HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék"

Átírás

1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátor-regeneráló, töltő, csepptöltő, karbantartó készülék Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót!

2 RÖVIDÍTETT ÚTMUTATÓ Az alábbi ábrán a számok jelen útmutató azon fejezetcímeit jelölik, ahol az adott LED-hez tartozó magyarázat található TÖLTŐÁRAM FORMÁZÓ TÖLTÉS TÖLTÉS ELLENŐRZÉS 3.2 REGENERÁLÁS Bekapcsolt állapot. - Ez a LED mutatja, hogy a töltő csatlakoztatva van a 230V-os hálózathoz. A csatlakoztatást követően a kijelző minden LED-je (a mikroszámítógép épsége esetén) egy rövid időre felvillan. 2. Fordított polaritás. - Ha ez a LED ég, akkor a tölteni kívánt akkumulátor fordítva van csatlakoztatva. 3. Speciális töltést jelző LED. - A formázó töltést illetve az elhanyagolt, elszulfátosodott, mélykisütött akkuk speciális töltését jelző LED. 3.1 Formázó töltés - Ha az akku kapocsfeszültsége 2V fölött van, a LED3 rövid ideig tartó világítása jelzi a töltés megindulását. A legtöbb akkunál ez a LED azonnal kialszik és a normál töltést jelző LED4 gyullad ki. 3.2 Regenerálás - Az elhanyagolt, elszulfátosodott, mélykisütött akkumulátorok esetén a LED3 folyamatosan ég. 3.3 Fokozott regenerálás - A rendkívül elhanyagolt akkumulátorok esetén ez a LED nem ég, hanem villog. 2

3 Ez a LED maximum 2 órán keresztül ég, vagy villog. Ha ezidő alatt nem fejeződött be a regenerálás vagy a fokozott regenerálás, akkor mindenképpen a normál töltés (4.pont) következik. 4. Normál töltés és töltöttség-ellenőrzés 4.1 Normál töltés - Ha az akku normál töltése folyik, akkor ez a LED folyamatosan ég. 4.2 Töltöttség-ellenőrzés - Az akku feltöltése után a készülék a töltöttség-ellenőrzési üzemmódra vált, amit ezen LED villogtatásával jelez. Ha az akkunak további töltésre van szüksége, a program visszatér a normál töltésre. A két üzemmód felváltva követi egymást, így e LED is az üzemmódoknak megfelelően felváltva ég-villog. Ha ez a LED 30 percig folyamatosan villogott, vagy a 3-as és 4-es lépések nem fejeződtek be 48 órán belül, akkor az 5. lépés, a feszültségmegtartási teszt következik Feszültségmegtartási teszt és csepptöltés félóránként egymás után. 5. Jó akku esetén az 5-ös LED végig villog a fél óra alatt. Ilyenkor nem folyik töltőáram. 6/7 Ha az akku feszültsége a teszt alatt (az önkisülés miatt) egy bizonyos érték alá esik, az esés mértékétől függően a 6-os vagy 7-es LED-ek villognak. Ezekhez a LED-ekhez tartozó feszültségszintek és részletesebb magyarázat a 6. fejezetben található. Karbantartó töltés (csepptöltés) Egy biztonságos feszültségszinten folytatott csepptöltés, mely kompenzálja az akku önkisülését. A 30 perces csepptöltési periódus alatt az esetlegesen villogó 5-ös, 6-os vagy 7-es LED-ek valamelyike most folyamatosan világít. ilyenkor az önkisülése és (ha a töltést a jármű elektromos hálózatának leválasztása nélkül végeztük, akkor) kisebb fogyasztók árama terheli. Ez a két üzemmód egymást követi félóránként egészen addig, míg az akkut le nem vesszük a töltőről. A kijelzőről természetesen mindig az utolsó teszt eredménye olvasható le Töltőáram LED-ek 8. LED8 A 0,2A töltőáramot jelző LED. Ez akkor éghet, ha valamelyik speciális töltést jelző LED3 vagy a normál töltést jelző LED4 villog. 9. LED9 A 0,5A töltőáramot jelző LED. A töltöttség-ellenőrzést jelző LED4 villogása mellet éghet. 10. LED10 A 0,8A töltőáramot jelző LED. Ez akkor éghet, ha a folyamatos töltést jelző LED4 ég. A 8-as, 9-es vagy 10-es LED-ek valamelyikének ÉS az 5-ös, 6-os vagy 7-es LED-ek valamelyikének együttes jelzéséhez tartozó bővebb magyarázat a 10. pontban olvasható. Ha az akkut a töltőről levesszük, a töltő az 1. pontban is említett tesztet futtatja le, amit az összes LED rövid ideig tartó fénye jelez. 3

4 RÉSZLETES ÚTMUTATÓ Ez a készülék minden 2 50Ah, kapacitású savas ólomakkumulátor töltésére, csepptöltésére, karbantartására, regenerálására alkalmas. Ne használjuk NiCd, NiMH vagy Li-Ion akukkhoz, elemekhez. Bemenet: V~ 0,085A, kimenet: 0,8A 12W (max). Biztonsági figyelmeztetések Az akkumulátorok robbanó hatású gázokat fejlesztenek, ezért mindig előzzük meg a láng- és szikraképződést az akkuk közelében. A töltőt mindig válasszuk le az elektromos hálózatról, mielőtt egy akkumulátorral rá- vagy lecsatlakoznánk róla. Az akkumulátorsav erősen maró hatású. Viseljünk védőruhát és szemüveget, és kerüljük a bőrrel való közvetlen érintkezést. Ha a sav véletlenül mégis a bőrre fröccsenne, akkor azonnal töröljük le száraz ruhával, majd mossuk le szappanos vízzel. Mindig ellenőrizzük, hogy a saruk nem lötyögnek-e, nem korrodáltak-e. Ha igen, akkor tisztítsuk meg őket rézszálas kefével. Ha zsírosak vagy olajosak, akkor töröljük meg őket tisztítószeres ronggyal. A töltőt csak akkor használjuk, ha a be- és kimeneti kábelei teljesen sértetlenek és épek. Ha a hálózati kábel sérült, haladéktalanul cseréltessük ki egy szakemberrel, hogy megelőzzük az áramütéses baleseteket. Védjük a töltőt savtól, savas gőzöktől, valamint ne üzemeltessük, és ne tároljuk azt vizes és párás környezetben. A korrózió miatt bekövetkező belső elektromos rövidzár útján keletkezett sérülésekre nem vonatkozik a garancia. A töltés alatt az akkut tartsuk távol a töltőtől, hogy elkerüljük a savval, savas gőzökkel való érintkezést. Ha a töltőt vízszintes felületen használjuk, helyezzük azt kemény, lapos felületre, de ne műanyagra, textilre, vagy bőrre. Célszerű a töltőt függőleges helyzetben a falra rögzítve üzemeltetni. Vízvédelem A töltőt úgy tervezték, hogy ellenálljon kisfokú nedvességnek, (IP64-es vízvédettség) amit a véletlenül kilöttyenő folyadékok, vagy szemerkélő eső okoznak. A készülék élettartamának növelése érdekében kerüljük a sűrű esőben való működtetést. Nem szabad a töltőt olyan vízszintes felületre tenni, ahol különböző folyadékok a töltő műanyag háza alatt összegyűlhetnek. A töltő belsejébe jutó nedvesség okán keletkező meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik. A készülék csatlakozóit soha nem szabad esőre vagy hóra tenni. Csatlakozók A készülékhez kétféle, egymással egyenértékű csatlakozót mellékeltek. A krokodilcsipeszes kábelt a járműből kiszerelt akkumulátorok töltésekor, míg a szemes saruval ellátottat a járművön való töltés alkalmával célszerű használni. Ez utóbbi csatlakozót szereljük véglegesen a motorra úgy, hogy a csatlakozó egy könnyen hozzáférhető helyen legyen. A kábelt körültekintően vezessük az akkumulátorig, nehogy a motor egy éles vagy mozgó, esetleg forró alkatrésze kivágja, kidörzsölje vagy megégesse azt. Ügyeljünk arra, hogy üzemen kívül a gumi záródugó mindig gondosan legyen visszahelyezve a csatlakozóra, nehogy a bejutó nedvesség vagy pára akár részleges rövidzárat okozzon. A kábelen található egy 7,5A-es biztosíték is, melyet csak azonos értékűre szabad cserélni annak kiolvadása esetén. Megjegyzés: 1. Az akkumulátor töltését mindig jól szellőző helyen kell végezni. 2. Ha az akkumulátor mélykisütött (valószínűleg szulfátosodott), akkor azt a járműből kiszerelve, annak elektromos rendszerétől függetlenül kell a töltőre csatlakoztatni, hogy a regeneráló töltés 4

5 elindulhasson. Ha a készülék azt érzékeli, hogy az akkumulátor még mindig a jármű elektromos hálózatára van csatlakoztatva, (azaz a jármű elektromos fogyasztóinak és az akkumulátornak az együttes ellenállása kisebb, mint csak az akkumulátor ellenállása,) akkor a regeneráló töltést nem fogja elindítani. 3. Ha az akkumulátort a járműben hagyjuk és a töltést a krokodilcsipeszekkel szeretnénk végezni, akkor először a piros krokodilcsipeszt csatlakoztassuk az akku pozitív pólusához, majd a fekete csipeszt a karosszériához, lehetőleg távol az akku negatív sarujától és az üzemanyag rendszertől. Csak ezt követően csatlakoztassuk a töltőt a hálózathoz. Az akku feltöltődése utána a leszerelés fordított sorrendben történjen. 5

6 AZ OptiMATE4 HASZNÁLATA: Az alábbi fejezetszámok alatt a 2. oldalon található ábra azonos számmal jelzett LED-jeinek működési leírása olvasható. 1. Hálózati feszültség Csatlakoztassuk a töltőt az akkuhoz: piros csipesz a pozitívhoz (pos, p, +), fekete a negatívhoz (neg, n, ). Csatlakoztassuk a töltőt a hálózathoz (AC V). A LED1 zölden világít. Ha mégse gyulladna ki, ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség rendben van-e. 2. Fordított polaritásjelző LED Ha a LED2 jelez, akkor az akkut helytelenül csatlakoztattuk. A töltő a fordított polaritású csatlakoztatás esetén automatikusan lekapcsolja a kimenetét. Húzzuk ki a konnektorból a töltőt, cseréljük fel az akkucsatlakozásokat, majd dugjuk vissza a konnektorba a villásdugót. Mikroszámítógép teszt A töltőben egy mikroszámítógép vizsgálja a rácsatlakoztatott akkumulátort, majd kiválasztja az akku állapotának legmegfelelőbb töltési módot. A töltés végeztével teszteket hajt végre, majd ha szükséges újabb töltés(ek)be kezd. Ezeket a folyamatokat egy mikroszámítógép vezérli. A számítógép a töltési folyamat kezdetén mindig egy öntesztet hajt végre. Ha az önteszt hibát nem észlelt, akkor a kijelző összes LED-je egy rövid időre világítani fog, majd kialszik. 6

7 3. Formázó töltés & regeneráló töltés Biztonsági okokból az OptiMATE4 csak akkor kezdi meg a töltést, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: a lemerült akkumulátor feszültsége legalább 2V, az akkut polaritáshelyesen csatlakoztatták, megvan a V~ hálózati feszültség. Ha a kijelzőn egyedül csak a LED1 világít, akkor az akku töltődése nem indult el. 3.1 A kimeneti áramkör aktiválódását követően, a narancs LED3 gyullad fel egy rövid időre. Ezalatt az OptiMATE4 leellenőrzi, hogy az akkut lehet-e tölteni a normál töltés programmal. Ha igen, a narancs LED3 kialszik és a sárga LED4 gyullad ki. Ezzel a normál töltés program megindult. A töltőáram mértékét a LED8-LED10 LED-ek jelzik. (LED8 0,8A; LED7 0,5A; LED6 0,2A) 3.2 Ha az akku nagyon le van merülve (mélykisütött vagy szulfátosodott), akkor a kimeneti áramkör aktiválódása után a narancs LED3 folyamatosan világít. A készülék ezzel a regeneráló töltés üzemmódban működik. Ilyenkor 2 órán keresztül egy magasabb feszültséget kapcsol az akkura, hogy a szulfátosodás okozta nagyobb belső ellenállás miatt a 200mA-es töltőáramot tartani tudja. Ennek a regeneráló módnak 2 fázisa van. Az első fázisban a feszültég 16V-ra ugrik 5 másodpercig, mialatt az áramkör megállapítja, hogy ez a szint elégséges lesz-e az akku regenerálásához. Ha igen, akkor tovább tartja ezt a feszültséget az akkun maximum 2 órán keresztül, illetve ennél rövidebb ideig, ha a töltés már folytatható a normál töltés üzemmódban. A töltés alatt a 0,2A-es töltőáramot a LED8 jelzi. 3.3 Azoknak a nagyon elhanyagolt akkumulátoroknak, amelyek már hónapok óta semmilyen töltést nem kaptak, egy erősebb regeneráló töltésre, a fokozott regenerálásra van szükségük. A kimeneti áramkör aktiválódását követően a feszültség 22V-ra áll, míg az áram egy nagyon kicsi és biztonságos értéken állandósul. A készülék ebben az üzemmódban a LED3-at villogtatja és a feszültséget folyamatosan csökkenti. Ahogy a töltés folytatható normál módon, vagy ez a fajta töltés átlépte a 2 órás határt, a készülék a 4-es pont alatt részletezett normál töltésre ugrik. Figyelmeztetés: A sokáig mélykisütötten hagyott akkumulátorok egy vagy több cellája már visszafordíthatatlan, tartós károsodást szenvedhetett. Az ilyen akkumulátorok a töltés alatt túlzottan felforrósodhatnak. Ha ilyet tapasztalunk, a töltést azonnal meg kell szakítani! 7

8 4. Normál töltés és töltöttség-ellenőrzés 4.1 A normál töltés üzemmódot a készülék a LED4 kigyújtásával jelzi. A töltő először 0,8A körüli állandó áramot juttat az akkuba, amit a LED10 fénye is jelez. Ezt a töltőfeszültség fokozatos emelésével teszi. Amikor a feszültség eléri a 14,3V-ot, az OptiMATE4 a töltöttség-ellenőrzési üzemmódot indítja. 4.2 Töltöttség-ellenőrzés (a LED4 villog): A töltőfeszültséget a készülék 30 percen át 13,6V-ra limitálja, mialatt az akku-töltöttségi teszt folyik. Ha az akku további töltést igényel, a program vissza fog térni a 4.1 alatt részletezett normál töltés fázisra, amit a sárga LED4 folyamatos fénye jelez.. Amikor a növekvő feszültség miatt az akku ismét megközelíti a teljes töltöttségi állapotot, az áramkör ismét a töltöttség-ellenőrzési üzemmódra vált, amit a LED4 villogtatásával jelez. Ezek a fázisok egymást követően addig folytatódnak, míg az akku áramigénye 200mA alá esik 13,6V-on. (Ennyi ugyanis egy új, jó állapotú akkumulátor töltési áramigénye ekkora feszültségen.). Ahogy az akku elérte ezt az állapotot, (azaz volt olyan 30 perc, amin át a LED4 folyamatosan, megszakítás nélkül villogott), az 5. pontban részletezett feszültségmegtartási teszt következik. Megjegyzés: 1. Biztonsági okokból a fenti folyamatot a készülék időben korlátozza. Legrosszabb esetben is 48 óra alatt el kell jutni a töltési programnak a 3.2 ponttól a 4.2 pontig. 2. Néhány elhanyagolt állapotú (főleg MF=Maintenance Free, és AGM=Absorption Glass Mat) akkumulátor esetében előfordulhat, hogy a program a 4.2 szerinti töltöttség-ellenőrzési fázisra ugrik anélkül, hogy a 4.1 szerinti normál töltés lefutott volna. A beépített diagnosztikai rutin ilyenkor bekapcsol és felváltva a 4.1 szerinti normál töltés és 4.2 szerinti töltöttség-ellenőrzési fázist fogja váltogatni. 8

9 5., 6., 7. Feszültségmegtartási teszt (önkisülés) és csepptöltés A 4. pontban részletezett folyamatpár sikeres befejeződését követően a feszültségmegtartási teszt vagy más néven az önkisüléses teszt következik 30 percen át. Ilyenkor a töltő mindenféle töltést felfüggeszt (hagyja az akkut pihenni, minimálisra szorítja az elektrolit vízveszteségét) és folyamatosan méri az akkumulátor feszültségét. Ha a feszültség (az akku önkisülése miatt) egy bizonyos érték alá csökken, akkor csepptöltés vagy más néven karbantartó töltés üzemmódra kapcsol. Ez a két üzemmód 30 percenként felváltva követi egymást, egészen az akkumulátor leválasztásáig. A jó állapotban lévő akkumulátorok esetén a zöld LED5 villog a feszültségmegtartási teszt kezdetén és a teszt ideje alatt végig, míg 30 perc múlva a csepptöltési üzemmód be nem kapcsol, amikor is a zöld LED5 folyamatosan ég. Ha az akkut a jármű elektromos hálózatára csatlakoztatva töltik, és a járművön valamilyen fogyasztó bekapcsol, (pl. lámpa), akkor a zöld LED alatti sárga és piros LEDek is kigyulladhatnak a bekapcsolódó terheléstől függően. Ld. az alábbi táblázatot. A feszültségesés komolyságának megfelelően a tesztperiódus bizonyos szakaszaiban a sárga LED6 egyedül is; esetleg a zöld LED5-el vagy a piros LED7-el együtt is világíthat. Ld. az alábbi táblázatot. Egy rövid ideig tartó, jelentős terhelés által okozott feszültségesés akár mind a három LED-et is kigyújthatja. Ha a terhelés megszűnésével ismét csak a zöld LED5 jelez, az az akku jó állapotára utal. Ha a piros LED7, vagy a piros LED7 és a sárga LED6 együtt ég/villog a 30 perces feszültségmegtartási teszt/csepptöltés alatt az mindenképpen az akku problémájára utal. Bővebben ld. az alábbi megjegyzéseket. A LED-ek jelentései a 30 perces feszültségmegtartási teszt alatt illetve annak végén Akkutípus Hagyományos akku (desztillált vízzel után-tölthető) Piros Piros + Sárga Sárga Sárga + Zöld Zöld A feszültség 12V alatti Lásd az alábbi megjegyzéseket A feszültség 12,0 12,2V hamarosan A feszültség 12,2 12,4V Az akku még éppen használható A feszültség 12,4 12,6V Az akku jó A feszültség 12,6V feletti Az akku nagyon jó AGM (Zárt, gondozásmentes) Lásd az alábbi megjegyzéseket hamarosan Az akku jó Zselés (zárt, gondozásmentes) Lásd az alábbi megjegyzéseket hamarosan Az akku jó Megjegyzés: 1. Ha az akkut úgy töltöttük, hogy nem szereltük ki a járműből és a töltés végeztével nem a zöld LED5 világít, akkor előfordulhat, hogy a járműben lévő elektromos fogyasztók árama miatt téves a 9

10 töltő végkövetkeztetése. Ilyen esetben válasszuk le az akkut a jármű elektromos rendszerről és csatlakoztassuk közvetlenül az OptiMATE4-et. Ha így jobb teszteredmény születik, akkor nem az akku hibás, hanem a jármű elektromos rendszere befolyásolta a tesztet. Tanácsos elolvasni a további megjegyzéseket illetve konzultálni egy szakemberrel. 2. Ha a fentiek szerinti teszteredmény nem Az akku nagyon jó vagy a Az akku jó végeredményt hozta, akkor tanácsos az akkumulátort egy profi szervizbe elvinni, ahol egy kifejezetten motorakkuk töltésére, tesztelésére kifejlesztett BatteryMate berendezéssel ( vagy terheléses teszt elvégzésére képes TestMate digitális teszterrel ( további vizsgálatokat végezhetnek. Motorkerékpár akkumulátorok esetén a piros, a piros + sárga, és a sárga eredménnyel záruló tesztek azt jelentik, hogy a töltés által megindított kémiai folyamatok még nem zajlódtak le, vagy a regenerálás ellenére az akku már visszafordíthatatlanul károsodott. Ilyen estben az akku már teljesen elszulfátosodott, esetleg egy vagy több cellája zárlatos. Ha a töltés a járművön történt, azt is jelentheti, hogy a jármű elektromos rendszerében a vezetékek elöregedése esetleg az elégtelen kapcsolók kontaktusai miatt jelentősebb szivárgó áram van, netán egy nagyobb áramigényű fogyasztó folyamatosan működik. Ilyen esetekben ismételjük meg a töltést a jármű elektromos rendszerétől függetlenítve. 3. A feszültségmegtartási (önkisüléses) teszt csak közelítő eredménnyel szolgál az akku állapotát illetően. A pontos állapot-meghatározáshoz terheléses tesztet kell végezni. Ilyen tesztet a jármű indításakor keletkező terhelés által okozott feszültségesés kijelzésére tervezett, otthoni használatra is alkalmas TestMate Mini segítségével, vagy egy professzionális akkutöltő-tesztelő berendezéssel pl. BatteryMate 150-9, TestMate -tel végezhetünk. Automatikus akkukarbantartás (csepptöltés) A 30 percenként bekövetkező, egymást felváltó feszültségmegtartási teszt és csepptöltés minimálisra szorítja az elektrolit vízveszteségét a nem zárt akkuk esetében, ezen felül jelentősen hozzájárul az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához a rendszertelenül vagy szezonálisan használt akkumulátorok esetén. A csepptöltési fázisban az akkumulátor a biztonságos 13,6V-on tartja a feszültséget, így az akkuba csak kismértékű áram folyik, így elősegítve, hogy az megtarthassa a teljes töltöttségi (vagy ahhoz nagyon közeli) állapotát. A töltő ilyenkor az akkumulátor önkisülése mellett a jármű elektromos hálózatának (pl. óra, fedélzeti számítógép) kisebb áramigényét is kielégíti. Megjegyzés: Ha a töltőt hosszabb időre az akkumulátorra csatlakoztatva kívánjuk üzemeltetni, (pl. motorkerékpárok téli leállítása) akkor a csatlakoztatás után pár óránként (a teljes töltöttség eléréséig) nézzük meg a készülék kijelzőjét. Legalább kéthetente egyszer ellenőrizzük a csatlakozást a töltő és az akku között, valamint nem zárt akkuk esetén ellenőrizzük az elektrolit szintjét is. Ha utántöltés szükséges, akkor először csatlakoztassuk le a töltőt, a cellákat töltsük fel desztillált vízzel (nem savval!), majd csatlakoztassuk újra a töltőt. Az akku kezelése közben mindig tartsuk be biztonsági előírásokat. Ha a töltés során bármikor az akku túlságosan felmelegedne, vegyük le a töltőről és juttassuk el egy specialistához, ahol teljeskörű tesztet végezhetnek rajta pl. egy BatteryMate vagy TestMate berendezéssel. 10

11 8., 9., 10. A töltőáram kijelző (LED8, LED9, LED10) A LED8 akkor világít, ha a töltőáram valamivel 200mA alatt van. Ez akkor következik be, ha az akku fokozatosan deszulfátolódik, (azaz a korábban kialakult szulfátréteg fokozatosan eltűnik), vagy az akku mélykisütött állapotban volt (LED3 is ég) és éppen elkezdett töltődni. Ez a LED ég továbbá a 4. pontban részletezett normál töltés és töltöttség-ellenőrzés fázisaiban is. A LED9 akkor ég, ha a töltőáram 0,5A körül van. Ez főként a 4.2-ben részletezett töltöttségellenőrzési fázis elején következik be a LED4 villogása mellett. A LED10 akkor ég, ha a töltőáram 0,8A körül van. Ha a töltést jelző LED4 folyamatosan ég, akkor általában a LED10 is ég, hacsak a deszulfátlanítást jelző LED3 éppen ki nem aludt a 2 órás limitnek megfelelően. Ilyen esetekben a cellák súlyos elszulfátosodása akadályozza meg azt, hogy a töltő a teljes töltőáramot kiadja magából. Megjegyzés: Ha mindhárom LED (LED8+LED9+LED10) és a LED5, LED6 LED7 valamelyike folyamatosan világít, akkor vagy az akku egyik cellája zárlatos vagy, ha az akku a jármű elektromos hálózatához is csatlakozik, akkor ekkora áram folyik ki belőle. Ha a fenti LED kijelzés tapasztalható a jármű elektromos rendszerétől független töltés esetén, akkor az akku már javíthatatlanul károsodott, ezért azt ki kell cserélni. Minden más esetben az 1-es ponttól kell folytatni a töltést. Töltési idő Egy ép, de nem túlzottan lemerült akkumulátor feltöltéséhez az OptiMATE4-nek durván annyi órára van szüksége, amennyi az akkumulátor Ah-ban mért kapacitása. Tehát egy 12Ah-s akkumulátor töltése (amíg a program az 5. pontban részletezett feszültségmegtartási teszthez ér) nem tarthat tovább 12 óránál. A mélykisütött akkukra ez a szabály nem alkalmazható, azok jellemzően hosszabb ideig töltődnek. Megjegyzés: A legrosszabb esetben is 48 óra alatt el kell jutni a töltési programnak a 3.2 ponttól a 4.2 pontig. Ennek az időnek ui. elegendőnek kell lennie egy akkumulátor feltöltéséhez az ajánlott (2 50Ah) kapacitáshatárokon belül. Ha ennél nagyobb akkumulátort szeretnénk tölteni az OptiMATE4-el akkor azt két lépésben tehetjük meg, mivel nagy valószínűséggel a teljes töltöttség nem következik be a fenti 48 órán belül. Ilyenkor csatlakoztassuk le az AC hálózatról a töltőt, várjunk pár másodpercet, majd kapcsoljuk be újra, hogy elindítsuk a töltőprogramot az elejétől. Ilyen esetekben a hosszabb, folyamatos töltés és esetleg egy magasabb környezeti hőmérséklet miatt a töltő eléggé felforrósodhat. Ilyenkor kapcsoljuk ki, majd hagyjuk a töltőt lehűlni szobahőmérsékletre mielőtt újracsatlakoztatnánk a töltés befejezéséhez. Leválasztás Lecsatlakozásnál először a hálózatról válasszuk le az OptiMATE4-et és csak ezután az akkut. Ha a járművön végeztük a töltést a TM71-es csatlakozó segítségével, akkor gondosan zárjuk vissza annak gumidugóját, nehogy a csatlakozóba bejutó por és nedvesség részleges rövidzárat okozzon. 11

12 Töltési idődiagramok A. Az akku diagnosztizálásának programrésze. A töltő ekkor állapítja meg, hogy az akku mélykisütött-e, elszulfátosodott-e. B. Ha szükséges, akkor egy magasabb feszültségen történő töltésre, a regeneráló töltésre (RECOVERY), vagy a nagyon elhanyagolt akkuk esetében a fokozott regeneráló töltésre (TURBO RECOVERY) kapcsol. C. A normál töltés fázisa. D. A töltöttség-ellenőrzés fázisa. A C és a D fázis felváltva követi egymást. Ahogy az az ábrán is látható, egyre rövidebb C szakaszok után egyre hosszabb D szakaszok következnek, ami az akkuban a töltés során végbemenő kémiai folyamatok miatt van. E. Feszültségmegtartási teszt (önkisüléses teszt) fázisa F. Csepptöltési fázis (karbantartó töltés) Műszaki adatok Méret: x 75 x 50 mm Tömeg:... 0,75 kg Bemenő feszültség: VAC Kimenő áram:... 0,8 A Felhasználható:...12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 2-50Ah-ig. Vízvédettség:... IP64 12

13 Rendelhető tartozékok: TM71 A TM76 jelű kábel vízvédett gumi záródugóval szerelt változata TM72 Szivargyújtó csatlakozódugó olyan járműveknél lehet használni, ahol a szivargyújtó aljzatban állandó (nem gyújtáskor kapcsolt) tápfeszültség mérhető. TM73 2,5m hosszúságú toldókábel. TM74 Akkumulátorcsipeszes töltőkábel, az OptiMATE4 dobozában megtalálható kábellel azonos. TM76 Járművek utasterében, zárt dobozaiban elhelyezhető töltőcsatlakozó kábel. Ebbe a kábelbe az OptiMATE4 csatlakozója közvetlenül bedugható. TM78 Szivargyújtó csatlakozóaljzat azoknál a járműveknél, ahol nincs szivargyújtó, vagy csak gyújtáskor mérhető benne feszültség, ezt a szivargyújtó aljzatot célszerű felszerelni, így az OptiMATE 4 a tm72-es töltőkábellel együtt használható. OptiMATE 4.doc 13

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikroszámítógéppel vezérelt akkumulátortöltő, csepptöltő, karbantartó készülék 12V-os savas ólomakkumulátorokhoz 3-96Ah-ig Kérjük a használat előtt, mindenképpen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

napelem + Optimate SOLAR vezérlő + cserélhető (kiegészítő) vezetékek

napelem + Optimate SOLAR vezérlő + cserélhető (kiegészítő) vezetékek Napelemes töltő 6/8/12V-s ólom-savas 2Ah és 240Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM524 Alkalmas a piktogramon szereplő gépjárművek akkumulátorainak a töltésére: Ne használja NiCd, NiMh, Li-Ion

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

POWX410 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5 SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram:

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram: AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA! FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Bemeneti áram Töltőáram: Kimeneti feszültség és áram:

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez.

Használati útmutató és vezérfonal indító akkuk/mélykisütéses akkuk professzionális töltéséhez. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Akkutöltő készülék, MULTI XS 4003 1,2-140 Ah-s ólomsavas akkukhoz

Részletesebben

TÍPUS: 6A 12V. Tulajdonságok: Erős fémház Túláram elleni védelem HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÍPUS: 6A 12V. Tulajdonságok: Erős fémház Túláram elleni védelem HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TERMÉKKÓD: 0110601101 CIKKSZÁM: N08357 TÍPUS: 6A 12V Akkumulátor típus: ólomsav, AGM Amper: 6A Volt: 12V Töltés típus: Standard Állítható: nem Minimum Ah: 15Ah Maximum Ah: 60Ah Bikázó funkció: Nincs Súly:

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu Termék: AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A Típus: 446500 Gyártás dátuma: Eladás dátuma, pecsét, aláírás: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak

Részletesebben

MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő 14-225 Ah kapacitású ólomsavas

MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő 14-225 Ah kapacitású ólomsavas MULTI XS 7000, primer kapcsolású akkumulátortöltő 14-225 Ah kapacitású ólomsavas akkumulátorokhoz Kezelési utasítás és a professzionális akkumulátortöltés leírása indító- és deep cycle akkumulátorokhoz

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups Kezelési útmutató Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H www.eaton.com/nvups A rendszer ismertetése Előlap Hálózati üzemmód -- Zölden világít Áthidalás üzemmód -- Zölden villog Hibajelző Üzemi

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Készülékünk nagynyomású olajhidraulikus préselő-, lyukasztó-, hajlító- és vágófejek műhelyben vagy szerelési munkahelyen történő, a villamos hálózattól független táplálására, működtetésére való. A nagy

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS szünetmentes tápegységhez 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM szünetmentes tápegységhez 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rackbe szerelhető 1U HU 990-1086B

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató

SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató SPRINTERcar sorozatú akkumulátortöltő használati útmutató A jelen használati útmutató a következő akkumulátortöltő sorozatokra vonatkozik: SPRINTERcar 1225, SPRINTERcar 1230, SPRINTERcar 1225 plus, SPRINTERcar

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

arról, hogy a kábelek nem sérültek forró felületek, éles szélek stb. miatt, vagy más módon. Soha ne helyezzen el ventilátoros hűtésű töltőkészüléket

arról, hogy a kábelek nem sérültek forró felületek, éles szélek stb. miatt, vagy más módon. Soha ne helyezzen el ventilátoros hűtésű töltőkészüléket KÉZIKÖNYV GRATULÁLUNK, hogy ezt az új, professzionális, kapcsolóüzemmel működő akkumulátortöltőt választotta. A CTEK SWEDEN AB professzionális szériájába tartozó termék az akkumulátortöltők legmodernebb

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

ED 136 /DIM, ED 236/DIM lámpák

ED 136 /DIM, ED 236/DIM lámpák ED 136 /DIM, ED 236/DIM lámpák Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96 526 474 Fax. 06 96 526

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

Solar ventilátor szett használati útmutató

Solar ventilátor szett használati útmutató Solar ventilátor szett használati útmutató Kérjük a háromféle üzemeltetésű, egyenáramú ventilátor használata előtt, olvassa el részletesen és figyelmesen a kezelési utasítást és őrizze meg, mert a későbbiekben

Részletesebben

Használati útmutató. Akkumulátor töltő/csepptöltő/karbantartó/regeneráló készülék. Kérjük a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót!

Használati útmutató. Akkumulátor töltő/csepptöltő/karbantartó/regeneráló készülék. Kérjük a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót! Használati útmutató Akkumulátor töltő/csepptöltő/karbantartó/regeneráló készülék Kérjük a használat előtt mindenképpen olvassa el az útmutatót! Az OptiMate III SP alkalmas 12V-os savas ólomakkumulátorok

Részletesebben

5. Tisztítás...14 5.1 Felületek tisztítása...14 5.2. HT40 PRO belső szélzsák tisztítása...14

5. Tisztítás...14 5.1 Felületek tisztítása...14 5.2. HT40 PRO belső szélzsák tisztítása...14 2 3 4 Tartalomjegyzék 3, 4, 8, 9 ábrák...2 5, 6, 7, 10 ábrák...3 11-16 ábrák...4 1. Biztonsági előírások...6 2. Készülék bemutatása...6 2.1 Bevezetés...6 2.2 Doboz tartalma...7 2.3 Opcionális tartozékok...7

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

Akkumulátoros csavarbehajtó gép

Akkumulátoros csavarbehajtó gép Akkumulátoros csavarbehajtó gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS BFT040F BFT080F BFT122F BFT123F 2 3 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Blokkakkumulátor 2. Gomb 3. Piros rész 4. Jelzőlámpa 5. Akkumulátorkapacitás

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Clario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Clario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Clario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 6934FD A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön

Részletesebben

Használati útmutató. Akkumulátor vizsgáló készülék

Használati útmutató. Akkumulátor vizsgáló készülék Használati útmutató Akkumulátor vizsgáló készülék Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 A dokumentációban 1.1.1 Figyelmeztetések struktúra és jelentés 1.1.2 Szimbólumok a dokumentációban 1.2 A terméken

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez SRC250 SRC450 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe szerelhető 1U Smart-UPS TM C szünetmentes tápegységhez 250/450 VA 110/120/230 V~ Toronyba/Rackbe

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Telepítési útmutató. Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt CD-n található BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT és a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Telepítési útmutató. Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt CD-n található BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT és a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. Telepítési útmutató Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítése érdekében. Kérjük, hogy a rendszer telepítése előtt gondosan olvassa el jelen Útmutatót,

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Ez a termék vízálló. Olvassa el figyelmesen a kezelésre vonatkozó utasításokat a használati utasításban, mielőtt használatba venné a

Részletesebben

KJ 60 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSANYAHÚZÓGÉP M3-M8 SZEGECSANYÁKHOZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS FELJEGYZÉSEK

KJ 60 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSANYAHÚZÓGÉP M3-M8 SZEGECSANYÁKHOZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS FELJEGYZÉSEK KJ 60 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSANYAHÚZÓGÉP M3-M8 SZEGECSANYÁKHOZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS FELJEGYZÉSEK BIZTONSÁGI LÉPÉSEK ÉS ELŐÍRÁSOK FIGYELEM!!! Minden elvégzendő műveletet a biztonsági előírásnak

Részletesebben

RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP. 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium)

RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP. 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium) RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium) HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS FELJEGYZÉSEK FIGYELEM!!! Minden elvégzendő műveletet a biztonsági

Részletesebben

Elektromos áramellátás. Elektród hegesztés (MMA mód)

Elektromos áramellátás. Elektród hegesztés (MMA mód) Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék megfelelő használatának érdekében olvassa át az útmutatót. Ezek az inverteres készülékek hordozhatók, léghűtésesek, egyenárammal

Részletesebben

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

QZERTIFIKAT ELEKTROHIDRAULIKUS LEMEZLYUKASZTÓ SZERSZÁM AS-6. Cikkszám 21 67 00. Kezelési útmutató. ... megoldások, melyek meggyőzik

QZERTIFIKAT ELEKTROHIDRAULIKUS LEMEZLYUKASZTÓ SZERSZÁM AS-6. Cikkszám 21 67 00. Kezelési útmutató. ... megoldások, melyek meggyőzik Kezelési útmutató ELEKTROHIDRAULIKUS LEMEZLYUKASZTÓ SZERSZÁM AS-6 Cikkszám 21 67 00 DIN EN ISO 9001 QZERTIFIKAT HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840,

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

Használati utasítás 1

Használati utasítás 1 Használati utasítás 1 2 3 A készülék tisztítása Gratulálunk! Ön az OSKAR BIG választásával egy kiváló légnedvesítő készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

purecare Felhasználói útmutató Dr. Pro System Advanced Pro. Digitális Elektromos Stimulátor TENS EMS MASSZÁZS

purecare Felhasználói útmutató Dr. Pro System Advanced Pro. Digitális Elektromos Stimulátor TENS EMS MASSZÁZS purecare 982 Advanced Pro. Digitális Elektromos Stimulátor Felhasználói útmutató Mielőtt használni kezdi a készüléket, alaposan olvassa át és tanulmányozza az útmutatót! TENS EMS MASSZÁZS 1 KÉZI 2CSATORNÁS

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C6 BRC4C6 BRC4C63 BRC4C64 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési

Részletesebben

Univerzális LED kijelzős tolatóradar

Univerzális LED kijelzős tolatóradar B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális LED kijelzős tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRA L, LED KIJELZŐVEL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható

Részletesebben

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos tricikli

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos tricikli Használati utasítás és Jótállási jegy Nitroscooters elektromos tricikli Használati utasítás Verzió 20130401 Kedves roller tulajdonos! Köszönjük, hogy a Nitroscooters márka elektromos modelljét választotta.

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6916D. Használati utasítás

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6916D. Használati utasítás MAKITA AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP 6916D Használati utasítás DZ DWA Ni-Cd 2,0 Ah DWD Ni-MH 2,6 Ah DWF Ni-MH 3,0 Ah Extra DWAE / DWDE / DWFE... + 1 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez

Részletesebben

1 Nyíregyháza: Tel.: 42/507-620, Fax.: 42/424-007 Budapest: Tel./Fax: 1/339-0190

1 Nyíregyháza: Tel.: 42/507-620, Fax.: 42/424-007 Budapest: Tel./Fax: 1/339-0190 ANICO FRE SH LÉ GCSE RÉLŐ KE ZELÉ SI ÚTM UT ATÓJA A készülék elhelyezése o A készüléket célszerű a háztartási helyiségben a mennyezetre függesztve elhelyezni oly módon, hogy a készülék egy fellépőről vagy

Részletesebben

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT 3 KIMENETES, LABORATÓRIUMI MINŐSÉG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. Bevezetés 2. Információk, és biztonságra vonatkozó tanácsok 3. Általános tanácsok 4. Műszaki paraméterek

Részletesebben

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ V2 S.p.A. Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.com IL n. 353 Kiadás dátuma 2011/06/20 City 11 ANALÓG

Részletesebben

ISOCONTROL. Használati utasítás. Technogym, MyWellness és The Wellness Company a Technogym S.p.A. tulajdonában lévő

ISOCONTROL. Használati utasítás. Technogym, MyWellness és The Wellness Company a Technogym S.p.A. tulajdonában lévő ISOCONTROL Használati utasítás 2 2005 Technogym S.p.A a szoftver és a termékdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Minden jog fenntartva. Ez a használati utasítás szerzői jogi törvények és nemzetközi

Részletesebben

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató XXL LED-ES MUNKALÁMPA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!

Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! Mod. FELCO 800, FELCO 800G, FELCO 800M, FELCO 810 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el! FELCO 800 30 22 29 20 19 mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 in.

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

Használati útmutató. Smart-UPS szünetmentes tápegység. torony. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac. 500 VA 100 Vac

Használati útmutató. Smart-UPS szünetmentes tápegység. torony. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac. 500 VA 100 Vac Használati útmutató Smart-UPS szünetmentes tápegység torony 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Áttekintés A termék leírása Az APC by Schneider Electric Smart-UPS egy nagy teljesítményű

Részletesebben

C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC

C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC C 4/36-90 / C 4/36-350 / C 4/36-DC Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás

Részletesebben

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló.

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló. 1 Hidromat motorvédő kapcsoló háromfázisú szivattyúk működtetésére használható. Tartalmazza az erőátvitel és az elektronikus motorvédelem eszközeit. Olyan mértékben elő van készítve a telepítésre, hogy

Részletesebben

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató 1.1. kiadás 2 Bevezetés A fülhallgató ismertetése A BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül kezelhetjük

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 12 és 24 voltos inverter Kérjük, a használatbavétel előtt mindenképpen alaposan tanulmányozza át a leírást! Általános leírás Az inverterek olyan berendezések,

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás A mozgató motorok tökéletes működéséhez a kapuszárnyaknak a következő feltételeket kell teljesíteniük : Erős, stabil felépítés,

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben