Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok"

Átírás

1 Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért garanciát nem vállal. Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Wolf Klima- és Fûtéstechnika Kft Budapest Hofherr A. u Telefon: +36(1) Telefax: +36(1) _ A változtatás jogát fenntartjuk. HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...Oldal Biztonsági utasítások...3 Szabványok és elõírások Szabályozás/mûködés/kezelés Szállítási terjedelem...8 Felépítése...9 Telepítési javaslatok...10 Felszerelés Méretek...12 Telepítés Levegõ/füstgáz elvezetés...17 Elektromos csatlakozás A szifon feltöltése...22 A fûtési rendszer feltöltése...23 A gáz csatlakozási nyomásának vizsgálata Üzembe helyezés...26 A busz-címzés beállítása...27 A szabályozási paraméterek kijelzése/változtatása...28 A folyamatos szabályozású szivattyú beállítása...29 A max. fûtési teljesítmény beállítása...30 A füstgázparaméterek mérése...31 CO2 mennyiségének beállítása Beüzemelési jegyzõkönyv...34 A kondenzációs falikazán átállítása más gázfajtákra...35 Karbantartás (a mellékelt karbantartási utasítás szerint) Mûszaki, karbantartási és tervezési adatok Tervezési utasítás a levegõ/füstgáz rendszer kialakításához Tervezési utasítás a fûtési rendszer kialakításához Elektromos kapcsolási rajz...54 Mûszaki adatok...55 Hibajelek - okok - elhárítás Termékismertető adatlap a következő rendelet szerint: (EU) sz. 811/ Műszaki paraméterek az (EU) 813/2013 sz-ú rendelete szerint...60 Jegyzetek EU-származási nyilatkozat _201509

3 Biztonsági utasítások Az alábbi leírás a következõ szimbólumokat alkalmazza. Ezek a jelzések a veszélyekre hívják fel a figyelmet és biztonságos üzemeltetésre. Figyelem jelzés melletti utasítások pontos betartása szükséges, hogy elkerülje a berendezés károsodását és a személyi sérüléseket. Ábra:sorkapocs. Fenáll az áramütés veszélye Áramütés veszélyére felhívó jelzés. Figyelem: a készülék burkolatának eltávolítása elõtt kapcsolja ki a készüléket. Sose nyúljon feszültség alatti berendezés elektromos csatlakozóihoz és elemeihez. Áramütés veszélye áll fenn, amely személyi sérüléshez, életveszélyes helyzethez vezethet. A kikapcsolt falikazán sorkapcsa feszültség alatt van! Figyelem Utasítás felirat mûszaki jellegû, amelynek betartása megakadályozza a mûködési zavarokat és a károsodások elkerüléséhez vezetnek. Ábra: gyújtótrafó, nagyfeszültségû-gyújtóelektróda, hõcserélõ. Fennáll az áramütés veszélye, ill. a forró alkatrészek miatti égési sérülés veszély. Általános utasítások A karbantartást mindig Wolf szervízes végezze. A rendszeres karbantartás során csak eredeti Wolf alkatrészek építhetõk be, mert csak ezzel biztosítható a készülék tartós és biztonságos üzemeltetése. Javasoljuk, kössön karbantartási szerzõdést Wolf szervízessel. Ábra: kombinált gázszelep Áramütés veszélye állhat fenn. A kiáramló gáz mérgezést, robbanást okozhat. Ábra: gázcsatlakozás: a kiáramló gáz mérgezést, robbanást okozhat _

4 Szabványok és elõírások A WOLF kondenzációs falikazán telepítése elõtt az illetékes kéményseprõ hivatal és a gázszolgál-tató engedélyét be kell szerezni. A készülék telepítését csak szakember végezheti, még az elsõ üzembehelyezést a WOLF szakszervíz végezze. A telepítéshez a GOMBSZ és a vonatkozó szabványok elõírásait kell betartani: MSZ-EN 297 MSZ-EN 437 MSZ-EN 283 MSZ-EN 677 MSZ-EN 625 MSZ-EN 90/396 MSZ-EN 73/23 Figyelem A készülék kizárólag csak a szabvány szerinti tiszta propán gázzal mûködhet, különben fennáll a meghibásodás veszélye, ill. gyújtási és mûködési problémák léphetnek fel. Mindez a berendezés károsodásához, vagy sérüléshez vezethet. A helytelenül feltöltött pb-tároló gyújtási problémákat okozhat. Ez esetben forduljon a gázforgalmazóhoz. Amennyiben a szabályozón, vagy annak tartozékon bármilyen átalakítást végeznek, az abból eredõ károkért semmiféle felelõsséget nem tudunk vállalni A szerelési utasítást lehetõleg még a berendezés telepítése elõtt gondosan olvassa el, különös tekintettel a tervezési utasítások fejezetre. Fentieken kívül tartsa be az EN EN50165 EN EN elõírásait _201509

5 Szabványok és elõírások A CGB- tip. kondenzációs falikazán Az MSZ-EN 297, 437, 483, 677, 625, valamint a 90/396 (gázfelhasználás), a 92/42 (hatásfok), 73/23 (kisfeszültségû berendezések), 89/336 (elektro-mágneses hatás) elõírásainak megfelelõen készített kondenzációs falikazán, elektronikus gyújtással, elektronikus füstgázhõmérséklet figyeléssel, alacsony fûtõvíz hõmérséklettel történõ üzemelésre, használati melegvíz készítésre, max. 95 C-os, 3 bar nyomású fûtési rendszerekhez. A készülék az EU elõírásoknak megfelel és az azok szerint felépített fûtési rendszerekhez illeszthetõ. A Wolf fûtõberendezés garázsban is telepíthetõ. A helyiség levegõjét használó kondenzációs falikazán csak olyan helyiségben telepíthetõ, amely a mértékadó légellátási követelményeket kielégíti. Telepítés elõtt olvassa el a szerelési leírás vonatkozó oldalait, különös tekintettel a tervezési elõírásokra. a melegvíz hőmérséklete max. 55 C lehet, ha a víz keménysége 16 dh felett van. A csökkentett vízhőmérséklettel elkerülheti a túlzott vízkövesedést. Ezzel csökkentheti a karbantartási igényeket és az energiafelhasználást is. Ábra: WOLF kondenzációs falikazán _

6 A szabályozás mûködése és kezelése Üzemkapcsoló ki/be Zavarkioldó HMV hõmérséklet Hõmérõ Világító gyûrû Fûtõvíz hõmérséklet Nyomásmérõ 0 I Üzemkapcsoló ki/be 0 állásnál a kondenzációs falikazán kikapcsolva. Zavarkioldás A zavarkioldás ill. a berendezés újraindítása a gomb benyomásával lehetséges. Amennyiben a zavarkioldó gombot véletlenül (hibamentes helyzetben) megnyomja, a berendezés újraindul. A mûködéskijelzõ világító gyûrû Kijelzés Villogó zöld Folyamatos zöld Villogó sárga Folyamatos sárga Villogó piros Jelentés Készenlét (bekapcsolt készülék, nincs hőigény) Hőigény van: a szivattyú működik, az égő kikapcsolva Kéményseprő üzem Az égő bekapcsolva, a gázégő működik Zavar HMV hõmérséklet A HMV tárolóval összekapcsolt kondenzációs falikazánon beállítható a HMV hõmérséklete 1-9 érték között, amely érték C-nak felel meg. Amennyiben digitális helyiséghõmérséklet, vagy idõjárásfüggõ szabályozást csatlakoztatnak a falikazánhoz, úgy ez a forgatógomb hatástalan. A HMV tároló hõmérsékletbeállítása csak a digitális szabályozón lehetséges A fûtési hõmérséklet Beállítható 2-8 között, amely C közötti értéket jelent. Amennyiben digitális helyiséghõmérséklet, vagy idõjárásfüggõ szabályozást csatlakoztatnak a falikazánhoz, úgy ez a forgatógomb hatástalan _201509

7 A szabályozás mûködése és beállítása Beállítás Fûtési üzem (2-8 közötti állítás) Fûtési üzemben a falikazán a beállított max. hõmérsékletre fûti fel a rendszert. A fûtési szivattyú beállított üzemmódjának megfelelõen mûködik (a gyári beállítás folyamatos mûködés). Nyári üzem Amennyiben a fûtést szüneteltetni akarja, úgy a fûtési üzem forgatógombot ebbe az állásba forgassa. Ilyenkor csak a HMV készítés mûködik, ill. a fûtõköri szivattyú(k) beállás elleni védelme. Kéményseprõ üzem Amennyiben a fûtési üzem forgatógombját a max. értéken túl, ide forgatja, úgy bekapcsol a kéményseprõ üzem. A világító gyûrû sárgán villog. Bekapcsolt kéményseprõ üzemben a falikazán a beállított max. teljesítményre fût fel. A beállított újraindulásgátlás feloldódik. A kéményseprõ üzem 15 perc múlva leáll, vagy ha közben a beállított max. elõremenõ hõmérsékletet eléri. Újraindításához forgassa teljesen balra a forgatógombot, majd újra a kéményseprõ szimbólumra bar C Hõmérõ/nyomásmérõ A felsõ félkörben az aktuális fûtõvíz hõmérséklet található. Az alsó a fûtési rendszer nyomását mutatja. A rendszer nyomása 2,0-2,5 bar között legyen. A szivattyú beállás elleni védelme: Nyári üzemben a fûtési szivattyú 24 óránként 30 másodpercre bekapcsol. Figyelem: A kondenzációs falikazán bekapcsolási gyakoriságát az elektronika szabályozza. A zavarkioldó benyomásával ez a határolás feloldódik. Ennek megfelelõen a váletlenszerû benyomás után is a falikazán azonnal üzemelni kezd, amennyiben fûtési hõigény van _

8 Szállítási terjedelem A kondenzációs falikazán szállítási terjedelme A termék árában benne van: 1 db kondenzációs falikazán az elektromos csatlakozókkal 1 db fûtési biztonsági szelep 1 db zárt tágulási tartály csatlakozó 1 db felakasztó váll 1 db telepítési leírás 1 db üzemeltetési leírás 1 db kezelési utasítás Rendelhetõ tartozékok A telepítéshez még az alábbi külön rendelhetõ tartozékok szükségesek : - levegõ/füstgázcsõ elemek (ld. tervezési utasítás) - helyiség- vagy idõjárásfüggõ szabályozás - kondenzvezeték tartóval - elzárószelepek: elõremenõ-visszatérõ - gázcsap (tûzgátlással) további tartozékok az árlista szerint: - kondenztisztító / szûrõ - mikrobuborék leválasztó Csatlakozások Szifon Biztonsági szelep Fûtési elõremenõ 1¼ Gázcsatlakozás (1) ¾ (2) Tágulási tartály cstlakozó Fûtési visszatérõ 1¼ (3) Ábra: A fûtõköri készlet (külön vásárolható) csatlakoztatása _201509

9 Felépítés CGB-35 / CGB-50 Füstcsõ Gázmennyiség határoló Tûztér burkolat A ventilátor motorja Keverõkamra Gyorslégtelenítõ Fûtési elõremenõ hõérzékelõ A ventilátor Visszaáramlás gátló perem Gyújtóelektróda és lángõr Tûztér hõmérséklet határoló Füstgáz hõérzékelõ Elõremenõ hõérzékelõ Gázégõ Hõcserélõ Hõszigetelés Hõelnyelõ réteg Visszatérõ hõérzékelõ Folyamatosan szabályozott szivattyú Kondenz szifon Kombinált gázszelep Túláram szelep Biztonsági szelep steckbar Hálózati csatlakozó kábel A zárt tágulási tartály csatlakozása Fûtési elõremenõ Fûtési visszatérõ Gázvezeték _

10 Telepítési javaslatok Általános utasítások A CGB tip. kondenzációs falikazán falra szerelése után közvetlenül az elektromos hálózatba csatlakoztatható. A berendezés gondos ellenõrzéséhez és karban-tartásához 500 mm-es távolságot tartson a mennyezettõl, különben az egyes alkatrészek nehezen szerelhetõk ki. A kondenzátum lefolyó-vezetékét biztonságosan rögzítse a tartólemezhez a szifen felett. A vezeték átlátható maradjon. A készüléket csak fagymentes helyiségben telepítse. Éghetõ anyagtól történõ távolságtartás nem szükséges, mivel névleges teljesitménynél is a berendezés legmagasabb hõmérséklete is csak 85 C lehet. Robbanásveszélyes, vagy könnyen gyúlékony anyagot a kazánhelyiségben természetesen ne tároljanak. Az égési levegõ kémiai anyagoktól mentes legyen (pl. fluór, klór, kén stb.). Ilyen anyagok találhatók a spray-kben, az oldó- és tisztítószerekben. Ezek kedvezõtlen esetben korróziv hatással lehetnek a berendezésre és a füstcsõre. Figyelem A felszerelésnél feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a telepítés során keletkezett hulladékanyagok ne maradhassanak a berendezésben. Alkalmazza a mellékelt védõ anyagokat Zajvédelem: zaj szempontjából kritikus telepítési eseteknél (pl. könnyûszerkezetnél) kiegészítõ zajcsillapítókat alkalmazzon pl. zajcsillapított dübeleket, zajvédõ csíkokat vagy más zajcsillapító eszközöket. Elõször határozza meg a berendezés telepítési helyét. Mindehez vegye figyelembe a füstgáz-, gáz-, fûtési-, hideg-melegvíz- és elektromos csatla-kozások adottságait, valamint az oldalfali és mennyezeti távolságokat _201509

11 Szerelés A fedõburkolat megnyitása Szerelés elõtt javasoljuk a burkolat eltávolítását. Ehhez hajtsa le az elõlapot. A burkolat rögzítõ csavarjait oldja alul balra és jobbra. Elõször alul, majd felül akassza ki a burkolólemezt. A berendezés felakasztó vállal is telepíthetõ. A készüléket megfelelõ szilárdságú falra kell felszerelni. Emellett ügyelni kell arra, hogy gázszivárgás ill. vízkifolyás lehetséges, amely robbanáshoz, ill. elárasztáshoz vezethet. balodali Ábra: a burkolat rögzítõ csavarjai jobboldali A felszereléshez elõször is határozza meg a készlék telepítési helyét.eközben legyen figyelemmel a szükséges oldaltávolságokra, a gáz-, víz-, füstgáz/levegõ- és HMV csatlakozásra. min. 662mm mennyezet Ábra: a felakasztó váll csavarjainak helye - Jelölje be az akasztó váll furatainak helyét. - Helyezze el a furatban a dübelt, majd csavarja bele a tõcsavart a szállított anyával és alátéttel együtt. - Helyezze fel a falikazánt a vállal együtt a csavarokra. felakasztó keret Ábra: a falikazán felakasztó kerete Figyelem: Amennyiben meglévõ TGB-40 vagy TGB-60-falikazán helyére szereli a CGB berendezést, úgy a felakasztó vállat 11 mm-rel alacsonyabbra kell szerelni _

12 Méretek CGB Ábra: csatlakozások 1 fûtési elõremenõ 2 gáz 3 fûtési visszatérõ 4 kondenzvíz Ábra: méretek Ábra: méretek _201509

13 Telepítés Fûtõköri csatlakozó készlet A fûtési rendszerhez történõ csatlakozáshoz java-soljuk a fûtõköri csatlakozó készlet alakalmazását. A készlet az alábbiakból áll: Lapostömítéses csatlakozás a berendezéshez belsõmenetes 1 -os elzáróval. Figyelem: A fûtési rendszer legalsó pontján töltõ-ürítõ szelepet telepítsen. Ábra: fûtõköri csatlakozó készlet (külön rendelhetõ) Biztonságtechnika A CGB-35 és CGB-50 berendezésben nincs beépített tágulási tartály. Ezért ezt a fûtési rendszerbe építse be (rendelhetõ a Wolf-tartozékok közül is). A zárt tágulási tartály és a falikazán között nem lehet elzáró szerelvény, különben a falikazán károsodhat a melegedés miatti nyomásnövekedés miatt. Ugyanekkor forrázásveszély is felléphet. Ez alól kivétel a zárt tágulási tartály elõtti speciális elzárószelep. A biztonsági szelepet beépítik a gyárban. A lefuvató vezetéket szifonon keresztül a csatornába vezesse. A fûtési rendszer min. nyomása 0,75 bar. A CGB-35 és CGB-50 tip. falikazánokat kizárólag zárt rendszerben 3 bar nyomásig használja. A max. elõremenõ hõmérsékletet 75 C-ra állítják be a gyárban, amely igény szerint 85 C-ra is átállítható. A zárt tágulási tartályt körültekintõen méretezze. zárt tágulási tartály csatlakozó biztonsági szelep Ábra: biztonsági szelep, tágulási tartály csatlakozó Kihajtható szabályozás A munkák közbeni jobb hozzáférhetõség érdekében a szabályozás kb kal kifordítható _

14 Telepítés Fûtõvíz A fûtési rendszert kezeletlen ivóvízzel töltse fel, és az utántöltést is ezzel végezze. Ne használjon se vegyszereket, se ioncserélt vizet. Feltöltés elõtt a fûtési rendszert alaposan öblítse át. Szennyfogó Építsen be a fûtési rendszer visszatérõjébe szûrõt, hogy a berendezést a szennyezõdésektõl megvédje. Iszapfogó szûrõ Régi és új rendszereknél is alkalmazzon szenny-vízleválasztót a visszatérõbe. Vízkõképzõdés elkerülése A beüzemelés nagymértékben befolyásolja a kõképzõdést. Alacsony teljesítmény fokozaton vagy lassú felmelegedés esetén fennáll annak a lehetõsége, hogy nemcsak a legforróbb helyeken, hanem az egész készülékben kõ képzõdik és lerakódik. Több fûtõberendezéses rendszernél helyezze egyszerre valamennyi készüléket üzembe, hogy a kiváló kõmennyiség ne csak egy készülék fûtõfelületére jusson. Javasoljuk, hogy az üzembehelyezés után alkalmazza az esztrich kiszárító programot. Mikrobuborék leválasztó Nagyobb fûtési rendszereknél építsen be mikro-buborék leválasztót is. A megengedett max. fûtõvíz térfogatáram a CGB-35-nél 2000 l/h és a CGB-50-nél 2800 l/h, ameddig nem kell külön kiegészítõ szivattyút beépíteni. Amennyiben oxigéndiffúziónak nem ellenálló csõvezetékbõl épül fel a fûtési rendszer (pl. a padlófûtés csöve), úgy válassza le hõcserélõvel a rendszer ezen részét. A nem megfelelõ fûtési csõvezetékben szennyezõdés keletkezhet, amely korrózióhoz vezethet. Mindezek a fûtõberendezés károsodásához vezethetnek _201509

15 Telepítés A kondenzvíz csatlakozása A berendezéssel együtt szállított zárt rendszerû szifont a kondenztálca lefolyóvezetékére csatla-koztassa. Figyelem: Üzembehelyezés elõtt a szifont töltse fel. A kondenzátum a biztonsági szelep alatt vezethetõ a szifonba. Amennyiben a kondenzátumot közvetlenül a csatornába vezeti, úgy gondoskodjon a rendszer kiszellõztetésérõl, hogy a csatornaszag ne juthasson a készüléken keresztül vissza az épületbe. Ábra: nyomja be a nyelvet nyelv Ábra: szifon szifon Kondenzátum semlegesítõ beépítése esetén (külön vásárolható) használja a mellékelt bekötõ vezetéket. Csatlakozás Wolf-tárolóra, szolártárolóra SEM-tip. vagy más típusú tárolóra Ábra: semlegesítõ (külön vásárolható) A tároló elõremenõ és visszatérõ egy háromjáratú váltószeleppel csatlakozik a falikazán visszatérõjére. Nem Wolf gyártmányú tároló csatlakoztatása esetén is használja a Wolf tároló hõérzékelõt. A részletes leírást a csatlakozó készlet tartalmazza. (tartozékként vásárolható) Figyelem Üzembehelyezés elõtt ellenõrizze a csatlakozó csõvezeték tömítettségét. A hidegvíz oldali próbanyomás max. 10 bar, a fûtõvíz oldali max. 4,5 bar. Tömítési hiba esetén vízfolyás tapasztalható, amely a készüléket károsíthatja _

16 Telepítés Gázcsatlakozás A gázvezeték építését és a berendezésre történõ csatlakozását csak minõsített szerelõ végezheti. A gázvezeték rendszer nyomáspróbájához a készülék elõtti csapot zárja el. Mind a fûtési rendszert, mind a gáz-vezetéket, különösen régi hálózatoknál, alaposan tisztítsa meg. Üzembehelyezés elõtt ellenõrizze mind a gáz, mind a víz, mind a fûtõvíz oldali tõmítettséget. Az ellenõrzéshez csak engedélyezett habosító spray-t használjon. Szakszerûtlen telepítés, vagy nem megfelelõ csatlakozó alkatrészek alkalmazása gázszivárgáshoz vezethet, ami mérgezést, rossz esetben robbanást okozhat. Ábra: gázcsap egyenes (tartozékként vásárolható) A Wolf-falikazán elõtt a gázvezetékbe elzárót építsen be. Esetleg használjon hőre záró szelepet. A gázrendszert a helyi elõírásoknak megfelelõen építse ki. A gázégõ elõtti szerelvényeket max. 150 mbar-ral szabad nyomáspróbázni. Magasabb nyomás esetén a szerelvények károsodhatnak, amely robbanás-, ill. mérgezésveszélyhez vezethet. Nyomáspróbához kérjük zárja el mindig a falikazán elõtti elzáró szerelvényt. Ábra: gázcsap sarok (tartozékként vásárolható) A gázelzáró mindig hozzáférhetõ legyen. H földgáz: Ws = 11,4-15,2 kwh/m 3 = 40,9-54,7 MJ/m 3 - Szerelés elõtt ellenõrizze, hogy a falikazán megfelel-e a helyileg alkalmazott gázcsoportnak. A gyári beállítást a mellékelt táblázat tartalmazza a gázfajták függvényében. S földgáz: Ws = 10,1-11,6 kwh/m 3 = 36,3-41,6 MJ/m 3 Folyékony gáz (propán): Ws = 20,2-21,3 kwh/m 3 = 72,9-76,8 MJ/m 3 Táblázat: gyári beállítás a gázfajta függvényében _201509

17 A levegõ/fütgáz rendszer szerelése Figyelem A levegõ/füstgáz koncentrikus rendszer-hez csak eredeti Wolf elemek csatla-koztathatók. A füstgázvezeték és a levegõrendszer csatlakoztatása elõtt figyelmesen olvassa el a tervezési utasítást. A levegõ/füstgáz rendszer csatlakoztatása elõtt kérjük egyeztessen a helyi illetékes kéményseprõ vállalattal. Ábra: levegõ/füstgáz vezetés példa Figyelem Az illetékes kéményseprõnek biztosítsa a mérõhely hozzáférhetõségét. Alacsony külsõ hõmérséklet esetén a füstgáz víztartalma a kilépésnél konden-zálódhat és lefagyhat. A lefagyott jég-darabok lezuhanását csak a tetõre telepített hófogók akadályozhatják csak meg. Figyelem A kémények ill. a levegõ/füstgáz egymásra hatása miatt, kérjük tartson kibocsátási pontonként legalább 2,5 m távolságot. Ehhez olvassa el a tervezési utasítást is _

18 Elektromos bekötés Általános elõírások Az elektromos rendszer telepítését csak vizsgázott elektromos szakember végezheti. A szereléshez a helyi elõírásokat tartsa be. A berendezés elektromos sorkapcsán kikapcsolt állapotban is feszültség van. Elektromos csatlakozó szekrény A szabályozó- és biztonsági elemek teljesen készre huzalozva, bekötve és ellenõrizve. A falikazán védõérintkezõs hálózati csatlakozóval felszerelt. Hálózati csatlakozás A hálózati csatlakozás a készülékkel szállított csatlakozóval lehetséges. Amennyiben a berendezést fürdõszobában az 1 vagy a 2-es zónában telepíti a dugós csatlakozó helyett fix bekötést alkalmazzon. Hálózat 230VAC/50Hz programozhatókimenet 230VAC/50Hz Külsõ egység betáp csatl. 230VAC/50Hz/max. 300VA programózható potenciálmentes bemenet külsõ hõérzékelõ buszcsatlakozás (szabályozó, rádió óra külsõ hõérzékelõvel, táv külsõ hõérzékelõ) Az elektromos csatlakozás szerelése A berendezés elektromos szerelése elõtt kérjük feszültségmentesítse a készüléket. Hajtsa ki oldalra a szabályozást. Az elektromos sorkapocs fedelét nyissa ki. A kábelkihúzás elleni védelem csavarját lazítsa meg. A csatlakozó kábelt kb. 70mm hosszan tisztítsa meg a külsõ burkolattól. Tolja be az így elõkészített vezetéket a kihúzás elleni védelmen keresztül a sorkapocs felé, majd húzza meg a védõ anyát. Az egyes ereket a megfelelõ helyre csatlakoztassa. Helyezze vissza a fedelet a sorkapocsházra. Az 5-ös csatlakozót helyezze ismét a helyére. F 3,15 A Csatlakozó sorkapocs fedél dugalj kihúzás elleni védelem _201509

19 Elektromos bekötés Biztosíték csere A biztosíték cseréje elõtt a készüléket feszültségmentesítse. A készülék ki-bekapcsolása nem jelent teljes feszültségmentesítést! Vigyázzon az elektromos csatlako-zásokon áramütés érheti. Ne nyúljon soha elektromos részhez, amíg nem választotta le a készüléket teljesen a hálózatról. Különben áramütés érheti. biztosíték Ábra: A kihajtott szabályozás elektromos csatlakozásának sorkapcsát nyissa ki. A HMV tároló hõérzékelõ - amennyiben HMV tárolót csatlakoztat a kon-denzációs falikazánhoz, úgy a hõérzékelõ csatlakozóját dugja a szabályozó kék csatlakozási helyére. - szerelés közben figyeljen a HMV tároló szerelési utasítására a kék csatlakozó Ábra: a HMV hõérzékelõ csatlakoztatása a kék dugaljhoz Cirkulációs szivattyú, vagy más 230 V-os külsõ alaktrész csatlakoztatása A csatlakozó szekrény kábel csatlakozóját csava-rozza ki. A külsõ csatlakozás kábelét dugja át a csatlakozón, majd rögzítse. A 230V-os csatlakoztassa a sorkapocs L1 és N, valamint a földelés csatlakozóra. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N 3 L1 Ábra: A HMV tároló cirkulációs szivattyú, vagy egyéb alkatrész csatlakoztatása Az A1-es kimenet (230VAC; 200VA) A csatlakozó szekrény kábel csatlakozóját csavarozza ki. A külsõ csatlakozás kábelét dugja át a csatlakozón, majd rögzítse. Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 Az A1-es kimenet csatlakozóját csatlakoztassa a sorkapocshoz a következõ oldal táblázata szerint csatlakoztassa. Ábra: A1-es kimenet _

20 Elektromos csatlakozás Az A1-es kimenet működése ebusz-os csatlakozású Wolf-szabályozókon leolvasható és állítható. Az A1-es kimenet az alábbiak szerint működtethető: Kód Jelentése 0 nincs működés Az A1 kimenet nem kap szabályozó jelet 1 A cirkulációs szivattyú 100%-on működik Az A1-es kimenet a szabályozón meghatározott HMV készítés ideje alatt működtető jelet ad. Wolf szabályozó nélkül folyamatos a jel egész nap. 2 A cirkulációs szivattyú 50%-on működik Az A1-es kimenet a szabályozón meghatározott HMV készítés ideje alatt 5 percenként ki, majd bekapcsolási jelet ad. Wolf szabályozó nélkül az A1 kimenet 5 percenként ki-be kapcsolja a szivattyút egész nap. 3 A cirkulációs szivattyú 20%-on működik Az A1-es kimenet a szabályozón meghatározott HMV készítés ideje alatt 2 percre be, majd 8 percre kikapcsolási jelet ad. Wolf szabályozó nélkül folyamatos a jel egész nap. 4 Hibajel Az A1-es kimenet hiba esetén 4 percen keresztül jelet ad. 5 Tüzjelző Az A1-es kimenet tűz felismerése esetén jelet ad. 6 HMV készítő szivattyú működtetése (az A1 gyári beállítása) Az A1 kimenet a HMV készítés ideje alatt jelet kap. 7 Égési levegő zsalu működtetése Égő indulás előtt az A1 kimenet jelet kap. Az égő csak akkor indulhat, ha az E1 bemenet lezár. Fontos: az E1 bemenetet ilyen esetben mindig az égési levegő zsalura programozza be! Az E1 bemenetre történő visszajelzés egy feszültségmentes jel (24V!) legyen. Ellenkező esetben be kell építenie egy relét. 24V E1 a b 230VAC A1 L1 L1 1 2 N N M 8 Elszívó ventilátor működtetése Az A1 kimenet a kombinált gázszeleppel ellenkező üzemmódban működik. Egy konyhai szagelszívó működésének leállítása csak helyiség levegőjét szívó üzemeltetés esetén szükséges. 9 Külső folyékonygáz mágnesszelep Az A1 kimenet a kombinált gázszeleppel egyszerre nyit ill. zár. 10 Külső klíma Az A1 kimenet párhuzamosan kapcsol a kazánköri szivattyúval (HKP). (pl.hőcserélővel leválasztott rsz) _201509

21 Elektromos csatlakozás Az E1-es bement (24V) Az E1-es bemenetet a kapcsolási rajznál meg-felelõen kösse be, de elõtte távolítsa el a hidat az a és b csatlakozási pont között. E1 ebus AF a b Ábra: a helyiség termosztát csatlakozása Az E1 bemenet működése az e-busz csatlakozású Wolf-szabályozókon leolvasható és állítható. Az E1 bemenet működése az alábbi lehet: Kód Jelentése 0 nincs működés az E1 bemenetet a szabályozó nem használja 1 helyiségtermosztát (gyári beállítás) Nyitott E1 bemenet állásnál a fűtés nem működik (nyári üzem), egy Wolf digitális szabályozó állásától függetlenül 2 max. hőmérséklet határoló termosztát, fűtési rendszer nyomás figyelő vagy kondenzszivattyú Csatlakozási lehetőség egy max. hőmérséklet határoló, fűtési rendszer nyomásfigyelők vagy kondenzszivattyú részére. Az E1 bemenet zárt legyen az égőindulás esetén. Nyitott csatlakozás esetén nincs se fűtés, se HMV készítés és nem működik a kéményseprő állás és a fagyvédelem sem. 3 nincs működés 4 áramlásfigyelő Egy külső áramlásfigyelő csatlakozási lehetősége. A szivattyú indítása után 12 másodpercen belül az E1-es bemenet zárt legyen. Ha ez nem így lesz, akkor az égő lekapcsol és a 41-es hiba jelenik meg a szabályozón. 5 az égési levegő zsalu ellenőrzése ellenőrizze A1-es paraméter beállítását (7. égési levegő) 8 Égőzár (BOB) Égő nélküli üzem Záró kontaktus, az égő nem kapcsol be A fűtőköri és a HMV készítő szivattyú normál üzem szerint működik Kéményseprő üzemben és fagyveszély esetén az égő bekapcsol Nyitott kontaktus esetén az égő ismét üzemel WOLF szabályozók csatlakoztatása (BM, MM, KM, SM1, SM2)) A falikazánokhoz csak WOLF szabályozók csatlakoztathatók. A megfelelõ elektromos kapcsolási rajzok a szabályozók dobozában találhatók. A kondenzációs falikazán és a szabályozó közötti csatlakozó kábel árnyékolt, kéteres, legalább 2 x 0,5 mm 2 -es legyen. E1 ebus AF a b Ábra: digitális Wolf-szabályozó csatlakozása (e-busz csatlakozás) Külsõ hõmérséklet érzékelõ csatlakozása A külsõ hõérzékelõ vagy a falikazán szabályozásának AF helyére, vagy a BM szabályozóra csatlakoz-tatható szintén árnyékolt vezetékkel. E1 ebus AF a b Ábra: külsõ hõérzékelõ csatlakozása _

22 A szifon feltöltése A szifon feltöltése - A szifont vízzel töltse fel. Ábra: szifon szifon _201509

23 A rendszer feltöltése A kondenzációs falikazán hibátlan mûködéséhez a fûtési rendszer tökéletes feltöltése ill. légtelenítése szükséges. Figyelem Öblítse át a fûtési rendszert a kazánra történõ csatlakozás elõtt. - a próbanyomáshoz a gázcsap zárva legyen! - a légtelenítõ szelep sapkáját egy fordulattal lazítsa meg, de ne csavarozza le üzemkapcsoló Ábra: a szabályozó hibakioldó Hõmérõnyomásmérõ - nyissa ki az összes radiátor szelepet - nyissa ki a visszatérõ szelepeket is - töltse fel hidegen a falikazánt és a teljes fûtési rendszert, lassan kb 2 bar nyomásra Figyelem Ne használjon fagyvédelmi anyagokat a fûtési rendszerben. Ellenkezõ esetben a fûtõberendezés károsodhat. - nyissa ki a falikazán elõremenõ szelepét. automatikus légtelenítõ Ábra: automatikus légtelenítõ - töltse fel a fûtési rendszert 2 bar-ra. Normál üzemben a nyomásmérõ 1 és 2,5 bar között legyen. - Ellenõrizze a rendszer vízoldali tömítettségét. - nyissa ki a légtelenítõ szelepet. - kapcsolja be a falikazánt, állítsa a fûtési hõmérséklet választót 2 -re (a szivattyú mûködik, a világító gyûrû folyamatosan zölden világít). - légtelenítse a szivattyút, ehhez oldja meg a csavart, majd húzza meg újra. Ábra: a szivattyú légtelenítõ csavarja a szivattyú légtelenítõ csavarja - légtelenítse a fûtési kört, ehhez a falikazánt 5-ször egymás után kb 5 másodpercig kapcsolja be, majd 5 másodpercig kapcsolja ki. - amennyiben a fûtési rendszer nyomása jelentõsen csökken, töltsön utána. - nyissa ki a gázcsapot. - nyomja meg a hibakioldó gombot. KFE-Hahn Figyelem Folyamatos üzemben a rendszer az automatikus légtelenítõ szelepeken keresztül kilégtelenedik. Ábra: elzáró szerelvények (tartozékként rendelhetõ) _

24 A csatlakozási gáznyomás vizsgálata Vizsgálja meg a csatlakozási gáznyomást A gázoldali szerelvények szerelését csak vizsgázott engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti. A szakszerûtlen szerelés gázszivárgáshoz vezethet, ami robbanást, mérgezést okozhat. a baloldali zárócsavar a jobboldali zárócsavar Ábra: a zárócsavarok oldása - szereléshez a falikazán legyen üzemen kívül. Nyissa ki a gázcsapot. - a szabályozó védõfedelét hajtsa le. A fedõburkolatot a jobb- és a baloldali zárócsavarral oldja meg. A burkolatot alul ki-oldani, felül pedig kiakasztani kell. - A szabályozás kifordításához a jobb oldalon a hõmérõ mellett a rögzítõ nyelvet egy csavar-húzóval nyomja be. - Fordítsa ki a szabályozást. - Az (1) -es mérõcsonk zárócsavarját vegye le és légtelenítse a gázvezetéket. - A nyomáskülönbség mérõ + csonkját az (1) -es mérõcsonkhoz csatlakoztassa. A - oldal legyen szabad az atmoszféra felé. - Kapcsolja be a készüléket. - A bekapcsolás után a nyomásmérõn leolvasható a csatlakozási gáznyomás. Ábra: nyomja be a nyelvet nyelv (1) Ábra: a csatlakozási gáznyomás vizsgálata _201509

25 A csatlakozási gáznyomás vizsgálata Figyelem Földgáz esetén: Amennyiben a csatlakozási gáznyomás a mbar-os tartományon kívül esik, nem szabad a készüléket beüzemelni, beállítani. Különbözõ hibajelzések és hibák jelennek meg, amennyiben mégis a beüzemelést választja. Figyelem Pb-gáz: Amennyiben a csatlakozási gáznyomás 37 mbar-os rendszernél a mbar-os, ill. 50 mbar-os rendszernél a mbar-os tartományon kívül esik, nem szabad a készüléket beüzemelni, beállítani. Különbözõ hibajelzések és hibák jelennek meg, amennyiben mégis a beüzemelést választja. - Kapcsolja ki a berendezést. Zárja el a gázcsapot. - Szerelje le a nyomáskülönbség mérõ eszközt és az (1) -es mérõcsonkot tömítetten zárja le a csavarral. - Nyissa ki a gázcsapot. - Ellenõrizze a mérõcsonk tömítettségét. - Töltse ki a mellékelt adattáblát és ragassza fel a burkolat belsejére. - Hajtsa vissza a szabályozást és szerelje vissza a burkolatot. Ábra: elzáró szerelvény gázcsap Amennyiben nem minden csavart húz meg kellõképpen, úgy gázszivárgás lehetséges, ami mérgezéshez, robbanás-hoz vezethet _

26 Üzembehelyezés A készülék elsõ üzembe helyezését és a felhasználó kioktatását Wolf-szervízes végezze! Figyelem - Ellenõrizze a készülék és a rendszer tömítettségét. - Ellenõrizze a beépített tartozékok helyes beépítési módját. - Ellenõrizze a beépített tartozékok tömítettségét. - A tömítetlen kötéseknél víz csepeghet ki. - Ellenõrizze a füstgázvezetéket. - Nyissa ki az elõremenõ és a visszatérõ csapot. - Nyissa ki a gázcsapot. üzemkapcsoló hibakioldó világító gyûrû Hõ- és nyomásmérõ - Kapcsolja be a készüléket. Ábra: a szabályozás - Ellenõrizze a helyes gyújtást és a fõégõ lángját. - Amennyiben a fûtési rendszer nyomása 1,5 bar alá esik, töltse fel a rendszert 2,0 max. 2,5 bar-ra. - Hibamentes beüzemelés esetén a világító gyûrû zöld színû. - Ellenõrizze a kondenzátum elvezetést. - Oktassa ki a felhasználót a berendezés kezelésérõl, üzemállapotairól. - Töltse ki a beüzemelési jegyzõkönyvet és a kezelési utasítással együtt adja át a felhasználónak megõrzésre. Energiatakarékos üzemeltetés - Hívja fel a felhasználó figyelmét az energia-takarékos üzemeltetés módjaira. - Ismertesse és mutassa meg a kezelési utasítás erre vonatkozó fejezetét _201509

27 A busz-címek beállítása A busz-címek beállítása (csak DWTK-szabályozó csatlakozása esetén) Több falikazán párhuzamos üzemeltetése esetén használjon KM szabályozót, amelyhez a falikazánokon az alábbi táblázat szerinti busz-címeket kell beállítani. A busz-címek beállítása: Kb 5 másodpercig tartsa benyomva a hibakioldó gombot, majd amikor a világító gyûrû villogni kezd, a gombot továbbra is nyomva tartva az alábbi táblázat szerinti megfelelõ villogó kódokat állíthatja be a HMV hõmérséklet állító forgatógombbal. A beállítás után engedje el a hibakioldó gombot. Falikazán Busz-cím a HMV hõmérséklet választó gombja a világító gyûrû állapota Egy falikazán 0 6 villogó zöld (gyári beállítás) Több falikazán (léptetés) 1-es falikazán 1 1 villogó piros 2-es falikazán 2 2 villogó sárga 3-es falikazán 3 3 villogó sárga/piros 4-es falikazán 4 4 villogó sárga/zöld _

28 A szabályozási paraméterek kijelzése/változtatása Figyelem Figyelem A paraméterek változtatását csak Wolf-szervízes végezze. A szakszerütlen beállítás mûködési zava-rokat eredményezhet. A GB 05-ös paraméter beállításánál (külsõ hõmérsékletfüggõ fagyvédelem) figyeljen arra, hogy 0 C alatt a fagy-védelmi funkció hatástalan. Emiatt károsodhat a fûtési rendszer. A fûtési rendszer károsodását akadályozza meg az is, hogy -12 C-os külsõ hõmérséklet alatt az éjszakai csökkenett fûtés automatikusan nappalira vált. Különben a füstgáz kilépõ csonkja eljegesedhet, a leesõ jégdarabok sérülést okozhatnak. A falikazán teljesítmény adatait az adattábla tartalmazza. A szabályozási paraméterek változtatása csak az e-busz csatlakozású Wolf szabályozó készülékeken keresztül lehetséges. A szabályozások működtetési leirása a saját dobozukban található. Az 1-es oszlop szerinti beállítások az ART, AWTszabályozásokra vonatkoznak A 2-es oszlop szerinti beállítások a BM szabályozásokra vonatkoznak 1 2 Paraméter Egység Gyári min. max. beállítás GB01 HG01 A gázégő kapcsolási tartománya K HG02 a gázégő ventilátorának legkisebb fordulatszáma min. gázégő ventilátor fordulatszám (%) % CGB-35:31 CGB-50: HG03 a gázégő ventilátorának legnagyobb fordulatszáma (HMV) max. gázégő ventilátor fordulatszám (HMV készítés %-ban) % CGB-35: 100 CGB-50: GB04 HG04 a gázégő ventilátorának legnagyobb fordulatszáma (fűtés ) max. gázégő ventilátor fordulatszám (fűtésnél %-ban) % CGB-35: 100 CGB-50: GB05 A09 Külső hőmérséklet függő fagyvédelem C csatlakoztatott külső hőmérséklet érzékelő esetén és a beállított érték túl lépése után a szivattyú bekapcsol GB06 HG06 szivattyú üzem > téli üzemben a szivattyú bekapcsol 1 -> az égő üzemeltetése alatt a szivattyú bekapcsol GB07 HG07 a kazánköri szavattyú utánfutási ideje min fűtési üzemben a szivattyú utánfutási ideje GB08 HG08 a fűtési előremenő hőmérséklet max. értéke fűtési üzemben C vagy HG22 GB09 HG09 égő újra bekapcsolás korlátozása fűtési üzemben min HG10 e-busz címzés a hőtermelő e-busz címe (csak kijelzés) HG11 Azonnali HMV készítés C a lemezes hőcserélő hőmérséklete HMV üzemben (csak kombi készülékekre vonatkozik) HG12 Gázfajta nem ajánlott módosítani GB13 HG13 programozható bemenet (E1) az E1 bemenetet különféle működtetésre lehet beállítani, ld. az E1 bemenet beállítása fejezetet Helyiségtermosztát GB14 HG14 programozható kimenet (A1) az A1 kimenet feszültsége (230VAC) az A1 kimenetet különféle működtetésre lehet beállítani, HMV készítõ szivattyú GB15 HG15 a HMV tároló hiszterezise K a HMV készítés bekapcsolási hőmérséklet különbsége HG21 Kazán min. hőmérséklet Tk min C _201509

29 A folyamatos szabályozású szivattyú beállítása Fűtési üzemben: A tartozékként vásárolható szivattyút a szükséges teljesítmény függvényében szabályozza rendszer, azaz max. teljesítmény esetén a szivattyúcsoport fordulatszáma maximális, ill. min. esetén fordítva. Így az égőt és a szívattyút párhuzamosan szabályozzák. Ezzel a szivattyú energiát is megtakarít. HMV készítési üzemben: A fűtőköri szivattyú folyamatosan a max. fordulatszámon üzemel (nem szabályoz). Stand-by üzemben: A fűtőköri szivattyú folyamatosan a beállított stand-by fordulatszámon üzemel (nem szabályoz). A beállított stand-by üzemi fordulatszám 20%-os. Beállítási határok: A szivattyú fordulatszámának határértékeit a BM szabályozón lehet beállítani vagy változtatni Az 1-es oszlop szerinti beállítások az ART, AWT, szabályozásokra vonatkoznak A 2-es oszlop szerinti beállítások a BM szabályozásokra vonatkoznak folyamatos szabályozású szivattyú Grundfos A osztályú folyamatos szabályozású szivattyú Wilo 1 2 Paraméter Egység Gyári beállítás min. max. Gyári beállítás min. max. GB16 HG16 Kazánköri szivattyú min. teljesítménye % CGB-35: 20 CGB-50: 35 GB17 HG17 Kazánköri szivattyú max. teljesítménye A beállított érték mindig a min. kazánköri szivattyú teljesítmény felett legyen 5%-kal. % CGB-35: 43 CGB-50: CGB-35: 55 CGB-50: CGB-35: 82 CGB-50: Figyelem A szivattyú fûtési üzemû min. fordulatszámát a fenti táblázat tartalmazza. Kérjük ez alatti értéket ne állítson be, mert a szivattyú esetleg nem fog szállítani. A szivattyú fûtési üzemi max. fordulatszámát legalább 5%-kal a minimális érték fölé állítsa, különben a szivattyú állandóan 100%-on mûködik. Egy tanács az energiatakarékos üzemhez : Bizonyos esetben a szivattyú áramfelvétele tovább csökkenthetõ. Amennyiben az elõremenõ/visszatérõ hõmérséklet különbséget 15K-rõl 25K-re emeli, a szivattyú fordulatszáma kb. 40%-kal csökken és a max. szivattyú fordulatszám is ennek megfelelõen csökkenthetõ. Ezzel a szivattyú elektromos teljesítmény felvétele is kb. 45%-kal csökken. Ilyen esetben a fûtési jelleggörbe meredekségét kis mértékben meg kell növelni, mivel az elõremenõ és a visszatérõ megnövelt hõmérséklet különbsége miatt, a radiátorok közepes hõmérséklete csökken. A nagy hõmérséklet különbség javítja a kondenzációs hatásfokot, mivela visszatérõ hõmérséklete alacsony. folyamatos szabályozású szivattyú Grundfos Berendezés különbség CGB-35 CGB-K CGB-50 Hõmérséklet teljesítmény 15 K 25K 15 K 25 K Névleges 34,9 kw 34,9 kw 49,9 kw 49,9 kw Térfogatáram latszám fûtési üzemben 2000 l/h 1200 l/h 2860 l/h 1717 l/h A max. szivattyú forduteljesítmény felvétele 100 % 25 % 100 % 56 % A szivattyú 88 W 52 W 128 W 103 W Probléma megoldás Probléma Néhány radiátor nem elég meleg. Átmeneti idõben a helyiség hõmérséklete nem éri el a beállított értéket. Nagyon alacsony külsõ hõmérséklet esetén a he lyiség hõmérséklete nem éri el a beállított értéket. Megoldása Állítsa be a rendszer hidraulikus egyensúlyát, szabályozza be a radiátorokat. Állítsa a szabályozón magasabbra a kért értéket. pl C fokra. Állítsa magasabbra a jelleggörbe meredekségét pl. 1,0-rõl 1,2-re _

30 A maximális fûtési teljesítmény behatárolása CGB-35/CGB-50 Teljesítmény beállítás (a GB04-es paraméter) A teljesítmény beállítása csak az e-busz-csatlakozású Wolf-szabályozókkal lehetséges. A fûtési teljesítmény a gázégõ fordulatszámával változik. A gázégõ fordulatszámát az alábbi táblázat szerint kell a fûtési teljesítényhez hozzárendelni 80/60 C-os fûtési rendszer és földgáz E/S ill. pb-gáz figyelembevételével. CGB-35/CGB-K40-35 Fûtési teljesítmény (kw) Kijelzés (%) CGB-50 Fûtési teljesítmény (kw) Kijelzés (%) Táblázat: teljesítmény beállítás A fûtési teljesítmény max. értéke 80/60 C-os fûtési rendszerre vonatkoztatva A max. fûtési teljesítmény [kw] A GB04-es paraméter beállítása e-busz-os Wolf-szabályozón [%] _201509

31 A füstgáz értékek mérése A füstgáz értékeket mindig zárt berendezésnél mérje! Az égési levegõ mérése - a jobboldali mérõcsonk csavarját vegye le - nyissa ki a gázcsapot - tolja be a mérõszondát mérõcsonk füstgáz mérõcsonk égési lev. - kapcsolja be a falikazánt és a hõmérséklet választó gombot állítsa kéményseprõ állásba (a világító gyûrû sárgán villog) - mérje meg a hõmérsékletet és a CO2 tartalmat. Amennyiben a CO2-tartalom>0,2 %, ez koncentrikus levegõ/füstgáz vezetésnél tömörtelenséget jelent, amelyet javítson ki. Ábra: mérõcsonkok - a mérés befejezése után, kapcsolja ki a falikazánt, vegye ki a szondát, zárja le a mérõcsonkot, ügyelve a csavar tömítettségére. A füstgáz mérése Nyitott mérõcsonk esetén füstgáz léphet ki a helyiségbe. Mérgezésveszély! - a baloldali mérõnyílás csavarját vegye le. - nyissa ki a gázcsapot. - kapcsolja be a falikazánt és a hõmérséklet választót forgassa a kéményseprõ állásba. (a világító gyûrû sárgán villog) - tolja be a mérõszondát. - mérje meg a füstgáz paramétereket. - a mérés befejezése után, kapcsolja ki a falikazánt, vegye ki a szondát, zárja le a mérõcsonkot, ügyelve a csavar tömítettségére. üzemkapcsoló Ábra: a szabályozás nézete hõmérséklet választás _

32 A CO 2 tartalom beállítása A levegõ-gáz keverék beállítása Figyelem A beállítást az alábbiak szerinti sorrendben végezze. A kombinált gázszelep az adattábla szerinti gázfajtának megfelelõen van beállítva. A kombinált gázszelephez csak más gázra történõ átállás ill. szükséges szervíz esetén nyúljon. Csekély fûtési igény esetén nyisson ki néhány radiátor szelepet. A) CO 2 -tartalom beállítása max. hõterhelésre (kéményseprõ állás) - hajtsa le a fedõlapot. Távolítsa el a szabályozó fedelet a bal és a jobb zárócsavar oldásával. A fedelet alul oldja meg és felül akassza ki. - a baloldali mérõcsonk zárócsavarját füstgáz távolítsa el. - tolja be a CO 2 -mérõ szondáját a mérõcsonkba (kb. 120mm-re). - a fûtési hõmérséklet választó gombját forgassa a kéményseprõ állásba. (a világító gyûrû sárgán villog). - biztosítsa, hogy a fûtõberendezést elektronikusan ne korlátozzák. - mérje meg a CO 2 -tartalmat teljes terhelésnél és az értékeket vesse össze az alábbi táblázat értékeivel. - szükség esetén forgassa ki a szabályozást és a kombinált gázszelepen a CO 2 -tartalmat a gáz-mennyiség változtatásával (állító csavar) állítsa be a táblázat értékének megfelelõen. bal zárócsavar Ábra: a zárócsavarok oldása jobb zárócsavar gázmennyiség állító csavar Ábra: Kombinált gázszelep - jobbra csavarva - alacsonyabb CO 2 tartalom - balra csavarva - magasabb CO 2 tartalom A füstgáz mérõcsonkja földgáz H/S 8,6% ±0,2% nyitott készülék max terhelés pb-gáz 9,9% ± 0,2% - a kéményseprõ üzemet a hõmérséklet forgató-gomb normál üzemi hõmérsékletre történõ vissza-állításával szüntetheti meg. Ábra: füstgázmérés nyitott berendezésnél _201509

33 A CO 2 tartalom beállítása B) A CO 2 tartalom beállítása a min. terhelésre (lágy indítás) - a nullpontbeállító nagyméretû védõcsavarját csavarozza ki. - indítsa újra a falikazánt a hibakioldó meg-nyomásával - kb. 20 másodperccel az égõ elindulása után ellenõrizze a CO2-tartalmat mérõeszközzel és esetleg 6-os imbuszkulccsal állítsa be a táblázatnak megfelelõen. A beállítást az égõ újraindítását követõ 180 másodpercen belül végezze el, ha ez nem sikerül, úgy a hibakioldó ismételt megnyimásával mégegyszer indítsa el a berendezést. - a beállítás alatt ne legyen HMV készítõ üzem (ne használjon melegvizet) - jobbra csavarva- a CO2 tartalom növelése! - balra csavarva- a CO2 tartalom csökkentése! nullpont beállító csavar védõcsavar gázmennyiség beállító csavar nyitott készülék min. terhelés földgáz H/S pb-gáz 8,3% ±0,2% 10,4% ± 0,2% - csavarozza vissza a védõcsavart. Ábra: kombinált gázszelep füstgáz mérõcsonk C) a CO 2 -tartalom ellenõrzése - a munkák befejezése után helyezze vissza a burkolatot és ellenõrizze a CO 2 -tartalmat A CO2-tartalom beállításánál ügyeljen a COkibocsátásra is. Amennyiben a CO-érték az ideális CO2-tartalomnál 200ppm-nél több, úgy a kombinált gázszelep nincs rendesen beállítva. Az alábbiak szerint járjon el: - csavarja be egészen a nullpont beállító csavart - a nullpont beállító csavart 3 fordulattal csavarja kifelé földgáznál, 2 fordulattal pb-gáznál. - a beállítást az A) szerint ismételje el. - a falikazán elõírt kibocsátási értékeit a mellékelt táblázat tartalmazza D) a beállítási munkák befejezése - kapcsolja ki a falikazánt és zárja le a mérõcsonkokat ismét. Éllenõrizze a csatlakozások tömítettségét is. Ábra: mérés zárt berendezés esetén földgáz H/S 8,8% ±0,5% földgáz H/S 8,5% ±0,5% zárt berendezés max. terhelés pb-gáz 10,1% ± 0,5% zárt berendezés min. terhelés pb-gáz 10,6% ± 0,5% _

34 Üzembehelyezési jegyzõkönyv Üzembehelyezési munkák Mért értékek vagy jóváhagyás 1.) földgáz H földgáz S Gázfajta folyékony gáz P Wobbe-Index Hőérték kwh/m³ kwh/m³ 2.) Ellenőrizte a gázcsatlakozást? 3.) Ellenőrizte a gázoldali tömörséget? 4.) Ellenőrizte a levegő/füstgáz rendszert? 5.) Ellenőrizte a vízoldali csatlakozásokat? 6.) Feltöltötte a szifont? 7.) 8.) Megfelel-e a fűtési rendszer és a vízelőkészítés a tervezési utasításban leírtaknak? A fűtési rendszert éa a kazánt tökéletesen légtelenítették? 9.) A fűtési rendszer nyomása 1,5-2,5 bar között van? 10.) A gázfajtának és a hőteljesítménynek megfelelő az adattábla kitöltése? 11.) Ellenőrizte a működést? Füstgázoldali mérések: 12.) brutto füstgáz hőmérséklet az égési levegő hőmérséklete netto füstgáz hőmérséklet a (CO 2 ) vagy (O 2 ) tartalom (CO) tartalom t A ( C) t L ( C) (t A -t L ) ( C) % ppm 13.) A burkolat a helyén van? 14.) Kioktatta az üzemeltetőt, átadta a dokumentációt? 15.) A beüzemelést jóváhagyták? _201509

35 A kondenzációs falikazánok átalakító készletei más gázfajtára A tartozékként vásárolható átalakító készletek biztosítják gázfajta változása esetén is az üzemeltetés folyamatosságát. Átalakító készlet más gázfajtára: gázról gázra CGB-35 CGB-50 földgáz H földgáz H folyékonygáz P földgáz S földgáz S földgáz S folyékonygáz P földgáz E folyékonygáz P folyékonygáz P földgáz H földgáz S Gáz-átalakító Biztonsági hõmérséklet határoló STB Berendezés Gázfajta Gázmennyiség fojtó füstgáz-stb tûztér-stb CGB-35 CGB-K40-35 H sárga S fehér folyékonygáz P piros CGB-50 H világosszürke S nincs folyékonygáz P lila _

36 Kezelési és tervezési mûszaki adatok A keringtetõ szivattyú rendszerre jutó nyomása A CGB-35 és a CGB-50 típusú falikazánba egy szivattyút építettek be, amelyik az égõ teljesítményének függvényében folyamatosan szabályozza a vízszállítását. A külsõ rendszerre jutó nyomás értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. CGB-35 folyamatos szabályozású szivattyúval Grundfos A falikazán külsõ rendszerre jutó nyomása [mbar] min. moduláció 20% CGB-35 moduláció 43% max. moduláció 100% CGB-K moduláció 78% Vízmennyiség [l/h] CGB-35 / CGB-K40-35 A osztályú folyamatos szabályozású szivattyúval Wilo A falikazán külsõ rendszerre jutó nyomása [mbar] min. moduláció 55% max. moduláció100% CGB-35 Heiz-/ moduláció a HMV készítésnél 82% Vízmennyiség [l/h] CGB-50 folyamatos szabályozású szivattyúval Grundfos A falikazán külsõ rendszerre jutó nyomása [mbar] min. moduláció 35% moduláció a fûtési hõmérséklet 63% moduláció a HMV készítésnél 78% max. moduláció 100% Vízmennyiség [l/h] CGB-50 A osztályú folyamatos szabályozású szivattyúval Wilo A falikazán külsõ rendszerre jutó nyomása [mbar] min. moduláció 55% max. moduláció 100% moduláció 86% Vízmennyiség [l/h] _201509

37 Kezelési és tervezési műszaki adatok A hõérzékelõk ellenállása Ellenállás [Ohm] Hőmérséklet [ C] Hőmérséklet/ellenállás 0 C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / C / 628 Füstgáz csatlakozási módok Falikazán típus CGB- 35/50 CGB-K Készülék fajta ), 2) Gázkategória Üzemmód csatlakoztatható a következõ kéményfajtákra B23, B33, C53, C53x C13x 3),C33x, C43x, C83x, C93x helyiséglev. függõ nedvességre érzéketlen II 2HS3P ja ja B33, C53 C83x C43x helyiséglev. független levegõ/füstgázkémény levegõ/füstgáz vezeték engedélyezett épített nedvességre érzéketlen vezeték C33x C63x B23, C53x C53x, C13x 3) C83x, C93x 1) Az x jelzésû rendszereknél minden füstgáz-vezeték égési levegõvel teljesen körüláramoltatott és megfelel a fokozott tömörségi elõírásoknak. 2) A B23, B33 tip. rendszereknél a készülék az égési levegõt a helyiségbõl veszi. (helyiség levegõtõl függõ kialakítás) 3) Ezt a megoldást Németországban nem engedélyezik. C típusoknál az égési levegõt a berendezés egy zárt vezetéken keresztül szívja a szabadból. (helyiség levegõtõl független kialakítás) _

38 III II II Tervezési utasítás Levegõ/füstgáz vezetési módok C13x C33x IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C43x C33x II IIIIIIIIIIII B23 B33 IIII I III III I II III I II C53x IIIIIIII II IIII C53 C93x C43x C83x C83x C93x C33x B _201509

39 Tervezési utasítás Levegõ/füstgáz vezeték Kondenzációs falikazánok kiviteli megoldásai Max. csõhosszúság 1)2) [m] CGB-35 CGB-K40-35 CGB-50 B23 Füstgázvezeték aknába (kéménybe) szerelve, levegõ a helyiségbõl (helyiség levegõtõl függõ) DN 80 DN B33 Abgasleitung im Schacht mit waagerechter koncentrikus bekötõvezetékkel(helyis.lev.függõ) DN 80 DN B33 C13x C33x Csatlakozás nedvességre érzéketlen kéményre vízszintes koncentrikus bekötõ vezetékkel (helyiség levegõtõl függõ) koncentrikus vízszintes átvezetés ferde tetõn keresztül, (helyiség levegõtõl független- a tetõelem nem tartozék) koncentrikus függõleges vezetés ferde vagy lapos tetõn keresztül, vagy koncentrikus levegõ/füstgáz vezetés aknába (kéménybe) beépítve (helyiség levegõtõl független) Méretezés a DIN EN szabvány szerint C33x C93x függõleges füstgázvezetés aknába (kéménybe) építve merev/flexibilis csõvel, koncentrikus vízszintes bekötõvezetékkel DN 80 DN C43x Csatlakozás nedvességre érzéketlen levegõ/füstgáz kéményre maximale a max. csõhossz a készülék feletti könyök középvonalától 2m-es vízszintes bekötést feltételezve (helyiség levegõtõl független) Méretezés a DIN EN szabvány szerint C53 Csatlakozás aknába (kéménybe) épített füstgázvezetékre égési levegõ beszívása az oldalfalról (helyis.lev.független) DN 80 DN C53x Csatlakozás homlokzaton vezetett füstgázvezetékre (helyiség levegõtõl független) DN C83x Csatlakozás aknába (kéménybe) épített füstgázvezetékre égési levegõ beszívása az oldalfalról (helyis.lev.független ) DN 80 DN C83x Koncentrikus vezetékes csatlakozás nedvességre nem érzékeny kéményre, égési levegõt a külsõ falról szív (helyiség levegõtõl független) Méretezés a DIN EN szabvány szerint 1) a ventilátor rendelkezésre álló nyomása : CGB Pa, CGB Pa 2) a csõvezeték hossz. számításához kövesse a 42.oldal számítási utasításait Figyelem: a C 33x és a C 83x rendszerek alkalmazásával a berendezés garázsban is telepíthetõ. A szerelési mintákat igazítsa mindig a helyi elõírásokhoz. Telepítési és szerelési kérdésekben, különös tekintettel az ellenõrzõ nyílás helyére, forduljon mindig a helyi kéményseprõ vállalathoz. A koncentrikus levegõ/füstgáz vezeték elemek csak eredeti Wolf-alkatrészek lehetnek _

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató a CGB-75 és CGB-100 típusú gáztüzelésű kondenzációs falikazánokhoz A szerelési utasítást meg kell őrizni! Ha a kezelési utasítás nincs a kazán mellett, cégünk nem vállal

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Kondenzációs falikazánok CGB-2 kondenzációs fűtő falikazán CGB-2K kondenzációs kombi falikazán

Kondenzációs falikazánok CGB-2 kondenzációs fűtő falikazán CGB-2K kondenzációs kombi falikazán Szerelési utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-2 kondenzációs fűtő falikazán CGB-2K kondenzációs kombi falikazán CGB-2-14 CGB-2(K)-20 CGB-2(K)-24 WOLF Klíma és Fűtéstechnika Kft. 1194 Budapest, Hofherr

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Kondenzációs fali hőközpont CGW-2 falra szerelt kondenzációs hőközpont

Kondenzációs fali hőközpont CGW-2 falra szerelt kondenzációs hőközpont Szerelési utasítás Kondenzációs fali hőközpont CGW-2 falra szerelt kondenzációs hőközpont CGW-2-14/100L CGW-2-20/120L CGW-2-24/140L Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról

Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Szerelési-, kezelési- és karbantartási leírás a TopWing TLHD-K termoventilátorokról Wolf GmbH Postfach 80 84048 Mainburg Tel. 0875/74-0 Fax 0875/74600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K

Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K 2 3 1 Kéménybe köthetô kombi falikazánok Általános tulajdonságok megfelel az érvényes EU elôírásoknak elektronikus gyújtás és lángôr vízhûtéses,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok Szerelési és karbantartási útmutató szerelőknek Gázüzemű kondenzációs kazánok FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok FGB-K gázüzemű kondenzációs kombi kazánok FGB-28 FGB-35 FGB-K-28 FGB-K-35 Wolf GmbH Postfach

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és kezelési

Szerelési és kezelési Technik, die dem Menschen dient. Szerelési és kezelési útmutató BM kezelõmodul Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Szerelési és kezelési

Szerelési és kezelési Technik, die dem Menschen dient. Szerelési és kezelési útmutató keverõmodul Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klíma és Fûtéstechnika

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Comfort sorozatú kondenzációs kazán család CGB/CGB-K

Mûszaki dokumentáció Comfort sorozatú kondenzációs kazán család CGB/CGB-K Mûszaki dokumentáció Comfort sorozatú kondenzációs kazán család CGB/CGB-K Comfort sorozatú kondenzációs falikazánok A WOLF gyártmányú CGB kondenzációs falikazánok 24kW-ig 440 393 855 zárt égésterû kondenzációs

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2

Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2 Szerelési és szervizelési útmutató szakemberek számára Kondenzációs-napkollektoros hőközpont CSZ-2 CSZ-2-14/300R CSZ-2-20/300R CSZ-2-24/300R Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0) 8751/74-0

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató WRS-K felszerelési és kezelési útmutató KLM klíma- és szellőztető modul BMK kezelőmodul BMK-F távirányító Érvényes a 2.0.031 szoftververziótól Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett

KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett 1 KIT-BULLOCK 24V-os tolókapu mozgató szett Telepítési leírás Csak telepítőknek Figyelem! A vezérlésben az energiatakarékos mód gyárilag be van kapcsolva! Amennyiben külső rádióvevőt vagy egyéb eszközt

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

HSM 4682-00.1/G 6 720 611 973 HU (04.08) OSW

HSM 4682-00.1/G 6 720 611 973 HU (04.08) OSW HSM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Tartozék 1. Felhasználási terület

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VSC../4 Vaillant GmbH

ecocompact Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VSC../4 Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact VSC../4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0980 Telefax 0988

Részletesebben

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW HMM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Külön tartozékok 1. Felhasználási

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

ecotec VU 656-7 PL; HU

ecotec VU 656-7 PL; HU ecotec VU 656-7 PL; HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec Kondenzációs fali gázfűtőkészülék VU 656-7 HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz............ A készülék

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DX 90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 230 V/50 Hz. Típus: csatlakoztatható) 290 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DX 90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 230 V/50 Hz. Típus: csatlakoztatható) 290 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény: Az izzók teljesítménye: Fokozatok száma: A készülék méretei: magasság:

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

Levegő/víz üzemű split hőszivattyú BWL-1 S(B)-07/10/14

Levegő/víz üzemű split hőszivattyú BWL-1 S(B)-07/10/14 Szerelési és kezelési útmutató Levegő/víz üzemű split hőszivattyú BWL-1 S(B)-07/10/14 Berendezésnapló integrálva Kezdete: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. (+49) 8751/74-0

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben