Szerviz utasítás. Logamatic 41xx szabályozókészülék /00 HU Szakcég részére. Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerviz utasítás. Logamatic 41xx szabályozókészülék. 6300 9946 01/00 HU Szakcég részére. Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni""

Átírás

1 /00 HU Szakcég részére Szerviz utasítás Logamatic 41xx szabályozókészülék Egyszerû kezelés: "Nyomni és forgatni" Az üzembe helyezés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

2 Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók A készüléket csak rendeltetésszerûen és a kezelési utasításban leírtak figyelembe vételével szabad használni. A karbantartást és a javítást csak az arra jogosult szakcég végezheti el. A készülék csak abban az összeállításban és azokkal az alkatrészekkel használható, amelyek a kezelési utasításban és az alkatrészkatalógusban szerepelnek. Más összeállítás, kiegészítõk, és alkatrészek csak akkor alkalmazhatók, ha azok kifejezetten az adott feladatnak megfelelnek és a készülék mûködési továbbá biztonságtechnikai jellemzõit nem korlátozzák. A folyamatos továbbfejlesztés révén az ábrák, a mûködési lépések és a mûszaki adatok kismértékben eltérhetnek. Jelzések és szimbólumok Ebben a leírásban Ön olyan jelzéseket és szimbólumokat talál, amelyek veszélyre figyelmeztetnek vagy ötleteket adnak a szabályozókészülék megfelelõ használatához. VESZÉLY Figyelmeztetõ háromszögben lévõ jelzés életveszélyre vagy olyan veszélyre utal, amely testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet, pl. a forrázás jel. Mindenképpen vegye figyelembe ezt a jelzést! J TUDNIVALÓ Ez a jelzés ötletet ad a készülék optimális használatához és beállításához. 2

3 Tennivalók veszély esetén és biztonságtechnikai tudnivalók 1 1 Tennivalók veszély esetén és biztonságtechnikai tudnivalók FIGYELMEZTETÉS! A szabályozókészüléken történõ munkavégzés elõtt gondosan olvassa át ezt az utasítást. Minden olyan munkát, amely ebben az utasításban megtalálható, csak engedélylyel rendelkezõ szakcég végezhet el. VESZÉLY! Áramtalanítsa a fûtési rendszert a fûtési vészkapcsolóval vagy a biztosítékkal válassza le az elektromos hálózatról, mielõtt a szabályozókészüléket kinyitja. FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen arra, hogy egy padlófûtéses rendszer rendelkezik egy hõmérséklet korlátozóval. FAGYVÉDELEM! A fagyvédelem csak bekapcsolt szabályozókészülék esetén aktív. Kikapcsolt szabályozókészülék esetén engedje le a vizet a kazánból, a tárolóból és a fûtési rendszer csõvezetékeibõl! Csak akkor nincs fagyveszély, ha a teljes rendszer száraz. FIGYELMEZTETÉS a berendezésen történõ szakszerû munkavégzésre! Ön csak az ebben az utasításban megadott üzeelési értékeket adhtaja és változtathatja meg. Más adatok megváltoztatják a fûtési rendszer vezérlõ programjait éas a berendezés hibás mûködéséhez vezethetnek. FIGYELMEZTETÉS Termikus fertõtlenítés! A melegvíz termelés rendelkezik egy programmal a termikus fertõtlenítéshez. A gyári beállításnak megfelelõen Ön ezt a funkciót a következõ képpen aktiválhatja: Keddenként 1:00 órakor a berendezés a teljes melegvíz rendszert 70 C-ra fûti fel. Ha a melegvizes körben nincsenek termosztatikus szabályozású keverõ csapok, akkor ebben az idõszakban a melegvizet nem szabad keveretlenül kiengedni! Forrázásveszély! Fontos tudnivalók az üzembe helyezéshez Ellenõrizze, hogy a szabályozókészüléken és a beépített modulokon lévõ kapcsolók AUT állásban vannak-e. Kapcsolja be a szabályozókészüléket. Kérjük, ügyeljen a következõkre! Bekapcsolás: Elõször a szabályozókészüléket kapcsolja be, utána a falikazánt. Kikapcsolás: Elõször a falikazánt kapcsolja ki, utána a szabályozókészüléket. Ügyeljen arra, hogy legyen hõelvétel, mivel egyébként a falikazán kikapcsol és végül zavarra megy. FIGYELMEZTETÉS Füstgázteszt! A füstgázteszt ideje alatt forrázásveszély áll fenn. Ha a melegvizes körben nincsenek termosztatikus szabályozású keverõ csapok, akkor elõször mindig a hidegvíz csapot kell kinyitni és az igény szerinti melegvizet hozzákeverni. Forrázásveszély! 3

4 Megfelelõségi nyilatkozat Megfelelõségi nyilatkozat A Logamatic 41xx szabályozókészülék megfelel a 73/ 23/EWG, továbbá a 89/336/EWGeurópai irányelveknek, ezáltal rendelkezik a CE-tanúsítvánnyal. Az ehhez tartozó megfelelõségi nyilatkozatot a Buderus Heiztechnik GmbH, D Wetzlar, megõrzi. 8

5 Tartalomjegyzék 1 Tennivalók veszély esetén és biztonságtechnikai tudnivalók Beállítási paraméterek és a kijelzett adatok a 41xx-hez A Logamatic 4112 szabályozókészülék kezelõszervei Modulok Univerzális égõautomatika(uba) A MEC 2kezelõegység üzembe helyezése 24 7 A beállítások behívása és azok megváltoztatása Általános adatok Minimális külsõ hõmérséklet Épületfajta Rádióóra be- vagy kikapcsolása Távállítás Modulok kiválasztása Kazánadatok A kazánok számának beállítása A hidraulika kiválasztása Az idegen hõforrás felismerésének beállítása A kazántípus kiválasztása A kazánteljesítmény korlátozása A maximális kazánvíz hõmérséklet beállítása A kazánléptetés módjának beállítása Fûtõköri adatok A fûtési rendszer kiválasztása A fûtõkör átnevezése A talpponti hõmérséklet beállítása A méretezési hõmérséklet beállítása Minimális elõremenõ hõmérséklet Maximális elõremenõ hõmérséklet A távszabályozó kiválasztása Maximális helyiség hõmérséklet korrekció A csökkentési mód kiválasztása A külsõ tartás hõmérsékletének beállítása Az elõremenõ csökkentésének beállítása Helyiség hõmérséklet-offset Automatikus adapció A kapcsolási optimalizálás beállítása A kikapcsolási optimalizálási idõ beállítása A fagyvédelmi hõmérséklet beállítása A melegvíz elõnykapcsolás beállítása Fûtõköri keverõszelep megadása Keverõszelep mûködési idõ megadása Kazánvíz hõmérséklet emelés Esztrich szárítása Melegvíz adatok A melegvíz tároló kiválasztása A hõmérsélket tartomány beállítása Kapcsolási optimalizálás választás Maradékhõ hasznosítás Hiszterézis beállítása LAP primerkör választás Kazánvíz hõmérséklet emelés Külsõ zavarjelzés (WF1/WF2) Külsõ átkapcsolás (WF1/WF3) A termikus fertõtlenítés kiválasztása és beállítása Cirkulációs szivattyú megadása Fûtési jelleggörbék Reléteszt elvégzése LCD-teszt elvégzése Hibák Zavarjelzések Monitoradatok Váltó-monitoradatok Kazán-monitoradatok Fûtõkör-monitoradatok Melegvíz-monitoradatok Verzió kijelzése Szabályozókészülék választás Reset A beállítások (szabályozókészülék paraméterek) visszaállítása Hibajegyzék visszaállítása Érzékelõ jelleggörbék Selejtezés Címszójegyzék

6 Szervizszint behívása Szervizszint behívása A szervizszinthez történõ hozzáférés egy kulcskóddal biztosított. A szervizszint csak a szakemberek számára hozzáférhetõ. Az illetéktelen beavatkozás garanciavesztéssel jár! JTUDNIVALÓ! A szürkével jelölt kezelõszervek kerülnek alkalmazásra ehhez a funkcióhoz. Kulcskód megadása + + Ált. adatok A szervizszint ezzel aktivált! A gombokat egyszerre megnyomni majd elengedni. Kezelési elv: "Nyomni és forgatni" A szervizszint több menüpontra tagolódik. Ha az alsó sorban nem jelenik meg semmilyen érték, akkor a választott menüpontnak még vannak almenü-pontjai. Menüpontok behívása Forgatni Almenü behívása Forgatni Forgatni Benyomni és benyomva tartani Ált. adatok Modulválasztás... Verzió Ált. adatok Példa: Ált. adatok Min. külsõ hõmérséklet... Min. külsõ hõmérséklet Menüszintak átlapozása. A menüpontok gyûrû struktúra elrendezésûek, és az utolsó menüpont után elölrõl kezdõdnek. A forgatással minden almenü-pont elérhetõ. A beállítható paraméterek megváltoztatása. Funkció/hõmérséklet választás. Benyomni Ált. adatok Vissza az elõzõ menüszintre. 7

7 Beállítási paraméterek és a kijelzett adatok a 41xx-hez 2 2 Beállítási paraméterek és a kijelzett adatok a 41xx-hez Néhány választási pont csak a beépített modulok és az elõzõ beállítások függvényében jelenik meg. Ált. adatok Min. külsõ hõmérséklet Épületfajta Rádióóra aktív Távállítás Modulválasztás "A" hely "1" hely "2" hely Kazánadatok Kazánok száma Hidraulika Idegen hõ felismerés Kazántípus Kazánteljesítmény Maximális kazánhõmérséklet Követõ kapcsolás Fûtõkör 1 Fûtési rendszer Fûtõkör neve Talpponti hõmérséklet Méretezési hõmérséklet Minimális elõremenõ hõmérséklet Maximális elõremenõ hõmérséklet Távszabályozó Max. helyiség hõmérséklet korrekció Csökkentési mód Aussenhalt ab Elõremenõ hõmérséklet csökkentés Helyiség hõmérséklet kiegyenlítés Automatikus adapció Kapcsolási optimalizálás Fagyvédelem Melegvíz elõnykapcsolás Keverõszelep Keverõszelep mûködési idõ Kazánhõmérséklet emelés Külsõ Nappal/Éjszaka/AUT átkapcsolás Esztrich szárítás Esztrich hõmérséklet emelés Esztrich felfûtési idõ Esztrich maximális hõmérséklet Esztrich kitartási idõ Esztrich hõmérséklet csökkentés Esztrich csökkentési idõ Fûtõkör 2 lásd a Fûtõkör 1-t Melegvíz Melegvíz Beállítási tartomány Kapcsolási optimalizálás Maradékhõ haszmosítás Hiszterézis Kikapcsolási hiszterézis Bekapcsolási hiszterézis LAP primer kör kazánhõmérséklet emelés Külsõ zavarjelzés WF1/2 Külsõ átkapcsolás W F1/3 Termikus fertõtlenítés Fertõtlenítés hõmérséklete Fertõtlenítés napja Fertõtlenítés idõpontja Cirkuláció Óránkénti cirkuláció Fûtési jelleggörbék Fûtõkör 1 Fûtõkör 2 Relésteszt Fûtõkör 1 Fûtõkör 2 Melegvíz KSE LCD-teszt Hibák Monitor Hidraulikus osztó Kazán 1 Fûtõkör 1 Fûtõkör 2 Melegvíz Verzió Regelgerät Reset Szabályozókészülék beállításai Hibajegyzék 5

8 MEC 2 kezelõegység MEC 2 kezelõegység Rádióóra jel Forgatógomb Elõremenõ hõm. 45 C Külsõ hõmérséklet 10 C Szöveges kijelzõ Állandó fûtésüzem Kapcsolóóra szerinti automatikus fûtésüzem Állandó csökkentett fûtési üzem Nap megadása Szabadság napjai Alapkijelzés választás Kijelzõ a helyiség hõmérséklet parancsolt értékhez Melegvíz hõmérséklet megadás/utánfûtés Pontos idõ beállítás Hõmérséklet változtatás Nyári-/téli átkapcsolás Visszatérés alapkijelzéshez Program kiválasztása Fûtõkör/melegvízkör kiválasztás Logamatic 41xx szabályozókészülék kezelési utasítás 01/2000 kiadás 5

9 A Logamatic 4112 szabályozókészülék kezelõszervei 3 3 A Logamatic 4112 szabályozókészülék kezelõszervei 2. modulhely modulhely Be-/ki-kapcsoló Csatlakozó külsõ szervizkészülékhez és MEC 2-höz (fedõlemez alatt) 10AT biztosíték Példa a modulbeépítésre(logamatic 4111) 1. modulhely a ZM 424 modulhoz, mely áll:. fûtõkör kevert lternativa:. fûtõkör keveretlen melegvíz s cirkuláció 2. fûtõkör kevert 2. modulhely egy további modulhoz MEC 2 A modulhely az FM451 KSE1 modulhoz CM431 9

10 4 Modulok 4 Modulok A táblázat tartalmazza az összes modult, amely, a szabályozókészülékbe beépített, illetve beépíthetõ. Logamatic Modul MEC 2 kezelõegység CM 431 Controllermodul beépített ZM 424 Központi modul 2 fûtõkör + melegvíz FM 441 funkció modul fûtõkör + melegvíz FM 442 funkció modul 2 fûtõkör FM 445 funkció modul LAP / LSP FM 451 funkció modul KSE 1 csak ZM 424 modullal FM 452 funkció modul KSE 2 2 kazán FM 454 funkció modul KSE 4 4 kazán O O O O O O O X X X X X X O O X X X (alállomásként nem) X (alállomásként nem) X X O = alapfelszereltség X = kiegészítõ felszerelés = kombináció nem lehetséges JHINWEIS A menük, amelyek a szabályozókészülékben megjelennek, attól függnek, hogy a mely modulok kerültek beépítésre és milyen beállítások történtek. A következõ oldalakon Ön a beépíthetõ modulokról talál információkat. 10

11 Modulok 4 CM 431 modul Szabályozókészülék cím beállítása A címzés beállítása a Logamatic szabályozókészülék esetén a CM 431 modulon a MEC 2 mögött történik. Vegye le a MEC 2-t. Egy csavarhúzóval állítsa be a címet. Minden címet csak egyszer szabad beállítani. Egy cím kétszeri beállítása esetén egy hibaüzenet jelenik meg. 1 szabályozókészülék Beállítás: gyári beállítás = 0. cím 2 szabályozókészülék 1. szabályozókészülék beállítás: 1. cím Az 1. szabályozókészülékbe (Master) a ZM 424 bzw. FM 452 / FM 454 modult be kell építeni. 2. szabályozókészülék beállítás: 2. cím (alállomás) 3 szabályozókészülék 1. szabályozókészülék beállítás: 1. cím Az 1. szabályozókészülékbe (Master) a ZM 424 bzw. FM 452 / FM 454 modult be kell építeni. 2. szabályozókészülék beállítás: 2. cím (alállomás) 3. szabályozókészülék beállítás: 3. cím (alállomás) Maximális beállítási lehetõség: 15 cím A A kazánt az 1. címû szabályozókészülékrõl kell vezérelni. Tudnivalók az ECOCAN-Bus-rendszerben mûködõ szabályozókészülékekhez Ha több szabályozókészülék mûködik ECOCAN-Busrendszeren keresztül, mindig csak egy Master-készülék van (vezér-szabályozókészülék). Az összes többi készülék a rendszerben Slave. Master (vezér-szabályozókészülék) Mindig a Master-szabályozókészülék végzi a kazán vezérlését, tehát ez a szabályozókészülék mindig tartalmazza a kazánmodulokat (ZM 424, FM 451, FM 452 oder FM 454). A Master kapja az 1. szabályozókészülék címet Mindig a Master-szabályozókészülékhez kell a külsõ hõmérséklet érzékelõt csatlakoztatni. A Master-szabályozókészülék feladata az ECOCAN-Bus-felügyelet. Felismeri, ha pl. kettõs címkiosztás történt. A Master-szabályozókészülék gyûjti össze a rendszer összes szabályozókészülékérõl a parancsolt értékeket és képez ebbõl egy össz-parancsolt értéket. Slave (alárendelt szabályozókészülékek) Az összes többi szabályozókészülék a rendszerben Slave (alárendelt szabályozókészülék). Ezek soha nem kaphatják az 1. címet. A Slave-szabályozókészülékeknek 1-nél nagyobb címet kell adni. Minden cím csak egyszer adható meg. 11

12 4 Modulok Záróellenállás több szabályozókészülék összekötése esetén HVIGYÁZAT nagyfeszültség! Áramtalanítsa a szabályozókészüléket a fûtési vészkapcsolóval vagy a házi biztosítékkal. Több szabályozókészülék közötti zavarmentes adatátvitel biztosítása érdekében a záróellenállást a két egymástól legtávolabb lévõ szabályozókészülékben be kell kapcsolni. Több szabályozókészülék esetén a záróellenállást mindkét külsõ szabályozókészülékben be kell kapcsolni. A záróellenállás az NM 482 hálózati modul hátoldalán található, és egy akasztós kapcsolóval kapcsolható be. A gyári beállítás S1 akasztós kapcsoló nyitott = ellenállás kiiktatva 12

13 Modulok 4 ZM 424 központi modul A ZM 424 modul az FM 451 modullal együtt a Logamatic 4111 szabályozókészülék alapfelszereltségéhez tartozik. A ZM 424 modult mindig a bal oldali 1. modulhelyre kell szerelni. Az FM 451 modul mindig a ZM 424 alá az A modulhelyre szerelendõ. A modulon lévõ kézi kapcsolóknak csak szerviz és karbantartási funkciói vannak és kizárólag a 230 V-os kimenetekre hatnak. Ha a kézi kapcsolók nem automatikus állásban vannak, a MEC 2 kezelõegységen megjelenik a megfelelõ üzenet és a 0 zavarjelzés világít. Ne használja a kézi kapcsolót a berendezés kikapcsolására átmeneti távollét esetén. Erre a célra használja a szabadság funkciót (ehhez lásd a Logamatic 41xx Kezelési utasítását). A kézi üzemmód ideje alatt a szabályozási funkciók tovább mûködnek. Kijelzõ 0 Általános zavar pl. szerelési hiba érzékelõ hiba, külsõ zavarok, vezetékezési hiba, belsõ modulhiba, kézi üzem A zavarjelzések a MEC 2 kezelõegység szöveges kijezõjén megjelennek A funkciók ellenõrzõ lámpái Kijelzõ a Az égõ üzemel Kijelzõ U Keverõszelep nyit (melegebb) Kijelzõ V Keverõszelep zár (hidegebb) Kijelzõ Kijelzõ Kijelzõ 1 Fûtõkör 2 nyári üzemmódban 8 Fûtõköri szivattyú üzemel x Tároló töltõ szivattyú üzemel Kijelzõ y Cirkulációs szivattyú üzemel 13

14 4 Modulok Fûtõköri és melegvíz funkciók Fûtõkör és melegvíz kézi kapcsoló Fûtõkör 1-hez: Y Fûtõkör 2-höz: $ JTUDNIVALÓ! Normál üzemmódban a kézi kapcsolónak az "AUT" állásban kell lennie. A 0 és a kézi üzem (3) speciális beállítások, amelyeket csak a szakember végezhet el. 3 : A fûtõköri szivattyú bekapcsol. A keverõszelep feszültségmentes és kézzel állítható. AUT: A fûtõkör illetve a melegvíz kör automatikus üzemmódban mûködik. 0: A fûtõköri szivattyú és adott esetben a tároló töltõ szivattyú továbbá a cirkulációs szivattyú kikapcsol. A keverõszelep feszültségmentes. A szabályozási funkciók tovább mûködnek. 3 A fûtõköri szivattyú és a tároló töltõ szi- + vattyú bekapcsol. X Az aktuális funkciókat az ellenõrzõ lámpák jelzik. 14

15 Modulok 4 FM 441 funkció modul Az FM 441 funkció modullal egy keverõszelepes fûtõkör és a használati melegvíz ellátás vezérelhetõ. A modulon lévõ kézi kapcsolóknak csak szerviz és karbantartási funkciói vannak és kizárólag a 230 V-os kimenetekre hatnak. A modul csak a Logamatic 4112 szabályozókészülékbe építhetõ be. Ha a kézi kapcsolók nem automatikus állásban vannak, a MEC 2 kezelõegységen megjelenik a megfelelõ üzenet és a 0 zavarjelzés világít. Ne használja a kézi kapcsolót a berendezés kikapcsolására átmeneti távollét esetén. Erre a célra használja a szabadság funkciót (ehhez lásd a Logamatic 41xx Kezelési utasítását). A kézi üzemmód ideje alatt a szabályozási funkciók tovább mûködnek. Kijelzõ 0 Általános zavar pl. szerelési hiba érzékelõ hiba, külsõ zavarok, vezetékezési hiba, belsõ modulhiba, kézi üzem A zavarjelzések a MEC 2 kezelõegység szöveges kijezõjén megjelennek A funkciók ellenõrzõ lámpái Kijelzõ U Keverõszelep nyit (melegebb) Kijelzõ V Keverõszelep zár (hidegebb) Kijelzõ 1 Fûtõkör nyári üzemmódban Kijelzõ X A melegvíz hõmérséklete csökkentett (éjsza kai) üzemmódban a parancsolt érték alatt marad/van Kijelzõ 8 Fûtõköri szivattyú üzemel Kijelzõ 8 L Tároló töltõ szivattyú üzemel Kijelzõ 8 Z Cirkulációs szivattyú üzemel Kijelzõ Z Termikus fertõtlenítés aktív 15

16 4 Modulok Fûtõköri és melegvíz funkciók Fûtõkör és melegvíz kézi kapcsoló Fûtõkör 1-hez: $ Melegvíz ellátáshoz: $ JTUDNIVALÓ! Normál üzemmódban a kézi kapcsolónak az "AUT" állásban kell lennie. A 0 és a kézi üzem (3) speciális beállítások, amelyeket csak a szakember végezhet el. 3 : A fûtõköri illetve a tároló töltõ szivattyú bekapcsol. A keverõszelep feszültségmentes és kézzel állítható. AUT: A fûtõkör illetve a melegvíz kör automatikus üzemben mûködik. 0: A fûtõköri szivattyú és adott esetben a tároló töltõ szivattyú továbbá a cirkulációs szivattyú kikapcsol. A keverõszelep feszültségmentes. A szabályozási funkciók tovább mûködnek. Az aktuális funkciókat az ellenõrzõ lámpák jelzik. 16

17 Modulok 4 FM 442 funkció modul Az FM 442 két egymástól független keverõszelepes fûtõkört vezérel. A szabályozókészülékbe kettõ építhatõ be. A modulon lévõ kézi kapcsolóknak csak szerviz és karbantartási funkciói vannak és kizárólag a 230 V-os kimenetekre hatnak. Ha a kézi kapcsolók nem automatikus állásban vannak, a MEC 2 kezelõegységen megjelenik a megfelelõ üzenet és a 0 zavarjelzés világít. Ne használja a kézi kapcsolót a berendezés kikapcsolására átmeneti távollét esetén. Erre a célra használja a szabadság funkciót (ehhez lásd a Logamatic 41xx Kezelési utasítását). A kézi üzemmód ideje alatt a szabályozási funkciók tovább mûködnek. Kijelzõ 0 Általános zavar pl. szerelési hiba érzékelõ hiba, külsõ zavarok, vezetékezési hiba, belsõ modulhiba, kézi üzem A zavarjelzések a MEC 2 kezelõegység szöveges kijezõjén megjelennek A funkciók ellenõrzõ lámpái Kijelzõ U Keverõszelep nyit (melegebb) Kijelzõ V Keverõszelep zár (hidegebb) Kijelzõ 1 Fûtõkör nyári üzemmódban Kijelzõ 8 Fûtõköri szivattyú mûködik 17

18 4 Modulok Fûtõköri funkciók Fûtõkör kézi kapcsoló Fûtõkör 1-hez és Fûtõkör 2-höz: $ JTUDNIVALÓ! Normál üzemmódban a kézi kapcsolónak az "AUT" állásban kell lennie. A 0 és a kézi üzem (3) speciális beállítások, amelyeket csak a szakember végezhet el. 3 : A fûtõköri szivattyú bekapcsol. A keverõszelep feszültségmentes és kézzel állítható. AUT: A fûtõkör automatikus üzemben mûködik. 0: A fûtõköri szivattyú kikapcsol. A keverõszelep feszültségmentes. A szabályozási funkciók tovább mûködnek. Az aktuális funkciókat az ellenõrzõ lámpák jelzik. 18

19 Modulok 4 FM 445 funkció modul Az FM 445 egy hõcserélõn kersztüli melegvíz ellátást vezérel. A szabályozókészülék jobb szélsõ helyére építhetõ be (2. modulhely), csak így biztosítható a további modulok feszültség ellátása. Ez a modul csak akkor alkalmazható, ha a szabályozókészülékben nincs már egy FM 441 modul. A modulon lévõ kézi kapcsolóknak csak szerviz és karbantartási funkciói vannak és kizárólag a 230 V-os kimenetekre hatnak. Ha a kézi kapcsolók nem automatikus állásban vannak, a MEC 2 kezelõegységen megjelenik a megfelelõ üzenet és a 0 zavarjelzés világít. Ne használja a kézi kapcsolót a berendezés kikapcsolására átmeneti távollét esetén. Erre a célra használja a szabadság funkciót (ehhez lásd a Logamatic 41xx Kezelési utasítását). A kézi üzemmód ideje alatt a szabályozási funkciók tovább mûködnek. Kijelzõ 0 Általános zavar pl. szerelési hiba érzékelõ hiba, külsõ zavarok, vezetékezési hiba, belsõ modulhiba, kézi üzem A zavarjelzések a MEC 2 kezelõegység szöveges kijezõjén megjelennek A funkciók ellenõrzõ lámpái Kijelzõ X A melegvíz hõmérséklete csökkentett (éjsza kai) üzemmódban a parancsolt érték alatt marad/van Kijelzõ U Keverõszelep nyit (melegebb) Kijelzõ V Keverõszelep zár (hidegebb) Kijelzõ 8 P Primer tároló töltõ szivattyú mûködik Kijelzõ 8 S Szekunder tároló töltõ szivattyú mûködik Kijelzõ 8 Z Cirkulációs szivattyú mûködik Kijelzõ Z Termikus fertõtlenítés aktív Kijelzõ } Vízkõ elleni védelem aktív, Szekunder szivattyú ki-be kapcsol 19

20 4 Modulok Melegvíz funkciók Fûtõkör és melegvíz kézi kapcsoló a primer körhöz: $ a szekunder körhöz: $ JTUDNIVALÓ! Normál üzemmódban a kézi kapcsolónak az "AUT" állásban kell lennie. A 0 és a kézi üzem (3) speciális beállítások, amelyeket csak a szakember végezhet el. FIGYELMEZTETÉS! Forrázásveszély A kézi üzem alatt forrázásveszély áll fenn. Elõször mindig a hidegvíz csapot nyissa meg és utána igény szerint keverje hozzá a melegvizet. 3 : Primer-/szekunder-szivattyú bekapcsol. A keverõszelep feszültségmentes és kézzel állítható. AUT: A melegvíz fûtõ rendszer automatikus üzemben mûködik. 0: Primer-/szekunder-szivattyú továbbá a cirkulációs szivattyú kikapcsol. A keverõszelep feszültségmentes. A szabályozási funkciók tovább mûködnek. Az aktuális funkciókat az ellenõrzõ lámpák jelzik. 20

21 Modulok 4 FM 452 és 454 funkció modulok Az FM 452 és az FM 454 modulokkal maximálisan 2 illetve 4 UBA-val mûködõ Buderus falikazán vezérelhetõ. A Logamatic 4112 sabályozókészülékben két ilyen modul alkalmazható. (Információkat az FM 452 / FM 454- gyel felszerelt ECOCAN-Bus-rendszerben mûködõ szabályozókészülékekrõl lásd a Modulok, CM 431 fejezetet). További modulfunkciók: Az FM 452 ill. az FM 454 vezérel egy keverõszelep nélküli fûtõkört. Távszabályozó ezekhez a fûtõkörökhöz nem csatlakoztatható. E fûtõkörök szivattyúi a 230 V-os szivattyú kimeneten keresztül csatlakoznak. A külsõ hõmérséklet érzékelõ, illetve a modul kazánvíz hõmérséklet érzékelõje csak akkor aktív, ha balról nézve ez az elsõ külsõ hõmérséklet érzékelõvel, illetve kazánvíz hõmérséklet érzékelõvel felszerelt modul. A 0 10 V bemeneten keresztül egy külsõ parancsolt értéktõl függõ bekapcsolás lehetséges. Egy 10 V-os feszültség ezen a bemeneten 90 C-nak felel meg. Egy 1 V-os feszültség ezen a bemeneten 10 C-nak felel meg. A funkció lineáris. Gyûjtõ zavarjelzõ kimenet: A szabályozókészülék minden zavara ennek a kemnetnek a kapcsolásához vezet. E kimenet potenciálmentes érintkezõin keresztül kapcsolható pl. egy lámpa. A modulon lévõ kézi kapcsolóknak csak szerviz és karbantartási funkciói vannak és kizárólag a 230 V-os kimenetekre hatnak. Ha a kézi kapcsolók nem automatikus állásban vannak, a MEC 2 kezelõegységen megjelenik a megfelelõ üzenet és a 0 zavarjelzés világít. Ne használja a kézi kapcsolót a berendezés kikapcsolására átmeneti távollét esetén. Erre a célra használja a szabadság funkciót (ehhez lásd a Logamatic 41xx Kezelési utasítását). A kézi üzemmód ideje alatt a szabályozási funkciók tovább mûködnek. Csak azonos típusú Buderus-falikazánok alkalmazhatók(tehát csak kondenzációs vagy alacsonyhõmérsékletû kazánok). A kazánok lehetnek különbözõ teljesítményûek. Kijelzõ 0 Általános zavar pl. szerelési hiba érzékelõ hiba, külsõ zavarok, vezetékezési hiba, belsõ modulhiba, kézi üzem A zavarjelzések a MEC 2 kezelõegység szöveges kijezõjén megjelennek A funkciók ellenõrzõ lámpái Kijelzõ a Az égõ üzemel Kijelzõ Kijelzõ csak FM 454-nél 1 A keverõszelep nélküli fûtõkör nyári üzemmódban 8 Fûtõköri szivattyú mûködik Kijelzõ Melegvíz falikazánon keresztül aktív Kijelzõ Q Kazán füstgázteszt üzemmódban 21

22 4 Modulok Fûtõköri és melegvíz funkciók Fûtõkör és melegvíz kézi kapcsoló fûtõ- és melegvíz körhöz: $ JTUDNIVALÓ! INormál üzemmódban a kézi kapcsolónak az "AUT" állásban kell lennie. A 0 és a kézi üzem (3) speciális beállítások, amelyeket csak a szakember végezhet el. 3 : A fûtõköri szivattyú bekapcsol. AUT: A fûtõkör automatikus üzemben mûködik. 0: A fûtõköri szivattyú kikapcsol. A szabályozási funkciók tovább mûködnek. Az aktuális funkciókat az ellenõrzõ lámpák jelzik. 22

23 Univerzális égõautomatika (UBA) 5 5 Univerzális égõautomatika (UBA) A Buderus-falikazánok rendelkeznek egy univerzális égõautomatikával (UBA). Az UBA azokba a falikazánokba került beépítésre, amelyek a melegvizet egy tárolóban vagy egy belsõ hõcserélõben átfolyós rendszerben (kombi készülékek) termelik. Mindkét funkció a MEC 2 kezelõegységen állítható be. Normál üzemmódban (üzemelés a MEC 2 kezelõegységgel) az UBA-n lévõ kazánvíz hõmérséklet beállításnak nincs jelentõsége. Ha azonban a szabályozókészülékkel történõ kommunikáció megszakad, az UBA a kazánvíz hõmérséklet szabályozón (lásd az 1. ábrát) beállított értéket használja. Ezért a szabályozón úgy kell a hõmérséklet értéket megválasztani, hogy esetleges hiba esetén a fûtõkörök illetve a melegvíz túlfûtése ne történhessen meg (lásd az UBA mûszaki dokumentációját) Abb. 1 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Az UBA kezelõszervei Hálózati kapcsoló Display Kéményseprõ kapcsoló A 2. kezelõszint takarólemeze Kazánvíz hõmérséklet szabályozó (melegvíz hõmérséklet szabályozó) 23

24 6 A MEC 2 kezelõegység üzembe helyezése 6 A MEC 2 kezelõegység üzembe helyezése A MEC 2 kezelõegység a Logamatic 4000 rendszer minden szabályozókészülékén alkalmazható. A MEC 2 kezelõegység elhelyezhetõ: Közvetlenül a szabályozókészülékre csatlakoztatva egy falitartóra szerelve távszabályozóként egy külsõ hálózati résszel ellátott adapterre csatlakoztatva. A MEC 2 feszültségre kapcsolása után megkezdõdik az inicializálási folyamat. A kijelzõn megjelenik a MEC inicializálás felirat. Ezután rövid idõre egy tudnivaló jelenik meg, amelyben megnevezésre kerül a szabályozókészülék címe. MEC inicializálás Ha a MEC 2 a szabályozókészüléken vagy egy falitartón van, a MEC 2 automatikusan felismeri, hogy mely szabályozókészülékkel van kapcsolatban (automatikus felismerés). A szabályozókészüléket nem kell kiválasztani. Az alkalmazási esettõl függõen a kijelzõn különbözõ üzenetek jelennek meg: Gyári új MEC 2 csatlakoztatása a szabályozókészülékre Ha egy gyári új MEC 2 csatlakozik a szabályozókészülékhez és létrejön az összeköttetés, akkor az adatok közvetlenül a szabályozókészülékbõl kerülnek a MEC 2-be. A kijelzõn megjelenik az "Adatok átvétele a szabályozóból" felirat. Adatatvétel a szabályozóból A MEC 2 egy másik szabályozókészülékhez csatlakozik Ha a MEC 2 software-verziója olyan, rendelkezik, amely nem tud kommunikálni a szabályozókészülékkel, a kijelzõn az "Ismeretlen szabályozó" felirat jelenik meg. Ebben az esetben vegye le a ME C2-t a szabályozókészülékrõl, és cserélje ki egy megfelelõ softwareverziójúra. Ismeretlen szabályozó 24

25 A MEC 2 kezelõegység üzembe helyezése 6 Programozott MEC 2 szabályozókészülékhez csatlakoztatva Ha a szabályozókészülék típusa eltér a ME C2-ben megadott típustól, akkor csak a szabályozókészülékbõl történõ adatátvétel lehetséges. Más szabályozótipus Éjszaka gomb fogadás Nyomja meg a F gombot. A kijelzõn a mellékelt feliratok jelennek meg. Adatátvétel a szabályozóból Ha a ME C2 egy másik Logamat ic41xx szabályozókészülékhez csatlakozik, a kijelzõn kb. 3 másodpercre az itt látható felirat jelenik meg. Figyelem Más szabályozó 25

26 6 A MEC 2 kezelõegység üzembe helyezése A MEC- 2-n megváltoztaott adatok küldése a szabályozókészülékre vagy fogadása a szabályozókészülékrõl Ha a ME C2-t leválasztja a szabályozókészülékrõl és úgy változtatja meg az adatokat, az ismét ugyan arra a szabályozókészülékre felhelyezett MEC 2 kijelzõjén a "Aut gomb küldés, éjszaka gomb fogadás" felirat jelenik meg. A szabályozókészülék megkérdezi, hogy vegye-e át az új adatokat, vagy használja a szabályozókészülékben lévõ régi adatokat. Aut-gomb küldés Éjszaka gomb fogadás D gomb megnyomása = adatküldés a szabályozókészülékre. Adatküldés a szabályozóra F gomb megnyomása = adatátvétel a szabályozókészülékrõl. Adatátvétel a szabályozóból 26

27 A beállítások behívása és azok megváltoztatása 7 7 A beállítások behívása és azok megváltoztatása J TUDNIVALÓ A menük, amelyek a szabályozókészülék kijelzõjén megjelennek, attól függnek, hogy mely modulok kerültek beépítésre és milyen beállítások történtek. Ha a menükben ellentmondóak az adatmegadások, a megfelelõ ûrlapok, ameddig lehetséges, nem jelennek meg. Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja be a gombot a menüpont behívásához. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Elsõ menüpontként a Minimális külsõ hõmérséklet jelenik meg. A kijelzõn a menüponthoz tartozó beállított érték is megjelenik. Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: -10 C) villog. A forgatógombot tekerje a kívánt értékig (itt: -12 C). Engedje el a megadott adat tárolásához. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -12 C Nyomja meg az elõzõ menüszintre történõ visszatéréshez. Ált. adatok Visszatérés az elõzõ menüszintre: Ált. adatok Min. külsõ hõmérséklet Épületfajta Rádióóra aktív Távállítás Nyomja meg többször az alapkijelzésre történõ visszatéréshez. Elõremenõ hõm. 22 C Külsõ hõmérséklet 10 C A szabályozókészülék automatikusan az alapkijelzésre kapcsol vissza, ha Ön hosszabb idõn keresztül egyetlen gombot sem nyom meg. 27

28 8 Általános adatok 8 Általános adatok Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Általános adatok behívása. J TUDNIVALÓ! A szürkével jelölt kezelõszervek kerülnek alkalmazásra ehhez a funkcióhoz. Nyomja meg a gombot, majd engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Forgassa a forgatógombot. Egymás után jelennek meg az itt látható értékek! Min. külsõ hõmérséklet Épületfajta Rádióóra aktív Távállítás Az Általános adatok menüpont alatt ezek az értékek állíthatók be a fûtési rendszerhez és a ház sajátosságihoz. A következõ oldalakon bemutatjuk az általános adatokhoz tartozó almenü-pontokat. 28

29 Általános adatok Minimális külsõ hõmérséklet A minimális külsõ hõmérséklet egy statisztikailag meghatározott átlagérték, amely befolyásolja az elõremenõ hõmérsékletet. A minimális külsõ hõmérsékletre vonatkozó átlagértéket Ön a saját területére vonatkozó klímazóna térképrõl olvashatja le. Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja meg a gombot és engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C A Minimális külsõ hõmérséklet felirat jelenik meg az elsõ almenü-pontként. Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: -10 C) villog. A forgatógombot tekerje a kívánt értékig (itt: -12 C). Engedje el a megadott adat tárolásához. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -12 C Nyomja be. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Minimális külsõ hõmérséklet -30 C 0 C -10 C 29

30 8 Általános adatok Abb. 2 Klímazóna térkép helye 30

31 Általános adatok Épületfajta Az épületfajta menüpontban az épület hõtároló képességét kell megadni. A különbözõ építési módon épült épületek eltérõ ideig tárolják a hõt. Ön ezzel a funkcióval a fûtõberendezést az adott építési módhoz illeszti. A hõtároó képesség három osztályba sorolható: könnyû csekély hõtároló képesség, pl. panelépületek, faházak, közepes közepes hõtároló képesség, pl. üreges téglafalú épületek, nehéz nagy hõtároló képesség, égetett téglából épült épületek. Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja meg a gombot és engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Forgassa a forgatógombot addig, amíg az Épületfajta felirat jelenik meg. ÁLT. ADATOK Épületfajta közép Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: közepes) villog. kívánt épültfajtáig (itt: nehéz). Engedje ela megadott adat tárolásához. ÁLT. ADATOK Épületfajta nehéz Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Épületfajta könnyû közepes nehéz közepes 31

32 8 Általános adatok 8.3 Rádióóra be- vagy kikapcsolása J TUDNIVALÓ! A MEC 2 rendelkezik egy rádióóra antennával, amely a szabályozókészülékben lévõ kapcsolóórát folyamatosan ellenõrzi és korrigálja. Az az órbeállítás üzembe helyezéskor, egy hoszszabb áramszünet után, a fûtési rendszer vészkapcsolóval történõ kikapcslása és hosszabb üzemszünet után, vagy a téli-nyári idõszámítás átállításakori korrekció elmarad. Erõsen leárnyékolt pincékben a rádióóra jelének fogadása korlátozott lehet, így adott e- setben a dátumot és a pontos idõt kézzel kell beállítani. A MEC 2 távszabályozó esetén a rádióóra jelének vétele hely és elhelyezés függvénye. A rádióóra jelének fogadását a kijelzõn a P jel mutatja. Normál körülmények között a vétel Frankfurt/Main 1500 km-es körzetében létrejön. Vételi nehézségek esetén a következõkre ügyeljen: - Vasbetonnal határolt helyiségekben, pincékben, magasházakban, stb. a vétel gyengébb. - A zavarforrásoktól, mint pl. számítógép monitorok, televíziók legelább 1-1,5 m távolságra kell lenni. Éjszaka a vétel legtöbbször jobb, mint nappal. 32

33 Általános adatok 8 Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja meg a gombot és engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Rádióóra aktiv felirat megjelenéséig. ÁLT. ADATOKN Rádióóra aktív igen Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: igen) villog. A forhatógombot tekerje az igen -re vagy a nem -re. Engedje el a megadott adat tárolásához. ÁLT ADATOKN Rádióóra aktív nem Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. J TUDNIVALÓ! Ha Ön a nem -et választja, akkor minden olyan szabályozó készüléken, amely ECOCAN-Busrendszeren van, kikapcsolja a rádióóra vételt. Ez a BFU/F távszabályozókra is érvényes. Beállítási tartomány Gyári beállítás Rádióóra aktiv igen/nem igen Beállított érték 33

34 8 Általános adatok 8.4 Távállítás A távállítás funkció lehetõvé teszi a modemen keresztüli adatcserét, pl. Logamatic-távállító rendszeren keresztül kívülrõl történõ adatmegadást, illetve változtatást. igen = Távállítás a Logamatic-távállító rendszeren keresztül lehetséges, nem = Távállítás nem lehetséges, viszont a rendszeradatok kiolvashatók és ellenõrizhetõk. Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja meg a gombot és engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Távállítás felirat megjelenéséig. ÁLT. ADATOKN Távállítás igen Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: igen) villog. A forhatógombot tekerje az igen -re vagy a nem -re. Engedje el a megadott adat tárolásához. ÁLT ADATOKN Távállítás nem Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Távállítás igen/nem igen 34

35 Modulok kiválasztása 9 9 Modulok kiválasztása A Logamatic 41xx szabályozókészülék bekapcsolásakor, vagy egy Reset után a készülék automatikusan felismeri és beolvassa a modulokat. Szükség esetén azonban a modulok kézzel is beállíthatók. Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja meg a gombot és engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Modulválasztás felirat megjelenéséig. Modulválasztás Nyomja be majd engedje el. MODULVÁLASZT. A hely Kazánmodul FM 451 Az A helyen az FM 451 kazánmodul jelenik meg. következõ modulhely megjelenéséig. MODZULVÁLASZT. 1. hely UBA/FÛTÕKÖR/MV ZM 424 Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: ZM 424) villog. megfelelõ funkció modul megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. MODULVÁLASZT. 1. hely UBA/FÛTÕKÖR/MV nincs/aut. J TUDNIVALÓ! A nincs/aut. beállítás javasolt. A modulok felismerése és installálása automatikus. Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. 35

36 10 Kazánadatok 10 Kazánadatok Ha a szabályozókészülkben van egy többkazános modul, pl. egy KSE FM 452 vagy FM 454 modul, akkor Ön ebben a menüpontban beállíthatja a kazánadatokat A kazánok számának beállítása Ezzel a funkcióval Ön beállíthatja a kazánok számát a modulválasztásnak megfelelõen. Ált. adatok Az Ált. adatok felirat jelenik meg elsõ menüpontként. Nyomja meg a gombot és engedje el. ÁLT. ADATOK Min. külsõ hõm. -10 C Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja be majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 1 Az érték (itt: 1) villog. kívánt érték megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOKN Kazánok száma 4 Ön itt állítja be a mûködtetendõ kazánok számát. A maximálisan megadható érték: Kazánok száma = 8, pl. ha kettõ FM 454 többkazános modul beépítése esetén. Kazánok száma = 0 esetén a készülék alállomásként mûködik. Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Kazánok száma (modulválasztás szerint)

37 Kazánadatok A hidraulika kiválasztása Ezt a funkciót Ön akkor használhatja, ha a kazánok száma 1. Kiválaszthatja, hogy a kazán hidraulikája kazánköri szivattyúval vagy anélkül, illetve hidraulikus váltóval vagy anélkül mûködjön. Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja meg a gombot majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 1 Megjelenik az elsõ menüpont: Kazánok száma. 1 kazánnak kell megjelennie. Hidraulika felirat megjelenéséig. KAZÁNADATOK Hidraulika k. szivattyúval hidr. váltóval Benyomni/benyomva tartani. kívánt változat megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOK Hidraulika k. szivattyúval hidr. váltó nélkül Az érték (itt: szivattyúval / hidr. váltóval) villog. Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Hidraulika választási lehetõség kazánszivattyúval/ hidraulikus váltóval kazánszivattyúval/ hidr. váltó nélkül k. szivattyú nélkül/ hidr. váltó nélkül kazánszivattyúval/ hidraulikus váltóval 37

38 10 Kazánadatok 10.3 Idegen hõforrás felismerésének beállítása Ezzel a funkcióval Ön azt a hõmérsékletet állítja be, amelynél a készülék felismeri az idegen hõforrást. Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja meg a gombot majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 1 Megjelenik az elsõ menüpont: Kazánok száma. z Idegen hõforrás felirat megjelenéséig. KAZÁNADATOK Idegen hõforrás 5 C Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 5 C) villog. kívánt érték megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOK Idegen hõforrás 10 C Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Példa: Egy 10 C-ra történõ beállítás esetén a falikazán abban az esetben kapcsol ki, ha az elõremenõ hõmérséklet mért értéke 10 C-kal haladja meg a parancsolt értéket. Beállítási tartomány Idegen hõforrás felismerés hõmérséklete 5 20 C nincs Gyári beállítás 5 C Beállított érték 38

39 Kazánadatok A kazántípus kiválasztása Ezzel a funkcióval Ön különbözõ kazántípusok között választhat. Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja meg a gombot majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 1 Megjelenik az elsõ menüpont: Kazánok száma. Kazántípus felirat megjelenéséig. KAZÁNADATOK Kazántípus kondenz. Benyomni/benyomva tartani. kívánt kazántípus megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOK Kazántípus Alacsony hõm. A kazántípus (itt: kondenzációs) villog. J TUDNIVALÓ Csak azonos típusú Buderusfalikazánok választhatók (tehát csak kondenzációs vagy csak alacsony hõmérsékletû kazánok). Ezek minden esetben lehetnek különbözõ teljesítményûek is. J TUDNIVALÓ Beépített váltószeleppel rendelkezõ kazánok esetén a váltószelepeket feszültségmentesen kell kapcsolni, ha a melegvíz termelés nem közvetlenül a falikazánnal történik. Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Kazántípus Beáll. tartomány Gyári beállítás Beállított érték Kondenzációs Alacsony hõmérs. Kondenzációs 39

40 10 Kazánadatok 10.5 A kazánteljesítmény korlátozása Ezt a funkciót Ön csak akkor használhatja, ha a kazánok száma 1. A kazán maximális teljesítményét a névleges teljesítmény százalékában adhatja meg. Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja meg a gombot majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 1 Megjelenik az elsõ menüpont: Kazánok száma. 1 kazánnak kell megjelennie. Kazánteljesítmény felirat megjelenéséig. KAZÁNADATOK Kazánteljesítmény 100% Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 100 %) villog. kívánt érték megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOK Kazánteljesítmény 50% Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Kazánteljesítmény 50 % 100 % 100 % 40

41 Kazánadatok Maximális kazánvíz hõmérséklet beállítása Ezzel a funkcióval Ön beállíthatja a maximális kazánvíz hõmérséklet parancsolt értékét. Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja meg a gombot majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 1 Megjelenik az elsõ menüpont: Kazánok száma. Maximális kazánhõmérséklet felirat megjelenéséig. KAZÁNADATOK Maximális kazánhõmérséklet 85 C Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 85 C) villog. kívánt érték megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOK Maximális kazánhõmérséklet 50 C Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Kazánhõmérséklet 50 C 90 C 85 C Beállított érték 41

42 10 Kazánadatok 10.7 A kazánléptetés módjának beállítása Ezt a funkciót Ön akkor használhatja, ha a kazánok száma legalább 2. Ezzel a funkcióval Ön beállíthatja a kazánléptetés módját. Kazánadatok felirat megjelenéséig. Kazánadatok Nyomja meg a gombot majd engedje el. KAZÁNADATOK Kazánok száma 2 Megjelenik az elsõ menüpont: Kazánok száma. Kazánléptetés felirat megjelenéséig. KAZÁNADATOK Kazánléptetés automatikus Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: automatikus) villog. kívánt érték megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. KAZÁNADATOK Kazánléptetés rögzített Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. A következõ oldalakon Ön áttekintést kaphat a kazánléptetésekrõl. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Kazánléptetés automatikus rögzített automatikus 42

43 Kazánadatok 10 Kazánléptetés A rögzített beállítás esetén a kazánok a következõ sorrendben kapcsolódnak: Elõször mindig az 1. kazán kapcsol, utána a 2. kazán, stb. Az Automatikus beállítás esetén a vezérkazánt a dátum határozza meg: A hónap 1. napja: A hónap 2. napja: A hónap 3. napja: A hónap 4. napja: A hónap 5. napja: stb. A Az UBA-átfolyós vagy az UBA-tároló beállítása esetén az 1. kazán mindig utolsóként jelenik meg a sorban: A hónap 1. napja: A hónap 2. napja: A hónap 3. napja: A hónap 4. napja: stb. 43

44 11 Fûtõköri adatok 11 Fûtõköri adatok 11.1 A fûtési rendszer kiválasztása Ön a következõ fûtési rendszereket választhatja ki: Nincs A fûtési funkcióra nincs szükség. A Fûtõköradatok minden almenüpontja kimarad. Fûtõtest, illetve konvektor A fûtési jellggörbe alakjának a meghatározása a fûtõtestekhez vagy a konvektorokhoz szükséges ívben automatikusan történik. Padlófûtés Egy laposabb jelleggörbe kerül meghatározásra, egy alacsonyabb méretezési hõmérséklettel. Talppont Az elõremenõ hõmérséklet nagysága a külsõ hõmérséklet függvényében lineárisan változik. Az így kapott fûtési jelleggörbe egyenesként köti össze a talppontot egy második ponttal, amelyet a méretezési hõmérséklet határoz meg. Konstanst Ezt a rendszert kell alkalmazni egy uszodafûtés szabályozásához, vagy légtechnikai körök elõszabályozásához, ha az elõremenõ hõmérséklet parancsolt értékének állandó értékûnek kell lennie a külsõ hõmérséklettõl függetlenül. Ha Ön ezt a rendszert választotta, akkor ehhez a fûtõkörhöz nem csatlakoztathat távszabályozót. Helyiség hõmérséklet szabályozás Az elõremenõ hõmérséklet parancsolt értéke csak a mért helyiség hõmérséklettõl függ. Ehhez a helyiségben egy távszabályozót kell felszerelni. Ha a helyiségben túl meleg van, a fûtési rendszer kikapcsol.. 44

45 Fûtõköri adatok 11 Példa: A 2. fûtõkörben a Padlófûtés fûtési rendszer kiválasztása: Fûtõkör + fûtõkörszám megjelenéséig (itt: Fûtõkör 2). Fûtõkör 2 Nyomja meg a gombot majd engedje el. Fûtési rendszer Fûtõtest Elsõ menüpontként a választott fûtõkörben a Fûtési rendszer jelenik meg. Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: Fûtõtest) villog. A forgatógombot tekerje a megfelelõ fûtési rendszerre (itt: padlófûtés). Loslassen, um Eingabe zu speichern. Fûtési rendszer padló Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Fûtési rendszer Nincs Fûtõtest Konvektor Padlófûtés Konstans Talppont Helyiség szabályozás Fûtõtest 45

46 11 Fûtõköri adatok 11.2 A fûtõkör átnevezése A Fûtõkör + fûtõkörszám jelölés helyett Ön egy adott listából kiválaszthat egy másik nevet. Fûtõkör + fûtõkörszám megjelenéséig (itt: Fûtõkör 2). Fûtõkör 2 Nyomja meg a gombot majd engedje el. Fûtési rendszer Fûtõtest Elsõ menüpontként a választott fûtõkörben a Fûtési rendszer jelenik meg. Fûtõkör neve felirat megjelenéséig. Fûtõkör neve Fûtõkör Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: Fûtõkör) villog. kívánt név megjelenéséig (itt: padló). Engedje el a megadott adat tárolásához. Fûtõkör neve padló Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Fûtõkör neve Fûtõkör Lakás Padló Fürdõ Uszoda Emelet Pince Épület Fûtõkör 46

47 Fûtõköri adatok A talpponti hõmérséklet beállítása A Fûtési rendszer: talppont beállításakor Ön a talpponti hõmérséklet és a méretezési hõmérséklet megadásával egy egyenes fûtési jelleggörbét határoz meg. A talpponti hõmérséklet megadásával a fûtési jellggörbe kezdõpontját rögzíti. A talpponti hõmérséklet a 2 0 C külsõ hõmérséklethez tartozik. Fûtõkör + fûtõkörszám megjelenéséig (itt: Fûtõkör 2). Fûtõkör 2 Nyomja meg a gombot majd engedje el. Fûtési rendszer Fûtõtest Elsõ menüpontként a választott fûtõkörben a Fûtési rendszer jelenik meg. Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: Fûtõtest) villog. Talppont felirat megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. FŰTŐKÖRADAT 2 Fűtési rendszer talppont Talpponti hõmérséklet felirat megjelenéséig. FŰTŐKÖRADAT 2 Talpponti hőmérs. 30 Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 30 C) villog. kívánt érték (itt: 32 C) megjelenéséig. Engedje el a megadott adat tárolásához. Talpponti hõmérs. 32 Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beáll. tartomány Gyári beállítás Beállított érték Talpponti hõmérséklet 20 C 80 C 30 C 47

48 11 Fûtõköri adatok 11.4 A méretezési hõmérséklet beállítása A méretezési hõmérsékletet legalább 1 0 C-kal magasabbra kell állítani, mint a talpponti hõmérsékletet. A méretezési hõmérséklet megváltoztatásával a berendezés egy laposabb vagy egy meredekebb jelleggörbe mentén mûködik. Fûtõkör + fûtõkörszám megjelenéséig (itt: Fûtõkör 2). Fûtõkör 2 Nyomja meg a gombot majd engedje el. Fûtési rendszer Fûtõtest Elsõ menüpontként a választott fûtõkörben a Fûtési rendszer jelenik meg. Méretezési hõmérséklet felirat megjelenéséig. Méretezési hõmérs. 75 C Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 75 C) villog. Forgassa a forhatógombot és a parancsolt értéket a klímazóna térképre vonatkoztatva állítsa be. Engedje el a megadott adat tárolásához. Méretezési hõm. 65 C Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Méretezési hõmérséklet 30 C 90 C 75 C fûtõtest esetén 45 C padlófûtés esetén 48

49 Fûtõköri adatok Minimális elõremenõ hõmérséklet A minimális elõremenõ hõmérséklet a fûtési jelleggörbét egy minimális parancsolt értékre korlátozza. Ez a funkció konstans fûtési rendszer esetén nem jelenik meg. Az értéket csak szükség esetén kell megváltoztatni. Fûtõkör + fûtõkörszám megjelenéséig (itt: Fûtõkör 2). Fûtõkör 2 Nyomja meg a gombot majd engedje el. Fûtési rendszer Fûtõtest Elsõ menüpontként a választott fûtõkörben a Fûtési rendszer jelenik meg. Minimális elõremenõ hõmérséklet felirat megjelenéséig. Minimális elõremenõ hõmérs. 5 C Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 5 C) villog. Forgassa a forgatógombot és állítsa be a hõmérséklet paracsolt értékét. Engedje el a megadott adat tárolásához. Minimális elõremenõ hõmérs. 10 C A beállított érték azt a hõmérsékletet rögzíti, amely alá az elõremenõ hõmérséklet nem csökkenhet. Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Beállítási tartomány Gyári beállítás Beállított érték Minimális elõremenõ hõmérséklet 5 C 70 C 5 C 49

50 11 Fûtõköri adatok 11.6 Maximális elõremenõ hõmérséklet A minimális elõremenõ hõmérséklet a fûtési jelleggörbét egy maximális parancsolt értékre korlátozza. Ez a funkció konstans fûtési rendszer esetén nem jelenik meg. Az értéket csak szükség esetén kell megváltoztatni. Fûtõkör + fûtõkörszám megjelenéséig (itt: Fûtõkör 2). Fûtõkör 2 Nyomja meg a gombot majd engedje el. Fûtési rendszer Fûtõtest Elsõ menüpontként a választott fûtõkörben a Fûtési rendszer jelenik meg. Maximális elõremenõ hõmérséklet felirat megjelenéséig. Maximális elõremenõ hõmérs. 75 C Benyomni/benyomva tartani. Az érték (itt: 75 C) villog. Forgassa a forgatógombot és állítsa be a hõmérséklet paracsolt értékét. Engedje el a megadott adat tárolásához. Maximális elõremenõ hõmérs. 60 C A beállított érték azt a hõmérsékletet rögzíti, amely fölé az elõremenõ hõmérséklet nem emelkedhet. Benyomni. Visszatérés az elõzõ menüszintre. Maximális elõremenõ hõmérséklet padlófûtés esetén Maximális elõremenõ hõmérséklet fûtõtest, kovektor és talppont esetén Beállítási tartomány Gyári beállítás 30 C 60 C 50 C 30 C 90 C 75 C Beállított érték 50

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4111, 4112 és 4116. 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára 6301 8017 05/2001 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek. 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára 6303 6462 03/2004 HU Szakemberek számára Szervizutasítás Logamatic 4121, 4122 és 4126 szabályozókészülékek Az üzembe helyezés vagy a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez. 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére 6301 8003 05/2001 HU A kezelő részére Kezelési útmutató Logamatic 4111, 4112 és 4116 szabályozókészülékekhez A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok

Részletesebben

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni!

6300 7387 05/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! 6300 7387 0/00 HU Szakcég részére Szervizutasítás Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók A készüléket

Részletesebben

6304 5414 06/2000 HU A

6304 5414 06/2000 HU A 6304 5414 06/2000 HU A kezelő részére Kezelési utasítás FM 445 funkció modul A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos általános jellegű használati tudnivalók A készüléket csak rendeltetésszerűen

Részletesebben

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni!

6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére. Kezelési utasítás. FM 443 funkció modul Szolármodul. A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! 6301 4872 04/01 HU A kezelõ részére Kezelési utasítás FM 443 funkció modul Szolármodul A kezelés elõtt kérjük gondosan átolvasni! Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. Logamatic 4211 szabályozókészülék. 6303 1367 2003/04 HU Szakemberek számára 6303 1367 2003/04 HU zakemberek számára zervizutasítás Logamatic 4211 szabályozókészülék Az üzembe helyezés és a szerviz munkák előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz A készülék megfelel

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Szerelési utasítás és kezelési útmutató

Szerelési utasítás és kezelési útmutató 6301 8101 03/00 HU A kezelő részére Szerelési utasítás és kezelési útmutató ZM 427 kazánüzem modul Logamatic 4212 szabályozókészülékhez A szerelés és a kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez. 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára 6303 8645 2004/06 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xxx szabályozókészülékekhez A hibakeresés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Bevezetés.....................................

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic 4313 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6301 8048 2000/12 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic 4313 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum A készülék megfelel a rá vonatkozó szabványok és irányelvek

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére

Kezelési utasítás. Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán. 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére 6 720 612 774 07/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 fali gázkazán 6 720 612 229-00.1O A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás

Szerelési és kezelési utasítás 6304 5775 2004/10 HU Szerelési és kezelési utasítás BC10 Basiscontroller A szerelés és kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében...................................

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Szolár kiegészítõ lap

Szolár kiegészítõ lap 600 80 0 / 00 HU Szakcég részére Szolár kiegészítõ lap Logamatic 07 (M) szabályozóhoz FM szolármodullal A szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási tudnivalók

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Szervizutasítás. FM445 funkció modul LAP-modul. 6304 5430 06/2003 HU Szakemberek számára

Szervizutasítás. FM445 funkció modul LAP-modul. 6304 5430 06/2003 HU Szakemberek számára 6304 5430 06/2003 HU Szakemberek számára Szervizutasítás FM445 funkció modul LAP-modul Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan Előszó A készülék megfelel a rá vonatkozó európai

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

63003828-06/99 HU. Kezelési utasítás. Logamatic 2109 szabályozókészülék. Kérjük megőrizni

63003828-06/99 HU. Kezelési utasítás. Logamatic 2109 szabályozókészülék. Kérjük megőrizni 63003828-06/99 HU Kezelési utasítás Logamatic 2109 szabályozókészülék Kérjük megőrizni Tartalomjegyzék Kezelési utasítás Oldal 1 Üzembe helyezés.................................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Szolár szabályozó EMS plus 6 720 807 316-00.1O Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Előszó Előszó Kedves Vásárlónk! Fűtésben otthon vagyunk már

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése HU

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35

FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Ez a felhasználói kézikönyv a Magyarországi célországba gyártott készülékekre vonatkozik. FÉG-Chaffoteaux Talia Green System KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN 25-30-35 Tisztelt Vásárlónk! Szeretnénk Önnek megköszönni,

Részletesebben

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 14-22 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés

GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő berendezés Nyomás és vízszintérzékelők, távadók, szabályzók, elektronikák Telephely: 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel/Fax: (1) 233-21-67 Honlap: www.erzekelo.hu E-mail: erzekelo@upcmail.hu GLR-8 C Hidroglóbusz vezérlő

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS

Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS Felszerelési és kezelési utasítás SPRAYDOS 2003 december 2004. szeptember FORGALMAZÓ: Dokument: 30221020 02(ME038034)mgyr 1 oldal t Müller Elektronik GmbH Bearing Kft. Felszerelési és kezelési utasítás

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

HORSCH DrillManager ME

HORSCH DrillManager ME 08/2005 A legmodernebb talajművelés és vetéstechnika szakértője! HORSCH DrillManager ME Art.: 80660400 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót!

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el!

Szervizutasítás. Logamax plus. Kondenzációs fali gázkazán GB022-24/24K. Szakemberek számára. Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! Szervizutasítás Kondenzációs fali gázkazán Logamax plus GB022-24/24K Szakemberek számára Kérjük, zavardiagnosztika előtt gondosan olvassa el! 726 600-2009/03 HU szakasz Logamax plus GB022-24/24K áttekintés

Részletesebben

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni

6304 5762 2005/10 HU Szakemberek számára. Szerelési utasítás. Logamatic MC10 szabályozókészülék. A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni 6304 576 005/0 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logamatic MC0 szabályozókészülék A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Biztonsági előírások.........................................

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m GARDENA Öntözésvezérlo 6030 Cikkszám 1303-20 Vevotájékoztató Tartalom 1. Megjegyzések a Vevotájékoztatóhoz 2. Felhasználási területek 3. Muszaki adatok 4. A készülék felállítása 5. Rövidített Vevotájékoztató

Részletesebben

Használati utasítás .C67. ECL Comfort. Tartalomjegyzék. Használati utasítás

Használati utasítás .C67. ECL Comfort. Tartalomjegyzék. Használati utasítás .C67 Tartalomjegyzék Használati utasítás ECL Comfort Használati utasítás (yellow side) fejezet 1 A display kiválasztása 2 Üzemmód választó gomb 3 Szobahőmérséklet és melegvíz hőmérséklet beállítása 4 Az

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

BUSINESS. Elektronikus ajtózár. használati útmutató. www.burg-waechter.de. Zseniálisan egyszerű. Egyszerűen zseniális.

BUSINESS. Elektronikus ajtózár. használati útmutató. www.burg-waechter.de. Zseniálisan egyszerű. Egyszerűen zseniális. Elektronikus ajtózár BUSINESS Set 5011 PINCODE Set 5012 FINGERSCAN Set 5013 E-KEY Zseniálisan egyszerű. Egyszerűen zseniális. BA/MA TSE Set 5000 dp/fsc 04/2012 hu Szerelési és használati útmutató BURG-WÄCHTER

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv HU Kondenzációs álló gázkazánok felhasználói és szerelői kézikönyv 0085 Tisztelt Vásárló! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy Baxi termék megvásárlása

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Termosztatikus alapjel szabályzó egység

Termosztatikus alapjel szabályzó egység ACCREDITED Termosztatikus alapjel szabályzó egység 8-es sorozat 9/ HU IO 9 FM 6 Működése A hőmérséklet szabályozó egység sugárzó fűtési rendszerekhez, a sorozat hidraulikus váltóival együttes használatra

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

multimatic Szerelési útmutató Szerelési útmutató Szakemberek számára VRC 700/2 Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató multimatic VRC 700/2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez SRC250 SRC450 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez 250/450 VA 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 107 Mûszaki adatok.................... 107 Az elsõ pillantásra................... 108 Az Ön biztonsága érdekében.......... 109 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Digitális Multi Control Panel (DMC)

KÉZIKÖNYV. Digitális Multi Control Panel (DMC) KÉZIKÖNYV Digitális Multi Control Panel (DMC) Copyrights 2006 Victron Energy B.V. Minden jog fenntartva Ez a kiadvány és annak részei semmilyen formában, semmilyen célra, sem egészében, sem részeiben nem

Részletesebben

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok

VAU 7,5 kw. Vákuumszivattyúk Kompresszorok VAU 7,5 kw Vákuumszivattyúk Kompresszorok ódosítások Verzió Dátum Osztály Oldal(ak) Alap 0.1 01.01.2002 inden inden 1. kiadás Kezelési utasítás 1. kiadás, verz.: 1 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók...6

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU

Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM. Kezelési útmutató a felhasználó számára ZBS 22/210-3 SOE 6 720 816 621 (2015/04) HU 70 9 305-00.O Kondenzációs kompakt hőközpont Condens 5000 FM ZBS /0-3 SOE Kezelési útmutató a felhasználó számára 70 8 (05/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1. Programozói és felhasználói leírás. Satel

CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1. Programozói és felhasználói leírás. Satel CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1 Programozói és felhasználói leírás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben