (bal vagy jobb irányban egyaránt felszerelhet ). Távolítsa el a védôlapot úgy, hogy kicsavarja a négy csavart, majd felfelé tolja a panelt. Húzza elôre a dobozt. Távolítsa el a védôsapkát a dobozról. Vezesse át a szabályozó vagy termosztát vezetékét a készülék egyik, erre alkalmas részén. A szükséges vezetékeket csatlakoztassa az X9 csatlakozóhoz, a sémán látható beosztás szerint V 3 4 4x 5 A maximális hômérséklet biztosító egysége reteszeli a kazánt, ha az túl magas vízhômérsékletet (110 C) ér el; kódja E 1. A hiba megszüntetése után az Aquanta készülék reteszelését a RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet feloldani Fagyvédelem X10 X9 X7 Az Aquanta készüléket fagymentes helyiségben kell telepíteni, hogy a kondenzvíz-elvezetés ne fagyhasson be. Ha a fûtôközeg hômérséklete a kazánban túl alacsony értékre csökken, akkor a beépített kazánvédelem lép mûködésbe. Ez a következô módon mûködik: - 7 C alatti vízhômérsékletnél: a fûtôszivattyú bekapcsol; - 3 C alatti vízhômérsékletnél: az Aquanta bekapcsol; - 10 C feletti vízhômérsékletnél: az Aquanta ismét kikapcsol, a fûtôszivattyú pedig ezután még 15 percig mûködik; - a víztartály 7 C alatti hômérsékleténél: a rendszer egyszer 15

16 2.8.1 Modulációs szabályozó csatlakoztatása Minden Remeha Aquanta készüléket elláttak Open-Therm interfésszel. Így további módosítások nélkül is csatlakoztatható OpenTherm szobai szabályozó (például Remeha Celcia 15 vagy 20) a készülékhez. Szerelje fel a szabályozót egy referencia-helyiségben (általában a nappaliban). Csatlakoztassa a 2-eres vezetéket az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához A bejövô/kimenô termosztát csatlakoztatása A Remeha Aquanta 2-vezetékes bejövô-kimenô szobai termosztát, például a Remeha Celcia 10 csatlakoztatására alkalmas. Szerelje fel a szabályozót egy referencia-helyiségben (általában a nappaliban). Csatlakoztassa a 2-vezetékes, 24V-os szobai termosztátot az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához. Ha a csapvíz hômérséklete beállítható az OpenTherm szabályozón, akkor a Remeha Aquanta készülék azt a hômérsékletet biztosítja, az Aquanta program-módjának beállításaiban található maximális értékkel. 16

17 2.8.3 Fagyvédô csatlakoztatása Külsô érzékelô csatlakoztatása A fagyveszélyes helyiségekben helyezzen el fagyvédô termosztátot. Csatlakoztassa a fagyvédô termosztátot a szobai termosztáthoz az X9 csatlakozó 7. és 8. kapcsához. Aktív fagyvédô termosztát esetén a moduláló termosztát áramellátása megszûnik. Így elállítódhat az egyes termosztátok idôzít je. Az Aquanta készüléket a kondenzvíz-elvezetô befagyásának megelôzése érdekében fagymentes helyiségben kell elhelyezni. Ha túlságosan lecsökken az Aquanta kondenzvizének hômérséklete, akkor mûködésbe lép a beépített kazánvédelem. Ez a következôképpen mûködik: - 7 C-nál kisebb vízhômérséklet esetén: a keringetô szivattyú bekapcsol; - 3 C-nál kisebb szobahômérséklet esetén: az Aquanta bekapcsol; - 10 C-nál nagyobb vízhômérséklet esetén: az Aquanta kikapcsol és a keringetô szivattyú 15 percet mûködik. - 7 C-nál kisebb vízhômérséklet esetén a tárolóban található vizet felmelegíti a beállított hômérsékletre. A kazánvédelem csak az Aquanta készüléket védi, a teljes rendszert azonban nem. Amikor a fagyvédô termosztát bekapcsol, az Aquanta aktiválódik, a beprogramozott maximális bemen hômérsékleti értékig (kivéve, ha a belsô fûtési kört is használja). Ez akkor is megtörténik, ha moduláló szobai szabályozó van csatlakoztatva. Celcia 20-szabályozó használata esetén ehhez is igénybe kell venni a szabályozó digitális bemenetét. Lásd a szabályozó üzembe helyezési útmutatóját. Az X9 csatlakozó 1. és 2. kapcsához külsô érzékel is csatlakoztatható. A moduláló szabályozó fel tudja használni a külsô hômérsékleti értékeket. Az Aquanta bejövô-kimenô szabályozó esetén szabályozza a belsô fûtési kört. Ez a következôképpen állítható be, ld. 33. ábra: - Felsô beállítási pont (p29, p1) Bejövô hômérséklet p1 = 75 C (20 és 85 C között állítható be) Bejövô hômérséklet p29 = -15 C (0 és 30 C között állítható be) - Alsó beállítási pont (p27, p28) Bejövô hômérséklet p27 = 20 C (0 és 60 C között állítható be) Külsô hômérséklet p28 = 20 C (0 és 40 C között állítható be) A külsô hômérséklet mínusz-jelölése nem látható a kijelzôn Ba = Buitenvoeler 17

18 2.8.5 Üzemzavar- és üzemelést jelzô kapcsolók csatlakoztatása Az üzemzavar- és üzemelés-jelzô berendezés csatlakoztatásához az Aquanta potenciálmentes kimenettel van felszerelve. Az üzemzavar-jelzô az X7 csatlakozó 1. és 2. kapcsához csatlakoztatható. Üzemzavar esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 1-re. Az üzemelés-jelzô az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hôigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 2-re. A külsô gázszelep az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hôigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 3-ra. A külsô szivattyú egy relén* keresztül az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához csatlakoztatható. Hőigény esetén a kapcsoló lezár. A 24 paramétert ebben az esetben át kell állítani 0-ról 4-re PC/PDA csatlakoztatása Az X10 telefoncsatlakozóhoz egy opcionális Recom interfész segítségével PC vagy PDA csatlakoztatható. A Recom PC/PDA szoftverrel különböz kazánbeállításokat olvashat be, módosíthat vagy menthet le. Lásd a szoftver használati útmutatóját. X10 * soha ne csatlakoztasson szivattyút közvetlenül az X7 csatlakozó 1. és 3. kapcsához, hanem iktasson közbe egy relét Üzembe helyezés Fabrieksinstelling Az üzembe helyezés irányelvei Az üzembe helyezéshez használja a 6.1. bekezdés szerinti üzembe helyezési jegyzôkönyvet. Ennek a fejezetnek az összes lépését hajtsa végre; a jegyzôkönyvet töltse ki és az üzembe helyezést aláírással és cégbélyegzôvel igazolja. Ellenôrizze a gáz típusát, hogy az Aquantahoz alkalmazható-e (II 2ELL3P ld. a készülék típustábláját). A kazánt ettôl eltérô gázfajtánál nem szabad üzembe helyezni 18

19 A hôközpont elôkészítése b.1. A központi fûtésoldali feltöltés Ez a fejezet a készülék üzemkész állapotba történô helyezésének 8 lépését tartalmazza. Ne helyezze üzembe a hôközpontot, amíg az a h lépéseket pontosan végre nem hajtotta. a. A hôközpontot tartsa feszültségmentes állapotban és nyissa ki A hálózati csatlakozódugó ne legyen bedugva az aljzatba. A felsô és a harmadik táblát távolítsa el, és nyissa ki az Aquanta második tábláját, amit a felszereléstôl függôen jobbra, vagy balra lehet kifordítani. A fedôlemezt a 4 csavar meglazítása után távolítsa el, és a kezelôfelületet billentse elôre. A légszekrény fedelét a légszekrény alján lévô csavar segítségével nyissa ki. b. A berendezés feltöltése (központi fûtés és használati víz oldaláról) A fûtôberendezés feltöltéséhez és utántöltéséhez kizárólag kezeletlen vezetékes vizet használjon. A fûtôrendszer vizében a ph-értéknek 6 és 9 között kell lennie. A központi fûtés vizéhez a mûszaki osztályunk meg - kérdezése nélkül semmilyen kémiai anyagot ne adjon hozzá (pl. fagyállószert, vízlágyítót, a ph-érték növelését, vagy csökkentését célzó szereket, vagy inhibitorokat). Ezek az anyagok a kazán üzemzavarához és a hôcserélôk megrongálódásához vezethetnek Mielôtt a rendszert vízzel feltöltené, az összes elzárást és termosztát-szelepet nyissa ki. A fûtôrendszert a feltöltô és leürítô szerelvényeken (fûtés) keresztül töltse fel vízzel (javaslat = 1,5 bar, minimális nyomás = 1 bar, maximális nyomás = 3 bar). Ellenôrizze az Aquanta szifonját, csak a jelzôsávig kell vízzel feltöltve lennie. Nyissa ki a tágulási tartály kézi légtelenítôjét, hogy a tágulási tartályhoz menô felszálló vezetéket légteleníteni lehessen. Ha a légtelenítô csapok nem víztömörek, szerelje fel a mellékelt kupakokat és húzza szorosra. A tömítetlen légtelenítôket a lehetô leggyorsabban cserélje ki. A légtelenítésnél akadályozza meg, hogy a hôközpont belsô terébe víz kerülhessen. Amint a tágulási tartály légtelenítése megtörtént, zárja el a kézi légtelenítôt. Ellenôrizze a vízoldali csatlakozások tömítettségét 230 V x

20 b.2. HMV tartály légtelenítése Nyissa ki a hidegvíz vezeték elzáró csapját. A HMV rendszerben teljesen nyisson ki egy melegvizes csapot. Várja meg, hogy levegô nélküli vízsugár alakuljon ki, ekkor a rétegtároló fel van töltve, és légtelenítve van. Zárja el a melegvízcsapot. Ellenôrizze a vízoldali csatlakozások tömítettségét. A rétegtároló legyen teljesen feltöltve, máskülönben a készülék meghibásodhat. Ha a használati víz 170 mg/l-nél több kloridot tartalmaz, akkor a tartályba egy idegenáramú Remeha-anódot kell beépíteni (tartozékként kapható) W W W W KW KW 3 c. A további csatlakozások ellenôrzése és üzemkész állapotba helyezése Az Aquantához menô gázvezeték csapját nyissa ki. Ellenôrizze a gázvezetékben a gáz elônyomását a kombinált gázblokk (C) mérôcsonkja segítségével. A maximális gáz-elônyomás (áramlási nyomás) értéke L- gáznál 20 mbar, H-gáznál 17 mbar, folyékony gáznál pedig 30 mbar. Ellenôrizze a gázvezeték tömítettségét a kazánig (az érvényes elôírásoknak megfelelôen, ld. a 7. fejezetet); a maximális vizsgáló nyomás a gázvezeték bemenetén, a gázcsap nyitott helyzetében 60 mbar. A gázvezetéket a kombinált gázblokk ( C ) mérôhelyén keresztül légtelenítse. Ellenôrizze az elektromos csatlakozások szabályszerû kivitelezését, beleértve a földelô-csatlakozást is. Ellenôrizze a szabályozó-készülék elektromos bekötését és az egyéb külsô csatlakozásokat. Ellenôrizze a füstgáz-elvezetô és a frisslevegô-bevezetô csövek tömítettségét. Ellenôrizze a kazán gázcsatlakozásainak tömítettségét. 2 bar Contrôler Check Contrôler 5 d. Az Aquanta bekapcsolása és a szabályzó beállítása A kazán hálózati csatlakozó dugóját dugja be egy földelt aljzatba. Kapcsolja be a fôkapcsolót. A hôközpont kétperces automatikus légtelenítô programot indít el. Ez a funkció minden feszültség-kimaradás után aktív, a kijelzôn a következô információk jelennek meg egymást követôen: - kijelzô-teszt, melynek során a kijelzô összes szegmense látható, - ekkor következik egy kb. 3 perces légtelenítô ciklus,és egymás után megjelennek a verziószámok is; szoftververzió, paraméter-verzió, ezután kerül sor a rétegtároló felmelegí tésére (kb. 30 percig tart). A szabályzót állítsa hôigényre; a kazán ekkor mûködni kezd. A üzemmenet megjelenik a kijelzôn (a fejezet szerint). A légtelenítô program után az Aquanta azonnal megkezdi a HMV 65 C-ra történô felmelegítését, hogy ezzel biztosítsa a Legionella baktériumok elleni védelmet (amennyiben ez a funkció aktív). 20

21 e. Gáz / levegô arány ellenôrzése teljes terhelésnél A gázkazánt a gyárban a 02. és 04. táblázatban megadott értékekre állították be. Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha >0,2 % O 2, vagy 0,3 % CO 2 eltérést állapítana meg, az O 2, illetve CO 2 értéket a 04. táblázat adatainak megfelelôen állítsa be. A füstgáz-mérô pont záróelemét csavarja le és csatlakoztassa a füstgáz-mérô mûszert. A mérôszonda körüli nyílást a mérés alatt jól tömítse el, és gondoskodjon róla, hogy a mérôszonda a feléig merüljön bele a füstgázcsatornába. Állítsa be a teljes terhelést; nyomja le a gombot, a szimbólum a kijelzô menüoszlopában jelenik meg; amint a kijelzôn megjelenik a H : 3 kijelzés, a kazán teljes terheléssel mûködik. A teljes terhelésnek megfelelô fordulatszám elérése után mérje meg az O 2 /CO 2 értéket és hasonlítsa összes a 02. táblázat adataival. O 2 /CO 2 beállítási adatai H/L/LL földgáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 02. táblázat: Teljes terhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél O 2 /CO 2 beállítási adatai folyékony gáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,1 ± 0,1 10,5 ± 0,1 03. táblázat: Teljes terhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha a mérés eredménye >0,2 % O2, vagy 0,3 % CO 2 nek adódna. A gáz / levegô arány helyesbítését a kombinált gázblokk A jelû állítócsavarjával lehet végrehajtani. A gáz mennyiségét az óra mutató járásával megegyezô irányban lehet csökkenteni. A A A lángot a megfigyelô-üvegen keresztül tudja ellenôrizni. A lángnak stabil kék színûnek kell lennie, az égô körül enyhén narancsos részekkel. 21

22 f. Gáz / levegô arány vizsgálata részterhelésnél Részterhelés beállítása: a teljes terhelési állapotban nyomja meg kétszer a [-]-gombot; amint a kijelzôn megjelenik a L : 3 jelzés, a részterhelés van beállítva. A részterheléses fordulatszám elérése után mérje meg az O 2 /CO 2 százalékarányt, és hasonlítsa össze a 04. táblázat adataival O 2 /CO 2 beállítási adatai folyékony gáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés H : 3 % % kb ,1 ± 0,1 10,5 ± 0,1 04. táblázat: Részterhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél O 2 /CO 2 beállítási adatai H/L/LL földgáz esetén Ventilátor fordulatszáma (ford./perc) O 2 CO 2 Teljes terhelés L : 3 % % kb ,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 05. táblázat: Részterhelés CO 2 és O 2 beállítási adatai nyitott légszekrénynél A mérôszonda körüli nyílást a mérés alatt jól tömítse el, és gondoskodjon róla, hogy a mérôszonda feléig merüljön bele a füstgázcsatornába. Helyesbítse a gáz / levegô arányt, ha a mérés eredménye >0,2 % O 2, vagy 0,3 % CO 2 lenne. A gáz / levegô arány helyesbítését a kombinált gázblokk B jelû állítócsavarjával lehet végrehajtani. A gáz mennyiségét az óramutató járásával ellenkezô irányban lehet csökkenteni. A lángot a megfigyelôüvegen keresztül tudja ellenôrizni. B B A lángnak stabil kék színûnek kell lennie, az égô körül enyhén narancsos részekkel. A részteljesítmény beállítása után még egyszer ellenôrizze a teljes teljesítményt. A teljes teljesítmény beállítása után még egyszer ellenôrizze a részteljesítményt. 22

23 g. A kazán üzemkész állapotának elôkészítése A mérômûszereket vegye le és a füstgáz-mérô nyílást ismét zárja le. A légszekrény fedelét a légszekrény alján lévô csavarral rögzítse. Billentse vissza a kezelôfelületet. A fedôlemezt a négy csavarral ismét rögzítse fel. A legfelsô és a harmadik táblát ismét hajtsa be. Nyomja meg a gombot, ezzel a kazánt ismét az ak tuális üzemállapotba állította. A központi fûtôrendszert kb. 70 C-ra fûtse fel, és kapcsolja ki a hôközpontot. A központi fûtôrendszert kb. 10 perc elteltével ismét légtelenítse. Ellenôrizze a víznyomást, és esetleg pótolja a vizet. Zárja be az Aquanta második tábláját. Töltse ki az üzembe helyezési ellenôrzô listát. A készülék kiszállításakor az Aquanta egy sor beállításához már a gyárban értéket rendeltünk. Ezek az értékek megfelelnek a leggyakoribb fûtôrendszerek beállításainak. Ha különleges adottságok miatt másfajta beállításokra van szükség, akkor a paramétereket a fejezet utasításainak megfelelôen lehet módosítani. h. Az üzemeltetô betanítása Ismertesse meg az üzemeltetôvel a kazán mûködési módozatait és adja át neki a szükséges dokumentumokat. Az Aquanta ezzel üzemkész állapotba került Indítási mûvelet A kazán hálózati csatlakozó dugóját dugja be egy aljzatba és kapcsolja be a fôkapcsolót; az Aquanta most végrehajtja az indító programot A kijelzôn a következô jelzések jelennek meg egymás után: - kijelzô-teszt, melynek során a kijelzô összes szegmense látható, - ekkor következik egy kb. 2 perces légtelenítô ciklus, és egymás után megjelennek a verziószámok is; szoftververzió, paraméter-verzió, - ezután a kijelzôn a következôk jelenhetnek meg: A fûtés hôigénye esetén: 1 elôzetes átszellôztetés 2 gyújtás 3 fûtô üzemmód; rövid idôre a részterhelés, aztán a kívánt teljesítmény 5 várakozási idô; 3-10 perc (csak akkor, ha a rendszer már elérte az elôremenô hômérsékletet, és a hôigény fennmarad). A hôigény megszûnése után: 1 utólagos átszellôztetés 6 központi fûtés szivattyújának utánfutási ideje 0 készenléti állapotban HMV hôigénye esetén: 1 elôzetes átszellôztetés 2 gyújtás 4 HMV üzemmód, azonnal teljes teljesítménnyel A hôigény megszûnése után: 1 utólagos átszellôztetés 6 központi fûtés szivattyújának utánfutási ideje 0 készenléti állapotban A légtelenítô program után az Aquanta azonnal megkezdi a HMV 65 C-ra történô felmelegítését, hogy ezzel biztosítsa a Legionella baktériumok elleni védelmet (amennyiben ez a funkció aktív). 23

24 Az indítási mûvelet hibái Kezelôfelület Ha a kijelzôn semmi sem látszik, akkor ellenôrizze: - a hálózati feszültséget - a fôbiztosítékot (kezelôfelületen, 4AT, 230 VAC) - a vezérlôegység biztosítékát (F1 = 2 AT, 230 VAC) - a hálózati kábel bekötését a vezérlôegység X4 kapcsain. Hibakód jelentkezése esetén a hibajelzés látható, és a kijelzôn villog a hiba kódja; Ennek a hibakódnak a jelentése a hibatáblázatban található, ld. 4. fejezet. Ha lehet, elôször a hibát szüntesse meg. Az Aquanta ismételt beindításához 3 másodpercen át tartsa lenyomva a RESET-gombot A kezelôfelület a burkolati ajtó kinyitása után válik hozzáférhetôvé. Az Aquanta kezelôfelülete 4 funkció-gombot, egy menügombot, egy kéményseprô-gombot, egy hálózati kap - csolót, valamint a kijelzôt tartalmazza Bar A kazán összehangolása a fûtôrendszerrel Az Aquanta vezérlôegysége az alkalmazott fûtôrendszerek nagy részéhez elôre be van állítva. A mûszaki szakember a hôközpontot a felhasználói, vagy szerviz-szint paramétereivel tudja optimalizálni = kijelzô 2 = MENÜ-gomb 3 = kéményseprô gomb 4 = Escape, vagy RESET-gomb 5 = elôremenô hômérséklet, vagy [-]-gomb 6 = használati melegvíz hômérséklete, [+]-gomb 7 = Service, vagy Enter-gomb 8 = hálózati kapcsoló A kijelzô négy számjegyû, és több szimbólumot tud megjeleníteni. Információkat szolgáltat a kazán üzemállapotáról és az esetleges hibákról. A funkció-gombok feletti szimbólumok az egyes gombok jelenlegi funkcióját jelzik. Ha 3 percen át egyik gombot sem mûködtetik, akkor a kijelzô világítása kialszik és a kijelzôn csak a jelzések láthatók. Nyomjon le egy tetszôleges gombot: a kijelzôn megjelenik a jelenlegi státus és az aktuális üzemi kód. Hiba esetén annak kódja állandóan látható. A központi fûtés és a használati melegvíz hômérsékletének kívánt módosításait elsôdlegesen az idôjárás által vezérelt rematic plus készüléken lehet beállítani (ld. a szabályzó kezelési utasítását) 24

25 Menüválasztás A gomb segítségével az üzemeltetô a hôközpont különbözô kezelômenüin keresztül tud navigálni, és ott beállításokat kiolvasni, illetve módosítani Aktuális tényleges értékek kiolvasása ( szimbólum) Az szimbólummal az üzemeltetô a következô 6 tényleges aktuális értéket tudja kiolvasni: - = fûtés elôremenô hômérséklete [ C]; - = fûtés visszatérô hômérséklete [ C]; - = tároló hômérséklete [ C]; - = kültéri hômérséklet [ C] (csak ha kültéri hômérséklet-érzékelô van csatlakoztatva); - = ionizációs áram [ A]; - = ventilátor fordulatszáma [ford./perc] 4x A beállításokat a következô módon lehet kiolvasni: nyomja le a gombot, ekkor az szimbólum villog, hagyja jóvá a gombbal; most váltakozva jelenik meg a és pl. a 6 8 C kijelzés. Ez a fûtés aktuális elôremenô hômérséklete; a többi hômérséklet megjelenítéséhez nyomja le többször egymás után a [+]-gombot; nyomja le ismét a [+]-gombot, amíg váltakozva az és pl. a 7 0 kijelzés nem jelenik meg. Ez az aktuális ionizációs áram; nyomja le ismét a [+]-gombot, amíg váltakozva a és pl. a (ford./perc) kijelzés nem jelenik meg. Ez a ventilátor aktuális fordulatszáma; nyomja le ismét a [+]-gombot, a kiolvasási ciklus újrakezdôdik a kijelzéssel, stb.; az aktuális üzemállapothoz történô visszatéréshez nyomja le kétszer a gombot. 2x 25

26 A HMV ECO funkciójának beállítása Beállítások módosítása ( szimbólum) Az ECO (gazdaságos) szimbólummal a kezelô a következô 3 beállítást tudja kiolvasni, illetve módosítani: 00 = ECO-üzemmód (a HMV-tárolót a rendszer nem tartja melegen) 0 F F = komfort üzemmód (a HMV-tárolót a rendszer melegen tartja) A u t 0 = szabályzótól függô (= gyári beállítás) A beállításokat a következôk szerint lehet kiolvasni, illetve módosítani: 1. nyomja le a -gombot, az szimbólum villog; 2. nyomja le ismét a gombot, ekkor az ECO-szimbólum villog, hagyja jóvá a gombbal; 3. nyomja le ismét a gombot, ekkor megjelenik az aktuális ECO-státus; 4. A -gombbal térjen vissza az ECO-menühöz, vagy módosítsa a beállítást a [+]-gombbal, pl. 0 F F -ra; 5. hagyja jóvá a bevitelt a gombbal, majd az aktuális üzemállapothoz való visszatéréshez nyomja meg a gombot. ECO-státus: 00 ECO 00 státusban a rendszer nem tartja melegen a HMVtárolót. 2x A szimbólummal az üzemeltetô a következô beállításokat tudja módosítani: a fûtés maximális elôremenô hômérséklete (annak a fûtôvíznek a hômérséklete, ami a hôközpontból a fûtôtestekbe áramlik), 20 és 85 C közötti értékre lehet beállítani (gyári beállítás = 75 C); HMV maximális hômérséklete, 40 és 65 C közötti értékre lehet beállítani (gyári beállítás = 60 C); hôközpont szabályzása; a fûtô- és HMV üzemet 4 üzemmódra lehet beállítani: 0 = fûtô üzemmód KI és HMV-üzemmód KI 1 = fûtô üzemmód BE és HMV-üzemmód BE (gyári beállítás) 2 = fûtô üzemmód BE és HMV-üzemmód KI 3 = fûtô üzemmód KI és HMV-üzemmód BE Az ECO-, vagy komfort üzemmódnak 3 beállítása lehetséges: 0 = komfort üzemmód (a HMV-tárolót a rendszer melegen tartja) 1 = ECO-üzemmód (a HMV-tárolót a rendszer nem tartja melegen) 2 = szabályzótól függô (gyári beállítás = A u t 0) Nem aktív (gyári beállítás = 0) Display-kijelzés 0 = standard kijelzés (csak a szimbólumok láthatók) 1 = teljes kijelzés (láthatóak a szimbólumok és az aktuális üzemkód) 2 = a kijelzô 3 perc elteltével (gyári beállítás) a standard kijelzésre változik. Gyorsmenü Az üzemeltetô a fûtés maximális elôremenô hômérsékletét a P 1 és a maximális HMV-hômérsékletet a P 2 gyorsmenük segítségével is tudja módosítani, ld. a fejezetet. 2x 26

27 A beállításokat a következô módon lehet módosítani: P 1 beállítás módosítása: fûtôvíz elôremenô hômérséklete 3x A fûtôvíz elôremenô hômérsékletét a következô módon lehet módosítani: 1. nyomja le többször egymás után a gombot, amíg a menüsorban villogni nem kezd a szimbólum; 2. nyomja le a gombot, megjelenik a P : 1 kijelzés (az 1 villog); 3. nyomja le ismét a gombot, megjelenik a 7 5 ( C), és villog (gyári beállítás); 4. ezt az értéket a [+]-gomb, vagy a [-]-gomb többszöri le - nyomásával lehet módosítani, pl. a [-]-gomb használatával 60 C-ra; 5. az érték jóváhagyásához nyomja le a gombot, megjelenik a P : 1 (az 1 villog); 6. az aktuális üzemállapothoz való visszatéréshez nyomja le kétszer a gombot. A P 2 P 6 beállítások módosítása A P 2 (HMV hômérséklete), a P 3 (fûtés és HMV-funkció), P 4 (ECO-üzemmód), P 5 (elôáram), P 6 (kijelzô-kép) be - állítását ugyanazzal a módszerrel lehet beállítani, mint a P 1 esetében. 2x Beállítások módosítása a gyorsmenük segítségével a. A P 1 módosítása: fûtôvíz elôremenô hômérséklete A fûtôvíz P 1 maximális elôremenô hômérsékletét a gyorsmenüvel a következô módon lehet módosítani: 1. az aktuális üzemállapotban nyomja le a gombot; 2. a kijelzôn megjelenik a szimbólum és az aktuális hômérséklet (a hômérséklet-érték villog, pl. 7 5); 3. nyomja le a [+]-gombot, vagy a [-]-gombot, a fenti értéknek pl ra való módosításához a [-]-gombot; 4. az érték jóváhagyásához és az aktuális üzemállapothoz való visszatéréshez nyomja le a gombot. 27

28 b. Fûtô üzemmód kikapcsolása: A fûtô üzemmódot a gyorsmenüvel a következô módon lehet kikapcsolni: 1. az aktuális üzemállapotban nyomja le a gombot; 2. a kijelzôn megjelenik a szimbólum és az aktuális hômérséklet (a hômérsékleti érték villog, pl. 7 5); 3. nyomja le a [-]-gombot mindaddig, amíg a kijelzôn meg nem jelenik az 0 F F kijelzés; 4. a beállítás jóváhagyásához nyomja le a gombot; 5. a kijelzôn a szimbólum látható. c. P 2 beállítás módosítása: HMV hômérséklete A HMV P 2 hômérsékletét a gyorsmenüvel a következôk szerint lehet módosítani: 1. az aktuális üzemállapotban nyomja le a gombot; 2. a kijelzôn megjelenik a szimbólum és az aktuális hômérséklet (a hômérsékleti érték villog, pl. 6 0); 3. az érték módosításához nyomja le a [+]-gombot vagy a [-]-gombot, pl ra a [+]-gomb használatával; 4. a beállítás jóváhagyásához és az aktuális üzemállapothoz történô visszatéréshez nyomja le a gombot. 28

29 d. HMV-üzemmód kikapcsolása A HMV üzemmódot a gyorsmenüvel a következôk szerint kell kikapcsolni: 1. az aktuális üzemállapotban nyomja le a gombot; 2. a kijelzôn megjelenik a szimbólum és az aktuális hômérséklet (a hômérsékleti érték villog, pl. 6 0); 3. nyomja le a [-]-gombot mindaddig, amíg a kijelzôn meg nem jelenik az 0 F F kijelzés; 4. a beállítás jóváhagyásához nyomja le a gombot; 5. a kijelzôn a szimbólum látható Kézi üzemmód beállítása ( szimbólum) Egyes esetekben szükségessé válhat a hôközpont kézi üzemmódú mûködtetése, pl. akkor, ha a szabályzót még nem telepítették. A szimbólum alatt a hôközpontot az automatikus és a kézi üzemmód között lehet átkapcsolni. A hôközpontot a következôk szerint lehet kézi üzemmódra átállítani: 1. nyomja le a gombot négyszer egymás után, amíg a menü sorban villogni nem kezd a szimbólum; 2. nyomja le egyszer a gombot; a kijelzôn megjelenik - vagy a A u t 0 szöveg; a fûtés elôremenô hômérsékletét csak akkor határozza meg a belsô fûtôgörbe, ha kültéri hôérzékelô van csatlakoztatva. - vagy a fûtés minimális elôremenô hômérséklete; a kívánt elôremenô hômérséklet kézi üzemmódú ideiglenes meg növeléséhez használja a [+] gombot; az értéket a gombbal hagyja jóvá; 3. A kézi üzemmód elhagyásához nyomja le kétszer a gombot, a hôközpont visszatér az üzemi szinthez. 29

30 Paraméterek módosítása szerviz-szinten (hozzáférési kóddal) A szervizszinten a következô paramétereket lehet módosítani: a nem kívánt beállítások elkerülése érdekében egyes paraméter-beállításokat csak a speciális hozzáférési kód bevitele után lehet módosítani. Ezt a kódot csak az arra feljogosított szakemberek használhatják Kód a kijelzôn Ismertetés Beállítási tartomány és esetleges magyarázat Gyári beállítás A felhasználó is módosíthatja Csak szakembernek szabad módosítani p 1 Fûtés max. elôremenô hômérséklete C 75 p 2 HMV max. hômérséklete C 60 0 = fûtéski és HMVki p 3 Szabályzás 1 = fûtésbe és HMVbe 2 = fûtésbe és HMVki 1 3 = fûtéski és HMVbe 0 = rétegtároló hômérséklete nem változik p 4 Eco- vagy komfort üzemmód 1 = Eco-üzemmód: rétegtárolót nem fûti fel a rendszer 0 2 = szabályzótól függô p 5 Elôáram Ne módosítsa 0 Kijelzô képe 0 = standard kijelzés p 6 1 = komplett kijelzés 2 2 = a kijelzô 3 perc elteltével a standard kijelzésre vált p 17 maximális fordulatszám fûtô üzemmód (földgáz) x 100 ford./perc 40 maximális fordulatszám fûtô üzemmód (folyékony gáz) x 100 ford./perc 40 p 18 maximális fordulatszám 40 HMV (földgáz) Ne módosítsa maximális fordulatszám 40 HMV (folyékony gáz) Ne módosítsa minimális fordulatszám p 19 fûtô- és HMV (földgáz) minimális fordulatszám Ne módosítsa 13 gáz) fûtô- és HMV (folyékony Ne módosítsa 20 p 20 indítási fordulatszám (földgáz) Ne módosítsa 25 indítási fordulatszám (folyékony gáz) Ne módosítsa 25 p 21 Fûtôszivattyú teljesítménye 0 = alacsony 1 = magas 0 p 22 Szivattyú utánfutási ideje 1 és 99 perc között 2 p 23 Nincs funkciója Ne módosítsa 0 0 = ki (1 és 2 kapocs zárva) p 24 X7 relé-státus 1 = hibajelentés (1 és 2 kapocs zárva) 2 = üzemi jelentés (1 és 3 kapocs zárva) 0 3 = kiegészítô gázszelep (1 és 3 kapocs zárva) 0 = kikapcsolva 1 = bekapcsolva (a hôközpont bekapcsolása után 1 p 25 Legionella-védelem a rendszer hetenként egyszer 65 C-ra felmelegíti a rétegtárolót) 2 = szabályzótól függô p 26 Bojler-érzékelô 5 bekapcsolási különbsége 2 és 15 K között p 27 Belsô Ne módosítsa 20 p 28 Belsô Ne módosítsa 20 p 29 Belsô Ne módosítsa 15 U Gyári beállítás visszaállítása A típustáblán a d F érték X látható; X-re átállítva visszaáll a gyári beállítás Gyári beállítás visszaállítása A típustáblán a d U érték Y látható; Y-ra átállítva visszaáll a gyári beállítás X Y 07. táblázat: Beállítások a felhasználói és a szerviz szinten 1) Ha egy szabályzót HMV-beállítással használnak, akkor a P 2 -n beállított hômérséklet a lehetséges legmagasabb marad. A fûtés elôremenô hômérsékletét a szabályzó csak akkor határozza meg, ha a P 2 5 a szabályzótól független (=3) üzemmód van beállítva. 30

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

Használati és beépítési útmutató HU TARTALOMJEGYZÉK 1. MŰSZAKI ADATOK... 3 2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS... 3 2.1 A gőzgenerátor működése... 3 2.2 Használat... 4 2.2.1 Víztartály feltöltése hideg állapotban lévő

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Magyarország hu Telepítési, karbantartási és használati útmutató Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 110637-AE Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

ROMEO OpenTherm távvezérlés

ROMEO OpenTherm távvezérlés 1 Áttekintés: Módválasztó gomb: -ki, -nyár/tél, -reset,hibák Automatikus/Kézi üzemmód átkapcsoló Főtés - HMV programozó gomb Idıpont és nap program gomb Főtési hımérséklet beállító gomb HMV hımérséklet

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA

ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA ATMOSZFÉRIKUS, TERMÉSZETES HUZATÚ KAZÁN SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FA-20E2 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK, TARTALOM FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK, TARTALOM Old. sz. Old. sz. 0.- HONOSÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY 3 9.- ELŐZETES

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282

Szerelési Utasítás. SE-2 álló melegvíz-tároló. Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 Szerelési Utasítás álló melegvíz-tároló Wolf Klíma- és Fûtéstechnika Kft. Budapest Telefon: +36(1)3575984 Telefax: +36(1)3470282 N. art. xx xx xxx Változtatás joga fenntartva 06/03 TV H 1 Tanúsított minõségû

Részletesebben

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW HMM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Külön tartozékok 1. Felhasználási

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató a CGB-75 és CGB-100 típusú gáztüzelésű kondenzációs falikazánokhoz A szerelési utasítást meg kell őrizni! Ha a kezelési utasítás nincs a kazán mellett, cégünk nem vállal

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Beszerelési példa 1 Kezelőelemek (analóg / digitális) 2 Helyiség-hőérzékelő 3 Keringtetett levegő beszívása (min. 150 cm²)

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw Áttekintés Elõnyök Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású elõkeveréses gázégõ 109% éves hatásfok 50-100 % modulációs tartomány alacsony

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv HU Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv 0085 Tisztelt Vásárló! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy Baxi termék megvásárlása

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR

Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR MAGYAR Ez az utasítás szerzœi jogi védelem alatt áll. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csak a mi engedélyünkkel. A mıszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. H Control 45-FU Üzembe helyezési

Részletesebben

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek Exclusive Green Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben Kondenzációs / Fali gázkazánok Háztartási készülékek Exclusive Green: A kondenzáció A Beretta bemutatja az új Exclusive

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 21. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Rendeltetés... 3 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben