Szerelési utasítás. Logamatic Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz"

Átírás

1 Szerelési utasítás Szabályozókészülék T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el (2011/09) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások Szimbólumok magyarázata Biztonsági utasítások A készülékre vonatkozó adatok Rendeltetésszerű használat Ehhez az utasításhoz CE-jelölés Szállítási terjedelem Műszaki adatok Telepítés Szerelés előtt vegye figyelembe Üzemelés egy kéményre A szabályozókészülék felszerelése Elektromos csatlakozás A burkolat leszerelése Hálózati csatlakozás és kiegészítő elemek csatlakoztatásának végrehajtása Húzásmentesítő elkészítése Hőmérséklet érzékelők beszerelése Füstgáz hőmérséklet érzékelő beszerelése Melegvíz töltés (opcionális) Helyiség-termosztát (opcionális) Hőmérséklet beállítások Ventilátor lekapcsolás (ATW) beállítása Szivattyúlogika beállítása Tisztítás és karbantartás A szabályozókészülék tisztítása Tartsa karban a szabályozókészüléket Környezetvédelem/megsemmisítés Kapcsolási példa Zavarok és zavarelhárítás Tárgymutató Üzembe helyezés Kezelés A kezelőelemek áttekintése Üzemkapcsoló Kazántermosztát (TRK) Kazánhőmérő Ventilátor-kapcsoló (SVG) Szabályozási funkciók Manuális felfűtés Helyiség-termosztát (opcionális) Ventilátor-lekapcsolás túlmelegedés esetén Biztonsági berendezések Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

3 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1.1 Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben. A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. További szimbólumok Szimbólum B Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (2. Szint) 1. tábl. Szimbólumok magyarázata Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 3

4 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1.2 Biztonsági utasítások Általános biztonsági tudnivalók A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez - akár halálesethez is - valamint anyagi és környezeti károkhoz vezethet. B Biztosítsa, hogy a berendezés átvételét az engedélyező hatóság végezze. B A tisztítást és a karbantartást évente legalább egyszer végezze el. Ennek során ellenőrizze az egész rendszer kifogástalan működését. A felderített hiányosságokat haladéktalanul szüntesse meg. B A rendszer üzemeltetőjét írásban tájékoztassa a hibáról és annak veszélyességéről. B Üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el a biztonsági útmutatásokat. Saját biztonságának vészhelyzetekben, pl. tűz esetén, való figyelmen kívül hagyása miatt fenyegető veszély. B Soha ne tegye ki magát életveszélynek. A saját biztonsága mindennél fontosabb. Károk kezelési hiba miatt A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. B Biztosítsa, hogy csak olyan személyeknek férjenek hozzá a készülékhez, akik képesek a készüléket szakszerűen kezelni. B A szerelést és az üzembe helyezést, valamint a karbantartást és az ápolást csak szakszervizzel végeztesse el. B Csak az ebben az utasításban megadott üzemi értékeket szabad megadnia és módosítania. Más megadások megváltoztatják a fűtési rendszer vezérlési programjait és a rendszer hibás működéséhez vezethetnek. B A szerelés előtt: minden póluson szakítsa meg a feszültségellátást. Biztosítsa a fűtőberendezést a véletlen visszakapcsolás ellen. B Ezt a készüléket ne szerelje fel nedves helyiségekben. Ellenőrzés/karbantartás B Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási és ellenőrzési szerződést egy engedéllyel rendelkező erre szerződő céggel és végeztesse el évente a készülék karbantartását. Originál alkatrészek A nem a gyártó által szállított alkatrészek miatt bekövetkezett károkért semmilyen felelősséget sem tudunk vállalni. B Csak eredetei alkatrészeket és tartozékokat használjon. Rendszerkárok a fagy miatt B Fagyveszély esetén engedje le a fűtési rendszer kazánjából, a termikus kifolyás biztosítóból, a tárolóból és a csővezetékekből a vizet. Csak ha száraz a teljes rendszer, akkor nincs fagyveszély. A vevő tájékoztatása B Tájékoztassa a vevőt a készülék működéséről, és tanítsa meg annak kezelésére. B Hívja fel az ügyfél figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, és nem végezhet javításokat. B Figyelmeztesse az ügyfelet arra, hogy felnőtt felügyelte nélkül a gyermekek nem tartózkodhatnak a fűtési rendszer közelében. B Adja át az ügyfélnek a műszaki dokumentumokat. Felállítás B A készüléket arra feljogosított szerződéses céggel állíttassa fel. Életveszély az elektromos áram miatt B Az elektromos csatlakoztatást csak elektromos szakember végeztesse. Vegye figyelembe a csatlakoztatási tervet. B Az elektromos csatlakozás, az első üzembe helyezés, a karbantartás és az ápolás során tartsa be az adott országban érvényes előírásokat és szabályokat. B Ügyeljen arra, hogy a berendezés előtt legyen egy olyan, szabványos leválasztó eszköz, amivel az minden póluson lekapcsolható az áramhálózatról. B Ha szükséges, akkor építsen be egy ilyen leválasztó eszközt. 4 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

5 A készülékre vonatkozó adatok 2 2 A készülékre vonatkozó adatok 2.1 Rendeltetésszerű használat A Logamatic 2112 szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánok szabályozására és ellenőrzésére szolgál. A szabályozókészülék beállításait az alkalmazott szilárd tüzelőanyagú kazánhoz és a puffertárolóhoz kell illeszteni. A rendeltetésszerű alkalmazás és a szabályozó korrekt hozzárendelésének biztosításához vegye figyelembe a műszaki adatokat ( 2.5 fejezet). 2.2 Ehhez az utasításhoz Jelen szerelési és karbantartási utasítás fontos információkat tartalmaz a szabályozó készülék biztonságos szereléséről és felállításáról. Ez a szerelési és karbantartási utasítás olyan szakemberek számára készült, akik szakmai képzettségük és tapasztalataik révén az elektromos bekötés, továbbá a fűtési rendszerek és a gázszerelés területén a megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. Ha ezekkel kapcsolatban korszerűsítési javaslatai vannak vagy ha rendellenességeket tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot. A címadatokat és az Internet címet ezen dokumentáció hátoldalán találja. 2.3 CE-jelölés Ez a termék felépítését, működési viszonyait tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőségét a CE jel tanúsítja. 2.4 Szállítási terjedelem A szabályozókészülék beérkezésénél a következőkre kell ügyelni: B Ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. B Ellenőrizze a szállítmány teljességét. B A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. Építőelem Darabszám Ø (mm) Logamatic Kazánhőmérő 1 6 Víztermosztát-érzékelő szivattyúlogikához 1 6 Füstgáz hőmérséklet érzékelő Kazánvíz hőmérséklet érzékelő Biztonsági hőmérséklethatároló Húzásmentesítők és apró alkatrészek Szerelési anyagok 2.5 Műszaki adatok zacskó Dokumentáció 1 2. tábl. Szállítási terjedelem Hálózati feszültség Névleges frekvencia Előbiztosíték Kimenetek érintkező terhelése, maximum Belső biztosíték, maximum Kijelzés Környezeti hőmérséklet Tárolási hőmérséklet Szín Elektromos csatlakozás 3. tábl. Műszaki adatok 230 V +6% / -10% 50 Hz Max. 10A lomha 3 A 6,3 AT/5x20 Hőmérő alfanumerikus kijelzéssel 0 C C -25 C C Kék Csavarkapcsos csatlakozás Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 5

6 3 Telepítés 3 Telepítés 3.1 Szerelés előtt vegye figyelembe 3.3 A szabályozókészülék felszerelése ÉRTESÍTÉS: Anyagi károk keletkezhetnek, ha nem veszi figyelembe a következő utasításokat! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. Szerelés előtt vegye figyelembe a következőket: Az elektromos csatlakoztatást, az érintésvédelem és a biztosítékok elkészítését bízza szakemberre, a mindenkori érvényes szabványok és irányelvek, továbbá a helyi előírások betartásával. Az elektromos csatlakozás a helyi előírások szerinti fix csatlakozással készítse el. Az elektromos csatlakoztatást a szabályozókészülék csatlakoztatási terve alapján végezze. A készülékek megfelelő felszerelése után készítse el a földelést. A szabályozó kinyitása előtt végezze áramtalanítsa a berendezést. A szakszerűtlen feszültség alatti összekapcsolási kísérletek megrongálhatják a szabályozókészüléket és veszélyes áramütést okozhatnak. 3.2 Üzemelés egy kéményre Ha az alternatív hőtermelő (szilárd tüzelőanyagú kazán) és az olaj- vagy gázkazán egy közös kéményaknára üzemel, akkor kiegészítő biztonsági berendezések válhatnak szükségessé. B A helyi előírásokat figyelembe kell venni. Már a rendszer tervezésekor konzultáljon az illetékes hatóságokkal és szerezze be annak hozzájárulását a rendszer kivitelezéséhez. 1. ábra A szabályozókészülék felszerelése B Helyezze a szabályozókészülék betolóhorgait az ovális furatokba. B Húzza a szabályozókészüléket a kazán homlokfala irányába. B A szabályozókészülék rugalmas kampóját pattintsa be az erre a célra kialakított nyílásokba. 3.4 Elektromos csatlakozás VESZÉLY: Életveszély elektromos áram miatt! B Elektromos munkákat csak akkor szabad végeznie, ha a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. B Ügyeljen arra, hogy a berendezés előtt legyen egy olyan, szabványos leválasztó eszköz, amivel az minden póluson lekapcsolható az áramhálózatról. B Ha szükséges, akkor építsen be egy ilyen leválasztó eszközt. B A készülék kinyitása előtt: a hálózati feszültséget minden pólust megszakítva áramtalanítsa és biztosítsa a véletlenszerű visszakapcsolás ellen. B Vegye figyelembe a szerelési előírásokat. FIGYELMEZTETÉS: Rendszerkárosodás hibás elektromos szerelés miatt! B A kábeleket és a kapilláris csöveket gondosan helyezze el. B Elhelyezéskor ne törje meg a kapilláris csöveket. 6 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

7 Telepítés A burkolat leszerelése Húzásmentesítő elkészítése T 2. ábra A burkolat leszerelése B Távolítsa el a szabályozókészülék tetőburkolatának csavarjait. B Vegye le felfelé a tetőburkolatot Hálózati csatlakozás és kiegészítő elemek csatlakoztatásának végrehajtása B A kábelátvezetőkön keresztül minden kábelt vezessen a szabályozókészülékhez. B A kábelek és a hőmérséklet érzékelők csatlakoztatását a kapocskiosztás ( 2. ábra) és a külön csatlakozási terv szerint végezze el. Kapocskiosztás 4. ábra A kábeleket kábelbilincsekkel biztosítsa A szükséges kábelbilincsek a szabályozókészülék szállítási terjedelmében találhatók. B A kábelbilincset a kábellel együtt felülről helyezze be a bilincskeret résébe. B Tolja le a kábelbilincset. B Nyomja a kábelt a kábelbilincs irányába. B Hajtsa fel a kart. SI N L BR UE N ábra Csatlakozások a szabályozókészüléken (kapocsléc) A szabályozókészüléken a következő csatlakozások vannak: 230 V-os csatlakoz ókapcsok Kapocs PE/N/L SI BR SF UE PH Működés Hálózati csatlakozás Opcionális csatlakoztatás külső biztonsági komponensekhez (17, 18) Füstgázelszívó ventilátor csatlakoztatása (PE, 4, 11), max. 3 A Töltőajtó csatlakoztatása (BR > PE, 10, 11 kapcsokra) Fűtési keringtető szivattyú csatlakoztatása (PE, N, 2), max. 3 A Melegvíz-töltőszivattyú opcionális csatlakoztatása 4. tábl. Szabályozókészülék csatlakozásainak ismertetése (kapocsléc) T Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 7

8 3 Telepítés Hőmérséklet érzékelők beszerelése ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás meghibásodott hőmérséklet érzékelők miatt. B Ne törje meg az érzékelők kapilláris csövét. B Húzza a hőmérséklet érzékelőket a szabályozókészülék alján keresztül. B A következő hőmérséklet érzékelőket ( 5. ábra, [1])kell elosztani a meglévő merülőhüvelyek ( 5. ábra, [2])között (maximum hármat merülőhüvelyenként): Kazánhőmérő Kazánvíz hőmérséklet szabályozó (TRK) Kazánvíz hőmérséklet határoló (TW) Biztonsági hőmérséklet határoló (STB) T 6. ábra Hőmérséklet érzékelő csatlakoztatása Hőmérséklet érzékelő 2 Merülőhüvely 3 Kiegyenlítő rugó 4 Rögzítőrugó 5. ábra Csatlakoztatott hőmérséklet érzékelő 1 Hőmérséklet érzékelő 2 Merülőhüvely 3 Kazán felső része T B Ütközésig vezesse be a hőmérséklet érzékelőket ( 6. ábra, [1]) a merülőhüvelyek ( 6. ábra, [2]) aljáig. B A hőmérséklet érzékelőt egy kiegyenlítő rugóval ( 6. ábra, [3]) szorítsa a merülőhüvely falához. B Ne törje meg a kapilláris csöveket. B A rögzítőrugóval ( 6. ábra, [4]) rögzítse a hőmérséklet érzékelőt a merülőhüvely fejéhez. 8 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

9 Telepítés Füstgáz hőmérséklet érzékelő beszerelése A füstgáz hőmérséklet érzékelőt a kazán füstgázgyűjtőjére szerelje. A füstgáz visszaáramlás érzékelő (ATW) füstgáz hőmérséklet érzékelőjének az átmérője 4 mm. Ügyeljen arra, hogy a füstgáz hőmérséklet érzékelő laposan és teljes hosszában felfeküdjön a füstgázgyűjtőn és az érzékelő kapilláris csöve ne törjön meg a kazántesten. B A szabályozókészülék hátoldalán lévő kábelátvezetőn át a kazán felső részének hőszigetelésén keresztül vezesse az érzékelő kapilláris csövét egészen a füstgázgyűjtőig. B Oldja a rögzítőlemezt [2]. B Állítsa be a füstgáz hőmérséklet érzékelőt (Ø 4 mm) [1]. B A füstgáz hőmérséklet érzékelőt [1] a rögzítőlemezzel [2] nyomja rá a füstgázgyűjtőre [3]. B Szerelje rá a rögzítőlemezt [2] a füstgázgyűjtőre [3]. 7. ábra Füstgáz hőmérséklet érzékelő beszerelése 1 Füstgáz hőmérséklet érzékelő 2 Rögzítőlemez 3 Füstgázgyűjtő T Melegvíz töltés (opcionális) FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély leforrázás miatt! A túl magas melegvíz hőmérséklet forrázást okozhat. B Ne állítsa be a melegvíz hőmérsékletet 60 C fölé. Egy külső termosztáttal opcionálisan megvalósítható az ivóvíz tároló töltése. A tároló hidraulikus csatlakoztatásától függően a melegvíz töltés elsőbbséget élvezhet a fűtési körök előtt. Melegvíz termelés elsőbbség nélkül: A melegvíz-töltő szivattyú "szükség esetén" együtt indulhat a fűtésköri szivattyúval. Melegvíz termelés elsőbbséggel: A melegvíz töltés alatt a fűtési keringető szivattyú kikapcsolásra kerül. Hosszú idejű melegvíz töltéskor alulellátottak lehetnek a fűtési körök. A termosztát és a melegvíz-töltő szivattyú pontos csatlakoztatásához vegye figyelembe: B a szabályozókészülék kapcsolási rajzát. B Termosztát felszerelése a melegvíz tárolóra. B Termosztát csatlakoztatása a szabályozókészülékre. B Melegvíz-töltő szivattyú csatlakoztatása a szabályozókészülékre. B Állítsa be a termosztáton a kívánt melegvíz hőmérsékletet Helyiség-termosztát (opcionális) A puffertárolóval ellátott rendszerhidraulikáknál egy helyiség-termosztáttal vezérelni lehet a fűtési keringető szivattyút. A helyiség-termosztát és a fűtési keringető szivattyú pontos csatlakoztatásához vegye figyelembe: B a szabályozókészülék kapcsolási rajzát. Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 9

10 3 Telepítés 3.5 Hőmérséklet beállítások VESZÉLY: Életveszély elektromos áram miatt! B A szabályozókészülék kinyitása előtt kapcsolja feszültségmentes állapotra és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen a rendszert. B Kapcsolja ki a fűtési vészkapcsolót Ventilátor lekapcsolás (ATW) beállítása FIGYELMEZTETÉS: Kazán- vagy rendszerkárosodás szakszerűtlen üzemeltetés miatt! B Állítsa be helyesen a füstgáz hőmérsékletet. 1 2 Az ATW-nél beállított érték alá csökkenéskor, pl. ha kiégett a kazán, lekapcsol a ventilátor. A ventilátor lekapcsolás megengedett beállítási tartománya: Minimális hőmérséklet Maximális hőmérséklet Beállítási érték 55 C 120 C Gyári beállítás 55 C 5. tábl. A ventilátor lekapcsolás hőmérsékletei B Csavarozza le a szabályozókészülék burkolatát ( "A burkolat leszerelése", 7. oldal). B Oldja le a csavarokat a füstgáz-termosztátról. 8. ábra Termosztát lecsavarozása 1 Füstgáz hőmérséklet határoló (ATW) 2 Kazánvíz hőmérséklet határoló (TW) szivattyúlogikához B Húzza le az ATW-t. B Az ATW-n állítsa be a kívánt hőmérsékletet T C T 9. ábra Füstgáz-termosztát beállítása B Ismét rögzítse az ATW-t a szabályozókészülékben. B Szerelje vissza a szabályozókészülékre a burkolatot. 10 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

11 Üzembe helyezés Szivattyúlogika beállítása FIGYELMEZTETÉS: Kazán- vagy rendszerkárosodás szakszerűtlen üzemeltetés miatt! A szivattyúlogika túl alacsony hőmérsékletei a kazán. ill. a rendszer károsodásához vezethetnek. B Helyesen állítsa be a szivattyúlogika hőmérsékletét. A szivattyúlogika olyan kazánvédelmi funkció, amelynek a kazán hideg vízzel történő átáramoltatásának megakadályozása a feladata. A fűtési keringtető szivattyú (visszatérővíz hőmérsékletét emelő szivattyú / PK) csak a beállított hőmérséklet elérésétől kezdve kerül engedélyezésre. Minimális visszatérő hőmérséklettel üzemelő kazánoknál legalább erre az értékre kell beállítani a szivattyúlogikát. Ha túl hideg víz áramlik keresztül a kazánon, akkor az zavart okoz az égésnél, ami kazánkárosodáshoz vezethet. A szivattyúlogika megengedett beállítási tartománya: Minimális hőmérséklet 60 C Maximális hőmérséklet 70 C Beállítási érték 4 Üzembe helyezés VIGYÁZAT: Fűtési rendszer károk az elégtelen vízmennyiség és a szárazon futó szivattyú miatt. B Töltsön elegendő mennyiségű vizet a fűtési rendszerbe ( a fűtési rendszer szerelési utasítása). B Kompletten szerelje fel a fűtési rendszer valamennyi elemét. A szabályozókészülék kezelőelemeinek és kezelésének ismertetése az 5. fejezetben, 12. oldal található. B Kapcsolja be a fűtőhelyiség előtt található fűtési vészkapcsolót. B Állítsa be a kazánvíz hőmérséklet szabályozót 65 C és 90 C közé (ajánlás: 90 C). B Az üzemkapcsolóval kapcsolja be a szabályozókészüléket ( állás). B A szabályozókészüléken kapcsolja be a ventilátor funkciót (felfűtés fejezet, 13. oldal). B A kazánhoz tartozó dokumentációk szerint végezze a kazán kezelését. Gyári beállítás 65 C 6. tábl. A szivattyúlogika hőmérsékletei B Csavarozza le a szabályozókészülék burkolatát ( fejezet, 7. oldal). B Oldja a szivattyúlogika kazánvíz hőmérséklet határolójának (TW) csavarjait ( 8. ábra, [2], 10. oldal). B Húzza le a TW-t. B A TW-n állítsa be a kívánt hőmérsékletet T 10. ábravíztermosztát beállítása B Ismét rögzítse a TW-t a szabályozókészülékben. B Szerelje vissza a szabályozókészülékre a burkolatot. Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 11

12 Kezelés 5 Kezelés Az áttekinthetően elrendezett kezelőelemek lehetővé teszik a Logamatic 2112 szabályozókészülék egyszerű kezelését. 5.1 A kezelőelemek áttekintése T 11. ábraa kezelőelemek áttekintése 1 Biztonsági hőmérséklet határoló (STB) 2 Kazántermosztát 3 Kazánhőmérő 4 Biztosíték 6,3 A lomha 5 Ventilátor-kapcsoló 6 Üzemkapcsoló Üzemkapcsoló Az üzemkapcsolóval történik a szabályozókészülék és valamennyi fogyasztó (ventilátor, kazántermosztát, szivattyú) be- és kikapcsolása. FIGYELMEZTETÉS: Személyi sérülések és/vagy rendszerkárosodás helytelen kezelés miatt! Ha még izzás vagy tűz van a kazánban, akkor a ventilátor lekapcsolásakor megszakad az égés, és nem kerül sor a hő elszállítására. Ezáltal túl magas hőmérsékletek és/vagy kipufogások alakulhatnak ki. B Addig ne kapcsolja ki a szabályozókészüléket, amíg tűz vagy izzás van a kazánban. Kapcsolóállás Működés A szabályozókészülék és a szilárd tüzelőanyagú kazán ki van kapcsolva. A szabályozókészülék és a szilárd tüzelőanyagú kazán be van kapcsolva. 7. tábl. Üzemkapcsoló kapcsolóállása 12 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

13 Kezelés Kazántermosztát (TRK) ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás szakszerűtlen beállítások miatt! Ha túl alacsony értékre van beállítva a TRK, vagy ha túl erős a fűtés, akkor lekapcsol a ventilátor. A ventilátor lekapcsolása túlzott kondenzátum- és kátrányképződést okoz. Emiatt károk keletkezhetnek a kazánban, valamint a füstgázrendszerben. B Az ajánlás szerint állítsa be a TRK-t. A kazántermosztáttal állítható be a maximális kazánvíz hőmérséklet. A beállított hőmérséklet elérésekor a kazántermosztát lekapcsolja a füstgáz-ventilátort. Lefojtódik a kazán levegő-bevezetése. Kapcsolóállás Minimális hőmérséklet Maximális hőmérséklet Hőmérséklet 65 C 90 C Ajánlás C 8. tábl. Kazántermosztát kapcsolóállása Kazánhőmérő A kazánhőmérő az aktuális kazánvíz hőmérsékletet jelzi ki Ventilátor-kapcsoló (SVG) A ventilátor-kapcsolóval állítható be a ventilátor üzemmódja. Kapcsolóállás Működés A ventilátor ki van kapcsolva. Csak szervizmunkákhoz! A felfűtési folyamathoz folyamatos üzemben működik a ventilátor. A ventilátor automatikus üzemmódban működik. 9. tábl. Ventilátor-kapcsoló kapcsolóállása 5.2 Szabályozási funkciók Manuális felfűtés A Logamatic 2112 szabályozókészülék manuális felfűtéssegítővel rendelkezik. B Állítsa be a ventilátor-kapcsolót az fokozatra. A felfűtési funkció van bekapcsolva. Miután lezajlott egy megfelelő égési folyamat (kb perc elteltével): B Állítsa be a ventilátor-kapcsolót a fokozatra. Az automatikus üzemmód van bekapcsolva. Csökkenő füstgáz hőmérséklet (kiégés): Automatikus üzemben 55 C füstgáz hőmérséklet elérésekor a ventilátor automatikusan kikapcsol, a szükségtelen ventilátorműködési idők elkerülése érdekében Helyiség-termosztát (opcionális) A fűtőköri keringető szivattyú / kazánszivattyú egyaránt fel van szerelve szivattyúlogikával. Ezáltal a szivattyú csak megfelelő kazánvíz hőmérsékletnél (gyári beállítás 65 C) kapcsol be. Ha a kazánvíz hőmérséklet 65 C alá csökken, akkor a szivattyú a kazán védelme érdekében addig lesz kikapcsolva, amíg a kazánfej hőmérséklete ismét el nem éri a 65 C-ot. Ezzel elkerülhetők a szükségtelen szivattyúműködési idők. A szivattyúlogika segítségével egyszerű puffertöltés is elvégezhető a szabályozókészülékkel. Ha 65 C alá csökken a kazánhőmérséklet, akkor ismét lekapcsol a szivattyú Ventilátor-lekapcsolás túlmelegedés esetén ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás szakszerűtlen beállítások miatt! Ha túl alacsony értékre van beállítva a TRK, vagy ha túl erős a fűtés, akkor lekapcsol a ventilátor. A ventilátor lekapcsolása túlzott kondenzátum- és kátrányképződést okoz. Emiatt károk keletkezhetnek a kazánban, valamint a füstgázrendszerben. B Az ajánlás szerint állítsa be a TRK-t. Ha a kazánvíz hőmérséklete túllépi a kazántermosztáton beállított maximális kazánvíz hőmérsékletet, akkor a szabályozókészülék lekapcsolja a ventilátort. Lefojtódik a kazán levegőbevezetése. Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 13

14 6 Tisztítás és karbantartás Biztonsági berendezések A Logamatic 2112 szabályozókészülék szükség esetén a 17 és a 18 számú kapcsokon keresztül kiegészítő biztonsági berendezésekkel is felszerelhető. VESZÉLY: Sérülésveszély a kazánt túl magas hőmérséklete miatt! Kikapcsolt biztonsági hőmérséklet határoló (STB) vagy hibás biztosíték esetén a kazán, a füstgázrendszer és a csővezeték rendszer felületei nagyon felforrósodnak. A biztonsági berendezésekből kilépő fűtővíz vagy füstgáz is okozhat további égési/ leforrázási sérüléseket. B Hagyja lehülni a fűtőkazánt. Biztonsági hőmérséklet határoló (STB) Az STB ( 11. ábra, [1], 12. oldal) olyan biztonsági berendezés, amely kb. 100 C kazánhőmérséklet túllépésekor lekapcsolja a kazán (VG) ventilátort. Ha kiold a biztonsági hőmérséklet határoló, akkor bekapcsolja a fűtési keringető szivattyút (PK). A fűtési keringető szivattyúnak a kazánból a fölösleges hőt el kell szállítania és ezzel védenie kell a kazánt. 6 Tisztítás és karbantartás 6.1 A szabályozókészülék tisztítása B Tisztítsa meg a szabályozókészüléket kívülről egy nedves kendővel. 6.2 Tartsa karban a szabályozókészüléket Évente egyszer szakszervizzel végeztesse el a szabályozókészülék karbantartását. B Ellenőrizze az elektromos csatlakozások szilárdságát. B Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e felszerelve az érzékelők. B Ellenőrizze a szabályozókészülék működését. B Szükség esetén cserélje ki a meghibásodott építőelemeket. Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási és ellenőrzési szerződést egy engedélyezett szakszervízzel. Ha túl erős a fűtés, akkor az STB lekapcsolja a ventilátort. A ventilátor lekapcsolása túlzott kondenzátum- és kátrányképződést okoz. Emiatt károk keletkezhetnek a kazánban, valamint a füstgázrendszerben. Az STB reteszoldásához: B Csavarja le a kalapos anyát. B Nyomja meg a reteszoldó gombot. Biztosíték A biztosíték ( 11. ábra, [4], 12. oldal) olyan biztonsági berendezés, amely elektromos túlterheléssel szemben védi a szabályozókészüléket. VESZÉLY: Életveszély elektromos áram miatt! B A szabályozókészülék kinyitása előtt kapcsolja feszültségmentes állapotra és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen a rendszert. A biztosíték kicseréléséhez: B Csavarja le a biztosíték kupakját. B Vegye figyelembe a maximális biztosítéknagyságot ( 3. tábl., 5. oldal). B Cserélje ki a biztosítékot. 14 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

15 Környezetvédelem/megsemmisítés 7 7 Környezetvédelem/ megsemmisítés A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelvét képezi. A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú célt képez. A környezetvédelmi törvények és előírások szigorúan betartásra kerülnek. A környezet védelmére a gazdasági szempontokat figyelembe véve a lehető legjobb technológiát és anyagokat alkalmazzuk. Csomagolás A csomagolás során figyelembe vettük a helyi értékesítési rendszereket, hogy az optimális újrafelhasználhatóság megvalósulhasson. Az összes felhasznált csomagolóanyag környezetkímélő és újrahasznosítható. Régi készülékek A régi készülékek olyan értékes anyagokat tartalmaznak, melyeket újra fel kell használni. A szerkezeti elem-csoportokat könnyen szét lehet szerelni, és a műanyagok jelölése is egyértelmű. Így a különböző szerkezeti elem-csoportokat szét lehet válogatni és az egyes csoportok újrafelhasználásra továbbíthatók ill. megsemmisíthetők. Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 15

16 8 Kapcsolási példa 8 Kapcsolási példa VH RH ábrakapcsolási példa 1 Logamatic 2112 szabályozókészülék 2 Szilárd tüzelőanyagú kazán 3 Puffertároló PK Melegvíz-töltőszivattyú (visszatérővíz hőmérsékletét emelő szivattyú) RH Fűtési rendszer visszatérő VH Fűtési rendszer előremenő B A fűtőköri szabályozást a helyszínen vitelezze ki. B A fűtőkört keverőszeleppel szerelje. 2 PK T 16 Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

17 Zavarok és zavarelhárítás 9 9 Zavarok és zavarelhárítás Vegye figyelembe a zavarokra vonatkozó információkat a kazán dokumentációjában. A javításokhoz csak eredeti Buderus alkatrészeket használjon. Zavar Ok Elhárítás Nem vagy túl hangosan forog a füstgázelszívó ventilátor. Figyelem! Egy álló ventilátor tökéletlen égéshez és kátránylerakódásokhoz vezet. Nem kapcsol be a fűtési szivattyú. A termosztátok nem kapcsolnak a beállított értékeknél. 10. tábl.zavarok áttekintése Csak álló ventilátor esetén: a füstgáz hőmérséklet elérte maximális értékét. Meghibásodott a ventilátormotor. Meghibásodott a ventilátormotor indító kondenzátora. Helytelen állásban van vagy meghibásodott a töltőtér-ajtó érintkező-kapcsolója. Helytelenül van beállítva a kazántermosztát (TRK), nincs jól beszerelve az érzékelő vagy meghibásodott a TRK. Kioldott a biztonsági hőmérséklet határoló (STB). Kiolvadt az elektromos biztosíték. Helytelenül van beállítva a hőmérsékletőr (TW), nincs jól beszerelve az érzékelő vagy meghibásodott a TW. Helytelenül van beállítva a termosztát, nincs jól beszerelve az érzékelő vagy meghibásodott a termosztát. Nem üzemzavar! A kazán szabályszerűen dolgozik. Túl sok tüzelőanyag. B Cserélje ki a ventilátormotort. B Cserélje ki a kondenzátort. B Szabályozza be vagy cserélje ki a töltőtér-ajtó érintkezőkapcsolóját. B Ellenőrizze a TRK működését, helyes beállítását és helyes szerelését. Szükség esetén cserélje ki a TRK-t. B Hagyja lehűlni a kazánt. B Állapítsa meg a kioldás okát. B Végezze el az STB reteszoldását. B Állapítsa meg a kiolvadás okát. B Cserélje ki a biztosítékot. B Ellenőrizze a TW működését, helyes beállítását és helyes szerelését. Szükség esetén cserélje ki a TW-t. B Ellenőrizze a termosztát működését, helyes beállítását és helyes szerelését. Szükség esetén cserélje ki a termosztátot. Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 17

18 Tárgymutató Tárgymutató A A burkolat leszerelése... 7 A kezelőelemek áttekintése B Biztonsági berendezések Biztonsági hőmérséklet határoló Biztonsági utasítások... 4 Biztosíték C CE-jelölés... 5 Csomagolás U Üzembe helyezés Üzemkapcsoló V Ventilátor lekapcsolás Ventilátor-kapcsolás túlmelegedés esetén Ventilátor-kapcsoló Z Zavarok és zavarelhárítás E Elektromos csatlakozás... 6 F Füstgáz hőmérséklet érzékelő... 9 H Hőmérséklet beállítások Hőmérséklet érzékelő... 8 Húzásmentesítő... 7 K Kapcsok ismertetése... 7 Kapcsolási példa Karbantartás Kazánhőmérő Kazántermosztát Kémény... 6 Kezelés Általános kezelési tudnivalók Kezelőszervek Környezetvédelem M Megsemmisítés Műszaki adatok... 5 R Régi készülék Régi készülékek újrahasznosítása S Szabályozási funkciók Szállítási terjedelem... 5 Szerelés... 6 Szivattyúlogika... 11, 13 T Talpponti hőmérséklet Telepítés... 6 Tisztítás Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk!

19 Feljegyzések Szabályozókészülék Logamatic A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk! 19

20

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Szolár szabályozó EMS plus 6 720 807 316-00.1O Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Előszó Előszó Kedves Vásárlónk! Fűtésben otthon vagyunk már

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 001 (09/2009) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

Szerelési utasítás és kezelési útmutató

Szerelési utasítás és kezelési útmutató 6301 8101 03/00 HU A kezelő részére Szerelési utasítás és kezelési útmutató ZM 427 kazánüzem modul Logamatic 4212 szabályozókészülékhez A szerelés és a kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

HSM 4682-00.1/G 6 720 611 973 HU (04.08) OSW

HSM 4682-00.1/G 6 720 611 973 HU (04.08) OSW HSM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Tartozék 1. Felhasználási terület

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára Szakemberek / üzemeltetők számára Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára VPS S Puffertároló szolárrendszerekhez HU VPS S 500 VPS S 750 VPS S 1000 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval vagy helyiség hőmérsékletről vezérelt időjárásfüggő szabályozóval VITODENS 100-W 3/2008 Kérjük,

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

LED FALI- ÉS MENNYEZETLÁMPA

LED FALI- ÉS MENNYEZETLÁMPA Használati utasítás LED FALI- ÉS MENNYEZETLÁMPA beépített 3-fokozatú dimmerrel D42-3, fehér D42-4, matt króm Gyártási szám: 46485 LED fali- és mennyezetlámpa Használati utasítás Köszönjük, hogy az LED

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW

HMM 4682-00.1/G 6 720 611 969 HU (04.08) OSW HMM 682-00.1/G OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 A tartozék adatai 1.1 Szállítási terjedelem 1.2 Technikai adatok 1.3 Külön tartozékok 1. Felhasználási

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben