Szerelési és karbantartási utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás"

Átírás

1 /2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el

2 Elõszó Fontos általános felhasználási tudnivalók A mûszaki berendezés csak rendeltetés szerint és a szerelési és karbantartási utasítás figyelembevételével használja. A karbantartást és javítást csak arra jogosult szakember végezheti. A berendezés csak a szerelési és karbantartási utasításban közölt összeállításban, tartozékokkal és tartalék alkatrészekkel üzemeltethetõ. Más összeállítás, tartozék és kopó alkatrész csak akkor használható, ha ezek azonos rendeltetésûek és a mûszaki jellemzõket valamint a biztonsági követelményeket nem befolyásolják. Mûszaki változtatások joga fenntartva! Az állandó továbbfejlesztések következtében az ábrák, mûködési lépések és mûszaki adatok csekély mértékben eltérhetnek. 2 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

3 Tartalomjegyzék Elõírások, irányelvek Veszélyhelyzetekre vonatkozó biztonsági tudnivalók Méretek, gáz-és hidraulikus csatlakozások Szerelés Csõcsatlakozások Átfolyós fûtõkészülék szerelése Füstgáz-csatlakozás Elektromos csatlakozások Üzembe helyezés Üzembe helyezés elõtti elõkészületek Üzembe helyezési mûveletek Ellenõrzés Általános utasítások Fûtõkazán elõkészítése ellenõrzéshez Belsõ tömítettség vizsgálat Karbantartás Karbantartási munkák Átállítás más gázfajtára Függelék Üzemelési jelek Zavarjelek Mûszaki adatok Jegyzõkönyvek Üzembe helyezési jegyzõkönyv Ellenõrzési és karbantartási jegyzõkönyvek Megfelelõségi nyilatkozat Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 3

4 Elõírások, irányelvek Elõírások, irányelvek Ez a szerelési és karbantartási utasítás az alábbiakra érvényes: Buderus Logamax U24/U24K átfolyós rendszerû vízfûtõ készülék. Építési mód: B BS Kategória: HU II 2H3P 20, 50 mbar (földgáz és H und folyékony gáz P) Feszültségellátás 230 VAC, 50 Hz, védelmi fokozat: IP X4D. A gázüzemû vízkeringtetõ fûtõkészülék az alábbi szabályzókészülékekkel látható el: 24 V Be/Ki hõmérséklet-szabályzó Logamatic ERC/RC (digitális) Logamatic 4000 (42). A Buderus Logamax U24/U24K átfolyós rendszerû vízfûtõ készülék szerkezetét és üzemét tekintve a "90/396/EWG Gázkészülékre vonatkozó irányelv alapvetõ követelményei"- nek megfelel a DIN 3368-TZ, EN 297 és EN 625 figyelembevételével. Az üzembe helyezéshez és üzemeltetéshez különösen a következõ szabványokat és irányelveket kell figyelembe venni: EN 297 B BS típusú fûtõkazán 70 kw vagy kisebb névleges hõterhelésû atmoszférikus égõkkel EN 437 Minõségmegállapító gázok, vizsgálati nyomások, készülékkategóriák EN 625 Fûtõkazán gáz halmazállpotú éghetõ anyagokhoz, 70 kw vagy kisebb névleges hõterhelésû kombikazánok ivóvíz oldali mûködésére vonatkozó speciális követelmények EN Füstgáz elvezetõ rendszerek - hõ- és áramlástechnikai számítási eljárások EN Házi használatú és hasonló célú nem elektromos készülékek elektromos felszerelése ENEU Energiatakarékossági rendelet A Logamax U24/U24K esetében nem kell kondenzációra számítani. A fûtésszerelés tervezésénél ezért ügyelni kell arra, hogy az elõremenõ/visszatérõ hõmérséklet minimuma 80/60 C-nál ne legyen kevesebb. 4 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

5 Veszélyhelyzetekre vonatkozó biztonsági tudnivalók 2 2 Veszélyhelyzetekre vonatkozó biztonsági tudnivalók FIGYELEM! A berendezés felállításakor és üzemeltetésekor a mûszaki szabályokra, valamint az építésfelügyeleti és törvényi elõírásokra ügyelni kell. Vízoldali alkatrészeken végzett munkáknál az univerzális égõautomatika házának (UBA-ház) állandóan zártnak kell lennie. A szerelést, a gázés füstgázoldali csatlakoztatást, valamint a karbantartást csak szakcég végezheti. Gázoldali alkatrészeken csak engedéllyel rendelkezõ szakcég végezhet munkákat. A tisztítást és a karbantartást évente egyszer el kell végezni! Ekkor a teljes berendezés kifogástalan mûködését meg kell vizsgálni. A hibákat azonnal meg kell szüntetni. FIGYELEM! A Logamax U24/U24K gázüzemû átfolyós fûtõkészülék füstgázszenzorral rendelkezik. Ez megszakítja a gáz útját az égõhöz és lekapcsolja az égõt, ha a füstgáz a felállítási helyiségbe áramlik. Az égõ egy bizonyos késedelmi idõ után üzemelni fog, ha fûtési igény van. A füstgázszenzor háromszori megszólalása után a gázüzemû átfolyós fûtõkészülék mûködése leáll. Az üzemzavart ekkor fûtési szakcégnek kell megszüntetnie. A füstgázszenzort nem szabad üzemen kívül helyezni vészhelyzetben sem. A füstgázszenzorba történõ beavatkozás miatt a füstgázok a felállítási helyiségbe áramolhatnak, ami életveszélyt okozhat. A füstgázszenzor gyakori riasztása esetén a hibát fûtési szakcégnek kell megszüntetnie és mûködésvizsgálatot kell tartani. Alkatrészek cseréjekor csak eredeti tartalék alkatrészeket szabad használni. Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 5

6 3 Méretek, gáz-és hidraulikus csatlakozások 3 Méretek, gáz-és hidraulikus csatlakozások AW, VS, EK, RS AW VK AW VS Kazán elõremenõ vezeték R¾" Melegvíz kilépés G½" (kombi-készülék) Tartalék elõremenõ vezeték G½" (fûtõ készülék) GAS Gáz csatlakozás G" EK RS RK AS Hidegvíz belépés R½" (kombi-készülék) Tartalék visszatérõ vezeték G½" (fûtõ készülék) Kazán visszatérõ vezeték R¾" Biztonsági szelep elfolyása Rp¾" 6 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

7 Szerelés 4 4 Szerelés Szállítási terjedelem lásd. ábra. Felállítási helyiséggel kapcsolatos követelmények TUDNIVALÓ! A felállítási helyiségre vonatkozó építésjogi elõírásokra ügyelni kell! A felszerelési hely meghatározásakor a füstgáz-vezeték oldaltávolságaira ügyelni kell (lásd "Füstgázrendszer szerelési utasítás")! A karbantartási munkákhoz és a felszereléshez be kell tartani az oldalsó, minimálisan 50 mm távolságokat. FONTOS! Gyúlékony anyagok vagy folyadékok nem tárolhatók vagy használhatók a fûtõkészülék közelében. A kazánsérülések elkerülése érdekében kerülendõ az égési levegõ halogén-szénhidrogén (spray-dobozok, oldó-és tisztítószerek, festékek, ragasztók tartalmaznak ilyeneket például) és erõs porszennyezõdése. A fûtõkészülék felállítási helyisége fagymentes és jól szellõzõ legyen. 4. Csõcsatlakozások. ábra Szállítási terjedelem Jelmagyarázat:. tétel: Fûtõkészülék 2. tétel: Fali tartó mûanyag szalaggal 3. tétel: Mûszaki dokumentáció 4. tétel: Tartozékok: 2 Csavar a tartólemez rögzítéséhez 2 Fali tipli 2 Alátét Tömítések ( x ", 2 x ¾", 2 x ½") Franciakulcs Üzembe helyezési matrica Második adattábla Fûtõköri csatlakozás TUDNIVALÓ! A csõvezetékeket és fûtõtesteket alaposan át kell öblíteni. Ha a kazán nem kerül azonnal felszerelésre a csatlakozókat pl. ragasztószalaggal le kell zárni. Szerelje fel a csatlakozókészletet (tartozék) (lásd "Csatlakozókészlet szerelési utasítás"). 2. ábra Csõcsatlakozások falon kívüli szerelés esetén U-KS-sel Csatlakoztassa feszültségmentesen a csöveket (2. ábra és 3. ábra). A teljes berendezés védelme érdekében a visszatérõ vezetékbe szennyszûrõ beszerelését javasoljuk. Szûrõtisztítási célból közvetlenül a szûrõ elõtt és után zárószerelvény építendõ be. Logamax U24 külsõ tároló nélkül Kösse az U-KS rövidre záró vezetéket (tartozék) a tároló elõremenõ és visszatérõ vezetéke közé (2. ábra és 3. ábra). 3. ábra Csõcsatlakozások falon belüli szerelés esetén U-KS-sel Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 7

8 4 Szerelés Logamax U24K külsõ tárolóval Tároló csatlakoztatásához a karmantyúkat építse be a csatlakozó-lapba. A karmantyúk a tárolótartozékok között vannak Gáz csatlakozás FIGYELEM! Gázoldali alkatrészeken csak engedéllyel rendelkezõ szakcég végezhet munkákat. A gáz csatlakoztatását a gáztechnikai szabványok szerint kell végezni; a gázvezetékbe gázelzáró csapot (tartozék) kell tenni csavarzattal együtt. A csövet feszültségmentesen kell csatlakoztatni (4. ábra és 5. ábra). A gázcsõbe gázszûrõ beépítése javasolt ábra Csõcsatlakozások falon kívüli szerelésnél 4..3 Melegvíz-csatlakozás FIGYELEM! Ne használjon horganyzott csöveket vagy szerelvényeket! A melegvíz hõcserélõ rozsdamentes acélból van, fennáll az elektrolitikus korrózió veszélye. Mûanyag csövek használata esetén ügyeljen a gyártó elõírásaira; elsõsorban a gyártó által ajánlott kötéstechnikát alkalmazza. A hidegvíz belépés elõtt a DIN 4753 szerinti nem zárható membrános biztonsági szelep (max. 8 bar) építendõ be. Erre azonban nincs szükség, ha házi nyomáscsökkentõ biztosítja a 0 bar maximális csatlakozási nyomás betartását. Csatlakoztassa feszültségmentesen a csöveket. (4. ábra és 5. ábra) ábra Csõcsatlakozások falon belüli szerelésnél. tétel: VK 2. tétel: AW 3. tétel: GAS 4. tétel: EK 5. tétel: RK 6. tétel: Tölcsérszifon 8 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

9 Szerelés Átfolyós fûtõkészülék szerelése 4.2. Szerelési mûveletek A szerelés megkezdésének feltételei: Szerelt csatlakozólap a "Csatlakozókészlet szerelési utasítás" szerint, lefektetett csövek. FONTOS! A csomagolás eltávolítása után az átadható újrafeldolgozásra. A csatlakozócsonkok védelmére szolgáló sztiropor-zárólapot nem szabad eltávolítani A fûtõkészüléket és a füstgázcsonkot szerelés közben az építési anyagok általi elszennyezõdéstõl védeni kell pl. fóliás letakarással. 6. ábra Mûanyag-szalag hosszhelyesbítéshez Az 50 mm-es minimális oldaltávolságra ügyelni kell. Figyeljen a füstgáz elvezetésre! A fali tartót szerelje fel. Használja a hosszhelyesbítésre szolgáló mûanyag-szalagot (6. ábra). A fali tartó szögletes nyílásai a készüléktípus cseréjére szolgálnak. A csõcsatlakozások hozzárendelését a "Csatlakozókészlet szerelési utasítás" szerint végezze. Az S 20 vagy HT-75 tároló alkalmazásakor ügyeljen a megfelelõ szerelési készlet szerelési utasításának távolság tartási méreteire Vegye le a burkolatot Vegye ki a tartócsavart (7. ábra,. tétel). A burkolatot akassza ki. 7. ábra Burkolatlevétel A gázkazánt függessze fel a fali tartóra (8. ábra). A vízfûtõ készüléket a csatlakozókészlettel (tartozék) csavarozza össze. 4.3 Füstgáz-csatlakozás TUDNIVALÓ! A szerelés megkezdése elõtt a területileg illetékes kéményseprõ vállalatot tájékoztatni kell. Egy közvetlen kijelzésû füstgázhõmérõ beépítése ajánlatos, mert a túl magas füstgázhõmérsékletbõl a rossz hatásfokra következtethetünk. A füstgázhõmérõnek olyan mélyre kell benyúlnia a füstgázáramba, hogy a magáramlás hõmérsékletét mérje. Der Umlaufwasserheizer muss an einen Abgasschornstein angeschlossen werden, der den europäischen Vorschriften entspricht. A kéményhez vezetõ összekötõ darabnak a lehetõ legrövidebbnek kell lennie. Keresztmetszetének meg kell felelnie a kazán füstgázcsonkja átm érõjének. A füstgázcsövet a füstgázcsonkra fel kell tenni. 8. ábra Szerelés Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 9

10 Szerelés 4.4 Elektromos csatlakozások 4.4. Hálózati csatlakozás FIGYELEM! Az elektromos rendszer beépítését csak engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti. A átfolyós fûtõkészüléket fix csatlakozón és leválasztón (biztosíték, legalább 3 mm-es érintkezõ-nyílású LS-kapcsoló) keresztül kell csatlakoztatni. Oldja az UBA-ház rögzítõcsavarját (9. ábra,. tétel). Billentse le az UBA-házat. 9. ábra UBA-ház lebillentése Nyissa ki az UBA-házat. A hálózati csatlakozó dobozát a csavar kicsavarásával (0. ábra,. tétel) nyissa ki. 0. ábra UBA-ház nyitása A két csavart csavarja ki és a húzás-tehermentesítõt távolítsa el. A hálózati kábelt a húzás-tehermentesítõn át a csatlakozóházba (9. ábra) vezesse be és kapcsolási rajz szerint kösse a kapocshoz. A húzás-tehermentesítõt ismét rögzítse és a csatlakozószekrényt zárja. FIGYELEM! A átfolyós fûtõkészüléket még ne kapcsolja be! VAC - max 6 VA 0VAC 0V. ábra Hálózati csatlakozás 0 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

11 Szerelés Szabályzókészülékek csatlakoztatása 6 FIGYELEM! A szabályozáshoz feszültségmentes Be-/Ki-termosztátot kell használni. A hidat távolítsa el és a szabályzókészüléket a kapocsléchez a kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa (2. ábra, 6. tétel). A kapocsszekrényt zárja be és rögzítse. Zárja be az UBA-t. Az UBA-t billentse fel és a csavart húzza meg. TUDNIVALÓ! Ha a kazánt átmenetileg szabályozás nélkül kerül üzembe helyezésre, a nem vezetõ hidat (2. ábra, 6. tétel) az 2 kapcsoknál vezetõ híddal kell helyettesíteni. Az elõremenõ hõmérsékletet és az szükséges fûtõteljesítményt az UBA-n be kell állítani FIGYELEM! Ez az üzemmód csak átmeneti üzembe helyezésnek felel meg, a fûtõberendezés normál üzemének nem. 2. ábra Szabályozókészülék csatlakoztatása Jelmagyarázat:. tétel: BE/KI hõmérséklet szabályozó 2. tétel: ERC moduláló helyiség hõmérséklet szabályozó (digitális) 3. tétel: I/O-port/kommunikáció-csatlakozó 4. tétel: Külsõ hõmérséklet érzékelõ 5. tétel: Feszültségellátás 24 V, váltóáram/max. 6 VA (9-0-es kapocs) Háromutú szelep kapcsoló feszültség (9-0--es kapocs) 6. tétel: Nemvezetõ áthidalás Szervizcsatlakozó A burkolaton a kis ajtó mögött található egy szervizcsatlakozó (3. ábra,. tétel). Ha rendelkezik szervizkészülékkel, akkor az a szervizcsatlakozón keresztül összeköthetõ a kazánnal. A szervizkészülékkel leolvasható a kazán üzemállapota és az üzemelési értékek, vizsgálhatók a komponensek, és gyorsan megtalálható egy hiba oka. 3. ábra Szervizcsatlakozó Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

12 5 Üzembe helyezés 5 Üzembe helyezés Ehhez olvassa el az 0. "Üzembe helyezési jegyzõkönyv" fejezetet a 35. oldalon. 5. Üzembe helyezés elõtti elõkészületek FIGYELEM! Nagyon nagy porban - pl. építési mûveletek a felállítási helyiségben - a fûtõkészülék nem üzemeltethetõ. 5.. Fûtõberendezés töltése (4. ábra) GYÁZAT! A fûtõkészülék még nem kapcsolható be. A hidraulikus rendszerben oxigéndiffúziótól nem mentes mûanyag csövek alkalmazása esetén a rendszert hõcserélõvel el kell választani. A berendezés feltöltéséhez csapvíz használandó. Csatlakoztassa a vízzel töltött tömlõt a töltõ-és ürítõcsaphoz (4. ábra) és a csapot a rendelkezésre álló franciakulccsal (a csomagolás része) nyissa ki. 4. ábra A fûtõberendezés töltése A háromutú szelepet (5. ábra) állítsa középállásba; a szelepkart csavarhúzóval vagy más szerszámmal tolja el jobbra és nyomja be. 5. ábra Háromutú szelep 2 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

13 Üzembe helyezés 5 Az elõremenõ és visszatérõ vezetékek szerelõcsapjait (6. ábra) nyissa ki. 6. ábra Szerelõcsapok (példa: Logamax U24-24K, falon kívüli kivitel) A vízcsapot nyissa ki és a rendszert,0,2 bar nyomási (7. ábra,. tétel) töltse fel. A átfolyós fûtõkészülék vízcsapját valamint töltõ- és ürítõcsapját zárja el. A rendszert a fûtõtestek légtelenítõ szelepeivel légtelenítse ábra Nyomásmérõ. tétel: Készüléknyomás kijelzoje 2. tétel: Diagnosztikai csatlakozó aljzat 5..2 Fûtõkör légtelenítés A vízfûtõ készüléket a kézi légtelenítõ szeleppel (8. ábra) légtelenítse. Tegye fel a tömlõt, lazítsa ki a légtelenítõ csavart. 8. ábra Kézi légtelenítõ Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 3

14 5 Üzembe helyezés A maradék levegõ eltávolítása érdekében az automatikus légtelenítõ (9. ábra) sapkáját egy fordulattal nyissa ki. Ha a nyomás a légtelenítés következtében lecsökken, töltsön utána vizet. A tömlõt a töltõ- és ürítõcsapról húzza le, a tömlõvéget csavarja le és a zárósapkát tegye fel. 9. ábra Automatikus légtelenítõ 5..3 A melegvizes hõcserélõt légtelenítse (kombikészülék-nál) A melegvíz hõcserélõt (20. ábra) a fûtõkör oldalán a légtelenítõ-csavarral légtelenítse. FIGYELEM! A kilépõ víz ne kerüljön az UBA-ra Légtelenítse a melegvíz-kört A hidegvíz belépés szerelõcsapját nyissa ki. A melegvízcsapokat nyissa ki, míg bõ vízsugár nem folyik. Az égéstérburkolatot kapcsolja ki. 20. ábra Melegvíz hõcserélõ légtelenítése 5..5 A tömítettség ellenõrzése Áramtalanítsa a berendezést. FIGYELEM! Az elsõ üzembe helyezés elõtt az új vezetékszakaszt a gázégõ szerelvénysor közvetlen tömítési helyével bezárólag külsõ tömítettség szempontjából meg kell vizsgálni. A gázégõ szerelvénysor bemeneti nyomása ekkor max. 50 mbar lehet. Ha e vizsgálat során tömítetlenséget állapít meg, az összes kötési helyen szivárgásellenõrzést kell végezni habképzõ anyaggal. Az anyagnak gáztömítettség vizsgálati jóváhagyással kell rendelkeznie. Ne tegye a szert elektromos csatlakozóvezetékekre! 4 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

15 Üzembe helyezés 5 Gázvezeték légtelenítés A gázcsapot zárja el. (2. ábra,. tétel) ábra Gázcsap A csatlakozási nyomás mérésére és légtelenítésére szolgáló csavarzat zárócsavarját kissé csavarja ki és a tömlõt tegye fel (22. ábra). A gázcsapot (2. ábra, 2. tétel) nyissa ki. A kiáramló gázt a tömlõn keresztül vezesse a szabadba. Ha már nem jön ki levegõ, a gázcsapot zárja el. (2. ábra,. tétel). A tömlõt húzza le és a zárócsavart zárja. FONTOS! Vizsgálja meg a gázarmatúra tömítettségét. 22. ábra A gázvezeték légtelenítése 5.2 Üzembe helyezési mûveletek 5.2. Gázjellemzõk feljegyzése A gázjellemzõket az illetékes gázszolgáltató vállalattól kell megkérdezni és beírni Tömítettség vizsgálat végrehajtva? A végrehajtott tömítettség vizsgálatokat igazolni kell. Gázfajta H földgáz P folyékony gáz Gázégõk nyári elõzetes beállítása Szállításnál gyárilag 4, kwh/m 3 Wobbeindexre beállítva (5 C, 03mbar mellett),,3-tõl 5,2 kwh/m 3 Wobbe-indextartományban történõ használatra. Gázfajta-jelzõtábla felirat: Beállított kategória: G 20-2E Átállítás után (lásd fejezet 8: "Átállítás más gázfajtára") propánhoz. Gázfajta-jelzõtábla felirat: Beállított kategória: G 3-3P Égési levegõ és füstgáz csatlakozó ellenõrzés. táblázat Gázfajták Az elõírt égési levegõ és füstgázrendszert használják-e? Lásd "Égési levegõ és füstgáz csatlakozó" fejezet. Betartották-e a füstgázrendszer szerelési utasításában lévõ kivitelezési utasításokat? A füstgázcsõ keresztmetszetének meg kell felelnie a kazán füstgázcsonkja átmérõjének. A füstgáz eltávolításához a lehetõ legrövidebb utat kell választani. Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 5

16 5 Üzembe helyezés A készülék felszereltségének ellenõrzés Az égõt csak megfelelõ fúvókákkal szabad üzembe helyezni. Szükség esetén el kell végezni az átállítást más gázfajtára (. táblázat és 2. táblázat) umstellen (lásd 8 fejezetet: "Átállítás más gázfajtára" a 27. oldalon) Beállítás elvégzése Elõremenõ hõmérséklet beállítása A 2. kezelõszint zárófedelét (23. ábra,. tétel) nyissa le. A szabályozót (23. ábra, 2. tétel) a kívánt maximális Elõremenõ hõmérsékletre - a rendszer méretezésétõl függõen- állítsa be. (3. táblázat). Gázfajta Gázfúvóka átmérõ mm-ben H Földgáz (G20) 0,87 P Folyékony gáz (G3) 0,52 2. táblázat Gázfúvóka átmérõ KW Gyári beállítás = "6"-es szabályozó állás (kb. 75 C) ábra 2. Kezelõegység Szabályozó állás Elõremenõ hõmérséklet [ C] 55,0 2 58,0 3 62,0 4 66,0 5 70,0 6 75,0 7 78,0 8 82,0 9 86,0 0 90,0 3. táblázat Elõremenõ hõmérséklet beállítása Melegvíz hõmérséklet beállítása (kombi-készülék) A melegvíz hõmérséklet beállítására szolgáló szabályozóval (23. ábra, 5. tétel) a melegen tartási vagy kilépési hõmérsékletet a 4. táblázat szerint állítsa be. Gyári beállítás = "0"-es szabályozó állás. Nagy vízkeménység esetén a vízkövesedés elkerülése érdekében "", "3" vagy "4"-es állást állítson be. Az energiaveszteség elkerülése céljából forgassa a szabályozót az ""-es hidegindítási állásba. Ehhez vegye le az állításgátlót (23. ábra, 6. tétel) és a beállítás után nyomja vissza. Szabályozó állás Melegen tartási hõmérséklet [ C] Kilépési hõmérséklet [ C] táblázat Melegvíz hõmérséklet beállítása 6 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

17 Üzembe helyezés 5 Melegvíz mennyiség korlátozó (kombi-készülék) Végezze el a Melegvíz mennyiség korlátozó kívánt beállítását: (24. ábra): Melegvíz-mennyiség növelése: Forgassa el a szelepet "+" irányba. Melegvíz-mennyiség csökkentése: Forgassa el a szelepet " " irányba. Gyári beállítás: 8 l/min. 24. ábra Melegvíz mennyiség korlátozó Külsõ tárolós vízmelegítõ esetén: Melegvíz hõmérsékletének beállítása A kívánt melegvíz hõmérsékletet a melegvízkomfort szabályozóval (23. ábra, 5. tétel) kell az 5. táblázat megfelelõen beállítani. Szabályozó Külsõ tárolós vízmelegítõ melegvíz beállítása hõmérséklete [ C] táblázat Külsõ tárolós vízmelegítõ melegvíz hõmérséklete A melegvíz érzékelõ csatlakoztatása a 25. ábrának megfelelõen történik. Az FB melegvíz érzékelõ közvetlen csatlakoztatása a Logamax U24 készülék kábelkötegére csak egy adapter segítségével lehetséges. Ez az egyes készülékeket a második típustáblás mûanyagzacskóban kíséri. Ezzel az adapterrel (25. ábra,. tétel) lehetséges az FB melegvíz érzékelõ (25. ábra, 2. tétel) csatlakoztatása a készülék kábelkötegére ábra Melegvíz érzékelõ Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 7

18 5 Üzembe helyezés Fûtõteljesítmény beállítás Állítsa be a fûtõteljesítményt a szükséges hõigény alapján a szabályozóval (23. ábra, 4. tétel). Gyári beállítás = -os szabályzóállás "6", lásd 6. táblázat. Fûtõteljesítmény [kw] (±5%) Szabályozó állása Logamax U24(K) 0,9 2, 3 3,9 4 6, 5 8,6 6 20,4 7 22,0 8 23,2 9 24,0 0 24,0 6. táblázat Fûtõteljesítmény Szivattyú utánfutási idõ beállítása Kapcsolja a ( kapcsolót (26. ábra) in Stellung ""-es állásba: Szivattyú utánfutási idõ: 4 min. A ( kapcsolót abban az esetben kell "2"-es állásba állítani, ha a rendszer helyiséghõmérséklet szabályozással mûködik és a rendszer azon részeinél, melyek a helyiséghõmérséklet szabályozó érzéklési területén kívül fekszenek- pl. garázsban lévõ fûtõtestek - fagyveszély áll fenn. Szivattyú utánfutási idõ: 24 h ábra Szivattyú utánfutási idõ kapcsoló Gáz csatlakozási nyomásának mérése Nyisson ki legalább egy termosztatikus radiátorszelepet. FONTOS A fûtõkészüléket még ne kapcsolja be! KW 0 A kéményseprõ kapcsolót (27. ábra) állítsa ""-es, kéményseprõ-jelképes állásba. 27. ábra Kéményseprõ kapcsoló 8 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

19 Üzembe helyezés 5 A gáz csatlakozási nyomásának mérésére szolgáló mérõcsonk zárócsavarján (28. ábra) nyisson két fordulatot. A nyomásmérõ készülék tömlõjét helyezze fel a mérõcsonkra. A gázelzárószelepet lassan nyissa ki. 28. ábra Gáz csatlakozási nyomás mérése A hálózati kapcsolót állítsa "I" állásba (29. ábra). Kb. 30 s várakozási idõ után begyújt az égõ. A gáz csatlakozási nyomását mérje meg és a jegyzõkönyvbe írja be. Földgáznál: A gáz csatlakozási nyomásának min. 7, max. 25 mbar-nak (20 mbar névleges értékûnek) kell lennie. Folyékony gáznál: A csatlakozási nyomásnak min. 42,5, maximum 57,5 mbar névleges értékûnek (50 mbar névleges értékûnek) kell lennie. A mérõtömlõt le kell húzni és a mérõcsonk zárócsavarját meg kell húzni. TUDNIVALÓ! Ha az igényelt csatlakozási nyomás nem áll rendelkezésre, forduljon az illetékes gázszolgáltatóhoz! Túl nagy csatlakozási nyomásnál a gázszerelvény elé gáznyomásszabályzót kell szerelni. 29. ábra Égõgyújtás Égõnyomás ellenõrzés FIGYELEM! Ha az EN szerinti kéményszámítás azt mutatja, hogy a kémény károsodásának elkerüléséhez aminimális füstgázhõmérsékletet meg kell növelni, úgy a legkisebb teljesítményt 60%-ra kell emelni. A következõ pont helyett ebben az esetben az "Égõnyomás mérése és beállítása" leírás (lásd 8. fejezet: "Átállítás más gázfajtára" a 27. oldalon) szerint kell eljárni. Nyisson ki legalább egy termosztatikus radiátorszelepet. FIGYELEM! A fûtõkészüléket még ne kapcsolja be! A mérõcsonk zárócsavarján (30. ábra,. tétel) nyisson két fordulatot. 30. ábra Égõnyomás ellenõrzés Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 9

20 5 Üzembe helyezés A nyomásmérõ készülék egyik mérõtömlõjét a mérõcsonkra tolja fel. Zárja le a 2. kezelõi sík (3. ábra,. tétel) fedelét. A szerviz-gombot (3. ábra, 4. tétel) be kell nyomni és kb. 0 s-ig benyomva (display: "-/Y") kell tartani. 4 3 A kéményseprõ-kapcsolót állítsa a "" állásba (3. ábra, 3. tétel). KW 0 Minimális égõnyomás ellenõrzése 2 A melegvíz hõmérséklet szabályozóját (3. ábra, 2. tétel) állítsa be ""-re. Az égõnyomást a 7. táblázat kisterhelési értékével hasonlítsa össze ábra Égõnyomás ellenõrzés" megelõzõ beállítása Maximális égõnyomás ellenõrzése A melegvíz hõmérséklet szabályozóját állítsa "0"-re. (3. ábra, 2. tétel). Az égõnyomást a 7. táblázat teljes terhelési értékével hasonlítsa össze. mbar-nál nagyobb eltérés esetén az égõnyomást állítsa be (lásd 8. fejezet: "Átállítás más gázfajtára" a 27. oldalon). A melegvíz hõmérséklet szabályozóját hozza az elõzõ állásba. A kéményseprõ-kapcsolót állítsa a "0" állásba (3. ábra, 3. tétel). Zárja le a 2. kezelõi sík (3. ábra,. tétel) fedelét. A nyomásmérõ készülék mérõtömlõit húzza le. A zárócsavarokat húzza meg. Égõnyomás névleges hõteljesítménynél [mbar] Logamax U24(K) kw (45%) részterhelésnél 24 kw (00%) teljes terhelésnél H Földgáz Tiszta propán 3,0 9,0 3,5 43,0 7. táblázat Égõnyomás értékek 5 C-nál, 03 mbar-nál száraz gáznál Tömítettség vizsgálata üzemi állapotban Vizsgálja meg mûködõ égõnél az égõ teljes gázútjának minden tömítési helyét habképzõ anyaggal. A szernek gáztömítettség-vizsgálóként engedélyezettnek kell lennie. A szert elektromos csatlakozó vezetékekre ne vigyük fel. Mérési értékek felvétele A füstgázcsövön a csonk után az átmérõ kétszeresét kitevõ távolságban elõl fúrjon egy furatot (32. ábra). Az összes alábbi mérést végezze el a fûtõkészüléken: füstgázhõmérséklet CO 2, CO, NO X ellenõrzés. Szállítási nyomás Ajánlott érték az,5 Pa (0,05 mbar) és 5 Pa (0,05 mbar) közötti értékek. A magasabb szállítási nyomások a füstgázveszteségek megváltozásához és a magasabb fûtési költségeket eredményezõ elkerülhetõ hõveszteségekhez vezetnek. A füstgázveszteség mérésekor ennél nagy eltérések léphetnek fel. 0 Pa (0, mbar) fölötti értékek esetén ajánlott egy melléklevegõ berendezés beépítése. 32. ábra Füstgázcsõ mérési hely 20 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

21 Üzembe helyezés 5 Füstgázveszteség A füstgázveszteségeknek % alatt kell maradniuk. Szénmonoxid-tartalom A CO-értékeknek hígítatlan állapotban 400 ppm vagy 0,04 térfogatszázalék alatt kell lenniük. 400 ppm, vagy afeletti értékek hibás égõbeállításra, a gázégõ vagy a hõcserélõ elszennyezõdésére vagy égõhibákra utalnak. Az okot feltétlenül meg kell állapítani és szüntetni Funkciók ellenõrzése Üzembe helyezéskor és az évi karbantartásnál az összes szabályozó, vezérlõ és biztonsági berendezést ellenõrizni kell a mûködés illetve, ha elállítódás lehetséges, a helyes beállítás szempontjából. Füstgázszenzor ellenõrzés A szenzort csavarja le (33. ábra). 33. ábra Szenzor lecsavarása A szenzort tartsa a füstgázáram magjába (34. ábra). Az égõ üzeme leáll; a display-en az "I" jel jelenik meg. A szervizgomb benyomása után a display jele "L" lesz, vagyis a füstgázszenzor riasztott. A szenzort ismét tegye a helyére. Kb perc elteltével az égõ ismét mûködni kezd. E várakozási idõ csökkentési lehetõsége: A Reset gombot nyomja be. A display-en "r" jelenik meg. 34. ábra Füstgázszenzor ellenõrzése Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 2

22 5 Üzembe helyezés Ionizációs áram mérése A berendezést áramtalanítsa. A érzékelõ rendszer kábel dugós csatlakozóját oldja és a mérõkészüléket sorba kapcsolja az áramkörbe. A készülékben válassza az µa-es egyenáramú méréstartományt. A mérõkészülék leolvasási pontosságának legalább µa-nak kell lennie. A berendezést helyezze feszültség alá. Mérje az ionizációs áramot (35. ábra). Az ionizációs áramnak >2 µa egyenáramnál nagyobbnak kell lennie. A mért értéket a jegyzõkönyvbe írja be. A berendezést áramtalanítsa. A mérõkészüléket kösse ki és a dugós csatlakozót tolja össze. A kéményseprõ-kapcsolót állítsa a "0" állásba. A 2. kezelõszint fedelét nyissa fel. A berendezést ismét helyezze feszültség alá. "7" kijelzésnél és a szervizgomb benyomása után a "c" kijelzés jelenik meg. A Reset gombot nyomja be. A displayen "r" jelenik meg. 35. ábra Ionizációs áram mérése 5.2. Burkolat felhelyezése A burkolatot akassza be és a tartócsavart csavarja be (36. ábra,. tétel) Üzemeltetõ oktatás, bizonylatátadás Az üzemeltetõt a fûtõberendezés kezelését és mûködését illetõen részletesen oktassa ki. Az üzemeltetõnek az összes bizonylatot adja át Üzembe helyezés igazolás A kezelési utasítás végén található ûrlapot töltse ki; ezáltal igazolja a berendezés szakszerû rendelkezésre bocsátását, üzembe helyezését valamint átadását. 36. ábra Burkolat felhelyezése 22 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

23 Ellenõrzés 6 6 Ellenõrzés 6. Általános utasítások Kínáljon az ügyfelének évenkénti ellenõrzési és szükség szerinti karbantartási szerzõdést. Annak, hogy egy évenkénti ellenõrzési és szükség szerinti karbantartási szerzõdésnek mit kell tartalmaznia, a 0.2 bekezdés: "Ellenõrzési és karbantartási jegyzõkönyvek" a 36. oldalon olvashat utána. 6.2 Fûtõkazán elõkészítése ellenõrzéshez A berendezést üzemen kívül kell helyezni. ÉLETVESZÉLY a nyitott berendezésben levõ elektromos áram miatt. A berendezés kinyitása elõtt: Kapcsolja le árammentessé a fûtõberendezést a fûtés vészkapcsolóval vagy válassza le az elektromos hálózatról a ház megfelelõ biztosítékával. Biztosítsa a fûtõberendezést a véletlen újrabekapcsolás ellen. Vegye ki az égõburkolatot ill. az égõfedelet a fûtõkazánból (lásd bekezdés: "Vegye le a burkolatot" a 9. oldalon). UTASÍTÁS! Ha a gázvezetékeket le kell választani a gázégõrõl, az égõ burkolatát kizárólag szakiparos nyithatja ki. 6.3 Belsõ tömítettség vizsgálat A gázégõszerelvény belsõ tömítettségét a bemeneti oldalon min.00 és max. 50 mbar vizsgáló-nyomással ellenõrizni kell. A nyomásesés egy perc elteltével max. 0 mbar lehet. Nagyobb nyomásesésnél a szerelvény elõtti minden tömített helyen habképzõ szerrel szivárgásvizsgálatot kell tartani. Ha nincs szivárgás, a nyomásvizsgálatot meg kell ismételni. Ismételten 0 mbar/perc-nél nagyobb nyomásesésnél a szerelvényt ki kell cserélni. Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 23

24 7 Karbantartás 7 Karbantartás Ehhez olvassa el a 0.2 bekezdés: "Ellenõrzési és karbantartási jegyzõkönyvek" a 36. oldalon. 7. Karbantartási munkák TUDNIVALÓ! Az égõ és hõcserélõ itt leírt nedves tisztítását akkor kell végrehajtani, ha a átfolyós rendszerû vízfûtõ készülék erõsen elszennyezõdött. Az évi karbantartásnál elegendõ az égõ és a hõcserélõ beépített állapotban történõ puha kefés tisztítása. Ehhez csupán az égõburkolatot, a fúvókaalaplapot, az elektródákat, a füstgázcsövet és az áramlásbiztosítót kell eltávolítani. Elõkészületi mûveletek Áramtalanítsa a berendezést. A gázcsapot zárja el. A tartócsavart csavarja ki és a burkolatot vegye le. A berendezés fûtési és melegvíz körét zárja le és a vizet a készülékbõl a töltõ-ürítõ szelepen engedje le. A karbantartási munkák befejezte után az elzárócsapokat nyissa ki, szükség esetén töltsön utána vizet és légtelenítse a rendszert Hõcserélõ- és égõtisztítás Az égõfedelet (37. ábra,. tétel) vegye le. A sugárzás ellen védõ lemezt (37. ábra, 3. tétel) távolítsa el. A fúvókaalaplap hollandi anyáját (38. ábra,. tétel) csavarja ki. Az izzító-gyújtó és ionizációs elektróda fedelét (37. ábra, 2. tétel) vegye le. A bal-és jobboldali csavart (38. ábra, 2. tétel) csavarja ki és a fúvókaalaplapot vegye ki. 37. ábra Égõburkolat levétele ábra Fúvókaalaplap eltávolítása 24 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

25 Karbantartás 7 Nyisson két fordulatot a rögzítõ csavarokon. Az izzító-gyújtó és az ionizációs elektródát (39. ábra) távolítsa el. 39. ábra Izzító-gyújtó és ionizációs elektróda Az égõ vízoldali csavarzatait (40. ábra,. tétel) oldja. Az égõ hátoldali tartócsavarjait (40. ábra, 3. tétel) oldja. Vegye ki az égõt (40. ábra) ábra Égõ kiszerelése A biztonsági hõmérséklet korlátozó kábelét (4. ábra,. tétel) oldja. A hõcserélõ visszatérõági csavarzatát (40. ábra, 2. tétel) oldja. A hõcserélõt vegye ki (4. ábra). Az égõt és a hõcserélõt nedvesen tisztítsa le és puha kefével, meleg vízzel és háztartási mosogatószerrel tiszta vízzel öblítse le. Az összes alkatrészt fordított sorrendben szerelje vissza - közben rakjon be új tömítéseket Gáz csatlakozási nyomásának mérése Lásd bekezdés a 8. oldalon Égõnyomás ellenõrzése Lásd bekezdés a 9. oldalon. 4. ábra Hõcserélõ kiszerelése 7..4 Tömítettség vizsgálata üzemi állapotban Lásd bekezdés a 20. oldalon Mérési értékek felvétele Lásd bekezdés a 2. oldalon. Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 25

26 7 Karbantartás 7..6 Funkciók vizsgálata Lásd bekezdés a 2. oldalon. A burkolatot helyezze vissza Szükség esetén: Melegvíz hõcserélõ öblítése (42. ábra) A hálózati kapcsolót állítsa "0"-ra. A hidegvízcsapot (tartozék) zárja el. A melegvízcsapot (pl. a mosdókagylóét) a vízvezetéki nyomás csökkentése érdekében nyissa meg, majd zárja el. A takaréküzemi érzékelõ kábelét kösse le. A hõcserélõ alsó hõszigetelésének mûanyag szorítókapcsát oldja és az alsó szigetelést távolítsák el. Figyelem! Vízkilépés! A melegvíz kilépési hõmérséklet érzékelõt és a takaréküzemi érzékelõt távolítsa el és az érzékelõk helyére az öblítõcsatlakozókat szerelje fel. A vízkõtelenítõ berendezést csatlakoztassa és a hõcserélõt öblítse át. Az átöblítés után fordított sorrendben végezze el az összeszerelést. A hidegvízcsapot (tartozék) nyissa ki. A melegvízcsapot (pl. a mosdókagylóét) nyissa ki és a vízvezetéket légtelenítse és alaposan mossa át. A hálózati kapcsolót kapcsolja "I" állásba. 42. ábra Melegvíz hõcserélõ öblítése 7..8 Karbantartás igazolása Az ebben az írásos anyagban található karbantartási jegyzõkönyvet írja alá. 26 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

27 Átállítás más gázfajtára 8 8 Átállítás más gázfajtára FIGYELEM! Gázzal átjárt részeken csak engedéllyel rendelkezõ szakcég végezhet munkákat. Fûtõkazán üzemen kívül helyezése Zárja el a gázelzáró szelepet. Állítsa a hálózati kapcsolót "0" állásba. Vegye le a burkolatot. 43. ábra Égõ-burkolat levétel Fúvóka alaplemez csere Vegye le a hõsugárzás ellen védõ lemezt (43. ábra,. tétel). Oldja a fúvóka alaplemez hollandiját (44. ábra,. tétel). Csavarja ki a fúvóka alaplemez bal és jobb csavarját (44. ábra, 2. tétel) és távolítsa el a fúvóka alaplemezt. Oldja a gázégõ szerelvénysor felsõ csavarzatát ábra Fúvóka alaplemez kiszerelése Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 27

28 8 Átállítás más gázfajtára Vizsgálja meg a jelölés alapján a fúvókákat (45. ábra,. tétel). Szerelje fel az új fúvókaalaplapot és rögzítse a gázcsatlakozást a fúvóka alaplemezhez. Gázfajta Gázfúvóka átmérõ mm-ben H földgáz 0,87 P folyékony gáz 0,52 8. táblázat Gázfúvóka átmérõ 45. ábra Fúvókaalaplap Modulációs szelep csere Földgázról folyékony gázra történõ átállításnál a fúvóka alaplemezen kívül a modulációs szelepet (46. ábra) is ki kell cserélni. A modulációs szelep felirata Földgáznál: 3-37 mbar tartomány olyékony gáznál: 3P: 8-50 mbar tartomány. Vegye le a tekercsrõl a modulációs szelep összes kábelcsatlakozóját, és jegyezze fel a kábelek elrendezését. Oldja mindkét karima csavarját és vegye le a modulációs szelepet. Tegye fel az új modulációs szelepet és csavarozza le. Ügyeljen a tömítettségre. Tegye fel a kábelcsatlakozókat. Tegye fel ismét az alsó égõfejet. 46. ábra Modulációs szelep csere Égõnyomás mérés Nyisson ki legalább egy termosztatikus radiátorszelepet. FIGYELEM! A fûtõkészüléket még ne kapcsolja be! 2 Oldja két fordulattal a mérõcsonk zárócsavarját (47. ábra,. tétel). Tolja a nyomásmérõ készülék mérõtömlõjét a mérõcsonkra. Nyissa ki a gázcsapot. 47. ábra Égõnyomás mérése 28 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

29 Átállítás más gázfajtára 8 Állítsa "I" állásba a hálózati kapcsolót. Vegye le a 2. kezelési szint fedelét (48. ábra,. tétel). 4 3 Állítsa kéményseprõ állásba (Display: "-/A") a kéményseprõ-kapcsolót (48. ábra, 3. tétel). Nyomja be és tartsa kb. 0 s-ig benyomva a szervizgombot (Display: "-/Y") (48. ábra, 4. tétel). KW ábra "Égõnyomásmérés" lépései Minimális égõnyomás beállítás Állítsa ""-es fûtési teljesítményre a szabályozót (48. ábra, 2. tétel). Hasonlítsa össze az égõnyomást a 9. táblázat alacsony terhelési értékével. Eltérés esetén vegye le a modulációs tekercs védõsapkáját (49. ábra,. tétel) és franciakulccsal a 9 mm-es laptávú hatlapfejû csavarral (49. ábra, 3. tétel) állítsa be a nyomást. 3 2 Maximális égõnyomás beállítás A fûtõteljesítmény szabályozót "0"-re állítani (48. ábra, 2. tétel). Mérje meg az égõnyomást és hasonlítsa össze a 9. táblázat teljes terhelési értékével. Eltérés esetén húzza le a modulációs tekercs védõsapkáját (49. ábra,. tétel) és 7 mm-es laptávú hatlapfejû csavarral (49. ábra, 2. tétel) állítsa be a nyomást. A nyomásmérõ készülék mérõtömlõit húzza le és a zárócsavarokat húzza meg. 49. ábra Maximális/minimális égõnyomás beállítás Tegye fel ismét a védõsapkát és állítsa "0"-ra a kéményseprõ-kapcsolót, majd állítsa a megelõzõ állásba a vízhõmérséklet szabályozót és zárja le a 2-es kezelõszint fedelét. Égõnyomás mbar-ban névleges fûtési teljesítménynél Logamax U24(K) kw (45%) részterhelés 24 kw (00%) teljes terhelés H földgáz Tiszta propán 3,0 9,0 3,5 43,0 9. táblázat Égõnyomás-értékek 5 C -ra, 03 mbar-ra és száraz gázra vonatkoztatva Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 29

30 8 Átállítás más gázfajtára A "Beállított kategória" matricát (50. ábra) ragassza le egy új matricával (a készlet rendelkezésre áll). Üzembe helyezés Végezzen el minden az üzembehelyezési utasításban leírt munkát, töltsön ki egy új jegyzõkönyvet. Üzemi állapotban ellenõrizze az összes szerelt tömítési hely tömörségét. 50. ábra "Beállított kategória" matrica 30 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

31 Függelék 9 9 Függelék 9. Üzemelési jelek Kijelzés Kijelzés a szervizgomb megnyomása után Jelentés 0 A Logamax U24 üzemkész A C H L Égõ intervallum-kapcsolás, az égõ indítása után 0 perccel Várakozás a háromutú szelep vagy szivattyú kapcsolására Üzemképesség Elsõ biztonsági idõ P; U Biztonsági idõ y Elõremenõ hõmérséklet a beállítási értékben -. A Logamax U24 fûtési üzemmódban mûködik A H y "Kéményseprõ" üzemmód Normál fûtési üzemmód Szerviz üzemmód =. A Logamax U24 melegvíztermelési üzemmódban mûködik H Normál melegvíztermelési üzemmód Pontosabb tudnivalók a szerviz utasításban találhatók. 9.2 Zavarjelek 9.2. Diagnosztikai csatlakozó Az égõ vezérlése az univerzális égõautomatikán (UBA) keresztül történik. A diagnosztikai csatlakozó közvetlenül az UBA vezérléséhez csatlakozik. Így leolvasható a kazán üzemállapota és az üzemelési értékek, vizsgálhatók a komponensek és gyorsan kiküszöbölhetõ egy hiba oka. Kijelzés Kijelzés a szervizgomb megnyomása után Jelentés Füstgáz C L Kábelköteghiba Füstgázszenzor riasztott. 4 Hõmérsékletek A Fûtõvíz érzékelõ max. felett Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 3

32 9 Függelék C H U Y F2 biztosítékhiba vagy a biztonsági hõmérséklet-korlátozó megszólalt Kazán fûtési üzemmódban; csepegõ vízcsap miatt leállítás Fûtõvíz érzékelõ rövidzárlat Fûtõvíz érzékelõ hibás vagy laza érintkezés 5 Külsõ kommunikáció A Kazán reteszelt, "reset"-re van szükség 6 Lángõr A C L Gyújtás után nincs ionáram vagy F biztosítékhiba Ionáram lánghiány ellenére Lángkimaradás fûtés közben 7 Hálózati feszültség A C F H L UBA alul-, vagy túlfeszültsége Megszakított hálózati feszültség zavarjelzés után F3 biztosítékhiba vagy UBA-rendszerhiba UBA- feszültségcsúcsok UBA-idõhiba 8 Általános zavar / Gáznyomás A C F L,Y Modulációs szelep tekercs hibás Modulációs szelep tekercsárama túl nagy Modulációs szelep tekercs kábelcsatlakozás hibás Külsõ kapcsoló érintkezõje - pl. padlófûtés hõmérsékletõr - jelzett 9 Rendszerhiba C KIM vagy KIM-kábelcsatlakozás hibás A, F. H. P KIM hibás L U Rendszerhiba (UBA hibás) Hibás gázégõszerelvény kábelcsatlakozás vagy UBA-rendszerhiba E UBA-rendszerhiba Pontosabb tudnivalók és hibaelhárítási lehetõségek a szerviz utasításban találhatók. 32 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

33 Függelék Mûszaki adatok Mûszaki adatok Egység Logamax U24-24 Logamax U24-24K Gázfajta kategória az EN 437 szerint, HU kategória HU II 2H3P 20; 50 mbar (földgáz és H folyékony gáz P) Névleges teljesítmény tartomány kw 0,4-24,0 0,4-24,0 Névleges hõterhelés kw 2, - 26,7 2, - 26,7 Szabvány hatásfok 75/60 C-os fûtési görbe % 93, 93, Fûtõvízkör Fûtõvíz hõmérséklet C Maximális fûtõvíz térfogatáram l/h Fûtõvíz térfogatáram 200 mbar felhasználható szállítási magasságnál l/h Maximális fûtõvíz hõmérséklet C Hõcserélõ ûrtartalom l 0,7 0,7 Tágulási tartály Ûrtartalom l 2 2 Próbanyomás bar 0,75 0,75 Füstgázcsatlakozás Átmérõ Ø mm Füstgázcsatlakozás fajta (Építési mód) Melegvízkör Melegvíz teljesítmény kw 0,9-24,0 0,9-24,0 Melegvíz hõcserélõ víztartalom l 0,95 Átfolyó vízmennyiség 45 C-nál l/min 9,7 Melegvíz hõmérséklet melegvíz bõvítõ készlettel (külön rendelendõ tartozék) C C Minimális csatlakozónyomás bar 0,75 Maximális csatlakozónyomás bar 0,0 Csatlakozások Gáz Ø coll G" (készülék), R½" (tartozék) Fûtõvíz Ø coll G¾" (készülék), R¾" (tartozék) Tároló elõremenõ és visszatérõ vezeték Ø csoll G½" (készülék), R½" (tartozék) Füstgázértékek Füstgáz tömegáram teljes terhelésnél ) kg/s 0,0235 0,0235 Füstgáz tömegáram részleges terhelésnél ) kg/s 0,087 0,087 Füstgáz hõmérséklet teljes terhelésnél ) 80/60 C-os fûtési görbe C Füstgáz hõmérséklet részterhelésnél ) 80/60 C-os fûtési görbe C Szabvány emissziós tényezõ NO x mg/kwh <60 <60 Szabvány emissziós tényezõ CO mg/kwh <60 <60 CO 2 teljes terhelés ), földgáz G20 % 5,9 5,9 CO 2 részterhelés ), földgáz G20 % 3,3 3,3 CO 2 teljes terhelés ), folyékony gáz G30 % 7, 7, CO 2 részterhelés ), folyékony gáz G30 % 3,6 3,6 CO 2 teljes terhelés ), folyékony gáz G3 % 6,5 6,5 CO 2 részterhelés ), folyékony gáz G3 % 3,3 3,3 Szükséges szállítási nyomás Pa,5-5,5-5 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 33

34 9 Függelék Mûszaki adatok Egység Logamax U24-24 Logamax U24-24K Készülékméretek és súly Magasság x szélesség x mélység mm 850 x 480 x x 480 x 370 Súly kg Elektromos adatok Hálózati feszültség V/Hz 230 ~/ ~/50 Elektromos teljesítményfelvétel W Elektromos védelmi fokozat IP X4D ) Az értékek 90/60 C esetén érvényesek, a füstgázcsonkon mérve. 34 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

35 Jegyzõkönyvek 0 0 Jegyzõkönyvek 0. Üzembe helyezési jegyzõkönyv Kérjük az elvégzett üzembe helyezési munkákat megjelölni és a mérési értékeket bejegyezni. Üzembe helyezési mûvelet. Gázjellemzõk feljegyzése: Wobbeindex Üzemi fûtõérték Megjegyzések vagy mért értékek kwh/m 3 kwh/m 3 2. Tömítettség vizsgálat végrehajtva (lásd fejezetet a 5. oldalon) 3. Égési levegõ és füstgáz csatlakozó ellenõrzés (lásd fejezetet a 5. oldalon) 4. A készülék felszereltségének ellenõrzés (szükség esetén a gázfajtát átállítani) (lásd fejezetet a 6. oldalon) 5. Beállítás elvégzése (lásd fejezetet a 6. oldalon) 6. Gáz csatlakozási nyomásának mérése (lásd fejezetet a 8. oldalon) 7. Égõnyomás mérése és beállítása CO 2 -tartalom: teljes terhelésnél részterhelésnél (lásd fejezetet a 9. oldalon) mbar mbar % % 8. Tömítettség vizsgálata üzemi állapotban (lásd fejezetet a 20. oldalon) 9. Szénmonoxid (CO)-tartalom, hígítatlan (lásd fejezetet a 2. oldalon) ppm 0. Funkciók ellenõrzése Ionizációs áram mérése (lásd fejezetet a 22. oldalon) µa. Burkolat felhelyezése (lásd 5.2. fejezetet a 22. oldalon) 2. Üzemeltetõ oktatás, bizonylatátadás (lásd fejezetet a 22. oldalon) 3. Üzembe helyezés igazolás (lásd fejezetet a 22. oldalon) a szakszerû üzembe helyezés igazolása (Cégbélyegzõ, aláírás) Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 35

36 0 Jegyzõkönyvek 0.2 Ellenõrzési és karbantartási jegyzõkönyvek Kérjük a végrehajtott felügyeleti és karbantartási munkákat megjelölni és a mérési értékeket bejegyezni. Írja alá az elvégzett felügyeleti és karbantartási munkákat, és jegyezze be a dátumot. Alkatrészek cseréjénél csak eredeti alkatrészeket használjon. A felügyeleti és karbantartási jegyzõkönyvekkel Ön áttekintést nyer az esedékes felügyeleti és karbantartási munkákról. Ekkor vegye figyelembe a 6 fejezetet: "Ellenõrzés" a 23. oldalon a 7 fejezetet: "Karbantartás" a 24. oldalon. Felügyeleti munkák Dátum: Dátum:. Megvizsgálni a berendezés általános állapotát 2. A berendezés szemrevételezése és mûködésének ellenõrzése 3. A gáz- és vízvezetõ berendezésrészeket megvizsgálni: - tömörségre (lásd 6.3 fejezetet a 23. oldalon) - látható korrózióra - öregedési jelenségekre 4. Az égõt, hõcserélõt és a szifont megvizsgálni szennyezettségre, ehhez a berendezést üzemen kívül helyezni (lásd 7.. fejezetet a 24. oldalon). 5. Megvizsgálni az égõt, a gyújtóelektródát és az ionizációs lángõrt, ehhez a berendezést üzemen kívül helyezni (lásd 7.. fejezetet a 24. oldalon) 6. Mérési értékek felvétele (lásd 7..6 fejezetet a 26. oldalon) µa µa 7. Gáz csatlakozási nyomásának mérése (lásd 7..2 fejezetet a 25. oldalon) 8. Égõnyomás ellenõrzése (lásd 7..3 fejezetet a 25. oldalon) 9. Gázoldali tömörségellenõrzés üzemi állapotban (lásd 7..4 fejezetet a 25. oldalon) 0. Hígítatlan szénmonoxid-tartalmat (CO) mérni (lásd 7..5 fejezetet a 25. oldalon). A fûtõberendezés nyomásellenõrzése: - a tágulási tartály elõnyomása (lásd 5...bekezdés a 2. oldalon és a tágulási tartály szerelési utasítását) - feltöltési nyomás (lásd 5.. fejezetet a 2. oldalon) 2. A frisslevegõ- és füstgázvezeték ellenõrzése mûködés és biztonság szempontjából (lásd fejezetet a 5. oldalon) 3. Ellenõrizni a szabályozó készülék igénynek megfelelõ beállításait (lásd a szabályozó készülék dokumentációját) 4. A felügyeleti munkák végellenõrzése, ehhez a mérési és vizsgálati eredmények dokumentálása 5. A szakszerû szemle igazolása mbar mbar ppm bar bar mbar mbar ppm bar bar (Cégbélyegzõ / Dátum / aláírás) 36 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

37 Jegyzõkönyvek 0 Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: µa µa µa µa µa mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar ppm ppm ppm ppm ppm bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 37

38 0 Jegyzõkönyvek Igénynek megfelelõ karbantartási munkák Dátum: Dátum: Dátum:. Megtisztítani a hõcserélõt és az égõt (lásd 7.. fejezetet a 24. oldalon) 2. Ellenõrizni a gáz-levegõ-arányt és beállítani a CO 2 -tartalmat: teljes terhelésnél részterhelésnél (lásd 7..3 fejezetet a 25. oldalon) mbar % % mbar % % mbar % % 3. Karbantartás igazolása Szakszerû karbantartás igazolása (Cégbélyegzõ, aláírás) 38 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

39 Jegyzõkönyvek 0 Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: Dátum: mbar % % mbar % % mbar % % mbar % % mbar % % Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 39

40 Megfelelõségi nyilatkozat Megfelelõségi nyilatkozat 40 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

41 Jegyzetek Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 4

42 Jegyzetek 42 Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás

43 Jegyzetek Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék 2/2004-es kiadás 43

44 A Buderus mindig az Ön közelében van. A kiváló minõségû fûtéstechnika professzionális beszerelést és karbantartást igényel. Ezért szállít a Buderus komplett programot, amelyet kizárólag fûtési szakember szerelhet fel. Szakértõnk tájékoztatja Önt a Buderus fûtési technikáról. Fûtéstechnikai szakcég: Buderus Hungária Fûtéstechnika Kft. H-230 Szigetszentmiklós, Leshegy út 5 Tel.: , Fax: A /2004

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el!

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! Szervizutasítás Kondenzációs fali gázkazán Logamax plus GB022-24/24K Szakemberek számára Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! 726 600-2009/03 HU szakasz Logamax plus GB022-24/24K áttekintés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw Áttekintés Elõnyök Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású elõkeveréses gázégõ 109% éves hatásfok 50-100 % modulációs tartomány alacsony

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szerelési utasítás. S-Flex szaniter oldali csatlakozó készlet HT70/HT110-hez, H70/H110-hez S120-hoz Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124

Szerelési utasítás. S-Flex szaniter oldali csatlakozó készlet HT70/HT110-hez, H70/H110-hez S120-hoz Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 300 905 10/00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás S-Flex szaniter oldali csatlakozó készlet HT0/HT110-hez, H0/H110-hez S120-hoz Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 A szerelés elõtt kérjük

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Szakcég részére Szerelés

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Logano SK 645, SK 745 kazánok Acéllemez kazánok 120-1850 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás

TopVent GV Szerelés, üzembe helyezés, karbantartás, hibaelhárítás 1 Biztonság 2 1.1 Érvényes dokumentumok - 2 1 Sicherheit 1.2 Általános biztonsági utasítások 2-2 1.1 Mitgeltende Unterlagen - 2 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise - 2 2 Szerelés 3 2.1 Felállítási hely

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 3007 04/99 HU Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SM 400 és SM 500 tároló melegvíztermelõ Kérjük megõrizni Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.....................................................

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához

Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu Kiegészítı készlet haszongépjármő common rail injektorok vizsgálatához 1 687 001 623 hu 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Alkalmazott szimbólumok 3 1.1 Dokumentáció 3 1.2 1 687 001 623 3 2. Használati

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr.

Vályús mángorlók. hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és elkerüli a készülék károsodását. M.-Nr. Használati útmutató Vályús mángorlók PM 1318 PM 1418 PM 1421 Feltétlenül olvassa el a használati és felállítási útmutatót hu-hu a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal önmagát is védi és

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25)

BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) Beépítési és használati útmutató HU E1 HWS DIN/DVGW-által bevizsgált E1 HWS DIN/DVGW-tanusítvánnyal BWT E1 ¾ -1 (DN 20-25) EHF Egykaros szűrő / HWS Háztartási vízkezelő tartalmazza az elektromos szűrőcsere

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás

Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás 6303 4821 01/2005 HU Szakemberek számára Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás Szilárdtüzelésű fűtőkazán Logano S111 (D) és Logano S111 (D)-WT Szerelés, kezelés és karbantartás előtt kérjük gondosan

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG premium HU 19/2 s 24/2 XI tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG premium HU 19/2 s 24/2 XI tipus k szül khez premium electronic HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG premium HU 19/2 s 24/2 XI tipus k szül khez R1 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetlen adja át azt az önt követő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 43 04/00 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU 400, 500, 750 és 000 tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT 70 3 085-00.O ZWE 4-5 MFK... 70 4 5 HU (007/0) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások és a szimbólumok

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR MAGYAR A problémamentes telepítés érdekében olvassa el és tartsa be gondosan ezeket az utasításokat. Ez a kézikönyv

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS Az alábbi használati útmutató tartalmának a megismerése lehetővé teszi a készülék helyes telepítését és üzemeltetését biztosítva annak hosszantartó és üzemzavarmentes munkáját. A Gyártó fenntartja magának

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára

ZSC 24/28/35-3 MFA... ZWC 24/28/35-3 MFA... Gáz falikazán Gaz 7000 W. Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára 70 3 303-00.O Gáz falikazán Gaz 7000 W ZSC 4/8/35-3 MFA... ZWC 4/8/35-3 MFA... Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és

Részletesebben