áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor"

Átírás

1 H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás Vörös LED Töltés befejezve áramellátás Zöld LED 5. ábra Töltőáram megválasztása Akkumulátor 2 LED

2 Kérjük, nagyon gondosan olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezi, és őrizze meg későbbi betekintés céljából, ha pedig harmadik személynek továbbadja a készüléket, adja vele az útmutatót. TARTALOMJEGYZÉK 1 Tudnivalók az útmutató használatához 2 Általános biztonsági előírások 3 A szállítás tartalma 4 Rendeltetésszerű használat 5 Műszaki jellemzők, működésmód 6 Az akkumulátortöltő készülék csatlakoztatása 7 A készülék ápolása és tisztítása 8 Hibaelhárítás 9 Garancia 10 Eltávolítás 11 Műszaki adatok áttekintése 12 Megfelelőségi nyilatkozat: H 2

3 H 1 Tudnivalók az útmutató használatához! Figyelem! Biztonsági utasítás: Figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz vezethet és a készülék működését befolyásolhatja / károsíthatja. Figyelem! Biztonsági utasítás: Az elektromos árammal vagy elektromos feszültséggel összefüggő veszélyekre utal. Figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. A készülék működését befolyásolhatja. MEGJEGYZÉS A készülék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk. Ábra Szám/szám egy ábrára utal. pl. 1 / 4 ábra, 1. ábra a 4. oldalon Vegye figyelembe az alábbi biztonsági előírásokat is. 2 Általános biztonsági előírások -FONTOS -!! Figyelem!! Az axhess GmbH & Co. KG, Bergstrasse 18, Hausen, nem felel azokért a károkért és következményi károkért amelyek: - - hibás bekötésből, kezelésből és/vagy szerelésből, - - erőszak alkalmazásából, a készülék és/vagy csatlakozó vezetékeinek megrongálásából - - a készülék mechanikai behatásból származó sérüléséből és / vagy túlfeszültségből, - - a készüléken és / vagy a csatlakozó vezetékeken keletkezett bármilyen változtatásból, - az útmutatóban leírt céltól eltérő alkalmazásból, - - folyadék behatása és/vagy elégtelen szellőzés következtében - - a készülék illetéktelen felnyitásából keletkeztek. Ezzel együtt elvész a garanciára és következményi károkra vonatkozó igény is, - Következményi károk, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy hibás akkumulátorok miatt keletkeznek. A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja. Az alábbi készülékeket (6+12A 12 V, term.sz , 12+24A 12V, term.sz , 3+6 A 24 V, term.sz , 1+12A 24V, term.sz ) soha ne működtesse nedves vagy vizes környezetben! Csak száraz környezetben használja!

4 A készüléket ne használja sohasem éghető anyagok közelében. Ne használja a készüléket sohasem robbanásveszélyes környezetben. A készüléket csak akkor használja, ha kellő szellőzési lehetőség áll rendelkezésre. H A készüléken javítást csak arra felhatalmazott szakember végezhet, aki ismeri az ezzel kapcsolatos veszélyeket/előírásokat. Ügyeljen a készülék biztonságos elhelyezésére! Az akkutöltő készüléket úgy kell felállítani és elhelyezni, hogy biztosan álljon, és ne tudjon leesni vagy felborulni.! Biztosítsa úgy a készüléket és az akkut, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá! A gyerekek nem képesek a keletkező veszélyek felismerésére és felmérésére! Ne tegye ki a készüléket tartósan közvetlen napsugárzás vagy egyéb hőforrás hatásának. Kerülje a készülék felmelegedését külső behatások által.! Figyelem! A tevékenység a savas ólom indítóakkuk közelében veszélyes! Az akkuk robbanásveszélyes gázokat fejlesztenek üzemelés és töltés közben! Hordjon mindig megfelelő munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget, ha indító akkuval dolgozik! Az akkumulátorsav maró hatású! Kifröccsent savat azonnal le kell öblíteni alaposan vízzel, szükség esetén fel kell keresni az orvost. Ha akkumulátorsav kerül a szemébe, azonnal legalább 10 percig folyó víz alatt kell öblíteni, majd utána orvost felkeresni. Soha ne dohányozzon az akku közelében, ne használjon nyílt lángot, kerülje a szikraképződést és a szikrák szétszóródását! A készüléket csak újra feltölthető savas ólomakkuk töltésére használja! Más akkumulátor fajták nem csatlakoztathatók! Nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni! Veszély az egészségre! Mindig figyeljen a kielégítő, jó szellőzésre! A készüléken lévő szellőzőnyílásokat - amennyiben ilyen van rajta - soha ne takarja le! VIGYÁZAT! Szúrós gázszag esetén akut robbanásveszély áll fenn. A készüléket ne kapcsolja le, a póluscsipeszeket ne vegye le! Azonnal gondoskodjon a jó átszellőzésről! 4 Az akkut soha ne tartsa a feje fölé! Az akkukat ne rakja egymásra! Vigyázzon a marás veszélyére is! Olyan tartozékok használata, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a készülék károsodásához, vagy személyek sérüléséhez vezethetnek! Ezen kívül megszűnik a garanciára való jogosultság.

5 H A hálózati kábel és a csatlakoztató csipeszek károsodásának elkerülésére soha ne a kábelt húzza kikapcsoláskor, mindig a dugót/csipeszt fogja meg és így válassza le a tápellátásról. A hálózati csatlakozókábelnek és a töltő vezetékeknek kifogástalan állapotban kell lenniük. Ha a vezetékek sérültek, a készüléket nem szabad használni. Ilyen esetben előbb szakemberrel meg kell javíttatni. Éghető anyagokat, pl. gyertyát ne állítson a készülékre. Folyadékkal megtöltött tárgyakat, pl. víztartályt, italtartót stb. ne állítson a készülékre, vagy annak közelébe. Csak kifogástalan, hibátlan akkukat töltsön. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorában megfelelő legyen a folyadékszint (nyitott akku esetén). Vegye figyelembe az akku-/járműgyártó előírásait is. Ezeket megtalálja a kísérő dokumentumokban, vagy a jármű fedélzeti könyvében. Esetleg forduljon az akkumulátor gyártójához. A póluscsipeszeket töltés közbe soha ne vegye le! A póluscsipeszeket ne zárja rövidre! A póluscsipeszeket először az akkura csatlakoztassa helyes polaritással, ezután kösse össze a készüléket a hálózattal. Saját védelme és biztonsága érdekében ne dolgozzon egyedül, vagy legalább csak úgy, hogy egy személy is elérhető közelségben legyen. A személyes fémtárgyakat (pl. gyűrűt, kar- és nyakláncot, órát) egy indítóakkuval való tevékenység előtt vegye le, a véletlen rövidzárlat elkerülésére. A rövidzárlati feszültségek pl. gyűrűket megolvaszthatnak, és ezzel súlyos égési sérüléseket okozhatnak. 3 A szállítás tartalma 1 db akkutöltő készülék. 1 db többnyelvű használati útmutató 1 db teljesen újrahasznosítható kereskedelmi csomagolás.

6 4 Rendeltetésszerű használat Akkutöltő készülékek, így ez a készülék is, savas ólomakkuk rövididejű vagy tartós fenntartó töltésére szolgálnak. Ez azt jelenti, hogy a készülék a csak szezonálisan használt akkukat hosszabb ideig, amikor nincsenek használatban, mindig üzemkész állapotban tudja tartani. Ezáltal egy indítóakku élettartama jelentősen meghosszabbítható. Az akku indításra kész marad. H FIGYELEM! Az akkumulátortöltő készülék alkalmazása előtt tájékozódjon a gépkocsi iratai alapján a polaritásról, a test csatlakozásról és az adott akkumulátor kezelési utasításáról, kétséges esetben kérdezze meg az akkumulátor gyártóját. A csatlakozók használata előtt állapítsa meg az adott jármű akkumulátor csatlakozóinak a polaritását. Lásd fent Ez a töltőkészülék alkalmas savas ólomakkuk töltésére, vagy az akkunak állandó üzemkész állapotban való tartására. Figyelem! Az elektromos készülékek használata előtt, a saját és mások védelme érdekében vegye mindig figyelembe az elektromos áramütés tűzveszély személyi sérülés és anyagi kár esetére előírt biztonsági előírásokat. A készüléket csak sérülésmentes házzal és vezetékkel használja! Okvetlenül ügyeljen arra, hogy a készülék levegő bemenetei és kimenetei - amennyiben vannak - mindig szabadok és nyitottak legyenek. A készüléket sohase fedje be. Ügyeljen mindig a kellő szellőzésre. A készülékkel kapcsolatos tevékenységnél, pl. tisztításnál, ápolásnál először mindig szakítsa meg a 230V-os tápellátást. 6 Vegye figyelembe az összes, az előzőekben leírt biztonsági rendszabályt!

7 H 5 Műszaki jellemzők A készülék mindenütt üzemeltethető, ahol egy 230 V-os váltakozó áramú dugaszoló aljzat ( 230V AC) rendelkezésre áll. A készülék kis súlyának és kompakt kialakításának köszönhetően egyszerűen alkalmazható személygépkocsiban, haszonjárműben, lakókocsiban, hajóban, - és a járműből kivett akkuknál. A készülék bemeneti feszültsége megfelel a háztartási hálózati feszültségnek (230 V AC 50 Hz) Vegye mindig figyelembe a készülék, valamint a csatlakoztatott akku teljesítmény adatait. Csak újratölthető savas ólomakkuk tölthetők! Más akkumulátor fajtákat nem szabad csatlakoztatni. Nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni! Megjegyzés! Vegye okvetlenül figyelembe a jelen használati útmutató és a gépkocsivalamint akkugyártók biztonsági előírásait, mielőtt a készüléket egy 12 V- os indítóakkuhoz csatlakoztatja. Az akkutöltő készülék teljesen automatikusan működik, és hosszabb ideig is bekapcsolt állapotban maradhat, ha a készüléket egy 230 V-os hálózathoz csatlakoztatta. Különböző védő mechanizmusokkal rendelkezik: Jellemzők 7 A töltőt csatlakoztassa a hálózati dugaszoló aljzathoz és a töltő csipeszeket kösse össze megfelelően Nyomja meg az a Mode akkumulátorral gombot Az akkumulátor szimbólum a pillanatnyi töltési állapotot és a töltés előrehaladását mutatja az akkumulátor szimbólumon alulról felfelé Ha az akkumulátor feszültség a 14,4V H 0,1V-ot eléri, Karbantartó töltés / fenntartó töltés A töltési folyamat automatikus indítása. - A piros LED folyamatosan világít. - A vörös LED világít a kijelző a pillanatnyi akku töltöttséget mutatja. Ezzel a kapcsolóval kiválaszthatja a szükséges töltő áramot a kettő közül. A kiválasztott töltőáram LED-je világít. A töltési folyamat alatt a villám szimbólum villog. 5 Az akkumulátor feszültség eléri a 14,2V-ot, a villám szimbólum megáll, de a készülék tovább tölt, amíg az akkumulátor feszültség a 14,4 V-ot el nem éri. 4 oszlop megtelik ha az akkumulátor feszültség belép a 13,6V és 14,1V tartományba. a 12,6V és 13,5V tartományba. 2 oszlop megtelik ha az akkumulátor feszültség belép a 11,6V és 12,5V tartományba. a zöld Charge LED vagy Charging complete világít. Az akkumulátor teljesen fel van töltve. A töltő berendezés automatikusan leállítja a töltési műveletet. Ha a töltőberendezés az akkumulátorhoz csatlakoztatva marad, a töltő, mihelyt a feszültség 13,2V + -0,1V-ra lecsökken, az akkumulátort csepptöltéssel" mindig indításra kész állapotban tartja. Ha a töltőberendezés az akkumulátorhoz csatlakoztatva marad és az akkumulátor feszültsége - bármilyen okból is - 12,0 V-ra csökken a töltő a töltési műveletet automatikusan indítja.

8 Felszereltség jellemzők - Auto Stop: automatikus töltés-stop (leállás), ha az akku feltöltődött. - 4 fokozatú, mikroprocesszor vezérlésű töltő program - Rövidzárlat elleni védelem. - Polaritás csere elleni védelem - Túlmelegedés elleni védelem - Túltöltés elleni védelem - Átkapcsolható, két töltéserősség választható - Beépített LCD Info voltmérő - Kiegészítő 4-szeres LED információ - Erős, szigetelt pólus csipeszek + - jelöléssel - Erősebb töltőkábel - Kábel tároló a készülék házban - Az info szimbólumok könnyen leolvashatók a készülékházon - Kompakt, könnyű és felhasználóbarát H Szikra elleni védelem A póluscsipeszek érintkezésekor nem keletkezik szikra. Póluscsere elleni védelem Véletlen hibás csatlakoztatás esetén, vagy a pólusok elcserélésénél a készülék azonnal lekapcsol. Így védi az akkut. Ilyen esetben ER (=hiba) és a póluscsipesz szimbólum jelenik meg. Automatikus Stop Az akku optimális töltöttségi állapotának elérésekor a készülék kikapcsolódik, illetve automatikusan az ápoló üzemmódba kapcsol át. Túlmelegedés elleni védelem A készülék automatikusan lekapcsol, a maximális üzemi hőmérséklet túllépésekor. Ugyancsak automatikusan újból bekapcsolódik, ha a megfelelő hűtési fázis eltelt. 8

9 H Túltöltés elleni védelem Az akku túltöltését a készülék megakadályozza. Automatikusan kikapcsol, ha a mindenkori optimális töltési állapotot az akku elérte, és újból bekapcsol, ha az akkufeszültség lecsökkent. A készülék teljesen automatikusan működik. A mindenkori töltöttségi állapotot a beépített LED-ek valamint az Info kijelző mutatja. A vörös LED mutatja, hogy a készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz és üzemkész, ER és a pólus csipeszek láthatók még. A töltő berendezés kimenő feszültsége függ a töltendő akkumulátortól. Ha az akku teljesen feltöltődött, a zöld LED világít, és a töltőkészülék automatikusan fenntartó töltésre kapcsol. A készülék felügyeli az akku feszültségét, és azt a teljes teljesítmény fokozaton tartja. Tanács: Ha a készülékhez hosszabb időn keresztül egy nem karbantartásmentes akkumulátor van csatlakoztatva, vagy magas a környezeti hőmérséklet, rendszeresen, de legalább négyhetenként ellenőrizze a savszintet. Vegye figyelembe a jármű-/akkugyártó által megadott adatokat is. Ápoló üzemmód. Ha az akku külső vagy belső befolyások hatására feszültségveszteséget szenved, a töltőkészülék ismét automatikusan bekapcsolódik, amíg újból teljesen fel nem töltötte az akkut. 9 8

10 6 A töltő csatlakoztatása NINCS szükség szerszámra. A készülék üzemkész állapotban van. H A készülék bármelyik szabályszerűen szerelt 230V-os dugaszoló aljzatról működhet. Hosszabbító kábel alkalmazása lehetséges, ha az okvetlenül szükséges. Ennek tökéletes állapotban kell lennie, és a hossza nem lépheti túl a 10 m-t. - Nézzen utána a járműgyártó által adott gépkocsi kézikönyvben, hogy le kell-e az akkut a fedélzeti hálózatról választani, és hogyan. - Amennyiben az akkut a járműből a töltéshez ki kell venni, először mindig a karosszéria csatlakozót kell az akkuról levenni ( mínusz -). - A töltés előtt az akku csatlakozóit (az akkupólusokat) meg kell tisztítani. - Ellenőrizni kell az akkupólusok polaritását. A pozitív pólusnak ( + ) általában nagyobb átmérője van, mint a mínusz pólusnak ( -). - Vigyázzon, hogy az akkuról por vagy korróziós maradványok az akkupólusokról ne kerüljenek a szemébe, vagy ne lélegezze be azokat. - Töltse fel a desztillált vizet, amíg az akkugyártó által megadott töltöttségi szintet el nem érte. Csak nyitott akkumulátorok esetében- - A karbantartásmentes akkuknál pontosan be kell tartani az akku gyártójának utasításait.! - Győződjön meg arról, hogy a töltőkészülék előzetesen nincs a hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva. - Negatív földelésű járműveknél először a piros póluscsipeszt kell a pozitív (+) pólusra, majd utána a fekete póluscsipeszt ( - ) a karosszériára rákötni, távol az akkutól és az üzemanyag vezetéktől. A sorrendet be kell tartani! - Ne kösse a porlasztóra, az üzemanyag vezetékre vagy fém bilincsekre. Csíptesse egy karosszéria részre vagy a motorblokkra. - Egy a töltéshez ki nem szerelt akku töltésénél először a töltőkábelt azzal az akkupólussal kell összekötni, ami nincs a karosszériával vezetőképesen összekötve. 10

11 H! Ezután lehet a töltőkészüléket egy hálózati konnektorba csatlakoztatni. A piros LED Power világít. A Mode megnyomására a töltés megindul. A Mode 2-szeri megnyomásával a második töltési kapacitást lehet kiválasztani. A töltési folyamat befejezésekor először a készülék dugóját kell kihúzni a konnektorból, a töltőkábelt a karosszériáról lecsatlakoztatni, majd ezután kell a töltőkábelt az akkuról levenni. A töltőkészülék elhelyezése A töltőkészüléket az akkutól olyan messzire kell elhelyezni, amennyire csak a kábel hossza megengedi. A töltőkészüléket soha nem szabad közvetlenül a töltendő akku fölé vagy alá helyezni. Az akkuból kilépő gázok vagy folyadék a töltőkészüléket károsíthatják, úgy, hogy javíthatatlan lesz. 11

12 7 Ápolás és tisztítás! A készüléket csak egy száraz ruhával törölje le. Ne használjon folyadékot vagy tisztítószert. Ne merítse vízbe a készüléket. Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölött. H 8 Hibaelhárítás A vörös LED nem világít. A hálózati csatlakozó aljzatban nincs feszültség, ellenőrizze a 230 V-os hálózat biztosítékát. Esetleg a használt hosszabbító kábel hibás, vagy nem csatlakozik a 230 V-os hálózathoz. A LED vagy a töltő hibás, javítását csak erre felhatalmazott szakember végezheti. A vörös LED világít, de a töltés szimbólum nem jelenik meg. ER (hiba) szimbólum + pólus csipesz jelenik meg. Húzza ki a töltő dugaszolóját a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze a töltő csipeszek megfelelő csatlakozását az akkumulátorhoz. Ellenőrizze a polaritást. Ellenőrizze, hogy jól ülnek-e a póluscsipeszek. A töltőkábelben szakadás van. A készüléket ne használja tovább. A vörös LED világít de az akkumulátor nem töltődik rendesen. A szimbólum jelenik meg. Az akkumulátor esetleg hibás. Ellenőriztesse az akkumulátorát a kereskedőjénél. ER és póluscsipesz jelenik meg és villog a kijelzőn. A töltő nem 230 V hálózati feszültséggel van ellátva. A pólus csipeszek nem vagy nem jól csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ellenőrizze, szükség esetén tisztítsa meg a csatlakozásokat. Ügyeljen a helyes polaritásra. A hálózati csatlakozódugót ki kell húzni! Az akkumulátoron nagy a feszültségesés. A készüléket válassza le az akkumulátorról. Az akkumulátor valószínűleg hibás, nem tölthető. Ellenőriztesse az akkumulátort. 12

13 H 9 Garancia Alapvetően az általános axhess GmbH & Co. KG szavatossági feltételei az érvényesek. Ezek kizárólag a gyártási, ill. anyaghibákra vonatkoznak. Ha a töltő készülék hibásnak bizonyulna vigye vissza a kereskedőjéhez. A garancia elintézéséhez ill. a készülék javításához mellékelje feltétlenül a következő dokumentumokat: - A vásárlási bizonylat másolatát (blokk / számla ) a vásárlás dátumával - A reklamáció okának megadása, hibaleírás 10 Eltávolítás Csomagolás A csomagolóanyag újrahasznosítható. A csomagolóanyagokat csak a szelektív gyűjtőtartályba dobja. Elhasználódott készülék Ha a készülék egyszer véglegesen befejezi működését, juttassa a vonatkozó törvények, előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelő gyűjtőhelyre. Kérdéses esetben forduljon az illetékes begyűjtőhöz, vagy a helyi közszolgáltatóhoz. Az ártalmatlanítás az Ön számára nem jelent külön költséget, mivel a megfelelő illetékeket az illetékes helyen már leróttuk. Ötlet: A végleges ártalmatlanítás előtt vágja le a csatlakozó kábelét és töltő kábelét. Gyűjtse össze ezeket a vezetékeket és egyéb más elhasznált elektromos berendezéseket. Egy fémhulladék kereskedőnél esetleg még pénzt is kaphat érte. Fém visszanyerés! 13

14 A terméket semmi esetre sem szabad a háztartási szemétbe kidobni. Az indítóakkumulátorokért a szabályok szerint betétdíjat kellett fizetnie. A már nem használható indítóakkumulátorokat kizárólag az erre kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, vagy vigye azokat vissza az eladóhoz. H 11 Műszaki adatok Termékszám Cikkmegjelölés ProfiPower 1+12 A Alkalmazási területek Töltés és folyamatos fenntartó töltés pl. személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez, lakókocsikhoz, szezonális járművekhez. ATV, Működési mód hómobil, Folyamatos vízi töltőáram járművek. a teljes akku kapacitás eléréséig, ezután automatikus átkapcsolás a fenntartó üzemmódba. Két töltő áramerősség választható. Fenntartó üzemmód Az akkumulátor egy igen csekély töltőárammal van folyamatosan ellátva. Ez a művelet nem károsítja sem az akkumulátort, sem a töltőt, még folyamatos Védőberendezések, használatnál sem. szikravédelem Nem keletkezik szikra a csatlakozó csipeszek vagy a kábelsaruk összeérintése esetén. Póluscsere elleni A felcserélt polaritásnál a készülék lekapcsol. védelem Automatikus leállás Automatikusan leáll, ha az akkumulátor fel van töltve. Túlmelegedés elleni Automatikusan lekapcsolódik a maximális üzemi védelem hőmérséklet túllépésekor. Túltöltés elleni védelem Automatikus töltés lekapcsolás, átmenet fenntartó üzemmódba, 1A/12A (BAH ) Art.-Nr Töltőfeszültség: /- 0.3V Töltőáram: 1 A +/-10% vagy 12 A +/-10% Készülék típus: 4 fokozatú, teljesen automata, átkapcsolható, fenntartó töltéssel Alkalmas a következő 12 V savas ólom- (WET, MF, GEL, AGM, VRLA) akkufajtákhoz: Alkalmas a következő Ah akkukapacitáshoz: Védettség: IP 20 Méretek kb. mm-ben 312 x 200 x 110 A termék súlya kg-ban 2,5 Mérete becsomagolva cm kb. 44 x 29 x 13 Súly csomagolással együtt kb. 2,95 14

15 H A szimbólumok ismertetése és a töltő működése LCD szimbólumok és LED kijelzés Mode kapcsoló LCD szimbólumok a kijelzőn Akkumulátor hibás, Ez a szimbólum villog, ha az akkumulátor feszültsége felismerhetően mélykisülésben Akkumulátor Ez 3V alattinak a szimbólum tételezhető jelenik fel. meg, ha a töltő cserélendő az akkumulátort a programozott idő alatt nem tudja 14,0 V-ra feltölteni. 2A/ 72 óra alatt; 6A/ 48 óra alatt; 12A/ 24 óra alatt; Hibás csatlakozás Ez a szimbólum villog, ha a töltő nem, vagy nem megfelelően csatlakozik az akkumulátorhoz vagy a pólusok fel vannak cserélve. (A "+" és " -" csatlakozások felcserélése ). Error szimbólum Az ER szimbólum megjelenik, ha a fent leírt problémák bekövetkeznek. A töltőberendezés nem indul el addig, amíg ezeket a hibákat el nem hárították. A töltési művelet folyamatban Ez a szimbólum villog a töltési művelet megindulásakor. Info voltmérő Az akkumulátor töltöttségi állapota Ez a szimbólum mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotát. Mihelyt a töltő berendezés az akkuhoz kifogástalanul csatlakozik, háromjegyű digitális kijelző mutatja az akku töltöttségi állapotát V-ban. A töltési folyamat alatt mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségét. LED-jelzőfények Power Felgyullad amikor a töltőt egy 230 V-os áramforráshoz ( dugaszoló aljzathoz ) csatlakoztatjuk. Töltés befejezve Zöld LED felgyullad, amikor befejeződött az akkumulátor töltése. 1 A Vörös LED jelzi a kiválasztott töltőáramot. 12 A Vörös LED jelzi a kiválasztott töltőáramot. 1 A POWER 12 A Töltés befejezve Alkalmas a következő kivitelű akkukhoz: nyitott, NEDVES * karbantartásment es, MF** Gél, GEL*** Vlies, AGM, VRLA****

16 12 Megfelelőségi nyilatkozat H Mi, a Fa. axhess GmbH & Co. KG, Bergstrasse 18, D Hausen kijelentjük, hogy a BAH termék, a ProfiPower akkumulátor töltő berendezés, termékszám , LCD Info kijelzővel, 1+12A, amelyre jelen nyilatkozat vonatkozik, összhangban van a következő szabványokkal/normatív dokumentumokkal: EN , EN , EN /3, EN /2 Hausen, , Axel Hess, Ügyvezető axhess GmbH & Co. KG Ez a készülék Kínában készült az Axhess GmbH & Co. KG számára Bergstr. 18. ábra Hausen 16

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. 3. Nyomja meg a MODE gombot a töltési program kiválasztásához.

KÉZIKÖNYV. 3. Nyomja meg a MODE gombot a töltési program kiválasztásához. KÉZIKÖNYV GRATULÁLUNK, hogy ezt az új, professzionális, kapcsolóüzemmel működő akkumulátortöltőt választotta. A CTEK SWEDEN AB professzionális szériájába tartozó termék az akkumulátortöltők legmodernebb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

CellCom FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CellCom FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CellCom FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2 www.lenyo.hu Kedves Lenyo CellCom Tulajdonos! Köszönjük, hogy a Hippocampus-BRT Kft. által fejlesztett és gyártott készüléket választotta. A Hippocampus-BRT Kft. több évtizedes

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 237 1.3 Veszélyforrások...

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép Használati utasítás 1 Gratulálunk, hogy gondosan megtervezett termékünket választotta. Annak érdekében, hogy a leghasznosabban alkalmazhassa a készüléket, kérjük, figyelmesen

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő 22 Kezelési utasítás PowerBox 6800 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Vario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA Brugsanvisning

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 Fontos biztonsági utasítás Olvassa el a készülék telepítése előtt! Személyi biztonság Az UPS saját áramforrással rendelkezik (akkumulátor). Következésképpen

Részletesebben

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 4 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKLEÍRÁS 3 AZ ÁRAMFORRÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3-4 TIG HEGESZTÉS 4 KARBANTARTÁS 4 JÓ TANÁCSOK 4 BIZTONSÁG 5 HIBAJELENSÉGEK TÁBLÁZATA 6

TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKLEÍRÁS 3 AZ ÁRAMFORRÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3-4 TIG HEGESZTÉS 4 KARBANTARTÁS 4 JÓ TANÁCSOK 4 BIZTONSÁG 5 HIBAJELENSÉGEK TÁBLÁZATA 6 1 2 TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKLEÍRÁS 3 AZ ÁRAMFORRÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3-4 TIG HEGESZTÉS 4 KARBANTARTÁS 4 JÓ TANÁCSOK 4 BIZTONSÁG 5 HIBAJELENSÉGEK TÁBLÁZATA 6 CE MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT 6 JELLEGRAJZOK ÉS

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

3 az 1-ben kavitációs ultrahang készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. kavitációs ultrahang. infravörös terápia. elektromos izom stimuláció. BeautyRelax BR-720

3 az 1-ben kavitációs ultrahang készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. kavitációs ultrahang. infravörös terápia. elektromos izom stimuláció. BeautyRelax BR-720 BeautyRelax BR-720 3 az 1-ben kavitációs ultrahang készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ kavitációs ultrahang infravörös terápia elektromos izom stimuláció BeautyRelax BR-720 3 az 1-ben kavitációs ultrahang készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. B-TEL99 Felszerelési és Felhasználási útmutató K.0.HUNG 00006 a V4. BUS FirmWare változathoz az. 07099 angol nyelvű leírás alapján . TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

WF1. Hibaelhárítás. 1 Bevezető... 2 2 Tételek... 3 3 Pótalkatrészek... 3 4 A dokumentumban használt jelölések... 4 5 Hibaelhárítás...

WF1. Hibaelhárítás. 1 Bevezető... 2 2 Tételek... 3 3 Pótalkatrészek... 3 4 A dokumentumban használt jelölések... 4 5 Hibaelhárítás... WF1 Hibaelhárítás 1 Bevezető... 2 2 Tételek... 3 3 Pótalkatrészek... 3 4 A dokumentumban használt jelölések... 4 5 Hibaelhárítás... 5 5.1 FONTOS: a szoftverváltozat tanúsítványa... 5 5.2 PÁRBAJTŐR: előfordul,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót! RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ Az alábbi

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035)

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) WAC 2200 Klímaszervizelő készülék 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1 Bevezetés... 1 Üzemeltetés... 1 Utasítás... 1 A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGŐRZÉSE... 1

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben