Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el"

Átírás

1 Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el /2008 HU

2 Tartalomjegyzék 1 Biztonság Ehhez az utasításhoz Rendeltetésszerű használat Szabványok és irányelvek Az alkalmazott szimbólumok magyarázata Tartsa be ezeket az utasításokat Megsemmisítés Termékleírás Be- és kimenetek, csatlakozók Beépítés a Logamatic 4000 sorozatú szabályozókészülékekbe A kézikapcsolók állásai Az FM443 funkciói Az FM443 funkciómodul beiktatása a szabályozókészülékbe Üzemmód átállítása "1." szolár fogyasztó 1. szolárkör Puffer beiktatása Szolárköri hőmennyiségmérő Szekunder köri szivattyú szivattyúfunkció Az előmelegítő fokozat felfűtése "2." szolár fogyasztó 2. szolárkör Reléteszt Hibaprotokoll Hibák Monitoradatok "1." szolár fogyasztó 1. szolárkör Puffer-bypass kapcsolás Szolárköri hőmennyiségmérő "2." szolár fogyasztó 2. szolárkör Érzékelő-jelleggörbe Címszójegyzék FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

3 Biztonság 1 1 Biztonság 1.1 Ehhez az utasításhoz Ez a fejezet olyan általános biztonsági tudnivalókat tartalmaz, amelyeket az FM443 funkciómodulon végzendő szerviztevékenysége során figyelembe kell vennie. Ezenkívül a jelen szervizutasítás többi fejezetében is találhatók biztonsági tudnivalók, amelyeket szintén figyelembe kell vennie. A következőkben ismertetésre kerülő tevékenységek megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat. A biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez akár halálesethez is-, valamint anyagi és környezeti károkhoz vezethet. 1.2 Rendeltetésszerű használat Az FM443 funkciómodult a Logamatic 4000 szabályozórendszerhez tartozó szabályozókba építheti be. A kifogástalan üzemhez a szabályozókészülék legalább 4.17 szoftver-verziója szükséges. 1.3 Szabványok és irányelvek Ez a termék szerkezetében és működési módjában egyrészt megfelel az európai irányelveknek, másrészt az ezeket kiegészítő nemzeti követelményeknek is. A megfelelőséget a CE jelöléssel igazoljuk. A termék megfelelőségi tanúsítványát letöltheti a internet címről, illetve elkérheti az ön Buderus képviseletén is. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 3

4 1 Biztonság 1.4 Az alkalmazott szimbólumok magyarázata A figyelemfelhívó szavakkal két veszélyfokozat különböztethető meg: ÉLETVESZÉLY FIGYELEM! A terméktől kiinduló veszély azt jelzi, hogy kielégítő megelőző intézkedések nélkül súlyos baleset, esetleg halálos sérülés történhet. SÉRÜLÉSVESZÉLY/ BERENDEZÉS-KÁROSODÁS VIGYÁZAT! Potenciális veszélyhelyzetre utal, amely közepes vagy könnyű testi sérülésekhez, vagy anyagi károkhoz vezethet.. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A készülék optimális használatával és beállításával kapcsolatos ötletek, továbbá egyéb hasznos információk. 1.5 Tartsa be ezeket az utasításokat Az FM443 funkciómodul kifejlesztése és gyártása a legújabb műszaki szinvonalnak és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően történt. Ennek ellenére szakszerűtlen szerviztevékenység esetén nem zárhatók ki teljesen az anyagi károk. 4 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

5 Biztonság 1 Az FM443 funkciómodulon végzendő szerviztevékenységének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a szervizutasítást. ÉLETVESZÉLY FIGYELEM! az elektromos áram miatt! Ügyeljen arra, hogy a szerelést, az elektromos kábelezést, az első üzembe helyezést, az árambekötést, valamint a karbantartást és az állagfenntartást csak megfelelő képzettségű szakemberek végezzék, az idevágó műszaki rendszabályok betartása mellett. Ennek során a helyi előírásokat is be kell tartani! ÉLETVESZÉLY FIGYELEM! az elektromos áram miatt! Ügyeljen arra, hogy minden elektromos munkát csak arra felhatalmazott szakemberek végezzenek. A szabályozókészülék kinyitása előtt: minden pólust megszakítva áramtalanítsa a szabályozókészüléket és biztosítsa azt véletlenszerű visszakapcsolás ellen. ÉLETVESZÉLY az elektromos áram miatt! FIGYELEM! Egy vezetékérnek a kapocsról való véletlen lebontása miatt a 230 V és a törpefeszültség közötti feszültségáthúzás veszélyét meg kell akadályozni! Ezért minden vezeték ereit kölcsönösen rögzítse (például kábelkötözőkkel), vagy csak nagyon rövid szakaszon távolítsa el a vezetékköpeny szigetelését. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 5

6 1 Biztonság SÉRÜLÉSVESZÉLY/ BERENDEZÉS-KÁROSODÁS VIGYÁZAT! kezelési hiba miatt! A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. Gondoskodjon róla, hogy gyerekek felügyelet nélkül ne kezelhessék a készüléket, illetve ne játsszanak vele. Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékhez, akik szakszerűen tudják kezelni azt. KÉSZÜLÉKKÁROSODÁS VIGYÁZAT! elektrosztatikus kisülés miatt (ESD)! A modul kicsomagolása előtt saját testének elektrosztatikus kisütése céljából érintsen meg egy fűtőtestet vagy egy földelt, fém vízvezetéket. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ügyeljen arra, hogy a hálózat összpólusú lekapcsolásához legyen egy szabványos leválasztó berendezés. Ha nincs leválasztó berendezés, akkor be kell építenie egyet. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Csak eredeti Buderus pótalkatrészeket használjon. A nem eredeti Buderus alkatrészek miatt bekövetkezett károkért a Buderus cég semmilyen felelősséget nem vállal. 1.6 Megsemmisítés Az elektronikus alkatrészek nem dobhatók a háztartási hulladékok közé. A modulok megsemmisítését arra kijelölt helyen környezetkímélő módon végeztesse el. 6 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

7 Termékleírás 2 2 Termékleírás HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az FM443 funkciómodul beépítése előtt ellenőrizze a Controllermodul (CM 431) és a MEC2 kezelőegység (verzió 4.17-től) szoftver-verzóját. Részletesebb információ bármelyik Buderus képviseletnél kapható. Az FM443 funkciómodult csak egyszer építheti be egy, a Logamatic 4000 szabályozórendszerhez tartozó szabályozókészülékbe. Az FM443 funkciómodul fő funkciója az, hogy egy egy vagy két szolár fogyasztóval (például tárolóval) rendelkező szolár rendszert integráljon egy meglévő szabályozókészülékbe. Az FM443 funkciómodul beépítése után a következő funkciókat vagy csatlakozási lehetőségeket használhatja: Üzemmód átállítása. "1." szolár fogyasztó (pl. tároló-vízmelegítő) beiktatása. Puffer-bypass kapcsolás a fűtésrásegítéshez. Tárolók sorba kapcsolása. Szolárköri hőmennyiségmérő (WMZ) beiktatása, kiegészítő tartozékként kapható a Buderusnál. "2." szolár fogyasztó (pl. úszómedence) beiktatása. Az előmelegítő fokozat termikus fertőtlenítése. Az előmelegítő fokozat napi felfűtésének felügyelete az 552. sz. DVGW műszaki adatlap szerint. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 7

8 2 Termékleírás ábra Az FM443 funkciómodul előlapja 1 Kézikapcsoló (1. szolárkör) 2 "3-járatú váltószelep" LED-je puffer-bypass kapcsolásnál (fűtésrásegítés tárolóval) 3 "3-járatú váltószelep" LED-je puffer-bypass kapcsolásnál (nincs tárolóval történő fűtésrásegítés) 4 1. szolárköri szivattyú* 5 1. tároló maximális hőmérséklete 6 "Modulzavar" LED (piros) általános modulzavar 7 Kollektor maximális hőmérséklete 8 2. szolárköri szekunder szivattyú, ill. átrétegződés, ill. áttöltés aktív* 9 2. szolárköri szivattyú, ill járatú váltószelep 2. szolár köri állásban* 10 3-járatú váltószelep 1. szolárköri állásban 11 Kézikapcsoló (szolárkör kiválasztása) * LED folyamatosan világít: szivattyú üzemel (100%) LED "vibrál": szivattyú moduláció LED kikapcsolva: szivattyú Ki 8 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

9 Termékleírás Be- és kimenetek, csatlakozók Az FM443 funkciómodul hátoldalán fent a kisfeszültségű kapcsok és a 230V-os kimenetek állnak a rendelkezésére. A kapocsléceken a hozzá tartozó csatlakozódugóknak megfelelő felirattal ellátott, színes öntapadó címkék találhatók. A csatlakozódugók színjelöléssel vannak ellátva és kódoltak. Megjelölés Hálózat PSS2 SU PS2 SPB PSS1 Leírás Hálózati betáplálás 2. szolárköri szivattyú 3-járatú váltószelep (1. tároló/2. tároló) 2. szolárköri szekunder szivattyú Puffer-bypass kapcsolás: 3-járatú váltószelep 1. szolárköri szivattyú 1. tábl. 230V-os csatlakozók FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 9

10 2 Termékleírás HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ügyeljen arra, hogy a rendszerkapcsolástól függően (puffer-bypass kapcsolás vagy tárolók sorba kapcsolása) az FPB-érzékelőket helyesen csatlakoztassa és helyes pozíciókba szerelje fel. FPB WMZ Megjelölés Érzékelők FR FP FR FV ZV FSS2 FSS FSK 2. tábl. Kisfeszültségű csatlakozók Leírás Puffer-bypass kapcsolás: Visszatérő hőmérséklet érzékelő Puffer-bypass kapcsolás: Puffertároló hőmérséklet érzékelő Testcsatlakozás A szolárkör visszatérő hőmérséklet érzékelője a hőmennyiségméréshez A szolárkör előremenő hőmérséklet érzékelője a hőmennyiségméréshez A szolárkör térfogatáram-mérője ahőmennyiségméréshez 2. szolár fogyasztó hőmérséklet érzékelője 1. szolár fogyasztó hőmérséklet érzékelője Kollektor hőmérséklet érzékelője 10 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

11 Termékleírás Beépítés a Logamatic 4000 sorozatú szabályozókészülékekbe HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az FM443 funkciómodult lehetőleg a mindenkori szabályozókészülékben a jobb oldalon helyezze el. Ezzel garantálható a fűtőkörök logikai hozzárendelése. Afűtőköri modulokat célszerű bal oldalról kezdve bedugaszolni a szabályozókészülékbe. Az FM443 funkciómodul a 4000-es szabályozókészülék-sorozat bármelyik szabad csatlakozási helyébe bedugaszolható (pl csatlakozási hely Logamatic 43xx esetén). Lehetséges csatlakozási hely kiosztások a különböző szabályozókészülékeknél 412x xx 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 3. tábl. Lehetséges csatlakozási hely kiosztások FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 11

12 2 Termékleírás 2.3 A kézikapcsolók állásai BERENDEZÉS-KÁROSODÁS VIGYÁZAT! Ha a kapcsolók állandóan "kézi" állásban vannak, károsodhat a szolár rendszer, sőt a rendszer egyes részei tönkre is mehetnek. Ügyeljen arra, hogy csak rövid ideig használja a "kézi" kapcsolóállást. A kézikapcsolók különféle állásai különböző hatást gyakorolnak a szolárkörökre, illetve a két szolár fogyasztóra. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Normál esetben a kézikapcsolóknak "AUT" állásban kell lenniük. 12 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

13 Termékleírás Kézikapcsoló (1. szolárkör) HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ha a kézikapcsolók nincsenek automatikus üzemben, akkor a MEC2 kezelőegységen megfelelő üzenet jelenik meg, a modulon pedig világít a "modulzavar" LED. Állás Hatás Az 1. szolárkör (1. szolárköri szivattyú) és a bypass (3-járatú váltószelep) le van kapcsolva. Ezt a beállítást csak új installálás vagy karbantartási vagy szervizmunkák esetén használja. Az 1. szolárkör és a bypass automatikus üzemben működik, ez a standard beállítás. A kézi üzem aktivált. Az 1. szolárköri szivattyú be van kapcsolva. A bypass nem kap vezérlést. 4. tábl. A kézikapcsoló állásai Ha a kézi üzem aktivált, akkor A szolár rendszer meleg közege (például glykol-víz) a tárolótól a kollektormező felé tud folyni. A szolár rendszer hideg közege (<0 C) (például glykol-víz) a kollektortól a tároló felé tud folyni a tároló hőmérséklet süllyed, úgyhogy pl. be kell lépnie az utánfűtésnek. A kollektorvédelem ki van iktatva. A tárolóvédelem ki van iktatva. A kollektor-fagyvédelem ki van iktatva. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 13

14 2 Termékleírás Kézikapcsoló (szolárkör kiválasztása) HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ha a kézikapcsolók nincsenek automatikus üzemben, akkor a MEC2 kezelőegységen megfelelő üzenet jelenik meg, a modulon pedig világít a "modulzavar" LED. Állás Hatás A szolárkör kiválasztása le van kapcsolva. Ezt a beállítást csak új installálás vagy karbantartási vagy szervizmunkák esetén használja. Az FM443 funkciómodulhoz (szolár modul) tartozó szolár fogyasztók fűtéséhez aktív az automatikus átkapcsolás, ez a standard beállítás. Csak akkor kerül sor a "2." szolár fogyasztó (2. szolárkör) fűtésére, ha elegendő szolár hozam áll rendelkezésre. Az automatikus átkapcsolás deaktivált. Csak akkor kerül sor a "1." szolár fogyasztó (1. szolárkör) fűtésére, ha elegendő szolár hozam áll rendelkezésre. Az automatikus átkapcsolás deaktivált. 5. tábl. A kézikapcsoló állásai 14 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

15 Az FM443 funkciói 3 3 Az FM443 funkciói A következő pontokban elmagyarázzuk, hogyan használhatja és a MEC2 kezelőegységen hogyan állíthatja be a különböző funkciókat. 3.1 Az FM443 funkciómodul beiktatása a szabályozókészülékbe SZERVIZSZINT Ált. jellemzők A szervizszint előhívása A Logamatic 4xxx típusú szabályozókészülékének mindenkori szervizutasítása pontosan ismerteti, hogy hogyan kezelje a MEC2 kezelőegységet. Itt most rövid áttekintést kap a MEC2 kezelőegység kezeléséről. A MEC2 két kezelési szinttel (1. szint zárt kezelőfedélnél és 2. szint nyitott kezelőfedélnél) és egy szervizszinttel (kódkulccsal érhető el) rendelkezik. A szervizszinten különféle főmenük állnak a rendelkezésére, amelyek almenüiben végezheti el a szabályozókészülékek beállításait. 2. ábra MEC2 kezelőegység 1 1 Kijelző 2 Forgatógomb 3 Funkciógombok 2 3 A szervizszintre történő belépéshez addig nyomja ezt a nyomógomb-kombinációt (kódkulcs), amig a kijelzőn meg nem jelenik a "SZERVIZSZINT Ált. jellemzők" szöveg. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 15

16 3 Az FM443 funkciói Az FM443 funkciómodul beiktatása a MEC2-szintre Miután beépítette az FM443 funkciómodult ( "Modulok 4xxx sorozatú szabályozókészülékekhez" szerelési utasítás), a bekapcsolás után szabályozókészüléke automatikusan felismeri azt. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ha nem történik meg automatikusan az FM443 funkciómodul felismerése, akkor azt a MEC2 kezelőegység segítségével kézzel kell installálnia. Az FM443 funkciómodul kézi bekötése a MEC2-szintre Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT modulválasztás" szöveg. SZERVIZSZINT modulválasztás MODULVÁLASZTÁS A hely kazánmodul ZM434 A "MODULVÁLASZTÁS" főmenübe való belépéshez nyomja meg a "kijelzés" gombot. A kijelzőn megjelenik a "MODULVÁLASZTÁS A hely" szöveg. 16 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

17 Az FM443 funkciói 3 Addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik az a pozíció (csatlakozási hely), amelyre az FM443 funkciómodul installálásra került. Az FM443 funkciómodul például a 2. helyre legyen installálva. Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot (az alsó sorban látható szöveg villogni kezd) és addig forgassa a forgatógombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az FM443 funkciómodul. Engedje el a "kijelzés" gombot. Nyomja meg a "vissza" gombot. MODULVÁLASZTÁS 2. hely Szolár modul FM443 Az FM443 funkciómodul (szolár modul) a 2. helyre van installálva. Az 1. kezelési szintre való belépéshez nyomja meg háromszor a "vissza" gombot vagy csukja be a kezelőfedelet. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 17

18 3 Az FM443 funkciói 3.2 Üzemmód átállítása Átállíthatja a szolár szabályozó üzemmódját. Ehhez a következő üzemmódok állnak a rendelkezésére. Kézi BE ("nappali üzemmód") Kézi KI ("éjszakai üzemmód") Automatikus üzem ("AUT" gomb) HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A "Kézi BE" üzemmódban ("nappali üzemmód") a kollektorvédelmi funkció biztosított. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A MEC2 kezelőegység zárt fedele esetén mindig az a fűtőkör jelenik meg, amelyikhez a MEC2 kezelőegység hozzá van rendelve. Ha a MEC2 kezelőegység nincs hozzárendelve fűtőkörhöz, akkor mindig a legalacsonyabb installálási számú fűtőkör kerül kijelzésre. Részletesebb információkat szabályozókészüléke műszaki dokumentumaiban talál. Nyissa ki a MEC2 kezelőegység fedelét. Nyomja meg és tartsa megnyomva a "fűtőkör" gombot. a "Fűtőkörválasztás szolár" szöveg. Engedje el a "fűtőkör" gombot. 18 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

19 Az FM443 funkciói 3 Különböző üzemmódok A szolár szabályozás "állandó be" állapotra történő állításához nyomja meg a Kézi BE ("nappali üzemmód") gombot. A szolár szabályozó automatikus üzemre történő állításához nyomja meg az automatikus üzem ("AUT") gombot. A szolár szabályozás leállításához nyomja meg a Kézi KI ("éjszakai üzemmód") gombot. Üzemmód Beviteli tartomány Automatikus Ki Be Gyári beállítás Automatikus Kézi BE Ennek az üzemmódnak nincs szabályozási funkciója, de kikapcsolja a szolár rendszert, ha a kollektormező vagy a tároló(k) túllépték a megengedett maximális hőmérsékletet. Ha ez az üzemmód aktiv, A szolár rendszer meleg közege (például glykol-víz) a tárolótól a kollektormező felé tud folyni. A szolár rendszer hideg közege (<0 C) (például glykol-víz) a kollektortól a tároló felé tud folyni a tároló hőmérséklet süllyed, úgyhogy pl. be kell lépnie az utánfűtésnek. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 19

20 3 Az FM443 funkciói 3.3 "1." szolár fogyasztó 1. szolárkör Az első fogyasztót (pl. tárolót) az FM443 funkciómodullal iktathatja be a szabályozásba. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Csak egy tároló-vízmelegítőt iktasson be a használati melegvíz termeléshez "1." szolár fogyasztóként Maximális tároló hőmérséklet beállítása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "SZOLÁR ADATOK" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK Max. hőmérséklet tároló 1" szöveg. SZOLÁR ADATOK Max. hömérséklet Tároló 1 60 C Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a maximális tároló hőmérsékletet. Beviteli tartomány Gyári beállítás 1. tároló maximális hőmérséklete 30 C 90 C 60 C 20 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

21 Az FM443 funkciói Tároló hőmérséklet csökkentés (optimalizálási funkció) beállítása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "SZOLÁR" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK szolár tároló 1 csökkenés" szöveg. SZOLÁR ADATOK Szolár tároló 1 csökkenés nincs Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a tároló hőmérséklet csökkentést. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Az FM443 funkciómodul a szolár hozam növelésére szolgáló optimalizálási funkcióval rendelkezik. A szolár hozam függvényében egészen az itt beállított értékig csökkenthető az utánfűtési hőmérséklet. Beviteli tartomány 1. tároló csökkentése nincs 30 C 54 C Gyári beállítás nincs FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 21

22 3 Az FM443 funkciói 3.4 Puffer beiktatása Ezzel a paraméterrel állíthatja be azt, hogy hogyan legyen beiktatva egy puffertároló ha van ilyen a rendszerbe. A puffer "nincs"-ként: tehát nincs ilyen (gyári beállítás), puffer-bypassként, ing. hőm. (tárolóként) SP1, ing. hőm. (tárolóként) SP2 iktatható be. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ha puffer-bypass kapcsolás van installálva a fűtési rendszerbe, akkor a MEC2 kezelőegységen aktiválnia kell a "puffer-bypass" funkciót. Ha aktiválta ezt a funkciót, akkor a megfelelő be- és kikapcsolási különbségeket is meg kell adnia Puffer beiktatás beállítása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "Szolár" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. 22 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

23 Az FM443 funkciói 3 a "SZOLÁR ADATOK puffer beiktatás nincs" szöveg. SZOLÁR ADATOK Puffer beiktatás nincs Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a puffertároló beiktatását. Puffer beiktatása Beviteli tartomány nincs puffer-bypass ing. hőm. SP1 ing. hőm. SP2 Gyári beállítás nincs Nincs puffer beiktatás Ha "nincs" beiktatáshoz történik a beállítás, akkor a modul azt feltételezi, hogy nem kell figyelembe vennie puffertárolót. Puffer-bypass Ha "puffer-bypass" beiktatáshoz történik a beállítás, akkor a modul azt feltételezi, hogy a szolár rendszer fűtés rásegítésre is működik, és visszatérő hőmérséklet emelésként egy standard hőtermelő számára kell beiktatni a puffertárolót. Puffer beiktatása ingadozó hőmérsékletű tárolóként Ha a beiktatáshoz "Ing. hőm. SP1/SP 2" kerül beállításra, akkor a modul azt feltételezi, hogy nem csak a szolár rendszer adja le saját energiáját a puffertárolónak, hanem a standard hőtermelő is a puffertárolóba táplálja az energiáját, a rendszer ellátása pedig részben vagy egészben a puffertárolóból történik. Itt dönthető el, hogy az 1. tároló vagy a 2. tároló működjön-e ingadozó hőmérsékletű tárolóként. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 23

24 3 Az FM443 funkciói Puffer- és bypass-átáramlás beállítása A puffer-bypass szabályozás a puffertároló (FPB-FP érzékelő) és a rendszer visszatérő (FPB-FR érzékelő) közötti hőmérsékletkülönbség függvényében vezérli az SPB háromjáratú szelep átkapcsolását. Pufferen át áramlik: a térfogatáram a puffertárolón keresztül Bypasson át áramlik: a térfogatáram elkerüli a puffert (közvetlenül a kazán, illetve a hidraulikus váltó visszatérő ágában) Ha a puffertárolóban uralkodó hőmérséklet a "pufferen át áramlik ΔT-től" pontban megadott értékkel magasabb, mint a rendszer visszatérőben uralkodó hőmérséklet, akkor a szabályozó a puffertárolón keresztül vezeti a térfogatáramot. Addig áramlik a térfogatáram a puffertárolón keresztül, amíg a puffertároló/ rendszer visszatérő hőmérséklet-különbség a "bypasson át áramlik ΔT-től" paraméterhez megadott érték alá nem csökken. Ha az érték ezen hőmérséklet-különbség alá csökkent, a rendszer átvált bypass-ra egészen addig, amíg újból el nem éri a "pufferen át áramlik ΔT-től" átkapcsolási küszöbértéket stb. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A bypasson át áramláshoz tartozó átkapcsolási küszöbértéknek mindig kisebbnek kell lennie a pufferen át áramláshoz tartozó átkapcsolási küszöbértéknél. Ha a puffer-bypass kapcsolást aktiválta, akkor a "SZOLÁR ADATOK" menüszinten állíthatja be az átkapcsolási küszöbértékeket a puffer- és a bypass-átáramláshoz. 24 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

25 Az FM443 funkciói 3 Egy kattanásnyit fordítsa el a forgatógombot jobbra, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a "SZOLÁR ADATOK pufferen át áramlik ΔT-től" szöveg. SZOLÁR ADATOK Pufferen át áramlik ΔT 10K-től Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja az átkapcsolási hőmérséklet-különbséget a pufferen át áramláshoz. Beviteli tartomány Gyári beállítás Pufferen át áramlik ΔT-től 7 K 20 K 10 K Egy kattanásnyit fordítsa el a forgatógombot jobbra, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a "SZOLÁR ADATOK bypasson át áramlik ΔT-től" szöveg. SZOLÁR ADATOK Bypasson át áramlik ΔT 5 K-től Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja az átkapcsolási hőmérséklet-különbséget a bypasson át áramláshoz. Beviteli tartomány Gyári beállítás Bypasson át áramlik ΔT-től 5 K 15 K 5 K FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 25

26 3 Az FM443 funkciói 3.5 Szolárköri hőmennyiségmérő Ha hőmennyiségmérő-készlet van beépítve a szolárkörbe, akkor annak értékeit kijeleztetheti a MEC2 kezelőegység kijelzőjén. Ezt külön-külön is megteheti az első és a második szolár fogyasztó hőmennyiségére. A második szolár fogyasztó hőmennyiségének kiszámítása a szivattyú működési idejének segítségével történik. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ez a funkció csak hőmennyiségmérő-készlet beépítése esetén használható. Ez a készlet külön rendelhető tartozékként kapható a Buderusnál. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ügyeljen arra, hogy helyesen csatlakoztassa a WMZ-érzékelőt ( 2. tábl., 10. oldal). Aktiválja a "hőmennyiségmérő" funkciót. Ha aktiválta ezt a funkciót ("igen"), akkor be kell állítania a szolárkör megfelelő glykoltartalmát. 26 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

27 Az FM443 funkciói A hőmennyiségmérés aktiválása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "SZOLÁR ADATOK" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK hőmennyiségmérő" szöveg. SZOLÁR ADATOK Hömennyiségmérö igen Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most aktiválhatja a hőmennyiség-regisztrálást. Hőmennyiségmérő Beviteli tartomány igen nem Gyári beállítás nem FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 27

28 3 Az FM443 funkciói A glykoltartalom beállítása Ha aktiválta a hőmennyiségmérést, akkor a "SZOLÁR ADATOK" menüszinten be kell állítania a glykoltartalmat. Egy kattanásnyit fordítsa el a forgatógombot jobbra, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a "SZOLÁR ADATOK glykoltartalom" szöveg. SZOLÁR ADATOK Glykoltartalom 50% Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a glykoltartalmat. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ Ha egy szolárkör glykol-víz keverékkel üzemel, akkor Önnek ellenőriznie kell a glykoltartalmat. A szolár hozam a szolárkörben lévő közeg és a térfogatáram fajlagos hőkapacitásából számítható ki. Beviteli tartomány Glykoltartalom 0% 30% 40% 50% Gyári beállítás 50% 28 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

29 Az FM443 funkciói A statisztika-funkció aktiválása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT Ált. adatok" szöveg. Az "ÁLT. JELLEMZŐK" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. az "ÁLT. JELLEMZŐK hőmennyiség nincs kijelzés" szöveg. ÁLT. JELLEMZŐK Hömennyiség Nincs kijelzés Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a szolár adatok kijelzését a statisztikafunkcióhoz. Hömennyiség Beviteli tartomány nincs égő* szolár * csak EMS nélküli, egyfokozatú állókazánoknál Gyári beállítás nincs FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 29

30 3 Az FM443 funkciói 3.6 Szekunder köri szivattyú szivattyúfunkció A szolár modul egy szivattyúkimenettel rendelkezik, amelyhez az alkalmazástól függően különböző funkciók rendelhetők hozzá. A szivattyú a következő funkciókkal nincs: tehát nincs ilyen (gyári beállítás), 2. szek. tároló (2. tároló szekunder köri szivattyúja), Átrétegződés (az előmelegítő fokozat felfűtése), Sziv. áttöltés (tárolók sorba kapcsolása) iktatható be Puffer beiktatás beállítása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "Szolár" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK szivattyúfunkció nincs" szöveg. SZOLÁR ADATOK Szivattyúfunkció nincs Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a szivattyúfunkciót. 30 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

31 Az FM443 funkciói 3 Szivattyúfunkció Beviteli tartomány nincs 2. szek. tároló átrétegződés áttöltés Gyári beállítás nincs Nincs szivattyúfunkció Ha szivattyúfunkcióhoz a "nincs" beállítása történik, akkor a modul azt feltételezi, hogy nincs csatlakoztatva szivattyú, és ezt a kimenetet nem vezérli az FM443 funkciómodul. 2. szek. tároló Ha a szivattyúfunkcióhoz a "2. szek. tároló" beállítása történik, akkor az ott csatlakoztatott szivattyú szekunder köri szivattyúként a 2. szolár fogyasztó töltése céljából dolgozik, vagyis a 2. fogyasztó hőcserélőn keresztül üzemel. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 31

32 3 Az FM443 funkciói Átrétegzödés Ha a szivattyúfunkcióhoz az "átrétegződés" beállítása történik, akkor az ott csatlakoztatott szivattyú kettős szolár tárolók esetén arra szolgál, hogy a szolár előmelegítő fokozatot szükség esetén a legionellák elszaporodásának elkerülése érdekében az 552. sz. DVGW műszaki adatlap szerint naponta egyszer felfűtse 60 C-ra, illetve a szolár előmelegítő fokozat termikus fertőtlenítését végzi. FB PS2 FSS 3. ábra Átrétegződés szolár tárolóval kialakított kapcsolás esetén 32 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

33 Az FM443 funkciói 3 Sziv. áttöltés Ha a szivattyúfunkcióhoz a "sziv. áttöltés" beállítása történik, akkor az ott csatlakoztatott szivattyú tárolók sorba kapcsolása esetén a szolár tároló és a kazán által fűtött tároló áttöltésére szolgál. Vagyis amint a szolár tároló melegebb, mint a kazánnal fűtött tároló, bekapcsol a PS2 szivattyú és lezajlik a tárolók áttöltése. Ezenkívül ezen szivattyú segítségével történik a szolár tároló, vagyis a szolár előmelegítő fokozat szükség esetén a legionellák elszaporodásának elkerülése érdekében az 552. sz. DVGW műszaki adatlap szerinti naponta egyszeri felfűtése 60 C-ra, illetve a szolár előmelegítő fokozat termikus fertőtlenítéséhez szükséges felfűtés is. 4. ábra Áttöltés tárolók sorba kapcsolása esetén FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 33

34 3 Az FM443 funkciói Sziv. áttöltés bekapcsolásának beállítása Akkor kezdődik az áttöltés, ha az FSS szolár érzékelőnél az itt beállított értékkel magasabb hőmérséklet mérhető, mint az FB melegvíz érzékelőnél. Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "Szolár" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK sziv. áttöltés bekapcsolás 10 K" szöveg. SZOLÁR ADATOK Sziv. áttöltés bekapcsolás 10K Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget az áttöltő szivattyú számára. Beviteli tartomány Gyári beállítás Sziv. áttöltés bekapcsolása 2 K 10 K 5 K 34 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

35 Az FM443 funkciói Sziv. áttöltés kikapcsolásának beállítása Akkor fejeződik be az áttöltés, ha az FSS szolár érzékelő hőmérséklete az FB melegvíz érzékelő hőmérsékletéhez közeledve el nem éri ezt az értéket. Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "Szolár" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK sziv. áttöltés kikapcsolás 5 K" szöveg. SZOLÁR ADATOK Sziv. áttöltés kikapcsolás 5K Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget az áttöltő szivattyú számára. Beviteli tartomány Gyári beállítás Sziv. áttöltés kikapcsolása 2 K 10 K 5 K FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 35

36 3 Az FM443 funkciói 3.7 Az előmelegítő fokozat felfűtése Ha az "átrétegződés" szivattyúfunkció vagy a "sziv. áttöltés" szivattyúfunkció lett kiválasztva, akkor a termikus fertőtlenítéskor és/vagy a legionellák elszaporodásának elkerülésére szolgáló napi egyszeri 60 C-ra való felfűtéskor a szolár előmelegítő fokozat, vagyis egy bivalens tároló alsó felének, illetve tárolók sorba kapcsolása esetén a szolár tárolónak a fűtőkazánnal történő felfűtésére is van lehetőség. A következő beállítások lehetségesek: ki: Tehát nincs az előmelegítő fokozat felfűtése (gyári beállítás). Fertőtlenítés: Az előmelegítő fokozat felfűtésére csak a termikus fertőtlenítéskor kerül sor. Felfűtés: Az előmelegítő fokozat felfűtésére csak a napi egyszeri 60 C-ra való felfűtéskor kerül sor. Fertőtlenítés + felfűtés: Az előmelegítő fokozat felfűtésére a termikus fertőtlenítéskor és a napi egyszeri 60 C-ra való felfűtéskor kerül sor szolár tároló fűtés Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "Szolár" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. 36 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

37 Az FM443 funkciói 3 a "SZOLÁR ADATOK szolár tároló 1 fűtés ki" szöveg. SZOLÁR ADATOK 1. szolár tároló fütés ki Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja az előmelegítő fokozat felfűtését. HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A napi felfűtéshez és a termikus fertőtlenítéshez szükséges beállítások a melegvíz-funkciónál végezhetők el ( a szabályozókészülék szervizutasítása). Beviteli tartomány 1. szolár tároló fűtés ki fertőtlenítés felfűtés fertőtl.+felfűtés Gyári beállítás nincs FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 37

38 3 Az FM443 funkciói 3.8 "2." szolár fogyasztó 2. szolárkör Ha egy második fogyasztót (pl. úszómedencét vagy puffertárolót) akar az FM443 funkciómodullal beiktatni a szabályozásba, akkor aktiválnia kell a "2. fogyasztó" funkciót. A második fogyasztó felfűtése egy 3-járatú váltószeleppel vagy egy külön szivattyúval történhet Második szolár fogyasztó aktiválása Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT szolár" szöveg. A "SZOLÁR ADATOK" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. a "SZOLÁR ADATOK 2. fogyasztó" szöveg. SZOLÁR ADATOK 2. fogyasztó nincs Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most aktiválhatja a második fogyasztót. Beviteli tartomány 2. fogyasztó nincs 3-járatú váltószelep külön szivattyú Gyári beállítás nincs 38 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

39 Az FM443 funkciói Átkapcsolási lehetőségek beállítása Ha aktiválta a második szolár fogyasztót, akkor a "SZOLÁR ADATOK" menüszinten be kell állítania az átkapcsolást. a "SZOLÁR ADATOK átkapcsolás" szöveg. SZOLÁR ADATOK Átkapcsolás automatikus Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a különböző átkapcsolási lehetőségeket. Átkapcsolás Beviteli tartomány automatikus mindig 1. tároló mindig 2. tároló Gyári beállítás automatikus FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 39

40 3 Az FM443 funkciói Maximális tároló hőmérséklet beállítása Ha aktiválta a második szolár fogyasztót, akkor a "SZOLÁR ADATOK" menüszinten be kell állítania a maximális tároló hőmérsékletet. a "SZOLÁR ADATOK Max. hőmérséklet tároló 2" szöveg. SZOLÁR ADATOK Max. hömérséklet Tároló 2 60 C Tartsa megnyomva a "kijelzés" gombot és forgassa a forgatógombot. Most beállíthatja a maximális tároló hőmérsékletet. Beviteli tartomány Gyári beállítás 2. tároló maximális hőmérséklete 20 C 90 C 60 C 40 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

41 Reléteszt 4 4 Reléteszt A "Reléteszt" menüvel ellenőrizheti, hogy a külső komponensek (például szivattyúk) helyesen vannak-e csatlakoztatva. BERENDEZÉS-KÁROSODÁS VIGYÁZAT! A reléteszt időtartama alatt nem biztosított a rendszer működése. Szabályozástechnikailag minden funkció deaktivált. A rendszer károsodásainak elkerülése érdekében a reléteszt végén lépjen ki ebből a funkcióból. Reléteszt Ha a "Reléteszt szolár" funkciót választotta, akkor az FM443 funkciómodulra csatlakoztatott szivattyúkat egyenként kapcsolhatja be vagy ki. Ha a "Reléteszt" funkció aktivált, akkor: A szolár rendszer meleg közege (például glykol-víz) a tárolótól a kollektormező felé tud folyni. A szolár rendszer hideg közege (<0 C) (például glykol-víz) a kollektortól a tároló felé tud folyni a tároló hőmérséklet süllyed, úgyhogy pl. be kell lépnie az utánfűtésnek. A kollektorvédelem ki van iktatva. A tárolóvédelem ki van iktatva. A kollektor-fagyvédelem ki van iktatva. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 41

42 4 Reléteszt Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT reléteszt" szöveg. RELÉTESZT A "Reléteszt" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. A kijelzőn megjelenik a "RELÉTESZT kazán" szöveg. Kazán a "RELÉTESZT szolár" szöveg. A "RELÉTESZT" almenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. A következő relék működését (be/ki) tesztelheti: 3-járatú váltószelep Bypass Primer sziv. SP1 Primer sziv. SP2 Szek. sziv. SP2 42 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

43 Hibaprotokoll 5 5 Hibaprotokoll A "Hibaprotokoll" menüvel kijeleztetheti a fűtésszabályozó utolsó négy zavarüzenetét. Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT hibaprotokoll" szöveg. SZERVIZSZINT Hibaprotokoll Zavar 1 Sol.Byp.VT-érz. 08:30-tól :08-ig A "Hibaprotokoll" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. A következő zavarok jeleníthetők meg: Kollektor érzékelő Bypass-puffer érzékelő Bypass visszatérő érz. Hőmennyiség előremenő hőmérséklet érzékelő Hőmennyiség visszatérő hőmérséklet érzékelő 1. tároló alsó hőmérséklet érzékelő 2. tároló alsó hőmérséklet érzékelő Térfogatáram-mérés Hiszterézis-beállítás FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 43

44 6 Hibák 6 Hibák HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A "Zavar" oszlopban minden olyan zavar fel van sorolva, amely az FM443 funkciómodul, a szolár fogyasztók és egy hőmennyiségmérő közötti együttműködés során előfordulhat. A "Zavar" oszlopban olvasható megfogalmazások úgy mutatják az üzeneteket, ahogyan azok a MEC2 kezelőegység kijelzőjén megjelennek. Zavar Kihatás a szabályozási viszonyokra Bypass-puffer érzékelő A bypass-kimenet nem kap vezérlést. Bypass visszatérő érz. A bypass-kimenet nem kap vezérlést. A zavar lehetséges okai A puffer érzékelő hibás. A puffer érzékelő nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. A visszatérő érzékelő hibás. A visszatérő érzékelő nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. Elhárítás Ellenőrizze az érzékelő-csatlakozást az FM443 funkciómodulnál (FPB-FP). Ellenőrizze a bypasson lévő érzékelőt törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. Ellenőrizze az érzékelő-csatlakozást az FM443 funkciómodulnál (FPB-FR). Ellenőrizze a bypasson lévő érzékelőt törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. 44 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

45 Hibák 6 Zavar Hömennyiség elöremenö érz. Hömennyiség visszatérö érz. Kollektor érz. Kihatás a szabályozási viszonyokra Nincs hőmennyiségmérés. Nincs hőmennyiségmérés. Az 1. tároló és a 2. tároló szolár általi felfűtése nem működik. A zavar lehetséges okai Az előremenő hőmérséklet érzékelő hibás. Az előremenő érzékelő nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. A visszatérő érzékelő hibás. A visszatérő érzékelő nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. Hibás a kollektor érzékelő. A kollektor érzékelő nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. Elhárítás Ellenőrizze az érzékelőcsatlakozást az FM443 funkciómodulnál (WMZ-FV). Ellenőrizze a szolár rendszer előremenő érzékelőjét törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. Ellenőrizze az érzékelőcsatlakozást az FM443 funkciómodulnál (WMZ-FR). Ellenőrizze a szolár rendszer visszatérő érzékelőjét törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. Ellenőrizze a kollektor érzékelőt törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 45

46 6 Hibák Zavar 1. tároló alsó érzékelö Kihatás a szabályozási viszonyokra A zavar lehetséges okai Az 1. tároló szolár általi Hibás az 1. tároló felfűtése nem működik. érzékelője. Az 1. tároló érzékelője nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Elhárítás Ellenőrizze az 1. tároló érzékelőjét törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. 2. tároló alsó érzékelö Hiszterézisbeállítás Térfogatárammérés Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. A 2. tároló szolár általi Hibás a 2. tároló felfűtése nem működik. érzékelője. Az FM443 funkciómodul lekapcsol. Nincs hőmennyiségmérés. A 2. tároló érzékelője nem vagy nem megfelelően került csatlakoztatásra. Az FM443 vagy a szabályozókészülék hibás. A használó által beállított A bekapcsolási küszöbérték kisebb, mint a kikapcsolási küszöbérték, vagy az 1. tároló vagy a 2. tároló vagy a bypass számára. Ellenőrizze a 2. tároló érzékelőjét törési helyek vagy hibás beépítési helyzet szempontjából. Ellenőrizze például a készülékbiztosítékot. Ellenőrizze az FM443 értékek nem megfelelőek. funkciómodul beállításait a MEC2 kezelőegység segítségével. Hibás a térfogatárammérő vagy hibás a csatlakoztatása. Megfelelően csatlakozik a térfogatáram-mérő az FM443 funkciómodulra? Az FM443 funkciómodul hibás. Hibás a hidraulika. Ellenőrizze a szolár modul működését. Szükség esetén cserélje ki az FM443 funkciómodult. 46 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

47 Monitoradatok 7 7 Monitoradatok A "Monitor" főmenüvel kérdezheti le a szolár szabályozás aktuális értékeit (monitoradatok). Hívja elő a szervizszintet. a "SZERVIZSZINT monitor" szöveg. MONITOR A "MONITOR" főmenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. A kijelzőn megjelenik a "MONITOR kazán" szöveg. Kazán a "MONITOR szolár" szöveg. A "MONITOR szolár" almenü előhívásához nyomja meg a "kijelzés" gombot. Az almenüben most lekérdezheti az aktuális értékeket és rendszerállapotokat. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 47

48 7 Monitoradatok 7.1 "1." szolár fogyasztó 1. szolárkör Kollektor hőmérséklet, üzemmód MONITOR SZOLÁR Kollektor 110 C Tároló 1 lezárva A kijelzőn az aktuális kollektor hőmérséklet és az 1. tároló üzemmódja látható. 1. tároló Lehetséges kijelzések Lezárva Nem üzemel Lowflow Highflow Kézi be Lezárva Az 1. tároló fűtése nem működik, mert: a kollektor hőmérséklet túl magas vagy a tároló hőmérséklet túl magas vagy az 1. tároló le van kapcsolva vagy éppen folyamatban van egy másik tároló fűtése vagy hiba van az FM443 funkciómodulnál. Nem üzemel A kollektor szolár hozama nem elegendő az 1. tároló fűtéséhez. LOW FLOW Az 1. tároló fűtése nagy hőmérséklet-különbséggel (kis térfogatárammal) zajlik. HIGH FLOW Az 1. tároló fűtése kis hőmérséklet-különbséggel (nagy térfogatárammal) zajlik. 48 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

49 Monitoradatok 7 Kézi be A szabályozó a "kézi BE" üzemmódban van. Vagyis az 1. szolárköri szivattyú 100%-os teljesítményre van vezérelve. Az FM443 funkciómodul minden szabályozási funkciója deaktivált, a kollektor maximális hőmérséklete ellenőrzésének kivételével Hőmérsékletek az 1. tárolóban, az 1. szolárköri szivattyú állapota MONITOR SZOLÁR SP1 közép 30 C SP1 lent 15 C Sziv. SP1 50% A kijelzőn az 1. tárolóban uralkodó aktuális hőmérsékletek és az 1. szolárköri szivattyú állapota látható. "SP1 közép" = melegvíz-termelés hőmérséklete "SP1 lent" = szolár tároló hőmérséklete lent "Sziv. SP 1" = az 1. szolárköri szivattyú modulációfoka Szolár hozam MONITOR SZOLÁR Szolár hozam kwh Pillanatnyi 450 W A kijelzőn az összes és az 1. szolárkör pillanatnyi szolár hozama látható. 7.2 Puffer-bypass kapcsolás MONITOR SZOLÁR Bypass ki Puffer 60 C visszatérö 30 C A kijelzőn a 3-járatú váltószelep állapota (puffer-bypass kapcsolás), valamint a puffertároló és a fűtési visszatérő hőmérséklete látható. Bypass Lehetséges kijelzések ki közvetlen tároló FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 49

50 7 Monitoradatok Ki A puffer-bypass kapcsolás le van kapcsolva vagy nem a MEC2 kezelőegységen lett aktiválva. A megfelelő kimeneteket nem vezérli a szolár szabályozó. A 3-járatú váltószelep állása ebben az esetben az alkalmazott szeleptípustól függ. Ellenőrizze, hogy a 3-járatú váltószelepet a kivitelező helyesen építette-e be. Közvetlen A fűtési rendszer visszatérő hőmérséklete magasabb, mint a puffertároló, illetve a kombitároló alsó részében uralkodó hőmérséklet. A fűtési visszatérő közvetlenül a kazánba van vezetve. A 3-járatú váltószelep "bypass" állásban van. Tároló A fűtési rendszer visszatérő hőmérséklete alacsonyabb, mint a puffertárolóban, illetve a kombitároló alsó részében uralkodó hőmérséklet. A fűtési visszatérőt a 3-járatú váltószelep a puffer-, illetve a kombitárolón keresztül vezeti az előmelegítőhöz. 7.3 Szolárköri hőmennyiségmérő MONITOR SZOLÁR Térfogat 900 l/h elöremenö 90 C visszatérö 30 C A kijelzőn a térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő-készlet) aktuális térfogatárama, valamint a szolárkör megfelelő előremenő és visszatérő hőmérséklete látható. 50 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

51 Monitoradatok "2." szolár fogyasztó 2. szolárkör Kollektor hőmérséklet, üzemmód MONITOR SZOLÁR Kollektor 110 C Tároló 2 lezárva A kijelzőn az aktuális kollektor hőmérséklet és a 2. tároló üzemmódja látható. Tároló 2 Lehetséges kijelzések Lezárva Nem üzemel Highflow Átk. ellenörzés Kézi be Lezárva A 2. tároló fűtése nem működik, mert: a kollektor hőmérséklet túl magas vagy a tároló hőmérséklet túl magas vagy a 2. tároló le van kapcsolva vagy éppen folyamatban van egy másik tároló fűtése vagy hiba van az FM443 funkciómodulnál. Nem üzemel A kollektor szolár hozama nem elegendő a 2. tároló fűtéséhez. HIGH FLOW Az 1. tároló fűtése kis hőmérséklet-különbséggel (nagy térfogatárammal) zajlik. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 51

52 7 Monitoradatok Átkapcsolás-ellenőrzés Az "átkapcsolás-ellenőrzés" előfeltételei: a "2." szolár fogyasztó fűtése zajlik és az "1." szolár fogyasztó nem üzemel (nincs meg a tároló fűtéséhez szükséges hőmérséklet-különbség). Ezen feltételek esetén a szolár szabályozó megvizsgálja, hogy lehetséges-e az "1." szolár fogyasztó (ennek van elsőbbsége) fűtése. Ez a vizsgálat rendszeres időközönként (gyári beállítás, WE = 30 perc) addig ismétlődik, amíg az "1." szolár fogyasztót ismét fűteni nem lehet. Kézi be A szabályozó a "kézi BE" üzemmódban van. Azaz a 2. szolárkör kap vezérlést. Az FM443 funkciómodul minden szabályozási funkciója deaktivált, a kollektor maximális hőmérséklete ellenőrzésének kivételével. 52 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

53 Monitoradatok Hőmérsékletek a 2. tárolóban, a 2. szolárköri szivattyú vagy a 3-járatú váltószelep és a 2. szolárköri szekunder szivattyú állapota MONITOR SZOLÁR SP2 lent 30 C 3-járatú váltószelep ki Szek. sziv. SP2 ki A kijelzőn példaként a 2. tárolóban uralkodó aktuális hőmérséklet, valamint a szivattyúk és a szelepek üzemmódja látható. "SP2 lent" = 2. szolár tároló hőmérséklete lent "3-járatú váltószelep" = a 3-járatú váltószelep állapota "Szek. sziv. SP2" = 2. szolárköri szekunder szivattyú 3-járatú váltószelep Primer sziv. SP2 Szek. sziv. SP2 Lehetséges kijelzések SP1 (1. tároló) SP2 (2. tároló) ki be/ki be/ki Szolár hozam MONITOR SZOLÁR Szolár hozam kwh Pillanatnyi 450 W A kijelzőn az összes és a 2. szolárkör pillanatnyi szolár hozama látható. FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 53

54 8 Érzékelő-jelleggörbe 8 Érzékelő-jelleggörbe Minden mérés előtt áramtalanítsa a berendezést. Hibaellenőrzés Húzza le az érzékelő-csatlakozókat. Ellenállásmérővel mérje meg az érzékelőkábel végein az ellenállást. Hőmérővel mérje meg a hőmérséklet érzékelő hőmérsékletét. A diagram alapján megállapíthatja, hogy a hőmérséklet és az ellenállás érték között van-e egyezőség. Kollektor-érzékelő jelleggörbéje (FSK) 5. ábra Kollektor-érzékelő jelleggörbéje (FSK) 54 FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk.

55 Címszójegyzék 9 9 Címszójegyzék A Automatikus üzem , 19 Á Átkapcsolás-ellenőrzés Átkapcsolási lehetőségek B Bypass ki Bypass közvetlen Bypass tároló Bypass-átáramlás , 25 É Érzékelő FP , 44 Érzékelő FPB Érzékelő FR , 44 Érzékelő FV Érzékelő WMZ Érzékelő-jelleggörbe F FM443 funkciómodul beiktatása.. 15, 16 G Glykoltartalom H Használati melegvíz termelés HIGH FLOW , 51 Hőmennyiségmérő aktiválása K Kézi BE , 19 Kézi be Kézi kapcsoló Kézi KI , 19 Kollektor hőmérséklet , 51 L Lezárva , 51 LOW FLOW M Maximális tároló hőmérséklet Maximális tároló hőmérséklet beállítása 40 Megsemmisítés Monitoradatok szolár N Nem üzemel , 53 P Primer sziv. SP Puffer-átáramlás , 25 Puffer-bypass kapcsolás , 10 R Relé tesztelése S SP SP Szek. sziv. SP Szervizszint Szolár hozam , 53 Szolár modul elhelyezése Szolárköri hőmennyiségmérő T Tároló hőmérséklet csökkentés Tárolók sorba kapcsolása , 33 Ü Üzemmód átállítása V Verzió FM443 funkciómodul - A műszaki korszerűsítések miatti változtatások jogát fenntartjuk. 55

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! 6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére Kezelési utasítás FM 443 funkció modul Szolármodul A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére Kezelési útmutató Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni!

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! 6300 7387 0/00 HU Szakcég részére Szervizutasítás Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók A készüléket

Részletesebben

Szerviz utasítás. Logamatic 41xx szabályozókészülék. 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére. Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni"

Szerviz utasítás. Logamatic 41xx szabályozókészülék. 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére. Egyszerû kezelés: Nyomni és forgatni 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére Szerviz utasítás Logamatic 41xx szabályozókészülék Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni" Az üzembe helyezés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás

Szerelési és kezelési utasítás 6304 5775 2004/10 HU Szerelési és kezelési utasítás BC10 Basiscontroller A szerelés és kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében...................................

Részletesebben

6304 5414 06/2000 HU A

6304 5414 06/2000 HU A 6304 5414 06/2000 HU A kezelő részére Kezelési utasítás FM 445 funkció modul A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos általános jellegű használati tudnivalók A készüléket csak rendeltetésszerűen

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Szolár szabályozó EMS plus 6 720 807 316-00.1O Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Előszó Előszó Kedves Vásárlónk! Fűtésben otthon vagyunk már

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Mágneses adagolószivattyú delta DLTa optodrive szabályozott mágneses meghajtással

Üzemeltetési utasítás Mágneses adagolószivattyú delta DLTa optodrive szabályozott mágneses meghajtással Üzemeltetési utasítás Mágneses adagolószivattyú delta DLTa optodrive szabályozott mágneses meghajtással rominent _DE_0002_SW Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési-

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS 100-W. a készülék üzemeltetője számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Állandó kazánvíz-hőmérsékletű szabályozóval vagy helyiség hőmérsékletről vezérelt időjárásfüggő szabályozóval VITODENS 100-W 3/2008 Kérjük,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23

Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 ZWA 24-2 KE 23 Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2015/07) HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

Szerelési utasítás és kezelési útmutató

Szerelési utasítás és kezelési útmutató 6301 8101 03/00 HU A kezelő részére Szerelési utasítás és kezelési útmutató ZM 427 kazánüzem modul Logamatic 4212 szabályozókészülékhez A szerelés és a kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.......................................................

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával

Az üzemeltető számára. Kezelési utasítás. Szolár töltőállomás. Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával Az üzemeltető számára Kezelési utasítás Szolár töltőállomás Melegvíz-készítés és fűtésrásegítés napenergiával HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...

Részletesebben

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU

6720613720-00.1 SD. Szolárszabályozó. B-sol 300. Szerelési és szervíz utasítás 6 720 640 483 (2009/10) HU 6720613720-00.1 SD Szolárszabályozó -sol 300 Szerelési és szervíz utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1 iztonsági előírások és jelmagyarázat 5 1.1 Általános biztonsági előírások

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

Szerelési utasítás. Teljesítmény korlátozó. Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Szerelési utasítás. Teljesítmény korlátozó. Szakemberek számára. A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Szerelési utasítás Teljesítmény korlátozó 6 70 614 337-00.1I Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 6 70 614 464 HU (007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

TempoTel 2 867/868/915 MHz 28265.0001, 28266.0001, 28267.0001, 28265.0901, 28266.0901, 28267.0901

TempoTel 2 867/868/915 MHz 28265.0001, 28266.0001, 28267.0001, 28265.0901, 28266.0901, 28267.0901 TempoTel 2 867/868/915 MHz 28265.0001, 28266.0001, 28267.0001, 28265.0901, 28266.0901, 28267.0901 0682 Kezelési útmutató (fordítás) 18202.0001/0911 IT/HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók.........................

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 150 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

SKSCHK1 Vezérlés Kézikönyv

SKSCHK1 Vezérlés Kézikönyv SKSCHK1 Vezérlés Kézikönyv www.sonnenkraft.com 1 Biztonsági tudnivalók: A szereléshez és az üzembehelyezéshez a berendezés üzembehelyezése előtt olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Így elkerülheti

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOTROL 300A. a készülék üzemeltetője számára. Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITOTROL 300A. a készülék üzemeltetője számára. Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára Üzemeltetési utasítás a készülék üzemeltetője számára VIESMANN Fűtőköri távvezérlő 1 3 fűtőkör számára VITOTROL 300A 3/2010 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai utasítások Az Ön biztonsága érdekében

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14

Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Dimmer, FS20 kalapsínekhez Megrend. szám: 62 30 14 Kezelési utasítás 1. Rendeltetésszerű használat A fázishasításos szabályozású dimmer

Részletesebben

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak:

7. A csatlakozóérintkezők és a kijelzések áttekintése A 16 csatornás futófényvezérlőnek a következő csatlakozóérintkezői vannak: Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 16 csatornás futófényvezérlő Rend. sz. sz.: 19 04 86 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

calormatic 330 VRT 330 PL; HU

calormatic 330 VRT 330 PL; HU calormatic 330 VRT 330 PL; HU Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató calormatic 330 Szobatermosztát VRT 330 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz.

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Az eredeti használati útmutató fordítása Biztonsági tudnivalók FIGYELMEZTETÉS Használat és karbantartás A készüléket használhatják 8 évnél idősebb

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

H Wake-up light Használati útmutató

H Wake-up light Használati útmutató WL 32 H Wake-up light Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de Magyar Tisztelt

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C6 BRC4C6 BRC4C63 BRC4C64 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm

DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOTEST CLE érzékelő, típus: CLE 3,1 ma - 0,5 ppm; CLE 3,1 ma - 2 ppm; CLE 3,1 ma - 5 ppm; CLE 3,1 ma - 10 ppm A1267 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat!

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Alcor Zest Q813IS Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest Q813IS Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest Q813IS Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS VITOPEND VITOLADENS. akészüléküzemeltetője számára

VIESMANN. Üzemeltetési utasítás VITODENS VITOPEND VITOLADENS. akészüléküzemeltetője számára Üzemeltetési utasítás akészüléküzemeltetője számára VIESMANN Fűtőkészülék Vitotronic 200 szabályozóval időjárás függvényében vezérelt üzemmódhoz VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Kérjük, őrizze meg!

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben