Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz (2010/12) HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU"

Átírás

1 Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz (2010/12) HU

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások Szimbólumok magyarázata Biztonsági utasítások A termékre vonatkozó adatok Rendeltetésszerű használat Ehhez az utasításhoz CE-jelölés Szállítási terjedelem Műszaki adatok Telepítés Szerelés előtt vegye figyelembe Üzemelés egy kéményre A szabályozókészülék felszerelése Hálózati csatlakozás és kiegészítő elemek csatlakoztatásának végrehajtása A fedél leszerelése Elektromos csatlakozás létrehozása Kitépés elleni védelem elkészítése Szerelje fel a füstgáz hőmérséklet érzékelőt (FAG) Szerelje fel a kazánhőmérséklet érzékelőt (FK) Csatlakoztassa a töltőajtó kapcsolót (SF) Szerelje fel a visszatérő hőmérséklet érzékelőt (FAR) Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent (FPO) és a (FPU) alá szerelje Külső kazánreteszelés (SI) Füstgáz hőmérséklet határoló (ATW) szerelése Kazánblokkolás (KB) Puffertároló-töltő szivattyú (PP) Kapcsolási példák Magyarázatok a rendszer példákhoz kapcsolási példa: Önálló berendezés kapcsolási példa: Fali gázkazán bypass üzemmódban kapcsolási példa: Álló alternatív üzemű fűtőolaj- vagy gázkazán kapcsolási példa: Álló kazán bypass üzemmódban Üzembe helyezés A kezelőszervek használata A kezelőelemek áttekintése ramszint ramszint behívása Paraméterek beállítása ramszint elhagyása Válassza ki a nyelvet Átkapcsolási küszöbérték beállítása Ventillátor idő beállítás Melegvíz hőmérséklet beállítása Melegvíz hőmérséklet Melegvíz üzem funkció ki- vagy bekapcsolása Információs-szint Információs-szint behívása Paraméter kiválasztás Információs-szint elhagyása Visszatérő hőmérséklet kijelzése Ventilátor kijelzés Töltőajtó státusz kijelzése Tiltás kijelzés Átkapcsolási küszöbérték kijelzés Melegvíz hőmérséklet kijelzés Szervizszint Szervizszint behívása Paraméterek beállítása Kilépés a szervizszintből Hőmérséklet-különbség szabályozás be- és kikapcsolása Hőmérséklet-különbség beállítás Puffer maximális hőmérséklet Kazán minimális hőmérséklet Kazán maximális hőmérséklet Füstgáz maximális hőmérséklet Füstgáz hőmérséklet Melegvíz offset hőmérséklet Ventilátor beállítása Ventilátor hőmérséklet Bypass üzemmód Bypass szabályozás hőmérsékletkülönbség Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent Hajtsa végre a reset-et Verziószám kijelzés Reléteszt Érzékelő-karakterisztikák Beállítási jegyzőkönyv üzemi értékei ramszint Szervizszint Környezetvédelem/megsemmisítés Üzemzavarok Tisztítás és karbantartás A szabályozókészülék tisztítása Tartsa karban a szabályozókészüléket.. 61 Tárgymutató (2010/12)

3 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások 1.1 Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha nem történnek meg a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések. ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk További szimbólumok Szimbólum B A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Áram miatti veszélyeknél a felkiáltójelet a villám jele helyettesíti a figyelmeztető háromszögben. Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés 1. tábl. Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1.2 Biztonsági utasítások Általános biztonsági tudnivalók A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez - akár halálesethez is - valamint anyagi és környezeti károkhoz vezethet. B Biztosítsa, hogy a berendezés átvételét az engedélyező hatóság végezze. B Évente legalább egyszer végezze el a tisztítást és a karbantartást. Ennek során ellenőrizni kell a teljes rendszer kifogástalan működését. A felderített hiányosságokat haladéktalanul szüntesse meg. B A rendszer üzemeltetőjét írásban tájékoztassa a hibáról és annak veszélyességéről. B Üzembe helyezés előtt gondosan olvassa át a biztonsági útmutatásokat. Saját biztonságának vészhelyzetekben, pl. tűz esetén, való figyelmen kívül hagyása miatt fenyegető veszély. B Soha ne tegye ki magát életveszélynek. A saját biztonsága mindennél fontosabb. Károk kezelési hiba miatt A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. B Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékhez, akik azt szakszerűen tudják kezelni. B A szerelést és az üzembe helyezést, továbbá a karbantartást és az ápolást csak a szakszerviz végezheti el. B Csak az ebben az utasításban megadott üzemi értékeket szabad megadnia és módosítania. Más megadások megváltoztatják a fűtési rendszer vezérlési programjait és a rendszer hibás működéséhez vezethetnek. Felállítás B A készüléket arra feljogosított szakszervizzel állíttassa fel. Életveszély az elektromos áram miatt B Az elektromos csatlakoztatást csak elektromos szakember hajthatja végre. Vegye figyelembe a csatlakoztatási tervet. B A szerelés előtt: minden póluson szakítsa meg a feszültségellátást. Biztosítsa a fűtőberendezést a véletlen visszakapcsolás ellen. B Ezt a készüléket ne szerelje fel nedves helyiségekben (2010/12) 3

4 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások Ellenőrzés/karbantartás B Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási és felülvizsgálati szerződést egy engedéllyel rendelkező erre szerződő céggel és végeztesse el évente a készülék karbantartását. Originál alkatrészek A nem a gyártó által szállított alkatrészek miatt bekövetkezett károkért semmilyen felelősséget sem tudunk vállalni. B Csak eredetei alkatrészeket és tartozékokat használjon. Rendszerkárok a fagy miatt B Fagyveszély esetén engedje le a fűtési rendszer kazánjából, a termikus kifolyás biztosítóból, a tárolóból és a csővezetékekből a vizet. Csak ha az egész rendszer száraz, akkor nincs fagyveszély. A vevő tájékoztatása B Tájékoztassa a vevőt a készülék működéséről, és tanítsa meg annak kezelésére. B Hívja fel az ügyfél figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, és nem végezhet javításokat. B Figyelmeztesse az ügyfelet arra, hogy felnőtt felügyelte nélkül a gyermekek nem tartózkodhatnak a fűtési rendszer közelében. B Adja át az ügyfélnek a műszaki dokumentumokat (2010/12)

5 A termékre vonatkozó adatok 2 A termékre vonatkozó adatok 2.1 Rendeltetésszerű használat A CFS 230 szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánok szabályozására és ellenőrzésére szolgál. A szabályozókészülék beállításait hozzá kell igazítani az alkalmazott szilárd tüzelőanyagú kazánhoz, a puffertárolóhoz és a berendezés hidraulikájához. A rendeltetésszerű használat és a szabályozókészülék megfelelő hozzárendelése érdekében vegye figyelembe a műszaki adatokat ( 2.5. fejezet). 2.2 Ehhez az utasításhoz Jelen szerelési és karbantartási utasítás fontos információkat tartalmaz a szabályozókészülék biztonságos szereléséről és felállításáról. Ez a szerelési és karbantartási utasítás olyan szakemberek számára készült, akik szakmai képzettségük és tapasztalataik révén az elektromos bekötés, továbbá a fűtési rendszerek és a gázszerelés területén a megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. Ha ezekkel kapcsolatban korszerűsítési javaslatai vannak vagy ha rendellenességeket tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot. Címadataink és Internet címünk a jelen dokumentum hátoldalán találhatók. Ez az utasítás ismerteti a CFS 230 szabályozókészüléket a 4.x. szoftver változattól kezdődően. B A régebbi szoftver változatú szabályozókészülékeknél a mindenkori dokumentációt vegye figyelembe. 2.3 CE-jelölés Ez a termék felépítését, működési viszonyait tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőségét a CE jel tanúsítja (2010/12) 5

6 A termékre vonatkozó adatok 2.4 Szállítási terjedelem 1. ábra Szállítási terjedelem Pozíciószám Építőelem Darabszám Átmérő mm-ben 1 CFS Puffertároló hőmérséklet érzékelő Füstgáz hőmérséklet érzékelő Visszatérő hőmérséklet érzékelő és szerelési anyagok Kazánhőmérséklet érzékelő Szerelési anyagok 1 zacskó 2. tábl. Szállítási terjedelem (2010/12)

7 A termékre vonatkozó adatok 2.5 Műszaki adatok Hálózati feszültség Névleges frekvencia Előbiztosíték Kimenő relé érintkező terhelése, maximum Kijelzés 230 V +6 % / -10 % 50/60 Hz max. 10 A lomha 5 A LCD kijelző alfanumerikus és szimbólum kijelzéssel Környezeti hőmérséklet 0 C C Tárolási hőmérséklet -25 C C Szín Elektromos csatlakozás 3. tábl. Műszaki adatok Sötétszürke Csavarkapcsos csatlakozás (2010/12) 7

8 Telepítés 3 Telepítés 3.1 Szerelés előtt vegye figyelembe ÉRTESÍTÉS: Anyagi károk keletkezhetnek, ha nem veszi figyelembe a következő utasításokat! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. Szerelés előtt vegye figyelembe a következőket: Az elektromos csatlakoztatást, az érintésvédelem és a biztosítékok elkészítését bízza szakemberre, a mindenkori érvényes szabványok és VDE irányelvek, továbbá a helyi előírások betartásával. Az elektromos csatlakozás a VDE 0100 szerinti fix csatlakozás. Az elektromos csatlakoztatást a szabályozókészülék csatlakozásterve alapján végezze. A készülékek megfelelő szerelése után készítse el a földelést. A szabályozókészülék kinyitása előtt áramtalanítsa a berendezést! A szakszerűtlen feszültség melletti összekapcsolási kísérletek megrongálhatják a szabályozókészüléket és veszélyes áramütést okozhatnak. 3.2 Üzemelés egy kéményre Ha az alternatív hőtermelő (szilárd tüzelőanyagú kazán) és a fűtőolaj vagy a gázkazán egy közös kéményaknára üzemel, akkor kiegészítő biztonsági berendezések szükségesek. Nem kielégítő puffertároló töltéskor előfordulhat a fűtési rendszer alulellátása, például akkor, ha: a szilárd tüzelőanyagú kazán felfűtési és kiégetési fázisában a füstgáz visszaáramlás érzékelő letiltja a fűtőolaj- vagy gázkazánt, a fűtőolaj vagy a gázkazán bypass üzemmódjában a szilárd tüzelőanyagú kazán a füstgáz hőmérséklet miatt reteszelődik és a fűtőolaj- vagy gázkazán kazánvíz hőmérséklete kisebb lesz a szivattyú logika által meghatározott hőmérsékletnél. Ebben az esetben nem indul sem a fűtőköri keringés, sem pedig a tárolótöltő-szivattyú. Ha a puffertárolóban elegendő mennyiségű hő van, akkor az alulellátást meg lehet akadályozni a kazánblokkolóval (KB csatlakozás). A kapcsolási rajzon feltüntetett töltőajtó-biztonsági kapcsoló (SO) elmaradhat, ha a kazánházat csak az M- fűtési rendelet 5 -a szerinti helyiségként használják és az az M-fűtési rendelet 6 -a szerinti légpótlással és szellőztetéssel rendelkezik. Már a rendszer tervezésekor konzultáljon az illetékes hatóságokkal (kéményseprővel) és szerezze be annak hozzájárulását a berendezés-kivitelezéséhez. Az ellenőrzőintézettel történt megbeszélés alapján ebben a fejezetben egy, kézzel üzemeltetett szilárd tüzelőanyagú kazánnak egy ventilátoros fűtőolaj-, ill. gázégővel egy kéményre történő közös üzemeltetésének általános követelményeit tárgyaljuk. VESZÉLY: Életveszély a füstgázok kilépése miatt! B Az (FAG) füstgáz hőmérséklet érzékelőn kívül a kivitelezéskor egy füstgáz hőmérséklet határolót is fel kell szerelni a szilárd tüzelőanyagú kazán füstgázcsövére. B A füstgáz hőmérséklet határolót a kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa. B Az alkalmazott fűtőolaj- vagy gázkazántól függően átkapcsoló-modult kell beszerelni. Ha egy kéményre csatlakoztatja mindkét hőtermelőt, akkor néhány funkciót korlátozni kell vagy el kell nyomni (2010/12)

9 Telepítés A következő biztonságtechnikai követelményeket kell betartani: Követelmények Megjegyzések Max. összes névleges hőteljesítmény < 100 kw Az üzembiztonság igazolása 5-ös kivitel DIN 4759, 1. rész szerint B üzemmód DIN 4759, 1. rész, 2. táblázat szerint Csak a helyszínen lehetséges egyedi átvétel keretében. A rendszer tervezése előtt feltétlenül konzultáljon az illetékes hatóságokkal (kéményseprővel) és szerezze be annak hozzájárulását a berendezés kivitelezéséhez. Az 5. kivitel 2 kazánnak egy kéményre történő üzemeltetését jelenti. A B üzemmód egy szilárd tüzelőanyagú kazánnak a kiégetési fázisban történő és egy ventilátoros olaj-, ill. gázégős kazánnak egyidejű üzemeltetését jelenti (átmeneti üzemmód). Szilárdanyag tüzelés kiégési fázis: füstgáz hőmérséklet 70 C Gyújtásfázis: füstgáz hőmérséklet 80 C Kapcsolóberendezés reteszelés nélkül: töltőajtó biztosító kapcsoló Az égési gázok hőmérséklete: 400 C Füstgáz hőmérséklet határoló a DIN 3440 és az EN szerint Füstgázcsövek és kémények A töltőajtó biztonsági kapcsoló (SO) elmaradhat, ha a felállítási helyiséget csak az M fűtési rendelet 5 -a szerinti helyiségként használják és az az M fűtési rendelet 6 -a szerinti légpótlással és szellőztetéssel rendelkezik. Nagyobb hőmérsékleteken a füstgáz hőmérséklet érzékelő megrongálódik. A füstgáz hőmérséklet határolót közvetlenül a szilárd tüzelőanyagú kazán füstgázcsövének a füstgáz csonkjára kell beszerelni. Az elektromos szereléshez lásd a CFS 230 kapcsolási rajzot is. A kémény rendelkezzen engedéllyel a szilárd tüzelőanyagokhoz, azaz koromállónak és nedvességre érzéketlennek kell lennie. A minimális belső keresztmetszetnek a DIN 4759, 1. rész szerint 16 cm 2 -nek, fa égetésére szolgáló égőkamráknál pedig 18 cm-nek kell lennie. A két fűtőkazán füstgáz torkolatának és távozó gáz torkolatának távolságát a kéményben a lehető legnagyobbra kell méretezni. 4. tábl. Biztonságtechnikai követelmények (2010/12) 9

10 Telepítés 3.3 A szabályozókészülék felszerelése 2. ábra A szabályozókészülék felszerelése B Helyezze a szabályozókészülék betolóhorgait az ovális furatokba. B Húzza előre a szabályozókészüléket. B A szabályozókészülék rugalmas horgait pattintsa be az erre a célra kialakított nyílásokba. 3.4 Hálózati csatlakozás és kiegészítő elemek csatlakoztatásának végrehajtása A fedél leszerelése 3. ábra A fedél leszerelése B Távolítsa el a szabályozókészülék tetőburkolatának csavarjait. B Vegye le felfelé a tetőburkolatot (2010/12)

11 Telepítés Elektromos csatlakozás létrehozása VESZÉLY: Életveszély elektromos áram miatt! B Elektromos munkákat csak akkor szabad végeznie, ha a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. B A készülék kinyitása előtt: a hálózati feszültséget minden pólust megszakítva áramtalanítsa és biztosítsa a véletlenszerű visszakapcsolás ellen. B Vegye figyelembe a szerelési előírásokat. B A fix hálózati csatlakoztatást a helyi előírások szerint készítse el. Minden kábelt a kábelátvezetőkön keresztül vezessen a szabályozókészülékhez és a kapcsolási rajz szerint kösse be. B Hőmérséklet érzékelő csatlakoztatása 4. ábra Csatlakozók a szabályozókészüléken (kapocsléc) A szabályozókészüléken a következő csatlakozók vannak: Védő törpefeszültség csatlakozókapcsai Kapocs SF FK FPO FPU FAG FAR KB Funkció Töltőajtó kapcsoló Kazánhőmérséklet érzékelő Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent Puffertároló hőmérséklet érzékelő lent Füstgáz hőmérséklet érzékelő Visszatérő hőmérséklet érzékelő Kazánblokkoló a fűtőolaj- vagy gázkazánok részére 230 V-os csatlakozókapcsok Netz (Hálózat) Hálózati csatlakozás SI Külső kazánreteszelés (reteszelés a fűtőolaj- vagy gázkazánokhoz) SU Váltószelep ATW Füstgáz hőmérséklet határoló csatlakozás VG Ventilátor PP Puffertöltő szivattyú PH Kazánköri szivattyú PS Tárlótöltő-szivattyú detektálás 5. tábl. Szabályozókészülék csatlakozóinak leírása (kapocsléc) (2010/12) 11

12 Telepítés Kitépés elleni védelem elkészítése Szerelje fel a kazánhőmérséklet érzékelőt (FK) ÉRTESÍTÉS: A kazánhőmérséklet érzékelő helytelen szerelése miatt anyagi károk keletkezhetnek! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. A kazánhőmérséklet érzékelő kazánra szerelésekor vegye figyelembe a kazánra vonatkozó utasítást. 5. ábra A kábeleket kábelbilincsekkel biztosítsa Minden kábelt a kábelbilinccsekkel rögzítsen (a szabályozókészülék szállítási terjedelmének a része): B A kábelbilincset a kábellel együtt felülről helyezze be a bilincskeretbe (1. lépés). B Tolja le a kábelbilincset (2. lépés). B Nyomja a kábelt a kábelbilincs irányába (3. lépés). B Hajtsa fel a lengőkart (4. lépés) Szerelje fel a füstgáz hőmérséklet érzékelőt (FAG) ÉRTESÍTÉS: A hőmérséklet érzékelő helytelen szerelése miatt anyagi károk keletkezhetnek! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. Csatlakozó a szabályozókészüléken B A füstgáz hőmérséklet érzékelőt (FK) kösse be a szabályozókészülék FK csatlakozókapcsaira ( 4. ábra, 11. oldal). A kéthuzalos csatlakozás felcserélhető Csatlakoztassa a töltőajtó kapcsolót (SF) A kazán töltőajtó kapcsolója (SF) jelzi, hogy a kazán töltőajtaja nyitott vagy zárt. Ez vezérli a ventilátor felfűtésidőt és az elszívó ventilátort. B Csatlakoztassa a töltőajtó kapcsolót (FS) az SF csatlakozókapcsaira ( 4. ábra, 11. oldal). Szerelés a huzatmegszakítóba B A füstgáz hőmérséklet érzékelő (FAG) pontos szerelési helyzetét a kazán kezelési utasításában találja B A füstgáz hőmérséklet érzékelőt (FAG) teljes hosszával vezesse be a huzatmegszakítóba. B A huzatmegszakítón a füstgáz hőmérséklet érzékelőt (FAG) rögzítse a csavarokkal. Csatlakozó a szabályozókészüléken B A füstgáz hőmérséklet érzékelőt kösse be a szabályozókészülék FAG csatlakozókapcsaira ( 4. ábra, 11. oldal). A kéthuzalos csatlakozás felcserélhető (2010/12)

13 Telepítés Szerelje fel a visszatérő hőmérséklet érzékelőt (FAR) Szerelési hely ÉRTESÍTÉS: A hőmérséklet érzékelő helytelen szerelése miatt anyagi károk keletkezhetnek! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. A visszatérő hőmérséklet érzékelő helyzete a berendezés-hidraulikától függ. Ehhez vegye figyelembe a szilárd tüzelőanyagú kazán tervezési dokumentációját és a berendezés példákat a 16. oldaltól 22. oldalig. A visszatérő hőmérséklet érzékelőt (FAR), mint felületre szerelhető érzékelőt, szerelje a visszatérő hőmérséklet ellenőrző visszaáramlás csövére. Az 1-3. berendezés példákon a visszatérő hőmérséklet érzékelő (FAR) csak kijelzésre szolgál. A 2-4. berendezés példákban a visszatérő hőmérséklet érzékelő (FAR) szerelési helye a váltószelep előtti berendezés visszatérő. Ebben az esetben a visszatérő hőmérséklet érzékelő (FAR) a szabályozás célját szolgálja. Szerelés a visszatérőre A visszatérő hőmérséklet érzékelőnél ügyeljen arra, hogy megfelelő legyen a felfekvése. Ezáltal biztosítható a kifogástalan hőmérséklet átvitel. B Rögzítse a visszatérő hőmérséklet érzékelőt (FAR) a visszatérőcsőre. Csatlakoztatás a kapcsolómezőre B A visszatérő hőmérséklet érzékelőt (FAR) kösse be a szabályozókészülék FAR csatlakozókapcsaira ( 4. ábra, 11. oldal). A kéthuzalos csatlakozás felcserélhető Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent (FPO) és a (FPU) alá szerelje ÉRTESÍTÉS: A hőmérséklet érzékelő helytelen szerelése miatt anyagi károk keletkezhetnek! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. Szerelési hely A puffertároló hőmérséklet érzékelőjét a hőmérséklet ellenőrzése céljából rögzítse a puffertárolóra. Puffertárolóra szerelése A puffertároló hőmérséklet érzékelőjének a puffertárolóra szerelésekor vegye figyelembe a puffertároló utasítását. A hőmérsékletérzékelőknél ügyeljen arra, hogy azok megfelelően felfeküdjenek. Ezáltal biztosítható a kifogástalan hőmérséklet átvitel. B A puffertároló hőmérséklet érzékelőt rögzítse a puffertárolóra. A puffertároló hőmérséklet érzékelő fent (FPO) csatlakoztatása a kapcsolómezőre B A puffertároló hőmérséklet érzékelőt fent (FPO) kösse be a szabályozókészülék FPO csatlakozókapcsaira ( 4. ábra, 11. oldal). A kéthuzalos csatlakozás felcserélhető. A puffertároló hőmérsékletérzékelő lent (FPU) csatlakoztatása a kapcsolómezőre A puffertároló hőmérséklet érzékelőt lent (FPU) kis távolságra a szilárdtüzelésű kazán puffertároló visszatérője fölé kell szerelni. Ellenkező esetben a puffertároló és a szilárdtüzelésű kazán közötti Delta-T szabályozás nem tud optimálisan működni. B A puffertároló hőmérséklet érzékelőt lent (FPU) kösse be a szabályozókészülék FPU csatlakozókapcsaira ( 4. ábra, 11. oldal). A kéthuzalos csatlakozás felcserélhető (2010/12) 13

14 Telepítés Külső kazánreteszelés (SI) A szilárdtüzelésű kazán SI csatlakozókapcsain keresztül összekötött kazánok reteszelésre kerülnek. Reteszeléskor nincs lehetőség az üzemeltetés automatikus folytatására. A kazán reteszelés a kazán, a füstgáz hőmérséklet határoló (ATW), az üzemeléstfolytató kapcsoló és az opcionálisan a biztonsági láncba beiktatott építőelemeken keresztül valósul meg Füstgáz hőmérséklet határoló (ATW) szerelése Puffertároló-töltő szivattyú (PP) B A puffertároló-töltő szivattyút (PP) a PP csatlakozókapcsokra kösse be. Akkor kapcsol be a szivattyú, ha: a kazánhőmérséklet túllépte a KAZAN MI értéket és a puffertároló hőmérséklete lent kisebb mint a kazánhőmérséklet és a kazánhőmérséklet és a puffertároló hőmérséklete lent nagyobb, mint a beállított DELTA-T érték. ÉRTESÍTÉS: A füstgáz hőmérséklet határoló helytelen szerelése miatt anyagi károk keletkezhetnek! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. Ha szükség van a füstgáz hőmérséklet határolóra (ATW) vagy más a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz tartozó biztonsági berendezésekre, akkor azokat az ATW csatlakozókapcsaira kell bekötni. Ehhez vegye még figyelembe Az üzemelés egy kéményre fejezetet 8. oldal. Az ATW csatlakozókapcsaira kapcsolt építőelemek reteszelik az SI csatlakozókapocsra csatlakoztatott kazánokat. Az ATW csatlakozókapcsaira még egy külön töltőajtó biztonsági kapcsoló (SO) csatlakoztatható. Ez alatt nem a ventilátor vezérlés töltőajtó kapcsolóját értjük ( töltőajtó kapcsoló (SF) fejezet) Kazánblokkolás (KB) A csatlakoztatott olaj- vagy gázkazán kazánja blokkolható a KB csatlakozókapocs bekötésén keresztül. A kazánblokkoló azt idézi elő, hogy az olaj- vagy gázkazán nem indul. B Vegye figyelembe a kazánszabályozó készülék és a rendszer hidraulikájának a csatlakozásait. B A kazánblokkolót (KB) a KB csatlakozókapcsokra ( 4. ábra, 11. oldal) kösse be (2010/12)

15 Telepítés 3.5 Kapcsolási példák Magyarázatok a rendszer példákhoz Puffer bypass kapcsolás A puffer bypass kapcsolás egy puffertároló és egy standard hőtermelő sorba kapcsolása. Ha a puffertároló melegebb mint a rendszer visszatérő, akkor átkapcsol a 3-utú váltószelep. A fűtővíz a puffertárolón keresztül lesz a standard hőtermelő visszatérőjére vezetve ( 2. rendszer példa és 4. rendszer példa). Ha a puffertároló hidegebb, akkor a fűtővíz kikerüli a puffertárolót (bypass). Puffer alternatív kapcsolás A puffer alternatív kapcsolás egy puffertároló és egy standard hőtermelő közötti alternatív üzem (vagy puffertároló vagy standard hőtermelő). Ha a puffertároló melegebb mint a rendszer parancsolt értéke (átkapcsolási hőmérséklet), akkor átkapcsol a 3-utú váltószelep. A fűtővíz vezetése a standard hőtermelő helyett a puffertárolón keresztül történik. Ehhez vegye még figyelembe Az üzemelés egy kéményre fejezetet 8. oldal (2010/12) 15

16 Telepítés kapcsolási példa: Önálló berendezés 6. ábra 1. kapcsolási példa: Önálló berendezés 1 Szilárd tüzelőanyagú kazán 2 Puffertároló 3 CFS 230 szabályozókészülék VH Fűtési rendszer előremenő RH Fűtési rendszer visszatérő FPO Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent FPU Puffertároló hőmérséklet érzékelő lent FK Kazánhőmérséklet érzékelő PP Puffertöltő szivattyú FAR Visszatérő hőmérséklet érzékelő (opcionális, kijelzéshez) Fontos tudnivaló: B A fűtőköri szabályozást a helyszínen vitelezze ki. B A fűtőkört keverőszeleppel szerelje (2010/12)

17 Telepítés ramozási szint beállításai a 1. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Nyelv Magyar Magyar Magyar Átkapcsolási küszöbérték C 45 C 45 C 1) Ventillátor felfűtésidő perc 30 perc 30 perc Melegvíz üzem funkció ON / OFF OFF OFF Melegvíz hőmérséklet C 60 C 60 C 6. tábl. ramozási szint beállításai a 1. rendszer példához 1) a rendszertől függően Szerviz szint beállításai az 1. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Hőmérséklet-különbség szabályozás ON / OFF ON ON Hőmérséklet-különbség K 10 K 10 K Puffer maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Kazán minimális hőmérséklet C 65 C 65 C Kazán maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Füstgáz maximális hőmérséklet C 350 C 350 C Füstgáz hőmérséklet C 85 C 85 C Melegvíz offset K 10 K 10 K Ventilátor ON / OFF / Mod OFF ON / moduláló 1) Ventilátor hőmérséklet 2) C 195 C A kazándokumentációnak megfelelően Visszatérő hőmérséklet érzékelő (bypass) ON / OFF OFF OFF Delta-T bypass K 10 K 10 K Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent ON / OFF ON ON 7. tábl. Szerviz szint beállításai az 1. berendezés példához 1) A kazánhoz alkalmazott ventilátortól függően 2) Csak a ventilátor 'modulálás' beállításakor (2010/12) 17

18 Telepítés kapcsolási példa: Fali gázkazán bypass üzemmódban 7. ábra 2. kapcsolási példa: Fali gázkazán bypass üzemmódban 1 Szilárd tüzelőanyagú kazán 2 Puffertároló 3 Fali gázkazán Az elektromos csatlakozásokat hangolja össze a kazán szabályozókészülékével. 4 Tároló-vízmelegítő 5 CFS 230 szabályozókészülék FB Melegvíz hőmérséklet érzékelő FPO Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent FPU Puffertároló hőmérséklet érzékelő lent FK Kazánhőmérséklet érzékelő FAR Visszatérő hőmérséklet érzékelő FV Fűtőkör előremenő hőmérséklet érzékelő FA Külső hőmérséklet érzékelő PP Puffertöltő szivattyú PH Kazánköri szivattyú PS Tároló töltőszivattyú SH Fűtési keverőszelep állítómotor SU Váltószelep WH Hidraulikus váltó Fontos tudnivaló: B A fűtőkört keverőszeleppel szerelje (2010/12)

19 Telepítés ramozási szint beállításai a 2. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Nyelv Magyar Magyar Magyar Átkapcsolási küszöbérték C 45 C 45 C 1) Ventillátor felfűtésidő perc 30 perc 30 perc Melegvíz üzem funkció ON / OFF OFF ON Melegvíz hőmérséklet C 60 C 60 C 8. tábl. ramozási szint beállításai a 2. rendszer példához 1) a rendszertől függően Szerviz szint beállításai a 2. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Hőmérséklet-különbség szabályozás ON / OFF ON ON Hőmérséklet-különbség K 10 K 10 K Puffer maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Kazán minimális hőmérséklet C 65 C 65 C Kazán maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Füstgáz maximális hőmérséklet C 350 C 350 C Füstgáz hőmérséklet C 85 C 85 C Melegvíz offset K 10 K 10 K Ventilátor ON / OFF / Mod OFF ON / moduláló 1) Ventilátor hőmérséklet 2) C 195 C A kazándokumentációnak megfelelően Visszatérő hőmérséklet érzékelő (bypass) ON / OFF OFF ON Delta-T bypass K 10 K 10 K Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent ON / OFF ON ON 9. tábl. Szerviz szint beállításai a 2. berendezés példához 1) A kazánhoz alkalmazott ventilátortól függően 2) Csak a ventilátor 'modulálás' beállításakor (2010/12) 19

20 Telepítés kapcsolási példa: Álló alternatív üzemű fűtőolaj- vagy gázkazán 8. ábra 3. kapcsolási példa: Álló alternatív üzemű fűtőolaj- vagy gázkazán 1 Szilárd tüzelőanyagú kazán 2 Puffertároló 3 Álló fűtőolaj- vagy gázkazán 4 Tároló-vízmelegítő 5 CFS 230 szabályozókészülék FB Melegvíz hőmérséklet érzékelő FPO Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent FPU Puffertároló hőmérséklet érzékelő lent FK Kazánhőmérséklet érzékelő FAR Visszatérő hőmérséklet érzékelő (opcionális, kijelzéshez) FV Fűtőkör előremenő hőmérséklet érzékelő FA Külső hőmérséklet érzékelő PP Puffertöltő szivattyú PH Kazánköri szivattyú PS Tároló töltőszivattyú SH Fűtési keverőszelep állítómotor SU Váltószelep WH Hidraulikus váltó Fontos tudnivaló: B A fűtőkört keverőszeleppel szerelje (2010/12)

21 Telepítés ramozási szint beállításai a 3. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Nyelv Magyar Magyar Magyar Átkapcsolási küszöbérték C 45 C 45 C 1) Ventillátor felfűtésidő perc 30 perc 30 perc Melegvíz üzem funkció ON / OFF OFF ON Melegvíz hőmérséklet C 60 C 60 C 10. tábl. ramozási szint beállításai a 3. rendszer példához 1) a rendszertől függően Szerviz szint beállításai a 3. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Hőmérséklet-különbség szabályozás ON / OFF ON ON Hőmérséklet-különbség K 10 K 10 K Puffer maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Kazán minimális hőmérséklet C 65 C 65 C Kazán maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Füstgáz maximális hőmérséklet C 350 C 350 C Füstgáz hőmérséklet C 85 C 85 C Melegvíz offset K 10 K 10 K Ventilátor ON / OFF / Mod OFF ON / moduláló 1) Ventilátor hőmérséklet 2) C 195 C A kazándokumentációnak megfelelően Visszatérő hőmérséklet érzékelő (bypass) ON / OFF OFF OFF Delta-T bypass K 10 K 10 K Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent ON / OFF ON ON 11. tábl. Szerviz szint beállításai a 3. berendezés példához 1) A kazánhoz alkalmazott ventilátortól függően 2) Csak a ventilátor 'modulálás' beállításakor (2010/12) 21

22 Telepítés kapcsolási példa: Álló kazán bypass üzemmódban 9. ábra 4. kapcsolási példa: Álló kazán bypass üzemmódban 1 Szilárd tüzelőanyagú kazán 2 Puffertároló 3 Álló kazán 4 Tároló-vízmelegítő 5 CFS 230 szabályozókészülék FB Melegvíz hőmérséklet érzékelő FPO Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent FPU Puffertároló hőmérséklet érzékelő lent FK Kazánhőmérséklet érzékelő FAR Visszatérő hőmérséklet érzékelő (opcionális, kijelzéshez) FV Fűtőkör előremenő hőmérséklet érzékelő FA Külső hőmérséklet érzékelő PP Puffertöltő szivattyú PH Kazánköri szivattyú PS Tároló töltőszivattyú SH Fűtési keverőszelep állítómotor SU Váltószelep WH Hidraulikus váltó Fontos tudnivaló: B A fűtőkört keverőszeleppel szerelje (2010/12)

23 Telepítés ramozási szint beállításai a 4. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Nyelv Magyar Magyar Magyar Átkapcsolási küszöbérték C 45 C 45 C 1) Ventillátor felfűtésidő perc 30 perc 30 perc Melegvíz üzem funkció ON / OFF OFF ON Melegvíz hőmérséklet C 60 C 60 C 12. tábl. ramozási szint beállításai a 4. rendszer példához 1) a rendszertől függően Szerviz szint beállításai a 4. kapcsolási példához Beviteli tartomány Alapbeállítás Beállítás Hőmérséklet-különbség szabályozás ON / OFF ON ON Hőmérséklet-különbség K 10 K 10 K Puffer maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Kazán minimális hőmérséklet C 65 C 65 C Kazán maximális hőmérséklet C 90 C 90 C Füstgáz maximális hőmérséklet C 350 C 350 C Füstgáz hőmérséklet C 85 C 85 C Melegvíz offset K 10 K 10 K Ventilátor ON / OFF / Mod OFF ON / moduláló 1) Ventilátor hőmérséklet 2) C 195 C A kazándokumentációnak megfelelően Visszatérő hőmérséklet érzékelő (bypass) ON / OFF OFF ON Delta-T bypass K 10 K 10 K Puffertároló hőmérséklet érzékelő fent ON / OFF ON ON 13. tábl. Szerviz szint beállításai a 4. berendezés példához 1) A kazánhoz alkalmazott ventilátortól függően 2) Csak a ventilátor 'modulálás' beállításakor (2010/12) 23

24 Üzembe helyezés 4 Üzembe helyezés Feltételek VIGYÁZAT: Fűtési rendszer károk az elégtelen vízmennyiség és a szárazon futó szivattyú miatt. B Töltsön elegendő mennyiségű vizet a fűtési rendszerbe ( a fűtési rendszer beszerelt vezetékébe) A fűtési rendszer valamennyi eleme kompletten felszerelt és működőképes. A fűtési rendszer vízzel kompletten feltöltve. Üzembe helyezés B Kapcsolja be a szabályozókészüléket a be/ki kapcsolóval ( 10. ábra, [4], 25. oldal). B Távolítsa el a fóliát a kijelzőről. B A szabályozókészüléket programozza be az alkalmazott alkatrészeknek és a hidraulikának megfelelően ( 3.5. fejezet, 15. oldaltól). B Állítsa be a szabályozási paramétereket ( beállítások a berendezés példákhoz 15. oldaltól). B A beállított értékeket írja be a táblázatba ( 7. fejezet, 56. oldal) B Állítsa be a ventilátor funkciót ( ). B Végezze el a relétesztet ( 5.6). B Zárja be a szabályozókészülék fedelét (2010/12)

25 A kezelőszervek használata 5 A kezelőszervek használata A CFS 230 szabályozókészüléket Önök állítják be. Az áttekinthetően elrendezett kezelőelemek lehetővé teszik az egyszerű kezelést. A funkciók behívhatók a forgókapcsoló megnyomásával és forgatásával. 5.1 A kezelőelemek áttekintése 10. ábra A kezelőelemek áttekintése 1 LCD kijelző 2 Forgókapcsoló 3 Alapfunkciók gombjai 4 ON/OFF kapcsoló 5 Kazánköri szivattyú kapcsoló 6 Üzemelés-folytatás kapcsoló (a fűtőolaj- vagy a gázkazán manuális tiltása), ki/automatika 7 Fedél 8 Nyomógombok a bővített funkciókhoz (2010/12) 25

26 A kezelőszervek használata ON/OFF kapcsoló A ON/OFF kapcsolóval ( 10. ábra, [4], 25. oldal) kapcsolhatja be és ki a szilárd tüzelőanyagú kazán szabályozókészülékét. ÉRTESÍTÉS: Anyagi károk fagy miatt! Az üzemen kívüli fűtési rendszerben lévő víz fagy esetén befagyhat. A szabályozókészüléknek nincs fagyvédelmi funkciója. B A fűtési rendszert a befagyás ellen védeni kell, úgy hogy a fűtési és a melegvíz vezetékeket a legmélyebb ponton leüríti. B A csővezetékek leürítésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy fűtési szakszervizzel. Kapcsolóállás Funkció 0 A szabályozókészülék és a szilárd tüzelőanyagú kazán ki van kapcsolva. I 14. tábl. ON/OFF kapcsoló A szabályozókészülék és a szilárd tüzelőanyagú kazán be van kapcsolva. Kazánköri szivattyú kapcsoló A kazánköri szivattyú kapcsolóval ( 10. ábra, [5], 25. oldal) működtethető egy csatlakoztatott kazánköri szivattyú. Kapcsolóállás Funkció 0 Szivattyú kikapcsolva. I II 15. tábl. Szivattyú kapcsoló Kéziüzem A szivattyú folyamatosan üzemel. Automatika üzem A szivattyút egy külső fűtőköri szabályozó vezérli és szükség esetén üzemelteti. Üzemelés-folytatás kapcsoló Az üzemelés-folytatás kapcsolóval ( 10. ábra, [6], 25. oldal) a CFS 230 szabályozókészülék automatikusan a hálózatba kapcsolhatja a csatlakoztatott fűtőolaj- vagy gázkazánt. Ez azt jelenti, hogy a fűtőolaj- vagy gázkazán automatikusan bekapcsolódik, ha a fűtőrendszer ellátására már nem elég a puffertároló hőmérséklet. Kapcsolóállás Funkció 0 A fűtőolaj- vagy gázkazán állandóan blokkolva. I 16. tábl. Fűtőolaj- vagy gázkazán üzemelés-folytatás kapcsoló Forgatókapcsoló A forgatókapcsolóval ( 10. ábra, [2], 25. oldal) új értékeket állíthat be vagy mozoghat a menükben. Automatikus átkapcsolás a fűtőolaj- vagy a gázkazánra (2010/12)

27 A kezelőszervek használata Alapfunkciók gombjai A ( 10. ábra, [3], 25. oldal) gombokkal kezelheti az alapfunkciókat. Mindegyik gombhoz (a füstgáz hőmérséklet gomb kivételével) tartozik egy zöld világító dióda (LED). A LED-ek informálnak az aktuális üzemelésről. Alapfunkciók gombjai Kazánhömérséklet Funkció Ha világít a LED, akkor a kijelzőn kijelződik a kazánhőmérséklet. Puffertároló hőmérséklet lent Ha világít a LED, akkor a kijelző a kijelzi a puffertároló hőmérsékletet lent. Puffertároló hőmérséklet fent Ha világít a LED, akkor a kijelző kijelzi a puffertároló hőmérsékletet fent. Füstgáz hőmérséklet Ha egyik LED sem világít, akkor a kijelzőn kijelződik a füstgáz hőmérséklet. 17. tábl. Alapfunkciók gombjai Nyomógombok a bővített funkciókhoz A kibővített funkciók gombjainak a kezeléséhez ( 10. ábra, [8], 25. oldal) a fedélnek nyitva kell lennie ( 10. ábra, [7], 25. oldal). Ezekkel a gombokkal kijeleztethet további hőmérsékleteket és beállításokat végezhet. Nyomógombok a bővített funkciókhoz Funkció ramszint kiválasztása. Melegvíz üzem funkció Kapcsolja be a melegvíz üzem funkciót. A kijelzőn kijelződik a vízcsap. i Információk Információs-szint kiválasztása. Install Szervizszint (csak a szakember számára) Szervizszint kijelzése a és a gombok egyidejű (kb. 3 másodperces) megnyomásával. Install 18. tábl. Nyomógombok a bővített funkciókhoz (2010/12) 27

28 A kezelőszervek használata 5.2 ramszint ramszint behívása nyomja meg Forgassa a forgókapcsolót NYELV ATKAPCSOL VENTILAT MVIZ-HöM VISSZA 19. tábl. ramszint menüszerkezete ramszint behívása ÉRTESÍTÉS: Anyagi károk a szakszerűtlen szabályozó beállítások miatt! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponensek utasításait. Ha a szabályozókészülék kikapcsolódik, akkor reteszelődik egy csatlakoztatott fűtőolaj- vagy gázkazán is. A funkciók ellenőrzéséhez és az üzemelés-folytatáshoz a szabályozókészüléknek bekapcsolva kell lennie. B A programszint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a DEUTSCH jelenik meg. DEUTSCH 20. tábl. ramszint behívása Ha 5 percen keresztül nem történik bevitel, akkor a szabályozókészülék automatikusan visszavált az alapkijelzésre (2010/12)

29 A kezelőszervek használata Paraméterek beállítása B ramszint behívása ( 28. oldal). B Forgassa a forgókapcsolót a kívánt paraméter kiválasztásához. B Nyomja meg és tartsa megnyomva a A változtatható paraméter villog. gombot. B Forgassa a forgókapcsolót a kívánt érték kiválasztásához. B Engedje el a gombot. A gomb elengedése után a szabályozó letárolja az adott értéket. 21. tábl. Paraméterek beállítása ramszint elhagyása B Forgassa el a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik VISSZA. B Nyomja meg a gombot, hogy visszajusson az alapkijelzéshez. 22. tábl. ramszint elhagyása A programszint elhagyható bármelyik más gomb megnyomásával is Válassza ki a nyelvet B A programszint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a MAGYAR jelenik meg. MAGYAR B Tartsa lenyomva a forgókapcsolót. gombot és egyidejűleg forgassa el a B Ha elérte a kívánt nyelvet: engedje el a gombot. A változtatott érték tárolásra került (már nem villog). 23. tábl. Válassza ki a nyelvet Nyelv kiválasztás 24. tábl. Válassza ki a nyelvet Beviteli tartomány Magyar Olasz Alapbeállítás Magyar (2010/12) 29

30 A kezelőszervek használata Átkapcsolási küszöbérték beállítása Az átkapcsolási küszöbérték azt a hőmérsékletet adja meg, melynél alternatív üzemmódban megtörténik az átkapcsolás a puffertárolóról a fűtőolaj- vagy gázkazánra ( fejezet, 15. oldal). B A programszint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a MAGYAR jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ATKAPCSOL. A kijelzőn megjelenik a ATKAPCSOL. B Tartsa lenyomva a forgókapcsolót. gombot és egyidejűleg forgassa el a B Ha elérte a kívánt hőmérsékletet: engedje el a gombot. A változtatott érték tárolásra került (már nem villog). 25. tábl. Átkapcsolási küszöbérték beállítása Beviteli tartomány Alapbeállítás Átkapcsolási küszöbérték C 45 C 26. tábl. Átkapcsolási küszöbérték beviteli tartománya (2010/12)

31 A kezelőszervek használata Ventillátor idő beállítás A ventillátor idő azt az időt adja meg, amennyi ideig a ventillátor a felfűtési és a kiégetés fázisban jár Felfűtési fázis Ha a szilárd tüzelőanyagú kazán a beállított ventilátor idő alatt nem éri el a 80 C füstgáz hőmérsékletet, akkor meghiúsult a felfűtési folyamat. A ventilátor kikapcsolódik. Ha a 80 C füstgáz hőmérséklet a beállított idő alatt elérésre kerül, akkor ezen idő eltelte után elkezdődik a normál üzem. A ventilátor időtag a töltőajtó minden kinyitásakor aktiválódik, egészen addig, míg elérésre nem kerül a 80 C füstgáz hőmérséklet. B A programszint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a MAGYAR jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a VENTILAT. A kijelzőn megjelenik a VENTILAT. B Tartsa lenyomva a forgókapcsolót. gombot és egyidejűleg forgassa el a B Ha elérte a kívánt időt: engedje el a gombot. A változtatott érték tárolásra került (már nem villog). 27. tábl. Ventilátor idő beállítása Beviteli tartomány Alapbeállítás Ventilátor idő perc 30 perc 28. tábl. Ventilátor idő beviteli tartomány (2010/12) 31

32 A kezelőszervek használata Melegvíz hőmérséklet beállítása A szilárd tüzelőanyagú kazánnál és a fűtőolaj- vagy gázkazánnál a melegvíz hőmérsékletet ugyanarra az értékre kell beállítani ( 5.3. fejezet). B A programszint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a MAGYAR jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a MVIZ-HöM. A kijelzőn megjelenik a MVIZ-HöM. B Tartsa lenyomva a forgókapcsolót. gombot és egyidejűleg forgassa el a B Ha elérte a kívánt hőmérsékletet: engedje el a gombot. A változtatott érték tárolásra került (már nem villog). 29. tábl. Melegvíz hőmérséklet beállítása Beviteli tartomány Alapbeállítás Melegvíz hőmérséklet C 60 C 30. tábl. Melegvíz hőmérséklet beviteli tartomány (2010/12)

33 A kezelőszervek használata 5.3 Melegvíz hőmérséklet A melegvíz hőmérséklet az alternatív üzem esetén megadja az átkapcsolási hőmérsékletet, amikor a szilárd tüzelésű kazán átkapcsol az olaj- vagy gázkazánra. A melegvíz hőmérsékletet a szilárd tüzelésű kazánnál és az olaj- vagy gázkazánnál azonos értékre kell beállítani ( fejezet). A tényleges hőmérséklet, melynél megtörténik az átkapcsolás a következőből számítható ki: Ehhez a funkcióhoz a szabályozókészüléknek összekötve kell lennie a PS csatlakozókapcsokon keresztül az olajvagy gázkazánnal. Ha a szilárd tüzelésű kazán az olaj- vagy gázkazánnal közösen egy kéményre üzemel, akkor vegye figyelembe a 3.2. fejezet fontos tudnivalóit. MVIZ-HöM + MVIZ-OFFS A MVIZ-OFFS értékét a szakszerviz állítja be Melegvíz üzem funkció ki- vagy bekapcsolása B A víz üzem funkció behívásához nyomja meg a A kijelzőn megjelenik az MV MELEGVIZ. gombot. B Tartsa lenyomva a forgókapcsolót. gombot és egyidejűleg forgassa el a B Ha elérte a kívánt beállítást: engedje el a gombot. A változtatott érték tárolásra került (már nem villog). 31. tábl. Melegvíz üzem funkció ki- vagy bekapcsolása Beviteli tartomány Alapbeállítás Melegvíz üzem ON / OFF OFF 32. tábl. Melegvíz üzem funkció beállítási lehetőségei (2010/12) 33

34 A kezelőszervek használata 5.4 Információs-szint Információs-szint behívása i nyomja meg Forgassa a forgókapcsolót VISSZATER VENTILAT TöLTöAJTO TILTAS ATKAPCSOL MVIZ-HöM VISSZA 33. tábl. Információs-szint menüszerkezete Információs-szint behívása B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a VISSZATER jelenik meg. 34. tábl. Információs-szint behívása Ha 5 percen keresztül nem történik bevitel, akkor a szabályozókészülék automatikusan visszavált az alapkijelzésre (2010/12)

35 A kezelőszervek használata Paraméter kiválasztás B Információs-szint behívása ( 34. oldal). B Forgassa a forgókapcsolót a kívánt paraméter kiválasztásához. A paraméter aktuális értéke jelenik meg. 35. tábl. Paraméter kiválasztás Információs-szint elhagyása B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a VISSZA. B Nyomja meg a gombot, hogy visszajusson az alapkijelzéshez. 36. tábl. Információs-szint elhagyása Az információs-szint elhagyható bármelyik más gomb megnyomásával is Visszatérő hőmérséklet kijelzése B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. Megjelenik a VISSZATER és a visszatérő aktuális hőmérséklete a kijelzőn. 37. tábl. Visszatérő hőmérséklet kijelzése (2010/12) 35

36 A kezelőszervek használata Ventilátor kijelzés Belső értékek kerülnek kijelzésre, melyek nem vonatkoznak a fordulatszámra és a teljesítményre. B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a VISSZATER jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a VENTILAT. A kijelzőn megjelenik a VENTILAT és az aktuális érték. 38. tábl. Ventilátor kijelzés Töltőajtó státusz kijelzése A TöLTöAJTO paraméter mutatja, hogy a töltőajtó nyitott vagy zárt. B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a VISSZATER jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a TöLTöAJTO. A kijelzőn megjelenik a TöLTöAJTO és a töltőajtó aktuális státusza. 39. tábl. Töltőajtó státusz kijelzése Tiltás kijelzés A TILTAS paraméter adja meg, hogy egy fűtőolaj- vagy gázkazán tiltva van-e a kazánblokkoláson keresztül (KB). Az SI kapcson keresztüli reteszelés nem kerül kijelzésre. B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a VISSZATER jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a TILTAS. A kijelzőn megjelenik a TILTAS és a kazánblokkolás (KB) aktuális státusza. 40. tábl. Tiltás kijelzés (2010/12)

37 A kezelőszervek használata Átkapcsolási küszöbérték kijelzés Az átkapcsolási küszöbérték azt a hőmérsékletet adja meg, melynél alternatív üzemmódban megtörténik az átkapcsolás a puffertárolóról a fűtőolaj- vagy gázkazánra ( fejezet, 15. oldal). B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a VISSZATER jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a ATKAPCSOL. A kijelzőn megjelenik a ATKAPCSOL és a beállított hőmérséklet. 41. tábl. Átkapcsolási küszöbérték kijelzés Melegvíz hőmérséklet kijelzés A szilárd tüzelőanyagú kazánnál és a fűtőolaj- vagy gázkazánnál a melegvíz hőmérsékletet ugyanarra az értékre kell beállítani ( fejezet). B Az információs-szint behívásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn első paraméterként a VISSZATER jelenik meg. B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a MVIZ-HöM. A kijelzőn megjelenik a MVIZ-HöM és a beállított hőmérséklet. 42. tábl. Melegvíz hőmérséklet kijelzés (2010/12) 37

38 A kezelőszervek használata 5.5 Szervizszint Szervizszint behívása Install Nyomja meg egy ceruzával és tartsa 3 másodpercig megnyomva Forgassa a forgókapcsolót DELTA-T PUFFER MA ON DELTA-T KAZAN MI KAZAN MA FüSTG MA FüSTG HöM MVIZ-OFFS VENTILAT BYPASS FPO Mod ON VENT. HOM. DELTA-BYP RESET VALTOZAT VISSZA 43. tábl. Szervizszint menüszerkezete (2010/12)

39 A kezelőszervek használata Szervizszint behívása A funkciók ellenőrzéséhez és az üzemelés-folytatáshoz a szabályozókészüléknek bekapcsolva kell lennie. ÉRTESÍTÉS: Anyagi károk a szakszerűtlen szabályozó beállítások miatt! B Vegye figyelembe a kazán és az összes felszerelt komponens utasításait. Ha a szabályozókészülék kikapcsolódik, akkor reteszelődik egy csatlakoztatott fűtőolaj- vagy gázkazán is. 11. ábra Szervizszint behívása Az install (telepítés) gombot csak egy hegyes tárggyal, például egy golyóstollal, lehet megnyomni. B Egyidejűleg nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a Install gombokat. és a B Engedje el a két gombot. A kijelzőn megjelenik a DELTA-T. Most aktiválva van a szerviz-szint. 44. tábl. Szervizszint behívása Ha 5 percen keresztül nem történik bevitel, akkor a szabályozókészülék automatikusan visszavált az alapkijelzésre (2010/12) 39

40 A kezelőszervek használata Paraméterek beállítása B Szervizszint behívása ( 39. oldal). B Forgassa a forgókapcsolót a kívánt paraméter kiválasztásához. B Nyomja meg és tartsa megnyomva a A változtatható paraméter villog. gombot. B Forgassa a forgókapcsolót a kívánt érték kiválasztásához. B Engedje el a gombot. A gomb elengedése után a szabályozó letárolja az adott értéket. 45. tábl. Paraméterek beállítása Kilépés a szervizszintből B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a VISSZA. B Nyomja meg a gombot, hogy visszajusson az alapkijelzéshez. 46. tábl. Vissza az alapkijelzésre A szervizszint elhagyható bármelyik más gomb megnyomásával is (2010/12)

41 A kezelőszervek használata Hőmérséklet-különbség szabályozás be- és kikapcsolása Ha van puffer, akkor a DELTA-T szabályozás funkcióval optimálható a puffertöltés. A kazánhőmérséklettől és a puffertároló hőmérséklettől lent függően vezérlődik a puffertároló-töltő szivattyú. A puffertároló-töltő szivattyú bekapcsolódik, ha: a kazánhőmérséklet nem éri el a KAZAN MI értéket, a puffertároló hőmérséklet alul kisebb a kazánhőmérsékletnél, a hőmérséklet különbség a kazánhőmérséklet és a puffertároló hőmérséklet lent között nagyobb a programszinten beállított értéknél. Ha a hőmérséklet-különbség szabályozás ki van kapcsolva, akkor a tárolótöltő-szivattyú a kazán minimális hőmérsékletétől függően be- vagy kikapcsol. B Szervizszint behívása ( 39. oldal). B Forgassa a forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a DELTA-T. A kijelzőn megjelenik a DELTA-T. B Tartsa lenyomva a forgókapcsolót. gombot és egyidejűleg forgassa el a B Ha elérte a kívánt beállítást: engedje el a gombot. A változtatott érték tárolásra került (már nem villog). 47. tábl. Hőmérséklet-különbség szabályozás be- és kikapcsolása Beviteli tartomány Alapbeállítás Hőmérséklet-különbség szabályozás ON / OFF ON 48. tábl. Hőmérséklet-különbség szabályozás beállítási lehetőségek (2010/12) 41

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU

6 720 641 607-000.1TD. Gázüzemű kondenzációs készülék. Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2. Kezelési útmutató 6720641606 (2015/01) HU 6 720 641 607-000.1TD Gázüzemű kondenzációs készülék Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Kezelési útmutató HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.......

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU 6720613720-00.1 SD Szolárszabályozó -sol 300 Szerelési és szervíz utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1 iztonsági előírások és jelmagyarázat 5 1.1 Általános biztonsági előírások

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B

Mindig az Ön oldalán. Kezelési utasítás. Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B Mindig az Ön oldalán Kezelési utasítás Opalia C E-B Opalia C 4 E-B HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Általános biztonsági utasítások... 3 2 Megjegyzések a

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

Üzemeltetők számára. Kezelési útmutató. aurocompact. Szoláris-gázüzemű kondenzációs kompakt készülék

Üzemeltetők számára. Kezelési útmutató. aurocompact. Szoláris-gázüzemű kondenzációs kompakt készülék aurocompact CZ; HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató aurocompact Szoláris-gázüzemű kondenzációs kompakt készülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék A készülék

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 HUSKY 150 Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 hu Tartalomjegyzék HUSKY 150 Tartalomjegyzék 1 A kézikönyvhöz... 7 1.1 Alkalmazása... 7 1.2 Szövegrészek jelölése...

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára Szakemberek / üzemeltetők számára Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára VPS S Puffertároló szolárrendszerekhez HU VPS S 500 VPS S 750 VPS S 1000 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás

Szerelési és kezelési utasítás 6304 5775 2004/10 HU Szerelési és kezelési utasítás BC10 Basiscontroller A szerelés és kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében...................................

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Mágneses adagolószivattyú delta DLTa optodrive szabályozott mágneses meghajtással

Üzemeltetési utasítás Mágneses adagolószivattyú delta DLTa optodrive szabályozott mágneses meghajtással Üzemeltetési utasítás Mágneses adagolószivattyú delta DLTa optodrive szabályozott mágneses meghajtással rominent _DE_0002_SW Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési-

Részletesebben

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0

8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 Szerelési segédlet 8 719 002 381 0/8 719 002 382 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 492 HU (2007.01) RA Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára

Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Szerelési és karbantartási utasítás a szakember számára Kondenzációs gázkazán Logano plus GB402 Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 804 431 (2012/09) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére Kezelési útmutató Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok

Részletesebben

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU

6 720 614 356-00.1R. Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 201 (2009/09) HU 6 720 614 356-00.1R Indirekt fűtésű melegvíz tároló ST 65 E. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata.............................

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben