Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12"

Átírás

1 /

2 1 Üzemeltetési tanácsok Szimbólumok Célcsoport Szavatosság és jótállás Biztonság Rendeltetésszerű használat Biztonsági intézkedések Normál üzem Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Termékismertetés Típuskód Sorozatszám Funkció Műszaki adatok Engedélyezési adatok Teljesítmény Üzemi nyomás Üzemi hőmérséklet Környezeti feltételek Űrtartalom Méretek Tömeg Környezeti sajátosságok/újrahasznosítás Szerelés Szerelési feltételek A tároló felállítása Installálás Előfeltételek Csatlakoztatás az épületinstallációra Csatlakoztatás a WTC kazánra Üzembe helyezés Üzemen kívül helyezés Karbantartás A karbantartásra vonatkozó tudnivalók Karbantartási terv Tároló tisztítása A magnézium anód kicserélése Hibakeresés Külön rendelendő tartozékok Pótalkatrészek Címszójegyzék / La 2-26

3 1 Üzemeltetési tanácsok Az eredeti kezelési utasítás fordítása 1 Üzemeltetési tanácsok A jelen szerelési és üzemeltetési utasítás a készülék részét képezi, és annak alkalmazási helyén kell tartani. 1.1 Szimbólumok VESZÉLY Közvetlen veszély nagy kockázattal. Figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Veszély közepes kockázattal. Figyelmen kívül hagyása környezeti károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat, illetve kisebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnivaló Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány 1.2 Célcsoport Ez a szerelési és üzemeltetési utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Minden olyan személynek figyelembe kell vennie, aki a készüléken dolgozik. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyeknek csak arra felhatalmazott személy felügyelete mellett szabad dolgozniuk a készüléken, vagy ha erre a munkára be lettek tanítva. Gyermekeknek nem szabad a készüléken játszaniuk / La 3-26

4 1 Üzemeltetési tanácsok 1.3 Szavatosság és jótállás Személyi sérülésekkel és anyagi károkkal kapcsolatos garanciális és jótállási igények kizártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vissza: nem rendeltetésszerű használat, a szerelési és üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyása, nem működőképes biztonsági vagy védelmi berendezések mellett történő üzemeltetés, a készülék hiba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, szakszerűtlen szerelés, üzembe helyezés, kezelés és karbantartás, önkényes változtatások a készüléken, olyan kiegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvizsgálat alá, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredeti Weishaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő közegek használata. az ellátóvezetékekben keletkezett hibák, vis maior / La 4-26

5 2 Biztonság 2 Biztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A tároló alkalmas: az ivóvíz-rendeletnek megfelelő hálózati ivóvíz felmelegítésére, VDI 2035 szerinti fűtővízhez. A készüléket csak zárt helyiségekben szabad üzemeltetni. A felállítási helyiségnek meg kell felelnie a helyi rendelkezéseknek és fagymentesnek kell lennie. A szakszerűtlen használat: veszélyeztetheti a rendszert használó vagy más személyek testi épségét és életét, károsíthatja a készüléket vagy más anyagi javakat. 2.2 Biztonsági intézkedések A biztonság szempontjából lényeges hibákat haladéktalanul meg kell szüntetni. 2.3 Normál üzem A készüléken lévő valamennyi felirati táblát olvasható állapotban kell tartani. A megadott időszakonként végezze el az előírt beállítási, karbantartási és ellenőrzési munkákat. 2.4 Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tisztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezelni és ártalmatlanítani. Ennek során figyelembe kell venni a helyi előírásokat / La 5-26

6 3 Termékismertetés 3 Termékismertetés 3.1 Típuskód WAP építési sorozat: Weishaupt Aqua Power 115 építési nagyság /WTC-OW falon függő, olajtüzelésű Weishaupt Thermo Condens kazánnal -K kivitel - kompakt kivitel 3.2 Sorozatszám A sorozatszám a típustáblán egyértelműen azonosítja a terméket. A Weishauptvevőszolgálatnak van szüksége erre. 1 Típustábla Ser. Nr / La 6-26

7 3 Termékismertetés 3.3 Funkció A tároló zárt, melegvizes fűtési rendszerekkel együttes üzemre alkalmas. Lemezes hőcserélő segítségével történik a használati melegvíz felmelegítése a tárolóban. 1 Tölcséres szifon lefolyóval 2 HMV kifolyás-érzékelő (B12) 3 Lemezes hőcserélő 4 Fűtés töltő- és ürítőcsapja 5 Réteges tároló töltőszivattyúja 6 Melegvízhőmérséklet-érz. bekapcsolás (B3) 7 Melegvízhőmérséklet-érz. kikapcsolás (B10) 8 Vízmelegítő ürítőcsapja 9 Hidegvíz-beömlőszerkezet 0 Ellenőrző karima q Magnézium-védőanód w Melegvíz-beömléscsillapító / La 7-26

8 3 Termékismertetés 3.4 Műszaki adatok Engedélyezési adatok DIN CERTCO 9W247-13MC SVGW Teljesítmény kombinálva az alábbiakkal WTC-OW 15 Készenléti veszteség 45 K-nél QD folyamatos teljesítmény (60/10/45 C - 1 m³/h) rd csapolható mennyiség (60/10/45 C - 1 m³/h) 1,17 kwh/24 óra 15 kw 370 liter NL teljesítmény-szám (60/10/45 C - 1 m³/h) 1,7 (1 Q10min rövid idejű teljesítmény (60/10/45 C - 1 m³/h) 180,0 l/10min (1 Alacsony tárolási belső hőmérséklet esetén csökken a teljesítmény-szám Üzemi nyomás Fűtővíz Használati melegvíz max. 10 bar max. 10 bar Üzemi hőmérséklet Használati melegvíz max 95 C Környezeti feltételek Hőmérséklet üzem közben C Hőmérséklet szállításkor/tároláskor C Relatív páratartalom max. 80 %, páralecsapódás nélkül Űrtartalom Használati melegvíz 115 liter / La 8-26

9 3 Termékismertetés Méretek A kondenzációs készülék és a füstgáz-csatlakozó méreteit lásd a WTC kazán szerelési és üzemeltetési utasításában. 600 mm 422 mm 342 mm 200 mm 70 mm 600 mm 790 mm mm mm mm 340 mm 430 mm 1 Fűtési előremenő G¾" 2 Fűtési visszatérő G¾" 3 Melegvíz-csatlakozó G¾" 4 Hidegvíz-csatlakozó G¾" 5 WTC-tároló előremenő 6 WTC-tároló visszatérő Tömeg Üres tároló tömege kb. 75 kg Környezeti sajátosságok/újrahasznosítás A vízmelegítő Cr6-mentes, ólommentes és freonmentes / La 9-26

10 4 Szerelés 4 Szerelés 4.1 Szerelési feltételek Tárolótípus és üzemi nyomás ellenőrzése Ne lépje túl a típustáblán feltüntetett üzemi nyomást. Ellenőrizze a tároló típusát. Ellenőrizze, hogy az üzemi nyomás betartható-e (lsd. az alábbi fejezet: 3.4.3). A felállítási helyiség vizsgálata Ellenőrizze, hogy a felállítási helyiség fagymentes-e. Ellenőrizze a padló teherbírását és a beszállítás lehetőségét (lsd. az alábbi fejezet: 3.4.8). Ellenőrizze, hogy a padló sima-e. Ellenőrizze a hidraulikus csatlakozás helyszükségletét. Ellenőrizze a kondenzációs készülék helyszükségletét. Minimális távolságok A szerelési és a karbantartási munkák elvégezhetősége érdekében a falaktól, ill. a környező tárgyaktól legalább 30 cm oldalsó távolságot tartson be mm 262 mm 600 mm 159 mm 1703 mm mm / La 10-26

11 4 Szerelés 4.2 A tároló felállítása A szállítási biztosító eltávolítása Kompletten távolítsa el a szállítási biztosító csavarjait. Az elülső borítás eltávolítása Húzza előre, majd a vezetőnyílásokból emelje ki az elülső borítást. A kondenzátum-tömlő fektetése Úgy fektesse a kondenzvíz-tömlőt, hogy ne képződhessenek vízzsákok (szifonhatás) és a kondenzvíz akadálytalanul lefolyhasson. Vezesse a kondenzvíz-tömlőt a kondenzvíz-elvezetőhöz. Állítsa be pontos pozícióba és igazítsa be a tárolót. Állítsa be pontos pozícióba a tárolót. A talpcsavarok segítségével állítsa be függőlegesen a tárolót A talpcsavarok beállítási tartománya: mm / La 11-26

12 5 Installálás 5 Installálás 5.1 Előfeltételek Biztonsági lefúvatószelep A hidegvíz-bevezetésbe be kell szerelni egy biztonsági lefúvatószelepet. A biztonsági lefúvatószelep: a tároló felöl nem szabad, hogy elzárható legyen, legkésőbb a tároló megengedett üzemi nyomásánál kapcsolnia kell (lsd. az alábbi fejezet: 3.4.3). A Weishaupt cég javasolja a WHI K 3.0 hidraulikus szerelőkészlet (tartozék) használatát. Ennek tartalma: biztonsági lefúvatószelep, lefolyótömlő, cirkulációs csatlakozó. A fűtővízzel szemben támasztott követelmények A fűtővíznek meg kell felelnie a sz. VDI-irányelv vagy a hasonló helyi előírások követelményeinek. A fűtővízre vonatkozó részletes tudnivalókat lásd a WTC kazán szerelési és üzemeltetési utasításában. 5.2 Csatlakoztatás az épületinstallációra Kösse be az ivóvíz-vezetékeket, ennek során vegye figyelembe a helyi előírásokat (pl. DIN 1988, EN 806 Csatlakoztassa a fűtővíz-vezetékeket. 1 Melegvíz-csatlakozó G3/4" 2 Hidegvíz-csatlakozó G3/4" 3 Fűtési visszatérő G3/4" 4 Fűtési előremenő G3/4" / La 12-26

13 5 Installálás A fűtési hálózat feltöltése Kösse össze a fűtési előremenőt a lefolyóval, majd nyissa ki a golyóscsapot 1. Tömítetten zárja el a fűtési visszatérőt 2. Nyissa ki a fűtési visszatérő golyóscsapját 4. Csatlakoztassa a tömlőt a fűtési töltőcsapra, majd nyissa ki a fűtési töltőcsapot 3. Legalább a fűtési rendszer űrtartalma 2-szeresének megfelelő mennyiségű vízzel mossa át a rendszert. Ezzel eltávolíthatók a szilárd részecskék. Zárja el a fűtési töltőcsapot 3. Nyissa ki a fűtési visszatérő golyóscsapját 4, majd távolítsa el az elzárót. Zárja el a fűtési előremenő golyóscsapját 1, majd távolítsa el a lefolyóhoz menő összekötőt. Alulról felfelé légtelenítse a fűtési rendszert. Tároló feltöltése Nyissa ki az épületben lévő melegvízcsapot. Nyissa ki a hidegvíz-bevezetés elzárócsapját. Lezajlik a tároló feltöltése. Ismét zárja el a melegvízcsapot. Nyomásellenőrzés Végezze el az installáció nyomásellenőrzését, mielőtt ráhelyezné a kondenzációs készüléket a tárolóra. A csatlakozások esetleges tömítetlenségei esetén a megfelelő helyek könnyebben elérhetők / La 13-26

14 5 Installálás 5.3 Csatlakoztatás a WTC kazánra Csatlakoztassa a menetes könyökcsatlakozót az olajellátó-tápvezetékre (lásd a WTC kazán szerelési és üzemeltetési utasítását). Távolítsa el a csatlakozók műanyag védősapkáit a kondenzációs készülék alsó részéről. A kondenzációs készülékről alul távolítsa el a recézett fejű csavarokat. Helyezze rá a kondenzációs készüléket a tárolóra. Szerelje vissza a recézett fejű csavarokat. Helyezzen be tömítéseket a golyóscsapokba, majd csatlakoztassa a fűtőkört a WTC kazánra. Vágja méretre és dugja be a szifonba a kondenzvíz-tömlőt és a lefolyótömlőt. Helyezzen be tömítéseket a csatlakozócsövekbe, majd csatlakoztassa a tárolót a WTC kazánra / La 14-26

15 5 Installálás Érzékelő és a réteges tároló töltőszivattyújának csatlakoztatása Az érzékelő-csatlakoztatásra vonatkozó részletes tudnivalókat lásd a WTC kazán szerelési és üzemeltetési utasításában. A csővégen keresztül vezesse át a csatlakozódugót az elektromos szerelőaknához. Dugaszolja be a B3 bekapcsolási melegvízhőmérséklet-érzékelőt (tárolóban fent) és a B12 HMV kifolyás-érzékelőt (hőcserélőben csőre szerelhető érzékelő) a 10- es számú csatlakozóra. Dugaszolja be a B10 kikapcsolási melegvízhőmérséklet-érzékelőt (tárolóban lent) a 8-as számú csatlakozóba. Dugaszolja be a réteges tároló töltőszivattyúját az 5-ös számú csatlakozóba (MFA). A réteges tároló töltőszivattyújának a teljesítményét 2. fokozatra kell beállítani. Ellenőrizze a beállítást és szükség esetén állítsa be a 2. fokozatra / La 15-26

16 6 Üzembe helyezés 6 Üzembe helyezés A részletes tudnivalókat lásd a WTC kazán szerelési és üzemeltetési utasításában. A tárolónak és a WTC kazánnak feltöltött állapotban kell lennie. Ellenőrizze az ellenőrző nyílás és a csatlakozások tömítettségét. Szellőztetéssel ellenőrizze a biztonsági lefúvatószelep üzemkész állapotát. Addig növelje a rendszer nyomását, amíg meg nem szólal a biztonsági lefúvatószelep. Adja rá a rendszerre az üzemi nyomást. Adott esetben dugaszolja be a külső áramú anód tápegységét / La 16-26

17 7 Üzemen kívül helyezés 7 Üzemen kívül helyezés Szükség esetén húzza ki a külső áramú anód tápegységének csatlakozóját. Kapcsolja ki a berendezést és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen. Zárja el a hidegvíz-bevezetést. Ürítse le és teljesen szárítsa ki a tárolót. A következő üzembe helyezésig hagyja nyitva az ellenőrző nyílást / La 17-26

18 8 Karbantartás 8 Karbantartás 8.1 A karbantartásra vonatkozó tudnivalók Az üzemeltetőnek legalább 2 évenként karbantartást kell végeztetnie. Karbantartási munkákat csak megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező, arra feljogosított személyzetnek szabad végeznie. A rendszeres ellenőrzés biztosítása érdekében a Weishaupt cég karbantartási szerződés megkötését javasolja. Minden karbantartás előtt A karbantartási munkák megkezdése előtt tájékoztassa az üzemeltetőt. Kapcsolja ki a berendezést és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen. Zárja el a hidegvíz-bevezetést. Minden karbantartás után Nyissa ki a hidegvíz-bevezetést. Töltse fel vízzel, majd légtelenítse a tárolót. Végezzen tömörségvizsgálatot. Végezzen működés-ellenőrzést. 8.2 Karbantartási terv Komponensek Kritérium Karbantartási feladat Tároló Vízkövesedés Tisztítás. Magnézium anód Anódfogyás Átmérő ellenőrzése. Átmérő < 15 mm Kicserélés. Burkolat Sérülés Kicserélés / La 18-26

19 8 Karbantartás 8.3 Tároló tisztítása VIGYÁZAT Korrózió a védőréteg sérülése miatt A tárolóban a magnézium anód révén egy védőréteg képződik (fehér bevonat). A védőréteg sérülése korrózióhoz vezet. Ne okozzon sérülést a védőrétegben. Vegye figyelembe a karbantartásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 8.1). Helyezze üzemen kívül a kondenzációs készüléket (lásd a WTC kazán szerelési és üzemeltetési utasítását). Ürítse ki a tartályt. Távolítsa el a karimaszigetelést 5. Csavarja ki a csavarokat 4 az ellenőrző karimából 2. Távolítsa el az ellenőrző karimát és a karimatömítést 1. Víztömlő segítségével fecskendezze ki a tárolótartályból a szennyeződéseket vagy vízkőoldó szerrel tisztítsa ki a tartályt, figyelembe véve a vízkőoldó szer gyártójának műszaki adatait. Távolítsa el a lerakódásokat. Tegyen be új karimatömítést, ügyelve a tömítési felületek tisztaságára. Zárja le az ellenőrző nyílást, ismét kösse össze az anódkábelt 3 a tárolóval, majd átlósan húzza meg a csavarokat (35 ± 5 Nm) / La 19-26

20 8 Karbantartás 8.4 A magnézium anód kicserélése Vegye figyelembe a karbantartásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 8.1). Távolítsa el az ellenőrző karimát (lsd. az alábbi fejezet: 8.3). Ellenőrizze a magnézium anódot 1 és cserélje ki azt, ha az átmérője 15 mm alá csökkent. Szigetelőhüvellyel 2 helyezze be a magnézium anódot az ellenőrző karimába és rögzítse azt. Szerelje fel az ellenőrző karimát (lsd. az alábbi fejezet: 8.3) / La 20-26

21 9 Hibakeresés 9 Hibakeresés Észlelt hiba A hiba oka A hiba elhárítása Tömítetlen a tároló. Hibás installálás. Ellenőrizze a biztonsági lefúvatószelep működését és installálásának helyességét. Tömítetlen ellenőrző karima. Húzza utána a csavarokat. Cserélje ki a tömítést. Csőcsatlakozások tömítetlenenek. Bontsa le, majd tömítse újra a csatlakozót. Tömítetlen tárolótartály. Értesítse a Weishaupt-vevőszolgálatot vagy a gyári képviseletet. A fűtési biztonsági lefúvatószelep lefúvat, növekszik a nyomás a fűtési rendszerben. Állandóan csepeg a használati melegvíz biztonsági lefúvatószelepe. Rozsdás víz folyik a csapolószelepből. Szivárgás van a fűtőkör és az ivóvíz között a lemezes hőcserélőben. A szelepülés nem tömített. Túl nagy a víznyomás. Korrodált vezetékhálózat. Szereléskor acélforgácsok kerültek a tárolóba. Korrózió alakult ki a tárolóban. Cserélje ki a lemezes hőcserélőt. Ellenőrizze a szelepülést vízkövesedés szempontjából. Cserélje ki a biztonsági lefúvatószelepet. Ellenőrizze a hidegvíz nyomását. Szükség esetén cserélje ki a meghibásodott nyomáscsökkentőt. Cserélje ki a korrodált alkatrészeket. Alaposan mossa át a vezetékeket és a tárolót. Az ellenőrző nyíláson keresztül távolítsa el a forgácsokat. Alaposan mossa át a vezetékeket és a tárolót. Nyissa ki az ellenőrző nyílást és vizsgálja meg a korrózió okozta károkat. Értesítse a Weishaupt-vevőszolgálatot vagy a gyári képviseletet. Túl hosszú a felfűtési idő Túl kicsi a primer oldali vízmennyiség. Állítson be nagyobb szivattyúfordulatszámot. Meghosszabbodik a felfűtési idő. Túl alacsony a használati melegvíz hőmérséklete. Állandó használatimelegvíztöltés. A réteges tároló töltőszivattyújának a teljesítménye 1. fokozatra van beállítva. Elvízkövesedett a lemezes hőcserélő. Vízkőlerakódás alakult ki a hőcserélőben. Túl korán kapcsol le a szabályozó. Nem elegendő a hőtermelő teljesítménye. A réteges tároló töltőszivattyújának a teljesítménye 3. fokozatra van beállítva. Nagy hidegvíz-nyomásnál átcsap a hidegvíz. A B10 érzékelő (alsó merülőhüvely) helytelenül van elhelyezve vagy meghibásodott. Állítsa be a teljesítményt 2. fokozatra. Végezze el a lemezes hőcserélőt vízkőmentesítését, szükség esetén cserélje ki azt. Végezze el a fűtőfelület vízkőmentesítését. Ellenőrizze a szabályozást. Ellenőrizze és szükség esetén illessze a hőtermelő teljesítményét. Állítsa be a teljesítményt 2. fokozatra. Csökkentse a melegvíz-elvételt < 15 l/perc értékre. Ellenőrizze az érzékelő pozícióját. Cserélje ki az érzékelőt / La 21-26

22 9 Hibakeresés Észlelt hiba A hiba oka A hiba elhárítása A használatimelegvíz-töltés gyakori ki-/bekapcsolása. Nem világít a külső áramú anód LED-je. Pirosan villog a külső áramú anód LED-je. A cirkulációs szivattyú összekeveri a vizet a réteges tárolóban. Nincs feszültségellátás. Hibás csatlakoztatás. Hibás az elektróda és a tároló közötti szigetelés. A Weishaupt berendezés-termosztáttal (rend. sz ) javasolja üzemeltetni a cirkulációs szivattyút. A termosztátot a cirkuláció visszatérőjére kell felszerelni, és az meleg cirkulációs visszatérő esetén lekapcsolja a szivattyút. Ellenőrizze a feszültségellátást. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Leürített tárolónál ellenőrizze a szigetelést / La 22-26

23 10 Külön rendelendő tartozékok 10 Külön rendelendő tartozékok Külső áramú anód VESZÉLY Életveszély áramütés miatt A feszültség alatt végzett munka áramütéshez vezethet. A munkák megkezdése előtt válassza le a készüléket a hálózatról. Biztosítsa illetéktelen visszakapcsolás ellen. VIGYÁZAT Gázfelgyülemlés okozta károsodás a tárolóban Külső áramú anóddal történő üzemeléskor gáz gyűlhet össze. Néha szikraképződés esetén ez kipufogáshoz vezethet. Károsodhat a berendezés. A külső áramú anódot 2 hónapnál hosszabb ideig ne üzemeltesse vízelvétel nélkül. A külső áramú anód csak feltöltött tároló esetén működik. Időnként ellenőrizze a tápegységen lévő jelzőlámpát. Gondoskodjon a rendszeres vízelvételről. A külső áramú anódot csak leürített tároló esetén válassza le az elektromos hálózatról. Külső áramú anód beépítése Vegye figyelembe a karbantartásra vonatkozó tudnivalókat (lsd. az alábbi fejezet: 8.1). Távolítsa el az ellenőrző karimát (lsd. az alábbi fejezet: 8.3). Cserélje ki a 1 magnézium anódot külső áramú anódra. Szigetelőhüvellyel 2 helyezze be a külső áramú anódot az ellenőrző karimába és rögzítse azt. Szerelje fel az ellenőrző karimát (lsd. az alábbi fejezet: 8.3). VIGYÁZAT Korrózió hibásan csatlakoztatott anód miatt A hibásan csatlakoztatott külső áramú anód korrózióhoz vezet. Csatlakoztassa helyesen a kábelt 3. Dugaszolja be a tápegység csatlakozóját. A tápegységen lévő jelzőlámpa zöld fénnyel világít / La 23-26

24 11 Pótalkatrészek 11 Pótalkatrészek / La 24-26

25 11 Pótalkatrészek Tételszám Megnevezés Rend. sz Zárósapka G¾ Tömítés 17 x 24 x Előremenő golyóscsap G¾ kompl. piros Derékszögű könyökcső ¾A x ¾A x M Visszatérő golyóscsap G¾ kompl. kék T-idom Töltő- és ürítőcsap G¾ Kupak töltő- és ürítőcsaphoz ¾ Zárósapka G Tömítés 42,5 x 57 x Lemezes hőcserélő előrem. csatlakozócső Lemezes hőcserélő visszat. csatlakozócső HMV lemezes hőcserélős tároló csatlakozócső HMV kifolyás-érzékelő Csatlakozóvezeték HMV kifolyás-érzékelőhöz Hidegvíz-sziv. - WAP lem. hőcserélő csatlakozócső Tömítés 20 x 29 x WAP szűkítőlemez WTC-OW 15-A kazánhoz Használatimelegvíz-szivattyú G1 WILO Tömítés 20 x 29 x Hidegvíz tároló-szivattyú csatlakozócső Derékszögű könyökcső ¾ lapos x ¾ külső x ¾ külső menet 1.23 Ürítőcsap G¾ Hőmérséklet-érzékelő NTC 12 kohm Hőmérséklet-érzékelő NTC 5 kohm Záró csatlakozóvég Fém kábeltartó 1,8 x Kábelkötöző szegeccsel Tölcséres szifon WAI / WAP Kondenzvíz-tömlő 25 x 3 x Magnézium védőanód M8 x 26 x Tömítőgyűrű 109,5 x 88 x Karimafedél D 140 x Csavar M10 x Karimaszigetelés kerek WAP / WAI Lemezes hőcserélő / La 25-26

26 12 Címszójegyzék Á Ártalmatlanítás... 5 B Biztonsági intézkedések... 5 Biztonsági lefúvatószelep...12 C Cirkulációs csatlakozó...12 Csapolható mennyiség... 8 E Ellenőrző karima...19 Engedély... 8 É Érzékelő...15 F Folyamatos teljesítmény... 8 Fűtővíz...12 G Gyártmányszám... 6 H Hibaelhárítás...21 Hőmérséklet... 8 S Sorozatszám... 6 Szállítás... 8 Szavatosság... 4 Szerelés...10 T Tárolás... 8 Tároló... 5 Távolság...10 Teljesítmény-szám... 8 Típustábla... 6 Tömeg... 9 Ú Újrahasznosítás... 9 Ü Üzembe helyezés...16 Üzemen kívül helyezés...17 Üzemi nyomás... 8 Üzemmegszakítás...17 V Vízcsatlakozás... 12, 13 Vízfeltöltés...13 J Jótállás... 4 K Karbantartás...18 Karbantartási intervallum...18 Készenléti veszteség... 8 Környezeti feltételek... 8 Környezeti sajátosságok... 9 Külső áramú anód...23 M Magnézium anód...20 Méretek... 9 Minimális távolság...10 N Nyugalmi idő...17 P Pótalkatrész...25 R Rövid idejű teljesítmény / La 26-26

27 / La

28 Weishaupt HŒtechnikai Kft. H-2051 Biatorbágy Budai u. 6. Weishaupt az Ön közelében? Címek, telefonszámok stb. Mindennemı változtatás jogát fenntartjuk. Utánnyomása tilos. Termék Ismertetés Teljesítmény W-égŒk monarch és ipari égœk A már milliószor bevált kompakt gyártási sorozat: takarékos, megbízható, teljesen automatikus. Olaj-, gáz- és alternatív tüzelésı égœk családi házak és társasházak, valamint ipari üzemek számára. Purflam égœként szinte korommentesen égeti el az olajat és tartósan csökkenti az NO x -kibocsátásokat. A legendás ipari égœ: jól bevált, hosszú élettartamú, áttekinthetœ felépítésı. Olaj-, gáz- és alternatív tüzelésı égœk központi hœszolgáltató berendezések számára. 570 kw-ig kw-ig multiflam égœk Innovatív Weishaupt-technológia nagy égœkhöz: minimális emissziós értékek, különösen egy megawatt teljesítmény felett. Olaj-, gáz- és alternatív tüzelésı égœk szabadalmaztatott tüzelœanyag-elosztással kw-ig WK ipari égœk Modulfelépítésı energiacsomagok: illeszthetœk, robusztusak, nagy teljesítményıek. Olaj-, gáz- és alternatív tüzelésı égœk ipari berendezések számára kw-ig Thermo Unit Öntvény vagy acél Thermo Unit fıtési rendszerek: korszerıek, gazdaságosak, megbízhatóak. Családi házak és társasházak környezetkímélœ fıtéséhez. TüzelŒanyag: tetszés szerint gáz vagy olaj. 55 kw-ig Thermo Condens HŒszivattyúk SCOT-rendszerrel üzemelœ, innovatív kondenzációs fıtœkészülékek: hatékonyak, kevés káros anyagot bocsátanak ki, sokoldalúak. Lakások, családi házak, társasházak ideális megoldása. Nagyobb hœszükségletnél padlón álló kivitel, 1200 kw-ig kaszkádolható. A hœszivattyúk választéka a levegœbœl, a földbœl vagy a talajvízbœl nyert hœ hasznosítására nyújt kiváló megoldásokat. A rendszerek régi épületek felújítása vagy új épületek esetén egyaránt használhatók. A hœszivattyúk kaszkádolása lehetséges kw-ig 130 kw-ig Szolárrendszerek Ajándék energia a Naptól: tökéletesen összehangolt komponensek, innovatív, jól bevált. Lapos tetœre szerelhetœ, formatervezett kollektorok fıtésrásegítéshez és használati melegvíz-készítéshez. VízmelegítŒk / energiatárolók A használati melegvíz-készítéshez kínált széles választékban a fıtési rendszerrœl táplált, klasszikus vízmelegítœk és a szolárrendszerekrœl táplálható energiatárolók egyaránt megtalálhatók. Mérés-, vezérlésés szabályozástechnika / épületautomatizálási rendszerek A kapcsolószekrénytœl egészen az épületfelügyeleti rendszerek komplett vezérléséig a korszerı mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika teljes választéka megtalálható a Weishauptnál. JövŒorientált, gazdaságos és rugalmas / La

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A vízmelegítő 83279812 1/2014-09

Szerelési és kezelési utasítás. WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A vízmelegítő 83279812 1/2014-09 83279812 1/2014-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4753000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: kombi-tároló WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / A A fent

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15-A és WTC 25-A kondenzációs gázkészülék tárolóval 83247512 1/2013-09 83247512 1/2013-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A A

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 11 AERS külső készülék 83279512 1/2014-09

Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 11 AERS külső készülék 83279512 1/2014-09 83279512 1/2014-09 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 5115000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: külső készülék WWP L 11 AERS A fent nevezett termék

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 120 300-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83251712 1/2011-02 83251712 1/2011-02 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4821000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A, WTC-GB 120-A,

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08

Szerelési és kezelési utasítás. WTC-GB 90-A Gázüzemű kondenzációs kazán 83266512 1/2010-08 83266512 1/2010-08 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4820000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: Gázüzemű kondenzációs kazán WTC-GB 90-A A fent nevezett

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről

termék A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs készülékekről A megbízható hőforrás Weishaupt Thermo Condens gázüzemű kondenzációs készülékek 240 kw-ig Weishaupt Thermo Condens: takarékos és jövőbiztos Az egyre

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15 32-A kondenzációs gázkazán 83247612 1/2013-07

Szerelési és kezelési utasítás. WTC 15 32-A kondenzációs gázkazán 83247612 1/2013-07 83247612 1/2013-07 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4810000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: gázüzemű kondenzációs készülék WTC 15-A, WTC 25-A,

Részletesebben

termék Mérés - vezérlés - szabályozás Weishaupt vezérlœszekrények a tüzeléstechnikához Tájékoztató a Weishaupt vezérlœszekrényekrœl

termék Mérés - vezérlés - szabályozás Weishaupt vezérlœszekrények a tüzeléstechnikához Tájékoztató a Weishaupt vezérlœszekrényekrœl termék Tájékoztató a Weishaupt vezérlœszekrényekrœl Mérés - vezérlés - szabályozás Weishaupt vezérlœszekrények a tüzeléstechnikához Megoldások az integrált automatizáláshoz Az égœkkel és a tüzeléstechnikával

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL

Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára Indirekt fűtésű melegvíztároló STORACELL SK 300-1 solar SK 400-1 solar SK 500-1 solar 6 720 613 940 HU (2007/03) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv RESOL FlowCon B Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés *48001880* 48001880 FlowCon B Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Használati melegvíz és puffer tárolók

Műszaki dokumentáció. Használati melegvíz és puffer tárolók Műszaki dokumentáció asználati melegvíz és puffer tárolók Tárolók Rétegtároló SP, SP-SL, SP-W, SP-W-SL 3. oldal Tartozékok Kapcsolási vázlatok Műszaki adatok 3. oldal 4. oldal 5. oldal Puffertároló S 6.

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról

termék Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról termék Tájékoztató gázüzemű kondenzációs kazánokról Teljesítmény kompakt formában Weishaupt WTC-GB gázüzemű kondenzációs kazánok 1200 kw-ig A teljességre törekvő megoldás számít WTC-GB gázüzemű kondenzációs

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez

VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez Műszaki adatlap A rendelésszámokat és árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-L Típus: CVL Álló acélmelegvíz-tároló, Ceraprotect zománcozással

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

KÖZVETETT FŰTÉSŰ VÍZMELEGÍTŐK

KÖZVETETT FŰTÉSŰ VÍZMELEGÍTŐK KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ KÖZVETETT FŰTÉSŰ VÍZMELEGÍTŐK OKC 300 NTR/1MPa OKC 400 NTR/1MPa OKC 500 NTR/1MPa OKC 750 NTR/1MPa OKC 1000 NTR/1MPa OKC 300 NTRR/1MPa, OKC 400 NTRR/1MPa OKC 500 NTRR/1MPa

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató

Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC. Szerelési és használati Útmutató Indirekt fűtésű, szögletes álló melegvíz tároló SD 100 BC SAUNIER DUVAL Szerelési és használati Útmutató Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (QWT, WTI) SOLAR-BERENDEZÉS/USZODAVÍZ (SWT) Tartalomjegyzék 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2

Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2 Szerelési és szervizelési útmutató szakemberek számára Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2 CSZ-2-14/300R CSZ-2-20/300R CSZ-2-24/300R Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0) 8751/74-0

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-U. Műszaki adatlap VITOCELL 100-U

VIESMANN VITOCELL 100-U. Műszaki adatlap VITOCELL 100-U VIESMANN VITOCELL 100-U Kompakt szolártároló két fűtőcsőspirállal 300 liter űrtartalom, beépített Solar-Divicon osztóval és Vitosolic 100 szabályozóval Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-V. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-V

VIESMANN VITOCELL 100-V. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-V VIESMANN VITOCELL 100-V Álló tároló-vízmelegítő megnövelt hőcserélő felülettel 390 liter űrtartalommal Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Wolf FGB falikazánok Az FGB sorozat kétféle hőteljesítménnyel (28 és 35 kw), fűtő és kombi kivitelben készül. Az FGB minden olyan tulajdonsággal

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

aurotherm classic, VFK 900

aurotherm classic, VFK 900 Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm classic, VFK 900 Szolár-síkkollektorok tetőn kívüli szerelése HU VFK 990/1 VFK 900 Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E

SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E SM290/5 SM300/5 SM400/5 SM290/5E SM400/5E 6 720 647 567-00.1ITL 6 720 800 023 (2013/01) [de] Installations- und Wartungsanleitung für den Fachhandwerker................. 2 [bg] Техническа инструкция за

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával Az üzemeltető számára Kezelési utasítás Szolár töltőállomás Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intim higiénia Bidé megoldások. Használati útmutató. BluWash BW-103 elektromos bidé funkciós wc ülőke

Intim higiénia Bidé megoldások. Használati útmutató. BluWash BW-103 elektromos bidé funkciós wc ülőke Használati útmutató BluWash BW-103 elektromos bidé funkciós wc ülőke Általános rész Az Ön biztonságát szolgáló fontos figyelmeztetéseket külön jelöltük. Mindenképp vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket

Részletesebben

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára Szakemberek / üzemeltetők számára Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára VPS S Puffertároló szolárrendszerekhez HU VPS S 500 VPS S 750 VPS S 1000 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.......................................................

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el!

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! Szervizutasítás Kondenzációs fali gázkazán Logamax plus GB022-24/24K Szakemberek számára Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! 726 600-2009/03 HU szakasz Logamax plus GB022-24/24K áttekintés

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Kombinált puffertároló 750 és 950 liter űrtartalom. Műszaki adatlap. VITOCELL 360-M Típus: SVSA

VIESMANN. VITOCELL 340-M/360-M Kombinált puffertároló 750 és 950 liter űrtartalom. Műszaki adatlap. VITOCELL 360-M Típus: SVSA VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Kombinált puffertároló 750 és 950 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelésszámokat és árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 340-M Típus: SVKA Multivalens fűtővíz-puffertároló

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben