Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!"

Átírás

1 Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos üzembehelyezéséről, használatáról, karbantartásáról, tárolásáról és az esetleges hibaelhárításról. A használati útmutatót biztos helyen tárolja, hogy könnyen hozzáférhető legyen a jövőben, illetve más felhasználók számára is. A változatlan technológiai fejlődés és átdolgozás a legújabb EU szabványnak megfelelő, és esetleges változás előzetes figyelmeztetés nélkül történhet. A fényképek csak illusztrációk, így nem biztos, hogy egyezik magával az eszközzel. Nem lehetséges semmilyen jogszerű követelés a használati útmutatóval. Kétség esetén keresse fel a szállítót vagy a kereskedőt. Biztonsági szimbólumok...3 Illusztrációk...5 Fűnyíró - használati útmutató...43 Megfelelőségi nyilatkozat...55

2 BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK A következő figyelmeztető jelzés a biztonságos előkészületekre hívja fel a figyelmet, amelyeket az eszköz használatakor ajánlatos végrehajtani. Olvassa el a használati útmutatót. Figyelem! Veszélyes feszültség! Viseljen védőkesztyűt. Használjon szem-és fülvédőt. eső. Ne használja az eszközt esőben, illetve ne hagyja kinn, amennyiben esik az A kilövellő részektől való sérülés veszélye. Más emberek és háziállatok megfelelő távolságra lehetnek csak a géptől. Összeszerelés és tisztítás előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a kábelt. Figyelem: Kéz és láb sérülésének veszélye. Azonnal húzza ki a főkábelt, amennyiben a kábel sérült vagy összegabalyodott. Mindig tartsa távol a kábelt forró felületektől és éles sarkoktól.

3 A sérült hálózati kábelből adódó veszély. Megfelelő távolságra csatlakoztassa a kábelt az eszköztől és a pengéktől. Biztonsági Címke A Fűnyírón: TARTSA TÁVOL A KEZÉT ÉS A LÁBÁT! LWA Adat Lwa hangszint db-ben mérve. Az eszköz megfelel az EU szabályainak. Az eszköz védő szigeteléssel ellátott. Feszültség Motorteljesítmény Súly Ne kezelje háztartási hulladékként az eszközt. Dolgozó szélesség Maximum vágási sebesség

4 ILLUSZTRÁCIÓK

5

6 FŰNYÍRÓ - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A termék használata előtt olvassa el az utasításokat. Tartsa biztos helyen a használati útmutatót a jövőre való tekintettel, illetve más felhasználók számára. Kérjük kövesse az útmutatóban leírtakat az eszköz esetleges kárának, illetve saját egészségének, biztonságának megelőzése érdekében. Figyelem: Az eszközt nem használhatják gyerekek, fizikai, mentális vagy idegi rendellenességgel rendelkező emberek, illetve kevés tapasztalattal rendelkező személyek kivéve, ha megkapták a megfelelő felügyeletet vagy tájékoztatás az eszköz megfelelő használatáról. TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK...44 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓK...44 ELEKTROMOS BIZTONSÁG...45 SZEMÉLYES BIZTONSÁG...46 SZEMÉLYES VÉDELEM...46 ELEKTROMOS ELŐFELTÉTELEK...47 ALKOTÓRÉSZEK LEÍRÁSA...48

7 ÖSSZESZERELÉS...48 HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK...49 KEZDÉS ELŐTT...49 AZ ESZKÖZ ELINDÍTÁSA...49 AZ ESZKÖZ LEÁLLÍTÁSA...49 MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA...50 A LEGHATÉKONYABB FŰNYÍRÁS ÉRDEKÉBEN...50 KARBANTARTÁS...50 A FŰNYÍRŐ PENGÉI...51 JAVÍTÁS...51 TÁROLÁS...52 HIBAELHÁRÍTÁS...52 SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK...52 AZ ESZKÖZTŐL VALÓ MEGVÁLÁS...53 GARANCIA...53 A használati útmutatóban lévő figyelmeztetésekhez való megjegyzések: Figyelem! Ez a szimbólum olyan útmutatásokra vonatkozik, amelyek a testi sérülést, halált, a gép meghibásodását előidézhető elővigyázatosságokra utalnak. Megjegyzés: Ez a szimbólum az eszköz megfelelő használatára vonatkozó információkra, tippekre hívja fel a figyelmet. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az eszköz üzembehelyezése előtt olvassa el az előírásokat. útmutatóban lévő Olvassa el az itt található előírásokat az első használat előtt. Különösen ügyeljen a biztonsági előírásokra. SPECIÁLIS HASZNÁLATI FELÉTELEK Az eszköz kizárólag csak a következő használatra való: - a leírásnak és a biztonsági előírásoknak megfelelő használat. - karbantartott kertben lévő fű nyírása. Bármiféle más használatra nem alkalmas. A nem helyes használat következtében keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia. A használó felelős milyen olyan kárért, amelyet egy harmadik fél okozott. Az eszközön végzett illetéktelen módosításokért és az ezekből következett károkért nem vonható felelősségre a gyártó. Az használót érő esetleges veszély miatt nem használható a fűnyíró bokrok, sövény és cserjék elrendezésére, futónövények nyírására, erkélyen lévő növények elrendezésére, gyalog ösvény vágására, illetve fa aprítására. Továbbá, a fűnyíró nem használható földművelő gépnek vagy az egyenetlen területek elrendezésére. Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék nem kereskedelmi vagy ipari használatra lett tervezve. A garancia érvénytelen,amennyiben az eszközt kereskedelmi vagy ipari használatra alkalmazták.

8 Ne terhelje túl a gépet - csak az adott hatáskörén belül használja az eszközt. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ Az eszköz használatakor figyelje meg a következő biztonsági előírásokat a személyi sérülések és anyagi károk veszélyének csökkentése érdekében. Kérjük továbbá, hogy ügyeljen a speciális biztonsági előírásokra minden fejezetnél. Ahol alkalmazható, ott kövesse a jogi előírásokat az eszköz használatából adódó esetleges balesetek elkerülése érdekében. FIGYELEM! Elektromos eszközök használata esetén mindig az alapvető biztonsági előírásokat kell követni, beleértve a következőkben leírtakat is. OKTATÁS Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen az eszközzel és annak helyes használatával. Soha ne engedjen gyerekeket vagy az eszközt nem ismerő személyeket használni a fűnyírót. A helyi előírások szabályozhatják a korhatárt. Ne használja a fűnyírót, amennyiben gyerekek vagy háziállatok vannak a közelben. Tartsa észben, hogy a használó felelős az esetlegesen bekövetkezett balesetekért vagy károkért. ELŐKÉSZÜLET Fűnyírás közben mindig hosszú nadrágot és zárt cipőt viseljen. Ne használja az eszközt mezítláb vagy nyitott cipőben. Vizsgálja át a dolgozó területet és távolítson el minden olyan tárgyat, amely az eszközbe akadhat használat közben. HASZNÁLAT Csakis világosban nyírjon füvet. Kerülje az eszköz használatát vizes füvön, amennyiben lehetséges. Mindig ügyeljen az egyensúlyára, amennyiben lejtős területen dolgozik. Sétáljon, sose fusson. Kerékkel felszerelt eszközöknél lejtővel mindig szemben használja az eszközt, soha ne felfelé és lefelé. Ügyeljen a lejtőn lévő irányváltoztatáskor. Lejtőn lévő fűnyíráskor mindig figyeljen az egyensúlyára. Figyeljen, amikor maga felé húzza a fűnyírót. Állítsa le a pengéket, amennyiben a fűnyírót meg kell döntenie a mozgatáshoz. Soha ne használja a fűnyírót hiányos előismerettel vagy rendesen felszerelt biztonsági alkatrészek nélkül, mint például a füvet elvezető cső. Válassza le az összes pengét és csatlakozókészüléket a motor beindítása előtt. Az instrukcióknak megfelelően indítsa be a motort, illetve tartsa távol a lábát a pengéktől. Ne döntse meg a fűnyírót a motor bekapcsolásakor. Minden egyes alkalommal megfelelő biztonságos távolságot kell tartani a fogantyútól.

9 Ne indítsa be a motort, amennyiben a kiöntő résszel szemben áll. Ne tegye a kezét vagy a lábát a mozgó részek közelébe. Tartsa szabadon a kiöntő nyílást. Soha ne emelje fel, vagy szállítsa a fűnyírót, amennyiben a motort működésben van. Tartsa szabadon a dolgozó területet. A sötét és rendetlen területek balesethez vezethetnek. Tartsa távol a gyerekeket és a szemlélőket a fűnyírótól. ELEKTROMOS BIZTONSÁG Figyelem! Ne érjen a sérült kábelhez, illetve ne húzza ki a csatlakozóból azt, amennyiben fűnyírás közben sérült meg. A sérült kábelek elektromos áramütést okozhatnak. Amennyiben a tápegység sérült meg, azt azonnal ki kell cserélni a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében. Ne tegye ki az eszközt esőnek, illetve ne használja nyirkos, nedves felületen. Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet. Ne használja tűz és robbanásveszélyes helyen. Védje magát az elektromos áramütéstől. Ne használja az eszközt szervizkábellel, ne húzza fel a bemeneti csatlakozót a kimeneti csatlakozóból a szervizkábel meghúzásával. Ne tegye ki a szervizkábelt hőnek, párának, gőznek, agresszív folyadékoknak és éles tárgyaknak. Húzza fel a bemeneti csatlakozót a kimeneti csatlakozóból minden beállítás, javítás és karbantartás előtt. Rendszeresen ellenőrizze a szervizkábelt az esetleges károk miatt. Amennyiben a szervizkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében csakis arra alkalmas szerviz által cseréltesse ki. Ne csatlakoztassa a sérült szervizkábelt, illetve ne nyúljon hozzá, mielőtt leválasztotta. Csak biztonságosan hozzáférhető helyen dolgozzon. Mindig tartsa az egyensúlyát. Kerülje a fűnyíró véletlenszerű elindítását. Az eszköz hordozásakor mindig válassza le a főkábelt. Győződjön meg róla, hogy a kábelek csatlakoztatásakor az eszköz ki van kapcsolva. Csak gumi borítású hosszabbító zsinórt használjon megfelelő drótvastagsággal. (lásd "Technikai részletezések). Ellenőrizze a sérült részeket. Az eszköz következő használata előtt fontos, hogy a gép minden részét megvizsgálja, hogy meggyőződjön arról, hogy minden egyes alkatrész helyesen működik. Ellenőrizze a mozgó részek beállítását és mozgékonyságát, különös tekintettel az eltört részekre, a rögzítésekre és egyéb körülményekre, amelyek veszélyeztethetik a rendes működésüket. Amennyiben a védő felületek vagy más részek sérültek, azokat azonnal ki kell cseréltetni arra alkalmas szerviz center által. A hibás kapcsolót is azonnal ki kell cseréltetni. Ne használja az eszközt, amennyiben azt nem lehet be- vagy kikapcsolni. Ne használja az eszközt, amennyiben a szervizkábel sérült vagy összegubancolódott. Az eszköz megfelel az érvényes biztonsági előírásoknak. A javításokat szakképzett emberek végezhetik és csakis eredeti alkatrészek segítségével. Ellenkező esetben súlyos veszély fenyegetheti a felhasználót.

10 Válassza le a csatlakozót (pl. úgy, hogy kihúzza a kábelt a konnektorból): Minden esetben, amikor az eszközt felügyelet nélkül hagyják, Blokkolás kiküszöbölése előtt, Tisztítás, karbantartás, ellenőrzés vagy az eszközzel való munka előtt. Más tárggyal való ütközés után, Minden esetben, amikor az eszköz ok nélkül vibrálni kezd, Az eszköz szállításakor. SZEMÉLYES BIZTONSÁG Mindig figyeljen és legyen körültekintő az eszköz használata során. Ne használjon elektromos berendezést, amennyiben fáradt vagy alkohol, illetve egyéb tudatmódosító szerek hatása vagy gyógyszeres kezelés alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség már a kontrol elvesztéséhez vezethet az elektromos gép felett, amely személyi sérülést okozhat. Használjon biztonsági berendezéseket. Mindig viseljen szemvédőt. A biztonsági eszközök, mint például a maszk, a csúszásgátló cipő, fejvédő vagy hallásvédő eszközök csökkentik a személyi sérülés esélyét. Távolítson el minden beállító kulcsot és csavart az eszköz beindítása előtt. Az eszközben maradó kulcsok vagy csavarok személyi sérüléshez vezethetnek. Ne terhelje túl az eszközt. Mindig egyenletes területen dolgozzon, megfelelő egyensúly fenntartása mellett. Ennek köszönhetően jobban kontrolálhatja az eszközt nem várt szituációkban is. A munkának megfelelő ruhát viseljen. Ne viseljen bő ruhát és ékszereket. Tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét az eszköz mozgó részeitől. A bő ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat az eszköz mozgó részeibe. Az eszközt nem használhatják gyerekek, fizikai, mentális vagy idegi rendellenességgel rendelkező emberek, illetve kevés tapasztalattal rendelkező személyek kivéve, ha megkapták a megfelelő felügyeletet vagy tájékoztatás az eszköz megfelelő használatáról. A gyerekeket felügyelet mellett kell tartani, hogy biztos ne játszanak az elektromos eszközzel. SZEMÉLYES VÉDELEM Legyen felkészült! Készüljön fel legalább a következők egyikéből: Megfelelő tűzoltó készülék (CO 2 vagy Száraz por). Teljesen felszerelt elsősegély doboz, jól és könnyen hozzáférhető helyen. Tiszta törülközők és ruhák. Mobiltelefon vagy bármilyen eszköz a gyors és egyszerű segítségkérésre. Ne dolgozzon egyedül. Lennie kell a közelben egy embernek, aki rendelkezik elsősegély nyújtó ismeretekkel.

11 A megfigyelő személynek megfelelő távolságot kell tartani a dolgozó területtől, de látnia kell a munkát egész idő alatt! Csak olyan helyen dolgozzon, ahonnan könnyen segítséget tud hívni! Tűz esetén a biztonság az első: Amennyiben tűz vagy füst jelenik meg az eszköz motorjában vagy a kipufogónyíláson kívül bárhol, először tartson megfelelő távolságot az eszköztől a fizikai biztonsága érdekében. Kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a kábelt. Használjon CO 2 vagy Por alapú tűzoltó készüléket a tűz továbbterjedésének megelőzése érdekében. Pánikreakció csak súlyosabbá teheti az eleve fennálló veszélyes helyzetet. FENNMARADÓ VESZÉLYEK Még abban az esetben is, amennyiben az eszközt az előírásoknak megfelelően használják előfordulhatnak veszélyes helyzetek a gép használata közben. A következő veszélyek állhatnak fenn: Mechanikai veszély, vágás vagy kicsapás következtében. Elektromos veszély a magas feszültségű részek érintése vagy olyan részek érintése (direkt kontaktus) következtében, amelyek valamilyen hiba folytán magas feszültséghez vezettek (indirekt kontaktus). Égés veszélye a forró részekkel való érintkezés következtében. Halláskárosodás veszélye vagy bármilyen fizikai rendellenesség veszélye (pl. egyensúly elvesztése, eszméletvesztés). Vibráció okozta rendellenességek: az érrendszer és idegrendszer károsodása a kézben, pl. az úgynevezett "fehér ujj szindróma) Veszélyt okozhat a káros folyadékokkal, gázokkal, gőzökkel, füsttel való érintkezés vagy belélegzésük. A kilöttyenő olaj okozta gyulladásveszély. Veszély mint például a test egészségtelen helyzete vagy túlterhelés és az emberi anatómia természetellenessége, összefüggésben a fogantyú szerkezetével, a gép egyensúlyával. A gép hirtelen indításából, nem várt motortúlműködésből származó veszély, amelyet a fogantyú hibája és a vezető nem megfelelő elhelyezése okozhat. A gép megállíthatatlanságából származó veszély, amely a fogantyú masszívságából, illetve a motorleállító rendszer elhelyezéséből származhat. A lánc elszakadásának következtében létrejövő veszély. A folyadékok kifröccsenéséből vagy egyéb tárgyak felröppenéséből származó veszély. ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK Csakis biztonságos hálózathoz csatlakoztassa a kábelt a kóboráram elkerülése érdekében (nem több, mint 30 ma). Csakis kültérben alkalmazható hosszabbító kábelt használjon a megfelelő védelemmel. A 25 méteres kábel 1,5 mm 2 átmérőjű lehet, az 50 méteres kábel pedig minimum 2,5 mm 2 átmérőjű. Ne használjon hosszabb kábeleket. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült.

12 Figyelem! Ne érjen a sérült kábelhez és ne húzza ki a csatlakozóból, amennyiben az az eszköz működtetése közben sérült meg. A sérült kábel növeli az elektromos áramütés esélyét. Amennyiben a tápegység sérült meg, azonnal ki kell cserélni a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében. Megjegyzés: Keressen fel arra szakképzett embert, amennyiben kétsége támad, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel el az előírásoknak. ALKOTÓRÉSZEK LEÍRÁSA ALKOTÓRÉSZEK (első kép) 1. Fogantyú 2. Kapcsolókar 3. Kapcsolószekrény 4. Zárócsavar 5. Kábelvágó 6. Fűtartály 7. Kerék 8. Motor fedele 9. Hátsó fedél 10. A fogantyú alsó része 11. Szintjelző 12. A fogantyú felső része 13. Biztonsági gomb A CSOMAG TARTALMA 1x fűnyíró test a fűtartállyal, 1x fogantyú felső része, 2x fogantyú alsó része, 2x szárnyas anyacsavar, 1x a gyűjtő kosár alja, 1x a gyűjtőkosár teteje, 1x gyűjtőkosár karja, 1x fűtartály nyelve, 1x kábelbilincs, 2x rögzítő csavar a markolatokhoz, 1x használati útmutató Ajánljuk, hogy tartsa meg a csomagot a későbbiekre. Ajánlott a csomagolás megtartása. A csomagolóanyagokat újra kell hasznosítani vagy a megfelelő irányelveknek megfelelően kell tőlük megválni. A csomagolás különböző részeit külön, az anyaguknak megfelelően gyűjtse. További információért keresse fel a helyi igazgatást. ÖSSZESZERELÉS A fűnyírót összeszerelés nélkül szállítják Önhöz. Az egész eszközt össze kell szerelni használat előtt. Kövesse az utasításokat lépésről lépésre és használja az illusztrációkat segítségül.

13 FIGYELEM: A pengék élesek. 1. Lazítsa meg a két emelőkart. Fordítsa a kar alsó részét a működő pozícióba majd zárja le (2. kép). 2. Rögzítse a kar felső részét csavarokkal (3. kép) az alsó karokhoz. 3. Rögzítse a kábelcsiptetőt a felső karhoz (4. kép). 4. A fűtartály összeszerelése (5.kép). Nyomja a fűtartály karját felfelé, amíg a helyére nem kattan. Győződjön meg róla, hogy a zárak a helyükön vannak (6. kép). Csúsztassa a fűtartály nyelvét a tartály alsó része felé, helyezze rá a fedelét (8A.kép) minkét oldalán. Győződjön meg róla, hogy minden kapocs a helyén van (8B kép). 5. A teljesen összeszerelt fűtartályt helyezze a fűnyíró hátsó részére (9. kép). A FŰFELFOGÓ FELÁLLÍTÁSA 1. Felállítása: Emelje fel a hátsó fedőt és akassza be a fűfelfogót a fűnyíróba (9.kép). 2. Eltávolítása: emelje fel a hátsó fedőt, távolítsa el a fűfelfogót. HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK KEZDÉS ELŐTT Mielőtt csatlakoztatja a fűnyírót az áramhoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség V-50Hz. FIGYELEM! A penge forogni kezd, amint beindították a motort. FIGYELEM! A vágó eszközök tovább forognak egy ideig a motor leállítása után is. KEZDÉS 1. Nyomja meg a biztonsági gombot (10A kép). 2. Álljon a fűnyíró mögé, húzza meg a bekapcsoló kart (10B kép) és tartsa fogva. A motor beindul. Engedje el a biztonsági gombot. 3. Engedje el a bekapcsoló gombot a motor és a pengék leállításához. FIGYELEM! Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó részektől. Óvatosan, az előírásoknak megfelelően indítsa be a motort. Ügyeljen, hogy a testrészei, főleg a lába megfelelő távolságra legyenek a pengétől. Ne döntse meg a fűnyírót a motor beindításakor. Egyenletes talajon indítsa be a fűnyírót. Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó részektől. Ne indítsa be a motort, ha a kiadónyílással szemben áll.

14 Megjegyzés: Használat közben, amikor a bekapcsoló kar el van engedve, a motor leáll és leállítja a pengék működését is. A MOTOR LEÁLLÍTÁSA FIGYELEM: A pengék pár másodpercig forogni fognak a motor leállítása után is. 1. Engedje el a bekapcsoló kart a motor és a pengék leállítása érdekében. 2. Húzza ki a kábelt, hogy elkerülje az eszköz esetleges újraindulását. FŰFELFOGÓ A gyűjtőkosárban található a szintmutató (1. kép, 11. rész). Fűnyírás közben a szintmutató felfelé, a légáramlás felé mutat. Amennyiben a fű a gyűjtődobozban tele van, a szintmutató megérinti a dobozt. A fűtartályt ki kell üríteni. Ürítse ki és tisztítsa meg a fűtartályt vagy kosarat és győződjön meg róla, hogy a hálózat jól szellőzik. Ürítse ki a dobozt a maximum töltöttség előtt, kb %-nál. TETŐ A fűnyíró alsó részét is tisztítani kell minden egyes használat után a fű, levél, kosz és egyéb anyagok felgyülemlésének elkerülése érdekében. Amennyiben törmelék gyülemlik fel, az rozsdásodáshoz vezethet, ami gyengíti a gép teljesítőképességét. MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA FIGYELEM: Ne kíséreljen meg semmilyen beállítást a motor leállítása, illetve a hálózati kábel leválasztása előtt. A fűnyíró 11 különböző magassági pozíciók beállítását engedélyezi: 25-88mm között. 1. Állítsa le a fűnyírót és várjon, amíg a pengék is abbahagyják a forgást különböző magassági pozíció elérhető a fűnyírón. 3. A vágás magasságának megváltoztatásához csavarja el a beállító kart a motortól, felfelé vagy lefelé mozgatva a kívánt magasság beállításához (kép 11.). Az összes kerék ugyan azon a vágási magasságon lesz. A LEGHATÉKONYABB FŰNYÍRÁS ÉRDEKÉBEN Távolítson el minden hulladékot a fűről. Győződjön meg róla, hogy nincs a füvön kő, bot, kábel vagy bármilyen idegen tárgy, amely beragadhat vagy kilökhet a fűnyíró. Súlyos személyi sérüléseket okozhat a használónak. Ne vágjon nedves füvet. A nedves fű hozzáragadhat a fűnyíró aljához, amely gyengébb fűnyírást eredményezhet. Ne vágja le a fű 1/3-ánál nagyobb részét. Úgy állítsa be a vágási magasságot, hogy az illeszkedjen a fűtartályhoz. A sűrű növényzet vágásánál ajánlatos lehet lassabb sebességgel használni a fűnyírót az

15 egyenletes vágás érdekében. Hosszú fű nyírása esetén lehet, hogy két körben kell majd lenyírnia a füvet. Menjen át még egyszer a levágott füvön, így biztosra mehet, hogy minden részt egyenletesen vágott le. Maximumon használja a fűnyírót a leghatékonyabb munka elérése érdekében. Tisztítsa meg a fűnyíró alját. Minden használat után tisztítsa meg a fű, illetve egyéb anyagok felgyülemlésének elkerülése érdekében. A levelek nyírása is kedvező lehet a gyepnek. Ne várja meg, amíg az összes levél lehull a fákról. FIGYELEM: Amennyiben idegen tárgyba ütközik, állítsa le a motort és várjon, amíg a penge is leáll. Húzza ki a kábelt a csatlakozóból, ellenőrizze a fűnyírót az esetleges károk miatt és küszöbölje ki a fennálló problémát az újboli használat előtt. Az eszköz túlzott vibrálása a kár egyik jele lehet (főleg a pengéé). Az eszközt rendesen meg kell figyelni és javítani. Keressen fel egy arra megfelelő szervizt. KARBANTARTÁS FIGYELEM: Minden karbantartási és tisztítási munkálat előtt húzza ki a kábelt a csatlakozóból! Húzzon meg minden csavart az eszköz biztonságos működése érdekében. Mindig biztosítson megfelelő szellőzést a nyitott részeknek. Használat előtt ellenőrizze a csatlakozást, és húzza ki a kábelt a csatlakozóból, amennyiben kárt vél felfedezni. Tartsa távol a kábelt a pengétől. Ellenőrizze a fűfelfogó állapotát. TISZTÍTÁS FIGYELEM! Ne spriccelje le a gépet vízzel. Víz bejutása tönkreteheti a kapcsolót, a konnektort és a motort. Tisztítsa meg az eszközt egy ruhával, kefével, stb. PENGE FIGYELEM: Győződjön meg róla, hogy kihúzta a kábelt a csatlakozóból, mielőtt bármilyen munkát végezne a pengékkel. Védje a kezét. Használjon védőkesztyűt a pengék megfogásakor. FIGYELEM: Rendszeresen ellenőrizze a pengét, különösen ha idegen tárgyba ütközött. Amennyiben szükséges cserélje ki a pengét.

16 A penge kicserélésekor csakis eredeti pengét használjon (penge rendeléséhez kérjük keresse fel kereskedőjét). A legjobb eredmény érdekében a pengének élesnek kell lennie. A penge újraélezhető. Rendkívül fontos, hogy minden egyes vágó felületet egyenletesen őröljenek meg. Az egyenetlen penge vibráláshoz vezethet, amely kárt tehet a motorban. Mindenképpen tesztelje a penge egyenletességét használat előtt. A penge visszahelyezése előtt olajozza meg finoman az eszközt. 1. A penge eltávolításához (13B kép) csavarja le a penge csavarját (13C). 2. Ellenőrizze a csavar és a penge állapotát (13A). Amennyiben bármilyen sérülést észlel, keresse fel a legközelebbi szerviz centert. 3. Újboli összeszerelésnél győződjön meg róla, hogy a penge a megfelelő forgási irányban van. 4. A penge csavarját (13C) megfelelően csavarja vissza. Hosszú munkaidő után, különösen homokos talajú környezetben, a penge elvesztheti eredeti élességét. FIGYELEM: Ne nyúljon a mozgó pengéhez. JAVÍTÁSOK Szakképzett ember tudása szükséges. Ne kíséreljen meg semmilyen javítást végezni az eszközön a következő esetekben: A. Amennyiben a fűnyíró idegen tárgyhoz ütközik. B. Amennyiben a motor hirtelen leáll. C. Amennyiben a penge elgörbült (ne egyenesítse ki!) D. Amennyiben a motor tengely elgörbült (ne egyenesítse ki!) E. Amennyiben rövidzárlat következik be. F. Amennyiben kétségei vannak, vagy a problémát nem találja itt a leírásban. TÁROLÁS FIGYELEM! A motornak teljesen le kell hűlnie a fűnyíró tárolása előtt. Minden esetben hagyja kihűlni a motort a tárolás előtt. Cseréljen ki minden elhasznált alkatrészt a biztonság kedvéért. Száraz, tiszta, fagyásmentes helyen tárolja a fűnyírót, távol illetéktelen személyektől. Minden egyes fűnyírás után távolítsa el a füvet és a földet az eszközből. Ne tárolja közvetlen napfényen a gépet. Takarja le a fűnyírót. Ne használjon műanyagot a gép letakarásához. Nem lyukacsos anyag a legjobb a gép letakarásához, mivel az nem engedi át a port, illetve a szennyeződéseket. Ügyeljen, hogy ne csomózza össze a kábelt.

17 SZÁLLÍTÁS Kapcsolja ki a motort és húzza ki a kábelt a csatlakozóból. Ügyeljen, hogy ne okozzon kárt a gépben a fűnyíró mozgatása közben. HIBAELHÁRÍTÁS HIBA A motor nem működik A motor működése abbamarad A fűfelfogó nem töltődik meg Hibaelhárítás Ellenőrizze a hálózati kábelt Rövid füvön vagy már eleve lenyírt füvön indítsa be a gépet. Tisztítsa meg az ürítőcsatornát - a pengének szabadon kell tudnia mozogni. Állítsa be a vágási magasságot. Állítsa be a vágási magasságot. Tisztítsa meg az ürítőcsatornát. Éleztesse újra a pengét. Állítsa be a vágási magasságot. Hagyja megszáradni a füvet. Éleztesse újra a pengét. Tisztítsa meg a rácsot. Tisztítsa meg az ürítőcsatornát. FIGYELEM! A táblázat alapján nem helyrehozható problémákat csakis arra szakképzett szerviz küszöbölheti ki. SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK Az eszközt arra szakképzett ember által végeztesse. Ez biztosítja az eszköz rendes és megfelelő karbantartását. Amennyiben technikai tanácsra, javításra vagy eredeti alkatrészre van szüksége, keresse fel a legközelebbi WERCO szervizt. További információ: Amennyiben rendeli a pótalkatrészeket, kérjük írja fel annak számát, amelyet a következő oldalon talál: AZ ESZKÖZTŐL VALÓ MEGVÁLÁS Az eszköztől, annak csomagolásától és kiegészítőitől környezetbarát módon váljon meg, a legközelebbi újrahasznosító központnál. Az eszközt nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Vigye el egy újrahasznosító központba, ahol ingyen beszámítják Önnek a gépet. További információért keresse fel helyi önkormányzatát vagy a legközelebbi újrahasznosító központot. Az eszköztől való helytelen megválás büntethető. GARANCIA A garancia 24 hónapig érvényes. A magánhasználaton kívüli bármilyen más használat esetén a garancia időtartama 12 hónap a törvény előírásának megfelelően.

18 Mindegyik termék otthoni használatra lett tervezve, kivéve, ha más információ található róla a használati útmutatóban. Egyéb vagy az előírásoknak nem megfelelő használat esetén nem fogadunk el reklamációt. A nem megfelelő termék kiválasztása és a tény, hogy a gép nem felel meg az Ön elvárásainak, nem a mi felelősségünk. A vásárló felelős a termékért. A vásárlónak joga van megkérni a kereskedőt, hogy ellenőrizze a gépet és segítsen annak használatában. A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a felhasználó követte a használatra, javításra, tisztítása, tárolásra és karbantartásra vonatkozó előírásokat. A természetes használat, túltöltés, helytelen használat vagy a szervizen kívül történő közbenjárás által okozott károkat nem fedi a garancia. A garancia továbbá nem érvényes a következő alkotórészek vásárlása esetén (pl. szerviz költség, penge,lánc). A garancia kizárja a gép olyan problémáit, mint például az elem lemerülése egy adott idő után vagy más alkotórészek, elemek elhasználása esetén létrejövő problémák, amelyek a használattal együtt járnak. Amennyiben olcsóbban adták el a terméket valakinek, a garancia nem fedezi azokat a károkat, amelyekért az alacsonyabb árat megtárgyalták. Az anyagi vagy a kereskedői károkat költségmentesen megjavítják, illetve kicserélik. Az eszközt a garanciával együtt mutassák be. Tisztítás, karbantartás, megvizsgálás nem garanciai események. Az olyan javításokért, amelyeket nem fed a garancia, végeztetheti a saját szervizünkben is, amely költséget von maga után, mint mindegyik szerviz. Csak az olyan eszközöket vesszük figyelembe, amelyeket tisztán és teljesen hoztak be hozzánk a fontos részekkel együtt, illetve, amelyik eszközt ki is fizették. A kifizetetlen eszközöket nem fogadjuk el. Az indokolt garanciális panaszokért, kérjük keresse fel szervizünket. Ott megkapja a szükséges információkat. További információk a weboldalunkon. Költségmentesen megválunk használt termékétől. RÉSZKETEZÉS Feszültség 230V Frekvencia 50Hz Energia 1800W Védelmi osztály II Vágási szélesség 42 cm Max. vágási sebesség 3200/perc Fűfelfogó kapacitása 50 l Önsúly 19kg Beállítható magasság mm Beállítható magasság lehetőségei 11 Használati feltételek A fűnyírót csak 0 C és + 35 C hőmérséklet között lehet használni. Az eszköz adatai változhatnak.

19 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT WERCO spol.s r.o., Za mlynem 25/ Praha 4, Czech Republic, ICO Igazoljuk a felelősségünket Név: Fűnyíró Típus: HECHT 1842 Ez a dokumentum a következő bizonyítvány alapján készült: TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Germany Előírások: AM , , AN , , AE , S , 01-LYG A következő normák a megfelelőség garantálására szolgálnak a nemzeti normákkal és irányelvekkel együtt: 2004/108/EC 2006/95/EC 2006/42/EC 2000/14/EC 2005/88/EC ZEK (PAH) EN A2+A1+A11+A12+A13+A14+A15 EN EN 62233, EN A1+A2, EN A2, EN A1+A2, EN Garantált hangszint LWA= 96 db (A) Mért hangszint: LPA =83,2 db (A) K= 2,5 db (A) A jobb markolat vibrációja a EN ISO nak megfelelően: 2,1 m/s2 (K=1,5 m/s2)

20 A bal markolat vibrációja a EN ISO nak megfelelően: 2,9 m/s2 (K=1,5 m/s2) Bizonyítjuk, hogy ez az eszköz a definiált adatok alapján megfelel az alapvető irányelveknek és igényeknek és biztonságos az általános használatra, történetesen a kereskedő által meghatározott használatra. minden piacra dobott terméken méréseket végeztünk a technikai dokumentációknak és igényeknek, irányelveknek megfelelően. Prága Név Rudolf Runstuk Cím: Vezérigazgató

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

POW326 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW326 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 POW326 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW1010 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság... 4 5.4 Az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 4 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU IN 7470 WHIZZ 100, IN 7471 SAFFARI 100 KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET! FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2013. január 1. után vásárolt termékekre Csiszolófej Hosszabbító kar zár Csiszológép hosszabbító kar Fordulat sebesség

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

GDS 24 Professional GDS 30 Professional

GDS 24 Professional GDS 30 Professional Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com 1 609 929 M74 (2007.10) PS / 120 GDS 24 Professional GDS 30 Professional pl Instrukcją oryginalną cs Původním návodem

Részletesebben

Model 231 Shaper/Router Table

Model 231 Shaper/Router Table Model 231 Shaper/Router Table H HR remel Europe The Netherlands www.dremel.com 2610004525 310309 ll Rights Reserved FIG. 1 M N P Q L R O I S K H J G F E 612 650 615 652 640 654 655 FIG. 2 FIG. 6 FIG. 7a

Részletesebben

BUR141 BUR181. GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI

BUR141 BUR181. GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL. PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless String Trimmer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wykaszarka Akumulatorowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Motocositoare cu fir f r cablu MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Rasentrimmer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Vezeték

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Működési útmutató. Porgyűjtő

Működési útmutató. Porgyűjtő Működési útmutató Porgyűjtő Tartalom Kicsomagolás és a tartalom ellenőrzése 2 Ismerje meg a porgyűjtőt 3 Összeszerelés 4 Biztonsági szabályok 11 Földelés 12 Alkatrész lista 13 Olvassa el a segédletet figyelmesen.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás TD020D

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás TD020D AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás TD020D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Gomb 2. Blokkakkumulátor 3. Rögzítőgomb 4. Kapcsoló 5. Lámpa szimbólum 6. Lámpa 7. Szerszám

Részletesebben

TR70 70T TR. Szerelési útmutató

TR70 70T TR. Szerelési útmutató 70T TR TR70 Szerelési útmutató Sanotechnik Hungária Kft. 1222 Budapest Nagytétényi út 112. Tel.: +36 1 424-0670 Fax. +36 1 424-0679 E-mail: info@sanotechnik.hu www.sanotechnik.hu 01/2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HU - Használati útmutató insportline Lilly IN 2164

HU - Használati útmutató insportline Lilly IN 2164 HU - Használati útmutató insportline Lilly IN 2164 A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242, mobil:

Részletesebben

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF

Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF Sarokcsiszoló gép GA7030 / GA7030F GA7030S / GA7030SF GA7040S / GA7040SF GA9030 / GA9030F GA9030S / GA9030SF GA9040S / GA9040SF KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás.

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás. HITACHI UM 16 VST UM 12VST Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás Hitachi Koki Jelölés Megnevezés 1 Szénkefe sapka 2 Sebességszabályozó 3

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL UA PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI RO Pistol de temuit f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Kartuschenpistole BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS LR 38 P - G 38 P H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

DWE4202 DWE4203 DWE4204 DWE4205 DWE4206 DWE4207 DWE4213 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217 533224-43 H

DWE4202 DWE4203 DWE4204 DWE4205 DWE4206 DWE4207 DWE4213 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217 533224-43 H 533224-43 H A fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült DWE4202 DWE4203 DWE4204 DWE4205 DWE4206 DWE4207 DWE4213 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217 1. ábra j DWE4202, DWE4203, DWE4213 p f DWE4204,

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

BALANCE BOARD. Használati utasítás

BALANCE BOARD. Használati utasítás BALANCE BOARD Használati utasítás 1. A Balance Board biztonságos használata. 1.1 A biztonságos használatról Reméljük, hogy minden használó biztonságosan fogja tudni irányítani a kétkerekű Balance Board-ot,

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 6.1 Munkakörnyezet... 4 6.2 Elektromos biztonság... 4 6.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SP100 sorozat HÁZTARTÁSI VARRÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mielőtt használatba venné a varrógépet, figyelmesen olvassa át ezt az útmutatót, és mindig tartsa be az utasításokat. Tartsa kéznél ezt az útmutatót,

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben